OPPSUMMERENDE RAPPORT FOR PERIODEN (Foreløpig versjon pr 30/8/2012)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERENDE RAPPORT FOR PERIODEN 2003-2012. (Foreløpig versjon pr 30/8/2012)"

Transkript

1 OPPSUMMERENDE RAPPORT FOR PERIODEN (Foreløpig versjon pr 30/8/2012)

2 I N N H O L D Organisasjon... 3 Bakgrunn og formål... 3 Hva har vi oppnådd... 3 Om denne rapporten... 3 Styre... 4 Lokalisering og personell... 5 Medlemmer... 5 Utvalg og arbeidsgrupper... 6 Kommunikasjon... 7 Hjemmesider... 7 Annonsering... 8 Sosiale Medier... 9 Artikler i media Presentasjonsmateriell og publikasjoner Interninformasjon medlemmer Annen eksterninformasjon Kurs- og seminarvirksomhet Arkitektseminarer Andre seminarer Studieturer Deltagelse andres arrangementer Studentaktiviteter Murverksprisen Betongtavlen Betongpriser Prosjekter Initiering av bransjeprosjekter Utnyttelse av termisk masse Norsk Murarkitektur Betongoverflater Levetidskalkulator Betong utvikler samfunnet: Fisk i betong: BETONGstudio Skate og rullebrettanlegg i betong Samarbeid med andre Håndverksmur Bladet mur+betong Bygg-i-tegl Norsk Betongforening FABEKO Betongelementforeningen Sintef Byggforsk Lobby - rammebetingelser Myndighetspåvirkning Klage på Treprogrammet Kommune Fylker Statistikk og måling Miljøarbeid Internasjonalt samarbeid

3 Organisasjon Bakgrunn og formål byggutengrenser.no ble etablert i 2003, og har gjennom tre prosjektperioder på hver 3 år arbeidet med de hovedoppgavene som mur- og betongbransjen definerte for prosjektet. Visjonen den gang som nå er at både byggebransje og opinion skal si følgende om oss: «Jøss, se hva som skjer i mur- og betongbransjen så mye fint det går an å bygge i mur og betong, totaløkonomisk er mur- og betong klart å foretrekke, mur og betong har størst sikkerhet mot brann og vann og gir full frihet i form og anvendelse» Ved oppstart av byggutengrenser.no, ble det gjennomført markedsanalyser som den gangen ga følgende bilde av mur- og betongbransjen: fremstår ikke som samlet den interne konkurransen er mest synlig blir ikke sett på som innovative er ikke i mediebildet har lav aktivitet i markedsføring ingen systematiske prosesser for å påvirke arkitekter og andre viktige beslutningstagere er lite aktive i å påvirke ingeniørstudenter og arkitektstudenter universitet og høyskole Hva har vi oppnådd Fra oppstarten i 2003 og fram til i dag har hovedoppgavene i prosjektet vært å forbedre bildet av bransjen. byggutengrenser.no har gjennom 9 driftsår tilført bransjen mye god synlighet og anseelse. Gjennom prosjektperioden er prosjektet justert for å ivareta de til enhver tid viktigste oppgavene. Miljøarbeid blitt en hovedoppgave for byggutengrenser.no Gjennom byggutengrenser.no har betong- og murbransjen oppnådd: En samling av alle produsenter og leverandører i bransjen rundt felles oppgaver under et sterkt varemerke «byggutengrenser.no» Samling av bransjen rundt en felles handlingsplan for miljøarbeidet Positiv synlighet i media gjennom både artikler og annonser Positiv synlighet gjennom seminarer og møteserier for byggherrer, arkitekter og rådgivere En samlende og godt besøkt nettportal for inspirasjon til bruk av betong og mur God kontakt med og påvirkning av arkitekter og arkitektstudenter To anerkjente praktbøker om norsk murarkitektur og betongoverflater Økt troverdighet gjennom innspill i bygningspolitiske prosesser Et møtested for bransjen og de som ønsker kontakt med bransjen Om denne rapporten Denne rapporten for perioden tar for seg hovedaktivitetene i byggutengrenser.no fram til august Medlemmene har underveis gitt innspill til justeringer i arbeidet, og dette lar seg lettest beskrive ved hovedoppgavene i følgende prosjektfaser: : Økt synlighet ved bruk av «sjokk-annonsering», arkitektseminarer, arbeid sammen med arkitektstudenter samt framheving av flotte prosjekteksempler via en god nettside. Samling av mur- og betongbransjen rundt felles oppgaver, utgivelse av felles brosjyrer og andre trykksaker samt initiativ til bøkene «Norsk Murarkitektur» og «Betongoverflater» 3

4 : Økt synlighet gjennom egne og andres artikler i aviser og fagblader med mindre bruk av ressurser til annonsering, bygging av høyere troverdighet for å oppnå posisjon som høringsinstans samt påvirkning av bygningspolitikk. Som en følge av miljøsatsingen er det utført et viktig arbeid for å framheve mur og betongs gode egenskaper ved miljøklassifisering av bygg. Øvrige oppgaver fra den første prosjektfasen ble også videreført Underveis i prosjektet er det iverksatt mange viktige fellesoppgaver for betong og mur, men det er også etablert delprosjekter som bistår betong- eller mur spesielt og dette framgår av denne rapporten. Styrken i byggutengrenser.no er at vi gjennom å samle hele betong- og murbransjen i ett prosjekt kan utnytte ressurser i alle bedrifter og bransjeorganisasjoner, konsentrere aktivitetene for økt synlighet i mediebildet og unngå at bedrifter selv bruker store ressurser på noe de kan få tilgang til gjennom fellesarbeid i byggutengrenser.no. Styre Bjørn Mørck (Styreleder) Jan Halstensen Stein Tosterud Ola Hogstad Terje Søhoel 2006 Bjørn Mørck (Styreleder) Jan Halstensen Stein Tosterud Egil Aaltvedt Leif Rathe 2007 Per Brevik (Styreleder) Frank Haugen Stein Tosterud Egil Aaltvedt Leif Rathe 2008 Fra Per Brevik (Styreleder) Frank Haugen Stein Tosterud Egil Aaltvedt Ingrid Dahl Hovland 2009 Per Brevik (Styreleder) Frank Haugen Stein Tosterud Egil Aaltvedt Ingrid Dahl Hovland Norcem as maxit as Unicon as Trondheim Mørtelverk as Spenncon as Norcem as maxit as Unicon as Aaltvedt Betong as Spenncon as Heidelberg Cement maxit as Unicon as Aaltvedt Betong as Spenncon as Heidelberg Cement maxit as Unicon as Aaltvedt Betong as Spenncon as Heidelberg Cement maxit as Unicon as Aaltvedt Betong as Spenncon as 2010 Per Brevik (Styreleder) HeidelbergCement Frank Haugen weber Stein Tosterud Unicon Ingrid Dahl Hovland Spenncon Egil Aaltvedt Aaltvedt Betong (frem til årsmøte 24/4/2010) Laila Arstrand Asak Miljøstein (f.o.m. 24/4/2010) 4

5 2011 Per Brevik (Styreleder) Jan Olav Hjermann Eivind Heimdal Ingrid Dahl Hovland Laila Arstrand 2012 Per Brevik Jan Olav Hjermann Ingrid Dahl Hovland Eivind Heimdal Ingebrigt Lerheim HeidelbergCement weber Unicon As Spenncon Asak Miljøstein HeidelbergCement, leder Weber as Spenncon as Unicon as Mapei as Lokalisering og personell Aktivitetene var samlokalisert med Mur-sentret - Forskningsveien 3B i Oslo Aktivitetene har vært samlokalisert med Norcem - Lilleakerveien 2b, Lysaker Leder Ole H. Krokstrand 2008 Markedskoordinator Rita Kathrine Voll (fra mai) Markedskoordinator Kirsti Skogseth Leder Jan Eldegard Medlemmer byggutengrenser.no har i perioden vært finansiert av medlemmers driftstilskudd samt bidrag til større enkeltprosjekter som er organisert på vegne av bransjen. Bidragene fra medlemmenes samlede kontingenter lå fram til 2009 på ca 5,5 mill kroner pr år og har de siste tre årene ligget på ca 3,8 mill kroner pr år. Reduksjonen kommer i hovedsak fra en 25% nedjustering i årlige kontingenter vedtatt av medlemmene i årsmøtet i Aktiviteten har imidlertid blitt holdt på et fortsatt høyt nivå grunnet i at synlighet og merkevarebygging ble etablert gjennom stor fokus på synlighet gjennom annonser og andre aktiviteter i de første årene av prosjektet. Den største delen av medlemskontingentene kommer fra underleverandører til mur- og betongbransjen, deretter produsenter og andre aktører i murbransjen, samt fra element- og ferdigbetongprodusenter. 5

6 Bedriftene representerer så godt som alle leverandører og produsenter av betydning innen mur- og betongbransjen i Norge. Antall medlemmer har variert fra gjennom denne perioden Utvalg og arbeidsgrupper I 2003 startet man opp med arbeidsutvalg, referansegrupper for entreprenører, arkitekter, offentlige byggherrer og rådgivende ingeniører. I tillegg ble det etablert et markedsutvalg og et redaksjonsutvalg for hjemmesiden samt en Lobbygruppe. I 2006/2007 ble det etablert en gruppe for studieturer/seminarer. Disse gruppene og utvalgene har fungert i kortere eller lengre perioder med formål å initiere aktiviteter innen de ulike oppgavene. Arbeidsutvalget Administrasjonen benytter Arbeidsutvalget som den operative «ledergruppen» i byggutengrenser, og er bredt sammensatt med representanter fra de største medlemmene i prosjektet NORSK MURFORUM Norsk Murforum I mangel av et felles talerør for murbransjen, valgte man i løpet av 2009 å etablere Norsk Murforum under byggutengrensers paraply. Deltagere er de av byggutengrensers medlemmer som er tilknyttet murbransjen. Murverksdagen og Murverksprisen er gjenopprettet gjennom Norsk Murforum. Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB) Byggutengrenser tok initiativ til å inkludere BMB - Brannvernsamarbeidet Mur og Betong- i byggutengrenser.no fra og med 2011, med gradvis tettere samarbeid om aktivitetene gjennom Nye «oppfriskede» nettsider ble lansert i 2011 Bransjens brannverndag ble innført fra 2012 Finansiering av to Professor II stillinger på NTNU innen mur finansiert av murbransjen Belegningssteins-gruppa Norsk Belegningsstein ble etablert som prosjektgruppe i 1999 av Norcem og resten av belegningssteinsbransjen med hensikt å utvikle felles informasjonsmateriell og å fremme kunnskap om belegningsstein. For bedre å kunne tjene interessene til våre belegningssteinsmedlemmer, ble det videreført en belegningssteinsgruppe i 2009 med byggutengrenser.no som sekretariat. Deltagende virksomheter er: Asak Miljøstein, Aaltvedt betong, Multiblokk og BMC. nye «oppfriskede» nettsider i 2011 publikasjon om bruk av permeabel belegning ble startet i 2011 og fullført i 2012, møter med kommunalteknisk forening seminarer revidering av tidligere informasjonsmateriell. Ny veileder innen industridekker er under utarbeidelse i

7 Etablering av Steindekkeforum som skal være en åpen møtearena for belegningsteinsbransjen, rådgivere, byggherrer og utførende Undervisning på høyskoler Samarbeid med forskningsbransjer Myndighetskontaktgruppen Denne gruppen ble opprettet i 2010 i sammenheng med arbeidet rundt innspill til ny stortingsmelding om bygningspolitikk og behandlingen av landbruks- og matdepartementets stortingsmelding som fremhever bruk av tre til erstatning for betong, mur og andre materialer. Rådgivere og byråer Reklame og profilering: PR: Juridisk rådgiver: Faglige artikler: Levetidskostnader: Energiberegninger: Miljø og LCC: Studieturer arkitekter: Foto: Publikasjoner/bøker: Andre oppgaver: Reklamebyrået Spilberg Kommunikasjon: Navigator - JKL Stella Nova - Media Planet samt MS&L Simonsen Føyen Advokatfirma DA ved Mona Søyland Infopartner ved Trond Opstad Multiconsult ved Svein Bjørberg og Anders Larsen Sintef Byggforsk ved Tor Helge Dokka og Tommy Kleiven NTNU samt Evotek ved Rasmus Høseggen Stiftelsen Østfoldforskning ved Anne Rønning og Mie Vold Ole H Krokstrand, Aina Dahle, AHO, Magne Magler Wiggen, mmw, Kari Hamnes Paulsen, HRG Nordic Trond Opstad, Ole H Krokstrand, Jiri Havran, Anniken Mjaaland, Nils Petter Dale med flere. Ole H Krokstrand Eirik Steine-Eriksen med rullebrett-prosjekter samt intervju med medlemmer Kommunikasjon Hjemmesider Byggutengrenser.no Hjemmesiden byggutengrenser.no ble etablert i 2003/2004 og ble bygget opp og videreutviklet frem til Målsettingen har vært å inspirere og informere om de endeløse mulighetene som er tilstede ved bygging i mur eller betong, og å samle relevante faktaopplysninger og tekniske data relatert til våre materialer på ett sted. Nye nettsider med ny layout og mye nytt innhold ble lansert i Vi har en godt besøkt hjemmeside med tusenvis av bilder. Ingen annen bransje har tilnærmelsesvis så mange fotografier av både nasjonale og internasjonale byggverk i egne materialer Besøk og trafikk Fra ca besøk pr mnd i 2005 har det vært en jevn økning av besøkende, og nå i 2012 er vi oppe i underkant av 8000 besøk pr mnd. (ca 6500 unike besøkende). Vi har en økning på 12,6% unike besøkende pr 31/5 sammenlignet med samme periode i 2011 I perioden frem til 2008 så antas det at mange av treffene kom som resultat av byggutengrensers annonsekampanjer. I perioden fra 2009 har det vært sterkt redusert annonsering og besøkene kommer i større grad fra artikler i media, nyhetsbrev og seminarer. Statistikk Byggutengrenser.no har benyttet Google analytics som statistikk- og analyseverktøy siden midten av 2009 (lansering av nye nettsider) 7

8 2005 ca besøk pr mnd besøk pr mnd 2010 gjennomsnittlig 5700 besøk pr mnd (4400 unike) 2011 gjennomsnittlig 6515 besøk pr mnd (4961 unike) 2012 gjennomsnittlig 7591 besøk pr mnd (6256 unike) Innhold Prosjekt- og bildedatabase: Fra i underkant av 200 prosjekter i 2004 er bildebasen gradvis utvidet og inneholder i 2012 over 500 prosjekter med over 4000 enkeltfotografier. I tillegg har vi over 80 forskjellige overflatebilder med tilhørende prosjekter, og over 30 forskjellige utemiljøprosjekter. Levetidskalkulator: Kalkulatoren som er utviklet av Multiconsult regner ut totale levetidskostnader for fasader i alternative materialer Fordeler med mur og betong: Temasider og teknisk informasjon på aktuelle områder som miljø, brann, bestandighet, vedlikehold, formbarhet, termisk masse og totaløkonomi Aktuelt: Aktuelle artikler for mur- og betongbransjen. Aktiviteter: Planlagte aktiviteter som seminarer og studieturer i både egen og andres regi. Relevante presseklipp og pressemeldinger Temasider for belegningsstein og utemiljø, betonginteriør, arkitektstudenter, rullebrett og hus i mur og betong Belegningstein.info Nettsidene ble etablert i 2000 av Norsk Belegningsstein og revidert i byggutengrenser.no bidro til ny layout og å få tatt en gjennomgang av nettsidene i byggutengrenser.no har bidratt med oppdatering av sidene i den siste perioden Brannmurbetong.no Hjemmesiden til BMB - Byggutengrenser.no lagde delvis ny layout og frisket opp sidene i 2011 og bidrar med noe praktisk og teknisk hjelp. Kjeller.no Nettstedet er en markedsføring av fordelene av å bygge hus med kjeller, og ble opprettet av Kjellerforum, et samarbeidsprosjekt etablert på nittitallet før byggutengrenser.no var et faktum. Sidene ble vedlikeholdt av Trond Opstad. Etter at byggutengrenser.no ble etablert overtok prosjektet ansvaret for nettstedet. Det er ikke oppdatert de siste årene, og trenger en gjennomgang av alt innhold. Betongstudio.no Byggutengrenser.no har sikret rettighetene til flere av Betongstudio-domenene og er i gang med opprettelse av nye nettsider som skal blant annet inneholde en overflatedatabase og utdypende informasjon om overflater og overflatebehandling. Annonsering I prosjektperioden er det utviklet og gjennomført en rekke annonsekampanjer der formålet har vært å skape synlighet rundt våre synspunkter og argumenter Det ble utarbeidet syv forskjellige annonser som ble rykket inn i Byggeindustrien, Arkitektnytt, Mur, Byggaktuelt og Kommunal Rapport hovedsakelig i perioden april september 8

9 2005 Det ble utarbeidet tre forskjellige helsides avisannonser som var benyttet i Aftenposten, Adresseavisen, Fedrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Kommunal Rapport. Annonsene skapte til dels stor debatt. Dette var også noe av hensikten. En av annonsene ble tildelt pris av Aftenposten for månedens beste annonse. I tillegg ble det utviklet egen annonse for fagtidsskrifter som Byggeindustrien og Byggaktuelt Det ble utarbeidet fire forskjellige helsides annonser som ble brukt i Kommunal Rapport, Hus og bolig, Bonytt og NBBLs blad Bo i samt til diverse fagblader. I tillegg hadde vi pekerannonser til hjemmesiden vår i Arkitektnytt, arkitektforeningens hjemmeside (www.arkitektur.no) og på Din Side/Bolig Det ble utarbeidet fire forskjellige helsides annonser som ble brukt i avisene Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende og Fedrelandsvennen. Annonsene ble også kjørt i utvalgte boligmagasiner og fagblader- i tillegg til pekerannonser til hjemmesiden vår i bladet mur+betong Det ble i stor grad gjenbruk av annonsene som ble utviklet i Annonseringen var begrenset til fagblader og boligmagasiner Det ble gjennomført en stor annonsekampanje i de største riksdekkende avisene, i tillegg til annonsering i fagblader og boligmagasiner. Budskapet i annonsene var fokusering på våre materialers bestandighet samt energieffektivisering ved utnyttelse av termisk masse I denne perioden er det utarbeidet en ny annonse for energieffektivitet. I tillegg har det vært gjenbruk av annonser i fagblader med hovedvekt på målgruppen byggherrer gjennom fagbladet Estate magasin, annonser i mur+betong, Byggeindustrien, Hus & Bolig, og i Bo Bygg og Bolig. Budskapet i annonsene har vært fokusering på våre materialers robusthet samt energieffektivisering ved utnyttelse av termisk masse. Sosiale Medier Vi har valgt å være tilstede på sosiale medier, men har hatt begrenset ressursbruk på disse områdene. Facebook byggutengrenser.no har opprettet en facebookside som speiler informasjon, aktiviteter og nye prosjekter som blir lagt ut på nettsidene byggutengrenser.no. I tillegg ble det opprettet to facebooksider for arkitektstudentene ved AHO og NTNU i forbindelse med den årlige studentutplasseringen/workshop ved noen av våre medlemsbedrifter. Twitter byggutengrenser har opprettet egen side hvor alle byggutengrensers aktiviteter blir lagt ut, i tillegg til linker til en del relevante artikler som angår mur og betong. Youtube 9

10 Her er lagt ut filmer av arbeidene etter studentutplasseringene, film om termisk masse og klipp i forbindelse med enkeltseminarer som brannverndagen i Artikler i media Debattinnlegg om levetidskostnader i Byggeindustrien. Positiv omtale i alle relevante fagtidsskrifter. Artikler med positiv omtale av våre produkter er også tatt inn i de samme fagblader. Utspill om sponsing av en skateboardrampe i betong fikk både bred avisomtale i dagspressen og i TV Annonsekampanjene, vår klage til ESA og våre henvendelser til politikerne resulterte i flere avisoppslag, radiointervjuer og innslag på lokal-tv (i Trøndelag). Dobbeltsidige oppslag i Dagens Næringsliv. Debattinnlegg i Huseierforeningens blad Hus og Bolig, Byggaktuelt, Vi i Villa, Bolig og Byggeindustrien i tillegg til faglige artikler i de samme bladene. Boligmagasinene og avisbilagene har hatt svært mange positive artikler om boliger i mur og betong i løpet av året. Artikler om bestandighet og vedlikehold i Kommunal Rapport. Vi har også fått inn tilsvarende artikler i lokalaviser og boligmagasiner. Her har vi også hatt artikler om fuktproblematikk og bruk av organiske materialer. I forbindelse med forslag om at Holmenkollbakken skulle bygges i tre, opptrådte styreleder både på radio og lokal-tv. Artikler om ekstremvær, vedlikeholdsbomber og trygghet for brann. Flere av artiklene har blitt tatt inn i riksdekkende media i tillegg til i fagblader og på nettsider. Vi har hjulpet til med å fremskaffe stoff og annonsører til to betongbilag i Dagnes Næringsliv. Vi har fått skrevet artikler om vedlikeholdsutfordringen, termisk masse, branntrygghet og massestabilisering av forurenset slam. Flere av artiklene har blitt tatt inn i riksdekkende media i tillegg til å ha blitt benyttet i fagblader og nettsider. Vi har også i 2008 hjulpet til med å fremskaffe stoff og annonsører til to betongbilag i Dagens Næringsliv. Mye dekning i fagbladene. Vi har hatt noen oppslag i Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og lokalaviser i tillegg til oppslag i en del nettaviser. Deltagelse på en utgivelse av betongbilag i DN Byggutengrenser har bevisst dreiet fra betalte annonser til fagartikler i media f.o.m Det er publisert gode artikler skrevet av Magne Magler Wiggen i Aftenposten, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Prosjektleder har jevnlig gjestekommentar på bygg.no. Stoffet fra byggutengrenser.no er benyttet av Erling Dokk Holm i Dagens Næringsliv og Dagbladet, andre journalister i Dagbladet samt i artikler fra NTB distribuert til alle landets aviser. 10

11 Det er lagt vekt på at bransjens budskap og løsninger skal løftes fram av andre i media- i tillegg til byggutengrensers egne artikler. Dette gir større troverdighet til relativt lav kostnad. Presentasjonsmateriell og publikasjoner I perioden fra oppstart til 2012 er det laget mye presentasjonsmateriell rettet mot arkitekter, medlemmer, bransjen, offentlige byggherrer med mer, En del av disse er produsert i samarbeid med andre aktører. Tungt og bærekraftig (Miljøveiviser) og LCC Livssykluskostnader Rollups 8 gode grunner for å velge mur og betong om byggutengrenser.no og våre materialers fordeler. Trykksak om betong og rullebrettanlegg for utsendelse i første rekke til kommuner, ungdomsmiljø og medlemmer utarbeidet av betongelementforeningen og byggutengrenser og med støtte fra flere aktører i bransjen Visualisera Betong. En CD med digitalt bibliotek med betongoverflater til hjelp for arkitekter. (Kjøpt fra Sverige) Verdt å vite om Mur og Betong, de miljøvennlige byggematerialene Miljø, Mur og Betong, de miljøvennlige byggematerialene. Dette er en trykksak der miljøbudskapet er spisset i forhold til tidligere trykksak. Tre Arkitekturreiser. Dette er en bok med presentasjoner av bygninger vi har besøkt på våre tre første studieturer Termisk Masse og klimatisering av bygninger utarbeidet av Sintef for byggutengrenser.no En innføring i termisk masse Animasjonsfilm om hvordan man kan utnytte varmelagringsevnen eller den termiske masse Betong for energieffektive bygninger fordelene ved termisk masse produsert av Betongelementforeningen med støtte fra byggutengrenser.no m.fl.. Trykksaker ifm. Murverksprisen, Norsk Murarkitektur, Betongoverflater Trykksaker ifm. arkitektseminarer og aktiviteter Byggutengrenser kalender for 2011 og 2012 sendt ut til hovedkontakter og viktige samarbeidspartnere Filmer med forhåndsintervjuer ifm Norsk Brannverndag, ligger på YouTube Kompendium Overflatebehandling ifm workshop i 2012 Inspirasjonsprosjektvideoer til bruk under bla Norsk Murdag Videoer med presentasjon av studentprosjekter AHO og NTNU ligger på YouTube Fotografering Bransjen vår har gjennom årene oppført mange flotte byggverk, men de færreste har vært flinke til å ta gode fotografier etter at byggene er ferdig oppsatt. Derfor har vi vært nødt til både å samle opp det som har vært gjort av profesjonelle fotografer, gjort leieavtaler for en god del bilder, i tillegg til at vi har engasjert profesjonelle fotografer. Vi har nå et betydelig fotoarkiv på over 4000 bilder som medlemmene har tilgang til via hjemmesiden. Rettighetene til denne bruken tilhører imidlertid byggutengrenser og/eller fotograf og eventuell annen bruk må avtales med fotografene og byggutengrenser.no Interninformasjon medlemmer Kick-off-samlinger ved prosjektets oppstart i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Oppfølgingsmøter ble kjørt separat og i samarbeid med Fabeko i Oslo, Drammen, Trondheim, Haugesund, Kristiansand og Tromsø. 11

12 Det er avholdt ett til to allmøter pr år i Oslo, og i 2011 ble det også avholdt alllmøte i Rogaland og Trøndelag. Vårt hovedfokus har vært eksterne målgrupper, og det har vært forutsatt at medlemmene holder seg oppdatert om byggutengrensers aktiviteter via våre nettsider. Nyhetsbrev: De første årene ble det sendt ut løpende informasjon til medlemmene, og sporadiske nyhetsbrev. Det ble etablert hyppigere utsendelser av nyhetsbrev i 2009 og i den siste perioden er det ca 1 nyhetsbrev pr måned. I tillegg har medlemmene mottatt jevnlig informasjon og egne skriv i forbindelse med større arrangementer med mer. Innlegg om byggutengrensers arbeid på samlinger hos Fabeko og Betongelementforeningen Besøk hos en rekke av medlemsbedriftene. Annen eksterninformasjon Arkitekter/byggherrer, entreprenører, rådgivende ing etc. har fått løpende info og invitasjoner til seminarer og andre aktiviteter hvor disse er målgruppe. I den siste delen av prosjektperioden er det også sendt ut egne nyhetsbrev/aktuelt til arkitekter/landskapsarkitekter En rekke arkitektkontorer har vært besøkt av, og fått bistand av byggutengrenser.no gjennom årene. Vi har eksempelvis bidratt med rådgiving i forbindelse med Konserthuset i Stavanger hvor arkitekten ønsket seg spesielle røde fasader og Hamar Kulturhus der prosjekt-teamet ba om hjelp til å beskrive og oppnå forventet overflatekvalitet. Mange av våre medlemmer presentert byggutengrenser.no på egne seminarer og andre aktiviteter. Kurs- og seminarvirksomhet Arkitektseminarer En av de viktigste aktivitetene våre har vært gjennomføring av seminarer for våre målgrupper: arkitekter, kommunale byggherrer, boligbyggelag og boligentreprenører. Arkitektseminarer: Gjentatte seminarer i Bergen, Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. De fleste av disse er organisert i samarbeid med lokale arkitektforeninger. Rørosseminaret: Deltagelse i med innlegg og stand i regi av Trondheims Arkitektforening Landskapsarkitekter: Betong i utemiljø UMB Ås årlig seminar for studentene Betongtavlen: Arkitektseminarer i samarbeid med Norsk Betongforening Norsk Murdag: Seminarer på Norsk Murdag i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Norsk Murforum. Samarbeid også med NAL om Murverksprisen Andre seminarer Seminar for politikere og kommunale byggherrer i Trondheim og i Steinkjer for politikere og kommunalt ansatte Miniseminarer ifm lanseringene av bøkene Norsk Murarkitektur og Betongoverflater 12

13 Arrangert studieturer for Murmesterforeningen i Bergen til Oslo og København. Arrangert seminarer både for kommuneansatte, entreprenører og arkitekter under Bygg Reis Deg 2005 Fabeko: Foredrag på Fabekos arrangementer for arkitekter og andre i Oslo, Bergen, Narvik og Fredrikstad, Ålesund, Trondheim og Kristiansand Seminar om bruk av betongelementer i samarbeid med Opplandske Betongindustri. Arkitektstudenter: Mur- og betongseminaret på NTNU, Trondheim - Seminarer AHO, Oslo samt BAS, Bergen Brannvernseminar Mur og Betong mot brann arrangert i regi av BMB og byggutengrenser.no Overvannshåndtering seminar om permeable dekker i samarbeid med NB og Kommunalteknisk forening Betong Utvikler samfunnet Frokostmøte og workshop Etterbehandling av betong seminar/workshop Hva betyr BREEAM NOR for mur og betong i samarbeid med FABEKO, NB, og Betongelementforeningen? Klimagassregnskap i et livsløpsperspektiv Deltagelse på en rekke seminarer i tillegg til kortere foredrag for andre virksomheter og foreninger. Studieturer En av byggutengrensers oppgaver har vært å spre inspirasjon om god og grensesprengende betong- og murarkitektur. En utfordring har vært at mye av det kreative og nye finnes i utlandet og må bringes hjem til norsk arkitektbransje. Det ble i 2006 tatt initiativ til en årlig studietur for arkitekter til både kjente og mer ukjente områder av den europeiske betong- og murarkitekturen. Turene er blitt populære og anerkjent blant arkitektene og er finansiert ved en egenandel fra deltakerne samt toppfinansiert av byggutengrenser.no Gjennomførte arkitektstudieturer Studietur til Valencia med 25 arkitekter Studietur til København og Malmø med boligbyggere og arkitekter med 20 deltagere Kombinert seminar og studietur til Sveits med 31 deltagere med Magne M. Wiggen Seminar og studietur til Portugal med 35 deltagere Studietur til Tyskland Ruhrdistriktet med Aina Dahle 28 deltakere Studietur til Paris og Lyon i Frankrike med 29 deltagere med Magne M. Wiggen Studietur for arkitekter til Berlin med 23 deltakere med Aina Dahle Studietur for arkitekter til Roma - Milano Bergamo med 20 deltakere med Magne M. Wiggen Deltagelse andres arrangementer Norsk Betongforening - Norsk Betongdag: presentasjon på medlemsmøter presentasjoner og innlegg på Norsk Betongdag og regionale møter Byggmessen i Trondheim deltagelse Bygg Reis Deg- deltagelse med egen stand sammen med flere av medlemmene i 2005, 2007, 2009 og 2011 Byggedagene: byggutengrenser.no var delsponsor på Byggedagene i Vi hadde også en enkel stand samt profilering av bransjen gjennom bannere i lokalene. 13

14 Bokprosjekt: Byggeindustriens jubileumsbok, Skaperevne og Initiativ, byggenæringen i 100 år delt ut til arkitektstudenter og seminardeltagere. Byggeindustriens bok, Atlanterhavsveien delt ut til foredragsholdere. Betongelementforeningen: Årlige medlemsmøter/årsmøter deltagelse med foredrag/stand, gjennomførte delseminarer de siste par årene: Betongoverflater Tenketank Betonghus Tankesmie betongkonstruksjoner for håndtering, lagring og bruk av husdyrgjødsel -bruk av betong i moderne landbruksbygg Fabeko: Årlige medlemsmøter/årsmøter/regionsmøter- deltagelse med foredrag, gjennomførte- og delfinansierte seminarer de siste par årene: 2011: Fra EPD til BREEAM flere innlegg fra byggutengrenser Fabekokonferansen Innlegg om Betongoverflater 2012: BREEAM-NOR Vår nye hverdag flere innlegg fra byggutengrenser AHO: Sponsor for Eladio Dieste brick workshop i 2010 Årlig deltakelse på AHO Works med pris til beste studentarbeid for vårog høstsemester Årlig studentbesøk på Bratsberg Teglverk Fisk i betong Samarbeid i med Per Helge Pedersen/Byggeindustrien, Olav Olsen, NB og Norcem for idedugnad om tette oppdrettsanlegg basert på norsk offshore- betongteknologi Passive murhus Innlegg på seminar om Passivhus i regi av Stavanger og Sandnes Murmesterforening ESCN-Award Ole H Krokstrand har vært med i juryen siden 2008 Betongtavlen og Murverksprisen: Ole H Krokstrand har vært juryformann hhv siden 2007 og 2010 Studentaktiviteter For å få øke interessen for våre materialer blant arkitektstudentene, tok vi i 2005 initiativ til en samordnet studentkonkurranse for arkitektskolene i Trondheim, Oslo og Bergen. Målet var å prosjektere det beste rullebrettanlegget plassert på Jordal. Vi fikk prosjektet inn i fagplanen høsten 2005 i Trondheim og Oslo. Bergen hoppet av, men studenter derfra, samt fra Landskapsarkitektlinja på Ås og et par utenlandske læresteder deltok i konkurransen som hadde 68 påmeldte. I februar 2006 arrangerte vi en prissermoni. Byggutengrenser.no startet i 2005 med organisering av praktisk og teoretisk undervisning for arkitektstudentene ved NTNU i Trondheim og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Siden 2007 har vi holdt årlig inspirasjonsforedrag for ingeniørstudentene på NTNU. Vi har også jevnlig presentert mur og betongs fortreffelighet ved NTNUs årlige Eksperter i team -prosjekt. Dette har medført at studentene har valgt å benytte nettopp våre materialer i sine prosjektoppgaver. Man har oppnådd å bygge gode allianser ved lærestedene. Vi har pr 2012 finansiering av Professor II-stillinger ved NTNU og AHO samt støtter undervisningen ved BAS i Bergen. Årlig utplasseres rundt 160 arkitektstudenter fra AHO, NTNU og BAS på mur- og betongbedrifter Arkitekt og designhøgskolen i Oslo- AHO: o Professsor II-stilling siden 2006 o Studentutplassering: Opptil 65 studenter har årlig vært 14

15 o o utplassert ved våremedlemsbedrifter, der de har fått praktisk erfaring med våre materialer i opptil en uke. Vi har gitt priser til beste prosjekter innen mur og betong siden 2006 Utstilling og prosjektgjennomgang etter studentworkshop NTNU- Arkitektur, Trondheim: o Professsor II stilling innen arkitektur siden 2007? o Studentutplassering: Opptil 60 studenter har årlig vært utplassert ved våre medlemsbedrifter, der de har fått praktisk erfaring med våre materialer i opptil en uke. Bergen Arkitektskole, BAS: o Professsor II stilling i perioden o Årlig Workshop på skolen for ca 30 studenter UMB: o På UMB Universitetet for Miljø og Biovitenskap (Tidligere Landbrukshøgskolen på Ås) har vi avholdt dagsseminar om betong i utemiljø siden 2006 Fagskolen Innlandet på Gjøvik: o Avtale om undervisningsbistand innen bygg og betong fra 2012 o Bistå med stoff til studentoppgaver NTNU- sivilingeniør, Trondheim o 2 Professor II stillinger innen mur fra 2012 o Finansieres direkte fra murbransjen gjennom Norsk Murforum Murverksprisen Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere til og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet. Mens prisen tidligere også kunne tildeles personer og virksomheter, ble det fra 2011 vedtatt at prisen i fremtiden kun skal gå til bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte Murverksprisen finansieres av virksomheter innen murbransjen og administreres gjennom Murforum og byggutengrenser.no. Juryen består av fem personer, hvorav tre er fra Norsk Murforum og to personer fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). Ole H Krokstrand har vært juryformann siden 2010, da murverksprisen ble gjenopptatt. Betongtavlen Betongtavlen er en ærespris som gis til byggverk i Norge, «hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.» Prisen utdeles av Norsk Betongforening og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og byggutengrenser.no har bistått NB for utdelingen av Betongtavlen siden Ole H Krokstrand har sittet i juryen i hele denne perioden. Betongpriser 2011 Som et samarbeid mellom Betongelementforeningen, Norsk Betongforening og byggutengrenser.no ble det høsten 2011 gjennomført et fellesarrangement i Oslo med utdeling av både Betongtavlen og Betongelementprisen. Dette var vellykket og er planlagt gjentatt høsten 2012 Prosjekter Initiering av bransjeprosjekter 15

16 Utnyttelse av termisk masse Sintef ved Tor Helge Dokka utarbeidet i 2005 en rapport for oss om energibesparelse ved utnyttelse av de termiske egenskapene i tunge materialer. Vi har tatt initiativ til forsøk på samordning mellom de nordiske land for å komme frem til en felles måte for å beregne effekten av termisk masse i mur og betong for å oppnå energibesparelser i bygninger. Vi har også engasjert Sintef Byggforsk til å utarbeide en trykksak om termisk masse som ble utgitt i 2009 i nært samarbeid med Betongelementforeningen. En nærmere avklaring av muligheter og utfordringer ved utnyttelse av termisk masse er en del av bransjens miljøhandlingsplan i Norsk Murarkitektur I august 2009 kunne vi i samarbeid med Gyldendal lansere praktboken Norsk Murarkitektur. Den er hovedsakelig tenkt som en lærebok for arkitektstudenter, men er også en inspirasjonsbok for arkitekter, byggherrer, murmestre og egentlig alle som er opptatt av god arkitektur og håndverk. Forfattere: Ole H Krokstrand, sivilingeniør, prosjektleder i byggutengrenser.no Finn Hakonsen, sivilarkitekt MNAL og førsteamanuensis ved NTNU Einar Dahle, sivilarkitekt MNAL Diplom ETH/SIA, professor ved AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Torben Dahl, arkitekt, lektor og instituttleder ved Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole i København Boka har vært presenter på seminarer, og ble presentert på en egen bokutstilling på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i oktober Betongoverflater Boka om betongoverflater ble lansert sommeren Boka er basert på den svenske boka Betongens Yta av Tage Hertzell. Forfattere er Ole H. Krokstrand, Øyvind Steen og Magne Magler Wiggen med god støtte fra en rekke fagpersoner i betongbransjen. Boken skal være til inspirasjon og kunnskapsformidling for arkitekter og studenter i første rekke, men også for utførende, andre beskrivende og byggherrer. Boken har vært veldig godt mottatt av bransjen og arkitekter, rådgivere, entreprenører. Førsteopplaget på 2700 eksemplarer er solgt ut i løpet av 2012, og nytt opplag på 1000 eksemplarer er trykket. Årets vakreste bok: Grafill, norsk organisasjon for visuell kommunikasjon kåret boka til Årets Vakreste bok i tillegg fikk den prisen for årets vakreste Lærebok. Boka Betongoverflater er dessuten en av vinnerne av den europeiske prisen "if communication design award 2012". Prisen kan sammenlignes med det norske Merket for god design. Levetidskalkulator Multiconsult as utviklet en levetidskalkulator for byggutengrenser.no i Kalkulatoren ligger på byggutengrensers hjemmeside og kan benyttes til å regne ut livssykluskostnadene for alternative fasadematerialer for å presentere økonomiske gevinster ved riktig valg av fasadeløsning. Nødvendige oppjusteringer av dette verktøyet er under vurdering i Betong utvikler samfunnet: 16

17 Norsk Betongforening gjennomførte i 2010 et forprosjekt i samarbeid med betongbransjen og byggutengrenser med mål å fremme bevisstheten rundt betongens plass i samfunnet. Dette forprosjektet ble avsluttet i november 2010 og byggutengrenser ble bedt om initiere hovedprosjektet Betong utvikler samfunnet som ble fullført i 2011 med følgende delprosjekter: Hva kan forklare betongforbruket i Norge i perioden av Prognosesenteret Den norske betongindustrien- verdiskapning i perioden ved BI Visjon betong 2030 et essay av Erling Dokk Holm Prosjektets konklusjoner er presentert i artikler og innlegg av prosjektdeltakerne samt av byggutengrenser.no på ERMCO i Verona Prosjektet var finansiert gjennom støtte fra sentrale bedrifter og organisasjoner i betongbransjen. Som et innspill til bransjens- og bedriftenes strategiprosesser gjennomførte og finansierte byggutengrenser.no i 2012 en videreføring av dette prosjektet for å kartlegge utviklingen av sement- og betongforbruket fram til Fisk i betong: Etter initiativ fra Byggeindustrien v/ Per-Helge Pedersen ble det etablert et prosjekt ved navn Fisk i betong, med mål å utvikle konsepter for bruk av betong i neste generasjons fiskeoppdrettsanlegg. Prosjektpartnere har vært Byggeidustrien, Norcem, Dr. techn. Olav Olsen as og byggutengrenser.no I samarbeid med Norsk Betongforening ble det arrangert et seminar i tilknytning til Norsk Betongdag i Stavanger i oktober 2010 for å presentere konseptene for lukkbare oppdrettsanlegg i betong. Potensielle partnere for betongkonsepter er kontaktet i samarbeid med Norcem. Fisk i Betong er presentert i oppdrettsnæringen gjennom deltakelse på AquaNor i Trondheim i 2011, Hardangerfjordseminaret i Øystese i 2011 samt gjennom Teknologirådets prosjektarbeid med bærekraftig havbruk. Prosjektet har fått støtte fra Fondskomiteen i Norsk Betongforening i 2010 og Kontaktene med oppdrettsnæringen videreføres av Norcem. Det er under bygging settefiskanlegg i betong i Trøndelag og flere av de største oppdretterne er inne i konseptstudier med lukkede anlegg der betongløsninger er inne i vurderingene. BETONGstudio byggutengrenser.no og BRUKdesign samarbeider om å utvikle et BETONGstudio sentralt beliggende ved Enerhaugen i Oslo som skal bli et samlingssted for alle som vil vite mer om betongens mange uttrykksformer. Målet er at BETONGstudio skal åpne høsten 2012 og fram til dette skal vi fylle lokalene med gode eksempler på betongoverflater gjennom støpeprøver, eksempler på overflater, etterbehandlinger og gode veiledninger. Skate og rullebrettanlegg i betong I 2004 lanserte byggutengrenser.no ideen om å få til et skateboardanlegg i betong på Jordal i Oslo. Vi har hjulpet Oslo Kommune i arbeidet med å få gjennomført prosjektet men det stoppet opp grunnet usikkerhet rundt reguleringsplanen for området. byggutengrenser.no har også utarbeidet et idéhefte for rullebrettanlegg i betong som ble sendt ut til landets kommuner i løpet av vinteren Byggutengrenser med støtte fra Eirik Steine Eriksen, har løpende samarbeid med NORB (Norsk forening for rullebrett), Skatelogic og Betongpark for å initiere bygging av rullebrettanlegg i flere norske kommuner. Til nå er det bygget flotte anlegg i Larvik, Drammen og Porsgrunn og et mindre anlegg i Vika i Oslo. Det er 17

18 imidlertid mange kommuner som jobber med tilsvarende flotte betonganlegg til erstatning for støyende og vedlikeholdskrevende treanlegg. Samarbeid med andre Håndverksmur byggutengrenser.no bidro til etableringen av murhuskjeden Håndverksmur og prosjektleder satt i styret frem til Håndverksmur er medlem av byggutengrenser.no Bladet mur+betong byggutengrenser.no var en av initiativtagerne til etableringen av det bransjeeide bladet mur+betong og har en aksjepost i selskapet. mur+betong har som formål å øke markedsandelen for tunge materialer ved å spre inspirasjon og kunnskap om mur- og betongbransjens produkter og løsninger. Bak utgiverselskapet står ti bedrifter og organisasjoner fra mur- og betongbransjen (til sammen representerer disse mer enn 180 bedrifter) Målgruppene er bransjens kunder, dvs. arkitekter, utbyggere, rådgivende ingeniører og entreprenører, men også bygningsmyndigheter. I tillegg til de ordinære abonnentene mottar 500 arkitekt- og ingeniørstudenter, store utbyggere, bygningsmyndigheter og politikere bladet som gaveabonnement. mur+betong finansieres vha annonse- og abonnementsinntekter (70/30%). Mer enn 80% av annonseinntektene kommer fra den faste eierannonseringen; her inngår også byggutengrensers annonsering. Tidsskriftet presenterer arkitektur og byggeteknikk. Innholdet er tredelt: Norske byggverk, presentert av arkitekten Prosjektering og utførelse, forfattet av fagfolk på de ulike områder Fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet, signert professor, sivilarkitekt MNAL Dahle Tidsskriftet utkommer med 4 nr pr år i abonnement. Opplaget er på 2200 eks. mur+betong er medlem av byggutengrenser.no Bygg-i-tegl byggitegl.no ble etablert i 2011 som et markedsprosjekt med ni deltakere fra murbransjen, der byggutengrenser.no er en av deltakerne. Formålet er å være formidler av teknisk informasjon og pressemeldinger. Prosjektet administreres i et samarbeid mellom Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark og Wienerberger i Norge. Gjennom 2011 og 2012 er det produsert og distribuert to publikasjoner innen bærekraftig bygging: «Bæredyktighet- byggeri & tegl» og «Den sosial dimensjon» I 2012 vil det bli utgitt den tredje publikasjonen med tittel «Passivhus og tegl» Det blir hyppig sendt ut pressemeldinger om fordelene med bygging i tegl. Norsk Betongforening byggutengrenser.no har nært samarbeid med NB rundt blant annet undervisning for arkitektstudenter og har de siste årene fått økonomisk støtte fra NB for dette arbeidet. I tillegg er det et nært samarbeid i forbindelse med utdelingen av Betongtavlen. NB er også en viktig bidragsyter for finansiering av bransjens miljøkoordinator i NB er medlem av byggutengrenser.no FABEKO 18

19 byggutengrenser.no har nært samarbeid med FABEKO om seminarer og medlemsmøter og ellers alle løpende aktiviteter i prosjektet. FABEKO er en viktig bidragsyter for finansiering av bransjens miljøkoordinator i FABEKO er medlem av byggutengrenser.no Betongelementforeningen byggutengrenser.no har nært samarbeid med Betongelementforeningen rundt seminarer og medlemsmøter og ellers alle løpende aktiviteter i prosjektet. Betongelementforeningen er en viktig bidragsyter for finansiering av bransjens miljøkoordinator i Betongelementforeningen er medlem av byggutengrenser.no Sintef Byggforsk Samarbeidspartner i forbindelse med arrangementet Norsk Murdag. SINTEF Byggforsk har utarbeidet flere rapporter//innspill på oppdrag fra byggutengrenser ifm høringsuttalelser og stortingsmeldinger. Lobby - rammebetingelser Myndighetspåvirkning Klimautfordringene landbruket en del av løsningen - møte med Statsråd Brekk Gjennom flere kritiske artikler i media og møter med politikere og byråkrater i perioden fram til 2009 påpekte vi feil i Landbruks- og matdepartementets ensidige innsalg av tre som byggemateriale. Til tross for dette ble stortingsmelding 39 med tittelen Klimautfordringene landbruket en del av løsningen godkjent i stortinget i desember Etter at meldingen var godkjent hadde vi i 2010 hadde vi møter med Landbruks- og matdepartementet og statsråd Brekk, der vi la frem våre forslag til hvordan mur og betongransjen kan bistå landbruksnæringen til å nå miljømålene ved leveranser av betongsiloer og andre konstruksjoner for å utnytte bioenergi. Dette tiltaket er senere fulgt opp i samarbeid med Betongelementforeningens «Tankesmie Landbruk» i januar 2011 samt en workshop i Fjærland i mai byggutengrenser.no ga i november 2010 innspill til Lavenergiprogrammets oppgave Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard. Våre forslag gikk i hovedsak på tiltak for bedre å utnytte de tunge materialenes termiske egenskaper. Stortingsmeldingen nr 28 om bygningspolitikk I forbindelse med behandlingen av Stortingsmeldingen nr 28 om bygningspolitikk som ble framlagt av regjeringen i 2012, har byggutengrenser.no holdt innlegg for- og har sendt våre innspill til Kommunal og Regionaldepartementet i løpet av Våre innspill konsentrerte seg om tre viktige forhold: Behov for helhetlig tenkning innen bærekraftig bygging, klare føringer for maksimalt aksepterte vedlikeholds- og driftskostnader for nye bygg samt behov for tiltak for at branner ikke får spre seg for å unngå ulykker med både store menneskelige og økonomiske tap. Konklusjonen fra prosessen rundt behandlingen av stortingsmeldingene er at vi oppnådde stor synlighet rundt våre synspunkter blant både politikere og byråkrater samt innad i byggebransjen. I stortingsmeldingen om bygningspolitikk ligger det nå føringer for økt fokus på levetidsbetraktninger av bygg og dokumentasjon, energieffektivisering samt dokumentasjon av egenskaper ved hjelp av epd- miljødeklarasjoner 19

20 Klage på Treprogrammet Sponheim byggutengrenser.no har i perioden kontaktet Landbruksdepartementet og Næringsdepartementet flere ganger og framlagt vårt syn på de uheldige konsekvenser av Treprogrammet. Vi ønsket å få skapt en debatt omkring urimeligheten i de utallige utfall ovenfor vår bransje som statsråd Sponheim i sin til initierte. Treprogrammet Vår mål har hovedsakelig vært å nøytralisere Treprogrammet som har gitt ut og øremerket mer enn 200 mill kr til treindustrien, hvorav en stor del har gått til markedsføring av tre som byggemateriale på bekostning av andre gode løsninger. Etter at Konkurransetilsynet høsten 2004 svarte at de ikke kunne gjøre noe med programmet siden det var politisk forankret i Stortinget, klaget vi vinteren 2005 Treprogrammet inn for ESA. Denne saken fikk stor presseomtale i løpet av 2006, med belysning av de ulike delene av den totale støtten på 160 millioner i perioden Blant dem som har nytt godt av midlene er Norsk Treteknisk Institutt ved NTNU i Trondheim, Trefokus, Tresenteret, Landbrukshøyskolen på Ås, Wood Polymer Technologies ASA og Klikk Byggesystem. I januar 2008 ga ESA oss medhold i saken, og har bedt om at urettmessige tildelt støtte blir tilbakebetalt. Av ressursmessige årsaker valgte byggutengrenser.no etter denne dommen å la denne saken ligge i påvente av trebransjen og departementet ordnet opp i tilbakebetalingene. I 2011, tre år etter dommen fra ESA, viste deg seg gjennom flere oppslag i Finansavisen at kun vel kr var tilbakebetalt grunnet i at det selskapet som ble utpekt til tilbakebetale den største delen av den ulovlige støtten ble insolvent og ble avviklet. Vi mener de trekkene som ble gjort av dette selskapet i det minste er svært uetisk med begrunnelse i følgende: Selskapet Trefokus var en hovedmottaker av den omtalte statsstøtten. Dette selskapet ble av LMD 3. desember 2009 varslet om at de måtte betale tilbake deler av støtten og i et brev fra Innovasjon Norge 10. februar mottok de et krav om tilbakebetaling. I ekstraordinær generalforsamling 10. februar ble det vedtatt å endre selskapets navn fra Trefokus til Lignoinfo AS. På samme generalforsamling vedtok eierne å legge ned selskapet med begrunnelse at de ikke ville tilføre den kapital som var nødvendig for å dekke kravet fra Innovasjon Norge som følge av ESA-dommen. Av årsregnskapet fremgår at de ansatte ble overført til eierselskapene, mens det ser ut på Trefokus sine hjemmesider at de ansatte bare har blitt overført til et nytt Trefokus. Elementer av dette ser jo ikke bra ut ift foretakets omdømme/goodwill og vi mener det i det minste er en uetisk måte å vri seg unna en ESA-dom. LMD viderefører nå en stor støtte til det nye Treprogrammet gjennom Innovasjon Norge og Trefokus koordinerer markedsutviklingsarbeidet i den norske Treindustrien. Vi går ut fra at denne støtten er notifisert korrekt ihht EØS-avtalen men vi mener det er tvilsomt om ESA hadde lukket sin sak mot Treprogrammet om de hadde kjent til hvordan den opprinnelige ulovlige støtten på 160 mill 20

21 kr ble krympet inn til en tilbakebetaling på rundt kr byggutengrenser.no er jo ikke part i hvordan en ESA-dom blir fulgt opp og vi har ingen planer om å ta opp igjen en ny sak rundt det gamle Treprogrammet. Vi mener imidlertid at denne saken setter lys på hvordan våre skattepenger og landbrukssubsidier benyttes for å skape konkurransefordeler for en skognæring- på bekostning av andre industribedrifter i Norge. Kommune Fylker Vi har flere ganger forsøkt å initiere systematiske møter med kommuner og fylker men fremmøtet på disse møtene har vært dårlig. I Nord Trøndelag og Elverum klarte vi i aller siste liten å stoppe lovforslag om pålegg om bygging i tre. Som en oppfølging av føringene i stortingsmelding 39 startet enkelte av fylkeskommune å arrangere seminarer som har til mål å øke bruken av tre. byggutengrenser.no har tilskrevet disse fylkene og henvist til mangler vi mener er i Stortingsmelding 39 i forhold til behovet for å se miljøegenskapene i et helhetsperspektiv som også inkluderer byggs driftsfase. Gjennom 2012 har byggutengrenser.no bygget opp kontaktregister for viktige personer/stillinger i de 25 største kommunene med mål om å kunne rette elektronisk informasjon og veiledninger direkte til korrekte funksjoner. Dette arbeidet vil bli utvidet til flere kommuner og fylker. Statistikk og måling I 2003 ble TPC engasjert til å utføre en enkel måling av holdninger til våre materialer i markedet. Resultatet dannet grunnlaget for videre satsinger i prosjektet Våren 2004 ble Prognosesenteret engasjert i en bredere undersøkelse til: Å måle markedsandeler for våre materialer innen tett/lav boliger og kommunale bygg. Å måle arkitekters, kommunale byggherrers, boligbyggelags og entreprenørers holdning til våre materialer. Prognosesenteret gjennomførte våren 2005 en oppfølgingsmåling i forhold til målinger fra 2004 for å kartlegge arkitekters, kommunale byggherrers, boligbyggelags og entreprenørers eventuelle holdningsendring til våre materialer, og for å se i hvilken grad markedet hadde kjennskap til vår kampanje. Målingene viste at arkitekter og entreprenører kjente til byggutengrenser.no og hadde merket seg at vi hadde en kampanje, mens kjennskapen var dårlig hos kommunalt ansatte og hos boligbyggelagene. Holdningsmålingene ga såpass varierende resultater at man venter til videre undersøkelser før man klarer å lage en konklusjon. Likevel fremgår det klart at arkitekter har tro på bruk av glass og tre i enda større grad, ikke bare i boligbygging, men også i kommunale bygg Prognosesenteret gjennomførte våren 2006 en oppfølgingsmåling i forhold til målinger fra 2004 og 2005 for å kartlegge arkitekters, kommunale byggherrers, boligbyggelags og entreprenørers eventuelle holdningsendring til våre materialer, og for å se i hvilken grad markedet hadde kjennskap til vår kampanje. Det ble også kjørt en måling på markedsandeler for våre materialer innen kommunale bygg og tett/lav boligbygging. Av ressursmessige årsaker ble det ikke gjennomført oppfølgningsmålinger av Prognosesenteret etter Fra 2011 ble det innført systematisk evaluering av byggutengrensers aktiviteter 21

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo årsberetning 2012 FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 22 94 76 48/49 fabeko@fabeko.no www.fabeko.no GANDALF Foto: FABEKO, byggutengrenser.no,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Avfall Norge Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Sluttrapport August 2012 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Distribusjon: Åpen Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter(e):

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Styrets sammensetning og arbeide

Styrets sammensetning og arbeide Årsberetning 2013 2 Styrets sammensetning og arbeide Styrets sammensetning Randi S. Egeland (Hå Element AS) Geir Høybråten (Loe Betongelementer AS) Jan Arvid Johansen (Block Berge Bygg AS) Svein Helge

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?

Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? SINTEF Byggforsk Karine Denizou, Sigurd Hveem og Berit Time Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? KMB-forprosjekt (NFR) «Fellessatsing Tre» 409 Prosjektrapport 2007

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Prosjektperiode 2012-2014 Oslo, 23. oktober 2014 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE

ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE Beregnet til Statsbygg Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Hensikt med oppdraget 5 1.3 Metode

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2010 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2010 INNhold 1 / INNLEDNING / side 3 2 / AKTIVITETER & MÅLOPPNÅELSE / side 5 3 / ORGANISASJON / side 6 4 / INFORMASJOn & FAGarrangementer

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00 Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Innkalt av

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer