Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtedato: Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 13.03.2015. Møtedato: 13.03.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Studieutvalget Møtedato: Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, møterom 140 Unntatt offentlighet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Saksliste Vedtakssaker 9/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 Kvalitetssikringssystemet Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Vurdering av realkompetanse Unntatt etter offentlighetsloven (Offl 13 jfr Fvl 13.1) Søknad om permisjon Unntatt etter offentlighetsloven (Offl 13 jfr Fvl 13.1) Søknad om endret eksamensform for UTMASTER77 Masterarbeid Unntatt etter offentlighetsloven (Offl 13 jfr Fvl 13.1) Søknad om endret eksamensform for UTMASTER77 Masterarbeid Unntatt etter offentlighetsloven (Offl 13 jfr Fvl 13.1) 15/15 Valgemner : Forslag til utlysning og igangsetting 16/15 Forslag til justert studieplan for kandidatstudiet i dirigering (KADI) 17/15 18/15 Forslag til revidert studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon (MAKP) Forslag til revidert studieplan for videreutdanningen i administrasjon og ledelse (VUADM) Orienteringssaker Med vennlig hilsen Bjørg J. Bjøntegaard viserektor/leder av studieutvalget Kjetil Solvik studie og FoU sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Org. nr: PB 5190, Majorstua E: NO-0302 OSLO nmh.no

2 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: NMH, møterom 140 Studieutvalget Dato: Møtedato: Saksnr.: 9/15 Arkivref.: 14/ Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møtet godkjent uten merknader Kjetil Solvik studie og FoU sjef Hege Brodahl seniorrådgiver Vedlegg: Offentlig Protokoll Studieutvalget Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler 00 Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

3 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: Studieutvalget Møtedato: kl. 13:00 Tidspunkt: Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Ole Kristian Ruud, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt, Marie Rotevatn Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 4/15), rådgiver Silje Marie Skeie (sak 6/15) Inger-Lise Ulsrud for Terje Winge Asbjørn Schaathun, Kjell Tore Innervik, Terje Winge Saksliste Vedtakssaker 1/15 Kvalitetssikringssystemet - emneevaluering av NORSK20 2/15 Oppnevning av arbeidsgruppe til innføringsuka /15 Oppnevning av eksterne sensorer for eksamen /15 Norges musikkhøgskoles valgemnetilbud - oppsummering av tilbakemeldingsrunde 5/15 Studieplan for videreutdanningen "Mellom alter og orgel" Campus Majorstua 6/15 Opptakskvoter /15 Utlysning av videreutdanningsstudier for studieåret /15 Godkjenning av protokoll fra møte Orienteringssaker 1/15 Status dispensasjonssøknader fra høsten /15 Ingunn Øye er oppnevnt som nytt medlem i Programutvalget for kirkemusikkstudier. Hun erstatter Kjell Habbestad. 1

4 1/15 Kvalitetssikringssystemet - emneevaluering av NORSK20 Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert emneevaluering av NORSK20 og er tilfreds med resultatene. Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Studieutvalget har vurdert emneevaluering av NORSK20 og er tilfreds med resultatene. 2/15 Oppnevning av arbeidsgruppe til innføringsuka 2015 Forslag til vedtak: Studieutvalget oppnevner følgende arbeidsgruppe for å gi råd til utarbeidelsen av program for innføringsuka 2015: Votering: Bjørg J. Bjøntegaard, leder Gunnar Flagstad Matz Pettersen Guro Gravem Johansen Thomas Tvedt, student xx, student Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Studieutvalget oppnevner følgende arbeidsgruppe for å gi råd til utarbeidelsen av program for innføringsuka 2015: Bjørg J. Bjøntegaard, leder Gunnar Flagstad Matz Pettersen Guro Gravem Johansen Thomas Tvedt, student xx, student 3/15 Oppnevning av eksterne sensorer for eksamen 2015 Forslag til vedtak: Eksterne sensorer for 2015 oppnevnes i henhold til forslaget. Studieutvalgets ledes gis fullmakt til å oppnevne sensorer til eksamener der slike ennå mangler, og til å oppnevne nye ved forfall. Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Eksterne sensorer for 2015 oppnevnes i henhold til forslaget. Studieutvalgets ledes gis ful lmakt til å oppnevne sensorer til eksamener der slike ennå mangler, og til å oppnevne nye ved forfall. 2

5 4/15 Norges musikkhøgskoles valgemnetilbud - oppsummering av tilbakemeldingsrunde Forslag til vedtak: Studieutvalget ber administrasjonen jobbe videre med denne saken fram mot endelig behandling i studieutvalgets møte 13.mars 2015 Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Studieutvalget ber administrasjonen jobbe videre med denne saken fram mot endelig behandling i studieutvalgets møte 13.mars /15 Studieplan for videreutdanningen "Mellom alter og orgel" Campus Majorstua Forslag til vedtak: Studieplan for videreutdanningen «Mellom alter og orgel» campus Majorstua med 10 stu diepoeng godkjennes. Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Studieplan for videreutdanningen «Mellom alter og orgel» campus Majorstua med 10 studiepoeng godkjennes. 6/15 Opptakskvoter 2015 Forslag til vedtak: De foreslåtte opptakskvotene vedtas. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å justere kvotene underveis i opptaksprosessen. Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: De foreslåtte opptakskvotene vedtas. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å justere k votene underveis i opptaksprosessen. 7/15 Utlysning av videreutdanningsstudier for studieåret Forslag til vedtak: Følgende videreutdanningstilbud lyses ut for studieåret : Praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Årsstudium i kirkemusikk II (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Anvendt musikkteori (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Ensembleledelse I (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Ensembleledelse II (30 studiepoeng - deltid over 1 år) 3

6 Live Electronics (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Komposisjon (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Jazzkomposisjon (15 studiepoeng deltid over 1 år) Fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag lyses ikke ut for PPU. Studieutvalget gir studieutvalgsleder mandat til å avgjøre om videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon skal utlyses for studieåret Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende videreutdanningstilbud lyses ut for studieåret : Praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Årsstudium i kirkemusikk II (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Anvendt musikkteori (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Ensembleledelse I (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Ensembleledelse II (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Live Electronics (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Komposisjon (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Jazzkomposisjon (15 studiepoeng deltid over 1 år) Fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag lyses ikke ut for PPU. Studieutvalget gir studieutvalgsleder mandat til å avgjøre om videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon skal utlyses for studieåret /15 Godkjenning av protokoll fra møte Vedtak: Protokoll godkjent uten merknader. 4

7 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: NMH, møterom 140 Studieutvalget Dato: Møtedato: Saksnr.: 10/15 Arkivref.: 15/ Kvalitetssikringssystemet - Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten inngår i System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole (punkt 2.7). Evalueringen skal gjøres på bakgrunn av etterutdanningskoordinators årsrapport (vedlegg). Årsrapporten omfatter blant annet oversikt over etterutdanningsvirksomheten foregående kalenderår, kursdeltakernes evalueringer, etterutdanningskoordinators evaluering av etterutdanningsvirksomheten og videre planer for virksomheten. Norges musikkhøgskole (NMH) har ifølge Lov om universiteter og høgskoler, 1 3 punkt i, ansvar for å gi eller organisere tilbud om etter og videreutdanning på sine fagområder. NMH har i 2014 arrangert seks kurs av kortere varighet (1 2 dager). Tre av disse var kursdager spesielt tilrettelagt for spesifikke instrumentgrupper. I tillegg kommer to kompetansegivende videreutdanninger og ett ikke studiepoenggivende samlingsbasert kurs av lengre varighet, to større konferanser samt ett skreddersydd kurs for en oppdragsgiver (salg av tjenester, fem kurssteder). Under følger en oversikt over antall kurs og deltakere i etterutdanningstilbudet til NMH de 5 siste årene: Antall arrangement/kurs Antall deltakere Oppsummering Studiesjefen er samlet sett tilfreds med NMHs etterutdanningsvirksomhet. Deltagernes evalueringer viser at de ulike aktivitetene i etterutdanningstilbudet stort sett får gode til svært gode tilbakemeldinger. En utfordring som ofte dukker opp i tilbakemeldingene på store arrangementer er avviklingen av bespisningen. Dette gjelder spesielt arrangementer med 80 deltakere eller mer. Det danner seg fort køer på grunn av redusert adkomst og lite plass til stasjoner der deltakerne skal forsyne seg selv. Ferdig oppdekkede kuverter fungerer best når det er mange, men dette er betydelig dyrere. I tilbakemeldingene fra deltakerne ser vi at de fleste hører om NMHs etterutdanningstilbud gjennom direkte e postinvitasjon fra NMH eller via arbeidsgiver. Det er tydelig at det er et ubenyttet potensial i markedsføringen av slike arrangementer. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler 00 Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Tone Jordhus NO-0302 OSLO nmh.no E:

8 Klaverdagene og Gitarkonferansen har etablert seg som årlige arrangementer og det jobbes med å etablere flere instrumentvise dager ved NMH. I tillegg til Musikkhøgskolens fagmiljø bør også eksterne relasjoner i større grad benyttes i dette arbeidet. Forslag til tiltak: Etterutdanningskoordinator jobber videre med problemstillingen rundt bespisning på større arrangement med mål om å finne en bedre løsning. Et samarbeid mellom kontor for etterutdanning og seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt opprettes med tanke på å få et større nedslagsfelt for rekrutering av deltakere til kurs og konferanser ved NMH. Kontor for etterutdanning, i samarbeid med fagmiljøene ved NMH samt eksterne samarbeidspartnere, jobber for å etablere flere faste instrumentvise dager ved NMH. Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 og er tilfreds med aktiviteten. Studieutvalget støtter de foreslåtte tiltakene. Kjetil Solvik Studie og FoU sjef Hege Brodahl Seniorrådgiver Vedlegg: Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014.pdf 2

9 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Åse Karin Hjelen, etterutdanningskoordinator Rapport: 01/2015 Tone Jordhus, kvalitetskoordinator

10 Innhold Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Innledning Etterutdanningstilbudet ved NMH Evalueringen Generell beskrivelse Evalueringsskjemaet Svarprosent Evaluering av kurs arrangert i Klaverdagene «On the Edge» - improvisasjonssymposium Gitarkonferansen Kulturskolenes lederkonferanse Pedagogdagene Oppstartsseminar Follopiloten Sangdagene «Hymnologiseminar» - Seminar om Hallgrímur Pétursson, Islands nasjonalskald Kulturelt entreprenørskap Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 (2013/14) Prestasjonsforberedelse Kurs avlyst i Faglig-pedagogisk dag Liturgi i bevegelse Oppsummering og konklusjon

11 1. Innledning Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Evaluering av etterutdanningsvirksomheten inngår i System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole (punkt 2.7). Evalueringen skal gjøres på bakgrunn av etterutdanningskoordinators årsrapport. Årsrapporten omfatter blant annet oversikt over etterutdanningsvirksomheten foregående kalenderår, kursdeltakernes evalueringer, etterutdanningskoordinators evaluering av etterutdanningsvirksomheten og videre planer for virksomheten. Videreutdanningsstudier som faller utenfor våre ordinære studier uten deltakeravgift inngår også i rapporten. Kursholdernes vurderinger av kursdeltakernes evalueringer vurderes også være en relevant del av årsrapporten av etterutdanningsvirksomheten, men dette er ikke mulig å gjennomføre på alle typer arrangementer. 2. Etterutdanningstilbudet ved NMH Norges musikkhøgskole (NMH) har ifølge Lov om universiteter og høgskoler, 1-3 punkt i, ansvar for å gi eller organisere tilbud om etter- og videreutdanning på sine fagområder. NMH har i 2014 arrangert seks kurs av kortere varighet (1-2 dager). Tre av disse var kursdager spesielt tilrettelagt for spesifikke instrumentgrupper. I tillegg kommer to kompetansegivende videreutdanningsstudier og ett ikke-studiepoenggivende kurs av lengre varighet (samlingsbasert), to større konferanser samt ett skreddersydd kurs etter forespørsel for en oppdragsgiver (salg av tjenester, fem kurssteder). Målgruppene/kursdeltakere i 2014 var pedagoger og ledere i skoleslag fra primært videregående skole, kulturskole og folkehøgskole, instrumentalpedagoger, utøvere, kantorer og øvrige kulturarbeidere. Vi har stadig samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner/institusjoner. I 2014 gjennomførte vi Kulturskolenes lederkonferanse og Pedagogdagene som er en del av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd. Seminaret om Hallgrímur Pétursson kom i stand i samarbeid med kulturkomitéen for den islandske menigheten og den islandske ambassade, og kursene i prestasjonsforberedelse ble bestilt og utviklet sammen med vårt fagpersonale av Norsk kulturskoleråd. De fleste kursene er imidlertid i hovedsak initiert av NMH og finansiert ved deltakeravgift. 3. Evalueringen 3.1. Generell beskrivelse Etterutdanningskontoret benytter SurveyXact til utsending av evalueringer til deltakere på etterutdanningskursene våre. Målsetningen er at deltakerne får tilsendt en lenke til evalueringen pr. e-post første virkedag etter at kurset er avsluttet, senest innen en uke. Man ser en tydelig tendens til at svarprosenten synker dersom man venter for lenge med å sende ut evalueringsmulighet. De som ikke har svart får i utgangspunktet to påminnelse etter første utsendelse. Studiet Kulturelt entreprenørskap med Lisbeth Wathne Svinø er det eneste som ble evaluert via papirskjema i Dette ble gjort etter ønske fra kursholder. Vi så ingen grunn til å gjennomføre to evalueringer av kurset Evalueringsskjemaet Evalueringsskjemaet har graderte svaralternativer på spørsmål om forventninger, nytteverdi og inspirasjon. Det gis også mulighet for å svare med fritekstkommentarer dersom man vil 3

12 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet utdype hvilke temaer som ikke var relevante for den enkelte eller hvilke temaer de opplevde som spesielt nyttige/inspirerende. I tillegg får deltakerne anledning til å gi tilbakemeldinger med tanke på eventuelle forbedringer, tips om temaer/foredragsholdere til årlige konferanser, type manglende informasjon, tips om bedre praktisk tilrettelegging samt generell ris og ros. Det spørres også etter hvor man har fått kjennskap til kurset, slik at vi kan ta hensyn til informasjonskanaler ved markedsføring av de ulikekursene. Skjemaet tar normalt ca minutter å besvare Svarprosent 427 personer har svart på de skriftlige evalueringene. Dette utgjør en total svarprosent på 65 %. I tabellen nedenfor er prosenttallet avrundet til nærmeste hele tall. Tabell 1a. Innkomne svar fordelt på kurs Kurs Antall eksterne Innkomne Svarprosent deltagere svar Klaverdagene % «On the Edge» % improvisasjonssymposium Gitarkonferansen % Kulturskolenes lederkonferanse % Pedagogdagene % Follo-piloten % Sangdagene % «Hymnologiseminar» % Kulturelt entreprenørskap (15 sp) % Kompetanse for kvalitet: musikk 1, % modul 2 vår 2014 Sum kurs evaluert med % evalueringsskjema 2014 Forberedelseskurs i gehørtrening og 11 1 musikkteori Prestasjonsforberedelse Kompetanse for kvalitet: musikk 1, 6 3 modul 1 høst 2014 Sum deltakere Sum totalt antall deltakere Sum evaluerte kurs % 1 Tas med i rapport for Salg av undervisningstjenester til Norsk kulturskoleråd- antallet er fordelt på 5 kurs/steder. 3 Tas med i rapport for

13 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet 4. Evaluering av kurs arrangert i 2014 I denne delen presenteres hvert enkelt kurs samt deltakernes evaluering av dette. Rekkefølgen på spørsmålene samsvarer med evalueringsskjemaet og skjemaene blir tilpasset det enkelte kurset. Noen større arrangementer går for eksempel mindre i dybden på hvert enkelt tema enn spissede fagkurs. Evalueringen gjengis i så komprimert form som mulig i forhold til rapportene som spørresystemet produserer. Dette er gjort i form av mindre tabeller og sammenslåtte fritekstkommentarer der det har vært naturlig. Kommentarene er rettstilt når dette er gjort. De er satt i kursiv der de er gjengitt ordrett. Navn er enkelte steder utelatt og erstattet med [ ]. Tall i parenteser angir antall personer som mener/nevner det samme. Enkelte steder er fritekstkommentarene ikke tatt med da informasjonen som kommer frem av disse ikke a nses som relevant i denne rapportens form. Alle kommentarer tas til etterretning av etterutdanningskoordinator Klaverdagene 2014 Faglig ansvarlig Kursholdere Bakgrunn Innhold Målgruppe Kurssted Omfang Antall deltakere 36 Antall som evaluerte 29 (83 %) Jorunn Marie Bratlie Følgende klaverlærere ved NMH bidro med faglige innlegg: Ellen Ugelvik, Joachim Kwetzinsky, David Arthur Skinner, Wolfgang Plagge og Einar Steen-Nøkleberg. I tillegg medvirket Erling Ragnar Eriksen. Flere interne og eksterne musikere bidro under konsertene. Et ledd i arbeidet med å få til jevnlige instrumentdager. Dette var andre gang det ble arrangert klaverdager, og denne gangen lå hovedfokuset på Einar Steen-Nøkleberg og hans forestående avgang. Konserter, foredrag, demonstrasjoner og mesterklasser. Primært klaverutøvere og klaverpedagoger ved kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Levinsalen, Lindemansalen og 139, NMH. 2 dager i vårsemesteret Av de som evaluerte oppgir 19 personer at de deltok begge dager, åtte deltok bare mandag mens to deltok bare tirsdag. Oppsummering og vurdering Kurset treffer hovedsakelig lærere i videregående skole og kulturskoler, og en overvekt av deltakerne fikk kjennskap til dette kurset gjennom direkte e-post invitasjon fra NMH eller via arbeidsgiver. Tallene viser at utbyttet var svært godt for de aller fleste deltakerne, og at informasjon og praktisk tilrettelegging fungerte tilfredsstillende. Det er verdt å merke seg at respondentene oppgir faglig påfyll som musiker og pedagog som hovedårsaken til at de deltar på dette seminaret. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til klaverdagene? Hovedvekten av respondentene svarer her at de fikk kjennskap via direkte e-postinvitasjon fra NMH (48 %) eller via arbeidsgiver (38 %). Andre kilder var NMHs nettsider (en person) eller via en kollega (tre personer). 5

14 Hvor jobber du i hovedsak? Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Hva var ditt utbytte av Klaverdagene som helhet? Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? Seks personer oppga overflødige eller mindre relevante temaer. Svarene er i all hovedsak av personlig karakter og viser ingen tendenser. Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? Følgende tendenser er funnet i kommentarene: Einar Steen-Nøkleberg: Mesterklasseundervisning (11) Steen-Nøkleberg: Lyriske stykker (9) - mange gode tips som kan brukes til elever. Skinner/Kwetzinsky: Møte mellom klassisk pianist og jazz-pianist (7) Wolfgang Plagge: « » (6) Ellen Ugelvik: presentasjon av nye spilleteknikker og repertoar (6) Ellen Ugelvik: konsert med Crumbs Makrokosmos bind 1 og 2 (3) Erling Ragnar Eriksen: «Das Wohltemperierte Klavier» (3) Er det noe du mener burde forbedres til neste gang vi skal arrangere Klaverdager? Åtte personer valgte å kommentere dette, men de etterspør ikke samme ting og svarene viser ingen tendenser. Det kan allikevel nevnes at en person sier: Jeg savnet et hovedtema i år, slik som det var i fjor. En annen foreslår samspill piano, besifringsspill og improvisasjon samt ragtime som nye tema. Alle innspill tas til etterretning av etterutdanningskoordinator. Er det andre typer kurs du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? Jazz-kurs for ikke-jazzmusikere Interpretasjonskurs Prestasjonsforberedelse med Philip Dammen Hammerklaver, cembalo 6

15 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Klaverpedagogikk, teknikk og musikkformidling/musisering. Ped. workshop Analyse av sentrale klaververker for eksempel Beethovens sonater Flere kurs beregnet på utøvere Fikk du nok informasjon i forkant av Klaverdagene? Samtlige hadde fått nok informasjon på forhånd. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? Samtlige svarte at den praktiske tilretteleggingen var tilfredsstillende. Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Hva er viktig for deg når du deltar på denne typen arrangement? Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Her er det et overveldende flertall av positive tilbakemeldinger. Disse går på at de t er et veldig bra tiltak, bra kurs, inspirerende med faglig påfyll og ønske om gjentakelse av klaverdager. Av kommentarer som går på forbedringer kan følgende nevnes: Synd at man ikke får anledning til å diskutere mer med mesterne. [ ] Kursdeltagerne fikk for liten anledning til å komme fram med synspunkter. Redusert kursavgift for de med reduserte stillinger, pensjonister og de som ikke har mulighet til å få dekket vikarutgifter. [ ] 7

16 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet 4.2. «On the Edge» - improvisasjonssymposium Faglig ansvarlige: Interne bidragsytere: Eksterne bidragsytere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere: 22 Antall som evaluerte 14 (64%) Ivar Grydeland og Njål Ølnes Dans les arbres (m/ivar Grydeland), Sidsel Endresen, Torgrim Sollid og Njål Ølnes. Jøkleba, The Necks, Streifenjunko, Sten Sandell, David Stackenäs, Albatrosh, Monkey Plot, duoen Vilde & Inga, og Michael F. Duch Symposiet ble arrangert i samarbeid mellom Arne Nordheimsenteret ved NMH, og stipendiatprosjektene til Ivar Grydeland og Njål Ølnes ved NMH. Symposiet hadde som ambisjon å belyse fra flere kanter de metoder, mål og mekanismer som ligger til grunn for improvisasjonsarbeidet i et band. Konserter, åpne øvinger, samtaler, lunsjforedrag, labforsøk og uformelle møter. Improvisasjonsutøvere og pedagoger Levinsalen, rom 139/140, NMH og Victoria - Nasjonal Jazzscene 2 (3) dager i vårsemesteret. (Dag 1 var i hovedsak kun åpning av symposiet) Alle deltakerne opplyste at de deltok alle dager Oppsummering og vurdering Kurset treffer hovedsakelig ansatte i høyere utdanning, og en overvekt av deltakerne oppgir at de fikk kjennskap til dette kurset gjennom direkte e-post invitasjon fra NMH eller via arbeidsgiver/ kollega. Informasjon og praktisk tilrettelegging fungerte tilfredsstillende. I forhold til utbytte viser tallene at deltakerne i stor grad fikk inspirasjon av samlingen og i noe mindre grad fikk knyttet faglige kontakter blant de som var tilstede. Respondentene oppgir stort sett at faglig påfyll er en stor motivasjon for å melde seg på kurset, og at det å treffe kjente/ kolleger er mindre viktig. Fritekstkommentarene er springende, og tar ikke opp samme tema. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til symposiet? Hovedvekten av respondentene svarer at de fikk kjennskap via direkte e-postinvitasjon fra NMH (36 %) eller via arbeidsgiver/kollega (50 %). De resterende to svarte «annet». Hvor jobber du i hovedsak? 8

17 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var ditt utbytte av symposiet som helhet? (Spm 1-4) Hvorfor meldte du deg på dette symposiet? (spm. 5-9) Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Fikk du nok informasjon i forkant av symposiet? 1 person krysset nei. Vedkommende oppga ikke hvilken informasjon hun/han savnet. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? Samtlige krysset av for at den praktiske tilretteleggingen var tilfredsstillende Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Kommentarene er forkortet. Veldig bra tiltak med et spennende tema Jeg synes programeringen var litt for tungt vektet på den "frie" improvisasjonen. [ ] Ellers må jeg gi ros til de ansvarlige for å ta godt vare på aktører og deltagere. [ ] Synes moderatorene enten var for akademiske, eller for fåmælte, men det ble fine samtaler fordi ensemblene var spennende og selvgående. Symposium betyr "menn som samtaler og drikker vin" men at vi har valgt å invitere inn kvinner." sto det i teksten. [ ] I teksten godt ment, men når siste moderator poengterer: her sitter vi, menn, som drikker vin! så vet jeg at det var flere kvinner til stede, og det kom en klar kommentar på dette etterpå. Synes man skal være bevisst hvordan man signaliserer uteslutting/definisjonsrett/majoritet. Veldig sterkt musisk tråd gjennom det hele, god kuratering. Flott å ta hull på noe som kan være vrient å definere og vise forskjellige innfallsvinkler med hensyn til improvisasjon i gruppe. Symposiet manglede diskusjoner. Jeg synes at symposiummet aldri nådde "the edge", fordi jeg ikke følte at vi fikk diskutert noe som helst. Heller ikke at musikerne bevegde seg på kanten. Jeg følte ikke at det var noen som tok sjanser - det var alt for sikkert. Der oppstod en fornemmelse av at kritiske tilbakemeldinger (f.eks det kunstneriske innholdet, [ ]) var no-go, noe som legger en begrensing på det faglige nivået. 9

18 4.3. Gitarkonferansen 2014 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Faglig ansvarlig: Foredragsholdere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 32 Antall som evaluerte 23 (72 %) Erik Stenstadvold Søren Bøker Madsen, Damian Martín Gil, Østen Mikal Ore og Stein Medby. I tillegg spilte Gérard Abiton konsert første kveld. Gitarkonferansen er den instrumentkonferansen som har eksistert lengst. Ble arrangert for 13. gang i konserter, foredrag, samspill, utstilling, demonstrasjoner, masterclass, diskusjoner og sosialt samvær. Primært gitarlærere ved kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Levinsalen, NMH. I tillegg ble det arrangert fellesmiddag på Cafe Mistral første kvelden 2 dager i vårsemesteret 21 av respondentene oppgir at de deltok begge dager. En oppgir kun første dag og en oppgir kun andre dag. Oppsummering og vurdering Gitarkonferansen rekrutterer hovedsakelig lærere fra kulturskoler (87 %). Respondentene oppgir at gitardagene i stor grad svarte til forventningene, ga inspirasjon samt n ytteverdi/ læringsutbytte. Noen kommentarer ang informasjon og praktisk tilrettelegging tas til etterretning av etterutdanningskoordinator som jobber for en bedring av dette. Det å få faglig påfyll som pedagoger oppgis av respondentene som viktigere enn å få faglig påfyll som musikere. Samtidig oppgis det å diskutere faglige spørsmål og treffe kjente/ kolleger også som svært viktige grunner for å delta på konferansen. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til Gitarkonferansen? Hovedvekten av respondentene svarer at de fikk kjennskap via direkte e-postinvitasjon fra NMH (52 %) eller via arbeidsgiver/kollega (34 %). En svarte via NMHs nettsider mens de resterende to svarte «annet». Hvor jobber du i hovedsak? 10

19 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var ditt utbytte av Gitarkonferansen som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? Seks deltakere (26 %) krysset ja. Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? 16 deltakere (70 %) svarte ja på dette spørsmålet. Flere tema/ innslag nevnes både her og i det forrige spørsmålet noe som tyder på at deltakerne hadde ulik kompetanse, forventninger og behov. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det noe du mener burde forbedres til neste gang vi skal arrangere Gitarkonferanse? Sju deltakere (30 %) krysset ja. Noen av disse benytter ikke feltet til å svare på spørsmålet, men til å vurdere de ulike kursene utfra personlige perspektiv. Konkrete forslag til forbedringer som kom fram av spørsmålet var av praktisk karakter og tas med i videre arbeid. Er det andre typer kurs du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? Fem deltakere (22 %) krysset ja og oppga følgende forslag til kurs: Masterclass, improvisasjon, ombygnning network i Norge Forskning innen note-innlæring,-forståelse. Læringsteknikk og notelesning. Hvordan gi kunnskapen videre til elevene. Innlegg /foredrag fra gitarbyggere Setter alltid pris på Stenstadvold og Danielsens presentasjoner av div temaer, epoker etc Utvid m en dag og ha masterclass som en del av kurset. Læringsstrategier, øvingslære, autogen trening Møte, innlegg fra komponist Øving. Fikk du nok informasjon i forkant av Gitarkonferansen? Seks deltakere (26 %) krysset nei på dette spørsmålet. Tilbakemeldingene tas med i planleggingen av neste gitarkonferanse. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? En deltaker (5 %) krysset av for at den praktiske tilretteleggingen burde vært bedre, og oppga følgende som burde vært bedre tilrettelagt: [ ] masterclass, gitarbyggere og rom/tid til prøving av gitarer. 11

20 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva er viktig for deg når du deltar på denne typen arrangement? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Ris: For lite tid til stiftelsen av gitarforeningen. Foredraget om Fokal Dystoni informerte om et viktig tema. Det som var trist var at det hele var svært stigmatiserende. [ ] Det er overhode ikke riktig at det er svært få som overvinner problemet. [.] et veldig bra program på årets konferanse, men ble ikke helt revet med. konferansen burde legges på ukedager og ikke opp mot/i en helg. De som er lærere bør få fri til å være med på dette. Ros: Positive tilbakemeldinger om kurset (x5) Mulig mine ideer til program er FOR festival-lignende, men mener det er viktig for dette kurset å sette en standard for hvordan det KAN gjøres i klassik gitar miljøet som er utrolig lite og skjørt om dagen. Starten av norsk forening for klassisk gitar er et positivt eksempel på hva som kan komme ut av kurset deres 12

21 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet 4.4. Kulturskolenes lederkonferanse 2014 Interne innledere/ foredragsholdere: Eksterne innledere/ foredragsholdere: Referenter: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 125 Antall som evaluerte 85 (68 %) Peter Tornquist, Eirik Birkeland og Inger Anne Westby Torbjørn Røe Isaksen (Kunnskapsminister), Nils R. Sandal (Norsk kulturskoleråd), Gunnar Skaar (Utdanningsdirektør i Vest-Agder/Norsk kulturskoleråd), Morten Christiansen (Norsk kulturskoleråd), Eivind Nåvik (Lillehammer kulturskole), Lars Ådne Bevanger (BBC), Geir Ulseth (NMF) og Hans Renman Merete Wilhelmsen og Knut Øverland (Norsk kulturskoleråd), Karsten Selseth Landrø (NMF), og Tone Jordhus (NMH) Konferansen er et resultat av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd av høsten 2008 der bl.a. gjennomføring av en lederkonferanse for ledere av kulturskolene var et av målene. Dette var den femte konferansen som avholdes årlig torsdag og fredag i uken etter påske. Fellesforedrag og parallellsesjoner med innledninger og debatter, foredrag og kunstneriske innslag. Tema for 2014: Rammer, roller og ressurser med hovedfokus på arbeidet med ny rammeplan. Kulturskolerektorer, inspektører, kultursjefer, kommunale kulturkonsulenter og ledere av kulturorganisasjoner Lindemansalen, Auditoriet, U1010, U1018, U1020 og U1021 (alle NMH) 2 dager i vårsemesteret. 88 % av respondentene oppgir at de deltok begge dager mens 12 % kun deltok torsdag. Oppsummering og vurdering Deltakernes utbytte av konferansen var godt, den ga inspirasjon, læringsutbytte og svarte til forventningene. En del respondenter har kommentert informasjonssvikt i forhold til pressekonferansen noe som skyldes kommunikasjonssvikt mellom departementet og arrangørene. Det var også noe logistikkutfordringer i forhold til bespisning første dag. Dette tas til etterretning av etterutdanningskoordinator. Vi ser at også på denne konferansen oppgis faglig påfyll som en hovedgrunn for deltakelse. Det å få diskutere faglige spørsmål med andre oppgis også som viktig, mens flere oppgir at det sosiale/ nettverksbyggingen er mindre viktig. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til konferansen? Respondentene oppgir e-postinvitasjon (39 %), Norsk kulturskoleråds nettside (34 %) samt via arbeidsgiver/ kollega (25 %) som kilder til informasjon om konferansen. 13

22 Hvor jobber du i hovedsak? Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var årsaken til at du ikke deltok den andre dagen? Kommentarene er av personlig karakter. Hva var ditt utbytte av konferansen som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? 39 deltakere (44 %) svarte ja på spørsmålet. Svarene oppsummeres slik: BBC sin satsing på talentprogrammer. (14) Dette var OK informasjon men opplevdes lite relevant (7) Kulturskolen som lokalt ressurssenter ifht det frivillige musikkliv (NMF) (18) for lite orientert mot hvordan løse reelle forhold til fordel for ønsket om å dekke sine behov. (Hva er bidraget?) For ensidig om korps (2) Elementært og lite visjonært/nyskapende (2) Hørt det før (2) Demotiverende - Viktig at NMF ser på sine kollegaer i kulturskolene som medspillere ikke motspillere som trenger voksenopplæring. Skoleeier som kvalitetsutvikler Fremtiden är redan her v/ Hans Renman (4) Ikke noe nytt Foredragsholderen virket litt "vel" proffesjonell. 14

23 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? 69 deltakere (79 %) svarte ja på spørsmålet. Svarene oppsummeres slik: Orientering om rammeplan (28) kjempenyttig!! Diskusjonen rundt rammeplan (10) her kunne vi hatt mer tid. (2) Kunnskapsministeren (3) Gunnar Skaar (Skoleeier som kvalitetsutvikler) (34) Fantastisk/ inspirerende/ kjempenyttig (3) meget godt foredrag; fikk meg til å tenke kommunen som mer helhet. Ga inspirasjon til hvordan man må prøve å jobbe hjemme Diskusjonen etter Gunnar Skaars innlegg (2) Ekspertutvalget (Det muliges kunst) (18) veldig interessant. Dette kunne jo vært en hel konferanse i seg selv. Kulturskolen som lokalt ressursenter (2) Hans Renman (9) veldig bra og relevant strålende Har du noen forslag til spesifikke navn/ tema til neste års konferanse? 13 deltakere (15 %) svarte ja, og oppga følgende forslag til navn/tema: Vi må ivertfall følge opp arbeidet med rammeplan, og da kanskje først og fremst lokalt læreplanarbeid. Kunne også vært viktig å innlemme de andre kunstartene enn musikk og gi de mer fokus og plass på konferansen - Fagplanar i kulturskulen - Arbeidsplan kulturskule - Inspirasjon til leiing Kunstpedagogikk og profesjonsforståelse gruppeundervisning!!!for stryker og blåser instrumenter i grupper av elever. Ledelse i kulturskolen Vurdering for læring Hvordan evaluere kulturskolevirksomhet? Et nærmere blikk på talentbegrepet ( hvordan oppdager vi talent - nytenkning) og talentutvikling (hvordan utvikler vi talent - nytenkning) Gjerne gruppearbeid i mindre grupper innen aktuelle tema. Blir ofte de samme stemmene som taler i store forsamlinger. Det sitter mange svært kompetente folk på disse konferansene. Flere bør kunne snakke sammen i bedre dialog. Neste år er vel rammeplanens fagdel i utarbeiding. Jeg ønsker at representanter for administrativt nasjonalt nivå, fra både kunnskap og kultur, bidrar faglig til konferansen. Tema: mulighetstenking vedr oppfølging av ekspertgruppas 10 råd. Mer om kvalitet og innhold i kulturskoletilbud. Noe om eleventrepenørskap Noe om formidlingsarbeid i kulturskolene. Mener det er viktig å gå videre på tema, som ble tatt opp i år: Hva skjer videre med rapporten fra ekspertgruppen, fagdelen av rammeplanen, aktivt eierskap - for eksempel brukergrupper og medvirkning, kommunalt planarbeid, inkluderende lederskap 15

24 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Utdanningsdirektøren bør på banen sammen med ks som en oppfølging av årets konferanse. Norsk kulturråd-hva gjør de på kulturskolefeltet? Arne Krokan Sigrid Røyseng Ellen Horn Troed Troedsen, en av Sveriges fremste framtidsvitere og foredragsholdere. Hvorfor meldte du deg på denne nettverkskonferansen? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Fikk du nok informasjon i forkant av konferansen? Fire personer (5 %) svarte nei. Disse savnet følgende informasjon: info angående pressekonferanse var ikke god nok Hotellavtaler Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 17 deltakere (20 %) mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre. Mange av tilbakemeldingene går på logistikkproblemer med bespisningen dag 1. Tilbakemeldingene tas med i videre arbeid. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros): Kun trender refereres. Tilbakemeldinger som nevnes av kun en person er ikke inkludert. Alle tilbakemeldinger tas med i videreutvikling av etterutdanningstilbudet ved NMH. Ris: Kritikk mot NMF s innlegg. Skulle tro foredragsholder ikke hadde kjennskap til verken egen organisasjon og dens brukere, eller målgruppen for konferanse. Uviss om Korpsforbundets rolle i samarbeidet om å arrangere. Musikkhøyskolen setter mer fokus på kulturskolenes viktige rolle - heve kulturskolene på rangstigen, det pedagogiske i lag med det kunstneriske [ ] En musikksjef for en av de største musikkinteresseorganisasjonene kan ikke framvise mistillit mot kulturskolen og så stor mangel på holdning og kunnskap om arbeidsliv generelt og kulturskolearbeid spesielt. [ ] Beklagelig at foredragsholder stiller med stedfortreder (NMF) Ga nå lite utbytte Rufsete/uproff start: Støy ved rydding av utstyr, støy på mic som ikke ble korrigert (3) Ros: Årlig inspirasjonsforum (2) 16

25 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet prøver å evaluere egen drift ved å sammenligne med andre, både metoder, holdninger, definisjon av samfunnsoppdrag osv. Ser frem til neste år (2). Satte pris på muligheten til å gi tilbakemelding direkte til gruppen gjennom innspillsgrupper til rammeplanen (2) Den beste Lederskonferansen som har vært arrangert på NMH (2) En god konferanse (2) jeg hadde stort utbytte av. Synes at det tross alt er liten påmelding i forhold til potensialet Pedagogdagene 2014 Interne innledere/ foredragsholdere: Eksterne innledere/ foredragsholdere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Fellesforedrag: Brit Ågot Brøske Danielsen Musikk: Brit Ågot Brøske Danielsen, Vegar Storsve, Bjørg J. Bjøntegaard, og Guro Gravem Johansen Formidling: Philip Dammen Fellesforedrag: Svein Sjøberg, Gunilla Öman, Wenche Waagen, PUST (konsert) Musikk: Merete Markussen, Lars Andreas haug, Vidar Sæther, Anita Wegger, Liv Aukner, Elisabeth Olhans, Marianne Thomasgaard, Jan Utbult Teater: Kjersti Haugen Visuell kunst: Gunilla Öman, Linn Knudsen Dans: Veslemøy Ellefsen, Heidi haraldsen. Merete Lingjærde, Cecilie Lindeman Steen Formidling: Endre Volden Kulturskolebanken: Torkel Øen, Frøydis Rui-Rahman Et resultat av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd av høsten 2008, som blant annet inneholder en plan om å arrangere Pedagogdager annethvert år. Pedagogdagene alternerer med Kulturskolerådets egne Kulturskoledager slik at Pedagogdagene avholdes annethvert år i Oslo og Kulturskoledagene annethvert år regionalt. Pedagogdagene 2014 var tredje gangs gjennomføring. Kulturskolerådets Region Øst var samarbeidspartner i tillegg til Kulturskolerådet sentralt. Fellesforedrag, forelesninger, workshops, konserter og sosialt samvær. Nytt av året var at første dag var kun fellesprogram, andre dag kun kurs/workshops. Alle som driver pedagogisk arbeid i estetiske fag i primært kulturskolen, men også grunnskolen, videregående skole og høgskole. Kurssted: Levinsalen, Lindemansalen, 025, 01015, U1010, U1018, U1020, U1021, 04019, Alle kurs/workshops i dans og teater foregikk på KHiO. Omfang: Antall deltakere 286 Antall som evaluerte 158 (55 %) 2 dager i høstsemesteret 37 % av respondentene oppga at de deltok begge dager, 20 % deltok kun på torsdag mens 42 % av respondentene kun deltok på fredag. Oppsummering og vurdering Informasjon om pedagogdagene oppgis i all hovedsak å komme fra arbeidsgiver eller direkte e- postinvitasjon fra NMH, og 84 % oppgir at de jobber i kulturskole. Sesjonene får variert, men stor sett tilfredsstillende tilbakemeldinger. Enkelte sesjoner får lavere skår enn det som er ønskelig, noe som tas med i arbeidet videre. Flere oppgir at de gjerne skulle hatt mer 17

26 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet informasjon om innholdet i sesjonene. Vi ser at pedagogdagene i stor grad svarte til forventningene hos deltakerne, at de ga inspirasjon og læringsutbytte. Respon dentene oppgir at de i mindre grad knyttet faglige kontakter i løpet av konferansen. Evalueringen Hvordan fikk du kjennskap til Pedagogdagene? Hvor jobber du i hovedsak? Hva var årsaken til at du ikke deltok den andre dagen? Totalt 87 kommentarer, de fleste av personlig karakter. Faglige grunner gjengis her: Ingen/ liten relevans andre dagen (17) Torsdag var det kun fellesforedrag. Var det noen av temaene som var overflødige eller mindre relevante for deg denne dagen? 29 deltakere (32%) svarte ja, og temaer som nevnes av flere enn en person oppsummeres nedenfor: "Eleven i sentrum - Å motivere og tilrettelegge til beste for elevens utvikling" (20) - Elementært/ Selvfølgeligheter, men ikke nødvendigvis overflødig - for enkelt - For detaljert - Lite oppdatert - Lite relevant - Uinspirerende 18

27 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Læringsutbytte i kulturskolen forventning eller fyord?» (10) - Vanskelig å implementere direkte i undervisningen - Overfladisk - Lite relevant for dansepedagoger - Vanskelig språk/ for filosofisk, men relevant - Uspennende vinkling Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av denne dagen? 82 deltakere (91%) svarte ja. og temaer som nevnes av flere enn en person oppsummeres nedenfor: Pisa foredraget (65) En vekker Det var derfor jeg kom Spekket med kunnskap og fakta Opplysende og interessant Flink foredragsholder Gunilla Öberg: Det kompetente barnet (44) Eksempler fra praksis Er veldig levende tilstede/ formidlingsevne Inspirerende/ motiverende/ brenner for budskapet Nysgjerrigheten ble stilt Interessant/opplysende og relevant God oppfriskning Wenche Waagen (4) turte å si at vi må stille krav til elever i kulturskolen På fredag var det kun parallellsesjoner. Hvilke kurs deltok du på? Svarene ble brukt til å sende respondentene videre til relevante spørsmål. Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Alle grafer for evaluering av sesjonene oppgis i gjennomsnitt. Hva var ditt utbytte av MU1: Praktisk musisering og komponering i store grupper? 19

28 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var ditt utbytte av MU3: Kreativt samspill Hva var ditt utbytte av MU5: Gehørarbeiderne? Hva var ditt utbytte av MU6: Pianoorkester Hva var ditt utbytte av VK1: Lära sig att se och teckna det jag ser, inte det jag tror att jag ser. Hva var ditt utbytte av FO1: Prestasjonsforberedelser? 20

29 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var ditt utbytte av KB1: Om kulturskolebanken + Kulturskolebanken - fra undervisningsrom til scenerom Hva var ditt utbytte av TE1 (på KHiO): Improvisasjon og lek som metode i prosessen mot ferdig forestilling. Hva var ditt utbytte av DA1 (på KHiO): Dans i møte med barn Hva var ditt utbytte av MU2: Stemmelek og stemmebruk i barnekor? 21

30 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var ditt utbytte av MU4: Folkemusikk eller klassisk musikk i undervisningen? Ja takk, begge deler! Hva var ditt utbytte av MU5: Gehørarbeiderne (kun nye deltakere) Kun 1 respondent svarene refereres ikke. Hva var ditt utbytte av MU7: Motiverende samspill for elever på nybegynner/aspirant og juniorkorpsnivå? Hva var ditt utbytte av VK2: Ocean Hope? Hva var ditt utbytte av FO2: Eleven som ressurs. Her er det gjort en feil i beregningsgrunnlaget og data er ikke tilgjengelig. Hva var ditt utbytte av DA2: Jazzdans - teknikk og metode? 22

31 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Hva var ditt utbytte av DA3: Samtidsdans - teknikk og metode? Hva var ditt utbytte av Pedagogdagene som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Fikk du nok informasjon i forkant av konferansen? 14 deltakere krysset nei på dette. Tilbakemeldingene går hovedsakelig på ønske om mer informasjon om innholdet i sesjonene. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 18 personer mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre. Tilbakemeldingene tas med i planleggingen av neste pedagogdager. Dersom du har andre tilbakemeldinger, kan du skrive dem her (ris og/eller ros) Totalt 60 kommentarer, kun trender oppgis i det følgende. Ris: Kursinnhold: - mer praktisk for danselærere (3) (Teori i første økt) - Dans for mye rettet mot høyere utdanning. (4) Sosialt: - Ønsker felles sosial arena etter konserten på torsdag. (2) Ros: Kursinnhold: - Fint musiserende innslag/ flotte innslag (2) o Åpningsnummer (2) o konserten med Pust! (4) 23

32 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Generelle superlativer som: - Fine og inspirerende dager (7) - Meget bra jobba/ tilrettelagt/ regissert (6) - Flott og viktig opplegg/konferanse/ tiltak (6) Endringsforslag: Tilbakemeldingene tas med i planleggingen av neste pedagogdager Oppstartsseminar Follopiloten Faglig ansvarlige: Interne bidragsytere: Eksterne bidragsytere: Bakgrunn: Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Antall deltakere 70 Antall som evaluerte 40 (60 %) Bjørg J. Bjøntegaard Wolfgang Plagge, Harald Jørgensen, Morten Carlsen og Guro Gravem Johansen, Elisabeth Olhans Alexander Krogh Plur Fellesdag for lærere i kulturskoler tilknyttet Follo-piloten Ulike innfallsvinkler til temaet øving Lærere i kulturskoler tilknyttet Follo-piloten. Levinsalen, NMH 4,5 timer i høstsemesteret Oppsummering og vurdering Tilbakemeldingene fra dette seminaret preges av delte meninger om innholdet i de ulike innslagene og ellers tilbakemeldinger av personlig og individuell karakter. Med dette menes tilbakemeldinger som ikke nevnes av flere enn en person og som ofte bærer preg av personlige behov og preferanser. Respondentene oppgir det å få faglig påfyll som pedagog som den viktigste årsaken til å delta på denne typen arrangement. 80 % svarer at det i middels til stor grad gav inspirasjon og 74 % svarer middels til godt læringsutbytte/ nytteverdi. Evalueringen Hva var ditt utbytte av seminaret som helhet? Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Var noen temaer eller innslag overflødige eller mindre relevante for deg? 12 deltakere (29 %) svarte ja. Det registreres ingen trender i svarene da disse stort sett er av personlig/ individuell karakter. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. 24

33 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Var det noe(n) tema(er) eller innslag du hadde spesielt utbytte av? 27 deltakere (68 %) svarte ja. De fleste tema/ innslag nevnes både her og i det forrige spørsmålet noe som tyder på at deltakerne hadde ulike kompetanse, forventninger og behov. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det noe du mener burde forbedres til neste seminar i regi av Follopiloten? 18 deltakere (45 %) svarte ja. Det registreres ingen trender i svarene. Tilbakemeldingene tas til etterretning av koordinator. Er det andre typer kurs eller seminarer du ønsker Musikkhøgskolen kunne arrangere? 22 deltakere (55 %) svarte ja, og oppga følgende ønsker om kurs eller seminarer: oppdatering av praktisk instrumentalpedagogikk/metodikk (repertoar, teknikk osv. ) (3) Har allerede lagt inn ønske om kurs i forhold til pianoundervisning og vinkling av pedagogisk innhold som ikke nødvendigvis er klassisk. Jeg synes at klaverfaglige og klaverpedagogiske kurs der lærere og elever deltar og der de beste forskningsresultater innen pedagogikk ble fokusert. - Musikkteknologi i praksis - Barns psykiske og motoriske utvikling sett i forhold til metodikk vi velger. - Alternative undervisningsformer - Møte med lærere som lykkes med elever. Hva er hemmeligheten ;) - Hvordan involvere foresatte? - Hvordan finne frem til barnets motivasjon. - Hvordan bruker vi kunstig motivasjon på en positiv måte? - Positive samarbeidsformer på tvers av instrumentale sperrelinjer. Hvordan lære eleven å øve Ipad kurs Mesterklasser for kulturskolelever (2) [ ] hvor kulturskolelærere kunne ta med sine elever. Måtte nok foregå etter skoletid Motivasjon Forum for erfaringsutveksling. Styrke hverandre med egne erfaringer! Metodikk for viderekomne elever. Om belastningsskader. Hva kan vi gjøre for å forebygge dette? Kurs med Hege Jahren Planking av låter. Temaforedrag om undervisningsstykker (F.eks nyere nordiske stykker) Kurs som meldes inn via Follo-piloten Ensembleledelse. Kurs som handler om sceneopptreden og formidling. Prestasjon og mental forberedelse. (2) Musikkpsykologi; musikerens og musikklærerens mental helse og motivasjon. Hvordan på tilegne seg og forstå musikk som noe vi former og komme nærmere musikk som kunst i kulturskolen. [ ] Det bør være forskjell på Pedagogdagene og Follopiloten. [ ] Jeg ønsker meg mer spesifikke temaer knyttet direkte til undervisningsitusjoner. Dele deltagere i grupper etter instrumenter og ha interpretasjonkurs i forskjellige stilarter, eller i konkrete stykker. Ønsker kurs for pianister, bl.a. gjentagelse av et strålende innslag av Einar Steen Nøkleberg i fjor (klaverdagene 2014) F eks nybegynneropplæring/ Suzuki seminar med Wolfgang Plagge. Hvordan undervise kulturskoleelever i musikkteori som en del av den vanligvis 25 minutter lange spilletimen. 25

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 28.02.2017 Studieutvalget Møtedato: 03.02.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2014 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Åse Karin Hjelen, etterutdanningskoordinator Rapport: 01/2015 Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Innhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 18.9.2013 Møtedato 16.9.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente

Detaljer

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 25.08.2015 Studieutvalget Møtedato: 16.06.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen (professor),

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 16.9.2014 Møtedato 15.9.2014 Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen

Detaljer

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13. MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.10.2015 Studieutvalget Møtedato: 09.10.2015 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 29.09.2016 Studieutvalget Møtedato: 05.09.2016 Møtested: 03005 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Håkon Storm-Mathisen, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2016 Studieutvalget Møtedato: 10.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik, Siri Storheim Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.07.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.06.2017 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Varamedl. møtt: Forfall: Saksliste Vedtakssaker Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Eskild Abelseth, Tom Ottar Andreassen, Mats Claesson, Brit

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Studieutvalget Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge

Detaljer

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.06.2016 Studieutvalget Møtedato: 24.06.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo,

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo, Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 22.10.2013 Møtedato 18.10.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 23.05.2016. Møtetidspunkt: 23.05.2016 kl. 12:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 23.05.2016. Møtetidspunkt: 23.05.2016 kl. 12:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 23.05.2016 Studieutvalget Møtetidspunkt: 23.05.2016 kl. 12:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 16/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Studieutvalget Inger Elise Reitan, Gro Trondalen, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge, Tom Ottar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.06.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.05.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N.

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N. Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 7.1.2014 Møtedato 16.12.2013 Tidspunkt 14:00-16:00 Møtested NMH, møterom 03005 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon

Detaljer

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV STUDIESTART 2015 Inkluderer studentevaluering av oppstartuka Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 11/2015 Innhold Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 4 2. Studentevaluering

Detaljer

Møteprotokoll. Styret NMH

Møteprotokoll. Styret NMH Møteprotokoll Til Styret Oslo 30. september 2014 Styret Møtedato 26.09.2014 Tidspunkt 13.00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Silje Marie Øiestad Skeie, Mats Claesson, Bente Almås, Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om etterutdanningskursene...

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 12.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: Arkivref.: 15/00419-2 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram

Detaljer

Sak 24/17 ble behandlet etter sak 29/17 og sak 36/17 ble behandlet etter sak 28/17

Sak 24/17 ble behandlet etter sak 29/17 og sak 36/17 ble behandlet etter sak 28/17 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 30.06.2017 Styret Møtedato: 16.06.2017 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby,

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Tor Espen Aspaas, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerte seminaret på Solstrand 11. og 12. april 2016. Det var

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015. Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015. Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 09.10.2015 Studieutvalget Møtetidspunkt: 09.10.2015 kl. 13:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling praktisk utviklingsarbeid i samarbeid med utvalgte kulturskoler og lokale Nordea-aktører Resultater og kompetanse overføres underveis og på sikt til

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

27/16 Fornyelse av åremålskontrakt; tilsetting i 20% åremålsstilling som professor II Unntatt etter Offl 25 første ledd

27/16 Fornyelse av åremålskontrakt; tilsetting i 20% åremålsstilling som professor II Unntatt etter Offl 25 første ledd MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 02.11.2016 Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt

Detaljer

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Møteprotokoll Utvalg Styret Møtedato 07.6.2013 Tidspunkt 13:00 16:00 Møtested NMH rom 140 Oslo, 13.6.2013 Tilstede medlemmer Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

6/17 Personal Tilsetting i 80% stilling som professor i folkemusikk Unntatt etter Offl 25

6/17 Personal Tilsetting i 80% stilling som professor i folkemusikk Unntatt etter Offl 25 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.03.2017 Styret Møtedato: 10.03.2017 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsine Haugstad

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsine Haugstad Møteprotokoll Styret Oslo, 18.06.2014 Møtedato 13.06.2014 Tidspunkt 12:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Økonomisjef Birgit Marøy, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, seksjonssjef Anders Eggen, seksjonssjef Knut Jarbo, direktør Tove Blix

Økonomisjef Birgit Marøy, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, seksjonssjef Anders Eggen, seksjonssjef Knut Jarbo, direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Styret Ingrid M. Hanken, Hege Brodahl, Tor Espen Aspaas, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby,

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for jazz og folkemusikkstudier (PUJF) Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/ jazz Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Alexander Hofstad Berby, Ingvild Aas, Carl Fredrik Størmer, Silje Marie Øiestad Skeie

Alexander Hofstad Berby, Ingvild Aas, Carl Fredrik Størmer, Silje Marie Øiestad Skeie Møteprotokoll Styret Oslo, 06.11.2013 Møtedato 29.10.2013 Tidspunkt 09:00 12:00 Møtested Soria Moria kurs- og konferansesenter Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 Arbeidslag for brukerundersøkelser Kulturskolen Brukerundersøkelse 2014 Side 1 19.01.2015 Brukerundersøkelse i kulturskolen 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg kommunes

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017.

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. Rapport fra UiOs undervisningsseminar 2017 Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. 1 Mål med seminaret Seminaret ble påtenkt i forbindelse med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016,

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering av innrapporteringen 2009-2013... 3 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført

Detaljer

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet)

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet) Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb. 8723 St. Olavs plass, 0028 OSLO rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 91842830 torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 48063060 Referat fra styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen Møteprotokoll Styret Oslo, 7.3.2014 Møtedato 7.3.2014 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Bente Almås, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE FORSLAG TIL MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE FORSLAG TIL MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE FORSLAG TIL MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 29.01.2014 Fra saksnr.: 1/14 Fra/til kl. 16:00/18:30 Til saksnr.: 4/14 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

5/16 Strukturprosessen muntlig orientering mandat fra kunnskapsdepartementet ble delt ut i møtet

5/16 Strukturprosessen muntlig orientering mandat fra kunnskapsdepartementet ble delt ut i møtet MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.03.2016 Styret Møtedato: 11.03.2016 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Morten Halle, Bente Almås, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Geir Strande Syrrist

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER

KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER 2015-16 Rapport med utgangspunkt i fagseksjonslederes innrapportering Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 14 (2016) Innhold Kontinuerlig evaluering

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer