Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren"

Transkript

1 UÆGTE BARNS DAP OG PUBLIC ABSOLVEREDE 1780 Dato/nr. Barnets navn Personalia Nr. 3 Anders Maren Olsdtr. Flagstadeie 2. jan. Faddere: Siver Aurberg, Lars og Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren Andersen, u,g. som tjente pa Flagstad hos Paul, ei efter rygtet, nu borte. Hans 1. og hennes 2. leiermal. De tjente begge pa Flagstad. NB: Han den 15. juli 1780 sesjonstillatelse at lære smede Trosfei (?) hos Jacob ~renie i Christiania. fikk pas derfor den 7. nov. Nr. 4 Christina cap. von Schultzes datter Johana Dom post Sophia Elisabeth Schultzes uekte pigebarn sirk p& Gulli 12. jan Faddere: moderen fru Eva Christiansdtr. Schultze, Christen og Berte Knebrat, Gulbrand Olsen og Berte J~rgensdtr. Fallet. Til barnefader udlagt dragon Hans Olsen som tjente pa Gulli, nu 0. Henaug. Leiermalet begatt da hun gikk og leste til konfirmasjon. Begges 1. leiermal. Han fikk pr-attest 19. april til Huser. Nr. 5 Nils Else Olsdtr. Finstad. Faddere Else og Dom sept Amund Finstad, Gulbrand Olsen Henaug, Hansen og Marta Greni. Til barnefader udlagt dragon ved capt. Mejers comp. Hans Nilsen Finstad. Hennes 2. og hans 3. leiermal. Begatt pa N. Finstad hvor de tjente. Nr. 6 Berte Karen Evensdtr. Ruuds uekte barn. Dom esto Faddere: Lars og Anna Syv. Staxvold, Mari mihi og ibid. Anders Evensen Ruud. Til barnefader udlagt u.g. Johanes Halvorsen Ihle. Begges 1. leiermal, begdtt pa Ruud. Nr. 7 Anna Dorte Embretadtr. Valatadeies uekte barn. Dom palmar Faddere: Mari, Ingeborg, Hansen og Erik Ihle, Christoffer Valstad. Til barnefader udlagt dragon og snekker Nils Larsen ved cap. Mejerscomp. Nu fast, begges 1. leierdl, begatt p& Valstad hvor hun tjente. NB 13. april meldet fogd K~pke og at herr Brandt a 18. mars har tilmeldet meg, at et kvindemenneske, Alet Margrete Eriksdtr.

2 Lekte barns 43s er indkommen i Hovin annex pa garden Sands eiendele, hvor hun har gjort barsel, hun er flyttet med Nelles datter, som er bleven gift med et ungt menneske ved navn Freming til Enebak, men hennes barn skal være blevet efter henne. Til meg melder hr. Brandt ikke... nogle dr tilforn har hun fsdt barn med Devegge. Nr. 8 Aase Festo trin Dom 3. trin Publ. absolveret N. Nr. 9 Berte Dom 4. trin Nr. 10 Marta Dom 9. trin Nr. 11 Jacob Dom 11. trin (13. aug.) Nr. 12 Anders Dom 19. trin 1. okt. Nr. 13 Dorthe Allehelgen 5. nov. Bente Catrine Myginds uekte barn Faddere: og Paul Wansum, Sivert St. Fenstad, Else og Marta Vogstad. Til barnefader udlagt dragon ved capt. Mejers comp. Hans Olsen Fyri som tjente pa Kjastad, hvor hun opholdt seg. Begges 1. leienndl. Sandager, hun kom i skade for sitt barn. Ingeborg Svendsdtr. Nordbyeies uekte barn Faddere: Paul og Christen Nordby, Nils Aavold, Mari Nordby, Marta Svendsdtr. Blegstad. Til barnefader udlagt Jensen Nordbye, tjenestebud (?), ei militær, begges 1. leienndl. begatt pa Nordbye hvor de begge tjente. Cassi Larsdtr. Vesets uekte barn. Faddere: Hans Nyhus, Sacharias Diesen, Henric Næs, Mari Veset, Sophie Esvold. e il barnefader udlagt Olsen Vormnes, soldat ved herr cap. Pohlmans comp. Leiemdlet begatt pa Aavold hvor hun tjente. Begges 1. leierma1. Anna Nilsdtr. Lies uekte barn. Faddere: Tosten Ileeie, Christoffer og Ingeborg Valstadeie, Staxvold, Anna Lie. Til barnefader udlagt ung gutt Christoffer Eriksen som tjente med henne pd Lie (men han nektet det). Begges 1. leiemal, begdtt pa Lie. Anna Andersdtr. Rolstadeies uekte barn. Faddere: og Marta Valstad, Henric Christoffer Haavi, Mari Rolstad. Til barnefader udlagt Jacob Hansen Haavi, hvor de begge tjente. Begges 1. leiedl. Han har fang. Alis Larsdtr. Hindeneie i Udnes Faddere: Christen og Jacob og Rasmussen Flagstad, Marta Hindeneie, Kari Hofsrud. Til barnefader udlagt gevorben ved de.. Erik Mortensen, som da tjente hos Embret Frahaug av major Haisners comp.

3 pa Halden. Hennes 1. leiermal begatt pa Frahaug hvor de tjente sammen nr 1 Inger Mette Nilsdtr. Stahaugeies uekte barn D,om 27. trin Faddere: Amund og Ingeborg Auli, Arne, Gunhild og Kinet (?) fra Kiensmo alle. Til barnefader udlagt Kimte1 Tostensen, soldat ved capt. Pohlmans comp. Begges 1. leiermdl, begdtt pa Kiensmo hvor begge tjente. NB Dom 1. advent 3. des. natte den ved N. Henaug innvarslede dragon Hans Olsen Kjalstad for meg og medhjelperne N. Henaug og Anders Funni, da han sd lenge hadde gaet uten at sage sacramentet, kom til overharing, ei.., til meg efter bud, havde begaet leiermal, gikk i bestandig drukkenskab, drukket seg fuld den dag han havde ladet seg tegne til Guds bord,... for tre uker far han nu matte.. ved prediken været drukken pa Linnerud. Vi foreholdt ham hans synd, Guds vrede etc. og at han ei nu blev antaget til sacramentet, uten han lodser anger og forbedring. Nr. 2 Inger APner Oladtr. Henaugeies uekte barn. Dom 2. adv. Faddere: Kari Balereie, Anna og Peter Aamoteie, Anders Gundersen, Ragnild A.. Henaugeie. Til barnefader udlagt reserve Nilsen Wrdreeie. Leienndlet begdtt pd Stram hos Christen hvor hun da tjente. Begges 1. leiermal. Dom 5. epiph. Public. absolveret Lars Bjertnes' - kone som var kommet i skade for sitt barn. Nr. 3 Engebret Dom sexag Nr. 4 Paul Maria bebudelse 1. april Anna Andersdtr. Hofsmds uekte barn. Faddere: Henric Næs, Matthias Hinden, Saren Diesen, Anna Frahaugeie, Kari Er. Hofsrud. Til barnefader udlagt u.g. Christoffer Engebretsen nu Runni, de tjente begge pb Hofsrud. Hennes 1. og hans 2. leiemal. Mari Paulsdtr. Grueeies (inderst) uekte barn. Faddere: Marta Grueeie, Kari Bratereie, Hans Olsen Grueeie, Olsen ibid, Christensen Grueeie. Hennes 2. leiermdl. Hun foregir seg at være voldtagen pa veien mellom Grue og Fossum, som nok er en falsk bekjennelse og har hun været inderst hos Olsen, som er husmann til Grue, Den 2. aug angav bemeldte Maren Paulsdtr. til sin barnefader Olsen hos hvilken hun var inderst.

4 7. Uekte barns dap Festo trin Public absolveret Nils Helgesens Fosseruds kone og Amund Knudsen Esvoldeies kone som var komne i skade for deres barn. Dom 3. trin Public absolveret Christiansen Finskuteie for tyveri. Nr. 5 Dom 7. trin 1782 Nr. 1 Anna Dom 2. adv. Anders. Nr. 2 sondag etter nyttar Nr. 3 Ki rs t ine 1. sondag epiph. Nr 4 Hans Dom septuag Maren Larsdtr. Ruuds uekte barn. Faddere: Torborg, Anders, Halvor og Erik Ihle, Ragnild Ruud. Til barnefader udlagt Olsen, gevorben soldat ved cap. Brochrnans comp. pa Halden, gen. P... regiment han som fri mann tjenende pa Lie hos enken Ingeborg, havde talt med meg at han ville ekte henne, og selv nu indskrev barnet med samme lafte at hans captein vilde han skulle capitulere, far friseddelen, men hans capitulasjon var ellers ute i hast, han communiseret ikke her, men pd Toten hvortil han havde sitt frie pass. Magrete Paulsdtr. Kamphus eller Henaugeies uekte barn. Faddere: og Berte Olses og Berte Enersdtr. Kamphus, Lars Larsen Simonstuen. Til barnefader udlagt reserve Nilsen ved capt. Mejers compani. Hennes 1. og hans 2. leiedl, begdtt pi3 0stMardre hos Inger Larsdtr. Grues uekte barn. Faddere: Kari Drognes, Berte og Hans Grue, Mathisen og Borgersen Grueeie. Barnefaderen lot det selv indskrive: Arnund Olsen Grue, som er nest syskenbarn til moderen, og ei kunne komme sammen uten dispensasjon og md han selv skrifte som ei 2 1/2 Ar har været til sacramente for hans hor med henne og drukkenskap. Hun gav 4 riksdaler forrige dr i.. efter forord, da lensmannen... henne. Kari Brargersdtr. Lundbergeies uekte barn. Faddere: Anders og Mari Aanerud, Berte Skrexrud, Torsen ibid, Gulbrand 0stgaard. Til barnefader udlagt Mads Andersen Næs, dragon ved livcompaniet. Leiemdlet begatt i Asker, da hun tjente og reiste dit med cap. Schultze. Hennes 1. leiedl. Mari Eriksdtr. Hindeneies uekte barn. Faddere: Guner og Hans og Gulbrand Hinden. Kirstine og Eli Trangsrud. Til barnefader udlagt Hans Olsen, nu

5 tjener p& Nedre Schoyen, nylig bleven gevorben, begges 1. leiermal. 27. februar pasjonsprediken ved Fenstad, da public absolveret gdrdmann Guttorm Rolstad som hadde varet beskjenket ved Herrens bord sist han var der for herr Stram, en bekjent drukkenbolt etc. Nr. 5 Hans Aase Olsdtr. Grueeies uekte barn 20. mars Faddere: Berte Grueeie, Kari og Christoffer Aaserud, Iver Bersegard, Anders Larsen.Br0tereie. Til barnefader udlagt Hans Jensen Aurstad, avskjediget dragon. Hennes 2. leiedl, begatt pa Aurstad hvor hun tjente. Hans 1. leiermci1. Nr. 6 Thorer Mari Thorersdtr. Fosseie, dvs. u. Dom St-Fenstad qua s imod. Faddere: Nils og kone Marte Fosseie. Magrete Fenstad, Paul og Nils Nordby. (april) Til barenfader utlagt u.gutt skredders Poul Hansen som siden gav seg til og fikk overcomplet... pass av 17. nov Hennes 1. leiermdl, begatt pa Grinder hvor hun tjente. NB Hans 2. leiedl. Da samme dag var et.. til jord uekte av Marta Ihle, som havde utlagt til barenfader... far men ved dapen ble utlagt en annen til barnefader... ektemann og skredder Gulbrand Amundsen Blegstad, med dette tillegg, at hun bekjent begge omgjengelse med seg. Poul Hansen og Gulbrand Amundsen, men at Gulbrand var dette barns fader. Nr. 7 Inger begravet Marta 1versdtr.s uekte og da og der hjemmedapte barn, fadt og d0d pa Ihle hvor hun tjente. Til barnefader utlagt ovennevnte skreddergutt, nu gevorben med pass av 17. nov Nr. 8 Saren dopt Ingeborg Olsdtr. Eieeies barn. Dom jubil Faddere: Hans, Lars og Kari Eie og Berte 21. april Eieeie, Gudmund Funnieie. Til barnefader utlagt skredderen Poul Sarensen Huusmoe. Hennes 2. leieml med samme Poul Sarensen, soldat (men nu uten mundering) ved major v.pohlmans comp. Sd angav Hans J0rgensen Eieeie det og lot innskrive. Nr. 9 Christian Anna Christofferscåtr. Ullershaug fra Dom 1. trin Fegring's uekte barn Faddere: Poul Michelsen og Maria Ullershaug, kone Anna Larsdtr. Gulbrand Olsen Ullershaug, blinde Sacharias Diesen. Til barnefader utlagt u. gutt Erik Esgelsen, som nu tjener pa Opsahl, saledes

6 angav ovennevnte Poul Michelsen Ullershaug det. Begges 1. leiermdl beg. da de begge tjente hos oberstleutnant ~remming pd S. Ullershaug. Dom 1. trin 2. juni, publ. absolveret ved Fenstad Marta Olsdtr. som var kommen i skade for sitt barn. Kone til Andersen Valstadeie. Dom.. trin ved Udnes publ. absolveret gardmann Skirseth og hustru som var komne i skade for deres barn. Nr. i0 Marta Nilsdtr. nu værende pd Fossumeie. Dom 4. trin Faddere: Kirsti Jonsdtr. Fossumeie, Lisbeth og Anders Kius,. og Embret Skrexrud. Til barnefader utlagt ung gutt Eriksen Fossum. Leiermdlet begdtt pd Fossum hvor de begge tjente. NB Hun og fadt barn far, i Ullensaker. Nr. 11 Ragnild Jonsdtr. Bjertneseies uekte barn. Dom 5. trin Faddere: Marta Fossen, og Gudmund Herberg, Mari Fosseie, Christen Opakereie. Til barnefader utlagt ung gutt Larsen Fossum, nu reserve ved herr Lavenhjelms compani i Odal. Begges 1. leiermdl, begatt pd Bjertnes der de begge tjente hos Lars. Nr. 12 Mari Marta Larsdtr. Katteruds uekte barn. Dom 17. trin Faddere: Kari og Gulbrand Katterudeng, Inger Ihlang, Kiastel Aavold, Gabriel Fosserud. Til barnefader utlagt nylig bleven reserve ved Odals compani Otter Christensen Katterud. Begges 1. leiermdl, begdtt pd Katterud hvor hun tjente hos stef ader. Nr. 13 Besiktet av Knudsen pd Sandager i hovedsognet et dadt uekte barn Lars Eriksen... af dapt hjemme i Odalen hvor moderen havde retirered seg til Tor And. Gjerseibrdten. Moderens navn Anna Eriksdtr. Leiermdlet begdtt pd Berg i Udnes av ektemann og husmann pd Berg Erik Andersen hvis kone lever, Ingeborg Evensdtr. Moderen unndrog seg ved barnefadsels nærværelse Mikkelsdagen. Faderen, den ektemann Erik ble sendt til lensmannen den 26. oktober og har... efter besiktelsen.. ubegravet pd Sandager hos Larsen oppsidderen, sendt av meg til Knudsen at forhare om resolusjonen, som Knudsen foregav ei var kommen. Barnet star pd Sandager ennu den 14. nov. ubegravet. Den 15. fikk jeg fogd Fines

7 brev og Levedzaug resolusjon at barnet skulle begraves. Begravet ved Nes, dom. 26. trin eller 24. nov. Nr... Ingeborg Christine Hansdtr. Lilleeies uekte barn. Dom 26. trin Faddere: Hansen Eiegrunn, Hans Jargensen ibid, Gulbrand Olsen Sandager, Kari Eieeie, Mari Funni. Til barnefader utlagt gevorben Jacobsen Folberg, nu pa Nordset ved De Bleuw (?) eller Hesselbergs regiment. Hennes 1. leiermal og hans 3. eller 4. leiemalf begdtt pa Folberg. Systeren Mari Hansdtr. Funni som av ham er besvangret for 2 Ar siden, lever ennu og hennes barn. Han og hun tjente pa Folberg hos Jacob. NB Den syster tjente og pd Folberg hos Jacob, som ei var uvitende om systerens leiermal begdtt der pa Folberg, hvor Jacobsen har begdtt tre leiermal (kirkearet) Dom 3. adv. ved Nes public absolveret gardmann Even Hansen Fyri med sin hustru Ellen Olsdtr. som var kommen i skade for deres barn i sengen. Dom 4. epiph. ved Nes public absolveret Tosten Henricsen Sandager og hustru Maren Arnundsdtr., Hansen Eieeie og hustru Karen Andersdtr., alle for nadens forakt over tvende dr. Dom 5. epiph. ved Udnes public absolveret Lars Torsen Auli og hustru Aase Gulbrandsdtr. som var kommen i skade for deres barn i sengen. torsdag Anna 13. febr. Dom sexag. Dorte Den omlapende a Andersdtr. fra Grue Sogn, hennes uekte barn. Faddere: Karen Nilsdtr. Diesen, Anna Næs, Clemet Nyborg, Gulbrandsen Diesen, Zacharias Diesen. Hun utlagde til barnefader Giermand Hansen Nygaard ved MOSS, ung gutt. Maren Christofferadtr. Opsahls uekte barn. Faddere: Hans Hansen og Hansen Ranoldeie, Dorte Jogersdtr. Ranoldeie, Dorte Barhaugsagen. Hun utlegger til barnefader Willumsen Rustad, gammel gift mann. Henns 1. leiermal pa Ranold hvor hun gjette. 19. mars ved Nes ved pasjonspreken public absolveret Ingeborg Olsdtr. Eieeie for nadens forakt lenge over lovens bestemte tid.

8 Dom 4. trin ved Nes public absolveret Erik Eriksen L~cheneie og Andersen Sandager og hustru Ragnild Eriksdtr. for nadens forakt lenge over den i loven bestemte tid. Dom 18. trin ved Fenstad begraven Maren Larsdtr. Ruuds uekte dsdfadte barn hvis barnefader er Olsen, gevorben ved Det syndenfjelske gevorbne regiment. Deres begges 2. leiermal med hinanden begangen. Han har siden meldt seg med friseddel at ekte henne. NB Dom 17. trin ved Nes begravet ukonfirrneret pige Anna Guttomsdtr. Valstad, som i dadens smerte fadte et uekte dadfadt pigebarn, hun hadde til forn i Sundbys oppsidderes nærværelse tilstaet at hun var fruktsommelig (som dog ikke blev presten meldt farenn efter daden) med Embret Olsen som t j ener hos klokkeren. Dom 19. trin ved Udnes public absolveret Maren Paulsdtr. Grueeie for nddens forakt. Dom21. Elen Anne Pouledtr. Huusers uekte barn trin Faddere: Jens Huuser, ibid, Christen ibid, Mette Huuser, Eli ibid. Til barnefader utlagt Gulbrand Gulbrandsen Huuser, ungkar og oppsidder pa garden, hos ham hun tjente som husholder. Begges 1. leiem51 begatt pd Huuser. Nr. 1 Dom 23. trin ved Fenstad begravet Karen C1ausdtr.s uekte dadf~dte drengebarn. Til barnefader utlagt Christoffer Jensen Huuser fra Stange Sogn pd Hedmark. LeiermAlet begatt pa Huuser hvor begge tjente hos madam salig binderups. Begges 1. leiedl her i sognet. Nr. 2 Amund Inger Larsdtr. Grues uekte barn. Dom 1. adv. Faddere: Hans Olsen Grue, Mons Amundsen ibid, Larsen ibid, Anne Hansdtr. ibid, Anne Olsdtr. ibid. Til barnefader utlagt Amund Olsen Grue. Begges 2. leiermal, begatt pd Grue hvor de nesten tvende Ar har fart et ugudeligt l evne t. Nr. 3 Enken Karen Nilsdtr. Bollerudeies uekte 2. adv. barn Faddere: Henric Næs, Clemet Nyborg, Zacharias Diesen, Marta Halvorsdtr. Bollerudeie, Anna Christiansdtr. Hunstadeie. Til barnefader utlagt gift mann Gulbrandsen Biertnes. Begges 1. leiermdl begatt pa Disen.

9 Uekte barn d ~pte 1784 Nr. 4 sandag etter nyttår Tosten Else Henricsdtr. Fenstadeies uekte barn. Faddere: Lars Larsen, Lars Jonsen Fenstadeie, Brynulf Gudmundsen Ki~stadeie, Maren Embretsdtr. ibid, Siri Henricsdtr. Rbtnes. Til barnefader utlagt Eabret Tostensen RØtnes ved livvakten. Begges 1. leiermål begått på Ratnes hvor begge t jente. Nr jan Nr jan Nr. 7 Nr april uten nr. 27. juni Nr juli Nr aug. Paul Saxe Inger Hans Erik Anmeldt at kvinnemennesket Karen Jensdtr. fra Esvold haver fadt et dadfadt pikebarn og til barnefader utlagt ukonfirmert dreng Gulbrand Steffensen Vgler. Hun tjente pd Finskut men nu på Flagstad. Begges 1. leiermål her i sognet. Anmeldt enken Harte Olsdtr. Bråtens dadfadte uekte drengebarn. Barnefader blev angivet en ukonfirmeret dreng Ainund Christoffersen Ullern i Odalen. Quindemenneske Ragnild Paulsdtr. Bekken under Av01 - uekte barn. Faddere: Berte Nilsdtr., Marte Nilsdtr., Jon Hansen, Hans Hansen, Nils Halvorsen. Barnefader dragon Hans Hansen, tjenestedreng pd Rakkestad. Begges 1. leiermg1. Quindemenneske Else Olsdtr. Frahaugs barn. Faddere: Sigrid Madsdtr. Else Andersdtr., Marie Engebretsdtr., Anders Olsen og Erik Christoffersen. Hennes 3. leiermål, hans 1. leiermål. Barnefader Amund Povlsen, dragon ved herr capt. Mejers compani. Pigen Dorte Christensdtr. Runnies barn Faddere: Anne Andersdtr. Auli, Marie Christensdtr., Christen Christensen, Olsen og Gulbrandsen, alle fra Runni. Anmeldte soldat Hans Christensen Auli. Pigen &e Hansdtr. Tatteruds uekte barn. Faddere: Marte Pedersdtr. Tatterud, Mari Fridrichsdtr. Kjalstad, Simen Joensen Tatterud, Brynil Gudmundsen Kj0stad, Lars Joensen ibid. Johane Eriksdtr. Grenieies uekte barn. Faddere: Anne Gudmundsdtr. Finstadeie, Anne Christoffersdtr. ibid, Gulbrand Olsen Greni, Embret Iversen Finstadeie, Amund Mikkelsen ibid.

10 Uekte barn dopte Nr aug. Nr. 12 Dom 15. trin Nr. 13 Dom 17. trin Anders Lars NB Barnefader dragon Hans Olsen StrOm, begges 1. leiermal. Pige Berte Andersdtr. StoreHvams uekte barn. Faddere: Mette ~hristensdtr., Anne Andersdtr., Anders ils sen, Nils Arnesen, Henrik Paulsen. Angivet tambur Anders Larsen Udnes. Pigen Hari Andersdtr. Greni, uekte barn. Faddere: Ase Olsdtr. Greni, Johane Eriksdtr. ibid, Gulbrand Olsen ibid, hund Nilsen ibid, Gulbrandsen ibid. Barnefar res.dragon Olsen Greni. Pigen Marie Olsdtr. Runni. Faddere Berte Halvorsdtr. Greni, Anne Olsdtr. Hans Olsen ibid, Olsen ibid, B0rge Larsen Drogneseie. Barnefar soldat Halvor Thorsen Lundberg ved herr captein Leegaards comp. Begges 1. leiermal Nr. 1 Nyttårsdag Nr jan. Nr mars Nr april Johanne Anders Marie Pigen Anne Olsdtr. Fjelds uekte barn. Faddere: Magrete Grinager, Karen Olsdtr. Steensbaading, Seren Olsen Fjeld, Anders Holter og Thomesen. NB Udlagt til barnefader en ung dreng Lars Andersen Fjeld. Pigen Harie Christensdtr. Ruuds uekte barn Faddere: Eli Bjerke, Berte Olsdtr. ibid, Olsen ibid, Nilsen Bjerkeeie, Sivert Larsen ibid. Barnefader Erik Halvorsen Ruud, reservedragon ved herr major Abelsteds comp. Pigen Johane Bargesdtr. Kius* uekte barn Faddere: Marie Gjertsdtr. Lundbergeie, Lisbeth Andersdtr. Kius, Anders Christensen Lundbergeie, Anders Larsen Kiuseie, Thorsen Skreksrudeie. Angivet Anders Joensen Lundberg, ikke krigsmand. Begges 1. leiermdl. Pigen Eli Olsdtr. Sandagers uekte barn. Faddere: Berte Olsdtr. Eieeie, Marte Nilsdtr. Sandager, Nils Olsen ibid, Amund Olsen ibid, Christen Hellesen Funni. Barnefar Mogens Olsen Sæter, enkemand i Odalen. Hennes 2. leiermål. Nr. 5 Christen Pigen Anne Christensdtr. Mardres tvende 8. mai Og uekte barn. Faddere: Kirsti Paulsdtr. Gne Hvamseie, Helene Christoffersdtr. Udnes,

11 Uekte barn d~pte Berte Larsdtr. Barbara Hansdtr. Hansen, Anders Hansen Udnes, Lars Engebretsen ibid, Anders Larsen ibid. Barnefar Anders Paulsen Presterud. Pigens 2. leiermal. Nr. 6 Saren Marte Olsdtr. Melgbrds uekte barn. 22. mai Faddere: Anne Olsdtr., Inger Andersdtr. Holter, Olsen Avoldeie, Amund Knudsen Esvoldeie, Olsen Holter, Barnefar Jon Hansen Fuglerud, nylig blevet soldat. Begges l.leierma1. Nr. 7 Johane Pigen Sofia Johanesdtr. Avoldeie. 19. juni Faddere: Marit Alfsdtr, Esvold, Kirsti Knudsdtr. ibid, Olsen hold, Christoffersen Esvold, Christoffersen ibid. Barnefar Hans Enersen. Pigens 1. leiermbl. Nr. 8 Kari Pigen Inger Andersdtr. Rotneseies uekte barn. Faddere: Johane Rotnes, Berte Nilsdtr. Rotnes, Christen Henningsen Rotneseie, Hans Andersen Rotnes. Barnefar Paulsen, tjente hos enken pa Rotnes men sies nu at være gevorben soldat, og opholder seg p& pladsen Granlia under garden h. Begges 1. leiermal. Nr. 9 Anne Magrete Pigen Kirstine Olsdtr. Fuglerudeies uekte barn. Faddere: Berte Nilsdtr. Aavold, Marte Kiastelsdtr. Aavold, Gundersen Veseteie. Oliver Olsen Fuglerud. Barnefader Olsen Skouter i Gjerdrum Sogn hvor han tjente. Nr. 10 Catharina Pigen Sofia Hansdtr. fra Tragstad, uekte barn. Faddere: Berte Nilsdtr. Smestad, Maren Kiastelsdtr. Tveten, Nilsen ibid, Anders Nilsen Brandstorp, Amund Hansen ibid. Til barnefar utlagt J0rgen Nilsen, bortreist. Anne Maria hennes rette navn fra Haland hos klokkeren samme steds. Jordmoderen var enken Karen Vestre Auli. Nr des. Amund Pigen Lisbet Olsdtr. Hunstads barn. Faddere: Ingeborg Danielsdtr. Hunstad, Gudbjar Jensdtr. ibid, Thorsen ibid, Inge1 Olsen ibid, Lars Olsen ibid. Fader Amund Engebretsen Folmo, ugift, ikke soldat. Begges 1. leiermal.

12 Uekte barn dopte Nr. 2 Johane Pigen Berte Gulbrandsdtr. Jellums barn. 26. febr. Faddere: Thore Svendsdtr. Jellum, Karen Olsdtr. ibid, Lars Larsen Jellum, Engebret Gulbrandsen ibid, Olsen ibid. Barnefader Lars Knudsen Jellum. Pigens 1. og hans 2. leiermal, i 2. og 3. ledd. Nr juli Pigen Sigri Olsdtr. Opakereies barn. Faddere: Marte Sarensdtr. Dystingbro, Inger Gundersdtr. Moen, Christen Eriksen Brua, Arne Andersen Dystingbro, Andersen Fossen. Barnefar Gudmmdsen Lille Sundby, soldat. Begges 1. leiermal. Nr. 4 Christoffer Pigen Inger Christoffersdtr. Valstads 10. sept. barn. Faddere: Ingeborg Nilsdtr. Valstadeie, Dorte Ingebretsdtr. ibid, Anders Olsen ibid, ~hristoffer Eriksen ibid, Lars Johnsen ibid. Barnefader gevorben soldat Sivert Hansen Fuglerudeie. NB Barnefader siges at være en annen en den utlagte, nemlig Helsen (?) Amundsen Valstad. Nr sept. Nr sept. Nr okt. Nr nov. Nr. 2 Kiastel Dorte Peder Berte Anne Olsdtr. Holtet eller Granbakken. Faddere: Sigri Larsdtr. Stahaug, Mette Nilsdtr. Hamerstad, Lars Eriksen ibid, Hans Thorsen Stahaug. Barnefar Nils Olsen av garnisonen pa Vinger. Pigen ukonfirmert. Pigen Harie Halvorsdtr. Theseneies barn. Faddere: Eli Pedersdtr. Thesen, Anne Henricsdtr. ibid, Arne Larsen Herberg, Gulbrandsen Husmo, Nils Olsen Henaug. Barnefader Amund Amundsen Thesen, ikke krigsmand. Begges 1. leiermal. Pigen Marte Larsdtr. Fosseruds uekte barn. Faddere: Kari Henricsdtr. Fosserud, Inger Olsdtr. Bakken, Hans Johanesen Bakken, Tostensen Fosserud. Barnefader Christoffer Pedersen Fosserud, skomaker. Hans 1. og hennes 2. leiermål. Pigen Sigri Johanesdtr. Lakeneies barn. Faddere: Anne Olsdtr. Laken, Inger Johnsdtr. ibid, Lars Larsen ibid, Peder Svendsen ibid. Barnefar Paul Sarensen LØken, 3. leiermal. Pigen Marie Christoffersdtr. Opsahleies dadfadte uekte drengebarn. Pigens 2.

13 Uekte barns dap Nr des. Nr des. Anne leiermål, det forste med en gift mand. Barnefar Gulbrand Rmold. Pigen Sigri Bjarnsdtr. Aamoteies uekte barn. Faddere: Inger Jaensdtr. ibid, Ragnild Iversdtr. ibid, Henric Paulsen ibid, Erik Christoffersen ibid, Anders Olsen ibid. Barnefader res.dragon Fridrich Larsen Aamot. Pigen Anne Andersdtr. Raanaas, tjente i S~rums sogn på gården Torbjornsrud, og der besvangret av soldat Amund Amundsen Hellechiae. Barnet dapt i Sarums kirke etter hr. Mandahls skriftlige anmeldelse Nr jan. Christoffer Pigen Catharine Pettersdtr. Nedre Henaugs uekte barn. Faddere: Marte Christoffersdtr. Thesen, Marte Amundsdtr. 0vre Henaug, Peter Olsen Thesen, Christoffersen ibid, Amund Amundsen ibid. Hennes 1. leiermål. Barnefar Erich Christoffersen Aamoteie, krigsmand, 1. leiermål. Nr. 6 Henrik Piaen Berte Guttormsdtr. Nedre Valstad. 21. jan. Faddere: Kirsti Stef f ensdtr. Bargen, Lisbet Nilsdtr. Valstad, Hans Iversen ibid, Christoffer Olsen ibid, Arne Olsen ibid. Barnefar dragon Erich Halvorsen Valstad. Hans 2. og hennes 1. leiermål. Nr. 7 Anders Pigen Ingeborg Olsdtr. Fenstad Store. 4. febr. Faddere: Else Andersdtr. Fenstadeie, Berte Gulbrandsdtr. ibid, Amund Evensen Hansedalen, Haagen Andersen Fenstadeie, Erik Christoffersen Aamot. Barnefar dragon Hans Olsen Fenstad. Pigens 2. og hans 1. leiermål. Nr febr. Nr mars Pigen Anne Povlsdtr. Jellumeies barn. Faddere: Kari Olsdtr. Jellumeie, Maria Povlsdtr. Fuglerud, Inge1 Arvesen Vayen, Jacob Mikkelsen Fuglerudeie, Olsen Jellumeie. Barnefar 01s Christoffersen Rachestad. Graagut (?) Begges 1. leiermål. Pigen Anne Henrichsdtr. Braarudeies barn. Faddere: Berte Olsdtr. Bjarkompeie, Anne Taraldsdtr. Braarud, Anders Gulbrandsen Svindaleie, Lars Enersen Braarud, Anders Svendsen Grinkelsrud. Barnefar gevorben soldat Sivert Hansen Fuglerudeie. Hennes 1. og hans 2. leiermål.

14 Uekte barns d8p Nr mai Anne Pigen Thore Olsdtr. Rotnes1 barn. Faddere: Ragnil Olsdtr. Vogstadeie, Marte Nilsdtr. Thesen, Amund Olsen Vogstadeie, Christoffersen Thesen, Petersen Thesen. Barnefar Jens B0rgesen Rotnes, var fra Hedemarken. Hennes 2. leiermål. Nr. 11 Christoffer Quindemennesket a Olsdtr. av en Dom 7. trin fremmed menighet fodte et uekte barn på StorFenstadeie i hovedsognet. Faddere: Sigri Henrichsdtr. Fenstadeie, Ragnil Iversdtr. Kjolstad, Henric Næs, Iver Larsen Bergsodegaard, Christen Gulbrandsen Rotnes. Utlagt til barnefar Christian fra Vinger Sogn. Nr juli Nr sept. Nr. 1 Nr nov. Nr des. Lars Arne Matthias Pigen Dorte Sivertsdtr. Branderuds uekte. Faddere: Johane Larsdtr. Folbergeie, Ingebor Sivertsdtr. Eie, Anders Yen, Hans Olsen ibid, Gulbrand Jensen ibid. Barnefar navngivet artillerist Hans Johanesen. Pigen Ragnil Gundersdtr. Rotnes, barn. Faddere: Marte Hansdtr. Fyrieie, Marie Gundersdtr. Mordre, Lars Nilsen ibid, Erik Olsen ibid, Hans Andersen Fyrieie. Barnefar en ung dreng Clemetsen, Rotnes. Begges 1. leiermål. Pigen Hagnild Larsdtr. Fenstad uekte dadfadte barn. Barnefar gevorben Lars Enersen Lille Fenstad. 1. leiermål (fra Toten). Enken Gunild Olsdtr. Kjensmoeies barn. Faddere: Anne Povlsdtr. Huuser, Marte Olsdtr. Skirset, Olsen Foss, Anders Eriksen Skirset, Eriksen Huuser. Barnefar Nils Larsen Foss, svarver. Pigen Johane Ni1sdtr.s barn. Faddere: Lisbeth Knudsdtr., Berte Nilsdtr. Matthis Hansen Lund, Johanes Nilsen ibid, Engebret Lund. Barnefar gevorben soldat Jon Biatthisen Runni. Nr 4 Anne Maria Pigen Ragnil Pedersdtr. Huusers uekte barn. Faddere: Marte Paulsdtr. Fenstadeie, Anne Taraldsdtr. Braarud, Lars Hansen Huuser, Amundsen Braarud, Anders Svendsen Grinkelsrud. Barnefar gevorben soldat Hans Enersen ved herr oberstlaytnant von Flygs kompani.

15 Cekte barns dap Nr febr. Nr mars Nr mars Nr mai Jacob Gudb jar Kari Marie Pigen Anne Pedersdtr. Ihles barn. Faddere: Ingebor Pedersdtr. Staxvoldeie, Anne Nilsdtr. ibid, Anders Evensen ibid, Peter Lucassen ibid, Erich Lucassen ibid. Barnefar piper Johanessen Ihle. Hans 2. og pigens 1. leiermål. Pigen Kari Andersdtr. Nyhus0 barn. Faddere: Marie Thoresdtr. Baading, Kari Olsdtr. ibid, Olsen ibid, Povl Gulbrandsen Nyhus, Engebret Larsen ibid. Barnefar artillerist i Kabenhavn Olsen Nyhus. Pigen Johane Larsdtr. Haugseies barn. Faddere: Anne Engebretsdtr. NES, Ingeborg Olsdtr. Aamot, Anders Hansen Haugseie, Nils Jensen Aamot, Fredrik Larsen ibid. Barnefar soldat Hans Hansen Eggum. Begges 1. leiermål. Pigen Aase Thovesdtr. Rolstadeies barn. Faddere: Ranaug Olsdtr. Rolstadeie, Lisbet Larsdtr. ibid, Gulbrand Gulbrandsen Haavieie, Christen Andersen Rolstad, Nils Olsen Rolstad. Barnefar Appund Gulbrandsen Grenieie ved Uva, en nylig bleven tambour ved dragonerne. Begges 1. leiermål. Nr juli Nr aug. Nr. 11 Nr sept. Engebret Else Joen Pigen Kari Eriksdtr. Fjuks barn. Faddere: Ragnild Jonasdtr. Aaserud, Sigri Olsdtr. Drognes, Eriksen Fossum, Gulbrand Eriksen Drognes, Halvor Brynildsen ibid. Barnefar Lars Engebretsen Runni, graagut (?). Begges 1. leiermål. Pigen Gudbjar Olsdtr. Dalens uekte barn. Faddere: Kari Nilsdtr. Dalen, Dorte Amundsdtr. Kjalstad, Nils Gulbrandsen Dalen, Engebret Olsen ibid, Amund Vilhelmsen ibid. Barnefar artillerist Hans Johanesen Ilangeie. Hans 2. og hennes 1. leiermål. Hjemmedapt. Pigen Kari Olsdtr. Opagers uekte dadfadte drengebarn. Barnefar Henric Christoffersen Frogner, nu på Av01 hos Gunder. Graagut (grangut?), men siges nu at have ladet seg verve til de gevorbne. Begges 1. leiermål. Pigen Hagnild Joensdtr. Herberg Lille. Faddere: Dorte Christensdtr. Herbergeie, Marie Olsdtr. Fossen, Jacob Thoresen Fossen. Barnefar Anders Hoqensen Fossen, er graagut. Hennes 2. og hans 1. leiermål.

16 Vekte barns dap Nr nov. Nr. 14 Nr nov. Nr nov. Mette Berte Gulbrandsdtr. Hvamseies barn. Faddere: Kirsti Larsdtr. Hvamseie, Eli Amundsdtr. ibid, Nils Arnesen ibid, Lars Larsen ibid, Hans Andersen Tomter. Barnefar Helge Larsen Hvam. Han graagut. Begges 1. leiermål. En fremmed pige fra Romedal på Hedemarken kom til plassen under Dystland og fadte et dadt barn. Kom sist fra Grue sogn hvor hun tjente hos Nils Colbjarnsen Groeset. Navngav en udreist trodseknegt Peder Nilsen i Grue sogn. Pigen Harte Eriksdtr. Baadings barn. Faddere: Kari Nyhus, Helene Baading, Engelbret Pedersen ibid, Amund Jacobsen ibid, Kjastelsen Folvell. Barnefar rifleskjatter Thoresen Baading. Hennes 2. og hans 1. leiermål. Pigen Berte Hansdtr. Vonanes' barn. Faddere: Berte Olsdtr. Dystlandeie, Thore Hansdtr. Barhaugeie, Amund Larsen Dystlandeie, Gulbrand Olsen Barhaugeie, Gulbrand Larsen Dystland. Barnefar Haagen Jargensen Vormnes. Begges 1. leiermål. Graagut. Nr nov. Margarethe Pigen sigri Amundsdtr. Udnes' barn. addere: arie Amundsdtr. Udnes, Marte Amundsdtr. ibid, Lars Nilsen ibid, Helge Amundsen ibid, Anders Hansen ibid. Barnefar Lars Sivertsen, sadelmager fra Gran sogn. Nr nov Pigen Anne Larsdtr. Rustadeies barn. Faddere: Erich Gulbrandsen Rustad, Hans Olsen Auli, Christen Kiastelsen ibid, Berte Thomesdtr. ibid, Anne Sarensdtr. ibid. Barnefar Nils Andersen Hofsrud. Graagut. Begges 1. leiermål. Nr. 5 (uten navn) 18. jan. Nr. 6 Pigen Marie Svendsdtr. Laken ifra Fet sogn kom til Nord-Brauter og fadte et uekte barn, som ble dapt i Udnes kirke og kallet... Faddere: Anne Olsdtr. Brautereie, a Bargersdtr. ibid. Barnefar Hans Olsen Laken, soldat ved herr major Brachers compani. Personen er dad. Enken Kari Olsdtr. Aurstad fadte et uekte dadfadt barn. Angivet til barnefader soldat Christoffer Jensen Aurstad ved herr major Pohlmans comp. Begges 1. leiermål.

17 Uægte Barn 1789 No 7 Udnes Dom xagesima. No 8 Fenstad 8. Mars No 9 Nes 8. Mars No 10 Fenstad 22. Mars No 11 Nes 5. April Marthe Anders Marthe Mari e Pigen Karie 1versdtr.Ruudeies barn. Johanne Sarensdtr. Hof srud eie, Berte Sarensdtr.R&n&s,Hans Olsen ibid, Anders Iversen ibid,christopher Engebretsen Hofsrud, Barnefader:Soldat Gulbrand Amundsen Ruud-Begge farste leiermal Pigen Anne Andersdtr-Walereies barn Berte Olsdtr Bjarkompeie, Inger Halvordtr.Bjarnli,Lars Henriksen Skayeneie, Lars Hansen Sandager, Peder Hansen ibid. Barnefader Povel Hansen Horgeneie Trodsknegt. Hans 2. og hennes l. leier rna1 Pigen Marie Kjestelsdtr.Stahaugeies barn. Ragnild Nilsdtr.Stubberudeie,Lisbet Nilsdtr.Smedsbodding,Amund Hansen Stahaugeie, Kjastelsen Folvell, Stephensen Melgard Barnefader Kjestel Tostensen Grue eller Finholt, Hennes 1 og hans 2. leiermal. Han er landvern ved Pohl mans compani. Pigen Berte Erichsdtr.Walereies barn. Sigri Andersdtr. Walereie, Marie Joensdtr.Finskudeie,Christopher Erichsen Walstadeie, Hans Nilsen Finskudeie, Barnefader Christopher Engebretsen Skarereie.Nylig bleven soldat ved Odalens cornpani. Hans l. leiermal Pigen Engebor 0lsdtr.Branneruds barn. Inger Nilsdtr. Skayeneie,Berte Olsdtr. Eie eie, Hans Jargensen ibid, Christen Halstensen Funni, Gulbrand Olsen Sandager Barnefader Hans Christensen Bran nerud,sann til Christen Iversen... uleselig... Hennes 3.leiermal hans l. ægteskab.

18 Uekte barn 1789 No 12. Nes 1. Juni No 14 Fenstad 12. Juli No 15 Nes 19. Juli Halvor Gurie Karen Pigen Goro Halvorsdtr.Ratnes. En dalapige fra Bier sogn. Anne Danielsdtr. Ratneseie, Kari Erichsdtr. ibid Barnefader Lars Andersen-En svenske ved Tegelbrenderiet p& Ratnes og ramte.. : Pigen Magnild Larsdtr-Grinkelsruds dadfodte barn.udlagt til barnefader Brangut Anders Svendsen Grinkelsrud. Hun innkommet fra Toten 2. Oct. Leierm&l her i menigheten.ryktet siger at hun kar haft barn t i l forn og. Sarnrne pige er anfart for leiermill i kc(ra t Pigen Ragnild Nilsdtr. Hogsesseie barn. Kari Hogset, Anne Andersdtr. Henrich Andersen ibid, Lars Hansen Sandager, Joen Gulbrandsen ibid. Barnefader Brangut Anders Sarensen Ruud. Begges f arste leiermal. Han bekjente for Joensrud og Svend Grinkelsrud at Sadelmageren Lars Sivertsen fra Gran sogn har varet ramt til Sverige og her tjent som soldat. Pigen Sigri 0lcdtr.Herbergs barn Dorte Christensdtr.Herberg,Dorte Sivertsdtr. ibid, Joen Halvorsen ibid, Saren Gulbrandsen Fossen og NB! ' Barnefader udlagt Arne Joensen smed av profesjon og innreist til Christiania. No 16 Fenstad Gulbrand 26. Juni No 17 Nes Berte 16. Aug. Enken Inger Ni lsdtr. Stagsvoldeie Berte Pedersdtr. Ihle eie, Gunild Tostensdtr. ibid, Christian Morthensen Walstudeie,Povel Michelsen Ihle eie, Lars Engebretsen ibid,nb!barnefader Erich Lucasen Walstad, han graugut Begges farste leiermal Pigen Ragnild Hanibalsdtr-Flagstad Anne Larsdtr. Au1 i, Ronoug Thorsdtr. Aauli, Jokanes Amundsen ibid, Andersen ~urie, Gulbrand Andersen Granndalen NB! Barnef aderen Andersen Lille Frogner-Grenader ved det Næsiske Compani.Hennes 1.leiermill og hans

19 uzgte durns d8.p 1789 x. 19 No 18 Nes 14. Sept. Anne Pigen Marte Amundsdtr.Vogstads barn Elie Petersdtr.'Teseneie, Marte Andersdtr.Vogstud, Jensen Thesen, Erich Christophersen Arnodt,Gunder Petersen Vogstad. NB! Barnefaderen Petersen Blegstad av jegerchoret p& Moss. Begges l. leiermal No 20 Nes 4.0ct. Pigen Berte Hansdtr.Fyries uzgte dudf adte barn. NB! Barnef ader er e. rmrid Amund Clemetscn Tvethaug Arriund Pigen hine Amundsdtr. Blegstad,l Goro Erichsdtr.Grenieie,Marthe Nilsdtr. Christo~her Andersen ditto, Olsen Greni; krriurid hrriundsen ' Fenstad.NB! Pettersen af jegerchoret pa Moss. Hennes l. og hans 2. leierru81 No 21 Nes 4.Oct. 01,: Pigen Berte Olsdtr. Drogucscs tarri i l r. i l. E i Hansdtr. ibid Gulbrurid Erichsen ibid, Hans Olsen F jul=, Lars Pederseri Drogries. NB! Graagut Brynildsen Grue. Begges l. l eiermal.

Konfirmerte i Nes sogn kirker 1800-1809

Konfirmerte i Nes sogn kirker 1800-1809 16. søndag etter Trintatis 1800 af Residerende kappelan Moltzou 1800 M Christen Christophersen Thesen 14 1800 M Jacob Engebretsen Fenstad 14 1800 M Syver Olsen Rotnæs 14 1800 M Peder Pedersen Esvold 15

Detaljer

Fortegnelse påileiermål og fortidlige sammenleie på soldatgårdene i Nes Sogn

Fortegnelse påileiermål og fortidlige sammenleie på soldatgårdene i Nes Sogn Fortegnelse påileiermål og fortidlige sammenleie på soldatgårdene i Nes Sogn på Øvre Romeriket for AN0 1730. Hans Østensen og Marte 0lsdtr.Udnes viedes 27.okt. 1729. Barn til dåpen 7. Mai 1730. Hågen Gulbrandsen

Detaljer

Utdrag fra. Mari Halvorsdtr. Kiψlstad. Kari Gulbrandsdtr. Fenstad. Anne Knudsdtr. Flagstad. Erik Amundsen Branderud. 6 mnd. 26. "

Utdrag fra. Mari Halvorsdtr. Kiψlstad. Kari Gulbrandsdtr. Fenstad. Anne Knudsdtr. Flagstad. Erik Amundsen Branderud. 6 mnd. 26. Utdrag fra B E G R A V E D E Begr. dato ---.-.--.- Den dψdes navn Alder Anmerkninger -l-llllll.-.lll-..--llllll.-.lllll---lll l. jan Mari Halvorsdtr. Kiψlstad 5 uker Kari Gulbrandsdtr. Fenstad l εr 17.

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Juli 4. " B jørknes. Utdrag fra KIRKEBOKA I NES Viede. De viede. Dato

Juli 4.  B jørknes. Utdrag fra KIRKEBOKA I NES Viede. De viede. Dato Utdrag fra KIRKEBOKA I NES Viede Dato 1689 21. Jan. 28. 4. Juli 4. " 10. " 11. " 11.Aug. De viede Peder? Soldat Amund Gudmundsen Ole Gulbrandsen Anders Engebretsen Engebret Hansen Amund Halvorsen Nils

Detaljer

Utdrag fra. Kirkeboka i. Begravede.

Utdrag fra. Kirkeboka i. Begravede. Utdrag fra Kirkeboka i N e s Begravede. Begr.... dato Den dødes navn Alder Anmerkninger 1720. 4. jan. Ole Haagensen Hogset 70 år Husmann 6. " Gubjør Gulbrandsd. Tvethaug 89 år og 4 mnd. Enke etter ~&ns

Detaljer

leiermål oq fcr tidliq ca~menleie pa draqonkvarterene i Nes Sogn er passeret ar 1716.

leiermål oq fcr tidliq ca~menleie pa draqonkvarterene i Nes Sogn er passeret ar 1716. Forteqnelse p2 leiermål oq fcr tidliq ca~menleie pa draqonkvarterene i Nes Sogn er passeret ar 1716. 15. mars Anno Eriksdtr. Holter public absolveret utlagde hun som barnefader Ingel Christoffersen Holter.

Detaljer

Utdrag. fra. Kirkeboka... i Nes. Vielses dato Brudgommens navn Brudens navn jan Ole Olsen Hunstad Kari Halvorsdtr.

Utdrag. fra. Kirkeboka... i Nes. Vielses dato Brudgommens navn Brudens navn jan Ole Olsen Hunstad Kari Halvorsdtr. Utdrag fra Kirkeboka... i Nes. Vielses dato Brudgommens navn Brudens navn 1730. 3. jan Ole Olsen Hunstad Kari Halvorsdtr. Østgaard 10. " Hans Einersen Horgen Boel Bryntesdtr. Dystland 17. " Sører Thorersen

Detaljer

Digitally signed by Tom Tom Halvorsen DN: cn=tom Halvorsen, c=no, Halvorsen Date: :33:17 +01'00'

Digitally signed by Tom Tom Halvorsen DN: cn=tom Halvorsen, c=no, Halvorsen Date: :33:17 +01'00' Kirkeboka i Nes Ættehistorisk utvalg i Raumnes Historielag har fortsatt arbeidet med å syste- matisere kirkeboka i Nes; og dette heftet omfatter 10-årsperioden 1720-1729. Det vi mener er av størst viktighet,

Detaljer

3. Jan Ole Gulbrandsen,rytter Skålerud Mari Skarning,skal bo på Rmold. 14. Hans Sørensen Brauter

3. Jan Ole Gulbrandsen,rytter Skålerud Mari Skarning,skal bo på Rmold. 14. Hans Sørensen Brauter Utdrag fra KIRKEBOKA I NES FRA 1. JANUAR 1700 V IEDE Dato De viede 1700 3. Jan Ole Gulbrandsen,rytter Skålerud Mari Skarning,skal bo på Rmold. 14. Hans Sørensen Brauter 11.Mars Kristoffer Børgen Olu Larsdtr.

Detaljer

Utdrag. fra. Kirkeboka i. Trolovede. Dato Mannens navn Kvinnens navn

Utdrag. fra. Kirkeboka i. Trolovede. Dato Mannens navn Kvinnens navn Utdrag fra Kirkeboka i Nes. Trolovede. Dato Mannens navn Kvinnens navn 1730. 28. jan. Gulbrand Henriksen, dragon Thore Olsdtr. Unes 5. febr. Børger Nilsen Skreksrud Malene Amundsdtr. Folmo 1. april Lars

Detaljer

Kirkeboka i 1710 - - 1719. Gruppene er ført i kronologisk iekkefølge. Der den er fraveket, har forholdet blitt etterført i kirkeboka.

Kirkeboka i 1710 - - 1719. Gruppene er ført i kronologisk iekkefølge. Der den er fraveket, har forholdet blitt etterført i kirkeboka. RAUMNES HiSTORIELAG ÆTTEI-IIST. UTVALG, Kirkeboka i Nes 1710 - - 1719. For å lette arbeidet for dem som vil forsøke å finne fram til sine aner, har vi her i fellesskap gjort et forsøk på å systematisere

Detaljer

30. Anders iarsen,bjørnli. Hans Tesi og. 27.Mai Hans Sørensen Nordby Tosten Vormes og

30. Anders iarsen,bjørnli. Hans Tesi og. 27.Mai Hans Sørensen Nordby Tosten Vormes og Utdrag fra KIRKFBOKA I NES FRA 1.JANUAR 1700 TROLOVEDE Dato De forlovede Forlovere 1700 31.Jan. Kristoffer Hansen,rytter,Børgen Olu Kristoffersdtr. 14.Mars Marcus Rud Ingebor Gundersdtr.Huser 4.April Even

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750

Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750 Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750 Dato: Fornavn Patronym Gårdsnavn Q=Kvinne,H=Hustru, Fornavn Patronym aaaammdd PB=Pikebarn, GB=Guttebarn 17370212 Anne Jacobsdtr. Q 17370212 Tosten

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

4. Nov. 6. Mars. Hans Fredrik Stolch,hr major Fursmanns Stallkarl blev innlemmet udi

4. Nov. 6. Mars. Hans Fredrik Stolch,hr major Fursmanns Stallkarl blev innlemmet udi Utdrag av KIRKEBOKA I NES FRA 1.JANUAR 1700 PUBLIC ABSOLVEREDE Dato Anders Drognes og hans kone stod åpenbare skrifte for at ligget deres barn ihel. 24. Juni 8. Aug. 4. Nov Marte Engelsdtr.blev pub. abs.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

TE 178Q FORELDRES NAVN. De trolovede Jacob Hermansen Anna Jensdtr. Ullershov Ssndre. Gulbrand Sivertsen Guni ld Knudsdtr. V. Fyri

TE 178Q FORELDRES NAVN. De trolovede Jacob Hermansen Anna Jensdtr. Ullershov Ssndre. Gulbrand Sivertsen Guni ld Knudsdtr. V. Fyri TE 178Q DATO NAVN FORELDRES NAVN l. Nes 28. Nov. Marta De trolovede Jacob Hermansen Anna Jensdtr. Ullershov Ssndre Tore,Maria og Nils Larsen Ul lershov, Peder Vormnes, Embret Frydenlund 2. der og da Lars

Detaljer

...? om hun ei s& sagde.

...? om hun ei s& sagde. Dat,o/nr. Barnets navn Personalia 1769 31. Des. Gulbrand hkr%a~dw.a~~ld& Ud l agt som No 8 barnef ader mlavma Gevorben soldat. Hennes 2. leiermal. Faddere: Anna og Peter Esvaldeie, Hans og Ase Fuglerud,Christopher

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss THE FAMILY FROM SKJENNUM by Robert A. Bjerke 17 January 01 Ingel Skjennum fl 1600 160 1 i Gulbrand c160 1698 ii Lars c16 1707 iii Ole Hallingstad in Ullensaker ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården, www.oursmallworld.org, med bruk av Embla Familie og Slekt Side 1

Publisert av Søren H Ødegården, www.oursmallworld.org, med bruk av Embla Familie og Slekt Side 1 1 Eilif Sørensen ESKØY Født: 24 aug 1925, Stabekk, Bærum, Akershus Død: 8 feb 2010, Haslum, Bærum, Akershus Gen: 1 2 Erling Nikolai SØRENSEN Født: 9 aug 1902, Grønland, Oslo Død: 29 aug 1987, Bærum, Akershus

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Forfedre av Theodor Nilsen Munkhaugen, Dagny Munkhaugens far

Forfedre av Theodor Nilsen Munkhaugen, Dagny Munkhaugens far Side 1 1 Theodor Nilsen Munkhaugen Fødselsdato: 1 feb 1863 Gen: 1 2 Nils Otter Olsen Fødselsdato: 14 nov 1821 3 Berthe Maria Kjemperud Fødselsdato: 24 jul 1827 Gen: 2 4 Ole Torgersen Fødselsdato: 1787

Detaljer

Opholdsted No Næring Navne Alder Anmærkning

Opholdsted No Næring Navne Alder Anmærkning Mandtal Liste for Maridalens District 1842 Stor takk for flott jobb til: Registrert av Arild Andresen [arilda@online.no] Som er interessert i slekter, opplysninger fra Nordmarka Opholdsted No Næring Navne

Detaljer

Av Astrid K. Natvig. Første gang publisert i Gjallarhorn nr. 44. Publisert på fennia.nu 30. mars 2011.

Av Astrid K. Natvig. Første gang publisert i Gjallarhorn nr. 44. Publisert på fennia.nu 30. mars 2011. Av Astrid K. Natvig Første gang publisert i Gjallarhorn nr. 44. Publisert på fennia.nu 30. mars 2011. I over 10 år har jeg forsøkt å finne opphavet til dette paret, som giftet seg i Sylling kirke 27. desember

Detaljer

BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN

BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN Ole Arild Vesthagen Stjerneblokkveien 5 1083 OSLO Telefon: 22 16 36 59 E-post: ole.arild.vesthagen@c2i.net Oslo, 6.8.2000 BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN (2) Gulbrand Gulbrandsen Bålerud (3) Berte Eriksdatter

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY 22 des 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Eilif Sørensen ESKØY 1 Eilif Sørensen ESKØY ble født på/i Stabekk, Bærum, Akershus den 24 aug 1925. Han

Detaljer

1. Ole Pedersen Skåre, f i Skåre, Stryn, 1 d i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring.

1. Ole Pedersen Skåre, f i Skåre, Stryn, 1 d i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring. 1. Ole Pedersen Skåre, f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1 d. 19.7.1912 i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt 22.7.1912 i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring. 2 Selveier, bonde og Agronom. Oppgitt som temperatur og nedbørsobservatør

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Faddere : Ole Snedkerstuen, Jon Sveejet, Iver Lundeejet, Kari Olsdatter Lunde, Marit Rusnæs

Foreldre. Besteforeldre. Faddere : Ole Snedkerstuen, Jon Sveejet, Iver Lundeejet, Kari Olsdatter Lunde, Marit Rusnæs 1. Iver Huse Randen, f. 25.7.1869 i Studnestreet, Lom, Oppland, 1 d. 5.2.1945. 2 Bodde i 1900 i Rasmus Rønnebergsgt. Ålesund. Jobbet som steinarbeider. Gift med Magnhild Storåen, 29.12.1890 i Lom, Oppland,

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Utdrag fra. Kirkeboka i. Trolovede. Dato. Mannens navn. Kvinnens navn.

Utdrag fra. Kirkeboka i. Trolovede. Dato. Mannens navn. Kvinnens navn. Utdrag fra Kirkeboka i Nes. Trolovede. Dato. Mannens navn. Kvinnens navn. ----------&----------------d------------ 12. jan. 2. mars 10. april 7. mai 28. sept. 3. okt. Dragon Ole Korporalen av dragene Kristoffer

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

Konfirmerte i Norddal i Norddal kirke og Døving kapell

Konfirmerte i Norddal i Norddal kirke og Døving kapell Konfirmerte i Norddal i Norddal kirke og Døving kapell 1739 1745 Konfirmasjonen skifter mellom de tre (fire med Døving kapell) kirkesokn i Norddal. Som ein vil sjå, halvemålet er ogso nytta, sjå Alstad/Halstad.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune.

Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune. Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune. Ny: mars 2004. Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Nordtveit. Ansvarlig: John Rønnevik.

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Gnr. 33 Sandve i Skudenes

Gnr. 33 Sandve i Skudenes Gnr. 33 Sandve i Skudenes Ny: Oktober 1999. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Bruk A. 3. 1628-1645:

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Anne-Helene Anne-Helene MADSEN MADSEN 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Anne-Helene MADSEN 1 Anne-Helene MADSEN ble født på/i Oslo i 1948. Hun er

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født på/i Asdalstangen, Bamble, Telemark

Detaljer

Forfedre av Paul Henry Halvorsen RØNNINGEN. 18 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Paul Henry Halvorsen RØNNINGEN. 18 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Paul Henry Halvorsen RØNNINGEN 18 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Paul Henry Halvorsen RØNNINGEN 1 Paul Henry Halvorsen RØNNINGEN ble født i Nissedal Telemark

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum

Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum Ektemann: Ola Olsen Monset 1791 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 23. januar 1791 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. november 1876

Detaljer

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15.

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15. Egen kirkebog, konfirmerede piger 1813-1822 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Nr. Navne Forældres navne alder kundskaber og 1913. opførsel 1. Anna

Detaljer

Anetavle for Finn Hansen Sæther (11)

Anetavle for Finn Hansen Sæther (11) Anetavle for Finn Hansen Sæther (11) --- 1. generasjon --- 1. Finn Hansen 1 Sæther (11). Gardbruker. Han ble født den 25 sep 1879 i Nord Odal, Finner han i 1900 tellingen på Sæteren, Nord Odal, oppgitt

Detaljer

Forfedre av Solveig BRØTHER. 25 nov 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Solveig BRØTHER. 25 nov 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Solveig BRØTHER nov 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Solveig BRØTHER 1 Solveig BRØTHER ble født på/i Oslo den jul. Hun døde den aug 00 på/i Oslo. Hun var datter av Karl

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Forfedre av Else Marie Eriksen. Else Marie Eriksen

Forfedre av Else Marie Eriksen. Else Marie Eriksen Forfedre av Else Marie Eriksen 21 jan 2010 Publisert av Else Marie Eriksen Glederudvn. 33 Hønefoss 1 Else Marie Eriksen Fødselsdato: 22 jul 1945 Gen: 1 2 Øyvind Eriksen 3 Liv Karen Jacobsen Fødselsdato:

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste G-13 200 m (0) Heat: 1 Vind: -0.6 1 399 Thor Erik Solberg Fredrikstad IF 30,97 2 351 Fredrik Gaarder Askim IF 31,32 3 247 Truls Piiksi Røraas Moss IL 32,01 4 332 Andreas Frøslev Mathisen Askim IF 34,66

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER

UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER 40 meter Resultat Vind Navn Fødselsdato Stevnested Dato 7,07 1,4 Matheo Bræck 2005 Moss 13.mai 7,69 1,4 Jesper S. Bjerk 2005 Moss 13.mai 7,77 Melvin Tollefsen 2007

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

I Skytilen nr. 3/1991 og i Sørum-Speilet nr. 6/2005 er det tidligere publisert historier om Fyll, hor og drap, som foregikk på Myrer omkring 1700.

I Skytilen nr. 3/1991 og i Sørum-Speilet nr. 6/2005 er det tidligere publisert historier om Fyll, hor og drap, som foregikk på Myrer omkring 1700. Myrer er gård nr. 77 i Sørum. Gården ligger på et høydedrag mellom Jeksla og Leira. Like vest for gårdstunet gikk Kongeveien mellom Oslo og Nidaros. Landskapet rundt Myrer er sterkt prega av skredgroper

Detaljer

Utdrag. fra. Kirkeboka i. over

Utdrag. fra. Kirkeboka i. over Utdrag fra Kirkeboka i Nes over Uagte Barns Daab 1750. 12. april Karen døbes Mor: Berit Olsdtr Hennes 2. leiemal Far: Poul Nielsen Fiøraas Soldat, indkvartert paa Woms hvor begge tiente for hr kaptein

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Anetavle for Lina Elise Kristoffersen (12)

Anetavle for Lina Elise Kristoffersen (12) Anetavle for Lina Elise Kristoffersen (12) --- 1. generasjon --- 1. Lina Elise 1 Kristoffersen (12) ble født den 11 mai 1879 i Granerud, Nord Odal, I folketellingen av 1900 finner vi Lina Granerud, født

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Forfedre av Nils-PETTER CHRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Nils-PETTER CHRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Nils-PETTER CHRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Nils-PETTER CHRISTENSEN 1 Nils-PETTER CHRISTENSEN ble født i Skien, Telemark den 3 aug 1933. Han døde

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Fra Rustad på Toten til Åvedal på Hadeland. Gjøvik og Toten slektshistorielag 7. januar 2010 Ole Arild Vesthagen

Fra Rustad på Toten til Åvedal på Hadeland. Gjøvik og Toten slektshistorielag 7. januar 2010 Ole Arild Vesthagen Fra Rustad på Toten til Åvedal på Hadeland Gjøvik og Toten slektshistorielag 7. januar 2010 Ole Arild Vesthagen Åvedal i Brandbu Gamle skrivemåter: Aggedall, Agedal, Aagedal, Offuedahl, Ougedal, Augedal,

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av MONS Arild OPPEDAL 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen MONS Arild OPPEDAL 1 MONS Arild OPPEDAL ble født Oslo den 30 des 1944. Han er sønn av Magne Monsen OPPEDAL

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Startliste, Irene Dalby Cup Elverum. Øvelse 1. 25m bryst, damer. Øvelse 2. 25m bryst, herrer

Startliste, Irene Dalby Cup Elverum. Øvelse 1. 25m bryst, damer. Øvelse 2. 25m bryst, herrer Startliste, Irene Dalby Cup Elverum Øvelse 1. 25m bryst, damer 1. Amalie Hilmarsen 97 Tynset IF 1. Eline Vig 01 Kongsvinger S&LK 1. Mathilde Vig 99 Kongsvinger S&LK 1. Victoria Sæther 00 Kongsvinger S&LK

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Aner til Thorbjørn Theie

Aner til Thorbjørn Theie Aner til Thorbjørn Theie Generasjon 1 1. Thorbjørn Theie, født 07 10 1897 i Kristiania; død 06 07 1977. Sønn av 2. Karl Martinius Andersen Teie og 3. Marie Berthe Kristiansdatter. Gift med (1) Hilborg

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Forfedre av Else Marie Eriksen. Else Marie Eriksen

Forfedre av Else Marie Eriksen. Else Marie Eriksen Forfedre av Else Marie Eriksen 12 jan 2011 Publisert av Else Marie Eriksen Glederudvn. 33 Hønefoss 1 Else Marie Eriksen Fødselsdato: 22 jul 1945 Gen: 1 2 Øyvind Eriksen 3 Liv Karen Jacobsen Fødselsdato:

Detaljer