kognitiv fysioterapi ved langvarige smerter Bakgrunn for utvikling av Somatokognitiv (fysio)terapi Brunner & Fersum CBT og fysioterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kognitiv fysioterapi ved langvarige smerter Bakgrunn for utvikling av Somatokognitiv (fysio)terapi Brunner & Fersum CBT og fysioterapi 12.03."

Transkript

1 Somatokogntv (fyso)terap ved langvarge bekkensmerter- CPP- chronc pelvc pan Førsteamanuenss Gro Kll Haugstad Insttutt for Fysoterap Høgskolen Oslo og Akershus Forsknng gruppe: Assocate Professor, MHS, PhD, physotherapst Gro Kll Haugstad, Oslo and Akershus Unversty College (HOA) Lecturer, physotherapst, MHS, Eln Håkonsen (HOA) Lecturer, physotherapst, MHS, Ingvld Lllehee (HOA) Assocate Professor, MHS, physotherapst Mart Fougner (HOA) Neurologst MD, PhD Tor S. Haugstad (Sunnaas Hosptal) Gynecologst, MD Unn Krste, Oslo Unversty Hosptal (OUS) Gynecologst, MD Rolf Krschner (OUS) Professor, MD, PhD Ulrk F. Malt, (OUS) Assocate Professor MHS, PhD, physotherapst Slawomr Wojnusz (HOA/OUS) Clncal specalst n Psychology, MPS Sv Leganger (OUS) Bakgrunn for utvklng av Somatokogntv (fyso)terap 1995 Psykosomatsk polklnkk åpnet på Rkshosptalet, med en fysoterapeut ansatt Mange pasenter med langvarge smerter som hadde prøvd det meste ble henvst -pasenter med langvarge smerter bekkenet «uten bologske funn» Bakgrunn for utvklng av Somatokogntv terap Fysoterap med vekt på mental forberedelse forkant av en bevegelse (Mensendeck 1937) Nå er dette bltt nyttg kunnskap motorsk lærng (Gaggol et al 2013, Ftts & Posner 1967) Kogntv terap ble ntrodusert på -90 tallet på Modum Bad (Martnsen et al 2004, 2009, Beck 2003) Somatokogntv terap kogntv fysoterap ved langvarge smerter Brunner & Fersum CBT og fysoterap Sammensmeltng av fysoterap og kogntv terap = Soma to kogntv terap Flere fysoterapeuter og forsknngsmljøer bruker nå kogntv tlnærmng tl muskelskjelett ldelser, med gode resultater. (Brunner et al 2013, Fersum et al 2013, O Sullvan 2011, Haugstad et al 2013) 1

2 Kogntv terap og fysoterap Kogntv funksjonell terap Behandlngsformer «for hjernen» stedet for muskler, ledd eller hjertekarsystemet? Krever moderne smerte- neuroscence behandlngsstrateger som tar skte på å redusere følsomheten CNS (dvs. desensblserende teraper) Smertebehandlng Njs 2013 SKT somatokogntv terap Fysoterap med vekt på de kogntve terapeutske elementene. Bygger på kogntv terap og teor Kogntv terap er utvklet av Beck, Ells, Wnterowd m.fl. SKT er kortsktg kroppsorentert terap fokusert på her og nå stuasjon Lkeverdg allanse mellom fysoterapeut og pasent, bygget på empat og dalog (Bordn 1979) Kroppsbevssthet gjennom utforskende, eksponerende og sokratsk spørrende med funksjonelle mål - gradvs progresjon Rekonstruere automatske tanker Kan forstås som en hybrd mellom fysoterap og kogntv terap (Haugstad et al 2013) 3- faset tme: 1. Samtalen; Hva er lært og opplevd sden sst? I det daglge lv? Bevegelser, tanker, levd lv.. Hjemmeoppgavene. Sette mål sammen for tmen 2. Den kroppslge tlnærmngen - Lære og utforske nye aktve bevegelser, utforske dysfunksjonelle tanker. Arbede med dsse daglge aktvteter, som påvrker resprasjon, kroppsbevssthet, srkulasjon og frykten og angsten. - Manuell frgjørng av muskelspennnger som gr nye taktle opplevelser, øke kroppserkjennelsen - Bl bevsst på forskjell mellom spennng og avspennng - Styrketrenng etter hvert som kroppsbevsstheten blr ntegrert, og angsten blr dempet 3. Nye hjemmeoppgaver blr gtt nye mål som skal nås gradvs progresjon både for tanker og bevegelser - kontrakt Hvordan undersøke pasenter med langvarge smerteldelser? Lte tlgjengelge tester for fysoterapeuter på denne typen pasenter Lte objektve funn er ofte konklusjonen Daglg funksjon er ofte lte nedsatt fht ICF, de mestrer oftest å kle på seg, vaske seg, gå tur etc. ngentng å se skulle veldg gjerne hatt en gps, hadde de enda funnet en tumor desperate utsagn fra pasenter som jeg har møtt Undersøke kvaltet av bevegelse- bakgrunn for utvklng av SMT/SFT Funksjonell anatom er v fysoterapeuter gode på Observere og evaluere kvaltet passve bevegelser ROK psykomotorsk fysoterap (Bunkan 2003) GME global muscle examnaton (Kvåle 2003) en psykodynamsk teoretsk ramme Observere og evaluere daglge aktve bevegelser som å stte, lgge, stå, gå, balansere, evne tl slpp og koordnere og å puste SMT/ SFT ble utvklet en kogntv teoretsk ramme - Kortvarg, aktv og funksjonell bevegelses test (Haugstad et al 2000) SFT/SMT (Standardzed Functonal test/standardzed Mensendeck Test) Based on prncples of functonal anatomy 0 - least optmal 7 - optmal score 2

3 CPP Chronc Pelvc Pan Langvarge bekkensmerter Pasenten kjenner smertene strukturer relatert tl pelvs Symptomer kan være assosert tl nedre urnveer, seksuelt, tarm, bekkenbunn eller gynekologsk dysfunksjon Assosert med negatve kogntve, atferdsmessge seksuelle og følelsesmessge konsekvenser Syklske smerter er nkludert (dysmenoré), hvs det er vedvarende og forbundet med ovennevnte konsekvenser Engeler, D. et al. (2012) [EAU Gudelne]; IASP [The Internatonal Assocaton for the study of pan ] Dansk stude med CPP Tverrsnttsstude med 1180 kvnner besvarte et valdert spørreskjema om kronske underlvssmerter 11% av kvnner over 18 år hadde CPP Smertene var over 4 på NRS Smertene nfluerte på daglglv hele tden hos 5 %, nnmellom hos 72% Dyspareuna var tlstede hos 36,5 % Rskofaktorer; yngre alder, kke født Danmark, og tdlgere traumer eller krurg underlvet Kvnner med CPP hadde økt hvletonus og senstvtet bekkenbunnsmuskulaturen, og nedsatt maksmal styrke og avspennngsevne bekkenbunnen (Lovng et al 2014) Bekkenbunnstrenng Fysoterap med vekt på bekkenbunns trenng kan være nyttg for kvnner med myofascal smerte (Gentlcore Saulner et al 2010, Nevlle et al 2014). Denne fysoterapen har som mål å frgjøre tetthet musklene, manuelt magen, vagna, hofter, lår og korsrygg (Ftzgerald 2009, Montenegro 2010). Men det er kke gode effektstuder som støtter et slkt enkelttltak fht follow up og størrelsene på studene (Lovng et al 2012) Fysoterap og CPP Multdsplnær, kogntv tlnærmng Det er noe mer evdens for bruk av multdsplnær ntervensjon som psykosomatsk gruppe tlnærmng (Albert et al 2000) Somatokogntv terap/fysoterap og kogntv terap (Haugstad 2006/2008) (Lovng et al 2012) Men nkonsekvent dagnostske krterer for CPP og heterogentet fremgangsmåter epdemologske studer bdrar tl betydelg varasjon prevalensanslag (Lovng et al 2013) Dr. grads stude med SKT og CPP- RCT 60 kvnner med CPP ble rekruttert fra Rkshosptalet, OUS Smerte ble evaluert med VAS på en skala fra 0-10 før og etter behandlng, og etter ett år Psykometrsk vurderng av angst, depresjon og mestrng GHQ-30 før behandlng og etter ett år Evaluerng av motorske mønstre med SMT/SFT før og etter behandlng og etter ett år (7 er optmal funksjon, 0 er mnst optmal). Evaluator ble blndet med hensyn tl hvorvdt SMT var før eller etter behandlngen, eller etter ett år RCT stude med CPP pasenter Utfallsmål 1)Prmært; Smerte 2) Sekundære; Kvaltet av bevegelse og psykologske symptomer. Intervensjons stude; Somatokogntv terap 3 mnd 1 tme med fysoterapeut uka Kontroll pasenter fkk TAU Follow up over 1 år etter behandlng 3

4 FUNN på SFT og VAS Etter SKT- 12 tmer tre måneder Holdnngsmønstre fleksjonsmønstre, asymmetr etc. Evne tl slpp ført og redusert stabltet Koordnasjon nedsatt evne tl å koordnere armer og ben Balanse vansker med å holde balanse på ett ben 10 sek Gange nedsatt fraspark og rotasjon bekken forsktg gange Resprasjon- lte synlg, noe ujevn rytme og lte dybde VAS gjennomsntt skår på 6.01 (Haugstad et al 2006, 2008) VAS etter 3 mnd etter behandlng Vas etter 1 års follow -up SFT etter 3 måneder med Behandlng og etter 1 år follow -up Depresjon og Angst etter behandlng GHQ- 30 etter 1 år: Ingen forandrng kontroll gruppen - STGT I behandlngsgruppen MSCT sgnfkant bedrng skårene for angst (p=0.00) og mestrng (p=0.01), også bedrng skår for depresjon (p=0.06) Chronc gental pan n women treated wth somatocogntve therapy n a student outpatent clnc Gro Kll Haugstad 1,2, Rolf Krschner 2, Mart Fougner 1, Ingvld Lllehee 1, Lnda Hartford Kvæl 1, Unn Krste 2, Tor S. Haugstad 1,3. 1: Oslo and Akershus Unversty College, 2: Oslo Unversty Hosptal, 3: Sunnaas Rehabltaton Hosptal Fg. 1 Score for movement patterns before and after therapy and at 6 mnth followup (posture, movement, gat, sttng posture Haugstad GK, Haugstad TS, Krste UM, Leganger S, Malt UF. Contnung mprovement of chronc pelvc pan n women after short-term Mensendeck somatocogntve therapy; results of a 1-y follow up study Am J Obst Gyn 2008 ;199:615.e1-615.e8 Fg. 2 VAS scores were obtaned before and after therapy and at 6 mnth follow-up. Fg. 3 GHQ-30 was scored before therapy and at 6 mnth follow-up (results n % from baselne). 4

5 Funn på SFT Workshop case Kvnne 35 år, Smerter bekken, under navle lysken på høyre sde 4.5 år, oppstod etter en abort og ble verre etter en gynekologsk undersøkelse, også smerter under samlee, dypt nn lyske/mage Jobber halv td som førskolelærer barnehage, er gft, 0 barn Har smerter når hun stter, går, står og lgger- må stte på den ene sden, kan bedres ved varme lange bad Lte aktv, noe dekondsjonert Bruker kke jeans, men joggebukser, har kke sex da det gjør vondt «langt nne henne» og også noen ganger vulva Blr veldg le seg når hun tenker på hvordan årene går GHQ-30 vser moderat angst og depresjon VAS 8 GHQ Fysoterapeutsk tlnærmng en kogntv terapeutsk ramme Dskusjon Undersøkelse Anamnese hva er essenselt her? Daglg Funksjon hva observerer v her? SFT Hverdags bevegelser Tanke regstrerng hvordan gjøres det? Andre undersøkelser? Behandlng Mål (Allansens tre dmensjoner)- 1)Enghet om målet 2)Enghet om veen tl målet 3) Empaten Kortsktg, langsktg oppnåelge; Økt Kroppsbevssthet bl kjent med kroppen gjennom utforskng, eksponerng, sokratsk tlnærmng Spennng/avspennng Gangen Pusten Tankene lvet og stresset Srkulasjonsendrng massasjen oxytocn Aktvtetsendrng loggbok Styrketrenng Med fysoterapeuten som couch Noen av kvnnene med CPP har fått barn og kan være på hesteryggen gjen (llustrasjons foto) 5

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer