menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til minne s. 14 Glimt fra juletrefesten (Foto: V. Ocampo) Kandidater til MR-valg s. 16 Jessheim informerer s. 18 Nytt fra Sta. Clara s. 22 Hl. Josef, 19. mars s. 23 Evangeliseringsuke s. 31

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgate 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru), (p. Erik), (Helga) e-post: SØNDAGSHØYMESSER St. Magnus kl , kl og kl. 14 (på engelsk) (2. søn i mnd. på vietnamesisk kl , på tamil kl lørdag på tagalog kl ) Sta. Clara, Kongsvinger, kl Skogmo skole, Jessheim, kl HVERDAGER i St. Magnus: man, tirs, tors 18.30, ons, fre kl SKRIFTEMÅL: Etter alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: etter avtale KONTORTID: Man - fre kl og Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle, tlf PASTORALTEAM: p. Iru Pethuruppillai omi (Moderator), p. Erik Ruud sm p. Rory Mulligan sm HENVENDELSER: Ang St. Magnus p. Iru , ang. Sta. Clara p. Erik , ang. Jessheim p. Rory Prestene tar gjerne imot skriftlige beskjeder etter messene. Eller ring i kontortid. I nødsfall: p. Iru , p. Rory og p. Erik: KONTI: Postgiro Bankgiro: for S.M.Ø.R., ny kirke på Jessheim Menighetsrådet: Giuseppe Silvio Beltramba, leder, An Van Nguyen, nestleder Anne Cederkvist, sekretær sr. Hedwig Hergenhahn Louis Chute Vinh Van Tran Benny Thomas, vara Gyørgi Sandor, vara Kongsvinger: Kirkelig assistent Nhan Duc, Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Kor: Mechthild Opperud, Katekese: Debbie Riiber, Barn- og ungdomsutvalg: An Van Nguyen, Vedlikehold: Vinh Van Tran, Geza Kozari, Økonomi: sr. Hedwig Hergenhahn, Liturgi p. Iru, sr. Hedwig Hergenhahn Caritas Anne Cederkvist, Festkomité Louis R. Chute, Pastoralråd: Modesto Ocampo, Anne Cederkvist,

3 FASTETIDEN TID FOR OMVENDELSE Askeonsdag markerer begynnelsen på fastetiden. Det er en tid som gir rom for et rikere bønneliv og det er en nådens tid. Når vi ser på Askeonsdagens liturgiske lesninger, minner de oss først og fremst om et hovedpunkt, nemlig METANOIA, eller omvendelse, den indre forandring som våre hjerter gjennomgår. Alle lesningene gjenspeiler den tanke at våre hjerter skal være sønderknust, men våre klær skal vi ikke rive i stykker. Askeonsdagens lesninger kaller oss til en radikal omvendelse i våre hjerter. Ved synden blir vi fremmedgjort for Gud, ved å nekte Gud hans rettmessige plass i våre liv, eller ved å såre Gud med våre selvlagete ting. Gjennom våre synder tar vi avstand fra Gud og samtidig sier vi at vi kan leve uten Gud. Men gjennom bønnen setter vi atter en gang Gud i sentrum av våre liv, og vi erkjenner våre behov for ham og vår avhengighet av ham. I oppriktig bønn overgir vi oss til Gud og åpner oss, slik at vi kan gjøre hans vilje. På den måten blir bønn et utvendig tegn på vårt inderlige ønske om å bli gjenforenet med Gud. Gud selv tar initiativet til vår gjenforening, i det han gir oss muligheten til frelse i Kristus, en anledning som vi ikke har råd til å ta som en selvfølge. Vi er nødt til å samarbeide med Gud. Våre ytre tegn på fromhet er altså ikke et mål i seg selv, men de burde stå i forbindelse med 3

4 en indre omvendelse og et ønske om gjenforening med Gud og med vår neste. Fastetiden er også en tid som skal brukes til fornyelse og forbedring i våre liv. Vi blir innstendig bedt om å identifisere våre syndige vaner som er dypt rotfestet i oss, og når vi har sett dem, å rykke dem opp med roten, fordi de skiller oss fra Gud og fra vår neste. Enhver form for omvendelse er en gave fra Gud. Vi trenger Guds hjelp og hans styrke til å bekjempe de onde krefter i våre liv, og til å bli ledet av Ånden. I fastetiden ber vi Jesus, vår Gudgitte hjelper og styrke om å hjelpe oss i vår svakhet. p. Iru PÅSKE: KJÆRLIGHETENS UNDER Denne dagen er skapt av Herren. Vi gleder oss over at Jesus er oppstanden fra de døde. Kjærlighetens under er tittelen på en film som jeg fikk anledning til å se. Denne filmen dreide seg om et ektepar og deres to barn. Det ene barnet var funksjonshemmet. Alt måtte gjøres for ham. Det fantes ingen terapi for hans sykdom. Det var ingen mulighet for ham å få plass på noen skole. Foreldrene mistet nesten alt håp. Men det var en terapeut som fortalte familien at de selv måtte forsøke å forandre livsstil. Men spørsmålet var hvordan de skulle gjøre det! De laget et spesielt rom for ham i deres hjem. Eneste råd terapeuten gav til foreldrene var å etterligne hva deres sønn gjorde. Terapien begynte da han var fem år. Når han hoppet, da 4

5 hoppet moren, hvis han gråt, da gråt moren osv. Når moren ble trett, overtok faren. Det var meget slitsomt, men de gav ikke opp. Plutselig en dag begynte barnet å smile. Det var begynnelsen på hans helbredelse. Underet hadde funnet sted. Dette under fant sted grunnet tålmodighet og utholdenhet. Etter to år var det mulig for barnet å oppdage ting og fortelle ting. Et barn som ikke kunne snakke eller gjøre noen ting, var nå blitt helt forandret. Foreldrene hadde gitt opp håpet, men takket være deres kjærlighet og utholdenhet, ble barnet helbredet. Han som foreldrene tenkte var død, var i live igjen gjennom foreldrenes kjærlighet. Det er sikkert at vi har truffet flere andre mennesker som har forandret håpløse situasjoner til en situasjon hvor de fant gleden, livet og håpet. Kristi oppstandelse er et høytidelig høydepunkt i våre liv og bekreftelse av vår tro. Paulus sier det slik i sitt brev til Korinterne (1 Kor 15:13-14): Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningløs. Vi feirer en begivenhet hvor Jesus som var korsfestet og begravd, er forvandlet og oppstått fra døden. Påske er en undring om kjærligheten. Alle lesningene i Påskenatten viser oss denne største kjærligheten fra Gud. Til tross for hans kjærlighet til oss, har vi mennesker sviktet Ham, vraket Hans pakt med oss. Han når oss fortsatt hele tiden, men vi vraker Ham. Han som var Gud kom til oss og tok bolig iblant oss. 5

6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker. I sin ferd var Han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet Ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære. Kristus har skapt en solidaritet med oss alle. Han har seiret over dødens makt og gitt oss et nytt liv med håp. Evangeliet viser at disiplene hans erfarer kjærlighetens under. De var ensomme, nedslått, fryktelig redde og deprimerte. Graven var tom og ordene fra engelen som sa at Jesus var oppstanden, forvandlet disiplene. Hva gjør forvandlingen? Disiplene som var forvandlet, skyndte seg for å dele oppstandelsen med de andre. Peter proklamerte at Jesus var oppstått fra døden. Peter og de andre apostlene ble redskapene for Gud. De begynte å forkynne Hans oppstandelse uten frykt. I dåpen er vi alle forvandlet og minnet om Hans kjærlighet til oss. Når vi feirer Påske, da blir vi minnet om Hans kjærlighets under. Denne kjærlighetens under må fortsette i vårt liv. Som kristne er vi alle påskefolk og Alleluja er vår sang. Så vårt liv må bli opptatt av at vi fortsetter å spre Hans budskap om oppstandelse til andre. Som mann og hustru må kjærlighetens under hjelpe ekteparene til å forstå hverandre. Som foreldre må de lære deres barn til å vise omsorg og forståelse. På ar 6

7 beidssted, i våre daglige liv, la våre venner erfare freden og gleden gjennom våre kjærlighetsgjerninger. De fattige, ensomme, syke, eldre og ofre for urettferdighet må erfare dette håp og ha tillit i Kristus oppstandelse. Når vi deltar i Påskeliturgien, la oss huske at Kristus som er oppstått fra døden har denne makten som kan forandre våre hjerter slik at vi kan leve med Ham. Som Kristus sendte sine disipler for å forkynne Hans budskap til verden, sender Han hver av oss i dag ut i verden for å utføre samme oppdrag. Oppstandelsen betydde for Jesus Åndens fullendte gave. Hva betyr Jesu oppstandelse for oss? Det betyr at når vi blir forent med Ham, da tar vi del i dette nye livet. Den gang da vi ble døpt, ble vi begravd med Kristus og i dåpen oppsto vi med Kristus, gjennom Guds aktive kraft, som løftet ham opp fra døden. Hva er så dette nye livet? Paulus sier at det er en virkning av Ånden. Ånden skaper kjærlighet, glede, fred, tålmodighet og vennlighet. Dette er Åndens verk som ble gitt oss i vår dåp. Jesus er sannelig oppstanden. Han er stått opp til nytt liv, og det livet ønsker han å dele med oss. Gjennom oss ønsker han å bringe lykke, fred og kjærlighet inn i hele verden og inn i våre menneskelige relasjoner, i vår kommunikasjon med hverandre. Må vi alle åpne våre hjerter for ham. God påske til alle. p. Iru 7

8 Kalender Februar 17 Katekese på vietnamesisk Familiemesse kl søndag, år C. S. 456/60. Ev: Luk 6, Fastelavn. Valg til Menighetsrådet. 21 ASKEONSDAG. Messer med utdeling av askekors kl og Ev: Matt 6, , s Bønnegruppe kl FASTE- OG ABSTINENSDAG*. 22 Apostelen Peters Stol. Messe m/vesper kl Korsvei kl Messe kl søndag i fasten, år C. S.117. Ev: Luk 4,1-13. Valg til menighetsråd. Mars 03 Katekese på norsk kl søndag i fasten, år C. S. 125/9. Ev: Luk 9,28b-36.Gregoriansk sang. ÅRSMØTE kl OBS! Messer kun kl og Ikke 10, Messe kl i Hurdalsgate Aftenmesse kl Menighetsrådsmøte kl Katekese på vietnamesisk Messe på tagalog kl søndag i fasten, år C. S. 132/8. Ev: Luk 13,1-9. Kl messe på vietnamesisk. Kl messe på tamil Formiddagstreff kl Messe m/vesper kl Katekese på vietn. kl søndag i fasten, år C, s. 142/8. Ev: Luk 15, Hl. Josef. Messe kl , s Bønnegruppe kl OBS! Sommertid begynner. Still klokken 1 time fram natt til søndag! søndag i fasten, år C, s. 152/7. Ev: Joh 8, Herrens Bebudelse. Messe kl April 01 PALMESØNDAG, år C, s. 161/184. Ev: Luk 22, Gregoriansk KONFIRMANTENES PÅSKELEIR 03 OBS! Messe kl SKJÆRTORSDAG., s Ev: Joh 13,1-15. Messe kl og TILBEDELSE kl LANGFREDAG. Herrens lidelseshistorie kl Ev: Joh 18, FASTE- OG ABSTINENSDAG*, s Kollekt til Det hellige land. 07 PÅSKEVIGILIEN. Ev: Luk 24,1-12. Barnemesse på vietn. kl Vi samles v/flaggstangen kl PÅSKEDAG, Ev: Joh 20,1-9, s Messe på norsk kl , vietn. kl , på engelsk kl PÅSKEDAG. Messe kl Katekese på norsk kl søndag i påsken, år C., s Hl. Magnus (flyttet fra 16. april). Ev: Joh 20, Ungdommens dag 18 Bønnegruppe møtes kl Formiddagstreff kl Messe m/vesper kl Katekese på vietnamesisk kl

9 22 3. søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 21,1-19. Frist for bladet St. Magnus 2/07 løper ut. 25 Hl. Markus, evangelist. Messe kl EVANGELISERINGSUKE, se informasjon et annet sted i bladet søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 10, Kallssøndag, kollekt til prestestudentene. MAI 03 Hl. Filip og Jakob, apostler. Messe m/vesper kl Katekese på norsk kl søndag i påsken, år C, s Joh 13,31-33a Gregoriansk. 07 Messe kl i Hurdalsgata Bladet distribueres. Hjelpere er velkommen fra kl Biskop Gerhard Schwenzer meddeler FERMINGENS SAKRAMENT kl Messe på tagalog kl søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 14, Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Hl. Mattias, apostel. Messe kl Hl. Hallvard. Aftenmesse kl Bønnegruppen møtes kl KRISTI HIMMELFARTSDAG, år C. Ev: Luk 24, Messe kun kl p.g.a. nasjonaldagen. S Hl. Erik, Sveriges vernehelgen. Messe kl Katekese på vietn. kl søndag i påsken, år C, s Ev: Joh 17, OBS! Messe kl * Langfredag er faste- og abstinensdag. FASTE: å spise bare ett vanlig måltid om dagen og la måltider være minimale. For alle år. ABSTINENS: å la være å spise kjøtt. For alle år. Hensikten er å gjøre bot. Vi kan også avstå fra andre nytelser, TV-titting, kino, teater, ukeblad og legge de pengene vi sparer i Caritasbøssen. MESSETIDER, SØNDAG St. Magnus, Lillestrøm kl , og på engelsk kl Sta. Clara, Kongsvinger kl. 15 Jessheim, Skogmo skole kl. 17 HVERDAGER i St. Magnus Man, tirs, tors 18.30, ons, fre Lørdager familiemesse kl Egne kunngjøringer for Sta. Clara (se s. 23) og Jessheim Pater Iru fyller 60 år 20. mai Fredrik Hansen blir presteviet i St. Olav, Oslo, 21. april kl

10 VI GRATULERER familien OUSTAD i Oslo med sønnen OLIVERs dåp 19. november familien ØRNES på Fetsund med sønnen ELIASs dåp 26. november. familien NGUYEN/MAI på Skjetten med datteren MAI NGOC DIEMs dåp 2. desember. familien NGUYEN/TRAN i Kristiansand med sønnen THOMAS dåp 16. desember. familien SPILDREJORDE på Sørum med datteren MATHILDE MARIEs dåp 29. desember. familien ANDRUCHOW på Strømmen med sønnen THOMAS JOHANNES dåp 13. januar. familien ÅSBERG/ABIJANAC på Fjellhamar med sønnen JONAS dåp 20. januar. familien SAUNDERS på Kløfta med sønnen THOMAS dåp 27. januar. VI KONDOLERER familien til SYNNØVE RØNNING på Strømmen som døde 14. januar. 10

11 BØNN OM KRISTEN ENHET Hvert år i januar er det Bønneuke for kristen enhet. I vårt distrikt var det i år møte i Emmaus bedehus, Skedsmokorset. Til tross for det kalde vær var det medlemmer fra mange ulike trossamfunn som fant veien dit. Vi fikk alle en meget hjertelig mottakelse og kunne sette oss rundt bordene som var pyntet med duk og lys. Programmet besto av bønn, solosang og korsang, bibellesning og sist, men ikke minst, foredrag ved vår biskop Bernt. Det ble også gitt informasjon om det Nye Norges kristne råd. Dessuten orienterte enkelte medlemmer av forskjellige trossamfunn om sine visjoner for året Det var gledelig å høre med hvilken iver ung og gammel var opptatt av å gjøre Gud til midtpunkt i sitt liv, og også formidle dette til andre. Det var en meget god atmosfære i forsamlingen og i pausen gikk praten livlig. Det hele var preget av å skape enhet og å respektere at det i enkelte teologiske spørsmål ennå er uenighet. sr. Andrea BARNEKORET INFORMERER Vi er fortsatt på jakt etter flere barn som vil være med i barnekoret. Vi har sangøvelser på tirsdager kl I tillegg til sangøvelser har vi også barneaktiviteter, som for eksempel lek, spill, tegning, turer, osv.. Interesserte barn kan kontakte Modesto eller Veronica på telefon eller mob Velkommen til Lillestrøm Katolske Barnekor 11

12 VELLYKKET JULETREFEST... Menighetens juletrefest ble feiret i kjelleren under kirken 6. januar, med små og store i fint samspill. I høst utfordret menighetsrådet katekeselærerne til å komme med ideer til hvordan vi kunne gjennomføre arrangementet på en hyggelig og også praktisk måte. Det førte til et godt og nyttig samarbeid, som vi håper kan fortsette. Etter råd fra de ulike katekesegruppene ble det foretatt noen forandringer fra tidligere år. Påmelding og billetter ble droppet, all mat og kaker tok katekeseforeldre eller andre nasjonale grupper ansvar for. Og barna selv deltok, både med sang og dans. De vietnamesiske katekesebarna fremførte sine to juledanser, ENGLER DALER NED og EN BLINKENDE STJERNE (se bildet på side 1). Barnekoret ledet av Modesto var flinke og ivrige både sammen og som solister, og Cathrine Gulden hadde en imponerende danseoppvisning. 12

13 Nissen kom med poser til alle. De gevinstansvarlige hadde blant mye annet sørget for kosedyr i alle størrelser og mykhetsgrader, til stor jubel for små og store vinnere. Det ble et fint menighetsarrangement, en glede å gjennomføre for alle som hadde ansvar. Takk for en koselig lørdag ettermiddag!...og LIKELEDES JULELUNSJ Caritas- gruppen takker alle som var med på julelunsj i romjulen! Vi gledet oss over hyggelig samvær og god mat, og vil gjerne gjenta arrangementet neste år. Vi samlet inn kr.1500 til prosjektet i Nord- Uganda, tusen takk på vegne av alle som får glede av pengene! Neste Caritas- arrangement er søndag 25. mars. Vi samles til kirkekaffe med lotteri og minimarked etter alle tre messene. Etter 10- og 12- messen holder Kari- Mette Eidem innlegg om utviklingen rundt katekesesenteret i Gulu og situasjonen ellers i Nord- Uganda, og viser bilder. Caritasgruppen håper mange fra alle messene vil møte opp, velkommen! 13 Anne Cederkvist

14 Til minne om Synnøve Rønning 14. januar fikk vi den triste nyheten at Synnøve Rønning var gått bort, 70 år gammel. Hun var et levende og engasjert menneske. Selv om vi visste at hun ikke hadde spesielt god helse, er det uvirkelig at vi ikke lenger skal se henne; i messen, på kirkekaffe eller i prat med en av sine mange venner i menigheten. Synnøve var født 19. september 1936 i Sør- Varanger. Hun og mannen Gunnar, som døde for litt over ett år siden, konverterte begge til den katolske kirken 11. mai Synnøve ble en aktiv ressurs i vår menighet gjennom ulike oppgaver, og var menighesrådsleder I 1998 ble hun opptatt i den fransiskanske legorden, og avla profess 22. mai Hun var en varm og raus person, som forsvarte de svake i samfunnet. I legfransiskanernes arbeid med å lage forbønner var det hun som alltid insisterte på bønner for de syke, ensomme og dem som hadde falt utenfor i samfunnet. Synnøve var åpen og fordomsfri, gjennom sin oppvekst i Kirkenes vant til å omgås folk av ulike nasjonaliteter. Hun gledet seg over alt hun kunne lære i det flerkulturelle miljøet her i St. Magnus. Hun opplevd ulikheter i kultur og skikker som en berikelse, selv om hun var realistisk når det gjaldt utfordringer i det praktiske arbeidet i menigheten. Men det 14

15 hun så som det viktigste, var det vi har felles, at vi er forent i troen. Vi minnes gode samvær med Synnøve Rønning, hennes kloke og jordnære innstilling i samarbeid med alle. Vi takker for gleden hun formidlet i sitt virke i våre fellesskap, og lyser fred over Synnøves minne. Pax et bonum, fred og alt godt Anne Cederkvist JESUS KRISTUS-HVEM VAR HAN? Jesus var født i en liten landsby som en sønn av en vanlig kvinne. Han arbeidet som snekker med sin fosterfar frem til han var tretti år gammel. Han var en reisende predikant i tre år. Han har aldri skrevet noen bok. Han hadde ingen stilling. Han eide ikke noe hus. Han har ikke gjort noen ting som vi tenker var stort i verden. Han hadde ikke noe annet å vise til enn seg selv. Mens han var en ung gutt var publikum imot ham. Hans venner forlot ham. Han ble overlatt til sine fiender. Han opplevde lidelse og prøvelser. Han døde på korset mellom to tyver. Mens han var døende kastet hans bødler lodd om det eneste han eide, klærne hans. Da han var død ble han begravet i en grav som var lånt av en venn. Det er mer enn to tusen år siden han levde. Men fremdeles i dag er han en sentral figur for hele menneskeslekten. Alle soldater som noensinne har marsjert, alle flåter som noensinne har seilt, alle parlamenter som noensinne har blitt satt, alle konger som noensinne har regjert har ikke hatt så stor innflytelse på menneskenes liv som Kristus. Hvorfor? p. Iru 15

16 Kandidater til MENIGHETSRÅDSVALG 2007 Tre medlemmer fortsetter i rådet (se nederst), slik at vi må velge tre faste medlemmer til en 2års periode og tre vararepresentanter for to år. Valgseddelen finnes på side 29. Valgkomitéen gleder seg over å kunne anbefale disse kandidater: Sr. Hedwig-Marie HERGENHAHN er St. Josephsøster, tyskfødt, kom til Norge i Hun er 59 år gammel, har utdanning som hjelpepleier og arbeider på kontoret i Fransiskushjelpen i Oslo og på søstrenes retrettsted på Grefsen. Hun har vært medlem i menigheten siden 2002 og har sittet i Menighetsrådet i de to siste periodene. Hun vil videre jobbe med at menigheten utvikler seg mer og mer til et troende fellesskap hvor alle nasjonaliteter finner plass og kan berike hverandre. Torill BØKER 61 år, er lærer og lektor i menigheten. Hun skal bygge opp et Katolsk Forum i St. Magnus. Judy GUNERIUSSEN er født i 1949 på Filippinene og kom til Norge i Jeg gikk på lærerskole i Oslo og jobber som lærer på St. Sunniva skole. Jeg har vært medlem i menighetsrådet 2003/2004 og ønsker å bidra videre. 16

17 Winston SEBASTIAN er 66 år og pensjonist. Han bor på Skjetten og har vært i menigheten siden For noen år siden var jeg medlem av Menighetsrådet. For tiden er jeg kommunionsutdeler. Thong Quoc NGUYEN kom til Norge i Han er 48 år og bor på Blystadlia. Han har to barn og er elektriker. Han ønsker å hjelpe menigheten. Anne-Torbjørg MARIC er 69 år, norsk og har vært katolikk i hele sitt liv. Min mann er kroatisk., jeg har tre sønner og to barnebarn og jobber på apotek. Jer er med i forsangergruppen. Jeg har ingen spesielle interesser når det gjelder menighetsarbeid, men er ganske praktisk. Chung Van NGUYEN er 39 år gammel, gift, har to barn og bor på Fjellhamar. Han jobber i restaurantbransjen Giuseppe Beltramba, Anne Cederkvist og Louis Chute har et år igjen av sin periode som faste medlemmer i MR. Gyørgyi Sandor fortsetter som vara i ett år. 17

18 Dere husker nok oss som St Magnus Øvre Romerike (SMØR) Nå har vi forandret oss litt igjen på vei mot målet. Vi er nå blitt Øvre Romerike katolske menighet (under etablering) for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker Om ikke lenge blir vår "menighets-helgen" endelig utpekt, etter et par valgrunder, slik at vi blir en lett gjenkjennelig katolsk menighet med helgennavn og det hele. Vi sender hermed en hilsen til alle katolikker både på Nedre Romerike og på Øvre Romerike et livstegn for å fortelle om noe av det som skjer her oppe! Les også referatet fra Årsmøte Der har vi valgt vårt første Menighetsråd, etter å ha hatt utvalg/råd for messestedet SMØR, i flere år. Vi teller nå mer enn 800 registrerte katolikker her nordpå i Akershus. Hertil kommer katolske besøkende og gjestearbeidere fra Polen og andre land, uten fast adresse. De må også få et godt messetilbud. Og da blir vi veldig mange etter hvert! Det er norsk messe kl 17 på søndager i musikkrommet på Skogmo skole, Algarheimsv, Jessheim. Messe på polsk er tredje søndag hver måned kl 19. Vår menighetsprest er pater Rory Mulligan, tlf Ikke alle er helt klar over at det arbeides iherdig med å utvikle den nye katolske menigheten her oppe. Det tar nok litt tid før alle blir klar over det. Musikkrommet på Skogmo skole blir omdannet hver søndag til vårt kirkerom med noen enkle "kulisser". Dessverre er nok ikke alle katolikker her oppe kjent med at vi er kommet så godt i gang som vi er, men dette må gå seg til! Det begynner virkelig å haste med å planlegge katolsk kirkebygging i Jessheimområdet. Bare vi får kjøpt en passende tomt! 18 Tore D Egeberg

19 Årsmøte 21 januar 2007 Øvre Romerike katolske menighet (under etablering) (hittil kalt SMØR St Magnus på Øvre Romerike). Leder for det avgående rådet for SMØR, Tore D Egeberg, ønsket velkommen til første Årsmøte i Øvre Romerike katolske menighet, som er under etablering. Møtet ble holdt på Skogmo skole i Jessheim. Våre møter har vært avholdt som Allmøter i tiden for SMØR. Nå var det vårt første virkelige Årsmøte og vi skulle velge Menighetsråd. Vi blir etter hvert et kapelldistrikt, og ikke bare et messested. Årsmøtet valgte Frode Eidem som møteleder, Margrethe Yri som referent, Margherita Ficko og Siri Beate Hagen som tellekorps. Pater Rory Mulligan ba en bønn for Årsmøtet og for menighetens utvikling. Dagsorden punkt 1 Valg av menighetsråd 2007 Det ble stemt over representanter til menighetsrådet i Dagsorden punkt 2 Orientering om utviklingen i tomtesaken, og rådets arbeid Tore D Egeberg orienterte om arbeidet med å skaffe kirketomt til menigheten. Ei tomt vi hadde ønsket oss til kirkebygget, og var blitt "lovet", ble tildelt noen andre. Et interkommunalt revisjonsselskap går nå igjennom lovligheten av kommunens saksbehandling. Vi må anse tomten som tapt. Det er en tomt i Kverndalen i Jessheim, og det er i sentrum for vår oppmerksomhet nå. Kommunen har ellers lovet oss tomt på utbyggingsområdet Gystadmyra i Jessheim. Der skal en ny skole tas i bruk sommeren I nærheten der skal det kunne avsettes en passende tomt for vårt formål. Området er noe myrlendt, og regulering av veier er ennå ikke mulig. Kommentar fra Cuong Ton-That: Bygging av skolen må være ferdig lenge før sommeren 2008, så ferdigregulering kommer lenge før. Det vil være gunstig for komme i gang med kirkebygget på det stedet. Cuong Ton-That påpeker også at bussforbindelse til Kvernda 19

20 len ikke er så god. Kommentar fra Frode Eidem: Det må planlegges for 300 personer til messe, og tilsvarende parkeringsplasser. Et kirkebygg vil føre til dobling av messedeltakelsen. Biskopen har lovet menigheten økonomisk støtte til kjøp av 4-5 mål. Dagsorden punkt 3 Vår status som "ennå ikke menighet" Pater Rory orienterte om vår status som "ennå ikke menighet": Vi er sent ute med kirkebygg i forhold til menigheten. Biskopen har gitt SMØR ansvar for å finne tomt, og det er satt av penger til en tomt på 4-5 mål. Tomteprisene stiger, så vi må handle så raskt som mulig. Det er ikke satt av penger til kirkebygget. Vi må kanskje sette opp noe provisorisk, slik at vi kan komme i gang. Kommentar fra Frode Eidem: Askim og Larvik har erfaringer med slike provisorier, så de bør rådspørres. Kommentar fra Tore D Egeberg: Vi trenger snarest et menighetskontor og et rom for kurs/undervisning. Kommentar fra Cuong Ton-That: Det må tydeliggjøres at det ikke er et spørsmål om hvis eller om; vi er pålagt å bygge kirke. Dagsorden punkt 4 - Økonomi Frode Eidem orienterte. Han er ennå ikke helt ferdig med regnskapene for 2006 for St. Magnus menighet, grunnet kommunenes sommel med tilskuddene. I 2005 var det et underskudd på kr på Øvre Romerike. I 2006 er det overskudd, og balanse i forhold til St. Magnus. På Jessheim kom det inn kr i kollekt. Inntekt ellers var kr. Med ny kirke vil selvsagt utgiftene øke betraktelig. Det var allmenn tilslutning til et forslag om å legge informasjon om avtalegiro til menigheten på Øvre Romerike, sammen med messearket. Dagsorden punkt 5 Kirketomt og kirkebygg Ønsker og behov for kirken er i hovedsak dekket av det foregående. Det legges til at menigheten har behov for et uteområde. Det er ønske om en Maria-statue i kirken. Dagsorden punkt 6 Valg av navn på menighet og kirke Pater Rory Mulligan gjorde det klart at hans oppgave er å bygge 20

21 menigheten og de personlige relasjonene. Han redegjorde så for prosessen som har pågått en tid i menigheten for å velge et navn. I middelalderen var det en kirke ved Gardermoens rullebaner som var viet til St. Gudmund. Han var biskop fra Island og særlig opptatt av å ta seg av fattige og hjelpeløse. Dette likte ikke stormennene på Island, og Gudmund ble "asylsøker" i Norge. Gudmund ble ikke formelt helgenkåret. Prosessen for å få ham kåret ble avbrutt da paven døde. Pater Rory har forespurt seg hos islandske eksperter og fått klar bekreftelse på at Gudmund er, og har vært, høyt aktet på Island. Pater Rory Mulligan har også henvendt seg til hjemlige instanser og fått til svar at det antakelig ikke er noe i veien for å bruke St. Gudmund som navn på menighet og kirke. Gudmund var jo en sann og eksemplarisk kristen. Så det ville også bli et historisk poeng. Pater Rory redegjorde også for de øvrige navnene på helgenlisten. Et aber med disse andre navnene er at de fins allerede i umiddelbar geografisk nærhet. Siden det var få av Øvre Romerikes over 800 katolikker til stede på Årsmøtet, foreslo Pater Rory Mulligan at det skal være åpent for innsigelser mot navnevalget frem til påske 07. Dagsorden punkt 7, (4 underpunkter) a) Messetid. Pater Rory Mulligan ble bedt om å søke biskopens tillatelse til å betjene Øvre Romerike søndag formiddag. Klokken ble foreslått som messetid, og dette ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning. Menigheten vil få nærmere orientering om når dette trer i kraft. b) Katekese ble overlatt til det nye menighetsrådet. c) Messe for polske gjestearbeidere ble overlatt til det nye menighetsrådet. d) Arrangementer og fester ble overlatt til det nye menighetsrådet. Dagsorden punkt 8 Resultat av valgene a) Menighetsråd Årsmøte valgte følgende: For 2 år - Siri Beate Hagen, Tore Dominicus Egeberg. Vy Thi Chi Phuong 21

22 For 1 år - Cora Domingo, Nguyen Thanh Huu, Gloria Gresinsky Vararepresentanter - Glenn Bumagat Hansen (1.vara), Per Arne Henriksen (2.vara) b) Menighetens navn St. Gudmund fikk 9 stemmer. Klart flertall. (Se også punkt 6) c) Valgkomiteen Pater Rory Mulligan, Margherita Ficko, Cuong Ton-That, Glenn Bumagat Hansen Referent Margrethe Yri Nytt fra Sta Clara og Glåmdalen Høsten 2006 kom jeg endelig i gang med fast tid torsdag og fredag i Sta Clara nesten hver uke, i tillegg til messen på søndagen. Med base i Sta Clara kan jeg lettere besøke fjerntboende katolikker, og det er lettere for glåmdøler å få tak i meg. Jeg gir også konvertittundervisning og kan ha bedre kontakt med Den norske kirke i området. I kirken legger jeg ut en messeplan for Sta Clara, med datoene jeg regner med å være i Glåmdalen. De som ikke kommer ofte i kirken, kan kontakte meg og få planen i posten. Tam Doan Vo gir undervisning til 6 konfirmanter annenhver torsdag, og jeg prøver å være med. To vietnamesiske søstre av Det hellige Kors gir katekese til de yngre barna. Vennersberg barneskole brukte Sta Clara til sin juleavslutningsgudstjeneste før jul. Kirken var full av barn to ganger, og julekrybben var på plass og minnet barna om hvorfor vi feirer jul. En stor takk til dem som fikk julekrybben opp i tide, og til dem som pyntet kirken så fint til julen! Jeg takker også for de gode kollektene og kirkebidragene. Pastor Hai kommer hver måned til Kongsvinger og feirer messen på vietnamesisk kl på lørdag før 2. søndag i hver måned. Ved årsskiftet var over 220 katolikker i Glåmdalen registrert i vårt menighetsregister. 22

23 Noen viktige datoer og messetider i Sta Clara i månedene fremover: 21/2: Askeonsdag. Fastetiden innledes. Messe med utdeling av askekors kl Skriftemål. 5/4: Skjærtorsdag. Messe kl Stille tilbedelse av alterets sakrament. 6/4: Langfredagsgudstjeneste kl Anledning til skriftemål. 7/4: Påskeaften. Ingen messe i dag. 8/4: Påskedag. Herrens oppstandelse. Messe kl Husk også at biskop Bernt Eidsvig meddeler fermingens (konfirmasjonens) sakrament LØRDAG 2 JUNI KL Pater Eriks kontortelefon , mobil , e-post: Kjære Josef Rett etter jul fant jeg følgende lille betraktning om den hellige Josef i avisen Vårt land. Den var skrevet med alle julespillene i tankene, men passer vel minst like godt i anledning den hellige Josefs fest på 19. mars. God fornøyelse! Sjuåringen spilte Josef i julespillet, med liv og lyst og sedvanlig engasjement. Alvorlig sto han ved Marias side under flerstemt englesang i lilla kjortel (en farge han mente ikke egnet seg særlig for mannfolk) og når Maria, yr av applausen glemte hele Jesusbarnet, plukket han barnet sindig opp (i beinet) og bar ham rolig av scenen. På ett punkt lar imidlertid sjuåringen seg ikke rikke når det gjelder Josef. Han var og blir faren til Jesus, nemlig. Og mors forsøk på å lirke til en litt mer teologisk holdbar løsning, bare avvises blankt som tull og løgn. Enten så var Josef pappaen, eller så var han det ikke. Og selv i 2007, med en mengde mellomløsninger og mange forskjellige pappafunksjoner demonstrert bare i nærmeste nærhet, rikkes gutten ikke. Så vi lar spørsmålet ligge, og er enige om at Jo- 23

24 sef gjorde de viktige pappatingene for Jesus. Han var der. Riktignok sier han ikke så mye, men han handler desto mer. Gode pappahandlinger. Han beskytter sin kvinne så godt han kan, i et fullstendig utenkelig scenario. Han går ved siden av, han er lydig både mot keiseren som vil at han skal skrive seg inn, og engelen som bærer bud om enda vanskeligere oppgaver. Han havnet midt oppe i en fødsel, og måtte så være vert for ymse besøkende i et lite egnet lokale. Han redder på engelens ordre barnet fra den sikre død. Han går ved siden av, hele tiden, aldri i fokus selv, stadig opptatt av å beskytte. For igjen: Han var der. I en verden og i en tid da det er sagt mye om å være mor, viser Josef oss noe om hvordan en god far er. For Guds Sønn åpner han favnen, og er der. I en verden og i en tid da det ikke er en selvfølge å ha en far som er der, kan vi løfte Josef fram som et eksempel. For å være en god far handler ikke først og fremst om biologi. Det handler mer om, som Josef, å være der. Å være der, uansett. (Les også Mt 1, 18-25) Anne Grete Listrøm, kapellan i Tangen menighet, DNK Lett bearbeidet av p. Erik. Gjengitt med tillatelse fra avisen Vårt Land. 24

25 Kirkebidrag Budsjett Regnskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figuren ovenfor viser utviklingen i kirkebidrag måned for måned i Kirkebidrag som betales inn via OKB med skattereduksjoner, utbetales én gang i kvartalet. For å utjevne dette, er OKB-bidraget i figuren fordelt likt over tre og tre måneder. Som man ser ble resultatet imponerende, kr over budsjettet. Selv om man ser bort fra ett enkelt meget stort bidrag, var resultatet strålende. Det er bare å gratulere oss selv. Regnskapet for 2006 er ikke klart ennå, men alt tyder på at det blir bedre enn budsjettet, som var et driftsunderskudd på kr Men, det er alltid et men. Budsjettet for 2007, som blir presentert i neste nummer av menighetsbladet sammen med resultatet for 2006, viser et driftsunderskudd på kr I tillegg bør det alltid settes av en god del til fond som skal dekke fremtidige store reparasjoner og innkjøp av bil. Menigheten må derfor fortsette å gi sine kirkebidrag og på annen måte støtte opp om menighetens økonomi. Tar du utfordringen? Husk at du får fradrag på skatten dersom du bruker avtaleordningen via OKB. Bruk skjemaet som finnes på baksiden. Økonomiutvalget v/frode Eidem 25

26

27

28

29 ST. MAGNUS VALG 2007 Hvert konfirmert medlem av St. Magnus har rett til å stemme på inntil tre (3) ulike kandidater til MR. BARE ÉN PERSON PER STEMMESEDDEL! Hvis familien trenger flere sedler kan disse hentes i inngangen til kirken. STEMMESEDDELEN må legges i en umerket konvolutt som lukkes og brettes og, sammen med utfylt og avrevet navneslipp, legges i en ny konvolutt. Denne må legges i valgurnen i inngangen til kirken SENEST SØNDAG 25. FEBRUAR KL eller sendes i posten SENEST TORSDAG 22. FEBRUAR til St. Magnus menighetskontor, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm. Kandidatene er: Sr. Hedwig-Marie HERGENHAHN Ο Torill BØKER Ο Judy GUNERIUSSEN Ο Winston SEBASTIAN Ο Thong Quoc NGUYEN Ο Anne-Torbjørg MARIC Ο Chung Van NGUYEN Ο KLIPPES HER VALG 2007 ST. MAGNUS, LILLESTRØM Vedlagt konvolutt inneholder min stemmeseddel. Fornavn, etternavn:... Adresse, poststed:...

30

31 EVANGELISERINGSUKE Torsdag 26. april til søndag 29. april blir det Evangeliseringsuke i vår menighet. Sr. Anne Bente Hadland fra Katharinahjemmet i Oslo og p. Heinz-Josef Cathrein, sogneprest i Kristiansand, vil lede gjennom dagene. Målet er å få ny inspirasjon for hver enkeltes tro og trosliv. Dette skal oppnås ved å høre på foredrag, ta del i diskusjon og samtaler og ved å feire messe sammen. Det blir også anledning til skriftemål og sykesalving. Det blir gitt mulighet til personlig samtale med lederne. Nærmere informasjon følger. Det bør avsettes tid torsdag og fredag kveld, lørdag ettermiddag og søndag formiddag. Hvis man ikke kan delta på hele programmet, så er det anledning å følge med delvis. LØRDAGSRETRETTER HOS MARISTENE Vi tilbyr fortsatt våre retretter i fastetiden og utover våren lørdagene 24/2, 10/3, 24/3, 28/4 og 19/5 fra kl til kl Særlig i fastetiden er en slik stille dag en gave til deg selv. Se etter retrettfolderne i inngangen til kirken. Meld deg helst på 1 uke før. Pavens bønneintensjoner for februar: At verdens goder, som Gud har gitt alle mennesker, blir benyttet på en vis måte og i samsvar med kriteriene for rettferdighet og solidaritet. At kampen mot sykdommer og store epidemier i den tredje verden i solidaritetens ånd kan erfare en styrket og sjenerøs støtte fra regjeringer i alle land. 31

32 B Postabonnement Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres med opplysning om ny adresse: Retur: St. Magnus Romeriksgata Lillestrøm Bladet St.Magnus utgis av St. Magnus katolske menighet. Redaksjonen av dette nummer avsluttet den 7. februar. Neste nummer FRIST for innlegg utløper Messetider i fastetiden og påsken: (Sta. Clara se side 23) 5. april, SKJÆRTORSDAG, messe kl , deretter tilbedelse 6. april, LANGFREDAG, messe kl april, PÅSKENATT, barnemesse på vietn. kl messe kl april, PÅSKEDAG messe kl på norsk messe kl på vietnamesisk messe kl på engelsk DETTE SKJER! Valg til Menighetsråd. Kandidater presenteres på midtsiden i dette bladet, valgseddelen finnes på s. 29! OBS! Årsmøte 4. mars kl Derfor blir det feiret messe kl både i kirken og gamle St. Magnus. Messene kl. 10 og 12 går ut. Evangeliseringsuke i St. Magnus april, se mer informasjon på s. 31 Fermingen 12. mai kl ved biskop Schwenzer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 Ny giv i ungdomslaget Avskjed med maristene I dette nummer: Hjemløs fredsfyrste s. 3 Nye oppgaver s. 5 Kalender

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 I dette nummeret: Konfirmanter i konsentrert samarbeid. Fra konfirmantleiren 29.2. 2.3. Les mer på menighetens nettside:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 Markering av Mariahagens åpning skjer på søndag 28. august. Og så nærmer det seg oktober, Marias måned. Velkommen

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Når Gud er legen ...

Når Gud er legen ... Når Gud er legen... 1 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Salme 103,2.3 2 Når Gud er legen... Jeg holdt nettopp på å forberede meg

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 I dette nummeret: Fra festmessen på dagen for den hellige Magnus, 19. april Les mer i dette bladet og på http://lillestrom.katolsk.no

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag PREKEN Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Markus 9, 2-13 KRISTI FORKLARELSESDAG Kirkeåret med sine tekster har en klar oppbygging. Det er delt i to hvor

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike?

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? DÅP EN MILEPÆL Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? Hver høst begynner tusenvis av barn og unge, og en del eldre også, på ulike skoler og undervisningsinstitusjoner. Skolestart

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer