Offentlig journal. Konstituering - Finanskomiteen Konstituering - Finanskomiteen FIK / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Konstituering - Finanskomiteen 221013. Konstituering - Finanskomiteen FIK - 2013-2017 2013/1133-1 9981/2013 22.10.2013 29.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: Konstituering - Finanskomiteen Konstituering - Finanskomiteen FK N 2013/ / Brit Brenno nnhold: Grunnlovsjubileet orienteringsmøte om hovedarrangementer på Eidsvoll Grunnlovsjubileet Hovedarrangementer - Eidsvoll U 2013/ / Politiets sikkerhetstjeneste m.fl. nnhold: Bekreftelse på møte med Brasils Climate Secretary Carlos Klink EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Brasils ambassade Oslo nnhold: 2013/ /2013 Norsk forening mot støy Side: 1 av 48

2 nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Norsk forening mot støy nnhold: nvitasjon til Baltic Development Forums 15-årsjubileum - København EMK - energi- og miljøkomiteen - Utenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Baltic Development Forum nnhold: Personal - søknad studiestøtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - studiestøtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal U 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 48

3 nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - permisjon - ***** ***** Personal U 2010/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** Personal - Sak DL U 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: 2013/ /2013 Electronic Vehicle Union Side: 3 av 48

4 nnhold: 2013/ /2013 Private Barnehagers Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: 2013/ /2013 Maritimt forum nnhold: 2013/ /2013 Pensjonistforbundet Side: 4 av 48

5 nnhold: nvitasjon til seminaret Sunn aldring - Universitetet i Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Universitetet i Oslo nnhold: nvitasjon til klimaseminar for stortingsrepresentanter - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / / ZERO nnhold: 2013/ /2013 Norecopa nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Norecopa Side: 5 av 48

6 nnhold: nvitasjon til klimaseminar for stortingsrepresentanter - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / ZERO nnhold: nvitasjon til frokostmøte i Civita - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Civita nnhold: nvitasjon til klimaseminar for stortingsrepresentanter - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / / ZERO nnhold: 2013/ /2013 Film & Kino Side: 6 av 48

7 nnhold: 2013/ /2013 Norsk Redaktørforening nnhold: Vedrørende organiseringen av arbeidet på Stortinget Gruppeledermøter - Stortingets arbeidsordning 2013/ / Senterpartiets stortingsgruppe m.fl. nnhold: nvitasjon til boklansering Norden - Tyskland - Voksenåsen UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 Voksenåsen Oslo nnhold: nvitasjon til konferanse - Nøkler til krisa i Europa - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Attac Norge Side: 7 av 48

8 nnhold: 2013/ /2013 Huseiernes Landsforbund nnhold: 2013/ / Bilimportørenes landsforening nnhold: Henvendelse vedrørende bruk av oljefondet til fornybar energi - kronikk i aftenposten UFK - utenriks henvendelser / /2013 Aage J. Alertsen nnhold: 2013/ /2013 NORSKOG Side: 8 av 48

9 nnhold: Henvendelse vedrørende lovverket - unlawfulness of Rikshospitalet UFK - andre henvendelser / / HRC The human rights committee nnhold: 2013/ /2013 Electric Vehicle Union nnhold: 2013/ /2013 Private Barnehagers Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 Landsorganisasjonen i Norge Side: 9 av 48

10 nnhold: 2013/ /2013 FilmReg nnhold: nvitasjon til konferanse Attac Norge UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 Attac Norge nnhold: Valg av ny sivilombudsmann - anmodning om møte Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen 2013/ / Juristforbundet nnhold: 2013/ /2013 Ungdom & Fritid - Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Side: 10 av 48

11 nnhold: 2013/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: nvitasjon til seminar NUP - Conditions for Oil Companies in Russia UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 NUP nnhold: Røykfritt arbeidsmiljø Prinsensgt. 26 Halvorsens Conditori U 2011/ /2013 Halvorsens Conditori nnhold: 2013/ /2013 Areopagos Side: 11 av 48

12 nnhold: 2013/ /2013 Pensjonistforbundet nnhold: 2013/ /2013 Leif Holst Jensen nnhold: Stortingets leiligheter - Parkveien 17 - ***** ***** ***** Stortingets leiligheter Parkvn. 17 garasje U 2008/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: 2013/ /2013 Røde kors Side: 12 av 48

13 nnhold: 2013/ /2013 nstitutt for Journalistikk nnhold: Henvendelse vedrørende henrettelsen av 16 politiske fanger i den okkuperte Baluchistan UFK - utenriks henvendelser / / Baluch Baluchi nnhold: nvitasjon til foredrag på Nasjonalbiblioteket - Manufacturing Fear - slamophobia, Myths and the Media - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Teknisk museum nnhold: 2013/ /2013 Pensjonistforbundet Side: 13 av 48

14 nnhold: 2013/ /2013 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening nnhold: 2013/ /2013 NORSKOG nnhold: Henvendelse vedrørende masseavrettelse av balochiske politiske fangar i Balochistan og Kurdistan UFK - utenriks henvendelser / /2013 Baloch Community nnhold: 2013/ /2013 Norsk varmepumpeforening Side: 14 av 48

15 nnhold: - notat 2013/ /2013 Norsk forening mot støy nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Metier nnhold: Nyhetsmelding RORG - nfostøtten skaper endring UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 RORG-samarbeidet nnhold: nvitasjon til foredrag på Nasjonalbiblioteket - Wajahat Ali om Manufacturing Fear: slamophobia, Myths and the Media - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Teknisk museum Side: 15 av 48

16 nnhold: FK - protokoll fra komitémøte FK - Finanskomiteen - protokoller sesjon X Tilg.kode SD 2013/ /2013 Hjemmel: SDO 5 Møteprotokoller Unni Feiring nnhold: 2013/ /2013 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Habberstad nnhold: Henvendelse vedrørende havarirapporten C-130J - Kebnekaishavariet UFK - forsvar - henvendelser / /2013 Åge Thorsen Side: 16 av 48

17 nnhold: nvitasjon til The Norwegian-African Business Summit - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norwegian-African Business Summit nnhold: 2013/ /2013 Røde Kors nnhold: Meddelelse om avvisning fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Making Waves nnhold: 2013/ /2013 Norges Offisersforbund Side: 17 av 48

18 nnhold: nvitasjon tli Baltic Development Forums 15-årsjubileum - København NÆK - næringskomiteen - Utenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Baltic Development Forum nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Promis nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / nmeta Consulting nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Steria Side: 18 av 48

19 nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - fagområdet applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Creuna nnhold: Gratulasjoner til stortingspresidenten Gratulasjoner til stortingspresidenten / / Brasil ambassade Oslo nnhold: Svar på gratulasjoner til stortingspresidenten Gratulasjoner til stortingspresidenten U 2013/ / Brasil ambassade Oslo nnhold: Fagområdet prosjektledelse - svar på ytterligere spørsmål Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Promis Side: 19 av 48

20 nnhold: Fagområdene applikasjonsutvikling og prosjektledelse - begrunnelse for forkasting Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / nmeta Consulting nnhold: Fagområdet prosjektledelse - begrunnelse for forkasting Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / KPMG nnhold: Gratulasjoner til stortingspresidenten Gratulasjoner til stortingspresidenten / / Moldova nasjonalforsamling nnhold: Fagområdet prosjektledelse - begrunnelse for forkasting Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Metier Side: 20 av 48

21 nnhold: Fagområdet prosjektledelse - begrunnelse for forkasting Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse U 2013/ / Promis nnhold: Bakgrunn - UFK møter FN-koordinator Robert Piper UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter - høstsesjonen 2013 X 2013/ /2013 nnhold: Tilbud på serviceavtale brannvarsling Parkveien 17 Brannvarslingsanlegg - Parkveien / /2013 Honeywell Live Safety nnhold: Rekruttering til den norske handelsflåten Rekruttering til den norske handelsflåten 2013/ / Lars Vidar Moen Side: 21 av 48

22 nnhold: 2013/ /2013 Norske Lakseelver nnhold: Safetel abonnement for trådløs overføring av alarm fra brannsentral til brannvesen - Parkveien 17 Brannvarslingsanlegg - Parkveien / /2013 Safetel nnhold: 2013/ /2013 Norske Lakseelver nnhold: P26- teknisk rom - særmøtereferat - avvik P26 - serverrommet - teknisk rom - lager - prosjektnummer A A Avtaledokument med KF Entreprenør / / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth Side: 22 av 48

23 nnhold: nvitasjon til seminar om reduksjon av ventetid for utredning av brystkreft - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norsk designråd m.fl. nnhold: Anmodning om deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge U 2013/ /2013 Jødisk Museum nnhold: FMA-vaktposisjon - møtereferat Stengning av Løvebakken og inngang FMA - vakt resepsjonsløsning 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth nnhold: Anmodning om deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon - FAKT Side: 23 av 48

24 nnhold: Anmodning om deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Norges Husflidslag nnhold: 2013/ /2013 Frivillighet Norge nnhold: Presidentskapsnotat - Studieopphold i Strasbourg og Brussel for stortingsrepresentanter - status og nominering nternasjonal avdeling - nternasjonalt sekretariat - Henvendelser og annet om 2013 N 2012/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen nnhold: Prop 1 S - invitasjon til lukket høring U 2013/ /2013 Forsvarsdepartementet Statsråden Side: 24 av 48

25 nnhold: 2013/ /2013 Blå Kors nnhold: 2013/ /2013 Hovedorganisasjonen Virke nnhold: 2013/ /2013 Røde kors nnhold: 2013/ /2013 Norges Astma- og Allergiforbund Side: 25 av 48

26 nnhold: 2013/ /2013 deelt Nettverk nnhold: 2013/ /2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen nnhold: 2013/ /2013 Norsk Teknologi nnhold: 2013/ /2013 Norges Handikapforbund Side: 26 av 48

27 nnhold: 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund nnhold: 2013/ /2013 Arbeidsgiverforeningen Spekter nnhold: 2013/ /2013 Forum for Fagskoler nnhold: - notat 2013/ /2013 Vestre Viken HF Side: 27 av 48

28 nnhold: 2013/ /2013 Norges forskningsråd nnhold: 2013/ /2013 Norsk Manuellterapeutforening nnhold: 2013/ /2013 Norsk Revmatikerforbund nnhold: 2013/ /2013 Norsk Ergoterapeutforbund Side: 28 av 48

29 nnhold: - notat 2013/ /2013 Harry Benjamin ressurssenter nnhold: 2013/ /2013 Norsk Psykologforening nnhold: 2013/ /2013 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH nnhold: 2013/ /2013 Norsk fysioterapeutforbund Side: 29 av 48

30 nnhold: 2013/ /2013 Evangeliesenteret nnhold: 2013/ /2013 Kreftforeningen nnhold: 2013/ /2013 Musikkens studieforbund - MSF nnhold: - notat 2013/ /2013 Diabetesforbundet Side: 30 av 48

31 nnhold: - notat 2013/ /2013 Fermate Oslo med flere nnhold: 2013/ /2013 Norges Parkinsonforbund nnhold: - notat 2013/ /2013 Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse nnhold: 2013/ /2013 Fellesorganisasjonen Side: 31 av 48

32 nnhold: 2013/ /2013 Hørselshemmedes Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 Norske Kvinners Sanitetsforening nnhold: 2013/ /2013 Sex og Politikk nnhold: 2013/ /2013 Veteranforbundet SOPS Side: 32 av 48

33 nnhold: - notat 2013/ /2013 Cerebral Parese-foreningen nnhold: - notat 2013/ /2013 Norsk Epilepsiforbund nnhold: 2013/ /2013 Psoriasis- og eksemforbundet - PEF nnhold: 2013/ /2013 Personskadeforbundet LTN Side: 33 av 48

34 nnhold: - notat 2013/ /2013 Norsk Kiropraktorforening nnhold: 2013/ /2013 Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon - RiFo nnhold: 2013/ /2013 Kirkens Sosialtjeneste nnhold: 2013/ /2013 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Side: 34 av 48

35 nnhold: 2013/ /2013 Fagforbundet nnhold: 2013/ /2013 Norges Blindeforbund nnhold: 2013/ /2013 ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering nnhold: 2013/ /2013 Norsk Pasientforening Side: 35 av 48

36 nnhold: 2013/ /2013 Stiftelsen Phoenix nnhold: 2013/ /2013 Den norske legeforening nnhold: 2013/ /2013 Abelia nnhold: nvitasjon til seminaret Sunn aldring - Universitetet i Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - høstsesjonen / /2013 Universitetet i Oslo Side: 36 av 48

37 nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Elisabeth Øygård Kristiansen nnhold: Henvendelse - organdonasjon Helsevesenet - henvendelser / /2013 Rosendo E. Arrayales Terán nnhold: 2013/ /2013 Gynkreftforeningen nnhold: 2013/ /2013 MS-forbundet Side: 37 av 48

38 nnhold: 2013/ /2013 Hjernerådet nnhold: 2013/ /2013 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner nnhold: 2013/ /2013 Foreningen Adopterte nnhold: 2013/ /2013 Mediebedriftenes Landsforening Side: 38 av 48

39 nnhold: 2013/ /2013 Modum Bad nnhold: 2013/ /2013 Den norske jordmorforening nnhold: 2013/ /2013 Røde kors nnhold: 2013/ /2013 Kriminalomsorgens Yrkesforbund Side: 39 av 48

40 nnhold: 2013/ /2013 Fellesorganisasjonen nnhold: 2013/ /2013 Norsk Varmepumpeforening nnhold: 2013/ /2013 Røde kors nnhold: 2013/ /2013 Unio Side: 40 av 48

41 nnhold: - notat 2013/ /2013 MiRA - Ressurssenter for minoritetskvinner nnhold: 2013/ /2013 Studieforbundet kultur og tradisjon nnhold: 2013/ /2013 Friluftsrådenes Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 Foreldreutvalget for grunnopplæringen Side: 41 av 48

42 nnhold: 2013/ /2013 Samskipnadsrådet i Norge nnhold: 2013/ /2013 Røde kors nnhold: 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund nnhold: 2013/ /2013 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Side: 42 av 48

43 nnhold: Prop 1 S Høringsnotat 2013/ /2013 Nettverk for private høyskoler - NPH nnhold: 2013/ /2013 Kreftforeningen nnhold: 2013/ /2013 Den norske kirkes presteforening nnhold: nvitasjon til seminaret Sunn aldring - Universitetet i Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Universitetet i Oslo Side: 43 av 48

44 nnhold: nvitasjon til seminarer om den norske enhetsskolen og fremtidens arbeidsliv - Hotel Leangkollen i Asker KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norsk Lektorlag nnhold: 2013/ /2013 Maritimt Forum nnhold: 2013/ /2013 Bellona nnhold: - notat 2013/ /2013 Norsk forening mot støy Side: 44 av 48

45 nnhold: 2013/ / NHO Sjøfart nnhold: 2013/ / Friluftsrådenes Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 Norskog nnhold: 2013/ /2013 NHO Luftfart Side: 45 av 48

46 nnhold: 2013/ /2013 Maskinentreprenørenes Forbund - MEF nnhold: 2013/ /2013 Sentral Kystledgruppe nnhold: 2013/ /2013 NHO Logistikk og Transport nnhold: 2013/ /2013 NHO Transport Side: 46 av 48

47 nnhold: 2013/ /2013 Norges Taxiforbund nnhold: 2013/ /2013 Nei til Frontkollisjoner nnhold: nvitasjon til fagdag hos Telenor TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Telenor nnhold: - notat 2013/ /2013 Mental Helse Side: 47 av 48

48 nnhold: 2013/ /2013 Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon nnhold: nvitasjon til konferansen women, power, politics - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 FOKUS - Forum for Kvinner og Utvikling Side: 48 av 48

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer