Netlife Digitalt Fotosenter - Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netlife Digitalt Fotosenter - Del 1"

Transkript

1 Netlife Digitalt Fotosenter - Del 1 Administrasjonsgrensesnittet Innledning Ditt Digitale Fotosenter administreres i kioskens innebygde administrasjonsgrensesnitt. Her gjør du alle innstillinger av kioskens funksjoner og digitale utseende. I denne veiledningen vil du finne en kortfattet beskrivelse på de forskjellige funksjonene i kiosken. For første gangs oppsett av ditt digitale fotocenter anbefaler vi å lese brukerveiledning for oppsett av fotokiosk i Del 2. Support av kioskens bruk og administrering gis av Netlife AS på telefon eller epost Hvordan åpne administrasjonsgrensesnittet Å åpne kioskens administrasjonsgrensesnitt kan gjøres på 2 forskjellige måter og gjøres når kiosken er slått på: 1. Bruk fingeren og tapp 2 ganger nederst i venstre hjørne på kioskens skjerm, deretter 2 ganger øverst i venstre hjørne. NB! Dette må gjøres sakte og med et halvt sekunds mellomrom mellom hvert tapp. 2. Koble på et USB-tastatur i en av kioskens USB porter. Når tastaturet er koblet til trykker du på knappen F12. Du kan også koble et PS/2 tastatur i kioskens PS/2 tastatur port, men dette krever at kiosken er avslått når du kobler det til.

2 General Settings Connection to photo-lab Denne innstillingen definerer om kiosken skal sende ordrene direkte til en intern fotolab(on Site) eller om ordrene skal sendes via Netlife server over Internett til en ekstern fotolab(off Site). Kiosk Activation Denne knappen lar deg aktivere din kiosk ved å skrive inn kioskens unike lisens ID som du har fått av Netlife. Inntasting av koden krever at du har koblet et tastatur til kiosken. Activation Failed Hvis du får denne meldingen når du forsøker å aktivere din fotokiosk har du skrevet inn feil lisens kode, eller det kan være et problem med ditt nettverk som hindrer din kiosk fra å komme på Internett. Hvis dette skjer, ta kontakt med Netlife Support. Om din fotokiosk er aktivert kan du se din ID kode i feltet Kiosk Identification.

3 Manual software upgrade Denne knappen lar deg manuelt oppgdatere programvaren i kiosken. Kioskens versjons nummer kan du se øverst til høyre på kioskens admin side. Pr. februar 2009 skal din Netlife kiosk ha versjons nummer Om din kiosk har lavere versjons nummer kan du bruke denne knappen til å oppdatere kiosken til nyeste versjon. Rotated touch panel calibration Denne knappen lar deg kalibrere skjermen på kiosken korrekt, hvis skjermen ser ut til å fungere invertert. Change design and language Denne knappen lar deg forandre designet og språket på din fotokiosk. Om designet på din fotokiosk avviker fra det din butikk skal ha, ta kontakt med Netlife Support. Kiosk Identification Hvis din fotokiosk er aktivert, vises din lisens ID i dette feltet. Set Date & Time Her stiller du dato og tid for din fotokiosk. Når du har satt korrekt dato og tid, trykker du Apply for å iverksette innstillingene. Shut Down Shut Down Denne knappen gjør at kiosken skrur seg helt av Restart Denne knappen gjør at kiosken starter på nytt

4 Network IP-adress of this kiosk Her definers kioskens IP-adresse og hvordan denne tildeles kiosken i ditt lokale nettverk. IP-adresse er essensielt for at kiosken skal kunne kommunisere med vår server på Internett og Netlife Lablink. Automatically receive IP-adress - Denne innstillingen er satt som standard. Dette typen konfigurasjon er den mest vanlige i små windows nettverk. Her får kiosken tildelt IP konfigurasjon automatisk av den lokale DHCP server. Manual configuration Denne velges om ditt lokale nettverk krever manuelt oppsett av IP konfigurasjon, for at enheten skal komme på Internett. Hvis du er usikker på hva du skal velge, så anbefaler vi deg å ta kontakt med din lokale Nettverks administrator eller din Internett leverandør.

5 Run Network Test Denne knappen lar deg kjøre en automatisk 7-stegs nettverks test for å se om din kiosk har kontakt med Internett. Resultatet av testen forteller deg om du har kontakt med Internett eller ikke. The kiosk has network problems Hvis du får dette resultatet har kiosken problemer med å finne vår server på Internett. Sjekk hvilken av testene som får Failed og rapporter dette til din nettverksansvarlig eller Netlife Support. The kiosk has network connection Kiosken har kontakt med vår server. Remote Help Denne knappen lar deg koble på en av Netlife`s teknikere på din fotokiosk. Denne funksjonen bør ikke benyttes uten at du har vært i kontakt med Netlife Support først. EPMS connection Denne innstillingen lar deg velge hvilken port kioskens data skal overføres på. Som standard er port 80 valgt(vanlig http trafikk). Denne innstillingen bør ikke forandres med mindre annet er påkrevt fra Nettverksansvarlig. Test connection Denne knappen sjekker om kiosken har kontakt med vår server gjennom porten som er satt. Lablink Connection Denne innstillingen lar deg bestemme om du vil skrive inn Lablink-maskinens IP-adresse eller om kiosken skal lytte etter Lablink og finne maskinen automatisk. Vi anbefaler å la denne stå på finn lablink automatisk hvis Lablink-maskinen har dynamisk IP konfigurasjon(standard Windows settings). Lablink port Denne innstillingen bestemmer hvilken port kiosken skal lytte etter Lablink på. Denne bør ikke forandres med mindre annet er avtalt med Nettverksansvarlig og Netlife.

6 Products & Prices Maintain pricelist Her kan du oppdatere kiosken din med en gitt prisliste. Dine prislister kan du administrere på din administrasjonskonto på Internett som du har fått tildelt av Netlife. Update from local media Denne lar deg hente inn en prisliste fra et lokalt medium. Download default pricelist - Denne oppdaterer kiosken din med prislisten som er satt som standard pricelist på din administrasjonskonto. Download pricelist by name Denne lar deg laste ned en hvilken som helt prisliste som ligger på din administrasjonskonto, ved å skrive inn navnet på den. Dette krever at du har koblet et tastatur til fotokiosken. Vær også her obs på store og små bokstaver.

7 Når du velger et av disse alternativene får du opp spørsmål om å velge å la kiosken oppdatere prislisten en gang i døgnet. Hvis du ønsker dette så må kiosken være påslått på nattid fordi oppdateringen skjer i løpet av natten. Produktene som ligger i kioskens gjeldene prisliste er listet til høyre i skjermbildet. Hvis du trykker på et produkt får du også opp pris på dette produktet. Du kan forandre prisen på produktet direkte i kiosken ved å trykke på pris-feltet, endre prisen og trykke på knappen Apply etterpå. Dette krever at du har et tastatur koblet til kiosken. Delivery Options Denne knappen lar deg styre leverings alternativ for kioskene. Default delivery option Her kan du sette butikken som skal stå som standard alternativ som kommer opp når kunden skal velge uhentingssted. Manage delivery options Her velger du hvilke uthentinssted som skal være mulig å velge fra fotokiosken. Du kan velge å ekskludere eller inkludere valgte butikker.

8 Produce on-site Dette alternativet må krysses av om fotoproduktene produseres i en lokal fotolab. Da vil ordrene kun transporteres via det lokale nettverket og ikke via Internett. One Hour photo Dette alternativet er aktivt om du har valgt Aktiver expressordre som et valg i kiosk-prislisten på administrasjonskontoen. Du har da i kiosken mulighet til å definere tid på ekspressordre hvis du vil ha kortere enn 1 times leveringstid. Edit pickup locations Denne definerer adressen til utentingsstedet. Informasjonen hentes fra vår server og trenger i utgangspunktet ikke å bli stilt inn manuelt.

9 Orders & Backup I denne fanen ser du alle ordrer som ligger i kø for å bli oversendt til Lablink for produksjon. Om en eller flere av ordrene har en rød sirkel med et utrropstegn i seg, betyr dette at ordren har problemer med å bli transportert over nettverket til Lablink. Hvis dette er tilfellet vil vi anbefale å ta kontakt med Netlife Support. Delete Denne knappen lar deg slette en ordre. Marker ordren du vil slette og trykk på knappen. Restart order queue Denne knappen lar deg restarte ordre-køen. Alle ordrer er under overføring vil da stoppe opp og begynne overføring på nytt. Det kan være lurt å starte ordrekøen på nytt hvis du for eksempel har problemer med å overføre en ordre fra kiosken.

10 Hvis en ordre har problemer med å føres over til Lab vil det indikeres ved et rødt kryss med utropstegn ved siden av ordren som har problemer. View backup Her finner du aller ordrer som ligger i backup på kiosken. Backup Age Her kan du stille inn hvor mange dager kiosken skal lagre produserte ordrer i backup. Som standard står 14 dager. Dette kan man regulere etter hvor mye trafikk det er på kiosken. Netlife anbefaler i utgangspunktet 14 dagers backup. Restore Hvis du vil sende en ordre til produksjon på nytt kan du markere ordren du vil sende og trykke på Restore. Ordren vil da sendes til Lablink på nytt. View orders Denne knappen fører deg tilbake til ordre køen igjen. Instant print Denne knappen lar deg sende backup ordrer til utskrift hvis du har en instant print foto skriver koblet til din fotokiosk.

11 CD Burning CD/DVD Burning Services Enable instant, selfservice CD/DVD burning Denne innstillingen lar deg aktivere selvbetjening cd/dvd brenning i din fotokiosk. Enable CD burning Denne lar deg aktivere cd brennings funksjon i kiosken Enable DVD burning Denne lar deg aktivere DVD-brenning i kiosken. Enable smart mode(kiosk selects wich disc to use) Denne innstillingen lar fotokiosken selv finne hvilket medium som er satt i kioskens cd-rom stasjon.

12 Tickets for burning on kiosk Denne innstillingen aktiverer en billett funksjon ved valg av cd/dvd brenning som gjør at kunden må i kassen for å hente en kode som må tastes inn i kiosken for å bruke funksjonen. Dette gjør at butikken kan selge billetten sammen med en cd/dvd til kunden om det er ønskelig. Oversikt over aktive ticket keys finner du i kolonnen til høyre i skjermbilet. Disable ticket keys Denne innstillingen lar deg deaktivere ticket-funksjonen Disable verifying when burning CD/DVDs Denne funksjonen lar deg fjerne brenningens avsluttingsfase som i praksis sparer noe tid og lar være å lukke mediumet for ytterligere brenning. NB! Kiosken vil da ikke varsle om brenningen var vellykket eller ikke og det vil derfor være en risiko for at kunden får en ulesbar cd/dvd. Delete ticket keys - Denne knappen lar deg slette ticket keys.

13 Functions and settings FUNCTIONS: Reciept Printer Her kan du velge å bruke en kvitteringsskriver i kiosken din. Kun skriver typer du finner i listen kan benyttes. Bluetooth Device Name Her velger du navnet på kiosken som skal vises når en bruker skal finne kiosken gjennom blåtann. Det er spesielt viktig om du har flere kiosker. Eks. Kiosk venstre / Kiosk høyre Set default language Her kan du stille kioskens standard språk.

14 Set kiosk name (for lab orders reciepts) Her kan du stille inn kioskens navn, som kommer med på kvitteringen fra Lablink. Dette kan være en fordel om du har mange fotokiosker i din butikk og for eksempel trenger å sende en ordre på nytt fra kiosken til lablink. Minimum image size (in kilobytes) Her kan du stille inn den minste størrelsen på bilder som skal bli lest av kiosken program. Dette hindrer brukere i å bestille for eksempel thumbnails eller andre bilder som har for dårlig kvalitet. View Order statistics Her kan man se statistikk over bestillinger som er foretatt i fotokiosken. Man velger en til og fra dato og trykker show. Man vil da få ut statistikk over totalt antall ordrer, antall bilder og gjennomsnitt antall bilder i hver ordre. Nedenfor er det også listet opp de forskjellige produktene som er bestilt i perioden og kvantiteten på produktet. Send to reiept printer Denne funksjonen lar deg sende statistikk informasjon til kvitteringsskriver.

15 Merk at denne funksjonen er foreløpig kun støttet av Epson skrivere. Knappen vil ikke være synlig om man ikke har valgt en kvitteringsskriver i kiosken. Du kan velge en kvitteringsskriver under Functions and settings i fotokiosk admin. Manage products Her finnes alternative produkter man kan aktivere og sette pris på: CD burning on lab Denne lar deg aktivere mulighet for bestilling av cd-brenning. Dette er en tilleggsfunksjon til vanlige ordrer. Man vil på slutten av en ordre få spørsmål om man vil brenne bildene fra bestillingen på cd:

16 Denne funksjonen vil komme om et eget produkt i kundens ordre: Safe storage of images Her kan du aktivere sikker lagring av bilder i kiosken. Denne funksjonen lar brukere få muligheten til å lagre sin bestilling sikkert på en av våre servere ved å opprette en konto og kjøpe bilde-plasser. Man kan også aktivere en funksjon i kiosken som lar kunder hente bilder fra sikker lagring og gjøre bestillinger av disse. Dette aktiveres under Functions and settings. Manuell Bildekorrigering Denne funksjonen gjør at kiosken spør kunden om man ønsker manuell bildekorrigering.

17 Manuell bildekorrigering er optimalisering av bildekvalitet og lysstyrke og gjøres på produsentens fotolab. Fotokiosken vil altså ikke gjøre noe med bildene i bestillingen, men legge til dette som et tilleggsprodukt i ordren når den vises i Lablink: Du kan også stille inn pris på denne tjenesten og om du skal ta betalt pr. Bilde som blir redigert eller pr ordre. Redusering av røde øyne En funksjon som gjør at kiosken spør kunden om man ønsker fjerning av røde øyne på bilder i bestillingen. Dette gjøres ikke i kiosken, men gjøres manuelt av produsentens fotolab. I ordren vil denne tjensten komme som et tilleggsprodukt når ordren vises i Lablink: Her kan du også stille inn pris på denne tjenesten og om du skal ta betalt pr. Bilde som blir redigert eller pr ordre. 2x kopies En funksjon som gjør at kiosken spør om kunden vil ha dobbelt sett av sin bestilling. Dette blir registrert ved å dobble antall bilder i bestillingen.

18 SETTINGS: Enable ordering from safe storage - Lar kunde hente filer fra sin Sikker Lagring konto og gjøre bestillinger med disse. Enable upload to safe storage - Lar kunde laste opp filer fra lokalt medium I kiosken til sin Sikker- Lagring konto Enable image editing - Aktiverer redigeringsfunksjonen i kiosken og lar kundene redigere bildene sine før ordren sendes til fotolab. Disable brightness/contrast editing - Slår av funksjon for å redigere lysstyrke og kontrast på bilder i kiosken. Disable auto image correction - Slår av automatisk bilde optimalisering Enable cropping - Lar kunde beskjære bilder I redigeringsfunksjonen Enable go to counter for receipt message - Aktiverer en beskjed til kunden etter ordre er bestilt om å gå til skranken for å motta kvittering på sin ordre. Disable mail order delivery - Fjerner mulighet for å bestille post ordre. Disable pick up in store - Fjerner mulighet til å bestille ordre som hentes i butikk Disable autoloading of media - Fjerner funksjon for automatisk visning av alle bildefiler som finnes på mediumet som kunden setter inn. Allow manual payment transactions Fjerner valg om online betaling på kiosk. Når denne funksjonen er satt på, vil betaling håndteres av produsenten av ordren.

19 Ignore payment options on ordering fjerner valg om betaling under bestilling. Betalingen foretas hos butikken/produsenten. Enable use of customer card Lar kunde benytte et kort med magnetstripe for å registrere brukerdata i kiosken ved bestilling. Navn, adresse og annen informasjon blir dermed automatisk utfylt. Dette krever at kiosken har en egen magnet kort leser koblet til kiosken. Det krever også en førstegangs registrering av kortet som gjøres i butikkens Adminside på Internett Enable format selection page on ordering Lar kunden velge format, antall bildesett og fill-in/fit-in, før man kommer til redigeringssiden i bestillingsprosessen. Enable file compression before uploading files Gjør at bildene blir komprimert før de lastes opp til server slik at opplasting går raskere. Reduserer bildekvaliteten på bildene i liten grad. Dette kan være en fordel om det tar lang tid før ordrer når produsent eller om det er dårlig opplastingshastighet på Internettlinjen hvor kiosken er koblet på. Enable instant printing of images Aktiverer Hurtig Print funksjon i kiosken. Dette krever at du har en instant printer koblet til din kiosk. Kontakt Fujifilm for nærmere informasjon om dette produktet. Enable instant printing ONLY - Aktiverer Hurtig Print mulighet og deaktiverer alle andre bestillings funksjoner i kiosken.

20 Safe Storage Denne fanen viser alle Sikker lagring-ordrer som finnes i kiosken. Denne fanen er deaktivert om du ikke har aktiver enable upload to safe storage under Functions and Settings i kiosken. I listen ser man alle ordre som ligger i kø for å bli lastet opp. Delete Hvis man ønsker å slette en ordre som ligger i kø, kan man markere en ordre og trykke på delete-knappen for å slette den. Restart Man kan restarte ordre køen ved å trykke på denne knappen. View backup Her vises ordrer som har blitt lastet opp og som ligger i backup:

21 Backup Age Her kan du stille inn hvor mange dager kiosken skal lagre produserte sikker lagring ordrer i backup. Som standard står 14 dager. Dette kan man regulere etter hvor mye trafikk det er på kiosken. Netlife anbefaler i utgangspunktet 14 dagers backup. Restore Hvis du vil sende en ordre til produksjon på nytt kan du markere ordren du vil sende og trykke på Restore. Ordren vil da sendes til Lablink på nytt. View orders Denne knappen fører deg tilbake til ordre køen igjen.

22 Instant Print Denne fanen innehar ordrer og innstillinger for din Instant print skriver (ASK 1500, ASK 2000) Denne fanen kan du aktivere under Functions and Settings Restart Her kan du restarte ordrekøen hvis ordrer som ligger i kø, ikke vil skrive ut. Aller ordrer i kø vises i feltet til venstre i skjermbildet.

23 View backup Her ser du alle Instant-print ordrer som ligger i backup. Dette er ordrer som allerede har blitt skrevet ut. Her kan du også stille inn hvor lang backup tid du ønsker å ha, i antall dager. Printer Settings Printer Type Her velger man hvilken fotoskiver type man har koblet mot kiosken. Black box connection En blackbox er en enhet som forbinder kiosken og skriveren. Denne plukker opp ordreinformasjon og sender ordren til utskrift på skriveren. I dette feltet kan du velge om blackbox er koblet direkte mot kiosken gjennom et eget nettverkskort eller om blackbox og skriver er plasser i det lokale nettverket. Dette er en enhet som leveres av Fujifilm i likhet med kiosk og skriver. Support på blackbox henvises derfor til Fujifilm. Disable instant printing reciept Denne funksjonen skrur av kvitterings utskrift for Instant Print ordrer. Printer status Denne funksjonen er tilgjengelig kun hos noen typer instant-skrivere foreløpig. Funksjonen viser bl.a hvor mye papir som er igjen i skriveren. View orders Her går du tilbake til visning av ordrer som ligger i kø. View backup Her går du tilbake til visning av Instant-print ordrer i backup. Ordrer som allerede er skrevet ut.

24 Upgrade black box software Her kan du oppgradere blackboxen med nyeste software som trengs for å få ordrer fra kiosk til printer. Trykker du på knappen så kommer det en veiviser som forteller deg hvordan du gjør dette. Utføringen av dette krever en minnepenn.

25 Netlife Digitalt Fotosenter Del 2 Første gangs Oppsett av ditt Digitale Fotosenter Oppsett i Nettverk For at din fotokiosk skal fungere optimalt trenger den tilgang til Internett for å kommunisere med Netlife`s tjenere. Dette innebærer blandt annet transportering av ordrer, oppdatering av kioskens programvare og prislister samt fjern support fra Netlife. Om lokalnettverket du har plassert dine fotokiosker i har begrensninger som f.eks brannmur eller proxy, er det viktig å sørge for at følgende IP adresser og porter er åpne for utgående og inngående datatrafikk mellom fotokiosk og Internett: pluto.netlife.no ( ) earth.netlife.no ( ) venus.netlife.no ( ) brukes ifbm. ordreopplasting og innrapportering til systemet vårt. -> bruker port 80/81 ftp.netlife.no ( ) -> bruker port 23 og 873/443 update.netlife.no ( ) -> bruker port 80/81 bryggemur.netlife.no ( ) -> bruker port 10165, 10191, 10020, (for fjernhjelp) kontor.netlife.no ( ) -> bruker port (for fjernhjelp) Første gangs oppstart Før du starter kiosken for første gang må du sørge for at Strømkabel, nettverkskabel og tastatur er koblet til kiosken.

26 Når kiosken er slått på starter operativsystem og fotokiosk programmet opp. Når kioskprogrammet er startet opp vises startsiden på kiosken. Når denne vises trykker du på F12 knappen på tastaturet for å komme til administrasjonsgrensesnittet. Når du kommer til admin siden på fotokiosken først lurt å sjekke at du har nettverksforbindelse med vår server. Dette sjekker vi ved å trykke på Network i menyen til venstre, og deretter trykke på knappen Run Network Test. Hvis kiosken har kontakt med Internett vil følgende melding komme opp; Your kiosk seems to have Network Connection. Hvis testen feiler på en eller flere punkter bør man undersøke Internettforbindelsen inn til kiosken og sjekke at alle nødvendige IP adresser og porter er åpne for datatrafikk. Hvis du har problemer med å finne årsaken anbefales det å ta kontakt med din Internett leverandør og Nettverks administrator. Aktivering av kiosk lisens Sørg først for å ha et tastatur koblet til kiosken. Under General i kiosk adminstrasjon trykker du på Activate kiosk. Skriv her inn kiosk lisensen som du har fått tildelt av Netlife og trykk derretter. Om korrekt kode er skrevet inn og kiosken har Internett tilkobling vil meldingen; Activation successfull vises. Programvare oppdatering Det er viktig å holde kioskprogramvaren oppdatert til siste versjon for å holde kiosken frisk og rask. Normalt vil kiosken oppdatere programvaren automatisk 1 gang i døgnet, men under første gangs oppstart kan det likevel lønne seg å oppdatere programvaren manuelt får å få nyeste gjeldende versjon. Dette gjør du under General. Her trykker du på knappen Upgrade Software. Kiosken vil da oppdatere seg automatisk og gjøre en omstart etter installasjonen er ferdig. Lablink Hvis du har egen produksjonslab må du benytte Lablink for å få ordrer over fra fotokiosken og til laben. For at kiosken(e) skal få kontakt med Lablink må de stå i samme lokalnettverk som maskinen Lablink kjører på. For å sjekke om kiosken har kontakt med Lablink trykker du på Network i kiosk administrasjon og deretter på knappen Check. Hvis kiosken får kontakt vil IP adressen til Lablink maskinen vises. Netlife anbefaler å la funksjonen Find Lablink Automatically være påslått. Unntak vil være hvis nettverket er satt opp med Fast IP. Du kan da manuelt skrive inn IP adressen til Lablink maskinen i feltet under. Prisliste og leveringsalternativ Priser og produkter som skal være tilgjengelig for kunder i kiosken styres av en prisliste som du administrerer gjennom Netlife Web administrasjon. (Se dokumentasjon for web administrasjon for hvordan du oppretter og administrerer prisliste).

27 For å oppdatere fotokiosken med valgt prisliste må du først ha koblet et tastatur til fotokiosken. Etterpå trykker du på fanen Products & Prices. Under Maintain pricelist merker du av for Download pricelist by name og skriver så inn navnet på prislisten du vil oppdatere med. Vær obs på at tekstfeltet er case-sensitivt (forskjell på store og små bokstaver). Trykk så på update. Om oppdateringen var vellykket vil meldingen Update successful vises. - Download default pricelist : Dette valget vil hente prislisten som du har satt som standard pricelist på din Netlife administrasjonsside: Om du ikke har definert noen standard prisliste her, vil kiosken automatisk hente standard prisliste hos Portalen som kiosken er koblet mot. - Download pricelist by name: Dette valget lar deg skrive inn navnet på prislisten du vil laste ned. Dette valget bruker du hvis du har flere enn 1 prisliste tilgjengelig på admin-siden din og ikke ønsker å benytte standard prisliste. For å stille inn leveringsalternativ trykker du på Delivery options. Leveringsalternativ er styrt av prislisten som fotokiosken er oppdatert med. Her kan du velge uthentingssted ut ifra de alternativene som er listet opp, enten ved å inkludere NB! Hvis ordrer skal produseres i lokal lab BØR Produce on-site være påslått. Dette forhindrer at ordrene transporteres via Internett og bruker ekstra tid i overføringen til produksjonslaben. Hvis du har aktivert ekspressordre i prislisten som du har oppdatert kiosken med, vil du også få opp leveringsalternativ for dette. Her er det også mulig å velge kortere leveringstid enn 1 time på ekspressordre i kiosken hvis man ønsker det. Design og språk Å forandre design å språk krever at du har et tastatur koblet til fotokiosken. Endringer på design og språk kan velges under General ved å trykke på Change design and languagae. Her tastes gyldig design og språk kode inn. Er du usikker på design-koden du skal bruke anbefaler vi deg å ta kontakt med Netlife Support. Instant Print oppsett (FOR Fujifilm ASK-1500, ASK2000 og Sony UP-DR150) Fysisk tilkobling og oppsett av Instant print funksjonalitet henvises til Fujifilm. Steg 1.

28 Når din Instant print skriver er koblet korrekt til fotokiosken må man gjøre korrekte innstillinger for denne i kioskens administrasjon. Trykk på Functions & Settings og sørg for at funksjonen Enable instant printing of images er aktivert. Trykk deretter på Save-knappen for å lagre innstillingene. Etter denne er aktivert navigerer du til Instant printing Her velges Printer type og tilkoblingstype.de ulike innstillingene er nærmere beskrevet i Del 1 av dette dokumentet. Steg 2. Opprett en Instant print prisliste i Web administrasjonsgrenesnittet. For nærmere beskrivelse om hvordan man oppretter en prisliste henviser vi til dokumentasjon for Web administrasjon. Denne prislisten må kun inneholde produkter som støttes av skriveren. (10x15 format) Prislisten oppdateres i kiosken ved å gå på Products & Prices. Her trykker du på rullgardinmenyen under Maintain pricelist og velger instant printing pricelist. Når denne er valgt oppdaterer du prislisten ved merke av for Download pricelist by name og skrive inn navnet på instant print prislisten du vil oppdatere med. Vær obs på at tekstfeltet er case-sensitivt (forskjell på store og små bokstaver). Trykk så på update. Om oppdateringen var vellykket vil meldingen Update successful vises. Ytterligere innstillinger og funksjoner Overstående oppsett er primært alt som skal til for å få kiosken til å fungere som normalt. I tillegg til dette finnes ytterligere funksjoner og innstillinger man kan gjøre for å optimalisere kioskens funksjonalitet etter ditt behov. Vi henviser til Del 1 av dette dokumentet for ytterligere oppsett av din fotokiosk.

29 Netlife AS

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Guide for Netlife administration pages

Guide for Netlife administration pages Guide for Netlife administration pages Innledning Dette er en veiledning for bruk av Administrasjonssidene for dine Netlife produkter. Adminsidene er delt opp i 3 deler: Portalen krever full tilgang til

Detaljer

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit)

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Operativsystemer med Linux Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Generell Info: Før dere kan starte med lab oppgaven må

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

E-post: info@pipfrog.com Tel.: +372 6480111. Hurtigkurs for nybegynnere

E-post: info@pipfrog.com Tel.: +372 6480111. Hurtigkurs for nybegynnere Hurtigkurs for nybegynnere Innhold Forutsetninger...3 Prosess...3 Transport...4 Kategorier...5 Produkter...6 Forutsetninger Brukeren har tilgang til administratorens konto. Brukeren har på forhånd ikke

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device Del I: Installasjon via en USB-minnepenn Fremgangsmåten er slik: PCen må være slått av Sett minnepinnen inn i en USB port Start PCen og trykk umiddelbart gjentatte ganger hurtig på funksjonstesten F12

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB 9 Online Backup Det finnes mange tilbydere av Online Backup. Vi skiller oss ut med å være norske, gode på pris, men først og fremst med å la deg bygge din egen Backup tjeneste. Fordel for partner Bygg

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

Rasputin v9 driftsveiledning

Rasputin v9 driftsveiledning Rasputin v9 driftsveiledning Sist endret: 05-12-2008 Rasputin v9 Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for Rasputin v9. Det forutsettes

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Aktivere pakke (Electronic collection)

Aktivere pakke (Electronic collection) Aktivere pakke (Electronic collection) Dato: 2016-06-29 Hvis du ikke har lagt inn bestilling på pakken i Alma, følg punkt a under hvert trinn. Hvis du har en bestilling på pakken i Alma, er det punkt b

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0 Oppgradering av Viva Versjon 4.0 Revidert 07.12.2011 Side 1av 33 Innholdsliste 1 Forord...3 2 Alt. 1 Oppgradering av instrument manuelt...4 2.1 CS10/CS15 og TS11/TS15...4 2.2 GS10 og GS15...7 2.3 GS12...10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver.

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver Ingen

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Aktivere pakke (electronic collection) uten ordre

Aktivere pakke (electronic collection) uten ordre Aktivere pakke (electronic collection) uten ordre Dato: 2017-09-06 Avhengig av hvilken type ressurs du jobber med (selective eller aggregator package), vil forløpet i aktiveringsprosessen kunne variere

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer