BARNET OG SPRÅKET. Første språksamling Seminarhaldar: Førsteamanuensis Reidunn Hernes, Høgskolen i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNET OG SPRÅKET. Første språksamling12.01.2010. Seminarhaldar: Førsteamanuensis Reidunn Hernes, Høgskolen i Bergen."

Transkript

1 BARNET OG SPRÅKET Første språksamling Seminarhaldar: Førsteamanuensis Reidunn Hernes, Høgskolen i Bergen.

2 Program for dagen 1. time: Kva er språk? Barnet som språkutforskar. 2. time: Språket i barnehagen: Den vaksne sin rolle i språktileigninga. 3. time: Presentasjon av prosjekt, diskusjon med utgangspunkt i dagens tema.

3 Kva er språk? Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og som uttrykk for egne tanker og følelser (Rammeplanen s. 29) -Gjennom språket kommuniserer vi -Gjennom språket tenkjer vi -Gjennom språket føler vi -Språk er identitet

4 Korleis lærer barn språk? Tidlegare syn: Gjennom å imitera Problem: Born kan laga setningar dei aldri har høyrt før! Dagens syn: Gjennom å konstruera! Medfødd språklæringsevne Hypotesetesting

5 Hypotesetesting Knut skal legga seg, gardina skal trekkjast ned. Men først må han seia ha det til alt han ser ute. Knut: Ha de gakk! Ha de bil! Mamma: Ha det gakkane! Ha det bilane! Neste leggestund: Knut: Hadene gakkane!

6 Kreativ ordbøying Eg blidde våt! Eg finte ikkje traktoren. Vi gådde kjempelangt i dag. Regel for markering av fortid: Rot+ -de/ -te lek+te, smak+te, byg+de, lei+de Sjå måno! Regel for markering av at noko er kjent: Rot + en/o/e finger+en, jent+o, hus+e

7 Kreativ ordlaging Mamma gir babyen puppesaft! Eg vil låne mamma sitt jålepulver. Å kjøre bil e umiljøli! Skal vi graute snart? I dag va det snøere enn i går. Kan eg låne gulen?

8 Petter (5) sin språklege kompetanse Uttale: Meistrar uttale (litt problem med skj/kj) Ordbøying: Kan bøya verb i tid, substantiv i kjønn, tal og bestemtheit, adjektiv i kjønn, bestemtheit og grad Setningsoppbygging: Meistrar både korte og lengre setningar, både heilsetningar, leddsetningar og relativsetningar. Ordforråd: Forstår om lag 4000 ord Dialogkunnskap: Kan enkle reglar for å setja i gang, vidareføra og avslutta ein samtale Forteljekompetanse: Kan fortelja om ting han har vore med på utan mykje støtte frå vaksne Sjangerkunnskap: Kan dikta eigne små eventyr, og kan fortelja vitsar Språkleg bevisstheit: Er begynt å rima, og kan tulla med språket (viktig!)

9 Korleis har Petter tileigna seg språket Gjennom å lytta Gjennom samtale med vaksne og med andre born Gjennom egosentrisk tale Gjennom leik

10 Knut (2,3 år) i egosentrisk tale I bilsetet: åååå gullot, åååå boccoli, åååå seve, ååå sinke, ååå tomatsuppa, ååå egg, ååå pølse, ååå fisk I meisen, på veg heim frå barnehage, mens vi ser etter månen som har forsvunne bak ei sky: måne fyse, måne jømme sei, heim til mamman pappan sin, dæ vamt, då måne gla

11 Leiken som språkleg læringsarena (Høigård s ) Konstruksjonsleik Rolleleik Regelleik Språkleikar

12 Konstruksjonsleik Def: I konstruksjonslek lager barn ting i forskjellig materiale (Høigård s. 80) Mykje bruk av egosentrisk tale Førstehandserfaringar med form, farge, storleik, vekt, m.m. Erfaringar med tal og mengd Begynnande klassifisering Kan ofte vera utgangspunktet for rolleleik

13 Rolleleik Den viktigaste formen for leik frå eit språkutviklingssynspunkt Leiken blir til gjennom språket Rolleytringar sagt i rollen (ofte austlandsk som rollespråk) Regiytringar ytringar om rollen og om konteksten for leiken (ofte i fortid) Magiske ytringar - ordet skaper det det nemner (reis, reis, reis!)

14 Ulvefamilieleik Berit: Eg va stores /Eg va moren Marte: Nei, det va Mia Berit: Å eg va / eg va storesøster Marte: Eg va beibien Mia: Eg va litt sint på deg. (I rollen som ulvemor): Gå på rommet ditt! Eg va sint, litt, på deg. Eg eide deg. Marte: Ja.

15 Ulveleik, framhald Svein (i rollen som ulvefar): Se hær, hva ær dette for noe? Kone, kom og se, da! Mia ( i rollen som ulvemor): Jei vil ikke! Svein (som ulvefar): Det er noe kjemperart! Mia: Nei, no stådde du opp og gjekk opp te oss.

16 Språklege gevinstar av rolleleik Lausriving frå her-og-no-situasjonen Desentrering Varierte språkhandlingar Begrepsutvikling Dialogkompetanse Forteljekompetanse Metakommunikasjon og språkleg bevisstheit Skriftspråkstimulering

17 SPRÅKLÆRING I BARNEHAGEN Den vaksne sin rolle i språktileigninga

18 Rammeplanen Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. (Rammeplanen s. 21) Eitt av sju fagområde i Rammeplanen: Kommunikasjon, språk og tekst

19 Den vaksne sin rolle i språktileigninga Personalet må: Være seg bevisst sin forbildefunksjon Fremme tillit og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og bruk av nonverbalt og verbalt språk Skape et språkstimulerende miljø Vise forståelse for betydningen av barns morsmål Oppmuntre til språklig aktivitet Støtte barn med kommunikasjonsvansker La barn møte symboler Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale (Rammeplanen s. 35)

20 Språklæring i barnehagen Vaksenstyrt Barnestyrt Formell Uformell

21

22 Den vaksne som stillas barnetilpassa tale (1-2-åringar) Prosodiske trekk Stemmeleie Trykk på enkeltord Tempo og tydelegheit Trekk ved ordvalet Mange konkrete substantiv Få verb Unngåing av personlege pronomen Barneord

23 Den vaksne som stillas barnetilpassa tale (1-2-åringar) Syntaktiske trekk Korte og enkle setningar Velforma setningar / funksjonsord blir kutta ut Pragmatiske trekk Mange spørsmål Mange gjentakingar Handlingsfølgjande tale Utviding av ytringane til barnet (Anne Høigård s )

24 Utviding Å gjenta ytringane til barnet i korrekt form. Fokus på innhald, ikkje på form. Utviding av uttale Utviding av ordbøying Utviding av setningar Å UTVIDA ER IKKJE DET SAME SOM Å KORRIGERA! (Anne Høigård s. 39)

25 Utviding Grinande gut: Kasta aua fing Vaksen: Har du slått deg på fingen, Kasper? Uff og uff. Skal vi blåsa på?

26 Kvifor barnetilpassa tale? Verkar stimulerande på barnet si interesse for språket og samtalen Skaper gode relasjonar mellom vaksne og barn Lettar barnet si forståing av det som blir sagt Utviding gjev barnet eit godt materiale for hypoteseutprøving

27 Samtalen vår viktigaste språklæringsarena Ein god dialogpartnar må kunna: Innføra eit samtaleemne Få partnaren til å bli interessert i emnet Utvikla emnet slik at partnaren ønskjer å bidra i samtalen Overlata ordet til partnaren, bli lyttar sjølv Gripa ordet igjen på ein passande stad, gjennom høveleg tilknytingsreplikk Overlata ordet igjen, osv. Høigård s. 59

28 Tre typar replikkar Innføringsreplikkar Tilknytingsreplikkar Vidareføringsreplikkar Høigård s. 59

29 Knut (2) er trist 1. Knut: Nut litt lei sei. Uhu uhu (falsk gråt) 2. Mamma: Er du lei deg? 3. Knut: Ja. 4. Mamma: Koffor det då? 5. K: Kasta slo Nut 6. M: Slo Kasper deg? Uff da. Slo du Kasper òg då? 7. K: Ja. 8. M: Blei Kasper òg lei seg då? 9. K: Ja. Begge to lei sei. 10.M: Uff da, det var ikkje kjekt. Blei det bra igjen etterpå, då? 11.K: Ja. Eppepå gla.

30 Å ta barnet på alvor som samtalepartnar Det er måltid i barnehagen, og et av barna holder plutselig fram en pose druer, ser med et skøyeraktig blikk på førskolelæreren og sier: Se så fine plommer jeg har med meg! Førskolelæreren: Vel, du ser vel at det ikke er plommer. Hva er forresten forskjellen på druer og plommer? (Høigård s. 57)

31 Samtale med 1-2-åringen: Spør meg om noko du veit eg kan svara på! Tydeleg turgiving, gjerne spørsmål Tilretteleggingsspørsmål Mamma: Kva har du gjort i barnehagen i dag, Knut? Knut: Hoppa og petta. Spørsmål og svar-leiken Vaksen: Kva seier kua? Barn: Mø! Vaksen: Kva seier sauen? Osv. Tydelege tilknytingsreplikkar når barnet tek samtaleinitiativ (Anne Høigård s )

32 Samtale med 3-5-åringen: Spør meg om noko du ikkje veit svaret på sjølv!

33 Samtaletime Presentasjon av prosjekt Kva er prosjektet vårt? Kvifor har vi valt dette prosjektet? Kva håpar vi at kursdagane kan bidra med inn i vårt prosjekt?

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Filosofi, religion og etikk

Filosofi, religion og etikk Filosofi, religion og etikk INNLEIING Kvar kommune i Sogn har fått ansvar for å lage eit opplegg/plan for korleis arbeide med fagområda i rammeplanen. Vi i Luster kommune har jobba med fagområdet: Etikk,

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I RAMMEPLANEN MÅL- GRUPPE DELMÅL TILTAK KJENNETEGN PÅ LÆRING

SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I RAMMEPLANEN MÅL- GRUPPE DELMÅL TILTAK KJENNETEGN PÅ LÆRING SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. 7 12 mnd. Barnet skal kunne: Gi respons på eget navn, lytte til og imitere

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014 SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: LESEGLEDE OG SPRÅKSTIMULERING Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. «Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig

Detaljer

Årsplan 2012 2015 Forord:

Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan er et viktig dokument som grunnlag for de valg vi gjør i det pedagogiske arbeidet. Årsplanen er også viktig som informasjon til foreldre og andre som barnehagen samarbeider

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Kartlegging av norskferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Hva er kartlegging? Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer