Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk."

Transkript

1 Br uksanvi sni ng LaCr ossew S2357 ur makernodel and Tl f. : www. met eo. no

2 Innhold 1. Innledning 2. Bruksområde a. Værstasjonen b. Systemkrav for PC c. Installasjon av USB-adapter d. Egenskaper for basestasjonen e. Egenskaper for termo-hygro-sensor f. Egenskaper for vindsensor g. Egenskaper for regnsensor 3. Sikkerhetsaspekter 4. Pakkens innhold 5. Installasjon 6. Bruk av kabel eller trådløs 433 Mhz 7. LCD oversikt 8. Funksjonstest 9. Montering 10. Endring av innstillinger og fabrikkinnstillinger 11. Funksjonsbeskrivelse 12. Funksjonsknapper 13. Grunnleggende programmering 14. Min/Maks programmering 15. Alarmsetting 16. Automatisk minne for lagrede verdier 17. Tilbehør: ekstra kabler 18. Bytte av batterier 19. Forstyrrelser og bruksproblemer 20. Transmisjonsrekkevidde 21. Rengjøring og vedlikehold 22. Spesifikasjoner Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk. NB!

3 1 Introduksjon Takk for at du bestilte La Crosse WS2350 værstasjon. Værstasjonen som er konstruert for daglig bruk, vil kunne være til stor nytte hjemme eller på kontoret. Les denne bruksanvisningen nøye for å få en forståelse av egenskaper og funksjoner, slik at du kan få størst mulig glede av værstasjonen. 2 Bruksområde Basestasjonen måler innedørsforhold der hvor den er plassert samtidig som den mottar værdata fra følgende 3 utendørssensorer: - Termo-Hygrosensor - Vindsensor - Regnsensor De mottatte data blir kontinuerlig oppdatert for å gi deg den ferskeste værinformasjon på LCD-displayet. Termo-hygrosensoren fungerer som hovedsensor da både vind- og regnsensoren er koblet til denne for å få strøm og for å kunne kommunisere med basestasjonen. Værdata kan sendes fra termohygrosensoren enten ved bruk av kabel eller ved trådløs 433 Mhz overføring (opp til 100 meter i fri sikt). Ved bruk av den vedlagte 2 meters PC-kabel og CD-ROM, kan du installere Heavy Weather programvare på din datamaskin slik at data kan overføres til denne. Du kan nå få tilgang til de siste værdata direkte på datamaskinen. I tillegg kan du laste ned de siste 175 datasett fra basestasjonen. 175 datasett er hele tiden lagret i basestasjonen selv om datamaskinen er avslått. På datamaskinen setter ikke programvaren noen grense for hvor mye værdata du kan lagre. Denne værstasjonen er konstruert for enkelt å kunne kommunisere med en datamaskin. Der er ingen spesielle prosedyrer når datamaskinen slås av og på. Du kan ganske enkelt koble kabel til og fra når du måtte ønske.

4 Systemkrav for PC. Minimum systemkrav for bruk av Heavy Weather -programvare er: Operativsystem: Windows 98, Windows 2000, XP Pro og Home editions og Vista Prosessor: Pentium 166 Mhz eller bedre RAM: 32 MB eller mer Hard-disk: Minst 20 MB ledig kapasitet Maskinen må ha CD-ROM-stasjon. Installasjon av driver for USB adapter 1. Finn fram Heavy Weather CD ROM i pakken 2. Plugg inn USB-kabelen i PC en. 3. Følg instruksjonene for å finne driveren. Velg Installer fra en liste (avansert) 4. Sett CD ROM i PC en. 5. Angi E:\USB\ hvor E: angir CD disken. Merk: For å bruke den aller siste driveren, kan du hente denne fra For ytterligere beskrivelse av driver installasjon, kan du gå til Etter at USB-driveren er installeret, må du sjekke at denne er identifisert ved å gå inn i Enhetsbehandling (Device manager) i Windows. For å bestemme hvilken COM-port USB-adapteren har fått, kan du gjøre følgende: 1. Finn Min datamaskin og høyreklikk på ikonet. 2. Velg Behandle 3. Klikk på Enhetsbehandling 4. Der skal du kunne se COM-porter opplistet med nummer bak. For eksempel Kommunikasjonsport (COM1) og USB serial (COM4). Dersom du ikke ser porten, kan det være at maskinen ikke har registrert USB-driveren. 5. Dersom USB adapteren ikke er på port 1, 2, 3 eller 4, må du endre den. 6. Dobbelklikk på COM-porten, for eksempel COM7). Da vil du få opp egenskapene til denne porten. Klikke på portinnstillinger og så Avansert 7. Klikke så på nedtrekksmenyen som gjør at du kan endre portnummeret. Dersom alle mellom 1 og 4 er i bruk, må du sjekke om noen av disse kan tas bort for å for plass til USB-adapteren. Etter at adapteren er konfigurert, kan du koble til værstasjonen og åpne Heavy Weather programvaren. Klikk på SETUP -knappen og velg den aktuelle COMporten. Nå skal data begynne å laste ned i løpet av et minutt eller to.

5 For fullstendig beskrivelse av bruk og installsjon av Heavy Weather - programvare, se i PC-manualen i PDF-format på CD-ROM en. Egenskaper for basestasjonen Mottar og viser DCF77 radiokontrollert tid og dato. Viser omfattende værdata, i alle tilfeller med programmerbare alarmfunksjoner for spesielle værsituasjoner. I tillegg vises minimumog maksimumsverdier sammen med tid og dato for disse. Innendørs og utendørstemperaturer vises valgfritt i Fahrenheit eller Celsius. Innendørs og utendørs relativ fuktighet. Lufttrykk i inhg eller hpa, absolutt eller relativ (valgfritt). Nedbør (regn) i mm eller tommer, siste time eller siste 24 timer eller totalt siden siste nullstilling Vindhastighet i mph (mil (engelsk) pr time), km/t, m/s, knop eller Beaufort (valgfritt). Vindretning vises i LCD-kompass med grader og forkortet retning (f.eks. SW ). Vindkjøling (effektiv temperatur sett i forhold til vindstyrke, Wind chill ) Duggpunkt ( Dew point ). Værvarsel vist som ikoner (sol, skyer, regn). Værtendens-indikator. Stormvarsel alarm. Bakgrunnsbelysning. Samtidig visning av alle værdata satt av bruker. COM-port (USB) for tilkobling til PC. Alle værdata fra baseenheten sammen med 175 sett av historiske data, som brukeren kan sette tidsintervallet for, kan overføres til PC. Egenskaper for termo-hygrosensor Termo-hygrosensoren måler temperatur og relativ fuktighet utendørs. Den sørger også for innhenting av signaler fra regn- og vindmåler før data overføres til baseenheten, enten via vedlagte kabel (10 m) eller trådløs overføring (433Mhz). Egenskaper for vindsensor Vindsensoren måler vindstyrke og vindretning og sender data til termohygrosensoren som i sin tur sender data til baseenheten. Strøm hentes fra termohygrosensoren via en 10 meter lang kabel.

6 Egenskaper for regnsensor Regnsensoren måler regn og sender data til termo-hygrosensoren som i sin tur sender data videre til baseenheten. Strøm hentes fra termo-hygrosensoren via en 10 meter lang kabel. 3. Sikkerhetsaspekter Skader på utstyret som skyldes feil bruk i henhold til bruksanvisningen, vil annullere de generelle garantibestemmelser for produktet. Produsent og selger vil ikke kunne holdes ansvarlig for følger av feil bruk i henhold til denne manual, eller for unøyaktig informasjon som dette produktet måtte gi. Produsent eller selger kan ikke bli holdt ansvarlig for eventuell personskade eller skade på eiendom forårsaket av at denne manualens instruksjoner ikke er fulgt. Med hensyn til sikkerhet og bruk, vil ikke endringer av dette utstyret kunne tillates. Bruk kun medfølgende strømadapter og anbefalt batteritype ved bruk av værstasjonen. Ikke la utgåtte batterier bli værende igjen i utstyret, da dette kan forårsake korrosjon og utløse kjemiske reaksjoner som kan skade enhetene. Innsetting av batterier med feil polaritet kan medføre skade på produktet Dette produkt er ikke et leketøy og må holdes utenfor barns rekkevidde. Ikke kast nye eller brukte batterier på åpen ild da de kan eksplodere eller utløse farlige kjemiske reaksjoner. Dette produktet er ikke til bruk for medisinske formål eller til offentlig informasjon

7 4. Pakkens innhold Pakk ut innholdet av esken og sjekk at følgende enheter følger med før du monterer utstyret. Enhet Bestående av Monteringsutsyr Illustrasjon Basestasjon Hovedenhet AC/DC 230V strømadapter (valgfri bruk) Termo-hygrosensor Vindsensor Regnsensor Heavy Weather PC programvare Hovedenhet Regnbeskyttelse Hovedenhet med vindfløy. 10 meter kabel allerede festet til hovedenheten. Masteholder. L-formet forlenger Hovedenhet (base og trakt). 10 meter kabel allerede festet til hovedenheten. CD-Rom. (Engelsk, tysk og fransk språk) 10 meter kabel valgfri bruk mot basestasjonen. Skruer for veggmontasje. Plasthylser for skruer. 1 U-bolter for masteholder. 2 skiver. 2 muttere. 2 plasstrips for kabler.. 2 meter kabel for PC-tilkobling.

8 5. Installasjon Velg først om du vil bruke strømadapteren (inkludert i pakken) eller batterier for bruk av stasjonen. Begge disse metoder tillater bruk av kabel eller trådløs forbindelse mellom baseenheten og sensorene. Oppsett i begge tilfeller er følgende:. Installasjon av batterier Termo-Hygrosensor Kontaktpunkter for sensorer Batteriholder Batterideksel Koblingspunkt for termohygrosensor Koblingspunkt for PC batteriholder Kontaktpunkter for sensorer Viktig: For å unngå problemer, sjekk nøye batteripolariteten før du setter i batteriene. 1) Ta av regndekselet på termo-hygro-sensoren for å komme til de tre kontaktpunktene (for vindsensoren, regnsensoren og basestasjonen).

9 2) Koble kablene for vindsensoren og regnsensoren til sine respektive koblingspunkter i termo-hygro-sensoren ved å klikke dem på plass. 3) Åpne batteridekselet under de tre kontaktpunktene på termo-hygrosensoren og sett inn 2 x AA, IEC LR6, 1,5V batterier og sett på plass dekselet igjen. 4) Åpne basestasjonens batterideksel og sett inn 3 x AA, IEC LR6, 1,5 V batterier og sett dekselet på plass igjen. Oppsett ved bruk av AC adapter 1) Sett opp alle sensorer som beskrevet ovenfor ved batteribruk 2) Plugg inn den vedlagte AC adapter i stikkontakten og koble den andre enden av ledningen til 6,0 V inngangen på siden av basestasjonen. Hver gang termo-hygro-sensoren startes (for eksempel i forbindelse med skifte av batterier), blir en tilfeldig sikkerhetskode sendt ut, og denne koden må synkroniseres med basestasjonen for å kunne motta værdata. Når basestasjonen startes, vil et kort pip høres, og alle LCD-elementene vil lyse i ca 5 sekunder før stasjonen går inn i en 15 minutters synkroniseringsperiode for å gjenkjenne sikkerhetskodene. Etter denne synkroniseringsperioden (eller når som helst ved å trykke min/maks-knappen), vil basestasjonen starte mottak av signaler for den DCF77 radiokontrollerte klokken. DCF77 Radiokontrollert tid Tid og dato er basert på signaler fra det meget nøyaktige atomuret som er drevet av Physikalisch Technisch Bundesamt i Braunschweig (Tyskland). Den radiokontrollerte klokken sørger ikke bare for å vise dato og klokkeslett på værstasjonene, men er også kilde for stasjonens minne og tid- og datoinformasjon for den historiske informasjon. LCD bakgrunnsbelysning Bakgrunnsbelysningen være på i en 15 sekunders periode når en hvilken som helst knapp blir trykket på. 6. Drift ved bruk av kabel eller trådløs 433 Mhz. Kabelforbindelse: Ved bruk av kabel vil drift av stasjonen foregå uten mulighet for interferens (forstyrrelse) på værdata som overføres mellom sensorer og basestasjonen. Sendeintervallet for data som overføres mellom sensorene og basestasjonen, vil være kortere ved bruk av kabel, hvilket medfører et høyere strømforbruk. Derfor vil batteriene ha kortere levetid ved bruk av kabel i forhold til ved trådløs overføring. For å bruke kabeltilkobling, kobler du bare basestasjonen og termo-hygro-sensoren sammen ved hjelp av den 10 meter lange kabelen som følger med i pakken. Så vil basestasjonen automatisk begynne å lese værdata. Brukeren av systemet kan når som helst veksle mellom å bruke trådløs overføring eller kabeloverføring ved ganske enkelt å fjerne kabelen mellom basestasjonen og sensoren. Når kabelen fjernes, vil dataoverføringsintervallet endres fra for eksempel

10 8 sekunder eller 32 sekunder til 128 sekunders intervall ved bruk av 433 Mhz trådløs overføring (avhengig av vindstyrken). Dersom du bruker strømadapteren til basestasjonen, vil også sensoren bli forsynt med strøm via sensorkabelen dersom denne brukes. Batterier kan likevel bli værende i sensoren som backup i tilfelle strømforsyningen via nettet brytes. Total mangel på strøm vil desynkronisere basestasjonen og sensoren og ingen data vil bli overført. Ved å trykke og holde inne pluss (+) knappen i 2 sekunder, vil enhetene synkroniseres slik at data kan overføres. Imidlertid bør batterier som ikke brukes over en lang periode fjernes, slik at en unngår batterilekkasje. Trådløs 433 Mhz overføring: Ved bruk av trådløs overføring vil en oppnå større frihet med hensyn til plassering av enhetene i forhold til bruk av kabel. Merk: Dersom ingen utendørsdata vises eller signalet fra sensorene er blitt borte i forbindelse med oppsett, montering, bytte av batterier eller til og frakobling av kabel, kan du trykke og holde nede pluss(+)-knappen i 2 sekunder til et kort bip høres for å synkronisere enhetene igjen. Ingen værdata kan mottas uten synkronisering av enhetene.

11 7. LCD oversikt Den følgende illustrasjonen viser alle elementene på LCD-skjermen. Den er bare ment som en beskrivelse og vil ikke fremstå slik ved normal bruk. 1. Indikator for svakt batteri h, 1h eller totalt antall timer 2. Indikator for DCF77 radiokontrolltid 16. Fuktighet vist som RH% 3. Dato 17. Nedbørsenhet (inch eller mm) 4. Tidssone 18. Temperaturenhet (ºC eller ºF) 5. Dato, sekunder, alarmtid eller tidssone 19. Utendørs temperatur/fuktighet 6. Alarmindikator 20. Innendørs temperatur/fuktighet 7. Værvarselsymbol 21. Duggpunkt (temperatur) 8. Tendensindikator 22. Vindkjøling (temperatur) 9. Lufttrykkalarm-indikator 23. Vindalarm-indikator 10. hpa/inhg lufttrykkenhet 24. Vindinformasjon for min/makshastighet 11. Lufttrykkenhet (relative eller absolutt) og vindhastighet lav, høy, retningsalarm MHz mottaksindikator 25. Vindretning og hastighet (m/s, knop, 13. Nedbør Beaufort, km/h eller mpm 14. Alarmindikator for innendørs, utendørs, 26. Indikator for alarmlyd på/av fuktighet, duggpunkt, vindkjøling og 27. Generell alarmindikator nedbør 8. Funksjonstest. Umiddelbart etter at strømmen er satt på, kan du utføre en test for å sjekke at værdata mottas. For å gjøre dette, trykker du ned enten DISPLAY, PRESSURE eller WIND -knappen for å gå gjennom de enkelte LCD elementene: 1) Innendørstemperatur og fuktighet 2) Utendørstemperatur og fuktighet 3) Utendørs vindkjøling 4) Duggpunkt 5) Nedbør siste 24 timer 6) Nedbør siste time 7) Nedbør totalt

12 8) Relativt og absolutt lufttrykk 9) Vindhastighet, vindretning og vindretning i grader Dersom noen værdata ikke mottas fra sensorene, vil linjer (---) bli vist i det aktuelle området på LCD-skjermen. I dette tilfelle må du sjekke om kablene sitter riktig montert i enhetene, og du må videre trykke PLUS (+)-knappen i 2 sekunder for å synkronisere basestasjonene med sensorene. Hvis ikke vil ikke værdata kunne mottas. Noen værdata slik som for eksempel vindmåler eller vindfløy, vil ikke vises umiddelbart selv om disse blir beveget på. Dette skyldes tidsintervallet for lesing av data. Men data vil vises når tidsintervallets utløp nås. Når det begynner å regne kan det ta opp til 2 minutter før data vises på LCD-skjermen. 9. Montering Merk Før det bores hull og enhetene plasseres permanent, sørg for å sjekke følgende: At kabellengdene er tilpasset avstanden mellom enhetene. At signalene kan nå fram til baseeneheten fra sensorene. At de radiokontrollerte tidssignalene kan mottas på plasseringsstedet Basestasjonen Basestasjonen kan enten plasseres på en flate ved hjelp av de to foldbare støtteben på baksiden, eller den kan henges på en vegg ved å bruke hengehullene. Det er viktig å sjekke at 433 Mhz-signalene og DCF77 (radiotid)-signalene kan mottas før noen av enhetene plasseres permanent. Det kan være nødvendig å endre plasseringen av basestasjon eller sensorer dersom 433Mhz-signalene eller DCF77- signalene ikke kan mottas. Blir alle signaler mottatt på basestasjonen, kan utstyret plasseres permanent. Også når du bruker kabel mellom sensorer og basestasjon er det viktig å sjekke at ledningen er lang nok før permanent montering.

13 Montering av vindsensor Vindsensoren kan festes på 2 måter: - ved bruk av skruer - ved bruk av nylonstrips Montering ved bruk av skruer 1. Ta braketten av vindsensoren og tre ledningen gjennom braketten 2. Plasser braketten på ønsket sted 3. Merk skruehullene med en blyant 4. Fest braketten med skruene. Sjekk at skruene her helt teite mot braketten. 5. Sett vindsenoren på braketten og sjekk at den sitter helt fast. Montering ved bruk av nylonstrips 1. Ta braketten av vindsensoren og tre ledningen gjennom braketten 2. Tre nylonstripsene gjennom åpningen på festebraketten 3. Plasser braketten i ønsket posisjon 4. Stram nylonstripsene rundt masten 5. Sett vindsenoren på braketten og sjekk at den sitter helt fast. Når vindsensoren er montert, kobles kabelen til termo-hygro-sensoren slik at driftsspenning kan oppnås og data kan overføres til basestasjonen.

14 Montering av regnsensor. Trakt Base/traktholder For å oppnå best mulig resultat, bør regnsensoren monteres på en horisontal flate ca 1 meter over bakken i et åpent område, i god avstand fra trær eller andre elementer som hindrer fri nedbør til sensoren. Slike hindringer kan medføre unøyaktige målinger. Når sensoren er satt på plass, kontroller at vann ikke samler seg i sensoren. Det skal renne ut mellom sensoren og monteringsflaten. Test dette ved å helle litt rent vann i sensoren. Etter montering kobles kabelen til det angitte punktet i termo-hygro-sensoren slik at driftsspenning kan oppnås og data kan overføres til basestasjonen. Regnsensoren er nå operativ. Test kan utføres ved å helle litt vann i sensortrakten. Vannet vil virke som regn og vil da kunne registreres på basestasjonen etter ca 2 minutter når tidsintervallet for overføring av data er nådd (se på avsnittet for MIN/MAKS Mode nedenfor for å nullstille disse testdata). Montering av Termo-Hygro-sensor. Montering av termo-hygrosensor Regndeksel Veggbrakett Hovedenhet Et ideelt sted for montering av termo-hygro-sensoren er på en utvendig vegg, under et takoverheng som vil beskytte sensoren mot direkte sollys og andre ekstreme værforhold. Bruk de vedlagte skruer for å feste braketten til veggen. Sett termo-hygro-sensoren på braketten og fest den med tilhørende skrue. Sjekk at kablene til vindsensor og regnsensor er på plass, ellers vil ikke værdata kunne overføres.

15 10. Endring av innstillinger og fabrikkinnstillinger. Som tidligere nevnt i forbindelse med strømavbrudd (for eksempel ved skifte av batterier), må basestasjonen synkroniseres med sensorene igjen, ellers vil ikke værdata kunne mottas. For å gjøre dette trykkes PLUS(+)-knappen og holdes nede i 2 sekunder til et bip høres. Da vil basestasjonen synkroniseres med sensorene. Når enhetene er synkronisert, vil data kunne transporteres og basestasjonen vil gå tilbake til ordinær drift. Dersom du slår av strømmen til basestasjonen, vil alle 175 datasett som kan overføres til PC bli borte ( Se PC user manual på CD-ROM fra Heavy Weather for full beskrivelse for PC-brukere). Dersom du ønsker å foreta en fullstendig tilbakestilling av basestasjonen til fabrikkinnstillingene, kan du samtidig trykke ned PRESSURE- og WIND-knappene i ca 5 sekunder. Basestasjonen vil gi fra seg et bip, og hele LCD-skjermen vil lyse opp i omtrent 5 sekunder før den går tilbake til normal drift med fabrikkinnstillingene satt. Denne prosessen vil fjerne alle brukerinnstillinger og historiske værdata. Fabrikkinnstillinger: Den følgende tabellen viser standard fabrikkinnstillinger for værstasjonen: Innhold: Standard verdi: Tid 0:00 Dato Tidssone 0 Alarm tid 0:00 Relativt lufttrykk 1013,0 hpa Grenseverdi værsymbol 3 hpa LCD kontrastnivå 5 (1-8 nivåer) Nedbør pr impuls 0,518 mm Stormvarsel 5 hpa Alarm relativt lufttrykk 960,0 hpa (lavt) 1040,0 hpa (høyt) Alarm for innendørs temperatur 10,0 ºC (lav) 30,0 ºC (høy) Alarm for utendørs temperatur 0,0 ºC (lav) 40,0 ºC (høy) Alarm for innendørs fuktighet 35 % RF (lav) 65 % RF (høy) Alarm for utendørs fuktighet 45 % RF (lav) 70 % RF (høy) Alarm for vindkjøling 10,0 ºC (lav) 30,0 ºC (høy) Alarm for duggpunkt 0,0 ºC (lav) 30,0 ºC (høy) Alarm for nedbør i løpet av 24 timer 50,0 mm Alarm for nedbør i løpet av 1 time 1,0 mm Alarm for vindhastighet 1 km/t (lav) 100 km/t (høy) Alarm for vindretning Ikke satt Merk: Alle standard alarmverdier er deaktivert ved oppstart og enhver alarm må aktiveres av bruker for å fungere.

16 11. Funksjonsbeskrivelse Etter oppstart vil følgende verdier kunne vises i de enkelte områder på LCDskjermen. Hvis dette ikke er tilfelle, se merknaden under Forstyrrelser nedenfor. LCD seksjon 1: Tid, dato, sekunder, tidssone, værvarselsymboler med tendenspiler, lufttrykk og respektive alarmer LCD seksjon 2: Innendørs og utendørs temperatur og relativ fuktighet, vindkjøling, duggpunkt, nedbør og respektive alarmer LCD seksjon 3: Vindretning, vindhastighet og respektive alarmer Tid & Dato (LCD-del 1) Dersom DCF77-ikonet (ikon 2) er på uten at det blinker, betyr det at DCF77 radiostyrt tid og dato mottas. Trykk PLUS (+)-knappen for å endre formatet på datovisning mellom dag/måned/år, ukedag/dato/måned, sekunder, alarm tid og tidssone. Værprognose (LCD-del 1) De tre værikonene Solskinn, Skyet og Regn representerer værprognosen. Det er også to værtendensindikatorer ved siden av prognoseikonene for å vise lufttrykktendensen. Pent vær Skyet Regn Merknader for hpa sensitivitet setting for værprognose: Hpa (HektoPaskal) for trykk sensitiviteten kan settes fra 2 hpa til 4 hpa for å tilfredsstille brukerens behov for værprognose (se Grunnleggende programmering under). For områder som erfarer hyppige endringer i lufttrykket (som ikke nødvendigvis indikerer et værskifte) kreves en høyere hpa-setting sammenlignet med områder med stabilt lufttrykk. Hvis du for eksempel velger 3 hpa, så må lufttrykkforandringen være på minst 3hPa til for at værstasjonen skal indikere et værskifte. Lufttrykk (LCD del 1) Lufttrykket vises her. Trykk PRESSURE-knappen ned for å veksle mellom relativt og absolutt lufttrykk. Merknader til absolutt og relativt lufttrykk: Absolutt lufttrykk viser det sanne lufttrykk målt på det aktuelle stedet på det aktuelle tidspunktet. Dette er ikke programmerbart og det absolutte trykket for værstasjonen

17 spenner fra 760 hpa til 1099 hpa (standard lufttrykk på en høyde av 2300 meter over havet er ca 760 hpa). Relativt lufttrykk er den verdien som er kalkulert tilbake til havnivå fra det absolutte lufttrykket, og kan dermed brukes som en referanse for værutviklingen for hele området. Det kan bli programmert til å representere din lokale plassering. Siden det relative lufttrykket også er det som oppgis av aviser, radio og TV i deres daglige værprognoser, kan brukeren sette den relative lufttrykk-visningen slik at den er sammenlignbar med disse (se Grunnleggende programmering under). Værdata (LCD del 2) Innendørstemperatur og luftfuktighet vises samtidig i denne delen. Bruk DISPLAYknappen for å skifte mellom den enkelte værinformasjon: Utendørstemperatur / fuktighet Utendørs vindkjøling Utendørs duggpunkt Regn siste 24 timer Regn siste time Regn totalt Merknader til duggpunkt og effektiv temperatur: Luft kan ved en bestemt temperatur bare inneholde en bestemt mengde vann (vanndamp), som øker og minker med temperaturen. Dersom lufttemperaturen synker under det såkalte duggpunkt (metningspunkt), vil den overflødige vanndamp kondensere og falle ned i form av dugg, tåke eller regn. Ved en temperatur på for eksempel 15º C og en relativ fuktighet på 50 %, vil duggpunktet være ca 5º C og ved 80% fuktighet ca 12º C. Ved en relativ fuktighet på 100 % er metningspunktet nådd, det vil si at duggpunktet er 15º C. Ved et duggpunkt under frysepunktet, vil nedbøren falle som snø. Vindkjøling ble introdusert i forbindelse med slagplaner i andre verdenskrig. Den representerer ikke den virkelig målte temperatur, men den temperaturen en person føler i et åpent område påvirket av vind og kulde. Vindkjøling blir presentert i tabeller med forskjellige temperaturer og vindstyrker. Ved en temperatur på for eksempel 8º C og vindstille, vil en person som beveger seg i 6 meter pr sekund føle en vindkjøling tilsvarende en temperatur på 0º C. Vinddata (LCD del 3) Den aktuelle vindretning vil vises på LCD-kompasset i vinddelen av skjermen. Ved å trykke på WIND-knappen, kan du veksle mellom å vise vinden i grader (f.eks. 225º) eller som en forkortet retningsangivelse (for eksempel SW) eller vindhastigheten kan vises inne i kompasset. 12. Funksjonsknapper Basestasjonen har 8 knapper for å betjene utstyret. Bruk følgende tabell for bruksbeskrivelse av hver knapp. Ytterligere beskrivelse av knappenes bruksområde kan finnes i Grunnleggende programmering : SET-knappen I normalmodus for å gå inn i manuell Grunnleggende

18 programmeringsmodus I Grunnleggende programmeringsmodus for å sette/utføre følgende: LCD kontrast Manuell tid (timer/minutter) 12/24 timers visning kalender (år/måned/dag) tidssone Cº/F temperatur Vindhastighetsenhet Nedbørsenhet Lufttrykkenhet Relativt lufttrykk Grenseverdi værsymbol Stormvarsel Akustisk stormvarsel Bekreftelse av de valgte verdier i endringsmodus Av/På i alarmmodus Programmering av alarmverdier i alarmmodus (langt trykk) Gå ut av MIN/MAKS-modus PRESSURE-knappen For å skifte mellom absolutt og relativt trykk DISPLAY-knappen For å skifte mellom aktuell/maksimum/minimum visningsmodus: Innendørs temperatur og fuktighet Utendørs temperatur og fuktighet Utendørs vindkjøling Utendørs duggpunkt Nedbør(regn) (24 t, 1 t, totalt) WIND-knapp For å veksle mellom de følgende visninger: Vindhastighet Vindretning Vindretning vist i grader ALARM-knappen Brukes i normalmodus for å gå inn i alarmmodus I alarm programmeringsmodus for å sette/utføre følgende: Tidsalarm Alarm innetemperatur (høy/lav) Alarm utetemperatur (høy/lav) Alarm innendørs luftfuktighet (høy/lav) Alarm utendørs luftfuktighet

19 (høy/lav) Alarm utendørs vindkjøling (høy/lav) Alarm utendørs duggpunkt (høy/lav) Nedbørsalarm (24t/1t) Lufttrykkalarm (høy/lav) Alarm vindhastighet (høy/lav) Alarm vindretning Bekreftelse av de valgte verdier i endringsmodus For å gå ut av MIN/MAKS modus For å tilbakestille alarmsymbol MIN/MAKS-knapp For å skifte mellom visning av MIN/MAKS-verdier i normal modus For å skifte mellom MIN/MAKSverdier i MIN/MAKS-modus For å gå ut av enhver programmeringsmodus PLUS(+)-knapp For å skifte mellom visning av dato, sekunder, tidsalarm og tidssone i normal modus For å øke vedier i endringsmodus For å gå ut av MIN/MAKS-modus For å starte ny synkronisering mot sensorene i normaalmodus (holde nede i 2 sekunder) MINUS(-).knapp For å aktivere/deaktivere tidsalarm (hold nede) For å minke verdier i endringsmodus For å sette akustisk stormvarsel av og på i programmeringsmodus For å slå alarmene av i 24 timer når alarmen lyder Tilbakestille lagrede verdier og lagrede tider i MIN/MAKS-modus

20 13. Grunnleggende programmering Manuell innstilling I manuell endringsmodus kan brukeren endre diverse standardverdier. Dette gjøres ved å trykke ned SET-knappen en gang for hver modus. Etter det siste modus eller dersom det ikke er trykket på noen knapp i løpet av 30 sekunder, vender displayet tilbake til normalmodus. Den manuell innstillingsprosedyren går gjennom følgende modus: 1. 8 nivåers LCD kontrast innstilling. 2. Manuell justering av tid (timer og minuetter) /24 timers visning (standard er 24 timer). 4. Kalender justering (år/måned/dag). 5. Setting av tidssone. +/-12 timer (standard er 0). 6. Valg av temperaturenhet (Celsius eller Fahrenheit, standard er Celsius). 7. Enhet for vindhastighet. m/s, km/t, mpt, Beaufort eller knop. Standard er km/t. 8. Nedbør vist i mm eller tommer. Standard er mm. 9. Lufttrykkenhet i hpa eller inhg (standard er hpa). 10. Relativt lufttrykk i området hpa hpa (standard er 1013,0 hpa). 11. Varvarselfølsomhet fra 2hPa 4 hpa. Standard er 4 hpa. 12. Stormvarselfølsomhet kan settes i området 3hPa 9 hpa. Standard er 5 hpa. 13. Akustisk stormalarm kan settes av eller på (ON/OFF). Standard er på (ON). For å endre på verdiene i den enkelte modus, trykker du på plus(+)- eller minus(-)- knappen, etterfulgt av SET-knappen når du har valgt den ønskede verdi. Fortsett å trykke ned SET-knappen inntil LCD-bildet returnerer til normalmodus eller du kan trykke ned min/maks-knappen når som helst for å avslutte. Merk! Dersom du holder nede plus(+) eller minus(-) knappen når du skal sette verdier, vil verdiene øke eller minke fortere. Manuell setting av tid Basestasjonen vil søke etter det radiostyrte tidssignalet mellom klokken 0200 og klokken 0600 vintertid eller mellom klokken 0300 og 0600 sommertid. Dette skjer selv om klokken er satt manuelt. Når signaler mottas, vil DCF-symbolet blinke. Dersom mottak mislyktes vil ikke DCF-symbolet vises, og mottak vil bli forsøkt igjen den neste timen innenfor tidsrammen. Dersom mottak lyktes, vil den mottatte tid og dato overstyre den manuelt satte tiden og mottak blir ikke foretatt igjen før neste dag. 14. MIN/MAKS Programmering-modus I MIN/MAKS-modus vil du kunne se min.- og maksverdier for alle værdata sammen med dato og klokkeslett for når disse fant sted. Bruk av MIN/MAKS-modus I normalmodus med visning av for eksempel innetemperatur og fuktighet, kan du trykke MIN/MAKS-knappen for å skifte mellom maksimum, minimun og nåværende verdier. Når minimum- eller maksimumverdier vises, kan du trykke ned DISPLAYknappen for å vise tid og dato for når disse fant sted. Nå kan du videre trykke ned MIN/MAKS-knappen for å skifte mellom tidspunktene for når de enkelte verdier fant

21 sted. Når du fremdeles er i MIN/MAKS-modus (der tid, dato og verdier blir vist), kan du trykke ned DISPLAY-knappen for å vise følgende verdier: Innendørs temperatur (maks eller min. med tid og klokkeslett) Innendørs luftfuktighet (maks eller min. med tid og klokkeslett) Utetemperatur (maks eller min. med tid og klokkeslett) Utendørs luftfuktighet (maks eller min. med tid og klokkeslett) Utendørs vindkjøling (maks eller min. med tid og klokkeslett) Utendørs duggpunkt (maks eller min. med tid og klokkeslett) Nedbør (regn) siste 24 timer (maks eller min. med tid og klokkeslett) Nedbør (regn) siste time (maks eller min. med tid og klokkeslett) Nedbør (regn) totalt (maks med tid og klokkeslett) I hvilken som helst av de ovennevnte modus, kan du trykke ned MIN/MAKS-knappen for å skifte mellom maksimum og minimum for de enkelte data med sine respektive klokkeslett og dato. For visning av minimum og maksimum for vind og lufttrykk vil samme prosedyre benyttes med unntak av at du trykker WIND- eller PRESSURE-knappen i stedet for DISPLAY-knappen. Utgang av MIN/MAKS modus Når minimum og maksimum med tid og klokkeslett vises, kan du trykke PLUS(+)- knappen to ganger for å gå tilbake til normal modus. Nullstilling av MIN/MAKS-verdier Når du er i minimum eller maksimum modus, vil også tid og dato for disse vises. Dersom du trykker MINUS(-)-knappen mens disse verdier blir vist, vil den aktuelle minimum eller maksimum verdien bli satt til nåværende verdi sammen med nåværende dato og klokkeslett, unntatt i følgende tilfeller: Regn totalt (rainfall total), som hverken har minimum eller maksimum siden den bare vil vise total nedbør (regn). Ved å trykke MINUS(-)-knappen vil verdien bli satt til null og starten på tidsintervallet bli satt til nåværende dato og klokkeslett. Det andre tilfelle er nedbør siste 24 timer eller siste time ( Rainfall 24h eller 1h ), som viser maksimum nedbør for disse perioder. Ved å trykke MINUS(-)- knappen i hver av disse modus, vil du sette regnmålene til nåværende nedbør, dato og klokkeslett. 15. Modus for alarm-programmering Alarm modus I tillegg til vanlig tidsalarm kan brukeren også sette alarmer for spesielle værforhold. Værstasjonen gir følgende muligheter for alarmsetting: 1. Setting av tidsalarm 2. Høy og lav temperatur innendørs. 3. Høy og lav temperatur utendørs. 4. Høy og lav luftfuktighet innendørs 5. Høy og lav luftfuktighet utendørs 6. Høy og lav vindkjøling 7. Høyt og lavt duggpunkt 8. Alarm for nedbør siste 24 timer 9. Nedbør siste time

22 10. Høyt og lavt lufttrykk 11. Høy og lav vindstyrke 12. Alarm for vindretning 13. Stormvarsel Setting av alarm: Trykk ned alarmknappen en gang mens stasjonen er i normalmodus for å sette tidsalarm. Trykk alarmknappen igjen for å gå gjennom alle de andre alarmsettingene. Merk: Alarmsymbolet vil automatisk komme til syne når du trykker ned SET-knappen for å aktivere alarmen. Ved gjentatte trykk på SET-knappen kan du dekativere og aktivere alarmen. Setting av tidsalarm (time alarm) 1) Trykk ned ALARM-knappen ned for å sette tidsalarm. 2) Trykk og hold nede SET-knappen for å sette timen. Timene vil da blinke. Den ønske time velges ved å trykke ned PLUS(+) eller MINUS(-) 3) Trykk så SET-knappen igjen for å sette minuttene. Minutter vil da blinke. De ønskede minutter velges ved å trykke PLUS(+) eller MINUS(-) 4) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte alarmen og videre MIN/MAKS-knappen for å gå tilbake til normalmodus. Høy og lav temperatur innendørs (indoor temperature) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Trykk ALARM-knappen igjen for å gå inn i innendørs høy temperaturmodus 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høy temperatur (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ned ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus eller trykk ALARM en gang til for å gå til setting av lav innendørs temperatur. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lav temperatur (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ned ALARM-knappen for å bekrefte og MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Høy og lav temperatur utendørs (outdoor temperature) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til utendørs høy temperaturmodus 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høy temperatur (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus eller trykk ALARM en gang til for å gå til setting av lav utendørs temperatur.

23 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lav temperatur (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Høy og lav luftfuktighet innendørs (indoor humidity) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for innendørs høy luftfuktighet 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høy luftfuktighet (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus eller trykk ALARM en gang til for å gå til setteing av innedørs lav luftfuktighet. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lav luftfuktighet (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Høy og lav luftfuktighet utendørs (outdoor humidity) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykke ALARM-knappen til du kommer til modus for utendørs høy luftfuktighet 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høy luftfuktighet (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus, eller trykk ALARM en gang til for å gå til setteing av utendørs lav luftfuktighet. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lav luftfuktighet (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ned ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus, eller trykk ALARM igjen for gå til neste alarmsetting. Høy og lav vindkjøling (windchill) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykke ALARM-knappen til du kommer til modus for høy vindkjøling 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høy vindkjøling (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdi. 4) Trykk ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus, eller trykk ALARM en gang til for å gå til setting av lav vindkjøling. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lav vindkjøling (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdi.

24 6) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Høyt og lavt duggpunkt (dew point) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for høyt duggpunkt 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høyt duggpunkt (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus, eller trykk ALARM en gang til for å gå til setting av lavt duggpunkt. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lavt duggpunkt (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Alarm for nedbør siste 24 timer (Rainfall 24h) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for nedbør siste 24 timer 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for nedbør siste 24 timer (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Nedbør siste time (Rainfall 1h) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for nedbør siste time 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for nedbør siste time (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Høyt og lavt lufttrykk (pressure) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for høyt lufttrykk 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høyt lufttrykk (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus, eller trykk ALARM en gang til for å gå til setting av lavt lufttrykk. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lavt lufttrykk (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting.

25 Høy og lav vindstyrke (wind speed) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for høy vindstyrke 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for høy vindstyrke (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å sette den ønskede verdien. 4) Trykk ALARM for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å returnere til normalmodus, eller trykk ALARM en gang til for å gå til setting av lav vindstyrke. 5) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for lav vindstyrke (tallene vil så blinke), og bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappene for å sette den ønskede verdien. 6) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Alarm for vindretning (wind direction) 1) Trykk ned ALARM-knappen for å gå til setting av tidsalarm. 2) Fortsett å trykk ALARM-knappen til du kommer til modus for vindretning 3) Trykk og hold nede SET-knappen for å taste inn verdien for vindretning 4) Bruk så PLUS(+)- eller MINUS(-)-knappen for å velge den ønskede vindretning og bruk SET-knappen for å bekrefte eller kansellere hvert retningsvalg 5) Trykk ALARM-knappen for å bekrefte og trykk MIN/MAKS for å gå tilbake til normalmodus eller trykk ALARM igjen for å gå til neste alarmsetting. Stormvarsel I motsetning til de andre alarmene, settes stormvarsel ved å gå inn i manuelle innstillinger på følgende måte: 1) Trykk ned SET-knappen for å gå inn i modus for manuelle innstillinger 2) Fortsett å trykk SET-knappen inntil symbolet for stormvarsel blinker (tendenspil nedover blinker sammen med verdien for lufttrykk) 3) Sett den øsnkede hpa verdi for lufttrykk (3 hpa 9 hpa) ved å bruke PLUS(+)- eller MINUS(-) knappen 4) Trykk MIN/MAKS-knappen for å bekrefte og gå tilbake til normalmodus Stormvarsel alarm av/på (ON/OFF) Etter at alarm for stormvarsel er satt, vil den neste modus være stormvarsel av/på (ON/OFF) ved å trykke ned SET-knappen. Bruk PLUS(+)- eller MINUS(-) knappen for å skifte mellom av og på status (AON eller AOFF). Standardverdi er på (AON): Dersom trykket faller til den angitte hpa verdi eller mer innen en 6-timersperiode, vil tendenspilen nedover blinke og indikere en mulig storm. Værstasjonen vil måle trykket hver time som et referansepunkt. Stormvarselindikatoren vil stoppe å blinke så snart trykket blir mer stabilt. Hovedalarm lyd av (BUZZER OFF) Tids- og alle væralarmene kan få lyden satt av ved å trykke MINUS(-)-knappen i ca 3 sekunder i normalmodus. Da vil symbolet for lyd av (BUZZER OFF) komme til syne nederst til venstre på LCD-skjermen. Når lyden er av, vil tidsalarmen og alle

26 væralarmene bare blinke når de blir aktivert, uavhengig av om den aktuelle alarm er blitt satt på (ON). For å deaktivere lyd av (BUZZER OFF), kan du trykke MINUS(-)- knappen igjen. Alarmsymbol Alarmsymbolet i nederste høyre hjørne av LCD-skjermen vil vises når en av alarmene er aktivert ved at en angitt værsituasjon er oppstått. Den aktiverte alarmen kan bli sjekket ved å sammenligne de angitte alarmverdier mot MIN/MAKS-verdier som er oppnådd. For å deaktivere alarmsymbolet, kan du trykke ned ALARMknappen. Viktig Når du går inn i alarm-modus for de enkelte vær- eller temperaturforhold, vil den tilsvarende alarm automatisk aktiveres (ON) når du trykker på SET-knappen. Dette skjer uavhengig av tidligere status og alarm verdien vil så blinke for å indikere at den er aktivert. Trykk ALARM-knappen for å bekrefte settingen og fortsett å trykke ALARM-knappen for å gå gjennom alle alarmer inntil du kommer tilbake til normalmodus, eller du kan trykke MIN/MAKS-knappen når som helst for å gå ut av alarmsettingsmodus. Når en grenseverdi for væralarm blir nådd, vil den aktuelle alarm høres og blinke i ca 2 minutter, men vil fortsette å blinke inntil værforholdene er blitt mer stabile. Væralarmer. Du kan sette væralarmer når spesifikke værsituasjoner, som brukeren selv bestemmer, inntreffer. For eksempel kan brukeren sette terskelen for utendørstemperatur til +40ºC (høy) og -10ºC (lav). Du kan da aktivere alarm for høy temperatur, men ikke alarm for lav temperatur (det vil si at temperaturer under 10ºC ikke utløser alarmen, mens temperartur over 40ºC vil utløse alarm). Alarmsetting Minimum Maksimum Stormgrense 3 hpa 9hPa Lufttrykk 920,0 hpa 1080,0 hpa Utendørstemperatur -30,0 ºC +69,9 ºC Innendørstemperatur -9,9 ºC. Ingen alarm vil +59,9 ºC høres dersom minimum innendørs alarm settes lavere enn -9,9ºC Luftfuktighet (alle) 1 % RH (relativ fuktighet) 99 % RH (relativ fuktighet) Nedbør 24h (24 timer) 0,0 mm 1000 mm Nedbør 1h (siste time) 0,0 mm 1000 mm Vind 0,0 m/s 50,0 m/s Hysterese For å kompensere for svingninger i de målte værdata, som kan medføre at alarmen går konstant dersom målingene er nær den grensen brukeren har satt for alarmen, er en hysteresefunksjon innført for hver alarm. For eksempel hvis alarm for høy temperatur settes til 25 ºC og temperaturen stiger til 25 ºC, vil alarmen gå på (dersom den er aktivert). Dersom temperaturen så synker til 24,9 ºC for så å stige til 25 ºC

27 igjen, vil tallet blinke, men alarmen vil ikke bli satt på. Den må synke til under +24 ºC (med en på forhånd satt hysterese på 1 ºC) for at alarmen igjen skal bli satt på. Hystereseverdier for de enkelte værdata vises i den følgende tabell: Værdata Hysterese Temperatur 1 ºC Fuktighet 3% RH Lufttrykk 1 hpa Nedbør siste 24 timer (Rainfall 24H) 5,0 mm Nedbør siste time (Rainfall 1H) 0,5 mm Vind 10 km/t

28 16. Automatisk minne for lagrede verdier Basestasjonen har et backup minnesystem som blir brukt til å huske brukerdefinerte verdier når batterier blir skiftet eller strømmen blir borte. Brukerdefinerte verdier blir automatisk oppdatert hver gang disse blir endret. Basestasjonen vil huske følgende brukerdefinerte værdata: Tidssone 12/24h display modus Valgte enheter for temperatur, lufttrykk, nedbør og vind Lufttrykk avvik for beregning av relativt lufttrykk Grenseverdier for værbilde (prognose) Grenseverdi for stormvarsel LCD kontrast Alarmtid Grenseverdi for væralarm Status for alarmer (aktivert/deaktivert) Totalverdi for nedbør, og tid og dato for nullstilling 17. Tilbehør: forlengelse av ledning Det enkleste er å bruke en vanlig telefonkabel fra en telebutikk for å forlenge kablene. Du kan ganske enkelt sette disse sammen med de eksisterende kablene for å forlenge avstanden til sensorene. Forlengelseskabel Nå du har koblet til ledningene må du sjekke at basestasjonen mottar signalene fra sensorene, da lengre kabel også kan gi økt mulighet for forstyrrelser av signalene. Signalforstyrrelser vil i stor grad avhenge av omgivelsene utstyret er montert i. For eksempel kan montering i nærheten av metallrør redusere mottak av signaler betraktelig. For å få best mulig resultat bør du ikke forlenge kablene med mer enn 10 meter da dette vil kunne svekke mottak av signaler. Som sagt, forstyrrelser og mottak av signaler vil i stor grad avhenge av omgivelsene til det monterte utstyret. Merk: Det er viktig å holde alle koblingspunkter borte fra regn, høy fuktighet og andre ekstreme værforhold da dette kan medføre kortslutninger og skade på utstyret. 18. Bytte av batterier Batteribytte bare i termo-hygro-sensoren.: 1. Åpne batteridekselet

29 2. Ta ut de gamle batteriene og sett inn nye av anbefalt type og sett dekselet på plass igjen. Når sensoren igjen har strømtilførsel, skal du trykke ned PLUS(+)-knappen og holde den nede i ca 2 sekunder når du er i normal modus. Det vil lyde et pip fra basestasjoen og den vil nå synkronisere seg mot sensoren for å kunne motta signaler igjen. Batteribytte bare i basestasjonen: 1. Koble til strøm via strømadapteren 2. Åpne batteridekselet på baksiden av basestasjonen. 3. Ta ut de gamle batteriene, sett inn nye av anbefalt type og sett dekselet på plass igjen. Denne metoden for skifte av batterier vil ikke medføre tap av MIN/MAKS og historiske data. Dersom strømmen skulle falle ut, vil basestasjonen miste disse verdier og den må også synkroniseres mot sensorene igjen ved å trykke PLUS(+) knappen i ca 2 sekunder. Merk: Når det er nødvendig å bytte batteriene på basestasjonen, vil indikatoren for svake batterier lyse opp på displayet. Vær vennlig å respektere miljøet ved å leverer batteriene til spesielle mottak for disse. Kast aldri batteriene på åpen ild da dette kan medføre eksplosjon, brann eller lekkasje av farlige kjemikalier. 19. Forstyrrelser og problemer ved daglig bruk Problem og årsak Avstand mellom sender og mottaker er for stor Isolerende materiale mellom enhetene (for eksempel tykke vegger, stål, betong, isolerende aluminiumsfolie o.s.v.) Forstyrrelser fra andre kilder (f.eks. radio, hodesett, høyttalere o.s.v. som opererer på samme frekvens) Ikke sigalkontakt etter å ha forlenget kabel Tap av overføringssignal fra sensor til basestasjon Løsning Reduser avstanden mellom sender og mottaker slik at signalene kan mottas Finn en annen plassering av sensorer og/eller mottaker. Se ogå Senderekkevidde under. Finn en annen plassering av sensorer og/eller mottaker. Naboer som bruker utstyr som opererer på 433 MHz frekvensen kan også forstyrre signalmottak. Finn en annen plassering av sensorer og/eller mottaker. Sørg for å ikke forleng kablene med mer enn 10 meter da det kan føre til datamottaksproblemer. Trykk og hold nede PLUS(+)-knappen i minst 2 sekunder for å synkronisere basestasjonen til sensorene. Dersom du fremdeles ikke har signal, bør du bytte batterier i sensoren og så synkronisere igjen.

30 Dårlig kontrast på LCD-skjermen eller ingen signalmottak eller dårlige batterier i sensor eller basestasjon Sjekk LCD-kontrastinnstillingene eller bytt batterier (sjekk indikator på LCDskjermen for lavt strømnivå i batteriene) Ganske ofte er forstyrrelser av midlertidig natur som lett kan omgås. Dersom det er et trådløst hodesett, barnevaktapparater eller andre apparater som bruker 433 Mhz i huset eller i umiddelbar nærhet, vil de som regel bare bli brukt i korte perioder. Videre kan de fleste av disse apparatene bruke andre frekvenser som ikke vil forstyrre værstasjonen. På den måten kan du unngå forstyrrelser. 20. Senderekkevidde Avstanden mellom termo-hygro-sensoren og basestasjonen er under optimale forhold og fri sikt må være 100 meter. Selv om signalene kan gå gjennom massive gjenstander, bør følgende elementer unngås hvis mulig: Høyfrekvente forstyrrelser av enhver art Trær og konstruksjoner av enhver art Avstanden fra sender og mottaker til ledende flater eller gjenstander (inkludert et menneske eller bakken), vil påvirke overføringskvaliteten og dermed også overføringslengden Bredbåndsforstyrrelser i lokale områder kan nå nivåer som reduserer signaler over hele frekvensområdet, hvilket også vil redusere overføringslengden Arbeidsredskaper i nærheten (for eksempel hos naboen) kan også påvirke mottak av signaler Dårlig isolerte PC er kan medføre forstyrrelser og i noen tilfeller stanse mottak 21. Rengjøring og vedlikehold Rengjør basestasjonen inklusive skjermen med en myk og fuktig klut. Bruk ikke skure- eller løsemidler. Se til at det ikke har lagt seg blader eller noe annet som kan tette igjen for vannet i regnsensoren. Rengjør også vipparmen i regnsensoren med en fuktig klut og kontroller at den vipper fritt fram og tilbake ved å trykke fingeren lett i hver ende Ikke rengjør regntrakten mens den står festet til bunnen av regnsensoren. Rengjør heller ikke bunnen med rennede vann, da dette kan medføre fare for at vann trenger inn i de innerste delene av sensoren som da kan bli ødelagt. Ikke senk basestasjonen ned i vann Ikke prøv å reparere selv om det skulle bli skade på produktet. Ta heller utstyret til en kvalifiert reparatør. Dersom noen av delene åpnes eller for øvrig bli utsatt for feilaktig behandling, vil garantien opphøre.

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053

Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen. Den er laget med de nyeste komponentene for høyest mulig teknisk prestasjon. Den vil gi svært nøyaktige og

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3 Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Gratis APP for Apple og Android Manual versjon 1.3 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer