GPSMAP 4000/5000-serien. brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPSMAP 4000/5000-serien. brukermanual"

Transkript

1 GPSMAP 4000/5000-serien brukermanual

2 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Faks (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Faks +44 (0) (utenfor Storbritannia) (i Storbritannia) Faks +44 (0) Garmin Corporation Nei. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks 886/ Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter. Garmin er et varemerke fra Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GPSMAP, AutoLocate, TracBack og BlueChart er varemerker fra Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Mai 2007 Delenummer Rev. A Trykt i Taiwan

3 Introduksjon Introduksjon Denne manualen inneholder informasjon om følgende produkter: GPSMAP 4008 GPSMAP 4012 GPSMAP 5008 GPSMAP 5012 Tips og snarveier Trykk på HOME fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem. Trykk på MENU fra et hvilket som helst hovedskjermbilde for å få tilgang til flere innstillinger. Trykk på og slipp Av/på-knappen for å justere visningsinnstillingene. Trykk på og hold nede Av/på-knappen for å slå enheten av eller på. Manualstandarder Når du får instruksjoner om å velge et element i denne manualen, trykker du på skjermtasten på høyre side av skjermen (GPSMAP 4008/4012-enheter). Du kan også velge elementet på skjermen (GPSMAP 5008/5012-enheter) ved å berøre elementet på skjermen. Små piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i den viste rekkefølgen. Hvis du for eksempel ser velg Kart > Navigeringskart, skal du velge eller trykke på Kart og deretter velge eller trykke på Navigeringskart. Hurtigkoblinger Slå enheten av eller på: side 2. Innhente GPS-satellittsignaler: side 3. Sette inn og fjerne SD-kort: side 3. Gjenopprette fabrikkinnstillinger: side 3. Bruke navigasjonskartet: side 5. Endre kartinnstillingene: side 9. Navigere til et bestemmelsessted: side 17. Opprette et veipunkt: side 19. Konfigurere systeminnstillinger: side 27. Bruke radar: side 33. Bruke ekkoloddet: side 37. Kalibrere berøringsskjermen: side 42. Alarmer og meldinger: side 43. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien i

4 Introduksjon Innholdsfortegnelse Introduksjon...i Tips og snarveier...i Manualstandarder...i Hurtigkoblinger...i Komme i gang...1 Oversikt over enheten...1 Slå enheten av eller på...2 Justere bakgrunnsbelysningen...2 Innhente GPS-satellittsignaler...3 Sette inn og ta ut SD-kort...3 Gjenopprette fabrikkinnstillinger...3 Vise systeminformasjon...3 Bruke simulatormodus...4 Forstå skjermbildet Hjem...4 Bruke kartet...5 Bruke navigasjonskartet...5 Bruke Mariner s Eye...8 Endre kartinnstillingene...9 Bruke BlueChart g2 Vision...10 Bruke Mariner s Eye 3D...10 Bruke Fish Eye 3D...11 Bruke fiskekartet...12 Aktivere satellittbilder med høy oppløsning...13 Vise luftfotoer...14 Vise strømstasjoninformasjon...14 Detajerte data om veier og punkter av interesse...14 Bruke autoveiledningen...14 Bruke kombinasjoner...15 Hvor skal du...17 Navigere til et bestemmelsessted...17 Opprette og bruke veipunkter...19 Opprette og bruke ruter...21 Vise informasjon...23 Vise informasjon om tidevannstasjon...23 Vise strøminformasjon...23 Vise stjerneinformasjon...24 Vise brukerdata...24 Vise andre båter...25 Vise mål...25 Vise video...26 Konfigurere enheten...27 Konfigurere systeminnstillinger...27 Endre måleenheter...27 Konfigurere kommunikasjonsinnstillinger...28 Stille inn alarmer...28 Konfigurere Min båt...29 Konfigurere Andre Båter...30 Bruke Garmins maritime nettverk...31 Vise tilkoblede nettverksenheter i Garmins maritime nettverk...32 Bruke radar...33 Forstå skjermbildet Cruise...34 Forstå skjermbildet Radar Overlay...36 Endre radarinnstillinger...36 Bruke ekkoloddet...37 Forstå Full Skjerm...37 Forstå skjermbildet Del zoom...37 Forstå skjermbildet Splittfrekvens...38 Forstå skjermbildet Temp Logg...38 Oppsett av ekkoloddenheten...39 Avanserte ekkoloddinnstillinger...40 Tillegg...41 Spesifikasjoner...41 Initialisere enhetsinnstillinger...42 Kalibrere berøringsskjermen...42 Alarmer og meldinger...43 Produktregistrering...44 Samsvarserklæring...45 Lisensavtale for programvare...45 NMEA 0183 og NMEA Indeks...47 ii Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

5 Komme i gang Komme i gang Oversikt over enheten Automatisk baklyssensor Skjermtaster gang Komme i Av/på Skala (+/-) Vippebryter Mark Select Menu Home Talltastatur (GPSMAP 4012) SD-kortspor GPSMAP 4012 Merk: Bruk skjermtaster for å velge menyelementer på GPSMAP 4008/4012-enheten. Trykk på menyelementer på GPSMAP 5008/5012-skjermen for å velge dem. Av/på Automatisk baklyssensor SD-kortspor GPSMAP 5008 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

6 Komme i gang Komme i gang NMEA kontakt Strømkontakt Kontakter for Garmins maritime nettverk Maritim videokontakt NMEA kontakt Slå enheten av eller på Trykk på og hold nede Av/på-knappen til Garmin-skjermbildet vises. Når ADVARSELskjermbildet vises, velger du OK for å åpne skjermbildet Hjem. Merk: Første gang du slår på enheten, må du gå gjennom en oppsettsekvens. Se side 42. For å slå av enheten, trykker du på og holder nede Av/på-knappen. Skjermbildet ADVARSEL Skjermbildet Hjem Justere bakgrunnsbelysningen 1. Trykk på og slipp Av/på-knappen. 2. Velg Baklys. 3. For å la enheten justere bakgrunnsbelysningen automatisk ut fra lysforholdene rundt den, velger du Automatisk. For å justere baklyset manuelt velger du Opp eller Ned eller bruker vippebryteren. 2 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

7 Komme i gang Slik endrer du fargemodus: 1. Trykk på og slipp Av/på-knappen. 2. Velg Fargemodus. 3. Velg Dag, Natt eller Automatisk. gang Komme i Innhente GPS-satellittsignaler Når du slår på enheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og finne gjeldende posisjon. Når enheten innhenter satellittsignaler, er linjene for signalstyrke øverst i skjermbildet Hjem grønne. Når enheten mister satellittsignaler, forsvinner de grønne linjene, og posisjonsikonet viser et blinkende spørsmålstegn. Du finner mer informasjon om GPS på Garmins webområde på Sette inn og ta ut SD-kort Enheten støtter Secure Digital-kort (SD-kort). Sett inn BlueChart g2 Vision SD-kort (tilbehør) for å vise satellittbilder og luftfotoer av havner, havneområder, båthavner og andre punkter av interesse. Sett inn tomme SD-kort for å overføre data, for eksempel veipunkter, ruter og spor, til en annen, kompatibel Garmin-enhet eller en datamaskin. SD-kortsporet er plassert i hjørnet nederst til høyre på enheten. For å sette inn SD-kortet åpner du dekslet foran sporet og trykker kortet inn til det klikker på plass. Trykk inn på nytt for å løse ut SD-kortet. Kortetikett GPSMAP 4012 Kortetikett GPSMAP 4008/5008/5012 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Du kan gjenopprette enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Forsiktig: Denne prosedyren sletter all informasjon du har lagt inn. Slik gjenoppretter du fabrikkinnstillingene: 1. Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon i skjermbildet Hjem. 2. Velg Fabrikkinnstillinger. 3. Velg Nullstill for å gjenopprette alle fabrikkinnstillingene. Velg Tilbake for å avbryte. Vise systeminformasjon Du kan vise programvareversjon, basekartversjon og ID-nummer for enheten. Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere programvaren i systemet eller kjøpe tilleggskart. Velg Konfigurer > System > Systeminformasjon i skjermbildet Hjem. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 3

8 Komme i gang Komme i gang Bruke simulatormodus I simulatormodus, for innendørsbruk eller opplæring, slås GPS-mottakeren av. Enheten sporer ikke satellitter i simulatormodus. Forsiktig: Siden GPS-mottakeren er avslått i simulatormodus, må du ikke bruke simulatormodus når du navigerer. Strekene for satellittsignalstyrke er bare simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken. Slik aktiverer du simulatormodus: 1. Velg Konfigurer > System > Simulator > På i skjermbildet hjem. 2. Velg Oppsett for å angi fart, sporkontroll, posisjon, simulatortid og simulatordato. Forstå skjermbildet Hjem Bruk skjermbildet Hjem for å få tilgang til alle andre skjermbilder. Trykk på HOME fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem. Merk: Alternativene i dette skjermbildet varierer med enhetstypen. Når du legger til ekstra maskinvare i Garmins maritime nettverk, vises flere alternativer. Skjermbildet Hjem på GPSMAP 4008/4012 Skjermbildet Hjem på GPSMAP 5008/5012 Kart få tilgang til navigasjon, Mariner s Eye, Mariner s Eye 3D og Fish Eye 3D, fiskekart og radaroverleggskart (side 5). Merk: Mariner s Eye 3D, Fish Eye 3D og fiskekart er bare tilgjengelige hvis du bruker et BlueChart g2 Vision SD-kort. Radar konfigurer og vis radar (side 33). Ekkolodd få tilgang til ekkoloddinformasjon (side 37). Kombinasjoner konfigurer skjermen til å vise et kart, ekkolodd, radar og video i et skjermbilde som er inndelt i to eller tre (GPSMAP 4008/4012) eller fire felt (GPSMAP 5008/5012) (side 21). Hvor skal du? tilgang til navigasjonsfunksjoner (side 23). Informasjon vis informasjon om for eksempel tidevann, strømninger, stjernedata, brukerdata, andre båter, mål og video (side 29). Konfigurer få tilgang til enhets- og systeminnstillinger (side 35). Markér markér, rediger eller slett din gjeldende posisjon som veipunkt eller MOB (GPSMAP 5008/5012). MOB naviger til en MOB-posisjon (GPSMAP 5008/5012). 4 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

9 Bruke kartet Bruke kartet Enheten din har et grunnleggende bildekart over hele verden. Ved å kjøpe Blue Chart g2 Vision forhåndsprogrammert SD-kort får du tilgang til detaljert informasjon om ditt område, blant annet: Navigasjonskart viser alle relevante tilgjengelige navigasjonsdata, blant annet bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd, båthavner og tidevannstasjoner i en oversiktsvisning. Mariner s Eye viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Fiskekart fjerner navigasjonsdata fra kartet, men viser bunnkonturer tydeligere, til hjelp i dybdegjenkjenning. Fish Eye 3D en undervannsvisning som visuelt fremstiller sjøbunnen i henhold til kartinformasjonen. Enheten viser automatisk aktuelle navigasjonsdata når du velger et navigasjonsalternativ. kart Bruke Bruke navigasjonskartet Bruk navigasjonskartet til å stake ut kursen, til å vise kartinformasjon og som et hjelpemiddel i navigeringen. Du får tilgang til navigasjonskartet ved å velge Kart > Navigasjonskart fra skjermbildet Hjem. Maritime tjenester Båten din Vrak, ikke synlig Synlig vrak Sjømerke Bøye Zoomskala Navigasjonskart med BlueChart g2 Vision-data Zoome inn og ut på kartet Skala (+/-)-knappene (GPSMAP 4008/4012) eller - og -knappene (GPSMAP 5008/5012) styrer zoomnivået, som vises med skalaen nederst på navigasjonskartet ( ). Linjen under tallet gjengir avstanden på kartet. Innstillinger for Navigasjonskart Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer for navigasjonskartet. Overlay Tall vis eller skjul tall som angir cruisefart, navigasjon, fiske og seiling. Kartoppsett tilpass navigasjonskartet. Forstå kartdata BlueChart g2- og BlueChart g2 Vision-kart bruker grafiske symboler for å angi kartfunksjoner. Symbolene er i henhold til standardene for amerikanske og internasjonale kart. Andre vanlige kartfunksjoner er dybdekonturlinjer (dypt vann vises i hvitt), tidevannssoner, loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet i papirformat), navigasjonshjelp og -symboler og hindringer og kabelområder. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 5

10 Bruke kart Bruke kartet Navigere til et punkt på kartet 1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart. 2. Velg Navigasjonskart, Fiskekart eller Radar Overlay. 3. Velg det punktet på kartet du vil navigere til. 4. Velg Naviger til. 5. Velg Gå til eller Guide til (tilgjengelig når du bruker et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-kort for å bruke automatisk veiledning). 6. Følg den fargede linjen på skjermen til bestemmelsesstedet. På side 21 kan du lese hvordan du oppretter en rute til et punkt på kartet. Panorere i navigasjonskartet Bruk vippebryteren på GPSMAP 4008/4012-enheten for å flytte kartpekeren ( ) fra gjeldende posisjon og rulle til andre områder av navigasjonskartet. Når du navigerer utenfor kanten av den gjeldende kartvisningen, rulles skjermbildet fremover for fortløpende kartdekning. Trykk på og dra skjermbildet på GPSMAP 5008/5012-enheten for å panorere vekk fra gjeldende posisjon. Posisjonsikonet ( ) viser den gjeldende posisjonen din. Hvis posisjonsikonet forlater kartet mens du panorerer, ser du gjeldende posisjon i et lite vindu i hjørnet. Når du flytter kartpekeren, vises pekerens koordinater, avstand og retning i forhold til gjeldende posisjon i øvre venstre hjørne av kartet. For å panorere trykker du på opp, ned, høyre eller venstre på vippebryteren (GPSMAP 4008/4012), eller trykker på og drar navigasjonsskjermbildet (GPSMAP 5008/5012). Pekerkoordinater Pekeravstand og kurs fra gjeldende posisjon Kartpeker Panoreringsalternativer Posisjonsvindu For å avslutte panorering velger du Stopp panorering. Når du panorerer kartet, vises en liste med alternativer langs høyre side. Alternativene endres etter hvert som du flytter kartpekeren over forskjellige objekter og kart. Se på (vises som regel bare når pekeren er nær et objekt hvis pekeren er nær bare ett objekt, vises objektnavnet.) Dette gjør at du kan se detaljer om objekter i nærheten av pekeren. Når du velger Se på, får du en liste over alle objekter i nærheten av pekeren. Naviger til start navigering til pekerposisjonen. Opprett veipunkt merk et veipunkt i pekerposisjonen. Informasjon vis informasjon om tidevann og strøm og stjerneinformasjon og kartinformasjon i nærheten av pekerposisjonen. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

11 Få tilgang til informasjonen om flere objekter Bruk kartpekeren ( ) (GPSMAP 4008/4012), eller trykk på et element på skjermen (GPSMAP 5008/5012) for å se informasjon om kartdetaljer, veipunkter og kart på skjermen. Bruke kartet Valgt element Informasjon om flere elementer kart Bruke Vise informasjon om tidevannstasjon Kartet inneholder informasjon om tidevannsstasjoner, og informasjonen er angitt med et detaljert ikon som viser det aktuelle tidevannsnivået. Ved hjelp av en detaljert graf for en bestemt tidevannsstasjon kan du beregne tidevannsnivået på ulike tider av døgnet. Aktuelt tidevannsnivå Detaljert informasjon om tidevannsstasjon Velg eller trykk på et ikon for tidevannsstasjon ( tidevannsgraf. ), og velg Se på for å se en detaljert Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

12 Bruke kart Bruke kartet Bruke Mariner s Eye Mariner s Eye viser båten sett ovenfra eller bakfra (avhengig av kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å finne den beste ruten inn og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser. Du får tilgang til skjermbildet Mariner s Eye fra skjermbildet Hjem ved å velge Kart > Mariner s Eye. Trykk på skala (+)-knappen (GPSMAP 4008/4012), eller trykk på -knappen (GPSMAP 5008/5012) for å flytte visningen nærmere båten og vannet. Trykk på skala (-)-knappen (GPSMAP 4008/4012), eller trykk på -knappen (GPSMAP 5008/5012) for å flytte visningen vekk fra båten. Innstillinger for Mariner s Eye Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer fra skjermbildet Mariner s Eye. Ringer aktiver eller deaktiver ringene for rekkevidde. Spor aktiver eller deaktiver den synlige sporloggen. Enheten fortsetter å lagre spor hvis du slår av denne funksjonen, men de vises ikke på skjermen. Sikker dybde juster sikkerhetsdybden for båten din. Feltbredde juster bredden på kurslinjen som tegnes opp under navigering. Denne innstillingen påvirker ikke ruter (Rute til) eller automatisk veiledning (Guide til). Vis radar hvis du har en maritim radarenhet fra Garmin tilkoblet Garmins maritime nettverk, kan du legge radaravlesninger oppå skjermbildet Mariner s Eye. Mariner s Eye med radarinformasjon Overlay Tall vis eller skjul tall som angir cruisefart, navigasjon, fiske og seiling. 8 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

13 Bruke kartet Endre kartinnstillingene Hvis du vil endre kartinnstillingene, går du til skjermbildet Hjem og velger Kart > Kartoppsett. Orientering endre perspektiv for kartvisningen: Nord Opp nord vises øverst i kartvisningen. Spor Opp gjeldende sporing vises i kartvisningen. Kurs opp stiller kartet slik at navigasjonsretningen alltid er opp. Kurspilen vises vertikalt på skjermen (hvis den vises). kart Bruke Styrestrek Spor Kartgrense Styrestrek kartet viser en tegnet linje i kursretningen fra baugen av båten. Av deaktiverer kurspilen. Avstand angir avstanden til kurspilens endemål. Tid angir hvor lang tid det tar å nå kurspilens endemål. Kartgrenser aktiver kartgrenser når du bruker et BlueChart g2 Vision-SD-kort og ønsker å se hvilket område kartet dekker. Spor vis (på) eller skjul (av) spor på kartet. Innsatt kart slår det innsatte kartet av eller på når du panorerer vekk. Utseende tilpass visningen av elementer på kartet. Endre utseendet på kartet Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Kartoppsett > Utseende. Detalj juster hvor detaljert kartet skal vises på forskjellige zoomnivåer. Bilder sett innstillingen for satellittbilder til På, Av eller Bare land. Satellittbilder med høy oppløsning er bare tilgjengelige når du bruker et BlueChart g2 Vision-SD-kort. Finn dybder aktiver loddskudd, og angi en verdi for farlig dybde. Fyrsektorer juster opptegningen av fyrsektorer på kartet. Symboler velg symbolsettet for navigasjonshjelp (NOAA eller IALA). Symbolstr. juster størrelsen på symbolene som vises på kartet. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

14 Bruke kart Bruke kartet Bruke BlueChart g2 Vision Med forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision SD-kort (tilleggsutstyr) får du størst mulig utbytte av enheten. I tillegg til detaljerte maritime kart inneholder BlueChart g2 Vision følgende funksjoner: Mariner s Eye 3D viser båten sett ovenfra og bakfra, og er et visuelt, tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel. BlueChart g2 Vision Mariner s Eye 3D er mer detaljert enn de forhåndsinstallerte dataene. Fish Eye 3D en tredimensjonal undervannsvisning som fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen. Fiskekart vis kartet med tydeligere bunnkonturer og uten navigasjonsdata. Dette kartet fungerer best ved dyphavsfiske. Satellittbilder med høy oppløsning satellittbilder med høy oppløsning gir en realistisk visning av land- og vannområder på navigasjonskartet. Luftfoto med luftfotoer kan du vise båthavner og andre viktige navigeringspunkter slik at du bedre kan danne deg et bilde av omgivelsene. Detaljerte data om veier og punkter av interesse vis veier, restauranter og andre punkter som kan være av interesse langs kystlinjen. Strømdata vis strømstasjoninformasjon. Autoveiledning bruker den angitt trygge dybden for båten og kartdata til å finne den beste kursen til bestemmelsesstedet ditt. Merk: Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra SD-kortet til datamaskinen din for sikkerhetskopiering eller visning. SD-kortet kan bare brukes på BlueChart g2 Vision-kompatible GPS-enheter fra Garmin. Bruke Mariner s Eye 3D Et BlueChart g2 Vision SD-kort gir deg funksjonen Mariner s Eye 3D, som gir deg en detaljert, tredimensjonal visning av båten ovenfra og bakfra (i forhold til kursen din) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev, broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å finne den beste ruten inn og ut av ukjente havneområder eller ankringsplasser. Mariner s Eye 3D Navigasjonskart Trykk på skala (+)-knappen (GPSMAP 4008/4012), eller trykk på -knappen (GPSMAP 5008/5012) for å flytte visningen nærmere båten og vannet. Trykk på skala (-)-knappen (GPSMAP 4008/4012), eller trykk på -knappen (GPSMAP 5008/5012) for å flytte visningen vekk fra båten. 10 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

15 Bruke kartet Innstillinger for Mariner s Eye 3D Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer fra skjermbildet Mariner s Eye 3D. Farger velg mellom Normal (standard), Fare i Vann og Alle Hindringer. Med innstillingen Normal vises landområdet slik det ser ut fra vannet. Med innstillingen Fare i Vann vises grunt farvann og landområder med en fargeskala. Blått angir dypt farvann, gult angir grunt farvann, og rødt angir svært grunt farvann. Innstillingen Fare i Vann angir landområder med grønt og brunt, og innstillingen Alle Hindringer angir landområder med mørkerødt. kart Bruke Mariner s Eye 3D, normale farger Mariner s Eye 3D, farefarger Sikker dybde juster dybden for når rødt skal angi grunt farvann. Dette endrer også den globale innstillingen for dypt vann, som brukes for funksjonen Autoveiledning. Ringer, Spor, Feltbredde og Vis radar se Innstillinger for Mariner s Eye på side 8. Bruke Fish Eye 3D Fish Eye 3D bruker dybdekonturlinjene til BlueChart g2 Vision-kartografien for å gi en undervannsvisning av innsjø- eller sjøbunnen. Bruk skala-knappene (GPSMAP 4008/4012) eller - og -knappene (GPSMAP 5008/5012) for å justere visningen. Fish Eye 3D Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

16 Bruke kartet Bruke kart Innstillinger for Fish Eye 3D Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer fra skjermbildet Fish Eye 3D. Ekkoloddkjegle aktiver eller deaktiver en kjegle som viser området som dekkes av svingeren. Ekkoloddata vis avlesningene som svingeren mottar fra ekkoloddet for å oppnå en best mulig kombinasjon av ekkolodd- og kartdata. Spor aktiver eller deaktiver sporloggen. Overlay Tall vis eller skjul tall som angir cruisefart, navigasjon eller fiske Bruke fiskekartet Bruk fiskekartet hvis du vil se en detaljert visning av bunnkonturene og dybdeloddskudd uten hindringer på kartet. Fiskekart Navigasjonskart Fiskekartet bruker detaljerte batymetriske data fra et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision SD-kort og fungerer best ved dyphavsfiske. 12 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

17 Bruke kartet Aktivere satellittbilder med høy oppløsning Du kan legge satellittbilder over deler av navigasjonskartet for land- eller sjøområder eller begge deler når du bruker et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision SD-kort. Slik aktiverer du satellittbilder: 1. Åpne Navigasjonskart, og trykk på MENU. 2. Velg Kartoppsett > Utseende > Bilder. 3. Velg ett av følgende: Av kartet viser standard kartinformasjon. Bare land kartet viser standard kartinformasjon på vannområdet med overliggende bilder av landområdet. På kartet over både vann- og landområdet har overliggende bilder med en definert verdi for gjennomsiktighet. Jo høyere prosentsats du angir, desto mer dekker satellittbildene av både land- og vannområder. kart Bruke MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbildene bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke ser bildene med høy oppløsning i BlueChart g2 Vision-området, kan du enten zoome inn mer med skala (+)-knappen (GPSMAP 4008/4012) eller trykke på -knappen (GPSMAP 5008/5012), eller øke detaljnivået. Uten overleggsbilde Overleggsbilde med bare land Overleggsbilde med 50 % gj.siktighet Overleggsbilde med 100 % gj.siktighet Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 3

18 Bruke kartet Vise luftfotoer Forhåndsprogrammerte BlueChart g2 Vision SD-kort inneholder luftfotoer av en rekke landemerker, båthavner og havneområder. Bruk disse bildene til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre deg kjent med en båthavn eller et havneområde før ankomst. Bruke kart Merk: Bruk skala (+/-)-knappene (GPSMAP 4008/4012) eller trykk på - og -knappene (GPSMAP 5008/5012) for å zoome inn og ut mens du ser på flyfotoer på full skjerm. Slik får du tilgang til luftfotoer fra navigasjonskartet: 1. Trykk (GPSMAP 5008/5012) eller bruk vippebryteren (GPSMAP 4008/4012) for å merke et kameraikon med pekeren, og velg Se på. Høyde Perspektiv 2. Velg Luftfoto > Vis full skjerm. Vise strømstasjoninformasjon Hvis strømstasjonene er tilgjengelig i g2 Vision-området, vises de som markerte piler på navigasjonskartet. Dette detaljerte ikonet viser strømfart og -retning. Detajerte data om veier og punkter av interesse BlueChart g2 Vision inneholder detaljerte data om veier og punkter av interesse, blant annet svært detaljerte data om kystveier og punkter av interesse, for eksempel restauranter, overnattingssteder, lokale attraksjoner og så videre. Du finner informasjon om hvordan du søker etter og navigerer til slike punkter av interesse i avsnittet Til hvor? (side 17). Bruke autoveiledningen Automatisk veiledning oppretter og foreslår automatisk en overfart basert på informasjonen som er tilgjengelig i BlueChart g2 Vision-kartet. 14 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

19 Bruke kombinasjoner Bruke kombinasjoner Bruk skjermbildet Kombinasjoner til å se en kombinasjon av flere skjermbilder samtidig. Antallet alternativer på skjermbildet Kombinasjoner avhenger av hvilke valgfrie nettverksenheter du har koblet til kartplotteren din, og om du bruker et BlueChart g2 Vision SD-kort (tilbehør). Du kan kombinere to eller tre skjermbilder (GPSMAP 4008/4012) eller opptil fire skjermbilder (GPSMAP 5008/5012). Du får tilgang til skjermbildet Kombinasjoner fra skjermbildet Hjem ved å velge Kombinasjoner. Bruke kombinasjoner Kombinasjonsskjermbildet Skjermbildet Kombinasjoner viser en liste over mulige skjermbildekombinasjoner. Når du ser på tre kombinerte skjermbilder, er et av skjermbildene større enn det andre. Kartene er nummerert i nedre høyre hjørne (GPSMAP 4008/4012). For å flytte fokus mellom skjermbildene velger du det ikonet i nedre høyre hjørne som representerer det ønskede skjermbildet (GPSMAP 4008/4012), eller du trykker på Meny > Endre Kombinasjon (GPSMAP 5008/5012). Fokuser skjermbilde Nav kart, radar og ekkoloddkombinasjon Velg for å flytte fokus mellom skjermbilder Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer for skjermbildet Kombinasjoner. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 5

20 Bruke kombinasjoner Slik tilpasser du skjermbildekombinasjonene: 1. Når du viser et kombinasjonsskjermbilde, velger du Meny > Endre Kombinasjon. ELLER Fra skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner > Ubrukt Kombi (hvis det er tilgjengelig). Bruke kombinasjoner Kombinasjonsskjermbilde 1 Kombinasjonsskjermbilde 2 Velg antall kombinasjonsskjermbilder Slå datalinjen av eller på Endre kombinasjonsskjermbilde 1 Endre kombinasjonsskjermbilde 2 Datalinje 2. Velg Ant Funksj. for å velge antallet kombinasjonsskjermbilder (1 3), slå datafeltet av eller på, og velg kombinasjonsskjermbildene du vil vise. 3. Velg Ferdig. Merk: Når du velger kombinasjonsskjermbildene du vil vise, kan du bare velge blant de alternativene som er tilgjengelige på enheten din. Du kan øke det tilgjengelige antallet skjermbilder ved å bruke et BlueChart g2 Vision SD-kort og legge til nettverksenheter som ekkolodd og radar. 16 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

21 Hvor skal du Hvor skal du Bruk alternativet Hvor skal du i skjermbildet Hjem for å søke etter nærliggende bensinstasjoner, verksteder, veipunkter eller ruter. Merk: Du må opprette veipunkter og ruter før du kan navigere til dem. Du kan navigere til et bestemmelsessted på tre måter: Gå til, Rute til eller Guide til. Gå til du navigerer direkte til bestemmelsesstedet. Rute til det opprettes en rute fra din nåværende posisjon til bestemmelsesstedet, og du kan legge til avstikkere fra ruten. Guide til søker gjennom BlueChart g2 Vision-kartdata for å foreslå den beste ruten til bestemmelsesstedet. Du må bruke et BlueChart g2 Vision SD-kort for å få dette alternativet. Forsiktig: Hvis du velger Guide til, tas det ikke hensyn til hindringer og bunndybde. Av sikkerhetsgrunner må du alltid finne ut av forskjeller eller spørsmål du har, før du fortsetter å navigere. Navigere til et bestemmelsessted Du kan søke etter og navigere til bestemmelsessteder i nærheten, for eksempel bensinstasjoner, verksteder, båthavner, veipunkter og ruter. du Hvor skal Slik begynner du navigeringen: 1. Velg Hvor skal du i skjermbildet Hjem. 2. Velg en kategori av maritime tjenester du vil navigere til. Enheten viser en liste over hvilke 50 steder som ligger nærmest, og avstanden til hvert av dem. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

22 Hvor skal du 3. Velg den maritime tjenesten du vil navigere til. Det vises et skjermbilde med informasjon om den maritime tjenesten du valgte. Hvor skal du 4. Velg Naviger til. 5. Velg Gå til. ELLER Velg Guide til når du bruker et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-kort og vil bruke automatisk veiledning. 6. Følg den fargede linjen på skjermen til bestemmelsesstedet. Slik stopper du navigeringen: Velg Meny og deretter Stopp navigering fra kartet. Slik søker du etter et bestemmelsessted etter navn: 1. I skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du > Søk etter navn. 2. Trykk på (GPSMAP 5008/5012) eller bruk vippebryteren (GPSMAP 4008/4012) for å velge tegn og stave en del av navnet på bestemmelsesstedet. 18 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

23 Hvor skal du 3. Velg Ferdig for å vise de 50 nærmeste stedene som oppfyller søkekriteriene dine. 4. Velg den beste posisjonen, og velg deretter Naviger til > Gå til (eller Rute til). Opprette og bruke veipunkter Du kan lagre inntil 1500 veipunkter med brukerdefinert navn, symbol, dybde og vanntemperatur for hvert veipunkt. du Hvor skal Slik oppretter du et veipunkt: 1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart > Navigasjonskart. 2. Bruk kartpekeren ( ) for å velge posisjonen du vil angi som veipunkt (GPSMAP 4008/4012), eller trykk på posisjonen du vil angi som veipunkt (GPSMAP 5008/5012). 3. Velg Opprett veipunkt. 4. Velg ett av følgende alternativer: Rediger veipunkt angi navn, symbol, vanndybde, vanntemperatur og posisjon. Slett slett veipunktet. Naviger til gå til veipunktet. Tilbake gå tilbake til navigasjonskartet. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

24 Hvor skal du Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt: 1. Du kan når som helst trykke på MARK-knappen (GPSMAP 4008/4012) eller trykke på Markér i skjermbildet Hjem (GPSMAP 5008/5012). 2. Velg Rediger veipunkt for å legge inn navn, symbol, vanndybde, vanntemperatur eller posisjon. Velg Tilbake eller Hjem for å gå tilbake til skjermbildet Hjem. Merk: Det er bare gjeldende posisjon som blir opprettet som veipunkt når du velger Markér (eller trykker på MARK-knappen). Hvor skal du Slik merker du en posisjon for MOB (mann over bord): Når du oppretter et veipunkt, kan du angi det som en MOB (mann over bord). Dette angir punktet og definerer en kurs tilbake til den avmerkede posisjonen. Når det er aktivert en MOB, opprettes det et MOB-veipunkt med et internasjonalt MOB-symbol og enheten får aktiv navigering til dette punktet. 1. Du kan når som helst trykke på MARK-knappen (eller Markér-knappen på skjermen). 2. Velg MOB. Slik redigerer du et veipunkt: 1. Fra navigasjonskartet trykker du på veipunktet (GPSMAP 5008/5012) eller bruker kartpekeren ( ) (GPSMAP 4008/4012) for å merke veipunktet på navigasjonskartet. ELLER Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem. 2. Trykk på knappen for veipunktet du vil redigere. 3. Velg Rediger veipunkt. 4. Velg veipunktattributtet du vil endre (Navn, Symbol, Dybde, Vanntemp eller Posisjon). Slik flytter du veipunktet på navigasjonskartet: 1. Velg veipunktet på navigasjonskartet. 2. Velg Se på. 3. Trykk på knappen for veipunktet du vil redigere. 4. Velg Rediger veipunkt > Posisjon. 5. Velg Bruk oversikt eller Angi koordinater. 6. Hvis du angir koordinater, bruker du vippebryteren for å legge inn de nye koordinatene for veipunktet. Hvis du bruker oversikten, merker du den nye posisjonen med kartpekeren ( ) og velger Flytt Veipunkt. Veipunktet blir flyttet til den nye posisjonen. 20 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

25 Slik viser du en liste over alle veipunkter: Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem. Hvor skal du Slik sletter du et veipunkt eller en MOB: 1. Fra navigasjonskartet trykker du på veipunktet (GPSMAP 5008/5012) eller bruker kartpekeren ( ) (GPSMAP 4008/4012) for å merke veipunktet på navigasjonskartet. ELLER Velg Informasjon > Brukerdata > Veipunkter i skjermbildet Hjem. 2. Velg veipunktet eller MOBen du vil slette. 3. Velg Slett. Opprette og bruke ruter Du kan opprette og lagre opptil 20 ruter, med opptil 250 veipunkter i hver rute. Slik oppretter du en rute fra gjeldende posisjon: 1. Fra navigasjonskartet trykker du på bestemmelsesstedet (GPSMAP 5008/5012) eller bruker kartpekeren ( ) (GPSMAP 4008/4012) for å velge bestemmelsesstedet. du Hvor skal 2. Velg Naviger til > Rute til. 3. Bruk kartpekeren ( ) for å velge hvor du først vil svinge. 4. Velg Legg til sving. 5. Hvis du vil legge til flere svinger, angir du hvor du vil svinge og velger Legg til sving. 6. Trykk på Ferdig for å fullføre ruten, eller trykk på Slett Rute for å slette den. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 21

26 Hvor skal du Hvor skal du Slik oppretter du en rute med en annen posisjon: 1. Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter > Ny rute i skjermbildet Hjem. 2. Trykk på posisjonen (GPSMAP 5008/5012) eller bruk kartpekeren ( ) (GPSMAP 4008/4012) for å velge posisjonen hvor du vil starte den nye ruten. 3. Velg Legg til sving for å merke startpunktet for ruten. 4. Angi posisjon for første sving og velg Legg til sving. Gjenta dette til ruten er fullstendig. 5. Velg Ferdig. Slik oppretter du en rute ved hjelp av automatisk veiledning: 1. Fra navigasjonskartet velger du bestemmelsesstedet. 2. Velg Naviger til > Gå til. Ruten beregnes. Merk: Du kan endre autoveiledningsveien til en rute ved å velge enden på veien og velge Naviger til > Rute til. Autoveiledningsveien blir værende på skjermen, slik at du kan følge den mens du oppretter ruten. Slik redigerer du en rute: 1. Velg Informasjon > Brukerdata > Ruter i skjermbildet Hjem. 2. Velg ruten du vil redigere. 3. Velg Rediger rute. Du kan redigere rutenavnet og svinger eller slette ruten. 22 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

27 Vise informasjon Bruk skjermbildet Informasjon for å få informasjon om tidevann, strømninger, stjernedata, brukerdata, andre båter, mål og video. Vise informasjon Vise informasjon om tidevannstasjon For å se tidevannsinformasjon velger du Informasjon > Tidevannsinformasjon fra skjermbildet Hjem, deretter velger du en tidevannstasjon fra listen. Vise strøminformasjon Hvis du vil vise strøminformasjon, går du til skjermbildet Strøminformasjon. informasjon Vise Merk: Du må bruke et BlueChart g2 Vision-kort for å vise strømstasjonsinformasjon. For å se strøminformasjon velger du Informasjon > Strømninger fra skjermbildet Hjem, deretter velger du en strømstasjon fra listen. Velg Vis rapport for å vise strømrapporten for den valgte stasjonen. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 23

28 Vise informasjon Vise stjerneinformasjon Bruk skjermbildet Stjerneinformasjon for å vise data om når solen og månen står opp og går ned, månefase og solens og månens omtrentlige stilling på himmelen. Velg Informasjon > Stjerneinformasjon fra skjermbildet Hjem for å vise stjerneinformasjon. Månens stilling Solens stilling Himmelvisningsvindu Vise informasjon Vise brukerdata For å vise brukerdata velger du Informasjon > Brukerdata i skjermbildet Hjem. Veipunkter vis en liste over alle lagrede veipunkter (side 19). Ruter vis en liste over lagrede ruter (side 20). Spor vis en liste over lagrede spor. Dataoverføring overfør veipunkter, ruter og spor til og fra et SD-kort eller nettverk. Slik overfører du data til og fra et SD-kort: 1. Sett et SD-kort i SD-kortsporet foran på enheten. 2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring >Brikke i skjermbildet Hjem. Gjør ett av følgende: Velg Lagre på Brikke hvis du vil lagre veipunktene, rutene og sporene på SD-kortet. Velg Integrer Fra Brikke hvis du vil overføre data fra SD-kortet til enheten og slå dem sammen med eksisterende brukerdata. Velg Erstatt Fra Databrikke hvis du vil overskrive elementer på enheten. Slik overfører du data til eller fra et nettverk: 1. Koble enheten til et Garmin maritimt nettverk ved hjelp av nettverksporten på baksiden av enheten og nettverkskabelen fra Garmin. 2. Velg Informasjon > Brukerdata > Dataoverføring > Nettverk i skjermbildet Hjem. Gjør ett av følgende: Velg Klon Brukerdata for å overføre veipunkter, ruter og spor til andre kartplottere som er koblet til nettverket. Eksisterende data vil bli overskrevet på disse kartplotterne. Velg Slå sammen Brukerdata for å overføre data mellom alle kartplotterne som er koblet til nettverket. Unike data vil bli slått sammen med eksisterende data på hver kartplotter. Slett brukerdata slett alle brukerveipunkter, -ruter og -spor. 24 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

29 Vise informasjon Vise andre båter Hvis du vil vise informasjon om andre båter, velger du Informasjon > Andre båter i skjermbildet Hjem. Merk: Hvis du vil vise informasjon om andre båter, må enheten være tilkoblet en ekstern AIS-enhet (Automatic Identification System) eller DSC-enhet (Digital Selective Calling). AIS Liste vis informasjon om alle båter enheten overvåker. Velg AIS Liste for å vise MMSInumre (Maritime Mobile Service Identities) eller navn (hvis båten sender ut navn) for AIS-utstyrte båter i nærheten. AIS-listen er sortert etter rekkevidde, med båten nærmest deg øverst på listen. DSC Logg vis en liste over alle DSC-anrop, sortert etter den siste, avsender eller type (nødanropseller posisjonsrapporter). Vis etter klokkeslett vis de sist mottatte DSC-anropene, sortert og vist kronologisk (etter klokkeslett og dato). Anrop med samme tidspunkt og dato viser samme informasjon i listen. Vis etter sender vis en alfanumerisk liste over avsendere. Vis etter type vis de siste nødanrops- eller posisjonsrapportene, sortert kronologisk. Slett alle slett alle loggoppføringer. DSC Anropsliste vis de 100 siste anropene. DSC-anropslisten viser de siste anropene fra en båt. Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, overskriver det siste anropet det første anropet i anropslisten. Katalog vis en liste over alle DSC-oppføringer. Du kan vise oppføringene etter navn eller MMSInummer. Du kan også legge til en oppføring. Vise mål For å se analoge eller digitale motormål velger du Informasjon > Mål i skjermbildet Hjem. informasjon Vise Merk: For å vise målene må du være tilkoblet et NMEA 2000-nettverk som kan registrere motordata. Du finner mer informasjon om hvilken NMEA 2000 PGN-informasjon som støttes, på side 46. Slik velger du analoge eller digitale mål: 1. Trykk MENU fra skjermbildet Mål. 2. Velg Oppsett Mål for å velge antallet motorer (1 4), antallet drivstofftanker (1 eller 2), og for å nullstille kilometertelleren. Merk: For mer enn to motorer kan du bare bruke digitale mål. For én eller to motorer kan du bytte mellom analoge og digitale mål. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 25

30 Vise informasjon Vise informasjon Vise video Enheten din kan vise video hvis du kobler den til en videokilde med den medfølgende videokabelen. Du finner mer om dette i GPSMAP 4000/5000 Series Installation Instructions. Velg Informasjon > Video i skjermbildet Hjem for å vise video. Velg Meny for å konfigurere følgende: Videokilde velg videokilden (1 eller 2) som skal brukes til å vise video. Hvis du har to videokilder og vil veksle mellom dem, velger du Vekslende for å angi hvor lenge hver video skal vises. Aspekt skift mellom standard aspektforhold og utvidet aspektforhold. Videoen kan ikke utvides utover dimensjonene som støttes av den tilkoblede videoenheten. Derfor vil den utvidede videoen kanskje ikke fylle hele skjermen på GPSMAP 4012/5012. Lysstyrke juster lysstyrken for videoen opp eller ned, eller velg Auto for å la enheten justere lysstyrken automatisk. Metning juster fargemetningen opp eller ned, eller velg Auto for å la enheten justere metningen automatisk. Kontrast juster kontrasten opp eller ned, eller velg Auto for å la enheten justere kontrasten automatisk. Standard velg videoformatet som videokilden bruker (PAL eller NTSC). Velg Auto for å la enheten velge kildeformatet automatisk. 26 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

31 Konfigurere enheten Konfigurere enheten Bruk skjermbildet Konfigurer til å konfigurere enhetsinnstillingene. Konfigurere systeminnstillinger Hvis du vil endre generelle systeminnstillinger, velger du Konfigurer > System i skjermbildet Hjem. Simulator aktiver eller deaktiver simulatormodusen, og angi innstillinger for simulatormodusen. (Hvis du angir modusen Butikkdemonstrasjon i det første oppsettet av enheten, vil denne innstillingen få navnet Demo.) Språk velg språket som skal vises på skjermen. Piper/display velg Piper for å angi når enheten skal avgi lyd. Velg Baklys for å justere baklyset opp eller ned. Velg Fargemodus for å bytte mellom dagmodus og nattmodus. GPS vis GPS-satellitter og aktiver eller deaktiver WAAS/EGNOS. Systeminformasjon vis systeminformasjon, gjenopprett fabrikkinnstillinger og vis status for nettverksenheter. Hendelseslogg viser en liste over systemhendelser. Overlay Tall vis eller rediger alternativene for Vind (Merkbar vind eller Faktisk vind) og Neste sving (Avstand eller Tid). Endre måleenheter Hvis du vil endre måleenheter, velger du Konfigurer > Enheter. Systemenheter en global innstilling som definerer de fleste individuelle måleenhetene samtidig. Britisk (mh, fot, ºF), Metrisk (km/t, m, ºC), Nautisk (kt, ft, ºF) eller Brukerdef. Velg Brukerdef hvis du vil definere måleenheter for dybde, temperatur, avstand, fart, høyde, volum og trykk enkeltvis. Merk: Du må motta dybdedata for NMEA-ekkolodd eller bruke en Garmin-ekkoloddmodul for å kunne vise informasjon om dybde og temperatur. enheten Konfigurere Styrer mot angi referansen som brukes ved beregning av kursinformasjon. Auto magn. variasjon Automatisk magnetisk variasjon setter automatisk den magnetiske deklinasjonen for posisjonen din. Sann setter geografisk nord som kursreferanse. Grid setter grid nord som kursreferanse (000º). Brukerdef. magn. var. lar deg angi den magnetiske variasjonen. Posisjonsformat endre koordinatsystemet en gitt posisjonsavlesning vises i. Endre posisjonsformatet bare hvis kartet eller diagrammet du bruker, angir et annet posisjonsformat. Kartdatum endre koordinatsystemet som kartet er ordnet etter. Endre kartdatum bare hvis kartet eller diagrammet du bruker, angir et annet kartdatum. Tidsformat du kan velge mellom 12- og 24-timersformat og UTC-tidsformat. Tidssone angi tidssonen du vil skal vises for tidsavlesninger. Sommertid angi om du vil ha sommertid Av, På eller Auto. Auto-innstillingen slår sommertid av og på i henhold til årstiden. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 27

32 Konfigurere enheten Konfigurere enheten Konfigurere kommunikasjonsinnstillinger Hvis du vil endre kommunikasjonsinnstillingene, velger du Konfigurer > Kommunikasjon i skjermbildet Hjem. Porttyper velg inngangs-/utgangsformat for hver port (NMEA Std.) eller NMEA høy hastighet) som skal brukes ved tilkobling av enheten til eksterne NMEA-enheter, en datamaskin eller andre Garmin-enheter. NMEA Std. støtter inn- eller utdata i standard NMEA 0183-data, DSC og inndata for NMEA-ekkolodd for DPT-, MTW- og VHW-setninger. NMEA høy hastighet støtter inn- og utdata for standard 0183-data for de fleste AIS-mottakere. Oppsett NMEA 0183 aktiver eller deaktiver NMEA 0183-utdatasetninger for ekkolodd, rute, system og Garmin NMEA-innstillinger. Slik aktiverer eller deaktiverer du NMEA 0183-utdatasetninger: 1. Velg Konfigurer > Kommunikasjon > Oppsett NMEA 0183 i skjermbildet Hjem. 2. Velg en innstilling (Ekkolodd, Rute, System eller Garmin). 3. Velg NMEA 0183-utdatasetningen. 4. Velg Av for å deaktivere eller På for å aktivere NMEA 0183-utdatasetningen. Posn. Presisjon juster antall sifre (To sifre,tre sifre eller Fire sifre) til høyre for desimaltegnet for overføring av NMEA-utdata. Veipunkt ID velg hvordan enheten angir veipunktidentifikatorer (Navn eller Tall). Fabrikkinnst. tilbakestille NMEA 0183-innstillinger til fabrikkinnstillingene (OK eller Avbryt). Oppsett NMEA 2000 konfigurer hvordan NMEA 2000-nettverket ser enheten. Enhetseksempel hvis du har to eller flere like NMEA 2000-enheter i NMEA nettverket, velger du Enhetseksempel og angir forskjellig nummer for hver enhet. Systemeksempel hvis du har to eller flere separate NMEA-nettverk i båten, og det finnes en gateway mellom systemene, velger du Systemeksempel og angir forskjellige numre for hvert nettverk. Stille inn alarmer Du kan stille inn enheten slik at den avgir en hørbar alarm når bestemte forhold inntreffer. Som standard er alle alarmer slått av. Slik stiller du inn en alarm: 1. Velg Konfigurer > Alarmer i skjermbildet Hjem. 2. Velg en alarmkategori (Navigasjon, Motor, System eller Ekkolodd). 3. Velg en alarm. 4. Velg På for å aktivere alarmen, og angi deretter alarminformasjon. Stille inn navigasjonsalarmer Hvis du vil stille inn en navigasjonsalarm, velger du Konfigurer > Alarmer > Navigasjon i skjermbildet Hjem. Ankervakt still inn en alarm som varsler deg når du overskrider en angitt avdriftsavstand Ankomst still inn en alarm som varsler deg når du er innenfor den angitte avstanden eller tiden fra bestemmelsesstedets veipunkt. Ute av kurs still inn en alarm som varsler deg om at du er ute av kurs, og angir avstanden. 28 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

33 Konfigurere enheten Stille inn systemalarmer Hvis du vil stille inn en systemalarm, velger du Konfigurer > Alarmer > System i skjermbildet Hjem. Klokke still inn en alarm ved hjelp av systemklokken. Enheten må være aktivert for at klokkealarmen skal fungere. Batteri still inn en alarm som varsler når batteriet når spenningsnivået som er angitt av brukeren. GPS-nøyakt. still inn en alarm som varsler deg når GPS-posisjonen er utenfor den brukerdefinerte verdien for nøyaktighet. Stille inn ekkoloddalarmer Hvis du vil stille inn en ekkoloddalarm, velger du Konfigurer > Alarmer > Ekkolodd i skjermbildet Hjem. Merk: Du må ha en ekkoloddmodul (tilbehør) og en svinger tilkoblet ekkoloddmodulen, tilkoblet via NMEA 0183 eller tilkoblet Garmins maritime nettverk, for å motta ekkoloddinformasjon. Grunt Vann/Dypt Vann still inn en alarm som varsler når dybden er mindre eller større enn den angitte verdien. Vanntemp. still inn en alarm som varsler når svingeren rapporterer en temperatur som er 1,1 C over eller under den angitte temperaturen. Fisk still inn en alarm som varsler når enheten oppdager objekter etter angitte symboler. Konfigurere Min båt Hvis du vil konfigurere innstillingene for båten, velger du Konfigurer > Min båt i skjermbildet Hjem. Autoveiledning still inn parametrene for automatisk veiledning for båten: Sikker dybde angi minimumsdybden (kartnull for dybde) ved beregning av en rute for automatisk veiledning. Sikker høyde angi minimumshøyden (kartnull for høyde) for broer for å sikre båten god klaring. Kjøl kalibr kalibrer overflateavlesningen med dybden på kjølen. På denne måten kan du måle dybden fra bunnen på kjølen i stedet for fra svingeren. Angi et positivt tall for å kalibrere for kjølen. Du kan angi en negativ verdi for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet. Slik justerer du kjølkalibreringen: 1. Velg Konfigurer > Min båt > Kjøl kalibr i skjermbildet Hjem. 2. Bruk tastaturet på skjermen for å angi kalibreringen. 3. Velg Ferdig for å godta tallet. enheten Konfigurere Merk: Velg Avbryt for å avbryte endringene og gå tilbake til skjermbildet Min Båt. Svinger velg svingertype, sett temperaturkilden, vinkler for ekkoloddspiss og kalibrer fart i vann. Temperaturkilde angi temperaturkilden (XDCR eller NMEA). Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 29

34 Konfigurere enheten Vinkler Ekkol. kjegle hvis du ikke bruker en standard Garmin-svinger, kan du angi vinkelen for ekkoloddkjegle, oppgitt i grader, slik at den gjengis mest mulig nøyaktig i skjermbildet Fish Eye 3D. Velg 200 khz eller 50 khz, og bruk skjermtastaturet for å angi vinkelen. Merk: Innstillingen for ekkoloddkjeglevinkler er forhåndssatt til å stemme med kjeglevinkelen til en standard dobbelfrekvenssvinger fra Garmin. Bruk dette alternativet bare ved tilpasning til spesifikasjonene for en svinger som ikke er standard. Kalibrere fart bruk denne menyen for å kalibrere en fartsmåler. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere. Hvis du ikke har en fartsmåler, vises ikke denne menyen. Merk: Hvis båten ikke kjører raskt nok eller hvis fartsmåleren ikke registrerer en hastighet, vises en melding om at hastigheten er for lav. Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte. Hvis den samme meldingen vises en gang til, bør du stoppe båten og sjekke at hjulet på fartsmåleren ikke sitter fast. Hvis hjulet spinner fritt, bør du sjekke ledningsforbindelsene. Hvis den samme meldingen vises fremdeles, bør du kontakte kundestøtten hos Garmin. Konfigurere enheten Konfigurere Andre Båter Hvis du vil konfigurere innstillingene for andre båter enn din egen, velger du Konfigurer > Andre båter i skjermbildet Hjem. AIS aktiver eller deaktiver AIS (Automatic Identification System). AIS varsler deg om trafikk i området ved å oppgi båt-ider, posisjon, kurs og hastighet for båter med svingere innenfor rekkevidde. DSC aktiver eller deaktiver DSC (Digital Selective Calling). MERK: Hvis du vil konfigurere AIS- eller DSC-informasjon for andre båter, må enheten din være tilkoblet en ekstern AIS- eller DSC-enhet. Sikker sone (bare AIS og MARPA) aktiver eller deaktiver en sikkerhetssone rundt båten. Denne innstillingen brukes for å unngå kollisjoner og kan tilpasses. For å tilpasse innstilingene for sikker sone velger du Konfigurer > Andre båter > Sikker sone > Oppsett i skjermbildet Hjem. Ring vis eller skjul en ring på navigasjonskartet som angir båtens sikkerhetssone. Rekkevidde endre radiusen for sikkerhetssoneringen til en angitt avstand fra 0,1 til 2,0 nm (eller 0,2 til 5,0 km eller 0,1 til 2,0 miles). Tid Til (sikker sone) det lyder en alarm hvis AIS eller MARPA registrerer at et mål kommer til å krysse sikkerhetssonen innen det definerte tidsintervallet (fra 3 til 24 minutter). Detaljer vis eller skjul navn, hastighet og kurs for AIS- eller MARPA-mål på skjermen. Detaljene vises ved siden av ikonet for AIS- eller MARPA-målet. 30 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

35 Bruke Garmins maritime nettverk Bruke Garmins maritime nettverk Med Garmins maritime nettverk kan du dele data fra Garmin-tilleggsenheter mellom Garminkartplottere raskt og enkelt. Du kan koble GPSMAP 4008/4012- og GPSMAP 5008/5012-enheter og tidligere kartplottermodeller for Garmins maritime nettverk (GPSMAP 3005/3006/3010) til nettverket ditt for å dele data mellom dem. Med Garmins maritime nettverk kan du: Dele GPS-data fra en GPS 17-antenne koblet til én kartplotter med alle kartplottere som er koblet til Garmins maritime nettverk. Dele NMEA 0183-data fra enheter koblet til én kartplotter med alle kartplottere som er koblet til Garmins maritime nettverk. Merk: Både GPS 17 og alle NMEA 0183-enheter må kobles til den samme kartplotteren for at du skal få de beste resultatene ved deling av data i Garmins maritime nettverk. Merk: Hvis du bruker en GSD 21 koblet til en GPSMAP 3006/3010-kartplotter, deles data med alle GPSMAP 4008/4012- og 5008/5012-kartplottere koblet til Garmins maritime nettverk. Alle GSD 21-innstillinger må konfigureres på GPSMAP 3006/3010. Du kan ikke koble en GSD 21 til en GPSMAP 4008/4012- eller GPSMAP 5008/5012-enhet. Del data fra enheter i Garmins maritime nettverk som er koblet til en hvilken som helst kartplotter i det maritime nettverket eller en GMS 10 maritim nettverksboks med alle andre kartplottere som er koblet til det maritime nettverket. Blant andre disse enhetene: GSD 22 digitalt ekkolodd leverer ekkoloddata ved tilkobling til Garmins maritime nettverk og riktig svinger. Ekkoloddata deles av alle kartplottere i nettverket. GMR 21/41 Radom, GMR 18 Radom og GMR 404/406 Åpen radar leverer radardata ved tilkobling til Garmins maritime nettverk. Radardata deles av alle kartplottere i nettverket. Del BlueChart g2 Vision-kartografidata fra et SD-kort satt inn i en kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien med alle kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien som er koblet til det maritime nettverket. Merk: BlueChart g2 Vision-kartografi er bare kompatibel med kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien. Tidligere kartplottermodeller som er kompatible med Garmins maritime nettverk (for eksempel GPSMAP 3010), kan kobles til nettverket ditt, men de kan ikke dele BlueChart g2 Vision-data. nettverk Maritimt Overfør veipunkt-, rute- og sporinformasjon fra en kartplotter koblet til Garmins maritime nettverk med alle andre kartplottere koblet til det maritime nettverket. Dataene kan klones fra én kartplotter til alle andre tilkoblede kartplottere, eller dataene fra alle kartplottere kan slås sammen og deles mellom alle tilkoblede kartplottere. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 31

36 Bruke Garmins maritime nettverk Vise tilkoblede nettverksenheter i Garmins maritime nettverk For å vise alle tilkoblede nettverksenheter i Garmins maritime nettverk, velger du Konfigurer > System > Systeminformasjon > Nettverksenheter i skjermbildet Hjem. Aliaser definert Ingen aliaser definert Nettverksenheter Alle tilkoblede enheter vises langs høyre side av skjermen. Hvis du vil tilordne et alias eller navn til en av enhetene med tanke på identifikasjon, velger du enheten. Bruk vippebryteren (GPSMAP 4008/4012) eller skjermtastaturet (GPSMAP 5008/5012) for å sette navn på enheten. Velg Back eller trykk på HOME-knappen for å avslutte. Maritimt nettverk 32 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

37 Bruke radar Bruke radar Hvis du kobler kartplotteren din til en maritim radar fra Garmin (tilbehør), for eksempel en GMR 404/406 eller GMR 18, kan du vise mer informasjon om omgivelsene. Garmins maritime radar kobles til via Garmins maritime nettverk og deler radardata med alle kartplottere koblet til nettverket. Garmins maritime radar sender ut en smal stråle mikrobølgeenergi mens den roterer i et 360ºmønster. Når den utsendte energien treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren. Advarsel: Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at området rundt radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren sender ut en stråle ca. 12 under og over en tenkt horisontal linje som skjærer gjennom senteret til radaren. Unngå å se direkte på radaren, siden øynene er de mest utsatte delene av kroppen. Slik slår du på radaren: 1. Når du slår på nettverket, varmer radaren opp. En nedtellingsfunksjon varsler deg når radaren er klar. I skjermbildet Hjem trykker du Radar > Cruise. Merk: Som en sikkerhetsforanstaltning går radaren i standby når den har varmet opp. Det gir deg muligheten til å sjekke at radaren har fri sikt før du begynner å bruke den. Mikrobølgeenergien som skanneren sender ut, er potensielt farlig. 2. Når du får meldingen Klar til å transmitt., trykker du på og slipper Av/på-knappen (ikke trykk og hold nede, for det kan slå på kartplotteren), eller trykk på MENU. 3. Nederst til høyre på skjermen velger du Transmit Radar. Et liten stund vises meldingen Starter..., før radaren begynner å tegne opp et bilde radar Bruke Slik slår du av radaren: 1. Trykk på og slipp Av/på-knappen (ikke hold knappen nede, for det kan slå av kartplotteren), eller trykk på MENU. 2. Velg Gå til Standby. Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 33

38 Bruke radar Forstå skjermbildet Cruise Bruk Cruise-skjermbildet for å vise et fullskjermbilde av den innsamlede radarinformasjonen. Posisjonen din er i sentrum av skjermbildet, og ringene angir avstander. Avstandsringer Styrestrek Zoomskala Bruke radar Zoomskalaen angir avstanden fra posisjonen din (sentrum) til den ytterste ringen. Hver ring representer like mye på zoomskalaen. Eksempel: Hvis zoomskalaen er stilt inn på tre kilometer, representerer hver ring én kilometer ut fra sentrum. Bruk skala (+/-) -knappene (GPSMAP 4008/4012) eller - og -tastene (GPSMAP 5008/5012) for å justere zoomskalaen. Innstillinger for skjermbildet Cruise Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer for skjermbildet Cruise. Forsterkning kontrollerer følsomheten til radarmottakeren. Standardinnstillingen, Auto, sørger for automatisk justering for optimal ytelse. Velg Opp eller Ned for å justere forsterkningen manuelt. Velg Auto for å tilbakestille forsterkningen til standardinnstillingen. Rain Cltr juster forsterkningen for uønsket støy forårsaket av regnvær på nært hold. Velg Opp eller Ned for å justere følsomheten for regnstøy. Sea Cltr juster forsterkningen for støy forårsaket av krapp sjø. Velg Neste Inst for å veksle mellom Grov, Med, Rolig og Av. Velg Opp eller Ned for å justere følsomheten for sjøstøy manuelt. Vaktsone definer en sikker sone rundt båten. Det går en lydalarm når et registrert objekt kommer inn i denne sonen. Velg På eller Av. Hvis vaktsonen er aktivert, kan du definere grensene ved å velge Justér Vaktsone: Hjørne 1 (og Hjørne 2): Bruk vippebryteren (GPSMAP 4008/4012) slik pilene ( og ) viser, for å angi grensene for vaktsonen. Velg Hjørne 1 eller Hjørne 2 for å endre referansepunktet. På GPSMAP 5008/5012-enheter trykker du på Hjørne 1 og deretter på det punktet på skjermen hvor du vil ha det første hjørnet i vaktsonen. Gjenta dette med Hjørne 2. Sirkelformet: Lukker vaktsonen, slik at den omslutter båten fullstendig. Bruk Hjørne 1 eller Hjørne 2 for å justere størrelsen. Hjørne 1 Hjørne 2 Sirkelformet 34 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

39 Bruke radar Overlay Tall vis eller skjul tall som angir cruisefart, navigasjon eller fiske Oppsett Radar avanserte radarinnstillinger. Målbestemmelse i Cruise-skjermbildet Bruk vippebryteren (GPSMAP 4008/4012) eller trykk på målposisjonen (GPSMAP 5008/5012) for å starte målbestemmelse. Det vises en grønn ring og en grønn linje. Den grønne ringen tilsvarer avstandsringene og hjelper deg med å definere et objekts avstand fra posisjonen din. Den grønne linjen tilsvarer kurspilen og hjelper deg med å definere et objekts kurs i forhold til posisjonen din. Når du trykker på vippebryteren, justerer du punktet hvor den grønne ringen og den grønne linjen skjærer hverandre. Dette punktet angir målet ditt. Når du flytter målet over objektene på radaren, vises målalternativer på høyre side av skjermen. Styrestrek Mål (skjæringspunkt) Målalternativer Cruise-skjermbildet Målbestemmelse Velg Stopp Peking for å avslutte målbestemmelse. Målalternativer Opprett veipunkt merk et veipunkt på målobjektet eller -posisjonen. Tilegne Mål tilegn et MARPA-merke (Mini Automatic Radar Plotting Aid) til målobjektet. Merk: MARPA krever kompass. Kompasset må vise NMEA 0183-setningen HDM eller HDG. MARPA Mål (vises bare når du målbestemmer et merket MARPA-objekt) åpner informasjonsvinduet for MARPA-mål. Fjern MARPA-objekter fra dette vinduet. MARPA-mål mistet MARPA-mål sporet Åpner informasjonsvinduet for MARPA-mål radar Bruke Spore MARPAobjekt Målalternativer Farlig MARPAobjekt MARPA-målbestemmelse Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien 35

40 Bruke radar Forstå skjermbildet Radar Overlay Bruk alternativet Radar Overlay for å legge radarinformasjon oppå navigasjonskartet. Kartskala Radarrekkevidde Velg Radar > Radar Overlay i skjermbildet Hjem. Radarbildet vises i oransje og legges oppå navigasjonskartet. Bruk skala (+/-)-knappene (GPSMAP 4008/4012) eller - og -knappene (GPSMAP 5008/5012) for å zoome inn og ut. Zooming under panorering påvirker bare zoomskalaen til kartet. Radarrekkevidden endres ikke. Zooming mens kartet er låst på båten (ikke panorering), påvirker zoomskalaen til kartet og radarrekkevidden. Trykk på MENU hvis du vil ha tilgang til flere innstillinger eller alternativer for skjermbildet Radar Overlay. Velg Justér Kart for å komme til kartalternativene. Velg Justér Radar for å gå tilbake til alternativene for oppsett. Bruke radar Endre radarinnstillinger For å endre radarinnstillingene velger du Radar > Oppsett Radar i skjermbildet Hjem. Orientering endre perspektiv for radarvisningen. Kurspil vis eller skjul en linje i fartsretningen. Ringer vis eller skjul ringene for radarrekkevidde. Fart Foranvisn. aktiver for å flytte posisjonen din mot bunnen av skjermbildet når hastigheten din øker. Angi topphastigheten din for å få best mulige resultater. Tidsst. Transm. angi og tilpass en transmit/standby-syklus. Angi sendetiden (Transmit Tid) og standby-tiden (Stdby Tid) i minutter. Xtalk Reject (crosstalk) filtrer ut interferens forårsaket av en annen radar i nærheten. Avansert avanserte radarinnstillinger: FTC (Fast Time Constant) reduser uønsket støy forårsaket av regn på avstand. Std. Antennestørrelse (bare GMR 404/406) angi antennestørrelsen din (4 fot eller 6 fot). Antennestørrelse (bare GMR 404/406) angi antennestørrelsen din (4 fot eller 6 fot). Motorhastighet (bare GMR 404/406) sett motorhastigheten for GMR 404/406-radaren til Normal hastighet eller Høy hastighet. Høy hastighet øker rotasjonshastigheten for antennen, som igjen øker hastigheten på skjermoppdateringen. 36 Brukermanual for GPSMAP 4000/5000-serien

GPSMAP 4000- og 5000-serien. brukerveiledning

GPSMAP 4000- og 5000-serien. brukerveiledning GPSMAP 4000- og 5000-serien brukerveiledning 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Detaljer

GPSMAP 500-serien. brukermanual

GPSMAP 500-serien. brukermanual GPSMAP 500-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

GPSMAP. 400/500-serien. brukerveiledning

GPSMAP. 400/500-serien. brukerveiledning GPSMAP 400/500-serien brukerveiledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller (800) 80 01 020

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

GPSMAP. 400/500-serien. brukerveiledning

GPSMAP. 400/500-serien. brukerveiledning GPSMAP 400/500-serien brukerveiledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

GPSMAP. 6000-/7000-serien brukerveiledning

GPSMAP. 6000-/7000-serien brukerveiledning GPSMAP 6000-/7000-serien brukerveiledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

GPSMAP. 5000-serien. 4000- og

GPSMAP. 5000-serien. 4000- og GPSMAP 5000-serien 4000- og 2009 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

GPSMAP 620 GPSMAP 640. brukerveiledning

GPSMAP 620 GPSMAP 640. brukerveiledning GPSMAP 620 GPSMAP 640 brukerveiledning 2008 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres,

Detaljer

GPSMAP 700-serien brukerveiledning

GPSMAP 700-serien brukerveiledning GPSMAP 700-serien brukerveiledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4012 user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4012 user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN GPSMAP 4012. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN GPSMAP 4012 in the

Detaljer

echomap 40/50/70/90-serien

echomap 40/50/70/90-serien echomap 40/50/70/90-serien Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01834-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

echomap CHIRP 40-/50-/70-/90-serien Brukerveiledning

echomap CHIRP 40-/50-/70-/90-serien Brukerveiledning echomap CHIRP 40-/50-/70-/90-serien Brukerveiledning Februar 2016 190-01951-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70-serien Brukerveiledning

GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70-serien Brukerveiledning GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70-serien Brukerveiledning April 2013 190-01556-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres

Detaljer

STRIKER serien. Brukerveiledning

STRIKER serien. Brukerveiledning STRIKER serien Brukerveiledning Desember 2015 190-01950-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning

GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks. (913)

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

GPSMAP 800/1000-serien Brukerveiledning

GPSMAP 800/1000-serien Brukerveiledning GPSMAP 800/1000-serien Brukerveiledning Februar 2014 190-01658-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

Fishfinder 300C hurtigstartveiledning

Fishfinder 300C hurtigstartveiledning Fishfinder 300C hurtigstartveiledning 2007, 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Detaljer

GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70-serien Brukerveiledning

GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70-serien Brukerveiledning GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70-serien Brukerveiledning Januar 2014 190-01556-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres

Detaljer

GNX 20/21 Brukerveiledning

GNX 20/21 Brukerveiledning GNX 20/21 Brukerveiledning Februar 2014 190-01659-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 Innledning ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Øvingsoppgaver 2010 GPS mottakeren i bruk Betjene mottageren

Detaljer

echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning

echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning Desember 2013 190-01709-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

GNX Wind. Brukerveiledning

GNX Wind. Brukerveiledning GNX Wind Brukerveiledning Februar 2016 190-02003-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

brukermanual for MapSource kartprogramvare

brukermanual for MapSource kartprogramvare brukermanual for MapSource kartprogramvare Copyright 2008 Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy Referanseveiledning VIB 10/11 (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe,

Detaljer

GPSMAP. 7400/7600-serien. Brukerveiledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01841-38_0C

GPSMAP. 7400/7600-serien. Brukerveiledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01841-38_0C GPSMAP 7400/7600-serien Brukerveiledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01841-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70- serien

GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70- serien GPSMAP 500-/700-serien og echomap 50-/70- serien Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01556-38_0D Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres

Detaljer

GPSMAP 800/1000-serien

GPSMAP 800/1000-serien GPSMAP 800/1000-serien Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01658-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 *988-11739-001* TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 4.5 av programvaren til NSS evo2, og disse funksjonene står ikke beskrevet i

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GNX 20/21. Brukerveiledning

GNX 20/21. Brukerveiledning GNX 20/21 Brukerveiledning Mars 2016 190-01659-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

GPSMAP. 700-serien brukerveiledning

GPSMAP. 700-serien brukerveiledning GPSMAP 700-serien brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner:

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner: Generell veiledning no Velkommen til Buster Q! For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten på. Vi har blitt inspirert

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Komme i gang PAGES: Åpner en meny for valg av skjermbilder ZOOM knapper: zoom inn eller ut i kartet; trykk og hold

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer