Brukerveiledning ProTeria Frakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning ProTeria Frakt"

Transkript

1 Brukerveiledning ProTeria Frakt Versjon 0.1

2 Innholdsfortegnelse Førstegangsinstallasjon... 5 Menyer og navigering... 7 Fil... 7 Database -> Avsendere Database -> Mottakere Database -> Importer mottakerregister Database -> Transportører Database -> Fraktbetalere Database -> Prosjekter Database -> Masseutsendinger Send EDI til Rapporter Vedlikehold -> Overstyr status for valgt sending Vedlikehold -> Oppdater ProTeria Frakt Vedlikehold -> Oppdater postnrtabellen Vedlikehold -> Innstillinger Ordreintegrasjon Ordreintegrasjon -> Innstillinger Ordreintegrasjon -> Rediger ordre Ordreintegrasjon -> Generer sendinger fra innleste ordre Ordreintegrasjon -> Les inn ordre Hjelp Oversiktsbildet Mail til mottakere Sporing Oppdater sendingsinfo Eksporter MyPack Cargo Send SMS Feltvelger og sortering Kolli for valgt sending Ekstra søkefunksjoner Sendingsstatus Ikke utskrevet Klar til sending Skriv ut rapport Ligger i utboks EDI sendt Side 2

3 EDI mottatt Sending innlevert Sending utlevert Avsenderregisteret Mottakerregisteret Søk Registrering av mottakere Eksport av kunderegisteret Import av mottakerregister Kolliinformasjon Prosjekt Velg mottaker Mail til mottakere Oppsett av mail til mottakere Bring/Posten Begrepsforklaring EDI-ident Aktørnummer Avsenders mailadresse Sendingsnummer Kollinummer EDI-melding Pakke- og tjenestetyper Angivelse av standardverdier Oppkrav SMS/mailvarsling Postens returservice UPU label Innstillinger for Bring/Posten EDI-innstillinger Oppsett av kommunikasjon mot Bring Masseutsendinger Norsk Fraktbrev Innlegging av data Annet Ordreintegrasjon Egendefinert import Import av ordre Eksport av sendingsinformasjon Skriverinnstillinger Side 3

4 Diverse Reinstallasjon Backup Support Side 4

5 Førstegangsinstallasjon Dobbelklikk på exe-fila og velg Run. Klikk på Neste for å fortsette. Velg Jeg aksepterer lisensbetingelsene og klikk Neste. Velg hvor programmet skal installeres. Default er C:\ProTeria\Frakt. (NB: Vi anbefaler ikke å installere programmet under Programfiler/Program Files, da dette vil kunne føre til at Windows legger enkelte databasefiler i temp-området under Users.) Klikk på Neste for å fortsette. Side 5

6 Ved førstegangs oppstart vil man få spørsmål om å taste inn en aktiveringskode. Aktiveringskoden ligger i mailen sammen med installasjonsveiledningen. Side 6

7 Menyer og navigering Når aktiveringskoden er lagt inn så ligger ditt kundenr i tittellinja, ved siden av versjonsnummeret. Dine aktiverte moduler vil ligge i menyen til venstre. Andre moduler vi tilbyr, men som ikke er aktivert, ligger nederst på siden siste nytt. Fil Snarveier til alle programmets moduler. Database -> Avsendere... Avsenderregister. Side 7

8 Database -> Mottakere... Mottakerregister. Database -> Importer mottakerregister... Kjør denne wizarden for å få inn mottakere fra en ekstern fil, f.eks. txt, csv eller xls. Fila må følge spesifikasjonen til høyre i dette skjermbildet. Side 8

9 Database -> Transportører... Transportørregister til bruk i modulene Norsk Fraktbrev og CMR. Database -> Fraktbetalere... Til bruk ved valg av tredjepart som fraktbetaler i modulene Bring/Posten (sendingstype Bring Cargo), Schenker, PostNord, Norsk Fraktbrev og CMR. Side 9

10 Database -> Prosjekter... Legg inn prosjektnavn for å knytte sendinger til en bestemt kategori. Database -> Masseutsendinger... Kjør denne wizarden for å generere forsendelser bulkvis basert på mottakerinformasjon fra en ekstern fil, f.eks. txt, csv eller xls. Side 10

11 Send EDI til Velg hvilken transportør EDI-meldingen skal sendes til. Rapporter Velg hvilken transportør man vil skrive ut sendingrapport/godsliste for. Vedlikehold -> Overstyr status for valgt sending... Denne funksjonen overstyrer status på den/de sendingene som er markert i oversiktsbildet. Overstyring av status er kun nødvendig i spesialtilfeller, dvs om man f.eks. vil endre på statusen etter at EDI er sendt. Funksjonen er passordbeskyttet for å forhindre feil bruk Ta kontakt med ProTeria dersom det blir aktuelt å overstyre status/-er. (Dersom EDI ikke har blitt sendt og man vil skrive ut etiketten på nytt, klikk [Rediger] og [Ok].) Vedlikehold -> Oppdater ProTeria Frakt... Dette skjermbildet viser programmets versjonsnummer og versjonsnummeret på serveren (dvs siste versjon). Klikk [Hva er nytt?] for å se hva som er lagt inn i siste versjon, og last ned en oppdatering om ønskelig. Vedlikehold -> Oppdater postnrtabellen Postnrtabellen i programmet tar utgangspunkt i Postens postnrtabell, som oppdateres noen ganger i året. Dersom et postnummer mangler og en oppdatering av postnrtabellen ikke løser problemet, ta kontakt med ProTeria. Side 11

12 Vedlikehold -> Innstillinger... De fleste av programmets standardinnstillinger vises her. Standardverdier er for oppsett av generelle innstillinger, samt angivelse av eksport av data. Andre menyvalg er Database, Skriver, Mail til mottakere og FTP og proxy. I tillegg kan man konfigurere de modulene man har lisens på. Kun de modulene/transportørene man har lisens på blir vist i venstremenyen. Side 12

13 Ordreintegrasjon Undermenyene er kun aktivert/tilgjengelig når man har lisens på ordreintegrasjon. Ordreintegrasjon -> Wizard for ordreimport... Denne kjøres når man vil sette opp integrasjon mot et eksternt system for første gang. Ordreintegrasjon -> Innstillinger... Velges når man vil redigere på innstillingene etter at ordreimporten er satt opp. Ordreintegrasjon -> Rediger ordre... For redigering og sletting av ordre fra ordretabellen. Ordreintegrasjon -> Generer sendinger fra innleste ordre For å knytte alle ordre i ordretabellen til en spesifikk sendings- og pakketype. Ordreintegrasjon -> Les inn ordre... Leser inn ordre. Hjelp Inneholder brukerveiledninger, kontaktinfo og annen informasjon, samt et skjema for bestilling av etiketter og strekkoder til Norsk Fraktbrev. Side 13

14 Oversiktsbildet Mail til mottakere Brukes for å sende mail med sporingslink og annen sendingsinformasjon til dine kunder. Kun forsendelser man har sendt EDI på og der mail til mottaker er avhuket vil dukke opp i lista. Sporing For sporing av en enkeltsending eller kolli. Oppdater sendingsinfo Henter status for alle Bring/Posten-forsendelser i oversiktsbildet som har grønt flagg (EDI sendt). Dersom vekt og volum ikke allerede er fylt ut så blir disse lagt inn automatisk dersom forsendelsen(e) har blitt veid og målt på terminalen. Eksporter Innholdet i oversiktsbildet kan eksporteres til en txt-, xls-, xml- eller html-fil. Her kan man også kopiere sendings- og kollinr på den markerte sendingen til clipboardet. MyPack Henter automatisk inn nærmeste utleveringssted (via webservice) for alle PostNord MyPackforsendelser i oversiktsbildet. Cargo Beregner prisen på alle Bring Cargo-forsendelser i oversiktsbildet via Bring Cargos webservice. Send SMS For å sende SMS til mottaker med sporingslink eller andre ting. Side 14

15 Feltvelger og sortering For å legge til flere felter i oversiktsbildet, høyreklikk på en av overskriftene og velg Feltvelger. Dra det valgte feltet fra feltvelgeren over til menylinja, og slipp musa når to grønne piler kommer til syne. For å sortere, klikk på den kolonnen man vil sortere innholdet på. Kolli for valgt sending Velg Kolli på valgt sending for å se mer informasjon om kolli på den markerte sendingen uten å gå inn på selve sendingen. Ekstra søkefunksjoner Velg Ekstra søkefunksjoner for å søke etter sendinger med et bestemt kollinummer eller referanse/innhold (på kollinivå). Side 15

16 Sendingsstatus Ikke utskrevet Ved opprettelse av en ny sending vil statusen bli satt til ikke utskrevet (rødt flagg). Klar til sending Etter at du etiketten(e) har blitt skrevet ut vil sendingen få status klar til sending eller skriv ut rapport (gult flagg). For å skrive ut etiketten(e) på nytt, klikk [Rediger]. Skriv ut rapport Rapporter til Bring/Posten kan skrives ut først etter at EDI har blitt sendt. For de resterende modulene vil statusen som default bli satt til skriv ut rapport når sendingens etikett(er) har blitt skrevet ut. Dersom statusen er skriv ut rapport så må godslista skrives ut før man kan sende EDI. Dersom det ikke er ønskelig å skrive ut rapport før sending av EDI, så kan dette stilles inn i Vedlikehold -> Innstillinger -> Standardverdier. Ligger i utboks Dersom overføring av EDI-melding feiler, vil meldingen bli lagret i mappen Ut, i mappen tilhørende den aktuelle transportøren. Dette kan f.eks. skje dersom angitt mailserver er nede, ved manglende internettforbindelse eller om brannmurinnstillingene hindrer programmet i å sende EDI. Statusen vil da bli satt til ligger i utboks (blått flagg). Når feilen er rettet og man sender EDI på nytt, vil meldingene med status ligger i utboks bli sendt, og statusen endret til EDI sendt (grønt flagg). EDI sendt Når EDI-meldingen er sendt så vil statusen på de aktuelle sendingene settes til EDI sendt (grønt flagg). Etter noen minutter kan sendingen(e) spores. EDI mottatt Ved bruk av oppdater sendingsinfo vil programmet spore alle Bring/Posten-sendinger i oversiktsbildet. Dersom Bring har registrert EDI-meldingen vil status bli satt til EDI mottatt. Sending innlevert Viser at sendingen har blitt registrert på postterminalen. Sending utlevert Viser at sendingen har blitt utlevert til mottakeren. Side 16

17 Avsenderregisteret Avsenderregisteret gir en oversikt over alle avsendere, med tilhørende kundenr. Innlegging av flere avsendere (for å sende på på vegne av andre firmaer/avdelinger) krever lisens for ekstra avsendere. Ta kontakt for å bestille flere avsendere Felt 1: oversikt over alle avsendere som er lagt inn. Felt 2: firmanavn og adresse. Felt 3: kontaktperson, webadresse, mailadresse og kontonummer. Kontonummer er kun i bruk ifbm oppkravssendinger. Felt 4: dersom man ønsker å få eventuelle retursendinger returnert til en annen adresse enn avsenderadressen, kan returadressen legges inn her. Felt 5: mailadresse for forsikringer. Felt 6: avsenders kundenummer og evt innleveringspostnr og terminal hos den enkelte transportøren. Innleveringspostnr er postnummeret til nærmeste terminal, og er kun i bruk ifbm prisberegning, dersom innleveringspostnummeret er forskjellig fra avsenders postnr. Side 17

18 Mottakerregisteret 2 1 Felt 1: oversikt over alle mottakere som hører til den valgte kategorien (norske eller utenlandske). Felt 2: filtrering av mottakere (norske og utenlandske) Søk Man kan søke etter mottakere basert på navn, kundenr eller leveringspostnr. Registrering av mottakere Klikk på [Ny] for å legge inn en ny mottaker. Dersom postadressen er den samme som leveringsadressen trenger man kun å angi leveringsadresse. Dersom Send automatisk melding til denne mottakeren er avhuket, vil checkboxen Mail til mottaker bli avhuket når mottakeren hentes inn på en aktuell sending. Det samme gjelder SMSvarsling. Dersom man alltid ønsker å velge mail til mottaker eller sms-varsling så er det enklere å angi dette som standardverdi på sendingsnivå. (I Bring-modulen gjøres dette ved å lage en sending, velge f.eks. SMS-varsling, høyreklikke og velge Bruk som standardverdi. I de resterende modulene ligger standardverdier under Oppsett -> Standardverdier.) Side 18

19 Eksport av kunderegisteret Mottakerregisteret kan eksporteres i xls-, html-, xml- og txt-format. Import av mottakerregister Programmet kan legge inn mottakere basert på en ekstern fil, f.eks. en Excel-fil som er eksportert til csv-format. Fila må følge formatet spesifisert til høyre i dette skjermbildet. Side 19

20 Kolliinformasjon Tast inn vekt og volum for å forhåndsbereg ne prisen. For Bring Parcels er det ikke påkrevd å spesifisere vekt og volum, da pakkene uansett blir veid og målt på postterminalen. På Bring-forsendelser kan man også få inn disse verdiene automatisk (når Bring har veid og målt pakkene) ved å velge oppdater sendingsinfo i oversiktsbildet. Prosjekt Prosjekt gjør det mulig å knytte sendinger til en bestemt kategori, f.eks. for å sortere sendingene på forskjellige avdelinger eller prosjekter. For å legge inn et nytt prosjekt, gå til menyen Database og velg Prosjekter. I oversiktsbildet kan man legge inn en kolonne for prosjekter ved å høyreklikke i menyen, velge feltvelger Velg mottaker Søk opp en mottaker ved å taste inn mottakers navn eller ved å søke på kundenr i dropdownlista til høyre. Dersom mottakeren ikke allerede ligger i mottakerregisteret, vil mottakerregisteret åpnes, slik at man kan legge inn komplett informasjon om mottakeren. Knappen med tre prikker er en snarvei til mottakerregisteret. Side 20

21 Mail til mottakere For å sende mail med sporingslink til mottakere, velg send automail inne på selve sendingen. Når EDI er sendt, gå til Mail til mottakere i oversiktsbildet for å sende mailene. Side 21

22 Oppsett av mail til mottakere Det er tre valg: 1. Innebygget mailprogram (SMTP) er den anbefalte metoden. Legg inn din utgående SMTPvert for mail, og tast inn ditt brukernavn og passord dersom mailserveren krever det (velg login ). Dersom du ikke har en SMTP-vert, se: Dersom du bruker en norsk leverandør av mailtjenester, men ikke vet smtp-adressen, ta kontakt med leverandøren eller se om den ligger på denne lista: https://support.fastname.no/kb/a37/oversikt-over-smtp-servere.aspx Default port er 25. For å bruke en annen port, f.eks. 587 for SSL, tast inn et kolon og portnummeret, som vist nedenfor. I de fleste tilfeller må også mailadressen i Database -> Avsendere samsvare med din mailadresse for at dette oppsettet skal fungere. Side 22

23 2. Outlook 97 eller nyere: når dette er valgt vil programmet legge mailen(e) i utboksen i Outlook. Outlook må derfor være startet, og man må selv sende mailen fra Outlook, dersom dette ikke er satt opp til å gå automatisk. 3. MAPI (Microsoft Mail API) Side 23

24 Bring/Posten Begrepsforklaring EDI-ident EDI-ident blir tildelt av Posten til hver enkelt EDI-kunde og brukes sammen med aktørnummer og avsenders mailadresse til å identifisere avsenderen av forhåndsmeldinger. Aktørnummer Aktørnummeret identifiserer hvem som blir fakturert for forsendelsene. Man kan sende pakker på vegne av andre firmaer ved å fylle ut avsenderinfo og aktørnr i avsenderregisteret. Merk! Aktørnummeret må være registrert hos Posten på din EDIident. Det vil si at dersom du skal sende pakker med vårt program, må hver enkelt avsender være registrert med sitt aktørnummer hos Posten. Avsenders mailadresse Dette er mailadressen Bring/Posten benytter for å sende kvitteringsmeldinger til. Sendingsnummer Hver sending har et unikt sendingsnummer. Det kan f.eks. se slik ut: Tallene i dette nummeret betyr følgende: 70 = Landkode (Norge) 4381 = Postens leverandørnummer = Sendingens nummer. Nummeret hentes fra den strekkodeserien man har fått tildelt. 5 = Kontrollsiffer. Kollinummer Hvert kolli har et unikt kollinummer. Dette er oppbygd på samme måte som et sendingsnummer, med unntak av at det er et 3-tall foran. Kollinummeret kan f.eks. se slik ut: Sendinger til utlandet kan ha et annet format på sendingsnr og kollinr, f.eks.: CJ NO. EDI-melding Dette er selve meldingen som blir sendt til transportøren når man klikker på Send EDI til i programmet. Meldingen blir liggende igjen i katalogen Sendte meldinger etter at meldingen er sendt. EDI-meldingen inneholder alle sendingene (med tilhørende kolli) som er klare til sending. Man bør alltid sende EDI før man leverer fra seg pakkene, eller senest før pakkene blir scannet inn på terminalen. I motsatt fall vil forsendelsene gå til manuell behandling, noe som medfører gebyr og forsinkelser. I Bring/Posten-modulen kan man se på EDI-meldingen ved å velge Ctrl+Æ eller velge Oppsett -> Vis EDI... Side 24

25 Eksempel på en EDI-melding sendt til Posten UNH+1+IFTMIN:D:04A:UN:NCP11' BGM ' CTA+BK+:Navn Etternavn' COM :TE' COM :AL' DTM+137: :102' TSR ' CNT+7:2.3:KGM' CNT+11:1:PCE' TOD+5+PP' RFF+AQY:1070' RFF+CMR: ' TDT BPR::87' NAD+CZ+00000::87++Avsender+Avsenders adresse+oslo no' NAD+NI++++Postboks 1, Sofienberg+OSLO NO' NAD+CN+++A/S Mottaker+Postboks 1, Sofienberg+OSLO NO' CTA+IC+:Mottakers kuntaktperson' GID+1+1:PK' MEA+WT+G+KGM:2.3' PCI ' UNT+23+1' Pakke- og tjenestetyper Enkelte pakketyper krever egen avtale med Bring/Posten, f.eks. returservice på pakker til utlandet. Velg Oppsett -> Avtaler... for å se hvilke valgbare pakketyper som er tilgjengelige dersom man har avtale om bruk av disse. Pakke- og tjenestetyper man ikke bruker, og som man ikke vil skal dukke opp i lista, kan skjules ved å velge Oppsett -> Pakketyper og Oppsett -> Tjenestetyper. Side 25

26 Angivelse av standardverdier Bring/Posten: høyreklikk i et felt og velg Bruk som standardverdi for å sette verdien som standard ved opprettelse av nye forsendelser. For de resterende transportørene kan standardverdier angis ved å velge Oppsett -> Standardverdier. Oppkrav Dersom mottakeren skal betale for varene og transporten før varene blir utlevert, huk av for oppkrav. Kontonr angis i avsenderregisteret (Database -> Avsendere). KID-nr kreves kun dersom man har angitt OCR-konto i avsenderregisteret. Dersom porto på sendingen skal legges til oppkravsbeløpet, huk av for + Porto. (Dette forutsetter at du vekt og volum er lagt inn, slik at programmet har fått beregnet portoen). Det totale oppkravsbeløpet blir vist i Totalt -feltet. Oppkrav er kun tilgjengelig på visse pakketyper. SMS/mailvarsling På enkelte pakketyper, f.eks. bedriftspakke og servicepakke, kan man velge SMS/mailvarsling. Mottakeren vil da få en SMS med et referansenummer slik at pakken f.eks. kan hentes på postkontoret. Dersom man ikke har angitt SMS/mailvarsling på servicepakkene, vil Posten legge på et gebyr for manuell utsendelse av hentelapp til mottakeren. Bruk av SMS/mailvarsling krever at feltet kontaktperson er fylt ut, i tillegg til mobilnr og/eller mailadresse. Postens returservice Klikk på Lag retursending eller velg pakketypen returservice for å lage en returetikett. Returetiketten kan legges ved i originalforsendelsen slik at mottakeren kan sende varen(e) i retur på din regning. Bring fakturerer kun for de returetiketene som faktisk blir brukt. En returetikett er gyldig i ca ett år etter at den har blitt skrevet ut og registrert via EDI. Utløpsdatoen står på etiketten. Side 26

27 UPU label UPU label består av fire dokumenter som skal legges i en plastlomme som festes på pakken. Disse dokumentene erstatter den vanlige etiketten, og skrives ut på den skriveren man har valgt som fraktbrevskriver i Vedlikehold -> Innstillinger -> Skriver. Formatet er A4. UPU label gjelder kun for visse land og hvilke pakketyper, i henhold til Brings spesifikasjon. På forsendelser til utlandet er det også vanlig å legge ved fakturaen som dokumentasjon på pris og innhold. Side 27

28 Innstillinger for Bring/Posten EDI-innstillinger Avsenders EDI-ident: EDI-identen tildeles av Bring/Posten. Normalt er EDI-identen det samme som <NO>+org.nr, men dersom man senere bytter organisasjonsnr så skal ikke EDI-identen endres. Oppsett av kommunikasjon mot Bring Man har fem valg for kommunikasjon mot Bring/Posten, dvs hvilken kommunikasjonmåte man ønsker å bruke for sending av EDI. Direkte FTP er det anbefalte valget. Dersom Direkte FTP ikke fungerer, klikk på FTP og proxy, huk av for å bruke passive overføringer med FTP og prøv å send EDI på nytt. Her kan man også konfigurere eventuelle proxy-servere. Dersom man ikke får sendt EDI så er det stort sett på grunn av brannmurproblemer. Side 28

29 Masseutsendinger Programmet kan generere masseutsendinger basert på data fra en ekstern fil fra f.eks. Excel. Slik kan man generere hundrevis av sendinger i stedet for å legge dem inn manuelt, uten å måtte ha lisens for ordreintegrasjon. Velg sendingstype og klikk Neste. Legg inn avsender, pakketype og evt annen info. Disse verdiene vil være felles for alle sendingene som blir generert. (Dersom man ønsker å spesifisere ulike pakketyper osv pr sending så må man ha lisens for ordreintegrasjon.) Trykk Neste for å gå videre. Velg filformat og trykk Neste. Side 29

30 Velg fila som skal importeres og klikk Neste. Velg riktig separator og klikk Neste. Dersom første rad i importfila inneholder overskrivter, tast inn 2 i feltet Første rad. I motsatt fall kan det stå 1 her. Forhåndsvisning av data før import. Dersom kolonnene ikke blir generert korrekt så har man valgt feil separator. Klikk på hver enkelt kolonneoverskrift ( Field1 etc) og velg hvilket felt kolonnen representerer. (Dersom man ikke har angitt både leveringsadresse og postadresse i importfila så bør man mappe adressen opp mot leveringsadresse og ikke postadresse.) Trykk Neste for å gå videre. For å lagre mappingen, velg Spesifikasjoner..., klikk Lagre og tast inn et navn for malen. Trykk Neste. Side 30

31 Trykk Neste. Trykk Neste. Side 31

32 Trykk Kjør. Trykk Ferdig for å generere sendingene. Bruk shift for å markere flere sendinger samtidig (og evt ctrl for å legge til eller fjerne markering av enkeltsendinger). Når sendingene er markert, klikk på Skriv ut. Side 32

33 Norsk Fraktbrev Norsk Fraktbrev er et standard fraktbrev for forsendelser innenlands. Dersom man skal sende varer til utlandet, tilbyr vi også modulen CMR internasjonalt fraktbrev. Norsk Fraktbrev er ikke en EDI-løsning. Dersom transportøren tilbyr overføring av data via EDI er dette å forertekke, bl.a. pga bedre sporingsmuligheter og bedre transportflyt med mindre manuell behandling. Fraktbrev kan lages med eller uten strekkoder. Ta kontakt med din transportør dersom det er usikkerhet om hvorvidt de krever at strekkoder skal benyttes. Dersom man har strekkoder, men ikke ønsker å bruke strekkode på en spesifikk sending, kan man velge dette i menyen Oppsett. For å lagre gjeldende fraktbrev som en mal, klikk på Lagre fraktbrev som mal og tast inn et navn for malen. Man kan opprette flere ulike maler med ulike navn, og disse vil dukke opp i lista til høyre for Bruk mal. Innlagte maler kan slettes og redigeres ved å velge Oppsett -> Rediger maler. Innlegging av data Velg en avsender og en mottaker. (Man trenger kun å legge inn info i felt 7-9 dersom mottakers leveringsadresse avviker fra mottakers vanlige leveringsadresse, dvs verdiene i felt 4-6.) Side 33

34 I felt 10: Transportør legger man inn hvilken transportør som skal frakte varene. Lista hentes fra registeret over transportører (Database -> Transportører). Fyll inn aktuell info om forsendelsen. Hold musa over feltene for mer informasjon/veiledning. (Felter som ikke er redigerbare er til bruk for transportøren.) Dersom man trenger mer enn fire linjer for utfylling av data som skal inn i felt 33-37, kan dette legges inn i felt 38. Skriv ut fraktbrevet og/eller etiketten(e). (Oppsett av etikettskriver og fraktbrevskriver ligger under Vedlikehold -> Innstillinger -> Skriver.) Side 34

35 Annet For å bestille flere strekkoder til Norsk Fraktbrev, klikk på Hjelp -> Bestillinger..., velg antall og klikk på [Send bestilling]. Strekkodene vil bli lagt inn i databasen umiddelbart og fakturert etterskuddsvis. Velg Vedlikehold -> Innstillinger -> Norsk Fraktbrev. Dersom man har strekkoder, men ikke ønsker å benytte disse for en bolk med forsendelser, kan man velge dette i innstillingene. Felt 40 og 41 skal normalt sett ikke være redigerbare, men dette kan overstyres. Dersom teksten ved utskrift er for liten, kan man velge en større fontstørrelse her. Det er også mulighet for å skrive ut sendingsliste og henteliste ved å gå til Rapporter -> Norsk Fraktbrev... Side 35

36 Ordreintegrasjon ProTeria Frakt har støtte for integrasjon mot en rekke ordresystemer og nettbutikker. Modulen ordreintegrasjon er lisensbasert, på linje med de resterende modeulene. Kjør Wizard for ordreimport i menyen Ordreintegrasjon for å sette opp importen for første gang. Egendefinert import Ved å velge ProTeria > ProTeria Egendefinert kan man selv spesifisere mappingen mellom data i ordrefila og feltene i fraktprogrammet. Les inn en testfil med ordreinformasjon. Side 36

37 Forhåndsvisning av importerte data. For å mappe opp feltene i tekstfila, dra linjene i venstre kolonne over til tilhørende felt i høyre kolonne. Når ordreimporten er satt opp, vil programmet startes på nytt. Side 37

38 Import av ordre For å redigere på ordreintegrasjons-oppsettet, velg Ordreintegrasjon -> Innstillinger. For å lese inn ordre, tast Ctrl+O eller velg Ordreintegrasjon -> Les inn ordre. Dersom ordrefila inneholder informasjon om sendingstype og pakketype, vil sendingen bli generert direkte ved innlesing av ordre. I motsatt fall blir ordren lagt i ordretabellen, og kan leses inn fra en hvilken som helst modul. For å se hvilke ordre som har blitt lest inn, velg Ordreintegrasjon -> Rediger ordre. Her kan man også ved behov slette alle innleste ordre. Kun for Bring/Posten-forsendelser: dersom man ønsker å angi pakketype og evt avsender for samtlige ordre i ordretabellen, velg Generer sendinger fra innleste ordre. I motsatt fall må ordrenummeret velges inne på den aktuelle sendingen. Når ordren er lest inn så vil den bli slettet fra ordretabellen. Eksport av sendingsinformasjon Programmet kan eksportere sendingsdata i txt- eller xml-format eller via et kall på et script. Dette kan settes opp under Vedlikehold -> Standardverdier. Når eksport av data er satt opp, vil eksportfunksjonen kalles hver gang en etikett blir skrevet ut. Dersom man har et nettbasert ordresystem så er eksport til URL (script) å anbefale. Man kan på den måten enkelt lage sitt eget script som legger aktuelle data tilbake i sitt eget ordresystem, f.eks. pris og sendingsnr/sporingslink. Side 38

39 Skriverinnstillinger Skriverdrivere som er installert blir lest inn ved oppstart av programmet. Når driveren er installert, gå til Vedlikehold -> Innstillinger -> Skriver og velg skriveren på lista. For laserskriver, velg etikettskrivertype: Windows-driver og sett toppmargen til 35. For termoskriver kan man velge mellom Windows-driver og toppmarg 105 eller direkte til printerport, med toppmarg 0. Ved valget direkte til printerport bør grafikken overføres til skriveren før første utskrift (klikk på overfør grafikk til etikettskriver). Her må også skrivertypen angis. For TSC-skrivere er dette Eltron/Zebra ELP-2-kompatibel skriver. Windows-driver er i de fleste tilfeller å anbefale, og valget direkte til printerport ble opprinnelig lagt inn i programmet for å få utskriften til å gå raskere for kunder med eldre termoskrivere. Fraktbrevskriver brukes til utskrift av fraktbrev, rapporter og andre dokumenter i A4-format. Her bør man velge en vanlig laserskriver eller evt en pdf-skriver. Nederst i skjermbildet ligger linker til skriverdrivere fra ulike leverandører. Side 39

40 Diverse Reinstallasjon Ved reinstallasjon eller bytte av PC, ta kontakt med ProTeria. Backup Databasen ligger i mappen TransData. Ta kontakt med ProTeria dersom det blir aktuelt å legge tilbake en gammel backup (for å unngå å få gjenbruk av strekkoder). Support Velg Hjelp -> Kontakt oss... for å sende oss en beskjed. Side 40

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Brukerveileding For PCKasse

Brukerveileding For PCKasse Brukerveileding For PCKasse PCKasse V.1.0.0.197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...7 1.1 Introduksjon...7 1.2 Hvordan PCKasse virker...8 1.3 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...8 1.4 Programmets hoveddeler...8

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt.

Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Versjon 10.02.70 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave Februar, 2010 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual Kontakter Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter Brukermanual Utviklet av Jamar IKT AS Kiserødveien 30 3231 SANDEFJORD http://www.jamar.no thor.jonny@jamar.no tlf. 48 13

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto...

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto... Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 1.1 Søk i tabeller...3 1.2 Sortering av rader...3 1.3 Hurtignavigering...3 1.4 Sidenavigering...4 1.5 Brukerkonto...4 1.5.1 Endre brukeropplysninger...4

Detaljer