Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 2 of 22 Title: Elektrifisering av norsk sokkel - rigg konsept Rev.: 2 Made: SES REVISJONS ARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: 23.11.2007 Page: 2 of 22 Title: Elektrifisering av norsk sokkel - rigg konsept Rev.: 2 Made: SES REVISJONS ARK"

Transkript

1

2 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 2 of 22 REVISJONS ARK Rev. Årsak Side(r) 1 For kommentar - 2 For kommentar. Oppdatert topologikart. Vedlegg A. Smart Bøye teknisk informasjon erstattet med referanse til hjemmeside for Monitor Oil. Vedlegg E.

3 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 3 of 22 TABLE OF CONTENTS 1 INNLEDNING Generelt OPPSUMMERING Generelt Vanndyp Utstyrsvekt Kostnader SPESIFIKASJON AV RIGG KONSEPT Generelt Levetid og miljølaster Personell fasiliteter Plattform systemer Plassering av elektrisk omformerutstyr ELEKTRISK UTSTYR Vekt og dimensjoner Alternativ Delelektrifisering Alternativ Helelektrifisering Oppsummering av vekter VURDERING AV PLATTFORMSTYPER Bunnfaste installasjoner Semi-submersible flytende plattform Spar type flytende plattform Smart Bøye konsept KOSTNADSUNDERLAG Fabrikasjon Installasjon REFERANSER...22 VEDLEGG A VEDLEGG B VEDLEGG C VEDLEGG D VEDLEGG E VEDLEGG F Topologikart for norsk sokkel Kostnadsberegning Rigg konsept skisser Unitech utstyrsinformasjon Smart Bøye teknisk informasjon (Engelsk) Referanseprosjekter for fabrikasjonskostnader

4 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 4 of 22 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Global Maritime A/S (GM) har inngått et samarbeid med Unitech Power System AS for utvikling av riggkonsept. Oppstartsmøte var hos Unitech Power Systems 2. oktober 2007, hvor representant fra GM v/svein Erik Skribeland ble introdusert i prosjektet av Bjørn Bungum og Henry B. Raphael Unitech Power System AS har blitt forespurt av NVE om å analysere muligheter for å knytte kraft fra land til offshore installasjoner. Parallellt med dette er Unitech også engasjert av Oljedirektoratet, sammen med Novatech i utredning av elektrifisering av selve plattformene på norsk sokkel NVE ønsker en konseptuell studie av tekniske løsninger og kostnader for fremføring av elektrisk kraft fra land til ulike installasjoner offshore. GM bistår Unitech med denne konseptanalysen ved å etablere konseptløsninger og kostnadsoverlag for nødvendige offshore riggstrukturer Global Maritime skal definere spesifikasjoner og ukvalifiserte kostnadsoverslag. GM kostanadsestimat inkluderer all design, fabrikasjon og installasjon av offshore stuktur og nødvendige rigg systemer, bortsett fra elektrisk utstyr som tilhører omformerstasjonen og knytning mellom land og offshore installasjon Unitech skal spesifisere størrelse og vekt av omformerstasjoner samt tilknyttet hovedutstyr. Utgangspunktet er ubemannede installasjoner som fjernstyres fra land, men med nødvendige fasiliteter ombord for vedlikeholdskampanjer Bunnfaste installasjoner skal inkluderes med permanent gangvei, og dermed ikke innha noen flotell, livbåt eller helikopter fasilitet Elektrifiseringsutstyr har svært ulike størrelser og vekter. Basert på dette, samt redusert tidsrom for konsept rigg analysen, vil Global Maritime konsentrere seg om ytterpunktene mhp vekt og størrelser som input til rig konsept estimering Novatech og Unitech har definert i dette prosjektet fire områder på norsk sokkel, for muligheter av elektrifisering. Tre områder inngår i denne rigg konseptanalysen av Global Maritime; Sørlige Nordsjø, Midtre Nordsjø, Oseberg/Troll/Tampen. Det fjerde område definert av NVE er Norskehavet, hvor det er tiltenkt et landanlegg Sørlige Nordsjø er tiltenkt en 60Hz, DC omformer- og fordelingsstasjon (Total del 142MW, Total hel 290MW).

5 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 5 of Midtre Nordsjø er tiltenkt en DC omformer og fordelingsstasjon i nærhet av Grane for delelektrifisering med utgang både 50 og 60Hz ( 64MW), mens for helelektrifisering er det tiltenkt en 60Hz utgang, DC stasjon i sør ved Sleipner (100MW) For Oseberg/Tampen 50Hz AC er det tiltenkt kompenseringsreaktorer og fordelingsanlegg i nærhet av Troll C (total del: 102MW, total hel 201MW). For Oseberg/Tampen 60Hz DC er det tiltenkt en omformer og fordelingsstasjon i nærhet av Gullfaks (total del 303MW, total hel 648MW).

6 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 6 of 22 2 OPPSUMMERING 2.1 Generelt Rigg konsept for ulike lokasjoner og med tilhørende utstyrsdimensjoner og vekter har vært analysert og vurdert Rigg konseptene som er inkludert i denne analysen gjelder bunnfaste installasjoner, Spar type, Bøye type og Semi-sub For de minste havdypene er bunnfaste løsninger vurdert som mest hensiktsmessig, mens for andre havdyp er flere ulike alternativer gjennomgått. 2.2 Vanndyp Basert på informasjon om vanndyp på de aktuelle felter, ref Appendix A, er følgende utgangspunkt: 2.3 Utstyrsvekt Sørlige Nordsjø 70m Midtre Nordsjø, Hel DC 83m Midtre Nordsjø, Del DC 127m Oseberg / Tampen (DC) 138m Oseberg / Tampen (AC) 324m Vekten på elektrisk utstyr, som skal bæres av innretningen, varierer svært mye. Variasjonene er avhengige av påkrevet elektrisk kraft (delvis eller full elektrifisering) og leverings metode (AC eller DC) Vektene for elektrisk utstyr, som er brukt i denne studien, er gitt nedenfor. Vektinformasjonen er supplert av kunde for en del av installasjonene per , mens det også ble mottatt en oppdatering datert Lokasjon Metode (AC eller DC) Elektrifisering (delvis eller hel) Vekt elektrisk utstyr info (T) Sørlige Nordsjø DC Hel TBA 851 Sørlige Nordsjø DC Delvis TBA 495 Midtre Nordsjø DC Hel TBA 402 Midtre Nordsjø DC Delvis Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen DC Hel DC Delvis AC Delvis eller Hel Vekt elektrisk utstyr info (T)

7 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 7 of Et separat vektestimat for struktur modulvekt har blitt inkludert i tillegg til vekten av det elektriske utstyret Det er antatt at de flytende plattformene er normalt ubemannet, men det er tatt høyde for nød tilfluktssted og flotellfasiliteter, til bruk for vedlikeholdskampanjer. For de bunnfaste innretningene er det tatt høyde for tilknytning til eksisterende installasjon via en permanent gangbro Det er inkludert en kran med kapasitet 50T For alle, unntatt de største plattformene (Oseberg / Tampen DC), er utstyrets omriss så lite at det er unødvendig med en detaljert vurdering av layout. For elektriske utstyrsmoduler tilhørende Oseberg / Tampen DC er det antatt at modulene er plassert på to dekksnivåer. 2.4 Kostnader Vedlagt nedenfor er en tabell som viser totalkostander for de enkelt alternativene. Videre oppdeling og spesifisering av de enkelte kostnadene er gitt i Appendix B De vedlagt kostnader inkluderer et tillegg på 35% for å ta høyde for usikkerhet på dette konseptstadie Tabellen nedenfor viser en oversikt på totalkostnader basert på konseptløsning, lokasjon, vanndyp og utstyrsvekt. Utstyrsvekten inneholder vekter fra elektrifisering og rigg systemer. Beskrivelse Lokasjon Vanndyp (m) Utstyrsvekt (t) Total kostnad (NOK mill) Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Bunnfast Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for 50Hz AC Elektrifisering Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Spar Type Platform for Delelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for 50Hz AC Elektrifisering Oseberg / Tampen Bøye Type Plattform for 50Hz AC Elektrifisering Oseberg / Tampen Bøye Type Plattform for Delelektrifisering DC Midtre Nordsjo Tabell 2.1: Totalkostnader per konsepttype, og tilhørende lokasjon.

8 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 8 of 22 Installert kostnad vs vanndyp (inkl. 35% contingency, ekls. elektrisk utstyr) Installert Kostnad (NOK mill) Vanndyp (m) Bunnfast installasjon Semi-sub installasjon Spar installasjon Bøye installasjon Figur 2.1: Installert kostnad vs utstyrskostnad Installert kostnad vs utstyrsvekt (inkl. 35% contingency, eksl. elektrisk utstyr) Installert kostnad (NOK mill) Utstyrsvekt (t) Bunnfast installasjon Semi-sub installasjon Spar installasjon Bøye installasjon Figur 2.2: Installert kostnad vs vanndyp

9 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 9 of 22 3 SPESIFIKASJON AV RIGG KONSEPT 3.1 Generelt Delelektrifisering betyr å elektrifisere utstyr som allerede drives elektrisk. Derimot helelektrifisering betyr full elektrifisering av alt utstyr ombord på offshore installasjonen. Utstyrsvekter for omformere og elektriske anlegg estimeres av Unitech. 3.2 Levetid og miljølaster Det forutsettes en levetid på 30 år for omformerplattformene. Eventuell gjenbruk og muligheter for framtidig tilknytning til offshore vindmøllepark er ikke del av dette konsept studiet Plattformene skal designes slik at miljølaster (vind, strøm, bølger, etc.) ikke medføre redusert tigjengelighet sammenlignet med eksisterende produksjonsinnretninger på sokkelen Det forutsettes strenge krav til bevegelser og akselerasjoner, for flytende enheter, av hensyn til bl.a. kabel innføring i J-rør og terminering. 3.3 Personell fasiliteter Omformer-og fordelingsriggene skal normalt være ubemannede. For bunnfaste enheter forutsettes lokalisert inntil eksisterende innretninger med gangbro, og dermed uten behov for helidekk. For flytende rigger forutsettes krav om helidekk og begrenset hotellfasilitet, typisk brukt ved vedlikholdskampanjer. 3.4 Plattform systemer Omformerriggene skal ikke ha noen form for framdriftsmaskineri Omformerstasjonen krever følgende tilleggssystemer i tillegg til riggens generelle marine systemer: Helidekk (flytere) Hotellfasilitet (flytere) Kjølevannsystem for omformerstasjonen Reservekraft (ca 1MW) med fuel system Avbruddsfri kraft (UPS) Brannvann system; stor størrelse pga betydelig oljemengde tilhørende transformatorer og reaktorer. Antatt opptil 40-50T olje. Kontroll og sikkerhetssystemer

10 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 10 of 22 Krankapsitet 40-50T 3.5 Plassering av elektrisk omformerutstyr Utgangstransformatorer og kompensasjonsreaktorer utgjør omlag 50% av vekta til den elektriske omformerstasjonen, og dette kan plasseres på et lavere nivå i innretningen. Den resterende vekta for omformerene må plasseres på øvre nivå i egne elektro rom.

11 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 11 of 22 4 ELEKTRISK UTSTYR 4.1 Vekt og dimensjoner Informasjon mottatt av Unitech v/henry Raphael er inkludert nedenfor i dette kapittel med kursiv tekst, og danner basis for GM vurdeing av offshore installasjoner Det er også i ettertid mottatt ytterligere vekt -og utstyrsinformasjon, v/ Bjørn Bungum. Disse verdiene vil bli brukt som tilleggsinformasjon og inkludert i kostnadsberegningene. Informasjonen er inkludert i Vedlegg D. Sørlige nordsjo, Delelektrifisering: 495T (LxBxH: 23x21x T, 10x5x8-144T, 5.5x4.1x3.8-11T)142MW Sørlige nordsjø, Helelektrifisering: 495T (LxBxH: 23x21x14-340T, 13x6.6x T, 13x6.6x T)290MW Midtre Nordsjø, Helelektrifisering: 402T (32x18x14-117T, 12x5.5x T, 4.5x4.1x3.8-11T)100MW Midtre Nordsjø, Delelektrifisering: 264T (32x18x14-117T, 10x5x8-60T, 11x6x8-65T, 3x4.1x3.8-11T, 4.5x4.1x3.8-11T)64MW Oseberg/Tampen 60Hz Delelektrifisering: 1266T (42x23x14-720T, 13x24x10-324T, 12x4.5x3.7-12T, 5x9x5-210T )303MW Oseberg/Tampen 60Hz Helelektrifisering: 2202T (42x46x T, 25x24x10-324T, 18x4.5x3.7-18T, 18x9x5-420T)2x335MW Oseberg/Tampen 50Hz Delelektrifisering: 326T (13.5x9x5-315T, 5.5x4.1x T)120MW Oseberg/Tampen 50Hz Helelektrifisering: 326T(13.5x9x5-315T, 5.5x4.1x T)120MW 4.2 Alternativ Delelektrifisering DC transmisjon Den minste mottaksstasjonen befinner seg ved Grane. Den vil kreve en modul på (ca) 17 x 25 x 10 m (B x L x H) for vekselretteren, og plasseres på øvre dekk. Elektrisk utstyrsvekt vil være ca 200 tonn, Modulen krever også luftkjøler med varmeveksler plassert utenfor.. (generelt for all) På nedre dekk kan plasseres transformator med dimensjoner 4,5 x 3 x 5 m og vekt 73 tonn samt gassisolert kopplingsanlegg med dimensjoner 4 x 4,1 x 4,75 m og vekt ca 5 tonn. I tillegg kommer noe mindre hjelpeutstyr. Selv om ovennevnte utstyr har meget liten feilrate, må det være adgang til vedlikehold fra sidene, og for verste fall skifte av komponenter. (Transformatorer plasseres ofte på skinner).

12 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 12 of 22 Den største mottaksstasjonen vil være ved Gullfaks. Tilsvarende modul for vekselretteren vil ha dimensjoner 21 x 47 x 14 m og elektrisk utstyrsvekt ca 720 tonn. På nedre dekk kan på tilsvarende måte plasseres transformator og koplingsanlegg samt hjelpeutrustning. Transformatoren er estimert til 335 tonn og dimensjoner 9 x 5 x 9 m, og koplingsanlegget til 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m AC transmisjon Mottaksstasjon ved Troll C Det trengs her bare transformator og koplingsanlegg samt hjelpeutrustning. Transformator vekt ca 120 tonn og dimensjoner ca 6 x 4 x 5 m og koplingsanlegg vekt ca 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m 4.3 Alternativ Helelektrifisering DC transmisjon Den største omformerstasjonen vil være ved Gullfaks. Både av praktiske og driftsmessige årsaker vil det antagelig være hensiktsmessig å dele ytelsen på 3 parallelle enheter. Vekselretter modulene på øvre dekk er estimert til 3 x (36 x 31 x 14 m) og elektrisk utstyrsvekt 3 x 550 tonn På nedre dekk tilsvarende 3 stk transformatorer à 280 tonn 6,5 x 3,5 x 3,5 m og koplingsanlegg vekt ca 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m AC transmisjon Største mottaksstasjon offshore vil være ved Troll C. Den vil huse Koplingsanlegg vekt ca 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m 4 stk fasereaktorer med dimensjoner 7 x 4 x 4 m og vekt 18 tonn pr. stk

13 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 13 of Oppsummering av vekter Nedenfor er en tabell, per , som oppsummerer ustyrsvekter og dimensjoner i forhold til plassering på sokkelen, samt tilhørende havdyp. Manglende vektinformasjon skal skaleres av GM. Sokkel plassering Sørlige Nordsjø Midtre Nordsjø Oseberg / Tampen Elektrifisering DC/AC Equipment Depth (Delvis eller sizes (WxLxH) (m) hel) Effect Equip. Weight (T) m (MW) Delvis (DC) Hel (DC) Delvis (DC) x25x T, 4,5x3x5-73T, 4x4,1x4,75-5T Hel, nord (DC) Delvis, 50Hz ,5 6x4x5-120T, 324 (AC) 7x4x3,75-14,5T Hel, 50Hz ,5+4x18 6x4x5-324 (AC) 120T,7x4x3,75- Delvis, 60Hz (DC) Hel, 60Hz (DC) Norskehavet Delvis, 50Hz (AC) Hel, 50Hz (AC) 14,5, 7x4x ,5++ 21x47x14-720T, 9x5x9-335T, 7x4x3,75-14,5T 648 3x550+3x280+14,5++ 36x31x14-550, 6,5x3,5x3,5-280, 7x4x3,75-14, Shore location - > not in GM scope 211 Shore location - > not in GM scope

14 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 14 of Sammenligning mellom vekt og utstyrsinfo supplert til GM ved ulike faser i prosjektet, hvorav all info fortsatt er definert som foreløpig. Lokasjon Metode (AC eller DC) Elektrifisering (delvis eller hel) Vekt elektrisk utstyr info (T) Sørlige Nordsjø DC Hel TBA 851 Sørlige Nordsjø DC Delvis TBA 495 Midtre Nordsjø DC Hel TBA 402 Midtre Nordsjø DC Delvis Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen DC Hel DC Delvis AC Delvis eller Hel Vekt elektrisk utstyr info (T) De estimerte overside vektene som inkluderer rigg systemer er beskrevet nedenfor i dette avsnitt. Videre er vektene brukt som input i kostnadsberegningene, Vedlegg B. Alle vekter er i tonn. Lokasjon Metode (AC eller DC) Elektrifisering (delvis eller hel) Elektrisk utstyr Kjøle- vann system Brann- vann System Reservestrøm System UPS Control / Tele System Skidrail System Bulk div. system TOTAL UTSTYRS VEKT VEKT TIL KOST ESTIMERING (T) Sørlige Nordsjø DC Hel Sørlige Nordsjø DC Del Midtre Nordsjø DC Hel Midtre Nordsjø DC Del Oseberg / Tampen DC Hel Oseberg / Tampen DC Del Oseberg / Tampen AC Hel / Del

15 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 15 of 22 5 VURDERING AV PLATTFORMSTYPER 5.1 Bunnfaste installasjoner For alle lokasjoner, unntatt for de med største havdyp, har bunnfast installasjon (fagverkstårn) blitt vurdert som en mulighet Størrelse og vekt av en bunnfast installasjon er avhengig av vanndyp, miljølaster (vind, bølger og strøm) og vekt som skal supporteres av overside De analyserte riggene har overside vekter som generelt er små sammenlignet med andre rigger i Nordsjøen. Stålvekten for opsjonen med bunnfast installasjon, har blitt estimert ved å vurdere publisert informasjon av ulike installasjoner på den norske sokkelen for ulike tilhørende vanndyp. Det er kun vurdert installasjoner med lettere overside vekter, og uten et en stor mengde boreutstyr (som medfører økt miljølaster) For samtlige av de vurderte bunnfaste installasjonene er en fire-legget bunnstruktur passende. I realiteten vil en tre-legget bunnstruktur også være en mulighet for de letteste overside vektene, men dette er ikke antatt å ha noen signifikant effekt på kostnadsestimatene Bunnstrukturene vil bli supportert av 8 eller 12 installerte peler. Alle bunnstrukturer og overvekter er godt innenfor løftekapasitet til et semi-sub kranfartøy. Det er antatt at et kranfartøy kan installere bunnstruktur, peler og overdel i en og samme installasjonskampanje Til bunnfaste installasjoner er det inkludert et tillegg for en lettvekts supporterende dekksstruktur som kan bære de ulike utstyrsmodulene, hotellfasilitet, etc Elektrisk distribusjon og kontrolliner, til og fra plattformen, vil ledes gjennom et antall J-rør som opplagres av fagverkets tilhørende bunnstruktur. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk bunnfast installasjon.

16 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 16 of 22 Figur 5.1: Bunnfast installasjon. 5.2 Semi-submersible flytende plattform For Oseberg / Tampen lokasjonene har en konvensjonell, fire søyler semi-sub plattform, blitt vurdert som et alternativ. En semi-sub er en flytende plattform som er delvis neddykkbar For den største overside vekten, har semi-sub skrogvekt blitt estimert basert på data for plattform med tilsvarende dekkslast. Vekten har videre blitt nedskalert for lettere oversider Plattformen vil bli forankret med et 8 liners kjedeforankring bestående av 76mm kjetting og for det største vanndypet en kombinert wire / kjetting løsning. Kostnader har inkludert en nød hotell fasilitet, samt kranfasilitet, likt som for opsjonen med bunnfast installasjon Elektrisk og kontrollkabler er antatt å rekke oversiden via fleksible navlestrenger, supportert av fordelt oppdrift, med tilstrekkelig elastisitet til å håndtere utslag fra den flytende plattformen innenfor sitt forankringssystem. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk semi-sub installasjon.

17 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 17 of 22 Figur 5.2: Semi-sub flytende platform Spar type flytende plattform Som et alternativ til en semi-sub skrogform, er også en flytende spar type plattform vurdert. Informasjonen er basert på Sevan SSP300 skrog design, til tross for at et alternativ med større dybderiss og en mindre diameter ville bli like så effektivt På bakgrunn av økte miljølaster, sammenlignet med semi-sub plattform, er et 12 punkts forankringsarrangement antatt. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk spar installasjon.

18 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 18 of 22 Figur 5.3: Spar type flytende installasjon. 5.4 Smart Bøye konsept For områder hvor vektkrav er veldig lavt, er det vurdert et alternativ basert på Monitor Oil Smart Bøye konsept. Dette arrangementet består av en bøye, som er forankret via stramme vertikale wire, til et havbunnsgravitasjonsanker. Arrangementet er beskrevet i Vedlegg E For utstyrsvekter opp til 300T vil denne standard bøye dimensjonen være passende. Større vekter, opp til 500T, vil kreve en økt størrelse på bøyen En ulempe med bøyekonseptet er at adkomst kan kun oppnås med båt på båtlandingsplattformen. Båtoperasjonen er svært værutsatt og sensitiv, samt at personell kan kun være ombord i bøyen for en kort tidsperiode. En annen ulempe kan være at bøyen må slepes ut offshore i horisontal posisjon og at derfor alt internt utstyr må være istand til å transporteres i en slik posisjon. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk Smart Bøye installasjon.

19 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 19 of 22 Figur 5.4: Smart bøye installasjon.

20 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 20 of 22 6 KOSTNADSUNDERLAG 6.1 Fabrikasjon Til underlag for beregning av fabrikasjon er følgende markedsverdier antatt som dekkende: Enhet Rate (NOK) Navn Fabrikasjon Stål material kost t steel Stål fabrikasjon kost (enkel) (inkl anodes eller maling) t fab1 Stål fabrication kost (kompleks) (inkl. anoder el. maling) t fab2 Stål fabrikasjon kost (veldig kompleks - bøye) t fab3 Betong fabrikation kost t concrete Hotell modul, inkl. helidekk & livbåtstasjon m accom Forankringskjetting 76mm, grade K4 m chain Anker Stevpris 20 tonne anchor Forankringsvinsj - dobbel gypsy, inkl fairleads, controls winch Strekkfortøyning - 84mm coated strand (inkl koblinger) m tether Markedsverdiene for stålkostnad, som er benyttet som prisunderlag, er bl.a. basert på tilgjengelig publisert informasjon, inkludert i Vedlegg F. Valhall topside t, kontraktsverdi 950mill.: NOK per t Valhall bunnstruktur 7500t t, kontraktsverdi 450mill.: NOK per t Gjøa semi-sub skrog 14000t, kontraksverdi 900mill.: NOK per t Gjøa bolig modul 3600m 2, 100 mannn, kontraksverdi 450mill.: NOK per m 2 Skarv topside moduler 16000t, kontraktsverdi mill.: NOK per t Skarv FPSO skrog t, kontraksverdi mill.: NOK per t

21 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 21 of Installasjon Til underlag for beregning av installasjon er følgende markedsverdier benyttet: Enhet Rate (NOK) Navn Installasjon 300' x 90' transport lekter dag barge1 Stor transport lekter dag barge2 Sjøsikringer (inkl material kost) & løft rigging t sf Semi-sub kranbåt dag sscv Enskrogs kranbåt dag mcv Dykker supportbåt dag dsv ROV support / undervannskonstruksjonsfartøy dag rov Anker håndteringsbåt (inkl drivstoff & smøreolje) dag ahv Slepebåt (120t BP) (inkl drivstoff & smøreolje) dag tug Offshore operatører (manndag, inkl transport & support) dag lab

22 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 22 of 22 7 REFERANSER /1/ Monitor Oil Smart bøye konsept: /2/ Sevan Marine rigg konsept:

23 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: A1 APPENDIX A TOPOLOGIKART FOR NORSK SOKKEL

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B1 APPENDIX B KOSTNADSBEREGNING

33 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B2 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC 70 m 1500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 1700 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 1700 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 1200 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 1200 t J-tubes - material 150 t J-tubes - fabrication 150 t Piles - material 1600 t Piles - fabrication 1600 t Deck support structure - material 800 t Deck support structure - fabrication 800 t Equipment module steelwork - material 700 t Equipment module steelwork - fabrication 700 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 260 t Firewater system 130 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 250 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 6 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

34 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B3 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC 70 m 900 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 1600 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 1600 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 1100 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 1100 t J-tubes - material 150 t J-tubes - fabrication 150 t Piles - material 1400 t Piles - fabrication 1400 t Deck support structure - material 600 t Deck support structure - fabrication 600 t Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 150 t Firewater system 75 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 250 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 6 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

35 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B4 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC 83 m 750 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 1900 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 1900 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 1300 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 1300 t J-tubes - material 200 t J-tubes - fabrication 200 t Piles - material 1800 t Piles - fabrication 1800 t Deck support structure - material 550 t Deck support structure - fabrication 550 t Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 125 t Firewater system 60 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 300 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 6 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

36 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B5 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC 127 m 525 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 2500 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 2500 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 3000 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 3000 t J-tubes - material 250 t J-tubes - fabrication 250 t Piles - material 2800 t Piles - fabrication 2800 t Deck support structure - material 500 t Deck support structure - fabrication 500 t Equipment module steelwork - material 400 t Equipment module steelwork - fabrication 400 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 80 t Firewater system 40 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 450 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 7 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

37 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B6 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Bunnfast Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC 138 m 3500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 3600 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 3600 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 4600 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 4600 t J-tubes - material 300 t J-tubes - fabrication 300 t Piles - material 4800 t Piles - fabrication 4800 t Deck support structure - material 1400 t Deck support structure - fabrication 1400 t Equipment module steelwork - material 2000 t Equipment module steelwork - fabrication 2000 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 440 t Firewater system 330 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 30 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 800 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 600 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 9 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

38 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B7 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Bunnfast Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC 138 m 2000 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 3400 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 3400 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 4500 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 4500 t J-tubes - material 300 t J-tubes - fabrication 300 t Piles - material 4000 t Piles - fabrication 4000 t Deck support structure - material 800 t Deck support structure - fabrication 800 t Equipment module steelwork - material 1200 t Equipment module steelwork - fabrication 1200 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 260 t Firewater system 190 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 800 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 300 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 9 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

39 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B8 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC 138 m 3500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck semi-submersible hull - material t Bare deck semi-submersible hull - fabrication t Basic ballast system Mooring chain - 8 leg 76mm x 1200m 9600 m Anchors 8 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 2000 t Equipment module steelwork - fabrication 2000 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 440 t Firewater system 330 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 30 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 20 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

40 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B9 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC 138 m 3500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck SSP300 hull - material 7000 t Bare deck SSP300 hull - fabrication 7000 t Ballast system Mooring chain - 12 leg 76mm x 1200m m Anchors 12 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 2000 t Equipment module steelwork - fabrication 2000 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 440 t Firewater system 330 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 30 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 22 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

41 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B10 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC 138 m 2000 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck semi-submersible hull - material 9500 t Bare deck semi-submersible hull - fabrication 9500 t Basic ballast system Mooring chain - 8 leg 76mm x 1200m 9600 m Anchors 8 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 1200 t Equipment module steelwork - fabrication 1200 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 260 t Firewater system 190 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 20 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

42 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B11 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Spar Type Platform for Delelektrifisering, 60Hz DC 138 m 1100 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck SSP300 hull - material 7000 t Bare deck SSP300 hull - fabrication 7000 t Ballast system Mooring chain - 12 leg 76mm x 1200m m Anchors 12 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 1200 t Equipment module steelwork - fabrication 1200 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 260 t Firewater system 190 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 22 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

43 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B12 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for 50Hz AC Elektrifisering 324 m 625 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck semi-submersible hull - material 6000 t Bare deck semi-submersible hull - fabrication 6000 t Basic ballast system Mooring legs - 8 leg combined wire /chain x 1800m m Anchors 8 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 100 t Firewater system 50 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 20 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

44 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B13 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for 50Hz AC Elektrifisering 324 m 625 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck SSP300 hull - material 7000 t Bare deck SSP300 hull - fabrication 7000 t Ballast system Mooring chain - 12 leg 76mm x 1800m m Anchors 12 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 100 t Firewater system 50 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 22 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Document number: TBA Revision number: 1 Date: 19.06.2009 Prepared by: Mette Kristine Kanestrøm Date: 19.06.2009 Verified by: Pia P. Weider Date: 19.06.2009 Approved by: Stig Svalheim Date: 19.06.2009 Mulighetsstudie,

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø 15.11.2007 (Blank side) Report No: 200794-01 Classification: Begrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel:

Detaljer

1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8

1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8 Innhold 1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8 3.2 Prosjektoppfølging... 9 3.3 Kostnadsestimering... 10 3.4 Kontraktsformer...

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Offshoreteknologi-Maskinteknikk/ Marin-Undervannsteknologi Vår semesteret, 2007 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Bjørn

Detaljer

AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING.

AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Att.: Gunnar Hognestad Direct Tel.: Direct Fax: Date: 47-52 01 30 00 47-52 01 30 20 18-Feb-14 AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Petroleumstilsynet: Ingrid Årstad, Ingvill Røsland og Vidar Kristensen

Begrenset Fortrolig. Petroleumstilsynet: Ingrid Årstad, Ingvill Røsland og Vidar Kristensen Rapport Rapporttittel Rapportnummer Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030. Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

OPTIMERING AV ELEKTRISITETSFORBRUKET I HJEMMET

OPTIMERING AV ELEKTRISITETSFORBRUKET I HJEMMET Eksperter i Team 2010 Landsby 11 Smarte Nett Gruppe 4 Britt Standal, Alf Simen Sørensen, Knut Erik Vedahl, Harald Lund og Astrid Svarva OPTIMERING AV ELEKTRISITETSFORBRUKET I HJEMMET TET4850 Optimering

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP I NORSKE HAVNER RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 3.7.2009 31100596 Godkjent

Detaljer

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs Illustrasjon: Statoil Forfattere: Jonas Odland, Torgeir Moan, Carl Martin Larsen Olje- og gassutvinning til havs Havromsteknologi Innhold Innledning...2 Hvordan ble olje og gass dannet?...4 Hvordan finner

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting

Verdiskaping og sysselsetting Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar

Detaljer

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407 Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning October 2014 PL406 PL407 Bream area development 03 14.10.14 Issue for public consultation KTV / MIA CHC NB 02 10.10.14 Final issued for

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Status 2012 03.07.2013 Sammendrag Denne rapporten gir status på NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer