Web Quarantine brukerhåndbok Version 4.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Web Quarantine brukerhåndbok Version 4.3"

Transkript

1 Web Quarantine brukerhåndbok Version 4.3

2 Web Quarantine Brukerhåndbok Version 4.3

3 Innholdet i denne håndboken er utelukkende til informasjon og kan endres uten varsel. Verken Norman eller andre som har vært involvert i produksjonen av denne håndboken, har ansvar for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan forekomme i denne håndboken, eller for tap av forventet fortjeneste eller utbytte som følge av bruk av denne håndboken. Denne håndboken er beskyttet av opphavsrett og internasjonale avtaler. Rettigheten til å kopiere denne håndboken er begrenset av opphavsretten og vilkårene i programvarelisensavtalen. Som programvarelisenstaker kan du kopiere eller skrive ut et rimelig antall kopier, så sant det er til eget bruk. Det er forbudt og straffbart etter loven å lage uautoriserte kopier, tilpasninger, utdrag eller avledede produkter for noen type distribusjon. Eventuelle referanser til navn på faktiske firmaer, produkter, personer og/eller data som er brukt i eksempler, er oppdiktede. Ingen tilknytning til faktiske personer, firmaer, produkter, hendelser og/eller data er tiltenkt, med mindre noe annet er angitt. Norman Protection, Norman Virus Control og NVC er varemerker for Norman ASA. Windows, Windows NT, Windows 2000, IIS, Internet Information Server og Data Access Components er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation. Platypus, RODOPI, Emerald, EcoBuilder, Logisense og Worldgroup er varemerker for sine respektive eiere. Alle andre produkter eller tjenester som er nevnt i dette dokumentet, identifiseres av varemerkene eller tjenestemerkene for sine respektive selskaper eller organisasjoner. Norman Protection er basert på produktet Professional Internet Mail Services fra University of Edinburgh. Enkelte algoritmer som brukes i deler av denne programvaren, er utledet fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message- Digest Algorithm. Copyright Norman ASA Norman ASA, PO Box 43, 1324 Lysaker, Norway Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte din lokale Norman-forhandler. Kontaktopplysninger finner du på www. norman.com/partner/subsidiaries_and_distributors/11229 January 2006

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning 1 Om denne håndboken 2 Velge sider 2 Velge e-post fra lister 2 Åpne e-post 2 Velge flere e-postmeldinger 2 Musehandlinger 3 Ikoner for merknader 3 Starte en WebQuarantine-økt 4 Logge på 4 Grensesnitt for NEP WebQuarantine 5 Søke etter e-post i karantene 8 Sideinndeling 8 Navigere i listesider 8 Kapittel 2: Karantene 9 Behandle e-post i karantene 9 Karantenekategorier 10 Falsk positiv 10 Godkjenne e-post fra karantene 11 Karantenerapporter 12 Godkjenne eller slette e-post i karantene via karantenerapporten 13 iv

5 Kapittel 3: Innstillinger 14 Alternativer 15 Angi antall meldinger som skal vises i lister 15 E-postfiltre 16 Endre innstillingene for spamfiltrering 17 Slik velger du nivå for spamfiltrering: 17 Endre innstillingene for virusfiltrering 18 Slik slår du på og av virusfiltrering: 19 Slik endrer du innstillingene for virusvarsling: 19 Uønskede vedlegg 19 Blokkerte og klarerte avsendere 20 Legge til adresser i Klarert-listen 20 Legge til adresser i Blokkert-listen 21 Innstillinger for karantenerapport 22 Kapittel 4: Statistikk 21 Kontostatistikk 21 E-posttrafikk de siste 7 dagene 22 Se en daglig oversikt over spamtyper som er mottatt 22 E-posttrafikk de siste 8 ukene 23 Se en ukentlig oversikt over spamtyper som er mottatt 23 E-posttrafikk de siste 12 månedene 24 Se en månedlig oversikt over spamtyper som er mottatt 24 Ordliste 25 v

6 Kapittel 1: Innledning Med Norman Protection (NEP) WebQuarantine får du tilgang til og kan behandle e-post i karantene via Internett. Denne håndboken viser deg alle trinnene for oppgavene du kan utføre via NEP WebQuarantine.

7 Om denne håndboken Denne håndboken forutsetter at du har en viss kjennskap til datamaskinen og operativsystemet, inkludert hvordan du bruker en mus. Håndboken har en rekke oppgaver som skal hjelpe deg med å lære systemet så fort som mulig. Hvis du vil vite hvordan du utfører en oppgave, kan du slå opp i innholdsfortegnelsen. Du finner forklaringer på terminologi og akronymer i forbindelse med e-post og e-postsikkerhet i ordlisten bakerst i håndboken. Velge sider Sider eller knapper som du må klikke på, vises med fet skrift i denne håndboken. Hvis du må åpne flere sider for å finne en bestemt kommando, vises sidene i den rekkefølgen du skal åpne dem. For eksempel: Hvis du vil vise listen over klarerte avsendere, går du til Innstillinger > E-postfiltrering > Klarerte avsendere. Velge e-post fra lister NEP WebQuarantine bruker standardretningslinjer for valg av e- postmeldinger fra lister. Åpne e-post Klikk én gang på en e-postmelding for å åpne den. Velge flere e-postmeldinger Merk av for mer enn én e-postmelding for å utføre en handling på flere e-postmeldinger (for eksempel godkjenne eller slette e-post i karantene).

8 Musehandlinger Disse termene brukes for å beskrive hvilken museknapp du skal bruke: Klikk Høyreklikk Dobbeltklikk Klikk med venstre museknapp. Klikk med høyre museknapp. Klikk hurtig to ganger med venstre museknapp uten å bevege markøren. Ikoner for merknader Viktige merknader i forbindelse med hovedteksten er plassert i venstre marg. Disse ikonene angir hvor viktig merknaden er: Angir at merknaden er viktig, og at det kanskje kreves handling fra din side. Angir nyttig tilleggsinformasjon. Angir detaljer som kan hjelpe deg med å utføre en oppgave, for eksempel opplysninger om en alternativ metode eller om hvordan systemet vil reagere på handlingene dine. 3

9 Starte en WebQuarantine-økt Med NEP WebQuarantine må du identifisere deg som bruker med en e- postadresse og et passord. Fra påloggingsvinduet kan du også velge språk. Logge på Slik starter du en ny e-postøkt: 1. Åpne nettleseren og gå til URLen til påloggingssiden for NEP WebQuarantine som du har fått av Internett-leverandøren. 2. Angi e-postadressen og passordet. 3. Klikk på Logg på. Påloggingsvindu for NEP WebQuarantine 4

10 Grensesnitt for NEP WebQuarantine Bruk navigeringslinjen øverst i hvert vindu for å gå til det aktuelle vinduet. Navigeringslinje Sjekk e-post: Klikk på Sjekk e-post for å vise karantenen og se om det har kommet nye e-postmeldinger i karantene siden du logget deg på. NEP WebQuarantine

11 Innstillinger: I Innstillinger-menyen får du tilgang til de mange kon figurasjonsalternativene du har for hvordan NEP WebQuarantine skal behandle e-postkontoen din. Disse konfigurasjonsalternativene omfatter personlige innstillinger (passord, alternativer for kontoinformasjon osv.), e-postfiltrering og sorteringsalternativer, autosvaralternativer, tilgang til ekstern konto og oppretting av aliaser for kontoen din. Innstillinger-meny

12 Statistikk: Denne siden viser statistikk for aktiviteten på e-postkontoen. Statistikk for søk i innboksen

13 Søke etter e-post i karantene MERK: Du kan bare søke etter følgende kriterier (ikke i selve meldingsteksten): MERK: Du kan bare søke etter følgende kriterier (ikke i selve meldingsteksten): Emne Fra Til Cc Angi søkeverdien og klikk på forstørrelsesglasset. Søkefunksjon Sideinndeling Når du har mapper som inneholder mange meldinger, kan du bruke sidefunksjonen for å vise deler av meldingslisten. Antall meldinger som vises på hver side, kan endres, men standard er 15 meldinger per side. Se kapittel 3 hvis du vil lese om hvordan du kan endre denne innstillingen. Navigere i listesider Velg listesiden du vil gå til ved å klikke på Neste eller Forrige. Sideinndelingsfunksjon

14 Kapittel 2: Karantene Behandle e-post i karantene Karantenefunksjonen filtrerer innkommende e-post for å finne ut hva som er spam og hva som inneholder uønskede vedlegg eller virus. E-post med vedlegg som inneholder virus (eller med vedlegg som vurderes som farlige av systemet), kan ikke godkjennes og sendes til innboksen. Bare e-post som ble vurdert som spam, kan godkjennes og sendes fra karantenen. Karantenevisningen viser navnet på avsenderen, emnene for meldingene og vedleggene. Du kan også åpne en e-postmelding i karantenen og vise innholdet. Du kan imidlertid ikke vise vedlegg i karantenen. Meldinger i karantenen kan godkjennes og sendes til innboksen eller slettes og tømmes fra systemet.

15 Karantenekategorier Det er 9 e-postkategorier som kan filtreres til karantenen: Brukermanual for WebQuarantine De andre kategoriene med e-post som sendes til karantenen, er Virus og Uønskede vedlegg. Et uønsket vedlegg er en filtype som systemansvarlig tolker som en mulig trussel. Falsk positiv En falsk positiv er en melding som feilaktig blir tolket som en av de filtrerte kategoriene. Falsk positiv-meldinger kan godkjennes slik at de sendes til innboksen, og du kan legge til e-postadressene eller domenet i Klarert-listen, slik at meldingene fra denne kilden ikke settes i karantene i fremtiden (med mindre systemet oppdager et virus). 10

16 Karanteneinnhold Godkjenne e-post fra karantene 1. Velg meldingene du vil godkjenne. 2. Velg enten: Godkjenn meldinger for å godkjenne meldingen og sende den til innboksen. ELLER Godkjenn og rapporter meldinger som seriøs e-post for å godkjenne meldingen og sende den til innboksen og i tillegg sende en kopi til Normans antispam-team for mønsteranalyse. 11

17 Se Kapittel 3: Innstillinger for å se en forklaring på hvordan du kan planlegge generering av karantenerapporter. Karantenerapporter NEPMail kan konfigureres slik at du får tilsendt karantenerapporter via e- post med jevne mellomrom (vanligvis én gang om dagen). Du mottar bare karantenerapporten hvis du har meldinger i karantene når systemet genererer rapportene. En karantenerapport viser informasjon om e-post som er sendt i karantene siden forrige rapport, i tillegg til informasjon om alle e-postmeldingene som er i karantenen. 12

18 Godkjenne eller slette e-post i karantene via karantenerapporten 1. Åpne karantenerapporten i e-posten. Brukermanual for WebQuarantine 2. Klikk på hyperkoblingene i rapporten for å gjøre ett av følgende: a. Godkjenn e-postmeldingen og send den til innboksen. b. Godkjenn e-postmeldingen, send den til innboksen og rapporter e-postmeldingen til Norman som en falsk positiv (en e-postmelding som er feilaktig tolket som uønsket). c. Slett meldingene i karantene. 13

19 Kapittel 3: Innstillinger Velg Innstillinger på navigeringslinjen for å åpne sidene der du kan angi karanteneregler for kontoen din. Innstillinger-meny 14

20 Alternativer Gå til Innstillinger > Alternativer for å angi listevisningsinnstilli nger. Innstillinger for Alternativer Angi antall meldinger som skal vises i lister 1. Velg hvilken tidssone du vil bruke for meldingstidsstempler. 2. Angi antall meldinger du vil vise på hver side. 3. Klikk på Lagre. 15

21 E-postfiltre Du kan slå på eller av eller endre alvorlighetsgraden for filtrene som brukes til å oppdage spam, virus og uønskede vedlegg i innkommende e-post. Gå til Innstillinger > E-postfiltrering for å følge fremgangsmåtene nedenfor. E-postfiltrering-meny 16

22 Endre innstillingene for spamfiltrering Slik angir du hva som skal skje med e-post som er identifisert som spam: En falsk positiv er en seriøs e- postmelding som feilaktig er fanget opp av e- postfilteret. 1. Velg enten: a. Slett meldingen straks (du kan ikke vise meldinger som er identifisert som spam) ELLER b. Blokker meldingen og sett i karantene (du kan godkjenne og sende meldingen til innboksen). ELLER c. Merk meldingen og la den passere. 2. Klikk på Lagre. Innstillinger for antispamfilter Slik velger du nivå for spamfiltrering: 1. Velg enten: a. Deaktivert (ingen spamfiltrering). ELLER 17

23 b. Normalt (grunnleggende spamfiltrering). Brukermanual for WebQuarantine Det er mulig at systemansvarlig har angitt innstillingene på dine vegne og låst dem. Hvis dette er tilfelle, kan du ikke endre innstillingene, og du må kontakte systemansvarlig hvis du vil gjøre endringer. ELLER c. Høyt (avansert spamfiltrering). ELLER d. Ekstremt (kan av og til føre til falske positive). 2. Klikk på Lagre Endre innstillingene for virusfiltrering For å angi hva som skal skje med virusinfiserte e-postmeldinger går du til Innstillinger > E-postfiltrering > Antivirus: 1. Velg enten: a. Slett meldingen straks (du kan ikke se på meldinger som inneholder virus). ELLER b. Blokker meldingen og sett i karantene (du kan lese meldingen, men kan ikke åpne vedlegg som inneholder virus). 2. Klikk på Lagre. Antivirus-innstillinger 18

24 Slik slår du på og av virusfiltrering: 1. Velg enten: Brukermanual for WebQuarantine De fleste virus sendes i dag fra falske e- postadresser. Derfor er ikke alternativet for virusvarsling så effektivt lenger, siden personen som mottar varselet, vanligvis ikke har kjennskap til det. Det kan også ende med at innboksen til denne uskyldige personen blir overfylt med virusvarsler. Derfor anbefales ikke alltid dette varslingsalternativet. a. Normalt for å slå på virusfiltrering. ELLER b. Deaktivert for å slå av virusfiltrering. 2. Klikk på Lagre. Slik endrer du innstillingene for virusvarsling: 1. Velg: Avsender mottar varsel for å la avsendere få vite at de har sendt et virus Mottaker mottar varsel for å la mottakere få vite at de har e-post med virus i karantene. 2. Klikk på Lagre. I NEP WebQuarantine kan du endre innstillingene for begrensning av vedlegg, men du kan ikke definere hvilke filtyper som skal stoppes for hvert begrensningsnivå (normal, høyt og ekstremt). Kontakt systemansvarlig hvis du ønsker mer informasjon om uønskede filtyper. Uønskede vedlegg Uønskede vedlegg defineres av systemansvarlig. Et uønsket vedlegg er vanligvis en filtype som anses å utgjøre en unødvendig risiko for systemet, for eksempel en fil av typen VBS, som ofte brukes for å spre datavirus via e-post. Du endrer innstillingene for uønskede vedlegg på samme måte som innstillingene for antispam og antivirus. Dette forklares i delene nedenfor. 19

25 Klarert-listen inneholder e- postadresser til personer som du alltid vil motta meldinger fra. Blokkert-listen inneholder e-postadresser til personer som du aldri vil motta meldinger fra. Brukermanual for WebQuarantine Blokkerte og klarerte avsendere Når du viser en e-postmelding som er satt i karantene, er det lett å klassifisere avsenderadressen. Legge til adresser i Klarert-listen 1. Velg en melding og åpne den. 2. Klikk på Klarert-liste for å legge til avsenderens adresse i Klarertlisten (e-post fra denne avsenderen sendes alltid til innboksen). Klarerte avsendere-liste 20

26 Legge til adresser i Blokkert-listen 1. Velg en melding og åpne den. Brukermanual for WebQuarantine 2. Klikk på Blokkert-liste for å legge til denne e-postadressen i Blokkert-listen (e-post fra denne adressen settes enten automatisk i karantene eller slettes, avhengig av innstillingene systemansvarlig har valgt for e-postserveren). Liste over blokkerte avsendere 21

27 Innstillinger for karantenerapport Hvis du har fått rettigheter til å overstyre domene- og serverinnstillingene, kan du velge hvor ofte du skal motta karantenerapporten. Selv om du velger å motta en karantenerapport hver dag, får du bare rapporten hvis du har ny e- post som er fanget opp av filtrene og satt i karantene. 1. Gå til Innstillinger > E-postfiltrering > Alternativer for karantenerapportering. 2. Klikk på Overstyr standarder for domene for å aktivere valg av rapportfrekvens. 3. Velg ønsket frekvens fra rullegardinlisten. Alternativer for karantenerapportering 22

28 Kapittel 4: Statistikk Kontostatistikk Du kan sjekke e-posttrafikken din på startsiden. Statistikksiden har et histogram med daglig, ukentlig, månedlig eller årlig informasjon om mengden seriøse e-postmeldinger i forhold til mengden med spam, eller mottatte e-postmeldinger med uønskede vedlegg eller virus. Det vises også et sektordiagram med daglig, ukentlig eller månedlig sammenligning av de forskjellige typene spam du har mottatt. 21

29 NEP-statistikk E-posttrafikk de siste 7 dagene Hvis du vil se et histogram for den siste uken med oversikt over hvor mange meldinger du har mottatt med seriøs e-post, spam, e-post med uønskede vedlegg og e-post som inneholder virus, velger du E-posttrafikk de siste 7 dagene fra rullegardinlisten. Se en daglig oversikt over spamtyper som er mottatt Velg dagen du vil vise spamstatistikk for, fra rullegardinlisten. 22

30 Sektordiagrammet viser statistikk over de forskjellige spamkategoriene du mottok den valgte dagen. E-posttrafikk de siste 8 ukene Hvis du vil se et histogram for de siste 8 ukene med oversikt over hvor mange meldinger du har mottatt med seriøs e-post, spam, e-post med uønskede vedlegg og e-post som inneholder virus, velger du E-posttrafikk de siste 8 ukene fra rullegardinlisten. Se en ukentlig oversikt over spamtyper som er mottatt Velg E-posttrafikk de siste 8 ukene fra rullegardinlisten. Velg Spamdetalj for uken <dato> for uken du vil vise fra rullegardinlisten. Sektordiagrammet viser statistikk for spamkategoriene du har mottatt ukentlig. 23

31 E-posttrafikk de siste 12 månedene Hvis du vil se et histogram for de siste 12 månedene med oversikt over hvor mange meldinger du har mottatt med seriøs e-post, spam, e-post med uønskede vedlegg og e-post som inneholder virus, velger du E-posttrafikk de siste 12 månedene fra rullegardinlisten. Se en månedlig oversikt over spamtyper som er mottatt Velg E-posttrafikk de siste 12 månedene fra rullegardinlisten. Velg Spamdetalj for måneden <dato> for måneden du vil vise fra rullegardinlisten. Sektordiagrammet viser statistikk over de forskjellige spamkategoriene du mottok den valgte måneden. 24

32 Ordliste Alias Et alternativt navn på en postboks. Autosvar En e-postmelding som skal sendes automatisk som svar på all mottatt e-post. Blindkopi (BCC) Mottakerne i dette feltet på en e-postmelding vises ikke for hovedmottakeren eller for mottakerne i feltet Kopi. Svartelister Se Blokkert-liste. Blokkert-liste Lar brukerne angi et domene eller en IP-adresse og e-postadresser som de ikke vil motta post fra. Nettleser Dette er et program som gjør at du kan åpne og bruke nettsteder på Internett. Eksempler på vanlige nettleserprogrammer er Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera og Safari. 25

33 Kompatibilitet med nettleseren Brukermanual for WebQuarantine Uttrykket kompatibilitet med nettleseren går på at nettleserprogrammer fra forskjellige leverandører noen ganger viser samme nettside med forskjellig formatering. Dette er fordi de tolker koden (som består av mange HTML-koder) bak et nettsted på forskjellige måter. Noen ganger er disse forskjellene minimale, men dessverre kan de noen ganger føre til at du ikke kan vise enkelte deler av et nettsted. Disse delene kan ha brukt spesiell HTML-kode som nettleseren din ikke gjenkjenner. Kopi (CC) Mottakerne i dette feltet på en e-postmelding er ikke hovedmottakerne. Mottakere i Kopifeltet på en e-postmelding trenger vanligvis ikke gjøre noe mer med meldingen. De er som oftest kopiert for informasjonens skyld. Oppfangingsprosent Prosentvis andel av spampost som stoppes av antispamløsningen. Måler hvor effektiv løsningen er til å stoppe spam. Innholdsfiltrering Søker etter nøkkelfraser i ren tekst, og finner i tillegg prosentandel HTML, bilder og andre tegn på at meldingen er spam. CSV (Comma Separated Values) Dette er en kommadelt tekstfil. Internett-konto med oppringing Dette er en konto der du kan bruke et modem for å koble deg til en Internett-leverandør, som deretter gir deg tilgang til Internett. Falsk negativ En falsk negativ er en e-postmelding som er spam, men som ikke gjenkjennes av en antispamløsning, og dermed slipper inn i innboksen som en seriøs e-postmelding. Falsk positiv En falsk positiv er en seriøs e-postmelding som likevel blir tolket som en spammelding, og derfor ikke slipper inn i innboksen. ISP (Internet Service Provider) Internett-leverandøren som gir deg tilgang til Internett. 26

34 Karantene Brukermanual for WebQuarantine Brukes til å isolere filer som mistenkes for å inneholde en trussel, for eksempel et virus, slik at de ikke kan åpnes. Karantenerapport En rapport over e-postmeldinger som er i karantene for en NEPMail-konto. Rapporten sendes til brukerens innboks med jevne mellomrom. Denne rapporten genereres bare når en brukerkonto har e-post som er identifisert som spam, eller inneholder et virus og derfor er holdt tilbake fra brukerens innboks. Server En datamaskin som kjører administrativ programvare (i denne håndboken bruker vi server om en datamaskin på Internett som kjører et e-postprogram). Spam Uoppfordret, uønsket, masseutsendt, kommersiell e-post. Klarerte avsendere-liste Lar brukerne angi en kilde eller en IP-adresse som all e-post godkjennes fra, selv om enkeltmeldinger får mange spampoeng. URL (Universal eller Uniform Resource Locator) Dette er en Internett-adresse som brukes av nettlesere for en bestemt datamaskin eller for et dokument (ressurs). Hvitelister Se Klarert-liste. 27

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.81 Referansehåndbok ii NVC for arbeidsstasjoner - Referansehåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Ny generasjon av NOD32-teknologi Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden Innhold 1. ESET

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 5mfp HP Innebygd Web-server Brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerveiledning. (beregnet på produktversjon 4.2 og høyere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Brukerveiledning. (beregnet på produktversjon 4.2 og høyere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Brukerveiledning (beregnet på produktversjon 4.2 og høyere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Innhold 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2 Systemkrav... 5 2. Installasjon...6

Detaljer

Kapitel 1: Installering...5

Kapitel 1: Installering...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...7 1.3 Installere

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

hp innebygd Web-server LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp

hp innebygd Web-server LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp hp innebygd Web-server brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Kapitel 1: Installering...4

Kapitel 1: Installering...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Før du installerer for første gang...5 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Brukerhåndbok PN: 10446328-NO

Brukerhåndbok PN: 10446328-NO Brukerhåndbok PN: 10446328-NO Norton AntiVirus 2006 Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 12.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Norton Ghost, Norton GoBack, LiveUpdate,

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer