INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 9 for Velferdstinget 2016 Mandag 14. november kl. 17:00-21:00 Sted: P52, Auditorium 3 Høgskolen i Oslo og Akershus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon / Velferdstinget i Oslo og Akershus mail Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo nettside Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo org. nr

2 TIL: Velferdstingets arbeidsutvalg Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo Handelshøgskolen BI Politihøgskolen Det teologiske menighetsfakultet Høgskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Bjørknes Høgskole Norsk Gestaltinstitutt NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Dansehøgskole Musikkteaterhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Norges idrettshøgskole Høgskolen Kristiania Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Westerdals Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole Norsk skuespiller institutt Steinerhøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Eurytmihøgskole Folkeuniversitetene KOPI: Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/uios lokallag, Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret, Oslo Studentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 14. NOVEMBER 2016 Dette er endelig innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 14. november Møtet finner sted i Auditorium 3 på Høgskolen i Oslo og Akershus (P52). Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon for å finne vara 2

3 FORKORTELSER AU: Arbeidsutvalget BH: Bjørknes Høyskole BI: Handelshøyskolen BI BL: Blå Liste BS: Boligstyret DMH: De mindre Høgskolene DNS: Det Norske Studentsamfund. HK: Høyskolen Kristiania HF: HF-lista HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus HS: Hovedstyret IL: Internasjonallista KK: Velferdstingets kontrollkomite KS: Velferdstingets Kulturstyret LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole LL: Liberal Liste MD: SiO Mat & Drikke MF: Det teologiske Menighetsfakultet MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste MTH: Musikkteaterhøyskolen NDH: Norges Dansehøgskole NIH: Norges Idrettshøgskole NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole NSO: Norsk Studentorganisasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI SD: Sosialdemokratene SH: Studenthovedstaden SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO STUDiO: Studentfestivalen i Oslo SVL: SV-lista VA: Venstrealliansen VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité VK: Valgkomite VT: Velferdstinget WH: Westerdals Høyskole 3

4 DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Endring av Velferdstingets økonomireglement Vedtakssak 3b) Endring av Vedtekter for Velferdstinget Vedtakssak 3c) Velferdstingets struktur Diskusjonssak VT 04 POLITIKK 4a) Reservasjonsordning for internasjonale studenter Vedtakssak 4b) Reglement for tildeling av studentboliger Vedtakssak VT 05 ØKONOMI VT 06 VALG VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER VT 08 EVENTUELT 4

5 FORSLAG TIL KJØREPLAN: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat 1e) Godkjenning av valgprotokoller 17:15 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 17:50 3a) Endring av Velferdstingets økonomireglement 17:55 3b) Endring av Vedtekter for Velferdstinget Matpause 18:30 3c) Velferdstingets struktur 19:30 Innledning om reservasjonsordning for internasjonale studenter 19:45 4a) Reservasjonsordning for internasjonale studenter 20:15 4b) Reglement for tildeling av studentboliger 20:50 8) Eventuelt 21:00 Møteslutt 5

6 SAKSFREMLEGG: 1A Dato: 14. november 2016 Sak: 1a) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til ordstyrer og referent vedtas. Forslag til vedtak: Ordstyrer: Tord Øverland Referent: Sarah Sørensen SAKSFREMLEGG: 1B Dato: 14. november 2016 Sak: 1b) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV INNKALLING Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1C Dato: 14. november 2016 Sak: 1c) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 6

7 SAKSFREMLEGG: 1D Dato: 14. november 2016 Sak: 1d) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 5. SEPTEMBER Referatet finner dere Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1E Dato: 14. november 2016 Sak: 1e) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Valgprotokoller godkjennes. 7

8 SAKSFREMLEGG: 2A Dato: 14. november 2016 Sak: 2a), Orienteringssak Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. 8

9 GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har siden sist møte i Velferdstinget hatt det svært hektisk knyttet til blant annet valgforsamling og saken knyttet til reservasjonsordningen for internasjonale studenter i SiO Bolig. Dette har vært svært omfattende og krevende arbeid, men allikevel viktig. Det er på bakgrunn av dette at vi velger å løfte en vedtakssak knyttet til nettopp dette. Først til valgforsamlingen. Valgforsamlingen ble først forsøkt satt 19. oktober, for så å bli flyttet til 24. oktober. Her møtte det opp 11 av 26 representanter. Møtet må bestå av minst 13 representanter for å være beslutningsdyktig. Møtet ble derfor utsatt til 31. oktober, der kun 11 representanter møtte opp. Arbeidsutvalget bestemte seg derfor for å gjøre valg og be Velferdstinget erklære valget for gyldig ved å gå i mot Valgforsamlingens reglement. Dette ble gjort i samråd med kontrollkomiteen. Det ble valgt 4 faste medlemmer av Velferdstinget, og 2 faste medlemmer av Studenthovedstadens Arbeidsgruppe (SHA). VTAU hadde formøte med SiOs Hovedstyre den 26. oktober. Her tok vi opp saken, Utlendingene tar studentboligene (se medielogg), som ble kjørt av NRK og kom med innspill til håndtering av dette. AU foreslo ingen endringer som ikke VT tidligere har stilt seg bak, men signaliserte at vi på nytt vil løfte saken knyttet til reservasjonsordning for internasjonale studenter. I sammenheng med møtet VTAU gjennomførte med statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Jan Tore Sanner, den 12. september inviterte statsrådene Jan Tore Sanner (KMD) og Torbjørn Røe Isaksen (Kunnskapsdepartementet, KD) seg selv opp til VTAU den 7. november for å informere om at de forslag til endringer vi fremmet i møte den 12. september har blitt lyttet til og vil bli foreslått av regjeringen i sammenheng med revidering av byggeteknisk forskrift (TEK 17) som etter planen vil tre i kraft fra Dette ble feiret med kake på Domus Athletica med TV2 og NSO tilstede. Endringene vil etter KMD og KDs beregninger utgjøre besparelser på opp til kr per hybelenhet (HE), som er et stort og viktig gjennomslag for Velferdstinget og studentbevegelsen. En HE koster i dag opp til kroner og utløser vanligvis et statlig tilskudd på av denne summen. En innsparing på vil derfor ha direkte innvirkning på husleienivået, ettersom den resterende summen fra opp til dekkes over husleien fra studentene. Ved å redusere denne delen av regnestykket så vil husleienivået i fremtidige byggeprosjekter forhåpentligvis bli lavere. Alternativt vil det gi større handlingsrom for å bruke mer midler på energi- og miljøbesparende tiltak, samt opparbeidelse av uteområder eller takterrasser. Vi har satt i gang med planlegging av VT sitt julebord, og fordelt ansvarsområder. Vi gleder oss til dette, og håper alle har fått med seg at de bør holde av den 8. desember for å delta. VTAU vil også minne om at vi fortsetter med alkoholfokusfritt sosialt etter møtet, og i kveld har vi med oss Dixit, Codenames, Dominion og Jenga. Den beste fordelen med å være en del av Velferdstinget er muligheten til å bli kjent med hverandre på tvers av studiene. Så bli med og ta deg en velfortjent pause med noe godt i glasset og et artig spill på bordet. 9

10 LEDER, ALEKSANDER MARTIN GJØSÆTER Det jeg har viet mesteparten av min arbeidstid til siden forrige møte i Velferdstinget har vært saken fra Fredrik Solvang i NRK knyttet til internasjonale studenter og deres tildelte andel av ledige studentboliger i SiO i august Dette var da på 70 %. Velferdstinget har ingen konkret vedtatt politikk på boliggaranti, og jeg har derfor forholdt meg til vår vedtatte prioritering i tildelingsreglementet for studentboliger, samt vår vedtatte politikk på at SiOs tjenester skal være tilgjengelige for alle studenter som betaler semesteravgift til SiO. Saken ble kjent for oss ved at Solvang tok kontakt 18. oktober, dagen etter forrige møte i VT for å få tilgang til tildelingsreglement og en forklaring på våre prioriteringer. Saken ble publisert på NRK og sendt på Dagsrevyen den 26. oktober. Jeg deltok på vegne av Velferdstinget i Dagsnytt atten den 28. oktober og hadde et leserinnlegg på trykk i Khrono om saken, sammen med styreleder i SiO Tone, den 3. november. I forbindelse med ovennevnte sak har jeg også vært i møte med internasjonalt ansvarlig i SP-AU ved UiO og internasjonal avdeling ved UiO for å få en bedre forståelse for saken fra institusjonenes side. Dette har vært grunnlaget for vårt videre arbeid med saken, og også grunnlaget for vår innstilling i saken om internasjonale studenter og reservasjonsordningen til dette møtet. Kaja og jeg har vært i møte med SiO Foreninger knyttet til nye nettsider for SiO Foreninger og bedre søknadsmotor til Kulturstyret for foreningene. Dette var veldig givende, og det er forventet at det i fremtiden vil bli betydelig enklere for foreningene å søke penger fra Kulturstyret direkte fra sine sider i SiO Foreninger. Det er planlagt videre dialog mellom VTs administrasjon og SiOs webutvikler for implementering av bedre løsninger. Jeg har deltatt på styringsgruppemøte for byggeprosjekter. Her løftet jeg tilbakemeldingene som kom fra internasjonale studenter ved HiOA om dårlig informasjonsflyt fra SiO knyttet til de omfattende bygningsarbeidet som pågår på Kringsjå. Dette ble tatt veldig alvorlig, og det er planlagt et informasjonsmøte for beboere på Kringsjå på oppfordring fra HiOA og Velferdstinget. NESTLEDER, MEERA MANJIT KAUR Det skal bygges 1500 nye studentboliger på Kringsjå, hvorav 330 vil bli bygd i massiv tre. I den forbindelse var jeg og kommunikasjonsansvarlig på markeringen av første spadetak. Jeg trådte inn på vegne av leder, som ikke kunne delta, og holdt en tale på vegne av VT AU. Kom også i prat med Fredrik Solvang fra NRK, og vi pratet blant annet om kvotering av SiO-boliger til internasjonale studenter. Jeg har valgt å påta meg det overordnede ansvaret med å lage fremdriftsplaner av arbeid med sakspapirer, og har på lik vis også hovedansvaret for planleggingen av VT sitt julebord i samarbeid med VTAU. I tillegg har jeg også ansvaret for planlegging av VTs interne sosiale sammenkomster, og har i den sammenheng også satt i gang en intern treningskonkurranse for resten av året. VTAU har blitt invitert til ulike sosiale arrangementer i kommende måned, og vi prøver så godt vi kan å stille opp. Kommunikasjonsansvarlig og jeg representerte VT AU på Det Norske Studentersamfunds Høstgalla, hvor jeg var DNS leder sin kavaler og jeg og kommunikasjonsansvarlig holdt takk for maten tale. Uken etter

11 var vi og leder også tilstede på SBIO Ballet. Vellykkede arrangementer med mye studentdeltakelse, både som vert, frivillige og i form av gjester. KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, TRYGVE MONCLAIR BØE Siden sist har jeg hovedsakelig jobbet med tre ting. Få valgforsamlingen på beina, jeg har hatt et arrangement med Rådet for psykisk helse, og startet planleggingen av et arrangement med SP UiO og SP HiOA. Jeg har brukt mye tid på å få samlet de mindre institusjonene til valgforsamling. Det har bydd på mange problemer i form av at folk ikke har svart på henvendelser og at det ikke har vært mulig å oppdrive kontaktpersonene på de aktuelle institusjonene. Dette har medført at vi ble nødt til å avlyse den første VF, sende folk hjem på den andre, og til slutt måtte foreta valget med for få mennesker den siste. Dette har vært et tidssluk denne perioden. Arrangementet med Rådet for psykisk helse gikk over all forventning. Det ble rigget opp i kantinen på P32 med tolv forskjellige stands fra RFPH. Noen av disse var: Spiseforstyrrelsesforeningen, Norsk Tourette Forening, Mental Helse Ungdom, FRI - Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold, Kirkens SOS, Angstringen og Norges Røde Kors. Det ble rigget opp et anlegg, og vi hadde 30 minutter «tvangs» informering om psykiske lidelser for de som satt og spiste. Jeg fungerte som konferansier, og ga i tillegg ut informasjon SiO psykisk helse og SiO rådgivning. Jeg har deltatt på et møte med SP UiO og SP HiOA hvor vi har startet planleggingen av et arrangement om gratisprinsippet som skal avholdes den 18. november. Jeg har vært syk i en uke så har ikke fått gjort mer enn dette. POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, KAJA ELISABETH DE RU Jeg har jobbet med den nylige rapporten fra Samskipnadsmøtet om studenthelse hvor de definerer studenthelse som begrep. Som nevnt i sist orientering har KrF sagt seg villige til å følge opp denne saken på Stortinget gjennom en interpellasjon, og jeg har i tråd med dette kontaktet KrFU for å få fortgang på denne prosessen. Vi avventer foreløpig svar om dato og prosess videre. I forbindelse med Blindernveien 6 og Trimveien 4 (kunstgressbanen) har jeg kontaktet byråd for byutvikling, Hanna Marcussen og prøver å få i gang et møte da disse sakene nå oversendes til byrådet. Vi håper på å få kommet med våre innspill før disse sakene sendes over til bystyret på nyåret. Jeg har også kontaktet flere politikere fra forskjellige partier i energi- og miljøkomiteen som skal behandle høringen om endringer i plan- og bygningsloven. Aleksander og jeg skal den 10ende november i møte med Odd Henriksen som er leder for komiteen. Som orientert om tidligere har vi jobbet med denne saken og hatt møte med Jan Tore Sanner om nettopp dette. Vi skal følge opp saken videre nå som den skal ut på høring på Stortinget og håper våre innspill blir tatt godt i mot. Aleksander skal delta på selve høringen på Stortinget i desember.

12 På grunn av at Trygve var syk steppet jeg inn som ordstyrer på valgforsamlingen mandag den 31. oktober. MEDIELOGG Meera holdt tale på spadestikket på Kringsjå: Aleksander deltok på Velferdstinget i Bergen sitt tildelingsmøte og ble intervjuet om saken: Aleksander svarer i Universitas på kritikken om at velferstinget er en ukjent organisasjon: Aleksander kommenterer saken om lønnsnivået i SiO i Universitas: Aleksander med leserinnlegg i Universitas om at velferdstinget er den ukjente organisasjonen : Aleksander deltok på Dagsnytt atten på NRK i saken om at internasjonale studenter tar iver studentboligene: Internasjonale studenter og tildeling av studentboliger, styreleder i SiO, Tone Vesterhus og leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter oppklarer med tall og fakta i diskusjonen om internasjonale studenter og studentboliger i Khrono Row over foreign student share of student housing, artikkel i University World News om diskusjonen knyttet til internasjonale studenter og studentboliger, med kommentarer fra Aleksander Gjøsæter

13 SAKSFREMLEGG: 2B Dato: 14. november 2016 Sak: 2b), Orienteringssak Saksbehandler: Hovedstyret Vedlegg: HOVEDSTYRETS ORIENTERING Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. Orienteringen ettersendes.

14 SAKSFREMLEGG: 2C Dato: 14. november 2016 Sak: 2c), Orienteringssak Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: ANDRE ORIENTERINGER Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering.

15 SAKSFREMLEGG 3A Dato: 14. november 2016 Sak: 3a), Vedtakssak Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter Vedlegg: Velferdstingets økonomireglement ENDRING AV VELFERDSTINGETS ØKONOMIREGLEMENT Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag 1 fra arbeidsutvalget vedtas. Forslag til vedtak: Forslag 1 fra arbeidsutvalget: Økt honorar til Kulturstyrets leder Endres til (øvrig tekst endres ikke): Honorar til Kulturstyret Kulturstyrets leder honoreres med 25 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. (...)

16 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Det ble på møtet i oktober fremmet forslag fra arbeidsutvalget om å øke stillingsandelen for Kulturstyrets leder fra 20 % til 25 %. Det behandles som vedtakssak på dette møtet. Saksopplysninger Det er helt ukjent hva det reelle omfanget av stillingen til KS-leder er, og hvor stort tidskonsumet er, da det ikke foreligger noen dokumentasjon på dette. AU ser på tross av dette, behovet for økt stillingsprosent for KS-leder da arbeidsmengden tydelig er krevende, men tror at det store problemet for KS ligger administrativt, og har derfor fremmet følgende forslag: Administrasjonen, med ansvar for KS, økes med 25 % i stilling, til totalt å omfatte ca. 55 %. (dette er foreslått i budsjett for 2017) KS-leders stillingsprosent økes med 5 % til 25 % stilling. Den gang det administrative ansvaret for KS lå hos SiO, var stillingen en 50 % stilling i administrasjonen der. Da det administrative ansvaret ble overflyttet til VT sin administrasjon, og siden den gang, har stillingsprosenten dedikert til KS ligget på omtrent 30 % i VT sin administrasjon, til tross for at arbeidsmengden har vært større enn dette, og de senere årene også økt. Årsaken til dette er manglende økonomisk handlingsrom, og for stor arbeidsmengde i vår administrasjon. Det er derfor et behov for, og ønske om, å utvide dagens administrasjonssekretær fra 50 % stilling til 75 %. Det er avsatt midler til dette i forslag til budsjett for Saksbehandlers vurdering Det er saksbehandlers anbefaling at VT gir sin tilslutning gjennom forslaget på at KS-leders stillingsprosent økes til 25 %, da man gjennom forslag til budsjett for 2017 ga tilslutning til at administrasjonssekretærs stilling økes til 75 %. Det ble også gitt tilslutning i budsjettet til å øke stillingsprosenten for KS-leder Arbeidsutvalgets vurdering Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurderinger.

17 KAPITTEL 7, VELFERDSTINGETS ØKONOMIREGLEMENT KAPITTEL 7 HONORAR OG LØNN 7 1 Honorar til tillitsvalgte Honorar til Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget honoreres etter lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativer. Det gis inntil to uker honorar for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer. Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger Honorar til Kulturstyret Kulturstyrets leder honoreres med 20 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste medlemmets godtgjøring det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales halvårlig. Honoraret og møtegodtgjørelsen justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ Honorar til Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens medlemmer godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget de deltar på, og for hver møtedag med kontrollkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Det ytes kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede. Møtegodtgjørelse til Kontrollkomiteens medlemmer utbetales halvårlig. Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ Honorar til Valgkomiteen

18 Valgkomiteens leder godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget personen deltar på, og for hver møtedag med valgkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Det ytes kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede. Møtegodtgjørelse til Valgkomiteens leder utbetales halvårlig. Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ.

19 SAKSFREMLEGG 3B Dato: 14. november 2016 Sak: 3b), Vedtakssak Saksbehandler: Svein Tømmerdal d.y. Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus ENDRING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Arbeidsutvalgets innstilling: AU innstiller på at forslaget vedtas. Forslag til vedtak: Forslag 1 fra Svein Tømmerdal d.y.: Økt antall medlemmer og varamedlemmer i Kulturstyret Endres til (øvrig tekst endres ikke): 9-4 Sammensetning Kulturstyret består av leder og ti medlemmer. Kulturstyret har seks varamedlemmer. Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for valgperioden. Denne er leders stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv, overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget. Valgperiode og valg til Kulturstyret er regulert i

20 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke antall fast møtende representanter fra 10 til 11, inkludert leder og nestleder. Det vil si 9 styremedlemmer, nestleder og leder møter hver gang. For å dekke denne økningen regner vi det som hensiktsmessig å øke antall vara fra 5 til 6. Begrunnelsen for dette forslaget må ses i sammenheng med øvrige strukturelle endringer i Kulturstyret. Det henvises til forslag presentert på Velferdstingets møte vedrørende forslag om endring i stillingsandel hos leder, økt honorar til styret og endelig implementering av nestleders stillingsbeskrivelse. Saksopplysninger Imidlertid er vedtektsendringene her noe som kan og bør gjennomføres uavhengig av utfall i øvrige endringsforslag. Det foreligger tre hovedgrunner for at Kulturstyret ønsker disse endringene, uavhengig av alle positive konsolideringseffektene det vil ha når øvrige endringer finner sted: det gjelder maktspredning, kvalitetssikring og rettferdig vurdering Tidligere praksis har gått ut på at leder innstiller på alle søknader og styret, bestående av tre grupper, innstiller på store søknader, nye søknader og foreninger i bestemte kategorier underlagt den spesifikke gruppen. I teorien betyr dette at hver gruppe har omtrent en tredjedel hver å innstille på. Dette kan medføre at leders innstilling, særlig i tilfeller der varaer må stille, kan vektlegges uforholdsmessig mye. For å unngå dette har vi hatt en prøveperiode der nestleder også innstiller på samtlige søknader. Imidlertid er det da ikke mer enn to medlemmer i en av tre grupper. Dette regnes som uheldig ettersom det reduserer kapasiteten og bryter med en ellers vellykket ordning. En innstilling fra en gruppe bestående av tre representanter, nestleder og leder sikrer dessuten svært god søknadsbehandling så vel som en garanti om rettferdig behandling. Saksbehandlers vurdering Et samlet Kulturstyre stiller seg bak de fremlagte forslagene og ber om Velferdstingets samtykke til å endre vedtektene slik at det gjøres gjeldende fra og med neste valgperiode. Arbeidsutvalgets vurdering AU stiller seg bak forslaget, og har intet å tilføye saken.

21 KAPITTEL 9, VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KAPITTEL 9 KULTURSTYRET 9-1 Formål Velferdstinget i Oslo og Akershus Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 9-2 Oppgaver Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer Kulturstyret øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. 9-3 Handlingsplan Kulturstyret vedtar en årlig handlingsplan for sitt arbeid som legger føringer på skjønnsutøvelse og angir hva slags prosjekter som vil bli prioritert. Handlingsplanen skal forelegges Velferdstinget for godkjenning. 9-4 Sammensetning Kulturstyret består av leder og ni medlemmer. Kulturstyret har fem varamedlemmer. Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for valgperioden. Denne er leders stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv, overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget. Valgperiode og valg til Kulturstyret er regulert i Delegering Kulturstyret er ansvarlig overfor Velferdstinget og fatter vedtak i følgende saker: a. Bevilgninger til studentaktiviteter innenfor budsjettets ramme og i tråd med bestemmelsene i disse vedtekter og tildelingskriterier for Kulturstyret. b. Bevilgninger til publikasjoner og andre medier innenfor eget rammebudsjett c. Årsmelding fra Kulturstyret over foretatte bevilgninger og annen virksomhet. d. Årlig handlingsplan for Kulturstyret som godkjennes av Velferdstinget i Oslo og Akershus e. Internt budsjett med fordeling mellom kategorier av søknader. 9-6 Søknader Kulturstyret fastsetter nødvendige tilleggsbestemmelser om søknadsskjema, hvilken informasjon en søknad skal inneholde, frister og utfyllende bestemmelser i forbindelse med de ulike støttetyper. Slike bestemmelser skal tre i kraft i begynnelsen av et kalenderår, og gjøres kjent for søkerne på lik linje med tildelingskriteriene.

22 Fravikelse av tildelingskriteriene Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis. 9-8 Avslag og klageadgang Ved avslag og ved vedtak der man fraviker vanlig praksis skal Kulturstyrets vedtak alltid grunngis. Søkeren kan klage på Kulturstyrets vedtak. Slik klage må være Kulturstyret i hende senest seks uker etter den dato Kulturstyrets vedtak ble fattet. Klagen behandles av Kulturstyret på første møte etter at klagen er mottatt (dog slik at klagen må være mottatt innen fristen for levering av saker til angjeldende møte). Kulturstyret kan fritt stadfeste eller endre sitt tidligere vedtak. Vedtak i klagesaker skal alltid grunngis. Et nytt avslag i Kulturstyret kan ankes inn for Velferdstingets kontrollkomité. Klageinstansen kan kun vurdere hvorvidt gjeldende saksbehandlingsregler er fulgt, herunder om Kulturstyret har holdt seg innenfor tildelingskriteriene og instruks for Kulturstyret. Kulturstyrets vedtak kan av et mindretall i styret eller Velferdstingets Arbeidsutvalg ankes til Kontrollkomiteen i Velferdstinget. Kulturstyrets nye vedtak er endelig.

23 SAKSFREMLEGG: 3C Dato: 14. november 2016 Sak: 3c), Diskusjonssak Saksbehandler: Kaja Elisabeth de Ru Vedlegg: VELFERDSTINGETS STRUKTUR Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

24 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Det har kommet frem som et ønske fra flere av Velferdstingets medlemmer at vi i arbeidsutvalget skal se over VTs struktur og rolle. Vi gjennomgikk en omstrukturering av arbeidsutvalget og funksjonstid tidligere i år. Arbeidsutvalget ønsker at VT diskuterer saken ut i fra spørsmålene som fremkommer i saksnotatet. AU vil etter diskusjonen på møte utarbeide eventuelle forslag til endringer i struktur og rolle. Saksopplysninger Velferdstinget består i dag av 37 representanter og fordelingen av mandater er som følger: Universitetet i Oslo: 15 mandater Høgskolen i Oslo og Akershus: 10 mandater Handelshøyskolen BI: 4 mandater Høyskolen Kristiania: 2 mandater Politihøyskolen: 1 mandat Westerdals Oslo ACT: 1 mandat Valgforsamling: 4 mandater De mindre institusjonene er representert gjennom den årlige valgforsamlingen som avholdes før konstituerende møte hvor de velger inn fire representanter til VT. AU opplever at det er vanskelig år til år å gjennomføre valgforsamlingen slik det er regulert i vedtektene at vi skal. Dette fordi det er vanskelig å nå ut til flere av de mindre institusjonene som skal være representert gjennom valgforsamlingen, og møtet blir da vanskelig å gjennomføre. Eksempelvis måtte vi for denne gang gjennomføre valgforsamlingen selv om forsamlingen ikke var vedtaksdyktige på grunn av manglende oppmøte. Representantene i VT er valgt for ett år. Oppnevning av representanter er studentdemokratienes eget ansvar og er regulert i deres vedtekter. Velferdstinget fungerer i dag som en sidestilt organisasjon til studentdemokratiene i Oslo og Akershus, og har som rolle å være studentenes stemme i saker som omhandler velferdspolitikk. I velferdstingets vedtekter står det følgende om velferdstingets formål: «Velferdstinget i Oslo og Akershus er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Velferdstinget ivaretar studentenes velferdspolitiske interesser overfor og gjennom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og de tilknyttede utdanningsinstitusjonene. Velferdstinget fremmer studentenes velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.» I tillegg har velferdstinget som oppgaver å velge representanter til SiOs hovedstyre, samt øvrige selskaper og organer knyttet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, bevilge økonomisk støtte til studentforeninger og studentmedier (tildelingsmøtet), og vedta satsen på semesteravgiften og fordelingen av den. Arbeidsutvalgets vurdering Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget diskuterer følgende spørsmål:

25 Hvilken rolle ønsker vi at Velferdstinget skal ha? Skal vi gå vekk fra, eller styrke ordningen som vi har i dag? 2. Hvordan skal man sikre at de mindre institusjonene blir representert på en god måte? Er valgforsamling den beste løsningen på dette? 3. Er størrelsen på VT optimal? Hva slags kollegium skal VT være? 4. Hva slags funksjonstid skal velferdstinget ha? Arbeidsutvalget ønsker ikke å legge føringer på debatten, og vil etter diskusjonene som fremkommer på møte utarbeide eventuelle forslag til endringer.

26 SAKSFREMLEGG: 4A Dato: 14. november 2016 Sak: 4a), Vedtakssak Saksbehandler: Meera Manjit Kaur Vedlegg: Relevante mediesaker RESERVASJONSORDNING FOR INTERNASJONALE STUDENTER Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag 1 vedtas Forslag 2 vedtas Forslag til vedtak: 1. Arbeidsutvalget gis myndighet til å uttale seg til SiOs hovedstyre på bakgrunn av debatten om saken på dette møtet 2. Arbeidsutvalget utarbeider endringsforslag til tildelingsreglementet på bakgrunn av debatten om saken.

27 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Dagens avtaler med blant annet BI, HiOA og UiO om reservasjon av boliger til internasjonale studenter fungerer godt og dreier seg om et akseptabelt antall reservasjon av boliger. Institusjonene gir derimot inntrykk for begrensning på vekst av disse boligkvotene i fremtiden. I tillegg ønsker også SIO å unngå økonomisk tap på grunn av tomme studentboliger om sommeren. Tomgangskostnader øker med antall rom som inngår i reservasjonskvoten. Om antallet økes vil SiO måtte holde av rom enda tidligere enn nå, som er i mai. Antallet varierer mye mellom høstsemester (høyt antall) og vårsemester (lavt antall). Det er i høyest grad boligtyper etterspurt av internasjonale studenter som blir fraflyttet ved jul, som det er relativt liten etterspørsel etter fra norske studenter på denne tiden av året. Hver sommer blir det studentboliger holdt tomme, i form av reserverte boliger til internasjonale studenter. Samtidig er dette tidspunktet når nye studenter har behov for bolig og venter i kø. For SIO blir dette både en økonomisk belastning samt en omdømmemessig utfordring med tanke på køtall og dokumentasjon av boligbehov. Saksopplysninger SiO har hatt avtaler med flere av utdanningsinstitusjonene om reservasjonsordning for internasjonale studenter. Det er inngått avtale om reservasjon av tilsammen ca hybler med 12 av utdanningsinstitusjonene. Grunnen til at det blir vesentlig flere internasjonale studenter i SiOs boligmasse enn de SiO hvert år tildeler i henhold til avtalene, er at tildelingsreglementet (vedtatt av VT) prioriterer de som allerede bor i studentbolig ny kontrakt, uansett om de har kommet inn på reservasjonsordningen eller som ordinære søkere. I tillegg er internflytting en prioritet i tildelingsreglementet. Av SiOs aktive leieforhold i dag, er det 39 % studenter med utenlandsk statsborgerskap. Avtalen med utdanningsinstitusjonene åpner for å ta inn både gradsstudenter, Ph.D-studenter (som etter Samskipnadsloven ikke inngår i student begrepet og derfor ikke er normalt søknadsberettiget) og utvekslingsstudenter. På denne måten gir SiO indirekte rettigheter til noen grupper internasjonale studenter som ikke norske studenter har. Det er ut ifra avtalen utdanningsinstitusjonene som definerer hvilke studenter de vil prioritere i sine reserverte boliger. I tillegg er det noen institusjoner som videre fakturerer reservasjonsbeløpet til sine internasjonale studenter. SiO bolig er bekymret for at det da kan oppfattes som at internasjonale gradsstudenter kan kjøpe seg forrang til bolig, noe ikke norske gradsstudenter kan. Med antall boliger som omfattes av dagens reservasjonsordning må det relativt tidlig blokkeres rom for å kunne oppfylle forpliktelsen i avtalen fra 1.august hvert år. Gebyret er ment for å dekke noe av tomgangen. Dette anses som tilstrekkelig for å dekke institusjonenes behov, ettersom ingen av de melder om et øknings behov utover 5-10 %, og UiO mener at dagens antall skal være tilstrekkelig for de kommende par årene. Mens noen av de mindre institusjonene har meldt om et ønske om å redusere antallet. Per dags dato har SIO en avtale om reservasjon av ca boliger. For å sørge for å ha omtrent ledige boliger den 1. august hvert år, blir tildeling av møblerte boliger stanset allerede i mai. Dermed blir SiO nødt til å sperre ca. 100 boliger i mai, og ytterligere 550 i juni og i juli. Dette fører til et tap på ca månedsleier. En gjennomsnittlig husleie for en slik bolig er på ca , som vil si at dette totalt sett gir

28 et økonomisk tap på kroner i løpet av en sommerferie. I dag dekker institusjonene deler av denne summen gjennom et reservasjonsgebyr på kr.

29 RELEVANTE MEDIESAKER Utlendingene tar studentboligene Dagsnytt 18: 3.Studentboliger til utlendinger NRK bygger skepsis mot internasjonale studenter Uredelig rektor Ikke straff utenlandske studenter for boligboblen Internasjonale studenter og tildeling av studentboliger

30 SAKSFREMLEGG: 4B Dato: 14. november 2016 Sak: 4b), Vedtakssak Saksbehandler: Trygve Monclair Bøe Vedlegg: Reglement for tildeling av studentboliger REGLEMENT FOR TILDELING AV STUDENTBOLIGER Arbeidsutvalgets innstilling: Reglement for tildeling av studentboliger vedtas med de endringer som vedtas i møtet. Forslag til vedtak: Linje 731: «Aldersgrense for søkere er 40 år.» Endres til: «Aldersgrense for søkere til hybelenheter i SiO Bolig med eget kjøkken og bad (singelleiligheter, par- og familieboliger) er 40 år. Aldersgrense for søkere til hybelenheter i SiO Bolig hvor man deler kjøkken og/eller bad er 30 år.»

31 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken På møtet i september ble det gjort endringer tildelingsreglement for studentboliger. Øvrig alder for tildelingen av bolig ble hevet fra 35 til 40 år. I retrospekt har man sett at det kan være nyttig å spesifisere i hvilke tilfeller denne aldergrensen skal gjelde. SiO har leiligheter med kollektivløsninger hvor leietakere deler fellesarealer, og hvor det vil være bedre for de som leier at de man deler leilighet med er i ca. samme alder som seg selv. Saksopplysninger Etter tilbakemeldinger fra leietakere i boligkompleksene til SiO med kollektivløsninger, kommer det frem at en aldersgrense vil være nyttig for disse. Når man skal dele en leilighet med andre mennesker vil det være mest naturlig å tenke at man deler leiligheten med studenter i noenlunde lik alder som en selv. Det er kommet frem en del rare historier om bofelleskap med stort aldersspenn. Dette aldersspennet fører med seg forskjellige interesser, forskjellig timeplaner og forskjellige syn på hvordan man skal leve sammen. I vanlige singelleiligheter vil ikke dette være noe problem etter som man da lever for seg selv. SiO har i dag har i dag en stor satsning på bygging av singelleiligheter. Dette vil åpne for at man kan være mer tilbøyelig til å tilby studentbolig til studentboliger til studenter over 35 år i fremtiden. Det vil oppleves som mindre utfordrende som beboer i samme studenthus når man ikke deler kjøkken og bad med personer med stor aldersforskjell fra deg selv. Saksbehandlers vurdering Jeg ser på dette som helt intuitivt og rimelig i forhold hvordan jeg selv ville ønsket å bo i et kollektiv. Arbeidsutvalgets vurdering AU mener at dette vil være en endring som er nødvendig for å sikre gode levekår for alle studenter i SiObolig.

32 REGLEMENT FOR TILDELING AV STUDENTBOLIGER Vedtatt på møte i Velferdstinget Innledende bestemmelser Dette reglement gjelder for tildeling av leiekontrakter for boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Husleieloven gjelder for leieforhold i SiO Bolig. 2 Definisjoner Med «student» i dette reglement menes en person med studieplass ved et av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sine læresteder, som har betalt/betaler semesteravgift til SiO for semesteret det søkes bolig for. Med 1. semesterstudent menes søker med folkeregistrert bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus, som ved søknadsperiodens start er under 23 år og begynner sitt studium ved et av lærestedene tilknyttet SiO. Med «boberettiget» menes student som oppfyller kravene i dette reglementet. 3 Søknadsberettigede Søknadsberettigede er studenter ved et av SiOs læresteder og som har studiet som sin hovedbeskjeftigelse i den oppgitte leieperioden. Søkeren må ha minimum 50 prosent studieprogresjon i den oppgitte leieperioden og må, på oppfordring, kunne dokumentere dette. Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt. Personer som planlegger å studere i leieperioden er også søknadsberettiget forutsatt at vedkommende beviser studentstatus ved leieperiodens start. Ph.D.-studenter og søkere som tidligere har misligholdt leieavtaler hos SiO Bolig, er ikke søknadsberettigede. Aldersgrense for søkere er 40 år. 4 Søkers og leietakers opplysningsplikt Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at leieavtalen kjennes ugyldig og leieforholdet kan heves.

33 SiO Bolig har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden, og kan fortløpende kontrollere at leietakeren er boberettiget. 5 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av singelbolig Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. Eksisterende søknadsberettiget samboer. Internasjonale studenter som det etter avtale med lærestedene tilknyttet SiO er reservert bolig for. Leieperioden for disse starter enten 1. august eller 1. januar. Reservasjonsfrist for lærestedene og søknadsfrist er hhv 1. juni og 1. november. Øvrige internasjonale studenter på program og 1. semesterstudenter prioriteres etter alder, med de yngste først. Leieperioden for disse starter enten 1. august eller 1. januar. Reservasjonsfrist og søknadsfrist er hhv 1. juni og 1. november. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 6 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av parbolig Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. Eksisterende søknadsberettiget samboer. Søknadsberettigede par uten barn hvor begge er studenter. Søknadsberettigede par uten barn. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 7 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av familiebolig Eksisterende søknadsberettigede leietakere som søker ny tildeling av leiekontrakt. Eksisterende søknadsberettiget samboer. Søknadsberettigede aleneforsørgere og internasjonale studenter med barn som det etter avtale med lærestedene tilknyttet SiO er reservert bolig for. Leieperioden for internasjonale studenter starter enten 1. august eller 1. januar. Reservasjonsfrist og søknadsfrist er hhv 1. juni og 1. november. Søknadsberettigede familier hvor begge er studenter.

34 Søknadsberettigede familier. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 8 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av universelt utformede boliger Eksisterende søknadsberettigede leietakere m/spesielle behov som søker ny tildeling av leiekontrakt. Søknadsberettigede m/spesielle behov. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 9 Tildeling av boliger ved tomgang Ved tomgang kan boliger tildeles til andre enn de som er søknadsberettigede etter dette reglementet. Slike tildelinger skal være korttidskontrakter med maksdato 31. juli og gir ingen prioritering ved ny tildeling. Tildelingen av korttidskontrakter skjer etter følgende prioriteringsrekkefølge: SiO-studenter som ikke har sitt studium som hovedbeskjeftigelse. Studenter som ikke er medlem av SiO. Andre enn studenter. 10 Botid Maksimal botid for alle beboere i SiOs boliger er begrenset til 5 år. Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges. Botid utover 5 år kan også gis til dem som går på et profesjonsstudium som er normert til mer enn 5 år. Absolutt maksimal botid er 7 år inkludert gyldige forsinkelser i studiene. 11 Klage og anke Alle avslag på søknad om ny tildeling av kontrakt kan klages inn for SiO Boligs klagenemd. Klagen må sendes inn til SiO Bolig senest 14 - fjorten - dager etter at avslaget er mottatt. Klagen og anken må begrunnes, og klager plikter å vedlegge dokumentasjon. Klagenemden består av styremedlemmer med flertall av studenter. 12 Taushetsplikt Alle som behandler saker etter dette reglementet har taushetsplikt om private forhold som de får kjennskap til under saksbehandlingen.

35 Gyldighet og endringer Dette reglementet erstatter alle tidligere reglementer for tildeling av SiO sine boliger. Endringer i dette reglementet vedtas av Hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. 14 Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft xx.xx.xxxx

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2016 Mandag 17. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2016 Mandag 5. september kl. 17:00-20:00 Sted: Georg Sverdrups hus Auditorium 2, Universitetet i Oslo VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF)

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 1 2 3 4 5 6 7 8 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 9 10 11 12 13 14 15 16 HVOR ER DET? http://kart.gulesider.no//map.c?q=gydas+vei+4&imgt=map&id=a_1403468

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 5 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 17.10.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 14.11.2016 6

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 3 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. februar kl. 17:00-20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet 32, N010_023-Auditorium VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KAPITTEL 1 GENERELT 1 1 Gyldighet Dette reglementet gjelder all drift

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2017 Mandag 24. april kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 8. møte Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Myndighet Velferdstingets

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer