Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 2 of 22 Title: Elektrifisering av norsk sokkel - rigg konsept Rev.: 2 Made: SES REVISJONS ARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: 23.11.2007 Page: 2 of 22 Title: Elektrifisering av norsk sokkel - rigg konsept Rev.: 2 Made: SES REVISJONS ARK"

Transkript

1

2 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 2 of 22 REVISJONS ARK Rev. Årsak Side(r) 1 For kommentar - 2 For kommentar. Oppdatert topologikart. Vedlegg A. Smart Bøye teknisk informasjon erstattet med referanse til hjemmeside for Monitor Oil. Vedlegg E.

3 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 3 of 22 TABLE OF CONTENTS 1 INNLEDNING Generelt OPPSUMMERING Generelt Vanndyp Utstyrsvekt Kostnader SPESIFIKASJON AV RIGG KONSEPT Generelt Levetid og miljølaster Personell fasiliteter Plattform systemer Plassering av elektrisk omformerutstyr ELEKTRISK UTSTYR Vekt og dimensjoner Alternativ Delelektrifisering Alternativ Helelektrifisering Oppsummering av vekter VURDERING AV PLATTFORMSTYPER Bunnfaste installasjoner Semi-submersible flytende plattform Spar type flytende plattform Smart Bøye konsept KOSTNADSUNDERLAG Fabrikasjon Installasjon REFERANSER...22 VEDLEGG A VEDLEGG B VEDLEGG C VEDLEGG D VEDLEGG E VEDLEGG F Topologikart for norsk sokkel Kostnadsberegning Rigg konsept skisser Unitech utstyrsinformasjon Smart Bøye teknisk informasjon (Engelsk) Referanseprosjekter for fabrikasjonskostnader

4 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 4 of 22 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Global Maritime A/S (GM) har inngått et samarbeid med Unitech Power System AS for utvikling av riggkonsept. Oppstartsmøte var hos Unitech Power Systems 2. oktober 2007, hvor representant fra GM v/svein Erik Skribeland ble introdusert i prosjektet av Bjørn Bungum og Henry B. Raphael Unitech Power System AS har blitt forespurt av NVE om å analysere muligheter for å knytte kraft fra land til offshore installasjoner. Parallellt med dette er Unitech også engasjert av Oljedirektoratet, sammen med Novatech i utredning av elektrifisering av selve plattformene på norsk sokkel NVE ønsker en konseptuell studie av tekniske løsninger og kostnader for fremføring av elektrisk kraft fra land til ulike installasjoner offshore. GM bistår Unitech med denne konseptanalysen ved å etablere konseptløsninger og kostnadsoverlag for nødvendige offshore riggstrukturer Global Maritime skal definere spesifikasjoner og ukvalifiserte kostnadsoverslag. GM kostanadsestimat inkluderer all design, fabrikasjon og installasjon av offshore stuktur og nødvendige rigg systemer, bortsett fra elektrisk utstyr som tilhører omformerstasjonen og knytning mellom land og offshore installasjon Unitech skal spesifisere størrelse og vekt av omformerstasjoner samt tilknyttet hovedutstyr. Utgangspunktet er ubemannede installasjoner som fjernstyres fra land, men med nødvendige fasiliteter ombord for vedlikeholdskampanjer Bunnfaste installasjoner skal inkluderes med permanent gangvei, og dermed ikke innha noen flotell, livbåt eller helikopter fasilitet Elektrifiseringsutstyr har svært ulike størrelser og vekter. Basert på dette, samt redusert tidsrom for konsept rigg analysen, vil Global Maritime konsentrere seg om ytterpunktene mhp vekt og størrelser som input til rig konsept estimering Novatech og Unitech har definert i dette prosjektet fire områder på norsk sokkel, for muligheter av elektrifisering. Tre områder inngår i denne rigg konseptanalysen av Global Maritime; Sørlige Nordsjø, Midtre Nordsjø, Oseberg/Troll/Tampen. Det fjerde område definert av NVE er Norskehavet, hvor det er tiltenkt et landanlegg Sørlige Nordsjø er tiltenkt en 60Hz, DC omformer- og fordelingsstasjon (Total del 142MW, Total hel 290MW).

5 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 5 of Midtre Nordsjø er tiltenkt en DC omformer og fordelingsstasjon i nærhet av Grane for delelektrifisering med utgang både 50 og 60Hz ( 64MW), mens for helelektrifisering er det tiltenkt en 60Hz utgang, DC stasjon i sør ved Sleipner (100MW) For Oseberg/Tampen 50Hz AC er det tiltenkt kompenseringsreaktorer og fordelingsanlegg i nærhet av Troll C (total del: 102MW, total hel 201MW). For Oseberg/Tampen 60Hz DC er det tiltenkt en omformer og fordelingsstasjon i nærhet av Gullfaks (total del 303MW, total hel 648MW).

6 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 6 of 22 2 OPPSUMMERING 2.1 Generelt Rigg konsept for ulike lokasjoner og med tilhørende utstyrsdimensjoner og vekter har vært analysert og vurdert Rigg konseptene som er inkludert i denne analysen gjelder bunnfaste installasjoner, Spar type, Bøye type og Semi-sub For de minste havdypene er bunnfaste løsninger vurdert som mest hensiktsmessig, mens for andre havdyp er flere ulike alternativer gjennomgått. 2.2 Vanndyp Basert på informasjon om vanndyp på de aktuelle felter, ref Appendix A, er følgende utgangspunkt: 2.3 Utstyrsvekt Sørlige Nordsjø 70m Midtre Nordsjø, Hel DC 83m Midtre Nordsjø, Del DC 127m Oseberg / Tampen (DC) 138m Oseberg / Tampen (AC) 324m Vekten på elektrisk utstyr, som skal bæres av innretningen, varierer svært mye. Variasjonene er avhengige av påkrevet elektrisk kraft (delvis eller full elektrifisering) og leverings metode (AC eller DC) Vektene for elektrisk utstyr, som er brukt i denne studien, er gitt nedenfor. Vektinformasjonen er supplert av kunde for en del av installasjonene per , mens det også ble mottatt en oppdatering datert Lokasjon Metode (AC eller DC) Elektrifisering (delvis eller hel) Vekt elektrisk utstyr info (T) Sørlige Nordsjø DC Hel TBA 851 Sørlige Nordsjø DC Delvis TBA 495 Midtre Nordsjø DC Hel TBA 402 Midtre Nordsjø DC Delvis Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen DC Hel DC Delvis AC Delvis eller Hel Vekt elektrisk utstyr info (T)

7 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 7 of Et separat vektestimat for struktur modulvekt har blitt inkludert i tillegg til vekten av det elektriske utstyret Det er antatt at de flytende plattformene er normalt ubemannet, men det er tatt høyde for nød tilfluktssted og flotellfasiliteter, til bruk for vedlikeholdskampanjer. For de bunnfaste innretningene er det tatt høyde for tilknytning til eksisterende installasjon via en permanent gangbro Det er inkludert en kran med kapasitet 50T For alle, unntatt de største plattformene (Oseberg / Tampen DC), er utstyrets omriss så lite at det er unødvendig med en detaljert vurdering av layout. For elektriske utstyrsmoduler tilhørende Oseberg / Tampen DC er det antatt at modulene er plassert på to dekksnivåer. 2.4 Kostnader Vedlagt nedenfor er en tabell som viser totalkostander for de enkelt alternativene. Videre oppdeling og spesifisering av de enkelte kostnadene er gitt i Appendix B De vedlagt kostnader inkluderer et tillegg på 35% for å ta høyde for usikkerhet på dette konseptstadie Tabellen nedenfor viser en oversikt på totalkostnader basert på konseptløsning, lokasjon, vanndyp og utstyrsvekt. Utstyrsvekten inneholder vekter fra elektrifisering og rigg systemer. Beskrivelse Lokasjon Vanndyp (m) Utstyrsvekt (t) Total kostnad (NOK mill) Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Bunnfast Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for 50Hz AC Elektrifisering Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Spar Type Platform for Delelektrifisering, 60Hz DC Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for 50Hz AC Elektrifisering Oseberg / Tampen Bøye Type Plattform for 50Hz AC Elektrifisering Oseberg / Tampen Bøye Type Plattform for Delelektrifisering DC Midtre Nordsjo Tabell 2.1: Totalkostnader per konsepttype, og tilhørende lokasjon.

8 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 8 of 22 Installert kostnad vs vanndyp (inkl. 35% contingency, ekls. elektrisk utstyr) Installert Kostnad (NOK mill) Vanndyp (m) Bunnfast installasjon Semi-sub installasjon Spar installasjon Bøye installasjon Figur 2.1: Installert kostnad vs utstyrskostnad Installert kostnad vs utstyrsvekt (inkl. 35% contingency, eksl. elektrisk utstyr) Installert kostnad (NOK mill) Utstyrsvekt (t) Bunnfast installasjon Semi-sub installasjon Spar installasjon Bøye installasjon Figur 2.2: Installert kostnad vs vanndyp

9 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 9 of 22 3 SPESIFIKASJON AV RIGG KONSEPT 3.1 Generelt Delelektrifisering betyr å elektrifisere utstyr som allerede drives elektrisk. Derimot helelektrifisering betyr full elektrifisering av alt utstyr ombord på offshore installasjonen. Utstyrsvekter for omformere og elektriske anlegg estimeres av Unitech. 3.2 Levetid og miljølaster Det forutsettes en levetid på 30 år for omformerplattformene. Eventuell gjenbruk og muligheter for framtidig tilknytning til offshore vindmøllepark er ikke del av dette konsept studiet Plattformene skal designes slik at miljølaster (vind, strøm, bølger, etc.) ikke medføre redusert tigjengelighet sammenlignet med eksisterende produksjonsinnretninger på sokkelen Det forutsettes strenge krav til bevegelser og akselerasjoner, for flytende enheter, av hensyn til bl.a. kabel innføring i J-rør og terminering. 3.3 Personell fasiliteter Omformer-og fordelingsriggene skal normalt være ubemannede. For bunnfaste enheter forutsettes lokalisert inntil eksisterende innretninger med gangbro, og dermed uten behov for helidekk. For flytende rigger forutsettes krav om helidekk og begrenset hotellfasilitet, typisk brukt ved vedlikholdskampanjer. 3.4 Plattform systemer Omformerriggene skal ikke ha noen form for framdriftsmaskineri Omformerstasjonen krever følgende tilleggssystemer i tillegg til riggens generelle marine systemer: Helidekk (flytere) Hotellfasilitet (flytere) Kjølevannsystem for omformerstasjonen Reservekraft (ca 1MW) med fuel system Avbruddsfri kraft (UPS) Brannvann system; stor størrelse pga betydelig oljemengde tilhørende transformatorer og reaktorer. Antatt opptil 40-50T olje. Kontroll og sikkerhetssystemer

10 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 10 of 22 Krankapsitet 40-50T 3.5 Plassering av elektrisk omformerutstyr Utgangstransformatorer og kompensasjonsreaktorer utgjør omlag 50% av vekta til den elektriske omformerstasjonen, og dette kan plasseres på et lavere nivå i innretningen. Den resterende vekta for omformerene må plasseres på øvre nivå i egne elektro rom.

11 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 11 of 22 4 ELEKTRISK UTSTYR 4.1 Vekt og dimensjoner Informasjon mottatt av Unitech v/henry Raphael er inkludert nedenfor i dette kapittel med kursiv tekst, og danner basis for GM vurdeing av offshore installasjoner Det er også i ettertid mottatt ytterligere vekt -og utstyrsinformasjon, v/ Bjørn Bungum. Disse verdiene vil bli brukt som tilleggsinformasjon og inkludert i kostnadsberegningene. Informasjonen er inkludert i Vedlegg D. Sørlige nordsjo, Delelektrifisering: 495T (LxBxH: 23x21x T, 10x5x8-144T, 5.5x4.1x3.8-11T)142MW Sørlige nordsjø, Helelektrifisering: 495T (LxBxH: 23x21x14-340T, 13x6.6x T, 13x6.6x T)290MW Midtre Nordsjø, Helelektrifisering: 402T (32x18x14-117T, 12x5.5x T, 4.5x4.1x3.8-11T)100MW Midtre Nordsjø, Delelektrifisering: 264T (32x18x14-117T, 10x5x8-60T, 11x6x8-65T, 3x4.1x3.8-11T, 4.5x4.1x3.8-11T)64MW Oseberg/Tampen 60Hz Delelektrifisering: 1266T (42x23x14-720T, 13x24x10-324T, 12x4.5x3.7-12T, 5x9x5-210T )303MW Oseberg/Tampen 60Hz Helelektrifisering: 2202T (42x46x T, 25x24x10-324T, 18x4.5x3.7-18T, 18x9x5-420T)2x335MW Oseberg/Tampen 50Hz Delelektrifisering: 326T (13.5x9x5-315T, 5.5x4.1x T)120MW Oseberg/Tampen 50Hz Helelektrifisering: 326T(13.5x9x5-315T, 5.5x4.1x T)120MW 4.2 Alternativ Delelektrifisering DC transmisjon Den minste mottaksstasjonen befinner seg ved Grane. Den vil kreve en modul på (ca) 17 x 25 x 10 m (B x L x H) for vekselretteren, og plasseres på øvre dekk. Elektrisk utstyrsvekt vil være ca 200 tonn, Modulen krever også luftkjøler med varmeveksler plassert utenfor.. (generelt for all) På nedre dekk kan plasseres transformator med dimensjoner 4,5 x 3 x 5 m og vekt 73 tonn samt gassisolert kopplingsanlegg med dimensjoner 4 x 4,1 x 4,75 m og vekt ca 5 tonn. I tillegg kommer noe mindre hjelpeutstyr. Selv om ovennevnte utstyr har meget liten feilrate, må det være adgang til vedlikehold fra sidene, og for verste fall skifte av komponenter. (Transformatorer plasseres ofte på skinner).

12 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 12 of 22 Den største mottaksstasjonen vil være ved Gullfaks. Tilsvarende modul for vekselretteren vil ha dimensjoner 21 x 47 x 14 m og elektrisk utstyrsvekt ca 720 tonn. På nedre dekk kan på tilsvarende måte plasseres transformator og koplingsanlegg samt hjelpeutrustning. Transformatoren er estimert til 335 tonn og dimensjoner 9 x 5 x 9 m, og koplingsanlegget til 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m AC transmisjon Mottaksstasjon ved Troll C Det trengs her bare transformator og koplingsanlegg samt hjelpeutrustning. Transformator vekt ca 120 tonn og dimensjoner ca 6 x 4 x 5 m og koplingsanlegg vekt ca 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m 4.3 Alternativ Helelektrifisering DC transmisjon Den største omformerstasjonen vil være ved Gullfaks. Både av praktiske og driftsmessige årsaker vil det antagelig være hensiktsmessig å dele ytelsen på 3 parallelle enheter. Vekselretter modulene på øvre dekk er estimert til 3 x (36 x 31 x 14 m) og elektrisk utstyrsvekt 3 x 550 tonn På nedre dekk tilsvarende 3 stk transformatorer à 280 tonn 6,5 x 3,5 x 3,5 m og koplingsanlegg vekt ca 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m AC transmisjon Største mottaksstasjon offshore vil være ved Troll C. Den vil huse Koplingsanlegg vekt ca 14,5 tonn og dimensjoner 7 x 4 x3,75 m 4 stk fasereaktorer med dimensjoner 7 x 4 x 4 m og vekt 18 tonn pr. stk

13 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 13 of Oppsummering av vekter Nedenfor er en tabell, per , som oppsummerer ustyrsvekter og dimensjoner i forhold til plassering på sokkelen, samt tilhørende havdyp. Manglende vektinformasjon skal skaleres av GM. Sokkel plassering Sørlige Nordsjø Midtre Nordsjø Oseberg / Tampen Elektrifisering DC/AC Equipment Depth (Delvis eller sizes (WxLxH) (m) hel) Effect Equip. Weight (T) m (MW) Delvis (DC) Hel (DC) Delvis (DC) x25x T, 4,5x3x5-73T, 4x4,1x4,75-5T Hel, nord (DC) Delvis, 50Hz ,5 6x4x5-120T, 324 (AC) 7x4x3,75-14,5T Hel, 50Hz ,5+4x18 6x4x5-324 (AC) 120T,7x4x3,75- Delvis, 60Hz (DC) Hel, 60Hz (DC) Norskehavet Delvis, 50Hz (AC) Hel, 50Hz (AC) 14,5, 7x4x ,5++ 21x47x14-720T, 9x5x9-335T, 7x4x3,75-14,5T 648 3x550+3x280+14,5++ 36x31x14-550, 6,5x3,5x3,5-280, 7x4x3,75-14, Shore location - > not in GM scope 211 Shore location - > not in GM scope

14 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 14 of Sammenligning mellom vekt og utstyrsinfo supplert til GM ved ulike faser i prosjektet, hvorav all info fortsatt er definert som foreløpig. Lokasjon Metode (AC eller DC) Elektrifisering (delvis eller hel) Vekt elektrisk utstyr info (T) Sørlige Nordsjø DC Hel TBA 851 Sørlige Nordsjø DC Delvis TBA 495 Midtre Nordsjø DC Hel TBA 402 Midtre Nordsjø DC Delvis Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen Oseberg / Tampen DC Hel DC Delvis AC Delvis eller Hel Vekt elektrisk utstyr info (T) De estimerte overside vektene som inkluderer rigg systemer er beskrevet nedenfor i dette avsnitt. Videre er vektene brukt som input i kostnadsberegningene, Vedlegg B. Alle vekter er i tonn. Lokasjon Metode (AC eller DC) Elektrifisering (delvis eller hel) Elektrisk utstyr Kjøle- vann system Brann- vann System Reservestrøm System UPS Control / Tele System Skidrail System Bulk div. system TOTAL UTSTYRS VEKT VEKT TIL KOST ESTIMERING (T) Sørlige Nordsjø DC Hel Sørlige Nordsjø DC Del Midtre Nordsjø DC Hel Midtre Nordsjø DC Del Oseberg / Tampen DC Hel Oseberg / Tampen DC Del Oseberg / Tampen AC Hel / Del

15 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 15 of 22 5 VURDERING AV PLATTFORMSTYPER 5.1 Bunnfaste installasjoner For alle lokasjoner, unntatt for de med største havdyp, har bunnfast installasjon (fagverkstårn) blitt vurdert som en mulighet Størrelse og vekt av en bunnfast installasjon er avhengig av vanndyp, miljølaster (vind, bølger og strøm) og vekt som skal supporteres av overside De analyserte riggene har overside vekter som generelt er små sammenlignet med andre rigger i Nordsjøen. Stålvekten for opsjonen med bunnfast installasjon, har blitt estimert ved å vurdere publisert informasjon av ulike installasjoner på den norske sokkelen for ulike tilhørende vanndyp. Det er kun vurdert installasjoner med lettere overside vekter, og uten et en stor mengde boreutstyr (som medfører økt miljølaster) For samtlige av de vurderte bunnfaste installasjonene er en fire-legget bunnstruktur passende. I realiteten vil en tre-legget bunnstruktur også være en mulighet for de letteste overside vektene, men dette er ikke antatt å ha noen signifikant effekt på kostnadsestimatene Bunnstrukturene vil bli supportert av 8 eller 12 installerte peler. Alle bunnstrukturer og overvekter er godt innenfor løftekapasitet til et semi-sub kranfartøy. Det er antatt at et kranfartøy kan installere bunnstruktur, peler og overdel i en og samme installasjonskampanje Til bunnfaste installasjoner er det inkludert et tillegg for en lettvekts supporterende dekksstruktur som kan bære de ulike utstyrsmodulene, hotellfasilitet, etc Elektrisk distribusjon og kontrolliner, til og fra plattformen, vil ledes gjennom et antall J-rør som opplagres av fagverkets tilhørende bunnstruktur. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk bunnfast installasjon.

16 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 16 of 22 Figur 5.1: Bunnfast installasjon. 5.2 Semi-submersible flytende plattform For Oseberg / Tampen lokasjonene har en konvensjonell, fire søyler semi-sub plattform, blitt vurdert som et alternativ. En semi-sub er en flytende plattform som er delvis neddykkbar For den største overside vekten, har semi-sub skrogvekt blitt estimert basert på data for plattform med tilsvarende dekkslast. Vekten har videre blitt nedskalert for lettere oversider Plattformen vil bli forankret med et 8 liners kjedeforankring bestående av 76mm kjetting og for det største vanndypet en kombinert wire / kjetting løsning. Kostnader har inkludert en nød hotell fasilitet, samt kranfasilitet, likt som for opsjonen med bunnfast installasjon Elektrisk og kontrollkabler er antatt å rekke oversiden via fleksible navlestrenger, supportert av fordelt oppdrift, med tilstrekkelig elastisitet til å håndtere utslag fra den flytende plattformen innenfor sitt forankringssystem. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk semi-sub installasjon.

17 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 17 of 22 Figur 5.2: Semi-sub flytende platform Spar type flytende plattform Som et alternativ til en semi-sub skrogform, er også en flytende spar type plattform vurdert. Informasjonen er basert på Sevan SSP300 skrog design, til tross for at et alternativ med større dybderiss og en mindre diameter ville bli like så effektivt På bakgrunn av økte miljølaster, sammenlignet med semi-sub plattform, er et 12 punkts forankringsarrangement antatt. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk spar installasjon.

18 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 18 of 22 Figur 5.3: Spar type flytende installasjon. 5.4 Smart Bøye konsept For områder hvor vektkrav er veldig lavt, er det vurdert et alternativ basert på Monitor Oil Smart Bøye konsept. Dette arrangementet består av en bøye, som er forankret via stramme vertikale wire, til et havbunnsgravitasjonsanker. Arrangementet er beskrevet i Vedlegg E For utstyrsvekter opp til 300T vil denne standard bøye dimensjonen være passende. Større vekter, opp til 500T, vil kreve en økt størrelse på bøyen En ulempe med bøyekonseptet er at adkomst kan kun oppnås med båt på båtlandingsplattformen. Båtoperasjonen er svært værutsatt og sensitiv, samt at personell kan kun være ombord i bøyen for en kort tidsperiode. En annen ulempe kan være at bøyen må slepes ut offshore i horisontal posisjon og at derfor alt internt utstyr må være istand til å transporteres i en slik posisjon. Figuren nedenfor illustrerer en slik typisk Smart Bøye installasjon.

19 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 19 of 22 Figur 5.4: Smart bøye installasjon.

20 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 20 of 22 6 KOSTNADSUNDERLAG 6.1 Fabrikasjon Til underlag for beregning av fabrikasjon er følgende markedsverdier antatt som dekkende: Enhet Rate (NOK) Navn Fabrikasjon Stål material kost t steel Stål fabrikasjon kost (enkel) (inkl anodes eller maling) t fab1 Stål fabrication kost (kompleks) (inkl. anoder el. maling) t fab2 Stål fabrikasjon kost (veldig kompleks - bøye) t fab3 Betong fabrikation kost t concrete Hotell modul, inkl. helidekk & livbåtstasjon m accom Forankringskjetting 76mm, grade K4 m chain Anker Stevpris 20 tonne anchor Forankringsvinsj - dobbel gypsy, inkl fairleads, controls winch Strekkfortøyning - 84mm coated strand (inkl koblinger) m tether Markedsverdiene for stålkostnad, som er benyttet som prisunderlag, er bl.a. basert på tilgjengelig publisert informasjon, inkludert i Vedlegg F. Valhall topside t, kontraktsverdi 950mill.: NOK per t Valhall bunnstruktur 7500t t, kontraktsverdi 450mill.: NOK per t Gjøa semi-sub skrog 14000t, kontraksverdi 900mill.: NOK per t Gjøa bolig modul 3600m 2, 100 mannn, kontraksverdi 450mill.: NOK per m 2 Skarv topside moduler 16000t, kontraktsverdi mill.: NOK per t Skarv FPSO skrog t, kontraksverdi mill.: NOK per t

21 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 21 of Installasjon Til underlag for beregning av installasjon er følgende markedsverdier benyttet: Enhet Rate (NOK) Navn Installasjon 300' x 90' transport lekter dag barge1 Stor transport lekter dag barge2 Sjøsikringer (inkl material kost) & løft rigging t sf Semi-sub kranbåt dag sscv Enskrogs kranbåt dag mcv Dykker supportbåt dag dsv ROV support / undervannskonstruksjonsfartøy dag rov Anker håndteringsbåt (inkl drivstoff & smøreolje) dag ahv Slepebåt (120t BP) (inkl drivstoff & smøreolje) dag tug Offshore operatører (manndag, inkl transport & support) dag lab

22 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: 22 of 22 7 REFERANSER /1/ Monitor Oil Smart bøye konsept: /2/ Sevan Marine rigg konsept:

23 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: A1 APPENDIX A TOPOLOGIKART FOR NORSK SOKKEL

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B1 APPENDIX B KOSTNADSBEREGNING

33 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B2 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC 70 m 1500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 1700 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 1700 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 1200 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 1200 t J-tubes - material 150 t J-tubes - fabrication 150 t Piles - material 1600 t Piles - fabrication 1600 t Deck support structure - material 800 t Deck support structure - fabrication 800 t Equipment module steelwork - material 700 t Equipment module steelwork - fabrication 700 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 260 t Firewater system 130 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 250 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 6 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

34 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B3 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Sørlige Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC 70 m 900 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 1600 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 1600 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 1100 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 1100 t J-tubes - material 150 t J-tubes - fabrication 150 t Piles - material 1400 t Piles - fabrication 1400 t Deck support structure - material 600 t Deck support structure - fabrication 600 t Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 150 t Firewater system 75 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 250 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 6 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

35 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B4 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Helelektrifisering DC 83 m 750 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 1900 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 1900 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 1300 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 1300 t J-tubes - material 200 t J-tubes - fabrication 200 t Piles - material 1800 t Piles - fabrication 1800 t Deck support structure - material 550 t Deck support structure - fabrication 550 t Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 125 t Firewater system 60 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 300 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 6 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

36 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B5 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Midtre Nordsjø Bunnfast Plattform for Delelektrifisering DC 127 m 525 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 2500 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 2500 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 3000 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 3000 t J-tubes - material 250 t J-tubes - fabrication 250 t Piles - material 2800 t Piles - fabrication 2800 t Deck support structure - material 500 t Deck support structure - fabrication 500 t Equipment module steelwork - material 400 t Equipment module steelwork - fabrication 400 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 80 t Firewater system 40 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 450 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 200 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 7 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

37 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B6 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Bunnfast Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC 138 m 3500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 3600 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 3600 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 4600 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 4600 t J-tubes - material 300 t J-tubes - fabrication 300 t Piles - material 4800 t Piles - fabrication 4800 t Deck support structure - material 1400 t Deck support structure - fabrication 1400 t Equipment module steelwork - material 2000 t Equipment module steelwork - fabrication 2000 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 440 t Firewater system 330 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 30 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 800 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 600 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 9 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

38 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B7 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Bunnfast Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC 138 m 2000 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Jacket structure - pile sleeves & lower leg - material 3400 t Jacket structure - pile sleeves & lower leg - fabrication 3400 t Jacket structure - upper legs & bracing - material 4500 t Jacket structure - upper legs & bracing - fabrication 4500 t J-tubes - material 300 t J-tubes - fabrication 300 t Piles - material 4000 t Piles - fabrication 4000 t Deck support structure - material 800 t Deck support structure - fabrication 800 t Equipment module steelwork - material 1200 t Equipment module steelwork - fabrication 1200 t Gangway to adjacent fixed platform (inc mods for landing area) 600 t Cooling water system 260 t Firewater system 190 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t TOTAL FABRIKASJON Installasjon Jacket and piles loadout Topsides loadout Jacket and piles transportation barge 30 day Topsides transportation barge 30 day Seafastening of jacket & piles, inc lift rigging 800 t Seafastening of topsides, inc lift rigging 300 t Tugs for barge transports x 3 30 day SSCV for jacket, piles and topsides installation 9 day Grouting spread DSV for umbilical pull in operations 7 day Hook-up and commissioning 600 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

39 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B8 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC 138 m 3500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck semi-submersible hull - material t Bare deck semi-submersible hull - fabrication t Basic ballast system Mooring chain - 8 leg 76mm x 1200m 9600 m Anchors 8 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 2000 t Equipment module steelwork - fabrication 2000 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 440 t Firewater system 330 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 30 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 20 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

40 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B9 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for Helelektrifisering, 60Hz DC 138 m 3500 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck SSP300 hull - material 7000 t Bare deck SSP300 hull - fabrication 7000 t Ballast system Mooring chain - 12 leg 76mm x 1200m m Anchors 12 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 2000 t Equipment module steelwork - fabrication 2000 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 440 t Firewater system 330 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 30 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 22 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

41 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B10 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for Delelektrifisering, 60Hz DC 138 m 2000 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck semi-submersible hull - material 9500 t Bare deck semi-submersible hull - fabrication 9500 t Basic ballast system Mooring chain - 8 leg 76mm x 1200m 9600 m Anchors 8 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 1200 t Equipment module steelwork - fabrication 1200 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 260 t Firewater system 190 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 20 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

42 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B11 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Spar Type Platform for Delelektrifisering, 60Hz DC 138 m 1100 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck SSP300 hull - material 7000 t Bare deck SSP300 hull - fabrication 7000 t Ballast system Mooring chain - 12 leg 76mm x 1200m m Anchors 12 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 1200 t Equipment module steelwork - fabrication 1200 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 260 t Firewater system 190 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 25 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 22 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

43 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B12 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Semi-sub Plattform for 50Hz AC Elektrifisering 324 m 625 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck semi-submersible hull - material 6000 t Bare deck semi-submersible hull - fabrication 6000 t Basic ballast system Mooring legs - 8 leg combined wire /chain x 1800m m Anchors 8 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 100 t Firewater system 50 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 20 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

44 Client: UNITECH POWER SYSTEMS AS Date: Page: B13 Lokasjon Plattform Beskrivelse Vanndyp Utstyrsvekt Oseberg / Tampen Spar Type Plattform for 50Hz AC Elektrifisering 324 m 625 t Antall Enhet Rate (NOK) Kost (NOK) Fabrikasjon Bare deck SSP300 hull - material 7000 t Bare deck SSP300 hull - fabrication 7000 t Ballast system Mooring chain - 12 leg 76mm x 1800m m Anchors 12 x 20 t Mooring winches 4 x double Equipment module steelwork - material 500 t Equipment module steelwork - fabrication 500 t Emergency refuge accommodation, inc helideck & lifeboat station 360 m Cooling water system 100 t Firewater system 50 t Backup power supply (1MW) inc switchboards, fuel etc UPS system Control / telemetry systems 20 t Skidrail equipment transfer system Stores crane 50t Flexible umbilicals, inc buoyancy and seabed manifold TOTAL FABRIKASJON Installasjon AHT for mooring prelay & hookup x 2 22 day Tugs for platform tow and hookup assist x 3 24 day DSV for flexible umbilical installation 7 day Hook-up and commissioning 300 manday TOTAL INSTALLASJON Engineering & Certification Design engineering Certification & 3rd party approvals Installation engineering TOTAL ENGINEERING & CERTIFICATION CONTINGENCY 35% TOTAL PLATTFORM (inkl. contingency 35%, excl. elektrisk utstyr

Elektrifisering av Norsk sokkel. Transmisjonssystem fra land og distribusjon til plattformer

Elektrifisering av Norsk sokkel. Transmisjonssystem fra land og distribusjon til plattformer Elektrifisering av Norsk sokkel Transmisjonssystem fra land og distribusjon til plattformer 02 Sluttrapport 01 Rapportutkast Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato 29.11.2007

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Kysten Rundt. Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging. av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund

Kysten Rundt. Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging. av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund Kysten Rundt Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund Prosjekter under utbygging > > > > > > > Prosjekt Operatør Type utbygging Prod.start

Detaljer

Snøhvit Tråltest (Video)

Snøhvit Tråltest (Video) Snøhvit Tråltest (Video) Page 1 Snøhvit Transport til Melkøya Transport på lekter Transport analyse / Seafastening beregninger utført etter Noble Denton forenklede kriterier: Roll amplitude/period: Pitch

Detaljer

Presentasjon av Masteroppgave

Presentasjon av Masteroppgave 1 Presentasjon av Masteroppgave State of the Art Electrical Driven Winches for Offshore Cranes Årsmøte Kranteknisk Forening 2008 Sivilingeniør Margrethe Aven Storheim, DNV 2 Oppgaven Kartlegge state of

Detaljer

02.04.2014. Kraft fra land til Utsirahøyden. En alternativ beregning utført for Energi Norge

02.04.2014. Kraft fra land til Utsirahøyden. En alternativ beregning utført for Energi Norge Kraft fra land til Utsirahøyden En alternativ beregning utført for Energi Norge 1 add novatech as Energi- og miljørådgivningsselskap Etablert i 1986; en del av add energy fra 2008 Leverer miljøstudier

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

UTFORDRINGEN MED Å FÅ ANALYSER TIL Å PASSE OPERASJONELLE KRAV

UTFORDRINGEN MED Å FÅ ANALYSER TIL Å PASSE OPERASJONELLE KRAV UTFORDRINGEN MED Å FÅ ANALYSER TIL Å PASSE OPERASJONELLE KRAV Riggflytt i Praksis Ålesund 30-31 mai 2011 Ole Gunnar Stavland Gry Hunstad 6/6/2011 #889923 1 INNHOLD Riggflytt i gamle dager Riggflytt prosess

Detaljer

Notat Kostnadsindeksering av Kraft fra Land

Notat Kostnadsindeksering av Kraft fra Land Notat 2009-039 Kostnadsindeksering av Kraft fra Land Econ-notat nr. 2009-039, Prosjekt nr. 5Z080022 JNY/kki, EKV 20. oktober 2009 Offentlig Kostnadsindeksering av Kraft fra Land Utarbeidet for Oljedirektoratet

Detaljer

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 550 medlemsbedrifter Nærmere 130 000 ansatte i bedriftene Omsetning:

Detaljer

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus,

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus, Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind Måltidets Hus, 03.11.09 Innhold Introduksjon Lyses involvering i teknologi innen offshore vind Lyses offshore vind

Detaljer

What we do and how we do it

What we do and how we do it What we do and how we do it A values based performance culture Firm commitment to health, safety and environment (HSE) Stringent ethical requirements and a code of conduct which promotes personal integrity

Detaljer

1. SAFE CARGO HANDLING

1. SAFE CARGO HANDLING 1. SAFE CARGO HANDLING 1B. R.O.M.S. TRIPLEX M.D.H. (multi deck handler). 2. ALTERNATIV NR. 1. KREVER INGEN OMBYGGING AV LASTEBÆRERE. Systemet består av to hovedenheter : - Den minste enheten er kalt R.O.M.S

Detaljer

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Alexandra Bech Gjørv, direktør Ny energi Oslo, 12. november 2007 2 Kraftfulle norske naturressurser.. Danmark / Tyskland : 1 MW 2 GWh/år På

Detaljer

DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006. seabed-to-surface

DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006. seabed-to-surface DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006 Prosjekt Garn West manifold installasjon vil bli brukt som eksempel for de ulike fasene Illustrativt eksempel Høy vekt i forhold

Detaljer

Statskrafts vindkraftssatsning i Midt-norge Endelige konsesjoner i Midt- Norge OED statfestet 26. august 2013 NVEs konsesjonsvedtak: 8 vindkraftverk, > 1300 MW Strøm til 180 000 husstander 3 ganger årlig

Detaljer

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Beskrivelse av Yme MOPUStor Produksjonsinnretning konstruert som flyttbar og oppjekkbar

Detaljer

Konstruksjons seminar 2008

Konstruksjons seminar 2008 Status: Draft Konstruksjons seminar 2008 Ny NORSOK N-001 og veien videre med NORSOK- og standardene. Narve Oma, Statoil Hydro 27. august 2008 2 NORSOK N- 001 Formål og bruksområde Standarden er et overordnet

Detaljer

Ormen Lange Status og planer

Ormen Lange Status og planer Ormen Lange Status og planer IFEA Seminar Subsea Kraftforsyning Elektro 25.-26. mai 2011, Quality Airport Hotel, Sola Svein Håheim Ormen Lange Technology Manager, A/S Norske Shell 1 Innhold Ormen Lange

Detaljer

Innovasjonsarbeid i Industrielle miljøer. NLI Innovation AS

Innovasjonsarbeid i Industrielle miljøer. NLI Innovation AS Innovasjonsarbeid i Industrielle miljøer NLI Innovation AS Innhold Hvem/hva er NLI Hva gjør NLI NLI og CO2 Hvordan driver NLI Innovasjonsarbeid 2 Etablert i1946. Historie tilbake fra1893. 3 Del av den

Detaljer

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

Fortøyning av offshore konstruksjoner Helhetlig forankring i havbruksnæringen Værnes 15/9-16

Fortøyning av offshore konstruksjoner Helhetlig forankring i havbruksnæringen Værnes 15/9-16 Fortøyning av offshore konstruksjoner Helhetlig forankring i havbruksnæringen Værnes 15/9-16 Torbjørn Rokstad, Director Pusnes Mooring Systems, MacGregor Norway AS, Cargotec in brief Cargotec shapes the

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Orkangerkonferansen 31.05.2007

Orkangerkonferansen 31.05.2007 Orkangerkonferansen 31.05.2007 Tema Organisering Prosjektportefølje med fokus på Tyrihans manifold modul HMS Nye etableringer Konsernstruktur REINERTSEN AS Erik R./Torkild R. Reinertsen (50/50%) STØTTE

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

21.08.2009. Vurdering av samordnet kraftforsyning

21.08.2009. Vurdering av samordnet kraftforsyning 1 Vurdering av samordnet kraftforsyning og reduksjon av klimagassutslipp Tampenområdet 2 Bakgrunn og gjennomføringg Oppdrag for OD i 2009 Gjennomført av add novatech i samarbeid med Unitech Power Systems

Detaljer

Simulatortrening for ankerhåndteringsoperasjoner

Simulatortrening for ankerhåndteringsoperasjoner Simulatortrening for ankerhåndteringsoperasjoner Søren Einar Veierland Business Manager Offshore, Simulation & Training Kongsberg Maritime AS Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 2009 Stavanger,

Detaljer

Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014. Edit this text for your title

Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014. Edit this text for your title Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014 Edit this text for your title Edit this text for your sub-title Presenter name, location, date etc. Jan Arne Berg Daglig leder Kværner Piping Technology as

Detaljer

SI Energi og Miljø

SI Energi og Miljø SI0 7005 Energi og Miljø Elektrisk energiteknikk Noen aktuelle utfordringer 5. Mars 2003 Arne Nysveen 1 Kraftsystem - tradisjonelt Generering Transmisjon (overføring) Distribusjon Forbruker Husholdning

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Regelverk og Designmetoder

Regelverk og Designmetoder Classification: Internal Status: Draft Regelverk og Designmetoder Tolking og Konsekvenser Tekna Seminar Dynamisk Posisjonering og Forankring av Flytende Offshore Installasjoner, 26-27 februar 2008 Kjell

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet Hovedtema 2017

Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet Hovedtema 2017 Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet Hovedtema 2017 Geir Løland Fagleder konstruksjonssikkerhet Petroleumstilsynet Konstruksjonssikkerhet Fagområder 19 ansatte Dekker fagområdene : Konstruksjoner

Detaljer

A-LEX nødslep workshop

A-LEX nødslep workshop A-LEX nødslep workshop Erfaring fra slepebåt operasjoner på Melkøya og trening for uforutsette hendelser Presentasjon av: Vidar Kupen Buksér og Berging AS Tromsø, 25 november 2014 PO Box 1534 Vika, N-0117

Detaljer

Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich. Vessel at Aukra

Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich. Vessel at Aukra Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich Vessel at Aukra Transocean Henry Goodrich Fartøy spesifikasjoner -Levert fra STX Europe Aukra i mai 2010. -Lengde: 109,5m, bredde: 24m,

Detaljer

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28 NORSOK R-002 kurs Kapittel 1 til 3 Veien frem til revisjon 2 Oppstart oktober 2007 Preliminær utgave av Standard + Annex A og B publisert april 2010 Komplett standard + alle annexer på høring juni 2011

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

HAVBROER. Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? - for den industrielle Møreaksen. Geir L. Kjersem. PonteMar.

HAVBROER. Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? - for den industrielle Møreaksen. Geir L. Kjersem. PonteMar. HAVBROER - for den industrielle Møreaksen Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? A: Høybro Geir L. Kjersem Daglig leder LMG Marin, Bergen Samferdselskonferansen Kristiansund 20.

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Dekker kundens behov for løsninger på teknologiske utfordringer

Dekker kundens behov for løsninger på teknologiske utfordringer Dekker kundens behov for løsninger på teknologiske utfordringer Heggset Engineering AS Generelt Etablert 1977 30 år med produktutvikling og ingeniørtjenester 6 ansatte Fra 2008 er ansatte med på eiersiden

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Location Approval og VMO

Location Approval og VMO Location Approval og VMO Riggflytt i Praksis, Ålesund 30-31 mai 2011 Florus Korbijn, DNV 30.05.2011 Innhold Gjeldende Regelverk Location Approval Utfordringer Slide 2 Gjeldende Regelverk In-shore: - DNV

Detaljer

Enklere innretninger Petroleumstilsynet

Enklere innretninger Petroleumstilsynet Enklere innretninger Petroleumstilsynet Hva er en innretning? Petroleumsloven 1-6.Definisjoner: d)innretning, installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

Konstruksjonsskader og maritime hendelser på Yme, Floatel Superior og Scarabeo 8

Konstruksjonsskader og maritime hendelser på Yme, Floatel Superior og Scarabeo 8 Konstruksjonsskader og maritime hendelser på Yme, Floatel Superior og Scarabeo 8 Terje L. Andersen, Petroleumstilsynet Konstruksjonsdagen 2013, 29. august 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP:

Detaljer

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. T-1 Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel 001052007 - Rapport etter tilsyn med flyteevne stabilitet og ballastering for Veslefrikk B 19.10.2011 og 20.10.2011 Aktivitetsnummer 001052007 Gradering Offentlig

Detaljer

Økt boreaktivitet i Nord gir det muligheter for Kristiansund? Magnar Aske, daglig leder Jan Eltervåg, markedssjef

Økt boreaktivitet i Nord gir det muligheter for Kristiansund? Magnar Aske, daglig leder Jan Eltervåg, markedssjef Økt boreaktivitet i Nord gir det muligheter for Kristiansund? Magnar Aske, daglig leder Jan Eltervåg, markedssjef GMC gruppen Etablert i 1973 (Gunnar Magne Christensen m.fl.) GMC-gruppen leverer multidisipline

Detaljer

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 ANNEX H ANNEX J FOUNDATIONS AND SUSPENSIONS LIFTING LUGS AND MATING SCHACKLES Kato Øvestad Prosjekteringsleder Nordic Crane Stangeland AS Alltid på plass! Glede

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2008

Offshore Strategikonferansen 2008 Teknologi skapes gjennom utfordringer Empfohlen wird auf dem Titel der Einsatz eines vollflächigen Hintergrundbildes (Format: 25,4 x 19,05 cm): Bild auf Master platzieren (JPG, RGB, 144dpi) Bild in den

Detaljer

Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet

Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet MD/Ptil Seminar 08.04.2014: «Når ulykker truer miljøet i nord» Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder, North Energy

Detaljer

(19) NO (11) 326901 (13) B1

(19) NO (11) 326901 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 326901 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E02B 17/02 (2006.01) B63C 7/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20072681 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2007.0.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

Lukkede oppdrettstanker i betong. TEKMAR Britannia Hotell Trondheim Trond Landbø

Lukkede oppdrettstanker i betong. TEKMAR Britannia Hotell Trondheim Trond Landbø Lukkede oppdrettstanker i betong TEKMAR Britannia Hotell Trondheim 06.12.2011 Trond Landbø Innhold Generelt om Dr.techn.Olav Olsen Bakgrunn for studien og målsetting Konseptutvikling og valg av konsept

Detaljer

2014 NFOGM TEMADAG. Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner.

2014 NFOGM TEMADAG. Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner. 1 2014 NFOGM TEMADAG Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner. Av Børge Olafsen, Måleteknisk ansvarlig Alvheim FPSO AGENDA Alvheim FPSO oversikt Metering Organisasjon

Detaljer

Oppdatering av Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Oppdatering av Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Oppdatering av Mulighetsstudie Vindkraft Document number: 516694 Revision number: 2 Date: 01.10.2010 Prepared by: Lyse Produksjon AS Date: 01.10.2010 Verified by: Mette Kristine Kanestrøm Date: 01.10.2010

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Gasskonferansen, Bergen, 26. april 2007 Tomas Tronstad, DNV Research & Innovation Utfordringen Mer enn 2/3 av verdens lastetransport gjøres

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Vanninjeksjonspumper for offshore installasjoner Eivind Røte

Vanninjeksjonspumper for offshore installasjoner Eivind Røte Vann Injeksjons oumper for Offshore installasjoner Vanninjeksjonspumper for offshore installasjoner Eivind Røte INNHOLD 1. Vanninjeksjon systemkrav 2. Vannkilder 3. System kjennetegn 4. Tilgjengelige pumpekonsepter

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS. Offshore support, ROV og forskningsfartøy

OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS. Offshore support, ROV og forskningsfartøy OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS Offshore support, ROV og forskningsfartøy FOR ALLE TYPER OPPDRAG LIBAS er et av Norges mest moderne fartøy. Skipet er bygget som et kombinasjonsfartøy med fleksible

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Beslutningsstøtte for drift av fartøy

Beslutningsstøtte for drift av fartøy Beslutningsstøtte for drift av fartøy Karl-Johan Reite, SINTEF Fiskeri og havbruk Overordnede mål Økonomiske mål Energieffektivitet [kg olje per innsats] Fangsteffektivitet [innsats per kg fisk] HMS Inntektsevne

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi. 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen

Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi. 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen Agenda Om Scatec Scatecs utvilklingsmodell Eksempler fra Scatecs satsinger NorWind NorSun Scatec Solar Energinasjonen

Detaljer

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions Deck Machinery Fortøynings vinsj Deck Machinery - El. & Automation Dep. Slide 2 Deck

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP 077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP Original versjon Nr.: 077 Etablert: 01.12.2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato:01.01.09 Side: 2 INNHOLD

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS Kongshavn på 80 og 90 tallet Kongshavn Gruppen 2009 Både i Kongshavn og i Hilleren har vi egen havn. Hilleren har kai med lengde på 150 m og et uteareal

Detaljer

Utfordringer sett fra riggeier

Utfordringer sett fra riggeier Utfordringer sett fra riggeier Olav Gustad Kristiansund 10 Mai 2012 Barge Supervisor - Transocean Transocean Norge (NRY) 7 rigger på norsk sektor, totalt 139 worldwide. 52 Semisub, 64 jackups, 23 Drillskip.

Detaljer

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR. PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD I ANKERLØKKER? RAPPORT NR.2006-0898 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3 KJETTING

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer

Øving 12 TKP

Øving 12 TKP Øving 12 724144 3.5.13 i Innhold Oppgave 1 1 a) Simulering 1 b) Estimering av størrelse på varmevekslere og separator og kompressoreffekt 1 Estimering av størrelse på varmeveksler E-101 1 Estimering av

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Offshore vind - markedet og leverandørene

Offshore vind - markedet og leverandørene Offshore vind - markedet og leverandørene Stiftere: Myndigheter OED NFD UD Kombinasjon av INTSOK og INTPOW Uavhengig non-profit stiftelse 250 partnere/medlemmer Organisasjoner: Energi Norge Norsk Industri

Detaljer

Er vi rigget for en ny opptur og hvilke muligheter ser vi fremover?»

Er vi rigget for en ny opptur og hvilke muligheter ser vi fremover?» SUBSEA FABRICATION Er vi rigget for en ny opptur og hvilke muligheter ser vi fremover?» Telemark Offshore Conference, Skien 09.November 2017 Hvordan levere til en bransje i omstilling og opptur på gang?»

Detaljer

Elektrifisering og Kraft fra Land Miljøvennlig og lønnsomt

Elektrifisering og Kraft fra Land Miljøvennlig og lønnsomt TEM,hegm ABB - Håvard Devold, 9-10.04.2014 Elektrifisering og Kraft fra Land Miljøvennlig og lønnsomt Contents Why Electrification and Energy Efficiency How to electrify oil and gas installations Power

Detaljer

Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering Goliat FPSO - oppgave 014229031. Begrenset Fortrolig. T-2 Sigmund Andreassen

Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering Goliat FPSO - oppgave 014229031. Begrenset Fortrolig. T-2 Sigmund Andreassen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering Goliat FPSO - oppgave 014229031 Aktivitetsnummer 014229031 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder

Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder DB Schenker Direct Freight Erik Fox Essen, Oktober 2014 Oversikt 1 Generelt 2 Det nye svoveldirektivet og endringer 2 Generelt

Detaljer

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling Teknas Beredskapsseminar 2008 Molde, 24. september 2008 Dennis L. Dickhausen, prosjektleder OLF LBP2 OLF Livbåtprosjekt Agenda Bakgrunn LBP1 LBP2 Teknologisk

Detaljer

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Noen tanker om hvordan det hele startet og hvordan det gikk v/ Jan Moksnes tidl. adm.dir. Norwegian Contractors 1971 1995 en gullalder for norsk betong

Detaljer

Markedsanalyse Offshore vindkraft. Maritimt Forum Nordvest. 14 april 2010

Markedsanalyse Offshore vindkraft. Maritimt Forum Nordvest. 14 april 2010 Markedsanalyse Offshore vindkraft Maritimt Forum Nordvest 14 april 2010 Innholdsoversikt 1. Om undersøkelsen 2. Oppsummering 3. Konklusjon 4. Forslag til videre arbeid 5. Offshore vindkraft om markedet

Detaljer