Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål"

Transkript

1 Sportslig plan. Mål og ambisjoner Vang Skiløperforening Alpin sine mål er stadfestet i klubbens vedtekter. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Klubbens mål er å gi et bredt tilbud til alle som ønsker å bedrive alpinsport Klubben skal være aktive i å spre alpinglede Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Mål 1. Vang skiløperforening Alpin står for et sportslig opplegg som er i tråd med barneidrettsbestemmelsene. 2. Vang skiløperforening Alpin skal kunne tilby det beste sportslige tilbudet til løpere i alle aldersbestemte klasser. Dette er ikke synonymt med det mest omfattende eller det dyreste opplegget i aktuell aldersklasse. 3. Vang Skiløperforening Alpin skal jobbe aktivt for utstrakt samarbeid så vel innad i klubben som på tvers av klubber for på denne måten å sikre kompetanseutvikling. 4. Vang Skiløperforening Alpin sitt sportslige opplegg skal være i tråd med OLT (olympiatoppens) retningslinjer og progresjonsplaner for trening av barn/unge på de aktuelle alderstrinnene.

2 Sportslige retningslinjer generelt 1. Ved all trening skal kvalitet stå i fokus, Vang Skiløperforening Alpin skal IKKE sette rekord i antall skidager før sesongstart på noe alderstrinn. 2. Kvantitet skal først evt inntreffe ved antall turer på trening, for at dette skal være gjennomførbart er vi avhengige av bra barmarkstrening lenge før første planlagte skidag. 3. I Vang Skiløperforening Alpin lever vi etter prinsippet "all skikjøring er trening" og "all trening er god trening". Når det er sagt følger det visse forpliktelser med å være medlem av en gruppe, og da bør vi se at alpint er den prioriterte aktiviteten i vinterhalvåret, i hvert fall fra år og oppover. 4. I Vang Skiløperforening Alpin er målet for treningen å utvikle løpere med gode skiferdigheter og en bred sportslig plattform å stå på, vi er ikke ute etter å utvikle barnestjerner som gjør rent bord i Toppolino, disse "varer" sjelden. Som en regel kan vi derfor si at Vang Skiløperforening Alpin aldri skal arrangere en skiøkt uten frikjøring (min 2 runder) og/eller et visst innslag av øvelsesdrilling. 5. Grunndisiplinen i alpint er SSL, jo yngre løpere, jo større andel SSL. 6. Konkret skimessig vil den røde tråden tilsi at prioritet nr 1 er balanse/posisjon (fram/bak, plattform/sideveis) på skia, stå så støtt at man har mulighet til å jobbe med andre oppgaver/utfordringer. 7. Barmarksbiten skal ha generelt fokus på variasjon og allsidig mestring, ettersom vi driver utendørsidrett bør det være et mål å ha mest mulig variert utendørsaktivitet. Konkret på barmarksbiten bør koordinasjon og motorisk utvikling vektlegges, dette er enklest å forbedre frem til års alder, altså mest aktuelt for våre løpere. Ellers må det jobbes for en best mulig utholdenhet for å orke lange (kvalitetsfulle) skidager.

3 Grupper Nybegynnere Skiskoleaktivitet med hensikt å rekruttere barn/løpere til race gruppene, skiaktivitet på et bredt grunnlag med stor variasjon for å gjøre barna trygge på ski i ulike terreng og situasjoner. Innøvelse av grunnelementene i alpint (plog, skrensesvinger, parallelle ski osv.) Vang Skiløperforening Alpin arrangerer nybegynnerkurs første eller andre helgen i januar hvert år samt at vi arrangerer Skolefritidsordning (SFO) de tre første dagene i Vinterferien Alpinistgruppe Lystbetont skiaktivitet med stor variasjon, mye organisert frikjøring og frikjøringsøvelser, SSLtilnærmede løyper ved portkjøring (variere fra SL til SG avstand). Anbefalt utstyr: SSL ski. Rennløpere 1 Skiaktivitet med mye variert portkjøring, med hovedinnslag av SSL. Noe organisert frikjøring i starten av sommerskisesongen, utover sesongen bør foreldre/løpere ta mer ansvar for frikjøringen selv. Noen fartsøkter med momenttrening og tilnærming til fartsdisiplinene. Anbefalt utstyr: SSL og SL ski. Rennløpere 2 Skiaktivitet med mye løypekjøring, men også innslag av øvelsesdrilling/organisert frikjøring. Løypekjøring/satsing på alle disipliner, men fortsatt hovedvekt på SSL. Frikjøring gjennom sesongen er løpernes ansvar. Anbefalt utstyr: SSL, SL og fartsski. FIS1 (16-17) og FIS2 (18+) FIS1 samkjøres med Rennløpere 2 eventuelt kretslag på tvers av klubber/skigymnas. FIS2 er en gruppe for løperne på regionslag/skigymnas/skiforbundslag, Klubben har ingen sportslige opplegg for disse utover det treningsopplegget de har i sitt eksterne treningsmiljø. Sportslig leder og Hovedtrener fordeler de forskjellige løperne på gruppene.

4 Økonomiske rammer/prinsipper 1. Gruppenes budsjetter skal være selvdekkende ved at inntektene fra treningsavgiften skal dekke alle normale driftskostnader. Samt 1/3 av Vang Skiløperforening Alpin sitt overskudd etter drift av Skisentret skal overføres til sportslig satsning. 2. Ekstraordinær kostnader som fremmer sportslig satsing vil det kunne gis midler til fra klubbkassa etter vurdering av sportslig leder og styret. Eksempler på dette kan være fornying/supplering av utstyr, og "ansettelse" av ekstra trenerkrefter (hjelpetrenere). 3. Evt. løpere i skigymnasalder vil ha mulighet til å søke stipend i klubben dersom det valgte alternativet er det sportslig beste alternativet. Dette vil vurderes av sportslig leder og styret. 4. Klubbkasserer bør ha en standard budsjett mal som de ansvarlige trenere for gruppene baserer sine budsjetter på, det skal fremgå klart hva som skal være med, og være enkelt å bruke. Budsjettene m/aktivitetsplaner skal vurderes/godkjennes av sportslig leder og styret. 5. Vang Skiløperforening Alpin skal jobbe aktivt for å utvikle gode trenere, eksisterende trenere og "pensjonerte" løpere kan få stipend til trenerutdanning/oppdateringskurs. Krav til trenere 1. Trenere må vise engasjement og innsatsvilje, dette smitter over på utøverne. Dette er også en forutsetning for å kunne drive et motiverende og miljøskapende arbeid. 2. Ryddighet og god planlegging må vises uavhengig av alpinfaglig kompetanse. 3. Trenerne i klubben skal utvise seriøsitet i arbeidet, trenerne har selv ansvar for å holde seg faglig oppdatert (med evt støtte fra klubben). 4. Trenerne er klubbens voksne ansikter utad, de blir derfor representantene som søker samarbeid. Her er det viktig at man etablerer gode nettverk i og utenfor klubben. 5. Trenerne skal samkjøre og jobbe etter felles prinsipper. 6. Vang Skiløperforening Alpin sine trenere er foreldrenes og løpernes rollemodeller "i bakken" det er derfor viktig at disse setter en god standard ved å opptre respektfullt, ydmykt og høflig, på klubbens vegne.

5 7. Vang Skiløperforening Alpin sine trenere har ansvar for å jobbe for klubbens beste ved at deres ressurser/kompetanse kommer hele klubben til gode. Krav til løpere Disse kravene til løperne er mål man jobber mot fra første dag som alpinister, blant de yngste løperne i klubben bør foreldrene bidra til å innarbeide gode rutiner. 1. Fokus på det man driver med, er man på start tenker man på det man skal gjøre i løypa. Alle skal stå stille minst 5 sek før hver tur og tenke gjennom arbeidsoppgavene de har fått! 2. Har man skjønt oppgaven sier man ja, hvis ikke nei, ingen trenere blir sint av å forklare/vise nærmere. 3. Trenerne skal ha full oppmerksomhet under instruksjon! 4. Vær ærlig med deg selv, ta pauser når du virkelig er sliten, gi 110% hver eneste tur, vi har like mange turer i beina på regndager som solskinnsdager, vær tøff og vis det! 5. Ha gode rutiner på drikking og spising. 6. Ha orden og gode rutiner på utstyret, alle løpere skal til enhver tid vite hvor og hvilken tilstand utstyret er i (Hvor er støvlene? Er de tørre? Er de spent?) 7. Hold dere friske, særlig på samling! (fort i dusjen etter barmark, vær gjerne utendørs, men med nok klær.) 8. Hvil nok! Ha det gjerne gøy med ballspill og lek på fritiden (på samling), men husk at vi er på samling for å orke fulle dager på ski! 9. Lag egne rutiner og ta initiativ på barmark, blir det ikke gitt beskjed om noe så knyt på joggesko og løp+ tøy ut i min.

6 Diverse 1. Vang Skiløperforening Alpin skal ha en ukentlig klubbtrening på tvers av alle gruppene for å styrke samholdet i klubben. På barmark er dette et absolutt krav, på ski er det et mål ettersom det er stort press på treningstraseene og vanskelig å få tildelt flere traseer i samme anlegg samme kveld. 2. Foreldrene til de yngst utøverne bør være mye med i bakken for å sikre at barna føler seg trygge på ski så vel som de sosiale rammene. 3. Det bør utarbeides kjøreplaner med fordeling av kjøring til samlinger/renn for å unngå for stor belastning på enkelte av foreldre. 4. Foreldre har ansvar for at alle løpere stiller med reglementert utstyr etter skiforbundets gjeldende bestemmelser, her kan/bør trenere spørres om råd. De bør også påse at dette er rett justert og i topp stand til trening. Vang Skiløperforening Alpin utad 1. Som tidligere nevnt er mål om samarbeid og ydmykhet noe som vil heve kompetansenivået i Vang Skiløperforening Alpin. 2. Ansvarlig trener og foreldrerepresentant er de eneste som kan gjøre henvendelser på vegne av gruppa/klubben, dette gjelder så vel utad som mot styret. 3. Som sindige hedmarkinger skal vi ha god folkeskikk, ydmykhet og kunnskapssøkende oppførsel skal gjenspeile vår adferd i regi av klubben. 4. Henvendelser utenfra hva angår oppførsel til løpere/foreldre eller andre i klubbregi kommer til å bli tatt alvorlig opp i styret. Jon Busterud Sportslig leder Vang Skiløperforening Alpin

SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15

SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15 SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Holdninger... 3 Sportslig pyramide og utviklingstrapp... 4-6 Felles basistreninger, rekrutteringstiltak - camper...

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

BSK ALPINT Skiglede for barn i alle aldre

BSK ALPINT Skiglede for barn i alle aldre BSK ALPINT Skiglede for barn i alle aldre MELD INN BARNA NÅ OG FÅ MAKSIMALT UT AV VINTEREN! Hei alle skientusiaster! Mitt navn er Felix McGrath og jeg er daglig leder i BSK Alpint. Jeg har vært så heldig

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer