Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)"

Transkript

1 Nytt senter og nasjonalt nettverk for riktig antibiotikabrk og overvåkning av resistens-tvikling i PHT Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Morten Lindbæk, professor, leder ASP Seksjon for allmennmedisin, UiO Møte mai 2011

2 Disposisjon Bakgrnn. Antibiotika = torskestammen? Forbrk av antibiotika tenfor sykehs Arbeidsoppgaver Aktelle forskningsprosjekter Fagtvikling - retningslinjer Tiltak mot pblikm Utvikling av våre like nettverk

3 Bakgrnn for opprettelse av ASP Resistenstviklingen trer verdien av antibiotika i framtida (the postantibiotic era) Klar sammenheng mellom antibiotikabrk og resistenstvikling (Goossens Lancet) 90% av all antibiotika brkes tenfor sykehs.

4 Forbrk antibiotika tenfor sykehs i Eropa 2002 Goossens,Lancet 2005; 365: Lancet 2005.

5 Fordeling av like penicilliner

6 Sammenheng mellom antibiotikabrk og andel resistente pnemokokker i Eropeiske land (Goossens et al, Lancet 2005; 365: )

7 Oversikt over antibiotikaforbrk i Norge fra (DDD) Endring (%) Penicillin V 4,6 4,5-2 Tetracykliner 3,1 3,1 0 Amoxicillin 2,5 3,2 +25 Makrolider 2,1 1,9-10 Trimetoprim+ slfa 1,1 1,0-10 Kloxacilliner 0,6 0,8 +33 Kinoloner 0,6 0,7 +13 Cefalosporiner 0,6 0,6 0 Sm (ekskl Hiprex) 15,6 16,2 +4

8 Figr 1 Andel (%) Escherichia coli-blodkltrisolater med redsert følsomhet for ciprofloksacin (blå krve) og forbrk av ciprofloksacin (gl krve) Figren er basert på brytningspnktene for ciprofloksacin gjeldende fra mars Figr basert på NORM/NORM-VET 2007 (6), med tillatelse Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: Tidsskrift for Den norske legeforening

9 Figr 2 Andel (%) av Streptococcs pnemoniae-blodkltrisolater med lavgradig og høygradig resistens mot erytromycin i Figr basert på NORM/NORM-VET 2007 (6), med tillatelse Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: Tidsskrift for Den norske legeforening

10 Hvor brkes antibiotika tenfor sykehs? Noen anslag. Fastlegepraksis ca 80% Derav 20% på legevakt. Sykehjem ca 10%? Tannlegepraksis ca 10%?

11 Data for legevakt Lftveisinfeksjoner tgjør 60% av all antibiotikabrk tenfor sykehs Fastlegepraksis 32% får antibiotika Trondheim Legevakt 40% Oslo legevakt: ikke økt forventning til antibiotika blant fremmedspråklige ifht norske (ca 38%) ved lftveisinfeksjon

12 Antibiotikabrk på sykehjem Pnktprevalensndersøkelser viser at 7% av alle sykehjemsbeboere til enhver tid får antibiotika Store variasjoner i brk mellom sykehjem (HS Blix) Fordeling: 50% vi, 25% LVI, 15% hd. 10% andre Lite oversikt over resistensforhold, ny stdie på vi. Hva vil skje med økt brk av iv-behandling. Mindre pasientstrøm mellom sykehjem og sykehs

13 Doktorgradsprosjekter: 3 nderveis og 1 på beddingen Svein Gjelstad Pedagogisk intervensjon ved antibiotikabrk for lftveisinfeksjoner Sigrd Høye: Brk av vent og se resepter ved lftveisinfeksjoner Siri Jensen: Historieprosjekt om tviklingen av antibiotikabrk i Norge fra Knt E Eliassen: Borreliasykdom i primærhelsetjenesten

14 Nye forskningsprosjekter på beddingen 1. Brk av antibiotika ved vi i Vestfold sammenliknet med retningslinjer (stdentprosjekt B. Agdestein) Brk av PCR ved nedre lftveisinfeksjoner, samarbeid med Hallingforsk og Ullevål Lftveisinfeksjoner og sinsitt hos gravide, samarbeid med KJ Kværner (phd-prosjekt)

15 Somatisk sykelighet hos LARpasienter. I Skeie H Waal Kartlegging av somatisk sykelighet hos LARpasienter før og etter Mest vekt på infeksjonssykdommer som ofte er injiseringsrelatert. Pilotstdie har vist signifikant nedgang

16 Brk av intravenøs væske og antibiotika på sykehjem 30 sykehjem i Vestfold med ca 1400 pasienter Clster-randomisert intervensjon med opplæring av alle ansatte. Stepped wedge Foreløpig resltat: Signifikant redksjon i antall sykehsinnleggelser Data på 1200 infeksjoner med po behandling Stort potensiale for endring Resistens?

17 Urinveisinfeksjoner på legevakt og i allmennpraksis Behandling av rinveisinfeksjoner med delegering på legevakt, like bra resltat som ved legekonsltasjon? Oppfølging av ESBL-vi tenfor sykehs, prognose?

18 Fagtvikling og videre/ ettertdanning. Revisjon av nasjonale retningslinjer for antibiotikabrk i allmennpraksis (tgitt 2008 revideres nå). Web-basert krs i regi av Dnlf LUPIN ferdigstilt mai 08. KTV- krsene. Permanent opplegg som grpper kan brke videre? Klinisk emnekrs PMU 10. Planlegges videreført i andre fora.

19 Formidling tiltak mot pblikm Opprettet nettside mai 2008, som både er rettet mot fagpersoner og mot pblikm. Web-baserte opplysningskilder, brosjyrer på nettside, jfr Sverige. Gjennomført The antibiotic day internasjonal dag i Eropa. Foks på ab-brk for lftveisinf. hos barn, særlig i barnehager Videretvikling av brosjyrer tarbeidet av FHI.

20 Undervisningsopplegg for skoler e-bg. Undervisningsopplegg for trinn Bredt foks på hygiene, infeksjoner, bakterier og virs Laget som interaktivt opplegg med like dataspill etc. Foksgrppe gjennomført, skal oversettes. Start implementering høst 2011.

21 Nettverksjobbing nasjonalt Veiledernettverk 30 personer 15 akademiske allmennpraktikere og 15 sykehsspes. Fra alle deler av landet Samarbeid med det nye antibiotikasentret for sykehs Borrelianettverk, startet i vår i Arendal, fra hele sør Norge, tverrfaglig KTV-prosjektet: 26 Kokoer, 13 ab og 13 eldre. 80 grpper med 450 leger som starter rnde 2 Samarbeid med NORM, reseptregistret, SLV, Helsedirektoratet. Smittevernpersonell?

22 Framtida for ASP Oppstart med 5 års prøveperiode med bevilgning 1.5 mill pr år. Nå permanent, foreløpig med samme beløp Målsetning om å bli et reelt nasjonalt kompetansesenter. Dvs bygge t nettverket videre, trekke inn smittevernleger og andre instanser. Bli norsk STRAMA? Hvordan kan ASP bli til nytte for smittevernarbeidet?

23 Takk for oppmerksomheten!

Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008

Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008 Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Presentasjon AFA 11.11.2008 Morten Lindbæk og Knut Eirik Eliassen, ASP, Bakgrunn 1999: Tiltaksplan

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Edvard Munch History Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for ASP Arbeidet med implementering av

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser Senter for sjeldne diagnoser Årsmelding 2008 INNLEDNING I 2008 har senterets (SSDs) tilbud blitt mer synlig og kjent i aktuelle miljøer i hele landet. Særlig har antall henvendelser til senteret økt markant

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Oppstart av prosjekter i 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2008 6. Infrastruktur

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 Søknad om samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. 1. oktober 2014 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

kommunikasjon - Har tidlig intervensjon noen betydning?

kommunikasjon - Har tidlig intervensjon noen betydning? St.meld. Nr 16.og ingen stod igjen Alternativ og supplerende kommunikasjon - Har tidlig intervensjon noen betydning? Tone Mjøen, prosjektleder ASK-Modellutprøvingsprosjektet i Helse Sør-Øst master i habilitering,

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

Handlingsplan mot spillproblemer

Handlingsplan mot spillproblemer Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) 2 Forord Tilbudet og tilgjengeligheten av spill og pengespill har endret seg. Tidligere

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer