Vårens tariffoppgjør i havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårens tariffoppgjør i havn"

Transkript

1 En situasjonsrapport fra Norske rørleggerbedrifters landsforening vvs NRLnytt april 2 4 Mars 204 Vårens tariffoppgjør i havn Forhandlingene rundt Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) er vel i havn riktignok på overtid og Riksmeglingsmannens protokoll skal nå ut til avstemming. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent i likhet med frontfaget Norsk Industri. I forbindelse med tariffoppgjøret er det verdt å nevne at NRLs nyslåtte æresmedlem Morten Korsnes (K. Lund AS) deltok i BNLs Forhandlingsdelegasjon på vegne av NRL, og det på overtid. Han skulle egentlig ha gått av i fjor, men ble overtalt til å delta ved årets tariffoppgjør da BNL ønsket hans deltakelse i forhandlingsdelegasjonen. Dette på bakgrunn av hans kompetanse og lange erfaring innenfor tariffområdet. Vi takker Morten for hans store engasjement og for den betydelige arbeidsinnsats han har nedlagt til gavn for faget og bransjen! Ny byggsikkerhetsgaranti NRL inngår avtale med Connector Forsikring Service AS (CFS) om byggsikkerhetsgaranti. Garantien ble vedtatt på NRLs siste styre møte (3. april 204) og dekker kravene til garanti i utførelsestiden og i reklamasjonstiden, i samsvar med NS-kontraktstandardene. Bakgrunnen for avtalen er at noen av våre medlemmer har hatt problemer med blant andre Skanska når det gjelder bruken av garantistillelsen fra Nordic Guarantee. Denne benyttes i dag av flere medlemsforetak. Det nye produktet har vært kvalitetssikret via tett samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm og deres spesialister innen fagområdet, og skal være svært konkurransedyktig i pris. Det vil bli opprettet en Web-side for forenklet søknadsprosedyre som linkes mot NRLs medlemsportal hos CFS, der vi forøvrig har bransjens mest gunstige yrkesskadeforsikring. Ellers er det verdt å nevne at Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) også har tegnet avtale med CFS om dette produktet. Vilkåret for å kunne benytte dette garantiproduktet er selvsagt at foretakets økonomi blir funnet tilfredsstillende. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I

2 Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) 20 år i medvind 2 Forsamlingen. NRL var godt representert med 4 fra administrasjonen, 2 fra oppl.kontoret i Oslo og fra oppl.kontoret i Bergen. 3 4 Utgivelsen av den populære Våtroms normen og opprettelsen av Fagrådet for våtrom (FFV) ble feiret under Våtromsdagene på Kolbotn. Tekst/foto: Over hundre deltakere tok del i det flotte arrangementet på Quality Hotell Mastemyr, der feiringen ble fulgt opp av gode, matnyttige og interessante foredrag. Minimessen med siste nytt fra et titalls leverandører ble godt besøkt, og humor isten Anders Tangen sørget for trivsel og god stemning fra første velkomst. Med papirer i skuffen Innleggene var som vanlig varierte, med dyktig fremføring. Spesielt interessant og morsomt er det alltid å høre på Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk som har så evig rett i sin beskrivelse av de ulike forutsetningene som ligger til grunn for prosjektering og bygging av våtrom. Hans konklusjon er at det meste dreier seg om papir, men at det er ytterst tvilsomt om det blir bedre våtrom av papirer i skuffen. Dette er noe våre myndigheter, med DiBK i spissen, bør tenke nøye over. Våtromsnormen stadig viktigere FFVs første formann, Ole Larmerud, presenterte tilblivelsen av BVN og den aktive perioden i forkant av utgivelsen. I begynnelsen på 90-tallet skjedde det svært mye. Kanskje bransjen ble inspirert av all positiv opptrapping til Vinter-OL som ble en gedigen, men kortvarig suksess. Våtromsnormen ble på sin side en gedigen og langvarig suksess! Hvem hadde vel trodd at nesten 30 tusen utøvere skulle kurses i våtrom i løpet av 20 år? Hvem kunne forestille seg at BVN etter 20 år er viktigere og mer populær enn noen gang? Det er bare å bøye seg i støvet for FFV og SINTEF Byggforsk som har sørget for at spiren som ble sådd for 20 år siden er blitt våtromsbransjens dominerende tun-tre. 5 Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk, i kjent positur! 2 Anders Martinius Tangen (kjent som programleder for lottotrekningen i Norsk Tipping) var dagens og kveldens konferansier i godt samarbeid med fagsjef Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom. 3 Blide arrangørjenter fra Fagrådet for våtrom. Fra venstre: Katrine L. Johansen og Monica Krogstad i ramsalt rorbustemning. 4 En blid og fornøyd Cato Karlsen, daglig leder av Fagrådet for våtrom, ønsket velkommen! 5 Ninne H.Imislund og Vidar Wold fra V.W Consult AS med nytt kalkulasjonsprogram. 6 NRLs nye kommunikasjonsrådgiver, Randi Helen Nodeland, gikk runden på minimessa, her på standen til Glava. 6 2 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 3

3 Styringsmøte i ifag Våtromskurs til nye høyder! NRLs avdeling Vestfold arrangerte i mars våtromskurs for sine lærlinger og rørleggere. Tekst/foto: Invitasjonen ble også sendt til alle bransjene tilknyttet opplæringskontorene i Vestfold. Dette resulterte i at hele 3 håndverkere, representert med rørleggere, murere, malere, tømrere og elektrikere fikk oppdatert kunnskap om våtrom. Kurset ble gjennomført over fire dager, og tilbakemeldingene til instruktøren var veldig positive. Siden det var så populært, og ikke alle som var interessert fikk plass, ser NRL på muligheten for å sette opp et nytt kurs i høstsemesteret. p Kursdeltakerne jobber konsentrert med oppgavene sine. Det ble avholdt styringsmøte i ifag (26. mars 204) med deltakelse fra opplæringskontorene i Trøndelag, Rogaland, Hordaland og Oslo samt NRLs formann Stein Ove Bjelland og Tor Backe, NRLs Administrasjon. PUM! Tekst: Bakgrunnen for prosjektet er at kostnaden for utbedring av tettesjikt ofte blir lik prisen av å lage nytt bad. Dette grunner i at man ikke per dato har gode nok løsninger for å reparere membran på plass og at man derfor river badet for så å bygge nytt. 2 3 Tekst/foto: Ove Hanstad, Annie Irene Tukun Houmøller, Anders Larmerud, Morten Husa, Tor Backe, Kjell Sivertsen og Stein Ove Bjelland. 2 Tor Backe, Kjell Sivertsen og Stein Ove Bjelland diskuterer ifags fremtid. 3 Ove Hanstad, Annie Irene Tukun Houmøller og Anders Larmerud. Arbeidet med oppdatering av ifag versjon 4 er nå ferdig, med støtte for vekslingsmodellen. Systemet har fått funksjoner som skal lette opplærings kontorenes kvalitetssikringsrutiner. Det foreligger en mobilversjon som skal gjøre det mulig for lærlingen å laste opp bilder og knytte dem til sine læremål. Videre skal nå alle kurs i E-læringsprogrammet videreutvikles og tilpasses etter ny modell og kursene skal for øvrig gjøres plattformuavhengig. Man ønsker videre å lage et opp læringsprogram for faglig leder i bedrift som i dag synes å være en propp i systemet. Man ønsker også å gi studenter på teknisk fagskole tilgang til E-lærings programmet. Enighet i styringsgruppen om at ifag i dag er det mest komplette og beste opplæringsprogram i byggenæringen! Sintef Byggforsk har satt ned en styringsgruppe for å se om man kan klare å finne gode og holdbare løsninger for partiell utbedring av membran (PUM). Gruppen er bredt sammensatt, med representanter fra både forskning-, produsent-, takst og forsikring. I tillegg til disse er både FFV og NRL representert. Prosjektet har en tidsplan på ett år, og ledes av Arne Nesje fra Sintef Byggforsk/ Byggkeramikk foreningen. Tester skal utføres både i laboratorium og ute i felt og man skal se på disse forskjellige løsningene: Påstrykningsmembran + selvklebende butylfolie Påstrykningsmembran + limt membranfolie Påstrykningsmembran + påstrykningsmembran Færre søker yrkesfag en tøff utfordring for byggenæringen Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at færre elever søker yrkesfag på Vg i 204 enn i 203. Størst nedgang ser man blant annet for bygg- og anleggsteknikk, der søkertallene har gått ned med 6 prosent. Til tross for denne uheldige situasjonen, er det gledelig å konstatere at det tegnes flere lærekontrakter i rørleggerfaget enn på lenge. Siste statistikk viser en økning på drøyt 0 prosent, fra rundt 500 til omtrent 560. Dette skyldes blant annet at det er flere voksne lærlinger i rørleggerfaget enn tidligere og at disse ikke følger det tradisjonelle utdanningsløpet. Dermed fanges de ikke opp av ovennevnte statistikk som søkere til Vg. Mangeårig rekrutteringssatsning NRL har på ingen måte kommet gratis til denne positive utviklingen. Tallene må ses i sammenheng med den målrettede og langsiktige rekrutteringssatsningen fra NRLs side gjennom mange år. Satsingen er basert på et nært samarbeid mellom NRL, NRLs avdelinger, opplæringskontorene og bedriftene. Dessuten har vi hatt et konstruktivt samarbeid med kjedene, der vi blant annet har etablert utdanningsportalen blirørlegger.no og fått laget to rekrutteringsfilmer som vises på NRK under programmet Mitt yrke. Bred markedsføring NRL har også laget en kort reklamefilm for rørleggerfaget som ble vist på alle landets kinoer i perioden 9. desember 203. mars 204. Vi må heller ikke glemme samarbeidet med VVP og NRF som finansierer og tilrettelegger for yrkesnm, Bygg Reis Deg, årlige faglærersamlinger med mer. Alt dette koster innsats og penger betydelige summer men det er verdt investeringen når vi ser den høye status som rørleggerfaget i dag har og den positive rekrutteringen til faget som vi opplever. 4 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 5

4 Sørlandets Fagskole moderne og konservativ KEM-utdanning Sørlandets Fagskole, eller Grimstadtekniker n som den kanskje er best kjent for i bransjen, feiret 75 år den 8. mars. Nå vurderes muligheten for at fagskolen skal legges til i ingeniørutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA). Tekst/foto: NRL var invitert til jubileet, men kunne først besøke skolen i etterkant. Forventningene var skrudd i været, ikke minst på bakgrunn av topp skryt av studiet fra Andreas Sørum i Imtech Prosjekt. Og forventningene ble innfridd! Representantene fra NRL sentralt ble imponert over lærerne og studentenes tilbakemeldinger om heltidsstudiet. Andreas hadde rett, studiet var rett og slett moderne og konservativt med fokus på trivsel og fagprosjektering. KEM-lærerne, Arne Halberg og Jan Inge Jørgensen, fikk stor anerkjennelse fra studentene for sin faglige dyktighet og for at de alltid var tilgjengelige. Moderne og atypisk undervisning Et toårig heltidsstudium har mange fordeler. Studiene foregår på normal dagtid, slik at studentene kan konsentrere seg om skolegangen uten å måtte jobbe ved siden av. Dessuten blir de også ferdige halvannet år før deltidsstudentene, som starter samtidig. Undervisningen er moderne og atypisk. Fagteorien læres via moderne DAKprogrammer som gjør formidlingen spennende, allsidig og matnyttig for vordende fagskoleingeniører. Hovedvekten er lagt på prosjektering av VVS-anlegg på dagens moderne IT-plattformer, men med rot i de gamle basiskunnskapene. Lab-øvelser foregår både på BDs anlegg i Larvik og på konkrete anlegg i nærområdet. Dessuten er bransjens trofaste leverandører på plass med dyktige forelesere og undervisningsutstyr når det er behov. Ønsker sammenslåing med UiA Lærerne på KEM-linjen ønsker seg flere studenter og at skolen skal få en høyere status. Dette kan gjøres ved at fagskolen løsrives fra fylket og legges til ingeniørutdanningen ved UiA som nå kanskje slås sammen med Høgskolen i Telemark (UiT). Dette, sammen med en flytende overgang fra fagskole til ingeniørhøyskole, står som første ønske hos studentene. Ingen skjønner hvorfor det ikke skal gis full kreditt for kunnskapene du bringer med deg fra fagskolen. Det var en enstemmig oppfatning om at studiepoeng også må innføres i fagskolen og at det må lages læreplaner som gjør overgangen mer fleksibel. Nye læreplaner for KEM er til høring. NRL har tidligere sendt merknader til høringsutkastet, blant annet med bemerkninger om at KEM er et eget studietilbud selv om det er en del av byggfagene. Dessuten at fagteori og prosjektering får mindre plass fordi ledelse og andre generelle fag er foreslått utvidet. NRL har også påpekt at fagskolepoeng må erstattes av studiepoeng. Faglærerne i Grimstad og studentene er helt enige i dette og håper at det ikke skjer store endringer i dagens læreplan, men at studiet gis den kreditten det fortjener og ikke blir en blindvei for studenter som ønsker videreutdanning. Fornøyde studenter En typisk uttalelse fra en tidligere student på skolens hjemmeside bekrefter det dagens KEM-studenter sa i forbindelse med besøket: Jeg hadde en kjempetid i Grimstad. Det å være student var supert. Jeg hadde flinke og trivelige lærere med stor faglig kunnskap, og det var kjempe miljø i klassene både på og utenfor skolen. Så denne studietiden ville jeg ikke vært uten, jeg fikk noen venner for livet, men også mye faglig kunnskap som jeg bruker hver dag. Ingebjørg Martinsen overrakte NRLs jubileumsbok til lærerne Arne Halberg og Jan Inge Jørgensen. 2 Tre dyktige og fornøyde studenter. Fra venstre: Bjørn Roger Kristiansen, Geir Adler Gundersen og Tore Skevik. 3 5 fornøyde og kompetente studenter og 2 dyktige faglærere. Bak fra venstre: Daniel Arajuo, Kim Jarle Fjellheim, Sondre Vigmo Larsen Torgeir Selnes, Øyvind Andersen, Morten Nordbrønd Tore Skevik, Geir Adler Gundersen, Roar Mohn Kleppe Birgitte Davidsen, Bjørn Roger Kristiansen, Tony Andre Moe Faglærer Jan Inge Jørgensen, Kevin Solheim, Espen Lunden, Christian Lie, faglærer Arne Halberg I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 7

5 2 3 Årsberetningen blir digital Som et ledd i at NRL går over til digitale utgivelser på et generelt plan, utgir vi nå Årsberetningen for utelukkende digitalt. Tekst: Den blir dermed ikke trykket opp, men sendt ut til våre medlemmer på e-post. NRLs styre fattet beslutningen under styremøtet 3. april, etter at det ble kjent at både BNL og NELFO kun har digitale utgivelser av sine årsberetninger i år. Neste utgave av NRLnytt vil også være det siste eksemplaret som blir trykket opp. Dette magasinet vil bli sendt våre medlemmer i juni. Etter dette vil vi gå over til elektronisk nyhetsbrev som sendes per e-post. På denne måten vil vi kunne nå ut til våre medlemmer med nyheter og oppdateringer raskere, da nyhetsbrevene vil kunne sendes oftere enn dagens NRLnytt. Viktig er det også å registrere at innkalling og påmelding til årets generalforsamling i mai også sendes elektronisk i slutten av april. Deltakerne som konkurrerte. Fra venstre: Martin Solhaug, Nobel Rør Installasjon AS, Marius Vibakk, Karl Botolfsen VVS AS, Hanne Christin Navjord, Rørleggern Fauske AS, Joakim Torgersen, Hadsel Rør AS og vinneren Adrian Sæterdal Haukland, Brødrene Dahl. Helt til høyre, Jonny Bjørgum fra ORIN.ke AS, Joakim Torgersen, Hadsel Rør AS og vinneren Adrian Sæterdal Haukland, Brødrene Dahl. Helt til høyre, Jonny Bjørgum fra ORIN. Nordnorsk Mesterskap (NNM) for rørleggerlærlinger 2 Ingebjørg Martinsen fra NRLs administrasjon, overrakte ordfører Ole Hjartøy jubileumsboken. I tillegg fikk ORIN, ved Merete Larsen, fat fra Steninge Slott, som takk for et flott arrangement. 3 Vinneren Adrian i full gang med oppgaven sin! 4 Are Skaar Nielsen fra NRL, var dommer sammen med faglærer Pål Kjær. Her sammen med Idar Engan fra prøvenemnda. 5 Vinneren Adrian Sæterdal Haukland fra Brødrene Dahl, sammen med ordføreren i Bodø, Ole Hjartøy. 6 Fra gaveutdelingen! 7 Teamet under NNM. Fra venstre: Are Skaar Nielsen fra NRLs administrasjon, Per Kristian Hansen, NRLs avd.leder Nordland og Troms, Merete Larsen, daglig leder ORIN, Jonny Bjørgum, faglig leder ORIN og Pål Kjær, faglærer på Bodø vid.skole. Norske rørleggerbedrifters lan dsforen i N g vvs Beretning Seks flotte ungdommer stilte opp til NNM i Bodø, der Adrian Sæterdal Haukland (Brødrende Dahl AS) vant, og ble nordnorsk representant på Yrkes-NM i Trondheim. Tekst/foto: Av oppgavene som skulle forseres, var rørbøying, sammenføyninger og verktøybruk i tillegg til en teoretisk oppgave. Sæterdal Haukland var i konkurranse med fem andre dyktige rørleggerlærlinger, og imponerte stort med sine bidrag i mesterskapet. Kreative rekrutteringstiltak Daglig leder av Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord (ORiN), Merete Larsen, og hennes medhjelpere i nord sørger for at rekrutteringen til rørleggerfaget er på topp takket være kreative tiltak for profilering og statusheving av rørleggerfaget. Typisk for ORiN er ikke bare kreativitet, men den brede mediedekningen de sørger for. Man kan holde så mange mesterskap og messer man orker, men dersom mediedekningen ikke følges opp, har tiltakene liten rekrutteringsverdi. Mediene følger kjentfolk. Denne gang var det selveste ordføreren i Bodø, Ole Hjartøy, som var det store trekkplasteret. Med dress, ordførerkjede og velvalgte ord til elever, lærlinger og arrangører, satte han prikken over i-en. Takker for innsatsen NRL sentralt setter utrolig pris på tiltak som dette og stilte derfor med tre representanter, Ingebjørg Martinsen, Are Skaar Nielsen og Ole Larmerud, for å understreke rekrutteringsverdien av lokale konkurranser. Dessuten var Per Kristian Hansen, NRLs avdelingsleder i Troms og Nordland med på rigging og praktisk gjennomføring. Tiltak som dette er god markedsføring, ikke bare for rekrutteringen til faget, men også for NRL! NRL feiret 00 år Dokumentasjon i høysetet med NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Håndverkerklagenemnda tilbake Solberg-regjeringen setter fokus på ROT-fradrag NRL startet opp ny rekrutteringsportal i samarbeid med kjedene NRL fikk pris for beste stand på Bygg Reis Deg Rørbransjen samlet inn kr til vannskadeprosjekt i Senegal 8 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 9

6 Oppsigelse ved langvarig sykdomsfravær Årsmøter i NRL avdelingene Finnmark, Troms og Nordland Arbeidsmiljøloven 5-8 har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke av den grunn kan sies opp de første 2 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. I verneperioden på 2 måneder har arbeidstaker et absolutt vern mot å bli sagt opp på grunn av sykefraværet. Sykemeldt arbeidstaker har imidlertid intet særvern mot å bli sagt opp av andre grunner, f eks ved innskrenkninger. Etter at arbeidstaker har vært sykmeldt i 2 måneder kan imidlertid selve sykefraværet gi arbeidstaker saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid ikke nok at vedkommende har vært syk over 2 måneder. Arbeidsgiver må i tillegg ha saklig grunn etter AML 5-7. Må vurdere tilrettelegging Det er flere forhold som må være tilstede for at arbeidsgiver i slike tilfeller kan si opp arbeidstakeren. For det første må arbeidsgiver etter AML 4-6 ha vurdert muligheten for å tilrettelegge arbeidet og arbeidssituasjonen slik at arbeidstaker kunne ha kommet tilbake i arbeid. For det annet vil det normalt være en fordel om det har gått noe tid etter utløpet av verneperioden på 2 måneder. For det tredje må det være usikkert om arbeidstaker kan komme tilbake i stillingen sin innen rimelig tid. Dersom arbeidsgiver er usikker på dette, bør vedkommende forsøke å få en avklaring gjennom en henvendelse til den sykmeldte arbeidstaker. Dersom arbeidstaker gir tilbakemelding, enten selv eller via legen sin, om at det høyst usikkert når han/hun vil kunne prøve seg i arbeid igjen, vil arbeidsgiver kunne ha saklig grunn til oppsigelse. Er imidlertid tilbakemeldingen at arbeidstaker kan prøve seg i arbeid igjen om relativt kort tid ( - 2 måneder), må arbeidsgiver normalt avvente situasjonen for å se om arbeidstaker faktisk kommer tilbake slik som antydet. Kun sammenhengende sykefravær Arbeidsmiljøloven 5-8 gjelder bare i tilfeller arbeidstaker har sammenhengende sykefravær. Det betyr at dersom en arbeidstaker som har vært sykmeldt i 2 måneder kommer tilbake i arbeid i to måneder, for så å bli sykmeldt igjen, vil vedkommende starte på en ny verneperiode i henhold til bestemmelsen. Det er imidlertid antatt at helt kortvarige avbrudd i en sammenhengende sykmelding ikke avbryter perioden på denne måten. En fornøyd avdelingsleder Per Kristian Hansen. NRLs nordligste avdelinger gjennomførte 3.-5 april fellestur til Budapest i forbindelse med sine årsmøter. Deltakerne fikk ny og nyttig informasjon fra leverandørene. Tekst og foto: Opplæringskontoret for rørleggerfaget ORIN deltok og hadde også sitt årsmøte. I tillegg bidro leverandørene Gustavsberg AS, Purus Joti AS, Glen Dimplex AS, Uponor AS og OSO Hotwater AS som positive bidragsytere på turen. Deltakerne fikk nyttig informasjon om de siste nyhetene fra leverandørene. Avdelingsleder for NRLs avdeling Nordland og Troms Per Kristian Hansen var svært fornøyd med turen, både faglig og sosialt. Det sommerlige været i Budapest bidro også til at de 3 deltakerne fikk en fin tur og en god opplevelse. Legemeldt sykefravær VVS Vi får ofte henvendelser om størrelsen på sykefraværet i VVS-bransjen. Vedlagte figur viser at legemeldt sykefravær i VVS-bransjen i fjerde kvartal 203 var på 5,46 prosent. Det er noe lavere enn snittet for hele NHO-familien, som var på 5,78 prosent. Nyheter NRL websystem I april måned er det gjort en rekke endringer i NRL websystem. Nytt prosjektmappebilde med flatvisning Tekst: De viktigste endringene er: Det er lagt inn en ny funksjon i adresseregisteret som tydeliggjør hvordan oppdateringen av registeret skjer, samt hvordan man legger til nye kategorier. Nytt prosjektmappe bilde med to alternativer for visning, trevisning og flatvisning. I tillegg er det laget en ny e-post funksjon som gjør det mulig å sende e-post direkte fra prosjektmappe bildet. I tillegg foretas det en oppdatering av rutiner for utførelse i kapittel 6 og vedlegg i kapittel 9. Mange nye HMS-dokumenter kommer på plass, her nevnes rutiner, sjekklister for Sikker Jobbanalyse (SJA), SHA-planer, HMS-planer med mer. 0 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I

7 Leserundersøkelse Rørfag 204 Rørfag-lesernes leservaner og holdning til magasinet ble nettopp kartlagt i en leserundersøkelse. Undersøkelsen ble gjort av Skarland Press i februar og mars 204, på bakgrunn av et møte i NRLs styre i fjor høst. De spurte ble også oppfordret til å komme med innspill til arbeidet med videreutvikling av Rørfags redaksjonelle profil. Alt ble gjennomført digitalt, og antall besvarelser var omtrent 300. Funn fra undersøkelsen: 8 prosent svarte at de leser alle/og eller de fleste utgavene 66 prosent leser Rørfag på jobb, gjennomsnitt lesetid er omtrent 30 min Lesernes viktigste mål med lesingen er å holde seg oppdatert Reportasjer og artikler om nye produkter er populære stoffområder Majoriteten foretrekker papir fremfor nettutgaven Nøkkeltall: Nytteverdi: 4.23 (0-6) Troverdighet: 4.63 (0-6) Skarland Press fikk også svar fra mange av leserne på spørsmål om redaksjonelt innhold, hva de savner og hva som kan gjøre bladet bedre. Tilbakemeldingene varierer en del. Mange liker dagens redaksjonelle profil, mens andre igjen ønsker mer fagstoff. Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av Fridtjof Nansens vei 9 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: God påske! Redaksjonen avsluttet 8.april 204 Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 2 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

Fremtiden og rekruttering innen VVS-sektoren

Fremtiden og rekruttering innen VVS-sektoren Fremtiden og rekruttering innen VVS-sektoren Styrking av fagets fremtid Samspill mellom materialleverandørene og utførende Strategiarbeid for å fremme faget og skape rekruttering Råd til BKF 1 v/innleid

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen Mobil: 951 48 721 kari.andersen@sbdl.no 1 1. Temaet: Oppsigelsesvern ved sykdom etter at verneperioden

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte!

Velkommen til NESOs årsmøte! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I H A M M E R F E S T 2 0. 2 2. M A I 2 0 1 4 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig MØTEREFERAT Dato: Tid: 23-24. oktober Sted: Radisson Blu Møte nr: 2-2013 2013 Gardermoen Møtetype: Oldermannsmøte med utvalg Til stede: Walter Karppinen, Atle Skikstein, Lisbeth Schjelde, Kjell Heggernæs,

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Rapport prekonferansen

Rapport prekonferansen Vedlegg 1 Rapport prekonferansen ARR Åpen arena, Lillehammer 11. januar 2010 AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Januar 2010 Rapport prekonferansen 2010 ARR 3 Prekonferansen

Detaljer

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Hvem Hva Hvor - Hvorfor Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Harald Hansen, styreleder Lærlingsenteret for Byggfag Historien Lærlingsenteret ble etablert i medhold av vedtak gjort i Bystyret i

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

- For Rørbransjens beste

- For Rørbransjens beste - For Rørbransjens beste Forord 236 Medlemmer 104 118 M Total omsetning 602 M 660M Rørentreprenørene Norges overordnede mål er å fremheve og synliggjøre rørbransjen som en av byggenæringens mest attraktive

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS Vitec AS Verdal 2014 Norsk Industri i samarbeid med OTEK i Nord-Trøndelag og Vitec AS ønsker velkommen til Verdal 20-22. mai 2014 NM i sveis er (i likhet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker?

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? AKTØRER: TIDSLINJE: Samarbeidet starter Jobbstafetten starter Jobbstafetten avsluttes Arbeidsgiverne 11 MØTER møter

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Abonnement. Utdanningsforbundet. Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev

Abonnement. Utdanningsforbundet. Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev Abonnement 2014 Utdanningsforbundet Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev hvilket abonnement passer for deg? Er du skoleleder, lærer, styrer i barnehage, barnehagelærer, rådgiver,

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene

NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt OKTOBER 4 14 2014 Testet rørleggerferdighetene NRLs aktivitetsstand på Teknisk Museum under museets 100-årsjubileum ble en

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

August 2014. Opplæringskontorets hjørne :

August 2014. Opplæringskontorets hjørne : August 2014 Da er det klart for 2. utgave av nyhetsbrevet VEILEDER N. Vi har fått noen tilbakemeldinger på første utgave, men ikke så veldig mange. Vi setter pris på tilbakemeldinger og innspill. I denne

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere Birken et reiselivsprodukt med mange vinnere Utfordringer og opplevelser for alle Birkebeinerarrangementene Birkebeinerrennet AS Eid av Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag - 50/50 7 årsverk 1.600 frivillige

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

NM-Uka i Bodø spennende erfaringer og positiv klubbutvikling Torkel Irgens, leder i B&OI orientering

NM-Uka i Bodø spennende erfaringer og positiv klubbutvikling Torkel Irgens, leder i B&OI orientering NM-Uka i Bodø 2016 spennende erfaringer og positiv klubbutvikling Torkel Irgens, leder i B&OI orientering https://onm2016.wordpress.com NOF arrangør seminar 23. oktober 2016 NM uka i Bodø 2016 Mulighetenes

Detaljer

Resultater samlagsstevne 15m. 2016

Resultater samlagsstevne 15m. 2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt Resultater samlagsstevne 15m. 2016 1 Magnus Bergland Johansen Styrvoll 50 50 50 100 250 1 3* Nammo-medalje 2 Andrine Fjeld Løberg Andebu 50 50 48 97 245 7* DFS ungdomsmedalje

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer