Årsrapport I 2004 GJORDE VI DET MED VILJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport I 2004 GJORDE VI DET MED VILJE"

Transkript

1 Årsrapport I 2004 GJORDE VI DET MED VILJE

2 VIL

3 er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil? Eller hvilken rolle den ønsker å spille? Hos oss er svaret enkelt. Hensikten med SpareBank 1 SR-Bank er å bidra til skape verdier for den regionen vi er en del av. Å bygge et samfunn er alles ansvar. I vår region er det mange som vil delta. Dugnadsånd er mer enn et festord. Det er vår filosofi. JEHva Alt vi bygger, bygger vi med vilje.

4 I januar var støpeformene ferdige side 12 I februar ble de kåret til beste ungdomsbedrift side 14 I mars begynte de å bøye side 16 I april ble nettverket større side 70 I mai fikk Stavanger nytt stadion side 72 I juni startet han tidsmaskinen side 74

5 Innhold side side SpareBank 1 SR-Bank konsernet 6 Hovedpunkter 8 Hovedtall 9 Nøkkeltall 9 Adm. direktørs artikkel 10 Årsberetning Innholdsfortegnelse årsregnskap 29 Resultatregnskap 30 Balanse 31 Kontantstrømoppstilling 32 Regnskapsprinsipper 33 Noter til regnskapet 36 Revisjonsberetning for Kontrollkomitéens melding for Grunnfondsbevis 63 Nøkkeltall siste 5 år 66 Samfunnsregnskapet 68 Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) 76 Risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 SR-Bank 81 Oversikt over våre kontorer 85 Divisjon Bedriftsmarked 90 Divisjon Personmarked 93 Våre datterselskaper 100 Humankapitalen 102 Organisasjonskart 108 Styrende organer 109 Adresser 110 I juli ble det mye grising på Åse og Tobias side 86 I august var Eirik god som gull side 88 I september ble fjellet litt større side 96 I oktober ble Stavanger en universitetsby side 98 I november ble Ryfylke samlet side 104 I desember ble frokosten litt bedre side 106

6 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 6 SpareBank 1 SR-Bank konsernet HISTORIKK Sparebanken Rogaland, som er det juridiske navnet til SpareBank 1 SR-Bank, ble dannet 1. oktober 1976 som landets første regionsparebank ved sammenslåing av 22 sparebanker. Etter 28 års virke og sammenslåing av totalt 39 sparebanker framstår banken som Rogalands ledende bank. I november 1996 var Sparebanken Rogaland med å etablere SpareBank 1-alliansen, som er et nordisk bank- og produktsamarbeid. KONSERNET Konsernet består foruten banken av finansieringsselskapet SpareBank 1 SR-Finans AS, EiendomsMegler 1 Rogaland AS og bankens selskap for aktiv forvaltning, SR-Forvaltning ASA. Konsernet har 891 ansatte og en forvaltningskapital på 59,2 mrd kroner. BANKEN SpareBank 1 SR-Bank er landets nest største sparebank. Bankens markedsområde er Rogaland, Agder og Sunnhordland og banken har i dag 50 kontorer i sitt markedsområde. Hovedkontoret er i Stavanger. Den kunderettede virksomheten er organisert i en personmarkeds- og en bedriftsmarkedsdivisjon. Personmarked SpareBank 1 SR-Bank er den ledende personkundebanken i Rogaland med kunder. Foruten personkunder betjener personmarkedsdivisjonen vel småbedriftsog landbrukskunder. Banken leverer produkter og tjenester innen finansiering, plassering, betalingsformidling, pensjon samt skade- og livsforsikring. Ved utgangen av 2004 hadde SpareBank 1 SR-Bank kunder med skadeforsikring. Bedriftsmarked SpareBank 1 SR-Bank har en solid posisjon i bedriftsmarkedet. Omlag 40 prosent av alle næringsdrivende i bankens tradisjonelle marked oppgir SpareBank 1 SR-Bank som hovedbankforbindelse. I Agder-fylkene er banken relativt nyetablert på bedriftsmarkedet, men er også her i en positiv markedmessig utvikling. Totalt sett betjener bankens bedriftsmarkedsdivisjon ca kunder innenfor næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg kommer småbedrifts- og landbrukskunder som betjenes av personmarkedsdivisjonen. formidlet selskapet bortimot boliger fordelt på 18 meglerkontor i Rogaland og Agder. Selskapet har 105 ansatte. Foruten boligmegling har EiendomsMegler 1 Rogaland AS egen avdeling for nærings- og prosjektmegling, egen avdeling for salg av nye boliger i Spania, samt egen avdeling for formidling av borettslagsboliger. SPAREBANK 1 SR-FINANS AS SpareBank 1 SR-Finans AS er det ledende leasingselskap i Rogaland med vel 1,8 mrd kroner i forvaltningskapital og 22 ansatte. For å styrke selskapets profil og tilhørighet til SpareBank 1 SR-Bank, har selskapet i første kvartal 2005 endret navn fra Westbroker Finans AS. Selskapet er samlokalisert med bankens bedriftsmarkedsavdeling for Stavanger og Jæren på Forus utenfor Stavanger. SR-FORVALTNING ASA SR-Forvaltning ASA forvalter porteføljer for vel eksterne kunder og for SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse. SR-Forvaltnings målsetning er å være et lokalt alternativ med høy kompetanse innen området finansforvaltning. Selskapet har en forvaltningskapital på 3,0 mrd kroner og 7 ansatte. SPAREBANK 1-ALLIANSEN SpareBank 1-alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. De norske bankene i alliansen samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Foruten Sparebanken Rogaland er de andre deltakerbankene Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt- Norge og Samarbeidende Sparebanker AS (15 lokale sparebanker på øst- og nordvestlandet). Øvrige eiere og samarbeidspartnere gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er FöreningsSparbanken AB (publ) i Sverige og Landsorganisasjonen i Norge (LO). SpareBank 1 Gruppen AS eier selskapene Bank 1 Oslo AS, SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Fondsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Odin Forvaltning AS, SpareBank 1 Bilplan AS (19,9 prosent) og First Securities ASA (33,3 prosent). EIENDOMSMEGLER 1 ROGALAND AS EiendomsMegler 1 kjeden er markedsleder på det norske markedet. EiendomsMegler 1 Rogaland AS er det største firmaet i kjeden og markedsleder i regionen. I 2004

7 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 7 Konsernledergruppen i SpareBank 1 SR-Bank. Fra venstre Tore Medhus, Direktør bedriftsmarked, Tor Dahle, Direktør økonomi og risikostyring, Svein Ivar Førland, Direktør forretningsstøtte, Arild Langberg Johannessen, Personalsjef, Terje Vareberg, Adm.direktør, Sveinung Hestnes, Viseadm.direktør, Rolf Aarsheim, Direktør personmarked og Thor-Christian Haugland, Direktør informasjon og samfunnskontakt. STRATEGI SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere. Dette skal sikres gjennom: VISJON SpareBank 1 SR-Bank den anbefalte banken En sparebankfilosofi med sterk merkevare og moderne drift hvor verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnet En klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet Et markedsområde som er primært Rogaland, Agder og Sunnhordland En tydelig posisjon i spare-/pensjonsmarkedet Dyktige medarbeidere som er stolte av å jobbe i SpareBank 1 SR-Bank

8 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 8 Hovedpunkter Meget gode resultater gjennom økte driftsinntekter og reduserte tap Egenkapitalavkastning etter skatt: 19,5 % (15,2 %) Konsernresultat etter skatt: 583 mill kroner (408 mill kroner) Rentemargin: 2,03 % (2,12 %) Netto andre driftsinntekter: 701 mill kroner (632 mill kroner) Driftskostnader: 961 mill kroner (922 mill kroner) Netto tap: 81 mill kroner (250 mill kroner), 0,1 % av brutto utlån Brutto mislighold: 203 mill kroner (426 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 mnd: 11,4 % (7,5 %) Innskuddsvekst siste 12 mnd: 17,0 % (2,3 %) Utbytte pr grunnfondsbevis: 23 kroner (16,7 kroner) Avsetting til gavefondet: 60 mill kroner (32 mill kroner) (tall i parentes er for 2003)

9 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 9 Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern (mill kroner) Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift før skatt Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Forvaltningskapital (mill kroner) Netto utlån (mill kroner) Innskudd fra kunder (mill kroner) Utlånsvekst (brutto) 11 % 8 % 4 % 11 % 20 % Innskuddsvekst 17 % 2 % 15 % 9 % 15 % Kapitaldekningsprosent 11,57 12,32 10,81 12,69 11,65 Kjernekapitalprosent 9,08 9,11 7,24 7,92 8,15 Netto ansvarlig kapital (mill kroner) Egenkapitalavkastning (prosent) 19,5 15,2-1,3 11,2 19,5 Kostnadsprosent 54,5 57,0 61,8 56,9 56,2 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved årsslutt Resultat pr grunnfondsbevis 37,6 27,2-2,3 20,6 33,7 Utbytte pr grunnfondsbevis 23 16,7 8,3 15,8 17,5 Effektiv avkastning på grunnfondsbeviset 40,0 85,0-19,3 8,1 5,3 RISK-beløp påfølgende år 15,1 10,8-2,4 7,9 15,4 Det vises for øvrig til en fullstendig nøkkeltallsoversikt og definisjoner på side

10 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 10 En bank med vilje og evne til å bidra 2004 ble et meget godt år for SpareBank 1 SR-Bank. Kundenes tilfredshet med banken har økt ytterligere og bankens posisjon er styrket ved nye kunder i løpet av året. Det økonomiske resultatet plasserer banken helt i fremste rekke blant norske banker. Vi har stor grunn til å takke våre kunder for den store tilliten de har vist oss ved å bruke våre tjenester. Det gir oss inspirasjon til å gjøre vårt ytterste for at den tilfredsheten varer ved. Som sparebank ønsker vi å være en annerledes bank. Å være en annerledes bank, sammenlignet med de nasjonale og internasjonale bankkonsern, betyr for oss å identifisere oss fullt ut med den regionen vi driver vår virksomhet i. For SpareBank 1 SR-Bank er det svært viktig at Rogaland og Agder kan utvikle seg videre som konkurransedyktige regioner å bo i og utvikle livskraftige bedrifter i. Vår eksistens er faktisk fullt ut knyttet til at det går bra med bedrifter og arbeidsplasser i regionen vår. Hvordan kan det at SpareBank 1 SR-Bank er en annerledes bank bidra til vekst og utvikling? Vi bidrar på en rekke felt. Som landsdelens ledende bank sørger vi for betydelig kapitaltilførsel til viktige investeringer i bygd og by. Konsernets samlede utlån var ved årsskiftet 54 mrd kr. Av hver krone som lånes ut, kommer 60 øre fra innskytere i regionen, mens banken låner inn 40 øre, vesentlig i utlandet. Slik sett dekker banken en vital oppgave i å skaffe kapital til mange gode investeringsformål. I tillegg til sine oppgaver som bank med økonomisk overskudd som mål, har SpareBank 1 SR-Bank et allmennyttig formål. Dette innebærer i praksis at vi fører en betydelig del av verdiskapingen tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom å tydeliggjøre det allmennyttige formål og å gi det et praktisk og konkret innhold, markerer banken en klar vilje til å ta sin del av ansvaret for at Rogaland og Agder får en god utvikling. Denne viljen har banken vist ved å støtte en rekke viktige tiltak i bygd og by. Den 29. oktober 2004 godkjente regjeringen Høgskolen i Stavanger som nytt universitet Universitetet i Stavanger. Vi er glad for å ha fått anledning til å bidra med 16 mill kr i det lokale spleiselaget som måtte til for å finansiere dette ekstra løftet. Dette er kanskje den beste investering vi har gjort, ved å legge til grunn et meget langsiktig perspektiv. Vi vet at mange tusen nye, lønnsomme, arbeidsplasser må skapes de neste 10 til 15 årene. Mange av disse arbeidsplassene vil komme i bedrifter som i dag ennå ikke eksisterer. Det betyr at det er nødvendig med næringsutvikling og tiltak for å fremme både etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende. Ved at Norge er med i EUs indre marked betyr det at vårt næringsliv generelt sett må ha de samme rammevilkår som våre konkurrentland. Som langsiktig tiltak er like rammevilkår den absolutt viktigste forutsetning for god næringsutvikling. SpareBank 1 SR-Bank er en aktiv dialogpartner i arbeidet med å utvikle egenkapitalmiljøer i regionen, og var en av initiativtakerene til etableringen av Energivekst AS og deltar også med en mindre andel i Energy Ventures og Såkorn Invest. Det er positivt at Stortinget har bevilget midler til deltakelse i såkornfond knyttet opp til universitetsbyene. Banken deltar aktivt i arbeidet med å få etablert et slikt såkornfond i Stavanger. Kommersialisering av forskningsresultater er krevende, men svært nødvendig å lykkes med, dersom vi skal kunne leve av mer kunnskapsbaserte produkter og tjenester i framtida.

11 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 11 Vi vet at de nye arbeidsplassene i framtida i stor grad vil komme i små og mellomstore bedrifter, og ved at den enkelte etablerer egen bedrift. I dette perspektivet er såkornfond viktig. Utfordringen er ofte ikke kapital i seg selv, men koplingen mellom kommersielt levedyktige ideer og kompetent kapital. Nytten av, og gleden ved, å starte egen bedrift bør få større oppmerksomhet i samfunnet og særlig i skolen. Det er all grunn til å gi honnør til det arbeidet som Ungt Entreprenørskap driver med elevbedrifter i skolen. Dette skaper bevissthet rundt begrepet verdiskaping og interesse for å skape egen bedrift. Ungt Entreprenørskap Rogaland mottok i mill kr fra SpareBank 1 SR-Bank til støtte av driften. Banken ser dette arbeidet som svært viktig holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Regionens livskraft er nøye knyttet til mangfoldet i næringslivet. Når strukturendringer i næringslivet ensidig fører til utflytting av bedrifters hovedkontorer, skjer det en gradvis utarming av mangfoldet i arbeidsmarkedet og påvirker dermed attraktiviteten som bo- og arbeidsområde for unge, dyktige mennesker. SpareBank 1 SR-Bank ønsker å stimulere til debatt om hva som driver den regionale utvikling i et 10 til 15 års perspektiv. Vi har derfor gitt et oppdrag til Rogalandsforskning med bistand av Agder-forskning, Scenarier Rogaland Agder Vi ønsker å få belyst drivkrefter og konsekvenser på lang sikt. Resultatene fra dette arbeidet vil komme mot slutten av 2005 og vil forhåpentligvis kunne tjene som et godt grunnlag for debatten vi må ha om hva vi ønsker som utvikling i Agder og Rogaland fram mot SpareBank 1 SR-Bank lever i et skjebnefellesskap med de byer og bygder hvor vi driver virksomhet. Vi er avhengige av kunder som har bruk for oss, og vi må hver dag strekke oss slik at vi oppleves å leve opp til vårt mål om å være nære og dyktige. For å nå det målet, må vi i egen organisasjon endre oss like raskt som kundene endrer seg i deres markeder. Dette krever at kompetanse må utvikles og fornyes. SpareBank 1 SR-Bank anvender betydelige midler hvert år på omstillingstiltak, økt fagkompetanse, lederutvikling og talentprogram. Lønnsom drift gir rom for å investere langsiktig i humankapitalen på denne måten. Som kunnskapsbedrift er banken avhengig av å beholde dyktige medarbeidere, og å være attraktiv i markedet slik at unge, dyktige kvinner og menn ønsker å arbeide i SpareBank 1 SR-Bank i framtida. SpareBank 1 SR-Bank har høy driftseffektivitet, lønnsomhet blant de fremste, høy trivsel blant medarbeiderne og hadde i 2004 et sykefravær på 3 prosent. Gode resultater leveres av stolte medarbeidere som trives og har det travelt. Stavanger, mars 2005 Terje Vareberg Adm. direktør

12 Bankrådet på Bryne samlet i parken de har sin del av æren for. Fra venstre: Heidi Brosten Vaaland, Bjørn Moi, Arve Edland, Torvald Søiland (banksjef) og Anne Karin Undheim.

13 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 13 I 1983 betalte en bank for at det ble satt opp tre sverd i fjellet ved Hafrsfjord. Sverdene var laget av Fritz Røed som ble født på Bryne i Kanskje var det bare en tilfeldighet, men 20 år senere satte den samme banken fart i planene om å lage en skulpturpark med den samme kunstnerens arbeider midt i Bryne sentrum, faktisk bare 20 meter fra kunstnerens fødested. Bankrådets medlemmer var aldri i tvil. I JANUAR VAR STØPEFORMENE FERDIGE Det lokale bankrådet skal ha sin del av æren for skulpturparken med arbeider av Brynes egen Fritz Røed midt i Bryne sentrum. Riktignok var det ikke medlemmene som først kom med ideen. Men bankrådets vilje var avgjørende for at tanken kunne gå fra en god idé til en realitet. FRA GAVEFONDET Ideen ble først lansert av Bryne-patrioter og venner av kunstneren. Bankrådet ville føre ideen videre og i 2001 sørget rådet for at det ble bevilget kroner fra bankens gavefond til planene. I januar 2004 passerte de en viktig milepæl; formene til skulpturene var ferdige i Italia. Det var bare å helle på flytende bronse. Bryne og Rogaland kunne glede seg til åpningen i oktober. BANKRÅD I ALLE KOMMUNER Bjørn Moi er en av de lokale ressurspersoner som utgjør bankrådet på Bryne, og han har en klar oppfatning av rådets rolle. - Vår rolle er å bidra til å gjøre banken mer lokal, sier han. Vi er helt vanlige folk med antennene oppe. Vi skal bidra til å se muligheter og fange opp signaler om bankens virksomhet i lokalmarkedet. LOKALE MOTIVER Hvis du tror at bankrådet er en eksklusiv klubb med høy sigarfaktor, tar du feil. Medlemmene får et beskjedent møtehonorar. Banksjef Torvald Søiland i SpareBank 1 SR- Bank på Bryne spanderer en god middag en gang i året. Kanskje vanker det et fenalår til jul. Men rådet klager ikke. De har helt andre motiver for å delta. Som alle de andre 124 medlemmene i de 31 bankrådene SpareBank 1 SR- Bank har, er bankrådet på Bryne opptatt av det som skjer i sitt lokalsamfunn. Og de kan mye om det. EN LYTTEPOST - For meg som banksjef er bankrådet en våken lyttepost som gir meg verdifulle tilbakemeldinger fra lokalmiljøet, sier banksjef Torvald Søiland. Som eksterne personer har bankrådet også lettere for å kritisere oss, når det er nødvendig. Ros er alltid bra, men velment kritikk kan i mange situasjoner være ubetalelig. FØRSTEHJELPERE FOR GODE IDEER - For oss i rådet er det viktig at banken virkelig betyr noe for lokalsamfunnet og for den enkelte, framhever Arve Edland. Hvordan bankens gavefond fordeles, kan bety mye i en enkelt sak, og her spiller vi en viktig rolle. Du kan gjerne si vi er fødselshjelpere for gode ideer. AVSETNINGEN TIL GAVEFOND ØKT TIL 60 MILLIONER I 2003 var SpareBank 1 SR-Banks avsetning til gavefond til allmennyttige formål på 32 millioner kroner. I 2004 er dette hevet til 60 millioner kroner. Fra og med 2004 ble representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank redusert til 56 medlemmer, og bankrådenes betydning er derfor enda viktigere enn før. Bankrådene fikk i 2004 i oppgave å skissere hvordan SpareBank 1 SR-Bank sentralt og lokalt kan bidra til lokal verdiskaping. SAMLET NÆRINGSLIVET Ikke minst barn har blitt begeistret av parken. Noen smårollinger kan navnet på alle skulpturene. Men også for næringslivet har den hatt innvirkning, til og med før åpningen. Parkplanene ble i 2002 overtatt av det da nystartede Byutviklingsprosjektet på Bryne. Her skjønte man at bedriftene måtte spille en rolle. På kort tid samlet et entusiastisk næringsliv seg bak planene. Prosessen i forkant var en god øvelse i samarbeid og felles løft. - Parken løftet fram den store dugnadsånden vi har på Jæren, sier Heidi Brosten Vaaland. Svært mange bedrifter har gitt støtte til skulpturene i parken, sier hun. En av skulpturene står det hele 15 bedrifter bak. Kunsten var det viktigste med dette prosjektet, sier Heidi, men det er flott at det også skapes nye nettverk. JANUAR: BANKRÅDENE SpareBank 1 SR-Bank har et bankråd i hver kommune banken er representert. Rådene består av lokale ressurspersoner og fungerer som rådgivere for de lokale bankkontorene. I rådet møter også lokal banksjef samt en representant fra de ansatte. Et bankråd skal bestå av fra tre til fem medlemmer, og blant oppgavene er arbeidet med lokal næringsutvikling og å sikre at bankens gavemidler får god anvendelse i lokalsamfunnet.

14 Fire av de gode hodene i 1,618 som i fjor ble beste ungdomsbedrift i Rogaland: Lena Suljanovic, Thomas Voilås, Ruth Siri Espedal og Margot Lande. Solveig Kvadsheim, Marita Skorpe, Ida Aase, Kristin Malde Lende, Christer B. Runde, Elisa Våge og Nadja Biscevic var også med i bedriften.

15 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 15 Spenningen var på bristepunktet. Kinosalen i Madlaleiren var proppfull av ungdom fra hele Rogaland. De hadde jobbet knallhardt, vært kreative og skapt sin egen bedrift fra null. Nå hadde dommerne sagt sitt. Det var på tide å rive opp konvolutten. På lappen stod det et tall: 1,618. I FEBRUAR BLE DE KÅRET TIL BESTE UNGDOMSBEDRIFT Tirsdagene var best. Da kunne de legge bort alt og bare jobbe med ungdomsbedriften sin. Her var det aldri snakk om å skulke. Du kan trygt si de var motiverte. Som elever på studieretningen medier og kommunikasjon ved Forus videregående skole hadde de valgt å selge rimelige grafiske løsninger til næringslivet. Bedriften kalte de for 1,618, eller det gyldne snitt, forholdet som finnes i geometrien og naturen og som kombinerer ulike fagområder som matematikk, arkitektur, billedkunst og biologi. EKTE KUNDER For oss var det en motiverende og realistisk øvelse i hva det vil si å starte en egen bedrift, sier Ruth Siri Espedal, markedsansvarlig i 1,618. Vi fikk fort ekte kunder. Vi jobbet blant annet for en trafikkskole, Rogaland fylkeskommune og det Europeiske ungdomsparlament. Vi stod på som bare det. Det var jo vår bedrift, med ekte kunder og oppgaver. Det ble mange kvelder med overtid. Vi fikk mye oppmerksomhet da vi vant fylkesfinalen i Madlaleiren, sier personalansvarlig Thomas Voilås. Faktisk måtte vi si nei til flere kunder. Kundene strømmet på, men skoleåret nærmet seg slutten og vi kunne ikke ta på oss flere oppdrag. Vi fikk til og med en henvendelse fra den norske ambassaden i Seoul og måtte takke nei. SIMPLY THE BEST Noe av det første de lagde var en reklamefilm for seg selv. TV-Vest sponset bedriften med gratis kjøring i beste sendetid i dagene før fylkesmessen. Det skapte selvsagt store forventninger til det vi drev med. Folk var nysgjerrige, sier PR-ansvarlig Lena Suljanovic. Vi hadde tro på at vi kanskje kunne vinne pris for beste brosjyre, men at vi skulle stikke av med prisen for beste ungdomsbedrift, det hadde vi ikke våget å tro, forteller Margot Lande som var administrasjonsansvarlig. Under prisutdelingen spilte de Simply the best med Tina Turner. Nå får jeg gåsehud bare jeg hører litt av den sangen. Noen uker senere ble fem av elevene sendt til Lillestrøm hvor landsfinalen gikk av stabelen. Der fikk de 2. plass for webside og 3. plass for reklamefilmen. STARTE SELV Selv om konkurranseelementet betydde mye, synes ungdommene i 1,618 at det viktigste var at de lærte hva det innebærer å starte sin egen bedrift. De trekker fram betydningen av samarbeid og hvor viktig det er å forholde seg til hverandre samtidig som at leveringsfristene skal overholdes. De lærte hva tidspress kan gjøre med et lag som jobber sammen, og hvordan man håndterer negative og positive situasjoner. 1 MILLION I STØTTE SpareBank 1 SR-Bank har i flere år samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i Rogaland. Nå har banken gitt organisasjonen 1 million kroner over fem år til det viktige arbeidet de driver. Undersøkelser viser at blant unge som tidligere har drevet en ungdomsbedrift på skolen, er det fem ganger så mange som starter egen forretning enn blant de som ikke har hatt slik opplæring. I aldersgruppen 25 til 34 år har 20 prosent av disse etablert sin egen virksomhet. Den normale etableringsraten er 4 prosent. FEBRUAR: UNGT ENTREPRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap er en organisasjon som bygger opp vilje og evne til selv å etablere en bedrift. I løpet av et år skal elever starte, drive og legge ned en bedrift. I skoleåret 2004/05 er omlag 900 elever i Rogaland involvert i en ungdomsbedrift. SpareBank 1 SR-Bank ga i fjor 1 million kroner til arbeidet.

16 Arild Jørgensen er daglig leder i RPT Production på Klepp.

17 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 17 Det handler litt om å bøye rør. Men mest om gründeren og stå-på viljen. RPT Production på Klepp stiller til start i Jærens favorittøvelse. Vilje til å skape noe. Få det til. Arild Jørgensen og Roald Aas var sveisere i verdensklassen hos Kværner og senere aktive i IKM-systemet. Men de gikk lei av vekst og oppkjøp, på bekostning av effektivisering. De tok med seg kompetansen sin, og etablerte seg nord for Skjævelandsbrua. Nå skulle de vise at det kunne skapes en bedrift i en bransje som alle andre dømte nord og ned. I 1999 gikk de i gang, sammen med en gruppe ansatte. Og traff en bank som trodde på forretningsideen. I MARS BEGYNTE DE Å BØYE Tror du det er enkelt å bøye et rør? Skal du drive med den slags for den internasjonale offshorebransjen, er utfordringene formidable. Da RPT AS ble etablert for fem år siden, opplevde selskapet en rask vekst. Dyktige fagfolk gjorde selskapet til en pålitelig underleverandør i offshoremarkedet. Byaser med jærsk dugnadsånd, bygde et moderne bygg på Klepp. De var eksperter på sveising av eksotiske materialer som titan, de mestret maskinsveising, påleggssveis og orbitalsveis. Kvalitet kom før kvantitet. Faglig kompetanse og et lass med vilje gav pene pluss på bunnlinjen hvert år. Alle respekterte hverandre. Det var et lavt sykefravær og lite gjennomtrekk. Likevel; det var noe de manglet. Testresultatene fra laboratoriet. Et bevis på at de kunne bøye rør ihht Norsok og ASME. Det ville gi dem enda større muligheter. Og i mars 2004 kom det endelig. SMARTERE Gründer Arild Jørgensen skritter over en stabel med gassrør de har sveiset sammen for Godalen videregående skole. En truck suser forbi med splitter nye ståltanker til Ormen Lange. Sjefen sjøl bykser fram og legger ned et par paller slik at truckføreren kan sette lasten pent ned på betonggulvet. På Jæren er det ingen som er redde for å bli skitne på fingrene. - Hvis vi her oppe i Norge skal være konkurransedyktige i en arbeidsintensiv industri som vår, må vi være smartere, sier Arild. Vi må ha bedre metoder og kompetanse. Regionalt må vi løfte sammen og innse at vi alle er en del av et fellesskap. Jeg vil heller at en konkurrent på Jæren får et oppdrag enn at det går til utlandet. GODT MED KRAV FRA BANKEN En sub-sea sensor til Roxar står på en tralle. Aarbakke har laget komponentene. Sveiseguruene i RPT har satt den sammen. Den er så avansert at fotografen får streng beskjed om å ikke ta bilder av den. Da Jørgensen og kollegene bestemte seg for å starte for seg selv i 1999, var de avhengige av en bank som trodde på dem. Det fant de i SpareBank 1 SR-Bank. - SpareBank 1 SR-Bank viste oss tillit fra første stund. Og de stilte krav til oss. Det opplevde vi som betryggende, sier han. Han nevner at da de bygget det nye bygget på Klepp, la aksjonærene ned en enorm dugnadsinnsats, for å redusere behovet for egenkapital. - Dugnaden viste banken at vi virkelig ville, og da ville de også, smiler Arild. Vi er flinke på det vi kan. Banken er flinkere med penger og er gode rådgivere og støttespillere. - Vi har hele tiden lagt stor vekt på å være dønn ærlige med banken, sier han. Klart det kan være flaut å innrømme problemer og spørre: Hva gjør vi nå? Men banken er der når vi trenger hjelp. De sier de er i samme båt som oss, og det tror vi de mener. GIR GASS Det har han har rett i. Hvis ikke kundene til SpareBank 1 SR- Bank lykkes, så lykkes ikke banken heller. Nå ser det ut til at Klepp-bedriften også skal lykkes med gass. Typisk nok la de ansatte 1,7 millioner kroner på bordet i emisjonen som måtte til for å starte opp RPT Gass. Det sier mye om hva de synes om arbeidsplassen sin. MARS: GRÜNDEREN I VEKST RPT Production AS på Klepp ble startet i 1999 av Arild og Roald. Selskapet har i dag 30 ansatte, hvorav 20 av dem eier nybygget de holder til i. Virksomheten er delt i 3 bedrifter og omsatte for omlag 50 millioner kroner i Selskapet har tjent penger hvert år siden oppstarten.

18 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 18 Årsberetning 2004 SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et konsernresultat før skatt på 788 mill kr i Dette er 219 mill kr bedre enn resultatet for Resultatet etter skatt var 583 mill kr, opp fra 408 mill kr i Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 19,5 prosent mot 15,2 prosent i Det meget gode resultatet skyldes generell framgang i alle forretningsområder, herunder god underliggende bankdrift, resultatforbedring i datterselskap og SpareBank 1 Gruppen AS, samt gode verdipapirgevinster og lave tap. Styret er meget tilfreds med resultatet for Konsernet har i 2004 hatt en utlånsvekst på 11,4 prosent og en innskuddsvekst på 17,0 prosent. Innskudd målt i prosent av brutto utlån utgjorde 60,7 prosent ved utgangen av året. Netto renteinntekter økte med 34 mill kr i Rentemarginen i 2004 var 2,03 prosent. Dette er en nedgang fra 2,12 prosent i Andre inntekter (eksklusive kursgevinst verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser) økte i 2004 med 14,5 prosent og utgjorde 34,5 prosent av sum inntekter. Kostnadene har økt med 4,1 prosent i Kostnadsprosenten for morbanken var 49,9. Netto tap var 81 mill kr, en reduksjon på 169 mill kr fra Misligholdet er redusert med 223 mill kr i 2004 og utgjorde 203 mill kr. Av resultatet foreslår styret disponert 208 mill kr til utbytte eller 23 kr pr grunnfondsbevis, 132 mill kr i avsetning til utjevningsfond og 60 mill kr til gavefond. KONSERNETS UTVIKLING Resultatforbedringen skyldes en generell framgang i alle konsernets forretningsområder. Konsernet har befestet sin posisjon i Rogaland som markedsleder innen personmarkedet, bedriftsmarkedet og eiendomsmegling og har også hatt en fin utvikling både i person- og bedriftsmarkedet på Agder. Dette har bidratt positivt gjennom tilgang på nye kunder og økt produktdekning pr kunde. Samhandlingen mellom personmarked, bedriftsmarked, datterselskap og bankens spesialavdelinger innen valuta/renter, cash management og forsikring er en viktig årsak til resultatforbedringen som har skjedd i Det lave rentenivået har holdt seg stabilt gjennom Dette har bidratt til økt aktivitet i bankens markedsområde hvor det mot slutten av 2004 var en vekst i utlånsvolumene til bedriftsmarkedet for første gang på over ett år. Konsernet har i 2004 arbeidet aktivt med overgang til nye regnskapsregler IFRS (International Financial Reporting Standard), som trådte i kraft fra 1. januar 2005, samt tilpasning til de nye internasjonale kapitaldekningsreglene BASEL II, som trer i kraft 1. januar Innenfor begge områdene er banken i rute med nødvendige tilpasninger. Konsernet var i 2004 måloppfyllende med minimum 15 prosent egenkapitalavkastning etter skatt, 8 prosent kjernekapital. Kapitaldekningen var 11,57 prosent. Bankens mål om en kostnadsprosent (kostnad i forhold til inntekter) på 50 prosent i morbanken er også oppfylt, selv med et lavt rentenivå. Kostnadsprosenten i morbanken endte på 49,9 prosent. Styret mener at det er viktig for næringslivet at SpareBank 1 SR-Bank som en solid lokalt forankret bank, kan tilføre nødvendig kapital til vekst og utvikling i bankens markedsområde som primært er Rogaland, Agder og Sunnhordland. UTVIKLING I KONSERNETS MARKEDSOMRÅDE Norsk økonomi passerte en konjunkturbunn i første halvdel av I 2004 har økonomien vært i markert bedring, og det forventes en god utvikling også i Konjunkturoppgangen ser ut til å bli sterkere enn tidligere antatt, og ventes ifølge SSBs Konjunkturrapport å strekke seg fram mot Det forventes likevel ikke at høykonjunkturen blir så markert som på slutten av 1990-tallet. Det lave rentenivået har bidratt til en betydelig vekst i privat konsum og boliginvesteringer. Husholdningenes etterspørsel fortsetter å øke og bidrar til høy aktivitet i flere bransjer. Særlig gjelder dette innen tjenesteytende næringer, varehandel og bygge- og anleggsbransjen. De høye oljeinvesteringene, oppsvinget i internasjonal økonomi og svekkelsen av kronekursen gjennom fjoråret har bedret forholdene i industrien og ført til styrket lønnsomhet. Oljeinvesteringene ventes å holde seg høye også i I fastlandsøkonomien er investeringslysten økende, men her ventes veksten å være moderat. Lav inflasjon tilsier at det innenlandske rentenivået kan bli liggende på et lavt nivå en tid, men dette vil avhenge både av hvor ekspansiv finanspolitikken blir innenlands og av hvor sterk

19 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 19 konjunkturoppgangen blir internasjonalt. Sysselsettingen har hittil ikke økt i samme takt som økonomien. Erfaringsmessig kommer sysselsettingsveksten senere i konjunkturoppgangen. På denne bakgrunn ventes det i henhold til SSBs Konjunkturrapport at arbeidsledighetsraten vil synke noe i tiden framover. Det siste offentliggjorte Konjunkturbarometer for Rogaland viser at store deler av næringslivet venter positiv markedsutvikling med økt lønnsomhet og flere ansatte i Næringslivet i regionen vil også nyte godt av høye investeringer innen oljevirksomheten i Det ventes i tillegg økte investeringer innen offentlig virksomhet, mens det i næringslivet for øvrig ventes et lavere investeringsnivå. Næringslivet i regionen har mange bein å stå på og har tradisjon for å takle omstillinger. Tapte arbeidsplasser i den landbaserte industrien de siste årene er så langt blitt kompensert av nye arbeidsplasser i annen virksomhet. Næringslivets omstillingsevne gir derfor grunn til å se positivt på utsiktene for Rogaland de nærmeste årene. prosentvis vekst i fylket. Antall innbyggere i Agder-fylkene var ved utgangen av 3. kvartal Det er en økning på (0,4 prosent) de tre første kvartalene i Befolkningsveksten i Agder-fylkene er noe svakere enn veksten for hele landet i samme periode på 0,5 prosent. Også i Agder-fylkene er de regionale forskjellene store. Den prosentvise veksten er sterkest i Kristiansand og de omkringliggende kommunene. RESULTATUTVIKLINGEN Det nylig offentliggjorte Konjunkturbarometer for Agder bekrefter at også på Agder er næringslivet inne i en god utvikling med økende omsetning, lønnsomhet og sysselsetting. Det siste året har Agder-fylkene også hatt en kraftigere nedgang i arbeidsledigheten enn noen andre fylker. Det er mye som tyder på at den gode økonomiske utviklingen vil fortsette i 2005, og det ventes økte investeringer i de fleste næringer kommende år. Ved utgangen av desember 2004 var antallet helt ledige personer i Rogaland Dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på personer (minus 0,6 prosentpoeng) sammenlignet med utgangen av Arbeidsledigheten i Rogaland var i desember 2004 noe lavere enn landsgjennomsnittet på 3,6 prosent. Det er bare Agder-fylkene som kan vise til en større prosentvis nedgang i arbeidsledigheten siste år enn Rogaland. I Agderfylkene var det ved utgangen av desember 2004 registrert helt ledige personer, tilsvarende 3,8 prosent av arbeidsstyrken (fordelt med 3,5 prosent i Vest-Agder og 4,2 prosent i Aust-Agder). Det er en nedgang på personer (minus 0,8 prosentpoeng) sammenlignet med utgangen av Rogaland hadde innbyggere ved utgangen av 3. kvartal Befolkningen i fylket økte med personer (0,8 prosent) de tre første kvartalene i Det er bare Oslo og Akershus som kan vise til en høyere befolkningsvekst enn Rogaland. Det er kommunene på Jæren, inklusive Stavanger og Sandnes, som har høyest NETTO RENTEINNTEKTER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var mill kr (2,03 prosent) som er 34 mill kr høyere enn i Rentemarginen er redusert med 9 rentepunkter fra I juni 2004 ble det vedtatt å slå sammen Sparebankenes Sikringsfond og Forretningsbankenes Sikringsfond. Som følge av sammenslåingen vil sparebankene få premiefritak for sikringsfondsavgift i en periode på tre år fra og med For SpareBank 1 SR-Bank innebar dette reduserte rentekostnader på 40 mill kr i ANDRE INNTEKTER Andre inntekter (eksklusive kursgevinst verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser) utgjorde 34,5 prosent av sum inntekter. Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 12,5 prosent i 2004 fra 303 mill kr til 341 mill kr. Provisjonsinntektene fra betalingsformidling i morbanken bidrar fortsatt mest til andre inntekter og utgjorde 152 mill

20 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 20 avsetning på 18 mill kr til omstilling og kompetansebyggende tiltak samt nyrekruttering innen risk management, cash management og bedriftsmarkedet. Den underliggende veksten i personalkostnadene er på 5,3 prosent. Øvrige kostnader viser en nedgang på 1,3 prosent. Driftskostnadene utgjorde 1,72 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,78 prosent i kr i Forsikringsinntektene viser også i 2004 en god utvikling og var 83 mill kr i 2004, en økning på 23 prosent. Provisjonsinntekter fra salg av fond og strukturerte produkter(aksjeindeksobligasjoner) økte med 17 prosent og utgjorde 56 mill kr. Inntekter fra rente- og valutahandel økte med 15 prosent i 2004 til 64 mill kr. Utbytte og inntekter fra eierinteresser var 39 mill kr, en økning på 457 prosent. Forbedringen skyldes i hovedsak at konsernets andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS er økt fra minus 7 mill i 2003 til 25 mill kr i Resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS er basert på foreløpig regnskap. Endelige tall fra SpareBank 1 Gruppen AS vil foreligge i slutten av februar og vil bli innarbeidet i bankens regnskap 1. kvartal Bankens beholdning av aksjer og grunnfondsbevis utgjorde 294 mill kr ved årets utgang mot 260 mill kr i Kursgevinstene var 61 mill kr mot 86 mill kr i DRIFTSKOSTNADER Kostnader i forhold til inntekter i morbanken var 49,9 prosent og for konsernet 54,5 prosent i 2004 mot henholdsvis 53,5 prosent og 57,0 prosent i Konsernets driftskostnader var 961 mill kr i 2004 mot 922 mill kr i 2003, en økning på 4,1 prosent. Personalkostnadene i konsernet økte med 9,0 prosent fra 483 mill kr i 2003 til 527 mill kr i Økningen i personalkostnadene skyldes i tillegg til lønnsoppgjøret, TAP OG MISLIGHOLD Misligholdet i konsernet viser en god utvikling og ble i 2004 mer enn halvert og dermed redusert med 223 mill kr til 203 mill kr. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån var 0,37 prosent pr , ned fra 0,87 prosent ved utgangen av Netto tap på utlån i konsernet var 81 mill kr, en nedgang på 169 mill kr fra Tap i bedriftsmarkedet var 80 mill kr, mens tap på personmarkedet utgjorde 1 mill kr. Tap i prosent av brutto utlån var 0,15 prosent mot 0,51 prosent i Samlede spesifiserte tapsavsetninger pr var 222 mill kr, mens uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 372 mill kr, 0,68 prosent av samlede utlån. BALANSEN Konsernets forvaltningskapital pr var 59,2 mrd kr, en økning på 6,6 mrd kr fra 2003.

21 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 21 Utlånsveksten i 2004 var 11,4 prosent og samlede utlån pr utgjorde 54,4 mrd kr. Lån til personmarkedet økte med 3,9 mrd kr, en økning på 11,7 prosent, mens lån til bedriftsmarkedet og offentlig sektor økte med 1,6 mrd kr, en økning på 10,6 prosent. Fordelingen mellom lån til personmarkedet og bedriftsmarkedet er henholdsvis 68,5 prosent og 31,5 prosent. Samlede innskudd utgjorde 33,1 mrd kr, en økning på 17,0 prosent pr Veksten i person- og bedriftsmarkedet/offentlig sektor var henholdsvis 5,3 prosent og 32,1 prosent. Innskuddsdekningen er forbedret i 2004 og er pr ,7 prosent. DATTERSELSKAPENE Datterselskapene gir gjennom sine produkter og tjenester konsernet et bredere tilbud til kundene. Gjennom samhandling og felles markedsføring skal konsernet fremstå som en totalleverandør av finansielle tjenester og produkter. EiendomsMegler 1 Rogaland AS er den ledende eiendomsmegler i Rogaland med en markedsandel og posisjon tilsvarende banken. I tillegg har selskapet de siste årene etablert seg med betydelige markedsandeler i Lyngdal, Mandal og Kristiansand. Det er nå besluttet at selskapet sammen med banken etablerer kontor i Grimstad våren Selskapet driver sin virksomhet innen bolig, næring og prosjektmegling og omsatte i eiendommer til en samlet verdi av 9 mrd kr. Totale inntekter i 2004 beløp seg til 180 mill kr. Resultat før skatt utgjorde 23,7 mill kr. Westbroker Finans AS tilbyr kompetanse og produkter innen leasing. I tillegg til bankens markedsområde i Rogaland og Agder, har selskapet distribusjonsavtaler med Sparebanken Vest, samt 12 banker i SamSpar. For å styrke selskapets profil og tilhørighet til SpareBank 1, har selskapet i første kvartal 2005 endret navn til SpareBank 1 SR-Finans AS. Porteføljen økte i 2004 med 10 prosent til 1,6 mrd kr. Resultat før skatt ble 20,8 mill kr. Forvaltningen av kunders og bankens porteføljer i verdipapirer er organisert i selskapet SR-Forvaltning ASA. Selskapet har 7 ansatte som forvalter verdipapirer for privatpersoner, selskap, pensjonskasser samt banken og bankens pensjonskasse. Forvaltningen økte i 2004 med

22 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side prosent til 3,0 mrd kr. Resultat før skatt utgjorde 13,3 mill kr. SPAREBANK 1-ALLIANSEN SpareBank 1 Gruppen AS eies med 15,46 prosent hver av SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS. Øvrige eiere er FöreningsSparbanken AB (19,5 prosent), LO (10 prosent) og Sparebanken Vest (8,67 prosent). Finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 prosent av virksomhetene Bank 1 Oslo AS, SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Fondsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS og ODIN Forvaltning AS samt 33,3 prosent i First Securities ASA og 19,9 prosent i SpareBank 1 Bilplan AS. nytt tidsbegrenset ansvarlig lån på EUR 65 mill. Dette lånet erstatter et tidsbegrenset ansvarlig lån på USD 84 mill som ble innfridd i august Det er ikke utstedt nye fondsobligasjoner i Fondsobligasjonene bidro pr med 1,19 prosent i konsernets kjernekapital- og kapitaldekning. Inntil 15 prosent av kjernekapitalen kan bestå av fondsobligasjoner. Eventuelt overstigende beløp inngår som ansvarlig lån i kapitaldekningen. Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på 8 prosent og en kapitaldekning på 12 prosent. Samtidig har SpareBank 1 Gruppen AS administrativt ansvar for banksamarbeidsprosessene i SpareBank 1- alliansen, der IT-drift, forvaltning og utvikling, merkevare, kompetansebygging, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen har også etablert to kompetansesentra for henholdsvis Betalingsområdet (i Trondheim) og Kreditt (i Stavanger). Resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen AS de siste år viser at ambisjonene om en tilfredsstillende egenkapitalavkastning innen utgangen av 2004 er oppnådd. SpareBank 1 Gruppen AS leverer i 2004 bedre resultater på alle områder, og resultatene av den snuoperasjon som ble igangsatt i 2002 er meget tilfredsstillende. Det gjennomførte effektiviseringsprogrammet ga i 2004 kostnadsbesparelser på 242,6 millioner kr i forhold til utgangspunktet høsten En klimaundersøkelse gjennomført blant alle 934 medarbeidere viser også at medarbeidertilfredsheten er økt i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Gruppens produktselskaper leverer gode og konkurransedyktige produkter til bankene innenfor spare-, pensjons- og forsikringsområdet. Særlig utviklingen i Odins aksjefond har vært god i Det er i 2004 foretatt en revisjon av SpareBank 1-alliansens strategi for Dette arbeidet bekrefter at alliansen står samlet om hovedutfordringene og at ambisjonsnivået for banksamarbeidet er økt. KAPITALDEKNINGEN Ved utgangen av 2004 var kapitaldekningen for konsernet 11,57 prosent, hvorav 9,08 prosent var kjernekapital. For morbanken var de tilsvarende nøkkeltall henholdsvis 11,88 prosent og 9,32 prosent. I mars 2004 ble det tatt opp et IFRS-/IAS-OVERGANG TIL NY REGNSKAPSSTANDARD (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD) Børsnoterte selskap i EU/EØS skal fra 2005 rapportere konsernregnskapet etter IFRS/IAS. Målsettingen er at den nye regnskapsstandarden skal føre til økt bruk av virkelige verdier slik at regnskapet i større grad reflekterer selskapenes reelle balanseverdier. Overgangen til IFRS/IAS vil medføre både positive og negative regnskapsmessige effekter. Disse effektene vil i henhold til overgangsreglene kunne føres direkte mot egenkapitalen. Konsernet har ikke konkludert endelig på alle områder knyttet til overgangen til IFRS/IAS. Foreløpige beregninger av konsekvenser og estimater knyttet til engangseffekter av overgangsreglene viser en samlet negativ effekt etter skatt på konsernets kjernekapital på ca 100 mill kr, eller 0,3 prosent-poeng

23 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 23 i redusert kjernekapitaldekning. De endelige økonomiske effektene av overgangen til IFRS/IAS vil være klar innen utgangen av 1. kvartal BASEL II SpareBank 1 SR-Bank konsernet har i 2004 videreført prosessen med å tilpasse seg det nye rammeverket for risikostyring og nye kapitaldekningskrav i henhold til det internasjonale regelverket, BASEL II. Målsettingen er å etablere effektive risikostyringssystemer på høyde med de internasjonalt beste små og mellomstore bankene. BASEL II vil tre i kraft Det er grunn til å anta at implementering av BASEL II-regelverket vil ha positiv effekt på konsernets kapitaldekning. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I SPAREBANK 1 SR-BANK Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank1 SR-Bank omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre grunnfondsbeviseiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken. Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir nådd og realisert. Banken har som et resultat av dette fastlagt følgende hovedprinsipper for eierstyring og selskapsledelse som bygger på tre hovedpilarer; åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet: Verdiskaping for grunnfondsbeviseierne og øvrige interessegrupper En struktur som sikrer målrettet og uavhengig styring og kontroll Systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring En effektiv risikostyring Oversiktlig, lett forståelig og rettidig informasjon Likebehandling av grunnfondsbeviseiere og balansert forhold til øvrige interessegrupper Overholdelse av lover, regler og etiske standarder En nærmere beskrivelse av konsernets policy for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. RISIKOSTYRING Konsernet legger stor vekt på en løpende styring og oppfølging av risiko for å nå sine strategiske mål gjennom effektive risikostyringssystemer på høyde med de beste små og mellomstore internasjonale bankene. Banken har en moderat risikoprofil der ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Bankens hovedstrategi inneholder mål for bankens risikoprofil og vedtas i styret årlig. Risikoprofilen og styringen av utlånsporteføljen skjer gjennom bankens kredittstrategi med måltall for forventet mislighold og forventede tap samt måltall for konsentrasjonsrisikoer knyttet til geografiske områder, størrelse på enkeltengasjementer i forhold til ansvarlig kapital, andel store engasjementer i prosent av portefølje og vekst i porteføljen. Oppfølgingen av utviklingen skjer gjennom kvartalsvise rapporter til styret. Bevilgningsreglementet og fullmakter er knyttet til sannsynligheten for mislighold og sikkerhetsdekning og gjelder innenfor kredittstrategi og overordnede kredittpolitiske retningslinjer og evalueres i styret årlig. Bedriftsmarkedet Risikoklassifiseringssystemet har siden 2001 vært basert på en ratingmodell som grunnlag for beregning av forventet sannsynlighet for mislighold og tap. Klassifiseringsmatrisen omfatter 55 risikoklasser i forhold til sannsynlighet for mislighold og sikkerhetsdekning. Banken har en restriktiv praksis for innvilgning av nye høyrisikoengasjementer. Sammen med andre tiltak, deriblant vektlegging av risikojustert avkastning, har dette i 2004 medvirket til en risikoprofil med lavere andel høyrisiko. Personmarkedet Risikoklassifiseringssystemet basert på kundens økonomiske evne til betjening av nye lån, er i 2004 videreutviklet til en ratingmodell som grunnlag for beregning av forventet sannsynlighet for mislighold og tap. Klassifiseringsmatrisen omfatter 55 risikoklasser i forhold til sannsynlighet for mislighold og sikkerhetsdekning. Markedsrisiko Markedsrisiko gir resultatutslag ved verdiendringer i rente-, valuta- og verdipapirporteføljene. Styringen av markedsrisiko skjer gjennom definerte rammer for blant annet investeringer i aksjer, obligasjoner og for posisjoner i rente- og valutamarkedene, og rapporteres til styret hver måned. Rammene blir gjennomgått og vedtatt av bankens styre minimum en gang årlig. Banken har konservative

24 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 24 rammer for markedsrisiko som ligger godt innenfor maksimalgrenser fastsatt av myndighetene. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Styringen av bankens finansieringsstruktur tar utgangspunkt i en overordnet likviditetsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang i året. Likviditetsstrategien gjenspeiler bankens konservative risikoprofil. Likviditetsrisikoen reduseres gjennom spredning av innlånene på ulike markeder, innlånskilder, instrumenter og løpetider. Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde og innskuddsdekningen i konsernet har økt fra 57,8 prosent pr til 60,7 prosent pr Bankens likviditetssituasjon pr er god. Av bankens totale netto refinansieringsbehov pr er det kun 22 prosent som skal refinansieres i Det er jevn fordeling mellom internasjonale og nasjonale fundingkilder. I tillegg har banken utrukne kommitterte trekkrettigheter på 270 millioner EURO. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som følge av: Utilstrekkelig kompetanse Menneskelig svikt Svikt i rutiner, interne systemer og prosesser Kriminalitet og misligheter Eksterne hendelser Banken har i 2004 implementert en ny helhetlig prosess og nye systemer for effektiv måling og styring av operasjonell risiko. Dette innbefatter implementering av nye systemer for identifisering og oppfølging av uønskede hendelser som skyldes operasjonell risiko. Banken har videre gjennomført omfattende risikoanalyser av den operasjonelle risikoen i bankens forretningsprosesser, og flere nye tiltak er implementert i løpet av året for å redusere den operasjonelle risikoen i forretningsprosessene. TILTAK FOR RESULTATFORBEDRING OG REDUSERT RISIKO Styret er opptatt av tiltak som kan sikre gode og stabile resultater i konsernet. I 2004 har styret blant annet hatt fokus på følgende områder: Videreutvikling av samarbeidet i SpareBank 1-alliansen Kompetansebygging og nyrekruttering for videreutvikling av bedriftsmarkedet, herunder styrking av kredittanalysefunksjonen for å øke kvaliteten på kredittvurderingene ytterligere Bankens fundingstrategi for ytterligere å redusere sårbarheten ved markedssvingninger Styrking av risikostyringsfunksjonen innenfor kreditt, valuta/finans og operasjonell risiko, herunder utvikling av system for helhetlig risikostyring som en del av tilpasningen til Basel II Økt fokus på andre inntekter, spesielt innenfor spare- og forsikringsområdet Tiltak for å øke driftseffektiviteten ytterligere Det er styrets vurdering at tiltakene innenfor ovennevnte områder har bidratt til en positiv resultatutvikling, bedre kredittkvalitet og redusert volalitet i konsernets resultat. REVISJON Ekstern revisjon Bankens ekstern revisor er PricewaterhouseCoopers. Intern revisor Internrevisjonen blir ivaretatt av Ernst & Young. Internrevisjonen rapporterer til bankens styre. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av 2004 hadde konsernet 891 ansatte tilsvarende 813 årsverk. Bemanningen er i løpet av året redusert med 16 årsverk. Den største nedgangen skyldes virksomhetsoverdragelse av bankens nattsafeavdeling til Norsk Kontantservice AS pr Konsernet har også i år gjennomført organisasjons- og arbeidsmiljøundersøkelser som viser at ansatte har et godt forhold til bedriften som arbeidsgiver. Konsernet preges av ansatte med salgsinnstilling, vilje og evne til omstilling og ønske om ytterligere kompetanseheving. Sykefraværet er ytterligere redusert i 2004 og er lavt målt mot andre finansinstitusjoner. Nedgangen fra 2003 til 2004 er på ett prosentpoeng, fra 4,1 prosent til 3,1 prosent. Spesielt langtidsfraværet er redusert, blant annet gjennom deltakelse i Inkluderende Arbeidsliv (IA). Det arbeides aktivt innenfor helse, miljø og sikkerhet, og herunder en kontinuerlig styrking av bankens sikkerhetsopplegg. Banken har ikke vært utsatt for ran i 2004, men

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16

innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16 innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16 noter til årsregnskapet 2004 17 resultatanalyse og nøkkeltall 49 revisjonsberetning

Detaljer

Lokale verdier. Årsrapport 2002

Lokale verdier. Årsrapport 2002 Lokale verdier [ Lokale verdier ] Ethvert samfunn består av de menneskene som lever og ånder i nærmiljøet. Det er de som skaper verdiene og legger premissene for veien videre. Dette er en vei SpareBank

Detaljer

Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS

Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Årsrapport 2012 3 Innhold Side 04 Hovedtall/nøkkeltall 05 Redegjørelse fra administrerende direktør 06 Forretningsidé, visjon og strategi 09 Organisasjonskart 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Her finner du oss... 3 Hovedtall siste fem år... 4 Bankens visjon og verdier... 5 Banksjefen har ordet... 6 Viktige hendelser i 2014...7 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58

1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58 150 1857 år Årsrapport 1 Årsrapport08.indd 1 280308 08:57:58 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsbergområdet der kundene opplever trygghet,

Detaljer

Adm. banksjefs kommentarer

Adm. banksjefs kommentarer INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hovedtall konsern Side 6 2. Hovedtall morbank Side 7 3. Styrets årsberetning 2007 Side 8 4. Eierstyring og selskapsledelse Side 18 5. Resultat konsern og morbank Side 20 6. Balanse

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT BANK 1 OSLO AKERSHUS AS

ÅRSRAPPORT BANK 1 OSLO AKERSHUS AS 2014 ÅRSRAPPORT BANK 1 OSLO AKERSHUS AS 2 INNHOLD Side 3 Hovedtall / nøkkeltall 4 Redegjørelse fra administrerende direktør 5 Organisasjonskart 6 Om banken 7 Våre lokalbanker i Oslo og Akershus 8 Aktivitet

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Fra nedbør til vannkraft.

Fra nedbør til vannkraft. Fra nedbør til vannkraft. AD. MOMENT ÅRSRAPPORT 2014 SPAREBANK 1 SR-BANK OVERSIKT OVER VÅRE KONTORER Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Åsane Bergen Fana Sotra FELLES SENTRALBORD Odda 02002 for privatkunder

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Idé og layout: Printers Foto: Tom Haga Trykk: Bryne Offset

Idé og layout: Printers Foto: Tom Haga Trykk: Bryne Offset ÅRSRAPPORT 1998 Idé og layout: Printers Foto: Tom Haga Trykk: Bryne Offset VISJON INNHOLD «SpareBank 1 SR-Bank skal fremstå som den ledende bank i regionen bygget på tillit, kvalitet, nære kundeforhold

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer