TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!"

Transkript

1 NR , ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1

2 JESUS ER DEN OPPSTANDNE HERRE. Luk.24,13-35 Vi synger i en sang at jula varer helt til påske, og det er mulig, men påsken varer hele året. Hver eneste søndag feirer vi Jesu Kristi oppstandelse. Den kristne kirke feirer ikke sabbaten, men oppstandelsesdagen. Og dette perspektivet er godt å ta med seg gjennom livet. Som kristne får vi tro på ham som døde, ja døde for våre synder, men som også stod opp igjen og lever i dag. Dette betyr tre ting for meg. For det første at Jesus slår følge med meg gjennom livet selv om jeg ikke alltid er klar over det. De såkalte Emmausvandrerne trodde Jesus var død, men det var han ikke. Han slo følge med dem på vegen uten at de visste at det var ham. Slik tror jeg også at det er for oss. Vi har opplevd vanskelige tider og bedt til Gud og ventet på snarlig svar, men det kom ikke som forventet og så har vi begynt å lure på hvor Gud er. - Har han glemt meg? - Hvor er han? I slike situasjoner skal vi alle vite at den oppstandne Herre er opptatt av å oppfylle sitt løfte til alle som tror på ham. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han slår følge med oss, selv om vi ikke alltid ser det eller føler at han er med. Det andre den oppstandne Herre gjør, er å åpenbare seg for oss i sin tid. For Emmausvandrerne var han med hele veien, men det var først ved slutten av reisen at han avslørte hvem han var. Da ble øynene deres åpnet og de så at det var ham, den korsfestede, som satt lys levende foran dem. Slik vil Jesus være med oss også, hele veien. Og han vil åpenbare seg og gi hjelp og svar i sin tid, men det ligger i hans hånd når han griper inn. Men den oppstandne Herre er ikke bare en som går med sine, og en som svarer på bønn og gir hjelp og velsignelse når tiden er inne. Det er også noe mer med Jesus. Da de to Emmausvandrerne hadde sitt livs aller største opplevelse, da øynene deres ble åpnet og de kjente Jesus igjen, da forsvant han plutselig. Jesus ble rett og slett usynlig for dem. Det lærer meg at Jesus ikke bare er en hjelper i nøden, en som slår følge med oss i livet. Han er også Gud. Han er Herre, den oppstandne Herre og seierherren over synd, død og djevel. Han er ingen hvem som helst. Noe som betyr at Jesus aldri kan konserveres. Han er ikke en vi putter i boks og tar med oss for å ta fram ved spesielle anledninger eller når vi er i fare og trenger hjelp. At Jesus er den oppstandne Herre betyr at det er Han som definerer livet. Det er Han som setter standarden og agendaen. Og nettopp derfor ble han plutselig borte for disiplene. Jesus bare gikk sin vei. Dette betyr at den eneste måten å forholde seg til Jesus på er ved å FØLGE HAM. Emmausvandrerne gjorde det. De reiste seg opp med en gang og bega seg i vei tilbake til utgangspunktet. Slik er det å være kristen. Det er å høre kallet til etterfølgelse. Det er å bryte opp og alltid være klar til å følge etter Jesus, for Jesus er jo ikke død. Han lever og Han er Herre! 2 Tom G. Johnsen m G. Johnsen

3 LIVET I KIRKEN TIL LONDON FOR Å LÆRE Menighetens tre konfirmanter, Benjamin Madsen, Sindre Stø Hobber og Gjermund Lia Bjønnes reiser til London i april for å lære mer om Metodistkirken. Turen inneholder besøk i Wesley House med omvisning, men også til andre menigheter, samt sightseeing, shopping m.m. Også andre norske konfirmanter blir med på denne turen. Søndag 10. mai er selve konfirmasjonsdagen og vi ønsker lykke til med den og med turen! Nytt misjonsprosjekt Menigheten har bestemt seg for et nytt misjonsprosjekt, også denne gang i Sierra Leone. Det er å bygge en ny skole til kr i landsbyen Rochen Kamadao. I det forrige prosjektet var målet å samle inn , og det har vi greid. Vi fikk inn og er dermed klar for et nytt prosjekt. Tusen takk til alle som har bidradd til at vi nådde målet. Se for øvrig egen brosjyre om dette prosjektet. Ligger i kirken. Flerkulturelt prosjekt Menighetsrådet arbeider for tiden med å få til et flerkulturelt prosjekt fra høsten. Det er søkt om midler fra Metodistkirken sentralt, og vi tenker å bruke av egne midler. Målgruppen er innvandrere, og målet er å bidra til økt integrering i både samfunn og menighet. Derfor er det viktig å få engasjert etnisk norske i arbeidet også. Noe av innholdet i prosjektet kan beskrives med disse stikkordene: Lage møteplasser for å lære om hverandres kulturer, Lovsangskonferanser, Bursdagsfeiringer og fredagssamlinger. Det er utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse som gir flere detaljer om prosjektet. Vårofferdagen Denne gangen ble vårofferdagen 12. april markert som en familiegudstjeneste hvor vi kun brukte egne krefter, og det ble en god gudstjeneste og et godt offer. Vi nådde nesten budsjettet på kr. Det kom inn og da er det ikke så mye som mangler. Takk! Forsiden Bildene på forsiden av bladet er fra Speiderkaféen 14. april. Det var fullt hus og inntektene går til speideraksjonen og menighetens nye misjonsprosjekt. Barne og musikkarbeideren Jonathan har nå fått fast kontortid i kirken på onsdager fra kl.15:00-18:00 3

4 PROGRAM April Søndag 19. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste. Jonathan Tshimanga taler. Søndagsskole, lovsang og Kirkekaffe. Fredag 24. Kl.19.00: Ungdomsgruppa Lørdag 25. Kl : Dugnad i kirken. Søndag 26. Kl : Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler: «Gjør som mora di sier». Søndagsskole. Kirkekaffe. Tirsdag 28. Kl : Formiddagstreff. Mai Søndag 3. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste med nattverd. Pastor Johnsen taler: «Et liv i rikdom og luksus». Dåp, lovsang og Søndagsskole. Fredag 8. Kl.19.00: Ungdomsgruppa Søndag 10. Kl : Bønn. Kl : Gudstjeneste med konfirmasjon. Pastor Johnsen og konfirmantene. Gospelkoret og Søndagsskole. Mai Søndag 17. mai blir det ingen gudstjeneste. Vi ønsker alle en flott nasjonaldag! Onsdag 20. Kl : Personalkomiteen. Kl : Menighetskonferanse. Tilsynsmann Øyvind Helliesen leder møtet. Fredag 22. Kl.19.00: Ungdomsgruppa Søndag 24. Første pinsedag Kl : Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler. Søndagsskole. Mandag 25. Andre pinsedag Kl : Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Tirsdag 26. Kl Formiddagstreff. Søndag 31. Kl : Gudstjeneste på Trettenes. Anne Ng Forster fra Misjonskontoret. Aktiviteter, grilling og innsamling til misjonsprosjektet. HVER TIRSDAG: KL: 18.00: SPEIDERMØTER HVER ONSDAG: KL: 18.00: GLADELIUS ØVER. Kl : LOVSANGSGRUPPA ØVER 4

5 PROGRAM Juni Søndag 7. Kl : Gudstjeneste. Pastor Tore Markman. Nattverd. Søndagsskole. Mandag 8. Kl St. Georgs Gilde. Tirsdag 9. Kl Formiddagstreff. Pastor Johnsen. Sommeravslutning : Minileir på Trettenes. Søndag 14. Takkedag Kl : Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler. Søndagsskole. Kirkekaffe. Søndag 21. Konferansesøndag. Kl : Gudstjeneste. Godluck Chongolo taler på engelsk og tolkes av sin kone. Lovsang Søndag 28. Kl : Gudstjeneste. Jonathan Tshimanga taler. Lovsang Takk til menighet og pastor Hjertelig takk for den store deltagelsen ved Bjarne Morris begravelse. Takk for krans, blomster og gave til Barne- og ungdomsarbeidet. Hilsen Morten, Petter og Anne Sophie med familier. August Søndag 2. Kl : Gudstjeneste. Pastor Tore Markman taler. Søndag 9. Kl : Gudstjeneste. Daniel Nyquist taler. Søndag 16. Kl : Gudstjeneste. Godluck Chongolo taler på engelsk og tolkes av sin kone. Søndag 23. Samlingssøndag Kl Gudstjeneste. Pastor Idar Halvorsen taler. Søndagsskole. Kirkekaffe. MITT BIBELVERS: Matteus 11,28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Hilsen Mary Løveseter.. og jeg utfordrer Bjørg Nauff. Takk Hjertelig takk til menighet og venner for forbønn og for hilsener til min 75-års dag! Inge Archtander FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF TIL MENIGHETSBLADET ER: Søndag 9. august 5

6 INFO HVEM ER VI? Menigheten ble opprettet 18. mai 1873 med 16 medlemmer og møtene ble holdt på forskjellige steder i byen. Men i 1875 fikk vi kjøpt en tomt, og det ble holdt friluftsmøter på tomta. Året etter ble kirken bygget, dog uten tårn. I 1970 flyttet menigheten inn i ny kirkebygning i Haralds- gate 4 hvor vi nå holder til, 457 metodister med stort og smått. Metodistkirken i Larvik er en flergenerasjonsmenighet som møtes til gudstjeneste hver søndag, enten kl. 11 eller kl. 16. Gjennom uka er det ulike fellesskap og aktiviteter for folk i alle aldre. Metodistkirken bekjenner seg til den treenige Gud, tror på Bibelen og er åpen for samarbeid med andre kirker, noe som da også skjer i vår by. Vi tror at vi er en kirke som Gud har kalt til å forkynne de gode nyhetene om Jesu frelse til hver som vil tro, og til å utbre bibelsk hellighet. Vi tilhører en kirke som legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud, og som samtidig ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden. Vi prøver også å være en kirke med stor takhøyde, og som mener at disse ordene: «Tenk selv og la andre tenke!» er en sunn holdning. Og vi er en kirke hvor du har mulighet til å tjene Gud med de gaver og evner du har, enten du er mann eller kvinne. Menighetens VERDIER: Sannhet Vi tror at Guds ord er Sannhetens ord, og dermed veiledende for alt vi er og gjør. Vi selv må være ærlige og våge å tale sant om livet og troen. Misjon - Vi tror at vi er til for andre enn oss selv, og at Gud sendte sin sønn fordi han verdsetter alle mennesker så mye at han også kaller oss til å elske å vinne dem for ham. Adorasjon - Vi tror at alt kommer fra Gud som har skapt oss og frelst oss i Jesus Kristus, og at vi best tar vare på vårt forhold til ham ved alltid å huske på å takke og lovprise ham. Relasjoner - Vi tror at gode relasjoner til hverandre bygget på kjærlighet og respekt, best uttrykker kjernen i vår kristne tro. Alt er basert på gode relasjoner; med Gud og med hverandre. Tjeneste - Vi verdsetter tjeneste ut i fra de gaver, ressurser og erfaring vi har å tilføre hverandre, og tror at alle kristne er kalt til tjeneste, for sammen å hjelpe hverandre til vekst i eget og andres liv. «VI SKAL FORANDRE BYEN VÅR OG GJØRE DEN BEGEISTRET FOR GUD» Menighetens VISJON MENIGHETSBLADET Dette bladet har 4 ekstra sider med informasjon, og en egen fargekode hvor blått har med informasjon å gjøre, rødt handler om møteprogrammet, grønt om livet i menigheten og oransje om stoff som er relatert til troslivet. 6

7 INFO Gudstjenester: Det er gudstjeneste hver søndag, enten kl eller kl Gudstjenestene preges av sang, lovsang, undervisning, bønn og innvielse. Etter gudstjenesten møtes vi til kirkekaffe. Cellegrupper: For å vokse og modnes som kristne, trenger vi et nærmere fellesskap enn det gudstjenesten kan gi. Derfor har menigheten cellegrupper hvor det er lettere å være åpne for hverandre, kaste maskene og bekjenne våre synder og leve synlig for hverandre. Det gir vekst. Ansvarlig: Karl Kristian Markman Barne- og ungdomsarbeid: I menigheten har vi et barnekor, Gladelius, og en speidertropp. Det er alltid søndagsskole under gudstjenesten. Vi har nå ansatt en barne- og musikkarbeider som skal bidra til å styrke arbeidet med barn, ungdom og musikk. Ansvarlig: Daniel Nyquist. Innvandrerarbeid: Arbeidet blant innvandrere er for tiden i endring da flere av de som har hatt kontakt med kirken har måttet flytte til andre steder i landet. Kontaktperson: Godluck Chongolo, tlf Misjon: Vi deltar på ulike misjonsprosjekt i regi av Metodistkirkens Misjonskontoret. Vårt siste prosjekt var et jordbruksprosjekt i Moyollo, Sierra Leone. Der har vi allerede nådd målet og fått inn kr. Nå er vi er med å bygge ny skole i en annen landsby i Sierra Leone, og målet er å samle inn kr innen sommeren Vil du bli medlem? Alle, uansett hudfarge, nasjonal opprinnelse eller økonomiske vilkår har rett til å søke medlemsskap i Metodistkirken. Betingelsene er: At du bekjenner Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser. At du bekjenner deg til innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen og til Bibelen som Guds ord. At du er døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. At du ikke er medlem i noe annet kirkesamfunn. Medlemsopptakelsen skjer i nærvær av menigheten, gjerne på en gudstjeneste hvor du må avlegge et troskapsløfte til Gud og menigheten. Du må love å være trofast med ditt nærvær, dine bønner, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte menighetens pastor. 7

8 SLIK KAN DU GI DINE GAVER TIL MENIGHETEN Kollekt eller bankterminal Det samles inn kollekt på hver gudstjeneste med mulighet for også å bruke bankterminal. Du kan fremdeles bruke ukeofferkonvolutter og Ukeoffersett ligger i vestibylen. Avtalegiro Med Avtale Giro lar du banken din ordne betalingen for deg. Du finner skjema for dette i vestibylen. Du kan nå gi kr skattefritt pr år. Menighetens bankkonto er Du kan bruke dette kontonummeret når du gir din gave til menigheten og de ulike prosjektene. Husk da å merke av hva du gir til. MENIGHETENS FORPLIKTELSER: Drift av menigheten: Menigheten har forpliktet seg til å samle inn kr i året til lønninger og drift av menigheten. I tillegg har Menighetsrådet nå ansatt en person i 50%. Forpliktelsene forløper seg til 1 mill. kroner. Misjonsprosjekt Menigheten har forpliktet seg til å støtte et jordbruksprosjekt i Sierra Leone med kr fram til sommeren Vi gir så landsbyen Moyollo får tørkegulv og lagerrom for avlingene sine, samt en rismølle. Rengjøring Menigheten har også rengjøringspersonale som koster ca i året. Menighetsbladet Mange er takknemlige for å motta menighetsbladet. Dette er en viktig del av vårt utadrettede arbeid, og undersøkelser har vist at 80 % av alle som mottar et menighetsblad, også leser det. Tiende Om alle gav tiende til menigheten hadde vi bare en utfordring: Hvordan vi best skal forvalte alle midlene vi får inn? Men om 100 personer gir kr (som er skattefordelen) pr år, vil vi ha en årlig inntekt på 1,6 mill. Menigheten teller i dag litt over 200 medlemmer. Vi tror det ligger rik velsignelse i å gi tiende, både for den som gir og for det arbeid som det gis til. «Kom med hele tienden til forrådskammet så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Mal.3,10 8

9 ANSATTE/KONTAKTPERSONER +FLERE Tom G. Johnsen, pastor Tlf: Jorunn Stølen, kontormedarbeider Tlf: Jonathan Tshimanga, barne- og musikkmedarbeider Adiame Yemane Berhe, rengjøringsmedarbeider Tlf: Kontortid: Onsdager kl Tlf: Karl Kristian Markman, legleder Tlf: Thomas Rolfsen, Menighetsrådets leder. Tlf: KIRKEKAFFE Dato Navn Dato Navn 19.4 Kristin og Trond Muri 7.6 Grethe & Jan-Ivar Nyq Åse Gro og Petter Blikstad 24.5 Marit S. og Erik Pedersen BLOMSTERTJENESTE April Mai Mary Ng og Lillian Andresen Eva Turid Stø Olsen og Bjørg Larsen KIRKETJENER/KIRKEVERT Dag Kirketjener Kirkevert 12.og19.4 Morten Morris Blikstad Ole Kristian Eftedal 26.4,3.5 Petter Morris Blikstad Dag Harald Andersen 10.5,17.5 Thomas Andersen Grethe S. Andersen 24.5,31.5 Daniel Nyquist Roger Lukungu 7.6,14.6 Knut Bjønnes Jorunn Stølen 21.6,28,6 Håkon M. Blikstad Bjørg Møgster Bjørn Einar Islann Godluck Chongolo 16.8,23.8 Tom Erik Klepaker Hansen Monica Sjøblom 9

10 LIVET I KIRKEN Minneord: Bjarne Morris Bjarne ble medlem av menigheten da han var 35 år gammel. Da hadde han vært aktivt med i speideren og annet ungdomsarbeid i Frelsesarmeen, men fordi han i 1955 giftet seg med en metodist, ble han også aktiv her, i flere år før han selv ble medlem. Bjarne drev ungdomsmøter både i kirken og i eget hjem, og han var ulvungeleder i mange år. Ellers har han bekledd de fleste lederverv i menigheten, som MR-leder, legleder, E-komiteens leder og vært delegat til Årskonferansen. Bjarne hadde tenkt å bli frisør og begynte også i lære, men endte opp med å jobbe hos Treschow Fritzøe hvor han ble værende i over førti år. Bjarne var aktiv og arbeidsom. Han var praktisk og likte å ordne og fikse på ting. Bjarne var også en frimodig sjel, og hadde et klart og tydelig vitnesbyrd om sin Frelser. Ingen var i tvil om hvem Bjarne trodde på. På 70 tallet kom han imidlertid til et punkt i livet da han ikke orket mer, noe han sa til presten sin. Det ble et vendepunkt for Bjarne og resulterte i at han ble åndsdøpt og fikk en klar fornyelse i troslivet. Da ble det ny fart igjen. Bjarne ble på mange måter en toneangivende skikkelse i menigheten, og han har tilført fellesskapet mye, blant annet en forståelse av at tro på Jesus handler om glede og begeistring. 2. april sovnet han stille inn, og 10. april ble han gravlagt fra kirken under stor deltagelse. Fred over hans gode minne! TGJ Minneord: Astrid Sletholt Sørensen Astrid ble født i USA, men kom til Norge da hun var to år. Hun gikk på søndagsskolen og i speideren i vår menighet, og ble medlem da hun var 18 år. Astrid var med i Sangkoret, Kvinneforeningen og Misjonsgruppa. Hun deltok i gudstjenestelivet og tok ansvar i ulike styrer og komiteer. Troen på Jesus var uten tvil grunnpilaren i livet hennes. Astrid vokste opp med en yngre søster, hun tok eksamen artium og var glad i språk og historie. I mange år jobbet hun som kontormedarbeider på Yrkesskolen i Larvik. Astrid var gift og hadde to barn. Senere ble det barnebarn og oldebarn, og familien betydde mye for henne. Astrid var pliktoppfyllende og omstendelig. Hun var ærlig, omsorgsfull og gavmild, og kunnskapsrik. Barnebarna sa gjerne at det var bare å «Google» henne så fikk de svar. Torsdag 19. mars sovnet hun inn og døde med sine nærmeste rundt seg. Vi lyser fred over hennes gode minne! TGJ VI GRATULERER: Berit Helene Bøe med75-årsdagen den 2. mai. Gerd Christiansen med 100-årsdagen den 29. juni. Anne Grethe Vasvik med 70- årsdagen den 17. juli. Henry Håkestad med 90-årsdagen den 28. juli. Eva Marie Fjeldskår Eilertsen med 70-årsdagen den 13. august. 10

11 Støtt våre annonsører de støtter oss! Tlf Vakttlf Ledig for nye annonsører Avd Larvik Din lokale Elektriker Tlf Tlf E-post: B Ø N N F O R B Y E N L A R V I K L A R V I K L A R V I K Hver første Torsdag i måneden er det bønn for byen kl Vi ber for: Byens politiske ledelse, Barns oppvekstvilkår, Skolene, Næringslivet, Helsevesen, Politi, Kristen enhet, Aktuelle ting og personlige behov. SAMMEN KAN VI SKAPE EN FORANDRING I BYEN. 11

12 B-post Returadresse: Metodistkirken Postboks 151, 3251 Larvik «Jesus dominerer livet mitt, derfor ble jeg prest» Det er presten vår, pastor Tom G. Johnsen som forteller dette til kontorets utsendte. I arbeidet med det nye menighetsbladet, ble det klart at dette er det siste som blir utgitt før han flytter til Bergen og fortsetter arbeidet som prest på Sotra. Vi benyttet derfor anledningen til å slå av en prat med ham. Han forteller at troen på Jesus har vært styrende i de mange valg og prioriteringer som er gjort gjennom et langt liv. Vi spurte om flytteordningen i kirken, om den har skapt vanskeligheter for ham og familien, men han svarer at han har vært «heldig». Det er mange positive sider ved ordningen, forteller han. Man blir kjent med hele landet og har venner over alt. Ikke alle steder har han reist til med like stor entusiasme, men det har vært interessante erfaringer å ta med seg. Savnet av nær familie er vel det som har vært vanskeligst, men ungene har vært skånet for mange flyttinger i oppveksten, og det er han takknemlig for. Ellers gjør gjentatte flyttinger noe med evnen til tilhørighet, det er kanskje ikke blitt lettere med årene. På spørsmål om hans tanker om menigheten vår, sier han at det er mange gode kvaliteter her, og han tror at arbeidet med Sommerfesten har hjulpet oss å vise dette for resten av kirken. Han ønsker Idar Halvorsen gode år i Larvik. Til slutt, på spørsmål om hvordan det vil gå med Brann i år, svarer han at han er sikker på, når han selv kan gå på kampene, så vil de rykke opp. Men, sier han, Fram har også en framtid. De er på god vei, og det kan bare gå en vei, oppover. JS Metodistkirken i Larvik Besøksadresse: Haraldsgt. 4 Postadresse: Postboks Larvik Telefon kontor: Menighetens pastor: Tom G. Johnsen Kneiklia 1, 3261 Larvik. Tlf Mob: Kontortider: Tirs & Tors , Ons E-post: stkirke.no stkirke.no Bønnetelefon: Skysstelefon: Bankkonto:

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! F E B R U A R / M A R S 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5, N U M M E R 1 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. September November 2013

Metodistkirkens Menighetsblad. September November 2013 Metodistkirkens Menighetsblad September November 2013 Sandnes Nr. 4-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 4-90. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011

midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011 midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011 I BEVEGELSE September er i ferd med å renne bort mellom fingrene våre; høsten gjør sitt inntog. Også i menighetslivet merker man høsten: aktiviteter for store og

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011 ÅRGANG 93, NUMMER 4 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen AV INNHOLDET Finner du Jesus. Centralen Møtekalender Sommerfesten

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

MULIGHETER NYE VERDT PÅKJENNINGENE ETTER Å HA ÅPNET HJERTET SITT FOR HELE VERDEN DUGNADEN ER FULLFØRT OG VI TROR DET ER BEGYNNELSEN PÅ NOE STØRRE

MULIGHETER NYE VERDT PÅKJENNINGENE ETTER Å HA ÅPNET HJERTET SITT FOR HELE VERDEN DUGNADEN ER FULLFØRT OG VI TROR DET ER BEGYNNELSEN PÅ NOE STØRRE #2 2012 NYE MULIGHETER DUGNADEN ER FULLFØRT OG VI TROR DET ER BEGYNNELSEN PÅ NOE STØRRE VERDT PÅKJENNINGENE ETTER Å HA ÅPNET HJERTET SITT FOR HELE VERDEN VIKTIGHETEN AV Å VÆRE ÅPNE, EKTE OG ÆRLIGE OGSÅ

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

I n n s y n. 15 mars 09. Vennesla. nr. I Fokus: Berit Holtet s. 6-7. Barnekrogen s. 12-14. Nye eldste s. 18-19. Misjonen Jesus leger s.

I n n s y n. 15 mars 09. Vennesla. nr. I Fokus: Berit Holtet s. 6-7. Barnekrogen s. 12-14. Nye eldste s. 18-19. Misjonen Jesus leger s. I n n s y n I Fokus: Berit Holtet s. 6-7 Barnekrogen s. 12-14 Nye eldste s. 18-19 Misjonen Jesus leger s. 30-31 nr. 15 mars 09 Vennesla F i l a d e l f i a V e n n e s l a Postboks 102-4701 Vennesla 2

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

SåKOrnet. Fellesskapet- der man Finner ekstra styrke... evangeliesalen Berøa Menighetsblad nordregt. 18 B, 0551 Oslo. - et blad til glede. nr.

SåKOrnet. Fellesskapet- der man Finner ekstra styrke... evangeliesalen Berøa Menighetsblad nordregt. 18 B, 0551 Oslo. - et blad til glede. nr. nr. 3 2011 årgang 73 - et blad til glede og oppbygging Jesus Kristus: «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære»... SåKOrnet evangeliesalen Berøa Menighetsblad nordregt. 18 B, 0551 Oslo Velkomstfest

Detaljer

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april VESTBY MENIGHETSBLAD Nr. 1 2011 65. Årgang Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og

Detaljer

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012 INFOBØNNEHEFTE Info og bønnehefte 2012 Dette er et bønneog infohefte som gis ut i forkant av Jesus Festivalen Haugalandet. Den blir tilbudt alle menighetene som er med i arrangementet. H A U G A L A N

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer