Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006:"

Transkript

1 Stavangerregionens Europakontor SAK 03/07 Årsrapport 2006 Stavanger-regionens Europakontor skal fungere som et kunnskapssenter om EU og Europa for regionen og bidra til at regionen befester sin posisjon som en aktør på den europeiske arenaen. Kontoret skal gjennom kurs, foredrag, prosjekt- og strategiarbeide bidra til en solid forståelse av det europeiske perspektivet og hvordan regionen best kan dra nytte av europeisk samarbeide. EU i 2006 Hvert eneste år går EU inn i en eller flere kriser ihvert fall i følge aviser og tv. Krisene er imidlertid normalsituasjonen for et EU med 27 (Romania og Bulgaria fra ) medlemsland og en blanding av overstatlighet, mellomstatlighet og kompliserte beslutningsmekanismer. Når amerikaneren Jeremy Rifkin kaller EU for et Politisk Laboratorium så er han nære sannheten: Europe is the large political laboratory today. Not China with its combination of stalinistic communism and uncontrolled capitalism and not US with its old western mentality Jeremy Rifkin, Dagens Nyheter Januar 2007 ØMU, utvidelser og kvotehandel med CO2 er nye temaer og det finnes ingen oppskrift på eller regler for hvordan dette skal gjøres. EU prøver, feiler og justerer men uansett så beveger Unionen seg kontinuerlig i retning mot flere medlemmer, fordypet samarbeide og mot at stadig nye temaer tas opp på EUs agenda, som svar på nye globale utfordringer. Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006: 1. Konkurransekraft : Å skape en øket konkurransekraft for næringslivet i EU har vært en målsetning i EU fra Lisboa toppmøtet i Ambisjonene var store, men resultatene har hittil vært dårlige: Forspranget til USA har ikke har blitt mindre. Noen av de mindre landene og noen regioner har opplevd positiv utvikling men de store EU-landene henger etter. Veksten i EU finner man hovedsaklig i de nordiske landene, Irland, Spania og de nye medlemslandene. Globaliseringen, konkurransen fra de nye medlemslandene og demografiske forandringer har langsomt tvunget gjennom strukturelle reformer (bedriftsbeskatning, pensjon, lønn) som utover i 2006 gav resultat i form av oppgang i Frankrike og Tyskland. 2.Utvidelsen Utvidelsen fra 15 til 25 er i ferd med å sette seg og fokus har i perioden vært rettet mot problemene til søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia. De to første ble medlem fra 1/ men tyrkisk medlemskap seiler opp til å bli et innenrikspolitisk problem både i Tyrkia og i medlemslandene. Balkanlandene der spesielt Kroatia er langt fremme påvirkes negativt av den utvidelseskritiske stemningen i medlemslandene (kravet på at EU skal ha en absorberingskapasitet for å klare nye medlemmer)

2 3. EUs indre marked Selv om lovgivningsarbeidet fortsetter så har EU-domstolens arbeide med å justere det indre markedet stadig blitt viktigere. Både innenfor energi, spill og helsetjenester er det nå EU-domstolen som driver liberaliseringen. Når EU-domstolen gjennom en dom sier ja til fri bevegelse av pasienter så tar det ikke lang tid før Europakommisjonen og EU-landene løfter dette opp på EUs bord. EUdomstolen forblir en sentral aktør i utviklingen av et vel fungerende europeisk indre marked 4. Solidariteten Budsjett og tjenestedirektiv er temaer som satte solidariteten mellom medlemslandene på test i 2005 og Etter at disse sakene er ferdige - for denne gang - så virker evnen til felles handlinger og felles solidaritet å være tilbake og man går nå inn i en lang budsjettperiode. Diskusjonen rundt CO2-kutt i en felles energipolitikk kan skape nye debatter om solidaritet. 5. Energi I mars 2006 presenterte Europakommisjonen en Grønn Bok (NoU) om en felles Energipolitikk. Den ble fulgt opp med et forslag til felles Energipolitikk (og klimapolitikk) som skal oppfylle tre krav: Konkurransekraft Forslag til Felles Energipolitikk For EU Leveransesikkerhet Miljø/Klima En slik politikk åpner opp for mer kull (renset for CO2), mer atomkraft, mer biobrensel,mer LNG og mer fornybar energi og energisparing. Under leveransesikkerhet ligger et klart ønske om minske EUs avhengighet av leveranser fra ustabile og udemokratiske regimer. I forslaget som er under behandling ligger ambisiøse og bindende krav på nedskjæring av CO2-utslipp, andel fornybar energi og andel biobrensel i transportsektoren. Energi og klimapolitikken kommer til å utvikle og styrke EUs rolle i verden. 6. Den Maritime grønnboken Den 7. juni presenterte Europakommisjonen sin Grønnbok om den fremtidige maritime politikk i Europa, og dermed startet også en av de største konsultasjons prosesser i EUs historie.

3 Grønnboken spenner over flere politikk områder og det har derfor vært en gruppe internt i kommisjon (Maritime Policy Task Force) som har jobbet med utformingen. Denne fokus på maritim og marine spørsmål kommer til å videreføres i EUs politikk i årene framover. Norge og EU I perioden har EUs energipolitikk, den maritime politikken og ESA-saker som hjemfall, Rennesøysaken og norsk regionalstøtte vært viktige for Norge. Samtidig så er det klart at utviklingen i EU mot felles utenriks og forsvarspolitikk følges nøye fra Nato-landet (og energilandet) Norge. Arbeidet med å få i gang den byråkratiske EØS-mekanismen og planlegge den nye utvidelsen av EØS fra 1/ (Bulgaria og Romania) har også vært sentrale saker for Norge. Stavangerregionens Europakontor (SRE) i 2006 SRE har i løpet av 2006 laget en ny filosofi for kontoret. I denne (se først i rapporten) understreker vi at vår rolle er å bidra til at regionen forblir en sterk og aktiv europeisk aktør. Vi skal bidra til øket samarbeide og en forståelse for den europeiske dimensjonen. Strategiske prosjekter Stavanger2008 EESO Blåskjell Internasjonalisering FoU Prosjekter og kampanjer EU-prosjekter (FoU,Inno,...) Tematiske kurs/seminarer i Europa Eksportprosjekter Rapporter Kunnskap Nyhetsbrev Forelesninger Møter i Brussel og Rogaland EU-seminarer Europeiske nettverk Kunnskap I denne delen finner vi mye av det usynlige arbeidet til kontoret: Sette oss inn i EU-temaer som er aktuelle for Rogaland Delta på konferanser og seminarer i Brussel Møter med personer fra EU-institusjoner og interesseorganisasjoner Møter med norske statsråder og høyere tjenestemenn på besøk i Brussel Deltagelse på norske møter i regi av delegasjonen, regionskontor og andre lobbyister Her ligger også mer synlig arbeide som: Deltagelse i Europeiske nettverk for regionen (ERRIN er det viktigste nettverket i dag)

4 Møter med representanter fra Rogaland som er på møter i Brussel (dette øker hele tiden og er et veldig godt tegn på at vi er en aktør i Brussel tema: Energi, Miljø, Regional, Kultur, FoU og skole) Møter og diskusjoner under våre hjemmebesøk i Rogaland (total hjemmebesøk i 2006) Kontinuerlig dialog med eiere og andre i Rogaland som vi arbeider mye med (IRIS, Greater Stavanger...) Foredrag for grupper og på seminarer i Rogaland, Brussel og andre steder i Europa (ca 60 foredrag i året) Nytt fra Brussel kom ut i seks nummer i Der presenterer og analyserer vi Europeiske initiativ med fokus på hvordan andre regioner utnytter dette og hvordan vi i Rogaland kan dra fordel av dette. I løpet av 2006 skrev vi 11 artikler i Rosenkilden, 3 i HIN Info og 4 i Rogaland i Utvikling Vi arrangerer eller er med på å arrangere seminarer i Europa: I 2006 hadde vi hoved- eller delansvar for 17 seminarer. Tema: kommunale tjenester, skole, EU, sjømat, storbysamarbeide, IKT og bybane. Seminarene fant sted i Brussel, Rogaland, Krakow, Dunkerque, Boulogne sur Mer og Montpellier. Seminarene er ambisiøse med en kombinasjon av foredrag, rollespill, debatt og studiebesøk. Antall deltagere på seminarene varierte fra 10 til 123 På UIS gjennomførte vi (organisering, forelesninger og retting av seminariearbeider og eksamen) for tredje gang studiet European integration and Internationalisation for 60 Bachelor studenter. For første gang gjennomførte vi det på engelsk slik at Erasmusstudenter kunne delta. Prosjekter Målsetningen vår er hele tiden bevege oss oppover i pyramiden fra kunnskap til prosjekter og videre til det strategiske. Under prosjekter finner man små spørsmål fra næringsliv om alt fra finansieringsmodeller for skoler i Europa til tollregler for hestefor og sneglefeller. Disse prosjektene kan være krevende, men ender ikke opp i en rapport men i en liten mail eller telefonsamtale. Når seminarer ikke omhandler vanlige Brusselspørsmål blir de egentlig prosjekter. Vi må lære oss nye temaer, finne foredragsholdere og diskutere temaer med disse. Sjømatsseminaret i Frankrike og Brussel, Storbysamarbeid seminaret,kultur seminaret i Stavanger og Fylkets studietur til Montpellier er eksempler på seminarer som er som et eget prosjekt. Andre prosjekter som vi har arbeidet med i 2006 er: For Asplan Viak gjorde vi en studie om den norske regionalpolitikken i forhold til EØS/ESA For Fylkesmannen har vi gjort en studie om urban sprawl i EU

5 For Næringsforeningen har vi arbeidet med å finne ingeniører til Rogaland For Lyse Energi arrangerte vi møter og diskusjoner om CO2 handel i Brussel For bedriften Memnon i Brussel har vi hjulpet til med etablering i Norge dvs i Rogaland For Asplan Viak har vi deltatt i arbeidet med Konjunkturrapport for Rogaland For Greater Stavanger har vi laget en rapport om aktuelle nettverk i Brussel Vi har i perioden hatt tre hospitanter innenfor Innovasjon og Forskning. De får et ambisiøst program og nær oppfølging i hele uken(e) de er i Brussel PJJ deltar i den nasjonale kommitee for følgende konferanser: ICTPI 2007 og EVS2009 EU-prosjekter 2006 har egentlig vært en stille periode mellom to program 6RP og 7RP som startet i Vår rolle har i 2006 vært følgende: Informasjon og kunnskap om 7RP (foredrag på seminarer på UIS, IRIS, HSH og i regi av NFR-Rogaland) Prescreening av prosjektideer Møter i Brussel for EU-fagenhet Innselging av programmer regionalt med fokus på Region of Knowledge og CIP Vi har også sendt mange partnersøk til Rogaland Strategi På visse områder føler vi at vi er med i en kontinuerlig strategisk regional prosess. Her vil vi for 2006 fremheve 3 områder: Stavanger2008: Vi har i perioder, som arbeidet veldig mye med S2008. I 2006 har Brussel igjen blitt viktig og vi har vært i Lille med ledelsen, vi har organisert møte ned pressen i Brussel og vi er iferd med å arrangere en stor event for personer i Brussel (6/6-2007). Vi arbeider også med mange lokale kulturprosjekter mot EUs Kultur2000 program. Energiregionen: Energi er på toppen av EUs og Rogalands agenda og det er derfor naturlig at vi har en sentral rolle her. Vi sitter i 2 nasjonale komiteer til konferanser i regionene og vi har deltatt i prosjektgruppen for EESO (European Energy Supply Observatory) som ledes av Næringsforeningen. For EESO har vi organisert og deltatt på møter i Paris, Brussel og Stavanger. Internasjonalisering av forskningen : Vi har vært involvert i mange europeiske prosjekter og vi har initiert og deltatt i utviklingen av EU fagenheten til HSH/UIS/IRIS/SUS. I tillegg har vi arbeidet med en samarbeidsavtale mellom Budapest og Rogaland, basert på EØS-mekanismen Organisering og finansiering av SRE Kontoret har i dag følgende bemanning : Pål Jacob Jacobsen: leder Stavanger-regionens Europakontor (80% SRE) Kyrre Aas : Konsulent på kontoret (80% SRE)

6 Ines Aparicio: Prosjektmedarbeider med fokus på Syd-Europa og kursvirksomhet (dekkes av OneMarket finansiering per prosjekt) Emily von Sydow: journalist, ikke aktiv med Stavanger-regionens Europakontor, men bidrar med kunnskap og informasjon (dekkes per prosjekt) Foruten eierne så betaler andre bruker for prosjekter og seminarer dette gjør at man i dag kan si at man har en bred regional finansiering av SRE.

Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007

Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007 Stavanger-regionens Europakontor 23 Rue du Luxembourg B-1000 Belgia Tel. 0032 2 231 18 84 Mobil: 0032 476349493 Faks: 0032 2 280 06 90 pal@onemarket.be www.stavangerregion.eu Aktivitetsrapport fra januar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE?

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? 1 NORGE OG EU Norge er ikke medlem av Den europeiske union. Likevel har EUs politikk og lover stor innflytelse på Norge. Hvorfor er det slik,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00 Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Innkalt av

Detaljer

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 14. mai Dagsorden 3337 Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 79): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer