NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift"

Transkript

1 NUMMER 1 - APRIL 2014 UTLEIENYTT FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked Mye nytt innen skatt og avgift Husleieloven blir endret Den gode utleieboligen Fortsatt en god investering?

2 2 Svakt boligmarked betyr hett leiemarked SIDE 3 Mye nytt innen skatt og avgift Husleieloven blir endret SIDE 7 SIDE 9 Den gode utleieboligen Fortsatt en god investering? SIDE 10 SIDE 11

3 3 Roger Bjørnstad, sjeføkonom, Samfunnsøkonomisk analyse Svakt boligmarked betyr hett leiemarked Med fall i boligprisene har nyboligsalget i Oslo sviktet. Boligbyggingen også. Befolkningsveksten fortsetter imidlertid. Det er grunn til å vente stor etterspørsel etter leieobjekter. opptrer annerledes enn nordmenn flest Holdt sammen med befolkningsveksten, på boligmarkedet. Andelen som eier egen gir det over 3,3 nye personer per nye bo- bolig er lavere, og andelen som leier er lig. Når det samtidig er kun 1,9 personer i tilsvarende høyere. Det er grunn til å tro hver husholdning i Oslo, vet vi at befolk- at de også bor flere personer per bolig, ningsveksten skaper et akutt boligbehov. Befolkningsveksten i Oslo er blant den og bokostnadene er høye. Behovet for Da er det bekymringsfullt at salget av nye fler boliger blir uansett ikke lavere i årene boliger nå stuper. Utbyggere vil nok nå som kommer. tenke seg om før de setter i gang med høyeste i landet. I de tre siste årene har veksten i gjennomsnitt vært på personer årlig. Av dette står nettoinnvand- siden de relativt sett har lavere inntekt nye boligprosjekter. Salget av nye boliger Samtidig med befolkningsveksten har det i Oslo var 50 prosent lavere i januar og innenlandske flyttestrømmene har snudd. imidlertid blitt bygget relativt lite boliger februar i år sammenliknet med samme Tidligere flyttet det også flere nordmenn ringen fra utlandet for over halvparten. De Nå går de ut av Oslo, og inn til forstedene. i Oslo. I 2011 ble det igangsatt bygging periode i fjor. I denne tomånedersperio- av nesten boliger. Deretter har den ble det bare solgt 140 nye boliger, inn enn ut av Oslo. byggingen falt. I gjennomsnitt de siste tre mot 283 i fjor. I januar og februar ble det årene, har det blitt igangsatt kun kun igangsatt bygging av 43 boliger i Nyinnflyttere fra utlandet dominerer boliger årlig. Oslo. Det laveste som har blitt registrert altså når økningen i behovet for boliger i siden statistikken begynte i Oslo skal forstås. Innvandrerne i byene

4 4 Salgssvikten innen nyboliger skyldes prisnedgangen vi har opplevd i bruktboligmarkedet. Fra august til desember i fjor falt boligprisene i Oslo med 6,1 prosent. I januar og februar har prisene tatt seg noe opp igjen, slik de normalt gjør disse månedene. Likevel har usikkerhet omkring hvor lenge boligprisnedgangen vil vare gjort boligkjøpere mer avventende. Boligselgere har derimot fått hastverk. Et overskudd av boliger i markedet har forsterket prisnedgangen. Nyboligkjøpere må betale en høy pris for nye boliger. Når prisene i bruktmarkedet samtidig har falt, og utvalget av boliger der er stort, er det mindre grunn til å kjøpe en ny bolig nå. Et nyboligkjøp nå innebærer ikke innflytting før om kanskje flere år. Hva du får for bruktboligen din da Nyboligkjøpere må betale en høy pris for nye boliger. Når prisene i bruktmarkedet samtidig har falt, og utvalget av boliger der er stort, er det mindre grunn til å kjøpe en ny bolig nå. Roger Bjørnstad, sjeføkonom er usikkert. Usikkerheten rammer altså nyboligmarkedet ekstra hardt. Uansett om vi nå vil oppleve en ny nedgang i boligbyggingen i Oslo eller ikke, så trenger befolkningen langt flere boliger. Det er mangelen på boliger som har drevet prisene opp. Prisveksten har balansert etterspørselen etter boliger til det som har vært tilgjengelig. Resten av den underliggende etterspørselen har i stedet vendt seg mot leiemarkedet. Det har presset prisene opp også der. Nå kommer også de som med dagens boligprisutsikter ikke tør å kjøpe bolig inn i leiemarkedet. SSB publiserer leiepriser. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien. Større metodeendringer i 2012 gjør også tallene lite egnet for sammenligninger over år. Med disse viktige forbeholdene viser denne statistikken at leieprisene per kvadratmeter for landet som helhet har økt med 47 prosent fra 2008 til Da er det kontrollert for metodeendringen i Til sammenlikning har bruktboligprisene økt med 31 prosent. Med oppbremsingen i bruktboligmarkedet, skapes det altså et større press i leiemarkedet. Når salget av nye boliger svikter, bygges det mindre. Men siden befolkningsveksten fortsetter, får vi med det nye ubalanser i boligmarkedet. Det er uheldig. Kanskje kan boligbyggingen holdes oppe ved at flere utbyggere bygger nytt for å leie ut i stedet for å selge? Befolkningsutviklingen Befolkningen i Oslo økte med personer siste fire kvartaler. Nettoinnvandringen var 6200 personer. Befolkningsøkningene var noe lavere enn prognosen fra SSB Fødselsoverskudd Netto, innflytting innenlands Netto, innvandring Figur: Befolkningsveksten de fire siste kvartalene, fra 1.kvartal 2013 til 4. kvartal 2013, og sammenlignet med samme periode i årene før. Kilde: Statistisk sentralbyrå Folkevekst Befolkningsframskriving (SSB)

5 K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Renteutviklingen Vi har hatt fem år med rekordlavt rentenivå. Bankene har imidlertid økt utlånsrentene til boliglånskundene. Figur: Renteutviklingen Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Differanse Styringsrente Utlånsrente inkl. provisjon (Rammelån med pant i bolig) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan. 04 mai. 04 sep. 04 jan. 05 mai. 05 sep. 05 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan. 14 Boligpriser Boligprisveksten har avtatt markert høsten De tre siste månedene har 12-månedersveksten vært negativ. Prisfallet har vært større i Oslo enn landsgjennomsnittet. Figur: Utvikling boligpriser Oslo og Akershus, 12-månedersvekst Kilde: EFF Akershus Oslo Boligbygging Boligbyggingen har vært stabil de tre siste årene, men har vært svært lav i januar og februar i år Figur: Igangsatte boliger i Oslo og Akershus Kilde: Statistisk sentralbyrå Akershus 2003 Oslo Jan. - Feb. 13 Jan. - Feb. 14

6 feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb Nyboligsalget Nyboligsalget har falt og antall usolgte boliger har økt. I februar 2014 var det 3045 usolgte boliger i Oslo og Akershus. Figur: Antall ledige og solgte boliger (høyre akse) Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse Antall ledige Antall solgte Alderssammensetning i Oslo, historisk og framskriving Tabellen viser befolkningens alderssammensetning i 1994, 2004, 2014 og 2024 (SSB framskriving), og endringen i befolkningen de siste tre årene. Kilde: Statistisk sentrelbyrå år (21%) (22%) (22%) (22%) år (35%) (36%) (37%) (36%) år (23%) (26%) (25%) (24%) år (17%) (13%) (13% (14%) og oppover (5%) (5%) (3%) (3%) Sum Prosentvis vekst i viktige størrelser for norsk økonomi Kilde: Statistisk sentralbyrå BNP-Fastlands Norge 2,6 3,4 2 1,9 2,4 2,9 2,8 Bruttoinvestering i bolig 16,1 7,3 6,4-2,2-1,8 3,1 1,9 Arbeidsledighetsrate AKU (nivå) 3,3 3,2 3,5 3,7 3,9 3,9 3,8 Årslønn 4,2 4 3,9 3,8 3,5 3,5 3,6 Norsk økonomi Veksten i norsk økonomi er svak. Arbeidsledigheten har økt, også i Oslo. Lønnsveksten kan betraktes som god og rentene vil være lave lenge. KPI 1,2 0,8 2,1 2,3 1,6 1,7 2,1

7 7 Antall solgte nye boliger i prosent av boliger til salgs Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse Apr 2013 Jun 2013 Aug 2013 Okt 2013 Des 2013 Feb 2014 Oslo vest/sentrum 20% 17% 10% 15% 4% 7% Oslo øst/syd 28% 24% 11% 15% 7% 10% Oslo nord 25% 24% 15% 15% 12% 12% Asker og Bærum 31% 25% 15% 17% 9% 9% Follo 22% 21% 21% 14% 13% 11% Nyboligsalget Nyboligsalget er lavt på hele Østlandet. I perioden fra desember til februar 2014 ble det solgt 327 boliger i Oslo og Akershus. Salget utgjorde bare 10 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Nedre Romerike 21% 24% 12% 17% 10% 9% Øvre Romerike 25% 24% 13% 16% 25% 12% Advokat Therese Karoline Gjerde, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Mye nytt innen skatt og avgift Mange av årets nyheter innen området skatt, avgift og fradrag får stor betydning for eiere av utleieboliger. Det er viktig å forstå konsekvensene, og om mulig ta fornuftige grep. Fra årsskiftet ble arveavgiften fjernet. Samtidig kom nye regler om skattemessig kontinuitet på eiendommens inngangsverdi. Dette kan ha stor betydning for den som eier en utleiebolig personlig. Før var hovedregelen at omsetningsverdi på arvetidspunktet ble mottakers nye inngangsverdi. Nå overtar mottaker givers eller arvelaters inngangsverdi, altså opprinnelig kjøpspris pluss påkostninger. Det er denne verdien som legges til grunn for beregning av skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap ved senere realisasjon. Påkostninger samt omkostninger knyttet til kjøp og salg kan redusere den skattepliktige gevinsten. Det er derfor viktig at gamle kjøpekontrakter, arveavgiftsvedtak og kvitteringer oppbevares i lang tid, for å sikre at skatten blir beregnet korrekt ved et senere salg. Viktig unntak For å få oppskrevet inngangsverdien diskuterte mange overføring av eiendom før nyttår. Dersom overføringen anses som et unødvendig mellomledd, kun for å spare skatt og avgift, kan skattemyndighetene se bort fra disposisjonen. Slik overføring kan derfor være utfordrende. Et viktig unntak fra kontinuitetsreglene gjelder boligeiendom en giver eller arvelater kunne solgt med skattefri gevinst på overføringstidspunktet. I slike tilfeller får mottaker ny inngangsverdi tilsvarende markedsverdi ved overføringen. Har eier eid boligen i minst ett år, og brukt den som egen bolig minst ett av de to siste

8 8 årene i egen eiertid, kunne den vært solgt med skattefri gevinst og pengene overført som arv eller gave uten avgift. Derfor unntaket som utligner forskjellen i slike tilfeller. Dersom man kan planlegge dette, er det mulig å tilpasse seg før overføring til neste generasjon. Økt skattegrunnlag For noen år siden ble reglene for fastsettelse av ligningsverdi på fast eiendom endret fra å være skjønnsmessige til å bli sjablonmessige. For sekundærbolig fastsettes en ligningsverdi basert på en kvadratmetersats multiplisert med boligens areal. Kvadratmetersatsen fastsettes årlig av Skattedirektoratet og skal bygge på beregninger foretatt av Statistisk Sentralbyrå (SSB), differensiert ut fra boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet. For sekundærboliger var det for % av denne verdien som skulle medtas i formuesskattegrunnlaget. For inntektsåret 2014 er det 60 %. Samtidig er satsen for formuesskatt redusert fra 1,1 % til 1 %, og innslagspunktet for formuesskatt er økt fra kr til Pass på fradragene Skattepliktig utleie av privateid bolig innebærer fradragsmuligheter. Det er bare nettoresultatet, etter at alle utgiftene er trukket fra, som skal skattlegges. For den som leier ut bolig utenfor næringsvirksomhet skal inntekter og kostnader føres i skjema RF-1089 som legges ved selvangivelsen. Ofte er det lurt å spesifisere i eget vedlegg, særlig hvis du er i tvil om du har rett på fradraget. Her er en oversikt over de viktigste fradragene du kan ha krav på: Løpende eierkostnader som kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm, vann, forsikring og internettilgang Fradrag som følge av skattepliktig utleie av helt eller delvis møblert leilighet. Ved kortvarig leie (mindre enn tre år) hvor eier selv bruker innboet før og etter utleieperioden kan fradraget skjønnsmessig settes til 15 prosent av brutto leieinntekt. I andre tilfeller kan innbo fradragsføres etter reglene for avskrivning av driftsmidler. Møbler med verdi under kroner eller varighet mindre enn tre år kan fradragsføres direkte. Når verdien er høyere og varigheten lenger må innboet avskrives etter saldometoden, som innebærer at man fradragsfører 20 prosent årlig til verdien faller under kroner, og så fradragsfører restbeløpet. Avskrivningene beregnes i skjema RF-1219 Reiseutgifter knyttet til visning, vedlikehold eller tilsyn med boligen Vedlikeholdskostnader på en regnskapslignet utleiebolig. Påkostninger er derimot ikke fradragsberettiget løpende, men kan legges til inngangsverdien. Påkostninger er utgifter som setter boligen i en høyere standard enn den har hatt. Fradragsretten begrenses hvis du selv har bodd i boligen i ett eller flere av de foregående fem årene. Reduksjonen skal gjøres med 10 % for hvert av årene uten skattepliktig leieinntekt, for den del av kostnadene som overstiger kroner. Ved utleie mindre enn halve inntektsåret gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Det kan selvsagt også være andre fradragsmuligheter enn de som er nevnt her, men vær klar over at reglene kan være forskjellige for deg som leier ut bolig du selv har bodd i, delvis bor i eller skal flytte inn i igjen. Dette bør derfor undersøkes konkret.

9 9 Advokat Elin Constance Greiff, fagansvarlig i LeieBolig Husleieloven blir endret Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har foreslått endringer i husleieloven som kan få stor betydning for utleierne. Forslagene er ennå ikke vedtatt. Endringene gjelder heving av minstetid for tidsbestemte avtaler, forbud mot å pålegge leietaker søksmålsbyrden i garantiavtaler og konsekvensene av brudd på offentligrettslige krav gitt av hensyn til liv og helse. Den foreslåtte bestemmelsen når det gjelder det sistnevnte lyder slik: «Brudd på offentligrettslige krav som er stilt i lov eller i medhold av lov av hensyn til liv og helse skal alltid anses som en mangel ved husrommet». Dette vil også gjelde for boliger som leies ut «som de er». Etter dagens regler vil manglende oppfyllelse av offentligrettslige krav som for eksempel rømningsveier og el-sikkerhet omfattes av et generelt forbehold om boligens tilstand ved utleie «som den er», og vurderes på lik linje med andre forhold med hensyn til om dette anses som en mangel. Partene har stor avtalefrihet, også når det gjelder boligens tilstand. Økt utleieransvar Det finnes pr i dag ingen godkjenningsordning for utleieboliger. Alle bygninger må likevel oppfylle de byggekrav som gjaldt ved oppføringen eller ved senere endring og rehabilitering. For eksempel gjelder kravene i plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK 10) for nyoppførte bygninger. Lov om brann- og eksplosjonsvern, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn samt folkehelseloven har også bestemmelser som gir visse krav til husrom. Indirekte vil disse reglene danne en standard for hvilke krav som stilles til en utleiebolig, herunder oppfyllelse av krav som skal sikre «liv og helse». De foreslåtte endringene skal i henhold til departementets høringsnotat ikke medføre noen realitetsendring i rettstilstanden, men er ment å «skjerpe avtalepartenes oppmerksomhet på forhold som kan ha betydning for liv og helse». Ordlyden signaliserer likevel at det legges et større ansvar på utleiere med hensyn til å sørge for oppfyllelse av offentligrettslige krav, og at utleiere generelt må ta større ansvar for oppfyllelse av disse. Fem års minstetid Departementet har foreslått at minstetiden for tidsbestemte leieavtaler økes til 5 år. Begrunnelsen er et ønske om økt bostabilitet i leiemarkedet, særlig for barnefamilier. Endringen gjelder kun minstetiden. Eksisterende muligheter for å avtale kortere leietid, for eksempel for boenheter som ligger i samme hus som utleiers bolig, vil fortsatt være i behold. Dagens minstekrav til leietid er 3 år for tidsbestemte leieavtaler. Det er imidlertid mulig å avtale at kontrakten er oppsigelig for en eller begge parter for hele eller deler av leieperioden, med de begrensede oppsigelsesmuligheter dette gir utleier. Trolig vil en økning av minstetiden først og fremst beskytte leietakere som utleier ikke ønsker å fortsette å leie ut til. Den gode leietaker vil alltid få fornyet sin kontrakt så lenge utleier skal fortsette å leie ut boligen. Muligheten for å bli kvitt dårlige leietakere og foreta hyppigere og større justeringer av husleien enn indeksregulering gir adgang til vil derimot reduseres dersom forslaget vedtas. LeieBoligs erfaring er imidlertid at leietiden i praksis ofte ikke reguleres av kontraktene, da store deler av leieforholdene avsluttes før minstetiden er utløpt. Garantiavtaler forbud mot «on demand»-klausuler Det foreslås også å innføre et forbud mot å inngå garantiavtaler som velter søksmålsbyrden over på leietaker. Slike avtaler har medført at utleier i prinsippet uten begrunnelse kan få utbetalt garantibeløpet fra garantiselskapet dersom leietaker ikke går til rettslige skritt innen en gitt frist. Det har vært nokså vanlig å ha en slik klausul i garantivilkårene. Det er imidlertid gitt signaler om at flere tilbydere av garantiproduktet allerede har endret eller skal endre sine vilkår på dette punktet. I praksis vil endringen bety at utleier vil ha søksmålsbyrden også i utleieforhold hvor leieboliggaranti er brukt som sikkerhet. Dette er imidlertid i tråd med generelle bevisbyrderegler og ikke mer byrdefullt enn ved bruk av depositum. LeieBolig følger fremdriften i disse sakene tett, og kommer tilbake med mer informasjon når det kommer en avklaring. For nærmere informasjon om forslagene, høringsnotat m.m. se: dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/ 2013/horing---forslag-til-endringer-ihusleie.html?id=731244

10 10 Ilan Bolstad, Teamleder, utleie Den gode utleieboligen Å kjøpe for å bo og kjøpe for å leie ut er to vidt forskjellige ting. Her er rådene som kan hjelpe deg til å finne de beste utleieobjektene. Nærhet til arbeid og skole er gjerne viktigst for den som skal leie. I Oslo og Akershus betyr dette ofte tett ved et større knutepunkt. Mange leietakere kommer fra andre distrikter eller fra utlandet. De ser praktisk på valg av område, og legger sjelden vekt på strøkets status. Differansen i leiepris fra Oslo vest til Oslo nord og øst er ikke større enn 10 til 15 prosent i favør av vest. Ved kjøp er prisdifferansen rundt 25 prosent. Derfor oppnår utleierne gjerne best avkastning i forhold til investeringskostnaden i randsonen nord og øst i byen, og deler av Romerike i Akershus. Det samme er treroms på 50 til 65 m2. Soverom på minimum 7-8 m2. Er boligene større kan man vurdere om det bør bygges midlertidig soverom i deler av stuearealet, forutsatt at planløsningen fortsatt virker naturlig. Bod i kjeller fremfor lagringsplass i boligen er å foretrekke for eier, da man kan ta ekstra betalt for utleie av bod. Faste innredninger i hovedrom er gunstig for å redusere slitasjen, og gjør boligen lettere tilgjengelig for utleie. I entreen kan det være garderobeskap, oppheng, skostativ og matter på gulvet. På kjøkkenet er beskyttelse av veggene er viktig. Laminerte plater er ofte praktisk. Hvitevarer bør være på plass. Alle rom bør ha montert takbelysning. På badet er dusjkabinett en fordel for å unngå vannskader. Knagger og oppheng er smart å montere. Mange leietakere etterspør vaskemaskin. Ilan Bolstad, Teamleder, utleie Laminat på gulvene er kostnadsreduserende som alternativ til parkett. På badet er dusjkabinett en fordel for å unngå vannskader. Knagger og oppheng er smart å montere. Mange leietakere etterspør vaskemaskin. Det er viktig å påse at det er god utlufting. På soverommet er garderobeskap viktig, og TV-uttak populært. Oppheng for gardiner og bilder bidrar til redusert slitasje. Rullgardiner og faste installasjoner av denne typen er å foretrekke. Ellers er det viktig å huske på brannsikkerheten, og sørge for at slukkeutstyr og røykvarslere er i orden. Strøm og eventuelt varmt vann må kunne avleses for at leietaker skal bli fakturert direkte. Når det gjelder opplegg for TV og internett vil det redusere eiers kostnader hvis leietaker abonnerer selv. Den som leier vil ofte legge vekt på andre sider ved boligen enn den som kjøper for å bo. Arealeffektivitet er viktig, gjerne også større soverom og mindre fellesrom. Om boligen ligger i første eller tredje etasje spiller mindre rolle. Betalingsvilligheten for bodplass, parkering, takterrasse og grøntanlegg er også generelt lav. Det er stykkpris på leiligheten i forhold til boareal som gjelder. En toroms på 35 til 40 m2 er ideell.

11 11 Håvard Tverdal, Salgsansvarlig Fortsatt en god investering? Etter en prisøkning i boligmarkedet på 40 prosent siden 2009 øker usikkerheten rundt videre utvikling. Det er viktig å forstå markedet for å kunne ta gode avgjørelser. Kvadratmeterprisen ved kjøp har økt fra til kroner pr. m2 i Oslo fra 2009 til i dag. Utleieprisene økt med 20 prosent, fra rundt 9750 til kroner i gjennomsnittlig månedsleie. For å forsvare en investering i utleieboliger bør det kunne beregnes en direkteavkastning på 3,5 til 4,5 prosent (yield). Med en husleie på pr. måned, 2000 i månedlige felleskostnader og avskrivninger til vedlikehold på 750 kan dette oppnås ved kjøp i området 2,4 til 3,0 millioner. De senere årene har det vært populært å satse på utleieboliger, både for profesjonelle og private investorer. Mange privatpersoner ser det som pensjonssparing, eller kjøper med tanke på at barna vil trenge boligen senere. De lar seg ofte påvirke av kortsiktig usikkerhet. De profesjonelle investorene ser i stor grad på dagens marked som en mulighet til å kunne gjøre gode kjøp. De ønsker boliger som gir en avkastning tilsvarende bankrente eller helst litt bedre, mens det er troen på en positiv utvikling i både verdi og leiepriser som er avgjørende for investeringen. Før finanskrisen var det utbredt å kjøpe leiligheter i nye prosjekter og selge kontrakten videre før ferdigstillelse. Denne formen for spekulasjon har vært omtrent fraværende etter For investorer som går inn i nye prosjekter er ettroms, toroms og treroms leiligheter mest populært. Prisene varierer avhengig av bydel, beliggenhet og plassering i bygget. Det er viktig å ta stilling til om det er langsiktig utleie eller egen fremtidig bruk som er viktigst ved kjøpet av en sekundærbolig. Om utleie er det primære vil det gjerne påvirke krav til for eksempel beliggenhet, romfordeling og kvalitet. Slike faktorer kan utgjøre flere hundre tusen kroner i differanse på investeringen. Kjøpere av hele bygårder kan i dagens marked deles i tre grupper: Utviklere, større eiendomsselskaper og investorer som med ståsted i andre bransjer ønsker å plassere penger i eiendom. Den store forskjellen fra før finanskrisen er at kjøperne har mye egenkapital og lengre perspektiv på investeringen. Åtte av ti bygårder selges utenom det åpne markedet. Tradisjonell annonsering benyttes sjelden. Kjøper og selger finner hverandre på andre måter. De er ikke like påvirket av markedspsykologi som aktørene i boligmarkedet, og vurderer ut fra andre kriterier enn privatpersoner. Med forsvarlig egenkapital som grunnmur er tilgang til finansiering av prosjektet sjelden et problem for dem. Nå ser vi en utvikling der flere investorer plasserer penger i bygårder enn før finanskrisen. Eiendom blir ansett som en relativt sikker investering, selv om verdi og leiepriser kan falle i perioder. Som regel ønsker de en gård med små og effektive leiligheter. Det betyr mye for å kunne forsvare investeringen, siden avkastningen på utleie er marginal, kanskje fire til fem prosent i oppstartsåret for gode case. Sammenlignet med næring vil imidlertid avkastningen kunne ta seg raskt opp, siden leietakere skiftes ut ganske hyppig, med tilhørende mulighet til justering av leiepris. I dag ser vi nok i litt for stor grad at utbudet av utleieboliger er påvirket av markedspsykologi og endringer i leieprisene. Men når motivasjonen er kortsiktig forblir utleieboligen sjelden lenge i markedet. Sett med utleieres øyne har avkastningen de senere årene vært for svak. Leieprisene har ikke holdt følge med eiendomsprisene. Markedet trenger stabil tilgang på utleieboliger som er tilgjengelige i lang tid og driftes profesjonelt. Slik sett et godt investeringsklima bra for både eier og leietaker.

12 UTLEIENYTT

UTLEIENYTT. Flyktningene inntar byene. Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen. Les om: FRA

UTLEIENYTT. Flyktningene inntar byene. Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen. Les om: FRA UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.7 / mars 2016 Les om: Flyktningene inntar byene opplag: 9500 Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen www.utleienytt.no

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.5 / JUN 2015 op pl ag :9 50 0 BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK et marked som fungerer Kjære

Detaljer

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet?

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? 1 OSLO OG AKERSHUS NR. 2 2017 DNB EIENDOM NYTT OM NYBYGG Tilbake til et normalt nybyggmarked? Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? Les rapporten 2 OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 Oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet - Utleie som pensjonssparing - På tide å tenke på selvangivelsen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN. 2. Nærmere om dagens regler og bakgrunnen for endringsforslagene

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN. 2. Nærmere om dagens regler og bakgrunnen for endringsforslagene HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN 1. Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag om å gjøre tre endringer i husleieloven. For det første foreslår departementet en endring (tilføyelse) i loven

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.3 / okt 214 boligpolitikken neppe bærekraftig - leietakers marked i oslo og akershus - Endret skattegrunnlag - MED MER 3 Nytt

Detaljer

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie NUMMER 2 - MAI 214 UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked SIDE 3 Mye nytt innen skatt og avgift

Detaljer

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse Orkanger 09.02.2017 Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

Forventer boligprisvekst i Oslo på nyåret NYTT OM NYBYGG

Forventer boligprisvekst i Oslo på nyåret NYTT OM NYBYGG Forsiden OSLO OG AKERSHUS NR. 3 2017 DNB EIENDOM NYTT OM NYBYGG Forventer boligprisvekst i Oslo på nyåret Flere positive signaler i bruktboligmarkedet indikerer at pilene er i ferd med å snu oppover igjen.

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar:

Saksframlegg. Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar: Saksframlegg Endringer i husleieloven - høring Arkivsak.: 13/29224 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar: 1. Trondheim kommune støtter departementets

Detaljer

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om endringer i husleieloven.

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om endringer i husleieloven. Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Kommunal og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0030 OSLO Oslo,

Detaljer

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo?

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Finansiell fagdag, Norges Bank, 22. november 2016 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no Mål i politikken:

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

SAGENE - ROMSLIG OG GJENNOMGÅENDE 3-ROMS LEILIGHET MED VESTVENDT BALKONG OG PEIS

SAGENE - ROMSLIG OG GJENNOMGÅENDE 3-ROMS LEILIGHET MED VESTVENDT BALKONG OG PEIS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SAGENE MOGATA 12 A, 0464 OSLO SAGENE - ROMSLIG OG GJENNOMGÅENDE 3-ROMS LEILIGHET MED VESTVENDT BALKONG OG PEIS LEIEPRIS: KR. 13 200 PR. MND. OVERTAKELSE: 02.09.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? En ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen

Detaljer

Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS.

Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Foredrag for Huseiernes landsforbund 6. mars 2014 Disposisjon Innledning

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEILIGHET TIL LEIE SENTRALT VED GRUNERLØKKA/SOFIENBERGPARKEN

LEILIGHET TIL LEIE SENTRALT VED GRUNERLØKKA/SOFIENBERGPARKEN LEILIGHET TIL LEIE SENTRALT VED GRUNERLØKKA/SOFIENBERGPARKEN Adresse: Trondheimsveien 47, 0562 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 35 Telefon: 23 27 40 20 Rom: 2 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 9.900,-

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

SJARMERENDE 2-ROMS, INKL VARMTVANN.

SJARMERENDE 2-ROMS, INKL VARMTVANN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO PILESTREDET HOLBERGS GATE 11B, 0166 OSLO SJARMERENDE 2-ROMS, INKL VARMTVANN. LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 04.01.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

VERVEN - ROMSLIG 2-ROMS LEILIGHET - PARKERING - FANTASTISK UTSIKT!

VERVEN - ROMSLIG 2-ROMS LEILIGHET - PARKERING - FANTASTISK UTSIKT! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER VERVEN 38 LEIL. 320, 4014 STAVANGER VERVEN - ROMSLIG 2-ROMS LEILIGHET - PARKERING - FANTASTISK UTSIKT! LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.15 AREAL/ROM:

Detaljer

NY 2-ROMS MED GOD STANDARD. 2. ETASJE. KABEL-TV, INTERNETT OG FJERNVARME INKL. TERRASSE OG HAGE. P-PLASS I GARASJE. ROLIG OMRÅDE.

NY 2-ROMS MED GOD STANDARD. 2. ETASJE. KABEL-TV, INTERNETT OG FJERNVARME INKL. TERRASSE OG HAGE. P-PLASS I GARASJE. ROLIG OMRÅDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OKSTAD OKSTADVEGEN 213, 7075 TILLER NY 2-ROMS MED GOD STANDARD. 2. ETASJE. KABEL-TV, INTERNETT OG FJERNVARME INKL. TERRASSE OG HAGE. P-PLASS I GARASJE. ROLIG OMRÅDE. LEIEPRIS:

Detaljer

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.6 / OKT 2015 op pl ag :9 50 0 Bærekraftige oljepriser? - boligpolitikkens glemte kapittel - mye nytt, men ingen skattebomber Mange spørsmål

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

BANKENES ROLLE I BOLIGMARKEDET OG HUSHOLDNINGENES SÅRBARHET. Boligmarkedskonferanse 18.september 2014 Direktør Jan Digranes

BANKENES ROLLE I BOLIGMARKEDET OG HUSHOLDNINGENES SÅRBARHET. Boligmarkedskonferanse 18.september 2014 Direktør Jan Digranes BANKENES ROLLE I BOLIGMARKEDET OG HUSHOLDNINGENES SÅRBARHET Boligmarkedskonferanse 18.september 2014 Direktør Jan Digranes Disposisjon Bankenes rolle i boligmarkedet Attraktive boliglån Tøff kamp om kundene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

FRYDENBERG/HASLE. ROMSLIG, PEN LEILIGHET MED STOR BALKONG. VARMTVANN, KABEL TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN!

FRYDENBERG/HASLE. ROMSLIG, PEN LEILIGHET MED STOR BALKONG. VARMTVANN, KABEL TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FRYDENBERG/HASLE FOUGNERS VEI 2 B, 0571 OSLO FRYDENBERG/HASLE. ROMSLIG, PEN LEILIGHET MED STOR BALKONG. VARMTVANN, KABEL TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN! LEIEPRIS: KR.

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

LEILIGHET TIL LEIE SENTRALT VED GRUNERLØKKA/SOFIENBERGPARKEN

LEILIGHET TIL LEIE SENTRALT VED GRUNERLØKKA/SOFIENBERGPARKEN LEILIGHET TIL LEIE SENTRALT VED GRUNERLØKKA/SOFIENBERGPARKEN Adresse: Trondheimsveien 41, 0562 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 46 kvm Telefon: 23 27 40 20 Rom: 2 roms E-post: lk@dypro.no Leiepris:

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

KORTTIDSLEIE - MAJORSTUEN - STOR 4-ROMS MED BALKONG - ATTRAKTIV BELIGGENDE.

KORTTIDSLEIE - MAJORSTUEN - STOR 4-ROMS MED BALKONG - ATTRAKTIV BELIGGENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN HAMMERSTADSGATEN 12 A, 0363 OSLO KORTTIDSLEIE - MAJORSTUEN - STOR 4-ROMS MED BALKONG - ATTRAKTIV BELIGGENDE. LEIEPRIS: KR. 15 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 16.10.2015

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Oslo kommune Velferdsetaten. På lag med kommunen. en veileder for private utleiere

Oslo kommune Velferdsetaten. På lag med kommunen. en veileder for private utleiere Oslo kommune Velferdsetaten På lag med kommunen en veileder for private utleiere 1Å leie ut 2I denne veilederen 3Kommunen og bydelene 4Hva kan bydelen/ kommunen tilby i et samarbeid 5Hva kan og bør man

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har to hovedvalg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsubestemt leieavtale Disse hovedformene kan kombineres

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

TRIVELIG OG LYS 2 ROMS LEILIGHET MED SOLRIK BALKONG. MØBLERES ETTER AVTALE. LEDIG OMGÅENDE.

TRIVELIG OG LYS 2 ROMS LEILIGHET MED SOLRIK BALKONG. MØBLERES ETTER AVTALE. LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ASKER FREDBOS VEI 63, 1383 ASKER TRIVELIG OG LYS 2 ROMS LEILIGHET MED SOLRIK BALKONG. MØBLERES ETTER AVTALE. LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

KORTTIDSLEIE/SHORT TERM RENT: 15/10/2015-15/06/2016. SJARMERENDE 2-ROMS LEILIGHET LIKE VED BYMARKA. KABEL TV OG INTERNETT INKLUDERT I HUSLEIEN.

KORTTIDSLEIE/SHORT TERM RENT: 15/10/2015-15/06/2016. SJARMERENDE 2-ROMS LEILIGHET LIKE VED BYMARKA. KABEL TV OG INTERNETT INKLUDERT I HUSLEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BYÅSEN/HAUKÅSEN VÅDANVEIEN 25, 7024 TRONDHEIM KORTTIDSLEIE/SHORT TERM RENT: 15/10/2015-15/06/2016. SJARMERENDE 2-ROMS LEILIGHET LIKE VED BYMARKA. KABEL TV OG INTERNETT

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

PEN MØBLERT 2 ROMS PÅ BISLETT - VELHOLDT - POPULÆR BELIGGENHET TILBAKETRUKKET - GOD STANDARD BALKONG - HVITEVARER - VARMTVANN INKL.

PEN MØBLERT 2 ROMS PÅ BISLETT - VELHOLDT - POPULÆR BELIGGENHET TILBAKETRUKKET - GOD STANDARD BALKONG - HVITEVARER - VARMTVANN INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JOHANNES BRUNS GATE 12E, 0452 OSLO PEN MØBLERT 2 ROMS PÅ BISLETT - VELHOLDT - POPULÆR BELIGGENHET TILBAKETRUKKET - GOD STANDARD BALKONG - HVITEVARER - VARMTVANN INKL.-

Detaljer

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN.

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLSIDEN TRENERYS GATE 7, 7042 TRONDHEIM LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer

LEDIG FRA 1/3-2016: PEN MØBLERT 2-ROMS LEILIGHET. OPPVARMING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I LEIEN.

LEDIG FRA 1/3-2016: PEN MØBLERT 2-ROMS LEILIGHET. OPPVARMING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MOHOLT TEGLVERKSTUNET 2B, 7048 TRONDHEIM LEDIG FRA 1/3-2016: PEN MØBLERT 2-ROMS LEILIGHET. OPPVARMING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I LEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer