Å VÆRE. i et punkt. på et sted. mellom jord og himmel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å VÆRE. i et punkt. på et sted. mellom jord og himmel."

Transkript

1 Å VÆRE. i et punkt. på et sted. mellom jord og himmel.

2 Cathrine Johansen Rønningen NTNU forarbeid vår 2014 Veileder: Bjørn Otto Braaten

3 OPPSUMMERING AV FORARBEID OPPGAVE Å tegne et observatorium for kontemplasjon, refleksjon og ettertanke fordi vi lever i en tid med et økende behov for ettertanke rundt det å være menneske, en refleksjon rundt tiden vi lever i nå og hvilke spor vi ønsker å sette etter oss. Et prosjekt som er en kritikk og motsvar til mye av dagens byggeri og stressende hverdag med mye ytre teknologisk støy. Den tidløse oppgaven til arkitektur er å skape legemliggjorte og levende eksistensielle metaforer som konkretiserer og strukturerer vår væren i verden. og våre omgivelser og hvordan delene påvirker hverandre. Mennesket og lanskapet - refleksjon rundt landskapsforståelse og mennesket i samsvar med landskapet. Er vi et objekt i landskapet eller er vi en naturlig del av landskapet? MÅL Å skape legemliggjorte og levende eksistensielle metaforer som konkretiserer og strukturerer vår væren i verden. Pallasmaa, The Eyes of the Skin PROBLEMSTILLING Hvordan kan arkitektur være en forsterkende faktor av opplevelse av den nordnorske naturen på en slik måte at det også påvirker mennesker på et dypere, ubevisst plan så vel som et konkret, fysisk overflateplan? TEMA Mennesket og arkitekturen - refleksjon rundt the Eyes of The Skin og hvordan vi sanser verden

4

5 et sted å bare være seg selv til stede her og nå ute i naturen et sted å være i et punkt som prikken over i en, men mellom jord og himmel. Cathrine

6 Lavender Mist, Jackson Pollock (1950)

7 INNHOLD INNLEDNING visjon og motivasjon 6 OPPGAVEN mål med oppgaven 8 subarktis 8 problemstilling 9 FUNKSJON observatorium 10 oppsummering 14 TEMA mennesket og arkitekturen 19 mennesket og landskapet 27 PROGRAM 34 STED det nordnorske kystlandskapet 45 nordlyset og midnattsolen 48 tomt i, ii, iii, iv, v, vi 51 OPPSUMMERING startegi og metode 66 fremdriftsplan 68 forslag til innlevert materiale 73 TID FOR ETTERTANKE 76 kilder 80

8 INNLEDNING VISJON OG MOTIVASJON Fra jeg var et lite barn, har jeg alltid hatt en sterk fasinasjon for stjernehimmelen, nordlyset og naturen. Jeg kan huske episoder der jeg har drømt meg bort og langt vekk bare ved å ligge ute i kulden, i skogen og titte oppover på det uendelig store som vi vet så lite om. Det er som om man mister begrepet om tid og sted og bare lar seg flyte med rommet og stjernehimmelen. Vi vet ikke om alt det som befinner seg der ute. Det er både mystisk, spennende og litt skremmende på samme tid. Historier, myter og sagn om uforklarlige hendelser i naturen er alltid blitt fortalt og viderefortalt i generasjoner. Historier som minner oss på å vise respekt for naturen og våre omgivelser. Mine besteforeldre brukte fortelle slike historier til meg da jeg var liten. En historie som jeg husker veldig godt handler om huldra; om folk, i dette tilfellet unge menn, som hadde vært borte i dagevis, og kom tilbake og fortalte at de hadde vært i skogen, møtt på den vakre huldra med blå hale og invitert med hjem til henne for å spise blå grøt. En annen myte jeg har blitt fortalt handler om at man skal vise respekt for det dansende nordlyset. Er man ute en kald, mørk vinterkveld og terger nordlyset så kan det komme å ta deg. Det å bli fortalt slike ting i ung alder er noe som setter sitt preg. Jeg har gått fra å være redd nordlyset til å fortsatt ha en slags ærefrykt ovenfor selve fenomenet i dag. Det å være ute i naturen har jeg generelt stor respekt for. Man vet jo ikke hva slags vesener som skjuler seg i naturen. Spennigen ligger i det ukjente, mystiske, og magiske med naturen. Det er fenomener man ikke har kontroll over, men som skjer uansett og som er tidløst og vakkert. Dette er min motivasjon for å ta diplom. Spenningen og interessen ligger i forholdet mellom mennesket, naturen og den menneskeskapte arkitekturen, hvor arkitekturen er tenkt som en metafor for vår eksistens. Spørsmålet blir da; hva handler arkitektur om? Hva er arkitektens egentlige oppgave? For meg handler det å skape arkitektur om å skape en ramme rundt en tilstand eller et fenomen som forsterker fenomenet eller tilstanden. Rett og slett å iscenesette følelser som forsterker opplevelser i form av noe fysisk og konkret. Det handler om å forstå hvordan mennesker oppfatter verden og seg selv i verden som en del av naturen og i en gitt sammenheng samtidig som arkitekturen også skal reflektere over og speile tiden vi lever 6

9 i. Spenningen med å skape ligger i det allerede eksisterende grunnlaget og den utenkte tanken om det som kan bli til noe vi enda ikke helt vet hva er. ARKITEKTUR ER PERSONLIG INNLEVELSE Av erfaringer jeg har gjort meg i løpet av studietiden, har jeg oppdaget at for at jeg skal klare å ha en motivasjon og en sterk glød rundt prosjektet, krever det at jeg henter inn og legger til noe personlig i den kreative prosessen. Det handler om å tillegge ting betydning for å fremprovosere og sette igang en kreativ prosess. Rett og slett å holde seg inspirert av små abstrakte ting, det være seg alt fra kunstverk til skjønnlitteratur, personlig minne eller en romantisering av et naturfenomen, til noe som er betydningsfullt for meg. Tidligere har jeg prøvd å holde en avstand til prosjektene mine, men resultatet har dog blitt deretter, en manglende innlevelse og mer stress og slitenhet enn motivasjon og glede rundt prosjektet. Av den grunn ønsker jeg å utnytte den siste muligheten jeg har på studiet til å gjøre et prosjekt på det personlige, intuitive plan, og tillegge prosjektet en personlig betydning for et spenningsfelt i arkitekturen som jeg brenner for og interesserer meg for. Undersøke sammenhengen og interaksjonen mellom mennesket og omgivelsene, mennesket i landskapet, og det å skape rom som bare er det de er, helt stille, uten at det trenger å være noe mer enn et helt naturlig bakteppe hvor mennesker kan leve sine liv. Arkitektur handler mye om å dekke de helt grunnleggende behovene. Behovet for å av og til kunne trekke seg tilbake og beskytte seg fra omgivelsene. Samtidig er det veldig lett at vi pakker oss inn i lover og regler som gjør at vi ikke lenger har kontakt med naturkreftene. Hvor lite skal til for å forsterke en opplevelse av naturen i naturen? I dette prosjektet ønsker jeg å skape arkitektur som ikke bare beskytter oss fra naturfenomener, men som også forsterker. I dette prosjektet skal de som besøker det kjenne at de lever, og de skal kjenne på kroppen hvor de er i verden. Jeg ønsker å skape et prosjekt som er min fortolkning av den nordnorske naturen oversatt til arkitekturens språk. 7

10 OPPGAVEN MÅL MED OPPGAVEN Jeg skal tegne et observatorium som inviterer mennesker til å få en sterkere opplevelse av den subarktiske naturen gjennom arkitekturens språk. Hovedfokuset vil være nordlyset, stjernehimmelen og det naturlige lyset. Det er et ønske at prosjektet skal forsterke opplevelse av sommer og vinter i nord; fremheve den sterke kontrasten mellom midnattssol og mørketid. Selve målet med oppgaven er å gi mennesker mulighet til å komme nærmere naturen, og virkelig føle at vi er en del av naturen og det subarktiske landskapet. Tanken er at dette vil kunne gi en større forståelse for natur, landskap og omgivelser, hvordan vi påvirkes av våre omgivelser og hvordan omgivelsene påvirker oss, både bevisst og ubevisst. Prosjektet kan tenkes som en refleksjon rundt hvor avhengig vi er av naturen på et helt grunnleggende eksistensielt nivå. SUBARKTIS Subarktis er regionen på den nordlige halvkule av jordens overflate, og grenser til Arktis. Subarktiske regioner ligger på lengdegrader mellom 50 N - 70 N, og inkluderer landområdene rundt Island, Alaska, Canada, Sibir, nordlige deler av Skottland og England og nordlige deler av Skandinavia. Det har vist seg at miljøproblemer lokale steder i verden også påvirker de polare områdene i særlig stor grad. I følge en analyserapport fra SSB, statistisk sentralbyrå 2007, finner man i nordområdene nedfall av kvikksølv fra kullforbruk i Asia i tillegg til andre miljøgifter. En annen utfordring er klimaproblemene som per dags dato har vist seg å gi sterkere utslag på høyere breddegrader. Subarktis er et svært sårbart naturområde med mye uberørt natur. Området er derfor også svært ettertraktet for sine uberørte naturressurser til ressursutvinning av fossilt brennestoff, fisk og skog. Faren er skadene og forurensning slik utvinning medfører i et område som allerede er i stor endring på grunn av miljøforurensinger verden over. Hvordan kan man som arkitekt tilnærme seg miljøutfordingene i området gjennom et arkitektonisk svar? Hvordan kan arkitektur være en kilde til forståelse av sammenhengen mellom mennesket og naturen, og hvordan delene påvirker hverandre? Det er et ønske å finne en annen måte å tilnærme seg miljøspørsmålet rundt det subarktiske området. Målet er å tenke miljø og helse ut fra et 8

11 grunnleggende menneskelig ståsted. Det handler om å sette fokus på det som allerede finnes, men som ikke alltid er like lett å se; tilrettelegge for en sterkere opplevelse av naturen for mennesket i naturen. PROBLEMSTILLING Hvordan kan arkitektur være en forsterkende faktor av opplevelse av den nordnorske naturen på en slik måte at det også påvirker mennesker på et dypere, ubevisst plan så vel som et konkret, fysisk overflateplan? Tanken er at ved å invitere mennesker til å se innover i seg selv, vil det få ringvirkninger utover i den store helheten. Uansett hvor klisjé det kan høres ut så tror jeg personlig at hvis verden skal bli et bedre sted, må man starte med å få det bedre i seg selv, og det er det jeg med denne oppgaven ønsker å sette fokus på. 9

12 FUNKSJON OBSERVATORIUM Jeg vil tro at det de fleste forbinder med et observatorium er tilknyttet en vitenskapelig, astronomisk studie av stjernehimmelen og andre spesifikke observasjoner rundt et gitt naturfenomen f. eks nordlys. Det finnes flere typer observatorier som knytter seg til flere aspekter ved naturen og ikke bare det astronomiske, vitenskapelige fokuset. I følge Det Store Norske Leksikon er et observatorium et annlegg med instrumenter for astronomiske og geofysiske observasjoner, altså himmelske eller jordiske fenomener. Observatorier kan deles inn i fem typer; astronomiske, klimatiske/ metrologiske, geologiske, oseaniske og vulkaniske observatorier. Hver av de forskjellige typene observerer naturfenomener ut fra det navnet tilsier. Observatorier, slik vi kjenner dem, har eksistert i tusenvis av år. De første typer observatorium ble brukt til veldig praktiske formål som å observere fiendens bevegelser i krig, guide skip langs kysten (fyrtårn) og selvfølgelig observatorium som nevnt ovenfor og da spesielt for astronomiske formål. Det bygges fremdeles observatorier, men de fleste bygges ofte kun for det vitenskapelige og teknologiske formålet; bygninger for maskiner og ikke mennesker. Et eksempel på dette er Keck Observatory på Hawaii. Samtidig, finnes det arkitekturprosjekter som er tenkt som observatorier for mennesker og ikke maskiner. Dette gjelder blant annet et prosjekt av Rintala Eggertson Arkitekter som har tegnet Forest Observatory i Kyushu, Japan. I den sammenhengen kan man si at funksjonen grovt sett kan deles inn under to hovedtyper observatorier. På den ene siden av skalaen finner man det helt vitenskapelige konkrete observatoriet, ofte forbundet med tekniske instrumenter tilknyttet forskning. På den andre siden har vi en type obervatorium som går på det mer allmennmenneskelige aspektet, observatorier som fremmer eller forsterker en opplevelse av naturen. Observatorium er en bygningstypologi man ikke ser hver dag, og det er det som kanskje gjør den så spennende å jobbe med. Etter min mening er et observatorium et sted der man skal få mulighet til å observere noe, det kan være et bestemt naturfenomen så vel som stjernenes plassering på himmelen eller nordlyset. I dette kapittelet vil jeg derfor komme nærmere inn på hva et observatorium er, hva det kan være og hvilken sammenheng det har med min oppgave. Videre vil jeg også komme inn på referanseprosjekter 10

13 tilknyttet denne funksjonen, både vitenskapelig konkret, men også observatorier med en mer humanistisk tilnærming. FORHISTORISKE OBSERVATORIER strukturen var bygget for å observere stjernene og tilbe solgudene. Altså kan det tenkes at monumentet hadde et rituelt- religiøst aspekt tilknyttet funksjonen observatorium. Et annet tidlig observatorium fra neolittisk tid er Goseck sirkelen i Goseck i Tyskland. Forskere mener at denne strukturen, som Stonehenge, kan ha en sammenheng med astronomiske og astrologiske observasjoner spesielt tilknyttet studier av solen. De tidligste vitenskapelige og forskningsbaserte observatorium vi kjenner til finner vi imidlertid fra oldtiden hos araberne og perserne (Ibn Junis, Nasir-Eddin). Siden menneskets urtid, har vi alltid hatt en fasinasjon for stjernehimmelen og det uendelige store som vi ennå den dag i dag ikke vet alt om. Mennesket har i den forbindelse alltid hatt et behov for å undersøke fenomener nærmere, vi er nysgjerrige vesener som har lyst til å vite og forstå. En av tidenes første observatorier som noen gang er bygget er Stonehenge fra neolittisk tid, ca f. Kr. Nå er det ingen som vet helt sikkert Stonehenge sin egentlige funksjon, men noen forskere mener at det kan tenkes at På 1500-tallet oppførte vitenskapsmannen og astronomen Tycho Brahe to observatorium (Uranienborg og Stjerneborg) på øya Hven uenfor Danmark. Utover og på midten av 1600-tallet ble det i Paris og Greenwich etablert observatorier av vitenskapelig art som fremdeles eksisterer og er i drift den dag i dag. Det var ikke før på slutten av 1700-tallet at observatorier tilknyttet universiteter og rene forskningssentre ble bygget og plassert i tilknytning til byene. Mange av disse observatoriene er nedlagt i dag på grunn av dårlige observasjonsforhold fra lysforstyrrelser, 11

14 forurensing og støy. Observatoriet i Oslo var i drift fra 1833 til Etter hvert fant man ut at den beste plasseringen av observatoriet var på et øde sted lang unna eksterne lyskilder, og gjerne på fjelltopper unna tåke og skyer. Disse typene observatorier som nevnes her er observatorier tilknyttet en eller flere astronomiske instrumener som teleskoper, altså er dette rene forskningsobservatorier. JANTAR MANTAR Et interessant observatorium er Jantar Mantar i Jaipur i India som er på UNESCO s verdensarvliste. Anlegget ble bygget på 1700-tallet. Det som er interessant ved dette observatoriet er at anlegget ble bygget for observering av astronomiske posisjoner med det blotte øyet, altså for folk som kanskje ikke hadde så mye kunnskap om stjernehimmelen, men som bare var interessert. Anlegget består av 20 faste, monumentale instrumenter i mur. Instrumentene er en etterlikning av teleskopene og andre astronomiske instrumenter. Anlegget består av i alt 12 instrumenter, plassert etter de tolv stjernetegnene i den astrologiske zodiak. SONGSHAN På UNESCO s verdensarvliste finner man også det historiske monumentet, det hellige fjellet Songshan i Denfeng i Kina. Området er datert helt tilbake til Paleolitikum, altså tidlig steinalder, hvor det er funnet spor etter menneskelig aktivitet. Det ble sagt at dette var senteret for jord og himmel, og det eneste stedet i verden som var velegnet for nøyaktige astronomiske observasjoner. I dag er det ingen som vet helt sikkert Denfengs egentlige plassering, men forskerne mener at det ligger sør for fjelltoppene Shaoshi og Taishi som er en del av fjellet Songshan. Songshan ble sett på som sentrumet der jord møter himmel. Her foregikk 12

15 religiøse ritualer. Det er også i området rundt fjellet at observatoriet er plassert. KIELDER OBSERVATORY Et eksempel fra et observatorium tegnet i vår tid er Kilelder Observatory i Northumberland, England, og er tegnet av Charles Barclay Architects. Prosjektet er designet for både vitenskapsmannen og menigmann som er interessert i astronomi. Observatoriet består av to permanente teleskoper. SKIBOTN OBSERVATORIUM I Skibotn i Troms finner man et observatorium med det største optiske teleskopet i Norge. Observatoriet som tilhører Universitetet i Tromsø har i hovedsak vært brukt til forskning, undervisning og testing av utstyr. FOREST OBSERVATORY En annen type observatorier som er relevant i forhold til dette prosjektet er observatorier tilknyttet en eller flere naturfenomener gjennom en interaksjon med mennesker som ikke behøver å ha noen utdannelse for å observere, men bare interesse for naturen. Da tenker jeg observatorier designet i vår tid som ikke bare er tenkt til forskningsformål, men også som en ren opplevelse. Et eksempel på et slikt observatorie er Forest Observatory tegnet av Rintala Eggertson Arkitekter. Forest Observatory ligger i skogen i Kyushu i Japan, og er et utendørs museum. Prosjektet er designet for å la besøkende få observere naturen på en annen måte. Det er en invitasjon til å sitte ned og lytte, og på den måten hjelpe oss til å forstå naturen. Prosjektet tar opp lydene fra skogen og gir ly for persepsjon. Det indre rommet er et lukket, akustisk rom som tilrettelegger for stille konversasjon. Konseptet er basert på en observasjon av at å hviske noen ganger har en sterkere effekt enn å snakke høyt. 13

16 OPPSUMMERING Ut fra disse eksemplene kan observatorium deles inn under to hovedkategorier. Vi har observatorier bygget for helt konkrete vitenskapelige forskningsformål, ofte med tekniske instrumenter i fokus. På den andre enden av skalaen har vi observatorier til religiøse/rituelle formål som Stonehenge og observatoriet i Goseck. Under vår tid finner vi prosjekter der observatoriet er tolket på en mer menneskelig måte hvor enkeltmennesket uansett profesjon og kunnskaper blir invitert til å møte naturen gjennom et arkitektonisk språk f. eks. Forest Observatory av Rintala Eggertson Arkitekter. I sammenheng med min oppgave er det i dette feltet jeg finner inspirasjon til diplomen. Det å la enkeltindivider komme nærmere det omkringliggende naturlandskapet de befinner seg i tror jeg kan være bra for både kropp og sjel. I dagens stressende samfunn med stort ytre støy og karrierejag tror jeg, det er et økende behov for steder som inviterer mennesker til å sitte ned, lytte og bare være i omgivelsene. I hverdagens kjas og mas er det lett at man glemmer å ta seg tid til dette, å lytte til omgivelsene og samtidig seg selv. Et observatorium kan derfor tenkes å være et sted, en struktur som inviterer til observasjoner av naturfenomener for folk flest som har et ønske om å være i naturen. Funksjonen kan i dette tilfellet forstås som arkitektur der målet er at mennesket skal få mulighet til å oppleve en direkte interaksjon med seg og naturen. Det sanselige vil derfor være et særlig viktig aspekt ved et slikt prosjekt, i tillegg til forståelsen av tomt og landskapet hvor prosjektet er plassert. 14

17

18 The Deep, Jackson Pollock (1953)

19 TEMA MENNESKET OG ARKITEKTUREN MENNESKET OG LANDSKAPET

20

21 MENNESKET OG ARKITEKTUREN Hva skjer egentlig i møtet mellom mennesker og omgivelsene? Hvordan oppfatter og forstår vi den ytre fysiske verden ut fra en indre psykisk verden? Med utgangspunkt i Juhanii Pallasmaas The Eyes of the Skin vil jeg i dette kapittelet reflektere over hvordan mennesker sanser sine omgivelser, og henter inn informasjon fra omverdenen. Til slutt vil jeg diskutere emnet i en kort oppsummering der jeg beskriver temaets sammenheng med min oppgave. PERSEPSJON Menneskene forstår sine omgivelser og verden gjennom sansene. I følge Det Store Norske Leksikon forekommer sanseoppfatning eller persepsjon når menneskets sanseorganer påvirkes eller blir stimulert av omgivelsene på en eller annen måte (lyd, smak, lukt etc.). Samtidig som en ytre stimuli finner sted må også sansingen være gjenkjennelig i indre kognitive strukturer der den ytre påvirkningen kan passe inn. De indre kognitive strukturene styrer opptaket av informasjonen fra sansene. Dermed kan man si at sanseoppfatning er avhengig av hvordan vi og sanseorganene fungerer sammen så vel som hvordan omgivelsene egentlig er. Ut fra dette kan man forstå persepsjon som noe individuelt. Verden oppfattes ut fra et indre individuelt perspektiv, ut fra tidligere erfaringer gjennom livet. Verden oppfattes fra et personlig ståsted som ikke trenger å være likt for alle. En stor mengde av det sansene oppfatter lagres i vårt ubevisste. Vi klarer ikke å hente inn all informasjonen fra sansene bevisst, men vi henter likevel inn informasjonen som er lagret i vårt ubevisste. Denne informasjonen kan komme til uttrykk i kroppen som en plutselig reaksjon på noe, for eksempel en følelse av angst, ubehag eller glede som vi ikke vet hvor kommer fra, det bare dukket opp. My body is truly the navel of my world, not in the sense of the viewing point of the central perspective, but as the very locus of reference, memory, imagination and integration. Juhani Pallasmaa MENNESKET ER VERDENS NAVLE Å forstå verden ut fra en selv krever omgivelser som metter mer enn bare det visuelle inntrykket. I The Eyes of the Skin uttrykker Pallasmaa en bekymring over arkitekturens utvikling. Pallasmaa mener at mye av nåtidens arkitektur er skapt med fokus på det visuelle, og de resterende sansene har 19

22 ofte blitt nedprioritert. Til syvende og sist handler ikke arkitektur bare om å skape noe som ser fint ut, men det skal også tilfredstille andre sanser og dermed trigge fantasien og forestillingsevnen. SYNET I følge Pallasmaa er alle sansene like viktige. Synssansen på lik linje med andre sanser, henter inn informasjon i samhandling med de andre sansene. Dette gjør at vi ikke bare tolker omgivelsene ut fra hva vi ser, men også ut fra lukt, akustikk, bevegelse og stemning. Ved hjelp av alle sansene danner vi et helhetlig bilde på omgivelsene. I The Eyes of the Skin er synet beskrevet som sansen for distanse og separering. Berøring er sansen for intimitet og nærhet. Vi har en tendens til å lukke øynene ved veldig følelsesladede opplevelser, for eksempel når vi hører på musikk, kjærtegner våre kjære eller dagdrømmer. Dype skygger og mørke rom er viktige for å tone ned den visuelle skarpheten og trigge fantasien og forestillingsevnen. Vi trives best i omgivelser der vi kan gjemme oss litt bort og velge om vi vil være synlige eller ikke. I følge Pallasmaa har god arkitektur en klar differensiering mellom lys og skygge, verken for mye eller for lite av det ene er bra. AKUSTIKK Synet isolerer, men lyd innlemmer, synet er retningsbestemt og lyd er alle retninger. Synet er eksteriørt, men lyden skaper en opplevelse av noe interiørt. Hørselssanen er en mottakende sans. Bygninger reagerer ikke på vårt blikk, men de returnerer lyder tilbake til våre ører. Walter Ong sier at den sentrerte handlingen til lyd påvirker menneskets sansing av kosmos. Ved hjelp av lyden opplever vi dybden i rommet, og lyden omfavner oss med i en større helhet. Den meste essensielle auditive erfaringen skapt av arkitektur er stillhet. Arkitekturen presenterer konstruksjonprosessens dramaturgi stilnet til materie, rom og lys (f. eks sakrale rom som kirker, moskeer, kloster). I følge Pallasmaa er en sterk arkitektonisk opplevelse noe som stilner all eksteriør lyd, og det setter fokuset på vår eksistens. Som med all kunst, gjør arkitekturen oss oppmerksom på vår fundamentale ensomhet. Tiden vi lever i har mistet litt av denne stillheten. Vi har hele tiden så mye å gjøre at vi bare tenker på nåtiden og glemmer det å ta to skritt tilbake og lytte til oss selv og omgivelsene. Tiden mister sin varighet, og dermed mister vi vårt selv satt i en historisk helhetlig sammenheng. Vi glemmer å være tilstede i våre 20

23 liv. Arkitekturen frigjører oss fra nåtiden og lar oss erfare den sakte, legende flyten av tid. Arkitekturen setter oss i kontakt med historien og det som har vært, tiden står stille. Tid og rom er forbundet med hverandre gjennom stille rom mellom voldsomme søyler, og det lar oss forstå og sanse vår eksistens. LUKT Luktesansen er den sterkeste av alle sansene, og den trigger hukommelsen. Ethvert hjem har sin egen unike lukt, og en spesiell lukt kan gjøre at vi opplever rommet på nytt selv om vi helt har glemt det visuelle inntrykket av rommet. Nesen gjør at øynene husker. Materialitet spiller en viktig rolle for lukten i en bygning. Ekte naturlige materialer som stein, tre, leire avgir lukt og har en positiv effekt på innemiljøet i motsetning til kunstige materialer. BERØRING Hender er en komplisert organisme med egne ønsker, følelser, humør og beskjeftigelser (Rainer Maria Rilke, essay om Auguste Rodin). Man tenker gjennom hendene, i følge Heidegger. Huden leser teksturen, vekten, densiteten og temperaturen av materien. Når man ankommer et hus er førsteinntrykket av huset å ta i dørhåndtaket, akkurat som man håndhilser på bygningen før man går inn. Det å berøre svaberg oppvarmet av solen med bare føtter er en svært helende opplevelse der mennesket blir en del av naturens syklus. I The Eyes of the Skin mener Pallasmaa at det er en sterk identitet mellom naken hud og fornemmelsen av hjem. Erfaring av hjem er en essensiell intim erfaring av varme. Varmen rundt et ildsted er et rom for ultimat komfort og intimitet. Det er noe helt annet å kjenne varmen fra å bare se den. SMAK Det visuelle blir overført til smak gjennom noen bestemte farger og delikate detaljer som vekker den orale sansen. Delikate, polerte steinoverflater sanses av tungen. I følge Pallasmaa oppstår vår sanselige erfaring av verden først og fremst gjennom munnens interiør. Luis Barragahns prosjekter vekker ofte smakssansen, med vakre fargerike overflater. Pallasmaa mener at arkitektoniske erfaringer og opplevelser skal bringe verden inn til den mest intime kontakten med kroppen noe som skjer ved å vekke smakssansen. KROPPSLIG IDENTIFIKASJON Autensiteten til den arkitektoniske opplevelsen er 21

24 grunnlagt i det tektoniske språket til bygningen og det å konstruere noe for sansene. Vi måler verden ut fra vår kroppslige eksistens samtidig som verden dermed artikuleres og ordnes rundt kroppen. Vi er i konstant dialog med våre omgivelser og det er umulig å løsrive selvet fra dens romlige eksistens. Det forekommer hele tiden en interaksjon mellom kroppen i møte med kunst og arkitektur. Man kan se på kunsten som en annen person man konverserer med i møtet med kunstverket. Vi projiserer våre følelser inn i kunstverket og møter oss selv i kunsten. Slik er det også i møtet med andre mennesker, vi projiserer en del av oss selv i møtet med den andre. Å oppleve et kunstverk er en privat dialog mellom verket og betrakteren. Betrakteren projiserer og tillegger verket egen betydning ut fra sitt følelsessystem. Art is made by the alone for the alone Cyril Connolly ARKITEKTUR FOR SANSENE Ved siden av den rådende arkitekturen for øyet, er det også en haptisk arkitektur for musklene og huden. Det er arkitektur som lar oss kjenne igjen lyder, lukter og smaker. I følge Pallsmaa er Le Corbusiers arkitektur et eksempel på arkitektur som favoriserer det visuelle. Frank Lloyd Wrights og Alvar Aaltos arkitektur derimot er eksempler basert på en full gjenkjennelse av den kroppslige menneskelige tilstanden og instinktuelle reaksjoner gjemt i ubevisstheten. I dag finner vi dette hos arkitekter som Steven Holl og Peter Zumthor. Den primitive mann i forhistorisk tid brukte kroppens dimensjoner og proporsjoner da han bygget sitt først hjem. De essensielle evnene til å lage et bosted i tradisjonelle kulturer er basert på visdom og kunnskap om kroppen lagret i den haptiske hukommelsen. Slike evner var ikke noe man lærte gjennom teori, men gjennom egen erfaring. Kroppen vet og den husker. Arkitektonisk mening kommer fra arkaiske responser og reaksjoner som kroppen husker og sanser. Arkitekturen responderer ikke bare på vår funksjonelle, intellektuelle, sosiale nåtidsbehov, men det er også viktig å huske på våre iboende primitive behov som ligger latent i kroppen fra den tiden vi var jaktere og sankere. Følelsen av komfort, beskyttelse og hjem er noe som ligger iboende i kroppen fra generasjoner tilbake. Samtidig er det viktig at arkitekturen ikke bare handler om funksjonell, kroppslig og sanselig komfort, men at den også utfordrer oss. Distanse, 22

25 motstand og spenning må opprettholdes i relasjon med program, funksjon og komfort. BILDER PÅ HANDLING Kroppen beveger seg gjennom rom. Arkitektur er rammer rundt for en eller flere handlinger. Arkitektur handler om bevegelse og tilhører verb. En meningsfull arkitektonisk opplevelse er derfor ikke bare en serie med billedlige visualiseringer, men heller en helhetlig kroppslig og sanselig opplevelse der vi gjør ting. Hjemmet for eksempel er strukturert med forskjellige handlinger som å lage mat, sosialisere, lese, lagre, sove, og ikke strukturert rundt visuelle elementer. For eksempel brukte den kjente arkitekten Alvar Aalto verb når han snakket om arkitektur. Han snakket om det å entre et rom, og handlinger rundt dette, han nevnte aldri hvordan rommet så ut visuelt. Moderne arkitekturteori har hatt en tendens til å betrakte rom som et immaterielt objekt med materielle overflater i stedet for å forstå rom som dynamiske interaksjoner og interrelasjoner med brukerne. KROPPENS MIMIKK En ekte musiker spiller seg selv og ikke instrumentet. Musikken er noe som naturlig kommer til uttrykk uten at musikeren tenker over det. Kroppen vet hva den skal gjøre og gjør det. På samme måte, under designprosessen, setter arkitekten seg inn i en kontekst og føler gjennom kroppen bevegelse, balanse og skala. Når det ferdige bygget interagerer med brukeren, er det en speiling på det kroppslige sansende til arkitekten. Arkitekturen kommuniserer fra arkitektens kropp direkte til den som opplever arkitekturen kanskje århundrer senere. Å forstå arkitekturens skala impliserer en ubevisst måling gjennom ens egen kropp. Vi føler velbehag og beskyttelse når kroppen finner sin resonans i rom. ARKITEKTURENS OPPGAVE Den tidløse oppgaven til arkitektur er å skape legemliggjorte og levende eksistensielle metaforer som konkretiserer og strukturerer vår væren i verden Pallasmaa, The Eyes of the Skin All kunnskap og erfaringer vi gjør gjennom arkitektoniske opplevelser ligger i kroppen. Denne informasjonene er samlet opp gjennom vårt sanseapparat, og det er noe som skjer hele tiden og som vi ikke kan kontrollere bevisst. Det hjelper 23

26 oss å identifisere oss selv med omgivelsene og hvem vi er i verden. Arkitektur er kunsten å forene oss med verden i en dialog mellom omgivelsene og våre sanser. Vi må forstå hele den menneskelige tilstanden for å kunne skape god arkitektur, både det bevisste og det ubevisste, våre sanser, hvordan kroppen fungerer i relasjon med våre sanser og det rundt oss, mentalt og fysisk. OPPSUMMERING Med utganspunkt i sitatet over, vil min oppgave være en undersøkelse i hvordan vi som arkitekter kan skape eksistensielle metaforer som konkretiserer og strukturerer vår væren i verden. Et stort tema, beskrevet gjennom svulstige og fine ord. Spørsmålet blir da hvordan konkretiserer man slike svulstige beskrivelser? Tar ikke all arkitektur utganspunkt i hvordan vi sanser? Hvordan kombinere det med et observatorium? Som beskrevet tidligere vil funksjonen ikke bare ha en ytre verdi, men også et fokus innover på enkeltmennesket. Dermed blir det viktig å skape arkitektur som virkelig tar for seg menneskene som skal bruke bygningen. Dette er et prosjekt som krever en sterk innlevelse, helt ned på detaljnivå og det krever en sterk forståelse for hvordan vi sanser vår verden. Det handler om å kombinere synet med andre sanseaspekt slik at synet og det visuelle i arkitekturen ikke blir enerådene, men samsvarer med de andre sansene. Av den grunn er det ulike aspekter som vil være viktig for dette prosjektet. Konkret oppsummert vil dette være: - en lek mellom lys og skygge, for å fremheve lyset må man ha mørke - akustikk og gjenklang i samspill med materialer, samspill mellom stillhet og ulike lyder; ekko fra mennesker, lyder fra vind og vær - proporsjoner og skala i rom i forhold til menneskelige mål, spille på kontraster mellom åpent og lukket, innadvendt og utadvendt - berøring, materialitet, taktilitet, hvordan kjennes underlaget mot føttene? hvordan kjennes materialet? kontraster mellom varmt og kaldt, hardt og mykt - hva slags handling skal arkitekturen legge til rette for? hvilke opplevelser? hvilke verb finner du i dette prosjektet? 24

27

28 Grøtfjord, Kvaløya

29 MENNESKET OG LANDSKAPET Landskapet er noe gitt, noe som alltid er og alltid har vært. Hvordan forholder mennesket seg til landskapet? Hvordan tilpasser vi oss våre omgivelser og hvordan påvirker omgivelsene oss? I dette kapittelet vil jeg gå gjennom ulike typer landskapsbegreper og min forståelse av dette. Videre vil jeg diskutere i oppsummeringen hvordan temaet hører sammen med diplomprosjektet. LANDSKAPSFORSTÅELSE Landskap er et vidt begrep som brukes om forskjellige typer landskap gitt forskjellg betydning og mening. Vi har for eksempel kulturlandskap, naturlandskap, urbant landskap, politisk landskap, etnisk landskap og mentalt landskap. Hvordan vi ser på landskap har sammenheng med vår virkelighetsforståelse, i følge Michael Jones. Landskap kan forstås som objektivt eller subjektivt. I Jan Ingolf Kleppes hovedfagsoppgave fra 2000 forklarer Kleppe objektiv landskapsforståelse som landskap definert av målestokk. I dette tilfellet betrakes lanskapet som et fysisk bakgrunnsgrunnlag der sosiale handlinger finner sted. Mennesket er her et objekt i sine omgivelser og man skiller mellom landskap som et bakgrunnsteppe for menneskets handlinger og mennesket i seg selv. En intersubjektiv forståelse går ut på en helhetstankegang der mennesket forstås som en naturlig del av landskapet og ikke noe som kan skilles fra hverandre. Landskapet blir her tolket som den store meningsfyllte helheten som mennesket også er en del av. Innenfor en filosofisk sammenheng kan dette gjenkjennes i en fenomenologisk virkelighetsoppfatning som man finner igjen hos filosofer som Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre og Maurice Merleau-Ponty. Grovt fortalt kan fenomenologi forstås som en gren av filosofien som tar for seg de bakenforliggende strukturene for hvordan opplevelser skapes og hvordan verden erfares fra et subjektivt perspektiv. Det handler om å forstå at mennesket er en del av helheten på lik linje med natur, kultur, dyr, ting uten at noen av delene blir adskilt og fremmedgjort for hverandre. Ut fra dette standpunktet forklarer Jon Gunnar Blom (2012) at landskap kan forstås som relasjon mellom mennesker og steder for menneskelig aktivitet. Landskapet er ladet med mening, verdier og historier som blir tilgjengelig for mennesket i aktivitet i landskapet. MENNESKET Det ligger i menneskets natur å bygge, skape noe 27

30 i landskapet. Et landskap påvirket av menneskelig aktivitet eller et landskap der mennesket bevisst har satt tydelig spor etter seg i form av stier, veier, bygningsmasse, er slik jeg forstår det, under kategorien kulturlandskap. Det er ikke lenger et uberørt naturlandskap. Denne beskrivelsen kan dermed oppfattes slik at man her skiller mellom mennesket og landskapet. Blom referer til filosofen Anniken Greve som mener at dette skillet impliserer at mennesket er fundamentalt fremmed i naturen. Ved å se på menneskets skaperevne og kreativitet som et uttrykk for menneskets natur kan man forstå menneskets spor i naturen som en del av landskapet, og ikke som noe fremmed. Mennesket har til alle tider bygget ut fra et grunnleggende basalt behov for ly og beskyttelse fra omgivelsene, varme, trygghet og hvile. Hovedgrunnen til hvorfor de første menneskene på jorden bygget og hvorfor vi bygger i dag handler i bunn og grunn om å overleve. URBANT LANDSKAP Slik jeg forstår det, kan urbant landskap defineres som et menneskeskapt landskap med planlagte gater, veier og bygninger bygget for og av mennesker. Vi skaper et landskap for fellesskapet, der mennesker møtes, samles og diskuterer, deler idéer og tanker. Dette fører til at byen er med på å danne en felles identitet i følge Christian Norberg-Schulz i boken Melllom Jord og Himmel (1992). På den måten er byen et samlingssted hvor mennesker virker sammen fordi det felles sted gir en felles identitet uten at hvert enkelt individ blir like. Dette på grunn av de mange forskjellige valgmuligheter som finnes i byen. Det dannes en form for felles respekt for stedet mellom menneskene som bor i den samme byen. På den måten uttrykker byen i følge Chr. Norberg-Schulz at vi er sammen og har noe sammen. Det er viktig at hver by beholder sin karakteristikk; mangfoldighet kombinert med lokal egenart. I følge Norberg-Schulz blir det da mulig å være på jorden under himmelen uten å miste kontakt med stedets spesielle jord og himmel. Hvert sted har sin unike opplevelse av det som er mellom jord og himmel på akkurat det spesifikke stedet. Norberg-Schulzs kritikk går ut på at mye av det som har blitt bygget ikke har tatt hensyn til stedets egenart. Vi bygger for å tjene inn materielle goder der og da, og tenker ikke på omgivelsene og følgene av det vi bygger. Dette er noe man kan kjenne igjen i dag i mange byer som bygger bydeler med nye høyhus og fancy steder, men som står tomme. Er det et 28

31 resultat av for rask byutvikling? For at et sted skal kunne defineres som by, må stedet ha en viss form for tetthet. I Mellom Jord og Himmel uttaler Norberg-Schulz at det er ingen by uten at de forskjellige mulighetene er samlet! Dette betyr at bygningene i byen står nær hverandre slik at det er kort vei mellom mulighetene. Rommene de ulike bygningene danner er sluttetede rom som danner et inne. Man sier at man drar inn til byen. Byen skal oppleves gjennom ord som under, over, mellom, foran, bak, inni osv. bygningene i byen skal fortelle oss hvor vi er samtidig som de tolker det lokale uttrykket for vår allmenne tilværelse Chr. Norberg-Schulz Byen samler omverden og tolker denne satt i en større sammenheng og helhet. Et samlende sentrum kommer til uttrykk i et ordnet nett av primære urbane rom der noen plasser og tilknyttede bygninger er brennpunkter eller landemerker. Sekundære urbane rom bør bevare sin topologiske form og tilknytning til det lokale. Stedet skal fortelle oss hvor vi er uten navn eller andre beskrivelser, men ved at stedets karakteristiske egenart viser seg tydelig for oss. På den måten blir vår tilværelse på jorden under himmelen et konkret forhold som gir oss fotfeste (iflg. Chr. Norberg-Schulz). Det å ha et sted sammen består i at vi deler en slik egenart. Det å være her oppleves som å delta i et større fellesskap. Steder med sterk karakter har derfor en sterk sosialt integrerende virkning. Det har også en historisk verdi fordi stedet lever lenger enn sine innbyggere, vi knyttes til våre forfedre og utvikler samtidig nye idéer for fremtiden. I følge Chr. Norberg-Schulz (Mellom Jord og Himmel s. 68) blir byen et sted først når den samler meninger som går utover den lokale situasjon uten at den mister sine trygge røtter i denne. Identifikasjon med bymiljøet er en identifikasjon med muligheter. Det gir oss en forankring både i allmennmenneskelige forhold og i nærmiljøets spesielle karakter. MENTALT LANDSKAP OG VERDENSFORSTÅELSE Alle har en forestillingsevne. Det danner seg tanker og bilder i oss som hjelper oss med å få en oversikt over våre omgivelser. Vi danner oss såkalte mentale kart over landskapet. På den måten husker vi steder, gater, terreng. Hvordan hvert enkelt menneske opplever et landskap dannes ut fra hvert 29

32 enkelts individ indre bilder. Vi opplever verden og våre omgivelser gjennom oss selv, som en dialog mellom mennesket og omgivelser. For at en slik erfaring av at noe eksisterer skal finne sted, må man ifølge Descartes og Kant først ha erfart seg selv som noe eksisterende (Phenomenology of Perception, Maurice Merleau-Ponty, 1962). Bevisstheten er i dette tilfellet den absolutte sikkerheten på egen eksistens. Kant sier Jeg og verden er ett. Dette kan forstås ved at mennesket ikke kan skilles fra naturen som et utenforstående objekt, men er like mye en del av naturen som omgivelsene og landskapet. Alt hører sammen. Merleau-Ponty påpeker dette i Phenomenology of Perception ved å slå fast at sannheten ikke bare bor i det indre mennesket fordi det finnes ingen indre menneske. Mennesket er i verden og det er i verden at mennesket kjenner seg selv. Merleau- Ponty mener også at verden er totaliteten av alle ting og prosesser linket sammen av uformelle relasjoner. Det hjelper ikke å skille verden fra seg selv fordi verden er å finne i meg selv som en egen dimensjon i relasjoner hvor individet hele tiden plasserer seg selv. Dermed relaterer jeg et seg hele tiden til verden. Videre kritiserer Merleau-Ponty sensajonsalismen (sansingen) ved å si at den reduserer verden til at alt vi allikevel sanser egentlig er tilstander av oss selv. The world is not what I think, but what I live through Maurice Merleau-Ponty Å forstå verden kan på mange måter forklares som og samtidig forstå seg selv sett fra fenomenologiens ståsted. Alt er en helhet og mennesket er en del av denne helheten. OPPSUMMERING Chr. Norberg Schulz uttaler at menneskene bygger for å få fotfeste i tilværelsen. Huset samler verden og bringer den nærmere menneskene slik at vi kan bli kjent med den. Arkitektur har derfor også til oppgave å tilfredstille vårt behov for mening såvel som å være et nødvendig, funksjonelt tak over hodet. Livet er meningsfult når vi deler opplevelser og aktiviteter med andre mennesker, men opplevelsene og aktivitetene krever et egnet sted. Norberg-Schulz mener at stedet dermed er en integrerende del av eksistensen, og stedets mening er med på å bestemme vår tilværelse i verden. Mennesket må tilpasse seg og forstå sin omverden. Det interessante med dette i forhold til 30

33 diplomen er arkitektens rolle innenfor temaet. Det er ingen tvil om at arkitektene har et enormt ansvar om å virkelig forstå sine omgivelser og tolke dette ut fra en selv. Hvordan kan arkitektene videreformidle en slik forståelse til menigmann på gata? Hvordan kan temaet knyttes på funksjonen observatorium? Det er et ønske at prosjektet skal gi mulighet til å observere og reflektere over vår tid og menneskene i tiden. For dermed å utvikle en forståelse for omverdenen og våre omgivelser ut fra stedets egenart, ut fra hvordan stedet er akkurat der, mellom jord og himmel. 31

34

35 PROGRAM

36 PROGRAM I dette kapittelet vil jeg diskutere ulike referanseprosjekter med program som er interessant i forhold til diplomen. Til slutt vil jeg i en oppsummering komme frem til et forslag til et program som passer til dette prosjektet. Igjen vil spørsmålet omhandle hva kan et observatorium være? KRITERIER Til ønsket program har jeg kommet frem til noen kriterier for dette prosjektet. Det er ønskelig at prosjektet skal være et sted for de som har en interesse for og er nysgjerrig på å se nordlys om vinteren, midnattsol om sommeren, og oppleve den karakteristiske naturen i området. Det er viktig at programmet relateres til funksjonen observatorium slik at funksjonen ikke kommer i andre rekke, men kommer tydelig frem i prosjektet. Jeg har videre kommet frem til noen stikkord for prosjektet: rekreasjon kontemplasjon refleksjon opplevelse natur FOGO ISLAND INN Fogo Island Inn er et prosjekt tegnet av Saunders Architecture. Prosjektet ligger på Fogo Island i Newfoundland på nordøstkysten av Canada i Nord-Atlanteren. Her kan man oppleve stedets ville natur og sju årstider. Prosjektet er et samarbeid med Shorefast Foundation som arbeider for å trygge lokalsamfunnet og unngå at de yngre flytter fra stedet. Alt overskudd fra hotellet går derfor til lokalsamfunnet. I følge arkitektens beskrivelse ble prosjektet designet for å sikre øyas økonomiske og kulturelle overlevelse så vel som å skape et tidløst prosjekt designet for og på stedet. Prosjektet består av 29 rom, en restaurant, et bibliotek, en liten kino, lobby og et uavhengig kunstgalleri på bakkeplan. Over bakkeplan er det fire etasjer med rom. På toppen av bygninger finner man sauna og spa fasiliteter. For Shorefast Foundation har det hele tiden vært viktig å engasjere seg gjennom kunst og design i samarbeid med Fogo Island Arts. Deres engasjement adresseres til kritiske problemer relatert til kulturell, økonmisk og økologisk overlevelse av bygdesamfunn globalt over hele verden. Mange av gjestene som besøker stedet har hørt om det aktive kunst- og designmiljøet og kommer for å blant annet oppleve dette såvel som 34

37 stedet og naturen. FOGO ISLAND STUDIOS Som en del av bevaringen og utviklingen av kultur, kunst og design på Fogo Island, designet Saunders Architecture også seks atelier plassert forskjellige steder på øya. Både dette prosjektet og Fogo Island Inn handler om å legge til rette for bærekraftig turisme, og finne en annen måte å livnære seg på når den globale økonomiske krisen blant annet medførte en sterk økonomisk nedgang i fiskrinæringen noe som dermed ville medføre fraflytting og forgubbing av lokalsamfunnet på øya. Fogo Island Arts Corporation har til hovedmål å bevare øyas lokale tradisjoner. De seks studioene har fått navn etter sin form og plassering i landskapet; Long Studio, Tower Studio, Bridge Studio, Squish Studio, Short Studio og Fogo Studio. Prosjektene er tegnet med tanke på at kunstnere og designere kan komme å arbeide og bo der over en periode. Programmet er derfor veldig enkelt og består av kjøkken, lagringsplass, dusj, oppholdsrom. Prosjektene er tenkt så bærekraftig som mulig og er bygget med lokale materialer, solcellepanel, komposttoalett, vanntank, vedfyring. Materialer som er brukt er hovedasakelig i tre, og byggemåten er tilpasset det lokale klimaet. Størrelsen på atelierene varierer. Det største er Long Studio på 120 m2, og det minste er Squish Studio på 27,9 m2. JUVET LANDSKAPSHOTELL Juvet Landskapshotell i Valldal, Møre og Romsdal, er tegnet av Jensen & Skodvin Arkitekter og er en del av det nasjonale turistveiprosjektet. Prosjektet er basert på tanken om å lage et hotell uten noen ødeleggende inngrep i naturen for på den måten å benytte seg av steder som ellers ville vært utilgjengelig for folk på grunn av verneomsyn. Bærekraftig turisme er også her et passende stikkord. Hotellet består av enkeltstående rom eller små hytter med bad spredt utover et kupert terreng. I alt ni rom er ferdige, men i reguleringsplanen er det lagt til rette for flere. I tillegg til rommene består prosjektet av en separat badeavdeling med felles dusj og sauna bygget inn i bakken ved elva. OBSERVATORY HOUSE Observatoriehuset er designet i samarbeid med den mexikanske kunsteneren Gabriel Orozco og arkitekt Tatiana Bilbao. Prosjektet er plassert i Roca Blanca i Mexico. Boligen er bygget etter en 35

38 inspirasjon fra Jantar Mantar Observatoriet i Dehli. Tanken bak prosjektet var å skape et hjem inspirert av observatoriet, men brukt som en bolig. Det virker som om det visuelle i dette prosjektet er det viktige, og sammenhengen med funksjonen observatorium kommer dermed i andre rekke. SERPENTNE GALLERY PAVILION 2011 ute byens støy og mas. Paviljongen er derfor helt lukket rundt denne hagen, og man entret inn i prosjektet vekk fra luktene og byens støy, inn i en stille beskyttet hage der den eneste kontakten med omverdenen utenfor var rettet opp mot himmelen. SPHINX OBSERVATORIUM Paviljongen er designet av arkitekt Peter Zumthor for Serpentine Galleries i London. Tanken bak prosjektet var et ønske om å hjelpe de besøkende til å ta seg tid til å slappe av, observere og kanskje begynne å snakke igjen, kanskje ikke. Konseptet for paviljongen er hortus conclusus, et kontemplativt rom, en hage i en hage som stenger Sphinx observatoriet ligger 3571 m.o.h på en fjelltopp i Junfraujoch i Sveits. Observatoriet åpnet i 1937, og har siden den gang vært åpent for publikum hele året. Grunnen til dette er en godt utviklet infrastruktur og toglinjer som går høyt opp i fjellet. Fra Junfraujoch stasjon går det en heis opp skrenten til observatoriet inni fjellet. Selve 36

39 observatoriet er bygget på en bratt skrent midt blant høye fjelltopper. Observatoriet er et typisk vitenskapelig observatorium, bygget for forskning. Rundt observatoriet er det bygget en plattform der besøkende kan få en 360 graders utsikt til alpene, isbreen Great Aletsah Glacier og grønne daler lenger ned. Programmet består av fire laboratorium, mekanisk verksted, paviljong for kosmisk forskning, bibliotek, kjøkken, oppholdsrom, ti soverom, et bad, stasjon for værobservasjoner, to terrasser for vitenskapelige eksperimenter, en astronomisk og en meterologisk kuppel med teleskoper. OPPSUMMERING Ordet kontemplasjon kommer fra det latinske ordet contemplare og betyr å observere, studere grundig, selvfordypelse, grubling, dyp tenkning. Å kontemplere handler om å fremme en kontemplativ bevissthet i en ellers stressende hverdag. Å bli bevisst kroppens signaler, lytte til seg selv og dermed sine omgivelser. De meste vanligste steder for kontemplasjon som vi kjenner til i dag er hellige, sakrale steder som religiøse bygninger, beroligende hager eller rom for å søke ly fra et stressende og levende urbant senter. Ut fra dette og referanseprosjektene over, er det ønskelig med et program som fremmer funksjonen observatorium og samtidig drar med seg det kontemplative aspektet i prosjektet. Jeg ønsker derfor å skape et sted for kontemplasjon og ettertanke der hodet får hvile og menneskene får restituere fra en hektisk hverdag. Jeg ser for meg et prosjekt som fokuserer på de største kjennetegne i nord; midnattsol og nordlys, og som forklarer fenomene så vel som å gi de besøkende en egen individuell erfaring med fenomenene. Av den grunn vil programmet bestå av: faktadel (ytre, profan) - informasjon - utsillingsområde nordlys, midnattsol, stjernehimmel - undervisning/ foredragsrom fasiliteter - café/restaurant - toaletter individuell opplevelse (indre, sakral) - rom for ytre observasjoner på et individuelt plan - hagevandring: natur - rom for indre observasjoner; stille rom for kontemplasjon, refleksjon, rekreasjon, undring - overnatting (5-7 enkle boenheter som leies ut, 37

40 maks 8-15 m2 per enhet). Oppsummert kan man si at prosjektet er delt i to hoveddeler. Den ene delen er en ytre fysisk observasjon og opplevelse av konkrete naturfenomener, den profane delen. Den andre delen gir rom for en egen individuell opplevelse av de ytre fenomenene og samtidig en indre observasjon, den sakrale delen. Dette er konseptet i prosjektet. Tanken er at prosjektet skal være et sted for mennesker med en fasinasjon for stjernehimmelen, nordlyset og midnattsolen, som ønsker en opplevelse utenom det vanlige, for gammel og ung. Det er også ønskelig å gi et tilbud til de som ønsker å være der over lenger tid for å observere. Nordlys og midnattsol er naturfenomener som er avhengig av klarvær. Dermed kan man aldri garantere å få oppleve fenomenene, men ved å ha mulighet til å være på observatoriet over lengre tid er sjansen større. Jeg ønsker å skape et ærlig prosjekt der hovedfokuset er å tilrettelegge for en individuell erfaring og opplevelse av naturen for enkeltmennesket gjennom arkitektur. Kunstige projiseringer og fremstillinger av fenomene vil dermed ikke være aktuelt i dette prosjektet. Overnattingsdelen av prosjektet vil være plassert slik at de som besøker stedet over lengre tid ikke vil føle seg forstyrret av de som bare er der for noen timer. Prosjektet vil dermed også være en balansegang i overgangen mellom offentlig og privat hvor det offentlige representerer en ytre, felles opplevelse og der den private delen representerer en indre individuell opplevelse. Ut fra oppsummeringen over vil jeg poengtere at dette er bare et forslag til program, og tanker og ideer rundt program etter hvert som jeg har jobbet meg gjennom forarbeidet. Dette er ikke et endelig program. Jeg vil holde programmet åpent for endring etter hvert som tomteanalyser og hvordan jeg skal forholde meg til stedet utvikler seg i prosjektet. 38

TEMAHEFTE. om natur og miljø. Ansvarlig Olav B Lysklett, DMMH

TEMAHEFTE. om natur og miljø. Ansvarlig Olav B Lysklett, DMMH TEMAHEFTE om natur og miljø Ansvarlig Olav B Lysklett, DMMH Innholdsfortegnelse Forord 5 Hvorfor være ute i naturen? 6 Barn og natur 10 Barns naturopplevelse 11 Iskaldt møte - En praksisfortelling 11 Naturopplevelsens

Detaljer

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST Et utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold, førskolelærerutdanningen Hege Hansson, Thor K. Sanna, Turid T. Jansen, Gunnar Aasen Rapport 5 / 2005 Rapport 5 / 2005 Høgskolen

Detaljer

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju Det stille språket Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju 2011 Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp Live Solbrækken

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Bodil Engeset. Hvordan er det å være langrennsløper? Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Bodil Engeset. Hvordan er det å være langrennsløper? Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Bodil Engeset Hvordan er det å være langrennsløper? En fenomenologisk undersøkelse av langrennsopplevelser Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsoppgave

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. En kropp i endring. En studie av 12 åringers identitet og kropp i puberteten.

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. En kropp i endring. En studie av 12 åringers identitet og kropp i puberteten. Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave En kropp i endring En studie av 12 åringers identitet og kropp i puberteten. av Gunhild Hustad Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge Avdeling for

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Tidsskrift for INTEGRATIV TERAPI. Kreativitetsutvikling. Bevegelsesterapi. Aktiv analyse

Tidsskrift for INTEGRATIV TERAPI. Kreativitetsutvikling. Bevegelsesterapi. Aktiv analyse Tidsskrift for INTEGRATIV TERAPI OG SUPERVISJON 1/ 2009 Aktiv analyse Bevegelsesterapi Kreativitetsutvikling Innhold Tidsskrift for Integrativ terapi og supervisjon Leder 2 Av Silvia B. Grøndahl Redaksjonens

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Design av opplevelser: Faktorer som innvirker på opplevelsesskaping ved Skagen Hotell.

Design av opplevelser: Faktorer som innvirker på opplevelsesskaping ved Skagen Hotell. Design av opplevelser: Faktorer som innvirker på opplevelsesskaping ved Skagen Hotell. Emnekode: EK205E Dato: 19.05.14 Kandidatnr.: 14 Totalt antall sider: 77 Abstract This is the final assignment in my

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

10 Aldersdifferensiering Innsikt i barnas verden nøkkelen til et vellykket pedagogisk arbeid

10 Aldersdifferensiering Innsikt i barnas verden nøkkelen til et vellykket pedagogisk arbeid 10 Aldersdifferensiering Innsikt i barnas verden nøkkelen til et vellykket pedagogisk arbeid Linda Jolly Vi kan si om hendelser som har hatt betydning for oss at vi var på riktig sted til riktig tid. Alle

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen Det gode liv Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn Gro Berntsen Mastergradsoppgave Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 Forord

Detaljer

En lang skitur utenfor allfarvei, men hvorfor egentlig?

En lang skitur utenfor allfarvei, men hvorfor egentlig? En lang skitur utenfor allfarvei, men hvorfor egentlig? Hva er drivkraften bak kvinners søken etter vinterlige friluftslivsekspedisjoner? Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i idrett, friluftsliv

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer