Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite med vararepresentanter for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite med vararepresentanter for perioden 2011-2013. hkflo@broadpark.no. hans.kare.flo@tekna."

Transkript

1 Musikkens studieforbund Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite med vararepresentanter for perioden STYRET ORGANISASJON Hans Kåre Flø (Norsk Viseforum) Tlf Gjenvalg Jon G. Olsen (Akershus musikkråd) Gjenvalg Tlf Greta Jagtøien Jon G. Reinholdt NTL/STMR (Norsk sangerforum) Tlf Ny Gjenvalg Ansattes representant Velges av og blant ansatte VARA Jon Sandvik STMR/Norsk Viseforum Ny Torfinn Utheim (Korpsnett Norge, Troms musikkråd) Ny (tidl. første varaplass) Tlf NYE KANDIDATER valgkomité Faste repr. Leder: Norsk Ny Nils Petter Pedersen Sangerforum/FMR Tora Rua Dokken (FolkORG) Ny Leder NMR valgkomite VARA Anne Margrethe Hagen NASOL/NTMR Gjenvalg

2 H A N S K Å R E F L Ø N E D R E S I L K E S T R Å 2 2, O S L O Fødselsår: 1954 Norsk Viseforum (NVF) 2006-, Utviklingssjef, Tekna , Seniorrådgiver, Tekna (tidl. NIF) , leder av Samfunnspolitisk avdeling, Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) , leder av utredningsseksjonen, Norske Sivilingeniørers Forening , prosjektleder/fagsjef, Norske Sivilingeniørers Forening , instituttsekretær, Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo 1981, vitenskapelig assistent, Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo 1996, Master of Management, Handelshøyskolen BI 1981, Cand Real, Universitetet i Oslo, Fysikk hovedfag 1973, Examen Artium, reallinjen, Asker Gymnas 2005-, styreleder, Musikkens studieforbund , styremedlem, Norsk Musikkråd (NMR) , 1. varamedlem, styret i NMR , 3. varamedlem, styret i NMR , leder av utvalget for organisering av seksjon andre, NMR , medlem av utvalget for fordeling av driftsmidler, NMR 2002-, leder for prosjektgruppen Syng for Livet, NMR , leder for prosjektgruppen Renessanse for sangen, NMR , styreleder i Norsk Viseforbund/Norsk Viseforum , nestleder i styret i Norsk Viseforbund , styreleder i Norsk Visearkiv , styremedlem i Viseklubben Nye Skalder, Oslo 1995, prosjektgruppemedlem, viseklubben Mjuk Mic på Smuget i Oslo , Styremedlem i NordVisa (paraply for nordisk visebevegelse) , leder av NIFs fagforeningsgruppe i NIFs generalsekretariat , medlem i prosjektgruppen for Realfag mot år 2000, åpen uke ved Universitetet i Oslo , diverse studenttillitsverv, Universitetet i Oslo , diverse verv, Asker Natur og Ungdom og Trafikkaksjonen

3 J O N G. O L S E N E I D S V O L L S G T 5 1 B, L I L L E S T R Ø M Fødselsår: 1956 Akershus musikkråd Norsk sangerforum (NSF) Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Daglig leder / studierektor Akershus musikkråd Daglig leder Norsk sangerforum 1992 Studiesjef Norges sang- og musikkråd Korpsdirigent, skole- og amatørkorps 1982 Universitetet i Oslo, ikke fullført hovedfag i musikk 1980 Universitetet i Oslo, /Økonomisk College: Cand mag Musikk mf Økonomisk College, økonomi/administrasjon Prosjektarbeid/styring EDB for humanister Fransk mf VOFO Akershus, : Styreleder og styremedlem , styreleder og , nestleder 2010 VOFO (Voksenopplæringsforbundet), : Medlem i en rekke utvalg og komiteer, bl.a. valgkomiteen ( ) herunder lederverv i 3 år, utvalg for evaluering av tilskuddsordningen ( ), regionutvalget ( ) Stovner Hundeklubb ( ): Fagansvarlig, utvikling av kursopplegg, studieplaner etc Norsk Kennel Klub ( ): Internasjonal representant agility, fagutvalg for agility og lydighet Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus ( ): Styreleder ANNET 2008: Tildelt den nasjonale Folkeopplysningsprisen : Ansattes representant i styret i Musikkens stydieforbund : Leder NMRs utvalg for musikklokaler / anleggsutvalg, utgitt en rekke publikasjoner om akustikk

4 G R E T A L A N G L O J A G T Ø I E N adresse: Motzfeldts gt Trondheim Fødselsår: NTF Spiller aktivt i Trondheim toradergruppe Spiller aktivt i Berg og Singsaker veterankorps : 1 år som lærer i barne 4 år som lærer i ungdomsskolen, 17 år som høgskolelærer og etter hvert høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 20 år som høgskolelektor og etter hvert førstelektor i lærerutdanning 3 år i 20 % stilling prodekan ved Avdeling for Lærerutdanning ved HiST 3 år som trinnleder for 3. studieår i lærerutdanninga : Lærerskole 1966 Mellomfag idrett 1970 Hovedfag idrett 1984 : Tillitsvalgt i Lærerhøgskolelaget v. Dronning Mauds Minne i 3 år Leder for lærerråd ved Dronning Mauds Minne i 2 år Seksjonsleder for skesjonfysisk fostring ved DMMH i 10 år Seksjonsleder for kroppsøvingsseksjonen ved HiSTALT i 10 år Styremedlem i i Trondheimtoradergruppe i 2 år Leder for Trondheim Toradergruppe 4 Styremedlem i Sør-Trøndelag musikkråd i 3 år

5 J O N G. R E I N H O L D T L I L J E V E I E N 1 2, H A K A D A L Fødselsår: Norsk sangerforum 69 Seniorrådgiver i FN-sambandet, jobber med informasjon om internasjonale spørsmål Studenttinget i Oslo 67 Studentsamskipnadens Boligavdeling Psykologi, sosiologi, fysiologi, 67 i UiO Styremedlem Musikkens studieforbund Styreleder og nestleder i Norsk Sangerforum Voksenopplæringsforbundet, - har vært konsultativt medlem i over 25 år og deltatt på utallige konferanser og møter om voksenopplæring som representant for arbeidsgiver FN-sambandet. Styreleder Vennskap Nord/Sør Del av ledertriumviratet i Framtiden i Våre Hender Styremedlem i : o Oslostudentenes Idrettslag OSI o Oslo AOF o Akershus Korforbund o Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag Troppsleder i Norges Speiderforbund Leder og medlem av diverse kampanjer, prosjekter, velforeninger, nasjonale FN-årskomiteer(kvinneåret, funksjonshemmedes år, ungdomsåret, etc),

6 J O N S A N D V I K L A N D S T A D S V. 1 6, T R O N D H E I M Fødselsår: 1947 Norsk Viseforum, Midt-Norsk Viseforum, Viseklubben Maja 2008 d.d. Seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag NAV-leder i Rissa kommune Seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag 2006 Seniorrådgiver i Senter for Seniorpolitikk Leder i Aetat/Trygdeetaten/NAV Rektor i grunnskolen Opplæringsleder i EDB-firma - programvareleverandør Organisasjonssekretær i Norsk Ornitologisk Forening Lærer og leder i grunnskolen ulike kommuner og landsdeler Allmennlærerutdanning fra Levanger Lærerhøgskole 1973 Årsenhet i Biologi samme sted 1977 Bedriftsøkonomeksamen ved Trondheim Økonomiske Høgskole 1988 Grunnfag og hovedfagsemner i Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU Organisasjonspsykologi (halvtårsenhet) v Handelshøgskolen BI 2000 Moduler i Velferdsstudiet ved Høgskolen i Oslo og Levanger Modul Veiledning i bedrifter HiL 2004 Vararepr. til landsstyret i NMR i en periode omkring Medlem av Omstillingskomiteen Fra 1997 styremedlem i styret i Norsk Musikkråd Sør-Trøndelag leder fra 2000 d.d. OGSF Orkla Gauldal Sangerforbund: leder av Musikk- og studieutvalget Mange år som lokal tilitsvalgt, lokallagsleder og fylkesstyremedlem i Norsk Lærerlag

7 T O R F I N N U T H E I M K O N G S V E I E N 1 1 / S J Ø V E G A N Fødselsår: 1953 Norsk Musikkrå d Troms Korpsnett Norge dd Salangen kommune, lærer dd Salangen Skolekorps, dirigent Lavangen Kommune, lærer Lavangen Kommune, lærer musikkskolen UDI Førstekonsulent UDI Reg Nord førstekonsulent Salangen Kommune, leder Sjøvegan Mottakssentral Stormeks/Pbn/Brig N Admoff Informatikksenteret i Salangen, timelærer Salangen Kommune, timelærer musikkskolen Sjøvegan Videregående skole, timelærer Salangen Kommune, lærer Narvik Kommune, lærer Alta Kommune, lærer 1979 Reiseleder hurigruta MS NordNorge Narvik Kommune, lærer Div engasjement Brigaden Nord Stipendiat Kikinda Kommune, Jugoslavia 2004 Videreutdanning i engelsk, Høgskolen i Tromsø 1989 Tolkeutdanning UDI tolkekurs (norsk/serbisk) 1986 Lederutdanning Høgskolen i Harstad 1986 Nord-Norsk Musikkonservatorium, videreutdanning årsenhet i musikk Alta Lærerhøgskole, lærerutdanning 1977 Forkurs, Ingeniørhøgskolen i Narvik 1976 Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge 1975 Examen artium, musikklinjen 1970 Yrkesskole i Handel og kontorfag 2005 dd 1. varamedlem Musikkens studieforbund 2003 dd Styremedlem Korpsnett Norge

8 1999 dd Styreleder Norsk musikkråd Troms Hovedillitsvalgt Norsk Lærerlag, Salangen Styremedlem Norsk musikkråd Troms Styremedlem NMF Nordre Nordland og Sør-Troms Hovedtillitsvalgt Norsk Lærerlag, Salangen 2007 dd Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 2

9 N I L S P E T T E R P E D E R S E N N Y B O R G V E I E N 5 3, N V A D S Ø Fødselsår: 1939 Norsk Sangerforum - NSF Høgskolen i Finnmark, gjesteforeleser Trygdeetaten i Finnmark, Seniorrådgiver Trygdeetaten i Finnmark, Trygdesjef/ Vadsø trygdekontor Fylkeslegen i Finnmark, Sekretariatsleder/Helse og ulikhet Finnmark fylkeskommune, Fylkeshelsesjef Fylkesmannen i Finnmark, Konsulent/Avdelingsleder Norges Kommunal- og sosialhøgskole, Høgskolelektor Finnmark fylkeskommune, Plan- og økonomikonsulent Nesseby kommune, Kommunekasserer Høgskolen i Agder, Samordningsledelse og teamarbeid Universitetet i Tromsø, Folkehelseutdanningen Universitetet i Tromsø, Sosiologi mellomfag Cand. Mag Nordiska Hälsovårdshögskolan, Gøteborg, Hälso- och sjukvårdsadministraskjon Norges Kommunal- og sosialhøgskole, Oslo, Kommunalkandidat Etterutdanning, kurs: Ledelse, media, offentlig økonomi, prosjektarbeide etc. etc Styreleder i VOFO-Finnmark Forbundsleder i Norsk-Finsk forbund i Norge Styremedlem og leder i Finnmark Musikkråd Styremedlem i Nordisk Sangerforbund Nestleder i Musikkens Studieforbund Styremedlem i Norsk Musikkråd Nestleder og leder i Norsk Sangerforum Leder av Finnmark Korforbund Styremedlem i Leder av Finnmark Sangerforbund Diverse styreverv i bank og bedrifter Festivalarbeider, produsent Varangerfestivalen Leder i Vadsø Mannssangforening i 2 perioder Prosjektleder for Barentsprosjekt Vennskap-Kultur-Helse Leder i Finnmark SV og landsstyremedlem i SV Leder av Finnmark Sangerforbund (mannskorforbundet) Leder av Vadsø Teaterlag Herav 4 år styremedlem og leder av Finnmark Fotballkrets, fotballtrener og leder på klubbnivå

10 T O R A R U A D O K K E N S Ø N D R E R U A V E G K O N G S B E R G Fødselsår: ORGANISASJONST ILHØRIGHET Småjondølens Dansarlag Buskerud folkemusikklag (B.F) Landslaget for Spellemenn (LFS YRKESERFARIN G d.d 60% stilling kulturmedarbeider, Skavangertun sykehjem % stilling kultursjef, Familien Storaas gjestegård % stilling kultursjef, Familien Storaas gjestegård Deltid - barnehageass.,jondalen barnehage Deltid - aktiviteter og renhold, Storaas kurs og gjestegård Hjemmeværende med 2 barn født jan.87 og april 89. Okt % butikkmedarbeider, Gullkornet gullsmedforetning okt.85 60% stilling, butikkmedarbeider, Gullsmed Winæss % stilling,punchemedarbeider, Kongsberg Våpenfabrikk avsluttet 9-årig ungdomskole avsluttet 1-årig handelskole avsluttet hustellskole ORGANISASJON SERFARING Medlem av Fest og arr. Komiten, Kongsberg Spel og dansarlag 4 år. Leder av Småjondølens Dansarlag fra ca d.d Leder i Buskerud Folkemusikklag fra og fra 2008 til d.d. Jondalen idrettslag, Jondalens Menighetsråd,

11 A N N E M A H A G E N G L A S S V E R K V. 1, N A M S O S Fødselsår: 1950 NORD-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Høknes barneskole, lærer/audioped Freelance tegnspråktolk Bangsund skole, lærer Høknes barneskole, lærer Namsos v.g. skole, timelærer/tegnspråktolk Nauma v.g. skole, lærer Trondheim off. skole for døve, lærer Verdalsøra barneskole, lærer Røra skole, lærer Sund folkehøgskole, lærer Trondheim off. skole for døve, lærer Ekholt skole, lærer 2004 NTNU - Audiopedagogikk 5vt 2001 HiST - Tegnspråk og kommunikasjon 10vt 1991 NTNU - Skoleutvikling 10vt 1989 HiNT - Forming 10vt 1975 NTNU - Musikk 20vt 1972 Trondheim Lærerskole 2-årig lærerutdanning Nord-Trøndelag musikkråd leder Nord-Trøndelag musikkråd nestleder NASOL leder Europäische Vereinigung von Liebhaberorchestern, EVL styremedlem NMR medlem i ulike utvalg NASOL - styremedlem

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Kulturhuset, Hamar 29. 30. mai 2015 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00 56

Detaljer

Valg 2004 Kandidater

Valg 2004 Kandidater Valg 2004 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING

ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING 1 TIL: Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting 2012 FRA: Valgkomiteen ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING FORBUNDSSTYRET President Kristin Gilbert, Hammer Turn Ny (tidl. styremedlem) Visepresident Rolf

Detaljer

Presentasjon av HBVs styre

Presentasjon av HBVs styre Presentasjon av HBVs styre Petter Aasen (styreleder) Petter Aasen er rektor ved HBV, og har tidligere vært rektor ved Høgskolen i Vestfold. Han innehar et professorat i utdanningsvitenskap og er utnevnt

Detaljer

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017 SAK 11 VALG SAK 11 Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017 Leder Nestleder Styremedlem BAD Styremedlem BAD Styremedlem PARK Styremedlem PARK Styremedlem IDRETT Styremedlem

Detaljer

VEDLEGG TIL RANGERINGSLISTE BESKRIVELSE AV KANDIDATENE

VEDLEGG TIL RANGERINGSLISTE BESKRIVELSE AV KANDIDATENE 1/ 7 Nominasjonsnemda i Troms Venstre Til lokallag og medlemmer VEDLEGG TIL RANGERINGSLISTE BESKRIVELSE AV KANDIDATENE Etter forespørsel har vi utarbeidet vedlagte beskrivelse av kandidatene. Vi håper

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

INNSTILLING TIL NORGES SKØYTEFORBUND, STYRET 2015-2017

INNSTILLING TIL NORGES SKØYTEFORBUND, STYRET 2015-2017 INNSTILLING TIL NORGES SKØYTEFORBUND, STYRET 2015-2017 Lederduoen i Norges Skøyteforbund President: Rune Gerhardsen, Aktiv Skøyteklubb (gjenvalg) Født 13. juni 1946 Utdanning: Eksamen i Sosialøkonomi ved

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg Landsmøte 2010 Sak 8 Valg Dokumenter vedlagt: 1. Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre samt kontroll- og klageutvalg 2. Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité Valg gjennomføres i tråd

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET SVØMMETINGET 2013 SVØMMETINGET 2013 Side 1 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT FORBUNDSSTYRE Svein Harald Afdal har valgt å trekke seg som presidentkandidat mot

Detaljer

Lederkandidater til Mellomkirkelig råd

Lederkandidater til Mellomkirkelig råd KM 02.8/10 Lederkandidater til Mellomkirkelig råd Jakobe Olea T.H. Juul Bispedømme Nidaros Fødselsår 1977 Yrke/stilling Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri Utdanning Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL UTVALG OG KOMITÉ

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL UTVALG OG KOMITÉ VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL UTVALG OG KOMITÉ SVØMMETINGET 2013 SVØMMETINGET 2013 Side 1 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL UTVALG OG KOMITÉ Valgkomiteen har gleden av å presentere følgende kandidater til utvalg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteen har bestått av: Oddvar Igland, leder Aksel Hagen Mona Høvset Gerhard Prøsch Elin Maria L'Estrange Per-Magnus Finnanger Sandsmark Simen Andrè Knutssøn

Detaljer

Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog

Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Nils T. Bjørke Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Grunnskule Voss Sterom Hovslagarkurs Voss

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Idrettstinget 2015

Valgkomiteens innstilling til Idrettstinget 2015 til Idrettstinget 2015 Tove Paule Leder NIFs valgkomite Oslo 20.04.2015. Valgkomiteens sammensetning Tove Paule, leder Odd-Roar Thorsen, personlig vara til leder Faste medlemmer; Finn H. Andreassen Norges

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

Litt om innlederne Kirsten Hasvoll

Litt om innlederne Kirsten Hasvoll Litt om innlederne Arve Knutsen er fylkesråd for næring i Nordland. Han har vært fylkesråd for næring siden 2009. Han har utdanning innen regnskap og revisjon ved Nordland Distriktshøgskole i Bodø. Han

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Leder: Karianne Bruun Haugen (ny)

Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) 2011 2012 Videreutdanning i ledelse, organisasjon og arbeidsrett, Høgskolen i Oslo og Akershus 1999 2001 BSc fysioterapi, Høgskolen i Tromsø 1996 1998 BSc Physiotherapy,

Detaljer