Hageglede. på byens sykehjem. Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? Hjelp til gjeldsproblem. Djupdykk i arkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hageglede. på byens sykehjem. Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? Hjelp til gjeldsproblem. Djupdykk i arkivet"

Transkript

1 21. årgang nr. 3/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Hageglede på byens sykehjem MIDTSIDER Djupdykk i arkivet side 3 Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? SIDE 15 Hjelp til gjeldsproblem Side 19

2 2 nr. 3/2010 ROPERTEN Takk for meg Etter å ha vore redaktør for Fiin gammel sidan starten av 2009, skal eg no vidare til nye utfordringar på andre kantar av landet. Eg kjem til å sakne arbeidet med avisa, spesielt det å få reise rundt og dokumentere alt det spennande som skjer i det store seniormiljøet i Bergen. Engasjementet er stort og aktivitetane mange, og eg har tru på at seniormiljøet kjem til å blomstre endå meir i åra som kjem. Det kjem også Fiin gammel til å gjere, og eg håpar at de som lesarar vil halde fram med å vere engasjerte i avisa, slik at den kan utvikle seg til å bli ei endå betre senioravis. Foto: Vibeke Vik Nordang Vibeke Vik Nordang Avtroppande redaktør MILJØMERKET SENIORAMATØRER: Ytre Arna historielag er et av medlemmene til Amatørkulturrådet. Her er Sollaug Damminger i museet til historielaget i Ytre Arna, som forteller om livet rundt fabrikken slik det var før. Lykkelige amatører Nr årg. Ansvarlig redaktør: Konst. informasjonsdirektør Elisabeth Farstad Redaktør: Ragnhild Øverland Arnesen redaksjonen: Ellen Økland Ann-Kristin Loodtz Kristin Hauge Klemsdal Redaksjon og utgiver: Seksjon informasjon, Bergen kommune Boks 7700, 5020 Bergen E-post: Web: fiingammel Annonser: Cox Bergen AS Alice Ringkjøb og Knut Stien Teknisk utgiver, Layout og montasje: Cox Bergen AS Opplag: Cirka Fiin gammel er Bergen kommunes senioravis. Den kommer ut fire ganger årlig og sendes til alle over 65 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Redaksjonen avsluttet 1. september Forside: Tor Aasmul i hagen utenfor Ulset sykehjem. Foto: Kristin Hauge Klemsdal 241 Tr ykksak 599 Man blir lykkeligere av å drive med kultur. Det har 96 medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet allerede skjønt. D et har alltid florert med kultur i Bergen, sier Karen Cecilie Heldal, informasjonsog markedskonsulent i Amatørkulturrådet. Et rikt amatørkulturliv bidrar til trivselen; det fastslår en undersøkelse utarbeidet for Bergen kommune. Undersøkelsen dannet i 2009 grunnlaget for stiftingen av en uavhengig interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i kommunen, under navnet Amatørkulturrådet. Rådets rolle er å bedre betingelsene for kulturlivet i byen. Tenker langsiktig - Rådet og Bergen kommune har en ambisjon om å gjøre Bergen til Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017, forteller Ingebjørg Monsen, styremedlem i Amatørkulturrådet, om visjonen for kulturbyen. I år arrangerer rådet for første gang Amatørkulturdagen. 11. september inntar amatørkulturen byens kulturelle høyborg, Grieghallen. - Vi håper på at Amatørkulturdagen utvikler seg til noe varig. I Bergen er det slik at hvis du arrangerer noe to år på rad, blir det fort en tradisjon ut av det, smiler styremedlemmet. Satser mangfoldig - Amatørkulturplanen i kommunen omfatter alt fra dans og kor til husflid, film og lokalhistorie, men prioriterte områder varierer fra år til år, forteller Heldal. - I fjor var det folkedans og husflid, og i år legger vi vekt på kor og teater, fortsetter hun. En av rådets oppgaver er å informere amatørorganisasjoner om mulighetene de har i forhold til tilskudd og lokaler. - Nå har vi også fått til en utstyrsbank for våre medlemmer. Utstyr som prosjektor, kortrapper eller høytalere kan lånes hos oss. Men det er kommunen som gir støtte og ikke vi, forklarer Monsen. Seniorer mot strømmen Blant rådets omkring medlemmer er seniorer de mest aktive. Kommunens undersøkelse viser at hele 28 prosent av de over 60 deltar i kulturlivet. - Ifølge statistikken synker kulturlivsdeltakelse på landsbasis med alderen. Bergenserne går mot strømmen, sier Monsen fornøyd. - Det er ikke noe overraskende ved det. Det første husflidlaget ble stiftet i Bergen og bergenserne er et åpent og sosialt folkeslag, fastslår hun. Driver du med frivillig kulturarbeid? Les mer om rådet på Tekst OG FOTO: Lujza H. Olsen

3 nr. 3/ BYARKIVET Glad ho fekk jobben: Fagkonsulent Kjerstin Kragseth gleder seg til å ordne arkivet frå Turn- og idrettsforeningen Viking. Eit arkiv blir sikra Kvart einaste arkiv i fjellhallane til Bergen byarkiv inneheld informasjon som ikkje finst nokon annan stad. Eit av dei er arkivet etter Turn- og idrettsforeningen Viking. D ei står i mottaket til Bergen byarkiv og ser høgst ordinære ut; 6-7 pappkasser med ein oransje merkelapp. Den anonyme utsida avslører ingenting, og i alle høve ikkje at dei inneheld 120 år med idrettshistorie. Men innsida er fargerik: kassene er fulle av minner, i form av bilete, medlemsblad, klisjear, møtebøker og utklipp om Turn- og idrettsforeningen Viking. Grovsortering - Dette arkivet har eg hatt lyst til å ordne, så eg er glad eg fekk jobben, innrømmer Kjerstin Kragseth. Ho er fagkonsulent på byarkivet, og trillar ivrig kassene inn på ordningsrommet. Der tek ho på seg hanskar og opnar kassene, ein for ein. - Vi er alltid nyfikne på kva som skjuler seg i arkiva. Kvart arkiv har sin eigen sjel, og inneheld informasjon som ikkje finst nokon annan stad, seier Kragseth medan ho forsiktig løfter ut innhald frå kassene og ser nærmare på det. Dette er den fyrste delen av arkiveringsprosessen: å gjennomgå arkivet og grovsortere. - Eg identifiserer kva som er i kassa og set det i arbeidshylla mi. Sorteringa følgjer eit fast arkivskjema, der møtebøker har sin plass, medlemsblad har sin og så vidare. Detektivarbeid - Oi, sjå på dette! Kragseth viser fram ei kasse full av klisjear; trykkplater som har blitt brukt i produksjon av medlemsblad og liknande. Klisjeane er i ulike fasongar, og inneheld logoar og bilete. - Vi må vere litt detektivar. Det er ikkje alltid lett å skjøne kva ting er eller tyder, men ofte gir det meining når vi har gått gjennom heile arkivet og sett saman bitane. Det er som eit puslespel, seier ho medan ho studerer klisjeane. Arkivet er eit privatarkiv, og blir teke vare på av historisk interesse. Offentlege arkiv har også historisk interesse, men har også ein verdi utover dette då dei inneheld informasjon om viktige oppgåver i samfunnet. Parallelt med sorteringa av arkivet, legg Kragseth inn informasjon om innhaldet i ein elektronisk database. - Dermed blir det enklare å bruke det for dei som er interessert, forklarar Kragseth. Etter å ha jobba på byarkivet i fleire år, er ho rutinert i arbeidet. - Arkiva ser heilt ulike ut når dei kjem inn. Offentlige arkiv er ofte ryddige, medan private i nokon

4 4 nr. 3/2010 BYARKIVET Detektivarbeid: Arkiva kjem i kassevis, blir sortert og merka, og kan gøyme skatter som denne gamle klisjeen med logo. tilfelle kan vere kaotiske. Dette er eit ganske lite arkiv, og vil ta eit par dagar. Til samanlikning har ein annan her oppe halde på med arkivet etter Bergen brannvesen i fleire år, seier Kragseth. Vikinghytten Eit par dagar seinare er ho ferdig med sorteringa av arkivet og plassering av informasjon i databasen. No er det som før låg i kasser, sirleg plassert og merka i arbeidshylla. Ho fortel at arbeidet har avdekka mykje spennande. fakta Har du materiale liggande som kan vere av interesse for Bergen byarkiv? Kontakt Avdeling for private arkiv v/ Birger Haugdal, tlf , e-post eller Terje Haram, tlf , e-post kommune.no. Til dømes vart ho fascinert av arbeidet med hyttene. Ho fortel at Viking overtok den fyrste hytta frå Bjørgvin idrettslag i 1893, då dei nett hadde starta opp. - Men idrettslaget hadde ein eksplosiv vekst, og den vart fort for lita, seier ho og tek fram eit bilete frå arkivet. Der ser vi fire smilande gutar som er på påsketur i Rundt 1910 skulle det byggast ny hytte. Ein heil gjeng var på ekspedisjon på Vareggen for å finne ut kvar hytta skulle stå. Medlemsblada fortel at dei diskuterte heftig på kva side av vatnet hytta skulle vere - byråkratiet var nok enklare på den tida, humrar ho. Etter at tomta var plukka ut, starta arbeidet med hytta i Tretti mann gjekk opp for å bryte stein og setje opp mur. Etter å ha teke opp eit lite lån, fekk idrettslaget kjøpt materiale og køyrt det opp til Svartediket. - Deretter møttest det ein gjeng ved Stadsporten kvar ettermiddag i fleire månadar. Dei jogga opp til vatnet, og bar materialet til hytta, meter for meter. Ein fantastisk innsats, seier Kragseth imponert. - Det er tydeleg at dette var folk i utruleg god form! 2. verdskrig Ho let seg også fascinere av kva som skjedde med idrettslaget under og etter 2. verdskrig. - Då vart styret avsett, og eit nazistvenleg styre sett inn i staden. Dei beslagla Vikinghallen og bygde bunker i kjellaren. Det vart masseutmelding i idrettslaget, og 99 prosent av medlemene melde seg ut. Men dei heldt på i det skjulte, med illegal foreiningsverksemd og festar. Mellom anna feira dei 50-årsjubileum i 1942, seier ho smilande. Kragseth viser fram eit nummer av medlemsbladet, som kom ut etter krigen. Sidene er fulle av oppsummeringar av aktivitetane i dei fem krigsåra. - Sjå her - nokon av medlemene fortel om opplevingane sine i krigsfangenskap. Krigen kosta mykje, men likevel er tida etterpå prega av optimisme. Det er mykje humor, ironi og bergensk spit her, kommenterer ho. Engasjement Ho nemner mange andre forteljingar som dukka opp i arkivet, som bygginga av Vikinghallen, danseklubben Kometen, korleis kvinnene kom med i idrettslaget og skiutvalet som bygde fleire skihopp rundt i byfjella. Etter sorteringa sit Kragseth igjen med eit tydeleg inntrykk av kva idrettslaget Viking er og har vore. - Det er klart at laget er bygd på ein enorm dugnadsinnsats, og at dei som var involverte var og er svært engasjerte. Mange må ha brukt nesten all fritid på idrettslaget. Eg synest også at arkivet er prega av sterkt samhald. Men no er arbeidet mitt ferdig. Arkivet skal vidare og få ein permanent plass i magasina i fjellhallane våre. Dermed er endå ein liten del av bergenshistoria bevart. Tekst og foto: vibeke vik nordang

5 nr. 3/ BYARKIVET Moderne: Bergen byarkiv held til i nye, moderne lokale i Kalfarveien. Samlar byhistoria Med hyllemeter materiale som stadig aukar, er Bergen byarkiv ein av dei største arkivinstitusjonane i Noreg. Framover vil også det digitale arkivet bli større. A rbeidet med å få på plass eit byarkiv i Bergen starta i 1975, med ein arkivkomité som greia ut spørsmålet. Det vart avklara at dei ville ha på plass eit arkiv, og dei tilsette Arne Skivenes som arbeidshjelp. Arkivet kom på fote, og i 1979 vart Skivenes utnemnt til byarkivar, som han har vore sidan. Samla arkivet På den tida var byarkivet plassert i Allehelgens gate 5. Etter kvart vart verksemda meir omfattande, og dermed spreidd på fleire stader. - På eitt tidspunkt var vi oppe i ulike lokale, minnast Skivenes. Arbeidet med å få samla avdelingane starta på slutten av 90-talet, og i 2004 kunne byarkivet flytte inn i nye lokale i Kalfarveien. - Før vart vi avgrensa av at vi hadde liten plass, men i dei siste åra har vi fått moglegheita til å vekse. Vi har difor hatt ein stor vekst i både omfanget av og type oppgåver, seier Skivenes. Mange brukar arkiva til byarkivet for å finne historisk informasjon. Skivenes fortel at publikum ofte er ute etter byggjesaker og andre tekniske saker, eller saker om skulegong, barnevern og generell historie. - Vi prøver å hjelpe alle med å finne materialet som trengst. Det enklaste er å kontakte oss på e-post. Og spørsmål som Kva har du om Møhlenpris? er for vide. Til meir spissa spørsmålet er, til enklare er det for oss å finne svar, seier han. Tek imot arkivmateriale Byarkivet er interessert i materiale som har med historia og samfunnslivet i Bergen å gjere, og tek også imot arkiv frå bedrifter, organisasjonar og privatpersonar. - Men då vil vi gjerne sjå materialet før det vert rydda. Det er stundom slik at når folk ryddar arkivet sjølv, så er det ikkje alltid at det er det mest historisk interessante som overlever denne prosessen,. Skivenes dreg fram arkivet etter journalisten Albert H. Mohn som eit døme på eit interessant personarkiv. - Han kan vel kallast grunnleggaren av den norske utanriksreportasjen. Arkivet hans med notatblokker, manus og foto vart levert til oss etter at han gjekk bort, og der er det mykje spennande å lese. Mellom anna skreiv han allereie på 90-talet reportasjar om Al-Qaida i Afghanistan. Digitalisering Verda blir stadig meir digital, og dette påverkar også arbeidet til byarkivet. I tillegg til å digitalisere historisk informasjon, er dei opptekne av å ta vare på informasjon som er skapt elektronisk. - Mellom anna tek vi vare på informasjonen frå kommunale datasystem som vert skifta ut, og flyttar den over til nye, elektroniske plattformer, seier han. Skivenes framhevar at sjølv om materiale vert digitalisert, er det viktig å ta vare på originalen. - Det er eit stort tap om originalen forsvinn. Den har kvalitetar som ikkje kan reproduserast. Ofte er det slik at vi digitaliserer det som er viktig, og då kan vi ikkje kaste originalen. Det som ikkje er viktig nok, vert ikkje digitalisert, peikar byarkivaren på. Tekst og foto: VIBEKE VIK NORDANG FAKTA BERGEN BYARKIV Arkivmyndigheita til Bergen kommune. Er delt inn i fem avdelingar: Formidling og publikumstenester, Moderne arkiv, Sentralarkivet, Depot og katalog og Privatarkiv og oppdrag. Den nest største arkivinstitusjonen i Noreg, med cirka 75 medarbeidarar og meter hyllemateriale. Har sidan 2004 halde til i Kalfarveien 82.

6 6 nr. 3/2010 * UNGARN * * ET RIMELIG, AVSLAPPENDE OG INTERESSANT FERIEMÅL * BUDAPEST Ungarn ble medlem av EU i 2004 og optimismen i landet er godt merkbar. Ungarns historie har mange tragiske hendelser, men ungarerne er et stolt, hardtarbeidende og optimistisk folkeferd. Det er et land i positiv utvikling på så mange områder. De har lange tradisjoner for bruk av sitt varme termalkildevann, som virker avslappene og lindrende på stress og smerter. Kurhotell Imperial som vi benytter, er bygd opp rundt ei av Sør-Ungarns viktigste termalkilder. Her fins det fire termalbasseng med varmevariasjon fra grader, i tillegg til tre vanlige basseng. Hotellet har egen massasjeavdeling hvor de daglige massasjene foregår. Det er også frisør, mani- og pedikyr på hotellet, alt til svært rimelige priser. Ungarerne er også kjent for sitt gode kjøkken her er ikke noe halvfabrikat! Og for ikke å glemme vinen, som er folkets stolthet. Området hvor disse turene arrangeres til, ligger i Ungarns tredje største vindistrikt. Den trivelige lille byen Kiskörös med innbyggere, ligger 13 mil sør for Budapest. Folk er vennlige og hyggelige, ingen kriminalitet, og byen er velstelt med blomster og parker. Sist men ikke minst, den er ikke ødelagt av masseturisme. Her finner man det ekte og opprinnelige av tradisjoner og kultur. FØLGENDE ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN: Flyreise Bergen Budapest t/r Transport flyplass hotell t/r Overnatting i dobbeltrom med halvpensjon på Kurhotell Imperial***. (Tillegg for enkeltrom kr ) Daglige avslappende massasjer, daglig vanngymnastikk ledet av fysioterapeut, fri benyttelse av alle basseng, m.m. Trygghet og trivsel for våre deltakere har høy prioritet og norsk reiseleder er med og tilgjengelig under hele oppholdet. 15 DAGER/14 NETTER, VÅR OG HØST, FRA BERGEN: KR ,- I løpet av oppholdet arrangerer vi flere utflukter, blant annet vinsmakingskvelder inkludert velsmakende og hjemmelaget mat. Besøk i verdens største og unike vinkjellerby, Hajos, hvor kun vinen bor! Hestedressuroppvisning (Ungarn er internasjonalt kjent for sin dressur av Lippizanerhester). Kontaktformidling med og oppvisning av ungarske folkedansgrupper. Vi tilbyr også en dagstur til Ungarns flotte hovedstad, Budapest, hvor norsktalende guide er med oss hele dagen. Alternativt til Budapest blir det tilbud om en dagstur til vakre Balatonsjøen, Europas største innsjø. Utenom de faste vår- og høstturene, arrangerer vi i tillegg Seniordans- og vinfestivalturer, og nyttårsfeiring som inkluderer Nyttårskonsert i Budapest første nyttårsdag. Grupper kan også bestille egne turer og alt skreddersys etter ønske og behov. Hjertelig velkommen til å ta kontakt for nærmere informasjon og brosjyre! T Terapi- veits og Helsereiser Lesere av Y Ç ZtÅÅxÄ får 5% rabatt på 15 dagers-turene i /

7 nr. 3/ smitt og smau Samler frivilligheten i Åsane Åsabuene får sin egen frivillighetssentral. Bergen har frivillighetssentraler i flere bydeler, og ønsker å starte opp enda flere. Bergen kommune søkte i år Kulturdepartementet om støtte til å opprette to nye sentraler, og i juli kom beskjeden om at departementet innvilget søknaden for Åsane. Søknaden for Laksevåg ble dessverre avslått. Oppstartstilskuddet til den nye sentralen i Åsane er på kroner. - Nå jobber vi med hvordan sentralen skal organiseres, forteller Nina Solberg Nygaard i Byrådsavdeling for helse og inkludering. - Vi arbeider tett med frivillige organisasjoner og andre interessenter, og en prosjektleder er snart på plass. Håpet er at sentralen skal åpne innen et halvt års tid, og kanskje før jul. Foto: Ytrebygda frivilligsentral Foto: Solheim alderspensjonat Ønsket banen velkommen Beboerne på Solheim alderspensjonat var av dem som gledet seg aller mest på Bybanens åpningsdag. Bybanen har etter hvert blitt et vanlig syn i Bergens gater. Siden Solheim alderspensjonat har kort gåavstand til Bybanen, har de tenkt å benytte den flittig, og var følgelig spente da banen skulle åpne. På åpningsdagen pakket ni beboere og tre ansatte med seg hatter, pledd, flagg og nistekurv med Mozell og jordbæris, og dro til bybanestoppet på Danmarksplass. Der ventet de spent på Bybanens offisielle åpningstur, og forkortet ventetiden blant annet med å spandere sprudlebrus i stettglass på bybanevaktene. Da Bybanen kom ble den møtt av flaggborg og jubel fra den glade velkomstkomiteen, som fikk et glimt av celebritetene om bord på banen. - Jeg ble faktisk ti år yngre, kommenterte en av deltagerne etter å ha sett banen gli forbi. Leder for eldresenteret ved alderspensjonatet, Elisabeth Mjelde, forteller at de har brukt Bybanen i sommer. - Blant annet var vi en gjeng av gårde på Bybane-tur til Nesttun i juli. Da inspiserte vi gågaten og var på konditori og koste oss. Beboerne var svært begeistret for turen, sier Mjelde. Turvei klar for bruk Første del av turveien fra Tarlebøvatnet til Rundemanen er ferdig restaurert. Arbeidet er gjort på strekningen Tarlebøvatnet - Hyttelien. Den nye turveien utgjør vel 70 meter, og er gjenskapt i lignende stil som den en gang ble bygget. Det er blant annet bygget flere nye kisteveiter i tradisjonell stil. Kisteveitene er bygget i en dimensjon som skal sørge for at overflatevannet ledes under veien og ut i terrenget. Den gamle turveien ble nemlig ødelagt av vannmasser som gravde i overflatedekket. Også murer er restaurert, og en del av den gamle turveien er ivaretatt. Neste etappe i restaureringsarbeidet er Hyttelien - Rundemanen. Dette arbeidet startet opp i begynnelsen av august, og skal være ferdig i august Foto: Jan Robert Brandsdal Variert program på eldredagen Foto: Hordaland fylkeskommune 1. oktober er den internasjonale eldredagen. I år skal den markeres flere steder i Bergen. Leder for fylkeseldrerådet, Olga Johannesen, forteller at det skal dreie seg om fysisk aktivitet i allaktivitetshuset Fysak. - Vi vil fylle salene i Fysak med liv og røre. Programmet er ikke helt klart ennå, men vi vil tilby alt fra seniordans til yoga. Det blir også mat og underholdning. Vi samarbeider med fire fysioterapistudenter fra Høgskolen i Bergen om det praktiske. Arrangementet på Fysak pågår mellom klokken 9 og 15, og alle som ønsker kan møte opp. - Fysak er bare ett minutts gange fra Bybanens stopp på Slettebakken, så det er lett å komme seg dit. Programmet vil etter hvert bli slått opp på eldresentre, bibliotek, posten og andre steder der eldre ferdes, sier Johannesen. I tillegg skal eldrerådet i Bergen som vanlig sørge for ulike arrangement på sykehjem og eldresentre rundt om i byen. Den kulturelle spaserstokken vil også markere dagen, og det er satt opp kulturprogram på mange seniorinstitusjoner.

8 8 nr. 3/2010 Sognepengane får du i Vetrlidsalmenningen 13, sjå Lek og læring på VilVite Ta med barnebarna til VilVite i høst! Her kan dere ha noen kjekke timer sammen mens dere utforsker utstillingene, deltar på vitenshow eller hører på PopVit-foredrag. I september og oktober handler foredragene om oppfinnere og oppfi nnelser. Barna får også utfolde sine egne kreative evner på våre verkstedsaktiviteter. I høstferien blir det LEGO-bygging. Se hele høstprogrammet på eller hent det i resepsjonen vår. Åpningstider Tirs fre kl Lør søn kl Utvidet åpningstid i høstferien (ukene 40 og 41) og tirsdager i hele oktober-november. Snakk med oss om sparing EKSTREM FORVANDLING OVER 2500 FORSKJELLIGE TYPER MØBELSTOFFER. DESIGN GARDINER OG TAPETER. RESTAURERING AV MØBLER. FØR ETTER Bergen Håndtverksenter er et spesialfi rma som utfører alle typer restaurer ing. Møbler og gamle antikviteter blir pusset opp og fremstår som nye. Vi har et stort utvalg av møbel stoff, blant annet merkene Mullberry Chivasso, Zoffany, Kirbyhouse, JAB, Lelievere og Sherwood. ALLE MØBELSTOFFER 15% Tilbudet gjelder til og med 1 okt. -10 ØNSKER DU Å TREKKE OM ELLER RESTAURERE DINE MØBLER. FAST SKRIFTLIG PRIS PÅ ALT ARBEID. VI HENTER OG LEVERER GRATIS I BERGEN! BERGEN HÅNDTVERK SENTER Janaflaten 37, Drotningsvik (ved Oldervoll bil) TLF

9 nr. 3/ Er det på tide at boligen din gir deg mer å rutte med? SeniorLån gjør det mulig! Er du over år og har helt eller nesten gjeldfri bolig? Da kan du frigjøre deler av sparepengene dine som er bundet opp i boligen, uten å betale verken renter eller avdrag så lenge du bor der. Du velger selv om du vil ha et engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon. Pengene kan du bruke som du vil. Til vedlikehold og oppussing, forskudd på arv eller kanskje til å reise for? Du kan sikre økonomien og få tilgang til pengene mens du har mest glede av dem. Ring eller se Besøk oss gjerne i Seniorsaken sine lokaler i Bygdøy allé i Oslo.

10 10 nr. 3/2010 TINNITUS 10 nr. 4/2009 Gratis fot- og holdningskontroll Normal forfotsbue Nedsunken forfotsbue PLATTFOT Den indre lengdebuen er sunket ned. Der vil være overstrekk, på både muskler og leddbånd, knokler er forskjøvet i forhold til hverandre. TVERRPLATTFOT Nedsunken forfotbue (leddene i tåballene) Man kan være lengde- og tverrplattfot samtidig, eller bare en av delene. En kan også være hulfot. Da vil som oftest trykket på tåballene være så stort at man vil bli tverrplattfot. Når foten forandrer sin stilling og mister sin bue, vil de blodkar og nerver som ellers ligger beskyttet under hvelvingen, også få dårlige forhold. Musklene i fotsålen blir slappe og mister krefter fordi de ikke blir brukt. Musklene som går opp bak på underbenet vil bli overanstrengt fordi deres arbeidsbetingelser blir dårligere. Derfor vil plattfot bl.a. ofte resultere i smerter i leggene. Andre symptomer kan være at man lett får hård hud under foten, skjever skotøyet, ubehag i knærne, lårene, lysken, hoftene, ryggen, nakken eller hodet. Plattfothet kan være arvelig, men skyldes ofte også feil skobruk, mye tråkk på hårdt, flatt underlag, overvekt eller andre forhold. Slike plager kan forebygges eller rettes på med enkle oppbygginger i skoene, men det er meget viktig at dette arbeidet blir utført av fagfolk. Feil plassert oppbygging vil kunne forårsake store skader. Plager i bevegelsesapparatet kan også skyldes at muskulatur i kroppen som man ikke kan styre bevisst, drar deg skjev. Har du skjevheter i kroppen, kan vi ofte finne ut av hva det kommer av og rette på det med smertefri posturologisk behandling og gi deg en bedre kroppsholdning. Fot- og holdningskontroll utføres av Ortopedingeniør og Posturolog Erik Mehn-Andersen og Posturolog Roy Bogetveit. Ved fremmvisning av annonsen, GRATIS fot- og holdningskontroll. Timebestilling: Andre henvendelser: Valkensdorfsgt. 2C 5012 Bergen - Inngang i Helsebutikken Et høreapparat med lydgenerator kan bidra til å redusere tinnitusplager Norsk senter for seniorutvikling er et kurssted for aktive voksne mennesker. I en hyggelig atmosfære, med dyktige kursholdere og god mat, arrangerer vi hvert år mer enn 60 kurs for 2000 deltakere fra hele Norge. Vi holder til i vakre Melsomvik i Vestfold. ReSound Meningsfulle har noen av de mest avanserte høreapparatene på og reiser markedet, og flere modeller har for aktive voksne lydgenerator. Kontakt din høresentral/ønh-klinikk for nærmere info om hvilket Noen høreapparat eksempler fra vår kurs og reisebrosjyre: som passer ditt Uke 5: ELDRERÅDSKURS og DATA kurs for nybeg. hørselstap/tinnitus-plage. Kurs Uke 6: LITTERATUR og skriveglede og kveldskurs DATA Uke 7: Praktisk STYREARBEID Uke 8 9: Eventyrlige CUBA Uke 9: DATA for tillitsvalgte Uke 10: PowerPoint for nye Uke 11: VERDT Å VITE livsstilskurs og DATA Tlf: Melsomvik Få trygg hjelp i hjemmet nå! Det kan være vanskelig å slippe noen inn i sitt eget hjem. Det er vi vant til, og vi er opptatt av trygghet og stabilitet i tjenesten. GN ReSound AS - Postboks 132 Sentrum Oslo Tlf: Vi kan hjelpe deg med: Faste hjemmeservice - husvask Hjemmehjelpstjenester Storrengjøring og vindusvask ALT AV TILBEHØR TIL HØREAPPARATET FINNER DU PÅ Vi er godkjent Fritt brukervalg leverandør i Bergen. Alle som ønsker hjemmehjelp kan benytte oss. Uten vedtak betaler du firmaets priser. CityMaid er Norges største selskap innen hjemmeservice og omsorgstjenester. Vi har over 150 dyktige medarbeidere totalt. Vi er opptatt av stabilitet og kvalitet. Tlf.:

11 nr. 3/ runborg (30) er fagkonsulent ved Fysak-enheten og har som jobb å organisere aktiviteter for spesielle grupper, som utviklingshemmede, funksjonshemmede og flerkulturelle. Aktivitetene er mange og krever ulike former for tilrettelegging. Brunborg trådte sine barnesko i Ytrebygda og har øvd lenge på aktiviteter. Hun spilte basketball i Ytrebygda og løp i motbakker på egen hånd. Nå har hun fått dilla på sykling og har tilbakelagt distansen Bergen-Voss - på tid. Hun har en bachelorgrad i fysisk aktivitet og helse, så hun har definitivt havnet på rett hylle i Fysak-enheten, som er en del av Idrettsseksjonen. - Fysak står for fysisk aktivitet, og vi ved Fysak-enheten legger til rette for det, både på allaktivitetshuset Fysak på Slettebakken og ved mange andre idretts- og svømmehaller rundt om i byen, forteller Brunborg. SMÅTØSEN Veileder i aktivitet Marte Brunborg spiller på mange strenger, men den viktigste er å få folk i fysisk aktivitet. B Planlegger Å aktivisere ulike brukergrupper innebærer å planlegge og gjennomføre aktivitetstilbudene. Brunborg bruker mest tid på aktiviteter for utviklingshemmede. Vår og høst er det faste, ukentlige arrangementer, og noen som skjer bare av og til. Totalt var det 19 aktiviteter hver uke i vår, og det blir omtrent det samme til høsten. KulTur er turer der man både får kulturelle og aktive opplevelser. De er nye av året og har blitt kjempepopulære. Vinteraktiviteter på Kvamskogen er fast innslag i vårhalvåret, og som KulTur og mange andre aktiviteter er de et samarbeid med kulturkontorene. Kul på Tur: Marte Brunborg tilrettelegger KulTurer og annen fysisk aktivitet for utviklingshemmede og andre. - Det fine med KulTurene er at de skjer i helgene, slik at familiene kan være med, smiler Brunborg, som til disse turene leter fram turveier der rullestoler kan ferdes, og der man kan velge mellom korte og litt lengre turer. Her skal det ikke være fysiske begrensninger som avgjør deltakelsen. - Hva er en god arbeidsdag? - Det er når jeg får tilbakemeldinger om at en aktivitet er vellykket gjennom stor oppslutning og positive kommentarer, sier Brunborg. Koordinerer Hun er i utgangspunktet en koordinator, men hun stortrives med all brukerkontakten i gjennomføringen av aktiviteten. - Mange har lyst til å snakke og fortelle om det de driver med og hvordan de opplever det, og det er kjempekjekt. Samtidig får jeg innspill til hva de har lyst til og tiltak vi kan sette i gang senere, sier hun. Samtidig ser hun hvor viktig aktivitetene er som sosial møteplass. - Det er mye helse i aktiviteter som gir bevegelse, men det aller viktigste er nok samholdet som oppstår gjennom slike aktiviteter. Jeg har sett mange vennskap bli knyttet, og det er ekstra givende, sier hun. Vedlikeholder Nytt av året er også kvinne- og jentesvømming i Landåshallen. - Vi har hatt kurs i svømming for jenter og kvinner som ikke har anledning til å bade sammen med gutter og menn på grunn av sin kultur. Men hittil har de ikke hatt noe tilbud for å vedlikeholde ferdighetene. Derfor startet vi i vår opp med svømming i Landåshallen, forteller Brunborg. Ideen fikk Fysak fra helsestasjonen i Årstad. Samarbeidet med helsestasjonen har fungert veldig godt, og de kan fortelle om andre behov også. Alle mødre kommer til helsestasjonen før eller siden, og de treffer dermed mennesker som ikke ellers kontakter offentlige tjenester. Samarbeidet har også ført til at tilbudet med trimgrupper for kvinner på Fridalen skole utvides til høsten. - Her er det viktig å bemerke at denne trimmen er for alle kvinner; vi skulle gjerne hatt flere norske kvinner med på disse tilbudene, framholder Brunborg. Samarbeider - I så måte vil jeg fremheve jobben mange idrettslag i Bergen gjør. De gjør en kjempeinnsats for å inkludere flerkulturelle, særlig for aldersgruppen opp til 25 år. Fysak-enheten legger til rette for dem som faller utenom, sier Brunborg Samarbeid er også stikkordet for tilbudene for fysisk funksjonshemmede. Barnas fysioterapisenter i Solheimsviken har et treningssenter tilpasset funksjonshemmede og er en viktig medspiller. Fysak samarbeider med dem om et prosjekt for personer i alderen år, som kan tegne tilrettelagt medlemskap. De kan også møtes på kjøkkenet etter trening, og treningen blir også en sosial møteplass, forteller Brunborg. Dobbelt positivt, altså. Tekst og foto: Elisabeth farstad

12 12 nr. 3/2010 UTEOMRÅDER PÅ SYKEHJEM Grønn trivsel Adgang til hage og uteareal er blitt stadig viktigere når nye sykehjem planlegges og bygges. D uftende, fargerike blomster. Vind i håret og regndråper på kinnet. De fleste av oss setter naturopplevelser høyt, men for mange blir det lite frisk luft når helsen begynner å svikte. - Det å være i aktivitet og få opplevelser gir et bedre liv. Derfor skal alle beboere på sykehjem ha mulighet for å komme seg ut - helst i en hage, sier Ruth Berit Vik. Hun er rådgiver i Byrådsavdeling for helse og inkludering og har blant annet ansvar for etablering av utearealene ved byens sykehjem. Retten til frisk luft Fra 1999 til 2008 har Bergen kommune brukt 2, 2 milliarder kroner på utbygging av sykehjem. - Nye sykehjem er bygget, og flere eksisterende sykehjem har fått nybygg eller er blitt ombygget. En av intensjonene har vært å gi sykehjemmene et mer hjemlig preg, og det å sette av arealer til uteplasser og hager er tillagt stor vekt. Målet er at flest mulig beboere skal ha tilgang til uteareal fra alle oppholdsrom. Der plassen har vært en utfordring, har man satset på balkonger som supplement til hagen, forteller Vik. Har terapeutisk effekt Sansehager er hager som oppfyller bestemte kriterier i forhold til utforming og beplantning, sikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet. Ni av sykehjemmene i Bergen har slike hager. I hagene kan man oppleve lukter, lyder, synsinntrykk, smaker og føle forskjellige strukturer. Det er også lagt til rette for at man skal kunne bevege seg. - Personer med demenssykdom har spesielt stor glede av hagene. En god hageopplevelse har terapeutisk effekt ved at sanser stimuleres, man kan få aktivert minner og mange blir også mindre urolige, sier Vik. Må tenke vedlikehold Selv om intensjonene er gode og nytten åpenbar, har sykehjemmene likevel noen utfordringer knyttet til hagene. Den største er utvilsomt vedlikeholdet. - Når nye hager skal etableres, blir det alltid en avveining mellom den ideelle hagen og hva som er mulig å vedlikeholde. En sansehage bør for eksempel ha rennende vann, men vedlikeholdet av fontener har vist seg vanskelig. Pumper må renses og tas inn om vinteren, og man er avhengig av en vaktmesterfunksjon for å få dette til, sier Vik. - Det enkelte sykehjem har ansvar for sin hage, og det varierer hva man klarer å få til. Noen organiserer vedlikeholdet ved dugnadsinnsats og hjelp fra frivillige. Ved de nyeste sykehjemmene er det inngått treårige vedlikeholdsavtaler av hagene etter innflytting, noe som har vist seg å være gunstig. Bruk hagene hele året! Både sykehjemmets ressurser og helsen til beboerne kan begrense muligheten for å bruke hagene så mye som man egentlig ønsker. - En av tankene med sansehager er at beboere skal kunne delta i hagearbeid. Men dette vil gjelde få beboere og kreve mye tilrettelegging fra de ansatte, noe som kan være vanskelig å få til i en travel hverdag. Hagene er nok hovedsakelig i bruk på solfylte sommerdager. Det hadde vært fint om de blir brukt gjennom hele året. Selv om det regner og snør litt, kan det være en god opplevelse å komme ut, sier Ruth Berit Vik. Tekst: Kristin hauge klemsdal Kilder: Berntsen, Grefsrød og Eek: Sansehager for personer med demens - utforming og bruk. Forlaget Aldring og helse, 2007 Balsam for sjel og sinn: Den flotte hagen på Ulset sykehjem. For alle sanser: Sansehagen ved Lyngbøtunet. Daglig tur: Edith og Nils

13 nr. 3/ UTEOMRÅDER PÅ SYKEHJEM Foto: Kristin Hauge Klemsdal Blomstrer i hagen - Jeg elsker å være ute i hagen, sier Tor Aasmul, beboer ved Ulset sykehjem. På Ulset sykehjem kan 64 beboere, ansatte og pårørende glede seg over tre nydelige hager. Her kan man bevege seg rundt på steinbelagte gangveier, studere stauder og rosebed og oppleve smaken av rips, solbær og stikkelsbær. Krukker med blomster og hagemøbler skaper en hjemlig atmosfære. Beboer Tor Aaasmul bruker hagen ofte. Han liker å kikke på detaljene, og er spesielt begeistret for rosebedene og steinarbeidet. - Se hvor fint steinene er støpt og lagt, kommenterer han. Irene Mjanger, sykepleiefaglig konsulent ved Ulset sykehjem, forteller at hagene er mye i bruk. - Våre somatiske pasienter er veldig syke, og må vanligvis trilles ut. De som har en demensdiagnose er gjerne lettere til beins og har derfor større utbytte av å være ute. At de trives i hagen er det ingen tvil om, sier Mjanger. Beboere som ikke kan gå ut, har likevel glede av uteområdene. Samtlige oppholdsrom vender ut mot hagene, og beboerrommene har så lave vinduer at det er mulig å se ut mens man ligger i sengen. - De som har planlagt hagene har gjort en formidabel jobb. Vi er veldig stolte av uteområdene våre og skal gjøre vårt beste for å ta vare på dem, sier Irene Mjanger. Foto: Kristin Hauge Klemsdal triller nesten daglig en tur i hagen ved Arna helseheim, der Edith er på opptrening. Ønsker seg hagefaddere I travle hverdager kan vedlikeholdet av sykehjemshagen være en utfordring - men kanskje en ide for dem som ønsker seg en hage og litt kontakt med andre? Hageanlegget på Lyngbøtunet har et vell av blomster, busker og trær, tomater og agurker, samt urtehage. Dette sykehjemmet har en vedlikeholdsavtale med en anleggsgartner, men får også hjelp fra Lions til å stelle hagen. De har dessuten en fadderordning der en av beboerne har ansvar for planting og stell av et av bedene. Også ved Arna helseheim er det en vakker hage med grønne vekster, urtehage, bærbusker og frukttrær. Grønne prosjekter er en del av hverdagsaktivitetene Blomstrende: Fra hagen ved Lyngbøtunet. på dagavdelingen. Hageanleggene trenger imidlertid faddere, med eller uten grønne fingre. Er du flyttet i leilighet og savner det å stulle litt i hagen, eller trenger litt aktivitet eller andre folk å snakke med, kan dette være lurt å prøve. Har du lyst til å være med på grønne aktiviteter i en sykehjemshage, kan du ta kontakt med et av de nærmeste. Tekst og BILDER: ELLEN ØKLAND

14 14 nr. 3/2010 SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. arm omsorg hjemmet Trenger du eller dine nærmeste hjelp i hverdagen? niorstøtten tilbyr helsetjenester, sialt samvær Private og praktisk omsorgstjenester hjelp. Personlig assistanse lastning når du Hjemmesykepleie/hjemmehjelp trenger det. Faste Sosialt samvær/turvenn iere til faste tider. Vi har tid til de eldre. Tilsyn/avlastning for pårørende HJELP I HJEMMET as g oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Ledet av tre sykepleiere lefon: Vårt mål er å gi god service og fleksible tjenester - Mandag til fredag Tlf Kristofer Jansonsvei 24, 5089 Bergen Vil du ha glede av bilen lengst mulig? Frihet, glede og sikkerhet Frihet, glede og sikkerhet Vil du ha glede av bilen Oppfriskningskurs lengst Bilfører mulig? 65+ Bilen betyr mye for din Frihet, mulighet glede og til sikkerhet å bevege deg dit du vil når du vil. Selv med mye erfaring bak rattet vil man ha stor nytte av oppfriskningskurset Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er Oppfriskningskurs Bilfører 65+ Vil du ha glede av ingen førerprøve eller fare for å miste Bilen betyr mye for din mulighet til å førerkortet. bilen lengst mulig? bevege deg dit du Varm vil når du vil. omsorg Selv med mye erfaring bak rattet vil man ha stor nytte av oppfriskningskurset Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er Bergen ingen førerprøve i eller hjemmet fare for å miste førerkortet. Bergen Vest Bergen Bergen Vest SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, Oppfriskningskurs Bilfører 65+ Vil du ha glede av bilen lengst mulig? SeniorStøtten AS Tlf: Org. nr: NO Varm omsorg i hjemmet Frihet, glede og sikkerhet SeniorStøtten samarbeider med Bergen kommune. Vi yter hjemmesykepleie og praktisk bistand Varm (hjemmehjelp) omsorg uten at Vil det du koster ha deg glede noe ekstra. av SeniorStøtten tilbyr faste pleiere til faste tider. Frihet, i hjemmet glede og sikkerhet bilen lengst mulig? Ring til bydelen din for å bytte SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, til SeniorStøtten helt gratis. sosialt samvær og praktisk hjelp. Avlastning når du trenger det. Faste SeniorStøtten tilbyr også private tilleggstjenester pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. dersom du ønsker ekstra hjelp og omsorg. Ring Alle oss pleierne for et uforpliktende våre har hjemmebesøk! helseutdannelse og autorisasjon. Vi har tid til de eldre! Telefon: Velkommen til SeniorStøtten! Telefon: sosialt samvær og praktisk hjelp. brevark.indd :56:54 Bilen betyr mye for din mulighet til å Oppfriskningskurs Avlastning Bilfører når 65+ du bevege trenger deg dit det. du vil Faste når du vil. Selv med mye erfaring bak rattet vil man Bilen betyr mye for din mulighet til å ha stor nytte av oppfriskningskurset bevege deg dit du vil når du vil. Bilfører Oppfriskningskurs 65+. Kurset er frivillig Bilfører og det 65+ er Trygghetsalarm når Selv med du mye erfaring trenger bak rattet vil man det ingen førerprøve eller fare for å miste ha stor nytte av oppfriskningskurset Bilen betyr mye for din mulighet til å førerkortet. bevege deg dit du vil når du vil. Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er Selv med mye erfaring bak rattet vil man ingen førerprøve eller fare for å miste ha stor nytte av oppfriskningskurset førerkortet. Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er ingen førerprøve eller fare for å miste førerkortet. Bergen Bergen Vest pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. Ring oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Telefon: Med trygghetsalarm fra Hjelp24 kan du og dine føle dere trygge 24 timer i døgnet. Bergen Bergen Vest Bergen Bergen Vest På vårt døgnbemannede alarmmottak er alltid offentlig godkjent helsepersonell på vakt. Et lite trykk på knappen er alt som skal til - enten om uhellet er ute eller om du bare trenger noen å prate med. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for bestilling eller mer informasjon. Org. nr: NO

15 nr. 3/ Alle tiders besøksvenn Gammel eller ung, mandag eller torsdag, Røde Kors har alltid en besøksvenn som passer til dine behov. D et klirrer i kopper, fint servise er tatt frem, jordbær og fløte venter på bordet. Mens fjellsiden bader i fullmoden sommersol er det duket for kaffekos hjemme hos 90 år unge Elisabeth Reigstad. - Jeg ringte Røde Kors og sa jeg ønsket en litt eldre besøksvenn enn de helt unge. Etter to måneder tok de kontakt og sa de hadde funnet den rette - og det fikk de jammen rett i, smiler fru Reigstad. Nå er det gått to år med koselige torsdagstreff, kaffe, kake og småprat. - Noen ganger går vi i banken eller handler, men stort sett blir det her hjemme, forteller besøksvenn Gretha Langseth. Hun og fru Reigstad har tydelig funnet tonen: - Nå må du huske å ta bilder av den flotte kunsten min, spøker Elisabeth - til bifallende humring fra Gretha. Spleiset på ny stilling Besøkstjenesten er en av de største aktivitetene i Bergen Røde Kors - med mange frivillige, mange aktiviteter og mange BESØKSVENN FAKTA - Trenger du besøksvenn? En besøksvenn kommer på besøk til deg cirka en gang i uken, og er ikke en fagperson, men et forberedt medmenneske. Besøkstjenesten i Bergen har per i dag cirka 200 frivillige. De fleste er unge studenter og voksne. - Vil du bli besøksvenn? Dette er en sjanse til å bli kjent med et menneske du ellers aldri ville blitt kjent med. Å være besøksvenn kan gi deg like mye igjen som du får. Alle frivillige får grundig opplæring og oppfølging. - Ring eller send e-post til com for mer informasjon. Rita Hjellestad skal blant annet støtte og videreutvikle aktiviteter innenfor besøkstjenesten i Bergen Røde Kors. brukere. Behovet for en fast stilling som koordinerer ressursene har vært skrikende. Derfor har Bergen kommune, sammen med Røde Kors og GC Rieberfondene, valgt å spleise på en koordinatorstilling som skal jobbe i tett samarbeid med de frivillige aktivitets- og prosjektlederne. Fra 3. mai i år var rette kvinne på plass i kontoret i Strandgaten. - Nå har jeg vært her et par måneder, og driver fortsatt og tar inn inntrykk av den enorme innsatsen de frivillige legger ned her i Bergen, skryter Rita Hjellestad. Tilbyr møteplass og fellesskap Hjellestad skal jobbe innenfor omsorgsområdene flerkultur og eldre. Hun skal blant annet bistå frivillige prosjektledere i rekruttering, intervju og kursing, følge opp budsjettet og ha kontakt inn mot ulike avdelinger i Bergen kommune, og andre eksterne samarbeidspartnere. Med bakgrunn som lærer og to år som rådgiver ved Røde Kors sitt distriktskontor i Førde, har hun god kjennskap til betydningen av migrasjon og inkludering: - Et nøkkelord for Besøkstjenesten er respekt. Ensomhet finnes i alle aldre og på tvers av kulturer. Selv om mine arbeidsområder egentlig er delt mellom ensomme på den ene siden og flerkulturelle på den andre, opplever jeg at grensene mellom gammel og ung, norsk og flerkulturell, er utflytende, sier Hjellestad. - Fredagsgruppen sin strikkeklubb er et eksempel, her deltar både unge og eldre, norske og innvandrere, og alle har et ønske om å dele et fellesskap der man samtidig gjør noe nyttig, forklarer hun. Da Gretha Langseth (th) ble pensjonist, meldte hun seg som besøksvenn for Røde Kors. I dag er hun prosjektleder for Besøkstjenesten og fast gjest hos Elisabeth Reigstad annen hver torsdag. Besøkstjenesten tilbyr en rekke aktiviteter. De to største er en-tilen besøk og tralletjeneste ved ulike institusjoner og sykehus. Det arrangeres også bussturer og gåturer for eldre som bor på institusjon, dagsturer til Kvilahytten ved Fanafjorden og ikke minst julekveldsselskap i Røde Kors sine lokaler i Vetrlidsallmenningen 9. - Besøkstjenesten sin far, Jens Meinicch sa følgende: Den beste medisin for et menneske er et annet menneske, og dette får vi bekreftet daglig, sier Hjellestad. Støttespiller til det offentlige Samarbeidet med kommunen gir en vinn-vinn-situasjon. Forvaltningsenheten og sykehjemmene er gode kontaktflater inn mot mulige deltagere i Besøkstjenesten. Samtidig er de frivillige sin innsats ikke en erstatning, men et verdifullt supplement til de offentlige tjenestene. - En besøksvenn har ikke lov til å gjøre husarbeid, på dette er vi veldig strenge. Vi skal ikke overta kommunen sitt arbeid, men være til stede, være en samtalepartner og eventuelt være turfølge eller følge til lege og andre praktiske gjøremål, påpeker Hjellestad. Tilbake i leiligheten til fru Reigstad har det aldri vært tvil om rollen til besøksvennen. Besøksvenn Gretha Langseth har kokt kaffe og kuttet kake, husets frue har glattet duken og funnet service. - Jeg har ikke angret en eneste dag på at jeg ringte Røde Kors den gangen for to år siden. Vi koser oss skikkelig og får snakket om ting som opptar meg, avslutter den blide 90-åringen. Tekst og foto: ann-kristin loodtz

16 16 nr. 3/2010 Muskel og Ledd (M&L) gel Gi dine muskler og ledd en hjelpende hånd! JEG JOBBER SOM TERAPEUT PÅ HELTID Jorid Klette 79 år Med umiddelbar virkning Enkel i bruk Når man blir eldre, merkes det ofte på muskler og ledd. Mange av oss får desseverre aldersrelaterte plager som dårlig blodsirkulasjon med smerter. For 10 år siden testet jeg Muskel og Ledd Gel for mine plager, og resultatet var veldig positivt. Jeg har siden anbefalt produktet til alle, og får spesielt gode tilbakemeldinger. MILD Seniorkurs i data - Senior data nybegynner start 8. september kl Senior data nybegynner start 9. september kl Senior data nybegynner start 17. november kl Senior data viderekomne start 13. oktober kl Senior data viderekomne start 15. oktober kl Billedbehandling seniorer start 20. september kl Billedbehandling seniorer start 1. november kl Få orden på dine digitale bilder start 9. september kl Få orden på dine digitale bilder start 26. oktober kl Kontakt AOF for mer informasjon. Dansegøy 65+ Et nytt dansetilbud for voksne rundt 65år. Mandager fra 6. september kl Pris kr 1340,- for 13 ukers semester Kurset tar utgangspunkt i moderne dans. Deltakerne får utfolde seg kreativt og fysisk, gjennom øvelser som bedrer styrke, balanse og fleksibilitet. Bergen Dansesenter Vi tar imot påmeldinger nå! tlf Georgernes Verft 12, 5011 Bergen Bergen Dansesenter er en idéell stiftelse med det formål å øke interessen for og spre kunnskap om dans og ballett. Vi har 17 velkvalifiserte pedagoger og to flotte dansesaler. Administrasjon: Liv Basberg og Tora de Zwart Rørholt BDS er støttet av: BDS driver etter NoDas rettningslinjer M&L gel har gjennom flere år hjulpet mange mennesker med muskel og leddplager ved å gjennopprette god sirkulasjon. Mild M&L 250 ml kr. 275 Varmende M&L 250 ml kr. 275 SLIK VIRKER M&L GEL Øker blodsirkulasjonen, varmer og renser blodårene. Løser kramper og stivhet forkorter skadetiden. Garantert virkning eller pengene tilbake! Daniel Eini, fra Israel produktutvikler og helsekostrådgiver Ring oss for en hyggelig helseprat og for mer informasjon på tlf: UNIVERSAL Helseprodukter AS Bogstadveien 35, 0366 OSLO, Tlf: , Fax: , Trenger du hjelp til husvask, støvsuging, rydding, sengeskift, klesvask, stryking, snømåking eller stell av planter? Bergen hjemmetjenester tilbyr dette, og mye mer, til alle som ønsker en litt lettere hverdag. Bergen hjemmetjenester er desidert størst på hjemmehjelpstjenester i Bergen, med nesten to hundre ansatte og mange års erfaring. Ring vårt kundesenter på (alle virkedager ), send e-post eller se vår hjemmeside for mer informasjon om tilbud og priser.

17 nr. 3/ Politikk på I denne spalten kan du få med deg det viktigste som skjer i politikken i Bergen. Bare saker som er endelig vedtatt omtales her. Les mer på: Byrådet Byrådet er Bergens byregjering og kan fatte vedtak innenfor store deler av kommunens virksomhet. I saker der byrådet ikke har nødvendige fullmakter, kommer byrådet med forslag til vedtak. Sakene sendes så videre til behandling i bystyret. Bystyret Bystyret fungerer på samme måte som Stortinget gjør på nasjonalt nivå. Flertallet i bystyret bestemmer hvem som skal danne byråd. Bystyret vedtar også overordnete mål, prinsipper, strategier og planer for kommunens virksomhet, samt kommunens budsjett. Må sette tæring etter næring For å unngå overskridelse av budsjettene for 2010 vedtok bystyret en spareplan for Bergen kommune før sommeren. Blant strakstiltakene for høsten 2010 er midlertidig stillingsstopp, en restriktiv reise- og møtevirksomhet og at det ikke skal iverksettes nye, kostnadskrevende investeringer før økonomien er kommet i balanse. Gabrielle Barths soloforestilling om kjærlighet er en av de mest populære forestillingene til Den kulturelle spaserstokken. Her fra Storetveitgården eldresenter i fjor. Foto: Lujza H. Olsen Spaserer videre Den kulturelle spaserstokken favner om stadig flere tilbud. På programmet i høst står blant annet filosofiske samtaler, skyggeteater og breakdance. S paserstokken er kommunens tilbud til eldre, spesielt de som av ulike grunner ikke er i stand til å oppsøke kulturtilbud selv. Det handler om å bringe kulturen ut til bergenserne, og prosjektleder Ellen Sundt forteller at programmet som tilbys blir stadig mer variert. - Vi prøver ut forskjellige ting. Noe slår veldig godt an, andre ting er ikke fullt så etterspurt. Det er kanskje spesielt sang og musikk som ønskes av alle, men alle programmene våre får gode tilbakemeldinger fra stedene hvor de har vært. Vi ser at blant annet at Gabrielle Barths soloforestilling En tid for kjærlighet har blitt godt tatt imot. Den går fremdeles, etter over 30 forestillinger. Et opplegg med filosofiske samtaler har også vært et populært tilbud. Travel høst I høst skal flere nye tilbud prøves ut. - Blant annet Ofelias skyggeteater, der en KONTAKT Interessert i spaserstokken? Kontakt prosjektleder Ellen Sundt på tlf / e-post: skoleklasse skal inviteres for å være med på programmet. Vi vil se hvordan det fungerer med barn og eldre som publikum sammen. Jeg er også spent på hvordan breakdanceshowet vil bli tatt imot, sier Sundt. Hun understreker at det ikke bare er sykehjem og andre institusjoner som får besøk av spaserstokken. - Alle møteplasser for eldre kan ta kontakt med oss dersom de har brukere som ikke har lett for å komme seg av gårde på kulturtilbud selv. De bør ha lokaler der det går an å legge til rette for en forestilling, og der det for eksempel går an å få inn rullestoler, forklarer Sundt. Øker tilbudet Bergens kulturelle spaserstokk har søkt Kulturdepartementet om midler til neste år, og ifølge Sundt vil omfanget bare øke. - Vi er blant annet ute etter store og nyskapende prosjekter. Spaserstokken vil nå nye grupper av personer innenfor målgruppen vår, og derfor skal vi også satse mer på informasjon og markedsføring, avslutter hun. Tekst: vibeke vik nordang Bystyret har også pålagt byrådet å innarbeide kutt og økte inntekter som til sammen frigjør en halv milliard kroner, i budsjettene for de neste fire årene. De frigjorte midlene skal primært gå til å dekke vedtatte planer innenfor tjenesteområdene barnehage/skole, samt eldre og særlig omsorgstrengende. HELSE OG OMSORG Bystyret ønsker en videreføring av kompetanseløftet innen eldreomsorgen. Blant tiltakene er tilbud om utdanning til ufaglærte, samt tilbud om videreutdanning til faglærte slik at man får flere sykepleiere og flere med spesialistkompetanse innen psykisk helse, geriatri, miljøarbeid og kreftomsorg. Antall deltidsstillinger i pleie- og omsorgssektoren er svært høy. Dette går spesielt utover den faglige kvaliteten på helgevaktene. Derfor ber bystyret om at man prøver ut alternative turnusordninger for å finne løsninger på uønsket deltid og helgebemanning i pleie- og omsorgssektoren. BYMILJØET Byrådet har vedtatt å søke om at Bergen skal være vertskapshavn for Tall Ships Races i Det er satt av kroner til søknadsprosessen. Byrådet har vedtatt oppstart av planarbeid for et tilbygg til Xhibition. Tilbygget blir på to etasjer og skal reises på plassen foran kjøpesenteret ut mot Småstrandgaten. Byrådet har behandlet og avvist en klage mot å ekspropriere Essostasjonen i Skjoldskiftet. Bensinstasjonen ligger i den planlagte traséen for Bybanen mellom Nesttun og Rådal.

18 18 nr. 3/ enklere hverdag når du trenger det Askøy Medikal er en av Hordalands bandagister. Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen stomi, inkontinens, ernæring, diabetes og tracheostomi. Vi har egne sykepleiere med spesialkompetanse innen disse områdene. Gratis utkjøring av varer på blå resept. Levering hjem på døren i Bergen og omegnskommuner Kort leveringstid Vi kommer hjem til deg for tilpasning og veiledning av produkt Stor diskresjon og taushetsplikt Vakttelefon, betjenes av sykepleier. Askøy Medikal AS, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø Tlf: e-post: MIDDAG LEVERT PÅ DØREN Viste du at: MIDDAGSMANNEN TLF: Alle har vikeplikt for Bybanen! Bybanen har startet, og alle må kjenne trafikkreglene som gjelder for Bybanen. Både fotgjengere, syklister og bilister har vikeplikt for Bybanen! Har du ikke grønt lys som fotgjenger, syklist eller bilist, har du ALLTID vikeplikt for Bybanen! Du må kun krysse traseen på anviste steder. De fleste kryssinger er styrt av trafikklys. Har du grønt lys, kan du trygt krysse traseen. ALL FERDSEL I BYBANENS TRASÉ ER FORBUDT! Dette er for din egen og andres sikkerhet. Les mer på skyss.no

19 nr. 3/ Få gjelda under kontroll Lån og gjeld er ein del av livet til dei fleste, men for nokon kan gjelda bli for stor. Sjølv om den ikkje kan bli borte, finst det hjelp til å få økonomien under kontroll. S ituasjonane er mange: Eit samlivsbrot eller eit dødsfall gjer at ein person sit igjen med huslånet åleine. Ein forelder tek opp eit forbrukslån for å hjelpe eit barn med økonomiske problem. Ein arbeidstakar bytar jobb og får mindre inntekt, men justerer ikkje forbruket deretter. Uansett kva som er årsaka til at nokon set seg i for stor gjeld, kan det vere vanskeleg å kome seg ut igjen. Ein nøytral part - Kva som ligg bak gjelda, er ikkje det viktigaste for oss. Vi moraliserer ikkje, men ser framover, slår Ove Rønhovde fast. Han jobbar i kommunen si gjeldsrådgjevingsteneste, som er ei hjelp til innbyggarar med gjeldsproblem. - Vi skal vere ein nøytral part mellom skuldnar og kreditorar. Vi prøvar å få i stand betalingsavtalar med kreditorane som skuldnaren har råd til å betene, slik at sakene ikkje går til rettssystemet. Tenesta er gratis, men diverre kan ventetida vere lang. - Vi har ei ventetid på kring tre månadar. Mange tek ikkje kontakt før situasjonen har blitt ganske alvorleg, og ofte kjenner dei at dei har kniven på strupen når dei ringer til oss. Det er viktig å få fram at kven som helst som har gjeldsproblem kan ta kontakt med oss, uavhengig av kor stor eller lita gjelda er, seier Borghild Lieng. Saman med Rønhovde jobbar ho ved den byomfattande gjeldsrådgjevingstenesta i sentrum, som kjem i tillegg til gjeldsrådgjevarane ved kvart sosialkontor. Samansette problem Rådgjevarane i tenesta må ha god oversikt over hjelpeapparatet, og dei har ein generell kunnskap om trygderettar og sosiale rettar, kombinert med økonomisk og juridisk kompetanse. Dei som kjem til gjeldsrådgjevarane, tek kontakt sjølv, eller blir sendt frå institusjonar, Kemneren og liknande. Dei er i alle aldrar og livssituasjonar. - Ofte er problema samansette. Psykiske problem eller rusproblem kan føre til gjeld, eller omvendt. Situasjonane er så ulike, og storleiken på gjelda óg. For ein som har lite å rutte med, kan kroner i gjeld vere svært mykje, seier Rønhovde. Sjølv om rådgjevarane ikkje vil generalisere når det gjeld årsaker til gjeldsproblem, er det ein ting dei dreg fram. - Alle bør styre unna forbrukslån og kredittkort. Det er enkelt å kjøpe seg dyr kreditt, men det er ein farleg veg å gå. Når du fyrst Ove Rønhovd og Borghild Lieng gjer sitt beste for å hjelpe innbyggarar i vanskelege gjeldssituasjonar. har gitt kreditorane ein veslefinger, kan du kome inn i ein spiral der du stadig får auka kreditten samstundes som du betalar ned. Forbrukslån har ofte ei rente på rundt 20 prosent, og mange som tek opp desse låna har ikkje råd til å betene dei, strekar Lieng under. Seniorar og gjeld Også seniorar tek kontakt med tenesta. Sjølv om målet er å kunne nyte pensjonistalderen utan for mykje gjeld, kan det oppstå vanskelege situasjonar også i denne livsfasen. - Tidleg på 90-talet hadde vi ein del tilfelle der vi såg at foreldre var kausjonistar for born som skulle etablere seg, og at dette ikkje gjekk så bra når bustadprisane gjekk ned. Ein må vite kva ein gjer ved å kausjonere, og hugse at det er eit reelt ansvar. Banken gir seg ikkje viss det skulle skjere seg, peikar Rønhovde på. - Det hender også at ein person sit igjen med huslånet åleine. Det kostar å betene gjeld, og då er det viktig å tenkje seg om: skal eg framleis bu her? Når gjelda er lågare enn verdien i bustaden, er det mykje rom for løysingar, held Rønhovde fram. Han presiserer at gjeldsrådgjevingstenesta ikkje er rett adresse for korleis midlar skal investerast, dersom det ikkje er gjeld inne i biletet. Diskret teneste Rådgjevarane vedgår at jobben til tider kan vere tøff, men samstundes set dei pris på å kunne hjelpe. FAKTA Gjeldsrådgjevingstenesta Kommunen tilbyr økonomisk rådgjeving til personar med gjelds- eller betalingsproblem. Rådgjevinga kan vere hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, til å forhandle med kreditorar eller til å inngå ein gjeldsordningsavtale. Tenesta er gratis, og alle som har gjeldsproblem kan ta kontakt. Ein treng ikkje vera mottakar av sosialhjelp. Sosialkontora i kvar bydel har gjeldsrådgjevarar (sjå kontaktinformasjon på side 23). I tillegg har Bergen to byomfattande gjeldsrådgjevarar med kontor i sentrum. Dei kan kontaktast på tlf / Mange kvir seg for å kome hit. Det er slikt eit tabu rundt det å ha gjeld. Det kan vere lettare for ein person å fortelje dei nærmaste om ein alvorleg sjukdom, enn om eit gjeldsproblem. Då kan det vere greitt å vite at vi viser diskresjon, seier Rønhovde. Samstundes legg dei ikkje skjul på at dei ikkje kan få problemet til å forsvinne. - Pengane må faktisk betalast tilbake. Det hjelper ikkje at lånet er urimeleg dyrt, dersom du sjølv har skrive under på det. Men det hjelper å ta tak i det og få ei kjensle av kontroll. Slik kan vi hjelpe til med å gi eit pusterom, seier Lieng. Tekst og foto: vibeke vik nordang

20 20 nr. 3/2010 TIBE ap ø Langlo er en komplett leverandør av skyvedørsgarderober og WalkIN løsninger. Fokuset for utvikling hos Langlo er detaljer i møbelinnredningen og lekre og tidsløse frontdesign. Å velge en komplett garderobeleverandør betyr at du får et gjennomtenkt oppbevaringssystem med funksjonelle detaljer som overgår alle forventninger. Med Langlo har du mulighet til å skape en praktisk og funksjonell garderobe, designet etter din smak og stil. I butikken kan du få tegnet og få pris på din drømmeløsning, direkte i tegneprogrammet Langlo Designer mens du venter. Telefon Fax Seniorkurs i høst Hobbykurs i sentrum: - Porselensmaling Begynner/viderekomne 5 torsdag kl , start 30. september - Treskjæring, 5 tirsdager kl , start 19.oktober Bemannet og overvåket hele døgnet! Språkkurs i sentrum: - Engelsk trinn 1, star 28. sept. kl Coffe and conversation, start 30. sept kl Spansk trinn 1, start 27. sept. kl For flere seniorkurs, se kursavisen vår eller kontakt oss. Trenger du litt hjelp i hverdagen? Da kan CityMaid være noe for deg! Vi tar vårvasken for deg! Det kan være vanskelig å slippe noen inn i sitt eget hjem. Det er vi vant til, og vi er opptatt av trygghet og stabilitet i tjenesten. Vi kan hjelpe deg med: Faste hjemmeservice - husvask Hjemmehjelpstjenester Storrengjøring og vindusvask Vi er godkjent Fritt brukervalg leverandør i Bergen. Alle som ønsker hjemmehjelp kan benytte oss. Uten vedtak betaler du firmaets priser. CityMaid er Norges største selskap innen hjemmeservice og omsorgstjenester. Vi har over 150 dyktige medarbeidere totalt. Vi er opptatt av stabilitet og kvalitet. Tlf.: / Kveldsparkering mellom kl 18 og 06 koster kun kr 30.- i ByGarasjen Henvendelser kan rettes til Bergen Parkering KF telefon: Se også våre hjemmesider: bergenparkering.no

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen 20. årgang nr. 3/09 Kommunal informasjon for seniorbergensere Eit aktivt liv Side 3 Jakten på postvegen midtsidene Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i

Detaljer

Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen.

Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen. 21. årgang nr. 2/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Bli med på vandring historiske bygg Side 3 Skattejakt på havbunnen MIDTSIDENE Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere 18. årgang nr. 3/07 Kommunal informasjon for seniorbergensere Dagnys nye liv side 3 AktiViteteR FOR SeniOReR HøSten 2007 En æra er forbi Satser på seniorene Bergen kommune vil beholde flere seniorer i

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 4.2004 01.12.04 09:38 Side 1 Nr. 4-2004 Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

Hvordan er det å bli gammel i Bergen?

Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 3 www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2006 Unge entreprenører. 11 12 Flyktninger klarer seg uten sosialstøtte. Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 15 Har funnet roen i Bergen.

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Landets beste vann? FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ

Landets beste vann? FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Følg vannets vei til springen din 4 10 Smakfulle kulturtilbud for barn og unge 4 12 16 Kommunen viser vei på Aktive byfjellene seniorer SEPTEMBER 2014 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten.

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.GYLNEÅRENE.NO NR. 16 DESEMBER 2014 DE GYLNE ÅRENE Les om LHL HJERTE- OG KARSYKDOMMER Hvordan forebygge hjerte- og karsykdommer? PENSJONISTFORBUNDET

Detaljer

nr. 1-2005 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Vevlestova Nytt privat avlastingstilbud side 4

nr. 1-2005 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Vevlestova Nytt privat avlastingstilbud side 4 nr. 1-2005 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Vevlestova Nytt privat avlastingstilbud side 4 Juletur med Oslo og Akershus fylkeslag side 6 Gi folk god livskvalitet Tor Gulbraar

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier Et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo 2011-2012 Sorggruppe til trøst med frivillige ledere Livet etter soning Home-Start gir støtte til familier Fabian Stang om frivillighet INNHOLD Leder s 2

Detaljer

Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14.

Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14. Ny giv på Ortun10 Padler mot OL Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. 11 4 Temanummer om idrett Liv og Ludo på Linken 14 Foto: kristin hauge klemsdal november 2010 INNBYGGER- MAGASIN

Detaljer

Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen

Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des. 2011 Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen Usammenhengende, inkonsistent

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Innhold Leder Side 4 Side 5 Frykter stengte dører for Tromsøs rusavhengige Behandles rusavhengige

Detaljer

Levealderjustering betyr lavere pensjon. Ingeborg Moræus Hanssen: Seniorsakens Hederssenior 2012! Det sosiale helsegapet. SOS-telefonen: 22 12 18 90

Levealderjustering betyr lavere pensjon. Ingeborg Moræus Hanssen: Seniorsakens Hederssenior 2012! Det sosiale helsegapet. SOS-telefonen: 22 12 18 90 et magasin for seniorsaken Nr. 5 / okt 2012 Ingeborg Moræus Hanssen: Seniorsakens Hederssenior 2012! Det sosiale helsegapet Levealderjustering betyr lavere pensjon Et vannskille i Seniorsakens historie

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Innblikk STØTTE I KRISE

Innblikk STØTTE I KRISE Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 2 2009 Vi har derfor et godt utgangspunkt for hele tiden å utvikle en tjeneste som er tilpasset de behov og de ønsker vi har lokalt. For å klare denne utfordringen

Detaljer

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2007 Mortepumpen 30 år å! 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité:

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 3 2014

MUSKELNYTT Nr. 3 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 3 2014 Andrea: Prioritér likepersonsarbeid Lises påskeeventyr Sommerklem på sommerleir Prebens pustehverdag Deilig på voksenleir Leder Kjære medlemmer

Detaljer