Brukermanual for programvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for programvare"

Transkript

1 MPrint-serie Brukermanual for programvare Innholdet i denne brukermanualen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne brukermanualen uten varsel, og de er ikke ansvarlige for skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen. Skjermbildene i denne brukermanualen kan skille seg fra det du ser på din maskin avhengig av operativsystem og skriver. Version 0 1

2 Innhold Innhold Varemerker... 3 Om denne brukermanualen... 3 Symboler som brukes i denne brukermanualen Hvordan bruke P-touch Editor for Windows... 4 Starte P-touch Editor... 4 Åpne Hjelp for P-touch Editor... 9 Hvordan bruke programvaren for Brother Mobile Printing (Brother MPrint) Utskrift Endre skriverinnstillinger Endre innstillinger Direkte utskrift fra andre applikasjoner Stille inn skriverdriveren Utskrift fra andre applikasjoner

3 Den mobile Brother-skriveren (heretter omtalt som "maskinen") gjør det mulig for deg å skrive ut selvlaget design opprettet med etikettprogramvaren, P-touch Editor. Varemerker Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd. Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd Brother Industries Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Microsoft, Windows, Windows Mobile og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Bluetooth-ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. skjer under lisens. BarStar Pro Encode Library (PDF417) Copyright 2007 AINIX Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. QR Code er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. Deler av grafikkfilterprogramvare er delvis basert på arbeidet til Group 42, Inc. Deler av grafikkfilterprogramvare er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. VS-FlexGrid Pro Copyright 2002 VideoSoft Corporation. Navnene på annen programvare eller produkter som omtales i denne brukermanualen, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive rettighetsinnehaverne. Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne brukermanualen, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til. Alle andre merker og produktnavn som omtales i denne brukermanualen er registrerte varemerker for sine respektive rettighetsinnehavere. Om denne brukermanualen Denne brukermanualen (PDF-filen) er inkludert i den medfølgende CD-en. I denne brukermanualen kan man klikke for å hoppe over til tilsvarende sider når muspekeren endrer seg til. For de grunnleggende funksjonene i Adobe Reader, se Adobe Reader -hjelpen. Symboler som brukes i denne brukermanualen Følgende symboler brukes i denne brukermanualen: Dette symbolet angir informasjoner eller retningslinjer som skal følges. Hvis dette ignoreres, kan det resultere i personskade, materialskade eller funksjonsfeil. Dette symbolet angir informasjon eller retningslinjer som kan gjøre det lettere å forstå eller bruke maskinen mer effektivt. 3 Varemerker

4 Hvordan bruke P-touch Editor for Windows Dette avsnittet forklarer prosedyren for å starte P-touch Editor. Med P-touch Editor kan du opprette forskjellige typer design. Se P-touch Editor Hjelp for eksempler på ulike typer design og informasjon om hvordan du oppretter, skriver ut og lagrer designen. Det følgende eksempelet er for Windows Vista. Les skrivernavnet i hvert bilde som navnet på modellen du har kjøpt. Starte P-touch Editor 1 Klikk [Start] - [Alle Programmer (Programmer)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0]. P-touch Editor kan også startes på følgende måte (bare hvis du opprettet en snarvei under installasjonen): Dobbeltklikk på snarveiikonet på skrivebordet. Klikk på snarveiikonet på Hurtigstartverktøylinjen. Når P-touch Editor er startet, vises [Ny/Åpne]-dialogboksen, hvilket gjør det mulig å velge mellom å opprette et nytt etikettoppsett eller å åpne en eksisterende design. For å spesifisere hvordan P-touch Editor fungerer når den startes, klikk på [Verktøy] - [Alternativer] på menylinjen i P-touch Editor for å vise dialogboksen [Alternativer]. Under kategorien [Generelt] kan man velge innstillingen i [Operasjoner]-listen i [Start-innstillinger]. Velg normalt [Vis dialogboks for oppstart]. 4 Starte P-touch Editor

5 2 Velg et alternativ i dialogboksen [Ny/Åpne] og klikk på. Du kan velge skriveren og mediestørrelsen. Hvis du velger [Åpne fil], vises dialogboksen [Åpne]. Du kan velge og åpne filen du har opprettet og lagret tidligere. Hvis du velger [Se historie], vises dialogboksen [Historie]. Du kan velge mellom nylig opprettede designer. Når du velger [Ny], velg enten vertikal tekst eller horisontal tekst. Når du velger [Velg etter bruk], kan du velge etter bruksområde. Når du velger [Hjelp - Hvordan], vises P-touch Editor Hjelp. Hjelp-filene viser deg trinn for trinn hvordan du oppretter et oppsett. Når du velger [Se etter oppdateringer] med en datamaskin som er tilkoblet til Internett, kommer du til Brother Solutions Center. Bruk Brother Solutions Center for å sjekke om ny programvare kan lastes ned og for å lese svar på vanlige spørsmål. 5 Starte P-touch Editor

6 Oppsettvindu Express-modus I denne modusen er det enkelt å opprette design med tekst og bilder. Oppsettsvinduet består av følgende seksjoner: Menylinje Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Sett inn osv.) etter funksjon. Kommandolinje Kommandolinjen inneholder Ny/åpne, Papir, Tekst, Ramme, Bilde osv. 3 4 Tegneverktøylinje Inneholder verktøy for å velge et objekt, skrive inn tekst, tegne diagrammer osv. Egenskapslisten Du kan enkelt sette inn og formattere tekst, bilder osv Oppsettsvindu Oppsettsvindu brukes for å vise og å redigere objekter. Databasevindu Viser en tilkoblet database. Knapper for valg av modus Veksle mellom redigeringsmoduser. [Vis]-menyen kan brukes for å vise/skjule verktøylinjer og vinduer. Se Hjelp for P-touch Editor for ytterligere informasjon. 6 Starte P-touch Editor

7 Professional-modus I denne modusen kan du opprette design i full størrelse. Oppsettsvinduet består av følgende seksjoner: Menylinje Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Sett inn osv.) etter funksjon. Standardverktøylinje En gruppe kommandoer som brukes ofte (Nytt oppsett, Åpne, Lagre, Skriv ut osv.) vises i denne verktøylinjen. 3 Egenskapspalett Egenskapspaletten inneholder egenskapsfelter for Skriv ut, Papir, Tekst og Oppsett. Klikk venstresiden av hver palett for å vise eller gjemme boksen Tegneverktøylinje Inneholder verktøy for å velge et objekt, skrive inn tekst, tegne diagrammer osv. Oppsettsvindu Oppsettsvindu brukes for å vise og å redigere objekter. Databasevindu Viser en tilkoblet database. Knapper for valg av modus Veksle mellom redigeringsmoduser. Sidefelt Ved å velge kategorien kan du enkelt sette inn og formatere tekst, strekkoder, tabeller osv., endre rekkefølgen mellom objekter for å lage en mal, eller endre avanserte innstillinger. [Vis]-menyen kan brukes for å vise/skjule verktøylinjer, paletter og vinduer. Se Hjelp for P-touch Editor for ytterligere informasjon. 7 Starte P-touch Editor

8 Snap-modus Med denne modusen kan du kopiere skjermbildet, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk. For å starte Snap-modus, følg trinnene nedenfor. 1 Når du velger [Snap] med modusvelgerknappene, vises dialogboksen Snap-modusbeskrivelse. Klikk på. Hvis du setter en markering i [Ikke vis denne dialogen igjen], kan du gå direkte til Snapmodus fra neste gang. Du kan også starte Snap-modus fra [Start] - [Alle Programmer (Programmer)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)]. 2 Snap-modus aktiveres. Se Hjelp for P-touch Editor for ytterligere informasjon. 8 Starte P-touch Editor

9 Åpne Hjelp for P-touch Editor Dette avsnittet forklarer hvordan du åpner P-touch Editor Hjelp for Windows. Det følgende eksempelet er for Windows Vista. Åpne fra Start-knappen For å åpne P-touch Editor Hjelp, klikk på Startknappen på oppgavelinjen, pek på [Alle programmer (eller Programmer)]. Klikk på [Brother P-touch] og [P-touch Editor 5.0 Help]. Åpne fra dialogboksen Ny/Åpne Når du starter P-touch Editor 5.0 og dialogboksen Ny/Åpne vises, klikk på Hjelp Hvordan. Åpne fra P-touch Editor Klikk på Hjelp-menyen og velg Hjelp for P-touch Editor. Express-modus Professional-modus Høyreklikk med musen og velg Hjelp for P-touch Editor. Snap-modus 9 Åpne Hjelp for P-touch Editor

10 Skrive ut Hjelp-beskrivelsen Informasjonen i Hjelp for P-touch Editor kan skrives ut. Bruk din alminnelige skriver for å skrive Hjelp for P-touch Editor-informasjon. 1 I [Innhold]-kategorien, velg et emne du vil skrive ut. 2 Klikk på verktøylinjen. 3 Velg emnene som skal skrives ut, og klikk deretter på. 4 Spesifiser [Skriver]-emnet og klikk på. Velg en alminnelig skriver som skriver på alminnelige papirstørrelser, som A4. 10 Åpne Hjelp for P-touch Editor

11 Hvordan bruke programvaren for Brother Mobile Printing (Brother MPrint) Utskrift Denne skriveren har åtte ulike utskriftsfunksjoner. 1 Velg fra [Program]-skjermbildet. [Brother MPrint]-skjermbildet vises. Windows Mobile 5.0 / 6 Professional / 6 Classic 2 Kontroller at,,,,,,, og vises på skjermen. Utskrift av notat Se side 12 Utskrift av tidsplanlegger Se side 15 Utskrift av e-post Se side 19 Utskrift av oppgave Se side 16 Utskrift av kontakter Se side 17 Utskrift av utklippstavle Se side 17 Utskrift av skjermbildekopi Se side 17 Utskrift av bildefil Se side 18 MPrint-verktøy Se side 20 Windows Mobile 6 Standard 2 Kontroller at,,,, og vises på skjermen. Utskrift av notat, utklippstavle og skjermbildekopi er ikke tilgjengelig sammen med Windows Mobile 6 Standard. Utskrift av tidsplanlegger Se side 15 Utskrift av e-post Se side 19 Utskrift av oppgave Se side 16 Utskrift av kontakter Se side 17 Utskrift av bildefil Se side 18 MPrint-verktøy Se side Utskrift

12 Note Print (Utskrift av notat) Du kan skrive ut notater som er lagret med Notes. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. En liste over notater vises på [Note Print]-skjermbildet. 2 Trykk på notatet du vil skrive ut. Du kan bare velge ett notat. Det valgte notatet utheves. Mappeliste Trykk på mappelisten hvis du vil vise notatene i hver av de tidligere kategorimappene. 3 Velg [Preview (Forhåndsvisning)] fra Skrivermenyen. [Print preview (Forhåndsvisning av utskrift)]-skjermbildet åpnes. Hvis [Print (Utskrift)] ble valgt, vil utskriften starte uten at [Forhåndsvisning av utskrift]-skjermbildet vises. 4 Plasser skriveren og Windows Mobile -enheten slik at deres infrarøde IrDA-porter vender mot hverandre med en avstand på mindre enn 20 cm (kun MW-120/260). Sørg for at skriveren er slått på. De infrarøde IrDA-portene er på midten av høyre side av skriveren (kun MW-120/260) Trinn 4 er ikke nødvendig i forbindelse med kommunikasjon med Bluetooth. 20 cm 5 Velg Print-knappen. Utskriften starter etter at Windows Mobile -enheten finner skriveren. Utskriftsoppsettet kan variere, avhengig av hvilken papirstørrelse du har valgt med [Printer (Skriverinnstilling)]. På [Forhåndsvisning av utskrift]-skjermbildet kan du se et bilde av hvordan dataene vil bli skrevet ut. Teksten kan være vanskelig å lese. Første gangen du bruker Bluetooth-kommunikasjon, skal du velge en COM-port for skriveren, som vist på neste side. 12 Utskrift

13 Avanserte innstillinger Du kan angi nøyaktige utskriftsinnstillinger. Skriverinnstillinger 1 Velg [Printer setting (Skriverinnstilling)] fra [Print preview (Forhåndsvisning for utskrift)]-skjermbildet. [Printer setting]-skjermbildet åpnes. 2 Du kan angi følgende innstillinger: Printer (Skriver): Velg den skriver-modellen du bruker. Port: Spesifiser innstillingene avhengig av COM-porten hvor Bluetooth-forbindelsen ble opprettet. (For detaljer, se brukermanualen.) Paper size (Papirstørrelse): Velg papirstørrelsen du vil bruke. Denne innstillingen justeres i forhold til papirkassetten i skriveren. Printing orientation (Utskriftsretning): Portrait/Landscape (Portrett/landskap) Print mode: Normal/Global (Utskriftsmodus: Normal/Global) Number of copies (Antall kopier): 1 til og med 50/Collate (Sorter) OK-knapp 3 Velg. Skriverinnstillingene aktiveres. Innstillinger for grafikkbehandling 1 Velg Graphics (Grafikk) fra [Print preview (Forhåndsvisning for utskrift)]-skjermbildet. [Graphics process setting (Innstillinger for grafikkbehandling)]-skjermbildet vises. 2 Du kan angi følgende innstillinger: Half-tone (Halvtone): Dithering/Error Diffusion/None (Grafisk formattilpassing/ Feildiffusjon/Ingen) Image processing (Bildebehandling): Full-size printing/fit to paper (Utskrift i full størrelse/tilpass til papir) OK-knapp 3 Velg. Innstillingene for grafikkbehandling aktiveres. 13 Utskrift

14 Innstillinger for tekstformat Du kan endre skrift og størrelse for teksten som skal skrives ut. 1 Trykk på [Font] på [Settings (Innstillingsmenyen)]- menyen på [Note Print]-skjermbildet. [Font setting (Font-innstilling)]-skjermbildet åpnes. 2 Du kan angi følgende innstillinger: Font name (Fontnavn): Tahoma/Courier New/Frutiger Linotype/Bookdings OK-knapp Fontene som kan brukes, varierer i henhold til enhet. Size (Størrelse): Largest/Larger/Standard/Smaller/Smallest (Størst/Større/ Standard/Mindre/Minst) Effects (Effekter): Bold/Underline/Italic/Strikethrough (Fet/Understreking/ Kursiv/Gjennomstreking) 3 Velg. Innstillingene for tekstformat aktiveres. 14 Utskrift

15 Schedule Print (Utskrift av tidsplanlegger) Tidsplaner som er lagret med Kalender kan skrives ut. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. En liste over tidsplaner vises på [Schedule Print]-skjermbildet. 2 Trykk på ruten til venstre for tidsplanen du vil skrive ut. Du kan velge flere tidsplaner. Kategoriliste Den valgte filen indikeres med en hake. Du kan spesifisere tidsperiode for utskriften. ( "Uskrift på en spesifisert dato" på side 16) Trykk på [Filter] i menyen, hvis du vil vise tidsplanene i hver av de tidligere angitte kategoriene. 3 Velg [Preview] fra Skriver-menyen. Prosedyren fortsetter på samme måte som for Note Print ( side 12). Malinnstilling Du kan velge utskriftsoppsett for data som skal skrives ut. 1 Velg [Template (Mal)] fra Innstillings-menyen på [Schedule Print]-skjermbildet. [Template]-skjermbildet åpnes. 2 Velg malen du vil bruke. 3 Velg. Den valgte malen aktiveres. Mal-meny OK-knapp Eksempel på A6-portrettmal Det er forskjellige tilgjengelige maler for A7-papir. 15 Utskrift

16 Utskrift på en spesifisert dato Du kan velge hvilket tidsrom som skal skrives ut. 1 Velg [Date (Dato)] fra Innstillings-menyen på [Schedule Print]-skjermvisningen. [Dato]-skjermvisningen vises. 2 Endre dato-innstilling. Startdato/Sluttdato/Pågående Dato OK-knapp 3 Velg. Tidsplanene som er inkludert i den spesifiserte tidsperioden vises på [Schedule Print]-skjermvisningen. Utskrift av oppgave Oppgaver og avtaler som er lagret med Tasks kan skrives ut. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. En liste over tidsplaner vises på [Task Print (Utskrift av oppgave)]-skjermbildet. 2 Trykk på ruten til venstre for oppgaven du vil skrive ut. Du kan velge flere oppgaver. En hake vises. Du kan velge hvilket tidsrom som skal skrives ut. ( "Skrive ut en bestemt dato" på side 16) Du kan velge utskriftsoppsett for data som skal skrives ut. ( "Malinnstilling" på side 15) Prosedyren fortsetter på samme måte som for Note Print ( side 12). 16 Utskrift

17 Contact Print (Utskrift av kontakter) Skriver ut navn, adresser og telefonnumre som er lagret med Kontakter. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. En liste over kontakter vises på [Contact Print]-skjermbildet 2 Trykk på ruten til venstre for kontakten du vil skrive ut. Du kan velge flere navn. En hake vises. Du kan velge utskriftsoppsett for data som skal skrives ut. ( "Malinnstilling" på side 15) Prosedyren fortsetter på samme måte som for Utskrift av notater ( side 12). Clipboard Print (Utskrift av utklippstavle) Du kan skrive ut bilder og tekst som er flyttet til utklippstavlen. Utklippstavlen er navnet på plassen hvor utklipte eller kopierte data blir lagret. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. Innholdet på utklippstavlen vises på [Clipboard Print]-skjermbildet. Prosedyren fortsetter på samme måte som for Note Print ( side 12). Screen Capture Print (Utskrift av skjermbildekopi) Skjermdataene som i øyeblikket vises på lomme-pcen kan skrives ut. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. Verktøylinjen vises i øverst høyre hjørne av skjermen. Verktøylinje 2 Vis skjermdataene du vil skrive ut. 3 Velg på verktøylinjen. De kopierte skjermdataene vises på [Print preview]-skjermbildet. Prosedyren fortsetter på samme måte som for Utskrift av notater ( side 12). 17 Utskrift

18 Innstillinger for utskrift av skjermbildekopi Dataens importeringstid og størrelsen på det kopierte området kan spesifiseres. 1 Velg på verktøylinjen. [Screen capture print settings (Innstillinger for utskrift av skjermbildekopi)]- skjermbildet åpnes. 2 Du kan angi følgende innstillinger: Capture delay time (Forsinkelsestid for kopiering): 0 til 10 sekunder Spesifiserer bildets importeringstid etter at er valgt. Capture range (Kopibredde): Utvalgsbredde (Bruk pekepinnen til å velge ønsket område.)/ Client (Klient) (Området vises ved i illustrasjonen til høyre)/ Desktop (Skrivebord) (hele skjermen) OK-knapp 3 Velg. Innstillingene for kopiering aktiveres. Image File Print (Utskrift av bildefil) Lagrede bildefiler (in BMP, JPEG eller PNG-format) kan skrives ut. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. [Image File Print]-skjermbildet vises. 2 Klikk på bildefilen du ønsker å skrive ut. Du kan bare velge en fil. Den valgte filen er uthevet. OK-knapp 3 Velg. [Print preview]-skjermbildet åpnes. Prosedyren fortsetter på samme måte som for Utskrift av notat ( side 12). 18 Utskrift

19 Print (Utskrift av e-post) Du kan skrive ut lagrede e-postmeldinger. 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. En liste over e-postmeldinger vises på [ Print (Utskrift av e-post)]-skjermbildet. 2 Trykk på e-postmeldingen du vil skrive ut. Du kan bare velge én melding. Den valgte e-posten er uthevet. Oppsettet for utskrift av data kan spesifiseres. ( "Malinnstilling" på side 15) Prosedyren fortsetter på samme måte som for Utskrift av notat ( side 12). 19 Utskrift

20 Endre skriverinnstillinger Følgende innstillinger for denne skriveren kan spesifiseres gjennom skriverdriveren på en Windows -PC, eller bruke MPrint-verktøyet på en Windows Mobile -enhet. Automatisk avslåingstid Innstilling for utskriftskommando (standard) Automatisk hviletid Automatisk hvile-/avslåingstid Strømsparing Enhetsnavn PIN-kode Sikkerhetsinnstillinger for kommunikasjoner Endre innstillinger Windows PC: 1 Klikk på [Start]-knappen, og klikk på [Skrivere og fakser]. 2 Høyreklikk på. En meny vises. 3 Velg [Egenskaper]. 4 Klikk på [Enhetsinnstillings]-taben og klikk Egenskap-knappen på [Verktøy...]. [Brother MW-XXX Utility (verktøy)]-skjermbildet vises. 5 Endre innstillingene som refererer til "Innstillingselementer" på sider 21 til Klikk på [Lukk]-knappen for å fullføre innstillingsendringene. [Brother MW-XXX-verktøy]-skjermbildet lukkes. Windows Mobile -enheten: 1 Trykk på på [Brother MPrint]-skjermbildet. [Brother MPrint Utility (verktøy)]-skjermbildet åpnes. 2 Endre innstillingene som refererer til "Innstillingselementer" på sider 21 til Velg -knappen for å fullføre innstillingsendringene. MPrint-verktøyet lukkes. 20 Endre innstillinger

21 Skjermbildene kan variere avhengig av modell. Det følgende er et eksempel for MPrint Utility på en Windows Mobile -enhet. Innstillingselementer Generelt 1 Auto power-off time (Automatisk avslåingstid) Du kan angi hvor lang tid [automatisk avslåingstid] som skal gå før skriveren automatisk slås av. Hvis du angir "0", vil ikke skriveren slås av automatisk. 1 Tilgjengelige parametere varierer avhengig av skrivermodellen som brukes. 2 2 Print command setting (default) (Innstilling for utskriftskommando (standard)) Du kan velge standardinnstilling for utskrift fra tre alternativer: "ESC/P", "Raster" og "P-touch Template". Du trenger ikke å endre denne innstillingen. "ESC/P" velges som standard, selv om "Raster" vil bli automatisk valgt av programvaren for Brother Mobile Printing, når det er hensiktsmessig. Bluetooth (1) 3 Auto sleep time (Automatisk hviletid) Når Bluetooth-bryteren står på PÅ, kan tiden [automatisk hviletid] til skriveren automatisk går i hvilemodus spesifiseres. 4 Auto sleep/power-off time (Automatisk hvile-/avslåingstid) Når Bluetooth-bryteren er satt til PÅ, kan tiden [automatisk hvile/ avslåingstid] til skriveren slår seg av etter å ha gått i hvilemodus spesifiseres. Hvis du angir "0", vil ikke enheten gå i hvilemodus. 5 Power-saving setting (Innstilling for strømsparing) Du kan angi strømsparingsinnstilling Bluetooth (2) 6 Device name (Enhetsnavn) Enhetsnavnet kan endres. Spesifiser et navn som inneholder 1-12 alfanumeriske tegn Endre innstillinger

22 Bluetooth (3) 7 Communications Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger for kommunikasjoner) Velg ønskede innstillinger for kommunikasjoner. Spesifiser en alfanumerisk kode på mellom fire til seksten sifre kun hvis "PIN code: Enable (PIN-kode: aktivert)" er valgt. Velg om du vil aktivere Secure Simple Pairing (Sikker elektronisk samhandling) eller ikke. 7 Secure Simple Pairing (SSP, Sikker elektronisk samhandling) er en funksjon for å etablere en forbindelse via Bluetooth ver. 2.1 uten å taste inn PINkode. Mellom SSP-kompatible enheter er det ikke nødvendig å taste inn PIN-kode for å etablere en forbindelse med en Bluetooth-enhet. Sikkerheten er imidlertid ikke spesielt høy, siden det ikke er noen begrensninger på kompatible enheter som etablerer en forbindelse. For å forhindre utskrift av andre, velg "Deaktiver". I tillegg vil enheter som ikke er kompatible med SSP eller hvor SSP er deaktivert, kreve linjeparing med angitte PIN-koder og aktivert kryptering. 8 8 Accessibility (Tilgjengelighet) Velg hvorvidt det skal søkes fra en annen enhet. Velg denne innstillingen fra datamaskinen dersom skriveren ikke blir funnet. 22 Endre innstillinger

23 Direkte utskrift fra andre applikasjoner Du kan bruke denne maskinen for å skrive ut direkte fra de fleste Windows -applikasjonene ved å installere skriverdriveren. Stille inn skriverdriveren I de følgende trinnene vil du se XX-XXX. Les "XX-XXXX" som ditt skrivernavn. Skrivernavnene på følgende skjermbilder kan være forskjellige fra navnet på din skriver. Skjermbildene kan variere avhengig av modell. Det følgende eksempelet er for Windows Vista. 1 For Windows Vista Fra [Kontrollpanel], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Skrivere]. For Windows 2000/XP Fra [Kontrollpanel], gå til [Skrivere (2000) / Skrivere og telefakser (XP)]. For nærmere opplysninger, se Hjelp for Windows. 2 For Windows Vista Velg "Brother XX-XXX" og klikk på [Velg utskriftsinnstillinger]. Dialogboksen [Brother XX-XXX Utskriftsinnstillinger] vises. For Windows 2000/XP Velg "Brother XX-XXXX", og klikk på [Fil] - [Utskriftsinnstillinger]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. 3 Velg hver post og klikk på. [Oppsett]-kategorien Denne kategorien brukes for å stille inn format og bredde. Du kan endre papirretning og siderekkefølge. 4 Lukk [Skrivere]-vinduet. 23 Stille inn skriverdriveren

24 Utskrift fra andre applikasjoner Vi bruker Microsoft Word 2007 som eksempel. 1 Klikk på og. Dialogboksen [Skriv ut] vises. 2 Velg "Brother XX-XXXX". Du kan endre innstillingene til skriverdriveren fra [Egenskaper]-dialogboksen som vises når man klikker på. 3 Klikk på for å lukke [Skriv]-dialogboksen. 4 Når du klikker på [Sideoppsett] vises båndet. Klikk på merket til høyre for [Sideoppsett]. Dialogboksen [Sideoppsett] vises. 5 Klikk på [Papir]-kategorien og velg papirstørrelsen du vil skrive ut. Still inn sidemarger og oppsett i [Marger] og [Oppsett]-kategorien også. 6 Klikk på. Størrelsen til Microsoft Word-vinduet er tilpasset til papirstørrelsen du har valgt. Rediger dokumentet slik det ønskes. 7 Klikk på og, og klikk så på. De angitte designene blir skrevet ut. 24 Utskrift fra andre applikasjoner

25

Microsoft Corporation i USA og andre land.! Bluetooth -ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG,

Microsoft Corporation i USA og andre land.! Bluetooth -ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, ! Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.! Bluetooth -ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Brother Industries,

Detaljer

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brukermanual

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brukermanual QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brukermanual Innholdet i denne bruksanvisningen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer

Detaljer

Programvarehåndbok. Innledning. Lage etiketter. Vedlegg

Programvarehåndbok. Innledning. Lage etiketter. Vedlegg Programvarehåndbok Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne håndboken

Detaljer

Etikettskriver TD-serien

Etikettskriver TD-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK Etikettskriver TD-serien Etikettskriver TD-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

Programvarehåndbok. Brother QL-serie

Programvarehåndbok. Brother QL-serie Programvarehåndbok Brother QL-serie Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8 Brukerhåndbok DYMO Label TM v.8 Copyright Varemerker 2012 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 1/25/2013. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 For DCP-brukere:

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken

Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken AR-NB Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken (for nettverksskriver) Start Klikk på denne "Start" knappen. Innledning Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (AR-NS) gjør det mulig å bruke maskinen

Detaljer

Komme i gang. (Norsk utgave) Bruke BarTender etikettprogramvare, Commander integrasjonsverktøy, og Seagull skriverdrivere. Rev. 07.07.26.16.

Komme i gang. (Norsk utgave) Bruke BarTender etikettprogramvare, Commander integrasjonsverktøy, og Seagull skriverdrivere. Rev. 07.07.26.16. Komme i gang Bruke BarTender etikettprogramvare, Commander integrasjonsverktøy, og Seagull skriverdrivere (Norsk utgave) Rev. 07.07.26.16.12 Norsk ii BarTender Komme i gang Copyright Seagull Scientific,

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8 Brukerhåndbok DYMO Label TM v.8 Copyright Varemerker 2012 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 6/11/2012. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version I NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknadsstil i denne brukermanualen: angir driftsmiljøet, betingelsene for

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer