Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011"

Transkript

1 Audit & Advisory Desember 211 Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia

2 For mange ideelle organisasjoner er inntekter fra faddere og fastgivere en viktig inntektskilde. I år har vi utvidet undersøkelsen til å omfatte testamentariske gaver og andre gaver. I tillegg inkluderer undersøkelsen Sverige og Danmark. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder-/fastgiveravtaler. Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen i Norge 6 Benevnelse brukt om fadder-/fastgiverprodukter 7 Antall faddere/fastgivere i Norge 8 Organisasjoner med flest faddere/fastgivere 9 Fordeling av inntekter 1 Inntekter fra faddere/fastgivere 11 Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere 12 Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter 14 Inndeling av organisasjonene i undergrupper Tilskudd 21 Resultat fra undersøkelsen - sammenligning Norge, Danmark og Sverige 27 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen 3 Kontakt oss Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 3

3 Forord Oppsummering Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som deltok i undersøkelsen, og de som har bidratt med verdifull kompetanse og innspill For mange ideelle organisasjoner er inntekter fra faddere og fastgivere en viktig inntektskilde. I fjor gjennomførte vi en undersøkelse med målsetning om å tallfeste den totale størrelsen på markedet for faddere/fastgivere. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder-/fastgiveravtaler. I år har vi utvidet undersøkelsen til å omfatte testamentariske gaver og andre gaver. I tillegg inkluderer undersøkelsen Sverige og Danmark. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som deltok i undersøkelsen, og de som har bidratt med verdifull kompetanse og innspill. Særlig ønsker vi å takke: Jan Olav Ryfetten daglig leder Stiftelsen Soria Moria Christine von Sydow generalsekretær Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) Grete Elgåen partner Deloitte Undersøkelsen ble sendt ut til 14 ideelle organisasjoner i Norge. Organisasjonene er plukket ut fra medlemslistene til de største interesseorganisasjonene. Blant de 14 organisasjonene som mottok undersøkelsen, har 77 svart. 57 av disse har svart at de driver med innsamling av gaver fra faddere/fastgivere. Samlet oppgir de at de i 21 hadde fadder-/ fastgiveravtaler, det vil si en økning på 3 % fra 29. Undersøkelsen viser at det er organisasjoner som retter seg mot barn som har flest antall faddere og fastgivere. De samme resultatene så man i fjorårets undersøkelse. For organisasjonene som deltok i undersøkelsen, har inntekter fra faddere og fastgivere økt fra 29 til 21. Samlet inntekt fra faddere/fastgivere var på i 21, en økning på 1 % fra 29. Gjennomsnittlig beløp per giver for alle organisasjonene som svarte var i NOK, mot NOK i 29. Dette innebærer en økning på 7 %. I 21 er det også bistandsorganisasjonene som har størst inntekt fra faddere og fastgivere, 44 mot 417 i 29. Når det gjelder testamentariske gaver for 21, utgjør det totalt 338. Det er Kreftforeningen og Frelsesarmeen som mottar testamentariske gaver av betydning, henholdsvis 135 og 11 i 21. utgjør 1.314, som er 13 % av totale inntekter i 21 for organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Dette medfører en økning på 4 % fra 29. Tilskudd utgjør en vesentlig del av inntektene for flere organisasjoner. Tilskudd utgjør i alt i 21. Totalt for alle organisasjoner som svarte utgjør tilskudd 51 % av totale inntekter i 21. For de ti organisasjonene som får mest tilskudd utgjør det 71 % av totale inntekter. For de øvrige organisasjonene utgjør tilskudd 19 %. Undersøkelsen ble som nevnt innledningsvis også sendt ut til ideelle organisasjoner i Sverige og Danmark. I Sverige ble rapporten sendt ut til 139 organisasjoner, hvor 88 har svart, og i Danmark ble den sendt ut til 14 organisasjoner hvor 45 har svart. Vi konstaterer at det er ulik svarprosent i de forskjellige landene. Resultatet av undersøkelsen kan være påvirket av dette. Det er organisasjonene i Norge som har flest faddere/ fastgivere og høyest gjennomsnittlig inntekt per giver. Antall faddere i 21 er i Norge, tilsvarende antall er i Danmark og i Sverige. Når det gjelder gjennomsnittlig beløp fra faddere/fastgivere, utgjør dette 1.94 NOK i Norge, tilsvarende tall er NOK i Danmark og NOK i Sverige. Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter i organisasjonene ligger på 1 til 14 % for de tre landene. Det er Sverige som har størst andel inntekter fra faddere/fastgivere. SOS-barnebyer, Plan og Redd Barna har besvart undersøkelsen i alle tre land. Når det gjelder disse organisasjonene, er inntektene fra faddere/fastgivere i Norge høyere enn i både Danmark og Sverige. Av andre etterspurte inntektstyper fremkommer det at testamentariske gaver i både Danmark og Sverige utgjør en forholdsmessig større andel sammenlignet med inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til Norge. Andre gaver har økt i alle landene. I Norge er økningen 47 %, mens tilsvarende økning er 16 % i Danmark og 15 % i Sverige. Tilskudd utgjør ikke like mye av totale inntekter i Danmark og Sverige, sammenlignet med Norge. 4 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 5

4 Resultater fra undersøkelsen i Norge Arbeider din organisasjon med innsamling av gaver? Benevnelse brukt om fadder-/fastgiverprodukter Definisjon av fadder-/fastgiverprodukt Antall faddere/fastgivere i Norge De organisasjonene som besvarte årets undersøkelse oppga at de hadde totalt faddere/fastgivere i 21 mot i 29. Dette tilsvarer en økning på 3 % fra 29 til 21. Samme person kan være registrert som fadder/fastgiver i ulike organisasjoner. 11 Undersøkelsen i fjor viste at antall faddere/fastgivere økte med 5 % fra 28 til Andre fastgivertjenester Fjernadopsjon Generelt fadderskap 7 6 Antall fadder-/fastgiveravtaler Annet Ja Nei 1 Vi spurte organisasjonene om de ved siden av fadder-/fastgiveravtalene tilbyr medlemskap. 51 % av organisasjonene svarte at de tilbyr dette. 15 av organisasjonene som svarte at de tilbyr medlemskap, har også faddere/fastgivere som er medlemmer. Kreftforeningen, Amnesty International Norge og Norges Blindeforbund er de organisasjonene som har flest faddere/fastgivere som også er medlemmer. Deltakerne ble i undersøkelsen bedt om å definere de ulike fadder- og fastgiverproduktene de tilbyr. Av de organisasjonene som svarte at de driver med innsamling av gaver, bruker seks av disse benevnelsen generelt fadderskap, og seks organisasjoner benytter fjernadopsjon. Andre fastgivertjenester er en benevnelse som brukes av 34 organisasjoner. 11 organisasjoner bruker andre benevninger som for eksempel innsamling, støtte eller gaver Antall faddere/fastgivere økte med 3 % fra 29 til 21 6 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 7

5 Organisasjoner med flest faddere/fastgivere Organisasjonene med flest faddere/fastgivere Fordeling av inntekter Fordeling av inntekter SOS-barnebyer Plan Norge Redd Barna Amnesty International Norge Norges Blindeforbund Kreftforeningen Misjonsalliansen Frelsesarmeen Kirkens Nødhjelp Antall 21 Antall % 3 % 2 % 13 % 51 % Tilskudd Inntekter fra faddere/fastgivere Øvrige inntekter I årets undersøkelse har vi også bedt organisasjonene om å gi informasjon om totale inntekter (eksklusiv finansinntekter), tilskudd og gaver. Av figuren ser vi at tilskudd utgjør 51 % av totale inntekter i 21. Inntekter fra faddere/fastgivere utgjør tilsvarende 13 %. Blant de organisasjonene som har svart på årets undersøkelse ser vi at de med flest faddere/fastgivere i stor grad er organisasjoner med fokus på barn. SOS-barnebyer, Plan Norge og Redd Barna har til sammen 5 % av antall faddere/fastgivere registrert i denne undersøkelsen. Av de tre organisasjonene er det Redd Barna som har hatt den største økningen fra 29 til 21 i antall faddere/fastgivere, en økning på 2.8, det vil si 3 %. Redd Barna var også den organisasjonen som hadde størst økning fra 28 til 29, da antall faddere/fastgivere økte med hele 11.. Blant de ti organisasjonene med flest faddere/fastgivere er det som har hatt den største økningen fra 29 til 21 med 1 %. Av øvrige organisasjoner fortsetter UNICEF økningen de hadde i 29 også i 21. Antall faddere/fastgivere steg i 21 med 6.7 givere, det vil si en økning på 59 % fra 29. Inntekter fra tilskudd og faddere/fastgivere utgjør henholdsvis 51 % og 13 % av totale inntekter 8 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 9

6 Inntekter fra faddere/fastgivere I 29 hadde de organisasjonene som svarte på undersøkelsen en inntekt fra faddere/fastgivere på I 21 økte inntektene til 1.319, det vil si en økning på 1 %. Fjorårets undersøkelse viste en økning på 9 % fra 28 til 29. Organisasjoner som retter seg mot barn dominerer listen, og det er fortsatt Plan Norge, SOS-barnebyer og Redd Barna som har høyest inntekter fra faddere/fastgivere. Alle tre hadde en økning i 21 sammenliknet med 28 og 29. Disse tre organisasjonene står i 21 for hele 62 % av inntektene fra faddere/fastgivere for de organisasjonene som svarte at de arbeider med innsamling av gaver. Inntekter fra faddere/fastgivere Plan Norge SOS-barnebyer Redd Barna Misjonsalliansen Norges Blindeforbund Amnesty International Norge Strømmestiftelsen Misjon Uten Grenser Kirkens Nødhjelp I oversikten over organisasjonene med størst inntekter fra faddere/fastgivere, er det Redd Barna og Røde Kors som har hatt den største økningen fra 29 med henholdsvis 24 % og 22 % økning. Fra 28 til 29 var det SOS-barnebyer som hadde den største økningen, en økning på 9 %. UNICEF og CARE Norge var de organisasjonene som deltok i undersøkelsen som opplevde den største økningen i inntektene fra faddere/fastgivere fra 29 til 21. Inntektene fra disse økte med henholdsvis 59 % og 55 % Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere Gjennomsnittlig beløp per giver for alle respondenter i 21 var 1.94 NOK, mot NOK i 29. Snittet i fjorårets rapport var NOK for 29. Dette innebærer en økning på 7 % fra 29 til 21 i årets rapport. NOK Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere for de 1 største organisasjonene Misjon Uten Grenser Redd Barna Plan Norge Misjonsalliansen Strømmestiftelsen 1919 SOS-barnebyer Av organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/ fastgivere er det Misjon Uten Grenser som i snitt mottar mest per giver i 21. Redd Barna, Plan Norge, Misjonsalliansen, Strømmestiftelsen og SOS-barnebyer hadde alle et gjennomsnittlig beløp per fadder/fastgiver som ligger over gjennomsnittsbeløpet på 1.94 NOK Kirkens Nødhjelp Norges Blindeforbund Av organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/fastgivere er det Misjon Uten Grenser som i snitt mottar mest per giver i Amnesty International Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 11

7 Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold inntektene til organisasjonene som besvarte årets til totale inntekter undersøkelse i 21 var 8 % høyere enn i 29. For Årets undersøkelse viser at andelen inntekter fra 21 utgjorde inntektene fra faddere/fastgivere 13 % av faddere/fastgivere utgjør omtrent like stor del av totale anskaffede midler og for 29 utgjorde de 12 %. Inntekter fra faddere/fastgivere totale anskaffede midler 1 i forhold til totale inntekter i 21 som i 29. De totale Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter Kirkens Nødhjelp Redd Barna SOS-barnebyer Plan Norge 27 Norges Blindeforbund Totale inntekter Inntekter fra faddere/ fastgivere Strømmestiftelsen Misjonsalliansen Amnesty International Misjon Uten Grenser Inntekter fra faddere/fastgivere i prosent av totale inntekter 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 87% 86% Plan Norge 73% 72% 63% 66% 61% 61% 49% 51% Amnesty International Misjon Uten Grenser SOS-barnebyer Diagrammet nederst på side 12 viser organisasjonene med høyest inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter i 21. Plan Norge har høyest andel inntekter fra faddere/fastgivere både totalt sett og i forhold til totale inntekter. Diagrammet ovenfor viser inntekter fra faddere/ fastgivere i prosent av totale inntekter for de Misjonsalliansen 35% 29% 29% 29% Redd Barna Strømmestiftelsen 17% 17% Norges Blindeforbund % 6% 4% 4% Kirkens Nødhjelp organisasjonene med høyest inntekter fra faddere/ fastgivere i 21. For Misjon Uten Grenser har inntektene fra faddere/fastgivere i prosent av totale inntekter økt fra 63 % til 66 % i 21. Redd Barna har tilsvarende hatt en økning fra 29 % til 35 %. Plan Norge har høyest andel inntekter fra faddere/fastgivere både totalt sett og i forhold til totale inntekter Totale inntekter 21 Inntekter fra faddere/fastgivere 21 1 Totale anskaffede midler eksklusiv finansinntekter for regnskapsåret 12 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 13

8 Inndeling av organisasjonene i undergrupper I undersøkelsen ble organisasjonene bedt om å klassifisere seg i én av åtte undergrupper, definert i relasjon til deres formål. Omtrent halvparten av de som svarte, klassifiserte seg som bistandsorganisasjon, interesseorganisasjon eller humanitær organisasjon. Nedenfor ser vi at bistandsorganisasjonene og de humanitære organisasjonene samlet har de største inntektene fra faddere/fastgivere. Inntekter fra faddere/fastgivere sammenlignet med totale inntekter i Bistandsorganisasjon Humanitær organisasjon Menneskerettighetsorganisasjon Religiøs-/misjonsorganisasjon Interesseorganisasjon Helse-/pasientorganisasjon Miljø-/dyrevernorganisasjon Totale inntekter 21 Inntekter fra faddere/fastgivere 21 Annet Når det gjelder utviklingen fra 29 til 21, ser vi at menneskerettighetsorganisasjonene totalt sett har økt sin andel av inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter med 5 %. Gruppen menneskerettighetsorganisasjon omfatter organisasjonen Redd Barna som er en av organisasjonene med størst økning i inntekter fra faddere/fastgivere i 21. Inntekter fra faddere/fastgivere i prosent av totale inntekter 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 33% Menneskerettighetsorganisasjon 38% 26% 26% Bistandsorganisasjon 24% 24% Religiøs-/misjonsorganisasjon 8% 9% Interesseorganisasjon 7% 7% Humanitær organisasjon 4% 4% Helse-/pasientorganisasjon Miljø-/dyrevernorganisasjon % 3% 4% 4% Annet Gruppen menneskerettighetsorganisasjon omfatter organisasjonen Redd Barna som er en av organisasjonene med størst økning i inntekter fra faddere/fastgivere i Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 15

9 er en viktig inntektskilde for noen organisasjoner. Totalt for alle organisasjonene utgjør testamentariske gaver 338 i 21. Slike gaver tilsvarer omtrent 3 % av totale inntekter både i 21 og 29. I kategorien andre gaver finner vi inntekter fra faste givere uten avtale, inntekter i forbindelse med aksjoner og lignende. For organisasjonene totalt sett utgjør inntekter fra andre gaver omtrent 13 % av totale inntekter i 21 og 9 % i 29. i forhold til totale inntekter i forhold til totale inntekter Totale inntekter Totale inntekter Organisasjonene som skiller seg ut er Kreftforeningen og Frelsesarmeen. I 21 mottok Kreftforeningen 135 fra testamentariske gaver, det vil si 4 % av de totale oppgitte testamentariske gavene i undersøkelsen. Organisasjonen med nest høyest beløp fra testamentariske gaver er Frelsesarmeen med Inntekter fra testamentariske gaver Kreftforeningen Frelsesarmeen Øvrige Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 17

10 Tilskudd 2 Flyktninghjelpen, SOS-barnebyer, Kirkens Nødhjelp og Kreftforeningen topper listen i 21 når det gjelder inntekter fra andre gaver. Blant de 1 organisasjonene med størst inntekt fra andre gaver har Flyktninghjelpen og størst økning fra 29 til 21. Den betydelige økningen hos Flyktninghjelpen skyldes at de var tilgodesett i NRKs TV-aksjon høsten 21. For skyldes økningen inntekter i forbindelse med innsamlingsaksjoner etter jordskjelvkatastrofen i Haiti og flommen i Pakistan. Disse katastrofene er også vesentlig årsak til økningen i andre gaver hos Kirkens Nødhjelp. For noen av de største organisasjonene utgjør tilskudd en vesentlig del av totale inntekter. Diagrammet viser de ti organisasjonene som har høyest inntekt i form av tilskudd. Flyktninghjelpen mottar mest tilskudd og av de totale inntektene i 21 utgjør dette 8 %. For utgjør tilskudd 72 % av totale inntekter i 21. Tilskudd Av de øvrige organisasjonene som har besvart undersøkelsen, er Strømmestiftelsen blant de organisasjonene som hadde størst økning i inntekter fra andre gaver, en økning fra 19 i 29 til 3 i 21. Inntekter fra andre gaver Flyktninghjelpen SOS-barnebyer Kirkens Nødhjelp Kreftforeningen Norsk Folkehjelp UNICEF Norges Blindeforbund Sjømannskirken Frelsesarmeen Flyktninghjelpen Kirkens Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Norsk Folkehjelp Redd Barna CARE Norge Regnskogfondet Norges Blindeforbund Kreftforeningen Den betydelige økningen hos Flyktninghjelpen skyldes at de var tilgodesett i NRKs TV-aksjon høsten 21 2 Offentlige og andre tilskudd 18 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 19

11 Resultat fra undersøkelsen sammenligning Norge, Danmark og Sverige 3 Diagrammet viser fordelingen av totale inntekter for de 1 organisasjonene som har størst tilskudd. For disse organisasjonene utgjør tilskudd hele 71 % av de totale inntektene i 21. Fordeling av inntekter 21 for de 1 organisasjonene med størst tilskudd Antall faddere/fastgivere Diagrammet viser antall faddere/fastgivere i de tre landene. Vi konstaterer at det er ulik svarprosent i de forskjellige landene. Resultatet av undersøkelsen kan være påvirket av dette. Økning i antall faddere/fastgivere er omtrent 3 % i Norge, samt 6 % og 4 % i henholdsvis Danmark og Sverige. 7% Antall faddere/fastgivere i Skandinavia 3% 7% 12% Tilskudd Inntekter fra faddere/fastgivere Tall i tusen % Øvrige inntekter Norge Danmark Sverige For de øvrige organisasjonene er andelen fra tilskudd 19 %. For disse organisasjonene er det inntekter fra faddere/fastgivere og øvrige inntekter som er den dominerende inntektskilden. Disse inntektene utgjør til sammen 64 % av totale inntekter for disse organisasjonene. Inntekter fra faddere/fastgivere Nivået på inntektene fra faddere/fastgivere mellom de tre landene er på samme nivå som antall faddere/fastgivere. Inntekter fra faddere/fastgivere Fordeling av inntekter 21 for øvrige organisasjoner % % Tilskudd Inntekter fra faddere/fastgivere % 2 13% 4% Øvrige inntekter Norge Danmark Sverige 3 Det er benyttet omregningskursene DKK 1,751 og SEK,842 2 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 21

12 NOK Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere Når det gjelder gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere, er det ifølge resultatene av denne undersøkelsen i Norge man gir mest per fadder/fastgiver. I alle tre landene har gjennomsnittlig inntekt per fadder/fastgiver økt fra 29 til 21. I Norge har økningen vært 7 %, en forholdsmessig større økning enn i de to andre landene. Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/faste givere Norge Danmark Sverige Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter I Norge utgjør inntekter fra faddere/fastgivere 13 % av totale inntekter i 21. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er henholdsvis 9 % og 14 %. I alle landene har forholdet endret seg lite fra 29. Inntekter fra faddere/fastgivere fordelt på organisasjoner SOS-barnebyer, Plan og Redd Barna har besvart undersøkelsen i alle tre land. Når det gjelder disse organisasjonene, er inntektene fra faddere/fastgivere i Norge betydelig høyere enn i både Danmark og Sverige. I Norge er det Plan Norge som er organisasjonen som får mest inntekter fra faddere/fastgivere i 21 med 314, mens i Danmark har BØRNEfonden fått 191. I Sverige er det SOS Barnebyer som har størst inntekter fra faddere/fastgivere med i alt 188. Norge Plan Norge SOS-barnebyer Redd Barna Misjonsalliansen Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter Norge Norge Danmark Danmark 21 Totale inntekter Inntekter faddere/fastgivere Sverige Sverige 21 Danmark BØRNEfonden, Danmark Folkekirkesn Nødhjælp SOS Børnebyene Dansk Flyktningehjælp 18 Plan International Danmark Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 23

13 Sverige SOS Barnbyar Plan Sverige Rädda barnen Läkare Utan Gränser Barnfonden Diagrammet viser testamentariske gaver for de ulike landene. Det er en økning i testamentariske gaver fra 29 til 21 i både Norge og Sverige på henholdsvis 14 % og 1 %. For Danmark er det i 21 en nedgang sammenlignet med 29. Det er i Sverige organisasjonene mottar størst beløp i testamentariske gaver. Sammenlignet med inntekter fra faddere/fastgivere utgjør testamentariske gaver en større andel i Sverige og Danmark i forhold til Norge Norge Danmark Sverige For alle landene er det en økning i andre gaver. Økningen er størst i Norge med 47 %, og for Danmark og Sverige ble det en oppgang på henholdsvis 16 % og 15 % fra 29 til 21. Økningen i Norge forklares i det vesentligste med innsamlingsaksjoner etter jordskjelvkatatrofen i Haiti og flommen i Pakistan Inntekter fra tilskudd i forhold til totale inntekter I Norge utgjør tilskudd en vesentlig del av totale inntekter for enkelte organisasjoner Norge Danmark Sverige Inntekter fra tilskudd i forhold til totale inntekter Norge Norge Danmark Danmark Sverige Totale inntekter Tilskudd Sverige Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 25

14 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsene Norge 2% 13% 3% 13% 51% Tilskudd Inntekter fra faddere/ fastgivere Øvrige inntekter Fordeling av inntekter 21 Diagrammene viser fordelingen av totale inntekter totalt for de som har besvart undersøkelsen i Norge, Danmark og Sverige. I Norge utgjør tilskudd 51 % av totale inntekter. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er henholdsvis 36 % og 25 %. Når det gjelder inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter, er det Sverige som har høyest andel med 15 %. Norge har tilsvarende 13 % og Danmark 9 %. Gaver totalt (inklusive inntekter fra faddere/fastgivere) utgjør 41 % av totale inntekter i Sverige. I Norge utgjør totale gaver 29 % av totale inntekter, mens de i Danmark utgjør 26 %. Danmark 38% Sverige 34% 11% 19% 6% 7% 9% 25% 36% 15% Tilskudd Inntekter fra faddere/ fastgivere Øvrige inntekter Tilskudd Inntekter fra faddere/ fastgivere Øvrige inntekter ADHD Norge Adina Stiftelsen ADRA Norge Afghanistankomiteen i Norge Amnesty International Norge Better Life Norway Blå Kors Norge CARE Norge Cathinka Guldberg-senteret Children at war Christian Relief Network Den Norske Turistforening Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn Det Norske Bibelselskap Diabetesforbundet Fadderbarnas Framtid Familie & Medier Flyktninghjelpen FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Frelsesarmeen Greenpeace HIV Norge HLF Hørselshemmedes Landsforbund KFUK-KFUM Global Kirkens Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Kolibri Kreftforeningen Kristen idrettskontakt Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Landsforeningen for trafikkskadde Landsforeningen uventet barnedød LHL MA - rusfri trafikk og livsstil Marys Venner Menneskeverd Miljøstiftelsen Bellona Misjon Uten Grenser Misjonsalliansen Mission Aviation Fellowship NAAF Naturvernforbundet Norges Blindeforbund Norges Husflidslag Norges Handikapforbund Norges KFUK-KFUM-speiderne Norges Kvinne- og familieforbund Norges Miljøvernorganisasjon Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond Norges Vel Norsk Cøliakiforening Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for utviklingshemmede Norsk Misjon i Øst Norsk Nødhjelp Norsk Revmatikerforbund Norsk Søndagsskoleforbund Norske Kvinners Sanitetsforening Plan Norge Prison Fellowship Norge Redd Barna Regnskogfondet Right To Play Sjømannskirken SOS-barnebyer Special Olympics Norge Stiftelsen Organdonasjon Strømmestiftelsen UNICEF Utviklingsfondet Wayback WWF-Norge Åpne Dører Ukjent #1 Ukjent #2 Ukjent #3 26 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 27

15 Svenske organisasjoner Danske organisasjoner A World of Friends ADRA Afrikagrupperna AMREF Sweden Anorexi/Bulimi-Kontakt Barncancerfonden Barndiabetesfonden Barnfonden Cancerfonden Clowner utan Gränser Demensfonden Djurskyddet Sverige ECPAT Sverige EFS Erikshjälpen Ersta diakoni Ett klick för skogen Forska Utan Djurförsök Friluftsfrämjandet Frälsningsarmén Sverige Föreningen Blomsterfonden Greenpeace Sverige Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Göteborgs Räddningsmission Hand in Hand Hela Människan Hjälp Till Liv International Hjärnfonden Hjärnkraft Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Hoppets Stjärna Hörselskadades Riksförbund (HRF) IM, Individuell Människohjälp IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond Kalmar Stadsmission Kooperation Utan Gränser Kvinna till Kvinna Lepramissionen Sverige LÄkare i världen Läkare Utan Gränser Mentor Sverige Mercy Ships Sweden MinStoraDag Neurologiskt Handikappades Riksförbund Njurförbundet Nordisk Hjälp Operation Smile Sverige Peace Parks Foundation Sweden Plan Sverige PMU Prostatacancerförbundet Radiumhemmets Forskningsfonder Ren Idrott Reumatikerförbundet Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige Riksorganisationen Unga Reumatiker Ronald McDonald Barnfond Rädda Barnen SAK Svenska Afghanistankommittén Shia Sjöräddningssällskapet Skandinaviska Barnmissionen Skåne Stadsmission Sociala Missionen SOS Barnbyar Spädbarnsfonden Star for Life Stiftelsen Hungerprojektet Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond Stifterlsen Nordens Ark Stockholms Stadsmission Stora Sköndal STRIOKE-Riksförbundet Svenska Celiakiförbundet Svenska FN-förbundet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Hundskyddsföreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen Svenska Scoutrådet Svenska Skolidrottsförbundet Tjejzonen Transboundary Conservation Foundation UNHCR Insamlingsstiftelse Vi-skogen World Childhood Foundation WSPA Sverige Ågrenska ADRA Danmark Afrika InTouch Alzheimerforeningen Apostolsk Kirke Areopagos BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende Blå Kors BØRNEfonden, Danmark Børneulykkesfonden Danmarks Bløderforening Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Danmission Dansk Balkan Mission Dansk Bibel-Institut Dansk Blindesamfund Dansk Ethioper Mission Dansk Flygtningehjælp Dansk Ornitologisk Forening Det Danske Bibelselskab Folkekirkens Nødhjælp Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 194 Foreningen Agape Greenpeace Hospice Forum Danmark Indre mission Israelsmissione IWGIA KFUM og KFUK i Danmark KFUM`s sociale Arbejde i Danmark KFUMs Soldatermission i Danmark Kræftens Bekæmpelse Landsforeningen Spædbarnsdød Livslinien Mellemfolkeligt Samvirke Muskelsvindfonden Plan International Danmark Red Barnet Red Orangutangen, Danmark (Danmark) Sex & samfund SOS Børnebyerne Støtteforeningen Hospice Djursland Y s Men International Region Danmark Ældre Sagen Ukjent #1 28 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 29

16 Kontakt oss Skulle det være spørsmål i forbindelse med rapporten eller undersøkelsen, vennligst kontakt: Deloitte: Grete Elgåen: Trine Persen: Anna Haugå: Julie Hamre: Aksel Palm: Gå inn på eller ta kontakt med en av de ovennevnte dersom du ønsker tilgang til rapporten. Organisasjoner og Foreninger Innen bransjegruppen for ideelle organisasjoner har Deloitte samlet revisorer, konsulenter og advokater. Til sammen utgjør vi drøyt 7 personer på landsbasis. Vi følger med når det skjer vesentlige endringer i organisasjonenes rammebetingelser. Deloitte har betydelig kompetanse og relevant erfaring fra frivillige organisasjoner. Spesialisering og erfaring gir oss muligheten til å tilby service av høy kvalitet, ved at vi på teamet: Forstår særskilte utfordringer og behov Har kunnskap om beste praksis og leverer løsningsorienterte tjenester Holder oss og våre klienter orientert om endringer Ta gjerne kontakt med våre eksperter som jobber med organisasjoner og foreninger. Kontaktpersoner: Oslo Grete Elgåen Partner Alexander With Partner, advokat Knut-Paul Toftegaard Partner, advokat Joakim Marstrander Partner, advokat Erik Fredum Advokat Bjørn Prestegard Partner Elsie Tjeransen Seniormanager Lennart Sjøgren Partner, konsulent Kristiansand Asgeir Indrebo Manager Bergen Bjørn Lyse Opdal Partner Stavanger Finn Eide Partner, advokat Ivan Skjæveland Partner, advokat Johan Enoksen Partner Haugesund Else Holst-Larsen Partner Førde Leif Kilnes Partner Trondheim Jonny Rabben Senior Manager, advokat Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 31

17 Deloitte er verdens største revisjons- og rådgivningsfirma. I Norge består vi av mer enn 1.15 medarbeidere innen revisjon, konsulent og advokattjenester. Våre kunder er store internasjonale selskaper, så vel som små og mellomstore bedrifter. Deloittes klienter finner du også blant private organisasjoner og offentlig virksomhet. Deloitte er en del av en global organisasjon med mer enn 182. ansatte i 15 land. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 15 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s approximately 182, professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 211 Deloitte AS

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet Audit & Advisory Desember 2013 Kartlegging av givermarkedet Innholdsfortegnelse Forord 4 Oppsummering 5 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 6 Faddere/fastgivere 7 Inntekter

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016

Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016 Kartlegging av markedet for fundraising Januar 2016 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 10 Inntekt fra faddere/fastgivere 23 Medlemsinntekter 25 Testamentariske gaver 26 Inntekter fra

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Hvordan forbereder du din virksomhet? 16. mai 2017 Hva betyr endringene? Ny personvernforordning endrer det europeiske personvernlandskapet og norske virksomheter må tenke

Detaljer

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Agenda 1. Revisors rolle i henhold til lovgivningen 2. Undersøkelse fra USA om ledende praksis og utviklingstrender

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Presentasjon av FOU rapport Birte Bjørkelo 7.6.2017 Bakgrunn Kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet På vegne av KS har Deloitte gjennomført

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Audit & Advisory August 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstillingar og føremål... 3 1.3 Avgrensing...

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Dropp de lange strategiene

Dropp de lange strategiene DIGITALT LEDERSKAP, 21. SEPTEMBER 2017 Dropp de lange strategiene André Nordal Sylte Deloitte Digital asylte@deloitte.no +47 466 65 373 Bildekilde: imgur.com/jcrmxwf Vi jobber for tiden med vår femårsstrategi

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Karmøy kommune. Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentlighetsanalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016...

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Eierstrategi for Drammensbadet KF Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag

Detaljer

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid Sentrale funn i prosjektet Innhold Innledende om oppdraget Overordnede funn Anbefalinger og innspill til videreutvikling av lokalbasert

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern?

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern? Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern? Mars 2017 Deloittes bistand innen personvern Deloitte kan bistå din virksomhet med å få mest mulig ut av virksomhetens personopplysninger, samtidig som

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Fundraisingrapporten. Desember 2016

Fundraisingrapporten. Desember 2016 Fundraisingrapporten Desember 2016 Forord Vi har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt

Detaljer

Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse Februar 2017

Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse Februar 2017 Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse 2017 Februar 2017 Innhold Innledning Tidslinje for utviklingen i personvern Behandling av personopplysninger Lagring av personopplysninger

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst

Detaljer

Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum

Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum Presentasjon for kommunestyret 10. mai 2016 Mandat og rammebetingelser Deloitte og Telemarksforsking har på oppdrag fra Asker, Røyken og Hurum kommuner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer. Prosjektplan

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer. Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Prosjektplan Audit & Advisory November 2012 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sammenligning av produksjonskostnader

Sammenligning av produksjonskostnader Gardermoen, 22.mars 2017 Nye produksjonsmetoder Sammenligning av produksjonskostnader Anders Milde Gjendemsjø, Nordic head of Seafood, Deloitte AS agjendemsjo@deloitte.no Innhold. 1 Om Deloitte 2 Nedgang

Detaljer

Offentlig-offentlig samarbeid

Offentlig-offentlig samarbeid Eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester Deloitte Advokatfirma v/advokat Geir A. Melby og advokatfullmektig Torgeir Overøye 18.10.2017 Unik kompetanse Et unikt kompetansemiljø

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Innhald 1. Innleiing... 3 Plan for forvaltningsrevisjon 3 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2 uprioritert gruppe 5 3. Metode

Detaljer

Prosjektplan/engagement letter. Mai 2014

Prosjektplan/engagement letter. Mai 2014 a Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger gjennomgang og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektplan/engagement letter Mai 2014 Innhold

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Fitjar kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Service og informasjon innen byggesak og private planer Prosjektplan/engasjementsbrev

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Service og informasjon innen byggesak og private planer Prosjektplan/engasjementsbrev Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Service og informasjon innen byggesak og private planer Prosjektplan/engasjementsbrev Mai 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken i fylkestinget 11.06.14 i FT-sak 4/14 Juni 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Styremøtet 09.12.2015 Hovedbudskap Deloittes vurdering er at Helse Møre og Romsdal har høye ambisjoner for fremtiden og står ovenfor

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Deloitte er en global organisasjon med 165.000 ansatte i over 140 land. I Norge er vi over 900 kollegaer fordelt på fire forretningsområder som arbeider tett

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Kvinnherad kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 2016...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Selskapskontroll Bergen kommune. Eierskapsforvaltning. Prosjektplan/engasjementsbrev

Selskapskontroll Bergen kommune. Eierskapsforvaltning. Prosjektplan/engasjementsbrev Selskapskontroll Bergen kommune Eierskapsforvaltning Prosjektplan/engasjementsbrev Mars 2016 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Metode...

Detaljer

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler 25.11.2015 Ny supertraktat Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler Avtaleteksten og forklaringene til den ferdigforhandlede supertraktaten som skal implementere flere av OECDs tiltak mot overskuddsflytting

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak 8. januar 2016 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal Administrerende direktør Kommunikasjon Stab Assisterende

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Stord kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Stord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Stord kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 2016... 4 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak 245-09 Prosjektplan/engagement letter April 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Hordaland fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Hordaland fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Hordaland fylkeskommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Den gode arbeidsgiver

Den gode arbeidsgiver Den gode arbeidsgiver Seminar Høstkonferansen KA 26.09.16 Marthe W. Andresen, Senior Manager Deloitte AS, marandresen@deloitte.no Deloitte Norge formål: To make an impact that matters Hver dag utfordrer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogn og fjordane fylkeskommune Fylkesarkivet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Sogn og fjordane fylkeskommune Fylkesarkivet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Sogn og fjordane fylkeskommune Fylkesarkivet Prosjektplan/engagement letter Oktober 2014 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan kommunene kan håndtere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory Oktober 2010 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2

Detaljer

Eiendomstransaksjoner

Eiendomstransaksjoner Eiendomstransaksjoner for deg med begrenset erfaring på området Christine H Downing, Ina Wikborg Todal, 19. oktober 2016 2 Deloitte Advokatfirma AS Konsernstruktur 8 kontorer 200 medarbeidere Trondheim

Detaljer

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Agenda Hvorfor trenger vi å styrke økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjonen i statlig sektor? Deloittes

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Prosjektplan/engasjementsbrev September 2013 Innhold 1. Formål

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Økonomiske oppgjør i forbindelse med samhandlingsreformen. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Økonomiske oppgjør i forbindelse med samhandlingsreformen. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Økonomiske oppgjør i forbindelse med samhandlingsreformen Prosjektplan/engagement letter Mai 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Helseforetakenes erfaringer Gardermoen, 24. november 2015 Formålet med prosjektet var å kartlegge helseforetakenes erfaringer i forbindelse

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Revidert prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Revidert prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Forholdet mellom skuleeigar og skular Revidert prosjektplan/engagement letter Februar 2014 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer