Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2012/2013"

Transkript

1 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2012/2013 (Beretningen gjelder perioden 1 august juli 2013) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr.1 august 2013 (2012-tall i parentes): 310 (316) Personlige medlemmer: 266 (267), herav pensjonister: 66 (68) Bedriftsmedlemmer: 44 (49) Styret Etter Årsmøtet 3 oktober 2012 har NMTF s styre hatt følgende sammensetning: Leder: Seniorrådgiver Kjetil Høvde, TINE SA Nestleder: Fagleder, TINE FoU, Stavanger Meierisjef Ottar Olden, TINE Meieriet Brumunddal Meierisjef Jan Heggem, TINE Meieriet Ålesund Fagleder Britt Helene Sire, TINE FoU, Oslo Professor Elling Olav Rukke, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås Varamedlemmer i nummerrekkefølge: Adjunkt Arne Brenden, Ladejarlen Videregående skole, Trondheim Fagkonsulent kjemi Hans Kjetil Kvålshagen, Aquatic AS, Lillehammer Meierisjef Bente Reklev, TINE Meieriet Ørsta Valgkomite: Direktør Tom Bjøre, leder,tetra Pak AS, Oslo Leder Markeds Regulering Roald Nes, TINE Markedsregulering, Oslo Meierisjef Gunn-Solvor Røysland, TINE Meieriet Sola Personlige varamedlemmer: Leder Verdikjedestyring Johan Farestveit, TINE forsyning(for Bjøre) Controller Åge Klafstad, TINE (for Nes) Meierisjef Tom Midtbø Dahl, TINE Meieriet Kristiansand (for Røysland) Daglig leder: Fagleder Steinar Evavold, TINE FoU Senter, Kalbakken

2 Revisor: Økonomisjef Per-Olav Naavik, Ostecompagniet AS, Oslo Representasjon i andre fora: Nordisk Meieriteknisk Råd: Kjetil Høvde og Styringsgruppe Nordisk Meierikongress 2013: Kjetil Høvde, leder Petter Bru Jostein Kolberg Marianne Lappegård, sekretær Eirik Selmer-Olsen Elling-Olav Rukke Steinar Evavold ÅRSMØTET NMTF oktober 2012 ble Årsmøtet avholdt på Rica Airport Hotell Stavanger. Leder Kjetil Høvde ønsket velkommen og ledet møtet som hadde samlet 25 medlemmer. Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Etter enstemmig godkjenning av innkalling og sakliste, ble møtet satt. Deretter ble medlemmer som var gått bort gjennom det siste året minnet: Eldor Vassdal, Tolga død (f ) Abraham Tjøtta, Lyngdal død (f ) John Hegre, Nyborg død (f ) Erling Torske, Sunndalsøra død (f ) Kåre Frømyr, Stathelle død (f ) Jens Skåland, Jessheim død (f ) Einar Fosse, Gjøvik død (f ) Knut Rømo, Sogndal død (f ) Olav Gjengedal, Oslo død (f ) Sak 2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Til å underskrive protokoll ble valgt: Kari Helgetun Langfoss og Sigbjørn Vik. Sak 3. Årsberetning 2011/2012 Lederen gjennomgikk årsberetningen og kommenterte noen av postene nærmere. Årsberetningen beskriver organisasjonen, arrangementer, aktiviteter og styrets arbeid, og inneholder protokoll fra forrige Årsmøtet i Oslo 19 oktober Etter lederens gjennomgang av Årsberetningen ble ordet fritt: Ingen ønsket ordet under ordet fritt.

3 Forslag til Årsberetning ble satt under votering og enstemmig godkjent. Sak 4. Regnskap 2010 Lederen gjennomgikk regnskapet og kommenterte en del av postene. Hovedinntektene for foreningen er medlemskontingent og fagdager/studieturer. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr ,-, inkludert midler til faglig fond. Høvde leste opp revisjonsberetning. Etter gjennomgang av regnskapet ble ordet fritt. Ingen anmerkning til Regnskap Det fremkom følgende forslag: Kan en bruke noe av overskuddet på studenter? Vurdere studentmedlemmer Studieturer NMTF bidra til finansiering? Regnskapet ble deretter satt under votering og enstemmig godkjent. Sak 5. Handlingsplan NMTF Lederen kommenterte de enkelte punktene i Handlingsplanen. Etter lederens gjennomgang ble ordet fritt for vurdering og synspunkter. Det fremkom følgende innspill/kommentarer: Trondheim Fagskole jobber med å utvikle et tilbud innenfor prosess og automasjon som svar på et ønske fra matindustrien. Kompetanseutvalg god ide Prosess og automasjon er etterspurt. Bør gjøre noe med dette og videreutvikle det Konsernsjef i TINE har ytret samme ønsker rundt prosess og prosessindustri Handlingsplanen ble satt under votering og enstemmig godkjent Sak 6. Valg Ingen fra valgkomiteen var til stede på Årsmøtet, og Kjetil Høvde presenterte valgkomiteens innstilling. Høvde ledet valget og valgkomiteens innstilling fikk på alle punkter Årsmøtets enstemmige tilslutning. Leder 1 år Kjetil Høvde Kjetil Høvde Styremedlemmer 2 år Britt Helene Sire

4 Silje Kristine Ruud-Hansen Ikke på valg: Britt Helene Sire Ottar Olden (ny) Jan Heggem Elling Olav Rukke Nestleder 1 år: Varamedlemmer i nummerrekkefølge: Revisor: 1. Arne Brenden 2. Hans Kjetil Kvålshagen 3. Espen Tyrihjell 1. Arne Brenden 2. Hans Kjetil Kvålshagen 3. Bente Reklev (ny) Per Olav Naavik Per Olav Naavik I tillegg ble følgende valg foretatt: Valgkomite med personlig varamedlem - velges for tre år: Tom Bjøre, leder, med Johan Farestveit som personlig varamedlem Roald Nes, med Åge Klafstad som personlig varamedlem. Gunn-Solvor Røysland, med Tom Midtbø Dahl som personlig varamedlem Avslutningsvis takket Kjetil Høvde for fornyet tillit. Steinar Evavold (sign.) Kari Helgetun Langfoss (sign.) Sigbjørn Vik (sign.) STYRETS ARBEID I beretningsåret, , er det avholdt 4 styremøter, og behandlet 32 saker. Steinar Evavold er styresekretær og daglig leder i Norsk Meieriteknisk Forening.

5 Avtalen mellom Norsk Meieriteknisk Forening og Norske Meierifolks Landsforening om regnskaps- og sekretariats tjenester fortsetter som tidligere. Styret hadde gitt årsmøtet beskjed om at arbeidet i inneværende beretningsår ville bli svært preget av at Norge skal arrangere Nordisk Meierikongress. Annen aktivitet som normalt ville ha vært aktivitet i foreningen (fagmøter, studieturer) har derfor måttet vike for arbeidet med Nordisk Meierikongress. Det økonomiske resultatet bærer også preg av at vi ikke har hatt mulighet for samme inntektsgivende aktivitet som i et «normalår». Nordisk Meierikongress 2013 Nordisk Meierikongress 2013 ble avviklet juni 2013 i Svolvær. Det var totalt 257 registrerte påmeldinger til kongressen, noe vi anser som tilfredsstillende. Fra de nordiske land var det 125 fra Norge, 53 fra Danmark, 29 fra Finland, 27 fra Sverige og 9 fra Island. Det var 31 foredragsholdere og møteledere i aksjon på kongressens to konferansedager. Kongressens «røde tråd» var «Nordic Dairy Industry future perspektives». Dagen før kongressen og dagen etter, var avsatt til sosiale tiltak. Det var god deltakelse på disse arrangementene Kongressen hadde svært god støtte fra våre sponsorer. Det var 9 sponsorer til kongressen, og spesielt må nevnes Gullsponsor Tetra Pak og sølvsponsorer TINE og GEA. Ansvarlig for de nordiske meierikongresser er Nordisk Meieriteknisk Råd. Det består av representanter fra 5 nordiske land, og norske medlemmer har vært Kjetil Høvde og fra Norsk Meieriteknisk Forening, og Petter Bru fra Norske Meierifolks Landsforening. I kongressperioden har Kjetil Høvde ledet Nordisk Meieriteknisk Råd. Den nasjonale styringsgruppen, som har stått bak arrangementet i Svolvær, har vært:kjetil Høvde, leder; Petter Bru; Jostein Kolberg; Eirik Selmer-Olsen; Elling-Olav Rukke; ; Steinar Evavold og Marianne Lappegård, sekretær. Programkomiteen har bestått av:, leder; Eirik Selmer-Olsen; Elling-Olav Rukke; Roger Abrahamsen og Steinar Evavold. Det har vært gode tilbakemeldinger på Kongressen, både fra inn- og utland. Neste Nordisk Meierikongress blir i Sverige i Fagmøter: I forbindelse med Årsmøte 2012 i Stavanger ble det arrangert fagdag. Temaene var lagt opp omkring produksjon og teknologi på TINE Meieriet Jæren: Energi- og miljøløsningene v/torbjørn Kvia Kombilinje primproduksjon og margarin v/gunnar bakkene og Willy Finkelsen Ost i andre sammenhenger v/rolf Heskestad Pilot og småskalaanlegget v/ludvig Skretting og May Liss Røsberg Heggland Fagdagen ble avsluttet med et besøk på nyanlegget med orientering og omvisning i anlegget. Fagdagen samlet 25 deltakere. Reisestipend 2013:

6 Det kom inn søknader fra Doktorgradsstipendiat / Prosjektleder TINE FoU Senter, Camilla Elise Jørgensen og Distribusjonsjef Nord,Anne Britt Bekken. Begge ble tildelt 10000,- kr i reisestipend Handlingsplan: I liket med annet arbeid i Norsk Meieriteknisk Forening i beretningsåret, har også arbeidet med Handlingsplanen måttet vike for arbeidet med kongressen. Styret har allikevel i sine styremøter arbeidet med deler av Handlingsplanen, og har her prioritert arbeidet med å forsterke fokuset på kompetanseutvikling. Man har drøftet om foreningen bør ha et eget Kompetanseutvalg, og man har drøftet muligheten for at foreningen arrangerer en fast «Kompetansedag» til et kjent tidspunkt årlig. Fokuset på slike dager skal da være utdanning, etter- og videreutdanning. Man har ment at 2014 bør være riktig tidspunkt til å ta fatt på dette arbeidet. Handlingsplanen tilsier at vi skal arbeide for å styrke internasjonalt samarbeid. Noe av dette samarbeidet vil kunne styrkes via økt satsing på kompetanseutvikling og det eksisterende samarbeidet gjennom Nordisk Meieriteknisk Råd forventes å fortsette som før. Det har tidligere vært forsøkt å få til et bedre samarbeid mellom vår søsterorganisasjon i Sverige, Mejeritekniskt Forum. Dette kunne i første omgang gjennomføres ved gjensidige besøk. Vi har tatt initiativ overfor våre svenske venner i denne retning, og avventer tilbakemelding fra dem.

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2009/2010 (Beretningen gjelder perioden 1 august 2009 31 juli 2010) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr. 1 august 2010 (2009-tall i parentes): 324 (324) Aktive:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1 OP-Posten NR.1 2011 Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai 2011 1 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50. Rådsmedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober 2005 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

NSFT-nytt JANUAR 2002

NSFT-nytt JANUAR 2002 NSFT-nytt JANUAR 2002 INNHOLD: Fra formannen Årsberetning for NSFT 2001 Årsberetning for Seksjon for toksikologi 2001 Årsberetning for Seksjon for klinisk farmakologi 2001 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 1. Åpning Leder ønsket velkommen og forsamlingen godkjente innkallingen. Som møteleder ble Tor Edvart Strand valgt Referenter: Mona Forsberg og Bereth

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer