Netlife Digitalt Fotosenter - Del 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netlife Digitalt Fotosenter - Del 1"

Transkript

1 Netlife Digitalt Fotosenter - Del 1 Administrasjonsgrensesnittet Innledning Ditt Digitale Fotosenter administreres i kioskens innebygde administrasjonsgrensesnitt. Her gjør du alle innstillinger av kioskens funksjoner og digitale utseende. I denne veiledningen vil du finne en kortfattet beskrivelse på de forskjellige funksjonene i kiosken. For første gangs oppsett av ditt digitale fotocenter anbefaler vi å lese brukerveiledning for oppsett av fotokiosk i Del 2. Support av kioskens bruk og administrering gis av Netlife AS på telefon eller epost Hvordan åpne administrasjonsgrensesnittet Å åpne kioskens administrasjonsgrensesnitt kan gjøres på 2 forskjellige måter og gjøres når kiosken er slått på: 1. Bruk fingeren og tapp 2 ganger nederst i venstre hjørne på kioskens skjerm, deretter 2 ganger øverst i venstre hjørne. NB! Dette må gjøres sakte og med et halvt sekunds mellomrom mellom hvert tapp. 2. Koble på et USB-tastatur i en av kioskens USB porter. Når tastaturet er koblet til trykker du på knappen F12. Du kan også koble et PS/2 tastatur i kioskens PS/2 tastatur port, men dette krever at kiosken er avslått når du kobler det til.

2 General Settings Connection to photo-lab Denne innstillingen definerer om kiosken skal sende ordrene direkte til en intern fotolab(on Site) eller om ordrene skal sendes via Netlife server over Internett til en ekstern fotolab(off Site). Kiosk Activation Denne knappen lar deg aktivere din kiosk ved å skrive inn kioskens unike lisens ID som du har fått av Netlife. Inntasting av koden krever at du har koblet et tastatur til kiosken. Activation Failed Hvis du får denne meldingen når du forsøker å aktivere din fotokiosk har du skrevet inn feil lisens kode, eller det kan være et problem med ditt nettverk som hindrer din kiosk fra å komme på Internett. Hvis dette skjer, ta kontakt med Netlife Support. Om din fotokiosk er aktivert kan du se din ID kode i feltet Kiosk Identification.

3 Manual software upgrade Denne knappen lar deg manuelt oppgdatere programvaren i kiosken. Kioskens versjons nummer kan du se øverst til høyre på kioskens admin side. Pr. februar 2009 skal din Netlife kiosk ha versjons nummer Om din kiosk har lavere versjons nummer kan du bruke denne knappen til å oppdatere kiosken til nyeste versjon. Rotated touch panel calibration Denne knappen lar deg kalibrere skjermen på kiosken korrekt, hvis skjermen ser ut til å fungere invertert. Change design and language Denne knappen lar deg forandre designet og språket på din fotokiosk. Om designet på din fotokiosk avviker fra det din butikk skal ha, ta kontakt med Netlife Support. Kiosk Identification Hvis din fotokiosk er aktivert, vises din lisens ID i dette feltet. Set Date & Time Her stiller du dato og tid for din fotokiosk. Når du har satt korrekt dato og tid, trykker du Apply for å iverksette innstillingene. Shut Down Shut Down Denne knappen gjør at kiosken skrur seg helt av Restart Denne knappen gjør at kiosken starter på nytt

4 Network IP-adress of this kiosk Her definers kioskens IP-adresse og hvordan denne tildeles kiosken i ditt lokale nettverk. IP-adresse er essensielt for at kiosken skal kunne kommunisere med vår server på Internett og Netlife Lablink. Automatically receive IP-adress - Denne innstillingen er satt som standard. Dette typen konfigurasjon er den mest vanlige i små windows nettverk. Her får kiosken tildelt IP konfigurasjon automatisk av den lokale DHCP server. Manual configuration Denne velges om ditt lokale nettverk krever manuelt oppsett av IP konfigurasjon, for at enheten skal komme på Internett. Hvis du er usikker på hva du skal velge, så anbefaler vi deg å ta kontakt med din lokale Nettverks administrator eller din Internett leverandør.

5 Run Network Test Denne knappen lar deg kjøre en automatisk 7-stegs nettverks test for å se om din kiosk har kontakt med Internett. Resultatet av testen forteller deg om du har kontakt med Internett eller ikke. The kiosk has network problems Hvis du får dette resultatet har kiosken problemer med å finne vår server på Internett. Sjekk hvilken av testene som får Failed og rapporter dette til din nettverksansvarlig eller Netlife Support. The kiosk has network connection Kiosken har kontakt med vår server. Remote Help Denne knappen lar deg koble på en av Netlife`s teknikere på din fotokiosk. Denne funksjonen bør ikke benyttes uten at du har vært i kontakt med Netlife Support først. EPMS connection Denne innstillingen lar deg velge hvilken port kioskens data skal overføres på. Som standard er port 80 valgt(vanlig http trafikk). Denne innstillingen bør ikke forandres med mindre annet er påkrevt fra Nettverksansvarlig. Test connection Denne knappen sjekker om kiosken har kontakt med vår server gjennom porten som er satt. Lablink Connection Denne innstillingen lar deg bestemme om du vil skrive inn Lablink-maskinens IP-adresse eller om kiosken skal lytte etter Lablink og finne maskinen automatisk. Vi anbefaler å la denne stå på finn lablink automatisk hvis Lablink-maskinen har dynamisk IP konfigurasjon(standard Windows settings). Lablink port Denne innstillingen bestemmer hvilken port kiosken skal lytte etter Lablink på. Denne bør ikke forandres med mindre annet er avtalt med Nettverksansvarlig og Netlife.

6 Products & Prices Maintain pricelist Her kan du oppdatere kiosken din med en gitt prisliste. Dine prislister kan du administrere på din administrasjonskonto på Internett som du har fått tildelt av Netlife. Update from local media Denne lar deg hente inn en prisliste fra et lokalt medium. Download default pricelist - Denne oppdaterer kiosken din med prislisten som er satt som standard pricelist på din administrasjonskonto. Download pricelist by name Denne lar deg laste ned en hvilken som helt prisliste som ligger på din administrasjonskonto, ved å skrive inn navnet på den. Dette krever at du har koblet et tastatur til fotokiosken. Vær også her obs på store og små bokstaver.

7 Når du velger et av disse alternativene får du opp spørsmål om å velge å la kiosken oppdatere prislisten en gang i døgnet. Hvis du ønsker dette så må kiosken være påslått på nattid fordi oppdateringen skjer i løpet av natten. Produktene som ligger i kioskens gjeldene prisliste er listet til høyre i skjermbildet. Hvis du trykker på et produkt får du også opp pris på dette produktet. Du kan forandre prisen på produktet direkte i kiosken ved å trykke på pris-feltet, endre prisen og trykke på knappen Apply etterpå. Dette krever at du har et tastatur koblet til kiosken. Delivery Options Denne knappen lar deg styre leverings alternativ for kioskene. Default delivery option Her kan du sette butikken som skal stå som standard alternativ som kommer opp når kunden skal velge uhentingssted. Manage delivery options Her velger du hvilke uthentinssted som skal være mulig å velge fra fotokiosken. Du kan velge å ekskludere eller inkludere valgte butikker.

8 Produce on-site Dette alternativet må krysses av om fotoproduktene produseres i en lokal fotolab. Da vil ordrene kun transporteres via det lokale nettverket og ikke via Internett. One Hour photo Dette alternativet er aktivt om du har valgt Aktiver expressordre som et valg i kiosk-prislisten på administrasjonskontoen. Du har da i kiosken mulighet til å definere tid på ekspressordre hvis du vil ha kortere enn 1 times leveringstid. Edit pickup locations Denne definerer adressen til utentingsstedet. Informasjonen hentes fra vår server og trenger i utgangspunktet ikke å bli stilt inn manuelt.

9 Orders & Backup I denne fanen ser du alle ordrer som ligger i kø for å bli oversendt til Lablink for produksjon. Om en eller flere av ordrene har en rød sirkel med et utrropstegn i seg, betyr dette at ordren har problemer med å bli transportert over nettverket til Lablink. Hvis dette er tilfellet vil vi anbefale å ta kontakt med Netlife Support. Delete Denne knappen lar deg slette en ordre. Marker ordren du vil slette og trykk på knappen. Restart order queue Denne knappen lar deg restarte ordre-køen. Alle ordrer er under overføring vil da stoppe opp og begynne overføring på nytt. Det kan være lurt å starte ordrekøen på nytt hvis du for eksempel har problemer med å overføre en ordre fra kiosken.

10 Hvis en ordre har problemer med å føres over til Lab vil det indikeres ved et rødt kryss med utropstegn ved siden av ordren som har problemer. View backup Her finner du aller ordrer som ligger i backup på kiosken. Backup Age Her kan du stille inn hvor mange dager kiosken skal lagre produserte ordrer i backup. Som standard står 14 dager. Dette kan man regulere etter hvor mye trafikk det er på kiosken. Netlife anbefaler i utgangspunktet 14 dagers backup. Restore Hvis du vil sende en ordre til produksjon på nytt kan du markere ordren du vil sende og trykke på Restore. Ordren vil da sendes til Lablink på nytt. View orders Denne knappen fører deg tilbake til ordre køen igjen. Instant print Denne knappen lar deg sende backup ordrer til utskrift hvis du har en instant print foto skriver koblet til din fotokiosk.

11 CD Burning CD/DVD Burning Services Enable instant, selfservice CD/DVD burning Denne innstillingen lar deg aktivere selvbetjening cd/dvd brenning i din fotokiosk. Enable CD burning Denne lar deg aktivere cd brennings funksjon i kiosken Enable DVD burning Denne lar deg aktivere DVD-brenning i kiosken. Enable smart mode(kiosk selects wich disc to use) Denne innstillingen lar fotokiosken selv finne hvilket medium som er satt i kioskens cd-rom stasjon.

12 Tickets for burning on kiosk Denne innstillingen aktiverer en billett funksjon ved valg av cd/dvd brenning som gjør at kunden må i kassen for å hente en kode som må tastes inn i kiosken for å bruke funksjonen. Dette gjør at butikken kan selge billetten sammen med en cd/dvd til kunden om det er ønskelig. Oversikt over aktive ticket keys finner du i kolonnen til høyre i skjermbilet. Disable ticket keys Denne innstillingen lar deg deaktivere ticket-funksjonen Disable verifying when burning CD/DVDs Denne funksjonen lar deg fjerne brenningens avsluttingsfase som i praksis sparer noe tid og lar være å lukke mediumet for ytterligere brenning. NB! Kiosken vil da ikke varsle om brenningen var vellykket eller ikke og det vil derfor være en risiko for at kunden får en ulesbar cd/dvd. Delete ticket keys - Denne knappen lar deg slette ticket keys.

13 Functions and settings FUNCTIONS: Reciept Printer Her kan du velge å bruke en kvitteringsskriver i kiosken din. Kun skriver typer du finner i listen kan benyttes. Bluetooth Device Name Her velger du navnet på kiosken som skal vises når en bruker skal finne kiosken gjennom blåtann. Det er spesielt viktig om du har flere kiosker. Eks. Kiosk venstre / Kiosk høyre Set default language Her kan du stille kioskens standard språk.

14 Set kiosk name (for lab orders reciepts) Her kan du stille inn kioskens navn, som kommer med på kvitteringen fra Lablink. Dette kan være en fordel om du har mange fotokiosker i din butikk og for eksempel trenger å sende en ordre på nytt fra kiosken til lablink. Minimum image size (in kilobytes) Her kan du stille inn den minste størrelsen på bilder som skal bli lest av kiosken program. Dette hindrer brukere i å bestille for eksempel thumbnails eller andre bilder som har for dårlig kvalitet. View Order statistics Her kan man se statistikk over bestillinger som er foretatt i fotokiosken. Man velger en til og fra dato og trykker show. Man vil da få ut statistikk over totalt antall ordrer, antall bilder og gjennomsnitt antall bilder i hver ordre. Nedenfor er det også listet opp de forskjellige produktene som er bestilt i perioden og kvantiteten på produktet. Send to reiept printer Denne funksjonen lar deg sende statistikk informasjon til kvitteringsskriver.

15 Merk at denne funksjonen er foreløpig kun støttet av Epson skrivere. Knappen vil ikke være synlig om man ikke har valgt en kvitteringsskriver i kiosken. Du kan velge en kvitteringsskriver under Functions and settings i fotokiosk admin. Manage products Her finnes alternative produkter man kan aktivere og sette pris på: CD burning on lab Denne lar deg aktivere mulighet for bestilling av cd-brenning. Dette er en tilleggsfunksjon til vanlige ordrer. Man vil på slutten av en ordre få spørsmål om man vil brenne bildene fra bestillingen på cd:

16 Denne funksjonen vil komme om et eget produkt i kundens ordre: Safe storage of images Her kan du aktivere sikker lagring av bilder i kiosken. Denne funksjonen lar brukere få muligheten til å lagre sin bestilling sikkert på en av våre servere ved å opprette en konto og kjøpe bilde-plasser. Man kan også aktivere en funksjon i kiosken som lar kunder hente bilder fra sikker lagring og gjøre bestillinger av disse. Dette aktiveres under Functions and settings. Manuell Bildekorrigering Denne funksjonen gjør at kiosken spør kunden om man ønsker manuell bildekorrigering.

17 Manuell bildekorrigering er optimalisering av bildekvalitet og lysstyrke og gjøres på produsentens fotolab. Fotokiosken vil altså ikke gjøre noe med bildene i bestillingen, men legge til dette som et tilleggsprodukt i ordren når den vises i Lablink: Du kan også stille inn pris på denne tjenesten og om du skal ta betalt pr. Bilde som blir redigert eller pr ordre. Redusering av røde øyne En funksjon som gjør at kiosken spør kunden om man ønsker fjerning av røde øyne på bilder i bestillingen. Dette gjøres ikke i kiosken, men gjøres manuelt av produsentens fotolab. I ordren vil denne tjensten komme som et tilleggsprodukt når ordren vises i Lablink: Her kan du også stille inn pris på denne tjenesten og om du skal ta betalt pr. Bilde som blir redigert eller pr ordre. 2x kopies En funksjon som gjør at kiosken spør om kunden vil ha dobbelt sett av sin bestilling. Dette blir registrert ved å dobble antall bilder i bestillingen.

18 SETTINGS: Enable ordering from safe storage - Lar kunde hente filer fra sin Sikker Lagring konto og gjøre bestillinger med disse. Enable upload to safe storage - Lar kunde laste opp filer fra lokalt medium I kiosken til sin Sikker- Lagring konto Enable image editing - Aktiverer redigeringsfunksjonen i kiosken og lar kundene redigere bildene sine før ordren sendes til fotolab. Disable brightness/contrast editing - Slår av funksjon for å redigere lysstyrke og kontrast på bilder i kiosken. Disable auto image correction - Slår av automatisk bilde optimalisering Enable cropping - Lar kunde beskjære bilder I redigeringsfunksjonen Enable go to counter for receipt message - Aktiverer en beskjed til kunden etter ordre er bestilt om å gå til skranken for å motta kvittering på sin ordre. Disable mail order delivery - Fjerner mulighet for å bestille post ordre. Disable pick up in store - Fjerner mulighet til å bestille ordre som hentes i butikk Disable autoloading of media - Fjerner funksjon for automatisk visning av alle bildefiler som finnes på mediumet som kunden setter inn. Allow manual payment transactions Fjerner valg om online betaling på kiosk. Når denne funksjonen er satt på, vil betaling håndteres av produsenten av ordren.

19 Ignore payment options on ordering fjerner valg om betaling under bestilling. Betalingen foretas hos butikken/produsenten. Enable use of customer card Lar kunde benytte et kort med magnetstripe for å registrere brukerdata i kiosken ved bestilling. Navn, adresse og annen informasjon blir dermed automatisk utfylt. Dette krever at kiosken har en egen magnet kort leser koblet til kiosken. Det krever også en førstegangs registrering av kortet som gjøres i butikkens Adminside på Internett Enable format selection page on ordering Lar kunden velge format, antall bildesett og fill-in/fit-in, før man kommer til redigeringssiden i bestillingsprosessen. Enable file compression before uploading files Gjør at bildene blir komprimert før de lastes opp til server slik at opplasting går raskere. Reduserer bildekvaliteten på bildene i liten grad. Dette kan være en fordel om det tar lang tid før ordrer når produsent eller om det er dårlig opplastingshastighet på Internettlinjen hvor kiosken er koblet på. Enable instant printing of images Aktiverer Hurtig Print funksjon i kiosken. Dette krever at du har en instant printer koblet til din kiosk. Kontakt Fujifilm for nærmere informasjon om dette produktet. Enable instant printing ONLY - Aktiverer Hurtig Print mulighet og deaktiverer alle andre bestillings funksjoner i kiosken.

20 Safe Storage Denne fanen viser alle Sikker lagring-ordrer som finnes i kiosken. Denne fanen er deaktivert om du ikke har aktiver enable upload to safe storage under Functions and Settings i kiosken. I listen ser man alle ordre som ligger i kø for å bli lastet opp. Delete Hvis man ønsker å slette en ordre som ligger i kø, kan man markere en ordre og trykke på delete-knappen for å slette den. Restart Man kan restarte ordre køen ved å trykke på denne knappen. View backup Her vises ordrer som har blitt lastet opp og som ligger i backup:

21 Backup Age Her kan du stille inn hvor mange dager kiosken skal lagre produserte sikker lagring ordrer i backup. Som standard står 14 dager. Dette kan man regulere etter hvor mye trafikk det er på kiosken. Netlife anbefaler i utgangspunktet 14 dagers backup. Restore Hvis du vil sende en ordre til produksjon på nytt kan du markere ordren du vil sende og trykke på Restore. Ordren vil da sendes til Lablink på nytt. View orders Denne knappen fører deg tilbake til ordre køen igjen.

22 Instant Print Denne fanen innehar ordrer og innstillinger for din Instant print skriver (ASK 1500, ASK 2000) Denne fanen kan du aktivere under Functions and Settings Restart Her kan du restarte ordrekøen hvis ordrer som ligger i kø, ikke vil skrive ut. Aller ordrer i kø vises i feltet til venstre i skjermbildet.

23 View backup Her ser du alle Instant-print ordrer som ligger i backup. Dette er ordrer som allerede har blitt skrevet ut. Her kan du også stille inn hvor lang backup tid du ønsker å ha, i antall dager. Printer Settings Printer Type Her velger man hvilken fotoskiver type man har koblet mot kiosken. Black box connection En blackbox er en enhet som forbinder kiosken og skriveren. Denne plukker opp ordreinformasjon og sender ordren til utskrift på skriveren. I dette feltet kan du velge om blackbox er koblet direkte mot kiosken gjennom et eget nettverkskort eller om blackbox og skriver er plasser i det lokale nettverket. Dette er en enhet som leveres av Fujifilm i likhet med kiosk og skriver. Support på blackbox henvises derfor til Fujifilm. Disable instant printing reciept Denne funksjonen skrur av kvitterings utskrift for Instant Print ordrer. Printer status Denne funksjonen er tilgjengelig kun hos noen typer instant-skrivere foreløpig. Funksjonen viser bl.a hvor mye papir som er igjen i skriveren. View orders Her går du tilbake til visning av ordrer som ligger i kø. View backup Her går du tilbake til visning av Instant-print ordrer i backup. Ordrer som allerede er skrevet ut.

24 Upgrade black box software Her kan du oppgradere blackboxen med nyeste software som trengs for å få ordrer fra kiosk til printer. Trykker du på knappen så kommer det en veiviser som forteller deg hvordan du gjør dette. Utføringen av dette krever en minnepenn.

25 Netlife Digitalt Fotosenter Del 2 Første gangs Oppsett av ditt Digitale Fotosenter Oppsett i Nettverk For at din fotokiosk skal fungere optimalt trenger den tilgang til Internett for å kommunisere med Netlife`s tjenere. Dette innebærer blandt annet transportering av ordrer, oppdatering av kioskens programvare og prislister samt fjern support fra Netlife. Om lokalnettverket du har plassert dine fotokiosker i har begrensninger som f.eks brannmur eller proxy, er det viktig å sørge for at følgende IP adresser og porter er åpne for utgående og inngående datatrafikk mellom fotokiosk og Internett: pluto.netlife.no ( ) earth.netlife.no ( ) venus.netlife.no ( ) brukes ifbm. ordreopplasting og innrapportering til systemet vårt. -> bruker port 80/81 ftp.netlife.no ( ) -> bruker port 23 og 873/443 update.netlife.no ( ) -> bruker port 80/81 bryggemur.netlife.no ( ) -> bruker port 10165, 10191, 10020, (for fjernhjelp) kontor.netlife.no ( ) -> bruker port (for fjernhjelp) Første gangs oppstart Før du starter kiosken for første gang må du sørge for at Strømkabel, nettverkskabel og tastatur er koblet til kiosken.

26 Når kiosken er slått på starter operativsystem og fotokiosk programmet opp. Når kioskprogrammet er startet opp vises startsiden på kiosken. Når denne vises trykker du på F12 knappen på tastaturet for å komme til administrasjonsgrensesnittet. Når du kommer til admin siden på fotokiosken først lurt å sjekke at du har nettverksforbindelse med vår server. Dette sjekker vi ved å trykke på Network i menyen til venstre, og deretter trykke på knappen Run Network Test. Hvis kiosken har kontakt med Internett vil følgende melding komme opp; Your kiosk seems to have Network Connection. Hvis testen feiler på en eller flere punkter bør man undersøke Internettforbindelsen inn til kiosken og sjekke at alle nødvendige IP adresser og porter er åpne for datatrafikk. Hvis du har problemer med å finne årsaken anbefales det å ta kontakt med din Internett leverandør og Nettverks administrator. Aktivering av kiosk lisens Sørg først for å ha et tastatur koblet til kiosken. Under General i kiosk adminstrasjon trykker du på Activate kiosk. Skriv her inn kiosk lisensen som du har fått tildelt av Netlife og trykk derretter. Om korrekt kode er skrevet inn og kiosken har Internett tilkobling vil meldingen; Activation successfull vises. Programvare oppdatering Det er viktig å holde kioskprogramvaren oppdatert til siste versjon for å holde kiosken frisk og rask. Normalt vil kiosken oppdatere programvaren automatisk 1 gang i døgnet, men under første gangs oppstart kan det likevel lønne seg å oppdatere programvaren manuelt får å få nyeste gjeldende versjon. Dette gjør du under General. Her trykker du på knappen Upgrade Software. Kiosken vil da oppdatere seg automatisk og gjøre en omstart etter installasjonen er ferdig. Lablink Hvis du har egen produksjonslab må du benytte Lablink for å få ordrer over fra fotokiosken og til laben. For at kiosken(e) skal få kontakt med Lablink må de stå i samme lokalnettverk som maskinen Lablink kjører på. For å sjekke om kiosken har kontakt med Lablink trykker du på Network i kiosk administrasjon og deretter på knappen Check. Hvis kiosken får kontakt vil IP adressen til Lablink maskinen vises. Netlife anbefaler å la funksjonen Find Lablink Automatically være påslått. Unntak vil være hvis nettverket er satt opp med Fast IP. Du kan da manuelt skrive inn IP adressen til Lablink maskinen i feltet under. Prisliste og leveringsalternativ Priser og produkter som skal være tilgjengelig for kunder i kiosken styres av en prisliste som du administrerer gjennom Netlife Web administrasjon. (Se dokumentasjon for web administrasjon for hvordan du oppretter og administrerer prisliste).

27 For å oppdatere fotokiosken med valgt prisliste må du først ha koblet et tastatur til fotokiosken. Etterpå trykker du på fanen Products & Prices. Under Maintain pricelist merker du av for Download pricelist by name og skriver så inn navnet på prislisten du vil oppdatere med. Vær obs på at tekstfeltet er case-sensitivt (forskjell på store og små bokstaver). Trykk så på update. Om oppdateringen var vellykket vil meldingen Update successful vises. - Download default pricelist : Dette valget vil hente prislisten som du har satt som standard pricelist på din Netlife administrasjonsside: Om du ikke har definert noen standard prisliste her, vil kiosken automatisk hente standard prisliste hos Portalen som kiosken er koblet mot. - Download pricelist by name: Dette valget lar deg skrive inn navnet på prislisten du vil laste ned. Dette valget bruker du hvis du har flere enn 1 prisliste tilgjengelig på admin-siden din og ikke ønsker å benytte standard prisliste. For å stille inn leveringsalternativ trykker du på Delivery options. Leveringsalternativ er styrt av prislisten som fotokiosken er oppdatert med. Her kan du velge uthentingssted ut ifra de alternativene som er listet opp, enten ved å inkludere NB! Hvis ordrer skal produseres i lokal lab BØR Produce on-site være påslått. Dette forhindrer at ordrene transporteres via Internett og bruker ekstra tid i overføringen til produksjonslaben. Hvis du har aktivert ekspressordre i prislisten som du har oppdatert kiosken med, vil du også få opp leveringsalternativ for dette. Her er det også mulig å velge kortere leveringstid enn 1 time på ekspressordre i kiosken hvis man ønsker det. Design og språk Å forandre design å språk krever at du har et tastatur koblet til fotokiosken. Endringer på design og språk kan velges under General ved å trykke på Change design and languagae. Her tastes gyldig design og språk kode inn. Er du usikker på design-koden du skal bruke anbefaler vi deg å ta kontakt med Netlife Support. Instant Print oppsett (FOR Fujifilm ASK-1500, ASK2000 og Sony UP-DR150) Fysisk tilkobling og oppsett av Instant print funksjonalitet henvises til Fujifilm. Steg 1.

28 Når din Instant print skriver er koblet korrekt til fotokiosken må man gjøre korrekte innstillinger for denne i kioskens administrasjon. Trykk på Functions & Settings og sørg for at funksjonen Enable instant printing of images er aktivert. Trykk deretter på Save-knappen for å lagre innstillingene. Etter denne er aktivert navigerer du til Instant printing Her velges Printer type og tilkoblingstype.de ulike innstillingene er nærmere beskrevet i Del 1 av dette dokumentet. Steg 2. Opprett en Instant print prisliste i Web administrasjonsgrenesnittet. For nærmere beskrivelse om hvordan man oppretter en prisliste henviser vi til dokumentasjon for Web administrasjon. Denne prislisten må kun inneholde produkter som støttes av skriveren. (10x15 format) Prislisten oppdateres i kiosken ved å gå på Products & Prices. Her trykker du på rullgardinmenyen under Maintain pricelist og velger instant printing pricelist. Når denne er valgt oppdaterer du prislisten ved merke av for Download pricelist by name og skrive inn navnet på instant print prislisten du vil oppdatere med. Vær obs på at tekstfeltet er case-sensitivt (forskjell på store og små bokstaver). Trykk så på update. Om oppdateringen var vellykket vil meldingen Update successful vises. Ytterligere innstillinger og funksjoner Overstående oppsett er primært alt som skal til for å få kiosken til å fungere som normalt. I tillegg til dette finnes ytterligere funksjoner og innstillinger man kan gjøre for å optimalisere kioskens funksjonalitet etter ditt behov. Vi henviser til Del 1 av dette dokumentet for ytterligere oppsett av din fotokiosk.

29 Netlife AS

Guide for Netlife administration pages

Guide for Netlife administration pages Guide for Netlife administration pages Innledning Dette er en veiledning for bruk av Administrasjonssidene for dine Netlife produkter. Adminsidene er delt opp i 3 deler: Portalen krever full tilgang til

Detaljer

Imageshop administrasjon

Imageshop administrasjon Imageshop administrasjon Brukerveiledning Dette er en kort veiledning for brukere av Imageshop administrasjonsprogram, versjon. 4.0. Dokumentet dekker hoved-funksjonaliteten i Imageshops admin. Innlogging

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning DMBNOR HJEMMEPC http://no.yourpdfguides.com/dref/2440511

Din bruksanvisning DMBNOR HJEMMEPC http://no.yourpdfguides.com/dref/2440511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover InterCash Installasjonsguide og Brukermanual ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover Innhold Innhold... 2 Forord... 3 InterCash... 4 InterCash førstegangs oppstart... 4 Betalingstyper...

Detaljer

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik... 1 1 Innledning... 2 1.1 Hva skal jeg med dette?... 2 1.2 Hva blir sikret?... 2 1.3 Hva fungerer ikke?... 2 2 Hvorfor to løsninger?... 3 3 Hvordan begynner jeg

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Installationsanleitung DDS-CAD 8

Installationsanleitung DDS-CAD 8 Installationsanleitung DDS-CAD 8 Velkommen til DDS! Kjære DDS-CAD-bruker Takk for din tillit til DDS-CAD! For deg som sluttbruker er det viktig å kunne stole på støtte av en pålitelig partner. Som programvareleverandør

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet den 31.08.03 Sist

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

MANUAL: EGENSHOP (PRO) nettbutikk

MANUAL: EGENSHOP (PRO) nettbutikk Active Data Norge Hjemmeside: www.adata.no Informasjon: firmapost@adata.no Support: support@adata.no MANUAL: EGENSHOP (PRO) nettbutikk Gå til administrasjonen (se tilsendt brev med webadresse, brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer