problemer med hørselen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "problemer med hørselen"

Transkript

1 Rikstrygdeverket Drammensveien Oslo Telefon: Faks: E-post: Praktisk informasjon til deg som har problemer med hørselen

2 Til deg som har problemer med hørselen Dette heftet henvender seg til deg som har problemer med hørselen. Det forteller kort om hørselssansen, årsaker til nedsatt hørsel og hvor du kan få hjelp. Det er ulike typer hjelp å få. Her finner du informasjon om høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler. Til slutter tar vi opp mulighetene for økonomisk støtte og gir noen gode råd. Rikstrygdeverket Juni 2002 Utgitt av Rikstrygdeverket 2002 Redaktør: Gerd Vidje Faglig ansvarlig: Hjelpemiddelkontoret Forfatter: Målfrid Myhr Design: Aase Bie 3 Illustrasjoner: M. M. Malvin Trykkeri: Falch Fargetrykk ISBN Opplag:

3 5 Innhold Hørselen Årsak til nedsatt hørsel Andre øre-/hørselslidelser Hører jeg dårlig? Hvor skal jeg søke hjelp? Kommunehelsetjenesten Hørselssentral Privatpraktiserende øre-nese-hals-lege Privatpraktiserende audiograf Privatpraktiserende audiopedagog Hjelpemiddelsentra Kompetansesenter Arbeidsmarkedsetat: Aetat Landsdekkende tjeneste for døvblinde Interesseorganisasjoner for hørselshemmede Hva slags hjelp kan jeg få? Høreapparater Andre høselstekniske hjelpemidler Kan jeg få økonomisk støtte? Gode råd i samtalen På tampen Til ettertanke Adresser Hørselen Hørselen er en av våre fem sanser. Forenklet kan vi si at hørselssansen består av: Øret (ytre øret, mellomøret og indre øret) Hørselsnerven som går fra det indre øret til hjernen Hørselssenteret i hjernen Hørselen gir oss informasjon om at noen går på gulvet/ i trappen, fuglene kvitrer og dører åpnes/lukkes Hørselen formidler viktige varslingssignaler om bilen kommer fra høyre eller venstre, at dørklokka ringer og brannalarmen går Hørselen forteller oss: om andres stemme er mild og rolig eller sint og skarp om hunden bjeffer for å få oppmerksomhet eller fordi den føler seg truet Hørselen gir oss: opplevelser med musikk og sang og sist men ikke minst bruker vi hørselen til å oppfatte tale med setninger, ord og rytme. Er hørselen nedsatt kan vi miste mange av disse opplevelsene. Dette kan igjen medføre vansker i dagliglivet; i hjemmet, på skolen, på arbeidet og i fritiden.

4 7 Å rsak til nedsatt hørsel Hvor skal jeg søke hjelp? Når tale skal oppfattes kan det være hindringer på veien gjennom ørene og hørselsbanene som medfører nedsatt hørsel. Det kan føre til at stemmer bare delvis høres eller forsvinner totalt. Årsaker: Ørebetennelser, ørevoks og andre ørelidelser som sitter i det ytre øret og/eller mellomøret Støyskader, medfødte hørselstap, spesielle sykdommer, arvelige årsaker og alderdomstap som sitter i det indre øret eller i hørselsbanene. Andre øre-/hørselslidelser Tinnitus (øresus) varierende styrke og karakter Morbus Ménière nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet Hyperacusis forvrengning av lyd Kombinert hørsel og synstap Når hørselen blir nedsatt bør fastlegen kontaktes. Legen kan henvise deg videre til hørselssentral eller privatpraktiserende spesialist på hørsel. Kommunehelsetjeneste Kommunen har primæransvar for å gi hjelp til hørselshemmede. Mange kommuner har etablert ordning med egne hørselskontakter som hjelper personer med tilrettelegging av hjelpemidler. Når kompetansen i kommunen ikke strekker til er det viktig at de henviser videre til andre som har kompetanse. Tilpasning av høreapparat er et spesialistansvar som utføres på hørselssentral eller hos privatpraktiserende øre-nese-halsspesialist med avtale. Hører jeg dårlig? 14.5 prosent av befolkningen (barn, unge, voksne og eldre) har nedsatt hørsel i større eller mindre grad. Det er med andre ord en stor del av oss som har eller kommer til å få nedsatt hørsel. Det er ikke et nederlag å innrømme at hørselen er nedsatt Det er ikke et nederlag å informere andre om situasjonen Det er ikke et nederlag å begynne med høreapparater og andre hjelpemidler Tvert imot er det heller et tegn på at du takler situasjonen. Hørselssentral På de fleste større sykehus er det en hørselssentral tilknyttet øre-nese-hals-poliklinikk. Finmark (fotnote?) mangler hørselssentral og har samarbeid med regionsykehuset i Tromsø. s ansatte (ØNH-lege, audiograf, audiopedagog og audioingeniør) har kompetanse om hørsel og hørselshemning. Blant annet har de kunnskap i å stille diagnose, måle hørsel og utprøve/tilpasse høreapparater med tilleggsutstyr, opplæring i bruk av høreapparat og annen hørselstrening.

5 9 gir tilbud til alle aldersgrupper. Når det gjelder utprøvning/ tilpasning av høreapparater til barn, psykisk utviklingshemmede og ungdom/voksne med særskilte problemer pålegger forskriftene at dette utføres på hørselssentralen. Privatpraktiserende øre-nese-hals-lege Privatpraktiserende øre-nese-hals-leger (ØNH-leger) med fylkeskommunal avtale kan foreta hørselsmålinger, tilpasning og oppfølging av høreapparater. De har vanligvis ansatt audiografer som utfører dette arbeidet. (Etter 1. mars 2003 kan audiograftittelen bare benyttes av offentlig autoriserte audiografer (helsepersonelloven)). Privatpraktiserende audiograf Privatpraktiserende audiografer (skal være offentlig autorisert senest fra ) utfører blant annet høreapparattilpasninger med oppfølging og opplæring i samarbeid med privatpraktiserende ØNH-lege som har fylkeskommunal avtale. Hjelpemiddelsentral Det er hjelpemiddelsentraler i alle fylker. Hjelpemiddelsentralens ansatte (audiopedagog, audioingeniør, audiograf ) har kompetanse om hørselshemning og problemer som er forbundet med dette. De har kompetanse på aktuelle hjelpemidler og hvordan disse kan være til hjelp og nytte for folk med hørselshemning. Hjelpemiddelsentralen har en tett kontakt med kommunehelsetjenesten (hørselskontakt i kommunen) som har primæransvaret for tilrettelegging av hjelpemidlene. Hjelpemiddelsentralene har ansatt tolker som utfører/formidler tolkeoppdrag for døve, døvblitte og døvblinde. Kompetansesenter Det finnes flere skole- og kompetansesentre for hørselshemmede i landet. De fleste av disse tilbyr hjelp og undervisning til hørselshemmede (døve og tunghørte) barn og ungdom. På kompetansesentrene har de en fylkesaudiopedagogtjeneste som driver utadrettet virksomhet i kommunene. Denne tjenesten skal gi hjelp til hørselshemmede barn og ungdom i barnehage, grunn- og videregående skole, samt til personellet som arbeider der.tjenesten skal også tilbys voksne i voksenopplæringssituasjon. For å få denne hjelpen må man som regel være henvist fra kommunal pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, men mange henvisninger kommer også fra hørselssentral. Privatpraktiserende audiopedagog Privatpraktiserende audiopedagoger utfører blant annet oppdrag med kommunikasjonstrening av voksne hørselshemmede og deres pårørende. Arbeidsmarkedsetat: aetat Aetat senter for yrkesrettet attføring (SYA) gir tilbud til yrkeshemmede personer med hørselshemning som har vansker med å finne, få eller beholde arbeid. SYA har kontor i Oslo. De skal gi tilbud til personer bosatt på Sør- og

6 Østlandet. Aetat arbeidsrådgivning har kontor i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms med tilsvarende tilbud. De dekker resten av Norge. Hjelp fra aetat SYA og aetat arbeidsrådgivning får du ved å henvende deg til arbeidskontoret. Hjelpemiddelsentral, hørselssentral, trygdekontor og andre kan også formidle kontakt. www. aetat.no/sya Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) er en egen organisasjon som ivaretar unge hørselshemmedes interesser i alderen år. Du kan ta kontakt med hørselssentral, hjelpemiddelsentral, hørselskontakt i kommunen eller interesseorganisasjonene sentralt for ytterligere informasjon om lokal- og fylkeslag. Du vil også finne informasjon på deres respektive hjemmesider på Internet. Landsdekkende tjeneste for døvblinde (LDB) En person er døvblind når både syn og hørsel er så sterkt nedsatt at den alminnelige funksjonsevnen blir vesentlig redusert. LDB er en landsdekkende spesialtjeneste for døvblinde i trygdeetaten. De samarbeider med etater/institusjoner som arbeider med syns- og hørselshemmede. Alle kan imidlertid henvende seg direkte for råd og veiledning. Interesseorganisasjoner for hørselshemmede Norges Døveforbund (NDF) er primært tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. NDF har også en egen døvblittseksjon for personer som har mistet hørselen i voksen alder. Arbeidet i denne seksjonen baserer seg på tale- og skriftspråk. NDF har fylkeslag. Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) er interesseorganisasjon for tunghørte. HLFs hørselshjelpere yter hjelp til hørselshemmede som har problemer med høreapparater og annet. HLF har egne utvalg som ivaretar: foreldre/barn, døvblitte, personer med tinnitus (øresus) -plager og sykdommen Mb. Ménière. HLF har fylkes- og lokallag

7 Hva slags hjelp kan jeg få? For personer med hørselshemning er det særlig tre former for hjelp som er aktuell: 1. Høreapparattilpasning og hjelpemiddeltilrettelegging 2. Opplæring i å mestre tilværelsen som hørselshemmet bruk av høreapparater valg og bruk av hjelpemidler kommunikasjonsopplæring 3. Oppfølging Høreapparater Dagens høreapparater er avanserte tekniske instrumenter. De fleste hørselshemmede vil ha utbytte av å bruke høreapparat. Dersom du har nedsatt hørsel på begge ørene bør du i utgangspunktet ha høreapparat på begge ører. Høreapparater gir deg ikke normal hørsel, men gjør det mulig å oppfatte bedre hva andre mennesker sier. Hvor god nytte du får av høreapparatene, avhenger blant annet av type hørselsnedsettelse, motivasjon og trening. Høreapparat-typer Ørehenger (bak øret-apparat) kan brukes av de fleste hørselshemmede og kan ha mange tekniske muligheter, for eksempel: audioinngang, MT og T- stilling og flermikrofoner. I øret-apparat Concha-apparatet fyller store deler av øremuslingen og øregangen. Her kan det monteres inn telespole (T). Kanal-apparatet fyller helt eller delvis øregangen. Her kan det monteres inn telespole (T) avhengig av type apparat og størrelse på øregang. CIC-apparatet sitter langt inne i øregangen og har en liten plastsnor for å kunne ta apparatet ut på en enkel måte. Ikke plass til telespole (T). Benforankret apparat er høreapparat beregnet på personer som ikke kan bruke vanlig høreapparat på grunn av øregangsatresi (mangelfull utviklet øregang) eller ved stadige ørebetennelser. Apparatet blir delvis operert inn i øret. Cochlea-implantat er laget for å hjelpe sterkt hørselshemmede, døve og døvblitte barn og voksne til å høre lyd. Implantatet omformer lydsignalet til elektriske impulser som stimulerer nervecellene i cochlea (sneglehuset i det indre øret). Denne elektriske stimuleringen oppfattes som lyd. 2 13

8 Andre hørselstekniske hjelpemidler For hørselshemmede er det en rekke hjelpemidler som kan være til nytte. Hjelpemidlene kan bidra til økt trivsel og funksjonsevne både hjemme, på skolen, på institusjon, på jobb, i off. bygninger (kirke, kino, teater), i bank, postkontor og andre steder. situasjoner der det er mye støy og/eller lange avstander. Nedenfor gis det eksempler på ulike hjelpemidler som kan minske eller løse dette problemet. Høreapparater med audioinngang ( dvs en «stikk-kontakt» på høreapparatet) kan for eksempel kobles sammen med en utvendig mikrofon via en ledning. Dette kan blant annet være til god hjelp i sosiale sammenkomster, i butikken, i hjemmet og i bilen. Dersom du har mye møtevirksomhet i fritiden og/eller på jobb kan en «konferansemappe gjøre det enklere for deg som hørselhemmet å delta i møter. En slik konferansemappe kan inneholde forsterker, mikrofoner, innebygd teleslynge og minislynge. Et FM-system kan blant annet benyttes ved sosiale sammenkomster, i møter, i undervisning, på kurs, i bilen og på sykkelturen. Dette systemet består av en sender med mikrofon og mottaker som er koblet til høreapparatet. Brukes svært ofte i undervisning på skoler. Det finnes også ulike typer samtaleforsterkere som kan brukes med og uten høreapparat. Varslingshjelpemidler kan gi lysblink-, lyd- eller taktil (vibrerende) varsling. En spesiell klokke på armen kan begynne å vibrere når det ringer på døren, telefonen ringer, røykvarsleren piper eller barnet ditt gråter. Lyttehjelpemidler til radio og TV kan være teleslyngeanlegg, infrarødt lydoverføringsanlegg, telepute, hodetelefoner og lignende. Andre lytte/samtalehjelpemidler kan være til meget god nytte spesielt i Telefonhjelpemidler finnes i dag i mange variasjoner. Det er mulig å få hjelp til å høre bedre med fasttelefoner, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Dette gjelder både forsterkning av lyden og forsterket telespole (T). For å bli varslet av ringesignalet på fasttelefonen eller den trådløse telefonen kan telefonen kobles sammen med et anlegg som gir lysblink- eller vibrasjonsvarsling. Mobiltelefoner kan ha et vibrasjonsbatteri enten innebygd i telefonen eller det kjøpes som tilleggsutstyr.tilleggsutstyret er en liten vibratorenhet i tillegg til telefonen. Avstanden mellom telefonen og denne enheten må ikke være større enn maksimalt en halv meter. 4 15

9 Hørselshemmede som ikke hører tale i telefon kan ha nytte av en teksttelefon.teksttelefonen kan være en PC med spesiell programvare eller en ren teksttelefon. Begge kan fås i bærbare versjoner. Samtalen foregår via tastatur og skjerm (tekst). Når samtalen foregår mellom to som har teksttelefon kan de ringe og skrive direkte til hverandre. Når samtalen foregår mellom en teksttelefonbruker og en hørende person, går samtalen via en tekstformidlingstjeneste (ring 149) som «oversetter» skrift til tale og vise versa. Denne tekstformidlingstjenesten (149) gjør det mulig for sterkt hørselshemmede å samtale med personer som har vanlige telefoner. Tekstmeldinger på mobiltelefon er også nyttig for hørselshemmede, men kan ikke erstatte teksttelefon fordi kommunikasjonen ikke foregår samtidig. Hjelpemidler på institusjon Når du bor på institusjon har du rett på å få dine personlige kommunikasjonshjelpemidler her som hjemme. I tillegg skal institusjonen ha tilrettelagt for hørselshemmede når det gjelder fellesopplegg som for eksempel teksttelefon, forsterkertelefon, brannvarsling og lydanlegg i fellesrom. Kan jeg få økonomisk støtte? Høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler Folketrygden yter støtte til høreapparater dersom du har et hørselstap av et slikt omfang at høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen. Mer informasjon får du på trygdekontoret eller hørselssentralen. Rikstrygdeverket har utgitt informasjonsheftet «Høreapparater og tinnitusmaskerere. Produkt og prisoversikt». Heftet kan bestilles fra hørselssentralen eller hjelpemiddelsentralen. Det er også mulig å låne andre hjelpemidler ved varig behov når de er nødvendige og hensiktsmessige. Høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler er trygdens eiendom. Spør på hørselssentralen, hørselskontakten i kommunen eller på hjelpemiddelsentralen. Forskriftene finnes på Tolketjeneste Tolking er et hjelpemiddel i kommunikasjon for sterkt tunghørte, døve, døvblitte og døvblinde.tolkingen foregår på ulik måte avhengig av om det er en som trenger tolking med tegnspråk, tegn som støtte til tale, taktil tolking, skrivetolking og/eller stemmetolking.tolketjeneste utføres/formidles av alle hjelpemiddelsentraler i landet. 6 17

10 Hjelpemidler på jobb Hjelpemidler i jobbsituasjon skal i utgangspunktet dekkes av arbeidsgiver, men det finnes flere unntak. Mer informasjon får du på trygdekontoret eller hjelpemiddelsentralen. Les eventuelt mer i heftet «Tilrettelegging av arbeidsplassen med tekniske og ergonomiske tiltak et samarbeid mellom mange parter» som er utgitt av Rikstrygdeverket. Tolkehjelp Tolkehjelp til sterkt tunghørte, døve og døvblitte ytes av folketrygden Gode råd i samtale Gode råd i samtale med en som er hørselshemmet Se på personen du snakker med ha øyekontakt Ha en synlig munn. Ikke hold hånden foran munnen Snakk tydelig i et moderat tempo. Ikke snakk for høyt. Ha gode lysforhold. Lyset bør falle på ansiktet og munnen din. Unngå unødvendig støy, demp lyden på radio/tv Svar alltid tilbake. Ikke ekskluder ved å si: «Nei, det var ingenting» Ha en avstand på 1 2 meter. Ikke snakk fra rommet ved siden av Annet Folketrygden har også andre tilbud til personer med funksjonshemning. Det kan være støtte for dekning av ekstrautgifter som funksjonshemningen fører med seg, støtte til særskilt tilsyn og pleie eller støtte til rehabiliteringstiltak og/eller yrkesrettet attføring. Kontakt ditt lokale trygdekontor. De kan informere deg om hva slags støtte du kan søke gjennom folketrygden. Du kan også få informasjon av ansvarlig for hørselshemmede i kommunen, samt på hørselssentral, hjelpemiddelsentral, kompetansesentra og hos privatpraktiserende innen hørselsområdet. Gode råd i samtale til deg som er hørselshemmet Fortell at du har nedsatt hørsel. Det gjør det lettere for andre å ta nødvendige hensyn. Gi en kort orientering til din samtalepartner om gode råd i samtale med hørselshemmede Spør om igjen dersom du ikke forstår. Ikke lat som du har oppfattet. Vis toleranse dersom de andre glemmer samtalerådene Ta pauser. Du som er hørselshemmet må ofte konsentrere deg mer for å oppfatte hva andre sier Det kan oppstå misforståelser/ misoppfattelser. Forsøk å le sammen med de andre til tross for at du opplever det litt sårt. Godt humør hjelper for å løse opp i situasjoner som kan oppleves pinlig. 8 19

11 På tampen Vi er overbevist om at du vil oppnå best resultat dersom du: innrømmer at du har nedsatt hørsel informerer andre om hørselsnedsettelsen anskaffer aktuelle høreapparater og hjelpemidler følger opplæringstiltak og trener på å bruke høreapparatene og/eller hjelpemidlene aktivt benytter deg av de tilbudene som finnes har tro på deg selv og tro på at dette skal du klare ikke gir opp Til ettertanke Å prate i telefonen har blitt så mye enklere. Alle samtaler flyter lettere, nesten helt uten gjentakelser og avbrudd. Farlige situasjoner i trafikken avverges. Det er godt å høre fuglesangen igjen, løvet som rasler i vinden, og regnet som trommer på taket. Adresseliste e Regionsykehuset i Tromsø 9038 Tromsø, Telefon: Telefaks: Harstad sykehus 9400 Harstad Telefon: Telefaks: Nordland sentralsykehus 8017 Bodø Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Namdal sykehus 7800 Namsos Telefon: Telefaks: Regionsykehuset i Trondheim 7006 Trondheim Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Fylkessykehuset i Kristiansund 6500 Kristiansund Telefon: Telefaks: Fylkessjukehuset i Molde 6400 Molde Telefon: Telefaks: Fylkessjukehuset i Ålesund 6026 Ålesund Telefon: Telefaks: Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane 6800 Førde Telefon: Telefaks: Haukeland sykehus Bergen Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Fylkessykehuset i Haugesund 5500 Haugesund Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Sentralsjukehuset i Rogaland 4011 Stavanger Telefon: Telefaks:

12 Vest-Agder sentralsykehus 4604 Kristiansand Telefon: Telefaks: Aust-Agder sentralsykehus 4800 Arendal Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Telemark sentralsykehus 3700 Skien Telefon: Telefaks: Vestfold sentralsykehus 3100 Tønsberg Telefon: Telefaks: Buskerud sentralsykehus 3006 Drammen Telefon: Telefaks: Kongsberg sykehus 3600 Kongsberg Telefon: Telefaks: Gjøvik fylkessykehus 2800 Gjøvik Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Hamar Røde Kors Klinikk 2300 Hamar Telefon: Telefaks: Elverum fylkessykehus 2400 Elverum Telefon: Telefaks: Fylkessykehuset i Kongsvinger 2200 Kongsvinger Telefon: Telefaks: Rikshospitalet 0027 Oslo Telefon: Telefaks: Ullevål sykehus 0407 Oslo Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Lovisenberg sykehus 0456 Oslo Telefon: Telefaks: Østfold sentralsykehus 1603 Fredrikstad Telefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralene Hjelpemiddelsentralen i Akershus Postboks 34, 2011 Strømmen. Kontoradresse: Stasjonsveien 1, Strømmen Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal. Kontoradresse: Holthes vei 1, Arendal. Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Buskerud Postboks 3513, 3007 Drammen. Kontoradresse: Buskerudveien 126, Drammen Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Finnmark 9712 Lakselv. Kontoradresse: Peder Sivertsens vei 20, Lakselv Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Hedmark Kirkeveien 74, 2418 Elverum Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Hordaland Postboks 121 Kokstad, 5863 Bergen. Kontoradresse: Kokstaddalen 35, Kokstad Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal Postboks 7055 Spjelkavik, 6022 Ålesund Kontoradresse: Åsehaugen 1, Spjelkavik Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Nordland 8041 Bodø. Kontoradresse: Snekkerveien 1 Telefon: Teksttelefon: , Bildetelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag Kirkegata 2 C, 7600 Levanger Telefon: , teksttelefon: , telefaks:

13 Hjelpemiddelsentralen i Oppland Helgerudvegen 49, 2816 Gjøvik Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Oslo Postboks 384 Økern, 0513 Oslo Kontoradresse: Peter Møllers vei 15, Oslo Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Rogaland Postboks 260 Forus, 4066 Stavanger Kontoradresse: Svanholmen 7, Forus Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane Steinavegen 12, 6800 Førde Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag Postboks 2976 Sluppen, 7438 Trondheim Kontoradresse: Bromstadveien 59 Telefon: Teksttelefon: Bildetelefon: , Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Telemark Postboks 2861 Kjørbekk, 3730 Skien Kontoradresse: Bedriftsveien 46, Skien Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Troms 9293 Tromsø. Kontoradresse: Stakkevollveien Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder Serviceboks 622, 4606 Kristiansand S Kontoradresse: Blokkhusgata 4, Kristiansand Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Vestfold Heimdalsvingen 1, 3117 Tønsberg Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Hjelpemiddelsentralen i Østfold Postboks 574, 1703 Sarpsborg Kontoradresse: Gamle Tindlundvei 3, Greåker Telefon: Teksttelefon: Telefaks: Kompetansesentrene Andebu kompetanse og skolesenter, PB 130, 3162 Andebu Tlf.: telefaks: teksttelefon: bildetelefon: E-post: Bredtvet kompetansesenter Bredtvetvn. 4, 0950 Oslo Tlf.: telefaks: bildetelefon: E-post: Briskeby kompetansesenter Ringeriksvn. 77, 3400 Lier Tlf.: telefaks: teksttelefon: bildetelefon: E-post: Møller kompetansesenter PB 175 Heimdal, 7473 Trondheim Tlf.: telefaks: eksttelefon: E-post: Skådalen kompetansesenter PB13 Slemdal, 0321 Oslo Tlf.: telefaks: teksttelefon: E-post: Nedre Gausen kompetansesenter PB 113, 3081 Holmestrand Tlf.: telefaks: teksttelefon: bildetelefon.: E-post: Vestlandet kompetansesenter Jonas Liesvei 68, 5058 Bergen Tlf.-: telefaks: teksttelefon: E-post: Avd. Hunstad skole Avd. Bjørkåsen skole Avd. Kongstein skole Landsdekkende tjeneste for døvblinde Postboks 3513, 3007 Drammen Telefon: Teksttelefon: Faks:

14 Aetat Aetat senter for yrkesrettet attføring (SYA) Mariboes gate 8 Postboks 8190 Dep., 0034 OSLO Telefon: Teksttelefon: Telefaks: E-post: Aetat arbeidsrådgivning i Hordaland Kalfarvn. 31,5018 Bergen Telefon: Teksttelefon: E-post: Aetat arbeidsrådgivning i Sør-Trøndelag Lade Alle 65 B, 7038 Trondheim Telefon: Teksttelefon: E-post: Aetat arbeidsrådgivning i Troms Kaigata 4, 9254 Tromsø Telefon: Teksttelefon: E-post: Interesseorganisasjoner Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Gjeldene fram til : PB 224, 0216 Oslo. Telefon: Telefaks: Teksttelefon: Gjeldende fra : PB 6652 Etterstad, 0609 Oslo Besøksadresse: Brynsvn. 13, Oslo Tlf.: , telefaks: , Teksttelefon: E-post: Norges Døveforbund (NDF) Gamle Borgen vei 5, 1385 Asker Teksttelefon: Telefon: Telefaks: E-post: 6

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Produktinformasjon Dette kapitlet omfatter generell informasjon om høreapparater, ørepropper, batterier og annet tilbehør, samt tinnitusmaskerere. Høreapparat Et høreapparat gir forsterkning av lyd. Forsterkningen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Større frihet. Hørselstekniske hjelpemidler. med hørselstekniske hjelpemidler. Alf Vigrestad. AB - Cochleaimplantat. ved

Større frihet. Hørselstekniske hjelpemidler. med hørselstekniske hjelpemidler. Alf Vigrestad. AB - Cochleaimplantat. ved AB - Cochleaimplantat Større frihet Varslingshjelpemidler Høst 2009 med hørselstekniske hjelpemidler ved Side: 1 Del 1: Generelt Hørselsteknisk hjelpemidler Valg av hjelpemidler Del 2: Produkt informasjon

Detaljer

Eva-Signe Falkenberg

Eva-Signe Falkenberg SPRÅK OG SOSIALISERING HOS TUNGHØRTE, DØVBLITTE OG COCHLEAIMPLANTERTE BARRIERER OG MULIGHETER Eva-Signe Falkenberg SPED 1010 21 03 2006 DISPOSISJON Innledning Definisjoner døve døvblitte tunghørte Betegnelser

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

COCHLEAIMPLANTAT INNHOLD

COCHLEAIMPLANTAT INNHOLD 8 COCHLEAIMPLANTAT INNHOLD 8.1 COCHLEAIMPLANTAT (CI)... 2 8.1.1 Hva er et cochleaimplantat... 2 8.1.2 Hvordan fungerer CI?... 3 8.1.3 Hvilke CI-apparater tilbys i Norge... 3 8.1.4 Fremtidens implantater...

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Bildetolktjenesten Et tilbud om tolk i arbeid og fritid

Bildetolktjenesten Et tilbud om tolk i arbeid og fritid Bildetolktjenesten Et tilbud om tolk i arbeid og fritid Fleksibilitet - Tilgjengelighet - Deltagelse NAV, 06.02.2013 Side 2 Hva er Bildetolktjenesten? En nasjonal tjeneste Betjenes av tre regioner (Oslo

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Barn med funksjonshemming i barnehage og skole. Barn med nedsatt hørsel

Barn med funksjonshemming i barnehage og skole. Barn med nedsatt hørsel Barn med funksjonshemming i barnehage og skole Barn med nedsatt hørsel ELEVER MED FUNKSJONSHEMMING Hørsel 4-1 SINTEF/NLS- 1997 Hva vil det si å være hørselshemmet? Hørselshemming 1 av 10 har nedsatt hørsel

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år. Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 14/2150-48 21.03.2016 Belastningsfullmakt til forsøk om samordning av motsegn i 2016 Kap. 500, post 21 Vi viser til fylkesmannen si deltaking i forsøk

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

HØYT STØYNIVÅ I BARNEHAGEN? bruk en lydmåler - forebygg hørselskader!

HØYT STØYNIVÅ I BARNEHAGEN? bruk en lydmåler - forebygg hørselskader! HØYT STØYNIVÅ I BARNEHAGEN? bruk en lydmåler - forebygg hørselskader! Barnehagen - en øredøvende arbeidsplass Det ytre øret Hammer Stigbøyle Buegangene Hørselsnerve Ambolt Sneglehuset ang Støy er skadelig

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold 1 Hørsel hos eldre Med alderen svekkes sansene våre. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig

Detaljer

HØYT STØYNIVÅ I BARNEHAGEN? bruk en lydmåler - forebygg hørselskader!

HØYT STØYNIVÅ I BARNEHAGEN? bruk en lydmåler - forebygg hørselskader! HØYT STØYNIVÅ I BARNEHAGEN? bruk en lydmåler - forebygg hørselskader! Barnehagen - en øredøvende arbeidsplass Støy er skadelig for hørselen. Det er derfor blant andre bygg- og anleggsarbeidere bruker hørselsvern

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunene Akershus fylkeskommune Nordland fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunene Akershus fylkeskommune Nordland fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene Akershus fylkeskommune Postadresse: Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaards gate 4, Galleriet Sentralbord: 22 05 50 00 Telefaks: 22 05 50 55 Internett: www.akershus.no

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

HABILITERING OG REHABILITERING AV HØRSELSHEMMEDE

HABILITERING OG REHABILITERING AV HØRSELSHEMMEDE Jan Erik Israelsen HABILITERING OG REHABILITERING AV HØRSELSHEMMEDE En gjennomgang av dagens tilbud til hørselshemmede i helseregion Nord, med forslag til tiltak for forbedringer Hørselssentralen Nordland

Detaljer

HØRER DU HVA JEG SIER? Et studieopplegg for nærpersoner til hørselshemmede

HØRER DU HVA JEG SIER? Et studieopplegg for nærpersoner til hørselshemmede HØRER DU HVA JEG SIER? Et studieopplegg for nærpersoner til hørselshemmede Takk!..til Eva Halvorsen som med sine kunnskaper og erfaring, og ikke minst, innspill, har hjulpet og støttet meg underveis...og

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

handsfree BTE induktor for mobiltelefoner

handsfree BTE induktor for mobiltelefoner handsfree BTE induktor for mobiltelefoner N bruksanvisning andre ressurser finner du på www.phonicear.dk innholdsfortegnelse SILHOUETTE funksjon............................ 1 SILHOUETTE utstyr..............................

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Å forstå et hørselstap

Å forstå et hørselstap Å forstå et hørselstap www.gewa.no Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis slik at du ikke oppdager det før det blir

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Tester bildetolking i kommunal hjemmetjeneste

Tester bildetolking i kommunal hjemmetjeneste Prosjekt i Nord-Trøndelag: Tester bildetolking i kommunal hjemmetjeneste g Tolketjenesten i Nord-Trøndelag har fått prosjektmidler til et prosjekt som de kaller «Bruk av fjerntolking for eldre døve som

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Våre verdier HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Våre verdier HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Våre verdier HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Boken er utviklet av HLF i samarbeid med Arve Paulsen Kommunikasjon. Design av Markus Design. Innhold HLF... 5 HLFs visjon... 7 HLFs løfte...

Detaljer

Bruk og stell av høreapparater. Sigrid Hagaseth Haug

Bruk og stell av høreapparater. Sigrid Hagaseth Haug Bruk og stell av høreapparater Sigrid Hagaseth Haug Introduksjon Litt om hørselsfunksjonen og hørselstap Litt om geriatri og hørsel Om forskjellige høreapparater Hva et høreapparat består av Hvordan holde

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Vi har to ører. Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene.

Vi har to ører. Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene. Vi har to ører 8 Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene. Denne brosjyren er nummer 8 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Hør verden rundt deg Det å kunne høre og

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer