menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til minne s. 14 Glimt fra juletrefesten (Foto: V. Ocampo) Kandidater til MR-valg s. 16 Jessheim informerer s. 18 Nytt fra Sta. Clara s. 22 Hl. Josef, 19. mars s. 23 Evangeliseringsuke s. 31

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgate 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru), (p. Erik), (Helga) e-post: SØNDAGSHØYMESSER St. Magnus kl , kl og kl. 14 (på engelsk) (2. søn i mnd. på vietnamesisk kl , på tamil kl lørdag på tagalog kl ) Sta. Clara, Kongsvinger, kl Skogmo skole, Jessheim, kl HVERDAGER i St. Magnus: man, tirs, tors 18.30, ons, fre kl SKRIFTEMÅL: Etter alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: etter avtale KONTORTID: Man - fre kl og Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle, tlf PASTORALTEAM: p. Iru Pethuruppillai omi (Moderator), p. Erik Ruud sm p. Rory Mulligan sm HENVENDELSER: Ang St. Magnus p. Iru , ang. Sta. Clara p. Erik , ang. Jessheim p. Rory Prestene tar gjerne imot skriftlige beskjeder etter messene. Eller ring i kontortid. I nødsfall: p. Iru , p. Rory og p. Erik: KONTI: Postgiro Bankgiro: for S.M.Ø.R., ny kirke på Jessheim Menighetsrådet: Giuseppe Silvio Beltramba, leder, An Van Nguyen, nestleder Anne Cederkvist, sekretær sr. Hedwig Hergenhahn Louis Chute Vinh Van Tran Benny Thomas, vara Gyørgi Sandor, vara Kongsvinger: Kirkelig assistent Nhan Duc, Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Kor: Mechthild Opperud, Katekese: Debbie Riiber, Barn- og ungdomsutvalg: An Van Nguyen, Vedlikehold: Vinh Van Tran, Geza Kozari, Økonomi: sr. Hedwig Hergenhahn, Liturgi p. Iru, sr. Hedwig Hergenhahn Caritas Anne Cederkvist, Festkomité Louis R. Chute, Pastoralråd: Modesto Ocampo, Anne Cederkvist,

3 FASTETIDEN TID FOR OMVENDELSE Askeonsdag markerer begynnelsen på fastetiden. Det er en tid som gir rom for et rikere bønneliv og det er en nådens tid. Når vi ser på Askeonsdagens liturgiske lesninger, minner de oss først og fremst om et hovedpunkt, nemlig METANOIA, eller omvendelse, den indre forandring som våre hjerter gjennomgår. Alle lesningene gjenspeiler den tanke at våre hjerter skal være sønderknust, men våre klær skal vi ikke rive i stykker. Askeonsdagens lesninger kaller oss til en radikal omvendelse i våre hjerter. Ved synden blir vi fremmedgjort for Gud, ved å nekte Gud hans rettmessige plass i våre liv, eller ved å såre Gud med våre selvlagete ting. Gjennom våre synder tar vi avstand fra Gud og samtidig sier vi at vi kan leve uten Gud. Men gjennom bønnen setter vi atter en gang Gud i sentrum av våre liv, og vi erkjenner våre behov for ham og vår avhengighet av ham. I oppriktig bønn overgir vi oss til Gud og åpner oss, slik at vi kan gjøre hans vilje. På den måten blir bønn et utvendig tegn på vårt inderlige ønske om å bli gjenforenet med Gud. Gud selv tar initiativet til vår gjenforening, i det han gir oss muligheten til frelse i Kristus, en anledning som vi ikke har råd til å ta som en selvfølge. Vi er nødt til å samarbeide med Gud. Våre ytre tegn på fromhet er altså ikke et mål i seg selv, men de burde stå i forbindelse med 3

4 en indre omvendelse og et ønske om gjenforening med Gud og med vår neste. Fastetiden er også en tid som skal brukes til fornyelse og forbedring i våre liv. Vi blir innstendig bedt om å identifisere våre syndige vaner som er dypt rotfestet i oss, og når vi har sett dem, å rykke dem opp med roten, fordi de skiller oss fra Gud og fra vår neste. Enhver form for omvendelse er en gave fra Gud. Vi trenger Guds hjelp og hans styrke til å bekjempe de onde krefter i våre liv, og til å bli ledet av Ånden. I fastetiden ber vi Jesus, vår Gudgitte hjelper og styrke om å hjelpe oss i vår svakhet. p. Iru PÅSKE: KJÆRLIGHETENS UNDER Denne dagen er skapt av Herren. Vi gleder oss over at Jesus er oppstanden fra de døde. Kjærlighetens under er tittelen på en film som jeg fikk anledning til å se. Denne filmen dreide seg om et ektepar og deres to barn. Det ene barnet var funksjonshemmet. Alt måtte gjøres for ham. Det fantes ingen terapi for hans sykdom. Det var ingen mulighet for ham å få plass på noen skole. Foreldrene mistet nesten alt håp. Men det var en terapeut som fortalte familien at de selv måtte forsøke å forandre livsstil. Men spørsmålet var hvordan de skulle gjøre det! De laget et spesielt rom for ham i deres hjem. Eneste råd terapeuten gav til foreldrene var å etterligne hva deres sønn gjorde. Terapien begynte da han var fem år. Når han hoppet, da 4

5 hoppet moren, hvis han gråt, da gråt moren osv. Når moren ble trett, overtok faren. Det var meget slitsomt, men de gav ikke opp. Plutselig en dag begynte barnet å smile. Det var begynnelsen på hans helbredelse. Underet hadde funnet sted. Dette under fant sted grunnet tålmodighet og utholdenhet. Etter to år var det mulig for barnet å oppdage ting og fortelle ting. Et barn som ikke kunne snakke eller gjøre noen ting, var nå blitt helt forandret. Foreldrene hadde gitt opp håpet, men takket være deres kjærlighet og utholdenhet, ble barnet helbredet. Han som foreldrene tenkte var død, var i live igjen gjennom foreldrenes kjærlighet. Det er sikkert at vi har truffet flere andre mennesker som har forandret håpløse situasjoner til en situasjon hvor de fant gleden, livet og håpet. Kristi oppstandelse er et høytidelig høydepunkt i våre liv og bekreftelse av vår tro. Paulus sier det slik i sitt brev til Korinterne (1 Kor 15:13-14): Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningløs. Vi feirer en begivenhet hvor Jesus som var korsfestet og begravd, er forvandlet og oppstått fra døden. Påske er en undring om kjærligheten. Alle lesningene i Påskenatten viser oss denne største kjærligheten fra Gud. Til tross for hans kjærlighet til oss, har vi mennesker sviktet Ham, vraket Hans pakt med oss. Han når oss fortsatt hele tiden, men vi vraker Ham. Han som var Gud kom til oss og tok bolig iblant oss. 5

6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker. I sin ferd var Han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet Ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære. Kristus har skapt en solidaritet med oss alle. Han har seiret over dødens makt og gitt oss et nytt liv med håp. Evangeliet viser at disiplene hans erfarer kjærlighetens under. De var ensomme, nedslått, fryktelig redde og deprimerte. Graven var tom og ordene fra engelen som sa at Jesus var oppstanden, forvandlet disiplene. Hva gjør forvandlingen? Disiplene som var forvandlet, skyndte seg for å dele oppstandelsen med de andre. Peter proklamerte at Jesus var oppstått fra døden. Peter og de andre apostlene ble redskapene for Gud. De begynte å forkynne Hans oppstandelse uten frykt. I dåpen er vi alle forvandlet og minnet om Hans kjærlighet til oss. Når vi feirer Påske, da blir vi minnet om Hans kjærlighets under. Denne kjærlighetens under må fortsette i vårt liv. Som kristne er vi alle påskefolk og Alleluja er vår sang. Så vårt liv må bli opptatt av at vi fortsetter å spre Hans budskap om oppstandelse til andre. Som mann og hustru må kjærlighetens under hjelpe ekteparene til å forstå hverandre. Som foreldre må de lære deres barn til å vise omsorg og forståelse. På ar 6

7 beidssted, i våre daglige liv, la våre venner erfare freden og gleden gjennom våre kjærlighetsgjerninger. De fattige, ensomme, syke, eldre og ofre for urettferdighet må erfare dette håp og ha tillit i Kristus oppstandelse. Når vi deltar i Påskeliturgien, la oss huske at Kristus som er oppstått fra døden har denne makten som kan forandre våre hjerter slik at vi kan leve med Ham. Som Kristus sendte sine disipler for å forkynne Hans budskap til verden, sender Han hver av oss i dag ut i verden for å utføre samme oppdrag. Oppstandelsen betydde for Jesus Åndens fullendte gave. Hva betyr Jesu oppstandelse for oss? Det betyr at når vi blir forent med Ham, da tar vi del i dette nye livet. Den gang da vi ble døpt, ble vi begravd med Kristus og i dåpen oppsto vi med Kristus, gjennom Guds aktive kraft, som løftet ham opp fra døden. Hva er så dette nye livet? Paulus sier at det er en virkning av Ånden. Ånden skaper kjærlighet, glede, fred, tålmodighet og vennlighet. Dette er Åndens verk som ble gitt oss i vår dåp. Jesus er sannelig oppstanden. Han er stått opp til nytt liv, og det livet ønsker han å dele med oss. Gjennom oss ønsker han å bringe lykke, fred og kjærlighet inn i hele verden og inn i våre menneskelige relasjoner, i vår kommunikasjon med hverandre. Må vi alle åpne våre hjerter for ham. God påske til alle. p. Iru 7

8 Kalender Februar 17 Katekese på vietnamesisk Familiemesse kl søndag, år C. S. 456/60. Ev: Luk 6, Fastelavn. Valg til Menighetsrådet. 21 ASKEONSDAG. Messer med utdeling av askekors kl og Ev: Matt 6, , s Bønnegruppe kl FASTE- OG ABSTINENSDAG*. 22 Apostelen Peters Stol. Messe m/vesper kl Korsvei kl Messe kl søndag i fasten, år C. S.117. Ev: Luk 4,1-13. Valg til menighetsråd. Mars 03 Katekese på norsk kl søndag i fasten, år C. S. 125/9. Ev: Luk 9,28b-36.Gregoriansk sang. ÅRSMØTE kl OBS! Messer kun kl og Ikke 10, Messe kl i Hurdalsgate Aftenmesse kl Menighetsrådsmøte kl Katekese på vietnamesisk Messe på tagalog kl søndag i fasten, år C. S. 132/8. Ev: Luk 13,1-9. Kl messe på vietnamesisk. Kl messe på tamil Formiddagstreff kl Messe m/vesper kl Katekese på vietn. kl søndag i fasten, år C, s. 142/8. Ev: Luk 15, Hl. Josef. Messe kl , s Bønnegruppe kl OBS! Sommertid begynner. Still klokken 1 time fram natt til søndag! søndag i fasten, år C, s. 152/7. Ev: Joh 8, Herrens Bebudelse. Messe kl April 01 PALMESØNDAG, år C, s. 161/184. Ev: Luk 22, Gregoriansk KONFIRMANTENES PÅSKELEIR 03 OBS! Messe kl SKJÆRTORSDAG., s Ev: Joh 13,1-15. Messe kl og TILBEDELSE kl LANGFREDAG. Herrens lidelseshistorie kl Ev: Joh 18, FASTE- OG ABSTINENSDAG*, s Kollekt til Det hellige land. 07 PÅSKEVIGILIEN. Ev: Luk 24,1-12. Barnemesse på vietn. kl Vi samles v/flaggstangen kl PÅSKEDAG, Ev: Joh 20,1-9, s Messe på norsk kl , vietn. kl , på engelsk kl PÅSKEDAG. Messe kl Katekese på norsk kl søndag i påsken, år C., s Hl. Magnus (flyttet fra 16. april). Ev: Joh 20, Ungdommens dag 18 Bønnegruppe møtes kl Formiddagstreff kl Messe m/vesper kl Katekese på vietnamesisk kl

9 22 3. søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 21,1-19. Frist for bladet St. Magnus 2/07 løper ut. 25 Hl. Markus, evangelist. Messe kl EVANGELISERINGSUKE, se informasjon et annet sted i bladet søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 10, Kallssøndag, kollekt til prestestudentene. MAI 03 Hl. Filip og Jakob, apostler. Messe m/vesper kl Katekese på norsk kl søndag i påsken, år C, s Joh 13,31-33a Gregoriansk. 07 Messe kl i Hurdalsgata Bladet distribueres. Hjelpere er velkommen fra kl Biskop Gerhard Schwenzer meddeler FERMINGENS SAKRAMENT kl Messe på tagalog kl søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 14, Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Hl. Mattias, apostel. Messe kl Hl. Hallvard. Aftenmesse kl Bønnegruppen møtes kl KRISTI HIMMELFARTSDAG, år C. Ev: Luk 24, Messe kun kl p.g.a. nasjonaldagen. S Hl. Erik, Sveriges vernehelgen. Messe kl Katekese på vietn. kl søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 17, OBS! Messe kl * Langfredag er faste- og abstinensdag. FASTE: å spise bare ett vanlig måltid om dagen og la måltider være minimale. For alle år. ABSTINENS: å la være å spise kjøtt. For alle år. Hensikten er å gjøre bot. Vi kan også avstå fra andre nytelser, TV-titting, kino, teater, ukeblad og legge de pengene vi sparer i Caritasbøssen. MESSETIDER, SØNDAG St. Magnus, Lillestrøm kl , og på engelsk kl Sta. Clara, Kongsvinger kl. 15 Jessheim, Skogmo skole kl. 17 HVERDAGER i St. Magnus Man, tirs, tors 18.30, ons, fre Lørdager familiemesse kl Egne kunngjøringer for Sta. Clara (se s. 23) og Jessheim Pater Iru fyller 60 år 20. mai Fredrik Hansen blir presteviet i St. Olav, Oslo, 21. april kl

10 VI GRATULERER familien OUSTAD i Oslo med sønnen OLIVERs dåp 19. november familien ØRNES på Fetsund med sønnen ELIASs dåp 26. november. familien NGUYEN/MAI på Skjetten med datteren MAI NGOC DIEMs dåp 2. desember. familien NGUYEN/TRAN i Kristiansand med sønnen THOMAS dåp 16. desember. familien SPILDREJORDE på Sørum med datteren MATHILDE MARIEs dåp 29. desember. familien ANDRUCHOW på Strømmen med sønnen THOMAS JOHANNES dåp 13. januar. familien ÅSBERG/ABIJANAC på Fjellhamar med sønnen JONAS dåp 20. januar. familien SAUNDERS på Kløfta med sønnen THOMAS dåp 27. januar. VI KONDOLERER familien til SYNNØVE RØNNING på Strømmen som døde 14. januar. 10

11 BØNN OM KRISTEN ENHET Hvert år i januar er det Bønneuke for kristen enhet. I vårt distrikt var det i år møte i Emmaus bedehus, Skedsmokorset. Til tross for det kalde vær var det medlemmer fra mange ulike trossamfunn som fant veien dit. Vi fikk alle en meget hjertelig mottakelse og kunne sette oss rundt bordene som var pyntet med duk og lys. Programmet besto av bønn, solosang og korsang, bibellesning og sist, men ikke minst, foredrag ved vår biskop Bernt. Det ble også gitt informasjon om det Nye Norges kristne råd. Dessuten orienterte enkelte medlemmer av forskjellige trossamfunn om sine visjoner for året Det var gledelig å høre med hvilken iver ung og gammel var opptatt av å gjøre Gud til midtpunkt i sitt liv, og også formidle dette til andre. Det var en meget god atmosfære i forsamlingen og i pausen gikk praten livlig. Det hele var preget av å skape enhet og å respektere at det i enkelte teologiske spørsmål ennå er uenighet. sr. Andrea BARNEKORET INFORMERER Vi er fortsatt på jakt etter flere barn som vil være med i barnekoret. Vi har sangøvelser på tirsdager kl I tillegg til sangøvelser har vi også barneaktiviteter, som for eksempel lek, spill, tegning, turer, osv.. Interesserte barn kan kontakte Modesto eller Veronica på telefon eller mob Velkommen til Lillestrøm Katolske Barnekor 11

12 VELLYKKET JULETREFEST... Menighetens juletrefest ble feiret i kjelleren under kirken 6. januar, med små og store i fint samspill. I høst utfordret menighetsrådet katekeselærerne til å komme med ideer til hvordan vi kunne gjennomføre arrangementet på en hyggelig og også praktisk måte. Det førte til et godt og nyttig samarbeid, som vi håper kan fortsette. Etter råd fra de ulike katekesegruppene ble det foretatt noen forandringer fra tidligere år. Påmelding og billetter ble droppet, all mat og kaker tok katekeseforeldre eller andre nasjonale grupper ansvar for. Og barna selv deltok, både med sang og dans. De vietnamesiske katekesebarna fremførte sine to juledanser, ENGLER DALER NED og EN BLINKENDE STJERNE (se bildet på side 1). Barnekoret ledet av Modesto var flinke og ivrige både sammen og som solister, og Cathrine Gulden hadde en imponerende danseoppvisning. 12

13 Nissen kom med poser til alle. De gevinstansvarlige hadde blant mye annet sørget for kosedyr i alle størrelser og mykhetsgrader, til stor jubel for små og store vinnere. Det ble et fint menighetsarrangement, en glede å gjennomføre for alle som hadde ansvar. Takk for en koselig lørdag ettermiddag!...og LIKELEDES JULELUNSJ Caritas- gruppen takker alle som var med på julelunsj i romjulen! Vi gledet oss over hyggelig samvær og god mat, og vil gjerne gjenta arrangementet neste år. Vi samlet inn kr.1500 til prosjektet i Nord- Uganda, tusen takk på vegne av alle som får glede av pengene! Neste Caritas- arrangement er søndag 25. mars. Vi samles til kirkekaffe med lotteri og minimarked etter alle tre messene. Etter 10- og 12- messen holder Kari- Mette Eidem innlegg om utviklingen rundt katekesesenteret i Gulu og situasjonen ellers i Nord- Uganda, og viser bilder. Caritasgruppen håper mange fra alle messene vil møte opp, velkommen! 13 Anne Cederkvist

14 Til minne om Synnøve Rønning 14. januar fikk vi den triste nyheten at Synnøve Rønning var gått bort, 70 år gammel. Hun var et levende og engasjert menneske. Selv om vi visste at hun ikke hadde spesielt god helse, er det uvirkelig at vi ikke lenger skal se henne; i messen, på kirkekaffe eller i prat med en av sine mange venner i menigheten. Synnøve var født 19. september 1936 i Sør- Varanger. Hun og mannen Gunnar, som døde for litt over ett år siden, konverterte begge til den katolske kirken 11. mai Synnøve ble en aktiv ressurs i vår menighet gjennom ulike oppgaver, og var menighesrådsleder I 1998 ble hun opptatt i den fransiskanske legorden, og avla profess 22. mai Hun var en varm og raus person, som forsvarte de svake i samfunnet. I legfransiskanernes arbeid med å lage forbønner var det hun som alltid insisterte på bønner for de syke, ensomme og dem som hadde falt utenfor i samfunnet. Synnøve var åpen og fordomsfri, gjennom sin oppvekst i Kirkenes vant til å omgås folk av ulike nasjonaliteter. Hun gledet seg over alt hun kunne lære i det flerkulturelle miljøet her i St. Magnus. Hun opplevd ulikheter i kultur og skikker som en berikelse, selv om hun var realistisk når det gjaldt utfordringer i det praktiske arbeidet i menigheten. Men det 14

15 hun så som det viktigste, var det vi har felles, at vi er forent i troen. Vi minnes gode samvær med Synnøve Rønning, hennes kloke og jordnære innstilling i samarbeid med alle. Vi takker for gleden hun formidlet i sitt virke i våre fellesskap, og lyser fred over Synnøves minne. Pax et bonum, fred og alt godt Anne Cederkvist JESUS KRISTUS-HVEM VAR HAN? Jesus var født i en liten landsby som en sønn av en vanlig kvinne. Han arbeidet som snekker med sin fosterfar frem til han var tretti år gammel. Han var en reisende predikant i tre år. Han har aldri skrevet noen bok. Han hadde ingen stilling. Han eide ikke noe hus. Han har ikke gjort noen ting som vi tenker var stort i verden. Han hadde ikke noe annet å vise til enn seg selv. Mens han var en ung gutt var publikum imot ham. Hans venner forlot ham. Han ble overlatt til sine fiender. Han opplevde lidelse og prøvelser. Han døde på korset mellom to tyver. Mens han var døende kastet hans bødler lodd om det eneste han eide, klærne hans. Da han var død ble han begravet i en grav som var lånt av en venn. Det er mer enn to tusen år siden han levde. Men fremdeles i dag er han en sentral figur for hele menneskeslekten. Alle soldater som noensinne har marsjert, alle flåter som noensinne har seilt, alle parlamenter som noensinne har blitt satt, alle konger som noensinne har regjert har ikke hatt så stor innflytelse på menneskenes liv som Kristus. Hvorfor? p. Iru 15

16 Kandidater til MENIGHETSRÅDSVALG 2007 Tre medlemmer fortsetter i rådet (se nederst), slik at vi må velge tre faste medlemmer til en 2års periode og tre vararepresentanter for to år. Valgseddelen finnes på side 29. Valgkomitéen gleder seg over å kunne anbefale disse kandidater: Sr. Hedwig-Marie HERGENHAHN er St. Josephsøster, tyskfødt, kom til Norge i Hun er 59 år gammel, har utdanning som hjelpepleier og arbeider på kontoret i Fransiskushjelpen i Oslo og på søstrenes retrettsted på Grefsen. Hun har vært medlem i menigheten siden 2002 og har sittet i Menighetsrådet i de to siste periodene. Hun vil videre jobbe med at menigheten utvikler seg mer og mer til et troende fellesskap hvor alle nasjonaliteter finner plass og kan berike hverandre. Torill BØKER 61 år, er lærer og lektor i menigheten. Hun skal bygge opp et Katolsk Forum i St. Magnus. Judy GUNERIUSSEN er født i 1949 på Filippinene og kom til Norge i Jeg gikk på lærerskole i Oslo og jobber som lærer på St. Sunniva skole. Jeg har vært medlem i menighetsrådet 2003/2004 og ønsker å bidra videre. 16

17 Winston SEBASTIAN er 66 år og pensjonist. Han bor på Skjetten og har vært i menigheten siden For noen år siden var jeg medlem av Menighetsrådet. For tiden er jeg kommunionsutdeler. Thong Quoc NGUYEN kom til Norge i Han er 48 år og bor på Blystadlia. Han har to barn og er elektriker. Han ønsker å hjelpe menigheten. Anne-Torbjørg MARIC er 69 år, norsk og har vært katolikk i hele sitt liv. Min mann er kroatisk., jeg har tre sønner og to barnebarn og jobber på apotek. Jer er med i forsangergruppen. Jeg har ingen spesielle interesser når det gjelder menighetsarbeid, men er ganske praktisk. Chung Van NGUYEN er 39 år gammel, gift, har to barn og bor på Fjellhamar. Han jobber i restaurantbransjen Giuseppe Beltramba, Anne Cederkvist og Louis Chute har et år igjen av sin periode som faste medlemmer i MR. Gyørgyi Sandor fortsetter som vara i ett år. 17

18 Dere husker nok oss som St Magnus Øvre Romerike (SMØR) Nå har vi forandret oss litt igjen på vei mot målet. Vi er nå blitt Øvre Romerike katolske menighet (under etablering) for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker Om ikke lenge blir vår "menighets-helgen" endelig utpekt, etter et par valgrunder, slik at vi blir en lett gjenkjennelig katolsk menighet med helgennavn og det hele. Vi sender hermed en hilsen til alle katolikker både på Nedre Romerike og på Øvre Romerike et livstegn for å fortelle om noe av det som skjer her oppe! Les også referatet fra Årsmøte Der har vi valgt vårt første Menighetsråd, etter å ha hatt utvalg/råd for messestedet SMØR, i flere år. Vi teller nå mer enn 800 registrerte katolikker her nordpå i Akershus. Hertil kommer katolske besøkende og gjestearbeidere fra Polen og andre land, uten fast adresse. De må også få et godt messetilbud. Og da blir vi veldig mange etter hvert! Det er norsk messe kl 17 på søndager i musikkrommet på Skogmo skole, Algarheimsv, Jessheim. Messe på polsk er tredje søndag hver måned kl 19. Vår menighetsprest er pater Rory Mulligan, tlf Ikke alle er helt klar over at det arbeides iherdig med å utvikle den nye katolske menigheten her oppe. Det tar nok litt tid før alle blir klar over det. Musikkrommet på Skogmo skole blir omdannet hver søndag til vårt kirkerom med noen enkle "kulisser". Dessverre er nok ikke alle katolikker her oppe kjent med at vi er kommet så godt i gang som vi er, men dette må gå seg til! Det begynner virkelig å haste med å planlegge katolsk kirkebygging i Jessheimområdet. Bare vi får kjøpt en passende tomt! 18 Tore D Egeberg

19 Årsmøte 21 januar 2007 Øvre Romerike katolske menighet (under etablering) (hittil kalt SMØR St Magnus på Øvre Romerike). Leder for det avgående rådet for SMØR, Tore D Egeberg, ønsket velkommen til første Årsmøte i Øvre Romerike katolske menighet, som er under etablering. Møtet ble holdt på Skogmo skole i Jessheim. Våre møter har vært avholdt som Allmøter i tiden for SMØR. Nå var det vårt første virkelige Årsmøte og vi skulle velge Menighetsråd. Vi blir etter hvert et kapelldistrikt, og ikke bare et messested. Årsmøtet valgte Frode Eidem som møteleder, Margrethe Yri som referent, Margherita Ficko og Siri Beate Hagen som tellekorps. Pater Rory Mulligan ba en bønn for Årsmøtet og for menighetens utvikling. Dagsorden punkt 1 Valg av menighetsråd 2007 Det ble stemt over representanter til menighetsrådet i Dagsorden punkt 2 Orientering om utviklingen i tomtesaken, og rådets arbeid Tore D Egeberg orienterte om arbeidet med å skaffe kirketomt til menigheten. Ei tomt vi hadde ønsket oss til kirkebygget, og var blitt "lovet", ble tildelt noen andre. Et interkommunalt revisjonsselskap går nå igjennom lovligheten av kommunens saksbehandling. Vi må anse tomten som tapt. Det er en tomt i Kverndalen i Jessheim, og det er i sentrum for vår oppmerksomhet nå. Kommunen har ellers lovet oss tomt på utbyggingsområdet Gystadmyra i Jessheim. Der skal en ny skole tas i bruk sommeren I nærheten der skal det kunne avsettes en passende tomt for vårt formål. Området er noe myrlendt, og regulering av veier er ennå ikke mulig. Kommentar fra Cuong Ton-That: Bygging av skolen må være ferdig lenge før sommeren 2008, så ferdigregulering kommer lenge før. Det vil være gunstig for komme i gang med kirkebygget på det stedet. Cuong Ton-That påpeker også at bussforbindelse til Kvernda 19

20 len ikke er så god. Kommentar fra Frode Eidem: Det må planlegges for 300 personer til messe, og tilsvarende parkeringsplasser. Et kirkebygg vil føre til dobling av messedeltakelsen. Biskopen har lovet menigheten økonomisk støtte til kjøp av 4-5 mål. Dagsorden punkt 3 Vår status som "ennå ikke menighet" Pater Rory orienterte om vår status som "ennå ikke menighet": Vi er sent ute med kirkebygg i forhold til menigheten. Biskopen har gitt SMØR ansvar for å finne tomt, og det er satt av penger til en tomt på 4-5 mål. Tomteprisene stiger, så vi må handle så raskt som mulig. Det er ikke satt av penger til kirkebygget. Vi må kanskje sette opp noe provisorisk, slik at vi kan komme i gang. Kommentar fra Frode Eidem: Askim og Larvik har erfaringer med slike provisorier, så de bør rådspørres. Kommentar fra Tore D Egeberg: Vi trenger snarest et menighetskontor og et rom for kurs/undervisning. Kommentar fra Cuong Ton-That: Det må tydeliggjøres at det ikke er et spørsmål om hvis eller om; vi er pålagt å bygge kirke. Dagsorden punkt 4 - Økonomi Frode Eidem orienterte. Han er ennå ikke helt ferdig med regnskapene for 2006 for St. Magnus menighet, grunnet kommunenes sommel med tilskuddene. I 2005 var det et underskudd på kr på Øvre Romerike. I 2006 er det overskudd, og balanse i forhold til St. Magnus. På Jessheim kom det inn kr i kollekt. Inntekt ellers var kr. Med ny kirke vil selvsagt utgiftene øke betraktelig. Det var allmenn tilslutning til et forslag om å legge informasjon om avtalegiro til menigheten på Øvre Romerike, sammen med messearket. Dagsorden punkt 5 Kirketomt og kirkebygg Ønsker og behov for kirken er i hovedsak dekket av det foregående. Det legges til at menigheten har behov for et uteområde. Det er ønske om en Maria-statue i kirken. Dagsorden punkt 6 Valg av navn på menighet og kirke Pater Rory Mulligan gjorde det klart at hans oppgave er å bygge 20

21 menigheten og de personlige relasjonene. Han redegjorde så for prosessen som har pågått en tid i menigheten for å velge et navn. I middelalderen var det en kirke ved Gardermoens rullebaner som var viet til St. Gudmund. Han var biskop fra Island og særlig opptatt av å ta seg av fattige og hjelpeløse. Dette likte ikke stormennene på Island, og Gudmund ble "asylsøker" i Norge. Gudmund ble ikke formelt helgenkåret. Prosessen for å få ham kåret ble avbrutt da paven døde. Pater Rory har forespurt seg hos islandske eksperter og fått klar bekreftelse på at Gudmund er, og har vært, høyt aktet på Island. Pater Rory Mulligan har også henvendt seg til hjemlige instanser og fått til svar at det antakelig ikke er noe i veien for å bruke St. Gudmund som navn på menighet og kirke. Gudmund var jo en sann og eksemplarisk kristen. Så det ville også bli et historisk poeng. Pater Rory redegjorde også for de øvrige navnene på helgenlisten. Et aber med disse andre navnene er at de fins allerede i umiddelbar geografisk nærhet. Siden det var få av Øvre Romerikes over 800 katolikker til stede på Årsmøtet, foreslo Pater Rory Mulligan at det skal være åpent for innsigelser mot navnevalget frem til påske 07. Dagsorden punkt 7, (4 underpunkter) a) Messetid. Pater Rory Mulligan ble bedt om å søke biskopens tillatelse til å betjene Øvre Romerike søndag formiddag. Klokken ble foreslått som messetid, og dette ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning. Menigheten vil få nærmere orientering om når dette trer i kraft. b) Katekese ble overlatt til det nye menighetsrådet. c) Messe for polske gjestearbeidere ble overlatt til det nye menighetsrådet. d) Arrangementer og fester ble overlatt til det nye menighetsrådet. Dagsorden punkt 8 Resultat av valgene a) Menighetsråd Årsmøte valgte følgende: For 2 år - Siri Beate Hagen, Tore Dominicus Egeberg. Vy Thi Chi Phuong 21

22 For 1 år - Cora Domingo, Nguyen Thanh Huu, Gloria Gresinsky Vararepresentanter - Glenn Bumagat Hansen (1.vara), Per Arne Henriksen (2.vara) b) Menighetens navn St. Gudmund fikk 9 stemmer. Klart flertall. (Se også punkt 6) c) Valgkomiteen Pater Rory Mulligan, Margherita Ficko, Cuong Ton-That, Glenn Bumagat Hansen Referent Margrethe Yri Nytt fra Sta Clara og Glåmdalen Høsten 2006 kom jeg endelig i gang med fast tid torsdag og fredag i Sta Clara nesten hver uke, i tillegg til messen på søndagen. Med base i Sta Clara kan jeg lettere besøke fjerntboende katolikker, og det er lettere for glåmdøler å få tak i meg. Jeg gir også konvertittundervisning og kan ha bedre kontakt med Den norske kirke i området. I kirken legger jeg ut en messeplan for Sta Clara, med datoene jeg regner med å være i Glåmdalen. De som ikke kommer ofte i kirken, kan kontakte meg og få planen i posten. Tam Doan Vo gir undervisning til 6 konfirmanter annenhver torsdag, og jeg prøver å være med. To vietnamesiske søstre av Det hellige Kors gir katekese til de yngre barna. Vennersberg barneskole brukte Sta Clara til sin juleavslutningsgudstjeneste før jul. Kirken var full av barn to ganger, og julekrybben var på plass og minnet barna om hvorfor vi feirer jul. En stor takk til dem som fikk julekrybben opp i tide, og til dem som pyntet kirken så fint til julen! Jeg takker også for de gode kollektene og kirkebidragene. Pastor Hai kommer hver måned til Kongsvinger og feirer messen på vietnamesisk kl på lørdag før 2. søndag i hver måned. Ved årsskiftet var over 220 katolikker i Glåmdalen registrert i vårt menighetsregister. 22

23 Noen viktige datoer og messetider i Sta Clara i månedene fremover: 21/2: Askeonsdag. Fastetiden innledes. Messe med utdeling av askekors kl Skriftemål. 5/4: Skjærtorsdag. Messe kl Stille tilbedelse av alterets sakrament. 6/4: Langfredagsgudstjeneste kl Anledning til skriftemål. 7/4: Påskeaften. Ingen messe i dag. 8/4: Påskedag. Herrens oppstandelse. Messe kl Husk også at biskop Bernt Eidsvig meddeler fermingens (konfirmasjonens) sakrament LØRDAG 2 JUNI KL Pater Eriks kontortelefon , mobil , e-post: Kjære Josef Rett etter jul fant jeg følgende lille betraktning om den hellige Josef i avisen Vårt land. Den var skrevet med alle julespillene i tankene, men passer vel minst like godt i anledning den hellige Josefs fest på 19. mars. God fornøyelse! Sjuåringen spilte Josef i julespillet, med liv og lyst og sedvanlig engasjement. Alvorlig sto han ved Marias side under flerstemt englesang i lilla kjortel (en farge han mente ikke egnet seg særlig for mannfolk) og når Maria, yr av applausen glemte hele Jesusbarnet, plukket han barnet sindig opp (i beinet) og bar ham rolig av scenen. På ett punkt lar imidlertid sjuåringen seg ikke rikke når det gjelder Josef. Han var og blir faren til Jesus, nemlig. Og mors forsøk på å lirke til en litt mer teologisk holdbar løsning, bare avvises blankt som tull og løgn. Enten så var Josef pappaen, eller så var han det ikke. Og selv i 2007, med en mengde mellomløsninger og mange forskjellige pappafunksjoner demonstrert bare i nærmeste nærhet, rikkes gutten ikke. Så vi lar spørsmålet ligge, og er enige om at Jo- 23

24 sef gjorde de viktige pappatingene for Jesus. Han var der. Riktignok sier han ikke så mye, men han handler desto mer. Gode pappahandlinger. Han beskytter sin kvinne så godt han kan, i et fullstendig utenkelig scenario. Han går ved siden av, han er lydig både mot keiseren som vil at han skal skrive seg inn, og engelen som bærer bud om enda vanskeligere oppgaver. Han havnet midt oppe i en fødsel, og måtte så være vert for ymse besøkende i et lite egnet lokale. Han redder på engelens ordre barnet fra den sikre død. Han går ved siden av, hele tiden, aldri i fokus selv, stadig opptatt av å beskytte. For igjen: Han var der. I en verden og i en tid da det er sagt mye om å være mor, viser Josef oss noe om hvordan en god far er. For Guds Sønn åpner han favnen, og er der. I en verden og i en tid da det ikke er en selvfølge å ha en far som er der, kan vi løfte Josef fram som et eksempel. For å være en god far handler ikke først og fremst om biologi. Det handler mer om, som Josef, å være der. Å være der, uansett. (Les også Mt 1, 18-25) Anne Grete Listrøm, kapellan i Tangen menighet, DNK Lett bearbeidet av p. Erik. Gjengitt med tillatelse fra avisen Vårt Land. 24

25 Kirkebidrag Budsjett Regnskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figuren ovenfor viser utviklingen i kirkebidrag måned for måned i Kirkebidrag som betales inn via OKB med skattereduksjoner, utbetales én gang i kvartalet. For å utjevne dette, er OKB-bidraget i figuren fordelt likt over tre og tre måneder. Som man ser ble resultatet imponerende, kr over budsjettet. Selv om man ser bort fra ett enkelt meget stort bidrag, var resultatet strålende. Det er bare å gratulere oss selv. Regnskapet for 2006 er ikke klart ennå, men alt tyder på at det blir bedre enn budsjettet, som var et driftsunderskudd på kr Men, det er alltid et men. Budsjettet for 2007, som blir presentert i neste nummer av menighetsbladet sammen med resultatet for 2006, viser et driftsunderskudd på kr I tillegg bør det alltid settes av en god del til fond som skal dekke fremtidige store reparasjoner og innkjøp av bil. Menigheten må derfor fortsette å gi sine kirkebidrag og på annen måte støtte opp om menighetens økonomi. Tar du utfordringen? Husk at du får fradrag på skatten dersom du bruker avtaleordningen via OKB. Bruk skjemaet som finnes på baksiden. Økonomiutvalget v/frode Eidem 25

26

27

28

29 ST. MAGNUS VALG 2007 Hvert konfirmert medlem av St. Magnus har rett til å stemme på inntil tre (3) ulike kandidater til MR. BARE ÉN PERSON PER STEMMESEDDEL! Hvis familien trenger flere sedler kan disse hentes i inngangen til kirken. STEMMESEDDELEN må legges i en umerket konvolutt som lukkes og brettes og, sammen med utfylt og avrevet navneslipp, legges i en ny konvolutt. Denne må legges i valgurnen i inngangen til kirken SENEST SØNDAG 25. FEBRUAR KL eller sendes i posten SENEST TORSDAG 22. FEBRUAR til St. Magnus menighetskontor, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm. Kandidatene er: Sr. Hedwig-Marie HERGENHAHN Ο Torill BØKER Ο Judy GUNERIUSSEN Ο Winston SEBASTIAN Ο Thong Quoc NGUYEN Ο Anne-Torbjørg MARIC Ο Chung Van NGUYEN Ο KLIPPES HER VALG 2007 ST. MAGNUS, LILLESTRØM Vedlagt konvolutt inneholder min stemmeseddel. Fornavn, etternavn:... Adresse, poststed:...

30

31 EVANGELISERINGSUKE Torsdag 26. april til søndag 29. april blir det Evangeliseringsuke i vår menighet. Sr. Anne Bente Hadland fra Katharinahjemmet i Oslo og p. Heinz-Josef Cathrein, sogneprest i Kristiansand, vil lede gjennom dagene. Målet er å få ny inspirasjon for hver enkeltes tro og trosliv. Dette skal oppnås ved å høre på foredrag, ta del i diskusjon og samtaler og ved å feire messe sammen. Det blir også anledning til skriftemål og sykesalving. Det blir gitt mulighet til personlig samtale med lederne. Nærmere informasjon følger. Det bør avsettes tid torsdag og fredag kveld, lørdag ettermiddag og søndag formiddag. Hvis man ikke kan delta på hele programmet, så er det anledning å følge med delvis. LØRDAGSRETRETTER HOS MARISTENE Vi tilbyr fortsatt våre retretter i fastetiden og utover våren lørdagene 24/2, 10/3, 24/3, 28/4 og 19/5 fra kl til kl Særlig i fastetiden er en slik stille dag en gave til deg selv. Se etter retrettfolderne i inngangen til kirken. Meld deg helst på 1 uke før. Pavens bønneintensjoner for februar: At verdens goder, som Gud har gitt alle mennesker, blir benyttet på en vis måte og i samsvar med kriteriene for rettferdighet og solidaritet. At kampen mot sykdommer og store epidemier i den tredje verden i solidaritetens ånd kan erfare en styrket og sjenerøs støtte fra regjeringer i alle land. 31

32 B Postabonnement Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres med opplysning om ny adresse: Retur: St. Magnus Romeriksgata Lillestrøm Bladet St.Magnus utgis av St. Magnus katolske menighet. Redaksjonen av dette nummer avsluttet den 7. februar. Neste nummer FRIST for innlegg utløper Messetider i fastetiden og påsken: (Sta. Clara se side 23) 5. april, SKJÆRTORSDAG, messe kl , deretter tilbedelse 6. april, LANGFREDAG, messe kl april, PÅSKENATT, barnemesse på vietn. kl messe kl april, PÅSKEDAG messe kl på norsk messe kl på vietnamesisk messe kl på engelsk DETTE SKJER! Valg til Menighetsråd. Kandidater presenteres på midtsiden i dette bladet, valgseddelen finnes på s. 29! OBS! Årsmøte 4. mars kl Derfor blir det feiret messe kl både i kirken og gamle St. Magnus. Messene kl. 10 og 12 går ut. Evangeliseringsuke i St. Magnus april, se mer informasjon på s. 31 Fermingen 12. mai kl ved biskop Schwenzer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

KJÆRE. Kristi Fødsel. 50 år Caritas Norge VENNER. Påskehilsen fra soknepresten

KJÆRE. Kristi Fødsel. 50 år Caritas Norge VENNER. Påskehilsen fra soknepresten STA. MARIA MENIGHET Påskehilsen fra vår sogneprest Ministranthelgen Melding og budskap til troende fra biskop Eidsvig Familiekonferansen Pave Frans fastebudskap Påskehilsen fra soknepresten " Klokken var

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Takk til Josef Ottersen... 2 Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Avskjed og velkomst for

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4 St.Paul Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn s. 3 Nyvalg menighetsråd s. 4 Messer i påsken s. 6 Lydighet gir krefter s. 8 Caritas i Bergen s. 11 Menighetsblad nr. 1 April 2014 St. Paulus-festen

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Hallvardsvaka Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3 Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Bidrag kan sendes til Barnekor i familiemessene 5 Da vi

Detaljer

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD St. Paul Nr. 3 Des 2010 MENIGHETSBLAD Vinneren av Raftoprisen feiret også høymessen Biskop Raul Vera fikk Raftoprisen 2010 som en nådeløs kritiker av sosial og politisk urett og forkjemper for menneskerettigheter

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

La oss gå opp til Jerusalem s.26

La oss gå opp til Jerusalem s.26 K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 4 La oss gå opp til Jerusalem s.26 Palmesøndag i Jerusalem Foto: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com g En menighet blir til s. 4 g Hvorfor Rouen? s. 12 g

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer