PROTOKOLL Styremøte Buvasstølan sti- og løypelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL Styremøte Buvasstølan sti- og løypelag"

Transkript

1 PROTOKOLL Styremøte Buvasstølan sti- og løypelag Møte: Lørdag den 23. mai 2015 Sted: Buvatn (hytta til Torodd og Astrid Brenna) Tid: Tilstede: Vigdis Skovdahl, Liv Marit Engene, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Kai Hansen og Osmund Ueland. Økonomiansvarlig Astrid Brenna deltok også i møte. Ikke tilstede: Erik Engebretsen 11/15 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkallingen. 12/15 Godkjenning av dagsorden Styret godkjente dagsorden 13/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2015 Styret godkjente protokollen fra styremøte 21. februar /15 Driftsutvikling, medlemmer, andelsbrev, sponsorer og annet Kort status fra de ulike komiteer/grupper og andre fokusområder: Løypekjøring/maskin/serviceanlegg: En meget god sesong for foreningen når det gjelder løypekjøring. Topp kvalitet med ny maskin og godt mannskap. Det forplikter å videreføre. Forslag til å sette et navn på Løypemaskinen har ikke fått noen særlig respons fra styret. Bør avklares, det samme gjelder salg av reklame på maskinen. Merkegruppa: Skilt for merking av løyper er under bestilling for montering på forsommeren. Viktig med god samordning av skilt og tavler med våre naboer begge veier. Ryddegruppa: Meget godt fremmøte på dagens dugnad, hvor det ble bygge broer, og ryddet løyper på Buvatn. Gjenstår til 3. Oktober, eller for grupper som tar et ansvar før: noen mindre broer på Buvatn, komplettering av broer på Bekkjeset, omlegging av sti på Nystølen, montering av løypeskilt, utlegging av klopper, og utsetting av merkestaur.

2 Hugarhaugrennet Rekord oppslutning i år. Trenger å finne ny leder etter Christian Jahr som ikke har anledning til å følge opp, og erstatning også for Bråten. Servering av varm drikke, pølser og annet i startområde neste gang, er under utvikling. Vi kan gjøre med ut av rennet. Også beskrive historien. Styret ba Astrid søke å finne personer, gjerne med barn, som kan ta på seg ansvaret for å utvikle Hugarhaugrennet. Arrangementskomiteen: Komiteen trekkes inn i de arrangement som er fastlagt. Informasjon/kommunikasjon/media/nettsider: Nettsidene, med ny hovedstruktur fungerer godt. Fokus er på Stier og løyper, Vær og føre, Aktiviteter og Om oss. Der gjenstår enda noe arbeid rundt presentasjon av kart og stier og løyper. Frode har vært en viktig ressurs i omstruktureringen. Nå arbeides det med å lage forslag til nettside for Nes Østmark, se samarbeid Nes Østmark under. Nyhetsbrev sendes ut ved naturlige milepeler. Målrettet interessentgruppe og aktuelle medier er på fordelingslisten. Vi har nå 247 likere på Face book. Meldingen om samarbeidet med Mørch Foto er sett av 3500 personer, Rekorden før var 750 seere. DNT hadde lovet oppslag om skiltprosjektet senvinter, og dette ble også tatt opp i møte med DNTs generalsekretær nå den 13. mai. Illustrasjonsskisse på Et løft for Nes Østmark med Eventyrløypa og Vassfarstien er det enighet med de tre andre foreningen å ferdigstille i løpet av Skissen er tenkt brukt i markedsføringen av Nes Østmark. Tas i naturlig forlengelse av arbeidet med å klarlegge hvor Eventyrløypa og andre stier og løyper skal gå. Styret ba om at salg av Andelsbrev markedsføres på nettsiden. Medlemsutviklingen: Vi er nå 110 medlemmer, som er forutsetningene i vedtatt budsjett. Det er flott. Andelsbrev: Det er solgt 97 Andelsbrev av de gamle. Av ny 2015 serie på Andelsbrev fra 101 til 200 er det solgt 30 stk. Salget av Andelsbrev bør opp med ytterligere 30 I løpet av året. Parkeringsplass/rasteplass ved Langevatnsbekken - brøyting Vassfarvegen har gitt oss et tilskudd til opparbeidelse av plassen på kr. 5000,-. Brøyting for kommende sesong må vurderes gjennom å videreføre en avtale med Leif Lie. Styret mente at en burde spørre om ikke Leif Lie kunne sponse denne brøytingen. Kartpakke til samtlige hytter Kartpakken, i rivesikkert papir, oppdateres til høsten som en Nes Østmark kart når våre naboer er ferdige med sine skiltporsjekter og nye stier og løyper er lagt inn. Det inngår I prosjektet Et løft for Nes Østmark. Status I arbeidet med en KARTBUFF å selge til alle hytter ble gjennomgått. Vigdis følger dette opp viderer.

3 Gjensidigestiftelsen Den store uttellingen fra Gjensidigestiftelsen, og den gode dialog som er etablert, gjør at Nes Østmark må vurdere å søke om midler også til høsten. Prosjekt må vurderes sammen med de tre øvrige foreningene. DNBs Sparebankstiftelse Det må vurderes å søke Sparebankstiftelsen en gang til om penger til nytt serviceanlegg. Frist 15. September. Styret mente en måtte søke å få til et samarbeid med Røde Kors rundt søknaden. Sparebank 1 stiftelsen Det må vurderes å søke også denne stiftelsen etter midler til Et løft for Nes Østmark. Nes kommune tilskudd til kjøring av Eventyrløypa Kommunens løypetilskudd på kr ,- til de to gjennomgangsløypende, ble fordelt slik at 40 % eller kr ,- gikk til Nes Østmark. Fordelingen mellom de 4 foreningene ble mellom styrelederne avtalt til kr ,- på hvor for den tilbakelagte sesong. BSLL fikk kr ,- av disse ut fra at en kjørte Eventyrløypa også for Nes Østmark sti og løypeforening. Styreleder har i all kommunikasjon med rådmann og politikere sagt at noe annet enn 50 % til oss er uakseptabelt, men for å få en avklaring er det kommunisert at denne fordeling legges til grunn for denne sesong, og så blir det en mer faktabasert fordeling neste sesong ut fra antall km hull I de to gjennomgående løypene. Nes kommunes tilskudd til Et løft for Nes Østmark i 2015 og tre år til. Endelig er saken avklart og Nes Østmark fikk den 12. mai innvilget kr ,- i I saksfremlegget heter det: Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL) har på vegne av de 4 hytteforeningene i Nes Østmark fremmet en søknad om et økonomisk tilskudd fra Nes kommune på kr ,- for årene 2015 og 2016, samt et tilskudd på kr ,- for årene 2017 og Til sammen søkes det om tilskudd på kr ,-. Tilskuddet er ment å være en del av finansieringen av prosjektet «Et løft for Nes Østmark». Bakgrunnen for søknaden er at selv med en fortsatt massiv dugnadsinnsats, står BSLL/Nes Østmark overfor betydelige kostnader de nærmeste år for å få gjennomføre Et løft for Nes Østmark. Eksempel på eksterne kostnadselementer: Diesel og flere dagers maskinleie (redusert pris) for flere gravemaskiner for planering av Eventyrløypa (fjerning av stein og røtter med mer). Materialinnkjøp for broer over bekker for Eventyrløypa og Vassfarstien. Noe oppgradering av overnattingshytte, og hytteleie på Bekkjeset for å kunne tilby overnatting for de som går fra Fønhus- koia til Gol og motsatt (i samarbeid med DNT). Få hytta inn i DNT katalogen. Etablering av serviceanlegg for å kunne ta godt vare på, og huse den nyere løypemaskinen som er anskaffet (løsning må også avklares med kommunen). Fornyelse av løypemaskin for å komme opp på forsvarlig fremtidig driftsnivå. En viss ekstra betaling av maskinkjører i en etableringsfase. Utvikling av informasjonsmateriell og markedsføring av nye tilbud i Nes Østmark. Utvikle kartmateriell for sommer og vintertilbudene, og gjøre de lett tilgjengelig. Arrangementskostnader i tilknytning til nye tilbud.

4 Det er veldig positivt av kommunen nå har gjort slikt vedtak. Det må følges opp at avtalen videreføres de kommende tre år. NTN samarbeid rundt informasjon/markedsføring Gjenstående punkter fra hva vi ble enige om 20. november 2014.: 1. NTN presentere Eventyrløypa og Hallingsdalsløypa som egne valg på sine nettsider 2. Markering av åpning av Vassfarstien planlegges i august. Nes Østmark ønsker samarbeid med NTN og kommunen om dette. Lang og kort tur presenteres. Busstilbud en vei fra rasteplass ved Langevatnsbekken settes opp gratis. Åpning og servering etter fullført tur. NTN ba BSLL søke å få leget historien om Vassfarstien. 3. NTNs sommerkatalog planlegges ferdig til mai, og input fra BSLL/Nes Østmark ønsker til mars - turer og bilder 4. Nes Østmark må også komme inn på Vandreturer i regi av DNT ved neste oppdatering 5. NTN og BSLL/Nes Østmark må samarbeide med kommunen for at kommunen raskest mulig skal få oppdatert sine kart med stier og løyper Punktene følges opp overfor NTN. Samarbeidspartnere Samarbeidspartneren holdes godt informert om viktige hendelser gjennom egne utsendelser/nyhetsbrev. Disse har nå fått en fin eksponering på tavler og på vår nettside. Alle har innbetalt til sammen kr ,- som var 2015 delen av den to års avtalen som ble inngått. Det sjekkes nå ut holdningen hos sponsorene til å være med i en ny to års avtale. Dette søkes avklart til høsten. Samarbeid med våre 3 naboforeninger Våre naboer har fått skiltpenger nå i 2015 og planleggingen er i gang. Trase for Eventyrløypa fra Fisketjern og gjennom Thoen marka er under avklaring. Naboforeningen forbereder nå rydding av Eventyrløypa til 4,5 meter bredde og nivellering med maskin hvor nødvendig. Skilting og tavler samordnes mellom de 4 foreningene. Kjøring av Eventyrløypa og felles nettside for Nes Østmark, se egen sak. Overnattingshytte på Bekkjeset i regi av DNT Det tar noe mer tid å avklare leieforholdet, grunnet sykdom hos utleier. DNT er oppdatert og positiv til løsningen. Dette er også et av tiltakene kommunen nå har gitt tilskudd til. Fiskekonkurranse sesongen 2015 i samarbeid med Nes Østmark fiskeforening Samarbeidsprosjekt med Nes Østmark fiskeforening skal kommuniseres ut nå. Styreleder lager invitasjon og få den ut på nett, Face book og plakater. Sesonkonkurranse: Hvem fikk den største fisken på stang i Nes Østmark i 2015? De som deltar i konkurransen melder inn bilde av fisken med lengde vist med målband sammen med bildet. Dette sende på mail til BSLL sørger for oppdatering på nettsiden status i konkurransen. 1. premie: fiskeutstyr for kr. 2000,- 2. premie: fiskeutstyr for kr. 1000,- 3. premie: fiskeutstyr for kr. 500,-

5 Bli kjent med Nes Østmark (kr ,- fra prosjektet Friluftslivets år 2015) Liv Marit er prosjektleder Turprogram for små og store (høsten 2015) med felles samlingspunkt. Åpning av Vassfarstien 15. august 2015 (kr ,- fra Gjensidigestiftelsen til klopper og arrangement) Utkast til invitasjon er utarbeidet, og den kan kommuniseres så snart person til å åpne er fastlagt. Generalsekretæren i DNT, Nils Øveraas, åpner og deltar på turen. Bjørnar Bilberg er assisterende prosjektleder for arrangementet, Osmund er prosjektleder, og Erik, Vigdis og Liv Marit er ressurspersoner å trekke på. Følgende må være på plass til åpningen: 1. Ferdig skiltet sti (Erik) 2. Bygge siste bro (Erik) 3. Klopper lagt ut (Erik) 4. Kart oppdatert og trykket til gjestene (Liv Marit/Erik) 5. Stien må være topp presentert på UT.no (Liv Marit) 6. Vassfarstien bør få en egen presentasjon på nettsiden, som publiseres med bilder fra Mørch Foto 7. Særlige inviterte. 8. Annonsering og bussing av folk til å gå Vassfarstien den dagen 9. Kulturinnslag og orienteringer 10. Servering og annet Eventyrløypa planert med maskiner i 2015 (maskindugnad 22. og 23. august) Helgen 22. og 23. august er det Maskindugnad for nivellering av Eventyrløypa fra Gol grensen til Fisketjern og inn til Thoen marka. Hovedjobb er å fjerne stein og røtter og nivellere best mulig. I forbindelse med denne operasjon kan det bli nødvendig med enkelt mindre omlegginger av løypa for å sikre at tyngre maskin kan ta seg frem for selve ryddejobben. Dette er et meget viktig arbeid og en del av det vi nå har fått penger fra Nes kommune til å gjøre. Viktig at vi her gir Eventyrløypa en standard som gjøre at den kan kjøres med lite snø, kjøres raskt og skånsom for maskinen. Følgende maskiner er avklart: 1. Bernt Stuvebakken tar fra Langevatnsbekken til Hugarhaug 2. Tomas Hansen en maskin må til Fisketjern og ta derfra til Thoen marka 3. Sjur Bidne en maskin må til Bekkjeset fra Gol siden 4. Stian Brenna hvilken del? 5. Finn Arve Skjellerud må evt låne maskin hvilken del? 6. Gunnar Lundstuen fra Nes Østmark tar fra Langevatn til Fisketjern 7. Tølleiv Skulason er forespurt, men kan ikke garantere den helgen Det må etableres en felles standard før arbeidene igangsettes. Det må lages en plan for arbeidet i god tid før, slik at de enkelte maskinkjørerne får god informasjon på forhand og kan forberede seg. Befaring med hver maskinkjører god til i forkant. Arbeidet med å innhente grunneiertillatelser er igangsatt, og de første har sagt ja. Tilsvarende jobb er nå under planlegging for Thoen marka og Lie marka til kommende sesong. Års kalender 2015 med status i andre hovedaktivitetene Aktivitetene er dekket I øvrige punkter. Styret tok, med de gitte kommentarer, driftsorienteringen til etterretning. 15/14 Økonomisk oversikt pr 15. mai

6 Den økonomiske utviklingen er i tråd med budsjett. Kr ,- på driftskonto, og da er ikke tilskudd fra Nes Østmark sti og løypeforening på kr ,- til løypekjøring/løypemaskin/serviceanlegg betalt. Gjensidigestiftelsen har betalt tilskuddet på kr ,- til oppgradering av Vassfarstien. Innkjøp av klopper og transport av disse er betalt. Det samme er materialer til broer. Utgifter I forbindelse med åpning av Vassfarstien er ikke belastet. Løypeskilt er i bestilling, men ikke belastes budsjett. På Investeringskonto har foreningen nå kr ,- til serviceanlegget. Tilskudd fra Nes kommune på kr ,- til Et løft for Nes Østmark, kommer inn på konto snart, og noe av dette går til å dekke materialer som er kjøpt inn til broer. Enkel økonomisk oversikt ble ettersendt styret, og gjennomgått i møte. Videre finansiering av serviceanlegg baseres på: Kr ,- i nysalg av Andelsbrev (noe usikkerhet) Kr ,- fra driftsbudsjett 2016 Kr ,- mars 2016 fra mulig forlengelse av alle sponsoravtaler (noe usikkerhet) Kr ,- fra tilskuddet fra Nes kommune i 2015 og 2016 samlet (kr ,- hver av årene) Økonomien i foreningen må kunne betegnes som god. Foreningen må også nå begynne å sette av penger til årlig nedskrivning av verdien på løypemaskin, slik at en har råd til å fornye og oppgradere. Forslag til vedtak: Styret tar økonomisk status pr 15. mai til etterretning. 16/15 Fullføring av prosjektet nyere løypemaskin/nytt serviceanlegg Styreleder fungerer som prosjektleder for bygget. Forhåndskonferanse med kommunen er gjennomført. Oppføringen av serviceanlegget er nå klarert med Buskerud fylkeskommune, ettersom låven som nabo er fredet. Fylkeskommunen anbefaler at dagens garasje rives så snart ny er bygget, og det skal den jo. Da kommer låven til sin rett. Alle naboer har akseptert bygget, og det innhentes nå underskrifter fra disse før innsendelse av byggemelding. 3 gjenboere, er etter råd fra kommunen kontaktet, og en av de ha meldt positivt tilbake. De to ande purres opp de nærmeste dagene. Byggemelding uten ansvarsrett leveres inn første uken i juni, og kommunen har lovet en ukes behandlingstid. Der må lages en privatrettslig avtale med Ivar Guttorm Lie, og styret må diskuter og ta stilling til hovedtrekkene i slik avtal. Dialogen med Ivar Guttorm om dette er i gang. Det er avtalt befaring lørdag 23. mai kl for å avklare endelig plassering av anlegget. Ivar Guttorm og Erik Øynebråten deltar. Finn Arve Skjellerud er invitert med for å få grunnlag for å gi en pris på utgraving og masse til bunnplate. Roar Sandbekk, som har lovet å kalkulere bygget, deltar også på befaringen, sammen med Sjur og undertegnede. Styret vil få oversendt kalkyle så snart den foreligger. Den blir grunnlaget for å begynne å tenke sponsorpakker. Dialogen med Hallingdal VVS om diseltank, aggregat, solsell og Walas er i gang. Etter presentasjonen for Årsmøte er det kommet frem gjennom Ole Henrik og Sjur at løypemaskinene i fremtiden blir en meter lenger. Det er innhentet pris på materialer I bunnplate, inkl kassetter fra Maxbo og Montèr. Pris på betong er også under innhenting. Det er tatt opp med Sjur om han og svigersønn kan ta ansvar for å støpe bunnplaten. Det planlegges å grave ut og støpe bunnplaten nå til høsten, slik at bygging kan starte så fort snøen går våren 2016.

7 Styret er tilfreds med utviklingen i prosjektet, og tar status i arbeidet til etterretning. 17/15 Avtale mellom de fire foreningene i Nes Østmark kjøring av Eventyrløypa og felles nettside Det foreslås at det inngås en avtale mellom de 4 foreningen i Nes Østmark på at BSLL tar på seg kjøringen av Eventyrløypa fra grensen til Gol til grensen mot Flå, de kommende 4 sesonger. Kjøringen gjelder alle helger fra tilstrekkelig snø, og gjennom de to vinterferiene og Påskeferien. Løypa kjøres normalt opp fredag kveld, med mindre der er slikt snøvær at dette ikke er hensiktsmessig før lørdag morgen. På returen fra Flå kjøres en sløyfe gjennom Liemark som ekstra bonus for å unngå å kjøre samme spor tilbake. Gjennom Thoenmarka kjøres samme spor tilbake, og fra Fisketjern kjøres sløyfe innom Trytehol tilbake til Buvatn som sist sesong. Planen er tatt opp med løypekjørerne ved Torodd, og han forankrer planen med sine. Behov for å øke bemanningen vurderes. Det er hensiktsmessig å ha en reservemaskin for Eventyrløypa, og slik avtale søker inngått med annen maskin langs løypa. Her er nå to eldre maskiner langs løypa, en i Nes Østmark sti og løypeforening, og en I Liemarka. Det vurderes som viktig å ha en ansvarlig organisasjon med ansvaret for å holde standard på Eventyrløypa nå i en innarbeidingsperiode. Det må legges til grunn at kommunen fremover vil gi et tilskudd til å kjøre to gjennomgående løyper i kommunen, Eventyrløypa og Hallingdalsløypa. Slikt tilskudd vil da gå til Nes Østmark, ved den forening som kjører og har kostnadene. Det foreslås også at det lages en nettside for Nes Østmark, hvor alle sponsorene som BSLL har i dag, presenteres som sponsorer for Nes Østmark. Inntektene går til prosjektet Et løft for Nes Østmark, herunder oppgradering av løypemaskin og nytt serviceanlegg. Maxbo og Montèr har nå gått med på å gi de rabattordninger de har gitt til BSLL, til alle 450 hyttene I Nes Østmark. Slik nettside for Nes Østmark, vil også gi sponsorene god eksponering overfor alle hyttene. Prosessen sammen med de tre øvrige foreninger er i gang. Liemarka Vel vil da legge ned sin nettside. Nes Østmark sti og løypeforening og Thoen marka har ikke nettsider I dag, og støtte også planen. Nettsiden til BSLL opprettholdes. Det må vurderes å montere et par web- kamera langs Eventyrløypa på veien til Flå grense. Domenet er kjøpt. Kostnader med å etablere nettsiden kan dekkes inn av tilskudd fra Nes kommune til Et løft for Nes Østmark. Kostnadene med drift må de 4 foreningen dele. Styrets kommentar: Det bør anskaffes satellitt- telefon til løypemaskinen fra neste sesong Viktig med god ordning for å kunne rekvirere en løypemaskin ekstra til Eventyrløypa i spesielle situasjoner. Betinger rundt dette må avtales og være på samme nivå som for BSLL. Viktig å avklare hvor maskinen fra Nes Østmark veksler med maskin fra Søråsen og Vassfaret Forslag til vedtak: Styret godkjenner rammen for avtale hvor BSLL tar ansvar for kjøring av Eventyrløypa de kommende fire sesonger. Styret godkjenner at det opprettes felles nettside for Nes Østmark og at BSLL om nødvendig tar på seg et ansvar for å drifte denne sammen med Booking Technology AS, som har utviklet nettsiden til BSLL. Kostnadene med drifting deles mellom foreningene.

8 18/15 Strategi Utkast til oppdatert Strategi var utsendt i saksunderlaget, og ble gjennomgått i møte. Den inkluderer siste utvikling etter årsmøte og tilskudd fra Nes kommune. Viktigs nå er at styret er enig I Nåsituasjon, Mål og Handlinger I grove trekk, så kan noen finpusse etter møte. Dokumentet trenger en oppgradering når det gjelder presentasjon og innhold. Samarbeid over kommunegrensene må inn i dokumentet. Vigdis og Liv Marit tok på seg dette. Styret godkjente, med de gitte kommentarer, Strategi for perioden /15 Eventuelt Der forelå ikke andre saker til behandling. Neste styremøte avtales senere. Buvatn, 23. mai Vigdis Skovdahl Erik Engebretsen Sjur Bidne Tomas Hansen (sett) Kai Hansen Osmund Ueland Liv Marit Engene

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

PROTOKOLL Styremøte Buvasstølan sti- og løypelag. Møte: Lørdag den 21. februar Sted: Valdreslie (hytta til Randi Svenkerud Flesland) Tid: 14.00 17.

PROTOKOLL Styremøte Buvasstølan sti- og løypelag. Møte: Lørdag den 21. februar Sted: Valdreslie (hytta til Randi Svenkerud Flesland) Tid: 14.00 17. PROTOKOLL Styremøte Buvasstølan sti- og løypelag Møte: Lørdag den 21. februar Sted: Valdreslie (hytta til Randi Svenkerud Flesland) Tid: 14.00 17.00 Tilstede fra styret: Vigdis Skovdahl, Erik Engebretsen,

Detaljer

36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene

36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Lørdag den 9. august 2014. Randi Svenkerud Fleslands hytte på Buvatn kl. 17.00 til 19.00 Tilstede fra styret: Erik Engebretsen,

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30

Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30 P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30 Tilstede fra styret: Vigdis Skovdahl (nestleder),

Detaljer

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Engene Fjellstue Dugnad 5. oktober 2013. 1. Årsmelding 2. Årsregnskap 3. Behandling av innkomne forslag:? Organisering av foreningen oppnevning

Detaljer

45/14 Driftsutvikling, medlemmer, andelsbrev, sponsorer og driftsforberedelser

45/14 Driftsutvikling, medlemmer, andelsbrev, sponsorer og driftsforberedelser P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Fredag den 21. november 2014. Furlundtoppen 13, Oslo kl. 18.00 til 20.00 Tilstede fra styret: Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas

Detaljer

Engene Fjellstue. 0. Åpning/konstituering Styreleder Osmund Ueland ønsket velkommen, og ba om forslag til møteleder.

Engene Fjellstue. 0. Åpning/konstituering Styreleder Osmund Ueland ønsket velkommen, og ba om forslag til møteleder. Protokoll Årsmøte I Buvasstølan sti- og løypelang, lørdag den 28. mars 2015 kl. 15.35 16.00 Engene Fjellstue 0. Åpning/konstituering Styreleder Osmund Ueland ønsket velkommen, og ba om forslag til møteleder.

Detaljer

Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag den 28. mars 2015 kl. 15.00

Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag den 28. mars 2015 kl. 15.00 Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag den 28. mars 2015 kl. 15.00 Engene Fjellstue Buvasstølan sti- og løypelag Haslevegen 11, 3550 Gol tlf: 918 18 331 www.buvatn.no post@buvatn.no orgnr: 912 352 757 bank: 2212.55.26075

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Gro Skulason, Lars Brattested, Peter Myklebust, Anne Katrine Hjermann/Magne Maurset og Liv Marit Engene, leder

Gro Skulason, Lars Brattested, Peter Myklebust, Anne Katrine Hjermann/Magne Maurset og Liv Marit Engene, leder Slutt rapport Forord Buvasstølan sti- og løypelag er stiftet i august 2013. I et møte med ordfører Tor Magnussen samme høst ble vår styreleder Osmund Ueland anbefalt å søke offentlig tilgjengelige midler

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

/91/ca(Sal ~ (55. Teknisk utvalg mm MØTEPROTOKOLL. (fit. Arkivsak: 12/00152. Forfall: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre) og Knut Jakob Larsen (Nes

/91/ca(Sal ~ (55. Teknisk utvalg mm MØTEPROTOKOLL. (fit. Arkivsak: 12/00152. Forfall: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre) og Knut Jakob Larsen (Nes MØTEPROTOKOLL /91/ca(Sal ~ (55 Teknisk utvalg mm (fit Dato: 11.08.2015 kl. 9:00 11:45 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 MØtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer:

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3.

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3. Sted: Hytte H14 (Kristian Bay) Referat fra styremøte den 1.3.2015 Til stede: Kristian Bay, Bjørn Gunnar Feltstykket, Ragnar Lie, Ole Søren Sparsaas, Roland Larsen, Ole Petter Løite (for Felle IL) og Aage

Detaljer

Tuddal, 6. april 2011

Tuddal, 6. april 2011 Tuddal, 6. april 2011 Agenda Presentasjon av styret Styrets beretning Gjest: Telemark Vaktselskap Årsregnskap Status Løypelaget/skiløyper Nytt fra Olav Flugon Kontingent og avgift løypelaget Innkomne forslag

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 8. Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa 19.08.2013

Referat fra styremøte i fotballgruppa 19.08.2013 Referat fra styremøte i fotballgruppa 19.08.2013 Tilstede: Trond Ingebrigtsen, Jan Takman, Isabel Bergerseter, Mona Schrøder, Petter Franck, Roar Jørgensen, Morten Hilstad, Magne Enoksen, Tom Skjølingstad

Detaljer

Referat styremøte nr 03 Vinjeveien vel 28/02-2014

Referat styremøte nr 03 Vinjeveien vel 28/02-2014 Referat styremøte nr 03 Vinjeveien vel 28/02-2014 Møte avholdt på hytta hos Per Eivind Grosvold Tilstede: Joar Hagen Odd Søgård Simen Sollien Per Eivind Grosvold Per Ole Hveberg Helge Hatlemark Haakon

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015 ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015 En vital 31-åring De tre siste årene har det vært ekstra stor aktivitet i Tynset Turlag. Organisering Styret Leder Jan Inge Grøndalen Økonomiansvarlig Bjørg Røsteggen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans Petter Gjertsås, Jonny Brissach, Reidar Rødli, Mads Håvard Fagerstrand,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet startet dette prosjektet i

Detaljer

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-07-2015-23-07-2015

Offentlig journal Periode: 23-07-2015-23-07-2015 Offentlig journal Periode: 23-07-2015-23-07-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/02017-255 U Dok.dato: 02.07.2015 Jour.dato: 23.07.2015

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08 Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt Rapport 01.08.08-31.12.08 1 Etter framdriftsplanene for høsten 08 er de aller fleste tiltakene godt i gang.. Dette halvåret har vært preget av mye planlegging

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART:

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Metodebeskrivelse i 3 steg O-JAKT 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Buskerud Travforbund ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014. Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane.

Buskerud Travforbund ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014. Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 2014, DEN 18.8.2014 Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30. Sted: Drammen Travbane. Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Sted Nina, Trondheim Møteleder

Sted Nina, Trondheim Møteleder Styremøte 31.mai.2011 Sted Nina, Trondheim Møteleder Ref.nr. Marie Houge, Arne Aalberg Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ok Ref. sendt pr. mail Einar Malm Ok Ref. sendt pr. mail Frode Nossum Ok Ref. sendt

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.02.2013 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 7. april 2015 Tilstede: Elin Ringen Lovise Hovdal Katrine Selven Stine Berg Anne Grete Reitan Vegard Hovdal Lise Larsen Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Siden forrige

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 22.05.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 14 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Steinset Økteren Vel

Steinset Økteren Vel 3. Styrets årsberetning 2009 Art av virksomhet Vellets formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Styrets arbeid

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møte 03.11.2014 VENABU FJELLHOTELL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 18.08.2015 Tid: 17:00 18:30 Sted: Juristenes Hus Kristian Augusts gt. 9 Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon Fougner, Siri Waade, Ove Vigdal,

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

ÅRSMELDING 2011/2012 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2011/2012 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2011/2012 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING I nærheten av Lille-Sangen mars 2012 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.04.2011-06.04.2012 Styret har bestått av : Leder og

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Styrereferat 22/8 2005

Styrereferat 22/8 2005 Styrereferat 22/8 2005 År 2005, den 22. august, ble det avholdt styremøte i Aurdalsåsen hytteeierforening (AHF) hos Nils J. Sejersted, Abbedikollen 27, 0280 Oslo Tilstede: Samtlige styremedlemmer, dvs.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 4. april 2015 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 4. april 2015 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 4. april 2015 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 4. april 2015 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Lørdag 4. oktober 2014 Terje Halland Næringskonsulent Nore og Uvdal kommune Kommunens arbeider med stier og løyper Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2014-2015

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2014-2015 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2014-2015 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep. Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Anders Strand Kristian Medalen Helje

Detaljer

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER Mellom (grunneieren) som grunneier av eiendommen gnr. bnr. i kommune og (tilretteleggeren) (Alternativt mellom grunneierlag/utmarkslag eller tilsvarende

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 16.04.2013 kl 18:00 20:00 (Hos Jan) Neste møte 10.06.2013 kl 18:00 20:30 (Hos Sylvi ) Deltagere Tine Schem Jan Engebretsen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2014

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2014 ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2014 En vital 30-åring De to siste årene har det vært ekstra stor aktivitet i Tynset Turlag. Tynset Turlag ble stiftet på initiativ fra Bjarne Grandum i 1984. I forbindelse

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: K12 &13 Arkivsaksnr.: 12/1380 HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune opplever at forslag

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner Styremøte 21.09.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (17.09.12)

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013 Iren Grue Tidspunkt: 11:15 15:00 Sted: Ål Ungdomsskole Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011

Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011 Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011 1. Åpning av årsmøtet Årsmøtet ble åpnet av styreleder Erik Frogner Totalt var 68 andeler representert på årsmøtet. 2.

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 GENERALFORSLAMLING LØGEHEIA HYTTEGREND TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 AGENDA: 1. Godkjenning stemmeberettiget 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av 2 stykk til signering

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2013

STRATEGIPLAN 2010 2013 STRATEGIPLAN 2010 2013 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede HOVEDMÅL ADM./ ORG Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større

Detaljer

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Kjekstadmarkas venner Årsmøte 2014 Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Tirsdag 25. Mars 2014 kl. 19:00 i Kantina på Tranby skole Saker til behandling 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer