17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7."

Transkript

1 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i

2 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag tek på seg oppgåva med å arrangera 17. Mai kvart tredje år. Dette er ei oppgåve me tek på oss med glede. Det er kjekt for oss å prøva laga ei fin ramme rundt folkefesten. Tradisjonen tru, går denne oppgåva på omgang mellom Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og Stord Idrettslag. Høgdepunktet for dagen vert det tradisjonelle Borgartoget og folkefesten på Torget. For Stord Musikklag startar dagen med seremonien i Nordre Kaisving og påfølgjende tog til Sjukehuset. Der prøver me å skapa nasjonaldags-stemning for pasientar og tilsette saman med Leirvik Mannskor. Etter dette går det slag i slag, og dagen er ikkje slutt for oss før siste tone er spela på Matineen i kulturhuset. Det er klart ei utfordring for oss å stå som arrangør i tillegg til alle speleoppdraga. Difor vil me særskild takka mannskoret, idrettslaget og andre som hjelper oss når det røyner på. Stord Musikklag tel no om lag 40 medlemer. Dei siste åra har me hatt god tilgang på nye musikantar. Mange av dei frå skulekorpsa, men og tidlegare medlemer har kosta støvet av horna. Me har enno plass til fleire. Det er særs gledeleg for oss å sjå at skulekorpsa på Stord er i medvind for tida. Det lovar godt for framtida vår. Roald Sangolt er dirigent for Musikklaget dette halvåret. Frå hausten av tek Stig Louis Myklevold over taktstokken får å føra musikklaget fram til konkurransen «Horda-Amatøren» som går av stabelen i Bergen i slutten av oktober. Me vonar at alle får ein triveleg og høgtidssam 17. Mai, og vil med dette takka for velvilje frå: Annonsørane i programmet Liv Kari Eskeland, Fredrik Litleskare og Magne Rommetveit som velvillig har teke på seg oppgåva med å halda talar. Stord Kommune Trykkeriet i Bladet Sunnhordland Alle lag og organisasjonar som deltek i Morgontoget, Borgartoget, Matineen og andre arrangement på Nasjonaldagen På vegne av Stord Musikklag ynskjer me alle til lukka med nasjonaldagen m a i

3 Kjære sambygdingar, kjære gjester!, Gratuler med dagen! I fleire veker har mange komitear no vore i sving for igjen å lage til 17 mai for oss. Sagvåg, Leirvik, Nordbygdo, Rommetveit og Huglo står pynta, og klar til å ta i mot oss alle. Korpsa har øva og pussa instrument 17 mai hadde vore fattig utan deira solide bidrag for å lage dette til ein festdag! Korps, tog, faner og flagg, festkledde borgarar i sine respektive nasjonaldrakter me er utruleg heldige som har slike rammer kring nasjonaldagen vår. Også gjester er med på å setje farge på dagen, og dei gler seg saman med oss. Frivillig arbeid står framleis sterkt her i kommunen, noko borgartoget er eit synleg bevis på. Mange av våre lag og organisasjonar er med oss gjennom Borggata når borgartoget går gjennom byen, ytterlegare andre har vore med å pynta, og stelt til dagen for oss, og resten av dei over 400 lag og organisasjonane er med på å gje oss det fargerike samfunnet me lever i. Men også russen som no er klar for neste steg i livet set sitt preg på toget me ynskjer dei lukke til vidare, og vonar dei ber Sunnhordland med seg, og at dei kjem heim att om dei vel å ta utdanning borte. I ei uroleg verd, er me utruleg privilegert som får veksa opp i eit fritt og demokratisk land, her ute på vestkysten der fjord og fjell lager trygge rammer kring våre liv. Stundom kan det vera greitt å minne kvarandre om nett dette. 17 mai er ein dag der dette syner seg tydleg for oss alle. Me står framom utfordrande tider. Vår industri er i endring, nye marknader og ny utvikling innan vår teknologi gjev oss spanande framtidsutsikter. Desse utfordringane grip me, for Stordabuen har snudd seg før, og viser at dei kan tilpassa seg nye tider og nye utfordringar. Me har evne, vilje og mot til å møta framtida saman! Stord har i alle tide vore kjend med endringar i arbeidsmarknaden. Stundom må fleire av oss i periodar jobbe borte. Me sender også varme tankar til dei som gjer teneste andre stadar på ein dag som denne, og dei som må vera på jobb for at me andre kan feire dagen ute på skuleplassar og på torg, ikkje minst går tankane til dei som i framandt land kjempar for fridom og rettferd. Me sender også våre tankar til dei som av andre grunnar må vera borte frå feiringa. 17 mai er ikkje minst borna sin dag, det er gleda og framtidstrua sin dag. Me kler oss opp i det finaste me har, søljer og stas blenkjer om kapp med sola. I dag er dagen for ein ekstra is, eit ekstra smil og gode tankar til alle som er rundt oss! Beste helsing Liv Kari Eskeland. Ordførar i Stord 1 7. m a i

4 Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå Stig du or havet bjart som ei solmøy, toppar og tindar mot skyene nå. Skogen han susar songen so lint: «Å, her er utifrå fagert og fint». Bygdi seg breider ven i frå sjøen, speglar seg av i det djupaste blå. Gardane logne ligg upp på bøen, sjølve so kan dei i djupni seg sjå. Kjærlege heimar ljos yver liv, soli ho lyser og skuggane driv. Herlege Stordøy, segnrike strender, minne frå Håkon den Gode si tid. Inn i vår soga hev dine grender, skrive sitt namn i ein ærefull strid. Ransmann laut røma, Skrøya du batt, fridom du elska og fri stod du att m a i

5 17. mai i Stord kommune Me vil ynskja alle på Stord ei god 17. mai-feiring Vennleg helsing STORD KOMMUNE m a i

6 I samarbeid med nordea m a i

7 Sunnhordland's raskaste flyfrakt-tilbod over heile verda! Tlf E-post: 1 7. m a i

8 Heiane Bjelland Bjelland Heiane Bjelland 1 7. m a i m a i

9 t r e f f s t a d e n i s e n t r u m Borggata 20, Leirvik på Stord Telefon m a i NOBINA Norge As Avd. Sunnhordland Vabakkjen 4, 5411 Stord - Vi utfører også ekstratrafikk m a i

10 Gratulerer med dagen! Neste 17. mai kan du feira i... Eldøytunet Nøkkelferdige, miljøvenlege bustader Kort veg til Aker Stord, Heiane og Leirvik Kjøp trygt over 110 års erfaring Ring Bjørn eller Anders Ringvegen 12, 5412 Stord Tlf FAGFOLK I 110 ÅR m a i

11 L M Å S A L H O T E L A L M Å S H O T E L L Tlf Fax: Kjøtteinsveien 60, 5400 Stord mail: m a i Telefon Mobil m a i

12 Aker Stord AS B DET ER FRAMTIDA DU HAR FØRE DEG! Apply Leirvik satsar på kompetanse. Vil du satsa på oss? mm aai i

13 WÄRTSILÄ is a registered trademark. EVERY THIRD SHIP YOU SEE IS POWERED BY US. The reason for this isn t just the efficiency of our solutions, excellent though they are. Just as important is the efficiency enhancing lifecycle care on offer around the clock and all across the globe. Because an efficient propulsion system uses less fuel and gives off less emissions. This is just one example of how Wärtsilä solutions are good for both business and nature on land and at sea. Read more about what we can do for you and the environment at wartsila.com m a i

14 Sagvåg Interiør 5410 SAGVÅG. Mob.: Åge Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Liarstøl STORD Mobil: E-post: Fax Mobil (kl ) m a i m a i

15 Gratulerar med dagen! Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Sagvåg Interiør 5410 SAGVÅG. Mob.: Åge Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Gratulerar med dagen! STORD Hildegunn e-post: Steinsvåg Kari 5410 Grini Sagvåg & Turid - Norstein Tlf Boks Mob Stord Telefon e-post: Borgg Stord Sagvåg - Tlf BORGGATA 7 - Tlf Mob G. Sagenes 1 7. m a i Borggt. 27 Tlf / G. Sagenes Stord Engineering 1 7. m a i m a i

16 I N T E R F L O R A Haga mat Postboks Stord Telefon: Telefax Stord Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf Borggata 13 - Tlf Stord Stord Industriservice AS Sunnhordland Trafikkopplæring AS frisør og solstudio Haga mat Heiane, telefon: TLF Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf Vaagens Blomster INTERFLORA - gjør forskjellen Ring for GRATIS prøvetime tlf / RISNES m a i KOSTHOLD m m a a i i TRENING MOTIVASJON Enkelt og effektivt hjelper Bailine kvinner med å få en slankere figur og bedre velvære. Bailines suksess bygger på de tre anerkjente prinsippene: kosthold, trening og motivasjon. Kjernen i Bailine-programmet er den unike elektroniske muskeltreningen. Randi O. Nesse, Hamnegt. 20, Leirvik, STORD Ope: Man.-tors Fredag stengt

17 Stord Industriserv Sunnhordland Trafikkopplæring AS Tlf Vaagens Blo TLF INTERFLOR - gjør forskjell Haga mat Postboks Stord Telefon: Telefax Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf m a i frisør og solstudio RISNES Heiane, telefon: m a i

18 17. mai program for Stord kommune 2011 FELLESARRANGEMENT LEIRVIK: 07:00 Flaggheising ved støtta av Bård Haugland og «Austrid» monumentet. Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og speidarane deltek. Tale og nedleggjing av krans ved Liv Kari Eskeland. Morgontoget går deretter gjennom Leirvik til Døso. Leirvik Mannskor, speidarane og Stord Musikklag går vidare til Stord sjukehus der dei spelar og syng. Leirvik Mannskor syng også ved Knutsaåsen Aldersheim og Stord Sjukeheim. 10:00 Gudsteneste i Stord kyrkje ved sokneprest Egil Larsen. 10:45 Tale og nedlegging av krans til minne om dei falne ved Stord kyrkje. Tale vert ved Fredrik Litleskare. 13:00 Gratis film i Kulturhuset. 14:30 Framsyning i Paviljongen på Torget med Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag. Dei vil óg spela og dansa i borgartoget. 15:00 Borgartoget stiller på Torget. Kvart lag går under sine faner/merker. Sjå oppstilling og kart bak i programmet. 15:30 Toget går (sjå rute bakside). Toget held fram om Skrivarvegen og attende til Torget. 16:00 Folkemøte på torget. I fall dårleg ver i Kulturhuset. Tale for dagen ved Magne Rommetveit. Leirvik Mannskor syng og Stord Musikklag spelar. 17:00 Nasjonalfest på Frelsesarmeen. Fint program og god servering. 17:30 Velkommen til fest i Leirvik Bedehus. Song av Lovsongbrørne. Opplesing, musikkinnslag, leikar, god bevertning. Festtale ved Liv Kari Eskeland. 17:30 Leirvik mannskor ønskjer velkommen til Matinè i Kulturhuset. Desse deltek: Stord Musikklag, Songlaget Storabuen, Festivo, Reinert Agdestein sitt minnefond, Musikkskulen, Corona og Leirvik Mannskor m a i

19 LEIRVIK SKULE: 09:30 Borna møter på skuleplassen. 10:00 Opning av dagen ved 7. trinn. 10:15 Barnetoget går frå skuleplassen. Rute: Vikabrekko Osen Nattrutekaien Kaisvingen Borggata Torget Sæ Vikabrekko skuleplassen. 11:00 Kafèen på skulen opnar. 11:15 Framsyningar ved elevar frå skulen. Etter framsyningane vert det leikar for små og store. Sal av is, pølser, brus, kaffi og kaker. HYSTAD SKULE 08:00 Flaggheising 08:30 Elevane møter på skulen og stiller opp på idrettsbanen. Appell v/elevar på 7. trinnet. Stord skulekorps spelar. Me syng desse songane: 1. No livnar det i lundar. 2. Gud signe vårt dyre fedreland. 3. Ja, vi elsker dette landet. 09:00 Avgang med marsj ned til Stord sjukehus. Deretter går toget ned Sjukehusvegen og ut Hystadvegen til kyrkja. 10:00 Gudsteneste i Stord Kyrkje. 10:45 Tale med nedlegging av krans ved minnestøtta over dei falne. 11:00 Leikar for barn på idrettsbanen og ved Landskap I på Hystad skule. Teiknefilm for barn i Landskap I. Vinnarane av det beste innslaget i 17. maitoget vert kunngjort. Kafeteria i gymnastikksalen og pølsesal ute v/stord skulekorps sitt støttelag. Det vert sal av is og brus v/17. maikomitéen. 13:00 Arrangement slutt Det er foreldrekontaktane som har ansvar for at elevane stiller opp på idrettsbanen og føl dei i toget til kyrkja. Foreldrekontaktane har også ansvar for at faner, flagg og plakatar vert samla inn og plasserte i ein bil som står parkert utanfor kyrkjegardsporten m a i

20 LANGELAND SKULE 09:30 Frammøte ved skulen. Elevane stiller opp. Appell for dagen ved 7.trinn Toget går denne ruta i år: Eldøyvegen, gjennom Lauvdalen, Verftsvegen opp til skulen igjen. Viktig at elevane vert ståande ved klassane sine under talen. Tale for dagen ved Ibtisam Rawdhan. Det vert ikkje sal frå kiosk under talen, me ber alle om å respektera dette! 11:00 Konsert ved Langeland skulekorps og elevar frå skulen. Etter konserten vert det arrangert leikar og underhaldning for borna. 13:00 Program ved skulen slutt. 19: mai fest på Horneland Bedehus. Festtale ved Marit A. Røen. (Oppmodar alle om å ikkje parkera langs vegen der toget skal gå) ROMMETVEIT SKULE 08:00 Flaggheising på Rommetveit skulen. Rommetveit Skulekorpset spelar. 10:00 Gudsteneste i Aulaen. Andakt ved Britt Theodorsen. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Song av elevane i 5.klasse saman med Nordbygda17.mai kor. 10:45 Barnetoget stiller opp i Borggarden. 10:55 Nordbygda 17. mai kor og elevane i 5. klasse syng Gud signe Noregs land (første og andre vers) og Herlege Stordøy (2 vers). Appell ved Per Olav Kaldestad. Alle syng tre vers av Ja, vi elsker. 11:10 Toget går. Ruta er den vanlege forbi Samhald og over Krokane. 12:00 Leikar på skuleplassen. Filmframsyning i mediateket. Kafe i gymsalen. Sal av pølser, brus og is. 13:30 Arrangementet på skulen ferdig m a i

21 Program for 17. mai i Sagvåg 08:00 Flaggheising v/eldrebustadane i Buneset, Sagvåg skulekorps spelar. 09:30 Gudsteneste i Nysæter kyrkje ved sokneprest Vistnes. 10:00 Toget stiller opp i Sagvåg sentrum. 10:15 Toget går frå Sagvåg sentrum, via Buneset og forbi gamle Sagvåg skule. 11:10 Toget stoppar ved kyrkja. «Ja vi elsker» og dagens tale v/minnestøtta. 11:30 Arrangementet ved skulane startar. 17:30 17.mai fest i Sagvåg Bedehus. SAGVÅG SKULE 11:30 Arrangementet ved skulen startar. Kafeen opnar. Leikane startar. 12:00 Elevar frå 7. trinnet held appell. 12:30 Kunngjering av års-steget som vant kåringa av beste program i fellestoget. 13:00 Vinnarane av dei ulike konkurransane vert kunngjort. 13:30 Leikane sluttar. Arrangementet ved skulen slutt. LITLABØ SKULE 11:30 Kafeen opnar. Sal av rømmegraut, pølser, is, brus og kaker. 12:30 Program frå scenen. Underhaldning ved elevane. Leikane startar når underhaldninga er ferdig. Ferdig ca kl TJØDNALIO SKULE 11:30 Kafeen opnar. Leikar for barna. Tale for dagen. Ferdig ca kl :00 Elevane frå 7. trinn held apell. 12:30 Kunngjering av årssteget som vant kåring av beste program i toget. 14:00 Arrangementet ved skulen slutt. 17. MAI PÅ HUGLO 10:30 Flaggheis ved Huglo skule. Ord for dagen. 11:00 Gudstjeneste i Huglo Bedehuskapell Rett etter gudstjeneste: Tog til Skarvene og tilbake til skuleplassen. Matøkt i gymsalen på skulen. Kiosk, loddsalg. Leikar for born og vaksne. 18:00 Familiefest i Bedehuset. Middag, kaffi og kaker. Andakt, song mm m a i

22 Tlf m a i

23 STATSAUTORISERT REVISOR Medlem av Den norske Revisorforening Postboks Stord - Telefon m a i

24 La oss på Heiane ordne profileringa - skilt - bildekor - nettsider - trykksaker - logodesign - reklameartiklar kort veg frå idé til ferdig løysing Dette selskapet er blant 4223 norske bedrifter som kan kalle seg "Gaselle bedrift" i Boks 1204 Heiane, 5406 Stord Tlf E-post: Rådgjeving innan ingeniørteknikk, akvakultur og plan. Akvator AS, Postboks 743, 5404 STORD Tlf.: E-post: m a i

25 Tlf m a i m a i

26 Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax m a i

27 BYGDAFEST I SAMFUNNSHUSET I KL. KL HUGLO SKULE Flaggheising Gudsteneste i Huglo i kapell ved ved Svein Bjarne Aase maitog Matøkt. Ta Ta med mat mat og og drikke. Gratis brus til til borna. Sal Sal av av kaker. Kiosk. Leikar for for born og og vaksne. BILSENTERET PÅ HEIANE - TLF HELLA TRANSPORT Tlf. Tlf Heiane Heiane Stord Stord - Tlf. - Tlf mm aai i IPP HIPP HURRA! N E T T Ope: (18) Send inn 17. mai-bileta dine! på sunnhordland.no/lesarbilete 1 7. m a i m a i

28 SYKKEL & SPORT Rundehaugen SÆ 14, TLF. 35, 53 Heiane Tlf Tannlege Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Tlf m a i m a i m a i

29 Torget 4/8, Stord. Tlf Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax Postboks 1343 Heiane, 5406 STORD Osen, Leirvik Telefon Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax SYKKEL & SPORT Vi har tilbod for ALLE aldre SÆ 14, TLF Borggata 13 - Tlf Stord Haga matådland Tannlege Frisør Kirsten Dahle Vi har tilbod for ALLE Hystadvegen aldre 43, 5400 Stord T Haaskjold Postboks Stord Tlf Aker Kværner Elektro Telefon: Telefax Tannlege Leirvik Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Telefon Tlf m a i m. ma i a i

30 Vaktmeistertenester Boshenting Grasklypp Telefon: Tlf m a i

31 Stor nok til å levere - Liten nok til å bry seg Ølen-Frakkagjerd-Stord-Husnes Telefon Stor nok til å levere - Lokal Liten leverandør nok til å bry av: seg Arkitekttjenester, kart og planarbeid. Rådgivende ingeniør Bygg/ Brann Byggeadministrasjon Telefon Ølen-Frakkagjerd-Stord-Husnes Lokal leverandør av: Arkitekttjenester, kart og planarbeid. Rådgivende ingeniør Bygg/ Brann Byggeadministrasjon m a i

32 Gud signe Noregs land Arne Garborg Gud signe Noregs land, kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund og lid. Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, Han verje mann og møy, til æveleg tid. Oppstilling Borgartoget Flaggborg Stord Musikklag Stord Idrettslag Leirvik Mannskor Songlaget Stordabuen Stordkoret Langeland Skulekorps Frelsesarmeen Leirvik Bedehus Indremisjonens Ungdomsforrening Stord Røde Kors Kors Venskapsforreningen Stord- Comalapa Internasjonal Kulturklubb Musikk Stord Seilforrening Speidarane Stord Ungdomslag og og Stord Folkedanslag Stord Baby og og Barnesymjing Leirvik Ballklubb Vestenfjeldske Revkroklag af af Her ligg dei grav i grav, frå hei og ned Folkedanslag i hav, som stridde so, Gud sign kvar ærleg svein, 1803 som søv der under stein, Gud sign dei 22. kvar 22. Russen og ein, der dei er no Sæ Sæ Barnehage Stord Dykkarklubb Andre organisasjonar 1 7. m a i ved ved REMA REMA på på Heiane Heiane Tlf. Tlf E-post: E-post: m a i

33 Ja vi elsker dette landet Bjørnstjerne Bjørnson Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, elsker, elsker det å tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord! Og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord. Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir. Leirvik Varetaxi 1Transport 7. m a- i Flytting Vinkelen 11A STORD 1 7. m a i

34 Gud signe vårt dyre fedreland Elias Blix Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma. Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma. SYKKEL & SPORT STORD SÆ 14, TLF Boks 135 No Stord er det i Noreg atter dag Telefon med vårsol og song i skogen. Um sædet enn gror på ymist lag det brydder då etter plogen. So signa då Gud det gode T Haaskjold såd, BORGGATA til groren 7 - Tlf ein 61 gong er mogen. Hildegunn Steinsvåg Kari Grini & Turid Norstein Borggata 13 - Tlf Stord Tannlege Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Tlf Borggt. 27 Tlf / STOBO Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax Stord Engineering 1 7. m a i m a i Norgeshallen AS m a i

35 Oppstilling Borgartoget 1. Flaggborg 2. Stord Musikklag 3. ST&I (drilltropp) 4. Leirvik Mannskor 5. Vennskapsforeningen Stord Comalapa 6. Stord formannskap og kommunestyre 7. ST&I 8. Stordkoret 9. Stord Røde kors 10. Sagvåg Musikklag 11. Seilforeningen 12. Stord Baby og Barnesvømming 13. Stord Undervannsklubb 14. Stord Jordmorforening 15. Musikkskulen 16. Stord Skulekorps 17. Høgskulen 18. Songlaget Stordabuen 19. Vestenfjeldske Revkroklag af Leivik Bedehus 21. Frelsesarmeen 22. IUF 23. Langeland Skulekorps 24. Barnekoret Levende Lys 25. Sundagsskulen 26. Internasjonal Kulturklubb 27. Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag 28. Speidarane 29. Russen RUSSEBILAR R Å D H U S E T S P A R E B A N K m a i

36 m a i

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også

Detaljer

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Side 2: Kan du Reidar finne eit "turnbilde" frå Jarle Kaldråstøyl

Detaljer

Program for: Rommetveit Langeland Litlabø TILSKIPAR:

Program for: Rommetveit Langeland Litlabø TILSKIPAR: 17. 17. mai 2009 2013 Program for: Leivik Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Sagvåg Tjødnalio Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: Kjære sambygdingar og gjester, gratuler med dagen! Sjeldan ser me

Detaljer

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har ein lang tradisjon med å ta på seg å arrangera

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

Program for 17. mai i Volda

Program for 17. mai i Volda Program for 17. mai i Volda 2016 Foto: Møre Gratulerer med dagen Nordmannen Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge sin heim, der han sjølv heve tuftene grave og sett sjølv sine hus oppå

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program 2017 17. mai program Program for dagen Ålgård 08:00 08:30 08:45 09:00 10:15 10:30 13:30 11:00 13:00 11:00 13:30 15:00 18:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller

Detaljer

Program for 17. mai 2015 Paradis skole

Program for 17. mai 2015 Paradis skole Program for 17. mai 2015 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! På Paradis skole blir 17. mai 2015 markert med flaggheising, barnetog om ettermiddagen

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2013

17. mai SPYDEBERG 2013 17. mai SPYDEBERG 2013 Program for 17. mai 2013 Kl.08.00 Flaggheising i Stasjonsgata ved Spydeberg speidergruppe og Spydeberg skolekorps. Det oppfordres til å ringe med gårdsklokkene. Korpsene spiller

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

17. MAI-PROGRAM VALDERØYA 2016

17. MAI-PROGRAM VALDERØYA 2016 17. MAI-PROGRAM VALDERØYA 2016 Arr: FAU v/komitè 6. trinnet og IL Valder Tusen takk til vår hovedsponsor: BYGGMANN Kjør ny bil fra Avis Hos oss får du alltid nye og sikre biler som gir deg den beste opplevelsen.

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

Program for 17. mai 2016 Paradis skole

Program for 17. mai 2016 Paradis skole Program for 17. mai 2016 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Den 17.mai feirer vi Norges nasjonaldag. Vi feirer at Norge er et fritt land

Detaljer

Program for 17. mai 2017 Paradis skole

Program for 17. mai 2017 Paradis skole Program for 17. mai 2017 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole OBOS ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring! Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du

Detaljer

Velkommen til Madlaleiren!

Velkommen til Madlaleiren! Velkommen til Madlaleiren! Det er en glede å igjen kunne ønske beboerne i Madla bydel velkommen til 17.mai-feiring her ved KNM Harald Haarfagre. I år er den 59. gang for dette unike sivile og militære

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

17. mai 2017 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

17. mai 2017 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 17. mai 2017 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har saman med Stord Idrettslag og Leirvik

Detaljer

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica KRINGLEBOTN SKOLE 17. mai program 2017 Patrick Joel Angelica Lars Jonas Isabell Simon 1 Kjære alle i Kringlebotn! Det er en stor glede å ønske velkommen til årets 17. maifeiring på Kringlebotn skole! Også

Detaljer

Kjære bygdefolk! Vi Vi gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vel møtt! Hilsen hovedkomiteen 2012 2006. Birkeland Servicesenter

Kjære bygdefolk! Vi Vi gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vel møtt! Hilsen hovedkomiteen 2012 2006. Birkeland Servicesenter Kjære bygdefolk! Gratulerer med dagen! La oss sammen vise at at vi vi er er glade glade over og å takknemlige leve i et fritt land over og å leve takknemlige i et fritt for land. den Vi friheten oppfordrer

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Program for 17. mai 2013 Paradis skole

Program for 17. mai 2013 Paradis skole Program for 17. mai 2013 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17. mai markeres i år som tidligere år med flaggheising,

Detaljer

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Hammartun 05.05.15 17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Klassekontakter og lærere har sammen organisert hvem som skal følge barna i toget. Foresatte som går i toget kjenner ikke alle elevene

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok

17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert mai 2011 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av

Detaljer

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016 17. mai 2016 Hvaler PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016 Kl. 08.00 Kl. 08.15 Kl. 09.00 Kl. 10.15 Kl. 10.35 Kl. 11.05 Kl. 11.50 Kl. 13.30 Flaggheising ved Rådhuset. Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund,

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2015 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2015 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2015 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

NORD-AURDAL 17. MAI 2014

NORD-AURDAL 17. MAI 2014 NORD-AURDAL 17. MAI 2014 Tegning: Oda Hjelle, 6. klasse NABS grunnloven 200 år Tegning: Anne Kathrin Kühn, 6. klasse NABS Program for dagen 07.30 Gruppe fra Valdres Brass Band spiller på Nesjordet 08.00

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PROGRAM LEIRET 2014. Nyskrevet grunnlovssang til 200-årsmarkeringen

PROGRAM LEIRET 2014. Nyskrevet grunnlovssang til 200-årsmarkeringen 17. mai PROGRAM LEIRET 2014 Nyskrevet grunnlovssang til 200-årsmarkeringen 1814 2014 Foto: Elverum Drilltropp Tlf. 62 41 29 51. Storgata 9, Elverum Tlf. 62 41 80 60. Storgata 13, Elverum Tlf. 62 41 44

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Nymannsbråtet barnehage KVITVEISEN Mai 2015 Månadens tema; Bevegelsesglede: Sirkus. Månadens song; «Nymannsbråtet barnehage», «Ja, vi elsker». Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Veke Fredag 01.05 Offentleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter 17. mai i Øverbygd 2017 Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter VELKOMMEN TIL 17. MAI FEIRING I ØVERBYGD 2017 17.mai-komiteen i Øverbygd håper bygdas befolkning vil slutte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren!

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren! 17.mai program Velkommen til Madlaleiren! Hjertlig velkommen til feiring av nasjonaldagen i Madlaleiern. Det er hele 57 år siden første gang.det betyr at det bør være mange blant besteforeldregenerasjonen

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Sunnhordland 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Program 1. mai Stord Parken på Litlabø Kl. 09.00 Blomenedlegging ved Gruvearbeidarmonumentet.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Velkommen til kulturskulen.

Velkommen til kulturskulen. 1 Velkommen til kulturskulen. Det er no tid for å søkja om plass i kulturskulen for neste skuleår. Alle elevane som har plass dette året, får det automatisk neste år, men dei må levera eit skjema som blir

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2015. 17. mai 1945 et 70 års minne

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2015. 17. mai 1945 et 70 års minne 015 på Hva 2 i a m. ler 17 Kl. 08.00 Kl. 08.15 Kl. 09.00 Kl. 10.15 Kl. 10.35 Kl. 11.05 Kl. 11.50 Kl. 13.30 PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2015 Flaggheising ved Rådhuset. Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund,

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 18.nov 2017 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 3.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: mangerfestivalen@gmail.com

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Teikning: Kaja Haugseng, 7.trinn, Vigre Skule. 17. mai N ærbø2 0 1 4 30,- Oversikt: Barnetog og folketog. Sjå kart.

Teikning: Kaja Haugseng, 7.trinn, Vigre Skule. 17. mai N ærbø2 0 1 4 30,- Oversikt: Barnetog og folketog. Sjå kart. Teikning: Kaja Haugseng, 7.trinn, Vigre Skule 17. mai N ærbø2 0 1 4 Oversikt: Barnetog og folketog. Sjå kart. 30,- Tegning : Anete Svendsen, 1 klasse Vigre Skule Tegning : Aslak Moland, 5 klasse Vigre

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SJØPOSTEN OKTOBER Hei!

SJØPOSTEN OKTOBER Hei! SJØPOSTEN OKTOBER 2012 Hei! Nå er me alt kome til oktober månad og me kan merke at hausten er her. Mange ulike ver typar gjere at barna får mange ulike opplevingar med ver og vind på godt og vondt. Haglbyer

Detaljer

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009)

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) Variert musikk, Varierte tekster. Guri er komponist, tekstforfatter og sangsolist på alle sangene på cd-ene : Minner, 12

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

17. mai 2008. i Lyngen. Lyngen kommune

17. mai 2008. i Lyngen. Lyngen kommune 17. mai 2008 i Lyngen Lyngen kommune 1 Ordførerens 17.mai-hilsen: Gratulerer med nasjonaldagen 17.mai! Det er en glede for meg å gratulere dere alle med nasjonaldagen, og håper dere alle vil opprettholde

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Vi vil ha ein skule der alle kan trivast, vere trygge, lære og leike

Vi vil ha ein skule der alle kan trivast, vere trygge, lære og leike Vi vil ha ein skule der alle kan trivast, vere trygge, lære og leike 1 Namn Telefon Kontaktlærar 1A Ingjerd Aasen 91568832 Kontaktlærar 1B Arne Geir Seljebø 91303364 Telefonnr. Øye skule 71 65 83 70 Arbeidsrom

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Os sentrum 07.00: Os Musikkforening spelar frå Finnebrekka 10.00: Arrangement på Luranetunet. Tale ved varaordførar Laila Reiertsen.

Os sentrum 07.00: Os Musikkforening spelar frå Finnebrekka 10.00: Arrangement på Luranetunet. Tale ved varaordførar Laila Reiertsen. Os sentrum 07.00: Os Musikkforening spelar frå Finnebrekka 10.00: Arrangement på Luranetunet. Tale ved varaordførar Laila Reiertsen. Kulturelt innslag ved Os spelemannslag. Os Musikkforening spelar. 10.00:

Detaljer