Klinisk erfaring med flyktninger og innvandrere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk erfaring med flyktninger og innvandrere"

Transkript

1 Klinisk erfaring med flyktninger og innvandrere VED ANNE CECILIE JOHNSEN PSYKOLOGSPESIALIST PRIVATPRAKSIS Bakgrunn Senter for traumepsykologi Oslo Vestfoldpsykiatrien, prosjektstilling. Oppgaver: Øke fokus på arbeid med asylsøkere og flyktninger i psykiatrien, undervisning, veiledning, utredning og behandling av asylsøkere i kommunen Rådgivning i helsedirektoratet på innvandrerhelse Veiledning ved migrasjonshelsesenteret i Tønsberg og privat avtalehjemmel i Oslo. Prioriterer traumatiserte flyktninger Deltatt i forskningsprosjekt ved NKVTS fra Fra «Intet nytt fra vestfronten» Eric M Remarque We will be weary, broken, burnt out, and without hope. We will not be able to find our way any more. We will be superfluous to ourselves, We will grow older, a few will adapt themselves, some others merely submit And most will be bewildered; the years will pass by and in the end we shall fall into ruins S. 254

2 Traume i eksistensielt perspektiv Traumatisering innebærer et sjokk som setter spor i kropp og sinn Innebærer sterk frykt Og elementer av groteskhet. P Janet, fransk forsker, samtidig med Freud, har et case. Ung jente som blir traumatisert etter åha vært med på transport av lik i koleraepidemi. Møte med død Opplevelse av selv å skulle dø Opplever seg som en annen, fremmedgjort..er blitt en annen Kan ofte forandre verdisyn hvis det har funnet sted sorgarbeid og utvikling Traume Traume er pr. definisjon overveldende og forandrer fysiologi, kognisjon og emosjon. Kjernen i traume er erfaringen av åvære helt hjelpeløs Elisabeth Howell Traume Survival is an experience with a definite structure, neither random, nor regressive, nor normal Terrence Des Pres (1976) Survival is the twin brother of annhilation Winston Churchill (1955)

3 Belastninger Flukten: Kan ha vart lenge og vært traumatiserende Eksilsituasjonen: Tap. Nære personer, tidligere liv, kulturen, Ydmykelsen: må be om hjelp, skam Hjelpeløshet: Det fremmede, språk og vaner, kjønnsrollemønster, usikkerhet mht opphold Traumer: PTSD symptomer: Fysiologisk symptomer, psykosomatiske. Økt stressnivå. Skyld Forvirring Regresjon Dissosiasjon Tortur Hensikt: Ødelegge personens psyke: verdighet, opplevelse av framtid og fortid Bevirke at personen mister troen på at det er mulig åstole på mennesker Fører til opplevelse av intens hjelpeløshet, kronisk redsel, fysiske skader Traumetilstand: høy fysiologisk aktivering, angst, depresjon og dissosiasjon Dissosiasjon Forsvar i møte med overveldene opplevelser Strukturell dissosiasjon Dissosiasjon som endret bevissthet

4 Om dissosiasjon Renessanse de siste årene. P Janet. Splittelse var forsvar Traumatisk hendelse, kapslet inn. Splittelse innebærer uvirkelighetsfølelse og er knyttet til angst Relasjonell psykoanalyse har tatt inn begrepet, Messler Davies, Bromberg, Donnell Stern Kjernebegrep hos forskergruppe i Nederlan; Nijenhuus, Steel Strukturell dissosiasjon Dissosiasjon som endret bevissthetstilstand. Er knyttet til overgrep, tortur, krigsopplevelse, ulykker Dissosiasjon i klinikken Observerbare forandringer under samtalen: Glassaktig blikk Forvirret Uforstående Mister tråden i samtale Forandrer ansiktsfarge Hjelpe pasient til kontakt med herog nå: eller vi kan si stabilisering Sette ord på det som skjer spørre; hva skjer nå? Nå merker jeg at vi ikke har kontakt be pasienten se på deg kanskje reise seg og gå rundt på gulvet be pasienten om åse rundt seg Psykose og dissosiasjon Forskning referert av J.G Allen viser høy forekomst av psykotiske symptomer hos personer med PTSD diagnose Sterk korrelasjon mellom dissosiativ detachment, endret bevissthetstilstand og psykotiske symptomer på psykometriske tester: (Allen og Coyne 95, og 96 og 97) I annen undersøkelse fant Hamner(1997) at 36 % av krigsveteraner med PTSD rapporterte psykotiske symptomer men møtte ikke kriterier for schizofreni. Kontrollert for flashback

5 Psykose og dissosiasjon Psykotisk lidelse Schizofreni Paranoid psykose Traumetilstand m/ Psykotiske symptomer PTSD, dissosiativ lidelse, annen beskrivelse av psykotiske symptomer enn alvorlig psykoselidelse NB: Viktig for event. Helseerklæring at diagnose beskriver alvorlighetsgrad Skyld Mine psykotiske pasienter har sterk skyldfølelse fordi de har drept og de har drept mange og i nærkamp Hvis pasienten er i stand til åtenke, er det viktig ådiskutere skyldspørmålet. Utredning Forklare behandlerens rolle hvis de ikke vet det, Mange har ikke kunnskap om forskjell på lege, sykepleier, psykolog etc. God tolk, gjerne telefontolk Bruke tid pååskape en vennlig og trygg atmosfære Ha kunnskap om flyktningsituasjonen Mange blir overrasket og gir uttrykk for stor grad av takknemlighet over at behandleren viser at han lytter og er interessert. Mange har opplevd ydmykelser, fiendlighet, vold

6 Behandling La pasienten fortelle sin historie Langtidsoppfølging Psykoedukasjon Skru ned forventing om rask endring Avspenning/stabilisering Selvmedfølelse Familiearbeid Ansvargruppe Nav Psykoedukasjon Hva er PTSD? Hva er dissosiasjon? Spørsmål man kan stille pasienten: Har du følt at det har vært store gap i hukommelsen? (amnesia) Har du følt deg fremmed fordeg selv (depersonalisering) Har du følte at kjente mennesker rundt deg plutselig er fremmede og langt borte? (derealisasjon) Har du følt at det har forgått en kamp i deg selv mht hvem du er(identitesforvirring) Har du følt at du er blitt en helt annen person? (identitetsforandring) Psykoedukasjon Psykometriske tester Dissosiasjonsskala Traumeskala For bedre forståelse og for at pasienten skal få kunnskap om at han/hun har en sykdom som er vanlig for mennesker som har opplevd ekstreme katastrofale hendelser i livet.

7 Case 1 Mann, ca 50 Krisgsveteran, vært i krig i mange år, hadde ledende funksjon, uredd, handlekraftig type Fikk psykotiske symptomer for ca 10 år siden ved retraumatisering ved ferieopphold og ny krig Symptomer: Sterk grad av dissosiasjon, vandrer, blir borte i flere dager, lav terskel for sinneutbrudd, paranoid, synshallusinasjoner, stemmer Sterke mareritt preget av død og groteskhet, dårlig søvn, tilbaketrekning, komme lett i konflikt med autoriteter, Gir god kontakt Flere barn og kone Fungerer ganske bra som far, ikke som ektemann Uføretrygd Ektefelle: smerter i kropp, deprimert, vansker med vannlating, angst, søvnvansker. Case 2 Mann ca 40 år Krigsveteran, drept mange i nærkamp, Klart seg bra til han vari 30 årene Gradvis dårligere Symptomer: Dårlig søvnkvalitet preget av mareritt, syns og hørselhallusinasjoner, sterk grad av dissosiasjon, dårlig funksjon, snur døgnet Sitter og rugger under samtalen og vil gå etter ½time Har hatt kjærester, men nå ikke de siste 6 årene. Konfliktfylt forhold til familien. Sterkt preget av skyldfølelse, ofrene er sammen med ham mesteparten av døgnet som hallusinasjoner, plages med lukten av blod Hatt flere kortvarige innleggelser siste to tre år Følelsesmessige problemstillinger i terapeut Motoverføring eller følelsesmessige reaksjoner i terapeuten: Overveldende. Historiene, ofte groteske detaljer, ekstremt lidelsestrykk, håpløshet, økonomiske problemer Langt fra ens egen virkelighet. Vi lever så beskyttet og godt på mange måter, dårlig samvittighet Utilstrekkelighet, Angst, kvalme, som følge av detaljene i historiene Redselen, angsten, ondskapen, armoden. Sekundærtraumatisereing;

8 Hvordan forebygge/motvirke overveldelse og sekundærtraumatisering I samtale med pasienten: Holde litt avstand, må ikke lene seg framover og leve seg inn i alle detaljer. Legge merke til egen pust, eget anker Ikke for mange pasienter med sterk grad av traumatisering Helst være flere på samme arbeidsplass som jobber med flyktninger legge merke til tegn på utbrenthet: Lavere toleranse for vold, høye lyder, fortere sliten, hodepine, mageproblemer, lettere stresset og irritert, vanskeligere åta valg, gråter lett Pass på deg selv, gjøre hyggelige aktiviteter, avspenning, yoga, meditasjon, marka, cafe, trene, være med familie/venner etc. Behandling Praktiske problemstillinger Mange kvier seg for å jobbe med pasienter i denne gruppa Krav om tolk, ønske om helseerklæring, mye somatikk, multiproblemer sosialt økonomisk, somatisk kulturelle forskjeller Viktig at institusjonen har strukturer: God tolketjeneste Flere som jobber med dette, ikke bare en og annen ildsjel opparbeide kompetanse som ikke forsvinner med en behandler gjerne et flyktningteam Alle som jobber med denne gruppa trenger støtte, påfyll Behov for spesialisert tilbud Pasienter med stort lidelsestrykk og dårlig funksjon Trenger langtidsoppfølging Familiearbeid Trenger behandlingstilbud som består av ulike fagkompetanse. Fysioterapeuter, sosionom, lege, psykolog, tannlege Vi trenger institusjon/egen klinikk

9 Takk for meg!

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24.

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24. Nr. 1/2015-24. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD

Detaljer

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

Tema: traumer. I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og

Tema: traumer. I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og Gestalt s.20 I Miljøpåvirkning går i arv s. 24 I Selvregulering og traumer s. 26 I Fra et varmt

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf: 21 07 82

Detaljer

Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Vold som angrep på omsorgen: Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Ved psykolog Ingunn Eriksen ved Alternativ Til Vold Utarbeidet i prosjektet; Barn som lever med vold i familien. Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Bulleteng nummer 4 Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 4. Voldsutsatte mødres omsorg 1 09.12.06 Voldsutsatte

Detaljer

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf:

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer