Git på HiNT En innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Git på HiNT En innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård"

Transkript

1 KOMPENDIUM Git på HiNT En innføring i versjnskntrll med Git, SmartGit g Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård Høgsklen i Nrd-Trøndelag Kmpendium Steinkjer 2012

2 Git på HiNT En innføring i versjnskntrll med Git, SmartGit g Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård Høgsklen i Nrd-Trøndelag Kmpendium ISBN Steinkjer 2012

3 1 Innhldsfrtegnelse 1 Innhldsfrtegnelse Innledning Intr til Git Hva er versjnskntrll Versjnskntrll g samarbeid Hva er Git Ord, begreper g mekanismer i Git Grunnleggende arbeidsflyt Arbeidsflyt samarbeid via server Branching (frgreinet utviklingsfrløp) Git-verktøy Mer infrmasjn m Git g GUI-klienter Eksempel versjnskntrll nettside Eksempel versjnskntrll med BitBucket Eksempel versjnskntrll Maya Eksempel nettverksshare sm Git-server Referanser Innledning Dette kmpendiet er i laget sm en innføring i bruk av versjnskntrllverktøyet Git på Høgsklen i Nrd- Trøndelag (HiNT) sine datasaler på Steinkjer. Kmpendiet er hvedsakelig myntet på studenter sm går studiet Spill g pplevelsesteknlgi g studiet Multimedieteknlgi. Det er en liten teretisk intr til versjnskntrll g Git, men stre deler av kmpendiet viser praktisk bruk av verktøyene (hands-n). Det vil derfr være en frdel å prøve verktøyene samtidigs sm man går igjennm eksemplene. Samtidig innehlder kmpendiet mange skjermbilder fr å tydeliggjøre eksemplene, så det går gså an å få en viss frståelse fr bruk av Git ved å kun lese uten å prøve. Det er valgt å bruke GUI-klienten SmartGit g nettjenesten BitBucket i eksemplene. Dette er verktøy g tjenester sm kan endre utseende etter hvert sm det kmmer nye utgaver. Det er derfr ikke sikkert at alle skjermbilder stemmer helt verens med det sm du pplever når du prøver eksemplene. Skjermbildene fra SmartGit er tatt med versjn av dette prgrammet, g fr å få mest mulig samme skjermbilde når du gjennmfører eksemplene kan du prøve å sette innstillingene sm følger (Viewmenyen): Figur 1: Visningsinnstillinger brukt i SmartGit Git på HiNT 3

4 3 Intr til Git 3.1 Hva er versjnskntrll Versjnskntrll er i vårt tilfelle et system (VCS Versin Cntrl System) sm tar vare på endringer sm blir gjrt på en fil eller et sett med filer ver tid slik at det er mulig å gå tilbake til spesifikke versjner senere. Grunnen til at man ønsker en slik mulighet kan fr eksempel være at man ønsker å sammenligne tidligere versjner av filer/prsjekt med siste versjn, eller at man av ulike årsaker har behv fr å sple et prsjekt tilbake til en tidligere (fungerende) tilstand. En typisk implementasjn av et VCS er at man har en versjnsdatabase (repsitry) hvr man med jevne mellmrm lagrer endringene på filer sm versjner. Man kan derfr sjekke ut (checkut) hvilken sm helst versjn av de versjnerte filene senere. Figur 2: Lcal versin cntrl diagram (Chacn 2009:2) 3.2 Versjnskntrll g samarbeid Nen VCS er har gså mekanismer sm gjør det mulig fr flere persner å samarbeide m å jbbe på et g samme prsjekt, på hver sin datamaskin, på en kntrllert måte. CVS g Subversin er begge eksempler på et såkalt CVCS Centralized Versin Cntrl System, sm støtter dette ved at versjnsdatabasen ligger på en sentral server. Hver bruker har sitt eget klient-prgram sm sørger fr å sjekke ut g sjekke inn filer fra/til serveren, g rydde pp i eventuelle knflikter. Git på HiNT 4

5 Figur 3: Centralized versin cntrl diagram (Chcn 2009:3) En ulempe med denne CVCS-mdellen er at serveren representerer en single pint f failure ; dvs. hvis serveren er nede vil ingen kunne jbbe mt versjnsdatabasen, g hvis harddisken på serveren krasjer kan man risikere at hele histrien går tapt. Et såkalt DVCS (Distributed Versin Cntrl System) har en mdell sm sikrer versjnsdatabasen på en bedre måte. Når man sjekker ut et prsjekt fra et DVCS kpierer (klner) man hele versjnsdatabasen. Man sjekker inn nye versjner i den lkale versjnsdatabasen, g systemet har videre mekanismer fr å reflektere dette videre til alle kpier (klner) av prsjektet (sm ftest; men ikke nødvendigvis, via en riginalkpi sm ligger på en server). Git g Mercurial er eksempler på systemer sm benytter denne mdellen. Figur 4: Distributed versin cntrl diagram (Chcn 2009:4) Git på HiNT 5

6 3.3 Hva er Git Git er et frhldsvis nytt distribuert versjnskntrllsystem (intrdusert i 2005). Systemet er pen surce, g pprinnelig utviklet til eget bruk av Linux-utviklingsmiljøet. Git ble laget med tanke på å være raskt g enkelt, men samtidig ha gd støtte fr å benyttes i ikke-lineære utviklingsprsjekter. Siden 2005 har systemet mdnet til å bli et av de mest brukte versjnskntrllsystemer. Ppulariteten skyldes ikke minst at den har en veldig kraftig branching -funksjnalitet (utviklingsfrløp i ulike frgreininger ). Det sm er litt spesielt med Git i frhld til andre versjnskntrllsystemer er måten de håndterer versjnsdata. Systemer sm fr eksempel Subversin, lagrer versjnsdata sm en liste med frandringer sm gjøres i filer. Figur 5: Other systems tend t stre data as changes t a base versin f each file (Chcn 2009:6) Git, derimt, lagrer snapshts av hva slags tilstand alle filer er i hver gang man ppdaterer versjnsdatabasen. Figur 6: Git stres data as snapshts f the prject ver time (Chcn 2009:6) 3.4 Ord, begreper g mekanismer i Git Grunnleggende arbeidsflyt Den grunnleggende arbeidsflyten når du jbber i et prsjekt med versjnshåndtering i Git er typisk slik (punktene går sm en runddans se Figur 7): 1. Du mdifiserer filer i din arbeidskpi av prsjektet (wrking directry/wrking tree) 2. Du legger til (stage) filer sm er mdifisert i en liste (staging area) 3. Du lagrer versjnsendringene (cmmit) i staged-listen til versjnsdatabasen (Git directry) Git på HiNT 6

7 Figur 7: Wrking directry, staging area, and Git directry (Chcn 2009:8) Fr at Git skal hlde rede på hvilke filer sm er mdifisert må det først registreres hvilke filer sm skal spres (tracked file). Nye filer sm blir pprettet i arbeidskpien har derfr i utgangspunktet status untracked. Filer sm har status tracked kan videre slik Git ser dem være i en av følgende tilstander: unmdified, mdified eller staged. Figur 8: The lifecycle f the status f yur files (Chcn 2009:17) De mest sentrale lkale perasjnene på arbeidskpien: Stage (add): frberede en fil (plasserer den i staging area) fr å lagres i versjnsdatabasen med cmmit. Unstage (reset): fjerner en staged fil fra staging area (dvs. den vil ikke bli med på neste cmmit) Ignre: markerer fr Git at en fil (eller filmønster) skal ignreres i versjnshåndteringen; dvs. den vil ikke vises fr ss sm untracked. Cmmit: lagrer en ny snapsht (versjn) av prsjektet på bakgrunn av hva sm er staged Arbeidsflyt samarbeid via server Når man skal benytte Git sm et verktøy fr samarbeid, er det vanlig å ha en kpi av versjnsdatabasen på en server (se Figur 4). Den sentrale versjnsdatabasen kan gjøres tilgjengelig via vanlig fildeling i et lkalnettverk (smb://, afp://, file://), via webtjenerteknlgi (https://), via secure shell (ssh://) eller via en prprietær Git-prtkll (git://). Her på HiNT er det pr. dags dat mest aktuelt å benytte fildeling på Git på HiNT 7

8 lkalnettverk, men i dette kmpendiet vil vi gså vise hvrdan man kan benytte den delvis gratis åpne webtjenesten Bitbucket sm støtter både https:// g ssh://. Den grunnleggende arbeidsflyten når dere samarbeider via en server er sm følger: 1. Du verfører en kpi (clne) av Git-prsjektet fra serveren til en egen datamaskin g lagrer den sm egen arbeidskpi (inkludert alle filer g all versjnshistrikk). 2. Du gjør egne endringer g legger nye shapshts (cmmit) i lkal versjnsdatabase. 3. Du verfører dine endringer (push) til serveren. 4. Du verfører andre sine endringer (pull) fra serveren. Hvis du allerede har en lkal kpi av Git-prsjektet er det ikke nødvendig å kpiere (clne) prsjektet fra serveren. Fr å sikre at du har siste versjn av prsjektet kan du da i stedet verføre eventuelt endringer sm er gjrt på server-versjnen i frhld til din lkale versjn (pull). De mest sentrale perasjnene mt en server: Clne: kpiere/klne en annen versjnsdatabase (fr eksempel, men ikke nødvendigvis, en versjnsdatabase sm ligger på en server). Push: sende lkale cmmits til en remte versjnsdatabase (remte repsitry). Pull: hente cmmits fra en remte versjnsdatabase g integrerer dem inn i den lkale versjnsdatabasen (kan innebære at enkelte versjnsknflikter må løses). Synchrnize: dette innebærer i bunn g grunn at man utfører push g pull i en g samme perasjn Branching (frgreinet utviklingsfrløp) Branches kan benyttes fr å lagre en egen uavhengig serie/frgreining med cmmits/snapshts i en versjnsdatabase. Når man ppretter et nytt Git-prsjekt er man sm standard inne i en hvedgrein master (master branch tilsvarer trunk i Subversin). Det er veldig enkelt å pprette en ny branch, g å bytte (switch/check ut) mellm ulike branches (snapshts) på en sikker måte. Det er ikke ne i veien fr å ha flere titalls samtidige branches i et Git-prsjekt. Begrepet HEAD refererer til hvilken cmmit/versjn sm til en hver tid er aktiv i arbeidskpien (wrking tree). Figur 9: Yur cmmit histry with multiple tpic branches (Chcn 2009:63) Git på HiNT 8

9 Dette gjør det fr eksempel mulig å i en branch jbbe med bugfix på en publisert/ferdig versjn av et prgram, samtidig sm det i en annen branch jbbes med utvikling av neste versjn. Det er gså frhldsvis enkelt å flette sammen (merge) det sm er gjrt i en branch inn i en annen branch. Figur 10: Yur histry after merging in dumbidea and iss91v2 (Chcn 2009:64) De mest sentrale perasjnene i frbindelse med branching: Switch: bytte til en annen branch, dvs. arbeidskpien av prsjektet byttes ut til å innehlde alle filer g versjner i aktuelle snapsht av prsjektet. Check ut: kan benyttes fr å bytte til en spesifikk cmmit ( snapsht ) i hvilken sm helst branch. Merge: flette inn frandringer i en branch inn i aktiv branch. Etter en merge kan det være at du må rydde pp i eventuelle knflikter, før du gjør en merge cmmit. Add branch: ppretter en ny branch på bakgrunn av en gitt cmmit (snapsht). Add tag: sette inn en beskrivende tag på en gitt cmmit. Dette kan fr eksempel dreie seg m tag er fr når en ny versjn av et prdukt er ferdig ( v.1.0, v.1.0.1, v.1.1, sv.). Bruk av tag er kan gjøre det enklere å lese/navigere i versjnshistrikken. 3.5 Git-verktøy Git er i utgangspunktet et kmmandbasert verktøy. Dvs. at alle Git-perasjner kan kjøres i et terminalprgram ved å skrive kmmanden git etterfulgt av psjner g argumenter. Git på HiNT 9

10 Figur 11: Bruk av kmmandbasert git i Terminal-vindu på Mac Men det finnes gså et strt utvalg av Git-applikasjner med grafiske brukergrensesnitt ( GUI-klienter ) sm gjør alle kmmandene tilgjengelig på en visuell g (fr de fleste) mer intuitiv måte. I dette kmpendiet skal vi benytte GUI-klienten SmartGit i eksemplene. Denne GUI-klienten er tilgjengelig både fr PC g fr Mac, g gratis fr ikke-kmmersiell bruk. SmartGit er gså installert på alle relevante datasaler her på HiNT. Figur 12: GUI-klienten SmartGit Fr de sm ønsker å se på kmmandbasert bruk av Git, g fr de sm ønsker å laste ned/installere Git på egen datamaskin, finner dere alt dere behøver å vite ved å følge lenkene i kapittel 3.6. Det siste sm kan nevnes i frhld til Git-verktøy, er at det finnes webtjenester sm tar på seg hsting av Git-repsitries. Slike tjenester tilbyr typisk gså i tillegg nettbasert prsjektppfølging fr hvert Gitprsjekt (dkumentasjn, ssiale cmmunity, issues tracker, distribusjn av kde, ). Her er en krt presentasjn av t slike tjenester sm tilbyr nenlunde samme løsning: GitHub (https://github.cm): En veldig utbredt, stabil g etablert tjeneste med mange medlemmer, g dermed et strt ssialt cmmunity (slagrd: Scial cding ). I et gratis GitHub-medlemskap kan Git på HiNT 10

11 du ha et ubegrenset antall repsitries så lenge de er åpent tilgjengelig fr alle. Hvis du har behv fr private repsitries hvr du kun gir utvalgte persner tilgang må du betale månedsavgift (pr. dags dat $7 fr inntil 5 private repsitries, sv.). BitBucket (https://bitbucket.rg): En nyere tjeneste (nen mener den er en klne av GitHub), sm ikke har like mange medlemmer sm GitHub, men sm har økende ppslutning. BitBucket er spesielt ppulær pga. at de tilbyr et ubegrenset antall private repsitries i gratis-medlemskapet (med tilgang fr inntil 5 persner). BitBucket tilbyr unlimited medlemskap fr studenter. Figur 13: Visning av versjnshistrikk i BitBucket 3.6 Mer infrmasjn m Git g GUI-klienter Offisiell nettside Git: Dkumentasjn Git: Bken Pr Git (gratis): Nedlasting SmartGit (GUI-klient): Dkumentasjn SmartGit: GUI-klient, alternativ SurceTree (kun Mac): Gratis hsting BitBucket.rg: https://bitbucket.rg/ Git på HiNT 11

12 4 Eksempel versjnskntrll nettside I dette eksemplet skal du bruke en HTML-editr (i eksemplet er Dreamweaver brukt) fr å lage en veldig enkel nettside, samtidig sm du lager nettsiden skal du gjøre versjnskntrll vha. SmartGit. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et Git-repsitry i SmartGit, hvrdan du ppdaterer versjnsdatabasen (Stage, Cmmit), hvrdan du ppretter nye branches (Add Branch), hvrdan du bytter mellm branches (Switch, Check Out), hvrdan du fletter sammen branches (Merge), hvrdan du leser versjnshistrikken (Lg), hvrdan du ser differansen mellm filer i ulike versjner (Changes), g hvrdan du setter inn tag er i versjnshistrikken (Add Tag). Opprett en ny mappe fr et nytt nettside-prsjekt på egnet sted (bruk Finder på Mac eller Windws Utfrsker på PC) Åpne din favritt-html-editr (i vårt eksempel Dreamweaver, men en enkel teksteditr sm Ntepad fungerer gså bra), g pprett et nytt HTML-dkument sm du lagrer sm index.html i den nye prsjektmappen i Dreamweaver: File > New I menyen Blank Page, velg Page Type: HTML, Layut: <nne> Bekreft med Create File > Save I dialgbksen Save As brwser du deg fram til mappen du nettpp pprettet, g angir Save As: index.html Bekreft med Save Git på HiNT 12

13 Åpne SmartGit g initier et nytt Git-repsitry (versjnsdatabase) fr nettsideprsjektet: Prject > Open Repsitry I neste vindu brwse deg fram til (Chse ) rta på nettsideprsjektet Bekreft med Cntinue Velg Git i neste vindu ved spørsmål m hva slags repsitry sm skal initieres Velg Open in new prject i neste vindu, g velg et frnuftig Prject Name Bekreft med Finish et nytt Git-repsitry er nå pprettet; klar til håndtere versjnskntrll på alle filer sm lagres i mappestrukturen til nettsideprsjektet Cmmit første versjn av prsjektet: Velg rtmappa (i dette eksemplet hjemmeside ) i Directries-paletten til venstre i SmartGit Git på HiNT 13

14 Marker filen index.html i Files-paletten, g klikk Stage på verktøylinjen fr å legge til (add) filen Klikk Cmmit på verktøylinjen fr å legge til første versjn (snapsht) av prsjektet i repsitry Skriv inn en beskrivende Cmmit-kmmentar i neste vindu Bekreft med Cmmit første snapsht av nettsideprsjektet er nå lagt inn i Gitrepsitriet Gjør nen endringer i index.html g Cmmit endringene i Git-repsitriet: Bytt ver til Dreamweaver/HTML-editren (den beste arbeidsflyten er å ha både Dreamweaver/HTML-editren g SmartGit åpne samtidig) Git på HiNT 14

15 Legg inn litt innhld/tekst på hjemmesiden Lagre endringene i index.html: File > Save Bytt til SmartGit g klikk eventuelt på rtmappa til nettsideprsjektet i Directries-paletten til venstre den endrede index.html-filen skal nå kmme pp i Files-paletten sm Mdified Klikk på index.html i Files-paletten Klikk Stage på verktøylinjen Klikk Cmmit på verktøylinjen (i SmartGit kan man gså velge Cmmit direkte uten å klikke Stage perasjnen Stage vil da autmatisk gjøres først i tillegg til Cmmit) Gi en beskrivende Cmmit-kmmentar, g bekreft med Cmmit Du har nå lagret versjn/smapsht nummer 2 i Git-repsitriet Gjør flere endringer i index.html, g sjekk frandringene: Bytt til Dreamweaver/HTML-editren igjen g gjør nen flere frandringer i index.html Lagre endringene sm ble gjrt (File > Save) Bytt til SmartGit g klikk på den mdifiserte index.html i Files-paletten (ikke gjør en Cmmit enda) Klikk Changes på verktøylinjen Se hvrdan endringene sm er gjrt på denne filen siden siste cmmit blir presentert i neste vindu File Cmpare (du kan lukke vinduet g kjøre en Cmmit etterpå) Git på HiNT 15

16 Opprett et nytt eksternt CSS-stilark, g cmmit til Git-repsitry: Bytt til Dreamweaver/HTML-editren, g pprett et nytt eksternt stilark (i Dreamweaver kan dette gjøres ved å klikke New CSS Rule i CSS Styles-paletten til høyre, fr så å velge New Style Sheet File) Lagre det nye stilarket sm nrmal.css i samme mappe sm index.html Git på HiNT 16

17 Legg inn en referanse (link) til stilarket i index.html slik at de t er kblet sammen, g lagre endringene i index.html gså Bytt til SmartGit g klikk eventuelt på rta av prsjektet i Directries-paletten du skal nå finne index.html sm Mdified g nrmal.css sm Untracked i Files-paletten Med rtmappa merket i Directries-paletten, klikk Stage i verktøylinjen fr å klargjøre begge filene fr cmmit Klikk Cmmit fr å legge inn ny versjn i Git-repsitriet Gjør ferdig g tag første versjn av nettsiden: Gjør eventuelt endringer i index.html g nrmal.css til du er frnøyd med første versjn av nettsiden (avslutt med cmmit) I SmartGit klikk på rtmappa til prsjektet i Directries-paletten til venstre Git på HiNT 17

18 Klikk Lg i verktøylinjen fr å få fram versjnshistrikken så langt Klikk (merk) den øverste linjen i Cmmits-paletten (sm tilsvarer siste versjn av prsjektet) Klikk Add Tag på verktøylinjen Angi en Tag i neste vindu sm angir at dette er versjn 1 (en tag kan ikke innehlde mellmrm g enkelte andre spesialtegn) Bekreft med Add Tag Opprett en ny branch fr utvikling/testing av ny funksjnalitet: I dette eksemplet tenker vi ss at vi skal frsøke å lage en dynamisk velkmsthilsning vha. Javascript (frskjellig velkmsthilsning til besøkende ved ulike tider på døgnet) dette skal gjøres ved å pprette en ny branch (ny utviklingsgrein) med utgangspunkt i versjn 1 av prsjektet I SmartGit: Klikk rtmappa på prsjektet i Directries-paletten Klikk Lg på verktøylinjen Merk øverste linje i Cmmits-paletten i neste vindu ( v.1.0 -tag en) Klikk Add Branch på verktøylinjen Git på HiNT 18

19 I neste vindu angir du branch-navn: welcme Bekreft med Add Branch & Switch i Cmmits-histrikken vil nå pilen angi at welcme er aktiv branch (dette angir såkalt HEAD i arbeidskpien/wrking tree) Lukk Lg-vinduet Bytt til Dreamweaver/HTML-editren, g gjør nen frandringer, g nen cmmits sm reflekterer at du jbber med velkmst-prblematikken Etter et par cmmits ser kanskje versjnshistrikken ut ne slikt i SmartGit (klikk Lg ): Git på HiNT 19

20 Opprett en ny branch fr bugfix: Vi tenker ss nå at du har funnet ut at det er en feil på den publiserte versjnen av nettsiden (v.1.0) nemlig at e-pstadressen er feil dvs. du må legge det uferdige arbeidet med den dynamiske velkmsthilsningen til side, rulle tilbake til den publiserte versjnen av nettsiden, g rette pp e-pstadressen Bytt til SmartGit, g eventuelt cmmit mdifiseringer sm er gjrt Klikk på rtmappen til prsjektet i Directries-paletten, g klikk Lg på verktøylinjen I neste vindu merker du linjen med versjn 1 i Cmmits-paletten (i dette eksemplet linje 3), g klikker Check Out på verktøylinjen I neste vindu velger du Switch t existing lcal branch: master I versjnshistrikken sm følger ser du nå at master er aktiv branch i g med at det er en pil fran denne (angir HEAD i wrking tree) Med master/v.1.0 markert, klikk Add Branch på verktøylinjen Velg navnet bugfix-mail i neste vindu, g bekreft med Add Branch & Switch slik at bugfix-mail blir aktiv branch Git på HiNT 20

21 Bytt til Dreamweaver/HTML-editren, g åpne index.html på nytt (i Dreamweaver vil du autmatisk få beskjed dersm åpne filer er endret, så her kan du trygt svare Yes i den dialgbksen sm dukker pp) Når du åpner index.html på nytt vil du se at de siste endringene ikke er der lengre du har gått tilbake til versjn 1 Gjør nen endringer (frandre på e-pstadressen) i index.html, lagre endringene, g gjør en cmmit i SmartGit Versjnshistrikken i SmartGit vil nå se ngenlunde slik ut: Flett inn (merge) bugfix inn i master branch: Vi sier ss nå frnøyd med bugfix en, g skal derfr pprette en ny versjn av den publiserte nettsiden Bytt til master/v.1.0 branch (Check ut) slik at denne er aktiv branch (i g med at det er denne du skal ppdatere med bugfix-branch en) Git på HiNT 21

22 Merk den siste cmmit en til bugfix-mail branch en i Cmmits-paletten Klikk Merge på verktøylinjen I neste vindu klikker du Create Merge-Cmmit i g med at vi ønsker å flette endringene gjrt i bugfix-mail inn i aktiv branch master Fr å se en fullstendig versjnshistrikk ver alle branch er klikker du nedtrekkspilen øverst til høyre i Cmmits-paletten, g velger All branches versjnshistrikken skal nå se ngenlunde slik ut: Lag en ny tag v på den nye versjnen (merk at tag er ikke er en nødvendighet; kun et hjelpemiddel fr å gjøre versjnshistrikken mer lesbar) Git på HiNT 22

23 Bytt til welcme-branch en g gjør ferdig denne utviklingsgreinen: Åpne versjnshistrikken (klikk Lg på verktøylinjen) Merk øverste linje sm hører til i welcme-branch en, i dette eksemplet linje 3 Klikk Check Out på verktøylinjen Velg Switch t existing lcal branch: welcme i neste vindu, g bekreft med OK welcme skal nå være aktiv branch (den vil ha et pilsymbl fran seg) Bytt til Dreamweaver/HTML-editren g åpne index.html på nytt (innhldet i denne skal nå være slik det var på slutten under arbeidet med den dynamiske velkmsthilsningen merk at e-pstadressen er feil igjen ) Gjør ferdig prgrammeringen av den dynamiske velkmsthilsningen Git på HiNT 23

24 Bytt til SmartGit g cmmit den ferdige versjnen Flett inn welcme branch en inn i master branch en sm versjn 1.1: Bytt til master/v branch en (merk i Cmmits-paletten, g klikk Check Out ) Merk øverste linje i welcme-branch en i Cmmits-paletten Klikk Merge i verktøypaletten (fr å merge welcme-branch en inn i aktiv branch sm er master) Klikk Create Merge-Cmmit i neste vindu Ulikhetene mellm index.html i welcme i frhld til i master er i vårt tilfelle så stre at Git ikke autmatisk greier å flette inn frandringene, ne sm skyldes at man på den ene siden ønsker å ta med seg frandringene på e-pstadressen sm er gjrt i master, g at man på den andre siden ønsker å ta med seg den dynamiske velkmstteksten sm er gjrt i welcme det har derfr ppstått en knflikt sm må løses manuelt ved å redigere index.html Git på HiNT 24

25 Lukk versjnshistrikk-vinduet (Lg) Dbbeltklikk på den mdifiserte index.html i Files-paletten fr å åpne Cnflict Slvervinduet Git på HiNT 25

26 Frklaring: versjnen i midten (Wrking Tree) er den sm ligger lagret i arbeidskpien (denne kan du fr så vidt åpne direkte i Dreamweaver/HTML-editren g løse knfliktene der), versjnen til venstre er master-versjnen (sm du skal merge til), g versjnen til høyre er welcme-versjnen (sm du skal merge fra) Versjnen i midten er den endelige versjnen du skal bygge pp, g den viser at det i utgangspunktet er 3 knflikter; en grønn kdebit (denne regner Git med er OK i g med at den kmmer fra welcme men kdebiten kan likevel fjernes hvis det er ønskelig ved å klikke på x til venstre) g 2 røde (disse kdebitene har hver sin versjn både i master g welcme her kan man velge hvilken kdebitene man vil bruke ved å klikke >> g << ) I den nederste kdebiten har Git ikke ne frslag til hvilken sm skal velges, så her må vi velge enten den til venstre ( >> ) eller den til høyre ( << ) i dette eksemplet ser vi faktisk at ingen av dem er helt riktig, så vi må velge en av dem g gjøre de siste knfliktsløsningene direkte i Dreamweaver/HTML-editren Vi velger å benytte versjnen av den nederste kdebiten sm er i welcme-branch en ( << ) Bekreft med Save Lukk Cnflict Slver -vinduet, g klikk Dn t Stage i neste vindu (vi har j ikke løst knflikten skikkelig enda ) Bytt til Dreamweaver/HTML-editren g åpne index.html på nytt Rett pp slik at e-pstadressen blir riktig igjen Lagre index.html Bytt til SmartGit g cmmit (dette vil bli en Merge Cmmit) Git på HiNT 26

27 Tag den nye versjnen sm v.1.1 (jeg måtte gjøre en liten ekstra-cmmit fr å luke brt en liten bug først) Slik ser da nettsiden i dette eksemplet ut i nettleseren kl. 19:26: Git på HiNT 27

28 5 Eksempel versjnskntrll med BitBucket I dette eksemplet skal du bruke nettjenesten BitBucket sm Git-server fr å hst e nettsideprsjektet sm ble pprettet i frrige kapittel. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et nytt tmt repsitry i BitBucket, hvrdan du imprterer et lkalt repsitry til BitBucket-repsitry et (Add Remte, Push), hvrdan du jbber både lkalt g remte (rigin) mt BitBucket (Pull, Push), hvrdan du kpierer/klner et prsjekt på BitBucket til lkal datamaskin (Clne), g hvrdan du bruker issue tracker en sm prsjektstøtteverktøy på BitBucket. Opprett et nytt repsitry i BitBucket: Lgg deg eventuelt inn med din brukerknt på BitBucket: https://bitbucket.rg/ (hvis du ikke allerede har knt må du selvfølgelig pprette dette gså først) Velg Create repsitry i rullegardinmenyen Repsitries i tppen I neste bilde registrerer du infrmasjn m repsitry et gi et passende navn (Test), velg Git sm type, HTML/CSS sm language, g kryss av på både private repsitry, issue tracking g Wiki Git på HiNT 28

29 Bekreft med Create repsitry du har nå pprettet et nytt repsitry på BitBucket sin server på adressen https://bitbucket.rg/<username>/<repsitry-name> Imprter et lkalt repsitry til serveren: Gå eventuelt inn i startsiden til det nye repsitry et du finner det listet pp når du klikker Repsitries i tppmenyen (når du er innlgget) På frsiden til det nye repsitry et klikker du først Get started g deretter I have cde I want t imprt under Add sme cde Git på HiNT 29

30 Du vil nå få fram infrmasjn m hvrdan du får imprtert et eksisterende lkalt repsitry inn i ditt repsitry sm ligger på BitBucket sin server (dette er git-kmmander sm kan kjøres i et Terminal-vindu vi skal benytte en GUI-klient) Merk g kpier https-adressen til repsitry et (høyreklikk > Cpy) Åpne/bytt til SmartGit Åpne eventuelt et lkalt repsitry i et eget vindu (i dette eksemplet benyttes det sm ble pprettet i kapittel 0) I SmartGit velg: Remte > Manage Remtes I neste vindu klikk Add I neste vindu lar du det stå Name: rigin, g limer inn https-adressen sm URL r Path Bekreft med Add I neste vindu skriver du inn ditt BitBucket-passrd (brukernavnet står sm en del av httpsadressen) Git på HiNT 30

31 Bekreft med Lgin du vil nå finne repsitry et ditt på BitBucket kblet til det lkale repsitry et via det lgiske navnet rigin (det er fullt mulig å kble til flere) Lukk Manage Remtes-vinduet Clse Klikk rtmappa til Git-prsjektet i Directries-paletten til venstre I g med at det lkale repsitry et i dette eksemplet består av flere branch er velges en advanced push første gangen: Remte > Push Advanced I neste vindu velger du Target Repsitry: rigin, velger Push selected branches r tags g huker av fr alle branch er g tag er Bekreft med Push I neste vindu klikker du Cnfigure fr å sette pp håndtering av synkrnisering mellm remte (rigin) g lkal versjn Git på HiNT 31

32 Hele Git-prsjektet, inkludert filer g versjnsdatabase, sendes/imprteres nå frhåpentligvis til BitBucket-serveren (dette kan ta litt tid) klart til å deles med andre Bytt til nettleseren g åpne repsitry et på nytt fr å kntrllere at imprten ble vellykket Registrer et par issues i issue tracker en: I BitBucket: velg Create Issue i nedtrekksmenyen Issues (eventuelt klikk knappen Create issue i Issues-listen på Issues-siden) Git på HiNT 32

33 I neste bilde registrerer du infrmasjn m saken/prblemet sm kan/skal løses, i dette eksemplet: Title: Sett inn tpplg, Assignee: ingen spesielle har ansvaret, Type: enhancement, Pririty: minr pluss at det i vårt eksempel er valgt et bilde sm skal lastes pp sm vedlegg Bekreft med Create Issue Sett inn en ny issue Sett inn tppmeny, med deg selv sm ansvarlig (Assignee), task sm type g majr sm priritet Hvis du har standardppsettet på BitBucket vil du nå få en ntificatin-mail tilsendt fra BitBucket (dette kan ta litt tid) Git på HiNT 33

34 Klikk Issues i tppmenyen fr å få fram en liste ver issues Merk: Issues er ikke en integrert del av Git, dette er kun en separat prsjektppfølgingstjeneste sm BitBucket (g andre lignende tjenester) tilbyr Gjør nen lkale endringer g synkrniser med serveren: Sjekk eventuelt ut master branch en på hjemmesideprsjektet Åpne/bytt til Dreamweaver/HTML-editren g åpne index.html Sett inn en lg øverst til venstre på siden Lagre endringene i index.html Git på HiNT 34

35 Bytt ver til SmartGit, g cmmit endringene Klikk rtmappa i Directries-paletten til venstre g klikk Lg fr å få fram versjnshistrikken Cmmits-grafen viser at lkal- g server-versjn ikke er synkrnisert klikk Push (eventuelt Synchrnize ) fr å verføre lkale endringer til serveren (det er ikke nødvendig å push e til serveren fr hver lkal cmmit typisk push es det når man avslutter arbeidet lkalt, eller dersm man har gjrt endringer sm samarbeidende persner skulle ha pull et inn i sin lkale arbeidskpi) Sjekk versjnshistrikken både lkalt (SmartGit Lg ) g på BitBucket ( Cmmits ) I BitBucket: Klikk Issues fr å få fram listen ver issues Klikk issue #1 i listen ( Sett inn tpplg ) Git på HiNT 35

36 Klikk Reslve -knappen til høyre fr tittelen Denne saken er nå løst, mail-ntificatin sendes ut, g saken fjernes fra standardlisten ver issues Klne eksisterende prsjekt: Hjemmesidenprsjektet sm er brukt sm eksempel er ffentlig tilgjengelig åpne nettsiden: https://bitbucket.rg/stn/test Under Clne this repsitry finner du https-linken til repsitry et, merk g kpier adressen (https://bitbucket.rg/stn/test.git) Åpne/bytt til SmartGit Git på HiNT 36

37 Prject > Clne I neste vindu velger du Remte Git, Mercury r SVN repsitry, g skriver/limer inn https-adressen sm Repsitry URL Bekreft med Cntinue I neste vindu velger du en frnuftig plassering på lkal datamaskin fr lagring av arbeidskpien av Git-prsjektet ( Chse bruk eventuelt New Flder -knappen i Chse-vinduet fr å pprette ny mappe) Bekreft med Cntinue I neste vindu velger du Open in new prject Git på HiNT 37

38 Bekreft med Finish du har nå hentet en lkal arbeidskpi av Git-prsjektet g kan jbbe videre lkalt med både filer g versjnsdatabase (merk: du vil ikke ha rettigheter til å push e de lkale endringene til rigin/server) Git på HiNT 38

39 6 Eksempel versjnskntrll Maya I dette eksemplet skal du bruke 3D-mdelleringsverktøyet Maya fr å lage nen enkle scener, samtidig sm du gjør versjnskntrll på Maya-prsjektet med SmartGit. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et nytt Git-repsitry i SmartGit fr et Maya-prsjekt, hvrdan du ppdaterer versjnsdatabasen (Stage, Cmmit), hvrdan du leser versjnshistrikken (Lg), hvrdan du får Git til å ignrere versjnshåndtering av en mappe (.gitignre), g hvrdan du henter ut en gammel versjn av en Maya-scene g lagrer den med et nytt filnavn i aktiv versjn av prsjektet (Save As). Åpne Maya g pprett et nytt Maya-prsjekt: File > Prject Windw Klikk New Velg en frnuftig Lcatin Gi prsjektet et frnuftig navn ( Current Prject ) g bekreft med Accept Det er nå pprettet et sett med undermapper ( scenes, assets, sv.) under rta på Maya-prsjektet (i dette eksemplet heter rtmappa Garbage1 ) Åpne SmartGit g initier et nytt Git-repsitry fr Maya-prsjektet: Prject > New Windw Merk av Open an existing lcal r create a new repsitry g klikk OK Git på HiNT 39

40 I neste vindu brwse deg fram til (Chse ) rta på Maya-prsjektet Bekreft med Cntinue Velg Git i neste vindu ved spørsmål m hva slags repsitry sm skal initieres Velg Open in new prject i neste vindu, g velg et frnuftig Prject Name Bekreft med Finish et nytt Git-repsitry er nå pprettet; klar til håndtere versjnskntrll på alle filer sm lagres i mappestrukturen til Maya-prsjektet Cmmit første versjn av prsjektet: Velg rtmappa (i dette eksemplet Garbage1 ) i Directries-paletten til venstre Git på HiNT 40

41 Marker filen wrkspace.mel i Files-paletten, g klikk Stage på verktøylinjen ( wrkspace.mel er den eneste filen sm autmatisk blir pprettet i et helt nytt Mayaprsjekt) Klikk Cmmit på verktøylinjen Skriv inn en beskrivende Cmmit-kmmentar i neste vindu Bekreft med Cmmit første shapsht av Maya-prsjektet er nå lagt inn i Gitrepsitryet Lag en ny Maya-scene, g cmmit til Git-repsitry: Bytt ver til Maya-prgrammet (den beste arbeidsflyten er å ha både Maya g SmartGit åpne samtidig) Git på HiNT 41

42 Opprett eventuelt en ny scene (File > New Scene) g lag en enkel 3D-mdell Lagre scenen (File > Save Scene As ) med et frnuftig navn (File name), med Maya ASCII sm Files f type g i standard mappe (Lk in: /scenes) bekreft med Save As Bytt til SmartGit, klikk rtmappa i Directries-paletten til venstre, g marker den nye scenefilen i Files-paletten til høyre (Git har enda ikke fått beskjed m å track e endringer på denne filen; dvs. den er Untracked ) Klikk Stage g deretter Cmmit fr å legge inn den nye scenen i Git-repsitryet Git på HiNT 42

43 Andre snapsht av Maya-prsjektet er nå tatt klikk først rtmappa i Directriespaletten, g deretter Lg på verktøylinjen fr å se en graf ver cmmit-histrikken Gjør endringer i Maya-scene, g cmmit til Git-repsitry: Bytt til Maya, g gjør nen små enderinger i den eksisterende scenen Lagre scenen (File > Save Scene) Bytt til SmartGit g klikk eventuelt på rtmappa til Maya-prsjektet i Directries-paletten til venstre den endrede scene-filen skal nå kmme pp i Files-paletten sm Mdified Hvis du velger filen i Files-paletten g klikker Changes på verktøylinjen vil du kunne se hvilke frandringer sm er gjrt på den sist lagrede versjnen av filen i frhld til siste versjn sm ble cmmit et (i en ASCII Maya-scene er dette rimelig kryptisk, men i annen type kildekde kan denne muligheten være veldig snedig) Git på HiNT 43

44 Lukk File Cmpare -vinduet, g gjør et nytt snapsht av Maya-prsjektet (Stage, Cmmit) Bytt til Maya g legg på litt enkel texture Bytt til SmartGit g gjør ny cmmit Git på HiNT 44

45 Ta en titt på versjnshistrikken igjen ( Lg ) Legg inn Git-ignre på tmp-mappe: Bytt til Maya-prsjektet igjen, g gjør en Render av Maya-scene n (fr eksempel via Render > Render Current Frame) Bytt til SmartGit velg rtmappa i Directries-paletten til venstre fr se alle endringene i Git-prsjektet Vi ser at det i render en har blitt generert en midlertidig fil intr.iff i mappen tmp sm igjen ligger i mappen images å ta versjnskntrll av denne mappen (images/tmp/) er ikke interessant fr ss, så vi ønsker at Git-systemet skal ignrere denne mappen i sin versjnskntrll Klikk pilen fran images -mappen i Directries-paletten fr å se undermappene Git på HiNT 45

46 Høyreklikk på tmp -mappen g velg Ignre i menyen Bekreft med Ignre i neste vindu Det har nå blitt pprettet en fil.gitignre i images-mappen sm frteller Git-systemet at undermappen tmp skal ignreres gitignre-filen bør være en del av versjnsdatabasen så gjør en cmmit slik at den legges til (Stage, Cmmit) Ta kpi av Maya-scene i tidligere versjn: Vi tenker ss nå at du skal lage en ny Maya-scene med utgangspunkt i en Maya-scene slik den så ut i en tidligere versjn det vil da være enklest å finne riktig versjn av filen i lggen g lagre den med et annet navn i stedet fr å sjekke ut hele prsjektet til aktuell versjn Bytt til SmartGit, g velg rtmappa til Git-prsjektet i Directries-palettene til venstre Klikk Lg på verktøylinjen fr å få fram versjnshistrikken Git på HiNT 46

47 Klikk den linjen i Cmmits-paletten hvr du vet at ønsket versjn av Maya-scene ble cmmit et Klikk Files -fliken til høyre fr Cmmits-paletten slik at den blir aktivert Høyreklikk filnavnet (i dette eksemplet intr.ma ) g velg Save As i menyen Gi den nye scenen et passende navn (i vårt eksempel scene1.ma ) g lagre den i riktig mappe ( scenes ) Lukk Lg-vinduet den nye Maya-scenen skal nå kmme pp i Files-paletten sm Untracked (det kan hende du må velge View > Refresh fr at SmartGit skal gjøre en ppdatering) Legg inn den nye Maya-scenen i versjnsdatabasen (Stage, Cmmit) Git på HiNT 47

48 Ta en titt på versjnshistrikken ( Lg ) Bytt til Maya g åpne den nye Maya-scenen ( scene1.ma ) fr å kntrllere at du har fått riktig versjn Gjør nen enkle endringer i scenen, legg på litt enkel texture, gjør en render fr å sjekke at Git ignrerer nytt innhld i images/tmp-mappen Gjør til slutt en cmmit fr å ppdatere Git-repsitry et Git på HiNT 48

49 7 Eksempel nettverksshare sm Git-server I dette eksemplet skal du kble til et delt nettverksshare på Mac-lab en, g bruke dette sm en Git-server fr å hst e Maya-prsjektet sm ble pprettet i frrige kapittel. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et nytt tmt repsitry på serveren vha. Finder g git-kmmander i Terminal-prgrammet (git --bare init), hvrdan du imprterer et lkalt repsitry til et tmt repsitry på et nettverksshare (Add Remte, Push), g hvrdan du ppdaterer lkal versjn fr å sikre at den er synkrnisert med remte/server (Pull, Sync). Kble til nettverksshare: I dette eksemplet viser vi hvrdan vi kbler til et nettverksshare på Mac-lab en, men tilnærmet samme fremgangsmåte kan benyttes på PC-lab ene; men da må man kble til et mråde på en annen server enn MacGyver Åpne Finder G > Cnnect t Server Skriv inn Server Address: afp://macgyver.student.hint.n/wrk/ Bekreft med Cnnect (det er mulig du må skrive inn brukernavn g passrd nå i så fall det samme sm på datasalen ellers) Opprett et nytt tmt Git-repsitry på nettverksshare et: Bruk Finder g pprett en ny mappe (File > New Flder) fr et nytt Git-prsjekt på MacGyver på en frnuftig plass (i dette eksemplet i mappen sp2012/garbage1/ (merk at alle i utgangspunktet har lese/skrive-rettigheter på wrk-share et) Åpne Terminal-prgrammet (Applicatins > Utilities > Terminal) Skriv inn følgende 2 kmmander (hver kmmand etterfølges av et trykk på Enter-tasten, /path/t/prject/ må erstattes med din mappesti fr eksempel /sp2010/spillprsjekt10/ - eller /sp2012/garbage1/ sm er benyttet i vårt eksempel): $ cd /Vlumes/wrk/path/t/prject/ $ git --bare init Git på HiNT 49

50 Hvis den siste kmmanden ikke fungerer kan du prøve å ppgi abslutt sti til gitkmmanden i stedet: $ /Develper/usr/bin/git --bare init Bytt til Finder, åpne mappen du nettpp laget, g sjekk at Git-prsjektet har blitt pprettet (det har blitt pprettet diverse mapper g filer sm vil innehlde versjnsdatabasen) Imprter et lkalt repsitry til serveren (nettverksshare et): Åpne/bytt til SmartGit Åpne eventuelt et lkalt repsitry i et eget vindu (i dette eksemplet benyttes det Mayaprsjektet sm ble pprettet i kapittel 0) I SmartGit velg: Remte > Manage Remtes I neste vindu klikk Add I neste vindu lar du det stå Name: rigin, g skriver inn hele banen/stien til mappen med det tmme Git-prsjektet du nettpp pprettet i vårt eksempel /Vlumes/wrk/sp2012/Garbage1/ (tips: hvis du høyreklikker på mappen i Finder g velger Get Inf i menyen finner du stien til mappen under Where ) Bekreft med Add I neste vindu ser du at rigin har blitt definert sm en et nytt remte repsitry klikk Clse fr å lukke vinduet Klikk rtmappa til Git-prsjektet i Directries-paletten til venstre Imprter det lkale repsitry et til rigin-repsitry et: ved første push kan det være greit å velge en advanced push : Remte > Push Advanced Git på HiNT 50

51 I neste vindu velger du Target Repsitry: rigin g velger Push selected branches r tags hvis du skal imprtere flere branch er g tag er til rigin-repsitry et (i dette tilfellet er det kun en master branch så da vil standardvalget Push current branch gjøre samme jbben) Bekreft med Push I neste vindu klikker du Cnfigure fr å sette pp håndtering av synkrnisering mellm remte (rigin) g lkal versjn Hele Git-prsjektet, inkludert filer g versjnsdatabase, kpieres/imprteres nå frhåpentligvis ver til serveren (dette kan ta litt tid) klart til å deles med andre Åpne versjnshistrikken ( Lg ) fr å sjekke at lkal g remte (rigin) repsitry er synkrnisert Gjør nen små frandringer i Maya-prsjektet Git på HiNT 51

52 Bytt til SmartGit g gjør en ny cmmit fr å versjnere frandringene Ta en titt på versjnshistrikken igjen ( Lg ) du vil nå se at lkal g remte (rigin) versjn ikke er synkrnisert Lukk Lg-vinduet, g ppdater serveren (rigin) ved å klikke Push på verktøylinjen I neste vindu velger du Current branch master g bekrefter med Push Serveren er nå ppdatert (se Lg -vinduet) Hvis det er flere sm samarbeider m å benytte samme remte repsitry; med jevnlige ppdateringer av serveren, kan man innimellm sjekke m det er nødvendig å ppdatere sin lkale arbeidskpi ved å klikke Pull eller Sync klikk rtmappa til Git-prsjektet i Directries-paletten g klikk Pull Git på HiNT 52

53 I neste vindu kan du la du standardvalgene stå fr å eventuelt flette inn (merge) frandringer sm er gjrt på serveren i frhld til lkal arbeidskpi Bekreft med Pull Klne eksisterende prsjekt på server: Maya-prsjektet sm er brukt sm eksempel er tilgjengelig på MacGyver (read nly fr studenter) på teaching -share et i Finder: G > Cnnect t Server I neste vindu skriver du inn Server Address: afp://macgyver.student.hint.n/teaching/ Bekreft med Cnnect Åpne/bytt til SmartGit I SmartGit: Prject > Clne I neste vindu velger du Lcal Git r Mercurial repsitry, g klikker Chse Git på HiNT 53

54 Brwse deg fram til mappen /Staale/Git/Garbage1/ på teaching-share et Bekreft med Open I Lcal Directry skal det nå stå /Vlumes/teaching/Staale/Git/Garbage1/ bekreft med Cntinue I neste vindu velger du en lkal plassering av din arbeidskpi av Git-prsjektet klikk Chse g velg en egnet plassering Bekreft med Cntinue Git på HiNT 54

55 I neste vindu velger du Open in new prject, g gir prsjektet et egnet Prject Name Bekreft med Finish du har nå hentet en lkal arbeidskpi av Maya-prsjektet g kan jbbe videre lkalt både med filer g versjnsdata i Maya: File > Set Prject (merk: du har i dette tilfellet ikke rettigheter til å push e endringer til remte/rigin) Git på HiNT 55

56 8 Referanser Chacn, S. (2009). Pr Git, Apress. Syntev (2012). SmartGit Quickstart Guide, syntev GmbH, Atlassian (2012). BitBucket Dcumentatin, Atlassian, på URL: https://cnfluence.atlassian.cm/display/bitbucket/bitbucket+dcumentatin+hme. Git på HiNT 56

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Avdeling fr infrmatikk g e-læring Hvedprsjekt 2009 Tittel - nrsk: Eksterne Sikkerhetsprblemer g Trusler i Windws nettverk Tittel - engelsk: External Vulnerabilities and Threats

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

SMART Notebook 14 programvare

SMART Notebook 14 programvare SMART Ntebk 14 prgramvare BRUKERVEILEDNING FOR ET MAC-OPERATIVSYSTEM Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer