Git på HiNT En innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Git på HiNT En innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård"

Transkript

1 KOMPENDIUM Git på HiNT En innføring i versjnskntrll med Git, SmartGit g Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård Høgsklen i Nrd-Trøndelag Kmpendium Steinkjer 2012

2 Git på HiNT En innføring i versjnskntrll med Git, SmartGit g Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård Høgsklen i Nrd-Trøndelag Kmpendium ISBN Steinkjer 2012

3 1 Innhldsfrtegnelse 1 Innhldsfrtegnelse Innledning Intr til Git Hva er versjnskntrll Versjnskntrll g samarbeid Hva er Git Ord, begreper g mekanismer i Git Grunnleggende arbeidsflyt Arbeidsflyt samarbeid via server Branching (frgreinet utviklingsfrløp) Git-verktøy Mer infrmasjn m Git g GUI-klienter Eksempel versjnskntrll nettside Eksempel versjnskntrll med BitBucket Eksempel versjnskntrll Maya Eksempel nettverksshare sm Git-server Referanser Innledning Dette kmpendiet er i laget sm en innføring i bruk av versjnskntrllverktøyet Git på Høgsklen i Nrd- Trøndelag (HiNT) sine datasaler på Steinkjer. Kmpendiet er hvedsakelig myntet på studenter sm går studiet Spill g pplevelsesteknlgi g studiet Multimedieteknlgi. Det er en liten teretisk intr til versjnskntrll g Git, men stre deler av kmpendiet viser praktisk bruk av verktøyene (hands-n). Det vil derfr være en frdel å prøve verktøyene samtidigs sm man går igjennm eksemplene. Samtidig innehlder kmpendiet mange skjermbilder fr å tydeliggjøre eksemplene, så det går gså an å få en viss frståelse fr bruk av Git ved å kun lese uten å prøve. Det er valgt å bruke GUI-klienten SmartGit g nettjenesten BitBucket i eksemplene. Dette er verktøy g tjenester sm kan endre utseende etter hvert sm det kmmer nye utgaver. Det er derfr ikke sikkert at alle skjermbilder stemmer helt verens med det sm du pplever når du prøver eksemplene. Skjermbildene fra SmartGit er tatt med versjn av dette prgrammet, g fr å få mest mulig samme skjermbilde når du gjennmfører eksemplene kan du prøve å sette innstillingene sm følger (Viewmenyen): Figur 1: Visningsinnstillinger brukt i SmartGit Git på HiNT 3

4 3 Intr til Git 3.1 Hva er versjnskntrll Versjnskntrll er i vårt tilfelle et system (VCS Versin Cntrl System) sm tar vare på endringer sm blir gjrt på en fil eller et sett med filer ver tid slik at det er mulig å gå tilbake til spesifikke versjner senere. Grunnen til at man ønsker en slik mulighet kan fr eksempel være at man ønsker å sammenligne tidligere versjner av filer/prsjekt med siste versjn, eller at man av ulike årsaker har behv fr å sple et prsjekt tilbake til en tidligere (fungerende) tilstand. En typisk implementasjn av et VCS er at man har en versjnsdatabase (repsitry) hvr man med jevne mellmrm lagrer endringene på filer sm versjner. Man kan derfr sjekke ut (checkut) hvilken sm helst versjn av de versjnerte filene senere. Figur 2: Lcal versin cntrl diagram (Chacn 2009:2) 3.2 Versjnskntrll g samarbeid Nen VCS er har gså mekanismer sm gjør det mulig fr flere persner å samarbeide m å jbbe på et g samme prsjekt, på hver sin datamaskin, på en kntrllert måte. CVS g Subversin er begge eksempler på et såkalt CVCS Centralized Versin Cntrl System, sm støtter dette ved at versjnsdatabasen ligger på en sentral server. Hver bruker har sitt eget klient-prgram sm sørger fr å sjekke ut g sjekke inn filer fra/til serveren, g rydde pp i eventuelle knflikter. Git på HiNT 4

5 Figur 3: Centralized versin cntrl diagram (Chcn 2009:3) En ulempe med denne CVCS-mdellen er at serveren representerer en single pint f failure ; dvs. hvis serveren er nede vil ingen kunne jbbe mt versjnsdatabasen, g hvis harddisken på serveren krasjer kan man risikere at hele histrien går tapt. Et såkalt DVCS (Distributed Versin Cntrl System) har en mdell sm sikrer versjnsdatabasen på en bedre måte. Når man sjekker ut et prsjekt fra et DVCS kpierer (klner) man hele versjnsdatabasen. Man sjekker inn nye versjner i den lkale versjnsdatabasen, g systemet har videre mekanismer fr å reflektere dette videre til alle kpier (klner) av prsjektet (sm ftest; men ikke nødvendigvis, via en riginalkpi sm ligger på en server). Git g Mercurial er eksempler på systemer sm benytter denne mdellen. Figur 4: Distributed versin cntrl diagram (Chcn 2009:4) Git på HiNT 5

6 3.3 Hva er Git Git er et frhldsvis nytt distribuert versjnskntrllsystem (intrdusert i 2005). Systemet er pen surce, g pprinnelig utviklet til eget bruk av Linux-utviklingsmiljøet. Git ble laget med tanke på å være raskt g enkelt, men samtidig ha gd støtte fr å benyttes i ikke-lineære utviklingsprsjekter. Siden 2005 har systemet mdnet til å bli et av de mest brukte versjnskntrllsystemer. Ppulariteten skyldes ikke minst at den har en veldig kraftig branching -funksjnalitet (utviklingsfrløp i ulike frgreininger ). Det sm er litt spesielt med Git i frhld til andre versjnskntrllsystemer er måten de håndterer versjnsdata. Systemer sm fr eksempel Subversin, lagrer versjnsdata sm en liste med frandringer sm gjøres i filer. Figur 5: Other systems tend t stre data as changes t a base versin f each file (Chcn 2009:6) Git, derimt, lagrer snapshts av hva slags tilstand alle filer er i hver gang man ppdaterer versjnsdatabasen. Figur 6: Git stres data as snapshts f the prject ver time (Chcn 2009:6) 3.4 Ord, begreper g mekanismer i Git Grunnleggende arbeidsflyt Den grunnleggende arbeidsflyten når du jbber i et prsjekt med versjnshåndtering i Git er typisk slik (punktene går sm en runddans se Figur 7): 1. Du mdifiserer filer i din arbeidskpi av prsjektet (wrking directry/wrking tree) 2. Du legger til (stage) filer sm er mdifisert i en liste (staging area) 3. Du lagrer versjnsendringene (cmmit) i staged-listen til versjnsdatabasen (Git directry) Git på HiNT 6

7 Figur 7: Wrking directry, staging area, and Git directry (Chcn 2009:8) Fr at Git skal hlde rede på hvilke filer sm er mdifisert må det først registreres hvilke filer sm skal spres (tracked file). Nye filer sm blir pprettet i arbeidskpien har derfr i utgangspunktet status untracked. Filer sm har status tracked kan videre slik Git ser dem være i en av følgende tilstander: unmdified, mdified eller staged. Figur 8: The lifecycle f the status f yur files (Chcn 2009:17) De mest sentrale lkale perasjnene på arbeidskpien: Stage (add): frberede en fil (plasserer den i staging area) fr å lagres i versjnsdatabasen med cmmit. Unstage (reset): fjerner en staged fil fra staging area (dvs. den vil ikke bli med på neste cmmit) Ignre: markerer fr Git at en fil (eller filmønster) skal ignreres i versjnshåndteringen; dvs. den vil ikke vises fr ss sm untracked. Cmmit: lagrer en ny snapsht (versjn) av prsjektet på bakgrunn av hva sm er staged Arbeidsflyt samarbeid via server Når man skal benytte Git sm et verktøy fr samarbeid, er det vanlig å ha en kpi av versjnsdatabasen på en server (se Figur 4). Den sentrale versjnsdatabasen kan gjøres tilgjengelig via vanlig fildeling i et lkalnettverk (smb://, afp://, file://), via webtjenerteknlgi (https://), via secure shell (ssh://) eller via en prprietær Git-prtkll (git://). Her på HiNT er det pr. dags dat mest aktuelt å benytte fildeling på Git på HiNT 7

8 lkalnettverk, men i dette kmpendiet vil vi gså vise hvrdan man kan benytte den delvis gratis åpne webtjenesten Bitbucket sm støtter både https:// g ssh://. Den grunnleggende arbeidsflyten når dere samarbeider via en server er sm følger: 1. Du verfører en kpi (clne) av Git-prsjektet fra serveren til en egen datamaskin g lagrer den sm egen arbeidskpi (inkludert alle filer g all versjnshistrikk). 2. Du gjør egne endringer g legger nye shapshts (cmmit) i lkal versjnsdatabase. 3. Du verfører dine endringer (push) til serveren. 4. Du verfører andre sine endringer (pull) fra serveren. Hvis du allerede har en lkal kpi av Git-prsjektet er det ikke nødvendig å kpiere (clne) prsjektet fra serveren. Fr å sikre at du har siste versjn av prsjektet kan du da i stedet verføre eventuelt endringer sm er gjrt på server-versjnen i frhld til din lkale versjn (pull). De mest sentrale perasjnene mt en server: Clne: kpiere/klne en annen versjnsdatabase (fr eksempel, men ikke nødvendigvis, en versjnsdatabase sm ligger på en server). Push: sende lkale cmmits til en remte versjnsdatabase (remte repsitry). Pull: hente cmmits fra en remte versjnsdatabase g integrerer dem inn i den lkale versjnsdatabasen (kan innebære at enkelte versjnsknflikter må løses). Synchrnize: dette innebærer i bunn g grunn at man utfører push g pull i en g samme perasjn Branching (frgreinet utviklingsfrløp) Branches kan benyttes fr å lagre en egen uavhengig serie/frgreining med cmmits/snapshts i en versjnsdatabase. Når man ppretter et nytt Git-prsjekt er man sm standard inne i en hvedgrein master (master branch tilsvarer trunk i Subversin). Det er veldig enkelt å pprette en ny branch, g å bytte (switch/check ut) mellm ulike branches (snapshts) på en sikker måte. Det er ikke ne i veien fr å ha flere titalls samtidige branches i et Git-prsjekt. Begrepet HEAD refererer til hvilken cmmit/versjn sm til en hver tid er aktiv i arbeidskpien (wrking tree). Figur 9: Yur cmmit histry with multiple tpic branches (Chcn 2009:63) Git på HiNT 8

9 Dette gjør det fr eksempel mulig å i en branch jbbe med bugfix på en publisert/ferdig versjn av et prgram, samtidig sm det i en annen branch jbbes med utvikling av neste versjn. Det er gså frhldsvis enkelt å flette sammen (merge) det sm er gjrt i en branch inn i en annen branch. Figur 10: Yur histry after merging in dumbidea and iss91v2 (Chcn 2009:64) De mest sentrale perasjnene i frbindelse med branching: Switch: bytte til en annen branch, dvs. arbeidskpien av prsjektet byttes ut til å innehlde alle filer g versjner i aktuelle snapsht av prsjektet. Check ut: kan benyttes fr å bytte til en spesifikk cmmit ( snapsht ) i hvilken sm helst branch. Merge: flette inn frandringer i en branch inn i aktiv branch. Etter en merge kan det være at du må rydde pp i eventuelle knflikter, før du gjør en merge cmmit. Add branch: ppretter en ny branch på bakgrunn av en gitt cmmit (snapsht). Add tag: sette inn en beskrivende tag på en gitt cmmit. Dette kan fr eksempel dreie seg m tag er fr når en ny versjn av et prdukt er ferdig ( v.1.0, v.1.0.1, v.1.1, sv.). Bruk av tag er kan gjøre det enklere å lese/navigere i versjnshistrikken. 3.5 Git-verktøy Git er i utgangspunktet et kmmandbasert verktøy. Dvs. at alle Git-perasjner kan kjøres i et terminalprgram ved å skrive kmmanden git etterfulgt av psjner g argumenter. Git på HiNT 9

10 Figur 11: Bruk av kmmandbasert git i Terminal-vindu på Mac Men det finnes gså et strt utvalg av Git-applikasjner med grafiske brukergrensesnitt ( GUI-klienter ) sm gjør alle kmmandene tilgjengelig på en visuell g (fr de fleste) mer intuitiv måte. I dette kmpendiet skal vi benytte GUI-klienten SmartGit i eksemplene. Denne GUI-klienten er tilgjengelig både fr PC g fr Mac, g gratis fr ikke-kmmersiell bruk. SmartGit er gså installert på alle relevante datasaler her på HiNT. Figur 12: GUI-klienten SmartGit Fr de sm ønsker å se på kmmandbasert bruk av Git, g fr de sm ønsker å laste ned/installere Git på egen datamaskin, finner dere alt dere behøver å vite ved å følge lenkene i kapittel 3.6. Det siste sm kan nevnes i frhld til Git-verktøy, er at det finnes webtjenester sm tar på seg hsting av Git-repsitries. Slike tjenester tilbyr typisk gså i tillegg nettbasert prsjektppfølging fr hvert Gitprsjekt (dkumentasjn, ssiale cmmunity, issues tracker, distribusjn av kde, ). Her er en krt presentasjn av t slike tjenester sm tilbyr nenlunde samme løsning: GitHub (https://github.cm): En veldig utbredt, stabil g etablert tjeneste med mange medlemmer, g dermed et strt ssialt cmmunity (slagrd: Scial cding ). I et gratis GitHub-medlemskap kan Git på HiNT 10

11 du ha et ubegrenset antall repsitries så lenge de er åpent tilgjengelig fr alle. Hvis du har behv fr private repsitries hvr du kun gir utvalgte persner tilgang må du betale månedsavgift (pr. dags dat $7 fr inntil 5 private repsitries, sv.). BitBucket (https://bitbucket.rg): En nyere tjeneste (nen mener den er en klne av GitHub), sm ikke har like mange medlemmer sm GitHub, men sm har økende ppslutning. BitBucket er spesielt ppulær pga. at de tilbyr et ubegrenset antall private repsitries i gratis-medlemskapet (med tilgang fr inntil 5 persner). BitBucket tilbyr unlimited medlemskap fr studenter. Figur 13: Visning av versjnshistrikk i BitBucket 3.6 Mer infrmasjn m Git g GUI-klienter Offisiell nettside Git: Dkumentasjn Git: Bken Pr Git (gratis): Nedlasting SmartGit (GUI-klient): Dkumentasjn SmartGit: GUI-klient, alternativ SurceTree (kun Mac): Gratis hsting BitBucket.rg: https://bitbucket.rg/ Git på HiNT 11

12 4 Eksempel versjnskntrll nettside I dette eksemplet skal du bruke en HTML-editr (i eksemplet er Dreamweaver brukt) fr å lage en veldig enkel nettside, samtidig sm du lager nettsiden skal du gjøre versjnskntrll vha. SmartGit. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et Git-repsitry i SmartGit, hvrdan du ppdaterer versjnsdatabasen (Stage, Cmmit), hvrdan du ppretter nye branches (Add Branch), hvrdan du bytter mellm branches (Switch, Check Out), hvrdan du fletter sammen branches (Merge), hvrdan du leser versjnshistrikken (Lg), hvrdan du ser differansen mellm filer i ulike versjner (Changes), g hvrdan du setter inn tag er i versjnshistrikken (Add Tag). Opprett en ny mappe fr et nytt nettside-prsjekt på egnet sted (bruk Finder på Mac eller Windws Utfrsker på PC) Åpne din favritt-html-editr (i vårt eksempel Dreamweaver, men en enkel teksteditr sm Ntepad fungerer gså bra), g pprett et nytt HTML-dkument sm du lagrer sm index.html i den nye prsjektmappen i Dreamweaver: File > New I menyen Blank Page, velg Page Type: HTML, Layut: <nne> Bekreft med Create File > Save I dialgbksen Save As brwser du deg fram til mappen du nettpp pprettet, g angir Save As: index.html Bekreft med Save Git på HiNT 12

13 Åpne SmartGit g initier et nytt Git-repsitry (versjnsdatabase) fr nettsideprsjektet: Prject > Open Repsitry I neste vindu brwse deg fram til (Chse ) rta på nettsideprsjektet Bekreft med Cntinue Velg Git i neste vindu ved spørsmål m hva slags repsitry sm skal initieres Velg Open in new prject i neste vindu, g velg et frnuftig Prject Name Bekreft med Finish et nytt Git-repsitry er nå pprettet; klar til håndtere versjnskntrll på alle filer sm lagres i mappestrukturen til nettsideprsjektet Cmmit første versjn av prsjektet: Velg rtmappa (i dette eksemplet hjemmeside ) i Directries-paletten til venstre i SmartGit Git på HiNT 13

14 Marker filen index.html i Files-paletten, g klikk Stage på verktøylinjen fr å legge til (add) filen Klikk Cmmit på verktøylinjen fr å legge til første versjn (snapsht) av prsjektet i repsitry Skriv inn en beskrivende Cmmit-kmmentar i neste vindu Bekreft med Cmmit første snapsht av nettsideprsjektet er nå lagt inn i Gitrepsitriet Gjør nen endringer i index.html g Cmmit endringene i Git-repsitriet: Bytt ver til Dreamweaver/HTML-editren (den beste arbeidsflyten er å ha både Dreamweaver/HTML-editren g SmartGit åpne samtidig) Git på HiNT 14

15 Legg inn litt innhld/tekst på hjemmesiden Lagre endringene i index.html: File > Save Bytt til SmartGit g klikk eventuelt på rtmappa til nettsideprsjektet i Directries-paletten til venstre den endrede index.html-filen skal nå kmme pp i Files-paletten sm Mdified Klikk på index.html i Files-paletten Klikk Stage på verktøylinjen Klikk Cmmit på verktøylinjen (i SmartGit kan man gså velge Cmmit direkte uten å klikke Stage perasjnen Stage vil da autmatisk gjøres først i tillegg til Cmmit) Gi en beskrivende Cmmit-kmmentar, g bekreft med Cmmit Du har nå lagret versjn/smapsht nummer 2 i Git-repsitriet Gjør flere endringer i index.html, g sjekk frandringene: Bytt til Dreamweaver/HTML-editren igjen g gjør nen flere frandringer i index.html Lagre endringene sm ble gjrt (File > Save) Bytt til SmartGit g klikk på den mdifiserte index.html i Files-paletten (ikke gjør en Cmmit enda) Klikk Changes på verktøylinjen Se hvrdan endringene sm er gjrt på denne filen siden siste cmmit blir presentert i neste vindu File Cmpare (du kan lukke vinduet g kjøre en Cmmit etterpå) Git på HiNT 15

16 Opprett et nytt eksternt CSS-stilark, g cmmit til Git-repsitry: Bytt til Dreamweaver/HTML-editren, g pprett et nytt eksternt stilark (i Dreamweaver kan dette gjøres ved å klikke New CSS Rule i CSS Styles-paletten til høyre, fr så å velge New Style Sheet File) Lagre det nye stilarket sm nrmal.css i samme mappe sm index.html Git på HiNT 16

17 Legg inn en referanse (link) til stilarket i index.html slik at de t er kblet sammen, g lagre endringene i index.html gså Bytt til SmartGit g klikk eventuelt på rta av prsjektet i Directries-paletten du skal nå finne index.html sm Mdified g nrmal.css sm Untracked i Files-paletten Med rtmappa merket i Directries-paletten, klikk Stage i verktøylinjen fr å klargjøre begge filene fr cmmit Klikk Cmmit fr å legge inn ny versjn i Git-repsitriet Gjør ferdig g tag første versjn av nettsiden: Gjør eventuelt endringer i index.html g nrmal.css til du er frnøyd med første versjn av nettsiden (avslutt med cmmit) I SmartGit klikk på rtmappa til prsjektet i Directries-paletten til venstre Git på HiNT 17

18 Klikk Lg i verktøylinjen fr å få fram versjnshistrikken så langt Klikk (merk) den øverste linjen i Cmmits-paletten (sm tilsvarer siste versjn av prsjektet) Klikk Add Tag på verktøylinjen Angi en Tag i neste vindu sm angir at dette er versjn 1 (en tag kan ikke innehlde mellmrm g enkelte andre spesialtegn) Bekreft med Add Tag Opprett en ny branch fr utvikling/testing av ny funksjnalitet: I dette eksemplet tenker vi ss at vi skal frsøke å lage en dynamisk velkmsthilsning vha. Javascript (frskjellig velkmsthilsning til besøkende ved ulike tider på døgnet) dette skal gjøres ved å pprette en ny branch (ny utviklingsgrein) med utgangspunkt i versjn 1 av prsjektet I SmartGit: Klikk rtmappa på prsjektet i Directries-paletten Klikk Lg på verktøylinjen Merk øverste linje i Cmmits-paletten i neste vindu ( v.1.0 -tag en) Klikk Add Branch på verktøylinjen Git på HiNT 18

19 I neste vindu angir du branch-navn: welcme Bekreft med Add Branch & Switch i Cmmits-histrikken vil nå pilen angi at welcme er aktiv branch (dette angir såkalt HEAD i arbeidskpien/wrking tree) Lukk Lg-vinduet Bytt til Dreamweaver/HTML-editren, g gjør nen frandringer, g nen cmmits sm reflekterer at du jbber med velkmst-prblematikken Etter et par cmmits ser kanskje versjnshistrikken ut ne slikt i SmartGit (klikk Lg ): Git på HiNT 19

20 Opprett en ny branch fr bugfix: Vi tenker ss nå at du har funnet ut at det er en feil på den publiserte versjnen av nettsiden (v.1.0) nemlig at e-pstadressen er feil dvs. du må legge det uferdige arbeidet med den dynamiske velkmsthilsningen til side, rulle tilbake til den publiserte versjnen av nettsiden, g rette pp e-pstadressen Bytt til SmartGit, g eventuelt cmmit mdifiseringer sm er gjrt Klikk på rtmappen til prsjektet i Directries-paletten, g klikk Lg på verktøylinjen I neste vindu merker du linjen med versjn 1 i Cmmits-paletten (i dette eksemplet linje 3), g klikker Check Out på verktøylinjen I neste vindu velger du Switch t existing lcal branch: master I versjnshistrikken sm følger ser du nå at master er aktiv branch i g med at det er en pil fran denne (angir HEAD i wrking tree) Med master/v.1.0 markert, klikk Add Branch på verktøylinjen Velg navnet bugfix-mail i neste vindu, g bekreft med Add Branch & Switch slik at bugfix-mail blir aktiv branch Git på HiNT 20

21 Bytt til Dreamweaver/HTML-editren, g åpne index.html på nytt (i Dreamweaver vil du autmatisk få beskjed dersm åpne filer er endret, så her kan du trygt svare Yes i den dialgbksen sm dukker pp) Når du åpner index.html på nytt vil du se at de siste endringene ikke er der lengre du har gått tilbake til versjn 1 Gjør nen endringer (frandre på e-pstadressen) i index.html, lagre endringene, g gjør en cmmit i SmartGit Versjnshistrikken i SmartGit vil nå se ngenlunde slik ut: Flett inn (merge) bugfix inn i master branch: Vi sier ss nå frnøyd med bugfix en, g skal derfr pprette en ny versjn av den publiserte nettsiden Bytt til master/v.1.0 branch (Check ut) slik at denne er aktiv branch (i g med at det er denne du skal ppdatere med bugfix-branch en) Git på HiNT 21

22 Merk den siste cmmit en til bugfix-mail branch en i Cmmits-paletten Klikk Merge på verktøylinjen I neste vindu klikker du Create Merge-Cmmit i g med at vi ønsker å flette endringene gjrt i bugfix-mail inn i aktiv branch master Fr å se en fullstendig versjnshistrikk ver alle branch er klikker du nedtrekkspilen øverst til høyre i Cmmits-paletten, g velger All branches versjnshistrikken skal nå se ngenlunde slik ut: Lag en ny tag v på den nye versjnen (merk at tag er ikke er en nødvendighet; kun et hjelpemiddel fr å gjøre versjnshistrikken mer lesbar) Git på HiNT 22

23 Bytt til welcme-branch en g gjør ferdig denne utviklingsgreinen: Åpne versjnshistrikken (klikk Lg på verktøylinjen) Merk øverste linje sm hører til i welcme-branch en, i dette eksemplet linje 3 Klikk Check Out på verktøylinjen Velg Switch t existing lcal branch: welcme i neste vindu, g bekreft med OK welcme skal nå være aktiv branch (den vil ha et pilsymbl fran seg) Bytt til Dreamweaver/HTML-editren g åpne index.html på nytt (innhldet i denne skal nå være slik det var på slutten under arbeidet med den dynamiske velkmsthilsningen merk at e-pstadressen er feil igjen ) Gjør ferdig prgrammeringen av den dynamiske velkmsthilsningen Git på HiNT 23

24 Bytt til SmartGit g cmmit den ferdige versjnen Flett inn welcme branch en inn i master branch en sm versjn 1.1: Bytt til master/v branch en (merk i Cmmits-paletten, g klikk Check Out ) Merk øverste linje i welcme-branch en i Cmmits-paletten Klikk Merge i verktøypaletten (fr å merge welcme-branch en inn i aktiv branch sm er master) Klikk Create Merge-Cmmit i neste vindu Ulikhetene mellm index.html i welcme i frhld til i master er i vårt tilfelle så stre at Git ikke autmatisk greier å flette inn frandringene, ne sm skyldes at man på den ene siden ønsker å ta med seg frandringene på e-pstadressen sm er gjrt i master, g at man på den andre siden ønsker å ta med seg den dynamiske velkmstteksten sm er gjrt i welcme det har derfr ppstått en knflikt sm må løses manuelt ved å redigere index.html Git på HiNT 24

25 Lukk versjnshistrikk-vinduet (Lg) Dbbeltklikk på den mdifiserte index.html i Files-paletten fr å åpne Cnflict Slvervinduet Git på HiNT 25

26 Frklaring: versjnen i midten (Wrking Tree) er den sm ligger lagret i arbeidskpien (denne kan du fr så vidt åpne direkte i Dreamweaver/HTML-editren g løse knfliktene der), versjnen til venstre er master-versjnen (sm du skal merge til), g versjnen til høyre er welcme-versjnen (sm du skal merge fra) Versjnen i midten er den endelige versjnen du skal bygge pp, g den viser at det i utgangspunktet er 3 knflikter; en grønn kdebit (denne regner Git med er OK i g med at den kmmer fra welcme men kdebiten kan likevel fjernes hvis det er ønskelig ved å klikke på x til venstre) g 2 røde (disse kdebitene har hver sin versjn både i master g welcme her kan man velge hvilken kdebitene man vil bruke ved å klikke >> g << ) I den nederste kdebiten har Git ikke ne frslag til hvilken sm skal velges, så her må vi velge enten den til venstre ( >> ) eller den til høyre ( << ) i dette eksemplet ser vi faktisk at ingen av dem er helt riktig, så vi må velge en av dem g gjøre de siste knfliktsløsningene direkte i Dreamweaver/HTML-editren Vi velger å benytte versjnen av den nederste kdebiten sm er i welcme-branch en ( << ) Bekreft med Save Lukk Cnflict Slver -vinduet, g klikk Dn t Stage i neste vindu (vi har j ikke løst knflikten skikkelig enda ) Bytt til Dreamweaver/HTML-editren g åpne index.html på nytt Rett pp slik at e-pstadressen blir riktig igjen Lagre index.html Bytt til SmartGit g cmmit (dette vil bli en Merge Cmmit) Git på HiNT 26

27 Tag den nye versjnen sm v.1.1 (jeg måtte gjøre en liten ekstra-cmmit fr å luke brt en liten bug først) Slik ser da nettsiden i dette eksemplet ut i nettleseren kl. 19:26: Git på HiNT 27

28 5 Eksempel versjnskntrll med BitBucket I dette eksemplet skal du bruke nettjenesten BitBucket sm Git-server fr å hst e nettsideprsjektet sm ble pprettet i frrige kapittel. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et nytt tmt repsitry i BitBucket, hvrdan du imprterer et lkalt repsitry til BitBucket-repsitry et (Add Remte, Push), hvrdan du jbber både lkalt g remte (rigin) mt BitBucket (Pull, Push), hvrdan du kpierer/klner et prsjekt på BitBucket til lkal datamaskin (Clne), g hvrdan du bruker issue tracker en sm prsjektstøtteverktøy på BitBucket. Opprett et nytt repsitry i BitBucket: Lgg deg eventuelt inn med din brukerknt på BitBucket: https://bitbucket.rg/ (hvis du ikke allerede har knt må du selvfølgelig pprette dette gså først) Velg Create repsitry i rullegardinmenyen Repsitries i tppen I neste bilde registrerer du infrmasjn m repsitry et gi et passende navn (Test), velg Git sm type, HTML/CSS sm language, g kryss av på både private repsitry, issue tracking g Wiki Git på HiNT 28

29 Bekreft med Create repsitry du har nå pprettet et nytt repsitry på BitBucket sin server på adressen https://bitbucket.rg/<username>/<repsitry-name> Imprter et lkalt repsitry til serveren: Gå eventuelt inn i startsiden til det nye repsitry et du finner det listet pp når du klikker Repsitries i tppmenyen (når du er innlgget) På frsiden til det nye repsitry et klikker du først Get started g deretter I have cde I want t imprt under Add sme cde Git på HiNT 29

30 Du vil nå få fram infrmasjn m hvrdan du får imprtert et eksisterende lkalt repsitry inn i ditt repsitry sm ligger på BitBucket sin server (dette er git-kmmander sm kan kjøres i et Terminal-vindu vi skal benytte en GUI-klient) Merk g kpier https-adressen til repsitry et (høyreklikk > Cpy) Åpne/bytt til SmartGit Åpne eventuelt et lkalt repsitry i et eget vindu (i dette eksemplet benyttes det sm ble pprettet i kapittel 0) I SmartGit velg: Remte > Manage Remtes I neste vindu klikk Add I neste vindu lar du det stå Name: rigin, g limer inn https-adressen sm URL r Path Bekreft med Add I neste vindu skriver du inn ditt BitBucket-passrd (brukernavnet står sm en del av httpsadressen) Git på HiNT 30

31 Bekreft med Lgin du vil nå finne repsitry et ditt på BitBucket kblet til det lkale repsitry et via det lgiske navnet rigin (det er fullt mulig å kble til flere) Lukk Manage Remtes-vinduet Clse Klikk rtmappa til Git-prsjektet i Directries-paletten til venstre I g med at det lkale repsitry et i dette eksemplet består av flere branch er velges en advanced push første gangen: Remte > Push Advanced I neste vindu velger du Target Repsitry: rigin, velger Push selected branches r tags g huker av fr alle branch er g tag er Bekreft med Push I neste vindu klikker du Cnfigure fr å sette pp håndtering av synkrnisering mellm remte (rigin) g lkal versjn Git på HiNT 31

32 Hele Git-prsjektet, inkludert filer g versjnsdatabase, sendes/imprteres nå frhåpentligvis til BitBucket-serveren (dette kan ta litt tid) klart til å deles med andre Bytt til nettleseren g åpne repsitry et på nytt fr å kntrllere at imprten ble vellykket Registrer et par issues i issue tracker en: I BitBucket: velg Create Issue i nedtrekksmenyen Issues (eventuelt klikk knappen Create issue i Issues-listen på Issues-siden) Git på HiNT 32

33 I neste bilde registrerer du infrmasjn m saken/prblemet sm kan/skal løses, i dette eksemplet: Title: Sett inn tpplg, Assignee: ingen spesielle har ansvaret, Type: enhancement, Pririty: minr pluss at det i vårt eksempel er valgt et bilde sm skal lastes pp sm vedlegg Bekreft med Create Issue Sett inn en ny issue Sett inn tppmeny, med deg selv sm ansvarlig (Assignee), task sm type g majr sm priritet Hvis du har standardppsettet på BitBucket vil du nå få en ntificatin-mail tilsendt fra BitBucket (dette kan ta litt tid) Git på HiNT 33

34 Klikk Issues i tppmenyen fr å få fram en liste ver issues Merk: Issues er ikke en integrert del av Git, dette er kun en separat prsjektppfølgingstjeneste sm BitBucket (g andre lignende tjenester) tilbyr Gjør nen lkale endringer g synkrniser med serveren: Sjekk eventuelt ut master branch en på hjemmesideprsjektet Åpne/bytt til Dreamweaver/HTML-editren g åpne index.html Sett inn en lg øverst til venstre på siden Lagre endringene i index.html Git på HiNT 34

35 Bytt ver til SmartGit, g cmmit endringene Klikk rtmappa i Directries-paletten til venstre g klikk Lg fr å få fram versjnshistrikken Cmmits-grafen viser at lkal- g server-versjn ikke er synkrnisert klikk Push (eventuelt Synchrnize ) fr å verføre lkale endringer til serveren (det er ikke nødvendig å push e til serveren fr hver lkal cmmit typisk push es det når man avslutter arbeidet lkalt, eller dersm man har gjrt endringer sm samarbeidende persner skulle ha pull et inn i sin lkale arbeidskpi) Sjekk versjnshistrikken både lkalt (SmartGit Lg ) g på BitBucket ( Cmmits ) I BitBucket: Klikk Issues fr å få fram listen ver issues Klikk issue #1 i listen ( Sett inn tpplg ) Git på HiNT 35

36 Klikk Reslve -knappen til høyre fr tittelen Denne saken er nå løst, mail-ntificatin sendes ut, g saken fjernes fra standardlisten ver issues Klne eksisterende prsjekt: Hjemmesidenprsjektet sm er brukt sm eksempel er ffentlig tilgjengelig åpne nettsiden: https://bitbucket.rg/stn/test Under Clne this repsitry finner du https-linken til repsitry et, merk g kpier adressen (https://bitbucket.rg/stn/test.git) Åpne/bytt til SmartGit Git på HiNT 36

37 Prject > Clne I neste vindu velger du Remte Git, Mercury r SVN repsitry, g skriver/limer inn https-adressen sm Repsitry URL Bekreft med Cntinue I neste vindu velger du en frnuftig plassering på lkal datamaskin fr lagring av arbeidskpien av Git-prsjektet ( Chse bruk eventuelt New Flder -knappen i Chse-vinduet fr å pprette ny mappe) Bekreft med Cntinue I neste vindu velger du Open in new prject Git på HiNT 37

38 Bekreft med Finish du har nå hentet en lkal arbeidskpi av Git-prsjektet g kan jbbe videre lkalt med både filer g versjnsdatabase (merk: du vil ikke ha rettigheter til å push e de lkale endringene til rigin/server) Git på HiNT 38

39 6 Eksempel versjnskntrll Maya I dette eksemplet skal du bruke 3D-mdelleringsverktøyet Maya fr å lage nen enkle scener, samtidig sm du gjør versjnskntrll på Maya-prsjektet med SmartGit. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et nytt Git-repsitry i SmartGit fr et Maya-prsjekt, hvrdan du ppdaterer versjnsdatabasen (Stage, Cmmit), hvrdan du leser versjnshistrikken (Lg), hvrdan du får Git til å ignrere versjnshåndtering av en mappe (.gitignre), g hvrdan du henter ut en gammel versjn av en Maya-scene g lagrer den med et nytt filnavn i aktiv versjn av prsjektet (Save As). Åpne Maya g pprett et nytt Maya-prsjekt: File > Prject Windw Klikk New Velg en frnuftig Lcatin Gi prsjektet et frnuftig navn ( Current Prject ) g bekreft med Accept Det er nå pprettet et sett med undermapper ( scenes, assets, sv.) under rta på Maya-prsjektet (i dette eksemplet heter rtmappa Garbage1 ) Åpne SmartGit g initier et nytt Git-repsitry fr Maya-prsjektet: Prject > New Windw Merk av Open an existing lcal r create a new repsitry g klikk OK Git på HiNT 39

40 I neste vindu brwse deg fram til (Chse ) rta på Maya-prsjektet Bekreft med Cntinue Velg Git i neste vindu ved spørsmål m hva slags repsitry sm skal initieres Velg Open in new prject i neste vindu, g velg et frnuftig Prject Name Bekreft med Finish et nytt Git-repsitry er nå pprettet; klar til håndtere versjnskntrll på alle filer sm lagres i mappestrukturen til Maya-prsjektet Cmmit første versjn av prsjektet: Velg rtmappa (i dette eksemplet Garbage1 ) i Directries-paletten til venstre Git på HiNT 40

41 Marker filen wrkspace.mel i Files-paletten, g klikk Stage på verktøylinjen ( wrkspace.mel er den eneste filen sm autmatisk blir pprettet i et helt nytt Mayaprsjekt) Klikk Cmmit på verktøylinjen Skriv inn en beskrivende Cmmit-kmmentar i neste vindu Bekreft med Cmmit første shapsht av Maya-prsjektet er nå lagt inn i Gitrepsitryet Lag en ny Maya-scene, g cmmit til Git-repsitry: Bytt ver til Maya-prgrammet (den beste arbeidsflyten er å ha både Maya g SmartGit åpne samtidig) Git på HiNT 41

42 Opprett eventuelt en ny scene (File > New Scene) g lag en enkel 3D-mdell Lagre scenen (File > Save Scene As ) med et frnuftig navn (File name), med Maya ASCII sm Files f type g i standard mappe (Lk in: /scenes) bekreft med Save As Bytt til SmartGit, klikk rtmappa i Directries-paletten til venstre, g marker den nye scenefilen i Files-paletten til høyre (Git har enda ikke fått beskjed m å track e endringer på denne filen; dvs. den er Untracked ) Klikk Stage g deretter Cmmit fr å legge inn den nye scenen i Git-repsitryet Git på HiNT 42

43 Andre snapsht av Maya-prsjektet er nå tatt klikk først rtmappa i Directriespaletten, g deretter Lg på verktøylinjen fr å se en graf ver cmmit-histrikken Gjør endringer i Maya-scene, g cmmit til Git-repsitry: Bytt til Maya, g gjør nen små enderinger i den eksisterende scenen Lagre scenen (File > Save Scene) Bytt til SmartGit g klikk eventuelt på rtmappa til Maya-prsjektet i Directries-paletten til venstre den endrede scene-filen skal nå kmme pp i Files-paletten sm Mdified Hvis du velger filen i Files-paletten g klikker Changes på verktøylinjen vil du kunne se hvilke frandringer sm er gjrt på den sist lagrede versjnen av filen i frhld til siste versjn sm ble cmmit et (i en ASCII Maya-scene er dette rimelig kryptisk, men i annen type kildekde kan denne muligheten være veldig snedig) Git på HiNT 43

44 Lukk File Cmpare -vinduet, g gjør et nytt snapsht av Maya-prsjektet (Stage, Cmmit) Bytt til Maya g legg på litt enkel texture Bytt til SmartGit g gjør ny cmmit Git på HiNT 44

45 Ta en titt på versjnshistrikken igjen ( Lg ) Legg inn Git-ignre på tmp-mappe: Bytt til Maya-prsjektet igjen, g gjør en Render av Maya-scene n (fr eksempel via Render > Render Current Frame) Bytt til SmartGit velg rtmappa i Directries-paletten til venstre fr se alle endringene i Git-prsjektet Vi ser at det i render en har blitt generert en midlertidig fil intr.iff i mappen tmp sm igjen ligger i mappen images å ta versjnskntrll av denne mappen (images/tmp/) er ikke interessant fr ss, så vi ønsker at Git-systemet skal ignrere denne mappen i sin versjnskntrll Klikk pilen fran images -mappen i Directries-paletten fr å se undermappene Git på HiNT 45

46 Høyreklikk på tmp -mappen g velg Ignre i menyen Bekreft med Ignre i neste vindu Det har nå blitt pprettet en fil.gitignre i images-mappen sm frteller Git-systemet at undermappen tmp skal ignreres gitignre-filen bør være en del av versjnsdatabasen så gjør en cmmit slik at den legges til (Stage, Cmmit) Ta kpi av Maya-scene i tidligere versjn: Vi tenker ss nå at du skal lage en ny Maya-scene med utgangspunkt i en Maya-scene slik den så ut i en tidligere versjn det vil da være enklest å finne riktig versjn av filen i lggen g lagre den med et annet navn i stedet fr å sjekke ut hele prsjektet til aktuell versjn Bytt til SmartGit, g velg rtmappa til Git-prsjektet i Directries-palettene til venstre Klikk Lg på verktøylinjen fr å få fram versjnshistrikken Git på HiNT 46

47 Klikk den linjen i Cmmits-paletten hvr du vet at ønsket versjn av Maya-scene ble cmmit et Klikk Files -fliken til høyre fr Cmmits-paletten slik at den blir aktivert Høyreklikk filnavnet (i dette eksemplet intr.ma ) g velg Save As i menyen Gi den nye scenen et passende navn (i vårt eksempel scene1.ma ) g lagre den i riktig mappe ( scenes ) Lukk Lg-vinduet den nye Maya-scenen skal nå kmme pp i Files-paletten sm Untracked (det kan hende du må velge View > Refresh fr at SmartGit skal gjøre en ppdatering) Legg inn den nye Maya-scenen i versjnsdatabasen (Stage, Cmmit) Git på HiNT 47

48 Ta en titt på versjnshistrikken ( Lg ) Bytt til Maya g åpne den nye Maya-scenen ( scene1.ma ) fr å kntrllere at du har fått riktig versjn Gjør nen enkle endringer i scenen, legg på litt enkel texture, gjør en render fr å sjekke at Git ignrerer nytt innhld i images/tmp-mappen Gjør til slutt en cmmit fr å ppdatere Git-repsitry et Git på HiNT 48

49 7 Eksempel nettverksshare sm Git-server I dette eksemplet skal du kble til et delt nettverksshare på Mac-lab en, g bruke dette sm en Git-server fr å hst e Maya-prsjektet sm ble pprettet i frrige kapittel. Eksemplet viser hvrdan du ppretter et nytt tmt repsitry på serveren vha. Finder g git-kmmander i Terminal-prgrammet (git --bare init), hvrdan du imprterer et lkalt repsitry til et tmt repsitry på et nettverksshare (Add Remte, Push), g hvrdan du ppdaterer lkal versjn fr å sikre at den er synkrnisert med remte/server (Pull, Sync). Kble til nettverksshare: I dette eksemplet viser vi hvrdan vi kbler til et nettverksshare på Mac-lab en, men tilnærmet samme fremgangsmåte kan benyttes på PC-lab ene; men da må man kble til et mråde på en annen server enn MacGyver Åpne Finder G > Cnnect t Server Skriv inn Server Address: afp://macgyver.student.hint.n/wrk/ Bekreft med Cnnect (det er mulig du må skrive inn brukernavn g passrd nå i så fall det samme sm på datasalen ellers) Opprett et nytt tmt Git-repsitry på nettverksshare et: Bruk Finder g pprett en ny mappe (File > New Flder) fr et nytt Git-prsjekt på MacGyver på en frnuftig plass (i dette eksemplet i mappen sp2012/garbage1/ (merk at alle i utgangspunktet har lese/skrive-rettigheter på wrk-share et) Åpne Terminal-prgrammet (Applicatins > Utilities > Terminal) Skriv inn følgende 2 kmmander (hver kmmand etterfølges av et trykk på Enter-tasten, /path/t/prject/ må erstattes med din mappesti fr eksempel /sp2010/spillprsjekt10/ - eller /sp2012/garbage1/ sm er benyttet i vårt eksempel): $ cd /Vlumes/wrk/path/t/prject/ $ git --bare init Git på HiNT 49

50 Hvis den siste kmmanden ikke fungerer kan du prøve å ppgi abslutt sti til gitkmmanden i stedet: $ /Develper/usr/bin/git --bare init Bytt til Finder, åpne mappen du nettpp laget, g sjekk at Git-prsjektet har blitt pprettet (det har blitt pprettet diverse mapper g filer sm vil innehlde versjnsdatabasen) Imprter et lkalt repsitry til serveren (nettverksshare et): Åpne/bytt til SmartGit Åpne eventuelt et lkalt repsitry i et eget vindu (i dette eksemplet benyttes det Mayaprsjektet sm ble pprettet i kapittel 0) I SmartGit velg: Remte > Manage Remtes I neste vindu klikk Add I neste vindu lar du det stå Name: rigin, g skriver inn hele banen/stien til mappen med det tmme Git-prsjektet du nettpp pprettet i vårt eksempel /Vlumes/wrk/sp2012/Garbage1/ (tips: hvis du høyreklikker på mappen i Finder g velger Get Inf i menyen finner du stien til mappen under Where ) Bekreft med Add I neste vindu ser du at rigin har blitt definert sm en et nytt remte repsitry klikk Clse fr å lukke vinduet Klikk rtmappa til Git-prsjektet i Directries-paletten til venstre Imprter det lkale repsitry et til rigin-repsitry et: ved første push kan det være greit å velge en advanced push : Remte > Push Advanced Git på HiNT 50

51 I neste vindu velger du Target Repsitry: rigin g velger Push selected branches r tags hvis du skal imprtere flere branch er g tag er til rigin-repsitry et (i dette tilfellet er det kun en master branch så da vil standardvalget Push current branch gjøre samme jbben) Bekreft med Push I neste vindu klikker du Cnfigure fr å sette pp håndtering av synkrnisering mellm remte (rigin) g lkal versjn Hele Git-prsjektet, inkludert filer g versjnsdatabase, kpieres/imprteres nå frhåpentligvis ver til serveren (dette kan ta litt tid) klart til å deles med andre Åpne versjnshistrikken ( Lg ) fr å sjekke at lkal g remte (rigin) repsitry er synkrnisert Gjør nen små frandringer i Maya-prsjektet Git på HiNT 51

52 Bytt til SmartGit g gjør en ny cmmit fr å versjnere frandringene Ta en titt på versjnshistrikken igjen ( Lg ) du vil nå se at lkal g remte (rigin) versjn ikke er synkrnisert Lukk Lg-vinduet, g ppdater serveren (rigin) ved å klikke Push på verktøylinjen I neste vindu velger du Current branch master g bekrefter med Push Serveren er nå ppdatert (se Lg -vinduet) Hvis det er flere sm samarbeider m å benytte samme remte repsitry; med jevnlige ppdateringer av serveren, kan man innimellm sjekke m det er nødvendig å ppdatere sin lkale arbeidskpi ved å klikke Pull eller Sync klikk rtmappa til Git-prsjektet i Directries-paletten g klikk Pull Git på HiNT 52

53 I neste vindu kan du la du standardvalgene stå fr å eventuelt flette inn (merge) frandringer sm er gjrt på serveren i frhld til lkal arbeidskpi Bekreft med Pull Klne eksisterende prsjekt på server: Maya-prsjektet sm er brukt sm eksempel er tilgjengelig på MacGyver (read nly fr studenter) på teaching -share et i Finder: G > Cnnect t Server I neste vindu skriver du inn Server Address: afp://macgyver.student.hint.n/teaching/ Bekreft med Cnnect Åpne/bytt til SmartGit I SmartGit: Prject > Clne I neste vindu velger du Lcal Git r Mercurial repsitry, g klikker Chse Git på HiNT 53

54 Brwse deg fram til mappen /Staale/Git/Garbage1/ på teaching-share et Bekreft med Open I Lcal Directry skal det nå stå /Vlumes/teaching/Staale/Git/Garbage1/ bekreft med Cntinue I neste vindu velger du en lkal plassering av din arbeidskpi av Git-prsjektet klikk Chse g velg en egnet plassering Bekreft med Cntinue Git på HiNT 54

55 I neste vindu velger du Open in new prject, g gir prsjektet et egnet Prject Name Bekreft med Finish du har nå hentet en lkal arbeidskpi av Maya-prsjektet g kan jbbe videre lkalt både med filer g versjnsdata i Maya: File > Set Prject (merk: du har i dette tilfellet ikke rettigheter til å push e endringer til remte/rigin) Git på HiNT 55

56 8 Referanser Chacn, S. (2009). Pr Git, Apress. Syntev (2012). SmartGit Quickstart Guide, syntev GmbH, Atlassian (2012). BitBucket Dcumentatin, Atlassian, på URL: https://cnfluence.atlassian.cm/display/bitbucket/bitbucket+dcumentatin+hme. Git på HiNT 56

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Forprosjektrapport TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS. Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen

Forprosjektrapport TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS. Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen Frprsjektrapprt TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen Bachelrprsjekt ved Høgsklen i Osl g Akershus Vår 2017 Innhldsfrtegnelse 1.0 Presentasjn... 2 2.0 Sammendrag...

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy Page 1 f 16 APM GUI Bruksanvisning fr IP adresse verktøy Page 2 f 16 1. Bakgrunn... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Grensesnitt... 4 2.2 Brukeradministrasjn... 4 2.3 Funksjnalitet... 4 2.3.1 Innlgging:... 4

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Bruksanvisning for fylkesnettsider

Bruksanvisning for fylkesnettsider Bruksanvisning for fylkesnettsider Generell info Som fylkesbruker har du tilgang til å redigere sider (pages) og til å legge til nye nyhetssaker (posts). Hvert fylke har separate bildebanker inne i WordPress

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

INF1410: Innføring i LTspice

INF1410: Innføring i LTspice INF1410: Innføring i LTspice LTspice er en gratis SPICE simulatr sm lages av Linear Technlgy. Den er enkel å ta i bruk g kan anvendes fr å simulere de fleste elektrniske kretser. Den har ganske mange muligheter

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 19.4. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET Side 1 av 6 Gjelder fra januar 2011, versjn 1.0 INNHOLD VIEWS FOR INTEGRASJON MOT KOMTEK 3 FORUTSETNINGER FOR INSTALLASJON AV VIEWS

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 7.3. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start i

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

HTML: Publiser nettsiden din. Publiser nettsiden din på Internett. Github. Brukernavn.github.io

HTML: Publiser nettsiden din. Publiser nettsiden din på Internett. Github. Brukernavn.github.io HTML: Publiser nettsiden din Publiser nettsiden din på Internett Nå har du laget ditt eget nettsted. Du ønsker vel å vise det frem, gjør du ikke? Erfaren Web Husker du servere fra den første økten? Servere

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

OnTheHub Brukerveiledning

OnTheHub Brukerveiledning OnTheHub Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er IKKE en erstatning til arket du fikk med pcen etter den ble tanket som privat. Du MÅ ha det arket for å kunne følge denne brukerveiledningen. 1. Åpne

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

Brukerveiledning Nokas Cash Portal

Brukerveiledning Nokas Cash Portal Brukerveiledning Nkas Cash Prtal Registrere ppgjør Bestille veksel Bestille rekvisita https://cashprtal.nkas.n/ 1 Førstegangs pålgging E-pst vil bli sendt til din e-pst adresse. E-psten innehlder brukernavn

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer