ma* gasin Ja til inkluderer Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Mat til flere Stopp kasting av mat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ma* gasin Ja til inkluderer Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Mat til flere Stopp kasting av mat"

Transkript

1 Bedre helse Sunnhet, ernæring og helse Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mat til flere Stopp kasting av mat Side Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Side 8 11 Side Side ma* gasin NorgesGruppens årsmagasin 2014 inkluderer samfunnsrapport 2013 Ja til sunnere valg

2 Velkommen til NorgesGruppens årsmagasin 2014 Kjære leser! I de påfølgende sider håper vi å kunne gi deg et spennende innblikk i vår allsidige virksomhet. I vår visjon heter det at vi skal gi deg en bedre hverdag. Vi mener reportasjene i dette magasinet dokumenterer at vi nettopp jobber for en bedre hverdag for det samfunnet vi er en del av. Blant annet forteller vi om tydeligere merking av mat, om vårt engasjement for et sunnere kosthold og om tiltak for å redusere kasting av mat. Det er ingen tvil om at NorgesGruppen er et stort selskap. Størrelsen tilsier at vi skal være bevisst på hvilken samfunnsrolle vi spiller. Ambisjonen er å redusere den negative påvirkningen på samfunnet, for eksempel ved å forurense mindre. Vår samfunnsrolle er grundig dokumentert i dette årsmagasinet. Nytt i årets magasin er en egen samfunnsrapport. I denne rapporten gir vi en detaljert redegjørelse for våre ambisjoner og av trykkene vi setter i samfunnet. Dette er en ærlig rapportering som vi håper du vil sette pris på. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på innholdet i rapporten! Med vennlig hilsen Bård Gultvedt Redaktør PS! Også i år er NorgesGruppens årsrapport kun publisert på web. Logg deg inn på for en skreddersydd og lett til gjengelig presentasjon av konsernets årsrapport.

3 Årsmagasin 2014 / årsrapport 2013 NorgesGruppens årsmagasin 2014 er utgitt av Norges Gruppen ASA, Karenslyst allé 12 14, Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo Redaktør: Direktør næringspolitikk og myndighets kontakt Bård Gultvedt Ansvarlig redaktør: Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte Prosjektledelse, rådgivning, design, infografikk og produksjon: Itera Gazette as Trykk: RK Grafisk, Oslo Redaksjonelle bidragsytere: Mari Mellum/Mellum Media, Bård Gultvedt, Hege S. Rognlien, Itera Gazette Foto: Caroline Roka: omslagets for- og bakside, illustrasjonsfotos side 1, 2, 49; Erik Norrud: leder, side 12, 30; Tine Poppe: side 7, 41, 42, 43; Forbrukerrådet: side 7 (lite bilde); Kimm Saatvedt: side 4, 8, 10 11, 14 15, 16 19, 21, 22 (produktfoto), 24 (produktfoto), 26 (produktfoto), 32 33, 34 35, 36 37, 38 39, 40, 49; Hans Fredrik Asbjørnsen: side 22 26; GettyImages, Zing Images: side 5; GettyImages, Bloomberg Collection: side 46; istockphoto: side 10, 11, 49; Leger Uten Grenser: side 13; Peter-John de Villiers: side 28 29; Papercut.fr/Victor Schuft: side 31; Yvonne Holth: side 44 45; LMD: side 48; side 49 Eventuelle kommentarer til innholdet, innspill til forbedringer osv. kan rettes til direktør næringspolitikk og myndighetskontakt på epost Det tas forbehold om trykkfeil. MILJØMERKET Trykksak Dette magasinet er Svanemerket, som innebærer at trykksaken oppfyller kriteriene i henhold til en fellesnordisk mijømerking. Et Svanemerke betyr at denne trykksaken med fører mindre miljøproblemer enn andre produkter for bruk i samme hensikt. Det stilles også miljø krav til emballasjen. Kriteriene revideres fortløpende etter hvert som ny kunnskap kommer til. Se for mer informasjon. tema ASKO (engros/distribusjon) Distrikt og distribusjon Egne Merkevarer (EMV) Eierstyring og selskapsledelse Etikk Eurospar Finansiell informasjon Forbrukere Innovasjon Joker (Kjøpmannshuset) Kasting av mat KIWI Kjedeoversikt Leverandører Lokalmat Matsentralen Medarbeidere Meny (Meny Ultra) Miljø og klima NorgesGruppen (konsernet) Samfunnsansvar Servicehandel SPAR/Eurospar (Kjøpmannshuset) Sponsorvirksomhet Strategi Styret i NorgesGruppen Sunnhet og ernæring Tilleggstjenester Ultra (Meny Ultra) Unil AS Ærlig merking Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 Årsregnskap 2012 Om vår rapportering for 2013 NorgesGruppens rapportering for 2013 består av to deler: Årsmagasinet 2014 med samfunnsrapport 2013 som du nå holder i hånden og internettversjonen Årsrapport 2013, som inneholder all lovpålagt informasjon: årsberetning; konsernregnskap og selskapsregnskap for NorgesGruppen ASA; revisjons beretning; erklæring fra styret og konsern sjef; redegjørelse for eier styring og selskapsledelse; aksjonærforhold og ledelse pluss en kortfattet presentasjon av virksomheten.

4 indeks årsmagasin 2014 Samfunnsrapport 2013 årsrapport 2013 Nedlastbar Årsrapport 2013 Internett 3, Om virksomheten Lokal styrke 5 7, PDF PDF Etikk i verdikjeden Om virksomheten 3 4, PDF 5 7, 8 12, 20 26, PDF PDF 12, Om virksomheten PDF 12, 32, Om virksomheten Om virksomheten PDF Lokal styrke 33 PDF PDF 10 11, 12, Om virksomheten Riktigere ressursbruk 2 3 3, Om virksomheten 3 22 PDF 3, Om virksomheten 12, Om virksomheten 13, PDF , 3, 22 Årsrapport Årsrapport , Sunnere liv Lokal styrke 5 7 Om virksomheten 5 7, 27 29, PDF 5 7 PDF Årsrapport Årsrapport Lenker, PDF For årsrapporten på internett gå inn på:

5

6 NorgesGruppens årsmagasin 2014 Samfunnsansvar i sentrum Konsernsjef Tommy Korneliussen side langsiktig eierskap Styreformann Knut Hartvig Johannson om selskapets historie og tanker om fremtiden side 4 ansvarlighet fra jord til bord NorgesGruppens samfunnsrolle se eget innstikk NorgesGruppen rundt Konsernet i korte trekk / side 2 3 Sannheten på bordet Ærlig merking av mat / side 5 7 Vi gir deg en sunnere hverdag Hva gjør de ulike kjedene for å hjelpe kundene til å spise sunnere? / side 12 Redder liv med riktig ernæring Leger Uten Grenser sørger for næringsrik mat til barn i faresonen / side 13 Innovasjon i tre kanaler Sunne og lettvinte produkter / side Jakten på de gode produktene Med mål om alltid bedre utvalg i butikk hyllene / side Bedre helse Sunnhet, ernæring og helse / 8 11 Lokalmat Med nasjonal appell / Vaktmesteren fra Joker Den lokale kjøpmannen som service institusjon / side 36 Verdien av tilleggstjenester Nye tjenester i fremtiden / side 37 Verdifull variasjon Mangfold er en ressurs / side Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Møt tre kvinner som arbeider som butikksjef / side Mat til flere Stopp kasting av mat / Etikk i praksis Bedre forhold for migrantarbeidere / Styret om samfunnsansvar NorgesGruppens styremedlemmer om samfunnsansvar / side spørsmål på tampen Vi utfordrer landbruks- og matminister Sylvi Listhaug / side 48 NorgesGruppen Årsmagasin

7 NorgesGruppen på Visjon: Vi gir deg en bedre hverdag Visjonen skal vi realisere ved å yte service, være konkurranse dyktig, gi inspirasjon, sikre kvalitet og sikre trygg mat. Forretningsidé: NorgesGruppen skal være et ledende handelsforetak med norsk majoritet innenfor forbruksvarer i Skandinavia basert på langsiktighet, tillit, kompetanse, effektivitet og lønnsomhet i hele verdikjeden. Kundenes behov skal være selskapets rettesnor og kvalitet, miljø og trygg mat skal stå i fokus. Nøkkelverdier: Ansvarlig Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig. Forbrukerorientert Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst. Samarbeidsorientert Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner. Verdiskapende Vi skal drive med en lønnsomhet som sikrer vekst og konkurranseevne. Vi skal legge til rette for selvstendige kjøpmenn og godt kjøpmannskap. Inspirerende Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte. Vi skal ha spesiell fokus på rekruttering, kompetanse og riktig belønning. Dynamisk Vi skal ha en organisasjon med gjennomføringskraft. Vi skal ha en organisasjon hvor beslutninger tas lengst ut mot kundene. NorgesGruppen er Norges største handelshus med butikker, kiosker, storhusholdningskunder og lagervirksomhet over hele landet og med røtter som strekker seg nærmere 150 år tilbake i tid. Historien om NorgesGruppen startet den gangen da Joh. Johannson etablerte seg som grossist i 1866, og man så detaljhandelens spede begynnelse med Oluf Lorentzens «finere kolonial» i 1869 og Jens Evensens ferskvarer i På 1950-tallet starter en rivende utvikling i dagligvarehandelen. Spesialforretninger og Historien faghandel taper terreng til dagligvarebutikker der kundene kan handle alle kolonialvarer på ett og samme sted. Ved inngangen til 1960-tallet går fortsatt en stor andel av salg og distribusjon direkte fra produsenter og leverandører og til butikk, men gjennom det neste tiåret skal grossistene innta en førende stilling i norsk dagligvarehandel, og parallelt blir de første butikkjedene synligere i markedet. I 1979 åpner den første Kiwibutikken. Økende krav til effektivisering og økonomisk vekst innebærer at flere av kjedene slås sammen på 70- og 80-tallet og grossistene danner landsdekkende grupperinger, deriblant Joh. Johannson. Utover 1990-tallet begynner dagligvaremarkedet å likne det vi ser i dag. Lavpris skyter fart og kjedekonseptene styrker seg. Mange frittstående kjøpmenn som har ASKO/Joh. Johannson som grossist, etablerer sitt eget samarbeid, Norgesdetalj, i I år 2000 etableres handelshuset NorgesGruppen ASA gjennom en fusjon mellom engrosvirksomheten til Joh. Johannson, detaljist kjeder og profilhus. Store dagligvarekjeder som Meny, Kiwi, Spar og Joker tilhører i dag NorgesGruppen. 2 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

8 OVER HELE LANDET KIWI, Lavpris Butikker totalt: 583 Egeneide: 480 Antall artikler: Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: mill. NOK ULTRA, Stormarked Butikker totalt: 7 Egeneide: 7 Antall artikler: Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: mill. NOK TROMS ASKO NORD AS Antall butikker: 56 NORDNORSK ENGROS AS FINNMARK Antall butikker: 28 JOKER, Nærbutikk Butikker totalt: 444 Egeneide: 17 Antall artikler: Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: 5 25 mill. NOK MENY, Stort supermarked Butikker totalt: 187 Egeneide: 143 Antall artikler: Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: mill. NOK NORDLAND Antall butikker: 77 DRIFTSINNTEKTER MILL. KRONER NÆRBUTIKKEN, Nærbutikk Butikker totalt: 219 Egeneide: 0 Antall artikler: Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: 0,6 20 mill. NOK SPAR, Supermarked Butikker totalt: 241 Egeneide: 72 Antall artikler: 5000 Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: mill. NOK EUROSPAR, Supermarked Butikker totalt: 35 Egeneide: 16 Antall artikler: 7000 Salgsflate: kvm Salgsinntekter pr butikk: mill. NOK SOGN OG FJORDANE Antall butikker: 85 HORDALAND Antall butikker: 207 ROGALAND Antall butikker: 132 ASKO, lager/distribusjon NorgesGruppens engrosvirksomheten omfatter 13 ASKO-selskaper fra Tromsø i nord til Lillesand i sør. Virksomheten inkluderer også Storcash i de største byene, samt et sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. SERVICEHANDEL Profilhuset NorgesGruppen Servicehandel (NGS) er et kjedehus med cirka 850 utsalg. Blant konseptene inngår MIX. ASKO ROGALAND AS H.I.GIØRTZ SØNNER AS ASKO VEST AS ASKO MOLDE AS ASKO OPPLAND AS ASKO DRAMMEN AS ASKO VESTFOLD- TELEMARK AS ASKO MIDT-NORGE AS ASKO HEDMARK AS STORCASH NORGE AS ASKO NORGE AS ASKO ØST AS NORD-TRØNDELAG Antall butikker: 26 SØR-TRØNDELAG Antall butikker: 41 MØRE- OG ROMSDAL Antall butikker: 118 OPPLAND Antall butikker: 94 HEDMARK Antall butikker: 100 BUSKERUD Antall butikker: 106 AKERSHUS Antall butikker: 126 OSLO Antall butikker: 193 ØSTFOLD Antall butikker: EGENKAPITAL 35,7 36,9 36, DRIFTSMARGIN , PROSENT 36,4 37, PROSENT VEST-AGDER Antall butikker: 75 AUST-AGDER Antall butikker: 59 = ASKOs VARELAGRE ASKO AGDER AS VESTFOLD Antall butikker: 79 TELEMARK Antall butikker: , , , , , ,9 67,4 mrd. kroner NorgesGruppens driftsinntekter i 2013 var 67,4 milliarder kroner en økning med 8,5 prosent fra NorgesGruppen har om lag 2300 utsalgssteder fordelt rundt omkring i Norges 430 kommuner av disse er dagligvarebutikker som fordeler seg i 87 prosent av landets kommuner. 150 av butikkene ligger i de 100 minste kommunene. Heltid 39,3 36,4 % Deltid 63,6 % Ved årsskiftet var det 9304 ansatte på fulltid og på deltid i NorgesGruppen prosent NorgesGruppens markedsandel i 2013, opp fra 38,5 prosent i NorgesGruppen Årsmagasin

9 Langsiktig eierskap Av Knut Hartvig Johannson Styreformann i NorgesGruppen «Langsiktig eierskap» er et begrep som ofte går igjen i næringslivsjournalistikken og når næringspolitikken diskuteres. Begrepet blir nesten alltid omtalt med positiv vinkling, og det tillegges ofte egenskaper i motsetning til hva man forbinder med andre eierformer. Når langsiktig eierskap møtes med en så entydig gjenklang også rent emosjonelt og kanskje i større grad i dag enn tidligere, må det være fordi det treffer noen verdier i oss utover det rent forretningsmessige. Når jeg i det følgende vil komme nærmere inn på disse verdiene, må jeg selvsagt hente mine inntrykk fra min hverdag i firmaet Joh. Johannson. Men jeg vil understreke at min erfaringsbakgrunn sikkert ikke skiller seg fra hva andre som har sine røtter i et familiefirma. Det som mer enn noe annet har preget Joh. Johannson gjennom snart 150 år, er koblingen mellom eierskap og det aktive eierskapet. Alle eiere gjennom generasjonene har også vært aktive i sin utøvelse av sitt eierskap. Det er forklaringen på at firmaet har bestått samlet fra 1866 og frem til i dag gjennom svært omskiftelige forretningsmessige utfordringer. I dette finner vi derfor også forklaringen på at mange familiefirmaer ikke overlever. De har ikke maktet eller villet knytte eierskapet til den aktive eieren. Derved forvitrer over tid tilhørigheten og interessen for familiebedriften. Og en realisering av bedriftens verdier kan fortone seg som en fristende mulighet. Et langsiktig eierskap og spesielt slik det utøves i familiebedrifter vil atskille seg fra andre former for eierskap. Eierskapet får mer preg av å være en «forvalter» av verdier som andre eiere og medarbeidere har bygget opp over tid. Selv om du som eier selvsagt formelt sett disponerer fritt over disse verdiene, vil du likevel reelt sett av sterke emosjonelle grunner ikke ha «lov» til å realisere hva andre har skapt. En sterk bedriftskultur utvikles utvilsomt lettere i en bedrift med langsiktige synlige eiere. Tenk på suksessbedrifter som Rieber & Søn og Jordan, som jeg fikk lære å kjenne fra innsiden. Begge var kjennetegnet av en særdeles sterk intern kultur. Vil Orkla som ny eier makte å opprettholde den? Langsiktig eierskap blir ofte sett i sammenheng med norsk eierskap. Det er naturlig. En utenlandsk eier kan selvsagt også drive langsiktig, men det kan likevel ikke herske tvil om at en eier med sine røtter i Norge med større sannsynlighet vil opprettholde virksomheten i Norge når det måtte oppstå forretningsmessige valgsituasjoner. Nasjonal identitet er fortsatt en realitet også i forretningslivet selv i en global økonomi. Derfor er det beklagelig at særlig enkelte politikere ikke forstår denne sammenhengen. Hvor ofte hører man ikke uttalt at «det er arbeidsplassene som betyr noe, og ikke eierskapet». Da overser man den åpenbare kortsiktigheten i en slik oppfatning. Alle eiere gjennom generasjonene har vært aktive i sin utøvelse av sitt eierskap. Men det finnes også lyspunkter fra politisk hold som man kan glede seg over. Tidligere næringsminister Trond Giske har ved flere anledninger etterlyst sterkere norske langsiktige private investor- og eiermiljøer, og han har beklaget at staten i for stor grad alene må stille opp når det gjelder tunge langsiktige investeringer. Han har utvilsomt rett. Tenk om vi hadde hatt private investormiljøer som bl.a. kunne videreføre og utvikle gode gründerbedrifter, som i dag i altfor stor grad plukkes opp av større utenlandske bedrifter. Mitt utgangspunkt for å mene noe om langsiktig eierskap har som sagt i stor grad båret preg av den familiebedrift jeg har vært en del av. Det må ikke oppfattes slik at jeg ikke også kan tillegge andre eierformer tilsvarende positive verdier. Samvirkebedriftene i jordbruket er forankret i et grunnleggende langsiktig norsk eierskap. Staten som eier må også fremheves. I mangel av tilstrekkelig sterke private investormiljøer må staten stille opp for å sikre nasjonale interesser på strategisk viktige områder. Den «statsskrekken» som på den politiske høyresiden tidligere kunne ha sin berettigelse, må i dagens globale «børsøkonomi» betraktes som avleggs. Også kortsiktig eierskap har selvsagt sin berettigelse i en fri økonomi. Men det var altså det langsiktige eierskapet jeg her skulle fokusere på. Og det er dessverre denne eierformen som er under press. Det er paradoksalt når det nettopp er mer langsiktighet og forutsigbarhet som vanligvis etterlyses i det økonomiske liv. 4 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

10 Ærlig merking sannheten på bordetu NorgesGruppen Årsmagasin

11 u Vi ønsker å være ærlige NorgesGruppen vil være ærligere i merkingen av egne merkevarer enn det regelverket krever. Fakta ærlig merking i unil Ærlig merking vil si at forbrukerne får opplyst all forventet og relevant informasjon på pakningene. Informasjonen skal skrives på en lettfattelig og tydelig måte, uten å skjule relevant informasjon. Unil, Norsk Polar, NorgesGruppens kvalitetsavdeling, kommunikasjonsavdelingen og produktsjefene har vært involvert i prosjektet, som startet i Unil og Norsk Polar er Norges- Gruppens leverandører av egne merkevarer (EMV). Nye regler for merking Matinformasjonsforordningen ble vedtatt i EU i 2011 og skal erstatte store deler av dagens regelverk om merking av næringsmidler og om næringsdeklarasjon. De fleste bestemmelsene skal først gjelde fra desember Lapskaus fra First Price merket med «tradisjonsrik oppskrift» fikk mange kunder til å reagere. Nå er merkingen endret. First Price vaniljeis har endret navn fordi den ikke inneholder ekte vanilje. Unil, Norges Gruppens leverandør av egne merkevarer, går lenger enn regelverket krever når det gjelder ærlig merking. Vi ønsker å være ærlige, selv om det kan ha negative konsekvenser for salget på kort sikt. Vi tror det lønner seg på lang sikt, sier Bjart Pedersen, fagsjef CSR og prosesstyring i Unil AS, og prosjektleder for Ærlig merking. Endrer tekst Prosjektet «Ærlig merking», som ble satt i gang i 2012, innebærer at flere hundre Unil-produkter får ny og forbedret merking på pakningene. Noen endringer omhandler bildebruk, opprinnelses sted og bruk av uttrykk som «hjemmelaget» og «tradisjonsrik». Andre dreier seg om definisjonen av kjøtt, opplysning om nettovekt og om sprøyting av vann i kjøttprodukter. For eksempel skal ingen produkter lenger kalles «hjemmelaget». «Tradisjonsrik» skal produktet bare kalles dersom det faktisk er laget etter en gammel oppskrift. Produkter skal ikke kalles «røyket» dersom de kun er tilsatt røykaroma. Er det tilsatt vann i produkter som forbrukeren ikke forventer at er tilsatt vann, skal dette opplyses på forsiden av pakningen selv om dette ifølge reglene kunne stått på baksiden. Eksempelvis opplyses det nå på forsiden av pakningen at First Price kyllingfilet er tilsatt 10 prosent vann, noe som ifølge Unil gjøres av smaksmessige hensyn. Endrer bilder Dersom bildene på pakningen viser andre råvarer enn de som er i pakningen, skal bildet merkes «serveringsforslag». Tidligere har enkelte misforstått og reagert når ikke alt som er avbildet utenpå, er med i pakningen. Dette ønsker vi å unngå, forteller Pedersen. Produktserien «Folkets» ble lansert av Unil våren Bildene av frittgående dyr på grønt gress utenpå noen av pakningene, medførte reaksjoner fra forbrukere, ettersom de kunne gi et feilaktig inntrykk av dyrenes levekår. At disse bildene kom i fjor, viser at vi har et stykke å gå i forhold til å skape forståelse av hva ærlig merking innebærer. Slike bilder var ikke opprinnelig omfattet av våre retningslinjer, men er det nå, forteller Bjart Pedersen. Nye regler En del av endringene Unil nå gjør, er pålagt gjennom de nye reglene i matinformasjonsforordningen som trer i kraft i desember Andre endringer skyldes Norges Gruppens egne retningslinjer. Emballasjen endres løpende, slik at alt skal være klart i løpet av Den nye forordningen stiller store krav til oss, men vi synes det er veldig positivt at den kommer. Vi ønsker å følge den 100 prosent, og i en del tilfeller altså å gå lenger, sier Bjart Pedersen. Vi vil lage våre egne regler, ikke bare svare på offentlige krav eller oppmerksomhet i media. Vi har sett at forbrukerne ønsker at vi merker produktene våre tydelig. Samtidig har vi et ønske om å gå foran når det gjelder ærlig merking. Felles regler i NorgesGruppen Regelverket Unil har utarbeidet i prosjektet Ærlig merking, innlemmes nå i en felles merkeveileder for hele NorgesGruppen. Veilederen omfatter, i tillegg til egne merkevarer gjennom Unil, butikkpakkede produkter som eksempelvis fersk fisk, samt produkter fra Norges- Gruppens egeneide industrier, som Bakers. Det opplyser Inge Erlend Næsset, kvalitetsdirektør i NorgesGruppen. Eksterne leverandører får derimot ikke noe press på seg fra NorgesGruppen for å gå lenger i merkingen av sine produkter enn regelverket tilsier. Vi har ikke produktansvar for eksterne leverandørers produkter, og vi skal derfor ikke mene noe om eller sette krav til deres merking, utover at vi forutsetter at produktene er merket i henhold til regelverket, sier Næsset. 6 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

12 Bjart Pedersen, prosjektleder for Ærlig merking i Unil, med tre av pakningene som er endret. Baconsnacks skiftet navn til Snacks med baconsmak fordi produktet ikke inneholder bacon. Sjoko-vanilje-pinner skiftet navn til Pinneis fordi de ikke inneholder vanilje. Pakningen med kyllingfilet opplyser nå at produktet er tilsatt vann og salt. Merking av mat engasjerer Mat, ingredienser og merking dette ser vi at folk er opptatt av, sier Forbrukerrådets fagdirektør for mat og handel, Gunstein Instefjord. Forbrukerrådet er glad for den nye matinformasjonsforordningen som trer i kraft i løpet av året. Det vil gi oss en forbedret deklarasjon på matemballasjen. Ikke minst får vi en næringsdeklarasjon som blant annet opplyser om mengden salt, sukker, fett og mettet fett. Det innebærer at en del matprodusenter må legge seg på en ny linje, for i dag er det mange varer i hyllene som ikke har slik merking. Likevel er ikke de nye kravene strenge nok, mener Forbrukerrådet. Vi mener næringsdeklarasjonen bør være på forsiden, ikke på baksiden, slik minstekravet er i dag. Vi vil også at den skal gis en utforming med fargekoding som gjør den enklere å forstå raskt, sier Instefjord. Han viser til at dette finnes i Storbritannia som en frivillig ordning, noe dagligvarekjedene der har vært med på å fremme. Jeg ser gjerne at NorgesGruppen er med på å jobbe frem en slik ordning i Norge, oppfordrer han. Instefjord ser positivt på Unils prosjekt Ærlig merking. Den nye matinformasjonsforordningen vil ikke omfatte alt, og bruken av mange selgende ord og uttrykk, som «ekte» og «tradisjonsrik», vil ikke omfattes av reglene. Det er viktig at NorgesGruppen er bevisste på bruken av slike ord. Det skal være samsvar mellom det som står foran på pakningen, med det som står bakpå, og det som er inni vi skal vite hva vi spiser. Da Forbrukerrådet i 2013 gjennomførte en kartlegging av produktmerking, fant de betydelig rom for forbedring. Vi fant for mange varer med villedende merking. Noen av de verste eksemplene var kalkunprodukter som inneholdt like mye høne som kalkun. Bransjen bør også være oppmerksomme på pressingen av kvalitetsdimensjonen. Dette er i høyeste grad et tema forbrukerne er opptatt av. Vi skal vite hva vi spiser. Gunstein Instefjord / Forbrukerrådet NorgesGruppen Årsmagasin

13 Forbruker i fokus xxxxx Nå er det blitt enklere å ta de sunne valgene når jeg handler! Magnus Kristiansen / Menykunde 8 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

14 + 4% frukt og grønt + 4% fisk - 15% salt - sukker = bedre helse (Tallene reflekterer NorgesGruppens ambisjoner for definerte produktgrupper frem mot 2015.) NorgesGruppen Årsmagasin

15 bedre helse u I bresjen for sunnere kosthold Grovere brød og mer fisk, mindre salt og sukker. NorgesGruppen vil hjelpe sine kunder å spise sunnere og har satt konkrete mål for å få det til. Det aller viktigste enkelttiltaket for å bedre folkehelsen er å få folk til å spise mer frukt og grønnsaker. Mer og bedre fisk i butikkene Mellom 30 og 40 ulike grossister leverte tidligere fersk fisk til ulike butikker i NorgesGruppen. For å bedre utvalget og kvaliteten på fisken som selges i butikkene, var det nødvendig å få tak i en leverandør som kunne ta kontroll på varestrømmen. I partnerskap med Lerøy ble Sjømathuset utviklet. Sjømathuset leverer både sushi og annen fersk fisk til NorgesGruppens butikker. Sjømathusets nye fabrikk på Kalbakken åpnet i februar Innen 2020 spiser kundene «fem om dagen», hvis Norges- Gruppen når sitt mål. Nordmenn spiser i gjennomsnitt under fire porsjoner frukt og grønt daglig. Om seks år er tallet fem om dagen for NorgesGruppens kunder, hvis konsernet når målet om fire prosent årlig volum økning i frukt og grøntsalget. Vår ambisjon er å være best på sunn mat. Derfor har vi vedtatt en konsernovergripende ernæringsstrategi basert på myndighetenes kostholdsråd, forteller Aina Lien, NorgesGruppens ernæringsfysiolog. Basert på ernæringsstrategien utvikles nå konkrete tiltak for å øke folks inntak av frukt og bær, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter, og samtidig minske inntaket av sukker og salt. Bakgrunnen er blant annet at overvekt blant nordmenn øker, noe som igjen gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes 2 og kreft. Seks av ti sier de ønsker å spise sunt og vil ha hjelp til dette. Vi må legge til rette for at de skal klare det. Det at nesten 40 prosent av det nordmenn spiser, kommer fra NorgesGruppens butikker, gir oss mulighet til å påvirke folkehelsen, påpeker Lien. Det daglige brød Arbeidet for et sunnere kosthold er for lengst i gang. NorgesGruppens brødsortiment ble til sammen 50 prosent grovere i løpet av Forbruket av grove kornprodukter bør opp fordi det er godt for hjertet, fordøyelsen og vekten. Fremover lanserer vi enda flere grove brød, noe forbrukerne ønsker. Saltmengden i brødene skal også reduseres. Ved utvikling av nye EMV-produkter og i arbeidet med produkt forbedringer skal det ernæringsmessige alltid tillegges vekt. Barne familieserien Jippi er ett eksempel. Det skal finnes sunne valg innen hver produktkategori, sier Lien. I riktig retning Utviklingen i norske matvaner de senere årene peker i riktig retning, mener ernæringsfysiologen. Fremdeles er én av tre middager uten grønnsaker. Men salget av grønnsaker og frukt går opp. Folk velger i større grad rene kjøttprodukter fremfor farseprodukter, og forbruket av fisk stiger. Fiskesalget økte med 17,5 prosent i NorgesGruppen i Større tilbud av ferskpakket fisk uten skinn og ben forenkler fiskemiddagen. I dag spiser nordmenn 1,5 fiskemiddager i uka. Ved hjelp av bredere utvalg og større tilgjengelighet vil Norges Gruppen bidra til at vi i løpet av tre år spiser to fiskemiddager i uka. 10 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

16 Hjelper folk til fem om dagen Er ikke frukt og grøntavdelingen god, bytter folk butikk, sier Nina Arnesen, butikksjef på Meny Skøyen. Kundene på Meny Skøyen møtes ved inngangen av kassevis med sesongens frukt og grønnsaker, en vegg full av urter og hyller med spesialiteter som hvetegress og spiselige blomster. Dette er den Menybutikken i hele landet hvor frukt og grønt står for høyest andel av salget. Det er fint for kundene fordi frukt og grønt gir bedre helse, og det er fint for oss fordi det er gode penger i frukt og grønt, sier butikksjef Nina Arnesen. Da butikken åpnet sommeren 2013, var de først ut med ekstra stor frukt og grøntavdeling, utformet som et torg med flere mindre bord fylt med sesongens varer. Nå får alle Menybutikkene tilsvarende torg. Frukt kjøpes mye på impuls. En slik utforming hjelper på salget, sier butikksjefen. Venter voldsom vekst Om seks år kjøper nordmenn 50 prosent mer frukt og grønnsaker enn i dag. Det mener Norges- Gruppens frukt og grønt-ansvarlig, Pål Westby. Allerede i 2014 er målet å omsette frukt og grønt for nærmere sju milliarder kroner. Forbrukerne er klare, men det krever at vi er gode på innovasjon, og at våre leverandører leverer ferskere varer og bedre kvalitet. Butikkene må også utvikle sine frukt og grøntavdelinger til et høyere nivå, sier Westby. Bama, som NorgesGruppen eier 46 prosent av, er konsernets frukt og grøntgrossist. Sortimentet vokser både i bredde og dybde. Ferdigforedlede produkter er på fremmarsj blant travle forbrukere. Vasket salat selger stadig mer, og en serie ferdig behandlede, vakuumpakkede poteter er på vei ut i Norges- Gruppens butikkhyller. Frukt, bær og grønt har generelt gjennomgått en formidabel produktutvikling. Nye produksjonsmåter og dyrkingsområder gir variasjon i smak, størrelse og holdbarhet. Et eksempel er friske bær, som nå finnes i mange ulike sorter året rundt. Bærforbruket går til himmels! Bær er nå den største produktgruppen innen frukt og grønt i Norges- Gruppen, sier Westby. Når det finnes ti eller femten typer tomater eller epler å velge mellom, trengs forbrukeropplæring om produktenes kvaliteter og bruksområder. Kjedene blir viktige formidlere av denne kunnskapen. Hvis de fokuserer kun på pris, vil salget stagnere, mener Westby. Oldemors oppskrifter Produkter med et tydelig opprinnelsessted er også ettertraktet for tiden, og i 2014 lanseres «Tomater fra Finnøy» og lignende produkter under NorgesGruppens EMV-serie Gartner. I vinden er også fokus på det norske og det rene. Unge ser ikke på hva slags mat foreldrene deres lager, de ser på hva bestemor laget. Det gir seg utslag blant annet i en stor økning i salget av rotgrønnsaker, forteller Westby. Avgjørende eksperimenter Hele 71 prosent av befolkningen sier at kvaliteten på frukt og grøntavdelingen er viktig for valg av dagligvarebutikk, ifølge en undersøkelse analysebyrået Nielsen gjennomførte i Frukt og grønt er dessuten svært viktig for butikkenes lønnsomhet, både fordi det er en stor varegruppe og fordi omløpshastigheten er høy. For å øke salget ytterligere ønsker butikksjefen ved Meny Skøyen seg en fruktbar, en mer fristende salatbar og mer ferdig oppkuttet og pakket frukt. Dette er trenden i Europa, og det selger godt. Skal man få unge til å spise mer frukt og grønt, må det være lett tilgjengelig. Vi forbrukere er jo late, smiler hun. Frukt og grønt i tall Veksten for frukt og grønt var det dobbelte av veksten i av dagligvarer for øvrig. NorgesGruppen har 1100 norske leverandører av frukt og grønt, gjennom Bama. I tillegg 85 faste leverandører fra 80 ulike land. Spania er det største importlandet. NorgesGruppen Årsmagasin

17 bedre helse u vi gir deg en sunnere hverdag Jan Paul Bjørkøy, Profilhusleder i Kiwi Kiwi har de siste årene jobbet hardt for å senke prisene på sunnere produkter. Våre momskuttkampanjer på frukt og grønt og nøkkelhullsprodukter har vist at folk spiser sunnere når sunn mat blir billigere. Salget av frukt og grønnsaker økte med 23,2 prosent, mens salget av nøkkelhullsprodukter økte med 22 prosent. Da Kiwi kuttet prisene, fulgte konkurrentene etter. Det betyr at enda flere kan handle sunnere alternativer billigere. Hva gjør NorgesGruppens ulike kjeder for å hjelpe kundene til å spise sunnere? Marianne Ødegaard Ribe, Adm. dir. i NorgesGruppen Servicehandel (Mix, Fresh, Jafs, Deli de Luca, Dolly Dimples, Le Café, Burgy) Helse og sunnhet er ett av flere elementer når vi jobber med produktutvikling. Flere av konseptene våre tilbyr sunnere alternativer som salater, sushi, wraps, grove bagetter, yoghurtis og smoothie. Kylling er også et alternativ til rødt kjøtt i våre menyer. Ettersom vi tilbyr lettvinte måltidsløsninger for folk i farta, selger vi fortsatt mye tradisjonell kioskmat som pølser og boller, men vi ønsker å gi folk mulighet til å velge et sunnere alternativ. Kjell Arne Bjerklund, Kjededirektør i Joker Vi tror på å friste kundene til sunnere valg fremfor å skremme. Vi frister dem til å kjøpe frukt, bær og grønnsaker ved hjelp av mer plass, høyere varetrykk og eksponering flere steder i butikken. Vi frister med flere typer grove brød, stekt i butikken. Vi frister med lettere varianter av meieriprodukter, ferdigmat, pålegg og drikke. Leverandørene utvikler produktene, vi sikrer dem plass og fokus i butikk. Vi frister også med inspirasjon, kunnskap og oppskrifter på sunne retter, både i kundeavisen og på joker.no. Ole Christian Fjeldheim, Kjededirektør i Spar/Eurospar Frukt og grønt er én av Spars hovedsatsinger fremover. Vi utvider frukt og grøntavdelingen fortløpende i alle våre butikker. Plassen til frukt og grønt vil øke med nesten 20 prosent. I tillegg blir frukt og grønt mer synlig i våre kundeaviser. Vi ønsker også å øke forbruket av grove og sunne kornprodukter. For å øke andelen solgte brød basert på grovt mel, lanserer vi en ny og unik brødserie sammen med Bakers. Vi setter dessuten i verk konkrete tiltak for å øke omsetningen og tilbudet av ferdigpakket fisk. Vegard Kjus, Profilhusleder i Meny Meny tilbyr et stort utvalg av rene råvarer, og vi har arbeidet mye med presentasjonen av og salget av fisk. Vi har også utviklet en rekke grove brød sammen med Bakehuset og United Bakeries. Resultatet er at handlekurvene til kundene hos Meny har en større andel fisk og grove brød enn hos andre. Vi har utvidet våre avdelinger for frukt og grønt og har nå dobbelt så mange frukt og grønt-produkter som konkurrentene. Sunne oppskrifter formidler vi gjennom vår app MinMeny, på nett og i butikk. Glenn Steiner, Kjededirektør i Ultra-Centra- Jacob s Ultra, Centra og Jacob s tilbyr et bredt spekter av rene, ferske råvarer. Vi legger stor vekt på at sesongens beste råvarer skal være tilgjengelige. Betjente ferskvaredisker og medarbeidere med fagkunnskap gjør at vi kan gi tips til sunne og velsmakende retter. Vi har et rikholdig utvalg av økologiske alternativer og nøkkelhullsmerkede produkter. Dessuten har vi ukentlige tilbud i frukt og grøntavdelingen, med jevnlig avslag på 30 prosent i hele kategorier. 12 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

18 Redder liv med riktig ernæring Underernæring er medvirkende årsak til nesten halvparten av alle dødsfall blant barn. Leger Uten Grenser sørger for næringsrik mat til barn i faresonen. Vi møter underernæring i nesten alle land vi jobber, forteller generalsekretær i Leger Uten Grenser Anne-Cecilie Kaltenborn. Mangelen på næringsrik mat er hovedårsaken til at barn dør av sykdommer som forkjølelse og diaré, og langvarig underernæring forårsaker at barns utvikling blir hemmet. Matvarehjelp i fattige land er ofte basert på blanding av mais og soya og inneholder ikke nok næringsstoffer. Årlig behandler Leger Uten Grenser underernærte barn med «terapeutisk mat», som inneholder nødvendige næringsstoffer. De driver også undervisning i mat og hygiene. Høsten 2013 inngikk NorgesGruppen en avtale om å gi tre millioner kroner over tre år til Leger Uten Grensers arbeid mot underernæring. Den årlige støtten tilsvarer måltider med terapeutisk mat. Et slikt måltid kan være det som skal til for å redde et underernært og sykt barn over kneika. Det kan være vanskelig å bevare perspektivet både på individer i nød og på hele befolkninger i nød, men for en mor som kanskje allerede har mistet sine andre barn, er det selvsagt avgjørende at akkurat dette barnet overlever, påpeker Kaltenborn. Livsviktig uavhengighet Vi er glade for å ha fått en partner som deler vårt fokus på ernæring, som har vært viktig i hele vår historie, sier Kaltenborn. At støtten kommer fra det private næringsliv, ikke fra det offentlige, er også sentralt. Leger Uten Grenser skal være uavhengige og nøytrale, det gir oss en sikkerhet i felt som vi ikke kunne operert uten. Derfor er det utrolig viktig å kunne si at 90 prosent av våre midler kommer fra det private næringsliv og privatpersoner. Det er slike langvarige avtaler med stødige virksomheter som har gjort oss til en global organisasjon å regne med. Inspirerer For NorgesGruppen har det vært viktig å finne en samarbeidspartner relatert til kjernevirksomheten i konsernet. Leger Uten Grenser er dyktige på ernæring og logistikk, noe også NorgesGruppen jobber med hver eneste dag, om enn i langt tryggere omgivelser. Leger Uten Grenser jobber med løsninger i håpløsheten. De redder liv og er en organisasjon som gir tiltro til at det nytter å hjelpe. Dessuten er de en ung, offensiv organisasjon med et sterkt kall. Det smitter og er inspirerende for våre ansatte, sier Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen, som gjerne ser at den treårige avtalen de nå har inngått, forlenges. Fakta Leger uten grenser Uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon 436 prosjekter i 72 land Grunnlagt av leger og journalister i Frankrike i 1971 Budsjett på 1 milliard euro For full oversikt over NorgesGruppens sponsorater, se: og søk på «sponsing» NorgesGruppen Årsmagasin

19 inno SJON Kjapt og sunt i tre kanaler va Kundene velger gjerne lettvinte løsninger, mens NorgesGruppen vil bidra til å gjøre folks kosthold sunnere. Derfor utvikler de produkter som både er sunne og lettvinte. Havra-familien ble lansert i Serien består av to typer havre grøt, brød, briks, ferdige boller, melblanding til boller, to barer samt havregryn med havrehjerter. Salget har gått bra, og flere havreprodukter er på trappene. Vi så at havretrenden kom. Sunnhet har vært en trend de siste årene, og havre er den sunneste kornsorten, sier NorgesGruppens kategorisjef for tørrvarer, Line Ekroll Dyb. Men boller er vel ikke spesielt sunt, selv om de inneholder havre? Første gang i tre kanaler Det er første gang Norges Gruppen har utviklet en produktserie tilpasset både dagligvare, servicehandel og storhusholdning. Eksempel vis selges ferdig melblanding i butikken, havreboller på bensinstasjoner og havregrøt i kantiner. Representanter for alle tre kanaler, analyseavdelingen og NorgesGruppens ernæringsfysiolog Aina Marie Lien har samarbeidet om Havra. At NorgesGruppen er i alle tre kanalene gir oss kunnskap og muligheter til synergier som vi vil utnytte enda bedre fremover. Nå har vi i tillegg erfaringen fra dette prosjektet, påpeker Ekroll Dyb. godt fornøyde. Det har kommet flere konkrete produkter ut av samarbeidet, og prosessen var god. Vi får følelsen av å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør, sier Jan Erik Eikeland, salgs- og markedsdirektør i Møllerens. Hadde vi gjort dette på egen kjøl, hadde distribusjonsmulighetene være bedre, men gjennom et samarbeid blir forankringen og forpliktelsen mye større. Når det er kunder på dette nivået, lønner det seg for oss, opplyser han. Fakta havre Havre inneholder betaglukaner, en type lettoppløselig kostfiber som senker kolesterolnivået og bidrar til et mer stabilt blodsukkernivå. Kolesterolreduksjon er forbundet med mindre risiko for hjerte- og karsykdommer. Betaglukaner finnes i alle norske kornarter, men havre har den høyeste konsentrasjonen. Havra er i tillegg tilsatt havrekjerner, som øker betaglukaninnholdet. Havra-boller inneholder 30 prosent mindre sukker enn vanlige boller, så det er i hvert fall et sunnere alternativ, påpeker Kristine Hartviksen, leder for innovasjon i NorgesGruppen. Vi har også trekanals innovasjonsprosjekter med egeneid industri. Der har vi oversikt over hele verdikjeden og får produkter som er garantert unike for NorgesGruppen. Samtidig er det svært viktig for oss å satse på leverandørenes merkevarer, som i dette tilfellet med Møllerens, påpeker Hartviksen. Tett samarbeid Havra er nemlig utviklet av Norges Gruppen og Møllerens sammen. Møllerens har tradisjoner for samarbeid med sine kunder, men nå ble samarbeidet tettere enn vanlig. Vi har litt aversjoner mot å slippe kundene så tett inn i våre innovasjonsprosesser, men vi er veldig 14 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

20 Innovasjon er nødvendig Økt internasjonal konkurranse og nye behov blant forbrukerne gjør innovasjon tvingende nødvendig, mener NHO. Vi fått mer krevende forbrukere og en mer åpen konkurranse enn for år siden. Innovasjonsintensiteten må derfor opp i hele verdikjeden, påpeker Roald Gulbrandsen, direktør for næringspolitikk i NHO Mat og drikke. Mat skal være trygg og sunn. Mat kan i tillegg være trøst, underholdning og bygger fellesskap. Dette er nye behov hos forbrukeren i forhold til for år siden, da mat var noe man skulle bli mett av. Norske dagligvarekjeder har blitt dyktigere på innovasjon, mener Gulbrandsen, og fremhever Rema og NorgesGruppen som de med mest engasjement for innovasjon. Likevel har han tips til forbedring. Kjedene har et uforløst potensial i samspill med industrien. De bør også ha en god dialog med kunnskapsmiljøer. Kunnskap om helse og forbrukeratferd er noe av nøkkelen til innovasjon. De bør også strukturere innovasjonsarbeidet sitt. Girer opp NorgesGruppens leder for innovasjon, Kristine Hartviksen, uttaler at konsernet alltid kan bli bedre på innovasjon. Samtidig påpeker hun at NorgesGruppen samarbeider både med ulike kunnskapsmiljøer som Nofima, opplysningskontorene og med merkevareleverandører. I tillegg har vi mye egen kompetanse i de ulike kjedene, og vi samarbeider med egeneid industri. Innovasjonsarbeidet involverer ikke bare utvikling av nye produkter, men også nytenkning rundt handlesituasjonen, ulike lojalitetsprogram og andre tilbud til kundene. Vi girer opp innovasjonstakten i hele konsernet, forteller Hartviksen. Det er gøy å bake, og bollene ble kjempegode, synes Pauline Teig Wennevold (9 år) og Didrik Bergseter (6 år) etter å ha prøvd den nye melblandingen. NorgesGruppen Årsmagasin

21

22 Mine barn og barnebarn er mer opptatt av miljø enn det jeg har vært. Jeg tror det vil påvirke deres valg av både arbeidsplass, varer og butikker. setter samfunnsansvar i sentrum Virksomheters samfunnsansvar vil fremover bli mer avgjørende for folks valg av produkter, butikker og arbeidsplass, mener konsernsjef Tommy Korneliussen. Han vil ruste NorgesGruppen for denne utviklingen. NorgesGruppen utøver først og fremst samfunnsansvar gjennom sin kjernevirksomhet, påpeker konsernsjefen. En del av vårt samfunnsansvar er å gi et godt tilbud av mat over hele landet mat med god kvalitet til lave priser. Det skal vi gjøre med en effektiv verdikjede og på en måte som belaster miljøet minst mulig, utdyper Tommy Korneliussen, som sier seg fornøyd med konsernets innsats på disse områdene. Han erkjenner at NorgesGruppens omfattende virksomheter har visse skyggesider, for eksempel ved at driften bidrar til forurensning. Samtidig påpeker han at NorgesGruppen gir betydelige positive bidrag til det norske samfunnet. Sunnere mat Et av bidragene er innsatsen for å bedre folkehelsen. I 2013 vedtok NorgesGruppen en strategi for ernæring og helse. Vi kan hjelpe folk til et bedre kosthold ved å utvikle og tilby sunnere produkter. Vi har blant annet utviklet vårt brødsortiment så det inneholder mindre salt og høyere andel grovt mel. Gjennom Kiwis nøkkelhullskampanje gjøres sunne varer billigere, eksemplifiserer Korneliussen. u NorgesGruppen Årsmagasin

23 u Godteri vil likevel være å finne som impulsvarer ved kasseområdet fremover. Vi erkjenner at dette er et dilemma. Vi tilbyr sunne valgmuligheter, og så må den enkelte ta ansvar for egne valg. Det er kunder som ønsker disse varene, og vi må drive en lønnsom forrenting uten det kan vi heller ikke utøve godt samfunnsansvar. Styrker lokalsamfunn Gjennom effektiv logistikk og store innkjøp bidrar NorgesGruppen til at dyktige kjøpmenn kan drive lønnsomme butikker over hele landet. Slik legger vi forholdene til rette for lokale kjøpmenn og bidrar dermed til lys i vinduene i de små bygder. Stenger butikkene, slokker lysene, sier Korneliussen. NorgesGruppen utøver først og fremst samfunnsansvar gjennom sin kjernevirksomhet, påpeker konsernsjef Tommy Korneliussen. 18 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

24 At NorgesGruppen er en stor arbeidsgiver gir også muligheter for mange. Mangfoldsledelse er satt på agendaen ettersom virksomhetene har fått stadig flere ansatte med ulik etnisk bakgrunn. Fremover skal vi legge bedre til rette for å ansette personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Mange butikker gjør det allerede, men jeg ønsker at NorgesGruppen her skal ta et tydeligere ansvar. Pådriver for miljøet Den største skyggen NorgesGruppen kaster, dreier seg om miljøpåvirkning. Konsernet arbeider med å redusere energi forbruket innen både logistikk og butikkdrift. Det kreves mye energi for å holde varer kjølt og frosset. Det kan vi ikke gå på akkord med, men vi må gjøre denne skyggen så liten som mulig. Vårt mål er å bli klimanøytrale, poengterer Korneliussen. Vi har gjort mye, særlig innen logistikk: Utviklet mer miljøvennlige kjølesystemer på lastebilene, benytter biodrivstoff på stadig flere biler og er pådrivere overfor politikerne. ASKOs nyeste lagere er bygget med tanke på redusert energiforbruk, sier konsernsjefen. Han påpeker også at veksten i andel varer levert med ASKOs biler ikke bare gir en enklere hverdag for kjøpmennene og økonomisk vinning for ASKO, men i tillegg en viktig miljøgevinst på grunn av redusert trafikk. Også i kjedene har det lenge vært jobbet for å redusere energiforbruket. På trappene er en butikk bygget som miljøbygg, med solcellepanel over hele taket, led-lys i hele butikken, økt bruk av dagslys til belysning, lokk på frysere og dører på kjøleskap. Her skal NorgesGruppen teste hvor mye det er mulig å redusere butikkenes energiforbruk. Kasting av mat er et annet tema NorgesGruppen lenge har hatt fokus på, ettersom dette miljøproblemet er knyttet direkte til dagligvarehandelen. Riktignok kaster forbrukerne mest mat: tonn hvert år. Men også dagligvarebutikkene kan bli flinkere, ettersom de kaster til sammen tonn mat årlig. Riktig innkjøp av og effektiv rullering av varer er en måte butikkene reduserer matsvinn på. I 2013 ble det etablert et system for å utnytte produkter som er i ferd med å gå ut på dato, nemlig Matsentralen. NorgesGruppen var initiativtaker til prosjektet og bidrar med økonomisk støtte. Mine barn og barnebarn er mer opptatt av miljø enn det jeg har vært. Jeg tror det vil påvirke deres valg av både arbeidsplass, varer og butikker. Derfor er det viktig også forretningsmessig å gjøre en innsats for miljøet, understreker Tommy Korneliussen. Større forventninger En omdømmeundersøkelse fra 2013 viste at folk oppfatter NorgesGruppen som en aktør som ikke helt har tatt inn over seg sin størrelse. Gjennom arbeidet med å bedre folkehelsen, styrke lokalsamfunnene og minske miljøpåvirkningen håper konsernsjefen å endre dette inntrykket. Vi erkjenner at vi er store og at vi må gå mer åpent inn i slike diskusjoner. Vi må vise at vår størrelse er til gavn for Norge fordi vi bidrar til samfunnet, sier Korneliussen, som forventer at alle virksomheter fremover vil merke større forventinger om nettopp å gi noe tilbake. For vår del vil det være å bidra til at folk kan gjøre sunne matvalg til en fornuftig pris og at vi har en økonomisk og miljømessig effektiv verdikjede. Virksomheter som ikke henger med i denne utviklingen, tror jeg blir valgt bort, for dette blir stadig viktigere for alle. Godt år for NorgesGruppen 2013 ble et godt år for NorgesGruppen. Markedandelen økte med 0,8 prosentpoeng, til 39,3 prosent. Alle våre hovedkjeder har en god utvikling. Jeg er veldig fornøyd med det og med de 1100 selvstendige kjøpmennene i vårt system, sier konsernsjef Tommy Korneliussen. Driftsinntektene økte med 8,6 prosent, til 67,4 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 2,41 milliarder kroner, en forbedring på 6 prosent fra året før. Dette resultatnivået bør vi ligge på for å ha evne til å utvikle oss. Pengene pløyes i hovedsak tilbake i virksomheten ved at vi også i fjor investerte betydelig både på butikksiden og grossistsiden, blant annet med 33 nye Kiwi-butikker. Driftsmarginen endte på 3,9 prosent, en nedgang fra 4,1 prosent året før. Dette viser at det er hard konkurranse i dagligvaremarkedet det koster å kjempe om kundene, sier Korneliussen. I 2015 innledes en ny strategiperiode for NorgesGruppen. Om vi skal inn i nye områder er for tidlig å si, men primærvirksomheten blir den samme. Satsingen i Danmark gjennom Dagrofa og Kiwi Danmark er blitt viktig, og jeg ser ikke bort fra ytterligere ekspansjon, men Norge forblir vår hovedbase. vil du vite mer? Les NorgesGruppens årsrapport på nett: rapport2013.norgesgruppen.no Vi erkjenner at vi er store. Vi må vise at vår størrelse er til gavn for Norge. tommy korneliussen / Konsernsjef, NorgesGruppen NorgesGruppen Årsmagasin

25 Lokalmat er gladnytt. EiVIND Haalien / produktsjef for lokalmat og spesialiteter I flere år har NorgesGruppens lokalmatansvarlige trålet landet på jakt etter gode, lokale mat- og drikkeopplevelser. Pinnekjøtt, spekemat og røkelaks fra små produsenter på Vestlandet, øl fra mikrobryggerier på Sørlandet og sjeldne skatter som is fra de få gjenlevende telemarkskyrne. Hundrevis av lokale produkter er nå å få kjøpt i Norges Gruppens kjeder. Lokalmat er viktig av flere grunner, den viktigste er at kundene ønsker lokal og kortreist mat. Lokalmat treffer bredt fordi det dreier seg om tradisjon og stolthet på den ene siden, og om sosial kompetanse tilknyttet matlaging og lokale råvarer på den andre siden. Derfor er lokalmat populært både blant tradisjonalistene og blant de urbane som ønsker å dele historier, opplevelser og kompetanse rundt middagsbordet, sier Eivind Haalien, NorgesGruppens produktsjef for lokalmat og spesialiteter. I tillegg har du miljøaspektet ved kortreist mat. Lokalmat bringer med andre ord med seg en lang rekke gode verdier lokalmat er gladnytt, fastslår han. Gir arbeidsplasser Lokalmat differensierer sortimentet og bidrar på den måten til å skille supermarkeder fra lavprisbutikkene. Samtidig gir produktene butikkene lokal forankring, noe som er særlig viktig for Joker og Spar. NorgesGruppen ser det dessuten som en del av sitt samfunnsansvar å gi rom for lokale matprodusenter og på den måten sikre arbeids plasser i distriktene. Mange ønsker å komme inn i større deler av Norges- Gruppens kjeder for å øke distribusjonen og salget, men ikke alle får denne muligheten. Noen har overdreven tro på egen produksjon og ser ikke hvor krevende det er å levere til en hel region eller nasjonalt. Andre produsenter må vi derimot snakke opp og hjelpe frem, fordi de ikke har sterk nok tro på eget produkt og egen produksjons evne, forteller Haalien. God lønnsomhet Arbeidet med å finne frem og bygge opp lokalmatleverandørene har derfor tidvis vært krevende. At lokalmat også gir god lønnsomhet, har trådt tydeligere frem de siste årene. Betalingsviljen er nemlig noe større for lokalmat enn andre varer, og lokalmat vokser mer enn markedet for øvrig. Mange lokalmatprodusenter har også slått seg sammen i felles salgs- og markedsføringsselskap for å stå sterkere, som Nordlandsmat, Rørosmat og Eventyrsmak i Buskerud. Haalien er glad for alle slike sammenslutninger, fordi det gir stordriftsfordeler for alle parter, samtidig som produsentene beholder lokalt engasjerte folk med kompetanse både på produktene og på salg. Samarbeid der dere kan, og konkurrér der dere må, er Haaliens oppfordring til lokalmatprodusentene. Satser i alle kjeder Meny kom best ut da analyseselskapet Nielsen spurte nordmenn hvilken butikkjede som er best på lokalmat og kortreist mat. Også Spar fikk gode skussmål. Likevel mener Haalien NorgesGruppen har mer å gå på. Lokalmat er fremdeles noe alle norske dagligvarekjeder bør bli bedre på oss selv inkludert. Vi har mål om å være den ledende aktøren innenfor lokalmat og spesialiteter. Fremover vil fokus være på å synliggjøre og fremheve lokalmatproduktene som finnes i våre butikker, og øke salget av dem, fremfor å finne flere produkter, sier Haalien. Han gjennomfører for tiden en kartlegging av alle lokalmatleverandørene. Ettersom mange leverer kun til sin lokale butikk, har det hittil ikke eksistert noen eksakt oversikt. lokalmat med nasjonal appell Både tradisjonalister og urbane gourmeter har lagt sin elsk på norske, lokale matvarer. NorgesGruppen øker også satsingen på lokalmat i alle sine dagligvarekjeder. 100 av Spar-butikkene skal ha en egen lokalmatdisk i løpet av 2014, og på sikt skal alle Spar-butikker få det. I Meny løftes regional mat frem av fagfolkene i Menylauget, der hvert medlem finner frem de beste spesialitetene fra sitt eget distrikt. Ultra, Centra og Jacob s utgjør konsernets laboratorium for lokalmat. Med rundt varelinjer og ansatte som brenner for spesialiteter og lokalmat, er disse supermarkedene viktige verktøy. Nye lokalmatprodukter vil vi i starten ofte selge i et par lokale butikker og i disse supermarkedene. Selger ikke produktene der, vil de trolig ikke selge i våre andre butikker heller, sier Eivind Haalien. 20 NorgesGruppen Årsmagasin 2014

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

MA* GASIN NORGESGRUPPEN MED FORBRUKER I FOKUS. Konsernsjef Tommy Korneliussen: Stø kurs fremover Side 4 7. Gir kundene det de vil ha

MA* GASIN NORGESGRUPPEN MED FORBRUKER I FOKUS. Konsernsjef Tommy Korneliussen: Stø kurs fremover Side 4 7. Gir kundene det de vil ha Konsernsjef Tommy Korneliussen: Stø kurs fremover Side 4 7 Med makt følger ansvar Side 8 Gir kundene det de vil ha Side 12 13 Verdiskaping i nasjonalt format Side 36 38 MA* *NorgesGruppens rapportering

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

innhold fakta 30 > Detalj 34 > Engros 37 > Stab og øvrige selskaper

innhold fakta 30 > Detalj 34 > Engros 37 > Stab og øvrige selskaper Årsrapport 2006 kortfakta NorgesGruppen Årsrapport 2006 innhold fakta 1 > Visjon 1 > Dette er NorgesGruppen 2 > Konsernsjefen 4 > Historikk 6 > Året 2006 7 > Finansielle nøkkeltall for konsernet 8 > Varestrømmen

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 10 år 2000 2010 «vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 tilbakeblikk på 10 år med norgesgruppen / side 1 21 stort intervju med Sverre Leiro / side 6 8 et konsern blir til / side 26

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

års* NorgesGruppens årsrapport 2013 rapport 2013

års* NorgesGruppens årsrapport 2013 rapport 2013 *NorgesGruppens rapportering for 2013 består av internettversjonen rapport2013.norgesgruppen.no med alt lovpålagt innhold samlet i dette dokument i tillegg til Årsmagasinet 2014 og Samfunnsrapport 2013.

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

års* rapport 2012 NorgesGruppens årsrapport 2012

års* rapport 2012 NorgesGruppens årsrapport 2012 *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: internettversjonen Årsrapport 2012 med alt lovpålagt innhold som også inneholder et komplett nedlastbart regnskap i PDF-format samt papirutgaven

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 «vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 norgesgruppen årsrapport 2008 xxxx innhold 1 > Dette er NorgesGruppen 1 > Nøkkeltall 2 > Virksomheten Kjededrift 5 > Virksomheten Engros 6 >

Detaljer

NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2009

NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2009 NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2009 innhold 1 > Dette er NorgesGruppen 1 > Nøkkeltall 2 > Virksomheten Kjededrift 5 > Virksomheten Engros 6 > Stab og øvrige selskaper 8 > Årsberetning 10 > Styret i NorgesGruppen

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR AV TO DELER: ÅRSMAGASIN 2010/2011 ( papir ) ÅRSRAPPORT 2010 ( www.rapport2010.norgesgruppen.no ) NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 2 3 INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1

GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1 GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1 07 Dette er Gartnerhallen 08 Forskning og innovasjon har økt verdiskapingen i Gartnerhallen 10 Landsstyret besøkte GH Nord 12 Arbeidsglede skal prege grøntnæringa 14 Spennende

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

Gartnerhallen Årsrapport 2010

Gartnerhallen Årsrapport 2010 Gartnerhallen Årsrapport 2010 2 Gartnerhallen Årsrapport 2010 InnHold 3 Hva er viktigst for Gartnerhallen? 4 Dette er Gartnerhallen 5 Markedsutvikling 6 Økt norsk grøntproduksjon 8 Fruits of Norway 9 Feiring

Detaljer

Norske ikoner - oppfinnelser og hverdagshelter

Norske ikoner - oppfinnelser og hverdagshelter 2 Nr. 1 juni 2014 LEDER KIOSK BENSIN SERVICE UTGIVER Medier og Ledelse AS Adm. direktør Magne Lerø ISSN 1502-9557 ADRESSE Mariboesgate 8, 0183 Oslo Besøksadresse: Mariboesgate 8 SJEFREDAKTØR Are Knudsen

Detaljer