Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus"

Transkript

1 Til venstre: Som stolt eier av Skeive dager/oslo Pride, og stolt arrangør av Pride house, gir LLH OA deg EuroPride 2014 i Oslo. Over: LLH OA og Skeiv Aften Jessheims Philip Benassi og Tine Charlotte Karlsen i full sving. Under: Fra LLH OAs solidaritetsaksjon for russiske 404-barn utenfor Stortinget. Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

2 2

3 Oppsummering av 2013 Når vi skal oppsummere og beskrive LLH OA sitt virke i denne årsrapporten for 2013, mener vi at frivilligheten, mangfoldet og engasjementet som eksisterer i organisasjonen vår, er noe av det aller viktigste vi kan trekke frem. Frivillighet: I 2013 har totalt 357 tillitsvalgte og frivillige jobbet 7023 timer, for å skape 515 arrangement. Det er imponerende, høye tall. Mangfold: Timene og dagene nedlagt i frivillig arbeid, har i 2013 skapt møteplasser og arrangement med voldsom spennvidde og mangfold. Det har vært månedlige arrangement som Seniorkafé, Transkafé og Kafé+, for personer som lever med hiv, og det har ukentlig blitt arrangert tilbud for sport-, musikk- eller kulturinteresserte. I tillegg har vi sett en rekke store og små arrangement som setter (lhbt)politikk i høysete. Engasjement: Et fellestrekk for alt engasjement i organisasjonen, uavhengig om vervet eller bidraget til den engasjerte er stort eller lite, er ønsket om å bidra til noe positivt for seg selv og sine medmennesker og til syvende og sist for samfunnet som helhet. Vi er sikre på at alt vi gjør, frivillige, tillitsvalgte og ansatte, er med på å berike Oslo og Akershus og menneskene som bor og lever der. Administrasjonen og styret i LLH OA sin oppgave er, blant annet, å tilrettelegge for frivilligheten, og å bidra til økt mangfold og engasjement i hele organisasjonen. Administrasjonen og styret driver et politisk påvirkningsarbeid, for å skape best mulig rammevilkår. Vi bygger opp under mangfoldet og engasjementet på ulike måter, for eksempel gjennom støtte til PR- og informasjonsarbeid, økonomi, regnskap og andre praktiske oppgaver. Vi er glade for at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune forstår viktigheten av arbeidet som LLH OA bedriver, og retter derfor en stor takk til dere for den politiske støtten som utvises. Vi håper politikerne også i fremtiden vil sørge for og legge til rette for at frivilligheten, mangfoldet og engasjementet i LLH OA skal kunne eksistere. En stor takk rettes også til alle tillitsvalgte, frivillige og medlemmer. Dere er med på å skape et bedre samfunn, beriker livene til deres medmennesker og bidrar til å gjøre Oslo og Akershus inkluderende og trygge steder å leve og bo. Med alle våre sterke frivilligkrefter, og mangfoldet og engasjementet som utvises i organisasjonen vår, går vi inn i et år som står i EuroPride 2014 i Oslo sitt tegn - med fornyet pågangsmot og fulle av optimisme. På vegne av styret i LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland (styreleder)

4 Kulturminister Hadia Tajik taler fra scenen i Pride park under Skeive dager Foto: Bilge Ôner. *Denne årsberetningen gjelder for kalenderåret 2013, og ikke fra årsmøte til årsmøte, fordi driftstilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune følger kalenderåret, og at årsberetningen også er vår rapportering til Akershus og Oslo. Styret i LLH OA mener årsberetningen på denne måten fungerer godt som et supplement til regnskapet. 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Styret, administrasjon og medlemmer Styresammensetning i årsmøteperioden Administrasjonen Medlemmer 7 2. Frivillighet Aktivitetslokalener Skeive dager / EuroPride Festival-ledelse Skeive dager/oslo Pride AS Festivalens økonomi, markedsføring og pr Pride house Ærespris og homofrydpris Administrasjonens aktiviteter Samarbeidspartnere Arbeid med ny lhbt-handlingsplan i Oslo Seniormelding Aktivitetsgruppetreff Inkluderende skole LHBT med innvandrerbakgrunn HIV Helsesøsterkonferanse v Tran*-samling Lobby, politiske møter og brev Økonomi Informasjon Medlemsposten Hjemmesidene Medier/sosiale medier Skeiv seminarrekke Avslutning 29 5

6 1. Styret, administrasjon og medlemmer 1.1 Styresammensetning i årsmøteperioden Følgende ble valgt inn i styret ved årsmøtet 20. februar 2013: Hans Heen Sikkeland (leder) Ranveig Igraine Stava (nestleder) Klaus Bøckman - ny (Økonomiansvarlig) Styremedlemmer: Aasmund Robert Vik Mona Hovland Jakobsen Lise Lindalen Lindis Forren Vararepresentanter: Paal Christian Mossin Gjøen - ny Cristo Rodríguez Borrachero Louis Gay Hedda Marie Westlin - ny Skeiv Ungdom Oslo har sendt én person med observatørstatus til styremøtene i Ekstern revisor har vært Astrid Golf. I løpet av styreperioden har Lindis Forren og Louis Gay tatt permisjon fra sine verv, mens nestleder, Ranveig Igraine Stava, trakk seg fra sitt, Administrasjonen Oversikt over ansatte i 2013, totalt 1,86 årsverk: Hans Heen Sikkland (leder 100 %) Petter Ruud-Johansen (informasjonsansvarlig 80 %) o Ruud-Johansen er utleid 20 % til LLH sentralt som webredaktør for llh.no. Audun Heidrunsson (prosjektmedarbeider november og desember, 50 %) Leder har, i tillegg til det overordnede ansvaret for lagets drift og økonomi, ansvar for oppfølgingen av prosjektene som pågår, overordnet ansvar for mediearbeid, samarbeid med øvrige aktører på lhbt-feltet og for det politiske påvirkningsarbeidet. Informasjonsansvarlig har ansvar for sosiale medier, nettsider, pr og informasjonsarbeid, er redaktør for medlemsbladet, følger opp aktivitetsgruppene, bistår styrearbeidet og i strategiske og politiske prosesser. Prosjektmedarbeider ble ansatt i en midlertidig 50 % stilling for at vi skulle landet flere igangsatte prosesser og oppfølging av Pride house Les mer om administrasjonens virke og drift i punk tre. 6

7 1.3 Medlemmer Etter et rekordhøyt medlemstall i 2008, da kampen for felles ekteskapslov ga oss tett opptil 1000 medlemmer, har medlemstallet siden ligget rundt 900. I 2013 endte medlemstallet på Antallet betalende medlemmer har, som man ser av grafen over, vært relativt stabilt de siste årene. Sett i sammenheng med antallet aktive frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen, er medlemstallet lavt. En strengere politikk overfor alle som benytter seg av tilbudene som skapes, kunne ha bidratt til å øke medlemstallet. Når det er sagt, er det viktigste ikke medlemstallet, men den aktive deltagelsen som skapes. Deltagelse og engasjement er helsebringende, ikke medlemskap i seg selv, og det bringer oss over til neste punkt - beskrivelse og rapport om frivilligheten i LLH OA i

8 Fra LLH OAs flåte og paradeinnslag under Skeive dager Foto: Bilge Öner. 2. Frivillighet LLH OA er en stor frivillig organisasjon. Gjennom hele året arrangeres det store og små aktiviteter. Felles for alt, uavhengig om arrangementet heter Skeive dager, Kafé +, for personer som lever med hiv, eller Seniorkafé, er den positive effekten arrangementene har på menneskene som deltar. Under festivalen Skeive dager tar mange sine første skritt mot erkjennelse av egen seksualitet eller kjønnsidentitet. På Kafe +, for personer som lever med hiv, møtes mennesker som er i samme situasjon på en trygg, stigma- og fordomsfri arena. Og Seniorkafeen, den er for enkelte eldre lhbt en av de viktigste sosiale tilbudene som finnes. På hver sin måte har hver enkelt aktivitetsgruppe eller arrangement i LLH OA-regi viktige og helsebringende effekter for mange av Oslo og Akershus sine borgere. Bare i aktivitetsgruppene, ekskludert Skeive dager og Pride house, har totalt 90 tillitsvalgte og frivillige jobbet 2261 timer, for å skape 460 arrangement. Totalt har det vært 8220 besøkende innom disse 460 arrangementene i regi LLH OAs aktivitetsgrupper i Verdien av det frivillige arbeidet og deltagelsen dette skaper, tilsvarer en verdi omregnet til årsverk på minst 5,5 årsverk. Og selv om verdien av deltagelse egentlig ikke kan ikke måles i kroner, er det helt sikkert er at det ligger det MYE god helse i dette. 8

9 Besøk på aktivitetsgruppenes arrangement i , En viktig forutsetning for det høye frivillige aktivitetsnivået i LLH OA, er at vi kan tilby lokaler hvor folk kan møtes Aktivitetslokalener LLH OA holder til i Tollbugata 24, hvor vi deler lokaler med LLH sentralt, Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen. Her har vi, foruten kontor og møterom, store rom som inviterer til frivilligaktivitet gjennom aktivitetsgruppene. Lokalene benyttes hver eneste dag, foruten i ferier. Her arrangeres alle våre kafétilbud, her benyttes møterommene til aktivitetsgruppenes styremøter, her jobber for eksempel Skeive dagers festivalledelse året rundt med planlegging, her øver Nye Cabarosa og det avholdes alt fra julebord til Regnbuefamiler OAs søndagstreff. 2.3 Aktivitetsgruppene I LLH OA finnes det 20 ulike aktivitetsgrupper 1. De fleste er helt rusfrie, og alle er trygge og inkluderende møteplasser for lhbt-personer av ulike slag. Spesielt gledelig er det at Skeiv Aften Jessheim har vokst og blitt et populært tilbud i løpet av Med Skeiv Aften Jessheim har vi nå fått etablert et godt tilbud i Akershus. Det lokale engasjementet Aktivitetsgruppene i LLH OA (timer) Frivilligtimer styrene Deltagelse skapt 1 SMIA, Wish og ReviseF65 er satt opp sammen. SMIA og Wish teller som to akt. gruopper, mens ReviseF65 er et utvalg. 9

10 og tiltakene er det viktigste vi kan få til som organisasjon. Med slike arrangement skaper vi trygge møteplasser for langt flere lhbt-personer utenfor Oslo sentrum. Med det gode samarbeidet og med den støtten vi får fra Akershus fylke, er det mulig å videreutvikle og å etablere flere trygge møteplasser i Akershus. Blant mange ildsjeler i aktivitetsgruppene, ønsker LLH OA i 2013 å rette en spesiell oppmerksomhet og takk til Svein Skeid, for hans mangeårig arbeid for lhbt-personer i og utenfor vår region og landegrenser. De utallige timene du har nedlagt i SMIA, Wish og Diagnoseutvalget har ført frem forandring og har bedret forholdene til mange SMere og BDSMere. Det er vemodig for oss at frivillige, som Svein, trapper ned arbeidet. Med stor respekt for arbeidet som er gjort, ser vi frem til å jobbe med dine arvtagere på feltet. Det er også godt å se at Svein nå engasjerer seg i arbeidet for å bevare vår lokale lhbt-historie. På de påfølgende sidene kan du lese kort om hva aktivitetsgruppen er, og hva hver enkelt har arrangert i Faksemile fra Romerikes Blad Skeiv Aften Jessheim fyller ett år og får besøk av lokalavisen. 10

11 Antall arrangement i regi av aktivitetsgruppene i LLH OA i Aktivitetsgruppe/tiltak Aktiviteter i Seniornettverket - Seniornettverkets formål er å ivareta interessene, bedre levekårene og livskvalitetten for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i alderene 50+ i Oslo og Akershus. Seniornettverket skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet og være et knutepunkt for kunnskap og formidling om seniorspørsmål. I 2013 har det blitt avholdt Seniorkafé (50+) hver siste torsdag i måneden i aktivitetslokalene til LLH OA. Det er startet Silver Ladies Tea Dance, som er et kulturtilbud til kvinner 40+, som arrangeres på utestedet Elsker den tredje lørdagen hver måned. Det er startet tilsvarende for menn 'Silver Boys'. Har også startet en gruppe for kultur og tur-homser. Arrangerte og stod ansvarlig for et temamøtet på Pride house under Skeive dager 2013, på Litterraturhuset. 2. Regnbuefamilier OA - Regnbuefamilier Oslo og Akershus arbeider for å synliggjøre homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som omsorgspersoner. Vi tilbyr nettverk og arrangerer sosiale arrangementer for barn og voksne. Arrangerer treff den første søndagen i måneden og arrangerer blant annet picnic og workshop under Skeive dager, samt jultrefest. Har også en barselgruppe som møtes annenhver tirsdag gjennom året. 11

12 3. Late Bloomer Ladies (LBL) - er en nettverksgruppe for lesbiske og bifile kvinner som har 'kommet ut' i godt voksen alder. Å komme ut er en prosess som kan være vanskelig, både for en selv og for familien rundt. Mange av medlemmene har erfart å føle seg ganske alene i den situasjonen. Nettverket er et tiltak for å forebygge følelsen av å være den eneste i verden som har det slik. LBL har avholdt 9 nettverksmøter i 2013, i tillegg til deltagelse i paraden under Skeive dager. Møtene har hatt et variert innhold med blant annet samtaler og erfaringsdeling, fokus på skeiv litteratur og film, samt aktiviteter som bowling, skeiv film og tur til Gressholmen. LBLs tradisjonelle julebord med danseopplæring og 'ta-med-mat' er spesielt populært. Nye medlemmer ivaretas særskilt i forkant av hvert møte. 4. Lesber i dagslys (LeDa) - formålet med gruppen er å tilby kulturelle opplevelser til lesbiske/bifile kvinner i alle aldre på dagtid. Tilbudet skal helst være gratis eller til en lav pris, sånn at alle har mulighet for å delta. Gruppen er meget inkluderende og legger stor vekt på å ta godt imot nye damer, finne venner og få seg nettverk. Arrangementene i regi av LeDa er rusfrie. LeDa har hatt to treff i måneden, tilsammen 24 treff i 2013; Museumsbesøk, utstillinger, besøk på Haraldrud Avfallsorteringsanlegg, Gjøvik Gård, Grini Fangeleir, picknick'er, deltakelse i paraden under Skeive dager og julebord i aktivitetslokalene. 5. Familienettverket - har som formål å være til støtte for familie av LHBT-personer som tar kontakt. Familienettverket svarer på problemstillinger knyttet til det å være foreldre eller i familie til homofile og lesbiske. Har i 2013 tatt i mot en rekke telefoner og deltatt i paraden under Skeive dager, under parolen Stolt familie og venner. 6. Fore Norway - er en aktivitetesgruppe for kvinner som liker å spille golf. Gruppen møtes én fast dag i uken for å spille, også på vinterstid, da innendørs. Siden oppstart i 2008 har det tilkommet nye medlemmer årlig, og vi ble en del av LLH OA i Gruppa har i dag over 120 medlemmer. Gruppa arrangerer også andre sosiale aktiviteter, deltar på turneringer og selvsagt i paraden under Skeive dager. Gruppa har også knyttet internasjonalt nettverk. Året 2013 har vært som øvrige år, med både vår- og høstturnerning, med 50 og 60 deltakere, samt ukentlige spilledager. I tillegg til deltagelse på årets parade under Skeive dager, har gruppa arrangert nattgolf og andre sosiale aktiviteter. 7. SMIA//ReviseF65 - Smia Oslo, inkludert Wish Oslo for kvinner, transpersoner og interseksuelle, driver idéelt, ulønnet, sosialt, identitetsskapende og helsefremmende menneskerettsarbeid for sm/fetisjbefolkningen, inkludert workshops, seminarer, konferanser og seksualpolitisk arbeid for å følge opp friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere fra SMiA Oslo er primus motor i Revise F65, et utvalg tilknyttet LLH sentralt. SMiA har i 2013 jobbet spesielt med hiv-tematikk blant lærhomser og har blant annet laget en ny brosjyre og satt i gang flere andre tiltak. Mye tid har gått med på å dokumentere Revise F65 sitt mandat overfor LLH sentralt, samt lobby mot Stortinget mht ny diskrimineringslov. Wish avholdt i 2013 fire arrangementer, og besøkte og fikk besøk fra Wish Sverige. 8. Wish Se beskrivelse og tall fra Wish over (er inkludert i tall fra SMIA/ReviseF65) 9. Raballder Innebandy - et sportslig og sosialt tilbud rettet mot homofile og lesbiske som ønsker å spille innebandy. Gruppen i Oslo består av rundt medlemmer, som i 2013 ukentlig har deltatt på treninger og kamper. I tillegg til vanlige innebandyaktiviteter, arrangerer gruppen egne turer og samles ofte i helgene. 12

13 10. Raballder Volleyball er et samlingspunkt for lebiske og homofile volleyballspillere, både sportslig og sosialt. I 2013 arrangerte Raballder Volleyball beach-turnering i juni, har hatt både herrelag og damelag i serien, med ukentlige treninger, har arrangert skeiv treningssamling, og julebord i november, samt jobbet mot å få til en beach-turnering på Rådhusplassen under EuroPride Musikkselskapet Fri Utblåsing - formålet til selskapet er, som statuert i egne vedtekter, Ved aktiv musikkutøving søke å vekke sans og interesse for musikk, og ha et sosialt fellesskap i et homofilt miljø. Gruppa har i 2013 møttes til øving en gang i uken. Det har vært fokusert på samspill og lytting, hvor hver stemme har vært viktig for å få frem det rette uttrykket. 12. Skeive Toner - er et forum for kreative musikkfolk, en møteplass for låtskrivere og musikere. Skeive toner består av de som til en hver tid er aktive. Det vil si at gruppa i perioder er mange, i andre perioder færre. Folk er med så lenge eller så kort de ønsker. Etter en lang dvaleperiode startet gruppa opp igjen i 2013, i en litt annen form enn tidligere. Gruppa har satt sammen et fast band, og øver nå inn et program til en konsert under Skeive dager/europride 2014 i Oslo. Øver på Øvingshotellet ved Schous plass. 13. Skeive Kunstnere - er en åpen og inkluderende kulturgruppe for lhbt-kunstnere, etablerte som amatører. Som en ideell organisasjon driver gruppa ikke-kommersiell kunstformidling. Gruppen representeres av et valgt styre og arrangerer utstillinger på dugnad. I 2013 var det stort fokus rettet mot utstilling i kulturteltet under Skeive dager i Pride park og arbeid med dekorasjon av selve Pride park (ytterveggene/gjerdene). Videre har det blitt jobbet hardt for å styrke gruppen og et nytt styre, for å kunne møte de utfordringer som EuroPride 2014 i Oslo kan gi gruppa. 14. Oslo Tango Queer (OTQ) - er en aktivitetsgruppe hvor det ikke spiller noen rolle hvem man er, for hvem man skal kunne danse med. Her får enhver danser noe å bryne seg på. Sentralt står nemlig tanken om at alle skal danse med alle, uavhengig kjønn eller kjønnsidentitet. Alle skal kunne både lede og føre. Queer-tangoens idé og mål er å løserive seg fra de tradisjonelle heteronormative kjønnsrollene i dansen. Oslo Tango Queer arrangerer ukentlige kurs. Med jevne mellomrom arrangeres det også nybegynnerkurs for alle som er nysgjerrige på hva dette er. Alle er imidlertid velkomne til practica og fester, uansett forkunnskaper. OTQ er kjent for sitt inkluderende miljø. 15. Kafe +, for personer som lever med hiv - her møtes mennesker som lever med positiv hivstatus, på en trygg, stigma- og fordomsfri arena. Kafe+ er et rusfritt tilbud. I 2013 har det blitt arrangert Kafe+ månedlig, foruten i ferier/høytider. 16. Nye CabaRosa er en gruppe som skal fremme norsk homokultur og historie på en positiv, forfriskende og underholdende måte. Skal bidra til et fellesskap, ved å underholde publikum med egenprodusert materiale. Har i 2013 hatt ukentlige øvinger og fremførte en selvprodusert og selvskrevet sketsj på hagekonserten til Aksept i juni. Deltok i paraden under Skeive dager med egen parole. Har også jobbet med flere små scener og sketsjer med tanke på eget show. 13

14 17. Skeiv Kafe Jessheim - formålet er å skape et alternativ til det ordinære utelivet på Jessheim. Ønsker å gi et tilbud til skeive i alle aldre på Jessheim og i området rundt. I 2013 har Skeiv Kafe Jessheim avholdt julebord, After Work Lounge, sommerfest, markert eget ettårsjubileum, arrangert show og pizzakveld, kinokveld og nissefest. I alt er det gjennomført åtte arrangement med ulikt innhold og ulik aldersgrense. 18. Oslo Frontrunners er et joggelag for homofile og lesbiske. På treningene kan alle som vil, dukke opp. Her stilles ingen spesielle krav til formnivå. Det er gratis å delta på treningene. I 2013, foruten faste treninger tre ganger i uken, har Oslo Frontrunners deltatt med lag i Holmenkollstafetten og Ringeriksstafetten. I juni arrangerte Oslo Frontrunners, sammen med Sognsvann Rundt Medsols, for første gang Oslo Pride Run, som en del av Skeive dager, med 44 deltakende i øsende regnvær. 19. Homofonien - er et blandet kor med stolte homser, lesber og bifile. Koret har i 2013 hatt ca. 30 aktive medlemmer. Homofonien har i 2013, foruten ukentlige øvinger på tirsdager, hatt to hovedkonserter, gått i paraden under Skeive dager og sunget på Elvelangs i fakkellys (som koret gjør hvert år). 20. Kafé Trans* - er et nytt aktivitetsgruppetilbud i 2014 hvor tema er kjønnsidentitet. Stjerna (*) i T*Kafe er lagt til for å inkludere det meste av begreper som dekker transspekteret. I 2013 har det blitt arrangert 14 Kafé Trans*. Marion Arntzen og Harald Sundby, fra Stensveen Ressurssenter, er to av mange personer LLH OA samarbeider med. Foto: Bilge Öner. 14

15 2.4 Skeive dager / EuroPride 2014 LLHs ulike fylkeslag arrangerer og står bak flere pridefestivaler i Norge. Festivalene er en del av LLHs synlighetsprosjekt. I Oslo er det lokallaget LLH OA som, gjennom sitt eierskap, er øverste ansvarlig for festivalen Skeive dager/oslo Pride AS. Skeive dager i Oslo drives i dag som et eget aksjeselskap, Oslo Pride AS, hvor LLH OA er eneeier. Selskapet har et eget styre, og LLH OAs leder utgjør selskapets generalforsamling. Skeive dager er det absolutt største enkeltarrangementet som LLH Oslo og Akershus står ansvarlig for. Det er også det største enkeltarrangementet for skeive i Norge. LLH OA er stolt, aktiv eier og arrangør av festivalen. De frie rommene og den oppmerksomheten som skapes av Skeive dager/oslo Pride, samt mangfoldet, samholdet og stoltheten som utvises under festivalen, er viktig for LLH OA, for organisasjonens medlemmer, og ikke minst for å bidra til positive endringer av holdninger til og levekår for lhbt-personer. Den politiske støtten til festivalen er høy, noe LLH OA er ekstremt godt fornøyd med. For eksempel holdt statsminister Jens Stoltenberg mottagelse under festivalen. Og Utenriksminister Espen Barth Eide åpnet Pride park på Rådhusplassen sammen med varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn, mens Kulturminister Hadia Tajik ledet an paraden, sammen med utviklingsminister Heikki Holmås og byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, og stasjonssjef, Janne Stømner, fra Oslo politidistrikt Festival-ledelse Skeive dager/oslo Pride AS 2013 Styreverv i Skeive dager/oslo Pride AS er frivillig og ulønnet arbeid. På ekstraordinær generalformamling ble Ole Villund valgt til styreleder i Skeive dager/oslo Pride AS, mens Susann Jørgensen ble valg som nestleder. Styret har i 2013 også bestått av Lars Arnesen (økonomiansvarlig), Stein Runar Østigaard (EuroPride 2014-koordinaor), Ahmed Umar, Bjørgulv Borgundvaag, Siv Karin Kjøllmoen og Ingvild Endestad. Endestad og Kjøllmoen valgte i løpet av perioden å gå ut av styret. Etter gjennomført festival 2013, og i løpet av høsten, valgte Skeive dager/oslo Pride AS å omrokere internt og satte EuroPride-koordinator Stein Runar Østigaard i styrelederpossisjon, mens Ole Villund fortsatte som styremedlem, med strategisk og organisatorisk utvikling som ansvar. Styret i Skeive dager/oslo Pride har i 2013 ikke bare planlagt å gjennomført årets festival, men gjennom hele året også planlagt for 2014, når Oslo er vertskap for EuroPride juni. Skeive dager er en ti dager lang festival, som består av ulike arrangement. Hovedarrangementene er Pride park, Pride house, Paraden, Kvinnekvelden og Skeiv Natt. Til å gjennomføre og organisere Pride park og paraden har Skeive dager-styret vervet dedikerte fagsjefer. Pride park-teamet ble i 2013 ledet av Dan Bjørke, og parade-teamet ledet av Hallvard Øren. En stor takk rettes begge, og til alle som var med å jobbe i parade- eller Pride park-teamet. En stor takk rettes også til frivilligsjef 2013, André Vikanes. Kvinnekvelden og Skeiv Natt ble arrangert av eksterne krefter, på oppdrag fra Skeive dager/oslo Pride AS, av henholdsvis Vichy Ericsson og Fredrik Havstein. Pride house, som er Skeive dagers store politiske verksted, er organisatorisk direkte underlagt LLH OA, og ikke Skeive dager/oslo Pride-styret. Se punkt for mer om Pride house. 15

16 Under årsmøtet til LLH OA i 2013 ble det bestemt at et utvalg utnevnt av LLH OA og Skeive dager, under ledelse av Pål Hauge og Susanne Demou Øvergaard, fikk i oppdrag å utrede organisasjonen Skeive dager. Utvalget har bestått av, foruten de overnevnte, bestått av Ranveig Igraine Stava, Roger Haakon Torvund Skar, Bjørgulv Borgundvåg, Christian Antoni Møllerop, Lise Lindalen, Kristine Bue og Mia Katrine Winaas. Ranveig Igraine Stava trakk seg fra utvalget i løpet av høsten. Utvalget har hatt 6 møter i 2013, og legger fram sitt arbeid på årsmøtet Nøkkeltall og tema Nøkkeltall fra Skeive dager/oslo Pride 2013 er i parade, besøkende i Pride park, 38 arrangement på Pride house og 200 frivillige. Skeive dagers tema var i 2013 «Individets rett». Temaet ble gjenspeilet spesielt i paraden og på Pride house, og budskapet var «individets rett handler om din rett til å være deg selv, akkurat slik du som individ er, og at dette kan uttrykkes på alle tenkelige måter» Festivalens økonomi, markedsføring og pr Som eier av festivalen, vil LLH OA rette en takk til Oslo kommune, som i mange år har støttet festivalen vår økonomisk og vært den fremste hovedsponsoren. Støtten Oslo kommune gir, gjør det mulig for festivalen å kunne arrangere åpen og gratis Pride park på Rådhusplassen. At Pride park er tilgjengelig for alle å delta på, er viktig for en stor del av Oslo (og Norges) befolkning. Stor takk skal også rettes til nasjonale myndigheter, som gjennom Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i 2013 også stilte opp for festivalen vår med økonomisk støtte. Bidraget fra BLD gjør det blant annet mulig for festivalen, i samarbeid med Skeiv Ungdom, å lage et rusfritt ungdomsområde i Pride park. Vi takker også Akerhus fylkeskommune, som hvert år bidrar med midler til Skeive dager - en støtte som muliggjør større kulturell mangfoldighet i festivalen. I forhold til omtale 2 i nasjonale medier, fikk Skeive dager et solid oppsving i Se grafen under. Interessen for Skeive dager i media mener vi viser at festivalen har blitt mer og mer «Skeive dager»-omtale - print og digitalt relevant og aktuell de seneste årene : Sett under ett er Skeive dager, med Pride 720 park på Rådhusplassen, Pride house på Litteraturhuset (eget budsjett) og paraden 700 gjennom Oslos gater, ved siden av 17. mai, 680 Musikkfest Oslo og Øya-festivalen, 654 antakelig blant de mest populære arrangementene, som trekker flest folk til 640 byen, i løpet av sommerhalvåret. En stor 620 takk rettes igjen til hovedsponsor, Oslo kommune, men fra eierhold skulle LLH OA 600 gjerne sett at byen kunne ha støttet vår 580 festival på samme nivå som andre 2011 festivaler - festivaler som er adskillig Tall fra Retreiver. 16

17 mindre besøkt og har mindre kulturelt spekter enn vår. LLH OA ser med glede at aktører som Amnesty International Norway, Norsk Kulturhistorisk Museum og Nobels Fredssenter, i 2013, i større grad enn tidligere år, har vært med som aktive støttespillere, deltagere og partnere av festivalen vår. Som eier vil LLH OA også rette en stor takk til VisitOSLO, som i samarbeid med Innovasjon Norge, gjennom hele 2013, har bidratt sterkt til markedsføring, i Europa, av neste års festival - EuroPride 2014 i Oslo LLH OAs aktive rolle i planlegging og gjennomføring av Skeive dager LLH OA er stolt og aktiv eier av Skeive dager. Dette gjenspeiles på flere måter, som i den økonomiske støtten, det vises gjennom bruk av menneskelige og andre ressurser fra LLH OAkontorets side, og ikke minst det at LLH OA står for gjennomføring av Pride house. I forhold til Skeive dager/oslo Pride AS sin økonomi, har eier i en rekke år gitt festivalen likviditetslån og stått som garantister i andre viktige forhold. Også i 2013 var det overnevnte nødvendig, og i tillegg bidro LLH OA-kontoret sterkt på andre områder. Fra paraden under Skeive dager Her fra Karl Johan. Foto: Bilge Öner. 17

18 I en overgangsperiode, før Skeive dager/oslo Pride AS fikk på plass ny økonomiansvarlig, jobbet LLH OA-leder, Hans Heen Sikkkeland, mye med regnskap og økonomi, noe som var avgjørende for å opprettholde kontroll. LLH OA-styret valgte også å sette inn arbeidskraften til ansatte Petter Ruud-Johansen i festivalen, og tillot bruk av arbeidstid i rollen som Skeive dagers informasjonsansvarlig, noe som fortsatte etter gjennomført festival 2013, men da med planlegging av EuroPride 2014 som arbeidsområde. LLH OA valgte i 2013 også å oppgradere sitt paradeinnslag, og brukte mer penger på det enn tidligere. Med tidenes første semi-trailer i paraden, ønsket LLH OA, sammen med LLH-sentralt, å bidra til å gjøre paraden i Oslo historisk stor, og med det skape en god opptakt til paraden under EuroPride 2014 i Oslo Pride house 2013 Pride house er Skeive dagers store politiske verksted. Organisatorisk er Pride house direkte underlagt LLH OA, ikke Skeive dager/oslo Pride-styret. Det innebærer også at Pride house opererer med eget budsjett. Likevel er Pride house en integrert del av festivalen. Åpningen av Pride house er åpningen av festivalen i helhet, og Pride house-programmet publiseres som en del av festivalens program på hjemmesider osv. Pride house organiseres av en arbeidsgruppe, som rapporterer direkte til LLH OA. I 2013 ble Pride house-gruppa ledet av Ranveig I. Stava. I gruppa satt også Audun Barstein Heidrunsson, Kathrine Veland, Anniken Sørlie, Lindis Forren, Julie Linner Ruud og Ragnhild Heggem Fagerheim. LLH OA ønsker å rette en spesielt stor takk til Ranveig I. Stava for alt arbeidet hen har nedlagt i arbeidet med Pride house i Og, en stor takk rettes til hele Pride housegruppa har, som sammen med Amnesty Norge og over 30 andre organisasjoner, har skapt Norges største og viktigste enkeltstående arena for LHBTI-/queerpolitikk. I 2013 satte Pride house fokus på Skeive dagers tema «Individets rett» gjennom parolen: Ulike mennesker like rettigheter, i samarbeid med Amnesty Norge, med tre undertema; etnisitet, hiv og trans, som røde tråder gjennom programmet. Det ble arrangert og avholdt 38 workshops på Pride house 2013, med over 1400 publikummere. Debatt- og kulturarrangementet Pride house ble arrangert for første gang i 2011 på Reaktorskolen. Siden 2012 har Pride house blitt arrangert på Litteraturhuset i Oslo, med støtte blant annet fra Fritt Ord. 18

19 2.4.5 Ærespris og homofrydpris Hvert år deles det ut priser under Skeive dager, og det er LLH OA som har ansvaret for juryarbeidet. Æres- og Homofrydprisjuryen 2013 ble ledet av LLH OA-styremedlem, Aasmund Robert Vik. I juryen hadde han med seg æresprisvinner fra 2012, Hanne Børke Fykse, leder av Skeiv Ungdom Oslo, Vemund Kulleseid Nielssen, og leder av LLH OA, Hans Heen Sikkeland. Æresprisen 2013 gikk til generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, mens Homofrydprisen 2013 gikk til Svolvær menighet. Juryen begrunnet Æresprisen til Susanne Demou Øvergaard med at hun er en sjelesørger, lobbyist, inspirator og ikke minst en brennende ildsjel som har utvist styrke på vegne av seg selv og alle de hun arbeider for, og skrev videre: «Hun har tatt imot utfordringer og tøffe tak og lar sin stemme høre i den offentlige debatt og taler på vegne av de mange som ikke selv kan fremme sin sak. Hun er ikke uten grunn regnet som en av de kvinner som vil sette spor etter seg i fremtidens Norge.» Homofrydprisen 2013 gikk til Svolvær menighet for deres innsats for en mer åpen og raus kirke. I juryens begrunnelse het det at menigheten i 10 år har latlatt regnbueflagget få plass i kirkerommet, til både glede og irritasjon fra lokale kirkegjengere. Videre het det i begrunnelsen: «Dere har tatt på det ytterste alvor at folk trenger å kjenne tilhørighet og raushet, og stått støtt også når dere har blitt kritisert nettopp for denne rausheten. Det er av stor betydning for svært mange lhbt-personer at dere er så tydelig på dette.» 3. Administrasjonens aktiviteter 3.1 Samarbeidspartnere I 2013, som i 2012, har LLH OA jobbet sammen med en rekke organisasjoner, på en rekke ulike felt. På listen over samarbeidspartnere kan vi nevne: Amnesty Norge, Skeiv Verden, Hiv Norge, Helseutvalget, Pion, Politiet, LDO, Skeiv Ungdom, Skeivt Studentforum, Oslo Queer, Norges Idrettsforbund, Utrop, LO, Sex og Samfunn, Enhet for mangfold og inkludering/oxlo Oslo Extra Large, Antirasistisk senter, Helsedirektoratet, Stensveen Ressurssenter, LHBT-senteret, Nye Pluss, Pro-senteret, Kirkens Bymisjon, Sex og politikk, Reform, Olafiaklinikken, Helsestasjon for lhbtungdom, Senter for tverrfaglig kjønnstudier, UiO, Medisinerstudentenes seksualopplysning, Senter for klinisk sexologi, SAIH, Esben Esther Pirelli Benestad, LNU/hiv-nettverket og Akershus fylke. 3.2 Arbeid med ny lhbt-handlingsplan i Oslo Etter at Handlingsplanen mot diskriminering av lhb-personer gikk ut i 2009, har LLH Oslo og Akershus jobbet målrettet med å få på plass en ny og utvidet Handlingsplan. Dette arbeidet førte frem ved årsskifte I løpet av 2013 har vi hatt flere interne arbeidsmøter, sammen med blant annet Skeiv ungdom, Skeiv verden og Helsestasjonen for lhbt-ungdom, for arbeidet med ny handlingsplan. Vi har også startet planleggingsarbeidet sammen med Oslo kommune, og jobber nå med å utarbeidet en Handlingsplan for lhbt-personer som skal dekke en større bredde av seksuelle orienteringer, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk enn den forrige. Vi har også vært en høringsinstans for kommunens arbeid med utviklingen av nettressurs for ansatte i kommunen. 19

20 3.3 Seniormelding Ved siden av arbeidsgruppen for Handlingsplanen har LLH OA også jobbet med likeverdige tjenester i eldreomsorgen, hvor vi har vært representert i referansegruppen for Seniormeldingen: Selvstendig, aktive og trygge eldre i Oslo kommune. 3.4 Aktivitetsgruppetreff 13. november 2013 inviterte LLH OA til aktivitetsgruppetreff, med tema EuroPride2014. LLH OA ønsket å snakke om hvordan aktivitetsgruppene kan/ønsker å kunne bidra til festivalen enda bedre enn tidligere. Hensikten med å samle alle våre 19 aktivitetsgrupper, er også å utveksle erfaringer: Hva engasjerer og motiverer til deltakelse i aktivitetsgruppene, hvordan jobber de ulike gruppene med å holde sine grupper levende og aktive, og hvordan kan gruppene bruke og få hjelp av LLH OA-kontoret i sitt arbeid. 3.4 Inkluderende skole LLH OA og Skeiv Ungdom har gjennomført 17 skolebesøk i 2013, både i Oslo og Akershus. Over 1100 elever har fått besøk av våre samtaleledere. De fleste oppdragene er for skoleklasser ved ungdomskoler og videregående skoler, mens to oppdrag var for konfirmasjonsgrupper. I 2009 var LLH OA med på å lage Skeiv Ungdoms metodemateriale RESTART, et normkritisk metodemateriale som frivillige samtaleledere kan benytte seg av når de er ute på skoleoppdrag. Siden 2010 har vi videreutviklet dette materialet, og har laget eget skolemateriale tilpasset forholdene i Oslo og Akershus. I 2013 fikk Skeiv Ungdom sentralt midler fra staten for å styrke prosjektet og tilstedeværelse ved skoler. Gjennom denne styrkingen har LLH Oslo og Akershus bidratt med sine erfaringer, vært medarrangør på to helgekurs for frivillige. Til tross for at prosjektet RESTART eksisterer, er det ofte ansatte i LLH OA og Skeiv Ungdom som gjennomfører de fleste informasjonsoppdrag på skolene. Vi mener det er en viktig og riktig å bruke ansatte-ressurser på dette, men vi ser også at det går ut over øvrige arbeidsoppgaver. Med et godt fungerende samarbeid og ansatte på skoleprosjekt i Skeiv Ungdom ser vi at vi når langt flere skoler og ønsker å rette en stor takk til Skeiv ungdom for den viktige jobben de har gjort i vår region. Vi har lenge hatt ønsker, også i 2013, om å få på plass en egen skoleinformasjonskoordinator i 100 % stilling ved siden av de øvrige ansatte. Vi mener det er et stort behov for en slik koordinator - en person som kan jobbe med skoleinformasjon på heltid. Når vi vet at homo er blant de mest brukte skjellsordene i skolen, og vi vet at det ofte foregår seksuelt og kjønnet trakassering, er det åpenbart at det trengs et velfungerende informasjonsopplegg i skolene i Oslo og Akershus. For å få til dette er vi avhengig av å ha en person som har skoleinformasjon som eneste arbeidsområdet. LLH OA har i 2012, og igjen i 2013, søkt om støtte fra Oslo kommune til vårt skoleprosjekt. I søknaden argumenterer vi for behovet for en helhetlig satsning på skoleinformasjon innenfor lhbtfeltet. 20

21 3.5 LHBT med innvandrerbakgrunn Et av flere satsningsområder i år har vært lhbt-personer med innvandrerbakgrunn. Sammen med Skeiv Verden har vi holdt foredrag på skoler, skolert tillitsvalgte i begge organisasjoner, gjennomført erfarings- og kunnskapsutveksling, samarbeidet under Pride house for å nevne noe. Flere av styremedlemmene i LLH OA har bidratt og deltatt på Skeiv Verden sine sosiale arrangement. Skeiv Verden er en av de aller viktigste samarbeidspartnerne vi har. Og deres målrettede arbeid for økt åpenhet, trygghet og deltakelse for personer i målgruppen, har vi ønsket å bygge opp under. Vi vet at mange av de tillitsvalgte i Skeiv Verden er utsatt for trakassering og trusler om vold. Vi ser det derfor som en viktig oppgave å støtte og bidra til en stabil drift av organisasjonen. Samarbeidet, som ble initiert i 2011, har også resultert i et samarbeid om skoleprosjektet i Oslo og Akershus. 3.6 HIV Kafé+, for personer som lever med hiv, er et tilbud som i løpet av 2013 har etablert seg i miljøet som et viktig tilbud. Mot slutten av året var det merkbart økende interesse og etterspørsel for Kafé+. Her møtes mennesker som lever med positiv hivstatus, på en trygg, stigma- og fordomsfri arena. Kafe+ er et rusfritt tilbud. Anders Bakken er Primus motor for Kafe+. Takk for innsatsen i 2013, Anders! Foto: Petter Ruud-Johansen. 21

22 Gjennom komiteen for Verdens Aidsdag har LLH OA hatt en aktiv rolle som arrangør og deltaker i den internasjonale Verdensdagen for hiv og aids. Med egen stand, sammen med LLHs sentrale ledd, og gjennom publiserte artikler har organisasjonen hatt en aktiv pådriverrolle for synliggjøring av personer som lever med hiv som gruppe og informasjon rundt temaet. LLH OA har også vært representer i LNUs ungdomsnettverk for hiv og aids. Gjennom ungdomsnettverket har vi bidratt med synlighetskampanjer og jobbet med hiv-bloggen vært med på studietur til Sverige og deltatt på UNAIDS. Nettverket har vist seg å være svært nyttig for å styrke ungdoms sitt bidrag i kampen mot hiv og aids. Vi har også, gjennom nettverket og vårt sentralledd, fulgt opp og gitt innspill på NOUen Kjærlighet og kjøletårn. 3.7 Helsesøsterkonferanse v.2 Med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stod LLH OA bak en konferanse for helsesøstre på Litteraturhuset 11. desember Sammen med Skeiv Verden, Helsestasjonen for lhbt-ungdom, bydel Grunerløkka, og LLHs Rosa Kompetanse ble det arrangert konferanse, hvor alle helsesøstre i Oslo og Akershus var invitert. 26 helsesøstre deltok i 2013, mens det i 2012 deltok 29 stk på tilsvarende arrangement. Arrangementet i 2013 ble gjennomført med restmidler fra en 2012-tildeling, som vi søkte om overføring av. Dermed var det klart for skolering av enda flere helsesøstre i Oslo og Akershus i Hensikten var å gi helsesøstrene kunnskapspåfylling og nye verktøy som er nyttige i samtaler om seksuell helse i møte med lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Totalt 55 helsesøstre i Oslo og Akershus har med det mottatt skikkelig lhbt-skolering i løpet av 2012/ Deltagelse på LLH-arrangement LLH OA har vært representert, enten ved leder Hans Heen Sikkeland eller ved tidligere nestleder, Ranveig Igraine Stava, på LLHs landsstyremøter i LLH OA har også hatt med seg styremedlemmer som observatører, Hedda Marie Westlin og Klaus Bøkmann, på flere av årets landsstyremøter. 3.9 Tran*-samling Prosjektet ble initiert av LLH Oslo og Akershus og sammen med Skeiv ungdom, Transpolitisk utvalg i LLH og Sex og samfunn fikk vi midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til gruppesamtaler og til å avholde et sosialt og praktisk kurs for personer innenfor kjønnsidentitetstematikken (trans*). Helgen ble arrangert av LLH Oslo og Akershus, men tidlig i prosessen fikk vi med oss Stensveen Ressurssenter (ressurssenter for trans*), SB produksjoner og frisør og velværekjeden Adam og Eva. 22

23 13 unge trans*-personer meldte seg på til samlingen, hvor både sosialt samvær, foredrag og gruppearbeid stod på plakaten, og målet var å styrke og gi unge trans*-personer verktøy for å takle hverdagen og forholdet til egen kropp, venner og familie. Skolering av samarbeidspartnere ble igangsatt en måned før selve arrangementet. Sammen med Stensveen skolerte vi foredragsholdere i kjønn/transspørsmål. Det var viktig for oss å få en helg der personene selv sto i sentrum, hvor skjønnhetspresset ikke var å merke, men hvor vi skulle jobbe med de ønskene man selv har og ut fra de forutsetningene som ligger til grunn Lobby, politiske møter og brev LLH OAs politiske arbeid og møter i 2013, har i hovedsak vært fokusert rundt å få til en større menneskerettighetskonferanse (MR-konferanse) under EuroPride 2014, om støtte til dette og om finansieringen av LLH OA i helhet. 1. mars møtte LLH OA byrådsleder Stian Berger Røsland. I møtet tok vi opp driftstøtten til LLH OA, og samarbeid med Skeive dager/oslo Pride om EuroPride august møtte LLH OA Anne Siri Koksrud, byrådssekretær i byrådsavdeling for kultur og næring, om arbeid med handlingsplan, og om MRkonferanse under EuroPride august møtte LLH OA ordfører Fabian Stang og varaordfører Libe Rieber-Mohn, sammen med LLH-sentralt, hvor vi diskuterte MR-konferanse, som Oslo kommune vil støtte og være avsender av under EuroPride Møtene nevnt over ga resultater: 25. september vedtok Oslo bystyret å inviterte sine vennskapsbyer, som St. Petersburg, til å diskutere brudd på menneskerettigheter Faksemile - Gaysir.no under EuroPride I etterkant ble det blant annet skrevet en kronikk av Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder i Oslo bystyre og Ola Kvisgaard (H), fraksjonsleder i Helse- og sosialkomitéen, med tittel Menneskerettighetsbrudd er uakseptabelt, hvor det ble understreket at Oslo SKAL invitere ledelsen i sine samarbeidsbyer til EuroPride i Høsten 2013 formidlet så LLH OA sine innspill til Oslobudsjettet for 2014 i flere møter: 23

24 i deputasjon hos finanskomiteen 28. oktober, i møte med Høyres bystyregruppe 10. oktober, i møte med Arbeiderpartiets bystyregruppe 29. oktober. i møte med Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe.21. oktober i møte med Venstres bystyregruppe, 4. november. Som oppfølging av møtene med de ulike bystyregruppene og deputasjonen hos finanskomiteen, sendte LLH OA 13. desember brev til Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo kommune. Brevet gikk også i kopi til Ordfører Fabian Stang, varaordfører og bystyregruppeleder for Arbeiderpartiet, Libe Rieber-Mohn, byrådsleder Stian Berger Røsland, Høyres bystyregruppeleder, Øystein Sundelin, SVs bystyregruppeleder Marianne Borgen, nestleder i byutviklingskomiteen for Venstre, Espen Ophaug, bystyrerepresentant for Venstre, Julianne Ferskaug, medlem av helse- og sosialkomiteen for Høyre, Ola Kvisgaard, Skolebyråd Anniken Hauglie, finanskomiteens medlemmer og styret i LLH OA. Hensikten med å sende dette brevet var å tydeliggjøre hva LLH OA gjør, hva kommunen forventer av oss og hvilke produkter vi i praksis kan levere i forhold til investeringen i oss (se utdrag): I 2014 er det forventet at vi skal delta i arbeidet med Oslo kommunes nye lhbt-handlingsplan, det er forventet at vi skal delta inn i arbeidet med en større lhtb-politisk konferanse som Oslo kommune inviterer til i forbindelse med EuroPride 2014, det er forventet at vi skal opprettholde vårt arbeid med frivilligheten i vår organisasjon, og for ikke å glemme, at vi hvert år gjør en betydelig jobb inn mot Osloskolen og helseforetakene, gjennom foredragsholding overfor ansatte og elever. I de nå avsluttede budsjettforhandlingene kan vi ikke se noen økonomiske prioriteringer som tilsier at vi skal kunne møte forventningene nevnt over. I brevet stilte vi to spørsmål: Spørsmål 1: Skal driftstøtte til LLH OA videreføres på 2013-nivå med kroner i 2014? Hvis ja, vil vi i praksis ikke ha noe igjen til ansatte og andre ressurser som kan innrettes i arbeidet som er forventet av oss. Og hvis ja, er dette i så fall i tråd med Oslos ambisjoner om å gjøre byen til OXLO, også på lhbt-feltet? Spørsmål 2: Vi ber også om en avklaring fra byråden jamfør finanskomiteens henstilling i det nå vedtatte Oslobudsjettet for 2014, hvor det heter Byrådet bes evaluere Enhet for mangfold og integrering og tilskuddene tildelt gjennom EMI. Hvilke konsekvenser får dette for oss, og hvordan blir prosessen for tildeling av midler når saken(e) nå ligger på Byrådets bord? Ved årets slutt hadde LLH OA ikke mottatt svar på vår henvendelse til Hallstein Bjercke. 4. Økonomi LLH OA har godt fungerende økonomirutiner og månedlig føring av regnskap hos regnskapsfører Knut Sverre Bjørndalen Røang. Statsautorisert revisor, Astrid Golf, står for den årlige revisjonen. Årets regnskap viser at totale inntekter var på , men totale utgifter ble Av disse inntektene kan vi nevne: Pride house: Akershus: Oslo:

25 Kontingentinntekter For flere detaljer og utgiftsposter kan du motta årsregnskap ved å sende en e-post til Vi er svært takknemlige for støtten vi mottar fra Akershus fylke. Grunnet denne bevilgningen kan organisasjonen driftes med et svært høyt aktivitetsnivå og med et økt fokus på Akershus. Akershus fylke har gitt et stabilt og godt økonomisk bidrag gjennom en årrekke og samarbeidet med fylket fungerer svært godt. Som organisasjon er vi avhengige av slik forutsigbarhet og fruktbart samarbeid. 5. Informasjon 5.1 Medlemsposten Medlemsposten ved navn «LLH O&A» ble utgitt to ganger i I medlemspost nummer én 2013 ble det innkalt til LLH OAs årsmøte, aktivitetsgruppenes aktiviteter ble listet opp, og medlemmene fikk siste nytt om Skeive dager og Pride house. I medlemspost nummer to 2013 var fokuset på alt program under Skeive dager, inkludert Pride house (10 dager 150 innmeldte arrangement). Vi mener medlemsposten er en viktig informasjonskanal ut mot medlemmene. Medlemsposten er et håndfast produkt medlemmene får tilbake for å betale kontingenten sin, og det er en informasjonskanal som når ut til alle medlemmene våre med informasjon fra styret, fra aktivitetsgruppene og ikke minst om arrangementene Skeive dager og Pride house. Vi ønsker med medlemsposten å vise bredden i våre aktiviteter, og vise medlemmene at organisasjonen de er med i utretter mye. Vi tror medlemsposten kan styrke medlemmenes eierskap til organisasjonen, og motivere medlemmene til å fornye kontingenten. 25

26 5.2 Hjemmesidene Aktiviteten på LLH OAs hjemmeside er høy. Her publiserer vi saker og artikler om våre undergrupper, vi bruker nettsidene til å spre informasjon om prosjektene vi driver, aktivitetsgruppenes aktiviteter og til å publisere pressemeldinger. 5.3 Medier/sosiale medier LLH OA har skrevet kronikker, skeive refleksjoner, kommet på i både lhbt-media og riksmedia i løpet av På facebook stiger antallet følgere relativt jevnt hvert år, mens antallet følgere på twitterkontoen løftet seg betraktelig fra 2012 til Facebook Twitter Skeiv seminarrekke Skeiv seminarrekke er, som navnet tilsier, seminarer i rekke, med skeiv tematikk. LLH Oslo og Akershus er initiativtaker til seminarrekken, og målet er å skape engasjement og løfte viktige temaer i offentligheten. I 2013 har vi arrangert fem seminarer, med en rekke ulike samarbeidspartnere; Skeivt Studentforum, LLHs internasjonale avdeling, Fellesrådet for Afrika, filmfestivalen Human Rights Human Wrongs, Skeiv Ungdom, SAIH, All Out, Enhet for Mangford og Integrering, Skeiv Verden og Amnesty Norge. 5. februar ble det invitert til seminaret «Hvordan stoppe anti-homoloven i Uganda?» på Litteraturhuset, og til samtale med Gerald Ssentongo fra Sexual Minorities Uganda. 26

27 Innledere var Gerald Ssentongo, Sexual Minorities Uganda Annika Wattne Rodriguez, Internasjonal rådgiver for Øst-Afrika, LLH Samuel Makokha, Ugandaforeningen i Norge Kjersti Augland, Programmrådgiver for sørlige Afrika, SAIH. Debattleder var Ida Irene Bergstrøm, Journalist i tidsskriftet Fett. 13. februar arrangerte vi debatten «Et klikk unna revolusjonen?» på Litteraturhuset. Vi spurte: Hva er god, og hva er dårlig nettaktivisme? Hvor mye forarbeid bør det ligge bak et klikk for at det skal fungere som tenkt? Hva er god kildekritikk på nett? Kan vi ta oss tid til å være grundige når alt skal gå så fort, og hvor tabloid kan vi være når vi skal forandre verden? I panelet satt Guillaume Bonnet fra All Out, Marna Eide, internasjonal rådgiver i LLH, Anja Bakken Riise, leder av SAIH, Åshild Marie Vige, leder i Skeiv Ungdom. Debatten ble ledet av Ida Irene Bergstrøm, journalist i Fett. 25. april arrangerte vi debatten «Surrogati en etisk unnfangelsesmetode?» på Litteraturhuset. Surrogati reiser mange vanskelige moralske, etiske og rettslige spørsmål. Flere av disse ble stilt og diskutert på Litteraturhuset. Fra seminaret «Propagandalov og menneskerettighetsbrudd, hva er situasjonen i Russland? 18. september Foto: Petter Ruud-Johansen. 27

28 I panelet satt Daniel Mekki, leder i LLH Bergen og Hordaland, Mala Wang-Naveen, forfatter av boken Den globale Baby, Malin Lenita Vik, redaktør for maddam.no og spaltist i Klassekampen og Kristin Engh Førde, stipendiat ved avdeling for samfunnsmedisin, UiO. 22. mai arrangerte vi seminaret «Homofile i religiøse miljøer - homofil imam møter homofil prest» Sammen med Enhet for mangfold og integrering (EMI), Skeiv verden, Skeiv ungdom og LLH OA inviterte man til Skeiv seminarrekke i bydelshuset i Markveien 57 for å møte Imam Daayiee Abdullah og presten Jan Bjarne Sødal til samtale om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i religiøse miljøer. 18. september arrangerte vi så seminaret «Propagandalov og menneskerettighetsbrudd, hva er situasjonen i Russland?» på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo. I panelet satt LLH-er og Russlandkjenner Jan Wesenberg, LLH-leder Bård Nylund, Amnesty Norges politisk rådgiver, Patricia Kaatee, avtroppende Stortingsrepresentant og FNs lhbt-rapportør Håkon Haugli, den Russiskefødte journalisten Natasha Sofiskaia og Idrettsforbundets rådgiver på seksuell orientering og inkludering Håvard Øvregård. Etter seminaret ble det avholdt solidaritetsaksjon utenfor Stortinget. Her ble det tent lys og holdt appeller med budskap: #404.children Дети-404. ЛГБТ подростки. Мы есть We stand with you! Love whomever you want to love! Мы с вами! Любите того, кого любите! Om lag 50 personer deltok på solidaritetsaksjonen utenfor Stortinget 18. september Foto: Petter Ruud-Johansen. 28

Organisering av Oslo Pride AS

Organisering av Oslo Pride AS Organisering av Oslo Pride AS OPAS-utvalget 2013 Rapport fra utvalget som ble nedsatt av LLH Oslo og Akershus årsmøte I 2013 for å utrede organiseringen av Oslo Pride AS LLH Oslo og Akershus Vedlegg: Forslag

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Styret foreslår følgende dagsorden for årsmøtet Sak 1, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.1. Styret foreslår at innkalling godkjennes Godkjennes 1.2. Styret foreslår

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011 Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn Velkommen Kjære seminardeltaker! Velkommen til en forhåpentligvis spennende helg sammen

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - avdeling Oslo og Akershus Året 2011 har stått i samarbeidets tegn for LLH Oslo og Akershus (LLH OA). Vi har

Detaljer

NYHETSBREV NR 2-2015

NYHETSBREV NR 2-2015 NYHETSBREV NR 2-2015 Kjære medlem Hilsen fra leder Ole- Marius Johnsen LLH Troms tar snart sommerferie. Styret har sett tilbake på en vår som har krevd mye arbeid, men har også vært en tid vi har lært

Detaljer

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INTRODUKSJON I SEKS MODULER Guiden skal bidra til at ledere og ansatte i kommunen kjenner til målene for arbeidet med likeverdige kommunale tjenester, 6 (+1) moduler om

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland.

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Referat fra styremøte i LLH mandag 10. sept 2012 Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Til stede

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 Tid: Mandag 31. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Stian Brønmo, Kim Lohne, Lene Franco-Steimler, Ann Elisabeth Tveit,

Detaljer

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold 2017-2021 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220317 sak 76-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar «Regnbuebyen Bergen Plan for

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg Skeiv i Helse-Norge ved Annette Solberg Kartlegging av: møteplasser og helsetilbud for skeive i Innlandet kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos ansatte innen psykisk

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Styreseminar Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Styreseminar Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 06. 07.17 Volum 1, Utgave 2 Fra Styret Assalamualeykum. Som nytt Styret 2017-2019 er det gledelig for oss å videreføre kommunikasjonsarbeidet det interim styret (10.2016-03.2017)

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

LHBT: Status 2013 Program

LHBT: Status 2013 Program LHBT: Status 2013 Program Vil du vite mer om levekår, diskriminering og inkludering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner? På «LHBT: Status 2013» kan du oppdatere deg på den nyeste forskningen,

Detaljer

Årsmelding. IVK Norge. - norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon

Årsmelding. IVK Norge. - norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon Årsmelding IVK Norge - norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon 2013 Styrets sammensetning 1 Leder: Bjarte Bjørsvik, siste gang valgt for to år 15. mai 2012 Kasserer: Ida Rump, siste gang valgt for to år

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober. Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI

OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober. Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI OXLO-UKA Kristiansand 27. oktober Channeh Maram Joof & Margrethe Siem Enhet for mangfold og integrering EMI Enhet for mangfold og integrering (EMI) skal bidra til å gjøre OXLO kjent for byens befolkning

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Tirsdag 28. februar Klokken 18:00-21:00. FRI OAs lokaler Tollbugata 24.

Tirsdag 28. februar Klokken 18:00-21:00. FRI OAs lokaler Tollbugata 24. Tirsdag 28. februar 2017. Klokken 18:00-21:00. FRI OAs lokaler Tollbugata 24. Vi ønsker dere med dette velkommen til årsmøtet i FRI Oslo og Akershus. Her er endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer