c u r r i c u l u m v i t a e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "c u r r i c u l u m v i t a e"

Transkript

1 c u r r i c u l u m v i t a e personalia.. Navn: Tone Telnes Født: 1966 Adresse: Tordenskjoldsgate 6, 3921 Porsgrunn Tlf: utdanning Etterutdanning i samfunnsplanlegging i regi av Kommunenes Sentralforbund KS Samplan Det kgl. Danske kunstakademi, Afdeling for landskab Norges Landbrukshøgskule, Landskapsarkitektstudiet 1985 Universitetet i Oslo, examen philosophicum Bø Vidaregåande skule, studieretning for allmenne fag arbeidserfaring.. frå 2001 Medeigar i, landskapsarkitektar mnla Medeigar i Feste Lillehammer AS, landskapsarkitektar mnla 1993 Tilsett hjå Moen og Feste AS, landskapsarkitektar mnla, Gjøvik. Frå 1995 namneendring til Feste Lillehammer AS Stipendiat i Vannbruksplan for Telemarksvassdraget, interkommunalt samarbeid mellom kommunane Kviteseid, Seljord og Bø. Planoppgåver knytt til vassdrag Engasjement i Seljord kommune, planarbeid 1987 Anleggsgartnar Øivind Svendby, praksisjobb verv. frå 2008 Styreverv i Feste Kapp AS frå 2008 Styreverv i stiftinga Seljordspelet Styreverv i Styreverv i Feste Skien AS (frå 1. sept ) Kontaktperson i NLA (norsk landskapsarkitektforening), avd Telemark Styreverv i Seljord Kunstforening NLA sin representant i styret for Institutt for romkunst (IFR) Styreverv i Feste Lillehammer AS 1999 Kontaktperson i NLA (norsk landskapsarkitektforening), avd. Hedmark/Oppland it-kunnskapar AutoCad, Photoshop, Word, Exel, Power Point fagfelt..

2 Landskapsplanlegging i samband med stadutvikling og formgjeving av landskap og alle typer uterom. Idéutvikling, hovudplanar, detaljplanar, byggjeplanar og anbod. Analyser og konsekvensutgreiingar. Særleg interesse for kulturhistoriske landskap/anlegg og transformeringsprosjekt. Samarbeider med Grenland Friteater og Springer Kulturstudio AS med utgangspunkt i arbeidsmetode for kreativ by- og stadutvikling. Viktige referanseprosjekt er Stedsans og Seljord og sogene. Har arbeidd mykje med prosjekt knytt til vassdrag. 2 Referanseprosjekt: Natur- og kulturlandskap Landskapsanalyse for Lærdal I samband med KU-arbeid. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Sogn og Fjordane Lunde slusepark, Nome kommune Landskapsanalyse og heilskapsplan for parkområde knytt til Lunde sluse. Prosjektering av landskapsarbeida. Ramme om båttrafikk, camping og arrangement Dalen vassfront, Tokke kommune Landskapsanalyse og heilskapsplan for vassfronten frå Dalen brygge til elveosen. Prosjektering av tilrettelegging og landskapsarbeida Jomfruland, Kragerø kommune Kulturlandskapsanalyse og skjøtselsplan for Jomfruland. Oppdragsgjevar er Kragerø kommune og Jomfruland beitelag. Som del av arbeidet inngår dokumentering av det mytiske landskapet Konsekvensutgreiingar Ny E 16 gjennom Lærdal Tema landskap og kulturmiljø. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Sogn og Fjordane Kraftutbygging Tyin - Årdal Tema friluftsliv. Oppdragsgjevar Norsk Hydro Utfylling for nye næringsareal Gunnekleiv - Herøya Tema landskap. Oppdragsgjevar Herøya Industripark - Hydro Veg og landskap Rv 11 Hegstad - Kongsberg Landskapsanalyse som grunnlag for trasévalg. Stadanalyse Darbu. Oppdragsgjevar Statens Vegvesen Buskerud Alternative vegtraséar gjennom Nannestad Vurdering av landskapsmessige konsekvensar. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Akershus Miljøregisteringar i Oppland Registrering av landskapskvalitetar og problemsoner langs eksisterande riksvegar Ny E 16 gjennom Lærdal Reguleringsplan Lærdalsøyri -Borlo. Oppdragsgjevar Statens vegvesen Sogn og Fjordane Tilknyttingsveg Darbu Landskapsmessige vurderingar for trasévalg knytt til ny tilknyttingsveg mellom Darbu og ny E 134. Samarbeid med Via Nova Kristiansand. Oppdragsgjevar Statens Vegvesen Buskerud Rv 4 Gjelleråsen Slattum Byggeplan. Oppdragsgjevar Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland Rv 222 Stange, ny rundkøyring Byggeplan for innpassing av ny rundkøyring i innkøyringa til Stange sentrum. Samarbeid med Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland Miljøgate gjennom Vrådal sentrum, Eidsto Byggeplan for miljøtilpassa gate gjennom Vrådal sentrum. Samarbeid med Interkonsult Telemark/Vestfold. Oppdragsgjevar Kvitesied kommune Rv 222 gjennom Tangen sentrum Byggeplan for sentrumsgate og bruløysing over jernbane. Samarbeid med Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland E 134 gjennom Høydalsmo sentrum Stadanalyse, regulering og byggeplan for miljøtilpassing av E 134 gjennom Høydalsmo sentrum. Samarbeid med Statkraft Grøner AS, avd. Hedmark og Oppland og Plankontoret Side 2 19/03/2009

3 3 Hallvard Homme AS. Oppdragsgjevar Tokke kommune Stadanalyser/Stadutvikling Hovudoppgåve om tettstadutvikling og identitet. Teoretisk oppgåve som gjennom historisk og visuell analyse tok for seg utvikling av ein tettstad med utgangspunkt i og i tråd med staden sine særdrag Stadanalyse og sentrumsplan for Ølen i Sunnhordland Oppdragsgjevar Ølen kommune Stadanalyse Naddvik, Årdal Oppdragsgjevar Bygdeutviklingsgruppa i Naddvik Stadanalyse Elnesvågen, Fræna kommune Oppdragsgjevar Fræna kommune Stadanalyse og reguleringsplan for Måløy sentrum, Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Oppdragsgjevar Vågsøy kommune Stadanalyse for Lavik, Høyanger kommune i Sogn og Fjordane Oppdragsgjevar Høyanger kommune og Statens vegvesen Sogn og Fjordane Stadanalyse for Rauland sentrum, Krossen Oppdragsgjevar Vinje kommune Stadanalyse for Karasjok tettstad, Finnmark Oppdragsgjevar Karasjok kommune Vidareføring i byggeplan for delar av sentrum våren Stadanalyse for Aurdal, Oppland Oppdragsgjevar Nord-Aurdal kommune Samarbeid med HSØ-arkitektkontor, Trondheim. Grunnlag for revisjon av kommunedelplan. Stadanalyse Kaupanger, Sogn og Fjordane Oppdragsgjevar Sogndal kommune Grunnlag for revisjon av kommunedelplan, reguleringsplanar og skjøtselplan for det freda området omkring Kaupanger Hovedgård Siljan sentrum, Telemark Ideskisser og -prinsipp for utvikling av Siljan sentrum utfrå eigenart og identitet. Grunnlag for diskusjon om kommunedelplanen. Oppdragsgjevar Siljan kommune Store landskapsinngrep/landskapsplanar V a s s k r a f t u t b y g g i n g: Dam Songa og Trolldalen, Vinje Landskapsplan for rehabilitering av steinfyllingsdammar. Oppdragsgjevar Statkraft SF Dam Botsvatn, Bykle Landskapsplan for rehabilitering av steinfyllingsdam. Oppdragsgjevar Agder Energi Dam Venemo og Bitdalen, Vinje Landskapsplanar for rehabilitering av steinfyllingsdammar. Oppdragsgjevar Statkraft SF Dam Øyse, Fyresdal Landskapsplanar for rehabilitering av steinfyllingsdam. Oppdragsgjevar Agder Energi Dam Bitdalen, Vinje Landskapsplanar for rehabilitering av steinfyllingsdam. Oppdragsgjevar Statkraft SF Rehabilitering av elva Måna, Rjukan Landskapsplan for Måna gjennom Vestfjorddalen; frå Dam Skarfoss gjennom Rjukan sentrum og vidare heile strekningen ut til Tinnsjøen. Overordna landskapstrekk, viktige stopp-punkt, turvegar langs elva, samanbindig på tvers av vassdraget, viktige blikkfang, vegetasjonsskjøtsel,tiltak for fisk. Samarbeid med Jan Heggenes HIT. Oppdragsgjevar Øst-Telemarken Brugseierforening Dam Gurivatn, Vinje Landskapsplan og visualisering for rehabilitering av gamal treverksdam. Oppdragsgjevar Statkraft SF Dam Poddevatn, Vinje Landskapsplan for rehabilitering av gamal treverksdam. Oppdragsgjevar Statkraft SF Parkeringsanlegg ved Synken, Mårvatn, Tinn Landskapsplan for innpassing av parkering med tilhøyrande anlegg. Oppdragsgjevar Statkraft SF Detaljplanlegging S e n t r u m s p l a n a r - b y r o m / p l a s s a r / t o r g: Sentrumsplan Elnesvågen, Fræna kommune Oppdragsgjevar Fræna kommune Side 3 19/03/2009

4 4 Byggeplan for Fagernes torg og dei sentrale parkeringsområda Oppdragsgjevar Nord-Aurdal kommune. Ferdigstilt hausten Byggeplan for sentrale delar av Otta sentrum, Sel kommune i Gudbrandsdalen Oppdragsgjevar Sel kommune Byggeplan Karasjok sentrum, Finnmark Oppdragsgjevar Karasjok kommune. Arbeid med byggeplan hausten 1999 og våren Byggeplan for Tingvoldtorget, Stange kommune i Hedmark Detaljplanar fram til anbodsdokument. Oppdragsgjevar Stange kommune Skisseprosjekt, forprosjekt og byggeplan for Rådhusamfiet i Porsgrunn Prosjektleiar for prosjektering, gjennomføring og realisering av Tusenårsstaden i Porsgrunn utfrå vinnarprosjektet i Water Citykonkurransen. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Trappa stod ferdig våren Sentrumsplan for Balestrand Detaljplanar med beskrivelse. Oppdragsgjevar Balestrand kommune Skisseprosjekt, forprosjekt og byggeplan for Kanalplassen, Arendal Prosjektlaiar for prosjektering av Kanalplassen i Arendal. Oppdragsgjevar Arendal kommune U t o m h u s a n l e g g: Utomhusanlegg Norsk Skieventyr, Morgedal Oppdragsgjevar Telemark fylkeskommune Anlegget stod ferdig Utomhusanlegg Sogndal lærarhøgskule, Fossbygget Prosjektering og anbod. Samarbeid med kunstnaren Tor Hvamen om utsmykking. Oppdragsgjevar Statsbygg Anlegget stod ferdig Utomhusanlegg Roverudmyra gjenvinningsanlegg, Lillehammer Detaljplan for landskapstiltak. Oppdragsgjevar GLØR Utomhusanlegg Agrosol gjenvinningsanlegg, Moss Detaljplan for landskapstiltak. Samarbeid med Sundby og Løvfald arkitektar. Oppdragsgjevar Agrosol Utomhusanlegg Sørheimsenteret, Hundorp Tomteanalyse og heilskapsplan. Prosjektering og anbod. Plan for sansehage. Samarbeid med HSØ Arkitekter AS, Trondheim. Oppdragsgjevar Sør-Fron kommune Utomhusanlegg Edwin Ruuds Hospital, Eidsberg Tomteanalyse og heilskapsplan. Prosjektering og anbod. Samarbeid med arkitektane Løvfald. Oppdragsgjevar Eidsberg kommune Utomhusanlegg ved Telemark fylkeshus, Skien Prosjektering og anbod. Samarbeid med arkitektkontoret Børve & Borchsenius AS. Oppdragsgjevar Telemark Fylkeskommune Utomhusanlegg ved Sykehuset Telemark Landskapsplanar for parkområde, inngangssoner, møteplassar, sansehagar, parkeringsplassar m.m. ved sjukehusa i Skien og i Kragerø. Prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Sykehuset Telemark HF Utomhusanlegg ved Borge skule, Porsgrunn Landskapsplanar for leik- og grøntområde, inngangssoner, parkeringsplassar m.m. ved Borge skule. Prosjektering og anbod. Samarbeid med Børve & Borchsenius arkitektar. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Utomhusanlegg ved Myrene skule, Porsgrunn Landskapsplanar for leik- og grøntområde, inngangssoner, atkomstområde m.m. ved Myrene skule. Prosjektering og anbod. Samarbeid med Børve & Borchsenius arkitektar. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Utomhusanlegg ved Porsgrunn vidaregåande skule Landskapsplanar for grøntområde, inngangssoner, atkomstområde, parkering m.m. ved Porsgrunn vidaregåande skule på Vallermyrene. Prosjektering og anbod. Samarbeid med Børve & Borchsenius arkitektar. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Utomhusanlegg ved Sykehuset Telemark Landskapsplanar for parkområde, atkomstområde, møteplassar, uteplassar knytt til nytt DPS-bygg m.m. ved sjukehuset i Porsgrunn. Prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Sykehuset Telemark HF Side 4 19/03/2009

5 5 Utomhusanlegg ved Men Tsee Khang, India Planar for det tibetanske sjukehuset i det tibetanske eksilsamfunnet i Dharmsala, India. Nært samarbeid med leiinga ved det tibetanske sjukehuset. Utvikling av tibetansk særpreg og identitet i materialbruk og utforming av uteromma omkring sjukehuset. Prosjektet er finansiert av Utomhusanlegg ved Gjerpen barneskole, Skien Skisseprosjekt, forprosjekt, byggeprosjekt, anbod for ombygging/nybygging av Gjerpen barneskole. Oppdragsgiver Skien kommune Utomhusanlegg ved Kragerø barne- og ungdomsskole Byggeprosjekt, anbod for ombygging/nybygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Oppdragsgjevar Kragerø kommune Utomhusanlegg ved Helle skole Byggeprosjekt, anbod for ombygging/nybygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Oppdragsgjevar Kragerø kommune Utomhusanlegg ved Kunnskapsverkstedet, Klosterøya i Skien Byggeprosjekt, enkel plan og opparbeiding av forplass. Bruk av gjenbrukselement og med industrielt uttrykk, i tråd med heilskapsplan for Ventande landskap som vi utarbeidde i Oppdragsgjevar Norske Skog/Klosterøya AS K y r k j e g a r d a r: Skrautvål kyrkjegard i Nord-Aurdal kommune Forprosjekt, reguleringsplanar, byggeplanar og anbodsdokument. Oppdragsgjevar Nord- Aurdal krk. fellesråd Fjordalen kyrkjegard i Hammerfest, Finnmark Utviding av eksisterande kyrkjegard, ny atkomst med bru over elva og parkeringsareal. Opdragsgjevar Hammerfest krk. fellesråd v/krk. verge. Byggeplan og anbod K u l t u r h i s t o r i s k e a n l e g g: Seljord kyrkje og landskap, Seljord i Telemark Restaurering av landskapet kyrkja ligg i. Samarbeid med kunstnaren Gunnar Torvund. Oppdragsgjevar Seljord krk. fellesråd v/krk. vergen Telemarkskanalen Arbeid med estetisk rettleiing for Telemarkskanalen. Forprosjekt, handbok og oppfylgjing av tiltak for enkeltanlegg Skien sluse prosjektering av sluseområdet Løveid sluse prosjektering av plass ved nedre sluseport, ventebrygge og ny parkeringsplass Øvre Løveid, Pollen prosjektering av bryggeanlegg og sittetrapper mot vatnet Kviteseid brygge - prosjektering av bryggeanlegg og scene mot vatnet Lunde sluseamfi - prosjektering av scene og amfi ved Lunde sluse Lunde sluseamfi scenetak Prosjektering av takløysing for scenen i sluseamfiet Bø muséum Enkel plan for uteområda med innpassing av lite uthus, uteplass, kanting langs fortau, liten park ved Rye-bauta. Oppdragsgjevar Bø Muséum P a r k a r: Lunde slusepark, Nome Landskapsplan for park, brygger, badeplassar, ny parkering, sluseamfi m.m. ved Lunde sluse. Forprosjekt, prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Nome kommune Dalen Vassfront, Tokke Landskapsplan for naturområde, turveg, park, brygger, badeplassar, fiskeplassar m.m. frå Dalen brygge til utløpet av Tokke-åi. Forprosjekt, prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Tokke kommune Lomodd-dokki, Seljord sentrum Landskapsplan for park, turveg, møteplassar og ny parkering i Seljord sentrum, Brøles. Forprosjekt, prosjektering og anbod. Oppdragsgjevar Seljord kommune og Myrene Park, Porsgrunn Plan for gangveg og parkområde som binder saman skuleanlegga på Vallemyrene. Oppdragsgjevar Porsgrunn kommune Ventande landskap på Vestfronten, Klosterøya i Skien Temporært anlegg med bruk av eksisterande industrielement og gjenbruksmøblering. Opparbeidd som friområde og parkanlegg med Side 5 19/03/2009

6 6 industrielt uttrykk. Oppdragsgjevar Norske Skog/Klosterøya AS Hytte- og bustadområde Rondablikk, Gudbrandsdalen; Landskapsplan og reguleringsplan for hytteutbygging knytt til Rondablikk høgfjellshotell Tandberg, Østre Toten Skisseprosjekt med innpassing av husgrupper Knytt mot gamle husmannsplassar under garden Tandberg. Miljøtilpassa utbygging Borgestadholmen, Skien; Heilskapsplan og detaljplan for utbygging av leilighetar. Samarbeid med arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Vefaldåsen hytter, Seljord Reguleringsplan for hyttefelt ved Seljordsvatnet. Oppdragsgjevar grunneigar Anne og Helge Skaret Frydentopp, Porsgrunn Landskapsanalyse ift. utbygging av boliger omkring Frydentopp på Vestsida i Porsgrunn. Oppdragsgiver PBBL Foredrag Seminar om tettstadutvikling, Telemark fylkeskommune Seljord 1992 Forsøksringen for tettstadsutvikling i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune Måløy 1994 Førde 1997 Forsøksringen for tettstadsutvikling i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune Ålesund 1996 Molde 1998 Seminar om reiseliv- og hytteutbygging, Telmark fylkeskommune Bø i Telemark 2001 Presentasjon av vinnarprosjektet frå Water City International på Canallink-samling, EU-samarbeid i regi av Telmark fylkeskommune Skien mai 2005 Temadag om arbeid med stadane sine grøne område/grønstruktur i regi av Telmark fylkeskommune Lunde, september 2007 Rettleiarar Hytter Telemark Oppdrag for Telemarks fylkeskommune. Rettleiar som tek for seg tema hytteutbygging med Telemark som referanseområde. Oppdragsgjevar Telemark fylkeskommune Estetisk rettleiar for Telemarkskanalen Samarbeid med industridesigner. Oppdragsgjevar Kanalkoordinatoren for Telemarkskanalen Telemark i lys av vannet Bokprosjekt om Telemarkvassdraget i samarbeid med Øystein Dalland (kulturgeograf) og Olav Skjeldal (arkitekt). Historisk og estetisk dokumentasjon av viktige landskap, bygningsmiljø og samanhangar ved Telemarksvassdraget. Planmanual med råd for utforming og bevaring av viktige landskap, bygningsmiljø og samanhangar Grøne rammer grøne rom Oppdragsgjevar Telemark fylkeskommune. Rettleiar som tek for seg tema om grønstruktur; gjev viktige hugsereglar og viser gode døme på overordna grep og gode møteplassar Konkurransar/Parallelle oppdrag Sentrumsplan Lærdalsøyri, Parallelloppdrag. Idéutvikling og hovudgrep. Oppdragsgjevar Lærdal kommune Vidareført i byggeplan. Ferdigstilt hausten Tromsø sin 1000-årsstad Skansen Parallelloppdrag der oppgåva var å gje svar på formgjeving og vidareutvikling av det gamle festningsanlegget Skansen. Planar for utforming av byrommet omkring Skansen og opprusting av nordre bydel i Tromsø. Samarbeid med landskapsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, DK. Oppdragsgjevar Byantikvaren i Tromsø. November 2000 til februar «Grøne rammer, grøne rom», Side 6 19/03/2009

7 7 Water City International Skien- /Porsgrunnselva Lukka konkurranse der vi skulle jobbe konseptuelt med å finne gode grep for tilrettelegging og opparbeiding langs elva. Tilrettelegging av turveg-løysing med møteplassar og aktivitetar knytt mot elva. Utforming av parkområde på Lahelle og sentrale vassfrontar i Porsgrunn og Skien. Tone Telnes var prosjektleiar for ei breidt samansett gruppe med Feste Skien AS, arkitektane Børve & Borchsenius, landskapsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen DK, Grenland Friteater, kunstnar Marit Benthe Norheim, Øystein Dalland, Roger Halvorsen. Gjennomført våren Vinnarprosjekt. Kammerherreløkka, Porsgrunn Lukka konkurranse med utbyggjarar. Kollektivterminal, hotell, kulturhus, park og overordna grøne drag og gangforbindelsar i sentrum. Samarbeid med utbyggjar Petter Øygarden og Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS. Kreativ by- og stadutvikling "Stedsans" - Porsgrunn Deltek i Grenland friteater og Porsgrunn kommune sitt prosjekt om iscenesetting av Porsgrunn by knytt til markering av byjubileet "Sogelandet" - Øvre Telemark Deltek i arbeid med utstillingsprosjekt om sogeseiarar og mytiske landskap i regi av Landstadinstituttet og Seljord Kunstforening som del av prosjektet "Sogelandet" Seljord sentrum heilhetsplan («Grøne Seljord og sogene») Arbeid med heilskapleg plan for å vidareutvikle Seljord sentrum utfrå staden sine kvalitetar i fysiske omgjevnadar, segner, opplevingar, sosialt og kulturelt liv på staden. Arbeidsmetode kreativ stadutvikling. Igangsett juni Heilskapleg bygdeutviklingsprosjekt som går over fire år. Gjennomføring frå Vidareføring av "Stedsans" - Porsgrunn Deltek i Grenland friteater si vidareføring av prosjektet «Stedsans» over i evt. EU-prosjekt Side 7 19/03/2009

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

c u r r i c u l u m v i t a e

c u r r i c u l u m v i t a e c u r r i c u l u m v i t a e personalia.. Navn: Jan Oddvar Feste Født: 1943 Adresse: Langesund Tlf: 91 35 09 03 utdannelse 1963 Tomb Jordbruksskole, Østfold Agronom 1966 Statens gartnerskole Jensvoll,

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Betong i utemiljø, Porsgrunn

Betong i utemiljø, Porsgrunn Bratsberg brygge Betong i utemiljø, Porsgrunn Feste Grenland as landskapsarkitekter mnla Tekst: Lars Martin Sørli Foto: Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS (utlånt av Aaltvedt Betong AS) og Lars Martin Sørli

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE

Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE NOR_00473 Yes Kinck Gården, Bø i Telemark Bøgata 66 3800

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

LANDSKAPSFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 362 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 14 juni 2011. Foto: Visitrauland.com/Brimi

LANDSKAPSFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 362 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 14 juni 2011. Foto: Visitrauland.com/Brimi LANDKAPFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 32 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 4 juni 20 Foto: Visitraulandcom/Brimi Gang- og sykkelvei Haddland 2 Forord 2 BEKRIVELE ammenhenger 0 VURDERING Verdivurdering 2

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/8337 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 25.10.2007 065/07 WESKNU Planutvalget 27.11.2008 117/08 WESKNU Planutvalget 03.09.2009 077/09

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3 Høringsutkast

Detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3 Høringsutkast 7 Føresegner I medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3, Arendal kommune, Aust- Agder. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide Alle steder er attraktive På en eller annen måte

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden: Kjør E134 mot Seljord.

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS

2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS Referanseprosjekter: 2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS Ferielieligheter Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Bergen Bygg Eiendom Løvås Gård

Detaljer

Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle. Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester

Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle. Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester Voss kommune Voss kommune er med 1815 km2 den største kommunen i Hordaland fylke. Voss sentrum ligg ca 50

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

GRØNE RAMMER, GRØNE ROM om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane. Telemark Fylkeskommune

GRØNE RAMMER, GRØNE ROM om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane. Telemark Fylkeskommune GRØNE RAMMER, GRØNE ROM om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane Telemark Fylkeskommune Forfattar: Feste Grenland AS, landskapsarkitektar mnla v/tone Telnes Ansvarleg

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Tinn Kraft AS, 2,4 MW, 12 GWh Bjørn Lauritzen, daglig leder Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere Formålet er å bedrive en aktiv næringspolitikk

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark PROSJEKTPLAN 2010-2012 Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark På bakgrunn av erfaringar gjort i prosjektet fleire folk til Vest- - og bydeutviklingsprosjekt, ynskjer vi å fortsette satsinga på å skape bulyst

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Del 2: Satsingsområde: Næringsutvikling utvikling av det gode bosted

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Del 2: Satsingsområde: Næringsutvikling utvikling av det gode bosted Fylkesplan for 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Del 2: Satsingsområde: Næringsutvikling utvikling av det gode bosted Knut Vareide sforsking-bø Arbeidsrapport 33/2008 Innledning sforsking-bø har på oppdrag

Detaljer

Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene i Telemark. Oktober 2014 februar 2015 v/ Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark

Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene i Telemark. Oktober 2014 februar 2015 v/ Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene i Telemark Oktober 2014 februar 2015 v/ Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark Framdrift (1) Helsetilsynet bestemte landsomfattende tilsyn med folkehelsearbeid

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. TIL Hjemmelshavere Offentlige høringsorgan Vinje, den 18.03.2014 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. I medhold av 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven, og

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming 1 1.0 Innleiing Stord kommune har vore pilotkommune og ressurskommune frå 2005, og har denne visjonen: Stord kommune er eit samfunn for alle Stord kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vegbygging langs Mjøsa

Vegbygging langs Mjøsa Vegbygging langs Mjøsa Mjøsa Strandeierforening 19. mars 2015 Bjørn Hjelmstad Planleggingsleder E6 Biri-Otta 19.03.2015 Mjøsa Strandeierforening Hva skal jeg prate om Bestillingen: Statens vegvesen: Egen

Detaljer

SKJEMA: MAKRO SKALA STOR SKALA. som kan få støtte: STADANALYSE. som kan få støtte: KLÅRE FORMSVAR

SKJEMA: MAKRO SKALA STOR SKALA. som kan få støtte: STADANALYSE. som kan få støtte: KLÅRE FORMSVAR PROSJEKT GAUPNE STADANALYSE Presentasjon 5.november 2009 i Gaupne rådhus av Mona Steinsland, sivilarkitekt MNAL, rådgjevar, plan og samfunn regionalavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune, amanuensis

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -24-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Omdømme hva synes andre om stedet Identitet

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

SKIEN PÅ TUR HJELLEVANNET RUNDT

SKIEN PÅ TUR HJELLEVANNET RUNDT SKIEN PÅ TUR HJELLEVANNET RUNDT Kulturstien Hjellevannet rundt er en 5,6 km lang tur uten start eller ende rundt Hjellevannet. Turen går langs Hjellebrygga gjennom industri- og handelsområder på Klosterøya,

Detaljer

Telemarkskanalen som regionalpark

Telemarkskanalen som regionalpark Telemarkskanalen som regionalpark Kommunesamarbeid om landskap som ressurs telemarksforsking.no 1 1892 1861 Sluseanlegg Brygger Parkar Bygningar telemarksforsking.no 2 1 Kva er Telemark? Skisport Natur

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer