Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094"

Transkript

1 Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr Tid: Tirsdag 26. november 2013 kl Sted: Harley-Davidson Oslo - LazyBoyz - Strømsveien 266 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av referent 3. Årsberetning Regnskap Medlemskontingent Budsjett Eventuelt innkomne saker 8. Valg Page 1 of 11

2 Årsberetning H.O.G. Oslo Chapter 2013 STYRET Primary officers Director: Roger Johansen Assistant Director: Pål Christoffersen Assistant Director: Jan Erland Hansen Treasurer: Siv Skjøthaug Secretary: Tore A. Hauglie Sponsoring Dealer: Tom Sylling Tilleggsfunksjoner Membership Officer: Thorbjørn Wiborg Head Road Captain: Jan Olav Karlsen Safety Officer: Hans Petter Tåsåsen Activities Officer I: Dag Helge Hogstad Activities Officer II: Jarle Korneliussen Editor: Roger Holm Web master: Bjørn Ove Bækkelund Photographer: Bjørn Markussen Ladies of Harley Officer: Lise Stefansen (fra styremøte 11. juni 2013) 1. HOVEDTREKKENE I STYRETS ARBEID Styret har hatt 19 styremøter siden forrige ordinære årsmøte 27. november Det har i vinter- og vårsesjonen vært avholdt styremøter hver 14. dag for å forberede gjennomføringen av National Rally på Valle Hovin juni. Sammensetningen av styret har vært stabilt gjennom hele styreperioden. Styret ble i juni supplert med en Ladies of Harley Officer. Styret har som mandat å bistå medlemmene med å legge til rette for relevante aktiviteter for å fremme HOG s motto; Ride safe and have fun. Det mener vi er oppfylt gjennom fellesturer hver onsdag og søndag, distansekjøreprogrammet Skullride, samt de alltid like Page 2 of 11

3 vellykkede klassikerne som Bajer-turen samt høstturen som denne gang gikk til Lindesnes. Videre har styret også i år arrangert RC-kurs for medlemmene. Dessverre måtte sikkerhetskurset avlyses som følge av Kong Vinters stramme grep denne våren. En viktig oppgave for Oslo Chapter er å bistå Harley-Davidson Oslo med gjennomføringen av Open House (vår og høst). Foruten å skape en hyggelig sosial ramme rundt grillen, er medlemmene med på å holde orden på parkeringen og demo-kjøringen samt generere inntekter til chapteret gjennom loddsalg og bevertning. Etter at den frivillige innsatsen fra medlemmene på disse arrangementene har vært nokså laber de i de senere år, har styret i år registrert en økende interesse om det frivillige arbeidet. Styrets arbeid i jubileumsåret 2013 har foruten de tradisjonelle arrangementene vært preget av forberedelsene til og minst gjennomføringen av National Rally 2013 på Valle Hovin, se nærmere omtale nedenfor under punkt 7. Økonomien er sunn og det blir redegjort for årsregnskapet og resultatregnskapet for National Rally under årsmøtet. Inntektene er i hovedsak basert på innbetalte medlemskontingenter og salg under Open House (vår og høst). Harley-Davidson Oslo har i beretningsperioden stilt gode møtelokaler til disposisjon for styret. Som nevnt under tidligere årsrapporter er det noe begrenset hvilke aktiviteter som kan tilbys medlemmene innomhus nå som Oslo Chapter ikke lenger har tilgang til egne lokaler/«klubbhus». For 2013 har imidlertid manglende klubblokale til uformelle møter og festligheter ikke vært noen nevneverdig utfordring i og med at forberedelsene til National Rally har krevd all oppmerksom fra styret. Medlemsmøte ble arrangert 26. februar, primært for presentasjon av aktivitetsplanen for MEDLEMSMASSEN Ved utgangen av september 2013 hadde Oslo Chapter 355 medlemmer lokalt. Medlemsmassen består av 62 kvinner og 293 menn. Disse er fordelt på 335 hovedmedlemmer og 20 husstandsmedlemmer. Oslo Chapter har i løpet av perioden fått 27 nye medlemmer og det er 13 medlemmer som har valgt å melde seg ut av Oslo Chapter. Medlemskap i Oslo Chapter krever gyldig internasjonalt medlemskap i HOG og blant vår medlemsmasse er det 17 personer som ikke har registrert dette. Det er dessverre en økning i forhold til forrige år. Det oppfordres til å legge inn automatisk fornyelse av det internasjonale medlemskapet. De berørte medlemmene vil bli gjort oppmerksom på manglende medlemskap før neste års lokale medlemskap sendes ut! Page 3 of 11

4 Medlemmer som ikke har betalt lokal kontingent for 2012 og 2013 er blitt strøket fra medlemsregisteret. Dette dreier seg om totalt 17 medlemmer! Det er mulig for våre medlemmer å betale medlemskap hos NMCU via HOG Oslo noe 14 personer benyttet seg av for AKTIVITETER Mye av aktivitetene i Oslo Chapter er splittet opp innenfor de forskjellige funksjonene i styret. Disse vil derfor bli nærmere omtalt i årsrapportene under de øvrige kapitler. Open House De aktivitetene som Activities har hatt hovedansvar for er først og fremst Open House vår og høst. Activities har ved de siste gjennomføringene valgt å ta ut stasjonsansvarlige for de enkelte aktivitetene/stands under Open House for å dele opp arbeidet. Følgende stasjoner/aktiviteter settes opp under Open House: Demokjøring (både som road captains under kjøringen og betjening av sekretariat/ registrering for de som ønsker å delta i demokjøring). Membership stand Loddsalg Parkering Salg av kaffe og vafler Grillen Det har ved de siste gjennomføringene av Open House vært brukbar deltakelse av frivillige til gjennomføringen. Dette er avgjørende for at arrangementet skal kunne gjennomføres på en god måte. Det er derfor på sin plass å takke alle frivillige som har bidratt under Open House arrangementene i National Rally 2013 I tillegg har selvfølgelig hovedfokus i 2013 vært HOG National Rally siste helgen i juni på Valle Hovin. Activities hadde i den forbindelse ansvaret for: Arenatelt Telt for handlegaten Servering (mat og drikke) på treffområdet Musikk (inne på treffarenaen og inne på hotellet) Aktiviteter utenfor treffområdet (omvisning på Akershus Festning/Slott og båttur i Oslofjorden) I tillegg har også Activities bidratt med elementer under åpningsshowet (Gardens Veterankontingent) og avslutningsshowet (Nedre Romerike Cheerleaders - Tigers). Page 4 of 11

5 4. KJØRING OG SIKKERHET Kjøreprogram Sesongen ble preget av at Oslo Chapter arrangerte National Rally i juni, men til tross for dette er det i 2013 arrangert et omfattende kjøreprogram. Alle turer unntatt én er arrangert etter planen og alle turer unntatt to har vært ledet av godkjent Road Captain. Vi retter en stor takk til alle Road Captains for en kjempeinnsats, og for stor fleksibilitet i bytting av turer. Sesongen startet søndag 24. april med tur Enebakk rundt og ble avsluttet onsdag 25. september med turen til Nesodden. Det har til sammen blitt arrangert: 18 onsdagsturer 12 søndagsturer 2 turer Sandefjord - Strømstad (lørdager) 1 Bajertur (tor søn) 4-dagers Post Ride i forbindelse med National rally. (søn ons) 1 Tur til Lindesnes (tor søn) Deltakelsen på turene har vært relativt god. Bajerturen ble i år arrangert av André Patay, og det var noe mindre deltakelse enn foregående år. Vi antar at dette skyldes at turen kom relativt tett opp til National rally. Deltakere fikk imidlertid en fin tur og besøkte Aros Chapter på deres jubileumsfest. En stor takk til André for å ha påtatt seg oppdraget som turoperatør. På Post Ride var det til sammen 50 deltakere og 37 sykler. Det var deltakere fra flere norske chaptere, samt fra Sverige, Danmark, Finland og Sveits. På «langturen» til Lindesnes i august var det til sammen 20 deltakere. Vi forespurte South East Chapter om de var interessert i å arrangere turen sammen med Oslo, men fikk ingen respons på dette. Turen ble derfor en ren Oslo Chapter tur. Til tross for dette mener vi at opplegget med fellesturer der flere chaptere deltar bør følges opp videre senere sesonger. Road Captain kurs Det ble våren 2013 arrangert Road Captain kurs som bestod av følgende deler Teorikveld Kjøring i kolonne Teori/praksis kveld med trafikkforståelse og blokking Det var ca. 15 deltakere på teorikvelden, og ca. 10 deltakere på praksis (hvorav 8 allerede godkjente RC). Krav til godkjennelse som Road Captain er deltakelse på de to overnevnte kurs, samt deltakelse på sikkerhetskurs samt praktisk prøve under oppsyn av godkjent RC. Det er i 2013 godkjent tre nye Road Captains i Oslo Chapter. Page 5 of 11

6 Chapteret har i dag 31 godkjente Road Captains, hvorav 13 har vært aktive i år. Det må fremdeles legges stor vekt på å utdanne nye RC hvis aktivitetsnivået skal opprettholdes. Skullride 2013 Skullride er en intern kjørekonkurranse, med formål å øke kjøreaktiviteten blant medlemmene og oppfordre til deltakelse på fellesturene. Det var i personer som meldte seg på Skullride konkurransen, dette er 3 mer enn i fjor. Vi retter en stor takk til Lazy Boyz som også i år har stilt opp med meget rause premier på til sammen kr ,-. Premieutdelingen skjer under medlemsmøtet 26. november. Vi anser Skullride for å være et godt tiltak for å øke kjøreaktiviteten og styret ønsker å videreføre dette i Sikkerhet Det planlagte sikkerhetskurset på Gardermoen i april ble dessverre avlyst pga. føreforhold som tilsa at det ikke var forsvarlig å gjennomføre kurset. Safety Officer fant ikke plass i kalenderen til et alternativt tidspunkt midt under forberedelsene til National Rally. Styret opprettet i august 2012 en egen sikkerhetskomité som i beretningsperioden har bestått av: Hans Petter Tåsåsen, Safety Officer Jan Olav Karlsen, Head Road Captain Roger Holm, Editor Sikkerhetskomiteen skal behandle rapporter fra deltakere på fellesturer som opplever uønskede hendelser som har ført eller kunne ha ført til uhell eller ulykker, samt foreslå tiltak som kan gjøre at vi unngår uønskede situasjoner i framtida. Sikkerhetskomiteen vil behandle alle innkomne meldinger innen 3 uker etter at situasjonen oppsto, og foreslå eventuelle tiltak. Hendelsen behandles anonymt. Melder gis tilbakemelding etter at styret har behandlet saken. Det er utarbeidet en informasjonstekst med link til skjema som ligger på Chapteret hjemmeside. Styret har for kjøresesongen 2013 ikke mottatt rapporter om uønskede hendelser. Styret besluttet ved etableringen å gjøre Sikkerhetskomiteen til et tidsbegrenset prosjekt med varighet frem til endt sesong Styret vil i løpet av vinteren evaluere prosjektet. National Rally 2013 ble gjennomført sikkerhetsmessig som planlagt, se punkt 7 nedenfor. Styret vil rette en stor takk til alle frivillige som stilte opp døgnet rundt i arrangementsperioden under ledelse av Safety Officer, spesielt til Stein Westgaard og Tom Iversen for fenomenal hjelp i planleggingen samt gjennomføringen. Page 6 of 11

7 5. MEDLEMSSIDEN OG INFORMASJON Oslo Chapter har tre informasjonskanaler. Websiden, Facebook og informasjonsbrev til alle medlemmene sendt som epost. Alle disse kanalene skal kunne holde alle medlemmene orientert om de aktiviteter og arrangementer som planlegges, eller som billed- og tekstrapport på det som har skjedd. Det ble laget 28 bildealbum fra turer som stor sett ble levert av Photographer Bjørn Markussen, og spedt på med noen fra Svein Ole Haugen og Editor Roger Holm og andre turdeltagere. I gjennomsnitt har det vært to oppslag i uken i den aktive perioden, og av disse hundre ble det laget 30 artikler fra turer og arrangementer, 24 invitasjoner til medlemmene og 16 styrenyheter og Chapter informasjon. Kalenderen på websiden har hatt over 60 ulike aktiviteter på listen, som turer, arrangementer og styremøter. På listen blir de utførte aktiviteter av-publisert slik at de neste alltid ligger på toppen av listen. Det vil si at disse heller ikke finnes på kalenderen i ettertid. Facebookgruppen for Oslo Chapter har vært en suksess, og det er enkelt for medlemmene å hente seg rask informasjon om invitasjoner og hva som skjer. Strategien har vært å legge ut en teaser, dvs. litt infotekst om hva dette gjelder på Facebook, men henge på en lenke til web'en som har mer utdypende informasjon. Hensikten er å få flere folk inn på websiden, som også har en rekke andre ting folk kan lese og følge med på. Medlemstallet på Facebook er over 250, så man når de aller fleste aktive medlemmene på denne måten. Fire styremedlemmer fungerer som moderatorer for Facebook for å akseptere medlemskap og sjekke at det ikke blir liggende kontroversielle tekster som ikke er forenlig med HOGs retningslinjer. I forbindelse med National Rally 2013 har Informasjonsgruppa selv produsert treffbladet, brosjyrer og plakater med programmet til arrangementet. Logoen som ble designet i 2012 ble brukt som bilde til T-skjortene som treffdeltagerne fikk utlevert, og Informasjonsgruppa var behjelpelig med trykkeprosessen som Lazy Boyz sto for. 6. EKSTERN KURSVIRKSOMHET HOT - Milwaukee Oslo Chapter var representert med Roger og Grete Johansen, Jan Erland Hansen og Bjørn Markussen under årets HOT (Harley Officer Training) i Milwaukee, USA. Totalt 1500 deltakere fra alle verdens chaptere deltok. Litt spesielt i år var at både Harley Davidson og H.O.G. feiret hvert sitt jubileum, hhv 110 år og 30 års jubileum. Begge jubileer ble behørig markert og feiret, og dette var vel også grunnen til at HOT i år ble arrangert i hjembyen Milwaukee. Page 7 of 11

8 Alle forelesninger og sesjoner hadde emner som gikk på å skape merverdi og bygge H.O.G. sterkere både innad i organisasjonen og utad mot medlemmene. Temaene var mange, men med de fellestrekk at de handlet om sikkerhet, kommunikasjon og hvordan styret kan nå ut til og engasjere nye og yngre medlemmer. De fleste chaptere hadde lokale opplegg for fellesturer av større og mindre karakter, men her kan vi konstatere at Oslo Chapter overhodet ikke henger etter de større landene når det gjelder fellesaktiviteter. Inntrykket var at Oslo Chapter går utenpå de fleste andre når det gjelder planlegging, organisering og tilslutning. Meget bra! Etter to intense og lange dager satt vi igjen med masse nyttig lærdom og bedre innsikt i grunntanken til H.O.G. samt hvordan vi skal ta med oss denne erfaringen og kompetansen inn i virksomheten til Oslo Chapter. 7. NATIONAL RALLY 2013 Oslo Chapter arrangerte National Rally Treffet fant sted på Valle Hovin i perioden 27. til 30. juni med Post Ride over 4 dager. Oslo Chapter påtok seg for 4 år siden å arrangere National Rally i Oslo. Forberedelsene og planleggingen av arrangementet har satt sitt preg på styrets arbeid det siste året. Ingen i styret hadde erfaring med å arrangere NR. Styret etablerte derfor en egen prosjektorganisasjon og utpekte Assistant Director Jan Erland Hansen som treffkoordinator. Styret hadde valgt Rica Helsfyr Hotell som treffhotellet med gangavstand til Valle Hovin. Det var 2 hoteller til som var booket for treffet, men på grunn av lav forhåndspåmelding ble disse kansellert kostnadsfritt. I og med at treffet krevde mye ressurser og mange frivillige valgte styret i samråd med Activities og «outsource» mesteparten av aktivitetene for å begrense bruken av frivillige under treffet. HOG valgte derfor å benytte Stunt Squad for å tilrettelegge bespisningen/serveringen og Tom Bogstad for å organisere musikken på treffområdet. Styret hadde under ledelse av Treasurer Siv Skjøthaug etablert sekretariatet (innsjekk, salg av bonger mv) inne på treffhotellet. Hotellet kunne by på flotte lokaliteter, god plass og det var fint å ha det inne, særlig under de rådende værforhold som preget treffet til tider (særlig lørdag). Det var rask betjening ved innsjekk med 4 stasjoner, samt et bongsalg inne og ett på treffområdet. Safety Officer Hans Petter Tåsåsen hadde før og under treffet kontakt med alle nødetatene. Det ble gjennomført sikkerhetskurs for alle som skulle være crew under treffet. Sikkerhetsmessig ble treffet gjennomført uten uønskede situasjoner. Styret vil rette en stor takk til alle som stilte opp døgnet rundt i arrangementsperioden under ledelse av Safety Page 8 of 11

9 Officer, og spesiell takk til Stein Westgaard og Tom Iversen for fenomenal hjelp i planleggingen samt gjennomføringen. Bespisningen inne på Valle Hovin foregikk i et innleid sirkustelt med 600 sitteplasser. Stunt Squad sto for mat og drikke under treffet og tilbakemeldingene tydet på at maten var velsmakende. Det ble litt lite mat under Biker buffeten på lørdag og vi kunne ha organisert køene bedre for å unngå at ikke-betalende slapp til ved matbordene. Den amerikanske ambassadøren Barry B. White åpnet treffet på fredagen og åpningsshowet var ved Gardens veterankorps. Åpningen av treffet ble godt mottatt av deltakerne. Det var også mange positive tilbakemeldinger på live musikken inne på Valle Hovin samt på klubbscenen inne på Rica Helsfyr hotell. Spesielt fredag var det svært god stemning begge steder. Det ble arrangert båt tur på Oslofjorden med reker og drikke. Videre ble det arrangert en guidet tur på Akershus Slott og Festing. Under ledelse av Head Road Captain Jan Olav Karlsen på lørdag møtte ca. 40 motorsykler opp til årets Rideout i nokså utrygt vær. Fra starten kl fra Valle Hovin var det oppholdsvær til vi kom til Tyrigrava (på med regndress), men deretter regnet det forholdsvis mye resten av turen. Etter å ha passert Oslofjordtunellen stoppet på Marinaen på Sætre i Hurum til lunsj. Her stilte medlemmer av «Flesk og duppe MC» opp og dirigerte oss trygt inn på parkeringen. Deretter gikk turen videre til Slemmestad og Nesbru, gjennom Operatunellen og retur Valle Hovin. Styret retter en stor takk til Road Captains som stilte opp, og til «Flesk og Duppe MC» fra Hurum som assisterte oss under lunsjen. Det var også planlagt en parade i Oslo sentrum lørdag ettermiddag. Det viste seg imidlertid at politiet ikke ville gi tillatelse til dette. Paraden ble derfor sløyfet. Postride startet fra Valle Hovin søndag kl under ledelse av Head Road Captain. På turen deltok 49 personer og 37 motorsykler, med deltagere fra Chapterene i Oslo, Rogaland, Trondheim, Bergen og South East, samt fra Sverige, Danmark, Finland og Sveits. Været var varierende. Det var opphold og fint vær på søndag og tirsdag, mens mandagen og onsdagen bød på litt regn. Mindre mekaniske problemer med noen motorsykler underveis ble også ordnet med god hjelp av «mekkekyndige» deltakere, slik at alle kom trygt tilbake til Oslo. Økonomisk sett gikk National Rally 2013 med et beskjedent driftsmessig underskudd på kr ,-, se oppstillingen nedenfor. Styrets ambisjon i forkant var å gå i økonomisk balanse. Tatt i betraktning færre betalende deltakere på treffet enn forventet, er styret likevel komfortabel med at inntektene og kostandene likevel ikke gikk helt i balanse. Page 9 of 11

10 Økonomisk oversikt HOG National Rally 2013 Merk at beløpene her er sammenslått / motregnet sammenlignet med regnskapstallene Inntekter Beskrivelse Treff/Rom /Aktiviteter forhåndsbetalt kr ,68 Utleie av telt/standsplasser kr ,00 Sponsor/annonseinntekter kr ,11 Salg under treffet x catering kr ,04 Overskudd catering kr ,00 Sum kr ,83 Kostnader Beskrivelse Utgifter 2012 (film/foldere/rørosstand) kr ,55 Kjøp hotellrom kr ,00 Kjøp av aktiviteter kr ,72 Leie av Valle Hovin kr ,00 Musikk / PA utstyr kr ,00 Leie av telt og utstyr kr ,65 Drift/personell kr ,28 Pins & patcher kr 8 068,00 T-skjorter kr ,00 Andre utgifter kr ,00 Sum kr ,20 Total resultat kr ,37 8. ØKONOMI Oslo Chapter har solid økonomi. Innbetalt medlemskontingent har økt i forhold til tidligere år, og vi har hatt godt overskudd på de to Open House som er arrangert i perioden. National Rally 2013 har ikke hatt nevneverdig betydning for resultatet dette året. Egenkapitalen har økt, og styret vil på bakgrunn av dette foreslå for årsmøtet at det gjøres reduksjoner i kontingentinntektene for neste år, for så vidt gjelder endringer i kriteriene for familiemedlemskap. Page 10 of 11

11 TILBAKE TIL HVERDAGEN DOG IKKE KJEDSOMHETEN! Styret er i gang med å planlegge virksomheten for neste sesong. Det blir under påfølgende medlemsmøte 26. november fremvist noen rammer for programmet som på godt tradisjonelt vis vil romme både kjøring og sosiale aktiviteter. Disse planene er i støpeskjeen, men styret trenger gode ideer og innspill fra medlemmene for å sluttføre et spennende og samlende program. Styret takker for tilliten medlemmene har vist oss i For H.O.G. Oslo Chapter, Primary Officers Roger Johansen, Pål Christoffersen, Jan Erland Hansen, Siv Skjøthaug og Tore A. Hauglie Tom Sylling Page 11 of 11

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Tid: Tirsdag 27. november 2012 kl. 18.30 Sted: Harley-Davidson Oslo - LazyBoyz - Strømsveien 266 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 20. November 2010 kl. 19.00 HOG-lokalet Hillevåg SAKSPAPIRER

Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 20. November 2010 kl. 19.00 HOG-lokalet Hillevåg SAKSPAPIRER Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 20. November 2010 kl. 19.00 HOG-lokalet Hillevåg SAKSPAPIRER AGENDA: 1. Konstituering 2. Godkjennelse av innkalling 3. Valg av møteleder / ordstyrer 4.

Detaljer

Newsletter nr. 2 2008

Newsletter nr. 2 2008 CHAPTER SOUTH EAST Newsletter nr. 2 2008 Innhold: Editor, Kjell HOG National Rally 2011, Kjell Director har ordet, Gerd Året som har gått, Gerd Howdy bikers! Ja, igjen er vi kommet til den perioden av

Detaljer

H.O.G Oslo Chapter - del 2

H.O.G Oslo Chapter - del 2 H.O.G Oslo Chapter - del 2 Tur og kjøre plan 2015 Det gjennomføres søndags og torsdagsturer gjennom hele sesongen fra 1. mai til 26. september (ingen faste turer i juli) Torsdagsturer: frammøte LB kl 18:00.

Detaljer

Ansvars- og oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter, oppdatert oktober 15

Ansvars- og oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter, oppdatert oktober 15 Ansvars- og oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter, oppdatert oktober 15 1. Generelt Disse ansvars- og oppgavebeskrivelser må ses i sammenheng med Arctic Chapters vedtekter.

Detaljer

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Road Captain kurs 2014 Road captainkurs inneholder: Teorikveld (2 timer) Praktisk kjøretrening avholdes tirsdag 29. april kl 1900 Deltakelse på

Detaljer

Newsletter Januar 2014

Newsletter Januar 2014 Newsletter Januar 2014 Editor Jan Gunnar. Director Snurre. Presentasjon av nye i styret. Årsberetningen 2013. Hei Chapter Venner J Det har b litt J anuar 2 014! Her i store deler av Vestfold pisker regnet

Detaljer

Newsletter nr. 1 2008

Newsletter nr. 1 2008 CHAPTER SOUTH EAST Newsletter nr. 1 2008 Innhold: Editor, Kjell HOG National Rally 2011, Kjell Director har ordet, Gerd Kjøreplanen 2008, Kari Anne, John, Øyvind og Kjell Hallo medbikers! Vi skriver 1.

Detaljer

Hei folkens. Nyt sommeren sammen med Harley'n din og gode venner. Kjør fint. Vi sees på veien. God sommer. Hilsen Svein Director

Hei folkens. Nyt sommeren sammen med Harley'n din og gode venner. Kjør fint. Vi sees på veien. God sommer. Hilsen Svein Director Innhold: Director har ordet, Svein Editor har ordet, Ole Aktivity Offisers har ordet, Øyvind og Ole LOH har ordet, Eli National 2011, General Kjell Rue har ordet... Hei folkens. Ja så er plutselig juni

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innhold: Director har ordet, Svein Editor, Ole HOG National Rally 2011, Kjell Kjøreplanen 2009, Øyvind og Ole Kjøreplanen 2009, LOH, Eli

Innhold: Director har ordet, Svein Editor, Ole HOG National Rally 2011, Kjell Kjøreplanen 2009, Øyvind og Ole Kjøreplanen 2009, LOH, Eli Innhold: Director har ordet, Svein Editor, Ole HOG National Rally 2011, Kjell Kjøreplanen 2009, Øyvind og Ole Kjøreplanen 2009, LOH, Eli Hei alle sammen. Da er endelig mars her, og ventetiden er snart

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Newsletter 1/2007. Sikkerhetskurs for Road Captains i mars. Dette er et kurs som spesielt tar for seg det å kjøre i kolonne og grupper.

Newsletter 1/2007. Sikkerhetskurs for Road Captains i mars. Dette er et kurs som spesielt tar for seg det å kjøre i kolonne og grupper. HOG South East Newsletter 1/2007 Innhold: Editor Kurs Director har ordet Dealer Kjøreplan Året er 2007, snøen ligger og kulda viser at det fortsatt er en stund til vi kan få sykkelen på vegen og føle kreftene

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE Ansvar: Sponsende forhandler Director Alle offiserer Denne delen avslører: Reglene og bestemmelsene som styrer alle vedtektene til H.O.G.-chaptere Innledning Årlige

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 24. November 2012 kl. 15.00 Senior Mc Maskinveien 1 Forus (2 etg. Billia,Volvo Ford) SAKSPAPIRER

Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 24. November 2012 kl. 15.00 Senior Mc Maskinveien 1 Forus (2 etg. Billia,Volvo Ford) SAKSPAPIRER Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 24. November 2012 kl. 15.00 Senior Mc Maskinveien 1 Forus (2 etg. Billia,Volvo Ford) SAKSPAPIRER AGENDA: 1. Konstituering 2. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Offisers, Ole Safety Officer, Gunnar Head Road Captain, Kjell Roar LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Offisers, Ole Safety Officer, Gunnar Head Road Captain, Kjell Roar LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Offisers, Ole Safety Officer, Gunnar Head Road Captain, Kjell Roar LOH, Eli Det lakker og lir! Kjørelista er ute, programmet for sesongens aktiviteter er på plass og jeg

Detaljer

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00 Årsmøte 2016 Senja Avfall AS - Botnhågen 7. februar 2016 Kl. 18.00 1 SAK 1 Godkjenning av innkalling Innkallinga godkjennes SAK 2 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes Sak 3 Valg av møteleder,

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innhold: Editor har ordet, Ole Director har ordet, Kjell Sekretary har ordet, Eli Activity Offisers har ordet, Ole

Innhold: Editor har ordet, Ole Director har ordet, Kjell Sekretary har ordet, Eli Activity Offisers har ordet, Ole Innhold: Editor har ordet, Ole Director har ordet, Kjell Sekretary har ordet, Eli Activity Offisers har ordet, Ole Hei HOG-venner... Det er bare å innse at året nærmer seg slutten og den krevende Juletiden

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Sommerminner 2006 CHAPTER NORDVEST APRIL 2007

Sommerminner 2006 CHAPTER NORDVEST APRIL 2007 NEWSLETTER CHAPTER NORDVEST April 2007 Superweekend 19-21 april hos H-D Ålesund Her blir det demokjøring og grilling. Se turkalenderen Lørdag 28 april Motorsykkelens dag i Molde. Her stiller vi så mange

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Newsletter nr. 2 2007

Newsletter nr. 2 2007 CHAPTER SOUTH EAST Newsletter nr. 2 2007 Innhold: Editor HOG National Rally Norge 2011 Program framover Director har ordet Dealer Innlegg DET ER HAUST, DET RUSKAR UTE. Ja, så er sesongen stort sett over

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015.

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Introduksjon I løpet av 2014 har det utviklet seg en god og interessant diskusjon i Holy Riders avdeling Sydvest (heretter forkortet

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 2015 1 S i d e 1. Styrets sammensetning Leder: Kristoffer Jakobsen Nestleder: Vakant Kasserer: Espen Sevlie Smith Sekretær: Erik Torp Styremedlem kurs/oppl: Thoralf Thorstensen

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE Gruppe Sør Rogaland Har innkalt Til ÅRSMØTE Søndag 10.01.2016 Kl 18:00 Sted: Gimra - treningslokale Innsending av saker til saksliste - > sendes til solfrid.otteraas@gmail.com innen 28.12.15. Saksliste

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 13. August 2016 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og valg av møteleder. 2. Årsberetning

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

21.November 2015 KL 14.00

21.November 2015 KL 14.00 Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 21.November 2015 KL 14.00 MERK NY ADRESSE OG LOKASJON: Clarion Hotel Energy Ishockeyveien 2 4021 Stavanger SAKSPAPIRER AGENDA: 1. Konstituering 2. Godkjennelse

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Newsletter nr.3-2011

Newsletter nr.3-2011 Newsletter nr.3-2011 Innhold: Director Snurre Activity Terje LOH Eli & Kari Anne Head Road Captain Kjell Roar Ass Dir/Editor Jan Gunnar Hei Chapter Venner J Tiden flyr og det nærmer seg straks jul igjen,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer