Vårens tariffoppgjør i havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårens tariffoppgjør i havn"

Transkript

1 En situasjonsrapport fra Norske rørleggerbedrifters landsforening vvs NRLnytt april 2 4 Mars 204 Vårens tariffoppgjør i havn Forhandlingene rundt Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) er vel i havn riktignok på overtid og Riksmeglingsmannens protokoll skal nå ut til avstemming. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent i likhet med frontfaget Norsk Industri. I forbindelse med tariffoppgjøret er det verdt å nevne at NRLs nyslåtte æresmedlem Morten Korsnes (K. Lund AS) deltok i BNLs Forhandlingsdelegasjon på vegne av NRL, og det på overtid. Han skulle egentlig ha gått av i fjor, men ble overtalt til å delta ved årets tariffoppgjør da BNL ønsket hans deltakelse i forhandlingsdelegasjonen. Dette på bakgrunn av hans kompetanse og lange erfaring innenfor tariffområdet. Vi takker Morten for hans store engasjement og for den betydelige arbeidsinnsats han har nedlagt til gavn for faget og bransjen! Ny byggsikkerhetsgaranti NRL inngår avtale med Connector Forsikring Service AS (CFS) om byggsikkerhetsgaranti. Garantien ble vedtatt på NRLs siste styre møte (3. april 204) og dekker kravene til garanti i utførelsestiden og i reklamasjonstiden, i samsvar med NS-kontraktstandardene. Bakgrunnen for avtalen er at noen av våre medlemmer har hatt problemer med blant andre Skanska når det gjelder bruken av garantistillelsen fra Nordic Guarantee. Denne benyttes i dag av flere medlemsforetak. Det nye produktet har vært kvalitetssikret via tett samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm og deres spesialister innen fagområdet, og skal være svært konkurransedyktig i pris. Det vil bli opprettet en Web-side for forenklet søknadsprosedyre som linkes mot NRLs medlemsportal hos CFS, der vi forøvrig har bransjens mest gunstige yrkesskadeforsikring. Ellers er det verdt å nevne at Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) også har tegnet avtale med CFS om dette produktet. Vilkåret for å kunne benytte dette garantiproduktet er selvsagt at foretakets økonomi blir funnet tilfredsstillende. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I

2 Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) 20 år i medvind 2 Forsamlingen. NRL var godt representert med 4 fra administrasjonen, 2 fra oppl.kontoret i Oslo og fra oppl.kontoret i Bergen. 3 4 Utgivelsen av den populære Våtroms normen og opprettelsen av Fagrådet for våtrom (FFV) ble feiret under Våtromsdagene på Kolbotn. Tekst/foto: Over hundre deltakere tok del i det flotte arrangementet på Quality Hotell Mastemyr, der feiringen ble fulgt opp av gode, matnyttige og interessante foredrag. Minimessen med siste nytt fra et titalls leverandører ble godt besøkt, og humor isten Anders Tangen sørget for trivsel og god stemning fra første velkomst. Med papirer i skuffen Innleggene var som vanlig varierte, med dyktig fremføring. Spesielt interessant og morsomt er det alltid å høre på Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk som har så evig rett i sin beskrivelse av de ulike forutsetningene som ligger til grunn for prosjektering og bygging av våtrom. Hans konklusjon er at det meste dreier seg om papir, men at det er ytterst tvilsomt om det blir bedre våtrom av papirer i skuffen. Dette er noe våre myndigheter, med DiBK i spissen, bør tenke nøye over. Våtromsnormen stadig viktigere FFVs første formann, Ole Larmerud, presenterte tilblivelsen av BVN og den aktive perioden i forkant av utgivelsen. I begynnelsen på 90-tallet skjedde det svært mye. Kanskje bransjen ble inspirert av all positiv opptrapping til Vinter-OL som ble en gedigen, men kortvarig suksess. Våtromsnormen ble på sin side en gedigen og langvarig suksess! Hvem hadde vel trodd at nesten 30 tusen utøvere skulle kurses i våtrom i løpet av 20 år? Hvem kunne forestille seg at BVN etter 20 år er viktigere og mer populær enn noen gang? Det er bare å bøye seg i støvet for FFV og SINTEF Byggforsk som har sørget for at spiren som ble sådd for 20 år siden er blitt våtromsbransjens dominerende tun-tre. 5 Anders Kirkhus fra SINTEF Byggforsk, i kjent positur! 2 Anders Martinius Tangen (kjent som programleder for lottotrekningen i Norsk Tipping) var dagens og kveldens konferansier i godt samarbeid med fagsjef Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom. 3 Blide arrangørjenter fra Fagrådet for våtrom. Fra venstre: Katrine L. Johansen og Monica Krogstad i ramsalt rorbustemning. 4 En blid og fornøyd Cato Karlsen, daglig leder av Fagrådet for våtrom, ønsket velkommen! 5 Ninne H.Imislund og Vidar Wold fra V.W Consult AS med nytt kalkulasjonsprogram. 6 NRLs nye kommunikasjonsrådgiver, Randi Helen Nodeland, gikk runden på minimessa, her på standen til Glava. 6 2 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 3

3 Styringsmøte i ifag Våtromskurs til nye høyder! NRLs avdeling Vestfold arrangerte i mars våtromskurs for sine lærlinger og rørleggere. Tekst/foto: Invitasjonen ble også sendt til alle bransjene tilknyttet opplæringskontorene i Vestfold. Dette resulterte i at hele 3 håndverkere, representert med rørleggere, murere, malere, tømrere og elektrikere fikk oppdatert kunnskap om våtrom. Kurset ble gjennomført over fire dager, og tilbakemeldingene til instruktøren var veldig positive. Siden det var så populært, og ikke alle som var interessert fikk plass, ser NRL på muligheten for å sette opp et nytt kurs i høstsemesteret. p Kursdeltakerne jobber konsentrert med oppgavene sine. Det ble avholdt styringsmøte i ifag (26. mars 204) med deltakelse fra opplæringskontorene i Trøndelag, Rogaland, Hordaland og Oslo samt NRLs formann Stein Ove Bjelland og Tor Backe, NRLs Administrasjon. PUM! Tekst: Bakgrunnen for prosjektet er at kostnaden for utbedring av tettesjikt ofte blir lik prisen av å lage nytt bad. Dette grunner i at man ikke per dato har gode nok løsninger for å reparere membran på plass og at man derfor river badet for så å bygge nytt. 2 3 Tekst/foto: Ove Hanstad, Annie Irene Tukun Houmøller, Anders Larmerud, Morten Husa, Tor Backe, Kjell Sivertsen og Stein Ove Bjelland. 2 Tor Backe, Kjell Sivertsen og Stein Ove Bjelland diskuterer ifags fremtid. 3 Ove Hanstad, Annie Irene Tukun Houmøller og Anders Larmerud. Arbeidet med oppdatering av ifag versjon 4 er nå ferdig, med støtte for vekslingsmodellen. Systemet har fått funksjoner som skal lette opplærings kontorenes kvalitetssikringsrutiner. Det foreligger en mobilversjon som skal gjøre det mulig for lærlingen å laste opp bilder og knytte dem til sine læremål. Videre skal nå alle kurs i E-læringsprogrammet videreutvikles og tilpasses etter ny modell og kursene skal for øvrig gjøres plattformuavhengig. Man ønsker videre å lage et opp læringsprogram for faglig leder i bedrift som i dag synes å være en propp i systemet. Man ønsker også å gi studenter på teknisk fagskole tilgang til E-lærings programmet. Enighet i styringsgruppen om at ifag i dag er det mest komplette og beste opplæringsprogram i byggenæringen! Sintef Byggforsk har satt ned en styringsgruppe for å se om man kan klare å finne gode og holdbare løsninger for partiell utbedring av membran (PUM). Gruppen er bredt sammensatt, med representanter fra både forskning-, produsent-, takst og forsikring. I tillegg til disse er både FFV og NRL representert. Prosjektet har en tidsplan på ett år, og ledes av Arne Nesje fra Sintef Byggforsk/ Byggkeramikk foreningen. Tester skal utføres både i laboratorium og ute i felt og man skal se på disse forskjellige løsningene: Påstrykningsmembran + selvklebende butylfolie Påstrykningsmembran + limt membranfolie Påstrykningsmembran + påstrykningsmembran Færre søker yrkesfag en tøff utfordring for byggenæringen Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at færre elever søker yrkesfag på Vg i 204 enn i 203. Størst nedgang ser man blant annet for bygg- og anleggsteknikk, der søkertallene har gått ned med 6 prosent. Til tross for denne uheldige situasjonen, er det gledelig å konstatere at det tegnes flere lærekontrakter i rørleggerfaget enn på lenge. Siste statistikk viser en økning på drøyt 0 prosent, fra rundt 500 til omtrent 560. Dette skyldes blant annet at det er flere voksne lærlinger i rørleggerfaget enn tidligere og at disse ikke følger det tradisjonelle utdanningsløpet. Dermed fanges de ikke opp av ovennevnte statistikk som søkere til Vg. Mangeårig rekrutteringssatsning NRL har på ingen måte kommet gratis til denne positive utviklingen. Tallene må ses i sammenheng med den målrettede og langsiktige rekrutteringssatsningen fra NRLs side gjennom mange år. Satsingen er basert på et nært samarbeid mellom NRL, NRLs avdelinger, opplæringskontorene og bedriftene. Dessuten har vi hatt et konstruktivt samarbeid med kjedene, der vi blant annet har etablert utdanningsportalen blirørlegger.no og fått laget to rekrutteringsfilmer som vises på NRK under programmet Mitt yrke. Bred markedsføring NRL har også laget en kort reklamefilm for rørleggerfaget som ble vist på alle landets kinoer i perioden 9. desember 203. mars 204. Vi må heller ikke glemme samarbeidet med VVP og NRF som finansierer og tilrettelegger for yrkesnm, Bygg Reis Deg, årlige faglærersamlinger med mer. Alt dette koster innsats og penger betydelige summer men det er verdt investeringen når vi ser den høye status som rørleggerfaget i dag har og den positive rekrutteringen til faget som vi opplever. 4 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 5

4 Sørlandets Fagskole moderne og konservativ KEM-utdanning Sørlandets Fagskole, eller Grimstadtekniker n som den kanskje er best kjent for i bransjen, feiret 75 år den 8. mars. Nå vurderes muligheten for at fagskolen skal legges til i ingeniørutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA). Tekst/foto: NRL var invitert til jubileet, men kunne først besøke skolen i etterkant. Forventningene var skrudd i været, ikke minst på bakgrunn av topp skryt av studiet fra Andreas Sørum i Imtech Prosjekt. Og forventningene ble innfridd! Representantene fra NRL sentralt ble imponert over lærerne og studentenes tilbakemeldinger om heltidsstudiet. Andreas hadde rett, studiet var rett og slett moderne og konservativt med fokus på trivsel og fagprosjektering. KEM-lærerne, Arne Halberg og Jan Inge Jørgensen, fikk stor anerkjennelse fra studentene for sin faglige dyktighet og for at de alltid var tilgjengelige. Moderne og atypisk undervisning Et toårig heltidsstudium har mange fordeler. Studiene foregår på normal dagtid, slik at studentene kan konsentrere seg om skolegangen uten å måtte jobbe ved siden av. Dessuten blir de også ferdige halvannet år før deltidsstudentene, som starter samtidig. Undervisningen er moderne og atypisk. Fagteorien læres via moderne DAKprogrammer som gjør formidlingen spennende, allsidig og matnyttig for vordende fagskoleingeniører. Hovedvekten er lagt på prosjektering av VVS-anlegg på dagens moderne IT-plattformer, men med rot i de gamle basiskunnskapene. Lab-øvelser foregår både på BDs anlegg i Larvik og på konkrete anlegg i nærområdet. Dessuten er bransjens trofaste leverandører på plass med dyktige forelesere og undervisningsutstyr når det er behov. Ønsker sammenslåing med UiA Lærerne på KEM-linjen ønsker seg flere studenter og at skolen skal få en høyere status. Dette kan gjøres ved at fagskolen løsrives fra fylket og legges til ingeniørutdanningen ved UiA som nå kanskje slås sammen med Høgskolen i Telemark (UiT). Dette, sammen med en flytende overgang fra fagskole til ingeniørhøyskole, står som første ønske hos studentene. Ingen skjønner hvorfor det ikke skal gis full kreditt for kunnskapene du bringer med deg fra fagskolen. Det var en enstemmig oppfatning om at studiepoeng også må innføres i fagskolen og at det må lages læreplaner som gjør overgangen mer fleksibel. Nye læreplaner for KEM er til høring. NRL har tidligere sendt merknader til høringsutkastet, blant annet med bemerkninger om at KEM er et eget studietilbud selv om det er en del av byggfagene. Dessuten at fagteori og prosjektering får mindre plass fordi ledelse og andre generelle fag er foreslått utvidet. NRL har også påpekt at fagskolepoeng må erstattes av studiepoeng. Faglærerne i Grimstad og studentene er helt enige i dette og håper at det ikke skjer store endringer i dagens læreplan, men at studiet gis den kreditten det fortjener og ikke blir en blindvei for studenter som ønsker videreutdanning. Fornøyde studenter En typisk uttalelse fra en tidligere student på skolens hjemmeside bekrefter det dagens KEM-studenter sa i forbindelse med besøket: Jeg hadde en kjempetid i Grimstad. Det å være student var supert. Jeg hadde flinke og trivelige lærere med stor faglig kunnskap, og det var kjempe miljø i klassene både på og utenfor skolen. Så denne studietiden ville jeg ikke vært uten, jeg fikk noen venner for livet, men også mye faglig kunnskap som jeg bruker hver dag. Ingebjørg Martinsen overrakte NRLs jubileumsbok til lærerne Arne Halberg og Jan Inge Jørgensen. 2 Tre dyktige og fornøyde studenter. Fra venstre: Bjørn Roger Kristiansen, Geir Adler Gundersen og Tore Skevik. 3 5 fornøyde og kompetente studenter og 2 dyktige faglærere. Bak fra venstre: Daniel Arajuo, Kim Jarle Fjellheim, Sondre Vigmo Larsen Torgeir Selnes, Øyvind Andersen, Morten Nordbrønd Tore Skevik, Geir Adler Gundersen, Roar Mohn Kleppe Birgitte Davidsen, Bjørn Roger Kristiansen, Tony Andre Moe Faglærer Jan Inge Jørgensen, Kevin Solheim, Espen Lunden, Christian Lie, faglærer Arne Halberg I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 7

5 2 3 Årsberetningen blir digital Som et ledd i at NRL går over til digitale utgivelser på et generelt plan, utgir vi nå Årsberetningen for utelukkende digitalt. Tekst: Den blir dermed ikke trykket opp, men sendt ut til våre medlemmer på e-post. NRLs styre fattet beslutningen under styremøtet 3. april, etter at det ble kjent at både BNL og NELFO kun har digitale utgivelser av sine årsberetninger i år. Neste utgave av NRLnytt vil også være det siste eksemplaret som blir trykket opp. Dette magasinet vil bli sendt våre medlemmer i juni. Etter dette vil vi gå over til elektronisk nyhetsbrev som sendes per e-post. På denne måten vil vi kunne nå ut til våre medlemmer med nyheter og oppdateringer raskere, da nyhetsbrevene vil kunne sendes oftere enn dagens NRLnytt. Viktig er det også å registrere at innkalling og påmelding til årets generalforsamling i mai også sendes elektronisk i slutten av april. Deltakerne som konkurrerte. Fra venstre: Martin Solhaug, Nobel Rør Installasjon AS, Marius Vibakk, Karl Botolfsen VVS AS, Hanne Christin Navjord, Rørleggern Fauske AS, Joakim Torgersen, Hadsel Rør AS og vinneren Adrian Sæterdal Haukland, Brødrene Dahl. Helt til høyre, Jonny Bjørgum fra ORIN.ke AS, Joakim Torgersen, Hadsel Rør AS og vinneren Adrian Sæterdal Haukland, Brødrene Dahl. Helt til høyre, Jonny Bjørgum fra ORIN. Nordnorsk Mesterskap (NNM) for rørleggerlærlinger 2 Ingebjørg Martinsen fra NRLs administrasjon, overrakte ordfører Ole Hjartøy jubileumsboken. I tillegg fikk ORIN, ved Merete Larsen, fat fra Steninge Slott, som takk for et flott arrangement. 3 Vinneren Adrian i full gang med oppgaven sin! 4 Are Skaar Nielsen fra NRL, var dommer sammen med faglærer Pål Kjær. Her sammen med Idar Engan fra prøvenemnda. 5 Vinneren Adrian Sæterdal Haukland fra Brødrene Dahl, sammen med ordføreren i Bodø, Ole Hjartøy. 6 Fra gaveutdelingen! 7 Teamet under NNM. Fra venstre: Are Skaar Nielsen fra NRLs administrasjon, Per Kristian Hansen, NRLs avd.leder Nordland og Troms, Merete Larsen, daglig leder ORIN, Jonny Bjørgum, faglig leder ORIN og Pål Kjær, faglærer på Bodø vid.skole. Norske rørleggerbedrifters lan dsforen i N g vvs Beretning Seks flotte ungdommer stilte opp til NNM i Bodø, der Adrian Sæterdal Haukland (Brødrende Dahl AS) vant, og ble nordnorsk representant på Yrkes-NM i Trondheim. Tekst/foto: Av oppgavene som skulle forseres, var rørbøying, sammenføyninger og verktøybruk i tillegg til en teoretisk oppgave. Sæterdal Haukland var i konkurranse med fem andre dyktige rørleggerlærlinger, og imponerte stort med sine bidrag i mesterskapet. Kreative rekrutteringstiltak Daglig leder av Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord (ORiN), Merete Larsen, og hennes medhjelpere i nord sørger for at rekrutteringen til rørleggerfaget er på topp takket være kreative tiltak for profilering og statusheving av rørleggerfaget. Typisk for ORiN er ikke bare kreativitet, men den brede mediedekningen de sørger for. Man kan holde så mange mesterskap og messer man orker, men dersom mediedekningen ikke følges opp, har tiltakene liten rekrutteringsverdi. Mediene følger kjentfolk. Denne gang var det selveste ordføreren i Bodø, Ole Hjartøy, som var det store trekkplasteret. Med dress, ordførerkjede og velvalgte ord til elever, lærlinger og arrangører, satte han prikken over i-en. Takker for innsatsen NRL sentralt setter utrolig pris på tiltak som dette og stilte derfor med tre representanter, Ingebjørg Martinsen, Are Skaar Nielsen og Ole Larmerud, for å understreke rekrutteringsverdien av lokale konkurranser. Dessuten var Per Kristian Hansen, NRLs avdelingsleder i Troms og Nordland med på rigging og praktisk gjennomføring. Tiltak som dette er god markedsføring, ikke bare for rekrutteringen til faget, men også for NRL! NRL feiret 00 år Dokumentasjon i høysetet med NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Håndverkerklagenemnda tilbake Solberg-regjeringen setter fokus på ROT-fradrag NRL startet opp ny rekrutteringsportal i samarbeid med kjedene NRL fikk pris for beste stand på Bygg Reis Deg Rørbransjen samlet inn kr til vannskadeprosjekt i Senegal 8 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I 9

6 Oppsigelse ved langvarig sykdomsfravær Årsmøter i NRL avdelingene Finnmark, Troms og Nordland Arbeidsmiljøloven 5-8 har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke av den grunn kan sies opp de første 2 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. I verneperioden på 2 måneder har arbeidstaker et absolutt vern mot å bli sagt opp på grunn av sykefraværet. Sykemeldt arbeidstaker har imidlertid intet særvern mot å bli sagt opp av andre grunner, f eks ved innskrenkninger. Etter at arbeidstaker har vært sykmeldt i 2 måneder kan imidlertid selve sykefraværet gi arbeidstaker saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid ikke nok at vedkommende har vært syk over 2 måneder. Arbeidsgiver må i tillegg ha saklig grunn etter AML 5-7. Må vurdere tilrettelegging Det er flere forhold som må være tilstede for at arbeidsgiver i slike tilfeller kan si opp arbeidstakeren. For det første må arbeidsgiver etter AML 4-6 ha vurdert muligheten for å tilrettelegge arbeidet og arbeidssituasjonen slik at arbeidstaker kunne ha kommet tilbake i arbeid. For det annet vil det normalt være en fordel om det har gått noe tid etter utløpet av verneperioden på 2 måneder. For det tredje må det være usikkert om arbeidstaker kan komme tilbake i stillingen sin innen rimelig tid. Dersom arbeidsgiver er usikker på dette, bør vedkommende forsøke å få en avklaring gjennom en henvendelse til den sykmeldte arbeidstaker. Dersom arbeidstaker gir tilbakemelding, enten selv eller via legen sin, om at det høyst usikkert når han/hun vil kunne prøve seg i arbeid igjen, vil arbeidsgiver kunne ha saklig grunn til oppsigelse. Er imidlertid tilbakemeldingen at arbeidstaker kan prøve seg i arbeid igjen om relativt kort tid ( - 2 måneder), må arbeidsgiver normalt avvente situasjonen for å se om arbeidstaker faktisk kommer tilbake slik som antydet. Kun sammenhengende sykefravær Arbeidsmiljøloven 5-8 gjelder bare i tilfeller arbeidstaker har sammenhengende sykefravær. Det betyr at dersom en arbeidstaker som har vært sykmeldt i 2 måneder kommer tilbake i arbeid i to måneder, for så å bli sykmeldt igjen, vil vedkommende starte på en ny verneperiode i henhold til bestemmelsen. Det er imidlertid antatt at helt kortvarige avbrudd i en sammenhengende sykmelding ikke avbryter perioden på denne måten. En fornøyd avdelingsleder Per Kristian Hansen. NRLs nordligste avdelinger gjennomførte 3.-5 april fellestur til Budapest i forbindelse med sine årsmøter. Deltakerne fikk ny og nyttig informasjon fra leverandørene. Tekst og foto: Opplæringskontoret for rørleggerfaget ORIN deltok og hadde også sitt årsmøte. I tillegg bidro leverandørene Gustavsberg AS, Purus Joti AS, Glen Dimplex AS, Uponor AS og OSO Hotwater AS som positive bidragsytere på turen. Deltakerne fikk nyttig informasjon om de siste nyhetene fra leverandørene. Avdelingsleder for NRLs avdeling Nordland og Troms Per Kristian Hansen var svært fornøyd med turen, både faglig og sosialt. Det sommerlige været i Budapest bidro også til at de 3 deltakerne fikk en fin tur og en god opplevelse. Legemeldt sykefravær VVS Vi får ofte henvendelser om størrelsen på sykefraværet i VVS-bransjen. Vedlagte figur viser at legemeldt sykefravær i VVS-bransjen i fjerde kvartal 203 var på 5,46 prosent. Det er noe lavere enn snittet for hele NHO-familien, som var på 5,78 prosent. Nyheter NRL websystem I april måned er det gjort en rekke endringer i NRL websystem. Nytt prosjektmappebilde med flatvisning Tekst: De viktigste endringene er: Det er lagt inn en ny funksjon i adresseregisteret som tydeliggjør hvordan oppdateringen av registeret skjer, samt hvordan man legger til nye kategorier. Nytt prosjektmappe bilde med to alternativer for visning, trevisning og flatvisning. I tillegg er det laget en ny e-post funksjon som gjør det mulig å sende e-post direkte fra prosjektmappe bildet. I tillegg foretas det en oppdatering av rutiner for utførelse i kapittel 6 og vedlegg i kapittel 9. Mange nye HMS-dokumenter kommer på plass, her nevnes rutiner, sjekklister for Sikker Jobbanalyse (SJA), SHA-planer, HMS-planer med mer. 0 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 I

7 Leserundersøkelse Rørfag 204 Rørfag-lesernes leservaner og holdning til magasinet ble nettopp kartlagt i en leserundersøkelse. Undersøkelsen ble gjort av Skarland Press i februar og mars 204, på bakgrunn av et møte i NRLs styre i fjor høst. De spurte ble også oppfordret til å komme med innspill til arbeidet med videreutvikling av Rørfags redaksjonelle profil. Alt ble gjennomført digitalt, og antall besvarelser var omtrent 300. Funn fra undersøkelsen: 8 prosent svarte at de leser alle/og eller de fleste utgavene 66 prosent leser Rørfag på jobb, gjennomsnitt lesetid er omtrent 30 min Lesernes viktigste mål med lesingen er å holde seg oppdatert Reportasjer og artikler om nye produkter er populære stoffområder Majoriteten foretrekker papir fremfor nettutgaven Nøkkeltall: Nytteverdi: 4.23 (0-6) Troverdighet: 4.63 (0-6) Skarland Press fikk også svar fra mange av leserne på spørsmål om redaksjonelt innhold, hva de savner og hva som kan gjøre bladet bedre. Tilbakemeldingene varierer en del. Mange liker dagens redaksjonelle profil, mens andre igjen ønsker mer fagstoff. Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av Fridtjof Nansens vei 9 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: God påske! Redaksjonen avsluttet 8.april 204 Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 2 I NRLnytt 2/4 I Per 8.april 204 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for

Detaljer

NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene

NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt OKTOBER 4 14 2014 Testet rørleggerferdighetene NRLs aktivitetsstand på Teknisk Museum under museets 100-årsjubileum ble en

Detaljer

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt DESEMBER 5 14 2014 Kristian Herheim ble norgesmester Etter tre dagers intenst arbeid med en svært utfordrende svenneprøve foran

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

Møte med Norske Elektroleverandørers

Møte med Norske Elektroleverandørers Situasjonsrapport 3/06 per 6. juni R A P P O R T Møte med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) CE-merking beroliger ikke alltid rørleggere. Det er slett ikke sikkert produktet derved er velegnet

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

VB PÅ BYGGCAMP INNOVASJON I SKÅNEVIK

VB PÅ BYGGCAMP INNOVASJON I SKÅNEVIK VBNYTT VB PÅ BYGGCAMP INNOVASJON I SKÅNEVIK NORGES MEST UTILGJENGELIGE RESTAURANT KRAFTVERKSPESIALISTEN OPPDRAG FOR LKAB MILJØPRISEN PÅ TUR IGJEN KUN EN PLUGG I VEGGEN FORSIKTIG, VERDENS BESTE PÅ PERSONALMØTER

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer