INNKALLING til møte i lokalt styre for Oddemarka skole torsdag 22. januar kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING til møte i lokalt styre for Oddemarka skole torsdag 22. januar kl. 1930-2100"

Transkript

1 Til styremedlemmene Dokumentene sendes fortrinnsvis på e-post. Styrets varamedlemmer (skal ikke møte uten spesiell innkalling) og foreldrekontaktene får saksdokumentene til orientering (uten vedlegg dersom det må brukes papirutgave). INNKALLING til møte i lokalt styre for torsdag 22. januar kl Følgende representanter innkalles: Walter L. Grov (styreleder), Helge Smemo, Bjørn Inge Kvinlaug, Ingvild Ness (FAU-leder), Trond Hauklien (elevrådsleder), nestleder elevråd, Helene Fredheim, Margrethe W. Berglyd, Lillian Vigeland, Geir Berntsen og Rune Heggdal SAKSLISTE Sak 01/15 Referater og protokoller Sak 02/15 Informasjonsutveksling Sak 03/15 Møteplan våren 2015 Sak 04/15 Fokus for styrets arbeid Sak 05/15 Lekser Sak 06/15 Eventuelt, 15. januar 2015 Walter L. Grov (sign.) leder Rune Heggdal rektor/sekretær Styremøte torsdag 22. januar 2015 Side 1

2 Sak 01/15 REFERATER OG PROTOKOLLER protokoll forrige styremøte - vedlegg 1 Forelagt protokoll godkjennes. Sak 02/15 INFORMASJONSUTVEKSLING Alle «gruppene» i styret får 5 minutter hver til å informere om aktuelle saker. Sak 03/15 MØTEPLAN VÅREN 2015 Det foreslås at styremøtene i vår legges til følgende datoer: 12/2, 19/3, 16/4 og 21/5 Det er i tillegg ønskelig at første møtedato til høsten også avklares nå. Forslag til møtedato for første styremøte høsten 2015: torsdag 17. september. Styret vedtar møteplanen. Sak 04/15 FOKUS FOR STYRETS ARBEID Målet er at vi i dette møtet får satt opp 3-4 konkrete ting/saker/tiltak vi skal realiser før sommerferien. Styrets medlemmer stiller forberedt til møtet dvs. at man har kikket på lista med forslag til fokusområder (se vedlegg 2) og at man har drøftet disse med sine respektive «grupper». Saken fremmes uten forslag til vedtak. Sak 05/15 LEKSER Styret ønsker å drøfte temaet «lekser». Styret tar saken til orientering Sak 06/15 EVENTUELT Styremøte torsdag 22. januar 2015 Side 2

3 Vedlegg 1 Protokoll fra møte i lokalt skolestyre torsdag 11. desember 2014 kl Til stede: Forfall: Walter L. Grov, Helge Smemo, Trond Hauklien, Bjørn Inge Kvinlaug, Ingvild Ness (ny FAU-leder), Lillian Vigeland, Geir Berntsen og Rune Heggdal Margrethe W. Berglyd og Helene Fredheim Sak 44/14 PROTOKOLLER OG REFERATER Forelagte protokoller og referater godkjennes Sak 45/14 INFORMASJONSUTVEKSLING Elevrådet Fornøyd med de nye sykkelparkeringene Kjører i gang trafikk-kampanje i januar masse flotte premier Trond informerte om «Sjumilssteget» - handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge Har fått inn 2 nye byggesaker nå må vi få til byggemøtet!! FAU Ingvild Ness er valgt til ny leder Ønsker å støtte elevrådet i arbeidet med trafikksikkerhet Sak 46/14 BRUK AV PRIVATE PC ER I SKOLETIDEN Ulike aspekter ved bruk av private PCer ble drøftet. Styret vil: legges press på kommunen for å få de til å finansiere 1-1 dekning på PCer undersøke hva andre skoler/kommuner gjør be FAU drøfte saken se på muligheten for en tidsbegrenset utprøving Sak 47/14 NASJONALE PRØVER Rektor orienterte om resultatene fra de nasjonale prøvene. Styret tar saken til orientering. Styremøte torsdag 22. januar 2015 Side 3

4 Sak 48/14 FOKUS FOR STYRETS ARBEID Vi puster litt ut og hviler litt på laurbærene til over nyttår. Samtidig jobbes det med å få til et møte med UiA i januar. Saken tas opp igjen på neste møte. Målet er at vi i dette møtet får satt opp 3-4 konkrete ting/saker/tiltak vi skal realiser før sommerferien. Styrets medlemmer stiller forberedt til møtet dvs. at man har kikket på lista med forslag til fokusområder (ligger vedlagt) og at drøfter disse med sine respektive «grupper». Sak 49/14 EVENTUELT Når kommer regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015? Rektor regner med at regnskap og budsjett blir saker på februarmøtet. Når blir det byggemøte? Vi må få det til i løpet av uke 51. Lekser Settes opp som tema til diskusjon på neste møte. Neste møte: torsdag 22. januar 2015, kl Referent - Rune Heggdal Styremøte torsdag 22. januar 2015 Side 4

5 Vedlegg 2 Forslag til fokusområder/tiltak: Etikk/Moral/Sosiale verdier: Høflighet på dagsorden i alle timer, det begynner med lærer og foreldre Bruk av mobiltelefon på skolen (Halveres?) Respektfull bruk av mobil/regler/kriminelt Foredragsholdere om tema i vær klasse Skolekonkurranse, det mest respektfulle klassen Kurs i dannelse, nytt tema hver måned. Tiltak for å bli sett /føle tilhørighet. Skape møteplasser på skolen (der du må være respektfull) Bevisstgjøre lærere og elever, kjøre kampanjer nytt fokus hver måned Innleide resurser(sponses) Arrangementer Relasjonsbygging: Skape møteplasser for elv - elv arenaer på skolen for verbal kontakt, tenke nytt. Regler for å snakke med alle. Arrangementer/tilstellinger/reiser elever i mellom Foreldresamarbeid, skape arenaer for at foreldre som ønsker det, kan delta aktiv i skolen. Eget foreldrerom, egen link på hjemmesiden. Hjem skole er foreldrebanken. Foreldrefokus: Kartlegge alle jobben, relasjonene til foreldrene Utarbeide et spørreskjema som sendes på mail. Bruke valgfag, elvene systematiserer dette. Ikke spør hva Oddemarka kan gjøre for ditt barn, hva kan du gjøre for Oddemarka. Fokus på Wilds minne 7 trinn, her er det mange spente foreldre som kan bidra. Egen tilmelding på hjemmesiden, push - app osv Brukes til foredragsholdere, innkjøp, ressursgruppe osv. Kommunikasjon: Profesjonelle aktører til å utvikle hjemmesiden Fast struktur på å oppdatere hjemmesiden (valgfag, Tangen, Noroff eller UIA) Utvikle egen app, lære av andre skoler, Facebook side, Twitter, være på alle typer sosiale medier. Pris hentes inn. Økonomi: Konkrete tiltak på å få inn penger til skolen Mitt garasjesalg.no Kleskolleksjon (Identitet, sponsing) Gaver til skolen (hjemmesiden) Salg av kurs og konferanser Tenke nytt vedr. kostnader/lønn hvordan kan lærere tenke mer i felleskap, idebank for å spare lønnskostnader og idebank tjene penger. Klassekonkurranser. Begynne tidlig. Wilds minne Styremøte torsdag 22. januar 2015 Side 5

6 Innovasjon/entreprenørskap: Valgfag, Startpakka, undervisning Støttemuligheter fra forskning Samarbeid, med Innoventus, Innvasjon Norge, Teknovs Se programmer Ungt Entreprenørskap, Lena Røisland, bruk Valgfag Invitere Grundere Lokal konkurranse Få banker/forsikring til sponse dette arbeidet på Oddemarka Utvalgte lærere, hvem kan ta dette videre? Ressursgruppe på skolen (DETTE ER VIKTIG) Samarbeid med UIA bedrifter Konferanser, besøke andre skoler 2 lærere, rektor, styre Strategiske samarbeidspartnere for Oddemarka Ungdomsskole. UIA Katta/Gimle Næringsforeningen Barneskoler NODE Klynga NOV Fedrelandsvennen Forskningsmiljøer Entreprenørskap (Innoventus, Innvasjon Norge, teknova) Kompetanse: Kompetanse senter på vår hovedmålsettinger Kompetansesenter på topics (Hva er Elver, lærere og foreldre er opptatt av, hva vil de vite noe om og betale for det) Et arrangement i måneden, månens tema Styrt av elevene, 200 kr pr stk elevbedrift. Hjemmesiden - måndens tema/konferanse, ute hele tiden, Det må utarbeides en Handlingsplan for hvert område og det må sette på en ansvarlig personer. Walter L. Grov Styremøte torsdag 22. januar 2015 Side 6

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad skole

Randaberg Kommune Harestad skole REFERAT FRA DRIFTSTYREMØTE VED HARESTAD SKOLE Sted: biblioteket på ungdomsskolen Dato: 21.10.04 Tid: kl. 18.30 21.00 Sak: 011 04 / 05 Godkjenning av referat fra møte 08. juni- 04 Sak 012 04 / 05 Godkjenning

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL

Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL Dato: 04.05.2015 Kl. 18:00 20:30 Sted: Skullerud skole Tilstede: - Anita, 8A - Ellen, 8B - Gro, 8C - Mikkel 8D - Camilla

Detaljer

Sak nr.: Sak 03/15. Sak 04/15

Sak nr.: Sak 03/15. Sak 04/15 Møte-referat Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no www.linksidene.no/jaatten

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Referat fra FAU-møte 12.01.15

Referat fra FAU-møte 12.01.15 Referat fra FAU-møte 101.15 Sted: Lærerværelset på Disen skole Tid: 19:15-21:00 Informasjon fra skoleledelsen Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 01.01 Informasjon fra skoleledelsen v/rektor Kari Røst Linna: Rektor

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Onsdag 24. april 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk Trond Wingård Camilla T. Onstad Hallvard Lavoll Merete Granlund (vara) Katrine Døskeland

Detaljer

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling forskning undervisning utvikling Innkalling til styremøte i Senter for likestilling Tid: Onsdag 9. juni, kl. 14:00 Sted: Møtet gjennomføres elektronisk via e-post, jf. vedtak i 07/2010 Følgende personer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen Torgeir Midtgarden Holt ungdomsskole Kongsvinger 2004: Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen DU HAR DU SKAL OG - fått tillit - fått makt - fått ansvar - fått muligheter - lede klasseråd etter en

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer