17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7."

Transkript

1 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i

2 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag tek på seg oppgåva med å arrangera 17. Mai kvart tredje år. Dette er ei oppgåve me tek på oss med glede. Det er kjekt for oss å prøva laga ei fin ramme rundt folkefesten. Tradisjonen tru, går denne oppgåva på omgang mellom Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og Stord Idrettslag. Høgdepunktet for dagen vert det tradisjonelle Borgartoget og folkefesten på Torget. For Stord Musikklag startar dagen med seremonien i Nordre Kaisving og påfølgjende tog til Sjukehuset. Der prøver me å skapa nasjonaldags-stemning for pasientar og tilsette saman med Leirvik Mannskor. Etter dette går det slag i slag, og dagen er ikkje slutt for oss før siste tone er spela på Matineen i kulturhuset. Det er klart ei utfordring for oss å stå som arrangør i tillegg til alle speleoppdraga. Difor vil me særskild takka mannskoret, idrettslaget og andre som hjelper oss når det røyner på. Stord Musikklag tel no om lag 40 medlemer. Dei siste åra har me hatt god tilgang på nye musikantar. Mange av dei frå skulekorpsa, men og tidlegare medlemer har kosta støvet av horna. Me har enno plass til fleire. Det er særs gledeleg for oss å sjå at skulekorpsa på Stord er i medvind for tida. Det lovar godt for framtida vår. Roald Sangolt er dirigent for Musikklaget dette halvåret. Frå hausten av tek Stig Louis Myklevold over taktstokken får å føra musikklaget fram til konkurransen «Horda-Amatøren» som går av stabelen i Bergen i slutten av oktober. Me vonar at alle får ein triveleg og høgtidssam 17. Mai, og vil med dette takka for velvilje frå: Annonsørane i programmet Liv Kari Eskeland, Fredrik Litleskare og Magne Rommetveit som velvillig har teke på seg oppgåva med å halda talar. Stord Kommune Trykkeriet i Bladet Sunnhordland Alle lag og organisasjonar som deltek i Morgontoget, Borgartoget, Matineen og andre arrangement på Nasjonaldagen På vegne av Stord Musikklag ynskjer me alle til lukka med nasjonaldagen m a i

3 Kjære sambygdingar, kjære gjester!, Gratuler med dagen! I fleire veker har mange komitear no vore i sving for igjen å lage til 17 mai for oss. Sagvåg, Leirvik, Nordbygdo, Rommetveit og Huglo står pynta, og klar til å ta i mot oss alle. Korpsa har øva og pussa instrument 17 mai hadde vore fattig utan deira solide bidrag for å lage dette til ein festdag! Korps, tog, faner og flagg, festkledde borgarar i sine respektive nasjonaldrakter me er utruleg heldige som har slike rammer kring nasjonaldagen vår. Også gjester er med på å setje farge på dagen, og dei gler seg saman med oss. Frivillig arbeid står framleis sterkt her i kommunen, noko borgartoget er eit synleg bevis på. Mange av våre lag og organisasjonar er med oss gjennom Borggata når borgartoget går gjennom byen, ytterlegare andre har vore med å pynta, og stelt til dagen for oss, og resten av dei over 400 lag og organisasjonane er med på å gje oss det fargerike samfunnet me lever i. Men også russen som no er klar for neste steg i livet set sitt preg på toget me ynskjer dei lukke til vidare, og vonar dei ber Sunnhordland med seg, og at dei kjem heim att om dei vel å ta utdanning borte. I ei uroleg verd, er me utruleg privilegert som får veksa opp i eit fritt og demokratisk land, her ute på vestkysten der fjord og fjell lager trygge rammer kring våre liv. Stundom kan det vera greitt å minne kvarandre om nett dette. 17 mai er ein dag der dette syner seg tydleg for oss alle. Me står framom utfordrande tider. Vår industri er i endring, nye marknader og ny utvikling innan vår teknologi gjev oss spanande framtidsutsikter. Desse utfordringane grip me, for Stordabuen har snudd seg før, og viser at dei kan tilpassa seg nye tider og nye utfordringar. Me har evne, vilje og mot til å møta framtida saman! Stord har i alle tide vore kjend med endringar i arbeidsmarknaden. Stundom må fleire av oss i periodar jobbe borte. Me sender også varme tankar til dei som gjer teneste andre stadar på ein dag som denne, og dei som må vera på jobb for at me andre kan feire dagen ute på skuleplassar og på torg, ikkje minst går tankane til dei som i framandt land kjempar for fridom og rettferd. Me sender også våre tankar til dei som av andre grunnar må vera borte frå feiringa. 17 mai er ikkje minst borna sin dag, det er gleda og framtidstrua sin dag. Me kler oss opp i det finaste me har, søljer og stas blenkjer om kapp med sola. I dag er dagen for ein ekstra is, eit ekstra smil og gode tankar til alle som er rundt oss! Beste helsing Liv Kari Eskeland. Ordførar i Stord 1 7. m a i

4 Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå Stig du or havet bjart som ei solmøy, toppar og tindar mot skyene nå. Skogen han susar songen so lint: «Å, her er utifrå fagert og fint». Bygdi seg breider ven i frå sjøen, speglar seg av i det djupaste blå. Gardane logne ligg upp på bøen, sjølve so kan dei i djupni seg sjå. Kjærlege heimar ljos yver liv, soli ho lyser og skuggane driv. Herlege Stordøy, segnrike strender, minne frå Håkon den Gode si tid. Inn i vår soga hev dine grender, skrive sitt namn i ein ærefull strid. Ransmann laut røma, Skrøya du batt, fridom du elska og fri stod du att m a i

5 17. mai i Stord kommune Me vil ynskja alle på Stord ei god 17. mai-feiring Vennleg helsing STORD KOMMUNE m a i

6 I samarbeid med nordea m a i

7 Sunnhordland's raskaste flyfrakt-tilbod over heile verda! Tlf E-post: 1 7. m a i

8 Heiane Bjelland Bjelland Heiane Bjelland 1 7. m a i m a i

9 t r e f f s t a d e n i s e n t r u m Borggata 20, Leirvik på Stord Telefon m a i NOBINA Norge As Avd. Sunnhordland Vabakkjen 4, 5411 Stord - Vi utfører også ekstratrafikk m a i

10 Gratulerer med dagen! Neste 17. mai kan du feira i... Eldøytunet Nøkkelferdige, miljøvenlege bustader Kort veg til Aker Stord, Heiane og Leirvik Kjøp trygt over 110 års erfaring Ring Bjørn eller Anders Ringvegen 12, 5412 Stord Tlf FAGFOLK I 110 ÅR m a i

11 L M Å S A L H O T E L A L M Å S H O T E L L Tlf Fax: Kjøtteinsveien 60, 5400 Stord mail: m a i Telefon Mobil m a i

12 Aker Stord AS B DET ER FRAMTIDA DU HAR FØRE DEG! Apply Leirvik satsar på kompetanse. Vil du satsa på oss? mm aai i

13 WÄRTSILÄ is a registered trademark. EVERY THIRD SHIP YOU SEE IS POWERED BY US. The reason for this isn t just the efficiency of our solutions, excellent though they are. Just as important is the efficiency enhancing lifecycle care on offer around the clock and all across the globe. Because an efficient propulsion system uses less fuel and gives off less emissions. This is just one example of how Wärtsilä solutions are good for both business and nature on land and at sea. Read more about what we can do for you and the environment at wartsila.com m a i

14 Sagvåg Interiør 5410 SAGVÅG. Mob.: Åge Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Liarstøl STORD Mobil: E-post: Fax Mobil (kl ) m a i m a i

15 Gratulerar med dagen! Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Sagvåg Interiør 5410 SAGVÅG. Mob.: Åge Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Gratulerar med dagen! STORD Hildegunn e-post: Steinsvåg Kari 5410 Grini Sagvåg & Turid - Norstein Tlf Boks Mob Stord Telefon e-post: Borgg Stord Sagvåg - Tlf BORGGATA 7 - Tlf Mob G. Sagenes 1 7. m a i Borggt. 27 Tlf / G. Sagenes Stord Engineering 1 7. m a i m a i

16 I N T E R F L O R A Haga mat Postboks Stord Telefon: Telefax Stord Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf Borggata 13 - Tlf Stord Stord Industriservice AS Sunnhordland Trafikkopplæring AS frisør og solstudio Haga mat Heiane, telefon: TLF Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf Vaagens Blomster INTERFLORA - gjør forskjellen Ring for GRATIS prøvetime tlf / RISNES m a i KOSTHOLD m m a a i i TRENING MOTIVASJON Enkelt og effektivt hjelper Bailine kvinner med å få en slankere figur og bedre velvære. Bailines suksess bygger på de tre anerkjente prinsippene: kosthold, trening og motivasjon. Kjernen i Bailine-programmet er den unike elektroniske muskeltreningen. Randi O. Nesse, Hamnegt. 20, Leirvik, STORD Ope: Man.-tors Fredag stengt

17 Stord Industriserv Sunnhordland Trafikkopplæring AS Tlf Vaagens Blo TLF INTERFLOR - gjør forskjell Haga mat Postboks Stord Telefon: Telefax Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf m a i frisør og solstudio RISNES Heiane, telefon: m a i

18 17. mai program for Stord kommune 2011 FELLESARRANGEMENT LEIRVIK: 07:00 Flaggheising ved støtta av Bård Haugland og «Austrid» monumentet. Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og speidarane deltek. Tale og nedleggjing av krans ved Liv Kari Eskeland. Morgontoget går deretter gjennom Leirvik til Døso. Leirvik Mannskor, speidarane og Stord Musikklag går vidare til Stord sjukehus der dei spelar og syng. Leirvik Mannskor syng også ved Knutsaåsen Aldersheim og Stord Sjukeheim. 10:00 Gudsteneste i Stord kyrkje ved sokneprest Egil Larsen. 10:45 Tale og nedlegging av krans til minne om dei falne ved Stord kyrkje. Tale vert ved Fredrik Litleskare. 13:00 Gratis film i Kulturhuset. 14:30 Framsyning i Paviljongen på Torget med Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag. Dei vil óg spela og dansa i borgartoget. 15:00 Borgartoget stiller på Torget. Kvart lag går under sine faner/merker. Sjå oppstilling og kart bak i programmet. 15:30 Toget går (sjå rute bakside). Toget held fram om Skrivarvegen og attende til Torget. 16:00 Folkemøte på torget. I fall dårleg ver i Kulturhuset. Tale for dagen ved Magne Rommetveit. Leirvik Mannskor syng og Stord Musikklag spelar. 17:00 Nasjonalfest på Frelsesarmeen. Fint program og god servering. 17:30 Velkommen til fest i Leirvik Bedehus. Song av Lovsongbrørne. Opplesing, musikkinnslag, leikar, god bevertning. Festtale ved Liv Kari Eskeland. 17:30 Leirvik mannskor ønskjer velkommen til Matinè i Kulturhuset. Desse deltek: Stord Musikklag, Songlaget Storabuen, Festivo, Reinert Agdestein sitt minnefond, Musikkskulen, Corona og Leirvik Mannskor m a i

19 LEIRVIK SKULE: 09:30 Borna møter på skuleplassen. 10:00 Opning av dagen ved 7. trinn. 10:15 Barnetoget går frå skuleplassen. Rute: Vikabrekko Osen Nattrutekaien Kaisvingen Borggata Torget Sæ Vikabrekko skuleplassen. 11:00 Kafèen på skulen opnar. 11:15 Framsyningar ved elevar frå skulen. Etter framsyningane vert det leikar for små og store. Sal av is, pølser, brus, kaffi og kaker. HYSTAD SKULE 08:00 Flaggheising 08:30 Elevane møter på skulen og stiller opp på idrettsbanen. Appell v/elevar på 7. trinnet. Stord skulekorps spelar. Me syng desse songane: 1. No livnar det i lundar. 2. Gud signe vårt dyre fedreland. 3. Ja, vi elsker dette landet. 09:00 Avgang med marsj ned til Stord sjukehus. Deretter går toget ned Sjukehusvegen og ut Hystadvegen til kyrkja. 10:00 Gudsteneste i Stord Kyrkje. 10:45 Tale med nedlegging av krans ved minnestøtta over dei falne. 11:00 Leikar for barn på idrettsbanen og ved Landskap I på Hystad skule. Teiknefilm for barn i Landskap I. Vinnarane av det beste innslaget i 17. maitoget vert kunngjort. Kafeteria i gymnastikksalen og pølsesal ute v/stord skulekorps sitt støttelag. Det vert sal av is og brus v/17. maikomitéen. 13:00 Arrangement slutt Det er foreldrekontaktane som har ansvar for at elevane stiller opp på idrettsbanen og føl dei i toget til kyrkja. Foreldrekontaktane har også ansvar for at faner, flagg og plakatar vert samla inn og plasserte i ein bil som står parkert utanfor kyrkjegardsporten m a i

20 LANGELAND SKULE 09:30 Frammøte ved skulen. Elevane stiller opp. Appell for dagen ved 7.trinn Toget går denne ruta i år: Eldøyvegen, gjennom Lauvdalen, Verftsvegen opp til skulen igjen. Viktig at elevane vert ståande ved klassane sine under talen. Tale for dagen ved Ibtisam Rawdhan. Det vert ikkje sal frå kiosk under talen, me ber alle om å respektera dette! 11:00 Konsert ved Langeland skulekorps og elevar frå skulen. Etter konserten vert det arrangert leikar og underhaldning for borna. 13:00 Program ved skulen slutt. 19: mai fest på Horneland Bedehus. Festtale ved Marit A. Røen. (Oppmodar alle om å ikkje parkera langs vegen der toget skal gå) ROMMETVEIT SKULE 08:00 Flaggheising på Rommetveit skulen. Rommetveit Skulekorpset spelar. 10:00 Gudsteneste i Aulaen. Andakt ved Britt Theodorsen. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Song av elevane i 5.klasse saman med Nordbygda17.mai kor. 10:45 Barnetoget stiller opp i Borggarden. 10:55 Nordbygda 17. mai kor og elevane i 5. klasse syng Gud signe Noregs land (første og andre vers) og Herlege Stordøy (2 vers). Appell ved Per Olav Kaldestad. Alle syng tre vers av Ja, vi elsker. 11:10 Toget går. Ruta er den vanlege forbi Samhald og over Krokane. 12:00 Leikar på skuleplassen. Filmframsyning i mediateket. Kafe i gymsalen. Sal av pølser, brus og is. 13:30 Arrangementet på skulen ferdig m a i

21 Program for 17. mai i Sagvåg 08:00 Flaggheising v/eldrebustadane i Buneset, Sagvåg skulekorps spelar. 09:30 Gudsteneste i Nysæter kyrkje ved sokneprest Vistnes. 10:00 Toget stiller opp i Sagvåg sentrum. 10:15 Toget går frå Sagvåg sentrum, via Buneset og forbi gamle Sagvåg skule. 11:10 Toget stoppar ved kyrkja. «Ja vi elsker» og dagens tale v/minnestøtta. 11:30 Arrangementet ved skulane startar. 17:30 17.mai fest i Sagvåg Bedehus. SAGVÅG SKULE 11:30 Arrangementet ved skulen startar. Kafeen opnar. Leikane startar. 12:00 Elevar frå 7. trinnet held appell. 12:30 Kunngjering av års-steget som vant kåringa av beste program i fellestoget. 13:00 Vinnarane av dei ulike konkurransane vert kunngjort. 13:30 Leikane sluttar. Arrangementet ved skulen slutt. LITLABØ SKULE 11:30 Kafeen opnar. Sal av rømmegraut, pølser, is, brus og kaker. 12:30 Program frå scenen. Underhaldning ved elevane. Leikane startar når underhaldninga er ferdig. Ferdig ca kl TJØDNALIO SKULE 11:30 Kafeen opnar. Leikar for barna. Tale for dagen. Ferdig ca kl :00 Elevane frå 7. trinn held apell. 12:30 Kunngjering av årssteget som vant kåring av beste program i toget. 14:00 Arrangementet ved skulen slutt. 17. MAI PÅ HUGLO 10:30 Flaggheis ved Huglo skule. Ord for dagen. 11:00 Gudstjeneste i Huglo Bedehuskapell Rett etter gudstjeneste: Tog til Skarvene og tilbake til skuleplassen. Matøkt i gymsalen på skulen. Kiosk, loddsalg. Leikar for born og vaksne. 18:00 Familiefest i Bedehuset. Middag, kaffi og kaker. Andakt, song mm m a i

22 Tlf m a i

23 STATSAUTORISERT REVISOR Medlem av Den norske Revisorforening Postboks Stord - Telefon m a i

24 La oss på Heiane ordne profileringa - skilt - bildekor - nettsider - trykksaker - logodesign - reklameartiklar kort veg frå idé til ferdig løysing Dette selskapet er blant 4223 norske bedrifter som kan kalle seg "Gaselle bedrift" i Boks 1204 Heiane, 5406 Stord Tlf E-post: Rådgjeving innan ingeniørteknikk, akvakultur og plan. Akvator AS, Postboks 743, 5404 STORD Tlf.: E-post: m a i

25 Tlf m a i m a i

26 Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax m a i

27 BYGDAFEST I SAMFUNNSHUSET I KL. KL HUGLO SKULE Flaggheising Gudsteneste i Huglo i kapell ved ved Svein Bjarne Aase maitog Matøkt. Ta Ta med mat mat og og drikke. Gratis brus til til borna. Sal Sal av av kaker. Kiosk. Leikar for for born og og vaksne. BILSENTERET PÅ HEIANE - TLF HELLA TRANSPORT Tlf. Tlf Heiane Heiane Stord Stord - Tlf. - Tlf mm aai i IPP HIPP HURRA! N E T T Ope: (18) Send inn 17. mai-bileta dine! på sunnhordland.no/lesarbilete 1 7. m a i m a i

28 SYKKEL & SPORT Rundehaugen SÆ 14, TLF. 35, 53 Heiane Tlf Tannlege Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Tlf m a i m a i m a i

29 Torget 4/8, Stord. Tlf Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax Postboks 1343 Heiane, 5406 STORD Osen, Leirvik Telefon Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax SYKKEL & SPORT Vi har tilbod for ALLE aldre SÆ 14, TLF Borggata 13 - Tlf Stord Haga matådland Tannlege Frisør Kirsten Dahle Vi har tilbod for ALLE Hystadvegen aldre 43, 5400 Stord T Haaskjold Postboks Stord Tlf Aker Kværner Elektro Telefon: Telefax Tannlege Leirvik Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Telefon Tlf m a i m. ma i a i

30 Vaktmeistertenester Boshenting Grasklypp Telefon: Tlf m a i

31 Stor nok til å levere - Liten nok til å bry seg Ølen-Frakkagjerd-Stord-Husnes Telefon Stor nok til å levere - Lokal Liten leverandør nok til å bry av: seg Arkitekttjenester, kart og planarbeid. Rådgivende ingeniør Bygg/ Brann Byggeadministrasjon Telefon Ølen-Frakkagjerd-Stord-Husnes Lokal leverandør av: Arkitekttjenester, kart og planarbeid. Rådgivende ingeniør Bygg/ Brann Byggeadministrasjon m a i

32 Gud signe Noregs land Arne Garborg Gud signe Noregs land, kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund og lid. Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, Han verje mann og møy, til æveleg tid. Oppstilling Borgartoget Flaggborg Stord Musikklag Stord Idrettslag Leirvik Mannskor Songlaget Stordabuen Stordkoret Langeland Skulekorps Frelsesarmeen Leirvik Bedehus Indremisjonens Ungdomsforrening Stord Røde Kors Kors Venskapsforreningen Stord- Comalapa Internasjonal Kulturklubb Musikk Stord Seilforrening Speidarane Stord Ungdomslag og og Stord Folkedanslag Stord Baby og og Barnesymjing Leirvik Ballklubb Vestenfjeldske Revkroklag af af Her ligg dei grav i grav, frå hei og ned Folkedanslag i hav, som stridde so, Gud sign kvar ærleg svein, 1803 som søv der under stein, Gud sign dei 22. kvar 22. Russen og ein, der dei er no Sæ Sæ Barnehage Stord Dykkarklubb Andre organisasjonar 1 7. m a i ved ved REMA REMA på på Heiane Heiane Tlf. Tlf E-post: E-post: m a i

33 Ja vi elsker dette landet Bjørnstjerne Bjørnson Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, elsker, elsker det å tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord! Og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord. Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir. Leirvik Varetaxi 1Transport 7. m a- i Flytting Vinkelen 11A STORD 1 7. m a i

34 Gud signe vårt dyre fedreland Elias Blix Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma. Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma. SYKKEL & SPORT STORD SÆ 14, TLF Boks 135 No Stord er det i Noreg atter dag Telefon med vårsol og song i skogen. Um sædet enn gror på ymist lag det brydder då etter plogen. So signa då Gud det gode T Haaskjold såd, BORGGATA til groren 7 - Tlf ein 61 gong er mogen. Hildegunn Steinsvåg Kari Grini & Turid Norstein Borggata 13 - Tlf Stord Tannlege Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Tlf Borggt. 27 Tlf / STOBO Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax Stord Engineering 1 7. m a i m a i Norgeshallen AS m a i

35 Oppstilling Borgartoget 1. Flaggborg 2. Stord Musikklag 3. ST&I (drilltropp) 4. Leirvik Mannskor 5. Vennskapsforeningen Stord Comalapa 6. Stord formannskap og kommunestyre 7. ST&I 8. Stordkoret 9. Stord Røde kors 10. Sagvåg Musikklag 11. Seilforeningen 12. Stord Baby og Barnesvømming 13. Stord Undervannsklubb 14. Stord Jordmorforening 15. Musikkskulen 16. Stord Skulekorps 17. Høgskulen 18. Songlaget Stordabuen 19. Vestenfjeldske Revkroklag af Leivik Bedehus 21. Frelsesarmeen 22. IUF 23. Langeland Skulekorps 24. Barnekoret Levende Lys 25. Sundagsskulen 26. Internasjonal Kulturklubb 27. Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag 28. Speidarane 29. Russen RUSSEBILAR R Å D H U S E T S P A R E B A N K m a i

36 m a i

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015 17.MAI Stavanger 2015 INNHOLD 17. mai Stavanger 2015 Gud sign vår konge god... 3 Hilsen fra ordføreren... 4 17. mai-komitéen... 5 Eidsvoll, Fedrelandssangen... 6 Stavangersangen... 7 Grunnlovssangen...8

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Inger Lise. Beste helsing frå

Inger Lise. Beste helsing frå S å takksam eg er for at eg endå eingong kan spela inn eit album. Denne gongen med nye historiar og meir levd liv å skrive om. Små og store augneblink i kvardagen inspirerer meg til å uttrykkje meg gjennom

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 Mangt kan ein kan rapportera frå i eitt årsoppgjer for diakoniarbeidet

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk!

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk! Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14 Godt folk! Som teolog er eg van med at preika skal ta utgangspunkt i ei autoritativ tekst, og skriftstaden for denne talen er eit av dei mindre kjende

Detaljer

NORHEIMSUND 11. 14. JUNI 2015

NORHEIMSUND 11. 14. JUNI 2015 PROGRAM www.hardingtonar.no 1 NORHEIMSUND 11. 14. JUNI 2015 TORSDAG 11. JUNI KL. 18.00 AMFISALEN I NORHEIMSUND SKULE Fleire fargar - ny palett kr. 150,- Familieframsyning FREDAG 12. JUNI KL. 19.30 NORHEIMSUND

Detaljer