Turskiltprosjekt Ogndal Hell Forest Arena Steinkjer skistadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turskiltprosjekt Ogndal 2014. Hell Forest Arena 2014. Steinkjer skistadion 18.09.2014"

Transkript

1 Turskiltprosjekt Ogndal 2014 Hell Forest Arena 2014 Steinkjer skistadion Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv? - Blir folk friskere av offentlige bevilgninger? - Turskiltprosjektet Trøndelag. Fellesmøte for Råd for likestilling av funksjonshemmede. Stiklestad, 27. januar 2015

2 Thor Brandt Funksjonsleder idrett og frivillighet

3 Funksjonsområde for idrett og friluftsliv (samfunn) Funksjonsleder Thor Brandt Rådgiver idrett Gisle Løseth Rådgiver allmenn kultur Clas Rønning?

4 Nord-Trøndelag, våre strategier m.m. Idrettsanlegg i Nord-Trøndelag, status og utvikling Våre arbeidsmåter og virkemidler Prosjekt vi jobber med akkurat nå Blir folk friskere av offentlige bevilgninger Turskiltprosjektet Trøndelag

5 Strategiene og politisk plattform

6 Nord - Trøndelag Vi er fylket i Norge med høyest grad av spredt bosetning 2,7 % av landets befolkning er Nord- Trøndere Fylket inndelt i 6 regioner Stjørdal og Vikna er vekst - regioner Mange kommuner med store areal og få innbyggere Namdalsregionene, utfordring med fraflytting Vår strategi for anleggsutbygging er bygd på en sone/ regionmodell, der en blant annet søker å utjevne utjevne geografiske og sosioøkonomiske forskjeller.

7 Jevn og kraftig vekst i tildeling av spillemidler siste 10 år Nordtrønderne ser behovet for idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsområder En rekke store og allsidige anlegg gjennomført, og under planlegging, både offentlige og lags - eide Kombinert med stort etterslep fører dette til at NT henter ut en betydelig andel spillemidler årlig

8 Stor utbyggingskraft og vilje Nye søknader Kontinuerlig høyt nivå også mht nye søknader og utbyggingsplaner.

9 Nord- Trøndelag Bidra til bedre drift av idrettsanleggsparken i NT i samarbeid med idretten Bidra til at flere av den mer inaktive del av befolkningen, finner veien inn i anleggene Vi legger inn betydelige ressurser for å stimulere kommunene til interkommunal satsing. Kontinuerlig samarbeid med anleggsutvalget NTIK og særkretser. I NT er over 10 utviklingsprosjekter under planlegging og gjennomføring.

10 Arbeidsmåter og virkemidler Rådgivertjeneste for kommuner Rådgivertjeneste for lag og foreninger, fortrinnsvis sammen med vertskommuner Samarbeider med idrettens organer som idrettskrets, særkretser, OLT MN og idrettsråd, om anleggs- og prosjektutvikling Samarbeider med andre fylkeskommunale avdelinger, om bla regionale idrettsanlegg, skoleutbygginger med idrettsanlegg, friluftsanlegg, folkehelsetiltak Bygge nettverk for å sette i gang gode prosesser Virkemidler : Utviklingstilskudd Utvikle hjelpemidler for søker Arrangere kurs- og informasjoner for kommuner, lag og foreninger

11 Virkemidler i Nord Trøndelag Fylkeskommune UTVIKLINGSMIDLER - Aktuelle anlegg i Nord Trøndelag Vanvikan fotballhall 7èr og flerbrukshall + div småanlegg 2. Sykkelvelodrom 250m, Moan, Levanger 3. Kampsporthall-judo, Frolhallen, Levanger 9 4. Røra, Inderøy kommune, Kampsporthall, fotballhall 7èr, ishall, flerbrukshall, + div småanlegg Egge IL Steinkjer kommune, Fotballhall 7èr + div småanlegg i eksisterende skolebygg 6. Steinkjer kommune, Dampasaga bad, klatrehall Campus, Rulleskiløype Campus til Steinkjer skistadion Grong IL og Snåsa skiskytterlag, Grong og Snåsa kommune, Bjørgan Langrenn + skiskyting 8. Råbakkan motorsport NMK Namdal, Overhalla kommune 9. Namsos, Turnhall, Namsos kommune 10. Valmyra motorsport, NMK ytre Namdal, Nærøy kommune 11. Friidrett Kolvereid IL Nærøy kommune Skianlegg med rulleskiløype, Kolvereid IL Nærøy kommune 13. Fotballhall Rørvik, Vikna kommune

12 Utarbeide hjelpemidlermidler for søker : Mal for forhåndsgodkjenning Sjekklister for spillemiddelsøknader Mal for kostnadsoverslag og finansiering Gode eksempler på situasjonsplaner, tekniske tegninger og visuell framstilling Gode eksempler på aktuelle sammenlignbare søknader Være tilgjengelig for søker for spørsmål vedr. idrettsanlegg

13 Blir folk friskere av offentlige bevilgninger til folkehelse, friluftsliv, nærmiljø- og idrettsanlegg? Fører universell utforming til at turområdene og anleggene blir brukt av flere?

14 Fylkeskommunen bevilger ulike typer midler spillemidler folkehelse friluftsliv Har det effekt? Og fører universell utforming til at turområdene og anleggene blir brukt av flere? Ja, det mener vi. Lite evalueringer eller forskning som dokumenterer det.

15 Målgrupper: Nord-trønderen. Alle fylkets innbyggere. Bedre frilufts- og idrettsanlegg for alle. Flere kan få flotte naturopplevelser og sosiale treffpunkt. Nord-Trøndelag fylkeskommune. Anlegg som «treffer» flest mulig, og bredest mulig. Økt evne til å styre og ta gode beslutninger. Reiselivet i regionen. Gode og tilgjengelige idrettsanlegg, friluftsområder og turstier er et konkurransefortrinn for reiselivsaktørene i regionen. Økt kunnskap om universell utforming og at det gir et større kundegrunnlag.

16 Vi ønsker å utvikle en metode for å måle effekten av virkemiddelbruken, slik at vi kan bruke pengene på en best mulig måte for innbyggerne i fylket. I dette ligger utvikling av indikatorer og målemetoder som ikke bare måler frekvens eller antall besøk, men som også gir informasjon om hvilke typer brukere anleggene har. Stikkord her kan være kjønn, alder, funksjonsevne, om man opptrer alene / i grupper osv.

17 Universell utforming i friluftsliv- og idrettsanlegg Trinnfritt. Ikke for bratt. Ikke for stort tverrfall. Bredt nok. HC- parkering. HCWC. Hvileplasser / benker. Ute og inne. Oversiktlig/ ryddig/gjenkjennbart. Leding, beskyttelse mot fare/sikring. Skilt / informasjon. Ute og inne. Oversiktlig/ ryddig/gjenkjennbart. Skilt / informasjon. Ute og inne. Godt lydmiljø. Inne. Allergivennlig plantevalg. Ute.

18

19

20 Spillemidler: Idrettsanlegg Haller Svømmehaller Flater Spillemidler: Nærmiljøanlegg Turveger (sti, turveg, turløype) Friluftsmidler Løypemerking (FK/Gjensidige) Spillemidler: Turveger (sti, turveg, turløype) Friluftsmidler Løypemerking (FK/Gjensidige) Folkehelsemidler Friluftsmidler Friluftsmidler

21 A Spillemidler: Idrettsanlegg Haller Svømmehaller Flater Spillemidler: Nærmiljøanlegg Turveger (sti, turveg, turløype) Friluftsmidler Løypemerking (FK/Gjensidige) B Spillemidler: Turveger (sti, turveg, turløype) Friluftsmidler Løypemerking (FK/Gjensidige) Folkehelsemidler Friluftsmidler Friluftsmidler

22 Blir folk friskere av offentlige bevilgninger til folkehelse, friluftsliv, nærmiljø- og idrettsanlegg? Fører universell utforming til at turområdene og anleggene blir brukt av flere? A Idrettsanlegg Haller Svømmehaller Flater Spillemidler B Turveger sti, turveg, turløype (Nærmiljøanlegg) Spillemidler: Friluftsmidler

23 Turskiltprosjektet En nasjonal mal for skilting, merking og info knyttet til turruter. Finansieres av Gjensidigestiftelsen (GS) og norske fylkeskommuner (FK). Prosjektledelse: Den Norske Turistforening. Formål: Prosjektet skal bidra til å skape mer aktivitet i nærheten av der folk bor og oppholder seg gjennom «nærfriluftsliv»; å gå (vandre), sykle, padling og å gå på ski.

24 Turskiltprosjektet Hva kan støttes: Skilting, merking og info knyttet til turruter. Tiltakene skal utføres i henhold til anbefalingene i Merkehåndboka. Hvem kan søke: 1. Alle frivillige lag og foreninger 2. Friluftsråd 3. Kommuner, reiseliv, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med kategori 1 og 2. Se for øvrig retningslinjer og kriterier for prosjektet

25 Prosjektstatus 2014 Alle norske fylkeskommuner deltar i prosjektet (Oslo kommune 2015) 2014: 30 millioner NOK er stilt til rådighet av Gjensidigestiftelsen og norske fylkeskommuner 320 søknader representerer en samlet søknadssum på kr 29 millioner NOK (2014-søknader) 75 personer er sertifisert til å lede og gjennomføre «Turskiltkurset» Alle lag, foreninger osv som får turskiltmidler, må gjennomføre «Turskiltkurset» før midler utbetales.

26 Hele Norge er med!

27 Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! Slik var det før

28 . samarbeid gir resultater! Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet!

29 Åpne for ulike materialer Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet!

30 Nye symboler i samarbeid med Kartverket Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet!

31 Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! Universell utforming og skilting

32 Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

33 4 millioner til turskilting

34 FAKTA FOR NORD- TRØNDELAG: NT har fått tildelt til sammen 4 mill kroner friske kroner til dette prosjektet. 2 mill kroner fra hhv Gjensidigestiftelsen og fra NTFK/ RUP- tilskudd. Tildelingsrunde 1, vår 2013, 22 søknader, 20 søkere (fra 12 av 23 kom) fikk tildelt til sammen Kr ,-. Tildelingsrunde 2, desember 2013, 15 søknader, der 14 søkere fikk tildelt støtte, til sammen bevilget Kr ,-. Vi har brukt totalt ca 2,5 mill kroner og har ca 1,25 mill kroner igjen å bevilge til en 3. og/ eller 4. runde. Kr

35

36

37

38 Skilting og gradering Av turstier og skiløyper

39 Nasjonal standard Skiltstandard Form og innhold Infotavler Startskilt Retningsvisere Graderingssystem Grønn, blå, rød og svart Internasjonalt og nasjonalt kjent Merking mellom skilt

40 Gradering og symboler Følgende aktiviteter er gradert i standarden: Vandring Langrenn Sykling Terreng Tur Utforsykling

41 Skiltplan Skiltplan Hvem skilter vi for? De som alltid har gått der? Turister, innflyttere, besøkende? Stor forskjell på tenkemåte! Skilting/merking begge veger Bruk kart og GPS Ta på «idiotbriller» Gå ruta - Gå ruta Gå ruta

42 Skiltplan Valgmuligheter i områder med flere stier: Merke til turmål? Merke rundturer? Tørre å ta «politisk ukorrekte» avgjørelser Definere ett eller flere startpunkt (for nye brukere) Med skilttavle og parkering! Vær nøye med skiltbestillingen Må lære seg standarden!

43 Grunneieravtaler Kjent eller ukjent grunneier? Skaff oversikt Litt trøblete søk hjelp! Kommunen kan være behjelpelig Skriftlig søknad om matrikkelopplysninger Vi har en ferdig skrevet søknad Legg ved GPS track som fil Til Steinkjer kommune Enhet for byggesak og oppmåling Postboks 2530, 7729 Steinkjer Fra Stod Frivilligsentral Ved Visit Innherred Pb Steinkjer Søknad om matrikkelopplysninger i forbindelse med skilting av turløyper Gjennom prosjektet «Turløypemerking Trøndelag» har Stod Frivilligsentral søkt om midler til skilting og gradering av vandre- og skiløyper i området Binde Gusthaugen - Persgårdshalla Prosjektet «Turløypemerking Trøndelag» er en ny tilskuddsordning for skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag. Målet er at alle i Trøndelag får tilgang til attraktive turmuligheter i nærheten av bosted eller oppholdssted. Kommune, lag og organisasjoner kan søke støtte til skilt og informasjonstavler, etter ny mal jfr. Det forutsettes et bredt samarbeid mellom kommuner, reiselivet og frivilligheten. Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser og økt trivsel. I tillegg til mere hverdagsaktivitet og helsegevinst. Godt skiltede løyper er tenkt å komme både lokalbefolkning og turister til gode, slik at dette også bidrar til en mer attraktiv region. Midlene som lyses ut er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør- Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Trøndelag Reiseliv og Forum for Natur og friluftsliv er aktive partnere. Til sammen er det satt av kr 8,0 mill. til formålet i Les mer her: Et av kravene for å få prosjektet godkjent, er at det er skrevet kontrakter med hver grunneier langs stien/skiløypa som slår fast plikter og rettigheter knyttet til stien og skiltene (se vedlegg) før iverksetting. For å komme i kontakt med rett grunneier og sikre alles rettigheter er det av sentral betydning at matrikkelopplysninger gjøres tilgjengelig slik at alle berørte grunneiere kan kontaktes. På eiendommer med uskifta bo og mange eiere holder det at en person, som kan godgjøre at han/hun er representant for eiendommen, skriver under på avtalen. Kontrakten signeres i tre eksemplarer hvorav partene beholder en hver, og Visit Innherred én. Det er også et ønske at kommunen lagrer kontraktene elektronisk.

44 Materialvalg Materialvalg iht. standard Materialvalg Tre (malt eller trehvit) Aluminium Plast (hard) Be om testskilt! Pris vs. kvalitet og vedlikeholdsbehov Lav pris gir ofte dårligere kvalitet og mer vedlikeholdskostnader Gjelder å finne en gylden middelveg! Nordfjellet i Steinkjer

45 Skiltbestilling Bruk erfaren leverandør Sett leverandøren inn i standarden Nedlasting av håndbok og piktogram Snuing av piktogram Skrifttype, størrelse og farge Farger på skiltbakgrunn Størrelser på skilt (høyde og bredde) Inngå kompromisser om nødvendig! Be om testskilt!

46 Plassering av staur og skilt i terreng Gode tips og føringer i håndboka Høyde Ta høyde for snø Synlighet i terrenget Solid fundamentering Solide materialer Trykkimpregnert syrefaste skruer

47 Typiske «blemmer» Dårlig kvalitet på skilt Går lett i stykker krever oftere utskifting For små skilt Koster litt mindre Mindre synlig For lave staur Koster litt mindre Mindre synlig Detter fort ned krever mer vedlikehold God gjemte skilt og tavler Blanding av ny og gammel «skiltpark» Feil piktogram/ikke snudd piktogram Feil grønnfarge på skilt For få skilt skilting bare en veg Lite synlige skilttavler Startpunkt uten parkeringsmuligheter

48 Hvorfor følge standarden? Tilskuddet forutsetter det Gjenkjenbarhet Likt Kvalitetssikret Universell utforming

49 STATUS NORD-TRØNDELAG Ting Tar Tid Nesten alle i gang med skilting Noen ferdige Noen så vidt startet Tavler neste på lista En del grunneieravtaler mangler Mest tidkrevende? Skiltplanlegging Grunneieravtaler

50

51 Hva kan vi bruke merka stier til? Kanalisering av ferdsel vekk fra sårbare områder Eldretrim Trening, trim og søndagstur Sopptur Bærplukking Kulturbærer Historiefortelling Rusbehandling treningskontakt Barseltreff Psykiatri Integrering Reiseliv Guiding Vandring Konkurranser Sykkelritt Motbakkeløp Løp Skirenn Natursti «Ti på topp» etc.

52 Gratis håndbok Gratis nedlasting Håndbok Symboler Detaljerte maler Fargekoder Skilt Infotavler

53 Markedsføring visitinnherred.com/friluftsliv/vandring/ visitinnherred.com/vandring/ visitinnherred.com/friluftsliv/vinteraktiviteter/

54 TURMÅL: Oftenåsen Lengde fra parkering: 2,2 km, rundtur ca 5 km Verdens største hagestol Flott utsikt over fjorden, byen og fjella Servering på søndager Godt tilrettelagt med grusveier til toppen Stor parkering Adkomst Avstand fra Steinkjer sentrum 2,9 km Hovedadkomst til Oftenåsen er Skotvoldgruva som ligger innenfor Trana gård på bysiden i Steinkjer. For å komme til parkeringen fra Steinkjer sentrum tar du av riksveg 762 mot Ogndal fra Kongensgate. Ta deretter til høyre inn Otto Sverdrups veg (midt i en krapp sving). Følg denne som går over i Tranaskogvegen. Fortsett rett frem til du får parkeringen på høyre hånd. Print rutebeskrivelse og kart:

55 Veien videre! Er vi på rett spor, jobber vi rett? Behov for mer samarbeid med dere! Vi skal åpne anlegg og tilrettelagte områder for flere alle! Vi skal prioritere de riktige anleggene som treffer flest mulig alle!

56 Spørsmål? TAKK FOR MEG!

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

1 Innledning og prosjektledelse... 1. 2 Kartlegging... 3

1 Innledning og prosjektledelse... 1. 2 Kartlegging... 3 MDJD FORSIDE Innholdsfortegnelse 1 Innledning og prosjektledelse... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Prosjektledelse... 1 2 Kartlegging... 3 2.1 Status: Jakt og fiske, inklusiv havfiske:... 3 2.2 Status: Turhytter,

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter Best Practice Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter 1 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Arbeidspakke 3 og Best Practice 5 2 Kartlegging og komplettering av ledsystemet

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

Standard og veiledning vandring

Standard og veiledning vandring 1 Innhold 2 Standard og veiledning vandring Vandring er ett av de største produktområdene i internasjonalt reiseliv. I Norge er vandring en friluftsaktivitet for befolkningen, og praktisk talt all tilrettelegging

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Framtidsverksted for Forollhogna:

Framtidsverksted for Forollhogna: Grunnlag informasjons- og besøksstrategi for Forollhogna NOTAT desember 2014 Framtidsverksted for Forollhogna: «Natur- og kulturarv som ressurs for bosetting og verdiskaping.» Oppsummering av bygdemøter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer