c u r r i c u l u m v i t a e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "c u r r i c u l u m v i t a e"

Transkript

1 c u r r i c u l u m v i t a e personalia.. Navn: Tone Telnes Født: 1966 Adresse: Tordenskjoldsgate 6, 3921 Porsgrunn Tlf: utdanning Etterutdanning i samfunnsplanlegging i regi av Kommunenes Sentralforbund KS Samplan Det kgl. Danske kunstakademi, Afdeling for landskab Norges Landbrukshøgskule, Landskapsarkitektstudiet 1985 Universitetet i Oslo, examen philosophicum Bø Vidaregåande skule, studieretning for allmenne fag arbeidserfaring.. frå 2001 Medeigar i, landskapsarkitektar mnla Medeigar i Feste Lillehammer AS, landskapsarkitektar mnla 1993 Tilsett hjå Moen og Feste AS, landskapsarkitektar mnla, Gjøvik. Frå 1995 namneendring til Feste Lillehammer AS Stipendiat i Vannbruksplan for Telemarksvassdraget, interkommunalt samarbeid mellom kommunane Kviteseid, Seljord og Bø. Planoppgåver knytt til vassdrag Engasjement i Seljord kommune, planarbeid 1987 Anleggsgartnar Øivind Svendby, praksisjobb verv. frå 2008 Styreverv i Feste Kapp AS frå 2008 Styreverv i stiftinga Seljordspelet Styreverv i Styreverv i Feste Skien AS (frå 1. sept ) Kontaktperson i NLA (norsk landskapsarkitektforening), avd Telemark Styreverv i Seljord Kunstforening NLA sin representant i styret for Institutt for romkunst (IFR) Styreverv i Feste Lillehammer AS 1999 Kontaktperson i NLA (norsk landskapsarkitektforening), avd. Hedmark/Oppland it-kunnskapar AutoCad, Photoshop, Word, Exel, Power Point fagfelt..

2 Landskapsplanlegging i samband med stadutvikling og formgjeving av landskap og alle typer uterom. Idéutvikling, hovudplanar, detaljplanar, byggjeplanar og anbod. Analyser og konsekvensutgreiingar. Særleg interesse for kulturhistoriske landskap/anlegg og transformeringsprosjekt. Samarbeider med Grenland Friteater og Springer Kulturstudio AS med utgangspunkt i arbeidsmetode for kreativ by- og stadutvikling. Viktige referanseprosjekt er Stedsans og Seljord og sogene. Har arbeidd mykje med prosjekt knytt til vassdrag. 2 Referanseprosjekt: Natur- og kulturlandskap Landskapsanalyse for Lærdal I samband med KU-arbeid. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Sogn og Fjordane Lunde slusepark, Nome kommune Landskapsanalyse og heilskapsplan for parkområde knytt til Lunde sluse. Prosjektering av landskapsarbeida. Ramme om båttrafikk, camping og arrangement Dalen vassfront, Tokke kommune Landskapsanalyse og heilskapsplan for vassfronten frå Dalen brygge til elveosen. Prosjektering av tilrettelegging og landskapsarbeida Jomfruland, Kragerø kommune Kulturlandskapsanalyse og skjøtselsplan for Jomfruland. Oppdragsgjevar er Kragerø kommune og Jomfruland beitelag. Som del av arbeidet inngår dokumentering av det mytiske landskapet Konsekvensutgreiingar Ny E 16 gjennom Lærdal Tema landskap og kulturmiljø. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Sogn og Fjordane Kraftutbygging Tyin - Årdal Tema friluftsliv. Oppdragsgjevar Norsk Hydro Utfylling for nye næringsareal Gunnekleiv - Herøya Tema landskap. Oppdragsgjevar Herøya Industripark - Hydro Veg og landskap Rv 11 Hegstad - Kongsberg Landskapsanalyse som grunnlag for trasévalg. Stadanalyse Darbu. Oppdragsgjevar Statens Vegvesen Buskerud Alternative vegtraséar gjennom Nannestad Vurdering av landskapsmessige konsekvensar. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Akershus Miljøregisteringar i Oppland Registrering av landskapskvalitetar og problemsoner langs eksisterande riksvegar Ny E 16 gjennom Lærdal Reguleringsplan Lærdalsøyri -Borlo. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Sogn og Fjordane Tilknyttingsveg Darbu Landskapsmessige vurderingar for trasévalg knytt til ny tilknyttingsveg mellom Darbu og ny E 134. Samarbeid med Via Nova Kristiansand. Oppdragsgjevar Statens Vegvesen Buskerud Rv 4 Gjelleråsen Slattum Byggeplan. Oppdragsgjevar Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland Rv 222 Stange, ny rundkøyring Byggeplan for innpassing av ny rundkøyring i innkøyringa til Stange sentrum. Samarbeid med Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland Miljøgate gjennom Vrådal sentrum, Eidsto Byggeplan for miljøtilpassa gate gjennom Vrådal sentrum. Samarbeid med Interkonsult Telemark/Vestfold. Oppdragsgjevar Kvitesied kommune Rv 222 gjennom Tangen sentrum Byggeplan for sentrumsgate og bruløysing over jernbane. Samarbeid med Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland E 134 gjennom Høydalsmo sentrum Stadanalyse, regulering og byggeplan for miljøtilpassing av E 134 gjennom Høydalsmo sentrum. Samarbeid med Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland og Plankontoret Side 2 19/03/2009

3 3 Hallvard Homme AS. Oppdragsgjevar Tokke kommune Stadanalyser/Stadutvikling Hovudoppgåve om tettstadutvikling og identitet. Teoretisk oppgåve som gjennom historisk og visuell analyse tok for seg utvikling av ein tettstad med utgangspunkt i og i tråd med staden sine særdrag Stadanalyse og sentrumsplan for Ølen i Sunnhordland Oppdragsgjevar Ølen kommune Stadanalyse Naddvik, Årdal Oppdragsgjevar Bygdeutviklingsgruppa i Naddvik Stadanalyse Elnesvågen, Fræna kommune Oppdragsgjevar Fræna kommune Stadanalyse og reguleringsplan for Måløy sentrum, Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Oppdragsgjevar Vågsøy kommune Stadanalyse for Lavik, Høyanger kommune i Sogn og Fjordane Oppdragsgjevar Høyanger kommune og Statens vegvesen Sogn og Fjordane Stadanalyse for Rauland sentrum, Krossen Oppdragsgjevar Vinje kommune Stadanalyse for Karasjok tettstad, Finnmark Oppdragsgjevar Karasjok kommune Vidareføring i byggeplan for delar av sentrum våren Stadanalyse for Aurdal, Oppland Oppdragsgjevar Nord-Aurdal kommune Samarbeid med HSØ-arkitektkontor, Trondheim. Grunnlag for revisjon av kommunedelplan. Stadanalyse Kaupanger, Sogn og Fjordane Oppdragsgjevar Sogndal kommune Grunnlag for revisjon av kommunedelplan, reguleringsplanar og skjøtselplan for det freda området omkring Kaupanger Hovedgård Siljan sentrum, Telemark Ideskisser og -prinsipp for utvikling av Siljan sentrum utfrå eigenart og identitet. Grunnlag for diskusjon om kommunedelplanen. Oppdragsgjevar Siljan kommune Store landskapsinngrep/landskapsplanar V a s s k r a f t u t b y g g i n g: Dam Songa og Trolldalen, Vinje Landskapsplan for rehabilitering av steinfyllingsdammar. Oppdragsgjevar Statkraft SF Dam Botsvatn, Bykle Landskapsplan for rehabilitering av steinfyllingsdam. Oppdragsgjevar Agder Energi Dam Venemo og Bitdalen, Vinje Landskapsplanar for rehabilitering av steinfyllingsdammar. Oppdragsgjevar Statkraft SF Dam Øyse, Fyresdal Landskapsplanar for rehabilitering av steinfyllingsdam. Oppdragsgjevar Agder Energi Dam Bitdalen, Vinje Landskapsplanar for rehabilitering av steinfyllingsdam. Oppdragsgjevar Statkraft SF Rehabilitering av elva Måna, Rjukan Landskapsplan for Måna gjennom Vestfjorddalen; frå Dam Skarfoss gjennom Rjukan sentrum og vidare heile strekningen ut til Tinnsjøen. Overordna landskapstrekk, viktige stopp-punkt, turvegar langs elva, samanbindig på tvers av vassdraget, viktige blikkfang, vegetasjonsskjøtsel,tiltak for fisk. Samarbeid med Jan Heggenes HIT. Oppdragsgjevar Øst-Telemarken Brugseierforening Dam Gurivatn, Vinje Landskapsplan og visualisering for rehabilitering av gamal treverksdam. Oppdragsgjevar Statkraft SF Dam Poddevatn, Vinje Landskapsplan for rehabilitering av gamal treverksdam. Oppdragsgjevar Statkraft SF Parkeringsanlegg ved Synken, Mårvatn, Tinn Landskapsplan for innpassing av parkering med tilhøyrande anlegg. Oppdragsgjevar Statkraft SF Detaljplanlegging S e n t r u m s p l a n a r - b y r o m / p l a s s a r / t o r g: Sentrumsplan Elnesvågen, Fræna kommune Oppdragsgjevar Fræna kommune Side 3 19/03/2009

4 4 Byggeplan for Fagernes torg og dei sentrale parkeringsområda Oppdragsgjevar Nord-Aurdal kommune. Ferdigstilt hausten Byggeplan for sentrale delar av Otta sentrum, Sel kommune i Gudbrandsdalen Oppdragsgjevar Sel kommune Byggeplan Karasjok sentrum, Finnmark Oppdragsgjevar Karasjok kommune. Arbeid med byggeplan hausten 1999 og våren Byggeplan for Tingvoldtorget, Stange kommune i Hedmark Detaljplanar fram til anbodsdokument. Oppdragsgjevar Stange kommune Skisseprosjekt, forprosjekt og byggeplan for Rådhusamfiet i Porsgrunn Prosjektleiar for prosjektering, gjennomføring og realisering av Tusenårsstaden i Porsgrunn utfrå vinnarprosjektet i Water Citykonkurransen. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Trappa stod ferdig våren Sentrumsplan for Balestrand Detaljplanar med beskrivelse. Oppdragsgjevar Balestrand kommune Skisseprosjekt, forprosjekt og byggeplan for Kanalplassen, Arendal Prosjektlaiar for prosjektering av Kanalplassen i Arendal. Oppdragsgjevar Arendal kommune U t o m h u s a n l e g g: Utomhusanlegg Norsk Skieventyr, Morgedal Oppdragsgjevar Telemark fylkeskommune Anlegget stod ferdig Utomhusanlegg Sogndal lærarhøgskule, Fossbygget Prosjektering og anbod. Samarbeid med kunstnaren Tor Hvamen om utsmykking. Oppdragsgjevar Statsbygg Anlegget stod ferdig Utomhusanlegg Roverudmyra gjenvinningsanlegg, Lillehammer Detaljplan for landskapstiltak. Oppdragsgjevar GLØR Utomhusanlegg Agrosol gjenvinningsanlegg, Moss Detaljplan for landskapstiltak. Samarbeid med Sundby og Løvfald arkitektar. Oppdragsgjevar Agrosol Utomhusanlegg Sørheimsenteret, Hundorp Tomteanalyse og heilskapsplan. Prosjektering og anbod. Plan for sansehage. Samarbeid med HSØ Arkitekter AS, Trondheim. Oppdragsgjevar Sør-Fron kommune Utomhusanlegg Edwin Ruuds Hospital, Eidsberg Tomteanalyse og heilskapsplan. Prosjektering og anbod. Samarbeid med arkitektane Løvfald. Oppdragsgjevar Eidsberg kommune Utomhusanlegg ved Telemark fylkeshus, Skien Prosjektering og anbod. Samarbeid med arkitektkontoret Børve & Borchsenius AS. Oppdragsgjevar Telemark Fylkeskommune Utomhusanlegg ved Sykehuset Telemark Landskapsplanar for parkområde, inngangssoner, møteplassar, sansehagar, parkeringsplassar m.m. ved sjukehusa i Skien og i Kragerø. Prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Sykehuset Telemark HF Utomhusanlegg ved Borge skule, Porsgrunn Landskapsplanar for leik- og grøntområde, inngangssoner, parkeringsplassar m.m. ved Borge skule. Prosjektering og anbod. Samarbeid med Børve & Borchsenius arkitektar. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Utomhusanlegg ved Myrene skule, Porsgrunn Landskapsplanar for leik- og grøntområde, inngangssoner, atkomstområde m.m. ved Myrene skule. Prosjektering og anbod. Samarbeid med Børve & Borchsenius arkitektar. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Utomhusanlegg ved Porsgrunn vidaregåande skule Landskapsplanar for grøntområde, inngangssoner, atkomstområde, parkering m.m. ved Porsgrunn vidaregåande skule på Vallermyrene. Prosjektering og anbod. Samarbeid med Børve & Borchsenius arkitektar. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Utomhusanlegg ved Sykehuset Telemark Landskapsplanar for parkområde, atkomstområde, møteplassar, uteplassar knytt til nytt DPS-bygg m.m. ved sjukehuset i Porsgrunn. Prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Sykehuset Telemark HF Side 4 19/03/2009

5 5 Utomhusanlegg ved Men Tsee Khang, India Planar for det tibetanske sjukehuset i det tibetanske eksilsamfunnet i Dharmsala, India. Nært samarbeid med leiinga ved det tibetanske sjukehuset. Utvikling av tibetansk særpreg og identitet i materialbruk og utforming av uteromma omkring sjukehuset. Prosjektet er finansiert av Utomhusanlegg ved Gjerpen barneskole, Skien Skisseprosjekt, forprosjekt, byggeprosjekt, anbod for ombygging/nybygging av Gjerpen barneskole. Oppdragsgiver Skien kommune Utomhusanlegg ved Kragerø barne- og ungdomsskole Byggeprosjekt, anbod for ombygging/nybygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Oppdragsgjevar Kragerø kommune Utomhusanlegg ved Helle skole Byggeprosjekt, anbod for ombygging/nybygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Oppdragsgjevar Kragerø kommune Utomhusanlegg ved Kunnskapsverkstedet, Klosterøya i Skien Byggeprosjekt, enkel plan og opparbeiding av forplass. Bruk av gjenbrukselement og med industrielt uttrykk, i tråd med heilskapsplan for Ventande landskap som vi utarbeidde i Oppdragsgjevar Norske Skog/Klosterøya AS K y r k j e g a r d a r: Skrautvål kyrkjegard i Nord-Aurdal kommune Forprosjekt, reguleringsplanar, byggeplanar og anbodsdokument. Oppdragsgjevar Nord- Aurdal krk. fellesråd Fjordalen kyrkjegard i Hammerfest, Finnmark Utviding av eksisterande kyrkjegard, ny atkomst med bru over elva og parkeringsareal. Opdragsgjevar Hammerfest krk. fellesråd v/krk. verge. Byggeplan og anbod K u l t u r h i s t o r i s k e a n l e g g: Seljord kyrkje og landskap, Seljord i Telemark Restaurering av landskapet kyrkja ligg i. Samarbeid med kunstnaren Gunnar Torvund. Oppdragsgjevar Seljord krk. fellesråd v/krk. vergen Telemarkskanalen Arbeid med estetisk rettleiing for Telemarkskanalen. Forprosjekt, handbok og oppfylgjing av tiltak for enkeltanlegg Skien sluse prosjektering av sluseområdet Løveid sluse prosjektering av plass ved nedre sluseport, ventebrygge og ny parkeringsplass Øvre Løveid, Pollen prosjektering av bryggeanlegg og sittetrapper mot vatnet Kviteseid brygge - prosjektering av bryggeanlegg og scene mot vatnet Lunde sluseamfi - prosjektering av scene og amfi ved Lunde sluse Lunde sluseamfi scenetak Prosjektering av takløysing for scenen i sluseamfiet Bø muséum Enkel plan for uteområda med innpassing av lite uthus, uteplass, kanting langs fortau, liten park ved Rye-bauta. Oppdragsgjevar Bø Muséum P a r k a r: Lunde slusepark, Nome Landskapsplan for park, brygger, badeplassar, ny parkering, sluseamfi m.m. ved Lunde sluse. Forprosjekt, prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Nome kommune Dalen Vassfront, Tokke Landskapsplan for naturområde, turveg, park, brygger, badeplassar, fiskeplassar m.m. frå Dalen brygge til utløpet av Tokke-åi. Forprosjekt, prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Tokke kommune Lomodd-dokki, Seljord sentrum Landskapsplan for park, turveg, møteplassar og ny parkering i Seljord sentrum, Brøles. Forprosjekt, prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Seljord kommune og Myrene Park, Porsgrunn Plan for gangveg og parkområde som binder saman skuleanlegga på Vallemyrene. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Ventande landskap på Vestfronten, Klosterøya i Skien Temporært anlegg med bruk av eksisterande industrielement og gjenbruksmøblering. Opparbeidd som friområde og parkanlegg med Side 5 19/03/2009

6 6 industrielt uttrykk. Oppdragsgjevar Norske Skog/Klosterøya AS Hytte- og bustadområde Rondablikk, Gudbrandsdalen; Landskapsplan og reguleringsplan for hytteutbygging knytt til Rondablikk høgfjellshotell Tandberg, Østre Toten Skisseprosjekt med innpassing av husgrupper Knytt mot gamle husmannsplassar under garden Tandberg. Miljøtilpassa utbygging Borgestadholmen, Skien; Heilskapsplan og detaljplan for utbygging av leilighetar. Samarbeid med arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Vefaldåsen hytter, Seljord Reguleringsplan for hyttefelt ved Seljordsvatnet. Oppdragsgjevar grunneigar Anne og Helge Skaret Frydentopp, Porsgrunn Landskapsanalyse ift. utbygging av boliger omkring Frydentopp på Vestsida i Porsgrunn. Oppdragsgiver PBBL Foredrag Seminar om tettstadutvikling, Telemark fylkeskommune Seljord 1992 Forsøksringen for tettstadsutvikling i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune Måløy 1994 Førde 1997 Forsøksringen for tettstadsutvikling i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune Ålesund 1996 Molde 1998 Seminar om reiseliv- og hytteutbygging, Telmark fylkeskommune Bø i Telemark 2001 Presentasjon av vinnarprosjektet frå Water City International på Canallink-samling, EU-samarbeid i regi av Telmark fylkeskommune Skien mai 2005 Temadag om arbeid med stadane sine grøne område/grønstruktur i regi av Telmark fylkeskommune Lunde, september 2007 Rettleiarar Hytter Telemark Oppdrag for Telemarks fylkeskommune. Rettleiar som tek for seg tema hytteutbygging med Telemark som referanseområde. Oppdragsgjevar Telemark fylkeskommune Estetisk rettleiar for Telemarkskanalen Samarbeid med industridesigner. Oppdragsgjevar Kanalkoordinatoren for Telemarkskanalen Telemark i lys av vannet Bokprosjekt om Telemarkvassdraget i samarbeid med Øystein Dalland (kulturgeograf) og Olav Skjeldal (arkitekt). Historisk og estetisk dokumentasjon av viktige landskap, bygningsmiljø og samanhangar ved Telemarksvassdraget. Planmanual med råd for utforming og bevaring av viktige landskap, bygningsmiljø og samanhangar Grøne rammer grøne rom Oppdragsgjevar Telemark fylkeskommune. Rettleiar som tek for seg tema om grønstruktur; gjev viktige hugsereglar og viser gode døme på overordna grep og gode møteplassar Konkurransar/Parallelle oppdrag Sentrumsplan Lærdalsøyri, Parallelloppdrag. Idéutvikling og hovudgrep. Oppdragsgjevar Lærdal kommune Vidareført i byggeplan. Ferdigstilt hausten Tromsø sin 1000-årsstad Skansen Parallelloppdrag der oppgåva var å gje svar på formgjeving og vidareutvikling av det gamle festningsanlegget Skansen. Planar for utforming av byrommet omkring Skansen og opprusting av nordre bydel i Tromsø. Samarbeid med landskapsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, DK. Oppdragsgjevar Byantikvaren i Tromsø. November 2000 til februar «Grøne rammer, grøne rom», Side 6 19/03/2009

7 7 Water City International Skien- /Porsgrunnselva Lukka konkurranse der vi skulle jobbe konseptuelt med å finne gode grep for tilrettelegging og opparbeiding langs elva. Tilrettelegging av turveg-løysing med møteplassar og aktivitetar knytt mot elva. Utforming av parkområde på Lahelle og sentrale vassfrontar i Porsgrunn og Skien. Tone Telnes var prosjektleiar for ei breidt samansett gruppe med Feste Skien AS, arkitektane Børve & Borchsenius, landskapsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen DK, Grenland Friteater, kunstnar Marit Benthe Norheim, Øystein Dalland, Roger Halvorsen. Gjennomført våren Vinnarprosjekt. Kammerherreløkka, Porsgrunn Lukka konkurranse med utbyggjarar. Kollektivterminal, hotell, kulturhus, park og overordna grøne drag og gangforbindelsar i sentrum. Samarbeid med utbyggjar Petter Øygarden og Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS. Kreativ by- og stadutvikling "Stedsans" - Porsgrunn Deltek i Grenland friteater og Porsgrunn kommune sitt prosjekt om iscenesetting av Porsgrunn by knytt til markering av byjubileet "Sogelandet" - Øvre Telemark Deltek i arbeid med utstillingsprosjekt om sogeseiarar og mytiske landskap i regi av Landstadinstituttet og Seljord Kunstforening som del av prosjektet "Sogelandet" Seljord sentrum heilhetsplan («Grøne Seljord og sogene») Arbeid med heilskapleg plan for å vidareutvikle Seljord sentrum utfrå staden sine kvalitetar i fysiske omgjevnadar, segner, opplevingar, sosialt og kulturelt liv på staden. Arbeidsmetode kreativ stadutvikling. Igangsett juni Heilskapleg bygdeutviklingsprosjekt som går over fire år. Gjennomføring frå Vidareføring av "Stedsans" - Porsgrunn Deltek i Grenland friteater si vidareføring av prosjektet «Stedsans» over i evt. EU-prosjekt Side 7 19/03/2009

GRØNE RAMMER, GRØNE ROM om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane. Telemark Fylkeskommune

GRØNE RAMMER, GRØNE ROM om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane. Telemark Fylkeskommune GRØNE RAMMER, GRØNE ROM om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane Telemark Fylkeskommune Forfattar: Feste Grenland AS, landskapsarkitektar mnla v/tone Telnes Ansvarleg

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009.

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Vest-Telemarkrådet Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Sak 77/2009 Referat frå rådsmøte 13.oktober 2009. Sak 78/2009 Saker til møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 - Forslag til sakliste -

Detaljer

Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund

Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund UTDANNELSE 1997-2002 Norges Landbrukshøgskole, Institutt for Landskapsplanlegging, Landskapsforming

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG HERØY HERØY KOMMUNE KOMMUNE OPPGÅVEPROGRAM BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG PARALLELLOPPDRAG INVITASJON Særpreg, identitet og ynskje om vekst og utvikling av kystbyen Fosnavåg står sentralt når ein inviterer

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2006 1 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2006 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av

Detaljer

LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa.

LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa. LivOGlyst prosjektet «Alt skjer i Strandvik» Eit stadutviklingsprosjekt og førearbeid til rullering av kommuneplan for Fusa. temaoversikt Prosjekt og Deltakarar: deltakarar: Prosjekt Mål LivOGlyst i Strandvik

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

N y e m u l i g h e t e r

N y e m u l i g h e t e r N y e m u l i g h e t e r i by og bygd STEDSINNOVASJON attraksjon Kulturopplevelser kunst Nærfriluftsliv fortellinger INTERAKTIVE MØTEPLASSER LEIK kollektivknutepunkt bomiljø historie FOLKEHELSE landskap

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli?

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Kommuneplanen sin samfunnsdel er oppe til revisjon. Føremålet er å trekkje opp visjonar og mål for kommunen. Det vil seie at vi skal fortelja korleis vi meiner

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010 TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER Søknadsfrist 8. januar 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regionalavdelinga Side 2 Mål for verkemiddelbruken: I høve til Fylkesplanen 2005-2008

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer