Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 Innleiing Om Sparebanken Sogn og Fjordane Hovudlinjer 3. kvartal 2011 Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

4 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 34,4 mrd. Finanshus retta mot privat- og bedriftsmarknaden 22 salskontor i Sogn og Fjordane og 17 bank i butikk avtaler og kontor i Bergen 303 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

5 KONKURRANSEKART Konkurransekart for Sogn og Fjordane SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 17 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 10 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

6 HOVUDLINER PR. 3. KVARTAL 2011 Resultat før skatt 129 mill. kr. (231 mill. kr.) Totalresultat inkl. postar med verdiendring mot EK 102 mill. kr. (142 mill. kr.) Eigenkapitalavkastning (totalresultat) 5,7% p.a. (9,1% p.a.) Netto renteinntekter auka med 3,4% Netto tap på finansielle instrument 21mill. kr (vinst 43 mill. kr.) Andre inntekter auka med 10,1% Resultat fin. instrument med verdiendring mot EK 25 mill. kr. (minus 24 mill. kr.) Driftskostnadane auka med 32% primært grunna tilbakeføring av AFP ansvar i fjor Nedskriving på utlån 85 mill. kr. (90 mill. kr.) Kapitaldekningsprosent 13,0% (11,3%) Langsiktig rating A3 frå Moodys for banken og Aaa for OMF-programmet

7 Innleiing Resultatutvikling Utvikling Hovudtal Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

8 kv.09 3.kv.10 3.kv Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat etter skatt Totalresultat Figuren viser resultat etter skatt for konsernet i åra 2001 til 2011 (MNOK)

9 kv.09 3.kv.10 3.kv Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt Redusert resultat p.g.a. auke i driftskostnader p.g.a. tilbakeføring av ÀFP i fjor og tap på finansielle instrument i år Figuren viser resultat før nedskrivning (inkl. resultat frå finansielle instrument ) og resultat før skatt (MNOK) for konsernet i åra 2007 til 2011

10 kv.09 3.kv.10 3.kv.11 0,48 % 0,48 % 0,36 % 0,31 % 0,73 % 1,34 % 1,07 % 1,09 % 0,98 % 0,87 % 0,75 % 0,85 % 1,37 % 1,45 % Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Figuren viser resultat før nedskrivning (inkl. verdipapir) og resultat før skatt i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2007 til 2011

11 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,89 % 0,87 % 0,90 % 0,85 % ,26 % 1,17 % 91 1,41 % 99 1,53 % 1,52 % RESULTAT FØR TAP KVARTALSVIS Resultatutvikling 120 1,80 % 100 1,60 % 1,40 % 80 1,20 % 60 1,00 % 0,80 % 40 0,60 % 20 0,40 % 0,20 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i resultat før tap for konsernet (resultat før nedskrivning utlån og garantier og vinst driftsmidlar). Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

12 ,20 % 0,13 % 0,67 % 52 0,78 % 0,70 % ,01 % 1,07 % ,21 % 1,14 % Resultatutvikling RESULTAT FØR SKATT KVARTALSVIS 90 1,40 % ,20 % 1,00 % 50 0,80 % 40 0,60 % ,40 % 0,20 % 0 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 0,00 % 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Figurane viser kvartalsvis utvikling i resultat før skatt for konsernet.tal i MNOK og % av gj. sn..forvaltningskapital (annualisert)

13 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Resultat Basisdrift (før nedskriving på utlån) Basisdrift (etter nedskriving på utlån) Eksklusiv utbyte og verdiendring frå finansielle instrument

14 4,3 % 5,2 % 5,2 % 6,4 % 6,2 % 6,8 % 6,4 % 5,7 % 10,5 % 10,0 % 10,6 % 9,1 % 13,5 % 13,1 % Resultatutvikling EIGENKAPITALAVKASTNING EK avkastning etter skatt EK avkastning (totalresultat) 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % kv.09 3.kv.10 3.kv.11 Figuren viser eigenkapitalavkastning etter skatt og eigenkapitalavkastning etter skatt inkl.resultat finansielle eigendelar tillgjengeleg for sal for konsernet i åra 2007 til 2011 (annualiserte tal)

15 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Rentenetto Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

16 kv.09 3.kv.10 3.kv.11 2,92 % 2,89 % 2,64 % 2,48 % 2,28 % 2,05 % 2,00 % 1,72 % 1,75 % 1,66 % 1,76 % 1,60 % 2,10 % Inntekter UTVIKLING I RENTENETTO 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Rentenetto Rentenetto pr. 3. kvartal 2011 er 403 MNOK, 13 MNOK høgre enn per 3. kvartal 2010 Som andel av GFK er rentenettoen 0,16 prosentpoeng lågare enn pr. 3. kvartal 2010 Reduksjon i rentenetto i % av GFK skuldast i hovudsak lågare rentemargin på innskot og utlån til kundar Figuren viser utvikling i rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2007 til 2011 (kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert)

17 3. kv kv kv kv kv kv KV KV KV. 11 1,64 % 1,58 % 112 1,86 % 1,88 % 1,75 % 1,87 % 1,80 % 1,70 % 1,66 % Inntekter RENTENETTO KVARTALSVIS Mill.kr. % av gsn. fov.kap ,40 % 2,20 % 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % Rentenettoen i 3. kvartal 2011 er 140 MNOK, 5 MNOK høgre enn i 3.kvartal 2010 Rentenettoen i % av GFK er 0,21 prosentpoeng lågare enn i samme kvartal Reduksjonen skuldast primært lågare kundemargin 0 1,00 % Figuren viser kvartalsvis utvikling i rentenetto i kroner og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet (annualisert)

18 0,42 % 0,41 % 0,40 % 0,40 % 0,39 % 0,52 % 0,48 % Inntekter UTVIKLING I ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,60 % 0,50 % 0,40 % Andre driftsinntekter 98 MNOK, 11 MNOK høgre enn pr. 3. kvartal ,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % kv.09 3.kv.10 3.kv.11 Figuren viser utvikling i netto andre driftsinntekter (eks. utbytte og verdiendring finansielle instrument) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2007 til Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.

19 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,47 % 0,45 % 0,40 % 0,40 % 0,38 % ,44 % 0,45 % 0,40 % 0,40 % Inntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,50 % ,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % ,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 5 0 0,05 % 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i andre inntekter for konsernet ( eks. utbytte og verdiendring på finansielle instrument). Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

20 kv.09 3.kv.10 3.kv Inntekter UTVIKLING I SUM INNTEKTER Rentenetto Andre inntekter Sum inntekter pr. 3. kvartal 2011 er 41 MNOK lågare enn pr. 3. kvartal 2010 Reduksjonen skuldast tap på finansielle instrument Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto og netto andre inntekter) for konsernet i åra 2007 til 2011 (MNOK)

21 2,07 % 2,10 % 1,72 % 1,75 % 1,66 % 1,76 % 1,59 % 0,46 % 0,59 % 0,31 % 0,58 % 0,38 % 0,30 % 0,59 % 2,18 % 2,04 % 2,66 % 2,41 % 2,33 % 2,35 % 1,89 % Inntekter UTVIKLING I SUM INNTEKTER Rentenetto Andre inntekter 3,00 % 2,50 % Per 3.kvartal 2011 er sum inntekter i % av GFK redusert med 0,46 prosentpoeng 2,00 % 1,50 % Reduksjonen skuldast lågare kundemargin og lågare resultat frå finansielle instrument 1,00 % 0,50 % 0,00 % Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto + netto andre inntekter) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2007 til Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.

22 135 1,97 % 148 2,12 % 1,99 % 1,97 % 1,87 % ,53 % ,60 % 2,55 % 2,32 % Inntekter SUM INNTEKTER KVARTALSVIS 200 3,00 % ,50 % ,00 % 100 1,50 % ,00 % ,50 % 0 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 0,00 % 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Figurane viser kvartalsvis utvikling i sum inntekter for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

23 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Driftskostnader Forvaltning og årsverk Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

24 (j) 3.kv.09 3.kv.10 3.kv.10 (j) 3.kv.11 2,03 % 1,82 % 1,73 % 1,66 % 1,61 % 1,41 % 1,32 % 1,32 % 1,20 % 0,97 % 1,09 % 0,91 % 1,16 % 1,07 % 1,04 % Kostnader UTVIKLING I KOSTNADER 2,50 % Pr. 3.kvartal 2011 er driftskostnadene auka med 63 MNOK i forhold til samme periode ,00 % 1,50 % 1,00 % Som andel av GFK er driftskostnadene opp 0,13 prosentpoeng samanlikna med same periode 2010 Auken skyldast i hovudsak at det pr. 3. kvartal 2010 vart tilbakeført AFP ansvar med 37 MNOK (eingongseffekt) og fusjon med Fjaler Sparebank. 0,50 % Justert for AFP tilbakeført i fjor er det ein reduksjon på 0,03% poeng. 0,00 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2001 til (Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert). Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP (MNOK 37).

25 (j) 3.kv.09 3.kv.10 3.kv.10 (j) 3.kv.11 41,4 % 38,5 % 49,7 % 46,7 % 45,6 % 54,6 % 55,1 % 57,4 % 55,0 % Kostnader UTVIKLING I KOSTNADER 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Pr. 3. kvartal 2011 er sum driftskostnader som andel av driftsinntekter auka med 16,5 prosentpoeng samanlikna med same periode 2010 Justert for AFP er driftskostnader som andel av driftsinntekter auka med 9,3 prosentpoeng fra 3. kvartal 2010 Kostnader som har auka er relatert til fusjon med Fjaler Sparebank og høgre IT kostnader 0,0 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av driftsinntekter inkl. inntekter fra finansielle instrument for konsernet i åra 2007 til Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP

26 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,70 % ,08 % 1,07 % 1,03 % ,26 % 1,15 % 1,12 % 1,07 % 1,02 % Kostnader DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 100 1,40 % ,20 % 1,00 % ,80 % 0,60 % ,40 % 0,20 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i driftskostnader for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

27 , , ,9 32,8 34,4 Kostnader FORVALTNING OG ÅRSVERK Forv.kap.mrd Årsverk 35, ,0 31, ,0 27, , ,0 21, ,0 17, ,0 260 Figuren viser utvikling i forvaltningskapital (søyler) og antal ansatte (punkt) for konsernet i åra 2007 til 2011

28 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Tapsutvikling Misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

29 kv.09 3.kv.10 3.kv Tap og misleghald TAPSUTVIKLING Nedskrivning på utlån pr. 3. kvartal 2011 er 5 MNOK lågare enn pr. 3.kvartal Snitt: Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar for konsernet i åra 2001 til 2011

30 kv.09 3.kv.10 3.kv.11-0,20 % -0,20 % -0,15 % 0,04 % 0,25 % 0,32 % 0,45 % 0,30 % 0,32 % 0,28 % 0,71 % 0,84 % 1,22 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % Snitt: 0,33% 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar i prosent av brutto utlån for konsernet i åra 2001 til 2011 (kvartalsvise tal er ikkje annualisert)

31 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,01 % 0,02 % 0,05 % ,10 % 0,10 % 39 0,11 % 0,13 % 47 0,17 % 0,18 % 61 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING KVARTALSVIS 70 0,20 % ,18 % 0,16 % 0,14 % ,12 % 0,10 % 0,08 % ,06 % 0,04 % 0,02 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i nedskrivning på utlån og garantiar (inkl. netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar) for konsernet. Tall i MNOK og % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

32 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 0,27 % 0,33 % 0,31 % 0,37 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 1,35 % 0,89 % 1,25 % 1,62 % 1,52 % 1,31 % 1,28 % 1,57 % 1,73 % 1,56 % 2,66 % 3,01 % 2,78 % 2,75 % 3,57 % 3,37 % 3,27 % 3,51 % Tap og misleghald MISLEGHALD - UTVIKLING KONSERN PM BM Totalt 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % Auka misleghald i 3. kvartal er i hovudsak relatert til eitt engasjement. Det er gjennomført tapsavsetning for engasjementet og det blir arbeidd med realisasjon. 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

33 Tap og misleghald NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Reduksjon i tapsavsetning i forhold til p.g.a. konstatering av tidlegare avsett tap (117 MNOK ) kv.09 3.kv.10 3.kv.11 Figuren viser utvikling i balanseførte individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar (MNOK). Gruppenedskrivingar er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen

34 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Balanseutvikling Utvikling utlån og innskot Funding Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

35 kv.09 3.kv.10 3.kv.11 11,9 12,8 13,2 14,4 15,8 18,8 22,5 26,7 27,9 27,9 32,8 31,9 34,4 FORVALTNINGSKAPITAL Balansetutvikling 40,0 35,0 30,0 25,0 7,7% auke i forvaltningskapital en samanlikna med 3. kv Auken skuldast primært vekst i utlån til PM 20,0 15,0 10,0 5,0 - Figuren viser forvaltningskapital for konsernet i åra 2001 til 2011 (mrd. NOK)

36 12,0 13,3 14,1 14,0 16,8 15,7 17,3 22,5 20,1 26,7 23,7 24,8 27,9 28,6 27,9 24,3 27,9 32,8 31,9 29,9 34,4 Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING 40,0 35,0 30,0 25,0 Forvaltnings kapital Netto utlån Innskot Forvaltningskapitalen har auka på 2,5 mrd.kr. frå 3. kvartal 2010 Auke både i utlån og innskot med hhv. 2,0 mrd. kr. og 1,6 mrd. kr. frå 3. kvartal ,0 15,0 10,0 5,0 0, kv.09 3.kv.10 3.kv.11 Figuren viser årlig utvikling i forvaltningskapital, netto utlån og innskudd for konsernet (Mrd NOK)

37 5 % 5 % 6 % 7 % 11 % 11 % 8 % 7 % 10 % 11 % 14 % 15 % 12 % 20 % 19 % 17 % 19 % 18 % 17 % 15 % 19 % Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING -VEKST 25 % Vekst i forvaltningskapital Vekst i utlån Vekst i innskot 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % kv.09 3.kv.10 3.kv.11 Figuren viser prosentvis årlig vekst i forvaltningskapital, netto utlån og innskudd for konsernet

38 9,7 10,6 10,3 14,8 17,5 19,8 24,6 28,1 30,1 Innskot, utlån og balanse UTVIKLING I UTLÅN 35,0 30,0 25,0 3. Kv Kv Kv Utlån er auka med 2,0 mrd. kr. frå 3.kvartal 2010 tilsvarende ein oppgang på 7,1%. Utlån til PM er auka med 2,3 mrd. kr. eller 13,2% Reduksjon i utlån til BM med 2,2% 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM Figuren viser utvikling i utlån til personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (mrd. NOK)

39 Innskot, utlån og balanse FORDELING AV BRUTTO UTLÅN UTLÅN PR UTLÅN PR ,16 % 0,13 % 37,81 % PM BM 34,27 % PM BM 62,04 % OFF 65,60 % OFF Figurene viser fordeling av brutto utlån til personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (%)

40 4,4 5,1 5,3 1,4 1,4 1,9 8,2 9,2 10,1 14,0 15,8 17,3 UTVIKLING I INNSKOT Innskot, utlån og balanse 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 3. Kv Kv Kv Brutto innskot er opp 1,5 mrd. kr. frå 3. kvartal 2010 tilsvarende ein oppgang på 9,8% Innskot frå PM auka med 9,1% Innskot frå BM auka med 4,2% Innskot frå off. sektor auka med 34,5% 6,0 4,0 2,0 0,0 Innskot PM BM OFF Figuren viser utvikling i innskot frå personmarknad, bedriftsmarknad og det offentlige (mrd.nok)

41 Innskot, utlån og balanse INNSKOTSFORDELING INNSKOT PR INNSKOT PR ,44 % 8,95 % 58,61 % PM 10,97 % BM 30,72 OFF % 58,30 % PM BM OFF Figurene viser fordeling av innskot frå personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (%)

42 55,8 % 55,8 % 56,3 % 58,0 % 57,0 % 55,9 % 57,3 % 59,3 % 59,3 % 59,7 % 60,6 % 60,5 % 63,8 % 65,8 % Innskot, utlån og balanse INNSKOTSDEKNING Innskotsdekning (konsern) Innskotsdekning (morbank) 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 60,0 % 58,0 % Auke i innskotsdekninga frå 3. kvartal 2010 med 1,4% poeng for konsern og 5,3% poeng for morbank 56,0 % 54,0 % 52,0 % 50,0 % Figuren viser utvikling i innskotsdekning (innskot i % av brutto utlån) for konsernet og for morbanken (morbank er ekskl. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, som vart operativt med bustadutlån i 2009)

43 ,3 % 10,5 % 10,8 % 10,3 % 10,4 % 12,1 % 12,0 % EIGENKAPITAL OG KJERNEKAPITAL Innskot, utlån og balanse EK (MNOK) Kjernekapital (%) ,00 % ,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % Auke i kjernekapitaldekninga gjennom resultat og etablering av fondsobligasjon Kjernekapitalen inkluderer fondsobligasjon med 313 mkr. pr ,00 % Figuren viser utvikling i egenkapital (søyler) og kjernekapital (punkt) for konsernet

44 11,3 % 11,3 % 10,5 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 11,4 % 10,3 % 11,3 % 10,4 % 12,9 % 11,9 % 13,0 % 12,0 % KAPITALDEKNINGSUTVIKLING Innskot, utlån og balanse Kapitaldekning Kjernekapital kv.09 3.kv.10 3.kv.11 Figuren viser utvikling i kapitaldekningsprosent for konsernet

45 MNOK FORFALLSPROFIL FUNDING PR Innskot, utlån og balanse Banken har fokus på innskotsdekning, likviditetsreserve og forfallsstruktur på fundiga i styring av likviditeten Fondsobligasjonar og Ansvarleg lån (call-dato) Kredittinstitusjonar Bytteordningen og F-lån Banken nyttar bustadlån til å skrive ut obligasjonar med førerett gjennom dotterselskapet Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS OMF Obligasjon og sertifikat Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

46 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 OMSTILLINGSTID Innskot, utlån og balanse 6000 Likviditetsbeholdning inkl. bustadlån klargjort for OMF-utlegging Likviditetsbeholdning Konsernet har pr. 3.kvartal 2011 ein likviditetsreserve på 3,5 mrd. kr. plassert i kortsiktige innskot i Norges bank eller andre bankar og fritt omsettelege obligasjonar og sertifikat Likviditetsbeholdning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med budsjett/prognose -2000

47 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

48 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet pr er redusert samanlikna med same periode i fjor. Skuldast i hovudsak tilbakeføring av AFP ansvar i fjor og negativt resultat frå aksjar i Rentenetto og andre driftsinntekter høgre enn for same periode i fjor. Nedskriving på utlån er høgre enn venta. I hovudsak relatert til nokre større engasjement. Resultatet er svakare enn forventa Tiltak for å auke innteninga: Heve marginen på utlån Kostnadseffektivisering Reknar med at positiv resultatutvikling i 4. kvartal samanlikna med resultat hittil i år.

49 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

50 Resultatutvikling HOVEDTAL PR. 3. KVARTAL 2011 (Tal i millionar kroner, konsern) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat av langsiktige fin. eigedelar tilgjengeleg for sal Totalresultat

51 Balanse HOVEDTAL PR. 3. KVARTAL 2011 (Tal i millionar kroner, konsern) BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar Gruppenedskriving på utlån og garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

52 Innskot, utlån og balanse BALANSEN - HOVEDTAL (Tal i millionar kroner, konsern) BALANSE Endring Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar Gruppenedskriving på utlån og garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

53 Resultatutvikling HOVEDTAL PR. 3. KVARTAL 2011 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,59 % 1,76 % 1,75 % Andre driftsinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,39 % 0,40 % 0,41 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,04 % 0,91 % 0,97 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 52,69 % 41,96 % 44,72 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 55,00 % 38,50 % 41,40 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,85 % 1,45 % 1,37 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,51 % 1,04 % 0,94 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,31 % 0,75 % 0,73 % Eigenkapitalavkastning før skatt 7,22 % 14,84 % 12,87 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 4,31 % 10,64 % 10,49 % Eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. res. fin. eigendelar 5,71 % 9,12 % 9,99 %

54 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT MNOK 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån Basisdrift etter nedskriving kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Basisdrift (før tap) kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Basisdrift etter tap Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Investorpresentasjon Mars 2013

Investorpresentasjon Mars 2013 Investorpresentasjon Mars 2013 DET ER PÅ KYSTEN DET SKJER! Stagnerande folketal Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Næringsliv i omstilling Sterke primærnæringar Oljen gir optimisme Mobiliteten

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 380 387 Netto renteinntekter 403 390 526 56 46-21 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 31. mars 2017

Kvartalsrapport. 31. mars 2017 Kvartalsrapport 31. mars 2017 RESULTAT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 7.576 7.159 28.805 Rentekostnader og lignende kostnader 2.397 2.995 10.297 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 2. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 2. kvartal Kvartalsrapport 2013 2. kvartal DRIFTSRESULTAT 2. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i andre kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 3,1 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer