Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen"

Transkript

1 Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak Bellonahuset

2 Miljøstiftelsen Bellona Internasjonal organisasjon Stiftet i 1986 Kontorer i Oslo, Brussel, Murmansk, St. Petersburg og Washington D.C 65 medarbeidere Bredt faglig sammensatt Stort nettverk på norsk, engelsk og russisk Krigsgudinnen Bellona på Triumfbuen i Paris

3 Nullutslippssamfunnet Utslippsfri produksjon Ny næring En fremtidsrettet industri gir konkurransefortrinn i fremtiden! 2050

4

5 Hva er løsningene? Se energieffektivisering og konvertering i et større perspektiv

6 Veien til nullutslipp går gjennom rene energibærere Hydrogen Elektrisitet Varme CO2 CO 2 samles og deponeres!

7 I fremtidens nullutslippssamfunn: energimiksen må endres Fremdeles stor andel av fossil i bruken Må legge til rette for konvertering og utfasing av fossil energibruk

8 Hvordan kan Norge bidra til klimakutt? Ny fornybar produksjon Energieffektivisering Utfasing av fossil energi i bygg og fjernvarme Framtidsrettet industri Elektrifisering av transportsektoren Elektrifisering av norsk sokkel Overføringskabler til utlandet

9 Potensial for energieffektivisering 10 TWh 40 TWh Basert på Arnstadutvalget: Energieffektivisering i bygg (2010). Innebærer riving, nybygg, totalrehab og «enøk»

10 Arealfordeling Tall fra Arnstadrapporten: Eierstruktur på brutto bygningsareal i Norge pr. 2009, eks. fritidsbygg og landbruks og fiskeribygg (SSB og Prognosesenteret)

11 Arealfordeling og beslutningstakere ca ca. 2,2 millioner Dette gjør seg ikke selv!

12

13

14 Fremtidens bygg (er her allerede)

15 Skattedirektoratet Selmers vei 4 Rehabilitering til passivhusnivå Marienlyst skole, Drammen Norges første skole med passivhusstandard NVE bygget rehabilitert til energiklasse B NSB kompetansesenter Energiklasse A

16 Komplementære energibehov i nabolag

17 Plusshus - Danmark: Villa Alstrup. C.F. Møller Bygningsintegrerte solfangere Bygningsintegrerte solfangere + solskjerming, Kuggen, Gøteborg Mikrovindmøller

18 Hva finnes av lønnsomme tiltak?

19 2007 samarbeid mellom Bellona og Siemens: Norges første energieffektiviseringsrapport Norge kan frigjøre 20% av energiforbruket ved hjelp av moderne, lett tilgjengelig teknologi

20 2008: Hvorfor skjedde det ikke noe? Barrierestudien avdekker investeringsbarrierene i bygg

21 2009: Behov for en rollemodell Erik Solheim Miljøvernminister Vi trenger en rollemodell som viser hva som er mulig med dagens teknologi

22 Smart Cities

23 Erfaringer med lønnsomhet: Nye bygg: B lønnsomt Gamle bygg Et sted du kan finne superlønnsomme ivensteringer med inntil 50 % avkastning Lønnsom rehab Automasjon styringssystemer for varme, lys og ventilasjon Oppgrader ventilasjon og lysanlegg Isolering tak ofte lønnsomt Hvis vegg, vinduer og dører skal skifte ut oppgradering lønnsomt Oppfordring Gå gjennom alle bygg dere vil finne lønnsomme tiltak over alt Hvis du er leietaker eller eier alloker ressurser. Ikke bare utstyr Bevisst bruk og oppfølging viktig slå av unødvendige laster

24 Lønnsom energieffektivisering i eksisterende bygg Radisson Blu hotel Bygget 1989 EPC: Energy performance contracting Forbedret ventilation, oppvarming og kjøling Sparing av elektrisitet på 20% (=16 etasjer)

25 Aspelin Ramm: Toyota - Økern Merinvesteringer: 2,7 mill. kr i ENØK-tiltak. Besparelser: kr/år Lønnsomhet ENØK: 22 % over 10 år. Ferdigstilt Hovedsakelig energiklasse B.

26 Bellonas hovedkontor Offisiell åpning februar 2011 Norges mest energieffektive næringsbygg Fordeler: Bellona Aspelin Ramm Veidekke LPO

27 Norges mest energieffektive kontorbygg

28 Innhold Samarbeidsprosess og (energi)mål Arbeidsmetode og løsninger: Energikilder Bygget Materialer Inventar Energiberegninger, energimerket Klimagassregnskap Første erfaringer Økonomi

29 Visjoner, målsettinger og avtaler Bygge et bygg for fremtiden med dagens løsninger Benytte de mest klima- og miljøvennlige løsningene Innenfor realistiske kostnadsrammer Energiklasse A Mål om energiproduksjon basert på sol Bellona skal bidra til at faktisk bruk blir slik vi har beregnet den Vise at noe høyere husleie veies opp med lavere strøm/fellesutgifter «Grønn leiekontrakt» Vi betaler høyere leie mot lavere energikostnader Muliggjør merinvestering for eier

30 10 RÅD FOR DEG SOM VIL BYGGE ENERGIGJERRIG OG MILJØVENNLIG 1.Sett klare miljømål for prosjektet før dere går i gang. Skal det bli et B-bygg eller et A-bygg, eller et A+bygg? 2.Sett sammen et tverrfaglig team av dyktige rådgivere som har kompetanse på og erfaring med energibruk i bygg. 3.Start arbeidet med energiberegninger tidlig og oppdater fortløpende i prosessen. 4.Vurder alle tiltak som kommer opp. Gjør grundige analyser og kost- og nyttevurderinger. Det kan være mye å hente på områder man ikke trodde var mulig. 5.Vurder mulighetene for å utnytte overskuddsenergi fra nærliggende bygg eller virksomhet. Vurder også mulighetene for at deres bygg kan avgi overskuddsenergi til andre. 6.Ha tilstrekkelig med is i magen til å ta beslutninger sent i prosessen også. Det pågår for tiden stor teknologiutvikling innen energisparing. Nye produkter og løsninger kan hjelpe dere med å nå målene dere har. 7.Velg svanemerkede materialer der det er mulig. 8.Utfordre leverandørene til å presentere mer miljøvennlige løsninger. 9.Etterspør miljøfakta og produktdeklarasjoner. Sørg for å ha tilgjengelig kompetanse til å vurdere den informasjonen som kommer inn. Dette er særlig relevant i forhold til materialvalg. 10.Hent inspirasjon fra andre tilsvarende prosjekter. Man trenger ikke alltid å finne opp kruttet på nytt.

31 TILTAKENE SOM GJØR BELLONAHUSET ENERGIEFFEKTIVT Svært kompakt bygningskropp. Isolasjonsfakta: Tak: 400 mm /U-verdi 0,11, gulv: 300 mm/u-verdi 0,10, fasade: mm/u-verdi 0,16). Tett bygningskropp, vha kvalitetssikring av materialutvelgelse for klimaskjerm og oppføring, samt trykktesting av tetthet (Tetthetsgrad: 0,4). Minimert kuldebroer, blant annet ved at bærebjelkene er trukket inn i bygget Superisolerte trelagsvinduer (U-verdi: 0,8 W/m²K). Passiv solutnytting på sydsiden; dagslys hele året og varme om vinteren. Utvendig solavskjerming for å senke kjølebehov om sommeren: Automatiske persienner på øst- og vestfasaden; skråvinklede solfangere og vinduer på sydfasaden som hindrer blending samtidig som dagslys slippes inn. Redusert behov for kunstig belysning. Termiske solfangere som varmer vann til oppvarming og tappevann. Heis som genererer strøm når den går ned. Behovsstyrt ventilasjon, lys og varme/kjøling ved hjelp av CO 2 - og bevegelsessensorer. Høy varmegjenvinningsgrad i ventilasjonsanlegget, mao varme fra luft brukes for å varme luften som dras inn (88%). Overdimensjonerte aggregater og kanaler i ventilasjonskanalen gir lavere energibruk når luft fraktes. Eksponert betong bedrer utnyttelsen av dens termiske egenskaper, slik at temperaturen utjevnes over døgnet. Åpent landskap gir god utnytting av arealer. Energieffektiv belysning, T5 lysstoffarmaturer*. Lavenergiprodukter: Kjøleskap, oppvaskmaskin, pc-er og skrivere, dvalemodus på pc-er og skrivere, slår av pc-er om natta, energieffektive servere. Materialer og produkter med miljødeklarasjonen EPD, Svanen eller EU-blomst-merker ble prioritert, samt at andel resirkulert innhold ble vurdert. Tilknytning til lokal energisentral med geobrønner, overskuddsvarme, varme fra solfangere og fjernvarme som topplast.

32 Løsninger: Energikilder Energisentralen: kjøling og varme 14 geobrønner, 300 meter Overskuddsvarme fra kjøling Solvarme Fjernvarme

33 Vulkan sør : varmebehov og -produksjon Årlig beregnet varmebehov: Fabrikken Scene 7% Søndre kvartal 73% (2 hoteller og boliger) Bellonahuset 4% Mathall 16% Totalt: kwh Årlig beregnet varmeproduksjon/kjøp /kwh: Produsert Solvarme % Produsert Varmepumpevarme % Fjernvarmevarme % Sum varmeproduksjon/kjøp Kilde: Norconsult

34 En smartere måte å bygge by på Illustrasjon: Aspelin Ramm

35

36

37 Energimål Original: hambra, Veidekke

38 De viktigste tiltakene for å komme ned i energiforbruk: 1. Belysning 2. Ventilasjonsaggregat 3. Solavskjerming 4. Vinduer Prosjektering 5. Økt isolasjon i vegger, tak og gulv 6. Tetthet Utførelse Original: hambra, Veidekke

39 Belysning Konkurranse mellom leverandører! Etterspurte belysning med lavt energiforbruk LED Tradisjonell belysning Energiberegning sammen med tilbud Forskjellige tolkninger Tradisjonell moderne belysning Resultat: Vi har halvert energiforbruket for belysningen! Original: hambra, Veidekke

40 Ventilasjon Konkurranse mellom leverandører Overdimensjonert dimensjoner på ventilasjonskanaler Høy varmegjenvinningsgrad 88% Aggregater dimensjonert etter godtatt høyere temperatur en liten periode om sommeren Planlegging av ventilasjonskanalføringer og plassering av ventilasjonsaggregater Original: hambra, Veidekke

41 Solskjerming Naturlig solskjerming Utvendig solskjerming Persienner Markiser i 1. etasjen Screenduk i 1. etasjen Original: hambra, Veidekke 41

42 Sensitivitetsanalyse bygningskropp Forprosjekt 100,1 kwh/m2 TEK07 Bellonahuset Takisolasjon Ca. Isolasjonstykkelse U-verdi Energiramme Differens 300 mm 350 mm 375 mm 400 mm 450 mm 0,14 W/m2,K 0,13 W/m2,K 0,12 W/m2,K 0,11 W/m2,K 0,10 W/m2,K 100,6 kwh/m2 100,4 kwh/m2 100,3 kwh/m2 100,1 kwh/m2 100,0 kwh/m2 0,2 kwh/m2 0,1 kwh/m2 0,2 kwh/m2 0,1 kwh/m2 Gulvisolasjon Ca. Isolasjonstykkelse U-verdi Energiramme Differens Fasadeisolasjon Ca. Isolasjonstykkelse U-verdi Energiramme Differens Glass U-verdi Energiramme Differens Infiltrasjon n 50 Luftskifte Energiramme Differens Kvalitetsplan 165 mm 200 mm 250 mm 300 mm 0,16 W/m2,K 0,14 W/m2,K 0,12 W/m2,K 0,10 W/m2,K 100,2 kwh/m2 100,1 kwh/m2 99,9 kwh/m2 99,7 kwh/m2 0,1 kwh/m2 0,2 kwh/m2 0,2 kwh/m2 200 mm 225 mm 250 mm 300 mm 315 mm 350 mm 0,21 W/m2,K 0,19 W/m2,K 0,17 W/m2,K 0,15 W/m2,K 0,13 W/m2,K 0,12 W/m2,K 100,9 kwh/m2 100,4 kwh/m2 99,9 kwh/m2 99,4 kwh/m2 98,9 kwh/m2 98,7 kwh/m2 0,5 kwh/m2 0,5 kwh/m2 0,5 kwh/m2 0,5 kwh/m2 0,2 kwh/m2 1,20 W/m2,K 1,10 W/m2,K 1,00 W/m2,K 0,90 W/m2,K 0,80 W/m2,K 0,70 W/m2,K 106,5 kwh/m2 104,8 kwh/m2 103,2 kwh/m2 101,6 kwh/m2 100,1 kwh/m2 98,6 kwh/m2 1,7 kwh/m2 1,6 kwh/m2 1,6 kwh/m2 1,5 kwh/m2 1,5 kwh/m2 97,7 kwh/m2 1,5 /h 1,0 /h 0,5 /h 0,0 /h 0,11 oms/h 0,07 oms/h 0,04 oms/h 0,00 oms/h 102,8 kwh/m2 100,1 kwh/m2 97,6 kwh/m2 95,2 kwh/m2 2,7 kwh/m2 2,5 kwh/m2 2,4 kwh/m2 42

43 Fokus på tetthet! Ekstrem fokus på tetthet fra de prosjekterende til tømrer, rørlegger, elektriker m.m. Tegningsgranskning med SINTEF/Byggforsk Møter med produktleverandører Motivasjonsmøter Oppfølgingsmøter under byggetiden Original: hambra, Veidekke 43

44 Trykktesting av prøverom Original: hambra, Veidekke 44

45 Resultater: Termografi Temperaturskala Indikerer carmetap Open dør + person TV

46 Resultater: Termografi PWC bygget i Bjørvika

47 Fordeling av energibehovet Bellonahuset Romoppvarming 4 % Ventilasjonsvarme 3 % Tappevannsoppvarming 2 % Ventilasjonskjøling 7 % Teknisk utstyr 50 % Vifter 15 % Belysning 17 % Pumper 2 % «Levert energi»

48 Arealeffektivitet!

49 Hvor finner dere hjelp? 49

50 Eie-leie problematikken er en kjent barriere for å investere i energieffektive tiltak Grønne leieavtaler - verktøy for å høyne miljøstandarden i bygg i et løpende leieforhold

51 Det offentlige som foregangsbestiller Omlag 40 % av det byggenæringen produserer kjøpes av det offentlige. Offentlige byggherrer bør ligge foran gjeldende energikrav (TEK) og fastsette mål for energieffektivitet ved rehabiliteringer Som leietaker bør det offentlige ta i bruk grønne leiekontrakter og stille energieffektivitetskrav etter energimerkekrav-skala.

52 The best way to predict the future is to invent it Foto: Finn Ståle Felberg

53 Energiberegninger Netto energibehov TEK 07 kontor: oppnådd kontordel: TEK 07 forretningsdelen: oppnådd forretningsdel: 165 kwh/m 2, år (TEK 10: 155 kwh/m2, år) 82,7 kwh/m2 år 235 kwh/m2 år 137,5 kwh/m2 år Energikilde med virkningsgrad Levert energi Energiklasse A kontor: oppnådd kontordel: 84 kwh/m 2, år 67 kwh/m2 år Energiklasse A forretning: 129 kwh/m2, år oppnådd forretning: 104 kwh/m2 år Original: hambra, Veidekke 53

54 Klimagassregnskap Klimagassrapport for Bellonahuset: via Futurebuilt/Ecobox sine websider

55 Kostnader Merkostnad for Bellonahuset i A-klasse ca. 2500,- pr. m2, sammenliknet med C-klasse bygg. Vesentlig del av merkostnaden består av økt ressursbruk innenfor prosjektering og planlegging. Software 750 kr/m2 hardware 1750 kr/m2 mer komplisert å bygge Kilde: Aspelin Ramm

56 Utleier investerer. Leietaker profitterer. Spart energi bør gi tilsvarende igjen i økt husleie 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Direkteavkastning på energisparetiltak 0,0 % Bellonahuset Gang 2 Gang 3 Vi måler oss mot nybygg ikke snittet hvor energiforbruket er 4 ganger så stort Kilde: Aspelin Ramm

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer