Norsk Forfattersentrum 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Forfattersentrum 2005"

Transkript

1 Norsk Forfattersentrum 2005 Mange års røynsle har vist at dei beste til å formidle bøkene og inspirere barn til både lesing og skriving er forfattarane sjølve. ( Skolenettet.no) 1. En ledende aktør Norsk Forfattersentrum er en ledende aktør i litteraturformidlingen i Norge. Det ble i 2005 formidlet over 6000 oppdrag til 500 forfattere for nærmere 12 millioner kr i honorar. Virksomhetens omfang, målt i honorarformidling, er mer enn fordoblet de siste fem årene (+ 138%). Veksten skyldes for en stor del Den kulturelle skolesekken (DKS), som etter hvert skal forsyne alle norske skolebarn med besøk av en forfatter. Det betyr at formidlingen øker mest i grunnskolen. Samtidig er Forfattersenteret til stede på de aller fleste arenaer, iblant som hovedarrangør, oftere som en medvirkende hånd bak møter mellom forfatter og publikum. Det arrangeres skrivekurs for innsatte og langtidspasienter, bibliotekbesøk i Longyearbyen, diktlesning på trikken, litterære vindusutstillinger i tomme forretningslokaler i tillegg til innarbeidede arrangementer som litteraturkafeer, bokdager og forfatterslepp. 2. Styre og foreningsdrift Norsk Forfattersentrum er organisert som en forening for skjønnlitterære forfattere med årsmøtet som øverste organ og et årsmøtevalgt flertall i styret. Foreningsdriften, dvs kostnadene til årsmøtet, styret, arbeidsutvalgene og medlemsmøtene, utgjør 1,6% av omsetningen i 2005 (mot 4% i 2001). 2.1 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt i Oslo 15. april med ca 65 medlemmer til stede i tillegg til styret og ansatte. Årsmeldingen ble godkjent etter en del diskusjon om det nordiske samarbeidsprosjektet Nettverk Levende Nordisk Litteratur, som endte med et betydelig underskudd. Et forslag fra styret om å reservere inntil 25% av Medlemsfondet til utvikling av formidlingsproduksjoner ble diskutert og deretter trukket. Styrets langtidsvisjon Horisont 2015 ble diskutert og tatt til etterretning. Lovbestemmelsen om at administrasjonen til enhver tid skal ha en forfatterkonsulent ( 9), ble kosmetisk endret slik at stillingsbenevnelsen går ut av bruk. 2.2 Horisont 2015 Tiårsvisjonen som styret la fram i 2005, har som overordnet mål at NF skal være den ledende aktøren i forfatterformidling i det norske markedet. Det pekes ut fem satsningsområder: Skoleverket, næringslivet, egne arrangement, kurs og seminarvirksomhet, kulturpolitikk. Man går inn for å beholde dagens organisasjonsform der forfatterne selv eier sin formidlingssentral Strategisk plan På grunnlag av tiårsvisjonen er det utarbeidet en strategisk plan Planen slår fast at det er et mål at oppdragsmengden skal øke og fordeles på flest mulig av medlemmene. Planen går inn for økt satsing på produksjonsutvikling og kompetansehevende medlemspleie, men innvarsler ellers ingen kursendring. 2.3 Styret Etter årsmøtet har styret hatt denne sammensetningen: Valgt av årsmøtet: Styreleder: Jan Christopher Næss Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Line Baugstø Gerd Brantenberg Olaug Nilssen Steffen Sørum Selma Lønning Aarø Sidsel Mørck Valgt av de ansatte: Håkon Eikanger Anne Kristin Stenersen, vararepresentant Fra Landslaget for norskundervisning (LNU): 1

2 Elisabeth Ringdal (til mars; deretter vakant) Fra ABM utvikling: Liv Beathe Bråthen (til oktober, deretter:) Åse Kristine Tveit Styret i LNU besluttet i mars av praktiske grunner å trekke sin representant ut av NFs styre. Da lovens 6 pålegger styret å ha en representant for undervisningssektoren, har man tilbudt en styreplass til Utdanningsdirektoratet, som imidlertid avviste takket nei på prinsippielt grunnlag. En henvendelse til Utdanningsforbundet er blitt stående ubesvart. Styret vil derfor fremme forslag om lovendring for årsmøtet 2006, samtidig med at man fortsetter letingen etter en egnet institusjon. Styret har hatt 9 ordinære møter i kalenderåret og har behandlet 87 saker. Vararepresentantene har ikke vært innkalt. Det ble avholdt et styrekurs i april og et seminar for styre og ansatte i februar. Styret har holdt seg løpende orientert om utviklingen i oppdragsmengden og økonomien. Styret har behandlet 62 søknader om medlemskap og innvotert 53 nye medlemmer. For øvrig har styret gjort vedtak i bl.a følgende saker: vedtatt å redusere subsidiering av oppdrag fastsatt lønn til daglig leder nedsatt et honorarutvalg for å foreta en oppdatering av honorarsystemet igangsatt prosess for fornyelse av organisasjonens logo og grafiske profil vedtatt tiårsvisjonen Horisont 2015 og strategisk treårsplan vedtatt å opprette en prosjektstilling for å utrede mulighetene for et senter for litterære formidlingsproduksjoner holdt seg løpende orientert om ny innkjøpsordning for litterært verdifull sakprosa godkjent anskaffelsen av det nettbaserte turnéverktøyet ksys ansatt forfatter i deltidsstilling som konsulent 2.4 Medlemsfondet Fondsstyret har bestått av Øistein Hølleland, Rønnaug Kleiva og Gerd Brantenberg, med Ingeborg Arvola som vara og Gro Kjernli som sekretær. Fondet er i regnskapsåret blitt tilført kr (kontingent og formidlingsavgift) og har delt ut kr til ulike prosjekter. Fondet skal til enhver tid ha en reserve på kr til disposisjon for årsmøtet. Fondsstyret leverer egen rapport for styreperioden. 2.5 Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Steffen Sørum (styrets rep.), Helga Gunerius Eriksen, Thor Sørheim og Sverre Henmo. 2.6 Arbeidsutvalg (AU) Hvert avdelingskontor har et arbeidsutvalg sammensatt av 3 4 aktive medlemmer som bidrar med råd, innspill og assistanse for de ansatte, bl.a ved planlegging og avvikling av arrangementer. Ordningen er ikke nedfelt i lovene og er tilpasset forholdene i hver enkelt region. AU ved NF Vest er også ansvarlig for valg av festspilldikter. 2.7 Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 973 medlemmer, en tilvekst på 35. Det ble innvotert 53 nye medlemmer, og 2 tidligere medlemmer ble gjeninnmeldt: Jamal Al Saaty Kyrre Andreassen Elisabeth Armand Heine T. Bakkeid Ingvild Bjerkeland Taran L. Bjørnstad Hans Petter Blad Christian Bråtebekken Morten Claussen Laura Djupvik Gilles Dossou Gouin Edvard Eikill Gunnar Gjengset Tone Grøver Mette Hjelmark Heidi Hjorteland Erik Honoré Khalid Hussain Kristian Hæggernes Kjell Høibraaten Eldrid Johansen Bjørn Johnsen Easterine Kire Arnfinn Kolerud Trond K.O. Kristoffersen Ole Idar Kvelvane Arild Landa Lisa Ch. B. Lie Stein Morten Lier Ruth Lillegraven Agnar Lirhus Jon O. Lorentzen Janne Camilla Lyster 2

3 Reidun Mellem Sveinung Mikkelsen Gabriel M. V. Moro Tove Myhre Ole Asbjørn Ness Elsa N.H. Nydal Tore Oksholen Lars Chr. Olaussen Maria Parr Roger Pihl Anette Riise Hanssen Kristin Sandberg Lars Ove Seljestad Simen Svale Skogsrud Yngve Skomsvoll Linn Sunne Enes Topalovic Roy G. Tveit Gudmund Vindland Thomas Winje Øijord Vemund Solheim Ådland Ragnar Aalbu 2.8 Medlemsmøter Samarbeidet med skribentorganisasjonene NFF, DnF og NBU om felles medlemsmøter, såkalte sjangermøter, ble avviklet etter vårsemesteret. Siden har det ikke vært avholdt medlemsmøter i Oslo. På Vestlandet ble det avholdt 12 medlemsmøter og 2 sammenkomster for medlemmene; 7 i Bergen og 5 i Stavanger. NF Midt Norge har avholdt ett faglig medlemsmøte og flere uformelle treff, bl.a hagefest i Adrianstua, sosialt treff i forbindelse med bokdagen i Ålesund og julegløgg på kontoret. I Nord Norge ble det holdt ett medlemsmøte i Bodø i februar og noen uformelle treff i årets løp Forfatterforum Rogaland Forumet (FFR) er et nettverk for forfattere i Rogaland med uformell organisatorisk tilknytning til Norsk Forfattersentrum. FFR har kontor og møterom i kulturhuset TOU Scene, pusset opp på dugnad og med kommunal og fylkeskommunal husleiestøtte. 2.9 Kurs for medlemmer Presentasjonskurs for medlemmer i Midt Norge ble planlagt i oktober, men avlyst pga manglende påmelding. Det ble senere på høsten arrangert et heldags presentasjonskurs i Oslo, der 14 medlemmer fra hele landet deltok. Kurset ble betalt med DKS midler fra Administrasjon 3.1 Ansatte Ved årsskiftet hadde Norsk Forfattersentrum 9 ansatte i til sammen 8 hele stillinger, én 50% prosjektstilling og to konsulenter engasjert på timebasis. Mangeårig medarbeider, assisterende leder Unni Behrens gikk av med pensjon i juli og ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste. Hun viderefører sitt engasjement i Norsk Forfattersentrum som konsulent på deltid med særlig ansvar for DKS i Oslo. Det var 324 søkere til stillingen som formidlingskonsulent, som ble utlyst i oktober. Hanne Bru Gabrielsen begynte i 60% stilling i januar Det var 7 medlemmer som søkte på stillingen som konsulent etter Harald Simonnæs, som slutter februar mars 2006 etter utløpt åremål. Den nyansatte heter Eirik Ingebrigtsen. Thor Sørheim koordinerer formidlingsarbeidet i Skedsmo kommune så lenge prosjektet varer (se avsn ). Ved Tromsø kontoret fungerte Trine Kleven som vikar for Aslaug Eidsvik og ble deretter engasjert til å utrede behov og muligheter for opprettelse av et produksjonsutviklingsmiljø i NFs regi. Prosjektstillingen er delfinansiert av NBU. Aslaug Eidsvik var tilbake i 50% stilling fra november og delte stillingen med Trine Kleven ut året. Administrasjonen i Oslo: Daglig leder: Tom Lotherington Konsulent, deltid: Unni Behrens Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger Forfatteransatt: Harald Simonnæs Sekretær: Gro Kjernli Konsulent, deltid, Skedsmo prosjektet: Thor Sørheim 3

4 NF Vestlandet: Avdelingsleder: Sissel Kristensen Kontormedarbeider: Pia Ibsen (50% stilling) NF Midt Norge Avdelingsleder: Tora Seljebø Kontormedarbeider: Anne Kristin Stenersen (50% stilling) NF Nord Norge Avdelingsleder: Aslaug A. Eidsvik (i permisjon til oktober) Vikar (ut oktober): Trine Kleven Prosjektstilling (50%, fra november): Trine Kleven 3.2 Administrativt arbeid Budsjett og strategiseminar for styret og ansatte ble holdt på Voksenåsen i februar. På programmet sto en gjennomgang av organisasjonens forbedringspotensial, planlegging av arbeidsåret og alminnelig erfarings og meningsutveksling. Widar Aspeli fra Turnéorganisasjon for Hedmark bidro med inspirerende innspill om behov for produksjonsutvikling til Den kulturelle skolesekken. Lønnsforhandlingene ble ført lokalt mellom tillitsvalgt Sissel Kristensen og daglig leder, supplert av styreleder. Medarbeiderkonferansen i august er blitt en årlig foreteelse. Daglig leder har fortsatt som styremedlem i Foreningen!les. De ansatte har jevnlig deltatt på kulturtorg, møter og konferanser om litteraturformidling. Daglig leder deltar i samtalene i Riksforum, der kolleger fra Rikskonsertene, Nasjonalmuseet, Norsk Scenekunstbruk, Filminstituttet og Norsk Form diskuterer felles utfordringer, særlig innenfor Den kulturelle skolesekken. En representant fra sekretariatet for DKS er ofte til stede på møtene. Administrasjonskostnadene inkl. lønninger og drift av lokaler utgjør en stadig synkende andel av de totale kostnadene. Fra 38% i 2001 er andelen redusert til 24% i Antall årsverk er praktisk talt uendret i samme periode. Tallene illustrerer et lenge følt behov for utvidelse av staben. 3.3 Nettsteder Nyttig informasjon om organisasjonen og virksomheten publiseres og vedlikeholdes på Herfra er det linker til forfatterkatalogen Nettkatalogen inneholder medlemmenes bibliografi og oversikt over tilbud og målgrupper. Et samarbeidsprosjekt med ABM utvikling om å legge forfatterkatalogen under kulturnett.no, har vist seg vanskelig å gjennomføre. NF Midt Norge er partner i presentasjonen av trøndelagsforfatterne på 3.4 Nyhetsbrev Det elektroniske nyhetsbrevet sendes ut hver annen måned til medlemmer med epost (ca 650) og andre interesserte (ca 170 abonnenter). 3.5 Kompetansesenter NFs ansatte har unik kompetanse på forfatterstanden i Norge og god kjennskap til bokbransjen og det litterære liv. Mange henvender seg til kontorene for opplysninger, råd og veiledning innen fagfeltet. 4 Økonomien Tilskuddet fra Staten utgjør fortsatt det uunnværlige fundamentet i Forfattersenterets økonomi. Tilskuddet beløp seg til , noe som utgjør 32% av de samlede inntektene (mot 51% i 2001). Dette beløpet dekker driftskostnadene og til en viss grad subsidieringen av oppdrag. Takket være statsstøtten er formidlingstjenesten gratis for brukerne. Avdelingskontoret for Midt Norge mottar driftsstøtte fra fylkeskommunene og vertskommunen Trondheim. Avdelingskontoret for Vestlandet mottar betydelige prosjektmidler fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. 4

5 NF har også mottatt verdifulle tilskudd til prosjekter og arrangementer fra Institusjonen Fritt Ord, Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, fylkeskommuner, kommuner og forlag. Medlemskontingenten føres som inntekt i regnskapet, men går i sin helhet til Medlemsfondet. Oppdragsgivernes betaling for oppdrag utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. Av denne inntekten går 2,5% til Medlemsfondet. Resten av inntekten går direkte tilbake til forfatterne i form av honorar og dekning av reisekostnader. Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen. Det viser et overskudd på ca , som delvis oppveier fjorårets underskudd. Kostnadene fordeler seg som i tabellen (med prosentvis fordeling for 2001 til sammenligning): Administrasjon ,4% 38% Foreningsdrift ,6% 4% Medlemsfondet % 2% Formidlingsvirksomhet % 56% Sum kostnader % 100% 4.1 Statistikk siste 5 år Økning Medlemstall % Antall oppdrag % Honorar % Inntekter % Statstilskudd % Prisstigning i perioden: 5,9% (KPI) 4.2 Subsidiering av honorar Subsidiering av honorar er en form for arrangørstøtte som er innarbeidet praksis i Norsk Forfattersentrum fra starten av. Det medfører negativ inntjening, slik at økonomien svekkes når omsetningen øker. Dette paradokset gjør det vanskelig å unngå underskudd i gode tider. Økte offentlige tilskudd kunne vært en løsning, men dette har det vist seg vanskelig å oppnå forståelse for hos bevilgende myndigheter. I stedet har NF vært nødt til å kutte ned på subsidieringen. Fylkesbibliotekene og andre som organiserer forfatterturneer på fylkesnivå, ble varslet om dette nødvendige sparetiltaket i mars. For høstens turneer ble det inngått avtaler om overgangsordninger. Den største aktøren på markedet Oppland fylkeskommune gikk i november ut med tilbud til enkelte forfattere om et honorar ca 30% under den normalt praktiserte dagsatsen. Forfattersenterets administrasjon fant det nødvendig å advare medlemmene mot å akseptere dette tilbudet. Medlemmenes lojalitet styrket vår posisjon i de påfølgende forhandlingene, som førte til en levelig, midlertidig ordning. Dialogen med de fylkeskommunale aktørene er siden blitt styrket. 5 Virksomheten 5.1 Den kulturelle skolesekken (DKS) Den sterke veksten i formidlingen de siste årene skyldes hovedsakelig utviklingen av Den kulturelle skolesekken. Den uoffisielle målsetningen er at alle skolebarn skal møte en forfatter minst tre ganger i løpet av den tiårige skolegangen. I enkelte fylker er dette målet godt og vel nådd. Fra fylke til fylke er det store kvantitative forskjeller i utviklingen av litteraturformidlingen i grunnskolen. Norsk Forfattersentrum er også i ulik grad involvert i turnélegging og kvalitetssikring av tilbudene. 5

6 Antall oppdrag i grunnskolen har økt med 22% fra foregående år. Anslagsvis 6800 klasser fikk besøk av en forfatter, dvs elever, eller rundt 25%. NF subsidierte grunnskoleoppdragene med kr (mot i 2004). NF mottar ikke egne midler til DKS formål. DKS er en stor dugnad som NF deltar i på flere måter, ikke minst med subsidier, men også med arbeid og bruk av andre ressurser. NF ønsker å bidra med sine erfaringer til evalueringen av DKS, som skal foretas i første halvår Turneer i grunnskolen Ungdomsskolen i Oslo Denne tradisjonsrike turneen har fått et løft med DKS midlene og går nå til samtlige niendeklasser i Oslo. Over 160 klasser fikk besøk i en dobbelttime høsten Forfatterne presenteres av NF, som også står for avvikling av turneen. Undervisningsetaten finansierer turneen med DKS midler. Vestlandet Det ble kjørt 8 omfattende turneer i Rogaland i regi av fylkeskommunen/fylkesbiblioteket. Hordaland fylkesbibliotek har arrangert 3 mellomstore turneer, mens Sogn og Fjordane hadde 8. Midt Norge I alt 21 forfattere var på omfattende turneer i de tre midt norske fylkene. NF Midt Norge var ansvarlig for turnéleggingen i de fleste tilfellene. Nord Norge Sju forfattere deltok på i alt 10 turneer i de tre nordligste fylkene. Andre turneer i grunnskolen På landsbasis er aktiviteten størst i Hedmark og Oppland, uansett elevtall. Stadig flere fylker organiserer sin egen turnévirksomhet etter mønster av Turnéorganisasjon for Hedmark. NFs rolle begrenser seg da til formidling av honorar (og forskudd) til forfatterne. Det legges vekt på rask og effektiv utbetaling. Tross forsøk på innstramning subsidierte NF disse turneene med kr, en økning på 22% Enkeltoppdrag i skoleverket Antall timer i skolen utenom turneer og skrivekurs (2870) er på samme nivå som Lesestimulerende prosjekter I Oslo er lese og skrivestimulerende prosjekter blitt en del av DKS tilbudet til mellomtrinnet. Det ble gjennomført 10 prosjekter à 6 dobbelttimer i 2005, helfinansiert av Utdanningsetaten. I Hordaland gjennomførte Rolf Enger en rekke kurs på yrkesfaglige skoler i samarbeid med fylkesbiblioteket Den gode forteljinga fleire bokelskarar Det norske Samlaget står bak dette pilotprosjektet til fremme av nynorsk samtidslitteratur med støtte fra DKS og Gi rom for lesing. Prosjektet startet opp i 2004 og ble videreført til Norsk Forfattersentrum ble konsultert i planleggingsfasen og påtok seg senere formidlingen av oppgjør til forfatterne. Sju forfattere og flere illustratører har vært engasjert i en eller to klasser på mellomtrinnet med 6 besøk i hver klasse. 5.2 Gi rom for lesing videregående skoler Denne statlige tiltaksplanen for stimulering av leselyst og leseferdighet slår fast at forfatterbesøk kan være nyttig: Møte med forfattere har vist seg å være vellykket som formidlingstiltak. I motsetning til Den kulturelle skolesekken omfatter tiltaksplanen også videregående skole. Det er likevel ingen økning å spore på dette feltet i Utenom turneer er det formidlet 180 oppdrag til 63 videregående skoler Skedsmo kommune I Akershus er satsingen på Gi rom for lesing konsentrert om et pilotprosjekt i Skedsmo kommune, som igjen har valgt å satse spesielt på to skoler i kommunen. NF disponerte kr til forfatterbesøk og skrivekurs. 15 forfattere gjennomførte 163 oppdrag i løpet av året. Thor Sørheim var 6

7 engasjert som leder for forfatterformidlingen. Prosjektet videreføres i 2006 og skal gjøres til gjenstand for profesjonell evaluering. 5.3 Formidling til formidlere Under Marked for Scenekunst i Sandefjord i juni ble det arrangert et seminar om forfattere som formidlere. To forfattere, en pedagog og daglig leder deltok. Under Bjørnsonfestivalen i Molde bidro 6 forfattere i et ettermiddagsseminar for lærere og andre formidlere. Seminaret var arrangert av NF Midt Norge. I forbindelse med turneen i ungdomsskolen i Oslo ble lærerne invitert på sammenkomst med turnéforfatterne i Forfatternes hus. Sammenkomsten skal virke motiverende for begge parter. 5.4 Turné i vg skole NFs egne turneer i videregående gikk i seks fylker. Fylkeskommunene bidro med tilskudd på til sammen De seks forfatterne gjennomførte 90 oppdrag, hovedsakelig i form av dobbelttimer i klasserom. NF satset kr på disse turneene, bl.a for å opprettholde et jobbtilbud for voksenbokforfattere. 5.5 Møllebyen skriveforum Kursvirksomheten i Møllebyen i Moss, som drives av Hanne Bramness og Atle Næss, har ligget stille i Nytt halvårskurs starter opp i vårsemesteret Norsk Forfattersentrum er forretningsfører for prosjektet, som har mottatt støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og Medlemsfondet, i tillegg til sponsing i form av gunstige betingelser fra Mossemøllene as. 5.6 Litterære arrangementer Bokbransjen Forlagene yter viktig bistand til bokdagene, Forfattersleppet, De litterære festspill, Litterær kro, Litteraten, Litterær scene i Oslo og flere andre arrangementer. Enkelte bokhandlere og forlag driver aktiv formidling av forfatterbesøk bl.a til skoler. På den annen side er det fjernt for mange i bransjen å tenke på honorar i forbindelse med forfatterens presentasjon av egen bok. Her registrerer vi en interessemotsetning som ikke lar seg forhandle bort. Problemet vanskeliggjøres av at det hersker uenighet i forfatterstanden om hvor grensen går mellom gratis boklansering og opptreden som bør honoreres. Litteraturuka i Vestfold er i stor grad basert på gratisoppdrag, betraktet som boklanseringer. Forfatterne engasjeres via sine respektive forlag på initativ fra Norli i Tønsberg Festivaler Det ble formidlet honorar til 41 forfattere på Norsk litteraturfestival (Sigrid Undset dagene) på Lillehammer og 25 på Bjørnsonfestivalen i Molde. Litteraturuka på Sting i Stavanger sysselsatte 29, og på Kapittel 05 deltok 8 (norske) forfattere. De fire festivalene ble subsidiert med til sammen kr Forfattersleppet Forfattersleppet i Bergen er blant landets største litteraturfestivaler. Nærmere 80 forfattere opptrådte en eller flere ganger i løpet av to uker i november. Utenom administrasjon og annen gratis innsats har arrangementet et budsjett på , som dekkes av tilskudd og støtte fra bl.a Bergen kommune, Norli, Bergens Tidende, Norsk kulturråd, Fritt Ord, Sparebanken Vest og ikke minst forlagene. Norli inviterte dessuten vestlandsforfatterne på sammenkomst med tapas i forbindelse med Forfattersleppet BergArt Audiatur Internasjonal poesifestival NF Vest er én av åtte partnere i den tverrkunstneriske festivalen BergArt, som i år fikk form av internasjonal poesifestival med BIT Teatergarasjen som hovedarena. Festivalen har et budsjett på kr og mottar støtte fra en rekke private og offentlige instanser, så som Bergen kommune, Fritt Ord, Norli og Norsk kulturråd i tillegg til flere forlag og utenlandske ambassader. 16 norske poeter og andre kulturpersonligheter var engasjert på festivalen sammen med flere utenlandske. 7

8 5.6.5 Trondheim litteraturfestival Festivalen ble arrangert for annen gang i april med 14 arrangementer over fire dager på ulike arenaer. NF Midt Norge, utvidet med en tomanns arbeidsgruppe (Marte Huke, Arild Vange), er arrangør og mottar støtte fra mange hold, bl.a Trondheim kommune, Sør Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Goethe instituttet og Fritt Ord. 19 forfattere fra fjern og nær deltok på arrangementene Oslo Poesifestival Nærmere 40 lyrikere fra inn og utland leste opp på forskjellige arenaer i Oslo sentrum i august. Festivalen ble arrangert av en håndfull litteraturkyndige privatpersoner med økonomisk støtte fra mange hold, bl.a Norsk kulturråd, Fritt Ord, Nordbok, Oslo kommune og de norske forlagene. NF førte regnskap for festivalen og deltok i programarbeidet Ordkalotten NF er representert i styret for Tromsø internasjonale litteraturfestival Ordkalotten. Under årets festival opptrådte fjorten forfattere med forestillinger og opplesninger for barn og voksne samt besøk i flere skoleklasser Bokdagene De desentraliserte bokdagene er årvisse arrangementer i Norsk Forfattersentrums regi. I Nord Norge og Midt Norge blir alle forfattere med ny bok av året invitert til å presentere boka for publikum med opplesning av korte utdrag. For Vestlandet har Forfattersleppet overtatt bokdagens funksjon, mens arrangementene i Oslo og omegn presenterer mindre utvalg av bokhøsten. Bokdagen i Nord Norge ble avholdt i Bodø under festivalen Mørke Nu der 8 nordnorske forfattere leste fra årets bøker på 4 forskjellige arenaer, med god oppslutning fra publikum. I Midt Norge deltok 9 forfattere på Bokdagen, som ble lagt til Ålesund kunstforening. Bærum bibliotek på Bekkestua arrangerte sin årlige bokdag med 6 forfattere rekruttert fra nærområdet. Norsk Forfattersentrum er medarrangør og mottar honorarstøtte fra forlagene De litterære festspill NF Vest velger og presenterer festspilldikteren i forbindelse med festspillene i Bergen. Årets dikter var Jon Fosse, hvis forfatterskap ble belyst fra ulike vinkler i løpet av to kvelder og en ettermiddag. Arrangementet nyter godt av interesse fra media og publikum og fikk heldekkende støtte fra Norsk kulturråd, Det norske samlaget, Norli, Bergen kommune, Fritt Ord og Neptun hotell Litteraten i Tromsø En arbeidsgruppe sammensatt av aktive medlemmer i Tromsø har deltatt i programarbeidet for Litteraten. 12 arrangementer har vært gjennomført. Litteraten mottok tilskudd fra Tromsø kommune og NFF i tillegg til støtte fra de private selskapene Barlindhaug as, Perpetuum as, Store norske Kulkompagni as samt forlagene og med annonsedekning fra Centrum Libris Litterær kro i Trondheim Det har vært avholdt 9 godt besøkte arrangementer med forfattere fra hele landet. Trondheim kommune yter støtte til opplesningsserien, i likhet med enkelte forlag Arrangementserier i Bergen I samarbeid med Norli har NF Vest holdt flere opplesningskvelder i Norli Galleriet i løpet av året. NF Vest har også samarbeidet med Fanny Holmin om arrangementene under fellesnavnet Snikk Snakk, som presenterer film, elektronica og litteratur på Landmark, Bergen kunsthall. Det har også vært samarbeid med initiativtaker Annette Mattsson om serien Divan dialoger på Café Opera Ny scene for litteratur i Oslo Opplesningsserien foregår på MONO i Oslo sentrum. Programkomiteen har som før bestått av forfatterkonsulenten og utvalgte forlagsredaktører. Ca 70 forfattere deltok på 14 kveldsarrangementer i løpet av året. NF er vertskap og administrator for arrangementene, mens kostnadene dekkes av forlagene Forfatterne kommer 8

9 Opplesningene på Vertshuset Josefine fortsatte med et vekslende antall frivillige forfattere i programkomiteen. Norsk Forfattersentrum formidler honorar til de opptredende, som i hovedsak dekkes av forlagene Internasjonalt Norsk Forfattersentrum har ikke ambisjoner om å drive formidling utenriks. Unntak herfra er et etablert samarbeid med festivalen Nordischer Klang i Greifswald og konsultasjoner med Boréalesfestivalen i Normandie. I tillegg har NF arrangert to litteraturkvelder i Oslo i samarbeid med Finsknorsk kulturinstitutt og ett arrangement med bosniske poeter i regi av Bibliotekets venner i Son Festspillene i Nord Norge Festspillene arrangeres i Harstad, der NF samarbeider med Forfatterlaget om de litterære innslagene. Det ble arrangert Lunsj & Lyrikk med både nordnorske og tilreisende lyrikere. Mange forfattere deltok også på andre arrangementer under festspillene Verdens poesidag 21. mars Poesidagen ble ikke markert med noe arrangement i Forfattersenterets regi, da den falt midt i påskeferien Verdens bokdag 23. april NF bidrar til feiring av dagen med 35% subsidiering av alle honorar, noe som beløp seg til Flere samarbeidspartnere bidro til å finansiere ordningen: Bokklubben, Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Utdanningsdirektoratet. 85 forfattere hadde oppdrag for over kr, hvorav NF selv bidro med Litteraturquiz I samarbeid med Norsk kritikerlag og Aschehoug forlag arrangerte NF jevnlig litteraturquiz på kafeen Dattera til Hagen i Oslo. NF har også vært aktivt med på å arrangere quiz på Deichmanske hovedbibliotek (Kulturnatt) og i forbindelse med Oslo Bokfestival Diverse enkeltarrangementer som NF har vært aktivt involvert i Forfatterdugnad i januar: et arrangement til inntekt for flodbølgeofrene i Sørøstasia i samarbeid med Dagbladet.no og Dugnad.net. NFs medlemmer fikk i løpet av første halvår anledning til å donere honorar til samme formål, noe som innbrakte kr. Windowshopping: NF var regnskapsfører for og medspiller med prosjektleder Snorre Hvamen, som bestilte tekst fra fire forfattere. Tekstene ble prosjisert på vegger i ledige forretningslokaler som ble stilt gratis til disposisjon. Tekstene var også tilgjengelig på nettstedet Rikshospitalet: Fire forfattere ble engasjert til å levere tekst til temautstilling på Rikshospitalet i april. Kastanjen: En gourmetrestaurant i Oslo lanserte konseptet Til bords med forfatteren med menyvalg hentet fra forfatterens verk og opplesning mellom rettene. IFLA: Til den internasjonale bibliotekarkonferansen i Oslo presenterte NF fire forfattere under like mange engelskspråklige kveldsprogrammer på Stratos. Wergelands Åre: Hedersprisen deles ut annethvert år til en person eller institusjon som har gjort en særlig innsats for poesien. Den ble i år tildelt Erling Kittelsen under et Wergeland arrangement på Spasibar i Oslo, med støtte fra Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup markeringer: I samarbeid med forfatterforeningene DnF og NBU og med støtte fra Norsk kulturråd ble det arrangert opplesninger av et representativt utvalg forfattere i Frosken på Tullinløkka to kvelder på rad i august. Arrangementene inngikk i den generelle hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen og den mer spesielle markeringen av det sammenslåtte Nasjonalmuseet. Norsk som kunstfag: I samarbeid med Fellesrådet for kunstfagene i skolen ble det i oktober arrangert et miniseminar i Forfatternes Hus om norskfagets estetiske karakter. Lærere, byråkrater og politikere deltok, sammen med en del forfattere. Kammermusikkfestivalen i Trondheim: Her bidro NF som samarbeidspartner. To forfattere hadde verbale møter med elektroniske musikere. 9

10 Spunk og boblemokkfestivalen: Årlig kulturhappening ved Ila skole i Trondheim med barn til stede. Tre forfattere deltok sammen med andre artister. Berättarveckan: Kulturfestival i juni/juli i grensetraktene, arrangert i samarbeid med Strömsund kommune med forfattere fra begge land. 5.7 Fremmedspråklige forfattere Mange fremmedspråklige forfattere henvender seg til NF med ønske om hjelp til å få manus utgitt. Takket være øremerkede midler fra Norsk kulturråd kan man ofte tilby hjelp et stykke på vei. Det kan gjelde råd fra konsulent, språklig bearbeidelse eller prøveoversettelse. Langt fra alle prosjekter fører frem til utgivelse. I 2005 har 8 ulike manuskripter vært behandlet, uten at det hittil har ført til utgivelse Opplesning for minoritetsungdom I samarbeid med Bergen Off. bibliotek arrangerte NF Vest en opplesningskveld spesielt myntet på ungdom med minoritetsbakgrunn. Saynab Mohamud og Khalid Hussain leste opp og fortalte, etterfulgt av ivrig diskusjon. 5.8 PoesiForstand Kurs i samtidslyrikk og tekstforståelse for ungdom, arrangert i samarbeid med Bergen Off. bibliotek og med støtte fra Norsk kulturråd. Høstens kurs gikk over 8 uker under ledelse av Hildegunn Dale og Pål Gitmark Eriksen og med fire lyrikere som gjestelærere. PoesiForstand kurs har vært arrangert jevnlig i Bergen siden høsten Skriveverksted Kurs i kreativ skriving arrangeres for varierte målgrupper over hele landet, bl.a for pensjonister, pasienter og innsatte, men aller mest for skoleungdom. Bare i Oslo ble det holdt 45 heldags skrivekurs på mellomtrinnet. På landsbasis er det registrert 718 dobbelttimer med skriveundervisning, en økning på 30% fra fjoråret. Mange forfattere underviser også i skrivekunst på høyskolenivå, bl.a på Skrivekunstakademiet i Hordaland, Åsane folkehøgskole, Nansenskolen og Møllebyen Sosiale institusjoner 24 ulike institusjoner har fått ca 130 forfatterbesøk, ofte tungt subsidiert av NF. I Hordaland dekkes oppdragene av tilskudd fra fylkeskommunen. Ved Ila Fengsel har skrivekurs vært et permanent tilbud siden høsten Bergen Landsfengsel har også fortsatt med skrivekurs for innsatte. Samme sted ble det dessuten holdt et kurs i låtskriving Næringslivet Forfattere er ressurspersoner som kan ha mye å bidra med i næringslivsammenheng. Det ble arrangert et uformelt seminar om dette temaet i Forfatternes Hus i november, der flere mellomledere fra ulike bedrifter møtte seks syv forfattere til idéutveksling. Interessante diskusjoner og nyttige kontakter som ikke umiddelbart førte til økning av oppdragsmengden. Det kan trygt antas at mange godt betalte oppdrag for næringslivsbedrifter avtales direkte mellom oppdragsgiver og forfatter, slik at den reelle bruken av forfattere i arbeidslivet neppe gjenspeiles i NFs statistikk. 10

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2006

Norsk Forfattersentrum 2006 Norsk Forfattersentrum 2006 Før så syntes jeg det var kjedelig å skrive og fantasien var ikke der, men (forfatteren) har inspirert og fått fantasien til å virke. ( elev 16 år etter skrivekurs på videregående

Detaljer

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner.

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner. Litteraturbruket 2009 Litteraturbruket ble igangsatt som et treårig prosjekt, og er nå inne i sitt siste år. Aktiviteten i 2009 har vært betydelig, noe omfanget av denne årsrapporten bekrefter. Vi er på

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

EN BRUKSANVISNING FOR NYE MEDLEMMER

EN BRUKSANVISNING FOR NYE MEDLEMMER EN BRUKSANVISNING FOR NYE MEDLEMMER HVA ER NORSK FORFATTERSENTRUM? Det handler om litteratur og penger. Norsk Forfattersentrum (populært kalt senteret) er forfatternes egen medlemsorganisasjon. Senteret

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 BOK TIL ALLE-NETTVERKET AV BIBLIOTEK I NORGE: Samarbeid med 220 bibliotek LESE LITE SVAK LESEEVNE LESER SØKER BOK BØKER MED LITT Å LESE LITT Å LESE: Ingen vanskelige ord som

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket Vår ref.: 201502618 Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Når prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

2008 var Litteraturbrukets første fulle driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig virksomhet. Og vi begynner med slutten:

2008 var Litteraturbrukets første fulle driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig virksomhet. Og vi begynner med slutten: Litteraturbruket 2008 2008 var Litteraturbrukets første fulle driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig virksomhet. Og vi begynner med slutten: ORDTAK 08 (24. og 25. november) var det konkrete resultatet

Detaljer

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012 Leseløftet 21-214 Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 212 Leseløftet 21-214 Bakgrunn for satsingen St.meld. nr 23 (28-29) Bibliotek St.meld.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Evalueringens metode, datagrunnlag og konklusjon

Evalueringens metode, datagrunnlag og konklusjon Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Den norske forfatterforening Norsk Forfattersentrum Høringssvar- evaluering av Den kulturelle skolesekken Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet angående

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13 Østlandsutstillingen Østlandssamarbeidet Kulturgruppe Møte 14.10.13 Østlandsutstillingen 2013 Arena 2013 Årets utgave av Østlandsutstillingen er den 34. utstillingen siden oppstarten i 1989. I 2013 har

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for :

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for : Molde Musikkråd Årsmelding 2007/2008 Oversikt styret 2007 2008 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli Molde

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Ny formidling Olav Duun

Ny formidling Olav Duun Ny formidling Olav Duun Søknadssum 205 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Adresse Postboks 2563 7735 Steinkjer Organisasjonsnummer 93896701 Hjemmeside http://fylkesbiblioteket.ntfk.no

Detaljer

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kapittel 9.5 Kulturelt medlemskap og 11.7 Språk, litteratur og bibliotek Tilgjengelighet av litteratur og formidling er nødvendig for å utvikle leseinteressen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add)

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Søknadssum: 65 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Innhold 1.0

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte 16.6.2017 Dato: Fredag 16. juni, 2017 Tid: kl. 10:00 15:00 Sted: Scandic Holberg hotell, Holbergs plass 1, Oslo Dagsorden Sak 1/2017 Konstituering

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 Lokallaget Buskerud Vestfold - Telemark Styrets årsberetning for 2010 1. Styrets arbeid Styret 2010 har bestått av: Navn Arbeidsgiver Fylke Eivinn Ueland (leder) Anne Malm Monstad (nestleder) Consilio

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 21.06.2016 16/00009-21 Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Møtedato/tidspunkt: 21.06.16 kl. 09.30-16.30 22.06.16 kl. 09.00-15.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer