Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147310W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147310W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899812"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147310W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Det er svært viktig å oppbevare denne instruksjonsboken sammen med maskinen for fremtidig referanse. Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller hvis du flytter fra boligen og lar maskinen stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den fungerer og viktige advarsler og forholdsregler. Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen. Før du starter maskinen for første gang, må du kontrollere den for eventuell transportskade. Du må aldri kople til en skadet maskin. Kontakt forhandleren hvis du ser tegn til skade. Hvis maskinen leveres i vintermånedene når det er minusgrader. La vaskemaskinen stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Generelt om sikkerhet Det er farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært varmt. Ikke ta på glasset! Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før du bruker maskinen. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade maskinen alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. Bruk kun anbefalt mengde tøymykner og vaskemiddel. For mye vaskemiddel og tøymykner kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke vask plagg eller artikler med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter hver gangs bruk eller ved rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til skader eller alvorlige tekniske feil. Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler. Montering Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det. Når du pakker ut apparatet, må du kontrollere at det ikke er skadet. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke det, men kontakte servicesenteret. electrolux 3 All emballasje og all transportsikring må fjernes før apparatet tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på apparatet og inventar i nærheten hvis ikke alle transportsikringene er fjernet. Se avsnittet om omhandler dette i bruksanvisningen. Når apparatet er montert, må det kontrolleres at det ikke står på inntaksslangen eller avløpsslangen og at den elektriske kabelen ikke ligger i klem. Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter monteringen. Hvis apparatet monteres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapitlet "Tiltak ved risiko for minusgrader. Alt rørleggerarbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet må utføres av kvalifisert rørlegger eller fagperson. Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet, må utføres av kvalifisert personell. Bruk Denne maskinen er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Den må ikke brukes til andre formål enn det den er konstruert for. Vask bare tekstiler som tåler vask i vaskemaskin. Følg anvisningene på plaggets vaskeanvisning. Ikke overfyll maskinen. Se tabellen over vaskeprogrammene. Før vask, kontroller at alle lommer er tomme og at alle glidelåser er lukket. Unngå å vaske frynsete eller revne artikler, og behandle flekker av maling, blekk, rust og gress før vask. BH-er med bøyler må IKKE vaskes i vaskemaskinen. Plagg som har vært i kontakt med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt med vann, fordampet) før de legges i maskinen. Trekk aldri i selve strømledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten; trekk alltid i selve støpselet. Du må aldri bruke vaskemaskinen hvis strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet, at vaskemaskinens innside er tilgjengelig. Barns sikkerhet Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) som har redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring med eller kunnskaper om bruken, med mindre de har fått innføring i eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må ikke få leke med apparatet, forsikre deg om at de ikke har mulighet til det. Emballasjematerialene (f.eks. plastfolie og polystyren) kan være farlige for barn - kvelningsfare! Pass på at barn ikke kan få tak i dem. Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i trommelen. Maskinen har en spesiell innretning som skal forhindre at barn og husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren til sporet står horisontalt. Bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, drei knappen mot urviserne til sporet står loddrett 4 electrolux PRODUKTBESKRIVELSE Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel. Det nye vaskesystemet sørger for at vaskmiddelet brukes fullt ut og at vannforbruket reduseres, dermed spares det energi Vaskemiddelskuff 2 Betjeningspanel 3 Dørhåndtak Vaskemiddelskuff Kammer for vaskemiddel som brukes ved forvask og bløtlegging, eller for flekkfjerner, som brukes under flekk-behandlingsfasen (hvis tilgjengelig). Vaskemiddelet for forvask eller bløtlegging tilsettes i begynnelsen av vaskeprogrammet.

3 Flekkfjerningsmiddelet tilsettes i løpet av flekk-behandlingsfasen. Kammer for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, heller du det i rett før du starter programmet. Kammer for flytende tilsetningsstoffer (skyllemiddel, stivelse). Følg produsentens anvisninger for mengden som skal brukes, og ikke ha i mer enn angitt av «MAX» -merket i vaskemiddelskuffen. Tøymykner eller stivelse må helles i kammeret før vaskeprogrammet startes. 4 Typeskilt 5 Tømmepumpe 6 Justerbare føtter electrolux 5 Klistremerke for programvelger Sammen med bruksanvisningen finner du også klistremerker for programvelgerskiven. Velg klistremerke på ønsket språk (svensk, finsk, dansk eller norsk). Rengjør betjeningspanelet med en tørr klut for å fjerne støvrester. Fjern baksiden fra klistremerket, og fest det rundt programvelgeren. BETJENINGSPANEL Heretter vises programvelgeren, de forskjellige knappene og displayet med tallene som står oppført i denne tabellen Programvelger Knapp for sentrifugering TILVALG-knapp Knapp for EKSTRA SKYLLING Display START/PAUSE-knapp STARTTIDSFORVALG-knapp Kontrollampe Symboloversikt = Bomull = Øko = Kaldvask = Syntet = Mini = Nattsyklus = Skyllestopp = Barnesikring 6 electrolux = Finvask = Ull = Håndvask = Skylling = Tømming = Sentrifugering = Vask = Dørlås = Syklusslutt = Tidsforvalg Programvelger Med denne kan du slå på/av maskinen, og/ eller velge et program. Redusert sentrifugering Når du trykker på denne knappen, kan du redusere det valgte programmets maksimalt tillatte sentrifugehastighet eller velge tilgjengelige tilvalg. Nattsyklus Når du velger denne funksjonen, vil ikke maskinen tømme vannet fra siste skylling, og alle sentrifugeringsfaser vil utelates for at ikke vasken skal bli krøllet. Denne vaskesyklusen er svært stille og kan velges for vask om natten eller på tidspunkt når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Vannet må pumpes ut før du åpner døren. For å pumpe ut vannet, les kapittel "Når programmet er slutt". Skyllestopp Når denne funksjonen velges, blir vasken liggende i det siste skyllevannet for å hindre at tøyet blir krøllet. Vannet må pumpes ut før du åpner døren. For å pumpe ut vannet, les kapittel "Når programmet er slutt". Forvask (Prewash) Når du velger dette tilvalget, vil maskinen utføre en forvask før hovedvasken Vasketiden vil forlenges. Dette tilvalget anbefales for svært skitne plagg. Daglig (Daily) Når du velger dette tilvalget, vil vasketiden reduseres. Brukes til tøy som bare er litt skittent. Superkort (Super Quick) Kort syklus for lett tilsmussede plagg eller for tøy som bare trengs å friskes opp. Vi anbefaler at du reduserer mengden tøy du legger inn. Ekstra skylling (Extra Rinse) Denne maskinen er laget med tanke på å spare energi. Hvis det er nødvendig å skylle tøyet med ekstra vann (ekstra skylling), velger du dette tilvalget. Maskinen utfører noen ekstra skyllinger. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt. Start Pause Bruk denne knappen til å starte eller avbryte det valgte programmet. Starttidsforvalg Vaskeprogrammet kan utsettes med 30 min - 60 min - 90 min, 2 timer, og deretter med trinn på 1 time, opptil maks 20 timer ved hjelp av denne knappen. Kontrollamper Når du har trykket på knappen 6, tennes kontrollampen VASK (8. 1). Når kontrollampen 8.1 tennes, betyr dette at maskinen er i gang. Kontrollampen DØR (8.2) tennes når programmet starter og viser om døren kan åpnes: electrolux 7 tent: døren kan ikke åpnes. Maskinen arbeider, eller har stoppet uten å ha tømt vannet. slokket: døren kan åpnes. Programmet er ferdig eller vannet er tømt. Display blinker: døren åpnes om noen få minutter. Når programmet er slutt, tennes kontrollampen for PROGRAMSLUTT (8. 3). 5.1: Det valgte programmets varighet Når du har valgt et program, vises varigheten i timer og minutter (for eksempel ). Varigheten vil automatisk beregnes på bakgrunn av maksimalt anbefalt tøymengde for hver tekstiltype. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Alarmkoder ing; en av disse knappene, tennes den tilsvarende kontrollampen. Når du trykker på knappen én gang til, slukker kontrollampen. Hvis du har valgt en feil tilleggsfunksjon, vil den røde kontrollampen på knapp 6 blinke 3 ganger. For informasjon om hvilke tilvalg som kan brukes med hvilke vaskeprogrammer, viser vi til avsnittet "Vaskeprogrammer". Velg starttidsforvalg ved å trykke på knappen 7. Hvis du vil forsinke starten, trykker du på knapp 7 gjentatte ganger før du starter programmet, for å velge ønsket forsinkelse. Verdien for starttidsforvalget (opptil 20 timer) vises i displayet i noen få sekunder før programmets varighet vises igjen. Du må du velge dette tilvalget etter at du har stilt inn programmet og før du trykker på knappen 6. Du kan når som helst endre eller avbryte starttidsforvalget, før du trykker på knappen 6. Velge starttidsforvalg: 1. Velg vaskeprogram og ønskede tilvalg. 2. Velg starttidsforvalg ved å trykke på knappen Trykk på knappen 6 : maskinen starter nedtellingen av timer. Programmet starter når tiden for utsatt start er ute. Avbryte starttidsforvalg etter å ha trykket på knappen 6 : 1. Sett vaskemaskinen på PAUSE ved å trykke på knappen Trykk på knappen 7 når verdien ' vises 3. Trykk på knappen 6 én gang til for å starte programmet. Velge ønsket program ved å dreie programvelgeren (1) Du kan velge det riktige programmet for alle typer tøy ved å følge beskrivelsene i tabellene over vaskeprogrammene (se «Vaskeprogrammer»). Vri programvelgeren til ønsket program. Med programvelgeren bestemmer du typen vaskeprogram (f.eks. vannivå, trommelbevegelse, antall skyllinger) og vasketemperaturen i henhold til hvilken type tøy du vil vaske. Kontrollampen 6 begynner å blinke, og displayet viser det valgte programmets varighet. Programvelgeren kan dreies både med og mot urviseren.

4 Drei programvelgeren til for å tilbakestille programmet eller slå av maskinen. For opplysninger om hvert vaskeprogram på programvelgeren, se kapitlet «Vaskeprogrammer» Når programmet er slutt, skal programvelgeren dreies til for å slå av maskinen. Obs Hvis du dreier programvelgeren til et annet program mens maskinen er i gang, blinker kontrollampen 6 3 ganger, og meldingen Err vises i displayet for å angi feil valg. Maskinen utfører ikke det nye programmet som er valgt. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved å trykke på knapp 2 Når det ønskede programmet er valgt, foreslår maskinen automatisk den største sentrifugehastigheten som er innstilt for dette. 10 electrolux Viktig Du kan bare endre starttidsforvalget etter at du har valgt vaskeprogrammet på nytt. Starttidsforvalget kan ikke velges med programmet TØMMING. Start programmet ved å trykke knapp 6 For å starte det valgte programmet, trykker du på knapp 6, den tilsvarende grønne kontrollampen slutter å blinke. Kontrollampene 8.1 og 8.2 tennes for å vise at maskinen starter og døren er låst. For å avbryte et program som er i gang, trykker du på knapp 6 : tilsvarende grønne kontrollampe begynner å blinke. For å starte programmet igjen fra det punktet der det ble stoppet, trykker du på knapp 6 en gang til. Hvis du har valgt starttidsforvalg, vil maskinen begynne nedtellingen. Hvis et feil tilvalg velges, blinker den røde kontrollampen på knapp 6 3 ganger og meldingen Err (feil) vises i noen sekunder. Endre et alternativ eller et program som er i gang Du kan endre noen tilvalg før de startes av programmet. Før du gjør endringer, må du stanse vaskemaskinen ved å trykke på knapp 6. Det er bare mulig å endre et program som er i gang ved å tilbakestille det. Drei programvelgeren til og deretter til det nye programmet. Start det nye programmet ved å trykke på 6 på nytt. Tøyet blir liggende i siste skyllevann. Stoppe et program Trykk på knapp 6 for å avbryte et aktivt program, og den tilsvarende grønne kontrollampen begynner å blinke. Trykk på knappen på nytt for å starte programmet på nytt. Avbryte et program for å avbryte et Drei programvelgeren til program som er i gang. Nå kan du velge et annet program. Åpne døren Etter at programmet har startet (eller under startidsnedtellingen) er døren låst. Hvis du vil Hvilemodus : når programmet er ferdig, aktiveres energisparesystemet etter et par minutter. Lysstyrken i displayet reduseres. Når åpne den, setter du maskinen på PAUSE ved å trykke på knapp 6. Etter noen få minutter slukkes lampen 8.2, og du kan åpne døren. Hvis lampen fortsetter å lyse og døren er låst, betyr dette at maskinen allerede er under oppvarming, eller at vannivået er for høyt. Prøv aldri å bryte opp døren! Hvis du ikke kan åpne døren, men er nødt til å åpne den, må du slå maskinen av ved å dreie programvelgeren til. Etter noen minutter kan døren åpnes (vær oppmerksom på vannivået og temperaturen!). Etter dette vil det være nødvendig å innstille programmet og tilvalgene igjen, og deretter trykke på knapp 6. Når programmet er slutt Maskinen stopper automatisk. Displayet viser tre blinkende nuller ( ). Du hører et lydsignal. Kontrollampen 6 ), kontrollampene 8.1 og 8.2 slokker. Etter noen minutter tennes lampen 8.3, og døren kan åpnes. Hvis det er valgt et program eller et tilvalg som slutter med vann i beholderen, fortsetter kontrollampen 8.2 å lyse, og døren er låst for å angi at vannet må tømmes før døren kan åpnes. Følg instruksjonene under for å pumpe ut vannet: 1. Drei programvelgeren til. 2. Velg programmet for utpumping eller sentrifugering. 3. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved å trykke på sentrifugeringsknappen. 4. Trykk på knappen 6. Når programmet er slutt, slokker lampen 8.2 for å angi at døren nå kan åpnes. Drei programvelgeren til for å slå av maskinen. Ta ut tøyet fra trommelen og sjekk at trommelen er tom. Hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen. La døren stå på gløtt for å hindre at det danner seg mugg og ubehagelig lukt. du trykker på en vilkårlig knapp, vil apparatet forlate energisparingsmodusen. electrolux 11 NYTTIGE TIPS OG RÅD Sortere tøyet Følg vaskesymbolene på hvert plagg og produsentens vaskeinstruksjoner. Sorter vasken slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask, ull. Før du legger tøy i maskinen Vask aldri hvitt og kulørt tøy sammen. Hvitt tøy kan bli "grålig" etter vaskingen. Nye, kulørte plagg kan farge av i første vask. De bør derfor alltid vaskes separat den første gangen. Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt sammen eventuelle belter eller lange snorer. Fjern vanskelige flekker før vask. Gni særlig flekkede områder inn med et flekkfjerningsmiddel eller vaskemiddelpasta. Behandle gardiner særlig skånsomt. Fjern hekter eller legg dem inn i en pose eller et nett. Flekkfjerning Vanskelige flekker går kanskje ikke vekk med bare vann og vaskemiddel. Derfor er det lurt å behandle dem før vask. Blod: behandle friske flekker med kaldt vann. For tørkede flekker, legg i bløt over natten i vann med spesialmiddel, gni deretter inn med vaskemiddel og vann. Oljebasert maling: fukt med vaskebensin, legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd; gjenta flere ganger. Tørkede fettflekker: fukt med terpentin, legg plagget på en myk overflate, og bearbeid flekken med fingertuppene og en bomullsklut. Rust: oksalsyre oppløst i varmt vann eller et rustfjerningsmiddel brukt kaldt. Vær forsiktig med rustflekker som ikke er ferske, fordi cellulosestrukturen i tekstilene allerede kan være skadet og har nå en tendens til å bli hullet. Muggflekker: behandles med blekemiddel, skylles godt (kun hvitt og fargeekte tøy). Gress: gni lett inn med vaskemiddel og behandle med blekemiddel (kun hvitt og fargeekte tøy). Kulepenn og lim: fukt med neglelakkfjerner 1), legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd. 1) Ikke bruk neglelakkfjerner på kunstsilke Leppestift: fukt med neglelakkfjerner som over, behandle deretter flekken med metylsprit.

5 Restflekker behandles med blekemiddel. Rødvin: bløtlegg i vann og vaskemiddel, skyll og behandle med eddiksyre eller sitronsyre, skyll. Restflekker behandles med blekemiddel. Blekk: avhengig av blekktype, fukter du tøyet først med neglelakkfjerner 1), så med eddiksyre; Behandle eventuelle restflekker på hvitt tøy med blekemiddel og skyll grundig til slutt. Tjære: behandle først med flekkfjerner, metylsprit eller vaskebensin, gni deretter godt inn med vaskemiddelpasta. Vaskemidler og tilsetningsmidler Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde reduserer belastningene på miljøet. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen. Valg av vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge, vasketemperatur og hvor tilsmusset tøyet er. Alle typer vanlige vaskemidler for vaskemaskin kan brukes i denne maskinen: vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (60 C maks) og ullplagg flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull. Vaskemiddelet og eventuelle tilsetningsmidler må fylles i riktig rom i vaskemiddelskuffen før vaskeprogrammet startes. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten forvask. Vaskemaskinen er utstyrt med et resirkuleringssystem som gjør at den utnytter konsentrerte vaskemidler fullt ut. Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder og ikke fyll i mer enn til "MAX"-merket i vaskemiddelskuffen. 12 electrolux Mengde vaskemiddel som skal brukes Type og mengde vaskemiddel avhenger av type tekstil, ilagt tøymengde, hvor skittent tøyet er og hvor hardt vannet er der du bor. Følg produsentens anvisninger angående mengde. Bruk mindre vaskemiddel hvis: du vasker en liten mengde tøy tøyet bare er litt skittent det danner seg mye skum under vask. Grader av vannhardhet Vannhardheten klassifiseres i såkalte hardhetsgrader. Hos det lokale vannverket eller fra kommunen din kan du få mer informasjon om vannhardheten der du bor. Hvis vannhardhetsgraden er middels eller høy, anbefaler vi at du tilsetter vannavherder til vannet, følg alltid produsentens anvisninger. Hvis vannhardhetsgraden er for bløt, må du justere mengden vaskemiddel. VASKEPROGRAM Program Maks- og minimumstemperatur Beskrivelse av syklus Maks. sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask BOMULL Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg - Redusert tøymengde 3,5 kg For hvit bomull (svært skitne plagg). Tilvalg Vaskemiddel Kammer SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP FORVASK DAGLIG/ SUPERKORT 1) EKSTRA SKYLLING SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING 2) BOMULL ØKO 60 Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg For hvite og fargeekte bomullsplagg Dette programmet kan velges til plagg som er bare litt eller normalt skitne. Temperaturen blir lavere, og vasketiden forlenges. Dermed oppnås et godt vaskeresultat, samtidig som du sparer strøm. BOMULL ØKO 40 Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg For farget bomull Dette programmet kan velges til plagg som er bare litt eller normalt skitne. Temperaturen blir lavere, og vasketiden forlenges. Dermed oppnås et godt vaskeresultat, samtidig som du sparer strøm. 2) SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING 2) electrolux 13 Program Maks- og minimumstemperatur Beskrivelse av syklus Maks. sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask BOMULL 40 - kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg - Redusert tøymengde 3,5 kg For farget bomull (plagg som er litt skitne). Tilvalg Vaskemiddel Kammer SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP FORVASK DAGLIG/ SUPERKORT 1) EKSTRA SKYLLING SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP FORVASK DAGLIG/ SUPERKORT 1) EKSTRA SKYLLING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP FORVASK DAGLIG/ SUPERKORT 1) EKSTRA SKYLLING SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP 2) SYNTETISK 60 - kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 900 opm Maks. tøymengde 3,5 kg - Redusert tøymengde 2 kg Syntetiske eller blandingstekstiler: undertøy, farget tøy, krympefrie skjorter, bluser. FINVASK Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 700 opm Maks. tøymengde 3,5 kg - Redusert tøymengde 2 kg Ømfintlige tekstiler: akryl, viskose, polyester 2) 2) ULL HÅNDVASK 40 - kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 900 opm Maks. tøymengde 2 kg Vaskeprogram for maskinvaskbar ull og ullplagg som må håndvaskes samt ømfintlige tekstiler som er merket med "håndvask" symbolet. Merk : Et enkelt eller stort plagg kan forårsake ubalanse. Hvis maskinen ikke starter den siste sentrifugefasen, kan du legge i flere plagg, omfordele tøyet manuelt og deretter velge sentrifugeprogrammet. SKYLLING Skylling - Lang sentrifugering Maksimal sentrifugehastighet 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg Med dette programmet kan du skylle og sentrifugere koke/ kultørvask som du har håndvasket. Hvis du ønsker ekstra skylling, velger du tilvalget EKSTRA SKYLLING. I tillegg vil maskinen utføre ekstra skyllinger. TØMMING Tømming av vann Maks. tøymengde 7 kg For utpumping av siste skyllevann i programmer med tilvalget NATTSYKLUS og Skyllestopp. SENTRIFUGERING NATTSYKLUS SKYLLESTOPP EKSTRA SKYLLING 14 electrolux Program Maks- og minimumstemperatur Beskrivelse av syklus Maks. sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask SENTRIFUGERING Tømming og lang sentrifugering Maksimal sentrifugehastighet 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg Separat sentrifugering for tøy som skal håndvaskes, og etterprogrammer med tilvalget Skyllestopp og NATTSYKLUS. Du kan velge med den aktuelle knappen for å tilpasse sentrifugehastigheten. MINI 30 Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 700 opm Maks tøymengde 3 kg Ypperlig for tøy som er lite skittent eller som bare trenger en oppfriskning. = AV For å avbryte programmet som går eller slå av maskinen. 1) Hvis du velger funksjonen Superkort ved å trykke på knappen 3, anbefaler vi at du reduserer maks. tøymengde som angitt. Maksimal tøymengde er mulig, men med noe redusert vaskeresultat.

6 2) Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten FORVASK. Tilvalg Vaskemiddel Kammer SENTRIFUGERING STELL OG RENGJØRING Advarsel Du må kople maskinen fra strømmen før du kan foreta rengjøringseller vedlikeholdarbeid. Avkalkning Vannet vårt inneholder kalk naturlig. Det er lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maskinen med jevne mellomrom. Gjør dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dette vil forhindre kalkavleiringer. Etter hver gangs vask La døren stå åpen en stund. Dette forhindrer at det danner seg mugg og ubehagelig lukt inni vaskemaskinen. Dessuten bevarer du også dørpakningene bedre hvis du lar døren stå åpen etter vask. Vedlikeholdsvask Når du bruker vaskemaskinen ved lave temperaturer, kan det lett danne seg et belegg inni trommelen. Vi anbefaler at du gjennomfører en vanlig vaskesyklus som en vedlikeholdsvask. Gå frem på følgende måte: Trommelen skal være tom for tøy. Velg det varmeste vaskeprogrammet for bomull. Bruk vanlig mengde vaskemiddel. Det må være et middel i pulverform med biologiske egenskaper. Utvendig rengjøring Rengjør kabinettet utvendig kun med såpe og vann, og tørk godt. Viktig Bruk aldri denaturert sprit, løsemiddel eller liknende produkter til å rengjøre kabinettet. Rengjøre vaskemiddelskuffen Vaskemiddelskuffen bør rengjøres jevnlig. Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler bør rengjøres regelmessig. Ta ut skuffen ved å trykke låsen nedover, og trekk skuffen ut. electrolux 15 Skyll den under springen for å fjerne alle rester etter oppsamlet vaskemiddel. Den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen. Vask alle deler med vann. Trommelen Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegemer ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern. Viktig Ikke bruk sure avkalkningsmidler, slipende vaskemidler som inneholder klor eller jern eller stålull for rengjøring av trommelen. 1. Fjern ev. rust fra trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål. 2. Kjør et vaskeprogram uten tøy for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester. Program: Kort bomullsprogram på maksimumstemperatur og legg til ca. 1/4 målebeger med vaskemiddel. Dørpakning Kontroller dørpakningen regelmessig og fjern eventuelle fremmedlegemer som kan ha samlet seg i bretten. Rengjør kammeret til vaskemiddelskuffen med en børste. 16 electrolux Tømmepumpe Pumpen bør kontrolleres regelmessig og særlig dersom: apparatet ikke pumper ut og/eller ikke sentrifugerer. maskinen lager uvanlige lyder når den tømmes, fordi fremmedlegemer som sikkerhetsnåler, mynter osv. blokkerer pumpen. om det er et problem med vannavløpet (se kapittel "Hva må gjøres, hvis..." for mer informasjon). Advarsel Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før du åpner pumpehuset. Bruk følgende fremgangsmåte: 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten 2. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt 3. Åpne døren til pumpen 6. Når det ikke renner ut mer vann, skrur du av pumpedekselet ved å dreie det mot urviseren og fjerner filteret. Bruk tang ved behov. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner dekselet. Rens filteret under springen for å fjerne alle spor etter lo. 7. Fjern fremmedlegemer og lo fra filterholderen og fra pumpevingene. 4. Sett en beholder nær pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl. 5. Trekk ut nødtømmingsslangen, plasser den i beholderen og ta av slangehetten. 8. Sjekk grundig om pumpevingene kan rotere fritt (om den roterer rykkvis). Hvis de ikke roterer, må du kontakte servicesenteret. electrolux 17 Når vaskemaskinen er i bruk, og avhengig av hvilket program som ble valgt, kan det være varmt vann i pumpen Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er igang, men alltid vente til programmet er ferdig og maskinen er tom Når du setter pumpedekselet på igjen, må du passe på at du setter det skikkelig på plass og at det er helt tett, slik at lekkasjer unngås og små barn ikke klarer å åpne det. Rengjøre filteret i vanninntaksslangen. Hvis du synes at maskinen bruker lengre tid på å fylles med vann, bør du kontrollere at filteret i vanninntaksslangen ikke er blokkert. 1. Steng vannkranen. 2. Skru av vanninntaksslangen. 3. Rengjør filteret i slangen med en stiv børste. 9. Sett hetten tilbake på nødtømmeslangen, og sett slangen på plass igjen. 10. Sett filteret inn i pumpen ved å sette det inn riktig i føringssporene. Skru på pumpedekselet ved å dreie det med urviseren. 11. Lukk døren til pumpen 4. Skru slangen tilbake på kranen. 5. Skru løs slangen fra maskinen. Ha en klut i nærheten. Det kan renne ut litt vann. 6. Rengjør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klut. Advarsel 18 electrolux 8. Skru på pumpedekselet og lukk døren. Forholdsregler ved frost Hvis maskinen skal installeres på et sted der temperaturen kan synke til under 0 C, gjør du følgende: 1. Steng vannkranen og skru løs vanninntaksslangen fra kranen. 2. Sett et kar på gulvet foran maskinen og legg enden på nødtømmingsslangen og enden på vanninntaksslangen i det, og tøm ut vannet. 3. Skru vanninntaksslangen på igjen og legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at hetten er satt på igjen. Ved å gjøre dette, fjernes alt vannet som ligger igjen i maskinen, og du unngår at det danner seg is som kan skade maskinen. Når du bruker maskinen igjen, må du forsikre deg om at temperaturen i rommet der den står er over 0 C. Merk: Denne maskinen er konstruert for å brukes ved normal romtemperatur. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av frost. Viktig Hver gang du tømmer ut vannet gjennom nødtømmeslangen, må du fylle to liter vann i såpeskuffen i rommet for hovedvask, og deretter kjøre utpumpingsprogrammet. Dette vil aktivere ØKO-ventilen og forhindre at noe av vaskemiddelet blir liggende til neste vask. 7. Kople slangen til maskinen igjen, og forsikre deg om at tilkoblingen er tett. 8. Åpne vannkranen. Nødtømming Dersom vannet ikke tømmes på vanlig måte, må følgende fremgangsmåte benyttes: 1.

7 Trekk støpselet ut av stikkontakten; 2. Steng vannkranen; 3. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt; 4. åpne luken til pumpen; 5. Sett en beholder på gulvet og legg enden av nødtømmingsslangen i beholderen. ta av slangehetten. Vannet skal renne ned i bollen av seg selv. Når beholderen er full, settes hetten tilbake på slangen. Tøm bollen. Gjenta prosedyren til det ikke kommer ut mer vann; 6. Rengjør pumpen som beskrevet over; 7. Legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at slangehetten er satt på igjen; HVA MÅ GJØRES, HVIS... Visse problemer skyldes mangel på grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter nærmeste servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er angitt nedenfor. Mens maskinen er i gang, kan det være at den røde kontrollampen 6 blinker. En av følgende alarmkoder vises i displayet og du hører et lydsignal hvert 20. sekund, som angir at maskinen ikke fungerer: : problem med vanntilførselen. : problem med tømming av vannet. : døren er åpen. Når du har løst problemet, trykker du på knappen 6 for å starte programmet på nytt. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, må du kontakte det lokale servicesenteret. electrolux 19 Problem Mulig årsak/løsning Døren er ikke lukket. Lukk døren forsvarlig. Støpselet er ikke satt riktig inn i stikkontakten. Sett støpselet i stikkontakten. Det er ikke strøm i kontakten. Kontroller det elektriske anlegget i huset. Sikringen har gått. Vaskemaskinen starter ikke: Skift sikringen. Programvelgeren står ikke riktig, og du har ikke trykket på knappen 6. Drei programvelgeren og trykk på knappen 6 på nytt. Det er valgt starttidsforvalg. Hvis tøyet skal vaskes med en gang, avbryter du tidsforvalget. Barnesikringen er aktivert. Deaktiver barnesikringen. Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen. Inntaksslangen er klemt eller bøyd. Kontroller tilkoblingen av inntaksslangen. Filteret i inntaksslangen eller filteret i inntaksventilen er blokkert. Rengjør vanninntaksfiltrene (du finner flere opplysninger under "Rengjøre vanninntaksfiltrene"). Døren er ikke lukket ordentlig. Lukk døren forsvarlig. Avløpsslangen er klemt eller bøyd. Kontroller tilkoblingen av avløpsslangen. Avløpsfilteret er tilstoppet. Rengjør avløpsfilteret. Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter med at det er vann i maskinen eller som ikke sentrifugerer. Deaktiver tilvalget. Velg programmet for utpumping eller sentrifugering. Tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen. Omfordel tøyet. Det er brukt for mye vaskemiddel eller vaskemiddelet egner seg ikke (skummer for mye). Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. Kontroller om en av slangekoblingene til inntaksslangen lekker. Det er ikke alltid så enkelt å se, ettersom vannet renner ned slangen. Kontroller om slangen er fuktig. Kontroller tilkoblingen av inntaksslangen. Avløpsslangen er defekt. Skift den ut med en ny. Hetten på nødtømmeslangen er ikke satt riktig på plass eller filteret er ikke skrudd korrekt på plass etter rengjøring. Sett hetten på plass igjen på nødtømmeslangen, og skru filteret godt på plass. Vaskemaskinen tar ikke inn vann: Maskinen pumper ikke ut og/eller sentrifugerer ikke: Det er vann på gulvet: 20 electrolux Problem Mulig årsak/løsning Det er brukt for lite vaskemiddel eller et vaskemiddel som ikke egner seg. Øk mengden vaskemiddel eller bruk en annen type. Vanskelige flekker ble ikke behandlet før vask. Bruk vanlige flekkfjerningsmidler til å behandle vanskelige flekker. Det er ikke valgt riktig temperatur. Kontroller om det er valgt riktig temperatur. Det er for mye tøy i maskinen. Reduser tøymengden. Programmet går fremdeles. Vent til vaskeprogrammet er slutt. Dørlåsen er ikke frigjort. Vent til kontrollampen 8. 2 har slokket. Det er vann i trommelen. Velg tømme- eller sentrifugeprogram for å tømme ut vannet. Transportsikringene og emballasjen er ikke fjernet. Kontroller om maskinen er riktig montert. Føttene er ikke justert Kontroller om maskinen står i vater. Tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen. Omfordel tøyet. Det er kanskje for lite tøy i maskinen. Legg i mer tøy. Maskinen har en type motor som lager en annen lyd enn tradisjonelle motorer. Den nye motoren gir mykere start og jevnere fordeling av tøyet i trommelen under sentrifugering. Dermed blir maskinen også mer stabil. Vaskemaskiner som baserer seg på moderne teknologi arbeider meget økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet. Utilfredsstillende vaskeresultater: Døren kan ikke åpnes: Vaskemaskinen vibrerer eller lager mye støy: Maskinen lager uvanlige lyder: Vannet i trommelen er ikke synlig: Hvis du ikke kan finne eller løse problemet, ta kontakt med servicesenteret vårt Før du ringer, bør du notere deg modell, serienummer og datoen du kjøpte maskinen Servicesenteret vil be om denne informasjonen Mod Prod. No Ser. No TEKNISKE DATA Dimensjoner Bredde Høyde Dybde 60 cm 85 cm 63 cm Mo Prodd..... No Se r. No electrolux 21 Strømtilkopling Spenning - Totaleffekt - Sikring Vanntrykk Maksimal tøymengde Sentrifugehastighet På typeskiltet på kanten av døren finner du informasjon om strømtilkoblingen. Minimum Maksimalt Bomull Maksimalt 0,05 MPa 0,8 MPa 7 kg 1400 o/min FORBRUKSVERDIER Program Hvit bomull 95 Bomull 60 Bomull ØKO 60 1) Bomull 40 Syntet 40 Finvask 40 Ull/ Håndvask 30 Energiforbruk (kwh) Vannforbruk (liter) Du kan se programmets varighet på displayet på betjeningspanelet. Programmets varighet (minutter) 1) " Bomull ØKO " ved 60 C med en ileggsmengde på 7 kg, er referanseprogrammet for de opplysningene som er oppført på energietiketten, i overensstemmelse med EØF-standarder 92/75. Forbruksdataene som er oppført i denne tabellen er kun ment som en veiledning, fordi de kan variere, er avhengig av mengde og type tøy, og av temperaturen på inntaksvannet og av omgivelsestemperaturen.

8 MONTERING Pakke ut maskinen Alle transportbolter og all emballasje må fjernes før maskinen tas i bruk. Det anbefales at du tar vare på alle transporsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du en gang senere vil flytte vaskemaskinen. 1. Fjern all ytre emballasje. Legg maskinen forsiktig om på ryggen når du fjerner polystyrensokkelen fra bunnen. 2. Fjern strømforsyningskabelen og vannavløpsslangen fra slangeholderne bak på maskinen. 22 electrolux 5. Åpne slangehullet og fjern polystyrenblokken som er festet på dørpakningene. 3. Skru ut de tre boltene. 4. Trekk ut det relevante avstandsstykket i plast. 6. Sett plastpropper som ligger i vedlagte plastpose sammen med bruksanvisningen, i det mindre hullet øverst og de to litt større hullene. electrolux 23 Plassering Plasser vaskemaskinen på et plant, fast gulv. Pass på at luftsirkulasjonen rundt vaskemaskinen ikke hemmes av tepper, filleryer el. l. Kontroller at vaskemaskinen ikke berører veggen eller andre seksjoner. Sett maskinen i vater ved å skru justeringsføttene opp eller ned. Det kan kanskje være litt vanskelig å skru på justeringsføttene, fordi de er utstyrt med en selvlåsende mutter, men vaskemaskinen MÅ være i vater og stabil. Om nødvendig, bruk et vater for å stille den i posisjon. Alle nødvendige justeringer kan gjøres med en skrutrekker. Ved å justere maskinen så den står nøyaktig i vater forhindres vibrasjoner, støy og at maskinen flytter seg under drift. Obs Du må aldri plassere papp, planker eller liknende materialer under maskinen for å utjevne eventuelle ujevnheter i gulvet. Vanninntak Advarsel Denne maskinen må kobles til kaldt vann. 1. Koble inntaksslangen, som fulgte med maskinen, til en vannkran med 3/4" gjenger. Bruk alltid den slangen som fulgte med maskinen. Viktig Ikke bruk slangen fra den forrige vaskemaskinen din når du kobler til vannet. 2. Den andre enden av inntaksslangen, som kobles til maskinen, kan dreies som vist på bildet Ikke plasser inntaksslangen slik at den vender nedover. Legg slangen enten mot venstre eller mot høyre, avhengig av hvor vannkranen er plassert 24 electrolux skinen. I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når maskinen tømmer. Dette kan gjøres ved at slangen festes til kranen eller til veggen med en snor. 3. Plasser slangen korrekt ved å løsne ringmutteren. Når inntaksslangen er plassert som den skal, må du huske å feste ringmutteren igjen for å unngå lekkasjer. Inntaksslangen må ikke forlenges. Hvis den er for kort og du ikke vil flytte vannkranen, må du kjøpe en ny og lengre slange spesielt beregnet på denne bruken. Merk! Kontroller om vanntilkoblingen er tett. Viktig Før du kobler maskinen til et nytt rørsystem eller til et rørsystem som ikke har vært brukt på en stund, må du la vannet renne en god stund for å spyle ut smuss som kan ha samlet seg i rørene. Vannavløpsslange Avløpsslangens ende kan forbindes på tre måter. Hektet over kanten på en vask med slangeføringsstykket som fulgte med ma I en forgreningsforbindelse til vaskens avløpsrør. Dette forgreningsrøret må være plassert over vannlåsen, slik at slangens bue er minst 60 cm over gulvet. Direkte i et avløpsrør med en høyde på ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 90 cm. Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret må være større enn utvendig diameter på avløpsslangen. Avløpsslangen må ikke ligge i knekk. Avløpsslangen kan forlenges inntil maksimum 4 meter. Ekstra avløpsslange og slangekopling kan bestilles fra vår serviceavdeling. ELEKTRISK TILKOPLING Alt elektrisk arbeid som kreves for å installere maskinen, må utføres av en godkjent elektriker eller annen kvalifisert person. electrolux 25 På typeskiltet på innsiden av døren finner du informasjon om strømtilkobling. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk. Koble maskinen til en jordet stikkontakt. Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt. Strømkabelen må være lett tilgjengelig etter at maskinen er installert. Hvis strømkabelen må skiftes, må dette gjøres av et servicesenter. MILJØVERN Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjematerialer Emballasje som er merket med symbolet kan resirkuleres. >PE<=polyetylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Dette betyr at de kan gjenvinnes hvis du sorterer dem i riktige innsamlingscontainere. Miljøtips For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene: Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!). Maskinen arbeider mye mer økonomisk hvis du fyller den helt. Med riktig forbehandling kan flekker og avgrenset smuss fjernes; Deretter kan tøyet vaskes på lavere temperatur. Mål opp vaskemiddel i forhold til vannhardheten, hvor skittent tøyet er og hvor mye tøy du vil vaske. 26 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på INNEHÅLL Säkerhetsinformation Produktbeskrivning Kontrollpanel När maskinen används första gången Personliga inställningar Daglig användning Råd och tips Tvättprogram Underhåll och rengöring Om maskinen inte fungerar Tekniska data Förbrukningsvärden Installation Elektrisk anslutning Miljöskydd Med reservation för ändringar SÄKERHETSINFORMATION Viktigt Läs noga igenom och spara för framtida behov.

9 Säkerheten för din maskin överensstämmer med industristandard och med säkerhetsbestämmelser enligt lag för tvättmaskiner. Som tillverkare anser vi dock att det är vår plikt att ge följande säkerhetsanvisningar. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig tillsammans med produkten för framtida referens. Om maskinen säljs eller överlåts till en annan ägare, eller om du flyttar och låter maskinen vara kvar, se till att bruksanvisningen medföljer maskinen så att den nya ägaren kan studera hur maskinen fungerar och ta del av säkerhetsföreskrifterna. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder maskinen. Kontrollera före start av maskinen att den inte har några transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin. Kontakta din återförsäljare om någon del är skadad. Om maskinen levereras på vintern när det är minusgrader. Förvara den i rumstemperatur i 24 timmar innan den används första gången. inte i det! Se till att inga husdjur kryper in i trumman. kan skadas om du fyller på för mycket. Följ tillverkarens rekommendationer om dosering. Electrolux Service. Tvättmaskinen är tung. Var försiktig när du flyttar den. relevant avsnitt i bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material utom räckhåll för barn. Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn. Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman. För att förhindra att barn och husdjur blir instängda i trumman är maskinen utrustad med en säkerhetsfunktion. Aktivera den funktionen genom att vrida knappen (utan att trycka in den) innanför luckan tills spåret är horisontellt. Använd vid behov ett mynt. Användning Tvättmaskinen är konstruerad för användning i ett hushåll. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad. Tvätta endast material som är avsedda för maskintvätt. Följ anvisningarna på varje skötseletikett. Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se tvättprogramstabellen. Kontrollera före tvätt att alla fickor är tomma och att alla knappar och dragkedjor är knäppta och stängda. Undvik att tvätta fransiga eller trasiga artiklar och förbehandla fläckar efter färg, bläck, rost och gräs innan du tvättar. Bysthållare med metallbygel får INTE maskintvättas. Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintvättas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen. För att koppla bort funktionen så att luckan åter går att stänga, vrid knappen moturs tills spåret är vertikalt. 28 electrolux PRODUKTBESKRIVNING Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för effektiv behandling av tvätt med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel. Maskinens nya tvättsystem använder tvättmedlet maximalt och minskar vattenförbrukningen för att spara energi Tvättmedelsfack 2 Kontrollpanel 3 Luckhandtag Tvättmedelsfack Fack för tvättmedel för förtvätts- och blötläggningsfaserna eller för fläckborttagningsmedel som då används under fläckborttagningsfasen (om produkten har denna funktion). Tvättmedlet för förtvätt och blötläggning tillsätts i början av tvättprogrammet. Fläckborttagningsmedlet tillsätts under fläckborttagningsfasen. Fack för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel för huvudtvätten. Om du använder flytande tvättmedel häller du i det precis innan du startar programmet. Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkningsmedel). Följ tillverkarens rekommendationer om mängd att använda och överskrid inte markeringen "MAX" i tvättmedelsfacket. Sköljmedel eller stärkningsmedel måste fyllas på i facket innan tvättprogrammet startas. 4 Typskylt 5 Tömningspump 6 Justerbara fötter electrolux 29 Programväljardekal Till bruksanvisningen bifogas också dekaler till programväljaren. Välj dekal på önskat språk. Rengör kontrollpanelen med en torr trasa för att avlägsna eventuella dammrester. Ta bort skyddsfilmen på dekalens baksida och fäst därefter dekalen runt programväljaren. KONTROLLPANEL Hädanefter markeras programväljaren, knapparna och displayen med de siffror som anges i denna tabell Programväljare Knappen för CENTRIFUGERING Knappen för TILLVAL Knappen för EXTRA SKÖLJNING Display START/PAUS-knapp Knappen för FÖRDRÖJD START Kontrollampor Tabell över symboler = Bomull = Eko = Kalltvätt = Syntet = Mini = Nattprogram = Sköljstopp = Barnlås 30 electrolux = Fintvätt = Ylle = Handtvätt = Sköljning = Tömning = Centrifugering = Tvätt = Lucklås = Program klart = Fördröjd start Programväljare Med denna kan maskinen sättas på/av och/ eller välja ett program. Reducerad centrifugering Genom att trycka på denna knapp kan du minska det valda programmets centrifugeringshastighet eller välja tillgängliga alternativ. Nattprogram Genom att välja denna funktion tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet, och alla centrifugeringsfaser utesluts, för att tvätten inte skall skrynklas. Detta tvättprogram är mycket tyst och lämpligt att köra nattetid eller när eltaxan är låg.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten. Innan luckan öppnas måste vattnet tömmas ut. Töm vattnet genom att följa anvisningarna i avsnittet "När programmet är klart". Sköljstopp När du väljer denna funktion tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet för att tvätten inte skall skrynklas. Innan luckan öppnas måste vattnet tömmas ut. Töm vattnet genom att följa anvisningarna i avsnittet "När programmet är klart". Förtvätt (Prewash) Med detta val genomför maskinen en förtvätt innan huvudtvätten. Tvättiden förlängs. Detta tillval rekommenderas för mycket smutsig tvätt. Daglig (Daily) Genom att välja den här funktionen reducerar du längden på tvättprogrammet. Funktionen är avsedd för lätt smutsad tvätt. Supersnabb (Super Quick) Kort program för lätt smutsad tvätt eller tvätt som behöver fräschas upp. Vi rekommenderar att du minskar tvättmängden. Extra sköljning (Extra Rinse) Denna hushållsapparat är konstruerad för att vara energibesparande. Välj denna funktion för att skölja tvätten med extra mycket vatten (extra sköljning). Några extra sköljningar genomförs. Den här funktionen rekommenderas för personer som är allergiska mot tvättmedel och för områden där vattnet är mycket mjukt. Start Paus Med denna knapp startas eller avbryts det valda programmet. Fördröjd start Med denna knapp kan tvättprogrammet fördröjas från 30 minuter - 60 minuter - 90 minuter, 2 timmar och sedan timme för timme upp till max. 20 timmar. Kontrollampor När du har tryck på knapp 6 tänds kontrollampan TVÄTTAR (8.1). När kontrollampan 8. 1 tänds innebär detta att maskinen arbetar. Kontrollampan LUCKA (8.2) tänds när programmet startar och indikerar om luckan kan öppnas: electrolux 31 Lampan är tänd: luckan kan inte öppnas. Maskinen arbetar eller har stannat med vatten i baljan. Lampan är släckt: luckan kan öppnas. Programmet är klart eller vattnet har tömts ut. Display Lampan blinkar: luckan öppnas. När programmet är klart tänds kontrollampan PROGRAM KLART (8.3). 5. 1: Programmets varaktighet När ett program har valts visas gångtiden i timmar och minuter i displayen (till exempel ). Gångtiden beräknas automatiskt baserat på max. rekommenderad vikt för varje typ av material. När programmet har startat uppdateras den återstående tiden varje minut. Larmkoder Om funktionsproblem uppstår kan vissa larmkoder visas i displayen, till exempel (se avsnitt "Vad gör jag om..."). När programmet är klart När programmet är klart visas tre blinkande nollor ( ) i displayen, kontrollampan Lucka ( 8.2 ), kontrollampan Tvättning ( 8. 1 ) och kontrollampan för knapp 6 slocknar och luckan kan öppnas. Val av otillåten funktion Om du väljer ett tillval som inte kan kombineras med det inställda tvättprogrammet visas meddelandet Err i några sekunder och den röda kontrollampan för knapp 6 börjar att blinka. Fördröjd start Den valda startfördröjningen, inställd med motsvarande knapp, visas i displayen un- der några sekunder. Fördröjningstiden minskar med en enhet varje timma. När endast 1 timma återstår minskar tiden med en minut. 5.2: Uppvärmningsfas Under tvättfasen visas en temperatursymbol ( 5.2 ) i displayen för att indikera att produkten har startat uppvärmningen av vattnet i trumman. 5.3: Barnlås Barnlåset gör att du kan lämna produkten utan tillsyn utan att behöva vara orolig för att barn kanske skadas eller orsakar skador på produkten. Funktionen kan vara aktiverad även när tvättmaskinen inte är i drift. Funktionen kan aktiveras på två sätt: Innan du trycker på knapp 6 : Maskinen kan då inte startas; När du har tryckt på knapp 6 : Program och tillvalsfunktioner kan då inte ändras. För att aktivera (avaktivera) detta tillval, håll samtidigt knapparna 3 och 4 intryckta i ca. 6 sekunder tills symbolen 5.3 tänds (släcks) i displayen. 32 electrolux NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt installationsanvisningarna. Ta bort polystyrenblocket och annan materiel ur trumman. Häll 2 liter vatten i huvudtvättfacket i tvättmedelsfacket för att aktivera EKO -ventilen. Kör sedan ett bomullsprogram vid den högsta temperaturen med tom maskin för att ta bort eventuella rester från tillverkningen som kan finnas i trumman och tvättbaljan. Häll ett halvt mått tvättmedel i huvudtvättfacket och starta maskinen. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Ljudsignaler Maskinen har en ljudenhet som avger en ljudsignal i följande fall: När ett program är klart Vid handhavandeproblem. Genom att samtidigt trycka på knapparna 2 och 3 i ca. 6 sekunder avaktiveras signalen (utom vid eventuellt funktionsproblem). Om du trycker på dessa 2 knappar igen aktiveras ljudsignalen på nytt. DAGLIG ANVÄNDNING Fylla på tvätt Öppna luckan genom att försiktigt dra handtaget utåt. Lägg tvätten i trumman, ett plagg i taget, och skaka ut dem så mycket det går. Stäng luckan. Om du skall använda sköljmedel häller du det (var noga med att inte fylla i facket märkt på över MAX-markeringen). Skjut in facket försiktigt. Mät upp tvätt- och sköljmedel Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går. Mät upp erforderlig mängd tvättmedel och eller i lämpligt häll det i huvudtvättfacket fack beroende på det valda programmet/tillvalet (se avsnittet "Tvättmedelsfack" för mer information). electrolux 33 Reducera centrifugeringshastigheten genom att trycka på knapp 2 När du har valt önskat program föreslår maskinen automatiskt den högsta centrifugeringshastigheten som är tillåten för programmet. Tryck på knapp 2 flera gånger om du vill centrifugera tvätten vid en annan hastighet än den som tvättmaskinen föreslår. Motsvarande kontrollampa tänds.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147410W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Detaljer

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin LAVAMAT LN 89480 A Bruksanvisning Vaskemaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF14240W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899827

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF14240W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 1400 900 500 F 1046 TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 132984760 BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING S DK N Kjære kunde, les vennligst denne bruksanvisningen nøye. Følg fremfor

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV47379. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV47379 i bruksanvisningen

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI FE1415 http://no.yourpdfguides.com/dref/650651

Din bruksanvisning ZANUSSI FE1415 http://no.yourpdfguides.com/dref/650651 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer