Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2014

2 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norsk Tipping AS og Pfizer AS. Formålet var å utvikle metoder for å forebygge skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på skadeforebyggende tiltak særlig i fotball, håndball og alpine grener. Programmet omfatter en rekke forskningser innen dette området, inkludert nødvendig basiskunnskap innen patofysiologi, risikofaktorer og skademekanismer. Forskning på dette området også internasjonalt - har tidligere vært preget av enkelter som i seg selv kan ha gitt verdifull dokumentasjon når det gjelder forekomst av skader innen ulike idretter, hvilke skadetyper som dominerer og deres alvorlighetsgrad. Prosjektene har imidlertid ikke vært egnet til å gi den nødvendige innsikt i skademekanismer og risikofaktorer som er nødvendig for å utvikle og prøve ut forebyggende tiltak. Gjennom Senter for idrettsskadeforskning ble det lagt til rette for en mer langsiktig satsing enn hva som til da hadde preget feltet. Siden mai 2000 er det etablert et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse med utgangspunkt i eksisterende miljø ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH) og Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS) som knutepunkt i utviklingen av et regionalt og nasjonalt forskningsnettverk. På bakgrunn av et initiativ fra KUD ble forskningsporteføljen ved senteret utvidet i 2008 til også å omfatte andre helseproblemer enn bare idrettsskader. Dette for å styrke områder med særskilte behov for forskning med tanke på å forstå og forebygge andre helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett. Særlig gjelder dette områder hvor man ser at idretten har spesielle utfordringer, så som plutselig hjertedød, infeksjoner, spiseforstyrrelser og anstrengesutløst astma. Senter for idrettsskadeforskning ble i 2009 sammen med Ullevål ortopediske senter og Olympiatoppen utpekt som FIFA Medical Center of Excellence. Senteret ble i 2009 også utvalgt som IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health. Finansiering og økonomi Senter for idrettsskadeforskning ble etablert på grunnlag av tilsagn om en årlig basisfinansiering fra KUD. Ved etableringen ble det også gitt tilsagn om støtte fra NIF, knyttet opp til deres sponsoravtale med Norsk Tipping og Pfizer AS (først for perioden , deretter for ). I 2013 bevilget KUD 3,5 mill. i grunnstøtte til drift og videreutvikling av senteret, og ga tilsagn om videreført støtte for perioden Bevilgningen fra KUD i 2014 var på 4,0 mill. kroner. I 2005 fikk Senter for idrettsskadeforskning status som Helse Øst Forskningsgruppe, som er den betegnelsen Helse Øst benyttet på sine toppforskningsgrupper. Helse Sør-Øst videreførte støtten i 2008 og 2009 med 1 mill. kr. per år, mens det for perioden ble gitt en årlig støtte på 3 mill. Helse Sør-Øst ga høsten 2012 tilsagn om videreføring av støtten på 3 mill kr i ytterligere 3 år, dvs. til og med NIF har i 2014 bevilget kr til formidlingsvirksomheten ved senteret, knyttet spesielt opp mot arbeid rettet mot trenerutdanning og unge utøvere. Senter for idrettsskadeforskning har i 2014 mottatt økonomisk støtte på CHF (kr ,-) som «IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete 2

3 Health» (se eget punkt under). I tillegg til nevnte basisfinansiering fra KUD, Helse Sør-Øst, IOC og NIF har senteret i 2014 etter søknad mottatt støtte til enkelter fra IOC (kr ), Sophies Minde (for perioden på til sammen kr , der kr er periodisert til 2014), fra det internasjonale skiforbundet (FIS) (kr ), Arthrex (kr ), American Orthopaedic Society for Sports Medicine (kr ), Smith & Nephew (kr ), NIF/Norges svømmeforbund/norges motorsportforbund (kr ), Fondet til fremme av idrettsmedisin og fysioterapi i Norge (kr ), Akershus universitetssykehus (kr ), OLT/NIF (kr ), British Journal of Sports Medicine (kr ,-) og Trinity College Dublin (kr ). NIH har, i tillegg til lønn til seniorforskere knyttet til senteret, finansiert en hel stipendiatstilling samt lønn til databaseingeniør. Til sammen utgjør dette 2 mill i NIHs bidrag til Senter for idrettsskadeforskning er ikke inkludert i senterets regnskap og budsjetter, med unntak av en overføring av midler på tilsammen kr ,- til vitenskapelig assistenter. Referansegruppe Det er etablert en rådgivende referansegruppe for senteret. Referansegruppen har i 2014 bestått av underdirektør Marianne Sperre, KUD, seniorrådgiver Magnus Sverdrup, NIF, Fredrik S. Bendiksen (leder av organisasjonskomiteen for IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport i 2011, 2014 og 2017), professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. Referansegruppen skal være et rådgivende organ som blir forelagt og drøfter årlig budsjett, årsrapport, framdriftsplaner og utforming av profilerings- og informasjonstiltak. Det har vært avholdt 3 møter i referansegruppen i løpet av Sergej Bubka, IOC, og Jari Tamm, Head of the President s Office, the National Olympic Committee of Ukraine, besøkte Senter for idrettsskadeforsking under et møte i referansegruppen 11. juni Etter ønske fra Bubka, presenterte vi Senter for idrettsskadeforskning og senterets nyutviklede mobilapp «Get Set». Get Set er en app med skadeforebyggende treningsprogram utarbeidet til deltakerne i de IOC-organiserte ungdomslekene i Nanjing, China, se eget punkt om informasjonsvirksomhet. Faglig ledergruppe Det er etablert en faglig ledergruppe ved senteret. Gruppen har i 2014 bestått av Roald Bahr, Lars Engebretsen, Thor Einar Andersen, Grethe Myklebust, Tron Krosshaug, Kathrin Steffen, Asbjørn Årøen, Lars Nordsletten og Tone Øritsland. Faglig ledergruppe skal være et forum for gjennomgang og planlegging av nye. Det har vært avholdt 4 møter i faglig ledergruppe i løpet av Kvalitetssikring - forskningsseminarer Gjennom programperioden er det planlagt årlige arbeidsseminarer for medarbeidere i programmet med deltakelse av 2-4 utenlandske og 4-6 norske etablerte forskere med relevant spisskompetanse. Hensikten med seminarene er ved hjelp av ekstern spesialkompetanse å kvalitetssikre programmet og dets enkelter. I 2014 er det avholdt ett forskningsseminar, sammen med Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole; dette fant sted mai på Kleivstua. Seminaret startet hver dag med oversiktsforelesninger om aktuelle tema av forelesere utenfra. Hoveddelen av tiden ble benyttet til presentasjon av planer og -resultater av hver av stipendiatene, etterfulgt av diskusjon om enkelter. 3

4 Av utenlandske inviterte gjester deltok Mikael Fogelholm (Finland), Erik Witvrouw (Belgia/Qatar), Henning Langberg (Danmark), Gino Kerkhoffs (Nederland) og Jill Cook (Australia). Blant tema som ble dekket gjennom inviterte forelesere var ligamentskader, belastningsskader, biomekanikk, og generelle forskningsmetodiske emner. Årets seminar har som tidligere - vært svært vellykket og vurderes til å være en kritisk suksessfaktor for å oppnå god kvalitet på forskningen. Stipendiatene får verdifull erfaring i å presentere og drøfte egne er og resultater. I tillegg har seminaret en viktig milepælsfunksjon for hver enkelt leder. IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health Etter en omfattende internasjonal søknadsprosess fikk Senter for idrettsskadeforskning i 2009 status som ett av fire IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health. De andre tre IOC-sentrene var: UCT/MRC Research Unit of Exercise Science and Sports Medicine (ESSM), University of Cape Town, South Africa Sport Injury Prevention Research Centre, University of Calgary, Canada Centre for Injury Prevention and Safety Promotion (CIPSP), School of Human Movement & Sport Sciences, University of Ballarat, Australia IOC forpliktet seg til blant annet å støtte de fire sentrene økonomisk, med CHF per år for 4-årsperioden 2009 t.o.m De årlige bevilgningene er senere utvidet med ytterligere 3 år, dvs. t.o.m Sentrene møtes årlig for å diskutere behov for forskningser, utveksle ideer for samarbeidser via bl.a. en felles kommunikasjonsplattform, samt å lage en strategiplan fremover. I 2014 er det avholdt ett slikt sentermøte på Kleivstua nær Oslo. Senter for idrettsskadeforskning var vertskap for dette møtet. For Senter for idrettsskadeforskning stilte Grethe Myklebust, Roald Bahr og Kathrin Steffen (IOC). Møtet ble ledet av Lars Engebretsen i hans rolle som leder for IOC Medical & Scientific Department. Etter en ny omfattende søknadsprosess sommeren 2014 fikk Senter for idrettsskadeforskning forlenget status som IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health i 4 nye år, dvs. til og med Senter for idrettsskadeforskning er fra 2015 ett av IOCs ni forskningssentre. De åtte andre sentrene er: Australian Centre for Research into Injury in Sport and its Prevention, Federation University Australia, Australia Sport Injury Prevention Research Centre, University of Calgary, Canada Institute of Sports Medicine, Copenhagen University Hospital, Denmark Yonsei University, Republic of Korea (South Korea) Amsterdam Collaboration on Health & Safety in Sports, VU University and Academic Medical Centre, Netherlands Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Qatar Clinical Sport and Exercise Medicine Research Group, University of Cape Town, South AfricaLondon s Institute for Sports, Exercise and Health (ISEH) and National Centre for Sports Exercise and Medicine (NCSEM), United Kingdom 4

5 IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport Senter for idrettsskadeforskning forhandlet våren 2008 frem en avtale med IOC om videreføring av kongressen «World Congress on Sports Injury Prevention». Som en følge av dette har IOC overtatt rettighetene til kongressen og ansvaret for å videreføre denne. Senter for idrettsskadeforskning vil i alle sammenhenger bli kreditert som grunnleggere, og rettighetene vil falle tilbake til oss dersom IOC bestemmer seg for ikke å arrangere. IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport» ble arrangert i Monte Carlo i Monaco april Konseptet var det samme som for 2011 kongressen der kongressen ble utvidet til også å omfatte forebygging av andre helseproblemer blant idrettsutøvere enn bare skader, i tråd med senterets øvrige virksomhet. Årets kongress samlet 971 deltagere fra 79 nasjoner bestående av forskere, leger, fysioterapeuter, trenere og annet idrettsfaglig personell. Kongressen var også denne gangen en stor suksess. Kongressen ble åpnet av HSH Prins Albert II av Monaco, Fredrik S. Bendiksen, leder av organisasjonskomiteen, og Richard Budgett, formann i IOCs medisinske komite. Programmet inneholdt 5 oversiktsforedrag av kjente klinikere og forskere om sentrale tema knyttet til forebygging av idrettsskader og sykdom, 24 symposier med tilsammen 143 inviterte foredrag. Paneldebatter summerte opp symposiene. I tillegg ble 307 abstract presenteres som frie foredrag eller poster. Abstractene er publisert i British Journal of Sports Medicine. Det ble også avholdt 86 mer praktisk orienterte workshops hvor man bl. a. kunne lære konkrete skadeforebyggende treningsprogram. Senterets forskere var godt representert blant de utvalgte foreleserne, som inkluderte Roald Bahr, Lars Engebretsen, Thor Einar Andersen, Tone Bere, John Bjørneboe, Ben Clarsen, Eirik Kristianslund, Tron Krosshaug, Kam-Ming Mok, Grethe Myklebust, Agnethe Nilstad, Sophie Steenstrup og Håvard Visnes. I likhet med tidligere kongresser er link til foredragene i sin helhet lagt ut på senterets nettsider med lyd og bilder, som en del av avtalen med IOC. Senterets nettsider er dermed en unik ressurs for den som ønsker oppdatert informasjon om forskning på forebygging av idrettsskader. Fagkomiteen, som var ansvarlig for å utarbeide kongressprogrammet, besto av Roald Bahr, Norge (president); Cindy Chang, USA; Jon Drezner, USA; Jiri Dvorak, Sveits; Lars Engebretsen, Norge; Caroline Finch, Australia; Joao Grangeiro Neto, Brasil; Per Hölmich, Danmark; Karim Khan, Canada; Michael Kjær, Danmark; Willem Meeuwisse, Canada; Margo Mountjoy, Canada; Erich Müller, Østerike; Ian Needleman, UK; Paul Piccininni, Canada; Antonio Pellicia, Italia; Martin Schwellnus, Sør Afrika; Evert Verhagen, Nederland; Markus Waldén, Sverige. Organisasjonskomiteen besto av Fredrik Bendiksen (president); Cherine Fahmy (IOC), Lars Engebretsen (IOC, Senter for idrettsskadeforskning), Roald Bahr (Senter for idrettsskadeforskning) og Benedetta Boaretto (Publi Créations SAM). Publi Créations SAM Monaco var ansvarlig for teknisk bistand i forbindelse med arrangementet. 5th IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport arrangeres i 2017 i Seoul, Sør Korea, også denne gang med Fredrik Bendiksen som president i Organizing Committee og Roald Bahr som president i Scientific Committee. IOC Advanced Team Physican Course IOC Advanced Team Physican Course (ATPC) 2014 ble arrangert i Mandelieu i Frankrike april 2014, i etterkant av IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport, med fokus på sentrale kliniske spørsmål av stor betydning for idrettsleger som arbeider med idrettsutøvere på toppnivå. Her redegjorde verdens ledende eksperter for 5

6 state-of-the-art når det gjaldt utredning og behandling av skader og sykdom blant idrettsutøvere. Kurset samlet 31 inviterte forelesere, fra 14 ulike land til sammen 133 deltagere fra 49 nasjoner. Lars Engebretsen og Roald Bahr ledet fagkomiteen. I 2015 arrangeres det sjuende ATCP i Doha, Qatar. Kurset vil ha samme fokus som tidligere år og forventes å samle i overkant 100 leger fra hele verden. Organisasjonskomiteen består også denne gang av Roald Bahr, Lars Engebretsen og Fredrik Bendiksen, med sistnevnte som leder. Priser og utnevnelser Nicholas I. Kennedy, Mary T. Goldsmith, Scott C Faucett, Matthew T. Rasmussen, Garrett A. Coatney, Lars Engebretsen og Coen A. Wijdicks ble i 2014 tildelt The American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOOSM) pris «the 2014 Excellence in research Award» for arikkelen «Posterior cruciate ligament graft fixation angles biomechanical evaluation for single- and double-bundle reconstruction». Artiklen ble pressentert under AOSSM Annual Meeting i Seattle, Washington juni 2014, og ble i oktober 2014 publisert i The American Journal of Sports Medicine. Marianne Martinsen ble i mai 2014 hedret med den prestisjefylte prisen «International Clinical Scholar Award fra American College of Sports Medicine (ACSM)» for abstractet «The Development of the Brief Eating Disorder in Athletes Questionnaire (BEDA-Q)». I tillegg var Martinsen invitert til ACSM-kongressen i Orlando mai 2014 som vinner av Takeda-Nycomed-prisen (Norwegian Sports Medicine Award) som ble tildelt under Idrettsmedisinsk høstkongress i Sandefjord i november Marianne Martinsen, Roald Bahr, Runi Børresen, Ingar Holme, Anne-Marte Pensgaard og Jorunn Sundgot-Borgen vant NIMI-prisen under Idrettsmedisinsk høstkongress i Tromsø november 2014, for beste publikasjon i et internasjonalt tidsskrift siste år, med artikkelen «Preventing eating disorders among young elite athletes: a randomized controlled trial». På samme kongress ble også Arnhild Bakken nominert til finaleheatet, blant de rundt 50 innsendte abstractene, for TAKEDA Nycomed-prisen for beste frie foredrag. I 2014 har The Centre for Evidence Based Physiotherapy kåret tidenes 15 mest betydningsfulle forsknings innen fysioterapi. Studien fra Senter for idrettsskadeforskning «Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial» av Odd Egil Olsen, Grethe Myklebust, Lars Engebretsen, Ingar Holme og Roald Bahr ble valgt ut fra databasen PEDro (inneholder artikler) som en av tidenes mest betydningsfulle studier innenfor fysioterapi. Studien omhandler forebygging av idrettsskader hos unge håndballspillere, og ble publisert i British Medical Journal i Informasjonsvirksomhet og formidling Senter for idrettsskadeforskning har siden 2002 etablert og kontinuerlig videreutviklet sin to-språklige nettside ( - engelsk) for å informere om senterets forskningsvirksomhet. Nettstedet er i senere år modernisert for å gjøre informasjon om senteret, forskningsaktiviteten og ene bedre tilgjengelig for publikum. Målgruppen har primært vært medisinsk fagpersonell og andre forskere med interesse for forebygging av idrettsskader. Informasjonen er basert på senterets database, pågående og avsluttede er, inkludert doktorgradsdisputaser. Under hvert enkelt er det lagt ut et sammendrag med en tilhørende link til publikasjoner og andre ressurser utarbeidet i forbindelse med et. Alle publikasjoner og øvrig materiell som for eksempel treningsøvelser, plakater og brosjyrer kan fritt lastes ned av nettbrukerne. Sidene har stor trafikk ( besøkende per måned gjennom 2014, som er stabilt med de forrige årene, 73 % av besøkende var 6

7 nye). Senter for idrettsskadeforskning har fra start av hatt en ambisjon om å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for norsk idrett gjennom praktisk rettet og relevant kunnskap. I 2008, ble derfor en ny webside «SKADEFRI» lansert: Innholdet er utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang til oppdatert informasjon om idrettsskader med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og de mest alvorlige skadene. Hovedmålgruppen for denne websiden er alle aktive, trenere, ledere og foreldre i norsk idrett. SKADEFRI har som mål å nå frem til utøvere og trenere med praktisk, brukerrettet informasjon, som treningsprogrammer og praktiske tips. Statistikken viser at sidene er godt besøkt (gjennomsnittlig om lag besøkende daglig i 2014, noe som er en liten økning fra 2013, 74 % av besøkende var nye, 26 % returnerende), og henvendelser fra aktive og helsepersonell tilsier at det er stor etterspørsel etter informasjonen som nå er lagt ut på Innholdet av websiden blir også re-produsert på lignende websider med perspektiv på idrettsskadeforebygging i de skandinaviske land (med sitering til I 2014 er arbeid igangsatt med å videreutvikle og modernisere SKADEFRI med nytt utseende og med utvidet funksjonalitet og innhold. Målet på sikt er å få presentert relevant innhold om typiske idrettsskader og skadeforebyggende tiltak for samtlige av de 45 olympiske sommer- og vinteridrettene, og med mulighet til å gi sidene et multikulturelt perspektiv. Sist nevnte betyr at SKADEFRI vil automatisk tilpasses med språk, samt valg av farger og bilder, de kulturelt mest relevante idrettene i ulike land, når sidene åpnes fra et utenlandsk nettsted (fremfor å primært vise typiske norsk idretter). Som andre «moderne» kanaler for å informere og dele kunnskap om (skade)forebyggende helsearbeid benytter Senter for idrettsskadeforskning seg av Facebook og Twitter (rundt 900 «followers» i utgangen av 2014). Facebook-siden og Twitter-kontoen ser ut til å ha økt interesse for senteret og senterets websider (både og Begge sosiale medier er under utvikling, og vil forhåpentligvis også fremover bidra til økt trafikk på nettsidene. Digital plattform på skade- og sykdomsforebygging Slutten av 2013 var også «kick-off» for et samarbeid mellom Senter for idrettsskadeforskning og IOC for å utvikle et digitalt læringsverktøy rettet mot de 3500 deltakerne i Ungdoms-OL i august 2014 i Nanjing, China. Dette læringsverktøyet, en mobilapplikasjon som har fått navnet «GET SET TRAIN SMARTER», har som mål å gi unge idrettsutøvere og deres trenere kunnskap om idrettsskader og sykdomstilfeller og hva de aktivt kan gjøre for å hindre forekomsten. GET SET ble offisielt lansert under Ungdoms-OL og ivaretar et multikulturelt perspektiv, samt integrerer de 35 idrettene som er representert under denne sommer Ungdoms-OL. GET SET er siden den tid fritt tilgjengelig på markedet og kan lastes ned gratis på ios- og Android-mobilplattformer. Appen passer for alle som er glad i idrett og fysisk aktivitet, ikke bare toppidrettsutøvere. Planene for 2015 er å oversette GET SET til norsk, samt å utvide innholdet i appen til og også inkludere treningsøvelser for de 15 olympiske vinteridrettene. En oppdatert versjon av GET SET på minst 6 språk (norsk, engelsk, fransk, spansk, russisk og kinesisk) skal ferdigstilles til vinter Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. GET SET og den nye SKADEFRI-nettsiden anses som første steg mot en større visjon, der målet, i samarbeid med ledende forskningssentre innen skade- og sykdomsforebygging, IOC og internasjonale særforbund som FINA, FIFA, IAAF og FIS er å utvikle verdens ledende idrettsmedisinske digitale plattform. Tilbakemeldingene fra nevnte grupper er utelukkende positive, og formelle samarbeidsavtaler forventes inngått i løpet av

8 Trenerutdanning Senter for idrettsskadeforskning har i lengre tid samarbeidet med NIF om reorganiseringen av Trenerløypa, og for å bidra inn med fagkunnskap i trenerutdanningen på særforbundsnivå. Siden 2012 har en nettbasert læringsportal for trenere blitt presentert som e-læringsmoduler, der fellesidrettslige temaer blitt behandlet. Senter for idrettsskadeforskning har stått ansvarlig for utviklingen av modulen «Idrett uten skader», som dekker kompetansekravet til nivå 1 i Trenerløypa. I utgangen av 2014 har 2455 trenere og idrettsinteresserte vært innom kurset og 90 % har avlagt godkjent kursbevis. Disse representerte 43 av de totalt 56 norske særforbund. Senter for idrettsskadeforskning har som mål å bidra til utviklingen av undervisningsmoduler for trenerutdanningen hos alle særforbund på alle de 4 utdanningsnivåene. Skadeforebygging som en obligatorisk del av trenerutdanningen gir et tydelig signal om at norsk idrett, med sine 54 særforbund, er opptatt av å ivareta en utøvers helse gjennom godt kvalifiserte trenere. Siden utgangen av 2013 har Senteret jobbet med å utvikle nye moduler som svarer på kompetansekrav knyttet til trener 2 nivå, i nært samarbeid med de enkelte særforbund. I løpet av 2014 ble dette arbeidet sluttført for 7 forbund (curling, skyting, bueskyting, bowling, biljard, svømming og motorsport). Nye samarbeidsavtaler er inngått med forbundene som representerer klatring, bandy (innebandy, bandy, landhockey), og forventes inngått med padling og kampsport straks. Flere særforbund står for tur. Norsk idrettsmedisin Senter for idrettsskadeforskning har en fast spalte i Norsk idrettsmedisin, tidsskriftet til Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Foreningen for idrettsfysioterapi (FFI), for å informere om siste nytt fra senteret. Mange av leserne har aktive roller i norske idrett og vil kunne implementere informasjon og kunnskap i den kliniske hverdagen og i klubbene sine. NIMF og FFI har i 2014 blitt medlem av det internasjonale idrettsmedisinske tidsskriftet British Journal of Sports Medicine, BJSM, og en av fordelene med medlemskapet er en årlig utgave dedikert til forskning i hjemlandet sitt. For andre år på rad ble den «norske» utgaven lansert i mai-nummeret av BJSM, med Benjamin Clarsen og Hilde Moseby Berge som gjesteredaktører. Utgaven var særpreget av forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet i Norge med artikler innen et vidt spekter av temaer, inkludert skademekanismer og -forebygging, fysisk aktivitet og helse blant skoleelever, korsbåndsskader og idrettskardiologi. De fleste artiklene kom fra Senter for idrettsskadeforskning. Temakvelder/Workshop Det har også blitt gjennomført flere temakvelder/workshops for senterets målgruppe på håndball- og fotballskoler og andre arrangement (f.eks. for fysioterapeuter). Gjennom disse arrangement har kunnskap om idrettsskader og deres forebygging, eksisterende formidlingskanaler, samt materiell som SPILLEKLAR-plakater og SKADEFRI-DVD nådd til utøvere, trenere og andre interesserte. Mange av senterets er har fått god dekning i lokal, regional og riksdekkende presse. Senterets ansatte har vært flinke til å stille i media til aktuelle temaer. Formidlingsarbeidet drives av en seniorforsker i full stilling som kombinerer forskningsarbeid med formidling av helsefremmede arbeid gjennom ulike kanaler. Organisering Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole. I forbindelse med etableringen er veiledere og stipendiater lokalisert sammen med øvrig personell ved Seksjon for idrettsmedisinske fag i en egen kontorfløy, hvor forholdene er tilrettelagt på 8

9 en god måte. Senterets forskere har god tilgang til forskningslaboratorier, administrative støttefunksjoner og øvrige servicefunksjoner ved Norges idrettshøgskole. Søknads- og ansettelsesprosess Forskere og stipendiater ble i startfasen rekruttert gjennom en søknadsprosedyre med deltakelse av senterets ledere og internasjonale eksperter. I tillegg er alle stipendiatsøknader vurdert i forbindelse med søknad om opptak ved doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole og Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Høsten 2013 lyste Seksjon for idrettsmedisin, NIH, ut en åpen stipendiatstilling som ble tildelt Senter for idrettsskadeforsknings «Forebygging av belastningsskader i skulder» ved Stig H. Andersson. Roald Bahr og Grethe Myklebust er veiledere på et som startet opp I desember 2013 lyste senteret ut en stipendiatstilling knyttet til det pre-definerte et «Den unge elite utøveren». Christine Holm Moseid ble innstilt som nummer en, og startet sin stipendiatperiode 15. april I november 2014 lyste senteret ut en stipendiatstilling knyttet til det pre-definerte et «Forebygging av belastningsskader i fotball med fokus på lyske», der Joar Harøy, innstilt som nummer en, har takket ja til stillingen. Prosjektet starter opp 15. februar Det er ikke ansett som et egnet virkemiddel å lyse ut frie forskningsmidler, slik f. eks. Norges forskningsråd gjør. Interesserte enkeltforskere og forskergrupper er gjennom ulike tiltak oppfordret til å etablere samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning med sikte på å utvikle et nasjonalt nettverk av klinikere og forskere med interesse for forebygging av idrettsskader. Programmets ledere er av referansegruppen gitt fullmakt til å behandle søknader om drifts- og lønnsmidler fortløpende innenfor de budsjettrammer som er gitt, og vurdere hvorvidt disse er egnet til å integreres i programmet. Personell og er Senter for idrettsskadeforskning ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. Begge lønnes av Norges idrettshøgskole Bahr i hovedstilling som professor I, Engebretsen i bistilling som professor II. Engebretsens hovedstilling er som overlege og professor ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Av øvrig fast personell ved Norges idrettshøgskole har professor dr. philos. Ingar Holme også en sentral veilederrolle som senterets statistiker. Holme har vært ansatt i bistilling (20 %) som professor II fra I tillegg er professor dr. med Lars Nordsletten ansatt fra som seniorforsker med tanke på å styrke forskning på forebygging av skader i alpin skisport. Hans 20 % stilling har vært finansiert gjennom midler fra dj Orthopedics, som finansierte etableringen av FIS Injury Surveillance System, et skadeovervåkingssystem etablert på oppdrag for det internasjonale skiforbundet, FIS. Dette innebærer at Senter for idrettsskadeforskning har knyttet til seg fire seniorforskere med professorkompetanse. I tillegg er fire av senterets opprinnelige stipendiater (Andersen, Myklebust, Krosshaug og Steffen, se under) tilsatt i førsteamanuensis/forskerstillinger, noe som gjør at balansen mellom seniorveiledere, mellomstillinger og stipendiater er god. 9

10 Personell med ansettelse i hel- eller deltidsstilling eller annen tilknytning til Senter for idrettsskadeforskning: Cathrine Aga (f. 1972) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom sitt doktorgrads «Double bundle anterior cruciate ligament reconstruction proposal». Prosjektet sammenlikner Double bundle med Single bundle operasjonsteknikk ved rekonstruksjon av det fremre korsbånd og utføres ved ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og ved Martina Hansens hospital. Hun er spesialist i ortopedisk kirurgi og ansatt ved Kne- og skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital i Bærum. Flere av studiene i doktorgradset hennes utføres i samarbeid med Steadman Philippon Research Institute, Vail, Colorado. Professor Lars Engebretsen er hennes hovedveileder. Inge Dehli Andersen (f.1949) ble engasjert ved Senter for idrettsskadeforskning som databaseutvikler. Han har en mastergrad fra 1976 i fagene produksjonsstyring, operasjonsanalyse og køteori fra Universitet i Trondheim, og kom fra stillingen som senior leder hos Elko AS i det franske Scneider Electric konsernet. Inge har tidligere, i 15 år, arbeidet med system- og databaseutvikling i Forsvaret, og etter det vært ansatt like lenge innenfor samme fagområde i et større norsk konsulentfirma. Hans oppgave ved Senter for idrettsskadeforskning er å utvikle relasjonsdatabaser for oppbevaring av informasjon fra senterets arbeid med skaderegistering, fysiske tester og spørreskjemaer, samt generelt kvalitetssikre pågående datahåndtering i forskningsene ved senteret. Thor Einar Andersen (f. 1960) er ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning som forsker i 40 % stilling og som 1. amanuensis i 20 % stilling i perioden til , og disputerte for den medisinske doktorgraden i mars 2005 ved Senter for idrettsskadeforskning. Andersen er også medisinsk leder og overlege ved Idrettens Helsesenter i Oslo. I tillegg er han leder for fagområdet Fotballmedisin ved Toppfotballsenteret til Norsk Toppfotball og leder av Medisinsk komité i Norges Fotballforbund. Siden sesongen 2000 har Andersen etablert et elektronisk system for løpende registrering av skader i Tippeligaen der alle lagene deltar. Andersen har også ledet et som gjennomfører hjertescreening av alle spillere i Tippeligaen og Adeccoligaen i samarbeid med kardiologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Prosjektet ble fullført i Fra 2010 leder han Nordic Football Injury Audit et i samarbeid med en internasjonal forskergruppe. Formålet er å overvåke skadeinsidensen og skadepanoramaet i Tippeligaen og de nordiske eliteligaene i fotball. Andersen ledet også et igangsatt i 2009 som ser på skaderegistrering i Toppserien for kvinner ved hjelp av SMS- registrering, og som screener alle elitespillere for risikofaktorer for fremre korsbåndskader. Stig H. Andersson (f. 1983) er ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning/seksjon for idrettsmedisinske fag som stipendiat for perioden i 100 % stilling på et «Forebygging av belastningsskader i skulder blant elite håndballspillere». Formålet er å utarbeide et forebyggingsprogram for å redusere prevalensen av skulderproblemer blant elite håndballspillere og undersøke effekten av det ved å gjennomføre en randomisert kontrollert studie. Stig er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen (2007) og avsluttet sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i Han har tre års erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut i Danmark ( ) og har siden 2013 jobbet som idrettsfysioterapeut ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI). Han er tidligere aktiv håndballspiller og siden 2014 vært tilknyttet Norges håndballforbund som en del av helseteam rundt herrelandslagene. Arnhild Bakken (f.1978) ble ansatt som stipendiat ved Aspetar Orthopedic and Sports Medicine Hospital med tilknyttning til Senter for idrettsskadeforskning for å jobbe med et «Hva er verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere med fokus på muskel-og skjelettskader». Formålet med et er å dokumentere verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere som en metode for å avdekke/behandle 10

11 helse-plager som kan hindre/påvirke deltakelse i trening og/eller konkurranse samt for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom. Arnhild er utdannet fysioterapeut fra Queen Margaret University College i Edinburgh, Skottland (2003). Hun tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ). Tone Tufte Bere (f. 1978) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i januar 2009 og forsvarte sin doktorgradsvahandling i april 2013 med tittelen «Mechanisms of injuries in World Cup alpine skiing». Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen (2002) og tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ) hvor hun var tilknyttet forskninget FIS Injury Surveillance System (FIS ISS). Formålet med hennes doktorgradsarbeid var å beskrive skademekanismer blant World Cup utøvere i alpint. Etter avlagt doktorgrad flyttet Tone til Qatar hvor hun nå jobber i en post-doc stilling ved Aspetar Orthopedic and Sports Medicine Hospital for å forske på risikofaktorer for skulderproblemer hos elitehåndballspillere. Hilde Moseby Berge (f. 1966) disputerte for den medisinske doktorgrad på et «Det norske idrettshjertet». Hun er cand. med. og spesialist i allmennmedisin. Hun ble autorisert idrettslege i NIMF i Hilde er aktiv i det idrettsmedisinske miljøet, er styremedlem i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, tidligere redaktør og nå medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Norsk idrettsmedisin, guest editor i British Journal of Sports Medicine og president i Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports. Fastlege ved Trollåsen legesenter fra april John Bjørneboe (f. 1984) er utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo, hvor han ble uteksaminert ved Forskerlinjen i januar Han har i tiden etter dette vært deltidsansatt som forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, og forsvarte i september 2014 sin avhandling "Injury surveillance and prevention in male professional football". Avhandlingen fokusererpå skaderisiko på kunstgress, validering av metodologien som er i bruk ved skaderegistrering i Tippeliga og hvordan strengere regelfortolkning av fotballdommere kan virke inn på skaderisiko og utvikling av skaderisiko i Tippeligaen gjennom siste tiår. Han har gjennomført sykehusturnus ved Ahus og distriktturnus i Alta. Fra august 2013 har han tjenestegjort som lege i Forsvaret i tillegg til engasjementet ved Senter for idrettsskadeforskning. Ben Clarsen (f. 1978) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i august 2010, og forsvarte sin doktorgradsvahandling i januar 2015 med tittelen «Overuse injuries in sport development, validation and application of a new surveillance method». Han er utdannet fysioterapeut fra Sydney University og tok mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i Formålet med doktorgradsarbeidet var å utvikle valide målemetoder for belastningsskader, studere omfang av og risikofaktorer for belastningsskader i idrett, primært med skuldersmerter blant håndballspillere som modell. Ben jobber i helseavdeling på Olympiatoppen med ansvar for helsemonitorering av OL og Paralympiske utøvere, og har vært fysioterapeut for det norske og australske sykkellandslagene, samt flere profesjonelle sykkellag. Han er også associate editor i British Journal of Sports Medicine. Clarsen er fortsatt et aktiv medlem av senter for idrettsskadeforskning med flere pågående er innenfor temaet forebygging av belastningsskader i idrett. Cathrine Nørstad Engen (f. 1985) er lege og stipendiat. Hun fullførte medisinstudiet ved Universitetet i Oslo våren 2012 og Forskerlinjen med forskerlinjeeksamen høsten Hun jobber nå som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning. Hun har Asbjørn Årøen og Lars Engebretsen som veiledere på doktorgradset hvor målet er å kartlegge fordeler og utfordringer med et register for fokale bruskdefekter i knær. I 2010 publiserte de en artikkel om ekstern validitet av randomiserte forskningsstudier på bruskkirurgi i tidsskriftet Cartilage. En epidemiologisk studie på insidens av bruskkirurgi i Norge fra er til vurdering for publikasjon. Videre arbeides det med resultatene fra en MR-studie (dgemric) hvor målet er å si noe om langtidsprognosen for fokale bruskdefekter i knær 11

12 uten kirurgiske inngrep og en lignende studie for langtidsoppfølging etter en randomisert studie som sammenlignet mikrofrakturering med brusktransplantasjon. Videre skal det også gjennomføres en pilotstudie for etableringen av et register for bruskdefekter i knær fra januar Cathrine jobber også deltid ved Skadelegevakten ved Akershus universitetssykehus. Oliver Faul (f.1982) fra Technische Universität München, Fachgebiet für Sportgeräte und Materialien, har vært tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning fra mai 2007 og har skrevet sin diplomoppgave på et «Relationship between foot position, rotation and knee loads in cutting maneuvers of Norwegian elite female team handball players» med Tron Krosshaug som veileder. Faul har etter dette vært ansvarlig for testing av balanse og styrke i et «Risikofaktorer for fremre korsbåndskader blant kvinnelige elitespillere i håndball og fotball» som har foregått i månedene februar (fotballspillere) og juni (håndballspillere). Lars-Petter Granan (f. 1977) har siden 2003 vært ansvarlig for et som tok sikte på å etablere et nasjonalt register for kirurgisk behandling av korsbåndsskader ved norske sykehus og klinikker, Nasjonalt korsbåndsregister. Nasjonalt korsbåndsregister ble etablert i juni 2004 i samarbeid med Nasjonalt Register for Leddproteser. Nasjonalt korsbåndsregister eies av Norsk ortopedisk forening, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. I 2010 fikk Nasjonalt korsbåndsregister offisiell status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Frem til dette var driften finansiert gjennom midler fra Senter for idrettsskadeforskning, mens det etter dette har vært finansiert via midler fra Helse Vest RHF. Granan var ferdigutdannet cand. med. fra Forskerlinjen ved Universitetet i Oslo januar November 2009 forsvarte han doktorgraden sin på temaet «Development of a national knee ligament registry». Granan jobber som lege og forsker ved Avdeling for fysikalsk medisin, OUS (50 %), Avdeling for smertebehandling, OUS (50 %) og Senter for idrettsskadeforskning, NIH (20 %). I tillegg til fortsatt å være tilknyttet Nasjonalt korsbåndsregister, er han styringsgruppeleder for Norsk nakke- og ryggregister og registerleder for OUS smerteregister. Videre er han fagansvarlig for en nyoppstartet videreutdanning på mastergradsnivå i "tverrfaglig smertebehandling". Denne videreutdanningen er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom avdeling for smertebehandling ved OUS og Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Stig Heir (f. 1961) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning, dels gjennom brusket og dels gjennom skiskadeet «FIS Injury Surveillance System». Heir er spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin, og har lang erfaring som lege på det norske freestyle landslaget og de siste årene også snowboardlandslaget. Han jobber i fast stilling som seksjonsoverlege på Martina Hansens Hospital med ansvar for kne- og skulderkirurgien der. Heir forsvarte sin doktorgradsavhandling, «Focal Cartilage Defects in the Knee» i 2011 ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Rune Jakobsen (f.1977) er lege ved Ortopedisk avdeling på Akershus universitetssykehus og forsker ved Nasjonalt Senter for stamcelleforskning (Oslo universitetssykehus Rikshospitalet/UiO). Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo med turnustjeneste ved Sykehuset Buskerud. Han gjennomførte under studiet forskerlinjen med ene «Cartilage injuries - the use of stem cells and scaffolds in joint resurfacing» og et «Vitenskapelig metode i kliniske studier». Fra 2010 fortsatte han med bruskforskningen som stipendiat i et nært samarbeid mellom klinikere under ledelse av professor Lars Engebretsen og basalforskere under ledelse av seniorforsker Dr. Jan E. Brinchmann frem til forsvar av doktorgraden «Mesenchymal stem cells in cartilage repair - studies of chondrogenesis in vivo and in vitro» i juni Laboratoriedelen av bruskforskningen har vært fokusert på å karakterisere og forstå in-vivo chondrogenese av mesenchymale stamceller. Det ble tatt i bruk moderne high-throughput-teknikker for å optimalisere invivo-differensiering i samarbeid med Broad Institute i Boston. I den forbindelse var han på studieopphold ved Harvard Stem Cell Institute i to måneder i Manipulasjon av en 12

13 relativ nyoppdaget gruppe av RNA-molekyler (micro-rna) ble også tatt i bruk for å avdekke betydningen i in-vivo chondrogenese. Deler av forskningen ble testet ut i en kanindyremodell. Rune Jakobsen underviser medisinstudenter i cellebiologi og jobber som lektor i faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring, der han også sitter i fagplanutvalget. Han har ansvaret for undervisning og gjennomføring av StudentBEST, et tverrfaglig simuleringskurs i akuttmedisin med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid for siste års medisin-, sykepleie- og anestesisykepleiestudenter og har gjennomført studier på simulering som pedagogisk metode i tverrfaglig utdanning. Eirik Klami Kristianslund (f. 1984) er lege og forsker på biomekanikk og korsbåndskader. Han har vært tilknyttet senteret siden han startet som medisinerstudent i 2007, og var fra til ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling. I november 2013 disputerte han på avhandlingen "Motion analysis of jumps and cutting maneuvers", som han har gjennomført under veiledning av Tron Krosshaug. Avhandlingen er basert på data fra en prospektiv kohortstudie der risikofaktorer for fremre korsbåndskader kartlegges hos samtlige spillere i eliteserien i håndball for kvinner. Det siste året har Eirik bidratt til å forberede publikasjon av resultatene av den prospektive studien. Tron Krosshaug (f. 1973) har vært ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning siden Han disputerte i august 2006 for graden dr. scient. ved Norges idrettshøgskole med et «Video analysis of ACL injuries». Krosshaug ble fra fast ansatt (50 % stilling) som førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole der han bl.a. har ansvar for undervisning i styrke-, utholdenhets og bevegelighetstrening. I tillegg er han ansatt i 50 % stilling ved Senter for idrettsskadeforskning der han er hovedansvarlig for biomekanisk forskning. Krosshaug er hovedansvarlig for et prospektivt langtids som hadde oppstart i mai 2007, hvor risikofaktorer for fremre korsbåndskader kartlegges hos samtlige kvinnelige eliteseriespillere i fotball og håndball. Krosshaug har vært veileder for Eirik Kristianslund og Agnethe Nilstad som har gjort sine doktorarbeider i dette et, samt for Kam-Ming Mok som er inne i siste fase av sitt arbeid. Andre sentrale forskningsområder er videoanalyse av kne-, ankel- og hodeskader i ball/lagidretter og alpint. Robert LaPrade (f. 1958) er ortopedisk kirurg og chief medical researcher ved Steadman Philippon Clinic, Vail Colorado. Han har en sentral rolle i studier som blant annet tar sikt på å utvikle en forbedret operasjonsmetode for komplekse kneskader. Kirsten Lundgreen (f. 1967) er overlege ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo og har fulgt opp Øystein Lians arbeider på degenerative senelidelser, med fokus på skulderskader. Kirsten forsvarte sin doktorgradsavhandling, «The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Professor Lars Engebretsen var hennes hovedveileder og Øystein Lian var biveileder. Sverre Løken (f. 1960) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning og arbeider med er om leddbruskskader. Han er overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Seksjon for artroskopi og leddlidelser der han arbeider spesielt med leddbruskskader og andre skader i kne, samt artroskopisk kirurgi i hofteledd. Han er spesialist i generell og ortopedisk kirurgi og er autorisert som Idrettslege NIMF, og har vært landslagslege for Norges roforbund gjennom mange år. Hans forskningsaktivitet omfatter bruskskader og skader i hofteleddet, og han disputerte for graden PhD i 2010 med avhandlingen «Cartilage injuries in the knee natural history and surgical repair» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. I 2014 har han vært 3 måneder ved Steadman Philippon Research Institute i Vail, Colorado, USA hvor han deltatt i anatomiske og biomekaniske studier av hofteleddet. Marianne Martinsen (f.1976) var ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling fra til på et «Idrett, helse, kropp og prestasjon 13

14 er det mulig å forebygge spiseforstyrrelser i idretten?» Formålet med studien er først å kartlegge forekomsten av spiseforstyrrelser og symptomer assosiert med spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere på høyt nivå, og deretter gjennomføre en intervensjon som har til hensikt å redusere risiko for at unge lovende utøvere utvikler spiseforstyrrelser. I tillegg skal de som fungerer som trenere for disse unge utøverne få et slikt forhold til problemområdet at de kan medvirke i det forebyggende arbeidet knyttet til spiseforstyrrelser. Denne randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien er den første i sitt slag, og totalpopulasjonen av elever som begynte på et av Toppidretts- eller skigymnasene i Norge (2008) er inkludert. Marianne tok i 2009 mastergraden i idrettsvitenskap ved NIH. Hennes masteroppgave omhandler resultater fra første del av det omtalte et «Symptomer på spiseforstyrrelser blant gutter og jenter ved toppidrettsgymnas i Norge». Marianne disputerer Kam Ming Mok (f. 1984) er ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling fra til Han er utdannet mekanisk ingeniør fra The Chinese University of Hong Kong (2008) og har en M.Phil grad i ortopedi og traumatologi fra The Chinese University of Hong Kong (2010). Han skal i sitt doktorgradsarbeide undersøke metodologiske aspekter av bevegelsesanalyse og yte teknisk støtte til et «Risikofaktorer for fremre korsbåndsskader i kvinnelige elitespillere i håndball og fotball». Han har flere vitenskapelige publikasjoner om bevegelsesanalyse og skademekanismer for ankelskader. Han er medlem av IEEE Engineering in Biology and Medicine Society (EMBS) og var en del av styringsgruppen for EMBS-avdeling i Hong Kong, Kina. Håvard Moksnes (f.1976) er utdannet fysioterapeut og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom ene «ACL injuries in skeletally immature children», «Plasma injections plus exercise for patellar tendinopathy» og «Skade- og sykdomsforebygging i Olympiatoppen». Håvard forsvarte sin doktoravhandling «Functional and radiological outcomes following a non-operative treatment algorithm after ACL injuries in skeletally immature children» ved Norges idrettshøgskole i mai Sammen med Professor Lars Engebretsen og Professor Romain Seil (Luxembourg) er Håvard initiativtaker til «The Pediatric ACL Monitoring Initiative», som er tilknyttet European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA), med hensikt å opprette et internasjonalt register for korsbåndsskader hos barn i løpet av Han har publikasjoner innen testing og rehabilitering av fremre korsbåndsskader hos barn og voksne, i tillegg til opererte høye hamstringsskader. Håvard jobber til daglig klinisk ved Olympiatoppen og Idrettens Helsesenter i Oslo. Christine Holm Moseid (f. 1970) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i april 2014 for å jobbe med et «Den unge eliteutøverens helse». Hovedformålet med et er å kartlegge helseproblemer hos unge idrettsutøvere ved ulike toppidrettsgymnas i Norge. Datainnsamlingen varer i ett år i første omgang. Selve et innebærer kartlegging av generell fysisk form og generell helseog idrettsbakgrunn ved baseline. Den prospektive datainnsamlingen er basert på Senter for idrettsskadeforsknings spørreskjema om helseplager. Registreringen gjøres enkelt hver uke via en telefonapplikasjon. Christine er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i Hun har lang klinisk erfaring fra allmennmedisin, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun har gjennom sitt kliniske arbeid, jobbet mye med sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, og har mange års erfaring i bruk av ultralyd som diagnostisk hjelpemiddel. Hun er nylig blitt medlem i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Norsk idrettsmedisin Grethe Myklebust (f. 1958) var ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning som stipendiat i perioden i 100 % stilling på et «Forebygging av fremre korsbåndskader i norsk kvinnehåndball». Grethe Myklebust leverte sin doktoravhandling «Anterior cruciate ligament injuries in team handball - from injury to prevention» i desember 2002 og disputerte for graden dr. scient ved Norges idrettshøgskole i juni

15 Hun er nå ansatt i 50 % stilling som forsker, og startet i tillegg i 50 % stilling som førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsmedisinske fag med ansvaret for oppstarten av mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi, som ble startet opp ved NIH i august Hun er involvert i flere store er innen håndball og fotball, og har i tillegg fulgt opp skadeforekomsten av fremre korsbåndskader i norsk kvinnehåndball. Hun har vært veileder for flere masterstudenter og en stipendiat som utviklet en metode for registrering av belastningsskader i idrett. Hun er også veileder for to stipendiater, hvor det ene et har til hensikt å forebygge skulderproblemer i norsk håndball og et som undersøker sykdom og skadeproblematikk ved norske toppidrettsgymnas. Hun bruker mye tid på formidling av kunnskap om forebygging av idrettsskader i inn- og utland. Agnethe Nilstad (f. 1981) var ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling fra til Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Sør- Trøndelag (2005), med mastergrad i Idrettsfysioterapi fra NIH (2008). Hun forsvarte den sin doktorgradsavhandling, «Injuries and risk factors in elite female football implications for screening and prevention». I sitt doktorgrads jobbet hun med screening av kvinnelige elitefotballspillere for å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader, og var ansvarlig for årlig screening av spillere i Toppserien. Agnethe har presentert resultater fra et ved både nasjonale og internasjonale idrettsmedisinske kongresser, og har holdt flere workshops om skadeforebyggende trening for idrettslag og klubber. De siste tre årene har hun i tillegg vært fysioterapeut for aldersbestemte landslag i fotball på jentesiden (J15-17). Christian Owesen (f. 1975) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med PhDet "Symptoms, diagnosis and outcomes in knee ligament injuries" med overlege Asbjørn Årøen som hovedveileder. Han jobber som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Ortopedisk Klinikk, Akershus universitetssykehus. Jan Harald Røtterud (f. 1971) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med et "Fokale leddbruskskader i knær med fremre korsbåndskade" med overlege Asbjørn Årøen som hovedveileder. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og er ansatt som klinikkdirektør ved Ortopedisk Klinikk, Akershus universitetssykehus. Røtterud disputerer i mars Sophie E. Steenstrup (f.1979) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling for å jobbe med et «Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere». Hun er utdannet fysioterapeut fra Fontys Høyskolen i Eindhoven, Nederland (2003). Hun tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ). Som masterstudent var hun tilknyttet forskningset FIS Injury Surveillance System (FIS ISS) og fordypet seg i skader blant World Cup-utøvere i snowboardcross og skicross. Formålet med hodeskadeet er å kartlegge omfanget av hodeskader blant FIS World Cup utøvere, og ved hjelp av videoanalyse kunne gi en detaljert beskrivelse av skadesituasjoner som fører til hodeskader, samt å beskrive hodeskademekanismer. Basert på en 7-årig skaderegistrering gjennom FIS ISS ( ), har det blitt innhentet videopptak av alle rapporterte hodeskader fra World Cup alpint, snowboard og freestyle. Sophie har hatt fødselspermisjon i perioden til Kathrin Steffen (f. 1972) har siden sin disputas i februar 2008 ved Norges idrettshøgskole jobbet som seniorforsker i 100 % stilling ved Senter for idrettsskadeforskning med et spesielt fokus på skadeforebygging i breddeidretten og korsbåndskadeproblematikk. I tillegg til å være veileder for master- og PhD-studenter er Kathrin ansatt for å lede senterets formidlingsvirksomhet. Hennes arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til formidling av forskningsresultater via Senterets to websider og samt dele kunnskap om skadeforebyggende tiltak via sosiale media (Facebook, Twitter). Arbeidsoppgavene innbefatter også å være i tett dialog med særforbundene i Norges idrettsforbund (NIF) 15

16 rundt spesielt deres trenerutdanning. E-læringsmodulen «Idrett uten skader» er nå vel etablert i Trener 1 utdanningen i NIF, og arbeidet med utviklingen av Trener 2 er godt i gang (eller avsluttet) for mange av de nasjonale forbundene. I samarbeid med IOC, de Internasjonale idrettsforbundene og de ni IOC forskningssentrene (fem nye Sentre fra og med 2015) har Kathrin fra og med 2014 vært leder (innhold) for å utvikle en digital læringsplattform med fokus på skade- og sykdomsforebygging. Første steg i utviklingen ble en mobilapplikasjon for skadeforebyggende trening, som for første gang ble introdusert under de IOC organiserte ungdomslekene i Nanjing/China i I tillegg jobber Kathrin som forskningsassistent i IOC (injury surveillance projects) og hadde i 2014 medansvar for et skadeovervåknings under de Olympiske leker i Sochi. Hun er sammen med professor Lars Engebretsen redaktør i IOC tidsskriftet British Journal of Sports Medicine Injury Prevention and Health Protection. Truls Straume-Næheim (f. 1978) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning via en rekke kne. Han er ortopedisk kirurgi og arbeider til daglig ved Ortopedisk avdeling ved Akershus universitetssykehus, der han er nestleder i Ortopedisk forskergruppe. Truls var ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning fra februar 2004 til mars 2007, og forsvarte sin doktorgradsavhandling, «Head Impacts in Football» i 2008 ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Siden 2011 har han vært lege for damelandslaget i fotball og er gjennom dette tilknyttet Olympiatoppen. Marc Jacob Strauss (f. 1973) har vært tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning som «fellow» ved prof. Lars Engebretsen siden Fellowshipet består av enkelte forskningsopgaver i samarbeid med Oslo Univerisitets sykehus, Ullevål, ortopeden, hvor han til dagligt jobber som overlege. Marc er spesialist i ortopedisk kirurgi, og har siden 2010 og frem til ansettelsen som fellow, jobbet på Århus Universitets sykehus i Danmark. Han driver bl.a. med skopisk kirugi og ligamentrekonstruksjoner. Marc er dessuten tilknyttet Olympiatoppen og det danske ungdomslandslaget i fotball. Steinar Sulheim (f. 1954) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning, og arbeider med er om registrering og forebygging av skader ved norske alpinsentra med forskerstipend fra Helse Sør-Øst. Sulheim er spesialist i ortopedisk kirurgi og arbeider for tiden ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Formålet med den nye studien er å sammenlikne utviklingen i hjelmbruk og hodeskader blant snowboardere og alpinister ved norske alpinsentra i perioden Denne studien vil sammen med tidligere arbeider danne grunnlag for hans doktoravhandling. Han er autorisert idrettslege NIMF og har vært tilknyttet Norges idrettsforbund Agnar Tegnander (f. 1961) er lege ved Rosenborgklinikken. Han har hatt en sentral rolle i et «Risk factors and mechanisms for patellar tendinopathy - a prospective study among Norwegian elite youth volleyball players». Svend Ulstein (f. 1978) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med sitt PhD- som fokuserer på fokale bruskskader i kneet. Hovedveileder er prof. Asbjørn Årøen. Ulstein er lege i spesialisering og ansatt i en forskerstilling ved Akershus universitetssykehus. Håvard Visnes (f. 1974) var utdannet cand. med. i 2006 ved Universitetet i Bergen og fysioterapeut i 1998 fra Høgskolen i Bergen. Høsten 2014 forsvarte han doktoravhandlingen «Risk factors for jumper s knee»ved Universitetet i Bergen. Bakgrunnen for doktoravhandlingen er hentet fra en cohort av unge volleyballspillere der man har identifisert sportsspesifikke risikofaktorer. Han jobber nå med ved ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Neste forsknings er under planlegging. Arnlaug Wangensteen (f. 1983) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom sitt doktorgrads «Diagnosis, prognosis and rehabilitation of acute hamstring injuries in male athletes». Prosjektet utføres i samarbeid med Aspetar Orthopaedic and Sports 16

17 Medicine Hospital i Doha, hvor hun er ansatt som Post Graduate Researcher i 100 % stilling i perioden Datainnsamlingen gjennomføres ved Aspetar, og formålet med et er å undersøke den diagnostiske og prognostiske verdien av kliniske og radiologiske undersøkelser og retur til idrett etter akutte hamstringsskader, samt sammenligne to ulike rehabiliteringsprotokoller etter akutte hamstringsskader i en randomisert kontrollert studie. Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo (2007) og tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ) hvor hun var tilknyttet forskninget «Risikofaktorer for korsbåndsskader blant kvinnelige elite håndball -og fotballspillere». Coen Wijdicks (f. 1982) er leder ved department of BioMedical Engineering/seniorforsker ved Steadman Philippon Research Foundation, Vail Colorado. Han har en sentral rolle i studier som blant annet tar sikt på å utvikle en forbedret operasjonsmetode for komplekse kneskader. Tone R. Øritsland (f. 1968) har vært ansatt som forskningsrådgiver i 100 % stilling fra Hun er cand. scient. fra Norges idrettshøgskole med fordypning i treningsimmunologi, og har dessuten bakgrunn innen økonomi og administrasjon. Asbjørn Årøen (f. 1967) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning under ene; Bruskskader i kneet, Korsbåndskader og Barnebrudd. Han er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi og ansatt som professor ved Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus og universitetsleder av Klinikk for kirurgiske fag ved Akershus universitetssykehus fra Klinikken omfavner alle kirurgiske avdelinger i sykehuset. Avdelingene i Klinikk for kirurgiske fag er blant landets største, med meget store pasientmaterialer. Det er mange sammenfallende forskningser mellom Klinikk for kirurgiske fag ved Akershus universitetssykehus og Senter for idrettsskadeforskning som har resultert i publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift. Undervisningen av medisinerstudenter og annet helsepersonell er vel utviklet og en stor oppgave innen klinikken. Asbjørn forsvarte sin doktorgrad «Cartilage injury and the repair process» ved Universitetet i Oslo i Han arbeider nå ved fagområdet Kne og skulder ved Akershus universitetssykehus med nye behandlingsmetoder (stamceller fra benmargen, bruskscaffold), utredning og rehabilitering for leddbruskskader. Han er veileder for overlege Jan Harald Røtterud ved Akershus universitetssykehus, i et klinisk doktorgrads vedrørende leddbruskskader kombinert med fremre korsbåndruptur, som disputerer våren Han er biveileder for Cathrine Engens doktorgrads vedrørende et multisenter register for bruskskader i kneet. Han var hovedveileder for overlege Per Henrik Randsborgs doktorgrads ved Akershus universitetssykehus, vedrørende forebygging av brudd hos barn ved idrett, som ble forsvart i juni Han er nå veileder for lege Svend Ulstein, som har doktorgrads på behandling av leddbruskskader, og assistentlege Christian Owesen på hans doktorgrads på bakre korsbånd. Høsten 2012 var han ved Steadman Phillippon Research Institute, USA vedrørende nye operasjonsteknikker for bakre korsbånd som ble publisert i AJSM. Han er leder av ortopedisk forskningsgruppe (22 forskere) ved Akershus universitetssykehus og varamedlem av REK B Helse Sør-Øst. Studenter En rekke masterstudenter, både fra Norges idrettshøgskole og andre institusjoner, har vært involvert i ulike er ved Senter for idrettsskadeforskning i I tillegg er følgende medisinerstudenter ved Senter for idrettsskadeforskning for tiden tatt opp ved Forskerlinjen ved Universitetet i Oslo: Stefan Randjelovic (f. 1989) er medisinstudent ved Universitet i Oslo (UiO). Høsten 2010 startet han på Forskerlinjen ved det Medisinske fakultet med et «Skadeforebygging i World Cup freestyle alpint». Forskningsarbeidet ble innledet med ett års permisjon fra 17

18 studiet med forskning på fulltid og fokus på datainnsamling, utforming av analyseskjema og kriterier, selvstendige analyser, konsensusmøter, manusutforming, m.m, etterfulgt av deltidsforskning i kombinasjon med fortsatt studiegang. I 2014 har det vært fokus på videre datainnsamling, epidemiologiske analyser og innlevering av forskerlinjeoppgave med påfølgende eksamen. Stefan publiserte en artikkel i BJSM mars 2013 og fullførte forskerlinjen i desember Gjesteforskere American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOOSM) traveling fellowship er en årlig vitenskapelig og kulturell utveksling for ortopediske idrettsmedisinske leger fra Nord- Amerika, Europa, Asia og Latin-Amerika. I løpet av fire uker besøker tre stipendiater, med veileder, ulike utenlandske senter for å lære idrettsmedisin og operasjonsteknikker. Mandag 12. mai 2014 var Senter for idrettsskadeforskning vertskap for AOSSM stipendiatene Stephen Brockmeier (University of Virginia), Frank Anthony Petrigliano Jr. (University of California, Los Angeles,) og David Clint Flannigan (The Ohio State University Wexner Medical Center, OSU Sports Medicine Center) sammen med veileder Elizabeth Anne Arendt, (University of Minnesota). Caroline Finch fra Centre for Injury Prevention and Safety Promotion (CIPSP), School of Human Movement & Sport Sciences, University of Ballarat, Australia, besøkte Senter for idrettsskadeforskning i forkant av IOC Research Center Meeting på Kleivstua nær Oslo. Caroline er en dyktig epidemiologi, og en av de beste på feltet innen implementering av kunnskap i praksisfeltet, samt det å undersøke hvorfor vi ikke lykkes så godt som vi burde med våre per vitenskap effektive tiltak. Under oppholdet ved senteret, hadde senterets sentrale forskere en-til-en samtaler med Finch. Christopher LaPrade (f. 1992) gjestet Senter for idrettsskadeforskning Han er student ved Medical College of Wisconsin og er knyttet til senteret gjennom sin forskning ved Steadman Philippon Research Institute (SPRI), Vail Colorado. Han er sentral i flere av våre ved SPRI som ser på komplekse kneskader. Gregory Tierney, Irland, PhD-student gjestet Senter for idrettsskadeforskning Tierny har fått opplæring i bruk av Modellbasert Bildematchingsmetoden vi har utviklet her ved senteret. Hensikten med hans studier er å undersøke hjernerystelser i rugby. 18

19 Senterets medarbeidere i 2014 Navn Stillingsandel Senter for idrettsskadeforskning (%) Andre arbeidssteder Aga, Cathrine 20 Martina Hansens Hospital Andersen, Inge Dehli 40 NIH Andersen, Thor Einar 60 Idrettens helsesenter, Oslo Andersson, Stig H NIH Bahr, Roald NIH Bakken, Arnhild Aspetar, Qatar Bere, Tone T. Aspetar, Qatar Berge, Hilde Moseby Berge 50 (1 mnd) Trollåsen legesenter Bjørneboe, John 10 Lege i Forsvaret Clarsen, Ben 100 (9 mnd) Olympiatoppen Engebretsen, Lars Oslo universitetssykehus, Ullevål / NIH 20 % Engen, Cathrine Nørstad 100 (7 mnd) Akershus universitetssykehus Faul, Oliver NIH Granan, Lars-Petter 20 Oslo universitetssykehus, Ullevål / Aker Heir, Stig Martina Hansen Hospital Holme, Ingar 20 Oslo universitetssykehus, Ullevål / NIH 30 % Jakobsen, Rune Oslo universitetssykehus Rikshospitalet / Akershus universitetssykehus Kristianslund, Eirik Oslo universitetssykehus - Ullevål Krosshaug, Tron 50 NIH 50 % LaPrade, Christopher Steadman Philippon Research Institute, Vail Colorado LaPrade, Robert Steadman Philippon Research Institute, Vail Colorado Lundgreen, Kirsten Lovisenberg diakonale sykehus Løken, Sverre Oslo universitetssykehus, Ullevål Martinsen, Marianne Mok, Kam-Ming 100 Moksnes, Håvard 20 (8 mnd) Olympiatoppen / Idrettens helsesenter Moseid, Christine Holm 100 (7,5 mnd) Myklebust, Grethe 50 Olympiatoppen / NIH 50 % Nilstad, Agnethe 100 (2 mnd) NIH, NAR Nordsletten, Lars 20 Oslo universitetssykehus, Ullevål Owesen, Christian Akershus universitetssykehus Randjelovic, Stefan Forskerlinjestuent, UiO Røtterud, Jan Harald Akershus universitetssykehus Steenstrup, Sophie 100 Steffen, Kathrin 100 IOC 20 % Straume-Næsheim, Truls Akershus universitetssykehus Sulheim, Steinar Sykehuset innlandet, Gjøvik Strauss, Marc Jacob Oslo universitetssykehus, Ullevål Tegnander, Agnar Rosenborgklinikken Ulstein, Svend Akershus universitetssykehus Visnes, Håvard Haukeland universitetssykehus Wangensteen, Arnlaug Aspetar, Qatar Wijdicks, Coen Steadman Philippon Research Institute, Vail Colorado Øritsland, Tone 100 Årøen, Asbjørn Akershus universitetssykehus 19

20 Publikasjoner Vedlagte publikasjonsliste gir en oversikt over publikasjoner og foredrag fra senterets forskergruppe i Som vist i denne, er det i 2014 publisert 53 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. I løpet av 2014 har 3 masterstudenter forsvart sine masteroppgaver og 6 doktorgradsstipendiater har disputert. 20

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2000

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2000 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2000 Innledning Idrettsskader utgjør om lag 17% av alle personskader i Norge, og utgjør følgelig et betydelig problem for idretten, for den enkelte som rammes

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2012

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2012 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2012 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata

Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata Kathrin Steffen Seniorforsker Skadeforum 6. November 2014 Agenda Hvem er vi på Senter for idrettsskadeforskning? Hvordan jobber vi? Innhenting

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2010

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2010 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2010 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2011 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2009 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2009 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine. Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim

NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine. Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim TEMA Overhead athletes and their injuries; prevention, treatment and rehabilitation Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009 Senter for idrettsskadeforskning Regnskapsrapport 2009 Regnskap 2009 & budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 1400 Senter for idrettsskadeforskning 1 072 600 996 120,24 1 412

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2004 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2005

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2005 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2005 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine. Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim

NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine. Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim TEMA Overhead athletes and their injuries; prevention, treatment and rehabilitation Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine

Detaljer

Modell i skadeforebyggende forskning 1 2 Hvor stort er problemet? Hva er årsakene og hvordan skjer skadene?

Modell i skadeforebyggende forskning 1 2 Hvor stort er problemet? Hva er årsakene og hvordan skjer skadene? Modell i skadeforebyggende forskning 1 2 Hvor stort er problemet? Hva er årsakene og hvordan skjer skadene? The analysis team Canadian Sport Centre Calgary University of Salzburg Oslo Sports Trauma Research

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2006

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2006 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2006 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE

LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE PROGRAM 08.30 REGISTRERING 09.00-09.15 VELKOMMEN 09.15-10.00 3D-analyser av styrketreningsøvelser. Skal du bli BEST må du kunne dette! Tron Krosshaug 10.15-11.00 Forelesning

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2007

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2007 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2007 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

http://www.ostrc.no/en/person-listing/grethe-mykleust/

http://www.ostrc.no/en/person-listing/grethe-mykleust/ Page 1 of 5 GretheMyklebust Email grethe.myklebust@nih.no Telephone 23 26 23 70 Member of OSTRC PRINT CV Grethe Myklebust PT, PhD is an ass. professor at the Oslo Sports Trauma Research Center. She is

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2003

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2003 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2003 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2013 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2013 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2013 Fagfellevurdert artikkel i internasjonal vitenskapelig tidsskrift Aga, Cathrine; Rasmussen

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2002 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Prosjektoversikt 2012

Senter for idrettsskadeforskning. Prosjektoversikt 2012 Senter for idrettsskadeforskning Prosjektoversikt 2012 Prosjektoversikt 2013 (inkludert er avsluttet i 2012) Prosjektnavn Prosjektleder Tilknytning Prosjekttype Medarbeidere Status Ultrasound-guided sclerosis

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Kan du bidra til å redusere skaderisiko hos dine kunder?

Kan du bidra til å redusere skaderisiko hos dine kunder? Innhold Kan du bidra til å redusere skaderisiko hos dine kunder? Fitness fagdag, NIH 8. mars 2013 Grethe Myklebust Akutte og belastningsskader Mål med treningen? Hvordan redusere skaderisiko? Eksempler

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2011 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2011 33 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2011 Fagfellevurdert artikkel i internasjonal vitenskapelig tidsskrift Bakken, Arnhild;

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2001

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2001 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2001 Innledning Idrettsskader utgjør om lag 17% av alle personskader i Norge, og utgjør følgelig et betydelig problem for den enkelte som rammes, for idretten

Detaljer

A11: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee

A11: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2004 A11: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Andersen, Thor Einar; Arnason, Arni; ; Mechanisms of head injuries in elite

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2010

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2010 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2010 29 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2010 Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Alonso, J.M.;

Detaljer

A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift

A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2006 A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift ; Fossan, Bjørn; Løken, Sverre; Surgical treatment compared with eccentric

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2009 29 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2009 Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Alonso, J.M.;

Detaljer

A11 : Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee

A11 : Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING A11 : Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Arnason, Arni; Engebretsen, Lars; No effect of a video-based awareness program

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med?

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Ånen Aarli Forskningskoordinator Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Seksjonsoverlege

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2007

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2007 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2007 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2007 A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Akgun U, Karahan

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Fredag 8. november Bankettsalen (plenum)

Fredag 8. november Bankettsalen (plenum) 10.00 Fredag 8. november (plenum) ÅPNINGSSEREMONI 10.30 Why does exercise work and when does it stop working? KARIM KHAN 11.15 Pause/kaffe (30 minutter) 11.45 Algorithms for examination and treatment of

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Fredag 8. 8. november Bankettsalen (plenum)

Fredag 8. 8. november Bankettsalen (plenum) 10.00 Fredag 8. 8. november (plenum) ÅPNINGSSEREMONI 10.30 Why does exercise work and when does it stop working? KARIM KHAN (lege) 11.15 Pause/kaffe (30 minutter) 11.45 Algorithms for examination and treatment

Detaljer

Optimal fysisk prestasjon og skadeforebygging

Optimal fysisk prestasjon og skadeforebygging Optimal fysisk prestasjon og skadeforebygging Thor Einar Andersen Dr. med., spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Forsker og 1. am, Senter for idrettsskadeforskning, NIH Medisinsk leder, Idrettens

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Q59. Samarbeidsavtale. mellom. Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité/olympiatoppen, Troms Idrettskrets, Universitetet i Tromsø

Q59. Samarbeidsavtale. mellom. Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité/olympiatoppen, Troms Idrettskrets, Universitetet i Tromsø -l Q59 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORWEGIAN OLYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF SPORTS OLYMPIATOPPEN. Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité/olympiatoppen,

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

TORSDAG 03.11. 16.15 17.15 Exercise is Medicine. Merging Fitness with Healthcare. Robert Sallis

TORSDAG 03.11. 16.15 17.15 Exercise is Medicine. Merging Fitness with Healthcare. Robert Sallis Fagprogram TORSDAG 03.11 11.00 14.00 Registrering 14.00 14.30 Åpning Terje Halvorsen og Inger Holm 14.30 15.30 Jørgen Skavlan 15.30 16.15 Utstillere / Kaffe 16.15 17.15 Exercise is Medicine. Merging Fitness

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjoner 2000-2003

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjoner 2000-2003 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjoner 2000-2003 ------------------------------------------------------------------- 2000 ------------------------------------------------------------------- A11:

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2012

FOTBALLFORSIKRING 2012 FOTBALLFORSIKRING 2012 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg per

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Morgendagens internasjonalisering

Morgendagens internasjonalisering AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG, HIB KJERSTI WILHELMSEN INSTITUTT FOR ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG RADIOGRAFI Morgendagens internasjonalisering Erfaringer fra arbeid med «studenter-ut» ved Fysioterapeututdanningen

Detaljer

IDRETTSSKADER. Byåsen IL - 30. oktober 2013 Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets

IDRETTSSKADER. Byåsen IL - 30. oktober 2013 Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTSSKADER Byåsen IL - 30. oktober 2013 Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Fakta: 26 kommuner inkl. Rindal 524 idrettslag Ca 132 400 medlemmer 13-19 år: 10646

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Senter i Granåsen Trøndersk toppidrett 2020 RBK Champions league semifinale Medaljer alle Nordiske Grener OL og VM Trondheims Ørn Europa mester Trenere

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2011

FOTBALLFORSIKRING 2011 FOTBALLFORSIKRING 2011 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - Snitt én spiller seg per kamp slik

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting BAKGRUNN Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 3-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere Bokanmeldelse:

Detaljer

«Snus, røyk, alkohol, helse og prestasjon» Jorunn Sundgot-Borgen og Marianne Martinsen NIH, Seksjon for idrettsmedisin

«Snus, røyk, alkohol, helse og prestasjon» Jorunn Sundgot-Borgen og Marianne Martinsen NIH, Seksjon for idrettsmedisin «Snus, røyk, alkohol, helse og prestasjon» Jorunn Sundgot-Borgen og Marianne Martinsen NIH, Seksjon for idrettsmedisin Unge og forventningsfulle Hvorfor toppidrettsgymnas? Vil satse og bli best Se hvor

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Den nye forskerutdanningen

Den nye forskerutdanningen Den nye forskerutdanningen Jarle Breivik Forskerutdanningsleder Finn Wisløff Dekanus Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1 Det formelle målet Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE Tverrfaglig Master på UiS Stephen J M Sollid, ph.d. 1. Amanuensis, UiS Fagsjef, SNLA (Luft)ambulanselege Legevaktslege Flysykepleier Redningsmann Ambulansearbeider Ph.d.

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

Kasuistikk 1 12/1/2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.

Kasuistikk 1 12/1/2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011 Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011 Håvard Moksnes Spesialist idrettsfysioterapi, MSc Hjelp24 NIMI Stipendiat NIH, Seksjon

Detaljer

GA EFFEKT ETTER 10 UKER

GA EFFEKT ETTER 10 UKER 12% Økning i utstrekk 17% Effektiviserte landinger 19% Reduksjon Overcrossing LSK KVINNER satset i forkant av skadene: GA EFFEKT ETTER 10 UKER ANALYSE: Gjennom riktige tiltak, opptrening og behandling

Detaljer