/ H e a l t h c a r e Elektronisk håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/ H e a l t h c a r e Elektronisk håndbok"

Transkript

1 / H e a l t h c a r e Elektronisk håndbok

2 NW9984 Første utgave April 2015 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). Garantien på produktet og servicetilbud vil slutte å gjelde hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, med mindre reparasjonen, modifikasjonen eller endringen er skriftlig godkjent av ASUS; eller (2) serienummeret på produktet er uleselig eller mangler. ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET. Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke. SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt. Ansvarsbegrensning Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt. ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen. Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN. Service og support Besøk vårt flerspråkelige nettsted på 2 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

3 Innhold Om denne håndboken... 5 Begreper brukt i denne håndboken... 6 Skrifttyper... 6 Kapittel 1: Komme i gang Bli kjent med den ASUS VivoWatch-en din... 8 Lade ASUS VivoWatch...12 Kapittel 2: Bruke ASUS VivoWatch Installere den medfølgende appen...16 Pare for første gang...16 Navigere gjennom ASUS VivoWatch...17 Startskjermen på ASUS VivoWatch...17 Låse opp ASUS VivoWatch...17 Funksjonene til ASUS VivoWatch...18 Activity (Aktivitet)...18 Alarm...19 UV index (UV-indeks)...20 Pulse (Puls)...21 ASUS VivoWatch-poster...22 Happiness Index...23 Sleep Info (Søvninfo)...24 Exercise Info (Treningsinfo)...24 Treningsmodus...25 Startskjerm for trening...25 Varsling om Incoming call (innkommende anrop)...27 Målvarsling...27 Walk reminder (Påminnelse om å gå)...28 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 3

4 Kapittel 3: Mobil-app til ASUS VivoWatch Startskjerm for HiVivo...30 HiVivo-appskuff...31 Devices (Enheter)...32 Network (Nettverk)...33 Endre urskiven...34 Endre språk...36 Stille inn daglig mål...37 Oppdatere fastvaren...39 Tillegg 4 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

5 Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den ASUS VivoWatch-en, inndelt i følgende kapitler: Kapittel 1: Komme i gang Dette kapittelet beskriver maskinvarekomponentene i ASUS VivoWatch og viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene av ASUS VivoWatch. Kapittel 2: Bruke ASUS VivoWatch Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan du bruker ASUS VivoWatch. Kapittel 3: Mobil-app til ASUS VivoWatch Tillegg Dette kapitlet inneholder informasjon om noen av funksjonene på den medfølgende appen som du kan bruke på en parkoblet telefon. Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den ASUS VivoWatch-en. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 5

6 Begreper brukt i denne håndboken For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din ASUS VivoWatch og komponentene i den. Skrifttyper Fet Kursiv = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges. = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen. 6 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

7 Kapittel 1: Komme i gang 1 Komme i gang

8 Bli kjent med den ASUS VivoWatch-en din MERK: ASUS VivoWatch samsvarer med IP67 for støv- og vannbestandighet. 8 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

9 Berøringsskjermpanel Bruk bevegelser på berøringsskjermen for å bruke ASUS VivoWatch. MERK: Du finner flere detaljer i delen Navigere gjennom ASUS VivoWatch i denne elektroniske håndboken. UV-sensor UV-sensoren måler UV-nivåer på din posisjon og viser resultatet på skjermen. LED-indikator LED-indikatoren gir en visuell indikasjon på status for ASUS VivoWatch. MERK: Du finner flere detaljer i delen LED-informasjon i denne elektroniske håndboken. Hjemknapp Trykk på denne knappen på ASUS VivoWatch for å gå tilbake til startskjermen. Du kan også trykke på denne knappen for å låse opp ASUS VivoWatch. Rem Du kan bruke stroppen til å bære ASUS VivoWatch på håndleddet. Ladekontakter Koble disse ladekontaktene til ladestiftene på ladestasjonen for å lade batteriet på ASUS VivoWatch. Pulssensor Pulssensoren måler pulsen og viser resultatet på skjermen. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 9

10 LED-informasjon Generell modus Farge Blinker grønt Lyser grønt Status Batteriet lader. Batteriet er fullt oppladet. Treningsmodus Farge Blinker grønt Blinker rødt Status Normal puls. FARE! Unormal puls. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt når pulsen er unormal. Dette kan skje når treningen er for intens. 10 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

11 Ladestasjon MERK: Du finner flere detaljer om bruk av ladestasjonen i delen Lade ASUS VivoWatch i denne elektroniske håndboken. Fjærlås Trykk på denne fjærlåsen for å frigjøre ASUS VivoWatch fra ladestasjonen. Ladepinner Koble disse pinnene til ladekontaktene for å lade batteriet og levere strøm til ASUS VivoWatch. Micro-USB-kontakt Sett den medfølgende micro USB-kontakten på USB-kabelen inn i denne porten for å koble ladestasjonen til et strømuttak. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 11

12 Lade ASUS VivoWatch 1. Koble ladestiftene til ladekontaktene. MERK: Sørg for at ladepinnene og kontaktene er rene og tørre før lading. Når du bruker ASUS VivoWatch og driver med vannsport, må du sørge for at du skyller ladestiftene og kontaktene med friskt vann og tørker av med en ren klut for å hindre korrosjon. 2. Koble micro USB-til-USB-kabelen til strømadapteren, og koble strømadapteren til en nærliggende stikkontakt. 12 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

13 3. Koble micro USB-til-USB-kabelen til ladestasjonen for å begynne å lade ASUS VivoWatch. MERK: ASUS VivoWatch slår seg automatisk på når den er fulladet. ADVARSEL! Hvis laderen feilkobles, kan det føre til alvorlige skader på ASUS VivoWatch. Eventuelle skader forårsaket av feil bruk dekkes ikke av garantien. Ikke kortslutt pinnene på ladestasjonen. Noen reservebatterier kan ikke lade ASUS VivoWatch fordi de ikke kan oppdage enheter med lav strøm. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 13

14 14 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

15 Kapittel 2: Bruke ASUS VivoWatch 2 Bruke ASUS VivoWatch

16 Installere den medfølgende appen 1. Logg på en Google-konto eller Apple ID på telefonen, eller registrer en ny konto. 2. Start Play Store eller Apple Store. 3. Søk etter HiVivo, og installer den medfølgende appen. Pare for første gang VIKTIG! Slå på Bluetooth på telefonen før parkobling. Kontroller at ASUS VivoWatch er under tre meter fra telefonen. 1. Slå på ASUS VivoWatch. 2. Start HiVivo-appen. 3. Følg instruksjonene som vises på telefonen og på ASUS VivoWatch. MERK: Følgende skjermbilde vises når en annen telefon forsøker å koble til ASUS VivoWatch. Trykk på Home button (Hjem-knappen) hvis du vil tillate tilkoblingen, eller ikke gjør noe for å ignorere den. 16 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

17 Navigere gjennom ASUS VivoWatch Startskjermen på ASUS VivoWatch Startskjermen på ASUS VivoWatch viser klokkeslett, dato og status for ASUS VivoWatch. MERK: Du kan trykke på Home button (Hjem-knappen) for å gå tilbake til dette skjermbildet. Ikon Beskrivelse Låst Batterinivå Treningsmodus Søvnposter Alarm Låse opp ASUS VivoWatch Trykk på Home button (Hjem-knappen) for å låse opp ASUS VivoWatch. Du kan bla gjennom ASUS VivoWatch når den er låst opp. MERK: Etter en periode med inaktivitet går ASUS VivoWatch tilbake til startskjermen og blir låst for å hindre uønskede operasjoner. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 17

18 Funksjonene til ASUS VivoWatch ASUS VivoWatch viser informasjon om din daglige aktivitet, treningstid og søvnkvalitet for å hjelpe deg mot en sunnere liv. MERK: Skjermene som vises i denne håndboken er kun for referanse. Slik blar du gjennom funksjonene på ASUS VivoWatch: Fra startskjermen til ASUS VivoWatch kan du sveipe til venstre eller høyre for å bla gjennom funksjonene på ASUS VivoWatch. Activity (Aktivitet) Denne skjermen viser deg trinnene du har tatt samt kaloriene du har forbrent. ASUS VivoWatch teller automatisk hvert skritt du tar og konverterer dem til forbrente kalorier. Du kan se daglig statistikk mens den registreres. 18 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

19 Alarm Denne skjermen lar deg stille inn en alarm. En alarm som er lagret på ASUS VivoWatch fungerer uavhengig av alarmer satt på telefonen. Du kan også stille inn en alarm gjennom den medfølgende appen. Slik stiller du inn en alarm: 1. Naviger til Alarm-skjermen. 2. Trykk på skjermen én gang, så vil alarmvisningen blinke. 3. Bla opp eller ned for timer og minutter for å endre tiden. 4. Trykk på skjermen én gang for å stille inn alarmen. Slå alarmen på eller av: 1. Naviger til Alarm-skjermen. 2. Trykk og hold på skjermen i minst tre (3) sekunder. 3. Alarmvisningen vil bli fast når alarmen er slått på, og den vil være skyggelagt når alarmen er slått av. MERK: Et Alarm-ikon vises også på startskjermen når alarmen er slått på. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 19

20 UV index (UV-indeks) Denne skjermen viser deg gjeldende UV-indeks. Sensoren på ASUS VivoWatch oppdager automatisk intensiteten til UV-lys rundt deg. Pek UV-sensoren på ASUS VivoWatch mot solen, så vises UV-nivået på skjermen når målingen er fullført. Merk: UV-indeksmålinger kan variere avhengig av målemetoden og omgivelsene. Funksjonen for måling av UV-indeks er ikke ment for medisinsk bruk. UV-indeksen er kun for referanse. Ikke blokker UV-sensoren, da det kan føre til unøyaktige UVindeksmålinger. Dersom UV-sensoren er skitten, må du rengjøre sensoren før måling. 20 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

21 Pulse (Puls) Denne skjermen viser din nåværende puls. Sensoren på ASUS VivoWatch fastsetter automatisk din nåværende puls. ASUS VivoWatch reflekterer sensorlys gjennom huden for å registrere pulsen. Måten du har på uret er viktig, da det kan påvirke ytelsen til pulssensoren. Slik får du mer nøyaktige resultater: 1. Ta på ASUS VivoWatch på en normal måte med urskiven vendt opp, bunnen av ASUS VivoWatch mot huden og ASUS VivoWatch vekke fra håndleddbein. 2. Ha på ASUS VivoWatch på en slik måte at det ikke er ubehagelig. Ikke fest ASUS VivoWatch for stramt mot håndleddet. 3. Du får mer nøyaktige resultater fra pulsmåleren når du er oppvarmet. ADVARSEL! Nøyaktigheten til pulssensoren kan variere avhengig av måleforhold og omgivelser. Hvis pulssensoren er skitten, må du rengjøre sensoren og prøve på nytt. Ikke se direkte inn i pulssensoren, da lys fra sensoren kan svekke synet. Sørg for at barn ikke ser direkte inn i lyset. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 21

22 ASUS VivoWatch-poster ASUS VivoWatch registrerer daglig statistikk for trening og søvn. Slik blar du gjennom postene: Fra startskjermen til ASUS VivoWatch kan du sveipe opp eller ned for å bla gjennom dine personlige aktivitetsposter. 22 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

23 Happiness Index Denne skjermen viser til Happiness Index. ASUS VivoWatch fastsetter automatisk din Happiness Index basert på informasjon som din daglige aktivitet, treningstid og søvnkvalitet. Happiness Index Status Utmerket Bra Greit < 60 Fortsett å prøve ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 23

24 Sleep Info (Søvninfo) Dette skjermbildet viser total søvntid og komfortabel søvntid. ASUS VivoWatch lagrer automatisk total søvntid og komfortabel søvntid. Du kan vise total søvntid og komfortabel søvntid ettersom dette blir registrert. Exercise Info (Treningsinfo) Denne skjermen viser din treningstid og aerob tid. ASUS VivoWatch lagrer automatisk daglige treningstid og aerob tid. Du kan se daglig treningstid og aerob tid ettersom dette blir registrert. 24 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

25 Treningsmodus Treningsmodus lar deg holde oversikt over treningsøkter. Når treningsmodus er på, vil ASUS VivoWatch registrere informasjon om den aktuelle treningsøkten og vise informasjonen ettersom den registreres. Slik går du inn i treningsmodus: Trykk og hold Home button (Hjem-knappen) i minst fire (4) sekunder for å åpne treningsmodus. Slik går du ut av treningsmodus: Trykk og hold Home button (Hjem-knappen) i minst fire (4) sekunder for å gå ut av treningsmodus. Startskjerm for trening Startskjermen for trening viser treningstid, puls, og annen informasjon om den aktuelle treningsøkten. MERK: Du kan trykke på Home button (Hjem-knappen) for å gå tilbake til dette skjermbildet. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 25

26 Slik viser du annen treningsinformasjon: Åpne startskjermen for trening, og sveip til venstre eller høyre for å vise annen informasjon om den aktuelle treningsøkten. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt når pulsen er unormal. Dette kan skje når treningen er for intens. 26 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

27 Varsling om Incoming call (innkommende anrop) ASUS VivoWatch lar deg se innkommende anrop. Når du mottar en samtale på den parkoblede telefonen, vil ASUS VivoWatch vibrere og vise deg telefonnummeret til den som ringer. Målvarsling ASUS VivoWatch vil vise deg en melding når du har nådd målene dine. Du kan stille inn ønskede mål i HiVivo-appen. MERK: Du finner flere detaljer i delen Stille inn daglig mål i denne elektroniske håndboken. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 27

28 Walk reminder (Påminnelse om å gå) ASUS VivoWatch viser denne skjermen for å minne deg om å reise deg opp og bevege på deg. Denne skjermen vises når du ikke har bevegd deg på en stund. 28 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

29 Kapittel 3: Mobil-app til ASUS VivoWatch 3 Mobil-app til ASUS VivoWatch

30 Startskjerm for HiVivo Startskjermen for HiVivo viser samme HI (Happiness Index) som vises på den parkoblede ASUS VivoWatch. Den gir deg også mer informasjon om daglig statistikk. MERK: Du finner mer informasjon om hvor du finner den medfølgende appen i delen se Installere den medfølgende appen i denne elektroniske håndboken. Trykk på denne for å synkronisere data med ASUS VivoWatch manuelt. Trykk på denne for å åpne appskuffen. Trykk på denne for å vise flere innstillinger og alternativer. Sveip opp eller ned for å vise HI for andre dager. Sveip opp for å vise mer informasjon. 30 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

31 HiVivo-appskuff Appskuffen gir deg tilgang til forskjellige skjermbilder og enhetsinnstillinger. Du kan også se profilen til den gjeldende brukeren og redigere profiler. Denne viser brukerinformasjon. Trykk på denne delen av skjermen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Trykk på denne for å redigere profilen. Trykk på et av disse ikonene for å se flere detaljer. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 31

32 Devices (Enheter) På enheter-skjermen kan du se batterinivået og annen informasjon om ASUS VivoWatch. Du kan også tilpasse urskiven og endre innstillingene for ASUS VivoWatch. Dette viser batteristatusen til ASUS VivoWatch. Dette viser at ASUS VivoWatch er synkronisert. Trykk her for å sette en alarm. Trykk på et av ikonene for å velge det. Trykk her for å slå alarmen av eller på. Sveip opp for å vise flere ikoner. MERK: Sørg for at du parer med ASUS VivoWatch når du har stilt inn en alarm. 32 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

33 Network (Nettverk) På Nettverk-skjermbildet kan du se aktiviteten til vennene dine. Du kan også sende meldinger til vennene dine. Trykk på denne for å legge til nye venner. Denne viser listen over venner. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 33

34 Endre urskiven Du kan endre urskiven på ASUS VivoWatch for å gi den et annet utseende. 1. Gå til enhetsskjermen. 2. Trykk på Watch face (Urskive)-ikonet. 34 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

35 3. Trykk på en urskive, og trykk på Sync my watch (Synkroniser klokken min). MERK: Flere urskiver vil bli tilgjengelige med fremtidige oppdateringer. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 35

36 Endre språk Du kan endre språket på brukergrensesnittet via den medfølgende appen. 1. Gå til enhetsskjermen. 2. Sveip opp for å vise flere ikoner. 3. Trykk på Language (Språk)-ikonet, og velg et språk. 36 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

37 Stille inn daglig mål Du kan stille inn daglige mål for skritt, kalorier og leggetid. 1. Naviger til startskjermen for HiVivo. 2. Trykk på -ikonet, og trykk deretter på Settings (Innstillinger). ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 37

38 3. Trykk på Target (Mål). 4. Still inn mål, og trykk på OK. 38 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

39 Oppdatere fastvaren Du kan oppdatere fastvaren på ASUS VivoWatch via den medfølgende appen. 1. Gå til enhetsskjermen. 2. Trykk på Device update (Enhetsoppdatering)-ikonet. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringene. MERK: Vi anbefaler at du bruker den nyeste fastvaren. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 39

40 40 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

41 Tillegg Tillegg

42 Tillegg Forholdsregler for sikkerhet ASUS VivoWatch er vannavstøtende, men ikke vanntett. Du må holde den tørr og ikke bruke den i nærheten av væsker, regn, fuktighet og andre vann- eller væskekilder. Hvis den blir våt, tørker du den umiddelbart av med en myk, tørr klut. Sørg for at ASUS VivoWatch er tørr før du bruker den med appfunksjoner, og følg advarselsetikettene for din egen sikkerhet. Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje. ASUS VivoWatch og ladestasjonen må resirkuleres eller avhendes på riktig måte. Hold alle små deler unna barn. ASUS VivoWatch bør kun brukes i omgivelser med en temperatur på mellom 5 C og 40 C. Forholdsregler for batteri Batteriet som brukes i denne enheten kan innebære en risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis det fjernes eller demonteres. Rett deg etter de advarende merkelappene for din personlige sikkerhet. Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Må ikke kastes i et ildsted. Batteriet må overhodet ikke kortsluttes. Batteriet må overhodet ikke demonteres og settes sammen igjen. Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje. Batteriet og dets tilhørende deler må resirkuleres eller avhendes forsvarlig. Batteriet og andre små komponenter må oppbevares utilgjengelig for barn. 42 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

43 Kunngjøring fra Federal Communications Commission Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter: Endre retning eller plassering av mottaker antennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjelp. FORSIKTIG: Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs. Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene: (1) Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 43

44 Advarsel om RF-eksponering Dette utstyret er i samsvar med FCC-grenser for RF-eksponering fastsatt for et ukontrollert miljø. Utstyret må ikke plasseres like ved eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. CE-merking Denne enheten er i samsvar med R&TTE-direktivet (1999/5/EF), EMKdirektivet (2004/108/EF) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EF) som er utstedet av EU-kommisjonen. 44 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

45 Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene. Les for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med: Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS-resirkulering / Returtjenester ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner. Riktig deponering IKKE kast ASUS VivoWatch en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter. IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 45

46 Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) 46 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

47 ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Produsent Adresse Autorisert Representant i Europa ASUSTek COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH Adresse HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok 47

48 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR , RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : ASUS VivoWatch Model name : HC-A01 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R&TTE Directive EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.2.2( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 31/01/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : 48 ASUS VivoWatch Elektronisk håndbok

NW4975. Bruksanvisning for Notebook PC

NW4975. Bruksanvisning for Notebook PC NW4975 Bruksanvisning for Notebook PC UL50/PRO5G/X5G-serien August 2009 Innhold Sikkerhetshensyn... 3 Forberede din Bærbare PC for bruk... 5 Å bruke styreplaten... 7 Om delene... 8 Høyresiden... 8 Venstresiden...

Detaljer

Brukerhåndbok. PT2002 serien

Brukerhåndbok. PT2002 serien Brukerhåndbok PT2002 serien NW9430b Første utgave Mai 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Brukerhåndbok. A4310-serien

Brukerhåndbok. A4310-serien Brukerhåndbok A4310-serien NW9161 Første utgave Mai 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8802

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8802 ASUS Tablet Bruksanvisning NW8802 NW8802 Første utgave Januar 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T

Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T Bruksanvisning P1801-T NW7909 Januar 2013 P1801-T et kan brukes med P1801 ASUS Alt-i-ett-PC Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den,

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book NW9590 Første utgave September 2014 ASUS Transformer Book Elektronisk håndbok ASUS Transformer Book T300FA Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Din bruksanvisning ASUS PRO79IJ http://no.yourpdfguides.com/dref/4189879

Din bruksanvisning ASUS PRO79IJ http://no.yourpdfguides.com/dref/4189879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ASUS PRO79IJ. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ASUS PRO79IJ i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking NW10147 Andre utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T300 Chi T300 Chi mobil dokking Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare

Detaljer

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie NW8271 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok T300L Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8492

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8492 ASUS Tablet Bruksanvisning NW8492 NW8492 Første utgave November 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10189 Første utgave Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510-serien

NW10189 Første utgave Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510-serien NW10189 Første utgave Mars 2015 Mini Desktop PC Bruksanvisning E510-serien Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

EB1505 Bruksanvisning. Norsk

EB1505 Bruksanvisning. Norsk EB1505 Bruksanvisning NW7745 Første utgave / Oktober 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8390 July 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning

ASUS Tablet. Bruksanvisning ASUS Tablet Bruksanvisning NW10044 Januar 2015 Første utgave Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

ASUS stasjonær PC G11CB/G11CD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC G11CB/G11CD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC G11CB/G11CD Bruksanvisning NW10437 Norsk Første utgave August 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Stasjonær PC K30AM/K30AM-J Bruksanvisning

Stasjonær PC K30AM/K30AM-J Bruksanvisning Stasjonær PC K30AM/K30AM-J Bruksanvisning NW9380 Norsk Første utgave Mai 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 Innhold Velkommen 4 Nye funksjoner 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Rengjøre klokken... 7 Bruke bordholderen... 8 Klokkestatus...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning ASUS stasjonær PC CM1435 Bruksanvisning NW7792 Andre utgave Januar 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer