Forskningskatalog 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningskatalog 2005"

Transkript

1 Forskningskatalog 2005 FORORD Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert i BIBSYS/FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjoner, andre resultater og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekter). Denne katalogen gir en oversikt over de vitenskapelig ansattes publiserings- og formidlingsvirksomhet og pågående FoU-prosjekter. For detaljerte opplysninger vises til FORSKDOK-basene som er tilgjengelige på En kategorisering av aktiviteter for å utvikle kunnskap og forståelse ved AHO bør omfatte tre ulike typer kunnskapsutvikling; forskning/vitenskapelig arbeid, utviklingsarbeid og det å skape verk. 1. Kategorien forskning/vitenskapelig arbeid omfatter nær sagt alt som tradisjonelt har blitt kalt forskning ved AHO. Forskningen drives innenfor våre fagfelt ikke på noen vesensforskjellig måte fra andre disipliner og mer etablerte forskningsfelter. Alle våre doktorgrader hører til denne kategorien, og intensjonen i vår doktorgradsutdanning er å skolere kandidater til forskningsaktivitet. 2. Arkitektur og industridesign er «making disciplines» som er kjennetegnet av at praksis er den viktigste kilden til kunnskap. Kategorien faglig utviklingsarbeid favner kunnskapsutvikling som i våre fag skjer gjennom prosjektutvikling. Tematisk og metodisk skiller dette utviklingsarbeidet seg fra vitenskapelig arbeid. For AHO er dette en viktig kategori av flere grunner: a. Hovedtyngden av våre vitenskapelige ansatte er trenet nettopp i denne typen utviklingsarbeid. b. Innenfor dette feltet ved AHO kobles undervisning på et høyt nivå med FOU-aktivitet.. 3. En del av utviklingsarbeidet vil ha karakter av kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot å skape verk. Dette er en type virksomhet som AHO har felles med kunsthøgskolene. Katalogen inneholder ikke opplisting av nettverk, etablering og vedlikehold av disse. Nettverk og prosesser omkring søknader om eksterne forskningsmidler er synliggjort i instituttenes virksomhetsplaner og ikke i forskningskatalogen. Oslo, 9. mars 2006 Karl Otto Ellefsen Rektor

2 KRITERIER FOR REGISTRERING AV DE ENKELTE PUBLIKASJONSKATEGORIER Katalogen over publikasjoner er basert på utskrifter fra databasen FORSKPUB og er inndelt i følgende hovedkategorier: Vitenskapelig publisering inneholder for 2005 godkjente publiseringer på nivå 1 og nivå 2. Dette er artikler i tidskrift og antologi samt bokanmeldelse 1 (tilsvarende rapport avgitt til DBH-databasen). Forskerrettet formidling inneholder publisering til fagfeller i tidsskrifter, skriftserier og rapporter gitt ut av institusjon, samt forelesninger gitt på internasjonale og nasjonale konferanser. Brukerrettet formidling er publisering og formidling til fagfeller innen profesjonsområdene. Populærvitenskapelig formidling er publisering og foredrag av populærvitenskapelig karakter i medier åpne for allmennheten. Innen hver av disse hovedkategoriene er det en underinndeling som følger FORSKDOKs underkategorier og koder. AHO følger nøye med i det arbeidet som gjøres nasjonalt for å utvikle pålitelige systemer for forskningsdokumentasjon. AHO har i 2005 leverte flere innspill til hvilke publikasjoner som skal være tellende i forhold til resultatbasert budsjettering til Faglig utvalg nedsatt av UHR. Listene er tilgjengelige på Innen arkitektur og design har mange av de mest interessante tidsskriftene, med størst relevans for kunnskapsutviklingen, ingen etablert referee-ordning. De tunge, etablerte arkitektur- og designtidsskriftene har imidlertid den samme viktige funksjonen som refereetidsskriftene, nemlig å kommunisere vesentlige faglige resultater til fagmiljøet. AHO vil fortsette å arbeide for at de mest kunnskapsgenererende tidsskrifter for våre fag vil bli akseptert innen kategorien med godkjent ISSN nummer. Årvåkenhet i forhold til utviklingen på tidsskriftsfronten er viktig for at systemet kan fungerer dynamisk. Vi vil fortsette arbeidet med å identifisere og klassifisere de mest sentrale publiseringskanalene for våre fag slik at vi aktivt kan spille inn til nasjonale systemer. Det er forutsatt at systemet skal være dynamisk med oppdatering pr hvert år. Kriterier for registrering av verk UFD sier i budsjettrundskriv F-12-05: Kunsthøgsksolene og de institusjoner som det for øvrig er naturlig for, bes om å rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, gjennom en punktvis og stikkordsmessig oversikt over sentral produksjon i 2004 ordnet i følgende kategorier: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid (gjelder utviklingsarbeid som baserer seg på utøvende og/eller skapende kunst på høyt nivå (på nivå med doktorgrad)). 2. Kunstverk (som er innkjøpt av museum, institusjon, privat samling o.a, eller er invitert til og/eller er premiert i konkurranse, eller har fått pris eller utmerkelse, eller er utført på oppdrag eller bestilling). 1 Bokanmeldelser må være på mer enn 3 sider for å komme i betraktning som publisering i tellende kategori. 2

3 3. Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Det er av avgjørende betydning at det er knyttet en form for fagfellevurdering til de verkene vi registrerer i vårt forskningsdokumentasjonssystem. AHO har for 2004 foretatt registrering av følgende kategorier verk: verk publisert i tunge faglige nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurranser utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Arkitekturverkene er registrert i FORSKPUB under andre resultater. Denne registreringsmodulen er ikke tilpasset verksregistrering. BIBSYS har fra rapporteringsåret 2003 implementert en ny modul for kunst og musikk. Denne medtar kategorien industridesign, men ikke arkitektur. Kriterier for registrering av prosjekt De vitenskapelig ansatte er bedt om å rapportere prosjekter og forprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektbeskrivelse, målformuleringer og en forventet tidsramme. Vi har sortert prosjektene etter institutttilknytting og i følgende kategorier: grunnforskning herunder doktorgradsprosjekter anvendt forskning faglig utviklingsarbeid pedagogisk utviklingsarbeid kunstnerisk utviklingsarbeid Innenfor hver kategori er prosjektene ordnet alfabetisk etter prosjektleder. VITENSKAPELIG PUBLISERING FORSKERRETTET FORMIDLING 14 innførsler er avlevert til DBH (fordelt på instituttene med 10 til URB, 1 til IDE og 4 til FTH) Artikkel i tidsskrift (A15) Børrud, Elin Den prosjektstyrte byutvikling - kjennetegn og utfordringer. Byggekunst 87(2): ISSN Haslum, Hilde Lærestykket Drammen. Byggekunst 87(7): 20-23, ISSN

4 Helland, Bård Sanselighet som konstruksjon. Byggekunst 87(4): ISSN Hvattum, Mari Arkitekturens historiografi: to perspektiver. Kunst og kultur 88(4): ISSN Hvattum, Mari Den nakne sannhet: om arkitektur og ornamentikk. Byggekunst 87(4): ISSN Artikkel i vitenskapelig antologi (A 22) Aspen, Jonny Gentrifisering som kulturell diskurs. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Aspen, Jonny Introduksjon. I By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Børrud, Elin Hva skjer på Grünerløkka? - Raske endringer og stabiliserende transformasjoner. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Ellefsen, Karl Otto Studier av byens fysiske transformasjon - Oslos arkitektur i endring. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Haslum, Hilde Lag, landskaper og tre områder i endring. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Killi, Steinar Rapid manufacturing : a path to new markets. I: Virtual modeling and rapid manufacturing. s Taylor&Francis Books, ISBN Robbins, Edward Byens transformation. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Robbins, Edward Virkningene av fornyelsen på Grünerløkka. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN

5 Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift (A19 min. 3 s.) Wilhjelm, Hanne Frederika Mårtensson: Landskapet i leken - En studie av utomhuslek på förskolegården Maria Kylin: Från koja till plan - Om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammenhang. Nordisk Arkitekturforskning (2): ISSN VERK (10 innførsler) Verk tildelt nasjonal eller internasjonal pris Bonesmo, Gro Catamaran City (invitert utstillingsprosjekt), tildelt: The Award Best Presentation på "International Architecture Biennale Rotterdam : Water Cities". Det Nederlandske Arkitekturinstitutt, Rotterdam. Verk publisert i faglige internasjonale eller nasjonale tidsskrifter/monografier og verk utstilt Gerstlauer, Rolf; Molne, Inger Gemeinde- und Fortswerkhof Castrisch, Sveits (publisert verk, vandreutstilling). Oppdragsgiver: Castrisch kommune og Graubünden fylkeskommune, Castrisch, Sveits. Gerstlauer, Rolf; Molne, Inger Hus Kjøllesdal, enebolig (publisert verk, vandreutstilling Extreme North). Norsk Form og Norsk Designråd. Hjeltnes, Knut Enebolig Kleven/Styrmoe, Bærum. (publisert verk). Bærum. Hjeltnes, Knut Vinterhytte på Geilo for Ensrud og Fuglesang (publisert verk, vandreutstilling Extreme North). Norsk Form og Norsk Designråd. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Norsk design- og arkitektursenter (publisert verk). Hausmannsgate 16, (rehabilitering) Oslo. Forum 2005 nr. 1 s , Oslo. ; Momrak, Ragnhild Opprustning av Oslo sentrum, Karl Johans gate, Stortingsplass, Arbeidergata, Lille Grensen (publisert verk). Hovedstadsaksjonen og Oslo kommune, Oslo. Thiis-Evensen, Thomas Oslo Sentrum - en opprusting. (publisert planarbeid) Hovedstadsaksjonen og Oslo kommune, Oslo, 5

6 Verk premierte eller inviterte konkurranseforsalg Eggen, Arne Ny gang- og sykkelbru over Drammenselva (premiert konkurranseutkast). Drammen kommune, Drammen. Kleven, Bente; Haukeland, Lars Utforming av Sørengautstikkeren i Oslo (premiert planforslag). Konkurranseutskriver HAV Eiendom AS, Oslo. FORSKNINGSBASERT PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID (2 innførsler) Utstilling Fjeld, Per Olaf, Fuchs-Mikac, Neven, Funck, Lisbeth, Gerstlauer, Rolf Light of Tomorrow, en vandreutstilling av premierte prosjekter for Light of Tomorrow - Internasjonal konkurranse for studenter og lærere "Velux Award 2004" vist ved flere europæiske arkitektskoler: Istanbul;Bratislava; Coruna, Galacia; Kosice, Slovkia; Zagreb, Kroatia; Zürich; Budapest. Arrangør: Velux AS Fjeld, Per Olaf, Fuchs-Mikac, Neven, Funck, Lisbeth, Gerstlauer, Rolf Extreme North Lysmaskinen, prosjekt av student Emilie Karin Tornberg fra B3 program - temakurs høst "Lysmaskiner" Ozone Center of Living Design, Tokyo FORSKERRETTET FAGLIG PUBLISERING/FORMIDLINGORSKNINGSBASERT (58 innførsler) Ph.d.avhandling (C13) Børrud, Elin Bitvis bytvikling: møte mellom privat eiendomsutvikling og offentlig byplanlegging. Con- Text, Avhandling 17. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Lending, Mari Omkring 1900: Utkast til en norsk arkitekturhistorisk topikk. Con-Text, Avhandling 19. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Sevaldson, Birger Developing Digital Design Techniques: Investigations on creative design computing. Con- Text, Avhandling 20. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift (A19, under 3 s.) Børrud, Elin 6

7 Urban morfology as cultural heritage. URBAN MORPHOLOGY 9(1): ISSN Dahle, Einar Eladio Dieste - teglens mester. Byggekunst 87(8): 53. ISSN Lauvland, Gro Roy: the architecture of risk : essay av Kristine Synnes. Byggekunst 87(5): 62. ISSN McQuillan, Thomas Tvetydighet, anmeldelse av hus i Austliveien av Carl-Viggo Hølmebakk. Byggekunst 87(7): 36. ISSN Robbins, Edward Feelings are always local. The Architectural Review 1296(February): ISSN X Robbins, Edward The Pan Am building and the shattering of the modern dream. The Architectural Review 1300(June):93. ISSN X Robbins, Edward Working without walls: An insight into the transforming government workplace; Distributed workplace. The Architectural Review 1299(May):95. ISSN X Synnes, Kristine Et tretopphus for barn med mobilitetsbegrensninger, anmeldelse av Tretopphus av Craig van Laanen. Byggekunst 87(8): ISSN Wilhjelm, Hanne Mindretallets mangfold: kvinner i norsk arkitekturhistorie. Byggekunst 87(2): 72. ISSN Faglig bok (B13) Aspen, Jonny (red) By og byliv i endring. Spartacus, ISBN Rapport utgitt av AHO (C18) Clatworthy, Simon; Senn, Daniel Overføring av verdier i dataspill: et forprosjekt. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Robbins, Edward; Aspen, Jonny; Haslum, Hilde; Børrud, Elin. Urban transformation: urban form, gentrification and immigration - Oslo as an example of European city development. Report submitted to the Norwegian Research Council (two Volums). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,

8 Artikkel i int. og nasjonalt vitenskapelig tidsskrift [ikke godkjent ISSN mm] (A12 A16) Aspen, Jonny By og byliv i endring. Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling (2): ISSN x. Capjon, Jan Trial-and-error-based Innovation: Catalysing shared engagement in design conceptualisation. Byggekunst 87(7): ISSN Michl, Jan Videt design jako redesign: Uvaha o jedne prehlizene strance chapani a vyucovani designu. Teorie vedy /Theory of science. Casopis for teorii vedy, techniky a komunikace / Journal for theory of science, tecnology, and communication XIV/XXVII(2): ISSN Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o. a. (A31) Capjon, Jan Trial-and-Error-based Innovation : Rapid Materialisation as Catalyser of Perception and Communication in Design. I: Futureground design conference. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Design Research Society, ISBN Dunin-Woyseth, Halina Architectural Scholarship 'The Doctorate way' - Some challenges and responses in a Scandinavian context. I: The Four Faces of Architetecture - On the Dynamics of Architectural Knowledge. s Stockholm: School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm, Swede, ISBN Dunin-Woyseth, Halina Doctoral Theses in Architecture: Between Mono- and Interdisciplinarity. I: Considering the implementation of doctoral studies in architecture. EURAU, Marseilles: The Marseilles School of Architecture, ISBN Ellefsen, Karl Otto Critical Reading of the ENHSA TN Debates on the Content of Architectural Studies. Transactions on architectural education, 30, 30. Thessaloniki: European Association for Architectural Education, ISBN ISBN Fjeld, Per Olaf Writing in architectural education : a revitalization of architectural consciousness. I: Writings in architectural education: EAAE prize Transactions on architectural education, 26. s Leuven: European Association for Architectural Education, ISBN Killi, Steinar Lessons learned the hard way. I: Conference CD-ROM : 3DSystems NASUG SLSUG joint conference s. PDF-fil. SLS User Group,

9 McQuillan, Thomas Informed Architecture: Three Tensions (2nd Prize). I: Writings in architectural education: EAAE prize s Leuven: European Association for Architectural Education, ISBN ISBN Michl, Jan On the Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. I: Cumulus Working Papers. s Helsinki: Helsinki University of art and design, Michl, Jan The Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. I: Pride & Predesign : The cultural heritage and the science of design. Proceedings Book, s Lisboa: IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, ISBN Sevaldson, Birger Designing Time. I: Futureground design conference. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Design Research Society, ISBN Skulberg, Harald Innovation in Modern Leisure Boat Design. I: Pride & Predesign : The cultural heritage and the science of design. Proceedings Book, s Lisboa: IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, ISBN Invitert foredrag ved int. vitenskapelig konferanse (D13) Aspen, Jonny Sociocultural and Physical Transformation in Oslo. Globalization and Urban Transformation in Oslo, Stockholm and Copenhagen, København, Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Dunin-Woyseth, Halina Studying Spatial Salients of Information Technologies: the Case of the City of Bangalore. Annual Symposium of the Nordic Association for Architectural Research: Building the Future. Impacts of New Technologies on Urban Form, Stockholm, Dunin-Woyseth, Halina The "Thinkable" and the "Unthinkable" Doctorates: Tree Perspectives on Doctoral Scholarship in Architecture. The Unthinkable Doctorates, Brussels, Ellefsen, Karl Otto Edward Soja - Regionalization and the Regional City - A Discussion. Konferanse om regionalisering; Kunstakademiets Arkitektskole, København, Ellefsen, Karl Otto Network Cities? Burning Issues and Challenges. Network Cities: Globalisation and Urban Transformation, København, Kunstakademiets Arkitektskole, Killi, Steinar 9

10 Rapid manufacturing : a path to new markets. I: Virtual modelling and rapid manufacturing London: Taylor&Francis Books, ISBN The 2nd International Conference on Advanced Research and Rapid Prototyping, Leiria, Lending, Mari Den norske iscenesettelsen av modernismen som historie. Modernismen i bakspeilet, i regi av Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Oslo, Lending, Mari Historical Continuity and Modernist Discourse: A reading of Norwegian Architectural texts in the 1920s. The 58th Annual Meeting, Society of Architectural Historians (SAH), Vancouver, British Columbia, Canada, Lending, Mari The New: Discovering and launching the old in architectural discourse. The Idolization of the New: Genres, Ideas and Contexts' i regi av UIO/Det norske instituttet i Roma, Roma, McQuillan, Thomas The Secret Life of Plants : a story about Le Corbusier's own apartment in Paris. Modernismen i bakspeilet, i regi av Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Oslo, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse (D23) Aspen, Jonny Er gentrifisering et problem? Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer, sluttkonferanse NFR, Oslo, Aspen, Jonny Hva skjer i Oslo? 31. høstseminar: Brudd og byutvikling - nye grep for planlegging og styring av byer, Tromsø, Universitet i Tromsø, Dunin-Woyseth, Halina Befordran på pedagogisk grund - hur hanteres dette? Erfarenheter av att bedöma pedagogiska meriter i samband med befordran och anställning. Seminarium för anställningskomittéerna på Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Dunin-Woyseth, Halina Utvikling omkring dr.studier i design: et diakront og et synkront perspektiv. Dansk PhD treff, Kolding, Ellefsen, Karl Otto Alt folket i storbyen. Avslutningskonferanse; Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer, Oslo, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse (D16) 10

11 Capjon, Jan Collaboration between University and SME towards an Innovative Cross-professional interaction Process. "The Industrial Design Learning Arena" i regi av ERA-NET programmet, Helsinki, Capjon, Jan Engaged Collaboration Supported through Material Catalysation. "In the Making" - Nordic Design Research Conference, København, Capjon, Jan Towards an Innovative Cross-professional Interaction Process. "Common denominators" 4th Nordcode, Seminar and Workshop, Trondheim, Holm, Erling Dokk Towards new theories in the field of planning. Planning for change 2005 i regi av SLU, Ulltuna, Killi, Steinar Lessons learned the hard way. 3D Systems NASUG SLSUG Joint Conference, Tucson, Manum, Bendik AGRAPH, Software for Drawing and Calculating Space Syntax Graphs. The 5 th International Space Syntax Symposium, TU Delft, Delft, Manum, Bendik Generality versus Specificity : A study on the interior space of apartments. The 5th International Space Syntax Symposium, TU Delft, Delft, Michl, Jan Some remarks on Czech design in the Period of Communism and during the Transition from Communism back to Capitalism. Czech Design, Culture & Society: Changing Climates: International Symposium, Brighton, Michl, Jan The Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. Pride and Predesign, The cultural heritage and the science of design, Cumulus, Lisboa, Skulberg, Harald Innovation in Modern Leisure Boat Design. Pride and Predesign, The cultural heritage and the science of design, Cumulus, Lisboa, Tostrup, Elisabeth Amble Credibility and Seduction. Research Seminar, The Bartlett School of Architecture UCL, London, Vavik, Tom; Kourennaya, Diana 11

12 Ways to explore tactile experience in design. Nordcode Trondheim, Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse (D26) Lauvland, Gro Om det jordiske i arkitekturen. "Identitet: Perspektiv og utfordringer" i regi av Universitetet i Bergen, Os, Manum, Bendik Space Syntax : teori og metode for analyser av rom og romsammenstillinger. PhD-Workshop, NTNU, Trondheim, BRUKERRETTET FORMIDLING 56 innførsler Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift (A18) Dahle, Einar Kan det tegnes kan det bygges : Tanker om å planlegge og å prosjektere, sette sammen skru og mure. Mur (1): ISSN Dahle, Einar Kulturperler for svin : avsporinger uten mur. Mur (2): ISSN Dahle, Einar Memento mori. Mur (3): ISSN Dahle, Einar Om kvalitet. Mur (4): ISSN Hemmersam, Peter Vandalist af vanvare. Arkitekten (DK) 107(11): ISSN X. Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering (D 31 D33) Aspen, Jonny Gentrifisering. Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg, Bergen, Bergen Boligforum, Dahle, Einar Tilbakeblikk Mursentret 30 år. I: Byggekunst. 87, ISSN Norsk Murdag, Oslo, Eggen, Arne Får arkitektene en kvalitetsmessig tilfredsstillende utdannelse. Hva skjer med kvalitet og kompetanse i bygg og anlegg, arrangert av Tekna og NITO, Oslo, Eggen, Arne 12

13 Konkurranseutkast for nye bruprosjekter: Ny gang- og sykkelbru over Drammenselva og ny gangbru over riksvegen ved Elvebakken, Alta. Norsk ståldag, i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, Oslo, Eggen, Arne Le Corbusier, Unité d'habitation de Marseille. Anvendelse av betong i arkitekturen, arrangert av FABEKO, Norsk forening for fabrikkbetong, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Critical Reading of the ENHSA TN Debates on the Content of Architectural Studies. EAAE conference, Hania, Greece, Ellefsen, Karl Otto Den norske småbyen. Steds- og byutvikling med kvalitet i Oppland og Hedemark : regionalt seminar, Gjøvik, Ellefsen, Karl Otto Svensk og norsk byplanlegging : En jubileumsforelesning i anledning av 100 års jubileet for unionsoppløsningen. Jubileeumsmøte; Norsk bolig- og byplanforening, Oslo, Fjeld, Per Olaf On architectural education. ENHSA Workshop, Chania, Greece, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn : romlige uttrykk utløst av instinktets presisjon. Fehn symposium, Hamar, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn : the architectural geography of horizons. Arqueria de Nuevos Ministerios, Madrid, Fjeld, Per Olaf Teaching architecture. ENHSA Workshop on Architectural and Urban Design, Chania, Greece, Fjeld, Per Olaf The legacy of Sverre Fehn. RIBA Trust, London, Fjeld, Per Olaf Writing in architectural education. EAAE Prize , Dublin, Hemmersam, Peter Shoppingcentrets potensiale for stedsudvikling. Workshop Grorud sentrum, arrangert av Plan og bygningsetaten i Oslo, Grorud, Oslo, Hjeltnes, Knut Beyond its own size (Om transformasjon av materialet tre gjennom ny teknologi). Fehnsymposiet, Hamar, Hjeltnes, Knut 13

14 Egne arbeider. Fagmøte Møre og Romsdal arkitektforening, Førde, Hjeltnes, Knut Trær og arkitektur. Møte i Norsk Trepleieforening, Oslo, Nybø, Kolbjørn N. Master i arkitekturvern. Nordisk master i arkitektonisk kulturarv (Kompetance konferance arr. av Kunstakademiets Arkitektskole København), København, Selstad, Tor; Ellefsen, Karl Otto Byen og byregionen i Innlandets utvikling. Steds- og byutvikling med kvalitet i Oppland og Hedemark : regionalt seminar, Gjøvik, Bjølsen studentby. Designers Saturday. Arr. av NLA, NAL, NIL, Oslo, Bjørnsons hage. Designers Saturday. Arr. av NLA, NAL, NIL, Oslo, Blomster og annen dekorasjon i byens åpne rom og praker. Vi dekorerer tettsted og byrom. Arr. av Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg, Kristiansand, Gode uterom i byen for alle. Boligplanlegging i tett by. Arr. av Hageselskapet og Husbanken, Asker, Idédugnad. Dugnad om by- og transportutvikling. Arr. av Larvik kommune, Statens vegvesen region sør, Vegdirektoratets BOTSFOR-gruppe, Larvik, Karl Johans gate. Brusteinseminar. Arr. av Bergen kommune, Oslo kommune, Samferdselsetaten, Oslo, Kulturlandsbyen Ramnes. Elverhøy. Arr. av Re kommune, Ramnes, Miljøgata på Årnes. Rv 2 og miljøgate. Arr. av Vegdirektoratet, Årnes, Oslotrikken. Idédugnad Søndre streng. Arr. av Oslo Sporveier, Oslo, Røråstoppen barneskole. Drivkrefter i stedsutviklingen. Arr. av Husbanken, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Lillesand kommune, Arendal, Stiklestad. Stiklestad nasjonale kultursenter, Oslo (Riksantikvaren),

15 Tale. Hovedstadsaksjonen, Oslo (Rådhuset), Trær som arkitektonisk vikremiddel. Norsk trepleieforenings årsmøtekonferanse, Oslo, Vestfoldlandskap. NLA Vestfold, Sandefjord, Synnes, Kristine Cancer Alley: Cultural mapping of a landscape of risk. Symposium: Landskaber i flæng. Arr. av Danske Landskabsarkiter (DL) Wilhjelm, Hanne Barn i byen. Barn i by - en inspirasjonskonferanse, Bergen kommune, Bergen, Gjesteforelesning (D42) Bonesmo, Gro "Compact Urban Plan" : Vestbanen Oslo and Prostneset Tromsø. Tong Ji University of Shanghai, Shanghai, Kina, Dunin-Woyseth, Halina Research and 'the making disciplines' : methodological challenges. Institutt for landskapsplanlegging, UMB, Ås, Dunin-Woyseth, Halina Research in arts and design: Several concepts in an international review. Mode- och textildesign; Högskolan i Borås, Borås, Dunin-Woyseth, Halina Research in arts and design in the perspective of two modes of knowledge production. Mode- och textildesign; Högskolan i Borås, Borås, Fuchs-Mikac, Neven Autopoetic Landscapes - Notes on New Norwegian Architecture. The Berlage Institute - The Postgraduate Laboratory of Architecture in Rotterdam, Rotterdam, Haslum, Hilde Urbane former. UMB, Institutt for landskapsarkitektur, Ås, Helland, Bård Etter modernismen - strategier for en arkitektonisk verdidannelse. Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, Helland, Bård 15

16 Struktur og tektonikk, tekstur : Materialitet og uttrykkskonstruksjoner i Herzog og de Meurons arbeider. Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, Hellsten, Ellen Egne arbeider. NTNU, Institutt for by- og regionforskning, Trondheim, Michl, Jan Design og humor; Design og mote: to moteteorier; Modernisme og funksjonalisme teori; Design og redesign i natur og kultur; Ideen om funksjonell fullkommenhet (Gjesteforelesninger). Academy of Arts, Architecture and Design (VSUP), Praha, Michl, Jan Designteori og designhistorie. Fakultet for brukskunst og design / Purkynje-universitet, Institutt for keramisk design i Dubi, Usti nad Labem, Sevaldson, Birger OCEAN NORTH, digital modelling and hybrid processes. National Chiao Tung University, Graduate Institute of Architecture, Hsibchu, Taiwan, Dyrkningens æstetik. "Verden i Danmark" Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL og Da nske Landskabsarkitekter, København, Hva er et sted? Med utgangspunkt i egne prosjekter. Arkitektskolen i Aarhus, Århus, Tostrup, Elisabeth Amble Norwegian Wood - Wenche Selmer's Way. Facoltà di Architettura, Universitá Roma Tre, Roma, POPULÆRVITENSKAPELIG FORMIDLING TIL ALLMENNHETEN 20 innførsler Fagbok (populærvitenskapelig karakter) Thiis-Evensen, Thomas, Pollestad, Kjell Arild, Hansen, Jan E. Tre muntre herrer i Roma. Gyldendal Fakta ISBN Utstilling av verk eller konkurranse Helland, Bård Egne arbeider. Et stykk sofa i hud, 3 stk. bord. eik, glass og travertin (utstilt verk). AHO, Oslo, Hellsten, Ellen 16

17 "Haugenstua gatelangs: fremtidsbilde for Haugenstua Senter" (publisert planforslag, utstilt). Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avd for byutvikling, Stovner, ulike utstillingsplasser i Groruddalen, Sevaldson, Birger Developing Digital Design Techniques Prosjekter ved OCEAN NORTH (utstilling). Galleri AHO, Oslo, Kuratorvirksomhet m.m.(e22 og X99) Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn, Museo en Hamar (utstilling). Arqueria de Nuevos Ministerios, Madrid, Fuchs-Mikac, Neven Austria West - New Alpin Architecture (kurator). Galleri AHO, Oslo, Kleven, Bente Kan arkitektur artikulere forskjeller fremfor å understreke makthierarkier? (kurator). Nasjonalmuseet for kunst og NTNU/AHO, Oslo, Debattinnlegg (A52) Fjeld, Per Olaf Det middelmådige alternativ. Tønsberg blad (2005): Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift (A17) Capjon, Jan Studenter hjelper med hurtig design. Gemini, Forskningsnytt fra NTNU og Sintef (6): Populærvitenskapelig foredrag (D41) Bonesmo, Gro Nye Vestbanen - konsept og prosess. Eiendomskonsult - Årskonferanse, Oslo, Kleven, Bente Kan arkitektur artikulere forskjeller fremfor å understreke makthierarkier. Nasjonalmuseet for kunst; utstillingspaviljonen Tulinløkka, Nasjonalmuseet for kunst, Vavik, Tom Design for alle - Hva, hvorfor og hvordan. Norsk Designråd, Oslo, Vavik, Tom Inkluderende design: En oversikt med vekt på produktdesign og design av tjenester. ABM Utvikling, Bodø, Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter (A43) Aspen, Jonny; Haslum, Hilde 17

18 Unge shopper image på Løkka. Aftenposten Aften Bonesmo, Gro Helt sjef i Europa : norsk arkitekt hedret. VG Capjon, Jan Forskning på tverrfaglige innovasjonsprosesser. VAREMAT prosjektark (1/2005): [1-2] Fjeld, Per Olaf Interview. Yearbook 2005 (Universitatea de Architectura si Urbanisma Bucuresti) (2005): Hemmersam, Peter Gamle kjøpesentre dør ut : Steen & Strøm i ny drakt. VG Trikkeelskere! Elsk hvert 5. minutt!. Vårt Land Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter (X15) Helland, Bård Intervju om prosjektet Boliger for bostedsløse i Trondheim. Sånn er livet, NRK P2,

19 PROSJEKTEOVERSIKT 59 prosjekter av disse er 15 avsluttet i Institutt for arkitektur Norsk tittel: Kunnskaper og kvalitetskrav i arkitektfaget : belyst ved boliger for eldre Engelsk tittel: Knowledge and Requirements to Quality in the Architectural Profession : Exemplified by Housing for the Elderly Prosjektleder: Dobloug, Margrethe Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: En studie av norske byboligers rom i perioden med fokus på identifisering av endringer og drøfting av endringenes kvalitative karakter Engelsk tittel: The interior space of Norwegian urban housing , focusing on identifying changes and discussing the quality of such changes Prosjektleder: Manum, Bendik Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Fra analogt til digitalt; implementering av informasjonsteknologi i arkitektutdanningen ved AHO Engelsk tittel: The implementation of information technology in the architectural education Prosjektleder: Sørensen, Søren Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Bengt Espen Knutsen - kontinuitetens arkitekt Engelsk tittel: Bengt Espen Knutsen - architect of continuity Prosjektleder: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: General Theory of Urbanization by Ildefonso Cerdà General Theory of Urbanization by Ildefonso Cerdà 19

20 Prosjektleder: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Utvidet virkelighet Engelsk tittel: Augmented reality Prosjektleder: Sørensen, Søren Medarbeider: Fagernes, Thomas Medarbeider: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: INN_UT_I : tverrsnitt av en arkitekturundervisning Engelsk tittel: In-out-abide : cross section of an architectural teaching Hinein_heraus_sein : Aufblick einer Entwurfslehre Prosjektleder: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: B3 program : avansert arkitekturprosjektering Engelsk tittel: B3 program : Advanced architectural design Prosjektleder: Fjeld, Per Olaf Medarbeider: Fuchs-Mikac, Neven Medarbeider: Funck, Lisbeth Medarbeider: Gerstlauer, Rolf Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Mute constructions (Arkitektur i kunstens rom) Engelsk tittel: Mute constructions Prosjektleder: Funck, Lisbeth Startdato: Sluttdato: Kategori: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kontiguitet - romlige perturbasjoner i bilde og tekst (fotografiske studier) Engelsk tittel: Contiguity - perturbational studies Prosjektleder: Gerstlauer, Rolf Prosjektleder: Molne, Inger Startdato:

21 Sluttdato: Kategori: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p Institutt for urbanisme Norsk tittel: Enkeltprosjektets innflytelse på byutviklingen : en morfologisk studie Prosjektleder: Børrud, Elin Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Den norske byplanhistorie Engelsk tittel: The History of Urbanism in Norway Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Afrikansk byutvikling : Studier av Øst-Afrikanske storbyer Engelsk tittel: The African City : Studies of East-African urban agglomerations Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Robbins, Edward Medarbeider: Anyamba, Tom Medarbeider: Moshi, Ezekiel Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Morfologisk tilnærming til samtidig, sosio-kulturell endring i by Engelsk tittel: Architectural affect : form, space and social life Prosjektleder: Haslum, Hilde Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Shopping - hybride detailhandelsmiljøer i danske byer Prosjektleder: Hemmersam, Peter Startdato:

22 Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Symbolsk økonomi - en studie av urbane prosesser Engelsk tittel: Symbolic economy - a study in urban processes Prosjektleder: Holm, Erling Dokk Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Sted, identitet og livsfortelling. En kritikk av Christian Norberg-Schulz' stedsidentitetsbegrep Engelsk tittel: Place, identity and narrativ. A critique of Christian Norberg-Schulz' notion of place identity Prosjektleder: Lauvland, Gro Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Architecture is a Technology Engelsk tittel: Architecture is a Technology Prosjektleder: McQuillan, Thomas Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse Engelsk tittel: Urban transformation: urban form, gentrification and immigration - Oslo as an example of European city development Prosjektleder: Robbins, Edward Medarbeider: Børrud, Elin Medarbeider: Haslum, Hilde Medarbeider: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleder: Interreg IIIb - Waterfront Communities Project Interreg IIIb - Waterfront Communities Project Hemmersam, Peter 22

23 Medarbeider: Kjellsen, Christian Falch Medarbeider: Hauglin, Espen Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kulturoppfølgingsprogram - metodeutvikling Prosjektleder: Skogheim, Ragnhild Medarbeider: Aspen, Jonny Medarbeider: Hemmersam, Peter Medarbeider: Holm, Erling Dokk Medarbeider: Ellefsen, Karl Otto Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Fra politikk til butikk. Norsk propagandahistorie. Engelsk tittel: From politics to market. History of Norwegian propaganda. Prosjektleder: Trippestad, Tom Are Prosjektleder: Holm, Erling Dokk Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Institutt for industridesign Norsk tittel: Product and service Desirability; what makes a successful product in a postindustrial age Engelsk tittel: Product and service Desirability; what makes a successful product in a postindustrial age Prosjektleder: Clatworthy, Simon Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Datamediert sosial kommunikasjon Engelsk tittel: Affective Messaging Prosjektleder: Bencze, Paul Startdato: Sluttdato: URL: 23

24 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Making the implicit design values explicit Engelsk tittel: Making the implicit design values explicit Prosjektleder: Holm, Ivar Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Bruk av RP og RM (Rapid manufacturing) innenfor industridesign og arkitektur Engelsk tittel: Use of RP and RM within design and architecture Prosjektleder: Killi, Steinar Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Developing Digital Design Techniques Engelsk tittel: Developing Digital Design Techniques Prosjektleder: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Rapid Prototyping teknologi: uttesting av innovativ tverrfaglig samhandling - prosessen Engelsk tittel: Rapid Prototyping Technology: Testing of the innovative cross-professional interaction process Prosjektleder: Capjon, Jan Medarbeider: Steinar Killi Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Overføring av verdier i dataspill Prosjektleder: Clatworthy, Simon Medarbeider: Senn, Daniel Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Forprosjekt: Utvikling av en nordisk-baltisk innovasjonsplattform 24

25 Engelsk tittel: Nordic Baltic Innovation Platform for Creative Industries Medarbeider: Clatworthy, Simon Medarbeider: Matheson, Fredrik Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Tre-dimensjonale kart for blinde Engelsk tittel: Three-dimensional maps for blinds Prosjektleder : Killi, Steinar Medarbeider: Bjørkhaug, Gry C. Hj. Medarbeider: Rabbertz, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Rapid Prototyping Engelsk tittel: Rapid Prototyping Prosjektleder: Killi, Steinar Medarbeider: Rabbertz, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innovasjon i moderne lystbåtdesign Engelsk tittel: Innovation in modern leisure boat design Prosjektleder: Skulberg, Harald Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: OCEAN NORTH Engelsk tittel: OCEAN NORTH Prosjektleder: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innføring i metodikk - Industredesign Engelsk tittel: Industrial Design - Introduction to methology Prosjektleder: Skulberg, Harald Startdato:

26 Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Utforsking av taktile opplevelser i design Engelsk tittel: Ways to explore tactile experience in design Prosjektleder: Vavik, Tom Medarbeider: Kourennaya, Diana Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Institutt for arkitektur- og designteknologi Norsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Engelsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Prosjektleder: Bettum, Johan Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturkonstruksjon Engelsk tittel: On Span and Space, Exploring structures in architecture Prosjektleder: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitektur og RP/RM Engelsk tittel: Architecture and RP/RM Prosjektleder: Sandaker, Bjørn Normann Medarbeider: Killi, Steinar Medarbeider: Kosche, Florian Medarbeider: Bærheim, Andres Espen Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Små palasser Engelsk tittel: Small palaces Prosjektleder: Eriksrud, Steinar Startdato:

27 Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturens konstruktive grunnlag Engelsk tittel: The Structural Basis of Architecture" utgitt på Taylor & Francis Books Ltd, Oxford Prosjektleder: Eggen, Arne Prosjektleder: Sandaker, Bjørn Normann Medarbeider: Cruvellier, Mark Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Geometri og arkitektur Engelsk tittel: Geometry and architecture Prosjektleder: Eriksrud, Steinar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Institutt for form, teori og historie Norsk tittel: The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya Engelsk tittel: The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya Prosjektleder: Awuor, Wilson O. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Prosesser fra en kroppslig til en overflatemessig arkitektur; fra konstruksjon til represenasjon Engelsk tittel: From body to surface Prosjektleder: Helland, Bård Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: Det tilslørte verk : krysningspunkter mellom arkitektur og kunstteori Veiled works : crossing points in contemporary art- and architectural theory 27

28 Prosjektleder: Hvattum, Mari Medarbeider: Helland, Bård Medarbeider: Rønning, Stein Medarbeider: Grøgaard, Stian Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Privat barokkarkitektur i Norge - typologi og bruk Engelsk tittel: Private Baroque Architechture in Norway : Typology and Use Prosjektleder: Hvinden-Haug, Lars Jacob Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Omkring 1900 : Norsk arkitekturtenkning mellom historisme og modernisme Prosjektleder: Lending, Mari Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk folkearkitektur som historisk artifakt Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Korsmos hus og livet i det Prosjektleder: Tostrup, Elisabeth Amble Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Formens farge Engelsk tittel: The Colour of Form Prosjektleder: Skjønsberg, Thorleif U. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato:

29 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Freda bygninger Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Steder i Roma - fra idé til form Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Hovedstadsaksjonen - en estetisk opprusting av Oslo Sentrum innen frigjøringsjubileet 2005 Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Housing Research & Design Prosjektleder: Dunin-Woyseth, Halina Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturens ABC - om å forstå hvordan vi opplever byer og bygninger Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: L'Orange år : seminar og bokprosjekt Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p

30 Norsk tittel: Europeiske byer: Roma (tre programmer hver på 50 min.) i september Planlagt programmer om Paris, København, Praha og St. Petersburg. Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Askerbyen" - et boligprosjekt i antikvarisk miljø Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk samtidsarkitektur og -design Engelsk tittel: Contemporary Norwegian Architecture and Design Prosjektleder: Hvattum, Mari Medarbeider: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Frihåndstegning som undersøkende praksis Prosjektleder: Løkse, Oddvar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p

Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor

Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor FORSKNINGSKATALOG 2003 1 Forord Skolen har nedlagt mye arbeid i å utvikle rutiner og kriterier for forskningsdokumentasjon for å sikre en omfattende intern og ekstern rapportering. Grunnlaget er dermed

Detaljer

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen Gentrifisering Tematisk struktur Innledende om å forske på gentrifisering og bytransformasjon

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2007 Forskingskatalogen 2007 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og

Detaljer

Kunnskapsutfordringen

Kunnskapsutfordringen KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET FORSKNINGSRÅDET Ny Norsk arkitekturpolitikk 26 27 mai 2009. Norsk Form - DogA Kunnskapsutfordringen Karl Otto Ellefsen (1) Med arkitektur forstått som arkitekturverk og arkitekturpraksis

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Forskning og Utvikling

Forskning og Utvikling Forskning og Utvikling en utfordring til fellesskapet (og litt om hvordan vi jobber med det) Fredrik Shetelig Fakultet for Arkitektur og Billedkunst NTNU Kilden Teater- og Konserthus Kristiansand ALA architects

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Evaluering av studiokurs ved AHO høsten 2007

Evaluering av studiokurs ved AHO høsten 2007 Evaluering av studiokurs ved AHO høsten 2007 Vedlagt følger evaluering av studiokursene ved AHO høsten 2007. De skriftlige kommentarene gitt gjennom evalueringen er ikke tatt med i denne oppsummeringen,

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Fleksibel og fremtidsrettet bystruktur

Fleksibel og fremtidsrettet bystruktur Fleksibel og fremtidsrettet bystruktur i et campus-perspektiv Byutviklingskonferansen i Trondheim 2016 Fredrik Shetelig, dekan fakultet for arkitektur og billdkunst, leder arbeidsgruppen for NTNU campus

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen 1 Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen Berit Kjeldstad Prorektor for utdanning og læringskvalitet, NTNU Workshop Forskningsrådet/SIU, 09.11.2010, Koblingen forskning og utdanning

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Prof. Halla B. Holmarsdottir, leder for PhD program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning NRLU rådsmøte 1-2 juni, 2016 Lærerutdanninger

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Nye undervisningsmetoder

Nye undervisningsmetoder Nye undervisningsmetoder Winnie Eskild, IBV 7. mai 2015 Nye undervisningsmetoder Studentene må læres hva universitetsundervisning innebærer: Universitet er ikke skole. Studentene må være selvstendige,

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Med pensel &Teknologi

Med pensel &Teknologi Med pensel &Teknologi Førstelektor Inger Marie Søyland, Institutt for estetiske fag. 2014 Et kunstnerisk utviklingsarbeid Hvordan kan jeg fornye min egen kunstneriske praksis innen maleri? HVORDAN ANGRIPE

Detaljer

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser Presentasjon i portefølje fellesmøte 08.05.17 Anders Mørch, KDL koordinator Medlemmer i KDL gruppen Jan Dolonen Per Hetland Anders Kluge Sten Ludvigsen (dekan, permisjon)

Detaljer

Kristiansand en liten storby?

Kristiansand en liten storby? Kristiansand en liten storby? eller en (halv)stor småby? Hans Kjetil Lysgård Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA Forskning og politikk påvirkes Internasjonal byforskning kritiseres

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Byggskader. Hvorfor og hvordan skader oppstår? Rutiner eller kompetanse? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak?

Byggskader. Hvorfor og hvordan skader oppstår? Rutiner eller kompetanse? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak? Byggskader Hvorfor og hvordan skader oppstår? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak? Rutiner eller kompetanse? ALL GOD ARKITEKUR LEKKER innhold i foredraget 1. Formål

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Hva kjennetegner regionene som lykkes? av Rolf Røtnes

Hva kjennetegner regionene som lykkes? av Rolf Røtnes Hva kjennetegner regionene som lykkes? av Rolf Røtnes Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner skaper vekst OG er forberedt på press København Aarhus Stockholm Hamburg Sidefod 26. januar 2015 Slide

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Climate changing homes? Impacts of low energy concepts on housing qualities

Climate changing homes? Impacts of low energy concepts on housing qualities Climate changing homes? Impacts of low energy concepts on housing qualities Solvår Wågø, PhD Candidate, Faculty of Architecture and Fine Art, Norwegian University of Science and Technology Innspillsmøte

Detaljer

Uni Climate Services (UniCS) Trond Dokken

Uni Climate Services (UniCS) Trond Dokken Uni Climate Services (UniCS) Trond Dokken 1. Presentasjon av mulig pilot-prosjekt 2. Klimatilpasningsmeldingen UniCS: Mission, Objectives and Scope Improve knowledge of present and future climate, climate

Detaljer

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå IKT i engelskopplæringen Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.hope.bla@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Sesjonens innhold Wikiprosjekt

Detaljer

Introduksjon, space syntax på 15 minutter

Introduksjon, space syntax på 15 minutter Introduksjon, space syntax på 15 minutter Forklare noen begreper - justified graphs - space syntax integration Vise alternative typer space syntax modellering - nodes and connections - visual fields -

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP ANTENNAE GALAKSEN. MED HØY STARBURST-FAKTOR ER ET RESULTAT AV KOLLISJONEN MELLOM NGC 4038 OG NGC 4039 NORDOMRÅDENE: STORE

Detaljer

Hvorfor om EU-prosjekter på Hell-konferansen?

Hvorfor om EU-prosjekter på Hell-konferansen? Hvorfor om EU-prosjekter på Hell-konferansen? Informasjonsutveksling Organisatorisk perspektiv: Deltakelse er positivt informere slik at flest mulig av våre miljøer blir deltakere i prosjekter Faglig perspektiv:

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Eksempel, Norsk Teknisk Museum

Eksempel, Norsk Teknisk Museum Organisering, innretning og mål for forskningen Eksempel, Norsk Teknisk Museum Forskning + museer = sant? Kulturrådets fagdag, Perspektivet museum, Tromsø, 29.8.17 Henrik Treimo Organisering av forskning

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer