Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren"

Transkript

1 UÆGTE BARNS DAP OG PUBLIC ABSOLVEREDE 1780 Dato/nr. Barnets navn Personalia Nr. 3 Anders Maren Olsdtr. Flagstadeie 2. jan. Faddere: Siver Aurberg, Lars og Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren Andersen, u,g. som tjente pa Flagstad hos Paul, ei efter rygtet, nu borte. Hans 1. og hennes 2. leiermal. De tjente begge pa Flagstad. NB: Han den 15. juli 1780 sesjonstillatelse at lære smede Trosfei (?) hos Jacob ~renie i Christiania. fikk pas derfor den 7. nov. Nr. 4 Christina cap. von Schultzes datter Johana Dom post Sophia Elisabeth Schultzes uekte pigebarn sirk p& Gulli 12. jan Faddere: moderen fru Eva Christiansdtr. Schultze, Christen og Berte Knebrat, Gulbrand Olsen og Berte J~rgensdtr. Fallet. Til barnefader udlagt dragon Hans Olsen som tjente pa Gulli, nu 0. Henaug. Leiermalet begatt da hun gikk og leste til konfirmasjon. Begges 1. leiermal. Han fikk pr-attest 19. april til Huser. Nr. 5 Nils Else Olsdtr. Finstad. Faddere Else og Dom sept Amund Finstad, Gulbrand Olsen Henaug, Hansen og Marta Greni. Til barnefader udlagt dragon ved capt. Mejers comp. Hans Nilsen Finstad. Hennes 2. og hans 3. leiermal. Begatt pa N. Finstad hvor de tjente. Nr. 6 Berte Karen Evensdtr. Ruuds uekte barn. Dom esto Faddere: Lars og Anna Syv. Staxvold, Mari mihi og ibid. Anders Evensen Ruud. Til barnefader udlagt u.g. Johanes Halvorsen Ihle. Begges 1. leiermal, begdtt pa Ruud. Nr. 7 Anna Dorte Embretadtr. Valatadeies uekte barn. Dom palmar Faddere: Mari, Ingeborg, Hansen og Erik Ihle, Christoffer Valstad. Til barnefader udlagt dragon og snekker Nils Larsen ved cap. Mejerscomp. Nu fast, begges 1. leierdl, begatt p& Valstad hvor hun tjente. NB 13. april meldet fogd K~pke og at herr Brandt a 18. mars har tilmeldet meg, at et kvindemenneske, Alet Margrete Eriksdtr.

2 Lekte barns 43s er indkommen i Hovin annex pa garden Sands eiendele, hvor hun har gjort barsel, hun er flyttet med Nelles datter, som er bleven gift med et ungt menneske ved navn Freming til Enebak, men hennes barn skal være blevet efter henne. Til meg melder hr. Brandt ikke... nogle dr tilforn har hun fsdt barn med Devegge. Nr. 8 Aase Festo trin Dom 3. trin Publ. absolveret N. Nr. 9 Berte Dom 4. trin Nr. 10 Marta Dom 9. trin Nr. 11 Jacob Dom 11. trin (13. aug.) Nr. 12 Anders Dom 19. trin 1. okt. Nr. 13 Dorthe Allehelgen 5. nov. Bente Catrine Myginds uekte barn Faddere: og Paul Wansum, Sivert St. Fenstad, Else og Marta Vogstad. Til barnefader udlagt dragon ved capt. Mejers comp. Hans Olsen Fyri som tjente pa Kjastad, hvor hun opholdt seg. Begges 1. leienndl. Sandager, hun kom i skade for sitt barn. Ingeborg Svendsdtr. Nordbyeies uekte barn Faddere: Paul og Christen Nordby, Nils Aavold, Mari Nordby, Marta Svendsdtr. Blegstad. Til barnefader udlagt Jensen Nordbye, tjenestebud (?), ei militær, begges 1. leienndl. begatt pa Nordbye hvor de begge tjente. Cassi Larsdtr. Vesets uekte barn. Faddere: Hans Nyhus, Sacharias Diesen, Henric Næs, Mari Veset, Sophie Esvold. e il barnefader udlagt Olsen Vormnes, soldat ved herr cap. Pohlmans comp. Leiemdlet begatt pa Aavold hvor hun tjente. Begges 1. leierma1. Anna Nilsdtr. Lies uekte barn. Faddere: Tosten Ileeie, Christoffer og Ingeborg Valstadeie, Staxvold, Anna Lie. Til barnefader udlagt ung gutt Christoffer Eriksen som tjente med henne pd Lie (men han nektet det). Begges 1. leiemal, begdtt pa Lie. Anna Andersdtr. Rolstadeies uekte barn. Faddere: og Marta Valstad, Henric Christoffer Haavi, Mari Rolstad. Til barnefader udlagt Jacob Hansen Haavi, hvor de begge tjente. Begges 1. leiedl. Han har fang. Alis Larsdtr. Hindeneie i Udnes Faddere: Christen og Jacob og Rasmussen Flagstad, Marta Hindeneie, Kari Hofsrud. Til barnefader udlagt gevorben ved de.. Erik Mortensen, som da tjente hos Embret Frahaug av major Haisners comp.

3 pa Halden. Hennes 1. leiermal begatt pa Frahaug hvor de tjente sammen nr 1 Inger Mette Nilsdtr. Stahaugeies uekte barn D,om 27. trin Faddere: Amund og Ingeborg Auli, Arne, Gunhild og Kinet (?) fra Kiensmo alle. Til barnefader udlagt Kimte1 Tostensen, soldat ved capt. Pohlmans comp. Begges 1. leiermdl, begdtt pa Kiensmo hvor begge tjente. NB Dom 1. advent 3. des. natte den ved N. Henaug innvarslede dragon Hans Olsen Kjalstad for meg og medhjelperne N. Henaug og Anders Funni, da han sd lenge hadde gaet uten at sage sacramentet, kom til overharing, ei.., til meg efter bud, havde begaet leiermal, gikk i bestandig drukkenskab, drukket seg fuld den dag han havde ladet seg tegne til Guds bord,... for tre uker far han nu matte.. ved prediken været drukken pa Linnerud. Vi foreholdt ham hans synd, Guds vrede etc. og at han ei nu blev antaget til sacramentet, uten han lodser anger og forbedring. Nr. 2 Inger APner Oladtr. Henaugeies uekte barn. Dom 2. adv. Faddere: Kari Balereie, Anna og Peter Aamoteie, Anders Gundersen, Ragnild A.. Henaugeie. Til barnefader udlagt reserve Nilsen Wrdreeie. Leienndlet begdtt pd Stram hos Christen hvor hun da tjente. Begges 1. leiermal. Dom 5. epiph. Public. absolveret Lars Bjertnes' - kone som var kommet i skade for sitt barn. Nr. 3 Engebret Dom sexag Nr. 4 Paul Maria bebudelse 1. april Anna Andersdtr. Hofsmds uekte barn. Faddere: Henric Næs, Matthias Hinden, Saren Diesen, Anna Frahaugeie, Kari Er. Hofsrud. Til barnefader udlagt u.g. Christoffer Engebretsen nu Runni, de tjente begge pb Hofsrud. Hennes 1. og hans 2. leiemal. Mari Paulsdtr. Grueeies (inderst) uekte barn. Faddere: Marta Grueeie, Kari Bratereie, Hans Olsen Grueeie, Olsen ibid, Christensen Grueeie. Hennes 2. leiermdl. Hun foregir seg at være voldtagen pa veien mellom Grue og Fossum, som nok er en falsk bekjennelse og har hun været inderst hos Olsen, som er husmann til Grue, Den 2. aug angav bemeldte Maren Paulsdtr. til sin barnefader Olsen hos hvilken hun var inderst.

4 7. Uekte barns dap Festo trin Public absolveret Nils Helgesens Fosseruds kone og Amund Knudsen Esvoldeies kone som var komne i skade for deres barn. Dom 3. trin Public absolveret Christiansen Finskuteie for tyveri. Nr. 5 Dom 7. trin 1782 Nr. 1 Anna Dom 2. adv. Anders. Nr. 2 sondag etter nyttar Nr. 3 Ki rs t ine 1. sondag epiph. Nr 4 Hans Dom septuag Maren Larsdtr. Ruuds uekte barn. Faddere: Torborg, Anders, Halvor og Erik Ihle, Ragnild Ruud. Til barnefader udlagt Olsen, gevorben soldat ved cap. Brochrnans comp. pa Halden, gen. P... regiment han som fri mann tjenende pa Lie hos enken Ingeborg, havde talt med meg at han ville ekte henne, og selv nu indskrev barnet med samme lafte at hans captein vilde han skulle capitulere, far friseddelen, men hans capitulasjon var ellers ute i hast, han communiseret ikke her, men pd Toten hvortil han havde sitt frie pass. Magrete Paulsdtr. Kamphus eller Henaugeies uekte barn. Faddere: og Berte Olses og Berte Enersdtr. Kamphus, Lars Larsen Simonstuen. Til barnefader udlagt reserve Nilsen ved capt. Mejers compani. Hennes 1. og hans 2. leiedl, begdtt pi3 0stMardre hos Inger Larsdtr. Grues uekte barn. Faddere: Kari Drognes, Berte og Hans Grue, Mathisen og Borgersen Grueeie. Barnefaderen lot det selv indskrive: Arnund Olsen Grue, som er nest syskenbarn til moderen, og ei kunne komme sammen uten dispensasjon og md han selv skrifte som ei 2 1/2 Ar har været til sacramente for hans hor med henne og drukkenskap. Hun gav 4 riksdaler forrige dr i.. efter forord, da lensmannen... henne. Kari Brargersdtr. Lundbergeies uekte barn. Faddere: Anders og Mari Aanerud, Berte Skrexrud, Torsen ibid, Gulbrand 0stgaard. Til barnefader udlagt Mads Andersen Næs, dragon ved livcompaniet. Leiemdlet begatt i Asker, da hun tjente og reiste dit med cap. Schultze. Hennes 1. leiedl. Mari Eriksdtr. Hindeneies uekte barn. Faddere: Guner og Hans og Gulbrand Hinden. Kirstine og Eli Trangsrud. Til barnefader udlagt Hans Olsen, nu

5 tjener p& Nedre Schoyen, nylig bleven gevorben, begges 1. leiermal. 27. februar pasjonsprediken ved Fenstad, da public absolveret gdrdmann Guttorm Rolstad som hadde varet beskjenket ved Herrens bord sist han var der for herr Stram, en bekjent drukkenbolt etc. Nr. 5 Hans Aase Olsdtr. Grueeies uekte barn 20. mars Faddere: Berte Grueeie, Kari og Christoffer Aaserud, Iver Bersegard, Anders Larsen.Br0tereie. Til barnefader udlagt Hans Jensen Aurstad, avskjediget dragon. Hennes 2. leiedl, begatt pa Aurstad hvor hun tjente. Hans 1. leiermci1. Nr. 6 Thorer Mari Thorersdtr. Fosseie, dvs. u. Dom St-Fenstad qua s imod. Faddere: Nils og kone Marte Fosseie. Magrete Fenstad, Paul og Nils Nordby. (april) Til barenfader utlagt u.gutt skredders Poul Hansen som siden gav seg til og fikk overcomplet... pass av 17. nov Hennes 1. leiermdl, begatt pa Grinder hvor hun tjente. NB Hans 2. leiedl. Da samme dag var et.. til jord uekte av Marta Ihle, som havde utlagt til barenfader... far men ved dapen ble utlagt en annen til barnefader... ektemann og skredder Gulbrand Amundsen Blegstad, med dette tillegg, at hun bekjent begge omgjengelse med seg. Poul Hansen og Gulbrand Amundsen, men at Gulbrand var dette barns fader. Nr. 7 Inger begravet Marta 1versdtr.s uekte og da og der hjemmedapte barn, fadt og d0d pa Ihle hvor hun tjente. Til barnefader utlagt ovennevnte skreddergutt, nu gevorben med pass av 17. nov Nr. 8 Saren dopt Ingeborg Olsdtr. Eieeies barn. Dom jubil Faddere: Hans, Lars og Kari Eie og Berte 21. april Eieeie, Gudmund Funnieie. Til barnefader utlagt skredderen Poul Sarensen Huusmoe. Hennes 2. leieml med samme Poul Sarensen, soldat (men nu uten mundering) ved major v.pohlmans comp. Sd angav Hans J0rgensen Eieeie det og lot innskrive. Nr. 9 Christian Anna Christofferscåtr. Ullershaug fra Dom 1. trin Fegring's uekte barn Faddere: Poul Michelsen og Maria Ullershaug, kone Anna Larsdtr. Gulbrand Olsen Ullershaug, blinde Sacharias Diesen. Til barnefader utlagt u. gutt Erik Esgelsen, som nu tjener pa Opsahl, saledes

6 angav ovennevnte Poul Michelsen Ullershaug det. Begges 1. leiermdl beg. da de begge tjente hos oberstleutnant ~remming pd S. Ullershaug. Dom 1. trin 2. juni, publ. absolveret ved Fenstad Marta Olsdtr. som var kommen i skade for sitt barn. Kone til Andersen Valstadeie. Dom.. trin ved Udnes publ. absolveret gardmann Skirseth og hustru som var komne i skade for deres barn. Nr. i0 Marta Nilsdtr. nu værende pd Fossumeie. Dom 4. trin Faddere: Kirsti Jonsdtr. Fossumeie, Lisbeth og Anders Kius,. og Embret Skrexrud. Til barnefader utlagt ung gutt Eriksen Fossum. Leiermdlet begdtt pd Fossum hvor de begge tjente. NB Hun og fadt barn far, i Ullensaker. Nr. 11 Ragnild Jonsdtr. Bjertneseies uekte barn. Dom 5. trin Faddere: Marta Fossen, og Gudmund Herberg, Mari Fosseie, Christen Opakereie. Til barnefader utlagt ung gutt Larsen Fossum, nu reserve ved herr Lavenhjelms compani i Odal. Begges 1. leiermdl, begatt pd Bjertnes der de begge tjente hos Lars. Nr. 12 Mari Marta Larsdtr. Katteruds uekte barn. Dom 17. trin Faddere: Kari og Gulbrand Katterudeng, Inger Ihlang, Kiastel Aavold, Gabriel Fosserud. Til barnefader utlagt nylig bleven reserve ved Odals compani Otter Christensen Katterud. Begges 1. leiermdl, begdtt pd Katterud hvor hun tjente hos stef ader. Nr. 13 Besiktet av Knudsen pd Sandager i hovedsognet et dadt uekte barn Lars Eriksen... af dapt hjemme i Odalen hvor moderen havde retirered seg til Tor And. Gjerseibrdten. Moderens navn Anna Eriksdtr. Leiermdlet begdtt pd Berg i Udnes av ektemann og husmann pd Berg Erik Andersen hvis kone lever, Ingeborg Evensdtr. Moderen unndrog seg ved barnefadsels nærværelse Mikkelsdagen. Faderen, den ektemann Erik ble sendt til lensmannen den 26. oktober og har... efter besiktelsen.. ubegravet pd Sandager hos Larsen oppsidderen, sendt av meg til Knudsen at forhare om resolusjonen, som Knudsen foregav ei var kommen. Barnet star pd Sandager ennu den 14. nov. ubegravet. Den 15. fikk jeg fogd Fines

7 brev og Levedzaug resolusjon at barnet skulle begraves. Begravet ved Nes, dom. 26. trin eller 24. nov. Nr... Ingeborg Christine Hansdtr. Lilleeies uekte barn. Dom 26. trin Faddere: Hansen Eiegrunn, Hans Jargensen ibid, Gulbrand Olsen Sandager, Kari Eieeie, Mari Funni. Til barnefader utlagt gevorben Jacobsen Folberg, nu pa Nordset ved De Bleuw (?) eller Hesselbergs regiment. Hennes 1. leiermal og hans 3. eller 4. leiemalf begdtt pa Folberg. Systeren Mari Hansdtr. Funni som av ham er besvangret for 2 Ar siden, lever ennu og hennes barn. Han og hun tjente pa Folberg hos Jacob. NB Den syster tjente og pd Folberg hos Jacob, som ei var uvitende om systerens leiermal begdtt der pa Folberg, hvor Jacobsen har begdtt tre leiermal (kirkearet) Dom 3. adv. ved Nes public absolveret gardmann Even Hansen Fyri med sin hustru Ellen Olsdtr. som var kommen i skade for deres barn i sengen. Dom 4. epiph. ved Nes public absolveret Tosten Henricsen Sandager og hustru Maren Arnundsdtr., Hansen Eieeie og hustru Karen Andersdtr., alle for nadens forakt over tvende dr. Dom 5. epiph. ved Udnes public absolveret Lars Torsen Auli og hustru Aase Gulbrandsdtr. som var kommen i skade for deres barn i sengen. torsdag Anna 13. febr. Dom sexag. Dorte Den omlapende a Andersdtr. fra Grue Sogn, hennes uekte barn. Faddere: Karen Nilsdtr. Diesen, Anna Næs, Clemet Nyborg, Gulbrandsen Diesen, Zacharias Diesen. Hun utlagde til barnefader Giermand Hansen Nygaard ved MOSS, ung gutt. Maren Christofferadtr. Opsahls uekte barn. Faddere: Hans Hansen og Hansen Ranoldeie, Dorte Jogersdtr. Ranoldeie, Dorte Barhaugsagen. Hun utlegger til barnefader Willumsen Rustad, gammel gift mann. Henns 1. leiermal pa Ranold hvor hun gjette. 19. mars ved Nes ved pasjonspreken public absolveret Ingeborg Olsdtr. Eieeie for nadens forakt lenge over lovens bestemte tid.

8 Dom 4. trin ved Nes public absolveret Erik Eriksen L~cheneie og Andersen Sandager og hustru Ragnild Eriksdtr. for nadens forakt lenge over den i loven bestemte tid. Dom 18. trin ved Fenstad begraven Maren Larsdtr. Ruuds uekte dsdfadte barn hvis barnefader er Olsen, gevorben ved Det syndenfjelske gevorbne regiment. Deres begges 2. leiermal med hinanden begangen. Han har siden meldt seg med friseddel at ekte henne. NB Dom 17. trin ved Nes begravet ukonfirrneret pige Anna Guttomsdtr. Valstad, som i dadens smerte fadte et uekte dadfadt pigebarn, hun hadde til forn i Sundbys oppsidderes nærværelse tilstaet at hun var fruktsommelig (som dog ikke blev presten meldt farenn efter daden) med Embret Olsen som t j ener hos klokkeren. Dom 19. trin ved Udnes public absolveret Maren Paulsdtr. Grueeie for nddens forakt. Dom21. Elen Anne Pouledtr. Huusers uekte barn trin Faddere: Jens Huuser, ibid, Christen ibid, Mette Huuser, Eli ibid. Til barnefader utlagt Gulbrand Gulbrandsen Huuser, ungkar og oppsidder pa garden, hos ham hun tjente som husholder. Begges 1. leiem51 begatt pd Huuser. Nr. 1 Dom 23. trin ved Fenstad begravet Karen C1ausdtr.s uekte dadf~dte drengebarn. Til barnefader utlagt Christoffer Jensen Huuser fra Stange Sogn pd Hedmark. LeiermAlet begatt pa Huuser hvor begge tjente hos madam salig binderups. Begges 1. leiedl her i sognet. Nr. 2 Amund Inger Larsdtr. Grues uekte barn. Dom 1. adv. Faddere: Hans Olsen Grue, Mons Amundsen ibid, Larsen ibid, Anne Hansdtr. ibid, Anne Olsdtr. ibid. Til barnefader utlagt Amund Olsen Grue. Begges 2. leiermal, begatt pd Grue hvor de nesten tvende Ar har fart et ugudeligt l evne t. Nr. 3 Enken Karen Nilsdtr. Bollerudeies uekte 2. adv. barn Faddere: Henric Næs, Clemet Nyborg, Zacharias Diesen, Marta Halvorsdtr. Bollerudeie, Anna Christiansdtr. Hunstadeie. Til barnefader utlagt gift mann Gulbrandsen Biertnes. Begges 1. leiermdl begatt pa Disen.

9 Uekte barn d ~pte 1784 Nr. 4 sandag etter nyttår Tosten Else Henricsdtr. Fenstadeies uekte barn. Faddere: Lars Larsen, Lars Jonsen Fenstadeie, Brynulf Gudmundsen Ki~stadeie, Maren Embretsdtr. ibid, Siri Henricsdtr. Rbtnes. Til barnefader utlagt Eabret Tostensen RØtnes ved livvakten. Begges 1. leiermål begått på Ratnes hvor begge t jente. Nr jan Nr jan Nr. 7 Nr april uten nr. 27. juni Nr juli Nr aug. Paul Saxe Inger Hans Erik Anmeldt at kvinnemennesket Karen Jensdtr. fra Esvold haver fadt et dadfadt pikebarn og til barnefader utlagt ukonfirmert dreng Gulbrand Steffensen Vgler. Hun tjente pd Finskut men nu på Flagstad. Begges 1. leiermål her i sognet. Anmeldt enken Harte Olsdtr. Bråtens dadfadte uekte drengebarn. Barnefader blev angivet en ukonfirmeret dreng Ainund Christoffersen Ullern i Odalen. Quindemenneske Ragnild Paulsdtr. Bekken under Av01 - uekte barn. Faddere: Berte Nilsdtr., Marte Nilsdtr., Jon Hansen, Hans Hansen, Nils Halvorsen. Barnefader dragon Hans Hansen, tjenestedreng pd Rakkestad. Begges 1. leiermg1. Quindemenneske Else Olsdtr. Frahaugs barn. Faddere: Sigrid Madsdtr. Else Andersdtr., Marie Engebretsdtr., Anders Olsen og Erik Christoffersen. Hennes 3. leiermål, hans 1. leiermål. Barnefader Amund Povlsen, dragon ved herr capt. Mejers compani. Pigen Dorte Christensdtr. Runnies barn Faddere: Anne Andersdtr. Auli, Marie Christensdtr., Christen Christensen, Olsen og Gulbrandsen, alle fra Runni. Anmeldte soldat Hans Christensen Auli. Pigen &e Hansdtr. Tatteruds uekte barn. Faddere: Marte Pedersdtr. Tatterud, Mari Fridrichsdtr. Kjalstad, Simen Joensen Tatterud, Brynil Gudmundsen Kj0stad, Lars Joensen ibid. Johane Eriksdtr. Grenieies uekte barn. Faddere: Anne Gudmundsdtr. Finstadeie, Anne Christoffersdtr. ibid, Gulbrand Olsen Greni, Embret Iversen Finstadeie, Amund Mikkelsen ibid.

10 Uekte barn dopte Nr aug. Nr. 12 Dom 15. trin Nr. 13 Dom 17. trin Anders Lars NB Barnefader dragon Hans Olsen StrOm, begges 1. leiermal. Pige Berte Andersdtr. StoreHvams uekte barn. Faddere: Mette ~hristensdtr., Anne Andersdtr., Anders ils sen, Nils Arnesen, Henrik Paulsen. Angivet tambur Anders Larsen Udnes. Pigen Hari Andersdtr. Greni, uekte barn. Faddere: Ase Olsdtr. Greni, Johane Eriksdtr. ibid, Gulbrand Olsen ibid, hund Nilsen ibid, Gulbrandsen ibid. Barnefar res.dragon Olsen Greni. Pigen Marie Olsdtr. Runni. Faddere Berte Halvorsdtr. Greni, Anne Olsdtr. Hans Olsen ibid, Olsen ibid, B0rge Larsen Drogneseie. Barnefar soldat Halvor Thorsen Lundberg ved herr captein Leegaards comp. Begges 1. leiermal Nr. 1 Nyttårsdag Nr jan. Nr mars Nr april Johanne Anders Marie Pigen Anne Olsdtr. Fjelds uekte barn. Faddere: Magrete Grinager, Karen Olsdtr. Steensbaading, Seren Olsen Fjeld, Anders Holter og Thomesen. NB Udlagt til barnefader en ung dreng Lars Andersen Fjeld. Pigen Harie Christensdtr. Ruuds uekte barn Faddere: Eli Bjerke, Berte Olsdtr. ibid, Olsen ibid, Nilsen Bjerkeeie, Sivert Larsen ibid. Barnefader Erik Halvorsen Ruud, reservedragon ved herr major Abelsteds comp. Pigen Johane Bargesdtr. Kius* uekte barn Faddere: Marie Gjertsdtr. Lundbergeie, Lisbeth Andersdtr. Kius, Anders Christensen Lundbergeie, Anders Larsen Kiuseie, Thorsen Skreksrudeie. Angivet Anders Joensen Lundberg, ikke krigsmand. Begges 1. leiermdl. Pigen Eli Olsdtr. Sandagers uekte barn. Faddere: Berte Olsdtr. Eieeie, Marte Nilsdtr. Sandager, Nils Olsen ibid, Amund Olsen ibid, Christen Hellesen Funni. Barnefar Mogens Olsen Sæter, enkemand i Odalen. Hennes 2. leiermål. Nr. 5 Christen Pigen Anne Christensdtr. Mardres tvende 8. mai Og uekte barn. Faddere: Kirsti Paulsdtr. Gne Hvamseie, Helene Christoffersdtr. Udnes,

11 Uekte barn d~pte Berte Larsdtr. Barbara Hansdtr. Hansen, Anders Hansen Udnes, Lars Engebretsen ibid, Anders Larsen ibid. Barnefar Anders Paulsen Presterud. Pigens 2. leiermal. Nr. 6 Saren Marte Olsdtr. Melgbrds uekte barn. 22. mai Faddere: Anne Olsdtr., Inger Andersdtr. Holter, Olsen Avoldeie, Amund Knudsen Esvoldeie, Olsen Holter, Barnefar Jon Hansen Fuglerud, nylig blevet soldat. Begges l.leierma1. Nr. 7 Johane Pigen Sofia Johanesdtr. Avoldeie. 19. juni Faddere: Marit Alfsdtr, Esvold, Kirsti Knudsdtr. ibid, Olsen hold, Christoffersen Esvold, Christoffersen ibid. Barnefar Hans Enersen. Pigens 1. leiermbl. Nr. 8 Kari Pigen Inger Andersdtr. Rotneseies uekte barn. Faddere: Johane Rotnes, Berte Nilsdtr. Rotnes, Christen Henningsen Rotneseie, Hans Andersen Rotnes. Barnefar Paulsen, tjente hos enken pa Rotnes men sies nu at være gevorben soldat, og opholder seg p& pladsen Granlia under garden h. Begges 1. leiermal. Nr. 9 Anne Magrete Pigen Kirstine Olsdtr. Fuglerudeies uekte barn. Faddere: Berte Nilsdtr. Aavold, Marte Kiastelsdtr. Aavold, Gundersen Veseteie. Oliver Olsen Fuglerud. Barnefader Olsen Skouter i Gjerdrum Sogn hvor han tjente. Nr. 10 Catharina Pigen Sofia Hansdtr. fra Tragstad, uekte barn. Faddere: Berte Nilsdtr. Smestad, Maren Kiastelsdtr. Tveten, Nilsen ibid, Anders Nilsen Brandstorp, Amund Hansen ibid. Til barnefar utlagt J0rgen Nilsen, bortreist. Anne Maria hennes rette navn fra Haland hos klokkeren samme steds. Jordmoderen var enken Karen Vestre Auli. Nr des. Amund Pigen Lisbet Olsdtr. Hunstads barn. Faddere: Ingeborg Danielsdtr. Hunstad, Gudbjar Jensdtr. ibid, Thorsen ibid, Inge1 Olsen ibid, Lars Olsen ibid. Fader Amund Engebretsen Folmo, ugift, ikke soldat. Begges 1. leiermal.

12 Uekte barn dopte Nr. 2 Johane Pigen Berte Gulbrandsdtr. Jellums barn. 26. febr. Faddere: Thore Svendsdtr. Jellum, Karen Olsdtr. ibid, Lars Larsen Jellum, Engebret Gulbrandsen ibid, Olsen ibid. Barnefader Lars Knudsen Jellum. Pigens 1. og hans 2. leiermal, i 2. og 3. ledd. Nr juli Pigen Sigri Olsdtr. Opakereies barn. Faddere: Marte Sarensdtr. Dystingbro, Inger Gundersdtr. Moen, Christen Eriksen Brua, Arne Andersen Dystingbro, Andersen Fossen. Barnefar Gudmmdsen Lille Sundby, soldat. Begges 1. leiermal. Nr. 4 Christoffer Pigen Inger Christoffersdtr. Valstads 10. sept. barn. Faddere: Ingeborg Nilsdtr. Valstadeie, Dorte Ingebretsdtr. ibid, Anders Olsen ibid, ~hristoffer Eriksen ibid, Lars Johnsen ibid. Barnefader gevorben soldat Sivert Hansen Fuglerudeie. NB Barnefader siges at være en annen en den utlagte, nemlig Helsen (?) Amundsen Valstad. Nr sept. Nr sept. Nr okt. Nr nov. Nr. 2 Kiastel Dorte Peder Berte Anne Olsdtr. Holtet eller Granbakken. Faddere: Sigri Larsdtr. Stahaug, Mette Nilsdtr. Hamerstad, Lars Eriksen ibid, Hans Thorsen Stahaug. Barnefar Nils Olsen av garnisonen pa Vinger. Pigen ukonfirmert. Pigen Harie Halvorsdtr. Theseneies barn. Faddere: Eli Pedersdtr. Thesen, Anne Henricsdtr. ibid, Arne Larsen Herberg, Gulbrandsen Husmo, Nils Olsen Henaug. Barnefader Amund Amundsen Thesen, ikke krigsmand. Begges 1. leiermal. Pigen Marte Larsdtr. Fosseruds uekte barn. Faddere: Kari Henricsdtr. Fosserud, Inger Olsdtr. Bakken, Hans Johanesen Bakken, Tostensen Fosserud. Barnefader Christoffer Pedersen Fosserud, skomaker. Hans 1. og hennes 2. leiermål. Pigen Sigri Johanesdtr. Lakeneies barn. Faddere: Anne Olsdtr. Laken, Inger Johnsdtr. ibid, Lars Larsen ibid, Peder Svendsen ibid. Barnefar Paul Sarensen LØken, 3. leiermal. Pigen Marie Christoffersdtr. Opsahleies dadfadte uekte drengebarn. Pigens 2.

13 Uekte barns dap Nr des. Nr des. Anne leiermål, det forste med en gift mand. Barnefar Gulbrand Rmold. Pigen Sigri Bjarnsdtr. Aamoteies uekte barn. Faddere: Inger Jaensdtr. ibid, Ragnild Iversdtr. ibid, Henric Paulsen ibid, Erik Christoffersen ibid, Anders Olsen ibid. Barnefader res.dragon Fridrich Larsen Aamot. Pigen Anne Andersdtr. Raanaas, tjente i S~rums sogn på gården Torbjornsrud, og der besvangret av soldat Amund Amundsen Hellechiae. Barnet dapt i Sarums kirke etter hr. Mandahls skriftlige anmeldelse Nr jan. Christoffer Pigen Catharine Pettersdtr. Nedre Henaugs uekte barn. Faddere: Marte Christoffersdtr. Thesen, Marte Amundsdtr. 0vre Henaug, Peter Olsen Thesen, Christoffersen ibid, Amund Amundsen ibid. Hennes 1. leiermål. Barnefar Erich Christoffersen Aamoteie, krigsmand, 1. leiermål. Nr. 6 Henrik Piaen Berte Guttormsdtr. Nedre Valstad. 21. jan. Faddere: Kirsti Stef f ensdtr. Bargen, Lisbet Nilsdtr. Valstad, Hans Iversen ibid, Christoffer Olsen ibid, Arne Olsen ibid. Barnefar dragon Erich Halvorsen Valstad. Hans 2. og hennes 1. leiermål. Nr. 7 Anders Pigen Ingeborg Olsdtr. Fenstad Store. 4. febr. Faddere: Else Andersdtr. Fenstadeie, Berte Gulbrandsdtr. ibid, Amund Evensen Hansedalen, Haagen Andersen Fenstadeie, Erik Christoffersen Aamot. Barnefar dragon Hans Olsen Fenstad. Pigens 2. og hans 1. leiermål. Nr febr. Nr mars Pigen Anne Povlsdtr. Jellumeies barn. Faddere: Kari Olsdtr. Jellumeie, Maria Povlsdtr. Fuglerud, Inge1 Arvesen Vayen, Jacob Mikkelsen Fuglerudeie, Olsen Jellumeie. Barnefar 01s Christoffersen Rachestad. Graagut (?) Begges 1. leiermål. Pigen Anne Henrichsdtr. Braarudeies barn. Faddere: Berte Olsdtr. Bjarkompeie, Anne Taraldsdtr. Braarud, Anders Gulbrandsen Svindaleie, Lars Enersen Braarud, Anders Svendsen Grinkelsrud. Barnefar gevorben soldat Sivert Hansen Fuglerudeie. Hennes 1. og hans 2. leiermål.

14 Uekte barns d8p Nr mai Anne Pigen Thore Olsdtr. Rotnes1 barn. Faddere: Ragnil Olsdtr. Vogstadeie, Marte Nilsdtr. Thesen, Amund Olsen Vogstadeie, Christoffersen Thesen, Petersen Thesen. Barnefar Jens B0rgesen Rotnes, var fra Hedemarken. Hennes 2. leiermål. Nr. 11 Christoffer Quindemennesket a Olsdtr. av en Dom 7. trin fremmed menighet fodte et uekte barn på StorFenstadeie i hovedsognet. Faddere: Sigri Henrichsdtr. Fenstadeie, Ragnil Iversdtr. Kjolstad, Henric Næs, Iver Larsen Bergsodegaard, Christen Gulbrandsen Rotnes. Utlagt til barnefar Christian fra Vinger Sogn. Nr juli Nr sept. Nr. 1 Nr nov. Nr des. Lars Arne Matthias Pigen Dorte Sivertsdtr. Branderuds uekte. Faddere: Johane Larsdtr. Folbergeie, Ingebor Sivertsdtr. Eie, Anders Yen, Hans Olsen ibid, Gulbrand Jensen ibid. Barnefar navngivet artillerist Hans Johanesen. Pigen Ragnil Gundersdtr. Rotnes, barn. Faddere: Marte Hansdtr. Fyrieie, Marie Gundersdtr. Mordre, Lars Nilsen ibid, Erik Olsen ibid, Hans Andersen Fyrieie. Barnefar en ung dreng Clemetsen, Rotnes. Begges 1. leiermål. Pigen Hagnild Larsdtr. Fenstad uekte dadfadte barn. Barnefar gevorben Lars Enersen Lille Fenstad. 1. leiermål (fra Toten). Enken Gunild Olsdtr. Kjensmoeies barn. Faddere: Anne Povlsdtr. Huuser, Marte Olsdtr. Skirset, Olsen Foss, Anders Eriksen Skirset, Eriksen Huuser. Barnefar Nils Larsen Foss, svarver. Pigen Johane Ni1sdtr.s barn. Faddere: Lisbeth Knudsdtr., Berte Nilsdtr. Matthis Hansen Lund, Johanes Nilsen ibid, Engebret Lund. Barnefar gevorben soldat Jon Biatthisen Runni. Nr 4 Anne Maria Pigen Ragnil Pedersdtr. Huusers uekte barn. Faddere: Marte Paulsdtr. Fenstadeie, Anne Taraldsdtr. Braarud, Lars Hansen Huuser, Amundsen Braarud, Anders Svendsen Grinkelsrud. Barnefar gevorben soldat Hans Enersen ved herr oberstlaytnant von Flygs kompani.

15 Cekte barns dap Nr febr. Nr mars Nr mars Nr mai Jacob Gudb jar Kari Marie Pigen Anne Pedersdtr. Ihles barn. Faddere: Ingebor Pedersdtr. Staxvoldeie, Anne Nilsdtr. ibid, Anders Evensen ibid, Peter Lucassen ibid, Erich Lucassen ibid. Barnefar piper Johanessen Ihle. Hans 2. og pigens 1. leiermål. Pigen Kari Andersdtr. Nyhus0 barn. Faddere: Marie Thoresdtr. Baading, Kari Olsdtr. ibid, Olsen ibid, Povl Gulbrandsen Nyhus, Engebret Larsen ibid. Barnefar artillerist i Kabenhavn Olsen Nyhus. Pigen Johane Larsdtr. Haugseies barn. Faddere: Anne Engebretsdtr. NES, Ingeborg Olsdtr. Aamot, Anders Hansen Haugseie, Nils Jensen Aamot, Fredrik Larsen ibid. Barnefar soldat Hans Hansen Eggum. Begges 1. leiermål. Pigen Aase Thovesdtr. Rolstadeies barn. Faddere: Ranaug Olsdtr. Rolstadeie, Lisbet Larsdtr. ibid, Gulbrand Gulbrandsen Haavieie, Christen Andersen Rolstad, Nils Olsen Rolstad. Barnefar Appund Gulbrandsen Grenieie ved Uva, en nylig bleven tambour ved dragonerne. Begges 1. leiermål. Nr juli Nr aug. Nr. 11 Nr sept. Engebret Else Joen Pigen Kari Eriksdtr. Fjuks barn. Faddere: Ragnild Jonasdtr. Aaserud, Sigri Olsdtr. Drognes, Eriksen Fossum, Gulbrand Eriksen Drognes, Halvor Brynildsen ibid. Barnefar Lars Engebretsen Runni, graagut (?). Begges 1. leiermål. Pigen Gudbjar Olsdtr. Dalens uekte barn. Faddere: Kari Nilsdtr. Dalen, Dorte Amundsdtr. Kjalstad, Nils Gulbrandsen Dalen, Engebret Olsen ibid, Amund Vilhelmsen ibid. Barnefar artillerist Hans Johanesen Ilangeie. Hans 2. og hennes 1. leiermål. Hjemmedapt. Pigen Kari Olsdtr. Opagers uekte dadfadte drengebarn. Barnefar Henric Christoffersen Frogner, nu på Av01 hos Gunder. Graagut (grangut?), men siges nu at have ladet seg verve til de gevorbne. Begges 1. leiermål. Pigen Hagnild Joensdtr. Herberg Lille. Faddere: Dorte Christensdtr. Herbergeie, Marie Olsdtr. Fossen, Jacob Thoresen Fossen. Barnefar Anders Hoqensen Fossen, er graagut. Hennes 2. og hans 1. leiermål.

16 Vekte barns dap Nr nov. Nr. 14 Nr nov. Nr nov. Mette Berte Gulbrandsdtr. Hvamseies barn. Faddere: Kirsti Larsdtr. Hvamseie, Eli Amundsdtr. ibid, Nils Arnesen ibid, Lars Larsen ibid, Hans Andersen Tomter. Barnefar Helge Larsen Hvam. Han graagut. Begges 1. leiermål. En fremmed pige fra Romedal på Hedemarken kom til plassen under Dystland og fadte et dadt barn. Kom sist fra Grue sogn hvor hun tjente hos Nils Colbjarnsen Groeset. Navngav en udreist trodseknegt Peder Nilsen i Grue sogn. Pigen Harte Eriksdtr. Baadings barn. Faddere: Kari Nyhus, Helene Baading, Engelbret Pedersen ibid, Amund Jacobsen ibid, Kjastelsen Folvell. Barnefar rifleskjatter Thoresen Baading. Hennes 2. og hans 1. leiermål. Pigen Berte Hansdtr. Vonanes' barn. Faddere: Berte Olsdtr. Dystlandeie, Thore Hansdtr. Barhaugeie, Amund Larsen Dystlandeie, Gulbrand Olsen Barhaugeie, Gulbrand Larsen Dystland. Barnefar Haagen Jargensen Vormnes. Begges 1. leiermål. Graagut. Nr nov. Margarethe Pigen sigri Amundsdtr. Udnes' barn. addere: arie Amundsdtr. Udnes, Marte Amundsdtr. ibid, Lars Nilsen ibid, Helge Amundsen ibid, Anders Hansen ibid. Barnefar Lars Sivertsen, sadelmager fra Gran sogn. Nr nov Pigen Anne Larsdtr. Rustadeies barn. Faddere: Erich Gulbrandsen Rustad, Hans Olsen Auli, Christen Kiastelsen ibid, Berte Thomesdtr. ibid, Anne Sarensdtr. ibid. Barnefar Nils Andersen Hofsrud. Graagut. Begges 1. leiermål. Nr. 5 (uten navn) 18. jan. Nr. 6 Pigen Marie Svendsdtr. Laken ifra Fet sogn kom til Nord-Brauter og fadte et uekte barn, som ble dapt i Udnes kirke og kallet... Faddere: Anne Olsdtr. Brautereie, a Bargersdtr. ibid. Barnefar Hans Olsen Laken, soldat ved herr major Brachers compani. Personen er dad. Enken Kari Olsdtr. Aurstad fadte et uekte dadfadt barn. Angivet til barnefader soldat Christoffer Jensen Aurstad ved herr major Pohlmans comp. Begges 1. leiermål.

17 Uægte Barn 1789 No 7 Udnes Dom xagesima. No 8 Fenstad 8. Mars No 9 Nes 8. Mars No 10 Fenstad 22. Mars No 11 Nes 5. April Marthe Anders Marthe Mari e Pigen Karie 1versdtr.Ruudeies barn. Johanne Sarensdtr. Hof srud eie, Berte Sarensdtr.R&n&s,Hans Olsen ibid, Anders Iversen ibid,christopher Engebretsen Hofsrud, Barnefader:Soldat Gulbrand Amundsen Ruud-Begge farste leiermal Pigen Anne Andersdtr-Walereies barn Berte Olsdtr Bjarkompeie, Inger Halvordtr.Bjarnli,Lars Henriksen Skayeneie, Lars Hansen Sandager, Peder Hansen ibid. Barnefader Povel Hansen Horgeneie Trodsknegt. Hans 2. og hennes l. leier rna1 Pigen Marie Kjestelsdtr.Stahaugeies barn. Ragnild Nilsdtr.Stubberudeie,Lisbet Nilsdtr.Smedsbodding,Amund Hansen Stahaugeie, Kjastelsen Folvell, Stephensen Melgard Barnefader Kjestel Tostensen Grue eller Finholt, Hennes 1 og hans 2. leiermal. Han er landvern ved Pohl mans compani. Pigen Berte Erichsdtr.Walereies barn. Sigri Andersdtr. Walereie, Marie Joensdtr.Finskudeie,Christopher Erichsen Walstadeie, Hans Nilsen Finskudeie, Barnefader Christopher Engebretsen Skarereie.Nylig bleven soldat ved Odalens cornpani. Hans l. leiermal Pigen Engebor 0lsdtr.Branneruds barn. Inger Nilsdtr. Skayeneie,Berte Olsdtr. Eie eie, Hans Jargensen ibid, Christen Halstensen Funni, Gulbrand Olsen Sandager Barnefader Hans Christensen Bran nerud,sann til Christen Iversen... uleselig... Hennes 3.leiermal hans l. ægteskab.

18 Uekte barn 1789 No 12. Nes 1. Juni No 14 Fenstad 12. Juli No 15 Nes 19. Juli Halvor Gurie Karen Pigen Goro Halvorsdtr.Ratnes. En dalapige fra Bier sogn. Anne Danielsdtr. Ratneseie, Kari Erichsdtr. ibid Barnefader Lars Andersen-En svenske ved Tegelbrenderiet p& Ratnes og ramte.. : Pigen Magnild Larsdtr-Grinkelsruds dadfodte barn.udlagt til barnefader Brangut Anders Svendsen Grinkelsrud. Hun innkommet fra Toten 2. Oct. Leierm&l her i menigheten.ryktet siger at hun kar haft barn t i l forn og. Sarnrne pige er anfart for leiermill i kc(ra t Pigen Ragnild Nilsdtr. Hogsesseie barn. Kari Hogset, Anne Andersdtr. Henrich Andersen ibid, Lars Hansen Sandager, Joen Gulbrandsen ibid. Barnefader Brangut Anders Sarensen Ruud. Begges f arste leiermal. Han bekjente for Joensrud og Svend Grinkelsrud at Sadelmageren Lars Sivertsen fra Gran sogn har varet ramt til Sverige og her tjent som soldat. Pigen Sigri 0lcdtr.Herbergs barn Dorte Christensdtr.Herberg,Dorte Sivertsdtr. ibid, Joen Halvorsen ibid, Saren Gulbrandsen Fossen og NB! ' Barnefader udlagt Arne Joensen smed av profesjon og innreist til Christiania. No 16 Fenstad Gulbrand 26. Juni No 17 Nes Berte 16. Aug. Enken Inger Ni lsdtr. Stagsvoldeie Berte Pedersdtr. Ihle eie, Gunild Tostensdtr. ibid, Christian Morthensen Walstudeie,Povel Michelsen Ihle eie, Lars Engebretsen ibid,nb!barnefader Erich Lucasen Walstad, han graugut Begges farste leiermal Pigen Ragnild Hanibalsdtr-Flagstad Anne Larsdtr. Au1 i, Ronoug Thorsdtr. Aauli, Jokanes Amundsen ibid, Andersen ~urie, Gulbrand Andersen Granndalen NB! Barnef aderen Andersen Lille Frogner-Grenader ved det Næsiske Compani.Hennes 1.leiermill og hans

19 uzgte durns d8.p 1789 x. 19 No 18 Nes 14. Sept. Anne Pigen Marte Amundsdtr.Vogstads barn Elie Petersdtr.'Teseneie, Marte Andersdtr.Vogstud, Jensen Thesen, Erich Christophersen Arnodt,Gunder Petersen Vogstad. NB! Barnefaderen Petersen Blegstad av jegerchoret p& Moss. Begges l. leiermal No 20 Nes 4.0ct. Pigen Berte Hansdtr.Fyries uzgte dudf adte barn. NB! Barnef ader er e. rmrid Amund Clemetscn Tvethaug Arriund Pigen hine Amundsdtr. Blegstad,l Goro Erichsdtr.Grenieie,Marthe Nilsdtr. Christo~her Andersen ditto, Olsen Greni; krriurid hrriundsen ' Fenstad.NB! Pettersen af jegerchoret pa Moss. Hennes l. og hans 2. leierru81 No 21 Nes 4.Oct. 01,: Pigen Berte Olsdtr. Drogucscs tarri i l r. i l. E i Hansdtr. ibid Gulbrurid Erichsen ibid, Hans Olsen F jul=, Lars Pederseri Drogries. NB! Graagut Brynildsen Grue. Begges l. l eiermal.

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012 Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008 Del 2, utgitt 10 august 2012 Første del med rettinger og tillegg ble utgitt 18 des 2009, se http://slektshistorielaget.no/perbraastad.htm

Detaljer

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY 22 des 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Eilif Sørensen ESKØY 1 Eilif Sørensen ESKØY ble født på/i Stabekk, Bærum, Akershus den 24 aug 1925. Han

Detaljer

Skifter i Andebu 1700-1755

Skifter i Andebu 1700-1755 Skifter i Andebu 1700-1755 Fra Statsarkivet i Kongsberg, kort på lesesalen Skifteprotokoll 1: 1700-1715 Skifteprotokoll 2: 1715 Skifteprotokoll 3: Skifteprotokoll 4: 1725-1727 Skifteprotokoll 5: 1730-1738

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14 Ekstrakter fra skifteutdragsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, for Senja fogderi [Ikke sjekket mot originalen, avskriftene nedenfor har ikke alltid med all informasjon fra skiftekortene] Alvestad,

Detaljer

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Side 1 Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Utgangspunktet for denne artikkelen er ekteparet Verner Svendsen og Guri Larsdtr. som bodde på garden Lille Gryte i Vardal på slutten av 1600-tallet.

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. ***

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. *** Oppdatert: 25 Okt. 1996. Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. Bnr 1. side 16-Å. (Karmøy bygdebok) 1. 1629-1661: Salve Olsen

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003)

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) Nr. 1 B Tid: Tingsted:: Sak: Fet 15.1.1663 Berger Uriktig inl.calipsgods i Berger

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999 EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999 Rettelser og tilføyelser Koordinert av støttegruppen for Svein Tore Dahl (senest oppdatert 23 august 2000) Språklige feil er ikke

Detaljer

Om gården Bjørlien og urmakeren som bodde der

Om gården Bjørlien og urmakeren som bodde der 1 Om gården Bjørlien og urmakeren som bodde der I Vestby er Bjørlien i dag mest kjent som skolen for trinnene 1-7 like ved boligområdet Pepperstad. Og mange vet at navnet kommer fra småbruket som ligger

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV PA ROMERIKE Av konservator Inger Marie Kvaal Lie. På gården Holt i Ullensaker har de en fin samling av gammelt sølv, som de har tatt vel vare på gjennom generasjoner. Tidligere

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Kilder: Arvid E. Older: Slektstavle. Slekten fra Feiring på Biri. Anne Gundersdtr. Feirings etterslekt. Biri-Snertingdal Bygdebok.

Detaljer

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane.

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Dei tri gardane Dal øvre, Dal nedre og Øvstedal har sikkert vokse fram av ein og same opphavsgarden. Kvar denne opphavsgarden låg, kan ingen seia heilt visst, men fleire

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Forfedre av Randi HAGERUP. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Randi HAGERUP. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Randi HAGERUP 2 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Randi HAGERUP 1 Randi HAGERUP ble født på/i Oslo den 13 mar 1948. Hun er datter av Kaare Arnskov HAGERUP og ERNA

Detaljer