Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35"

Transkript

1 Peabnytt Nr årgang Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8 Nordens beste arbeidsplass Side 20 Sammen om et sikkert Peab Side 35

2 Leder Den viktige sikkerheten Å ivareta sikkerheten på arbeidsplassene våre er en av de aller viktigste oppgavene for Peab Norge. Dette gjelder alle deler av vår virksomhet, og det angår oss alle, både medarbeidere, underleverandører, samarbeidspartnere, kunder og ikke minst våre omgivelser. Peab skal være en bedrift der sikkerhet står i høysetet, der vår organisasjon og våre prosjekter aktivt sørger for dette. God planlegging og gode rutiner, ryddighet, og riktig bruk av verneutstyr er alle elementer som er viktige å prioritere, i tillegg til å ta forhåndsregler og være påpasselige med at HMS-rutinerfølges. Det går heldigvis lang tid mellom hver gang det skjer en alvorlig ulykke. Men vi har i vinter opplevd noen uhell, som har dreid seg om arbeider i høyden og innfesting, og som lett kunne fått mer dramatiske utfall. I februar hadde vi informasjonsmøte på internett hvor jeg berørte disse forholdene, og nok en gang vil jeg be dere alle om spesielt å ha fokus på forebygging av denne typen risiko. For at vi skal bli virkelig gode på sikkerhet, må vi derfor også ha fokus på uønskede hendelser og nesten-ulykker. Rapportering og evaluering av slike hendelser vil kunne gi et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid. Vi har et godt rapporteringsverktøy, og det er bedre med overrapportering enn at vi sjelden fører opp episoder som kunne ført til hendelser. Det handler om å ta sikkerhet på alvor, og derfor må vi alltid være oppmerksomme. Selv om det kan virke som om enkelte oppdrag er rutinearbeid, forekommer det alltid variasjoner og ikke minst er den menneskelige adferden ofte avgjørende. Årstidene medfører også endringer, arbeidsplassen kan variere fra gang til gang, og kollegene kan være nye og ha andre måter å jobbe på. Mulighetene er mange for at risiko og sikkerhetsnivå endres. Det er derfor utrolig viktig både for ledere og medarbeidere at risiko- og sikker jobb analyser (SJA) utføres som foreskrevet, og at vi heller ikke slurver eller hopper over forhold som er beskrevet i rutiner og styringssystem. Dette er nitidig arbeid som alltid må ha første prioritet. Vi må hele tiden minne hverandre på nullvisjonen vår og at hver enkelt medarbeider og hver enkelt leder har et ansvar for å bidra til at vi kontinuerlig forsøker å gjøre denne visjonen til virkelighet. Jeg vet at de aller fleste av dere er gode på dette og prioriterer sikkerhet hver eneste dag. Allikevel er det viktig at vi Innhold Peab kjøper K. Nordang side 4 Første spadestikk på Bondistrand side 5 Peab med nye strategier side 6 Samarbeider om Sentrum skole side 8 Best profilert i Peab side ser lyst ut side 12 Nye prosjekter side 14 Trinn to i gang på Varden side 17 TVE og HUH inn i Peab side 18 Windows 7 for alle penga side 19 Nordens beste arbeidsplass side 20 Introduksjonskursene tilbake side 22 Handslaget side 23 Sammen om et sikkert Peab side 24 Masterstudenter fordyper seg i Peab side 26 Avantgarde eller romantisk? side 28 Nytt og nært side 30 Organisasjonstilpasning side 32 2 Peabnytt

3 tar uhellene som har skjedd i det siste inn over oss og lærer av dem slik at det ikke skjer igjen. Det aller viktigste er tross allt at alle skal ha en trygg hverdag uten skader eller uhell. Så med ønsker om en fin og sikker vår, - pass på dere selv og alle rundt dere! Petter Moe Adm dir Peab Norge Nye nettsider Peab i mediene side 34 Peab BIL side 36 Min hverdag side 38 Jubilanter side april lanserte Peab Norge ny hjemmeside. Peab.no fremstår nå i nytt design, med nytt oppdatert innhold og med ny struktur. Vårt mål er å være best på web-sider i bransjen i Norge, og jeg har stor tro på at nye peab.no vil være med på å styrke Peabs varemerke, være et viktig konkurransemiddel og bidra til virksomhetsnytte og økt lønnsomhet. Vi har også en ambisjon om at peab.no skal tiltrekke og skape lojalitet hos nye og eksisterende målgrupper og kunder. Peab har et velkommunisert og sterkt verdigrunnlag som gjennomsyrer virksomheten. Dette skal løftes på nettsiden, som nå blir relativt samsvarende med peab.se og peab.fi. Farger, fonter og brukervennlighet blir felles, og innholdet er ganske likt. På nye peab.no linkes både Bolig Utvikling og datterselskapenes hjemmesider opp mot peab.no. Arbeidet med oppdatering av datterselskapenes hjemmesider starter i vår, og skal sluttføres i løpet av året. Peab.no er også utviklet med tanke på rekruttering, både internt og eksternt, og hjemmesiden skal vise mulighetene for å gjøre karriere i konsernet. Vi vil vise hvordan Peab bygger for fremtiden, og vi skal fremstå som moderne og målrettede, som en nordisk samfunnsbygger. Hilsen Line PeabNytt er et nyhetsblad for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i og av Peab. Utgiver er Peab Norge AS, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 2909 Solli, N-0230 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Audun Andreassen, som også produserer bladet. Trykk Flisa Trykkeri. Tips til innhold kan sendes til Peabnytt 3

4 Peab med intensjonsavtale om oppkjøp av K. Nordang Peab og K. Nordang har undertegnet en intensjonsavtale hvor planen er at Peab skal kjøpe 90,1 prosent av aksjene i K. Nordang. Målet er endelig avtale innen 1. juni Tekst: Line Fredriksen K. Nordang AS er lokalisert med kontorer på Stranda og i Ålesund i Møre og Romsdal og er et av de ledende entreprenørselskapene i regionen. De utfører i tillegg kran og montasjearbeider i hele Sør-Norge. K. Nordang utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor og har stått for mange kjente bygg i regionen. K. Nordang har en årlig omsetning større enn 300 MNOK og 84 faste medarbeidere. K. Nordang ble etablert i Intensjonsavtalen med K. Nordang er et resultat av Peabs overordnede vekststrategi i Norge, sier adm dir Petter Moe i Peab Norge. Vi har en uttalt ambisjon om å bli landsdekkende, og K. Nordang er et solid selskap som vil sørge for at Peab får sitt første fotfeste også på Vestlandet. Selskapet er veldrevet og har en spennende prosjektportefølje, samtidig som vi har sammenfallende verdigrunnlag, sier Petter Moe. - Vi velger å bli en del av Peab fordi vi anser selskapet som en langsiktig, solid og industriell eier som kan tilføre organisasjonen kapasitet og kompetanse, sier adm dir i K. Nordang Kjetil Nordang. Vi gleder oss veldig til å utvikle selskapet videre sammen med en solid aktør som Peab, sier Kjetil Nordang. Avtalen er inngått med forutsetningene om en virksomhetsgjennomgang av K Nordang, en såkalt due diligence, og konkurransemyndighetenes godkjennelse. 4 Peabnytt

5 Det aller første spadestikket på Bondistrand i Asker ble tatt i nydelig vær, med mange forventningsfulle kjøpere, Askers ordfører Lene Conradi og flere samarbeidspartnere til stede for å ta del i oppstarten på Peabs for tiden største boligprosjekt. Første byggetrinn blir på 84 boliger, og til sammen blir det 200 nye leiligheter i solfylte og landlige omgivelser kun 2 km fra Asker sentrum. Første spadestikk på Bondistrand Tekst og foto: Line Fredriksen Adm dir i ABBL, Søren Pedersen, innledet med å si litt om historikken og samarbeidet med Peab. Det hele startet allerede i 2001, da ABBL inngikk en intensjonsavtale med eieren av den søndre delen av tomten, Sverre Dahl. 11. november 2007 utarbeidet ABBL og Peab en modell for samarbeid. I GANG: Sammen med ordfører Lene Conradi og en av kjøperne, Trond Olsen, symboliserte Petter Moe oppstarten på byggeprosjektet med å sette den trehodede spaden i byggegropa. - Modellen gikk i korthet ut på at Peab fikk kjøpe 50 % av utbyggingsområdet Bondistranda, mot at ABBL fikk andel i Peabs utbyggingsområder på Bekkestua i Bærum. På bakgrunn av denne samarbeidsmodellen ble utbyggingsselskapet Bondistranda Utvikling AS stiftet, fortalte Søren Pedersen. Området vil bli delt opp i flere byggetrinn og første trinn vil bestå av 84 boliger fordelt på to eierseksjonssameier. Sameie 1, hvor vi nå starter byggearbeidene, består av 51 boliger, og Sameie 2, hvor det er planlagt byggestart i april, består av 33 boliger. - Bondistranda er ett av få boligområder i Asker med vestvendt beliggenhet. Som alle ser i dag, vil boligene få glimrende solforhold. Nærheten til vannet, og ikke minst det grønne preget dette boligprosjektet vil få, gjør at Bondistranda trolig kan utvikles til å bli et av Askers mest attraktive boligområder, påpekte en fornøyd ABBL-direktør. Askers ordfører Lene Conradi var veldig tilfreds med at området nå blir bygget ut og at Asker får flere funksjonelle boliger. - Dette er et av Askers flotteste områder, og det vil forhåpentligvis bidra til ytterligere vekst for kommunen. Det vil være naturlig at det også medfører næringsutvikling på Bondistranda i form av butikker og andre servicetilbud. Samtidig vil de som flytter hit få en topp moderne skole i umiddelbar nærhet og tilgang til ypperlige rekreasjonsarealer, sa en fornøyd ordfører, som påpekte at prosjektet vil gi området et løft. Peabs adm dir Petter Moe roste samarbeidet i prosjektet og var naturligvis fornøyd med å kunne sette spaden i jorden. - Dette er et stort og viktig prosjekt for Peab, og jeg anser området for å være attraktivt for flere kundegrupper. Vi er engasjert i prosjektet både med utvikling, anlegg og entreprenørvirksomhet, og vi er avhengige av å kunne jobbe godt sammen med ABBL. Så langt har dette gått utmerket, og byggeprosessen er jeg trygg på at nå er i de beste hender, sa Petter Moe. Peabnytt 5

6 Peab med nye strategier Peabs visjon er å være Nordens samfunnsbygger. Men hvordan når vi dit og hva må vi gjøre for å komme dit? Her forteller representanter fra Peabs ledergruppe om hvordan vi ska bli Nordens samfunnsbygger. Her presenteres de tre siste strategiene i serien. Tekst: Line Fredriksen Foto: Audun Andreassen Hvorfor er dette med langsiktighet viktig for Peab? Sammenhengen er enkel. Gjennom å fokusere på langsiktighet skaper vi verdier ikke bare for våre kunder, men også for samfunnet generelt, for våre medarbeidere og for våre eiere. Dette åpner igjen døren til nye markeder og forretningsmuligheter både for våre kunder og for Peab. Hva legger Peab i begrepet langsiktig samfunnsbygger? Alt som vi planlegger og gjennomfører skal i sin helhet være i tråd med våre etiske retningslinjer, samt ansvarsfullt og langsiktig utformet. Vi skal dermed tilgodese miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Petter Moe, adm dir Peab Norge Foregangsselskap i langsiktig samfunnsbygging Peab har utviklet en definisjon av hva vi mener med å være en langsiktig samfunnsbygger. Målet er tydelig i 2014 skal vi oppfattes som bransjeledende. Hvordan forholder Peabs definisjon seg til hvordan vår omverden jobber med de samme spørsmålene? Langsiktighet er et begrep som vi har valgt å anvende i Peab fordi det skal bli tydelig at vi tar et ansvar som strekker seg lenger enn det som vanligvis regnes inn som miljøspørsmål. Ved å ta steget og bli en langsiktig samfunnsbygger, inkluderes både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter for å nå målet. For oss er dette nå et naturlig steg. I mange andra selskaper anvendes ofte begrepet Corporate Social Responsibilty CSR, som er en stor del av det vi legger i langsiktig samfunnsbygging. 6 Peabnytt

7 Hvordan skal definisjonen anvendes? Det gir støtte i vårt allerede påstartede arbeid og blir et bra utgangspunkt for vår utvikling innen både miljøarbeid og sosialt samfunnsansvar. Vi skal i løpet av de neste årene nærme oss kravene som ligger i definisjonen i måten vi jobber på, og det er viktig at samtlige medarbeidere er med på toget. Det sikrer at strategien forankres og gjenspeiles i arbeidet vi gjør. Kan man se langsiktighet som et eget område? Nei, det må sees i en sammenheng. Vi tar et ansvar i å være nøyaktige og varsomme i det vi gjør, og ha et godt arbeidsmiljø. Alt vi bygger, påvirker mennesker og miljø. Det skal være god planlegging og ordnede forhold i alt vi gjør, vi skal spare penger og miljø gjennom effektiv logistikk og vi skal fortsette vårt arbeid med å fase ut skadelige stoffer og materialer. Vi skal ta steg for steg, og ikke innføre mye nytt samtidig. Det er viktig å utføre vårt arbeid i tråd med vedtatt styringssystem og med god kvalitet. Det er helt vesenlig å være klar over konsekvensene og ta hensyn i alle ledd. Økonomi er også viktig i det å tenke langsiktig. Vi skal kunne synliggjøre totalkostnadene og se våre prosjekter i et livssyklusperspektiv. Fakta avgjørende punkter for en langsiktig samfunnsbygger: Miljø - Vi arbeider for å øke andelen fornybare råvarer og bli mer ressurseffektive i alle deler av vår virksomhet - Vi vil utvikle tomter med etablert infrastruktur og servicetilbud for å effektivisere samfunnet og bruken av infrastrukturen - Vi minimerer vår påvirkning på økosystemet, samt tar hensyn til naturen ved bruk og utnyttelse av tomteområder Sosialt - Vi bygger slik at mennesker kan leve, arbeid og bo i et trygt og tilrettelagt miljø - Vi arbeider for at alle mennesker skal få like rettigheter og muligheter - Vi engasjerer oss i samfunnets utvikling Økonomisk - Vi etterstreber å gjøre hvert prosjekts økonomi tydelig for våre kunder og alle som medvirker i prosjektet - Vi arbeider for å bli mer effektive - Vi legger stor vekt på risikoanalyse og tidlig planlegging for å utnytte mulighetene, bygge effektivt og minimere ressursbruken bidrar til positiv merkevarebygging, bedre omdømme og økt kjennskap. Peabs seks konsernstrategier - Kostnadseffektiv virksomhet - Investere i lønnsom tilvekst i Norden - Synes og høres i Norden - Foregangsselskap i langsiktig samfunnsbygging - Styrke og utvikle Peabs kunderelasjoner - Beste arbeidsplassen i Norden Tom Arne Grødtlien, HR-sjef Beste arbeidsplassen i Norden Hva menes med den beste arbeidsplassen i Norden? - Med det mener vi at Peab skal være den arbeidsgiver i Norden, uansett bransje, som best tiltrekker seg, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Peab skal i følge visjonen være Arbeidsgiver nummer en i Norden. Våre verdier skal være enkle og tydelige. Våre medarbeidere er dypt engasjerte og våre ledere ivrer etter å utvikle medarbeiderne våre. Peab skal oppfattes som det beste og mest attraktive nordiske selskapet både blant de som jobber hos oss og de som arbeider utenfor Peab. En annen viktig målgruppe er unge mennesker som er på vei inn på arbeidsmarkedet. Hva gjør vi for å tiltrekke oss nye kompetente medarbeidere? - Generasjonsskifter pågår egentlig hele tiden, eldre medarbeidere går i pensjon og yngre rekrutteres. Den store utfordringen blir å ivareta og beholde unge medarbeidere samtidig som vi utnytter og overfører seniorenes kompetanse og erfaring før de forlater Peab. I Peab arbeider vi på ulike måter for å tiltrekke oss nye medarbeidere. Et nytt, enhetlig presentasjonsmateriell er under utarbeidelse og vi satser på utvikling av nye hjemmesider og sosiale medier. Det er også viktig å være synlige i de rette sammenhengene. Vi deltar på arbeidsmarkedsdager, messer og på skoler. Vi har også hatt en positiv felles nordisk profilkampanje som viser at vi er offensive og vil ta en posisjon i Norden. Vi må heller ikke glemme den effekten alle medarbeiderne i Peab har - de er veldig gode ambassadører. Hvordan kan vi skape arbeidsplasser som tiltrekker, utvikler og beholder medarbeidere? - Det finns visse grunnleggende forutsetninger som må være oppfylte for at en arbeidsplass skal oppfattes som attraktiv. Det er for eksempel godt arbeidsmiljø, utviklingsmuligheter, samt å tilby trygge og sikre arbeidsplasser. Utover disse forholdene trenger vi å få rede på hva som kjennetegner en god arbeidsplass for dagens unge jobbsøkere og hva som er viktig for kommende generasjoner. Dette er saker vi nå jobber med å konkretisere. Hvordan kan vi måle at vi er Nordens beste arbeidsplass? - Det pågår et arbeid med å ta fram en definisjon på hva som menes med en bra arbeidsplass, sette mål og bestemme metoder for å måle. Fortsetter på neste side > Peabnytt 7

8 < Fortsettelse fra forrige side Samarbeider om Sentrum Rune Hangeland, regionsdirektør Næring og Rehab Styrke og utvikle Peabs kunderelasjoner Hva er innholdet i strategien? - Langsiktige kunderelasjoner har alltid vært viktig i Peab, og slik vil det også bli i fremtiden. Gode kundeforhold oppstår når partene kjenner hverandre og stoler på hverandre. Fornøyde kunder kommer alltid tilbake og er den beste markedsføringen som finnes. Vi styrker og utvikler kunderelasjoner gjennom å levere gode prosjekter med avtalt kvalitet, til avtalt tid og budsjett, samt alltid ha ambisjonen om å innfri kundens forventninger Vi skal bistå kunden i alle faser av prosjektene og vi skal stille opp når kunden har behov for vår kompetanse. Vi skal være våre kunders beste årdgivere. Tekst: Hilde Marie Braaten I Horten samarbeider Raaen Entreprenør og Senter-Bygg om å rehabilitere og bygge på Sentrum skole. Det er første gang vi jobber sammen i et prosjekt og er godt fornøyde så langt, sier leder av styringsgruppa for prosjektet, Ola Rolfstad i Senter- Bygg. Kan du gi eksempler på hvordan vi skal styrke og utvikle våre kunderelasjoner? - Gjennom at vi klart og tydelig fremstår som det beste alternativet. Det skal være enkelt å få kontakt med Peab, det skal være lett å ha med Peab å gjøre og vi skal være lydhøre. Det gjør vi gjennom å søke svar på spørsmålet Hva vil kunden ha? Alt vi gjør skal bygge på tillit, hva er viktig når vi bygger tillit hos våre kunder? At vi er ærlige og holder det vi lover. Våre kunder skal til en hver tid kunne stole på oss. Vi har også god erfaring med våre samarbeidsentrepriser. Gjennom å samarbeide i Norden kan vi lettere møte kundenes behov, hvilket fremmer vår vekst. Hva mener vi med det? - Dersom vi har bygget noe for en kunde i Norge, kan vi vise til dette prosjektet som en referanse i liknende prosjekter i Sverige og Finland. Vi lever i et mer og mer grenseløst og globalt samfunn hvor vi skal kunne jobbe på tvers og utnytte våre ressurser på en optimal måte uavhengig om de er i Sverige, Finland eller Norge. Kan du beskrive nytten og hva vi mener med at alle medarbeidere kan selge hele Peab? - Vi er et stort konsern. Alle i konsernet på alle nivåer skal være bevisste på at de utgjør en brikke i en stor sammenheng hvor alle spiller en rolle. Vi er alle en del av Peabs varemerke og vi har ansvar for både detaljer og helhet. Vi skal kunne tilby våre kunder prosjektutvikling og gjennomføring fra A til Å. 8 Peabnytt

9 skole Gamle Sentrum skole har vært stengt de siste to årene, blant annet på grunn av store fuktskader i underetasjen forårsaket av dårlig drenering. Nå er totalrenoveringen utenfor og inne i den 7000 kvadratmeter store barneskolen fra 1923 i gang. I tillegg skal det også bygges et nybygg på 1500 kvadratmeter som skal binde eksisterende gymsal og svømmehall sammen. Dette prosjektet er så stort og omfattende at da Raaen Entreprenør i Horten ønsket å legge inn tilbud inviterte de oss i Senter-Bygg til å være med. Som søsterselskaper står vi sterkere sammen og vi ble til slutt tildelt kontrakten av Horten kommune, sier Rolfstad. I november gikk selskapene i gang med prosjekteringsarbeidet, mens selve rehabiliteringsjobben startet i januar. De første spadetakene til nybygget skjer så fort snø, tele og vinter er over. Alt skal stå ferdig i april Deler I dette arbeidsfellesskapet har går vi inn med og deler likt på alle ressursene som trengs. Dette er første gang Senter-Bygg er med på et slikt arbeidsfellesskap og derfor er dette en gylden mulighet og erfaring for oss å samarbeide så tett med et søsterselskap hvor vi jobber på samme plattform, sier Rolfstad. Vi er fornøyde med samarbeidet. Vi er mange mennesker som skal jobbe sammen for første gang og bruker litt tid nå i starten på å bli kjent, men det fungerer bra. Vi i Senter-Bygg holder til på Åmot i Buskerud og har litt reisevei hver dag, men også dette går fint, forteller Rolfstad. Det er Raaen entreprenør som sitter med kontraktsansvaret for prosjektet. Jeg tror jeg snakker for både Senter- Bygg og Raaen Entreprenør når jeg sier at dette er et veldig positivt samarbeid. Med erfaringsutveksling vi oppnår i dette prosjektet er dette med på å bygge våre organisasjoner til å ta større prosjekter hver for oss i fremtiden, sier daglig leder Petter Kveil. Peabnytt 9

10 Best profilert i Peab Det lød et jubelbrøl ut over Aker Brygge og Oslofjorden da Peabs byggeprosjekt på Tingvalla-utstikkeren ble kåret til det best profilerte i Peabs profileringskonkurranse. - Her på Aker Brygge gjelder det å gjøre seg synlige for det store publikumet vi har. Å motta denne prisen betyr at vi har gjort mye riktig, sier prosjekteringsleder Rolf Aase. Tekst og foto: Hilde Marie Braaten Har vi virkelig vunnet, spør en like overrasket som glad prosjekteringsleder når han får beskjed om at byggeprosjektet han jobber med har vunnet Peabs interne profileringskonkurranse. Forventningsfullt lurer han på hva premien er. Drømmepremien hadde jo vært en helaften her i restauranten som vi bygger selv og som har som mål om å både få to Michelin-stjerner og være en restaurant for folk flest med 300 sitteplasser og muligens Norges lengste bardisk. Men, premie eller ei; Det er uansett stas å bli anerkjent for de profileringstiltakene vi har gjort, sier Aase. Enkelt og ryddig Peabs byggeprosjekter ble i høst oppfordret til å sende inn bilder og begrunnelse for hvorfor akkurat deres prosjekt profilerte Peab best. Da Peab som totalleverandør startet arbeidet med å bygge Aker Brygges nye luksusrestaurant i november i fjor var prosjektet tidlig ute med å tenke profilering. Store, oransje Peab-bannere ble kjøpt inn og henger på byggegjerdene rundt byggetomta hvor de lyser opp langs Aker Brygge. Etter hvert som kledningen på restaurantbygget blir klart kommer bannerne til å henges opp her for å lyse opp fasaden. Vi har lykkes med å gjøre prosjektet synlig helt opp til kontorene i rådhuset. De oransje bannerne er lette å få øye på har vi fått høre. Det tar vi som et kompliment, sier Aase. Eksempel til etterfølgelse Juryformann Line Fredriksen roser byggeprosjektet for å ha vært bevisst sin synlighet helt siden oppstarten av prosjektet. På Aker Brygge var Peab tidlig ute med å tenke profilering av prosjektet. De har hele tiden vært bevisste på at byggetomta er svært synlig for alle turistene, beboerne, arbeidstakerne og andre som farter til Aker Brygge. Prosjektet oppfyller kravene våre til god profilering: De nyeste profileringstiltakene er tatt i bruk, det hele er enkelt gjort og hele tomta ser veldig ryddig ut. Virkelig et eksempel til etterfølgelse, sier Fredriksen som lover en fin premie til hele prosjektet. Det er nå kommet enda sterkere signaler også fra Peab AB om at vi må prioritere profilering av byggeplassene våre, sier Fredriksen. - Det skal ikke være noen tvil om at det er Peab som bygger, og prosjektet på Aker Brygge levner ingen tvil om det, sier Line Fredriksen. 10 Peabnytt

11 AND THE WINNER IS: Det lød et brøl en vinner verdig da denne gjengen fikk vite at det hadde vunnet Peabs profileringskonkurranse. Fra venstre Elise Mygland, Raymond Witzell, Rolf Aase, Jukka Siikaluoma og liggende foran er Steffen Bakke. På kne til høyre i bildet jubler Lars Bismo (t.v) og Åke Åstrand, mens Runar Aarseth Gausdal holder banner og jubler sammen med Torstein Eikelandsdal. Peabnytt 11

12 2011 ser lyst ut Finanskrisen er et tilbakelagt stadium og boligmarkedet er godt, skal vi tro ferske tall fra Norges Eiendomsmeklerforbund og erfaringene til markedssjef i Peab Bolig, Einar Amundsen. Tekst: Hilde Marie Braaten Det lave rentenivået etter finanskrisen har ført til at boligprisene har steget kraftig. Prisen på en bolig var i februar i år 9,2 prosent høyere enn for et år siden. Mellom januar og februar i år steg prisene for brukte boliger i gjennomsnitt med to prosent. Slike temperaturmålere på boligmarkedet fører til at folk skynder seg med å kjøpe bolig. Folk blir ivrige etter å kjøpe seg nytt hjem før prisene stiger ytterligere, sier Einar Amundsen. Men noen impulskjøp er det ikke snakk om. Boligkjøperne vi finner i dagens marked er veldig bevisste. Beliggenhet, solforhold, utforming og kvalitet må stemme med prisen. Erfaringene fra finanskrisen har man lært av, og kundene vet godt hva de skal sette seg inn i når det gjelder finansiering og avtaler, sier Amundsen. Attraktiv tomt avgjørende Den største utfordringen for utbyggere er å få tak i de virkelig gode prosjektene og de mest attraktive boligtomtene for å garantere et smidig salg. I Oslo er det i dag få områder som er tilgjengelige for utbygging og på de stedene det bygges er det til gjengjeld et stort antall boliger som skal ut i markedet, slik som for eksempel på Ensjø, i Kværnerbyen og på Sørenga. I Oslo er behovet for nye boliger stort, men Oslo består av mange delmarkeder med begrenset dybde. Jeg tror det blir tøff konkurranse mellom prosjektene i disse markedene, sier Amundsen. Peab har per i dag åtte boligprosjekter ute for salg. Amundsen og kollegene i Peab Bolig opplever stor optimisme i boligmarkedet. Hittil i 2011 har det vært godt med salg på samtlige av selskapets boligprosjekter. Fra å oppleve den beksvarte finanskrisen for et par år siden, da vi sleit hardt med å selge leiligheter i et helt år, så opplever vi nå bra pågang fra interesserte boligkjøpere. I 2011 vil stigningen fortsatt ha en positiv utvikling, men i årene som kommer vil prisstigningen bli mer moderat som følge av varslet renteøkning, sier Amundsen. 12 Peabnytt

13 Zerom, Strømmen: Dette prosjektet var det siste vi la ut for salg før finanskrisen slo til for alvor for et par år siden og har vært gjennom det vanskeligste markedet vi noen sinne har opplevd. Derfor er det godt å fortelle at vi nå bare står igjen med tolv ledige boliger av de 124 som ble lagt ut for salg. Bare hittil i år har vi solgt åtte stykker og vi selger én leilighet i uka, sier Amundsen som regner med at de resterende tolv leilighetene er solgt innen sommerferien starter. Vålerenggata 42, Oslo: På Vålerenga har vi solgt 40 av 44 leiligheter og opplever stor pågang fra stadig nye interesserte boligkjøpere. For to måneder siden gikk vi i gang med byggingen og våren 2012 vil leilighetene være klare til innflyttning, sier Amundsen. Vardentoppen på Nesodden: Prosjektet har en helt spesiell beliggenhet, vestvendt og med panoramautsikt. Vi satt derfor prisrekord på Nesodden på en av leilighetene. Det er vi veldig glade og stolte over, sier Amundsen. Samtlige av de åtte leilighetene som ble lagt ut for salg i første byggetrinn er solgt og råbygget er allerede satt opp. Første byggetrinn forventes å være innflyttingsklart om et års tid. I byggetrinn to er fem av tolv leiligheter solgt og byggingen er allerede i gang. Sollistrand, Horten: I første byggetrinn har vi solgt 15 av 18 leiligheter. I midten av januar ble leilighetene i byggetrinn to lagt ut for salg og i begynnelsen av mars var seks av 29 leiligheter allerede solgt. Dette viser at prosjektet har blitt godt mottatt i markedet, sier Amundsen Bondistrand, Asker: I januar gikk vi i gang med å bygge leiligheter i første byggetrinn på Bondistrand i Asker. Dette er et stort prosjekt på totalt 200 boliger. Vi har solgt 49 av 84 i første byggetrinn og ni av leilighetene har vi solgt i år, sier Amundsen. Sjøhaven, Trondheim: Vi har solgt 21 av 24 boliger i første byggetrinn. I januar la vi ut 36 boliger for salg i byggetrinn to og tre. Vi har solgt sju av disse leilighetene, forteller Amundsen. Olav Trygvassonsgate, Tønsberg: Vi kjøpte tomta i mai i fjor og hadde salgsstart for de tolv leilighetene i høst. Hittil har vi solgt åtte stykker og vi begynner å bygge så fort vi kan, sier Amundsen, som regner med at de første spadetakene tas i april/mai. Hotellkvartalet, Ås: Før sommeren legger vi ut 52 leiligheter i Ås for salg. I dette byggeprosjektet kan boligeierne velge mellom tre ulike interiørstilarter når de kjøper. Byggekomplekset vil også ha sin egen lounge, et fellesareal for alle beboerne hvor de kan nyte kaffe og felleskapet med naboene, forteller Amundsen. Treskeveien, Manglerud: På Manglerud planlegger vi å bygge 21 familiehus etter samme konsept som vi har bygget i Vålerenggata. På Manglerud er det salgsstart i mai og vi har store forventninger til salget. På Vålerenga merket vi at det var et stort behov for boliger som dette, forteller Amundsen. Boligprosjekt i Alta: I Alta vil vi videreføre samme konsept som vi har med Sjøhaven i Trondheim. I løpet av året legges også leilighetene i Alta ut for salg, sier Amundsen. Peabnytt 13

14 Nye prosjekter Ny jernbanejobb til Peab Anlegg og TVE Stor driftskontrakt til Peab Anlegg Peab Anlegg og Peabs datterselskap Telemark Vestfold Entreprenør har i samarbeid fått et nytt oppdrag i Tønsberg. Jernbaneverket er oppdragsgiver og prosjektet går ut på å bygge tre jernbanebruer med hovedbæring i stål. Kontraktssummen er 36,4 mill eks mva og arbeidet starter nå i vår. Bruene skal stå ferdige i november Biltrafikken kan stort sett gå som normalt under byggingen, da lankarene delvis skal prefabrikkeres. Trond Jarle Elvestad fra Anlegg blir prosjektleder og TVE ved avdelingsleder Knut Hegna stiller med driftsleder Sven Åge Svendsen og lokale fagarbeidere, samt noen lokale leverandører. - Dette er første samarbeidsprosjekt mellom Peab Anlegg og TVE Anlegg, og vi ser frem til å trekke på hverandres kompetanse, sier distriktssjef Ivar Roland i Peab Anlegg. - Vi ser frem til et givende arbeidsfellesskap mellom selskapene og naturligvis et godt samarbeid med byggherren, sier daglig leder Kjetil Runningen i TVE. Senter-Bygg bygger ved Tyrifjorden Peab Anlegg har fått sin første driftskontrakt. De er av Statens Vegvesen tildelt oppdraget med drift og vedlikehold av veiene på Romerike i perioden Oppstart for prosjektet er 1. september Kontrakten ble nylig underskrevet hos Statens Vegvesen. Kontraktssummen er på 262 millioner kroner inklusive 16,2 millioner i tilleggsarbeider. Romerike midt strekker seg med E6 fra Oslo grense til Eidsvoll og østover mot Glomma. Den tar også med seg E6 videre til Stange grense og motorvei til Oslo lufthavn, Gardermoen. Dette er et av de mest trafikkerte områdene i Norge. Totalt består området av 573 km veg, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang og sykkelsti. Strømmen, Lillestrøm og Jessheim er med i området. Senter-Bygg skal bygge 20 leiligheter ved Tyrifjorden. I april starter Senter-Bygg jobben med å bygge 20 leiligheter ved Tyrifjorden. Leilighetene skal stå ferdig i april neste år, og har flott beliggenhet ved vannkanten. - Vi har jobbet med Strandgården Brygge i nesten ett år, og endelig er prosjektet på plass. Leilighetsbygget vil ligge idyllisk til helt nede ved Tyrifjorden, og det vil være det andre prosjektet på Tangen som Senter-Bygg bygger. Dette er en jobb som passer godt inn i Senter-Bygg sin byggemetodikk med elementer, sier daglig leder i Senter-Bygg, Jan-Petter Hansen. Totalareal, inkludert boder og kjeller, er på ca 2100 kvadratmeter, og tolv leiligheter er så langt solgt. Halvorsen og Reine AS er arkitekt. Kontraktssum er 24 MNOK. Hovedtyngdene i kontrakten er: Vinterdrift - Vintervedlikehold, samt bortkjøring og deponering av snø. Tunneler - Tunnelvask og inspeksjoner. Rekkverk. Grøntarealer - Omfatter parklike arealer, kantklipp, plantefelt, etc. - Vi er veldig fornøyde med å ha fått vår første driftskontrakt, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng. Anlegg har jobbet målrettet med å bygge opp kompetanse og kunnskap innen drift og vedlikehold, og det er betryggende at arbeidet nå resulterer i en langsiktig kontrakt. Vi kommer til å ansette rundt ti nye medarbeidere for å kunne håndtere kontrakten, samtidig som vi er godt i gang med å skaffe egnet utstyr for å kunne gjøre en god jobb. Dette blir en ny utfordring for oss, men vi mener at vi står godt rustet, sier Thorbjørn Eng. Lars Petter Lie er prosjektleder for Peab på kontrakten. 14 Peabnytt

15 Bjørn Bygg med nytt oppdrag for LKAB TVE bygger for Kiwi og Skagerak Elektro Bjørn Bygg har fått i oppdrag å bygge nytt silobygg for mineralkonsernet LKAB i Narvik. For å effektivisere sitt lastesystem for blandingsmineralet olivin, skal Bjørn Bygg bygge et silobygg som laster olivin direkte i togvogner på vei til Kiruna i Sverige. I tillegg skal det settes opp et bygg for lasting ved sjøen, og et transportbånd derfra til silobygget. Servicebygg, fundamentering for transportsystem, riving av eksisterende konstruksjoner samt havnelager inngår også i entreprisen. - Dette er det første oppdraget vi har for LKAB, og vi er veldig fornøyde med den positive dialogen vi har hatt så langt. Byggingen er i all hovedsak betongbasert, og vi sysselsetter totalt tolv mann på jobben, sier distriktssjef Steinar Rørnes i Bjørn Bygg. Kontrakten har en verdi på om lag 30 MNOK. Kai Ole Berntsen er anleggsleder, og byggetiden er ca 14 måneder. Arbeidene starter umiddelbart. Ny forsvarsjobb til Bjørn Bygg Bjørn Bygg har skrevet kontrakt med Forsvarsbygg om bygging av 34 kvarter på Bardufoss i Troms. Leilighetene er fordelt på tre bygg, i tillegg kommer garasjebygg, boder og utenomhusarbeider. Omprosjektering til noe mindre leiligheter vil foregå frem mot påske. Kontraktssum er på kr eks mva og byggestart blir rett etter påske. Bruttoareal for boligdelen utgjør ca 1100 m2. Anleggsleder for Bjørn Bygg er Reidar Pedersen med støtte fra prosjektingeniør Kaja Halvorsen. - Dette er en jobb med tradisjonelle trebygg som passer godt for Bjørn Bygg, sier distriktssjef Gro Skaar Knutsen, som er glad for å ha fått fornyet tillitt hos Forsvarsbygg. Arkitekt for forprosjektet er Lpo, detaljprosjektering skal utføres av Borealis Arkitekt i Tromsø. Peab Anlegg bygger vei i Askim Peab Anlegg har fått i oppdrag å bygge 2,6 km ny riksvei i Askim. Byggingen av RV115 Vamma - Ringnesdalen starter i februar, og skal ferdigstilles sommeren Vanskelige grunnforhold er årsaken til den lange byggetiden. Øyvind Trydal vil være prosjektleder i oppstarten av prosjektet, men håper å sende stafettpinnen videre så snart prosjektet er i gang. Peabs datterselskap Telemark Vestfold Entreprenør har fått to nye oppdrag etter nyttår. Ny Kiwi-forretning i BØ TVE skal oppføre en ny Kiwi forretning i Bø. Bygget vil bli pelet og ført opp i en kombinasjon av plasstøpt og prefabrikkert betong. Det etableres parkering på taket. Tekniske-og disponible rom (ca. 200m2) legges på tak. Bygget har en grunnflate på 1000m2. Oppdraget utføres som totalentreprise for Brekke Eiendom AS. Kontraktssum er NOK eks. mva. Forventet oppstart er april 2011, og prosjektet skal ferdigstilles i november Dette er et viktig oppdrag for TVE i midt Telemark. Vi går nå i gang med forhåndskonferanse, prosjektering og søknader, sier daglig leder Kjetil Runningen i TVE. Prosjektleder for TVE vil være Morten Jordbakke. TVE bygger nye kontorer for Skagerak Elektro i Porsgrunn TVE har fått i oppdrag å bygge om Flodmyrveien 17 i Porsgrunn, som tidligere var Monters senter i Porsgrunn. Eiendommen skal nå bli nytt hovedkontor for Skagerak Elektro. Eksisterende bygningsmasse består av tidligere butikk, kontor og kaldtlager. Eksisterende butikk/kontor (ca. 300m2) skal nå bygges om til kantine, garderober og møterom. Det skal føres opp et tilbygg på 600m2 fordelt på to etasjer som skal inneholde kontorer. Tilbygget vil bli ført opp med bæring i stål og tre. Etasjeskille utføres med hulldekker og takkonstruksjon utføres med w-takstoler. Yttervegger i bindingsverk kledd utvendig med platekledning. Innvendig vil det bli benyttet systemvegger og himlinger. Oppdraget utføres som totalentreprise for Thingstad Eiendom AS. Kontraktssum er på NOK eks. mva. - Vi går nå i gang med prosjektering og forbereder rammesøknad. Forventet oppstart er mars 2011, prosjektet ferdigstilles i september 2011, sier Kjetil Runningen. Prosjektleder for TVE vil være Petter Solli. Kontrakten med Statens vegvesen har en verdi på 45 MNOK. Peabnytt 15

16 Nye prosjekter Nye kontrakter for NSP Senter-Bygg bygger omsorgsboliger BSenter-Bygg har fått i oppdrag å bygge omsorgsboliger i Belsetveien i Bærum. Byggingen av de ni boligene starter i mars og skal være ferdig i desember. Prosjektet, som ledes av Ola Rolfstad, har en kontraktssum på nesten 16 MNOK, og oppdragsgiver er Borettslaget Belsetveien 20. Arkitekt er LPO Arkitekter. - Dette er et klassisk omsorgsbygg som passer godt til elementbygging. Senter-Bygg har bygget flere tilsvarende boliger i Bærum mellom 1995 og 2007, og passer godt inn i vår prosjektportefølje, forteller daglig leder i Senter-Bygg Jan Petter Hansen. Nordenfjeldske Spunt og Peleservice (NSP) har inngått to nye avtaler med HENT. I Stjørdal utenfor Trondheim skal det peles 7300,eter betongpeler i januar og februar. Kontraktsverdien for oppdraget er 3,2 MNOK. På Langnes Handelspark utenfor Tromsø starter arbeidene med spunting i januar. Denne kontrakten har en verdi på rundt 7 MNOK. - Vi videreutvikler med dette samarbeidet med HENT og forsterker vårt nærvær i Midt- og Nord-Norge, sier daglig leder i NSP Ketil Westeren. Nytt kontor- og lagerbygg til Bjørn Bygg Prosjektet vil sysselsette 7-8 tømrere i 9 mnd. Bjørn Bygg renoverer kaserne Bjørn Bygg skal renovere Trondenes kaserne på Setermoen. Kontrakten, som er en generalentreprise, har en verdi på drøye 11 MNOK. Arbeidene starter umiddelbart, og ventes ferdig før sommeren. Oppdragsgiver er Forsvarsbygg Utvikling Nord. Bjørn Bygg har signert kontrakt med firmaet Storgata 52 om renovering av kontor og lagerbygg på Håpet i Tromsø. Jobben går ut på å skifte utvendig fasade og etablere nye kontorer innvendig, samt ny lagerhall. Kontraktssum er eks mva og oppføringen starter i løpet av januar. Bygget skal stå ferdig i september Jan Inge Lilleng er anleggsleder, Roar Flydal skal være prosjekteringsleder og Hansten Stenvoll skal bidra noe som prosjektleder. - Vi er glade for å få en ny jobb i Tromsø, sier distriktssjef Gro Skaar Knutsen. Dette er et oppdrag som vil sysselsette medarbeidere sentralt i Tromsø, sier Gro. Senter-Bygg vant prisen for Årets trebyggeri i Norge Idrettsparken boliger på Rena ble nylig kåret til Årets trebyggeri 2010 under Byggegallaen i Oslo. Prosjektet på Rena er realisert av Forsvarsbygg i samarbeid med Senter Bygg Entreprenør. Konkurrentene var sterke. Geilo Kulturkirke og Norges Paviljong på Expo 2010 var de andre to nominerte. - Det er fantastisk å vinne prisen for årets trebyggeri. For Senter-Bygg har dette 16 Peabnytt vært et spesielt prosjekt som har bidratt til å bygge opp kompetanse innen massivtre og elementbygging. Dette var både overraskende og hyggelig, det er tydelig at juryen har festet seg ved Rena-prosjektet og vil trekke det frem som et godt eksempel på miljøvennlig trebyggeri, sier daglig leder Jan Petter Hansen i Senter-Bygg. Bakgrunnen for utdelingen av denne prisen er at det er en økende interesse for tre som byggemateriale i bygg og konstruksjoner ut over eneboliger og småhus. De siste årene har det blitt realisert et økende antall prosjekter av ulik karakter og omfang alt fra broer til skoler. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og samarbeidet med Byggeindustrien/bygg.no i gjennomføringen av det praktiske arbeidet.

17 I GANG: Første spadestikk på Varden trinn to ble tatt av dir i Peab Bolig Bengt Qvillberg, kjøper Hermod Forsland og ordfører på Nesodden Christian Hintze Holm. Trinn to i gang på Varden Spadestikk nummer to er tatt på Varden. Fasiten så langt er at prosjektet er populært, utsikten upåklagelig og kundene forventningsfulle. Det lover godt for blokk nummer to. Tekst og foto: Line Fredriksen Pølser og kaffe stod på menyen da representanter fra Peab, boligkjøpere og kommunen skulle markere spadestikk for den andre delen av byggeprosjektet på Varden. Så langt er 13 av 20 boliger solgt, og mange av kundene var på plass for å treffe nye naboer, få informasjon om prosjektet og få være med på en aldri så liten befaring i den første blokken. De ble imponerte over miljøet og utsikten. Flere av kjøperne ytret ønske om en ny og mer lettstelt leilighet. Mange kommer fra villa i området, og kjenner Nesodden godt. Det er her de vil bo. Det er kort avstand til servicetilbud og bedre utsikt får du ikke, mente kjøperne, som nesten ikke klarte å vente til innflytting. Direktør for Peab Bolig, Bengt Qvillberg, snakket om prosjektet på vegne av Peab. Dette er siste del av byggeprosjektet sør for kommunehuset. Det består av totalt 20 leiligheter. Vi har også planer om utbygging nord for kommunehuset. Der er tanken at det også skal bli 20 leiligheter, sa Bengt Qvillberg, som også benyttet anledningen til å takke alle involverte parter i prosjektet. Samarbeidet så langt har vært upåklagelig, og jeg har stor tro på at det skal gå bra også i fortsettelsen, mente Bengt. Også ordføreren var på plass som ved første spadestikk. Dette er et stort byggeprosjekt i Nesodden-målestokk, mente den interesserte ordfører Christian Hintze Holm. Denne utbyggingen er også i stor grad med på å finansiere det nye kommunehuset på Tangen fordi det var kommunen som i sin tid solgte denne tomten til utbyggerne. Enn så lenge har ordføreren Vardenprosjektet i umiddelbar nærhet til kommunehuset, og han har god anledning til å følge prosjektet før kommunehuset flytter. PØLSELUNSJ: Håndverkerne fra trinn en stilte interesserte opp både for å se første spadestikk og få pølser til lunsj. FANTASTISK UTSIKT: Ordføreren var imponert over utsikten og tok mange bilder fra en veranda i trinn. Peabnytt 17

18 En samordningsprosess krever god planlegging, gjennomføring og ikke minst godt samarbeid for å kunne integreres innen kort tid. Etter noen hektiske måneder er Peabs IT-plattform på plass hos TVE og HUH i Skien. TVE og HUH inn i Peab Tekst og foto: Linda Rasmussen IT-service startet kartlegging av Telemark og Vestfold Entreprenør (TVE) og Hus og Hyttebygg (HUH) sine eksisterende systemer og datakommunikasjon i januar med en målsetting om å få selskapene som fullverdige medlemmer av Peabs IT-miljø innen 1. mars Dette er den 7. IT-samordningen IT-service har vært med på. Ved en IT-samordning er målet at virksomheten skal være fullt integrert 60 dager etter at oppdraget er gitt. Dette krever god planlegging, godt samarbeid med selskapet som skal over på Peabs systemer, samt intensiv jobbing under hele prosessen. - Det blir en del overtid i denne perioden, men det er både spennende og lærerikt, samt at vi får jobbet enda tettere sammen som et team. Et avbrekk til den vanlige IT-hverdagen, sier IT-sjef Morten Halvorsen GODT SAMARBEID: Fra venstre prosjektleder Morten Jordbakke, IT-sjef Morten Halvorsen, driftssjef Petter Solli og daglig leder Kjetil Runningen hos TVE. Det er en del forutsetninger som må på plass for at samordningen kan gå fra start til mål. Det kreves nye datalinjer for å kommunisere med Peabs nettverk på selskapets hovedkontor og byggeplasser, alle klienter byttes ut med Peabs standardmodeller og utstyr må settes opp. Videre må lokale nettverk tilpasses Peabs IT-miljø, system og serverdrift sentraliseres og alle telefoniabonnementer og avtaler overføres til Peab. Siste del av samordningsprosessen startet da IT-service fikk tilgang til TVE og HUH sine lokaler i Skien fra onsdag den 23. februar til søndag den 27. februar, og all e-post og nettverkstrafikk ble stengt. IT-service fullførte gjenstående arbeid med overføring av filer, bytte og installasjon av klient maskiner, installasjon av skrivere med mer. - Alle nye og eksisterende systemer var på plass til tidsfristen, utenom ny fiberlinje. Det er alltid noen utfordringer innen datakommunikasjon, og i dette tilfellet var det graving av fiberkabel til hovedkontoret som er vanskelig på denne årstiden. En midlertidig løsning er på plass inntil videre, sier IT-sjef Morten Halvorsen, som er fornøyd med innsatsen og samarbeidet mellom IT-Service og TVE og HUH. Etter planlagt fremdrift kom alle ansatte til nytt IT-utstyr og nye systemer på mandag morgen. IT-service var tilgjengelig for support og støtte hele dagen. - Vi er svært godt fornøyde med den nye IT-plattformen og prosessen rundt dette. En stor takk til IT-Service. Vi ser frem til å få ny linje slik at hastigheten kommer opp på riktig nivå, sier daglig leder i TVE, Kjetil Runningen. 18 Peabnytt

19 Windows 7 for alle penga Etter en vellykket testperiode i 2010, startet IT-Service i Norge utlevering av pc-er med Windows 7 og kontorpakken Office Målet er at alle 500 PC-brukere i Norge skal over på ny plattform i løpet av Så langt er 200 på plass. Tekst og foto: Linda Rasmussen Det velkjente operativsystemet Windows XP har eksistert i mange år, og nå Windows 7 finnes på markedet, er det på tide å fornye plattformen i hele Peab-konsernet. Microsoft vil også innen kort tid slutte å støtte og oppdatere XP plattformen. Med Windows 7 er det enklere å utføre flere oppgaver samtidig, start- og oppgavelinjen er forbedret, du navigerer deg raskere i flere vinduer. Det er enklere å søke etter programmer og filer, koble til nettverket på en tryggere måte og ikke minst er Windows 7 enda mer driftsikker totalt sett. Med kontorpakken Office 2007 ligger ca 80 % av alle funksjoner i Hjem-knappen. Det er enklere å navigere, søke og finne funksjoner med de forskjellige faner, enn i tidligere versjoner. Alt ligger mer tilgjengelig og synlig for brukeren. - I desember i fjor sluttet IT-Service å levere ut nye pc-er med Windows XP og Office Etter lang testperiode i 2010 med mange testkandidater i flere selskaper, var det ingen tvil om at vi ønsket at alle PC-brukere skal over på ny plattform sier IT-sjef Morten Halvorsen. Det er hittil satt opp over 100 PC-er med Windows 7, og IT-tekniker Dan Flauring er godt fornøyd med det nye operativsystemet. Han synes Windows 7 er mer stabilt og går raskere, og at brukeropplevelsen generelt er bedre. - Det har som normalt ved et plattformskifte, vært noen utfordringer underveis, blant annet å tilpasse tidligere programvare til eksisterende systemer, som for eksempel eldre skrivere. Alt har løst seg etter hvert, sier IT-tekniker Dan Flauring. IT-service er godt i gang med utskiftingsprosessen av XP plattformen, og mange ansatte er allerede over på ny plattform. IT-service vil ta hensyn til brukere med eldre IT-utstyr, som også vil bli byttet ut. - Telemark og Vestfold Entreprenør AS og Hus og Hyttebygg AS i Skien har fått nye pc-er etter IT-samordningen i februar. Neste ut er Bjørn Bygg i Tromsø, som skal over på Windows 7 i løpet av mai måned. Videre vil vi ta for oss ett og ett selskap, og målet er at alle er over på lik plattform i løpet av 2011 avslutter IT-sjef Morten Halvorsen. Peabnytt 19

20 Nordens beste arbeidsplass Tekst: Tom Arne Grødtlien Foto: Audun Andreassen Peab, den beste arbeidsplassen i Norden uansett bransje? Ja, vi tror det er mulig. Høsten 2010 og i vinter har det pågått et arbeid med å definere hva vi mener med en god arbeidsplass. I dette arbeidet har en rekke Peabmedarbeidere fra hele Norden deltatt på ulike måter. Vi har også forhørt oss med for eksempel studenter og forskningsmiljøer. Å bygge en kultur som fremmer gode utviklingsmuligheter, godt lederskap, et sunt arbeidsmiljø, en moderne arbeidsorganisasjon, riktige ansettelsesvilkår, et sterkt varemerke og kultur er den oppskriften vi i Peab tror på for å oppnå suksess. HR-sjef Tom Arne Grødtlien. 20 Peabnytt

21 Gode utviklingsmuligheter I Peab utfører vi et systematisk arbeid for å utvikle medarbeiderne, både innen eget yrke og i forhold til nye arbeidsoppgaver, roller og virksomheter i selskapet. Sunt arbeidsmiljø Våre arbeidsplasser skal være trygge og sikre, preget av respekt for den enkelte, godt samarbeid, medarbeiderskap og trivsel. Vi tilbyr effektive, utviklende arbeidsmetoder og moderne arbeidsredskaper, i tillegg til en arbeidssituasjon som gjør det mulig å kombinere arbeid med familieansvar og fritid, og stimulere våre medarbeidere til å ta ansvar for en sunn livsstil. Godt lederskap Våre ledere har høy kompetanse innen sitt virksomhetsområde, og handler ut i fra selskapets kjerneverdier, resultater på lang og kort sikt og hva som er best for hele Peab. I tillegg skal våre ledere kommunisere, motivere og oppmuntre sine medarbeidere, og skape et åpent arbeidsklima der det er høyt under taket og med god dialog på arbeidsplassene. Riktige ansettelsesvilkår Våre ansettelsesvilkår oppfattes som trygge, konkurransedyktige og rettferdige og samtidig fører til ønsket atferd, samt skaper interesse for deleierskap i selskapet. Sterkt varemerke og kultur Vår kultur innebærer at vi handler ut i fra våre kjerneverdier, og at våre handlinger preges av god etikk og moral. Vi deltar aktivt i samfunnet, og tar vår del av samfunnsansvaret, bidrar til en bærekraftig utvikling, og at vi eksponerer oss for og støtter organisasjoner som samsvarer med Peabs verdier. Moderne arbeidsorganisasjon Vi tilbyr arbeidsplasser der medarbeiderne er delaktige i planlegging og beslutninger, og forventes å ta ansvar når det gjelder å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Vi utvikler kontinuerlig vår arbeidsorganisasjon i takt med samfunnsutviklingen, og streber etter arbeidsplasser der kvinner og menn er likeverdige, der alle behandles likt og har samme forutsetninger for å konkurrere om ansettelser, forfremmelser og utvikling. Med det overordnende konsernmålet og den angitte definisjonen som rettesnor, har vi i Norge selv ansvaret for å gjennomføre endringsarbeidet ved å sette egne konkrete mål og deretter å måle resultatet hele tiden. De tilbakemeldingene vi får gjennom medarbeiderundersøkelsen, Handslaget, i mai måned vil også kunne gi verdifull input. Fra visjonen Peab tiltrekker seg flinke folk. Vi er arbeidsgiver nummer én i Norden. Våre verdier er enkle og tydelige. Våre medarbeidere er svært engasjerte, og våre ledere ivrer for å utvikle våre medarbeidere. Når medarbeiderne blir bedre, blir også Peab bedre. Peabnytt 21

22 Introduksjonskursene tilbake Peab har siden 2002 arrangert introduksjonskurs for nyansatte funksjonærer. Gjennom kurset blir nyansatte raskt kjent med både kulturen, rutiner og menneskene i Peab. Sist gang kurset ble arrangert var høsten Det var derfor ekstra hyggelig å kunne starte opp igjen med et nytt kurs for våre nye kolleger denne våren. Tekst: Christina Skorge Foto: Audun Andreassen Hensikten med introduksjonskursene er å gi nye medarbeidere kjennskap til Peabs historie og kultur. Målet er at alle nyansatte skal ha gjennomført introduksjonskurset i løpet av de tre første månedene. Gjennom de to kursdagene introduseres de nyansatte til Peabs historie, organisasjon, forretningsmål og styringssystem. Gjennom gruppearbeid og diskusjon jobbes det aktivt med Peabs verdier og etiske regelverk. Det aller viktigste er kanskje det å bli kjent med andre i organisasjonen og deres hverdag. Kursdeltakerne kommer fra hele organisasjonen og innehar ulike funksjoner. Her møtes sekretæren, den nyutdannede prosjektingeniøren, direktøren og regnskapsmedarbeideren. Det brukes kun interne kursholdere. Dagene avsluttes med at den enkelte lager sin egen utviklingsplan med utgangspunkt i introduksjonskurset og egne erfaringer så langt. Hensikten med planen er å avdekke områder som en selv må sette seg inn i og personer en bør kontakte for raskest mulig å være operativ i jobben. Vi ønsker alle våre nye medarbeidere velkommen til Peab! 22 Peabnytt

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme?

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? Hverdagsmestring - Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? 3. oktober 2014 Av: Sven O. Nylænder Sven O. Nylænder, Adm. dir i KOBBL Utdanning bl.a. fra Norges Handelshøyskole, Siv. øk. Har arbeidet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2 Praktiske familieboliger på BJORLADTUET 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-8 Team Bygg har lang tradisjon for oppføring av boliger på ærbø i Hå kommune. å skal vi i gang med et helt nytt

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Arbeidsglede roten /l alt godt.

Arbeidsglede roten /l alt godt. Arbeidsglede roten /l alt godt. Lidenskap, galskap og klokskap... Hotelldirektør & entusiast AGNES BERNTSEN Strand Hotel Fevik 25 år med arbeidsglede Agnes Berntsen. Hotelldirektør. Strand Hotel Fevik

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune Felles kinosatsing i Levanger kommune Berg Eiendom AS har i informasjonsmøte på rådhuset 21.01.11, presentert en mulighetsstudie for Levanger Sør. I denne mulighetsstudien er det presentert en bedre utnyttelse

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område 12 VERTIKALDELTE BOLIGER. Vi gir deg gratis interiørhjelp fra * 121 m 2 BRA. 12 vertikaldelte boliger BK 9

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område 12 VERTIKALDELTE BOLIGER. Vi gir deg gratis interiørhjelp fra * 121 m 2 BRA. 12 vertikaldelte boliger BK 9 BOLIGER FRA TEAMBYGG 12 vertikaldelte boliger BK 9 Vi gir deg gratis interiørhjelp fra * Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 12 VERTIKALDELTE BOLIGER 121 m 2 BRA 2 Det viktigste er nært Venner. Sola

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm.

Detaljer

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE Frokostmøte om trebruk 11. oktober 2017 Per-Inge Heen HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler 7400

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer