Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015"

Transkript

1 Oslo Idrettskrets Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: særkretser/regioner Sendes elektronisk Ekebergveien Oslo Telefon Bankgiro Org.nr: w w w. i d r e t t s fo r b u n d e t. n o /o s l o Oslo, 1. september 2015 Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015 I perioden september 2015 skal idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i Oslos 15 bydeler innstille på fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i sin bydel. Dette brevet inneholder: Formål med ordningen og hvordan ordningen er innrettet i Oslo. Fordelingen av midler mellom bydelene. Oversikt over de lokale fordelingsmøtene i ISU. Bydelsvise lister over idrettslag med medlemmer 6-19 år som har dokumentert sin virksomhet. Formålet med tilskuddsordningen Formålet med tilskuddsordningen er - å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) - å understøtte den frivillige innsatsen i lagene Hvordan foregår fordelingen i Oslo? Oslo Idrettskrets (OIK) har mottatt brev fra Kulturdepartementet med opplysninger om tilskuddsordningen og hvilken sum som skal fordeles i Oslo. Fra Norges Idrettsforbund (NIF) har OIK mottatt anbefalinger om hva det bør legges vekt på i fordelingen. Med grunnlag i disse og tidligere skriv har kretsstyret i OIK vedtatt retningslinjer for fordelingen. Disse kan leses i sin helhet på -> tilskudd -> lokale aktivitetsmidler ISU innstiller på midlene i sin bydel. Kretsstyret vedtar den endelige tildelingen etter at eventuelle klagesaker er behandlet. Midlene utbetales direkte til idrettslagene fra Idrettsforbundet. 1

2 Hvem kan motta lokale aktivitetsmidler i Oslo? Idrettslag i Oslo som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og som driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom i alderen 6-19 år er tilskuddsberettiget. Med idrettslig virksomhet menes deltakelse i regelmessig organisert trening og/eller konkurranser eller andre tilbud som utløser fysisk aktivitet blant deltakerne. Krav til dokumentasjon for å bli tildelt lokale aktivitetsmidler Innen 1. juni i år måtte idrettslag som ønsket å motta LAM få godkjent følgende dokumenter av Oslo Idrettskrets: - årsberetning for året før tildeling - regnskap for året før tildeling - protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble behandlet Merknad: ISU skal ikke kreve inn søknader eller dokumentasjon i forbindelse med fordelingen av LAM. Eventuell utfyllende informasjon fra idrettslagene skal gis på fordelingsmøtet. OIK kan være behjelpelig med å fremskaffe utdypende informasjon om idrettslagene dersom det er nødvendig. Liste med alle godkjente idrettslag er vedlagt. Obligatorisk å delta på fordelingsmøte i ISU Alle idrettslag i bydelen skal innkalles til fordelingsmøtet i ISU med minst en måneds varsel. Innkallingen gjøres av ISU i de enkelte bydelene. Det er obligatorisk for idrettslagene å delta på fordelingsmøtet for å få tildeling som samsvarer med medlemstall og aktivitet for målgruppene. Idrettslag som ikke møter på fordelingsmøtet skal innstilles med grunnlag i 50 % av tilskuddsberettigede medlemmer. Merknad: Det er ikke anledning til å gi bonus for oppmøte. Tildelingskriterier a. Midlene skal gå til å skape aktivitet for barn 6-12 år og ungdom år. Midlene skal understøtte den frivillige virksomheten i idrettslagene. b. ISU skal sikre at 1/3 av midlene tilfaller barn 6-12 år og 2/3 av midlene tilfaller ungdom år. c. Likestilling mellom kjønnene skal ivaretas. d. Følgende tiltak skal prioriteres i fordelingen: barneidrettsskoler etter NIFs modell, tiltak for funksjonshemmede og tiltak som bidrar til å inkludere barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett. e. Idrettslag som ikke møter på fordelingsmøtet skal innstilles med grunnlag i 50 % av tilskuddsberettigede medlemmer. f. Minste tildeling er 1000 kroner og skal skje i hele kroner. g. Idrettslag med mindre enn fem medlemmer i alderskategorien 6-19 år kan ikke tildeles midler med mindre idrettslaget på fordelingsmøtet kan godtgjøre at det har et aktivitetsopplegg for denne gruppen. 2

3 h. Idrettslag som er organisert i en allianse kan ikke motta LAM for samme medlemskap i over- og underbygningen. LAM skal gå til det idrettslaget i alliansen som driver aktiviteten. i. Idrettslag kan klage på fordelingsmøtets innstilling til kretsstyret. Klagen må være OIK i hende innen tre uker etter at fordelingsmøtet er avholdt. Avgjørelsen i kretsstyret er endelig. Fordeling av midlene mellom bydelene Summen som skal fordeles til bydelene er regnet ut av OIK på basis av medlemstall i aldersgruppene 6-12 år og i hver bydel (teller 2/3) og antall innbyggere i disse aldersgruppene (teller 1/3). Barn 6-12 år er vektet 1/3 og ungdom år er vektet 2/3. Kun idrettslag med innlevert og godkjent dokumentasjon inngår i grunnlaget for utregningen. Den bydelsvise fordelingen finner dere nedenfor. Tidligere år har det største idrettslaget i bydeler hvor organisasjonsprosenten er over 150 % av bygjennomsnittet, blitt tatt ut av fordelingen og gitt en sentral tildeling av OIK. I år gjelder dette ingen bydeler. Skiforeningen får en skjønnsmessig tildeling og inngår ikke beregningen av midlene til bydelene. Bydel LAM for innbyggertall LAM for medlemstall Totalt LAM til fordeling Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St.Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand

4 De lokale fordelingsmøtene i ISU Gamle Oslo Onsdag 16. september kl Jordal Idrettshall Grünerløkka Tirsdag 22. september kl Bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 Sagene Mandag 21. september, kl Bjølsenhallen, Moldegata 1 St. Hanshaugen Onsdag 23. september kl Bydelshuset St.Hanshaugen, Akersbakken 27 Frogner Mandag 14. september kl Frogner Stadion, 3. etg. Middelthuns gate 26 Ullern Mandag 21. september kl Bydelsadministrasjonens lokaler, Hoffsveien 48 Vestre Aker Tirsdag 15. september kl Bydel Vestre Akers lokaler, Sørkedalsveien 150 c, møterom i kjelleren på øst-siden av bygget (mot Husebyskogen) Nordre Aker Tirsdag 15. september kl Engebråten skole Bjerke Tirsdag 15. september kl Bjerke bydelsadministrasjon, møterom 1 i 3. etasje, Økernveien 145 (høyblokka på Økern senter) Grorud Tirsdag 15. september kl Bydelsadministrasjonens lokaler i Ammerudveien 22 Stovner Onsdag 23. september kl Bydelssalen, Karl Fossums vei 30 4

5 Alna Torsdag 17. september kl Furuset Forum Østensjø Onsdag 23. september kl Haraløkka idrettsanlegg, Bølerlia 161 Nordstrand Tirsdag 15. september kl Lambertseter Fritidsklubb, Langbølgen 2 A Søndre Nordstrand Onsdag 16. september, kl Bydelsadministrasjonen, Rosenholmveien 22 Idrettslag med godkjent dokumentasjon, fordelt på bydeler Se vedlagte liste over idrettslag som er godkjente for LAM. Listen inneholder alle idrettslag som har levert tilfredsstillende dokumentasjon til OIK (regnskap, årsrapport, protokoll fra årsmøtet). Listen inneholder også de idrettslagene som har færre enn 5 medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Medlemstall for aldersgruppene 6-12 år og år, samt aktivitetstall for godkjente barneidrettsskoler er også med på listen. Med vennlig hilsen Oslo Idrettskrets Magne Brekke generalsekretær Audun Eikeland rådgiver 5

6 Vedlegg Liste over idrettslag som har levert og fått godkjent dokumentasjon Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb 21 9 Bjørvika Cricket Klubb Everest sport klubb Gamle Oslo Ishockeyklubb 0 0 Gøy-Nor Sportsklubb Oslo Baseballklubb 21 6 Oslo Bokse-Klubb Oslo Karateklubb Oslo Sportsklubb 8 44 Oslo Wu-Tan Guoshu Klubb 13 5 Sentrum Bokseklubb 0 1 Sinsen Cricket Club Sinsen Tennisklubb 2 0 Sterling Sp.kl Tøyen Taekwondo Klubb Viqueens Cheerleaders Vålerenga Amerikansk Fotball Vålerenga Basket 4 13 Vålerenga Fotball Vålerenga Håndball Vålerenga Innebandy klubb Vålerenga Ishockey Østerdølenes IL 0 3 Grünerløkka Bydel Centrum Tigers Christiania Minigolf Club City Cricket Klubb 3 17 Fighter Kickboxingklubb Foreningen Capoeira Angola Oslo 0 0 Grüner Fotball IL Grüner Ishockey IL Inter Oslo Cricket klubb 6 12 Kolsås Klatreklubb Lille Tøyen Fotballklubb Oslo Cricket Club Oslo Kungfu Klubb Oslo Stupeklubb Oslo Styrkeløft Klubb 0 12 Oslo Synkron

7 Oslo Turnforening Rilindja, IL Rye, Sp.Kl Sinsen-Refstad IL 75 0 Sp.kl. av Sagene Bydel Freestyle IL Friends Cricket Club Oslo Bordtennisklubb Oslo Klatreklubb Oslo Roller Derby Klubb 0 0 Oslo Rugbyklubb 4 2 Oslo Sandvolleyballklubb 1 12 Oslo Squash Klubb 4 22 Oslomarka Trekkhundklubb Sagene IF Skeid Skeid Fotball 0 8 Torshov Bob-Team 9 8 Ørnulf IF 8 26 St.Hanshaugen Bydel Bislet Basket Bårdar Swing Club 0 0 Christiania NTN Taekwon-do kl Go Dai Judo Club Høgskolen i Oslo Lacrosse IL 0 4 Keum Gang Taekwondo - St.hanshaugen Oslo Biljardklubb Oslo Døves Sp.Kl Oslo Idrettslag Skøyter Oslo Idrettslag Svømming Oslo Kali Sikaran Klubb 0 0 Santokai Karateklubb 5 1 Tjalve IK Vålerenga Cricket Klubb

8 Frogner Bydel Akkaren Sportsdykkerklubb Bul IL Bygdø Badmintonklubb Bygdø Fekteklubb Bygdø IL Bygdø Monolitten Idrettslag Bygdø Tennisklubb Bygdøy Basketballklubb Christiania Roklub 3 42 Frigg Oslo Fotballklubb Friskis&Svettis Oslo Frogner Bowlingklubb 0 0 Huk Fotballklubb Kongelig Norsk Seilforening Kurdistan FK 0 4 Nord Bygdø Kano Og Kajakklubb Norske Studenters Roklub Oldenborg Idrætts Selskab 0 0 Oslo Fallskjermklubb 0 53 Oslo Pistolklubb Oslo Seilforening Oslo Skøiteklub Oslo Taekwondo Klubb Oslo Vikings 5 83 Sentrum Kickboxing Klubb Uranienborg Turn Vika IF 0 6 Vilje Idrettslag 0 0 Vippetangen Dykkerklubb 3 9 Ullern Bydel Bestumkilen Roklubb 0 0 Christiania Svømmeklubb Gøy Håndballklubb 23 5 Hvil IK 1 1 Njård Oslo Elvesportsklubb 5 2 Oslo Kajakklubb Oslo Kuksoolwon Klubb 27 7 Oslo Roklubb 0 0 Oslo Tennisklubb Ullern IF Ullern Tennisklubb Ullr Skiklubb 0 0 3

9 Vestre Aker Bydel Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme (tildeles LAM direkte fra OIK) Gandur Islandshestforening 2 13 Heming Orientering Heming, IL Hodr IL for synshemmede Holmenkollen Sportsklubb Holmenkollen Tennisklubb Kollenhopp Nordmarka Ryttersportsklubb 3 9 Norske Officerers Pistolklub 0 0 Oslo Bueskyttere Oslo Fekteklub Oslo Golfklubb Oslo Rullestolrugbyklubb Oslo Skiskytterlag Persbråten Basketballklubb Ready Royal Sport 0 0 Røa Allianseidrettslag Røa Danseklubb Røa Fotball Elite 0 49 Sakura Karate klubb Slemdal Judoklubb Sørbråten IL Sørkedalen Rideklubb 4 79 Sørkedalens IF TRY, Idrettslaget Vestre Akers Skiklub Nordre Aker Bydel Akerselva, IK 86 3 Berg Tennisklubb Bislett Volley 4 0 Blindern Rugbyklubb 0 9 Fristil, Rullestoldanseklubben 1 0 Grefsen Tennisklubb Hero, IK 0 29 Kjelsås Bordtennisklubb Kjelsås IL Koll, IL Korsvoll IL Lilleborg Idrettsklubb 5 6 Lyn Fotball Lyn Ski

10 Nordberg Tennisklubb Norsk Trekkhundklubb 5 4 Nydalen Alpinklubb 0 11 Nydalens Skiklub Oslo Flyveklubb 0 4 Oslo Handicapidrettslag Oslo Kendo Klubb 1 8 Oslo Kjelkehockeyklubb Oslo Sidelengs Brettklubb 0 15 Oslostudentenes Idrettsklubb 0 48 Pointfighter Kicboxingklubb 10 5 Siv Gymnastikkforening Stor-Oslo Helsesportlag 1 2 Tiger Karateklubb Tåsen IL Ullevål IL Ullevål tennisklubb Bjerke Bydel Ares Turnforening Bjerke & Veitvet allidrett IF 7 11 Bjerke Taekwondo Klubb Grei Kvinner Elite FK 0 8 Hasle-Løren IL Linderud IL Oslo Paragliderklubb 0 4 Solli Bowlingklubb 1 7 Unique Biljardklubb 1 35 Østre Aker Skiklubb 7 9 Årvoll IL Grorud Bydel Ammerud Basket Ammerud Håndball Grei, SF Grorud IL Grorud Taekwondo Klubb Lillomarka OL Lillomarka SkiKlubb Nation Cricket klubb Nord og Rødtvedt Sportsklubb Oslo Bryteklubb Romsås IL Speed Sp.kl Tamil Sports Club

11 Stovner Bydel Elleve Stjerner Idrettslag Fjord Cricket Club Fossum Cricket Klubb Groruddalen Golfklubb Haugenstua 08 Cricket Klubb Høybråten Basketballklubb Høybråten Dameturnforening 48 5 Høybråten og Stovner IL Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb 6 3 Oslo Nord Taekwondo klubb Rommen Sportsklubb Satori Karateklubb Stovner Bokseklubb 1 11 Stovner Tamil Sports Club Stovnerkameratene 15 8 Sveiva Innebandyklubb Tamil Sangam IL Tamilsk barn og ungdom idrettsklubb Vestli IL Øst Cricket Klubb Alna Bydel Aker Cricket klubb Alna Cricket Club Alna FK Christiania Cricket Klubb Dania, FC 0 1 Ellingsrud IL Ellingsrud Rytterklubb Falken Cricket Klubb Furuset Allidrett IF Furuset Fotball IF Furuset Håndball IF Furuset Ishockey IF Furuset Sentrum Landhockey IF Furuset Tennis IF Haugerud IF Haugerud Tigers Cricket Klubb Lindeberg Cricket Klubb Lindeberg Sportsklubb fotball Lindeberg Sportsklubb Ski Nord Cricket Klubb

12 Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb Oslo Aikido Klubb 0 1 Oslo City FC Oslo Rullestol Tennisklubb Oslo Øst Taekwon-Do klubb Sentrum Cricket Klubb Teisen IF Tveita IL 38 0 Tveita Taekwondoklubb 1 17 Varg, IL Østensjø Bydel Abildsø IL Abildsø Tennisklubb Aktiv Skøyteklubb Bjart Gymn. og Turnforening Bøler Basket Bøler Idrettsforening Bøler Turnforening Fokus Bordtennisklubb Frøy IF Golia Tennisklubb Høyenhall Gymnastikkforening Ingierkollen/Rustad Slalomkl Manglerud Gymn.Forening 46 4 Manglerud Star Fotball, IL Manglerud Star Ishockey, IL Nøklevann Ro- og Padleklubb Oppsal IF Basket Oppsal IF Cricket 0 5 Oppsal IF Fotball Oppsal IF Håndball Oppsal IF Orientering Oppsal IF Ski 59 4 Oppsal Taekwondo Klubb Oslo Cheer Klubb Galaxy Oslo Judo Klubb 70 8 Rustad IL Ten Do Karateklubb Oppsal Tojang Kampsportklubb Tunet Innebandyklubb Vidar, Sportsklubben Østensjø/Dverg Innebandy

13 Nordstrand Bydel Bekkelagshøgda Tennisklubb Bundefjorden Seilforening Bækkelagets SK Ekeberg Rideklubb 9 64 Ekeberg Sendeplate klubb 4 7 KFUM-Kameratene, Oslo Lambertseter Bryteklubb Lambertseter IF Lambertseter Svømmeklubb Ljan Alpinklubb 96 9 Ljan Fotballklubb Ljan Tennisklubb 58 9 Nordstrand Basketballklubb Nordstrand IF Nordstrand Sportsskyttere Nordstrand Tennisklubb Nordstrand Turnforening Ormsund Roklub Ormøya Tennisklubb Oslo Aliens Cricket Club 0 0 Oslo og Akershus Fjordhestlag 3 8 Oslo Volley Ra Padlekl. For Funksj.h. 1 2 Sjøløwen Dykkerklubb 0 3 Star Cricket club Ulvøy Tennisklubb Søndre Nordstrand Bydel Bjørndal IF Grønmo Golfklubb Hauketo IF Holmlia Cricket Club 5 6 Holmlia Sportsklubb Klemetsrud Cricket Klubb Klemetsrud IL Kringsjå Sportsklubb Mortensrud Cricket Klubb Mortensrud-Aker Sports klubb Oslo Modellbilklubb Osloungdommens Motorsenter Trialklubb Prinsdal Tennisklubb 8 37 Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb Søndre Nordstrand Rideklubb Troll Karateklubb Bushido Tsunami Shotokan Karateklubb Åsbråten Idrettslag

14 9

316 516 826 Fylkesvis Sum 446 317 383

316 516 826 Fylkesvis Sum 446 317 383 MOMSKOMPENSASJON 2014 (Regnskapsåret 2013) 2014 NIF 18 441 422 Aksjeselskaper 7 227 145 Idrettskretser 8 348 782 Særforbund 67 440 146 Bedriftsidrettslag 4 382 372 Bedriftsidrettskretser 2 667 687 Særkretser

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 13/2012-2014 Utsendelsesdato: 2. oktober 2013 Merknadsfrist: 9. oktober 2013 Møtetid: Tirsdag 1. oktober 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn og grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo kommune.. side

Detaljer

Lotteritilsynet april 2013

Lotteritilsynet april 2013 2011000776 971307234 NMF BUSKERUD 0028 OSLO 120 795-142 397 263 192-263 192 2011000860 971015969 DYSLEKSI NORGE 0028 OSLO 24 658-28 740 53 398-53 398 2011001086 971348771 AFASIFORBUNDET I NORGE 0028 OSLO

Detaljer

Vedlegg 6: Uprioriterte tiltak

Vedlegg 6: Uprioriterte tiltak Vedlegg 6: Uprioriterte tiltak Idrett GEO TILTAK ØKONOMI (1000 NOK) ANNET Bydel Prosjektnavn tiltak (anlegg/tilrettelegging) Tiltakstype primær sekundær Fase Ansvarlig utfører Nyanlegg=1 Rehabilitering=2

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2006

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2006 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2006 KRETSSTYRET I OSLO Det nye kretsstyret samlet etter tinget, fra venstre foran Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, leder Børre Rognlien, Bøler IF/Aktiv Skøyteklubb,

Detaljer

Momskompensasjon 2010 for regnskapsåret 2009

Momskompensasjon 2010 for regnskapsåret 2009 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Aksjeselskap Aktivim AS AS Curlingbaner Birkebeinerrennet AS Birkebeinerrittet AS Evje Golfpark AS Fagernes Idrettspark Drift AS Fotballutvikling

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2014 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2015 - Informasjon lover

Detaljer

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling Sak nr. 12 Valgkomiteens innstilling Oslo Idrettskrets 38. ordinære ting i Ekeberg Idrettshall Onsdag 4. juni 2014 Sak nr. 12 Valg Innstilling fra valgkomiteen Kretsstyret Leder: Norvald Mo gjenvalg Nestleder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd ÅRSMELDING 2012 for Bodø Idrettsråd Vi ønsker alle klubbene i Bodø velkommen til ordinært årsmøte i Bodø Idrettsråd tirsdag 12.mars 2012 kl. 19.00 i kantina på Aspmyra stadion(3 etg) (husk å ta med årsmeldingen)

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2010

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2010 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2010 KRETSSTYRET I OSLO Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportklubb og Richard Pedersen, Grorud IL. Bak

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2007

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2007 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2007 280 000 medlemskap (inkl. bedriftsidretten) KRETSSTYRET I OSLO Kretsstyret, fra venstre foran Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, leder Børre Rognlien, Bøler

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2008

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2008 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2008 KRETSSTYRET I OSLO Kretsstyret, fra venstre foran Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, leder Børre Rognlien, Bøler IF/Aktiv Skøyteklubb, OIKs generalsekretær Ingrid

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2011

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2011 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2011 Kretsstyret i OsLO Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Sørkedalen Rideklubb og Richard Pedersen, Grorud IL. Bak fra

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012-2020 1 Innhold 1. Bakgrunn for planen.... 3 1.1. Innledning.... 3 1.2. Bakgrunn.... 3 1.3. Hensikten med planen.... 4 1.4. Politisk behandling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

Kunstgressbaner. Klubbhus/garderober

Kunstgressbaner. Klubbhus/garderober Vedlegg 2: Resultatvurdering av Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016 Prosjektliste basert på Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016, per 01.01.15: Idrett Prosjekter Kostnader Finansiering

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer