(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08B 21/02 (06.01) G08B 13/193 (06.01) G08B 21/04 (06.01) G08B 21/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.0.26 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Yes-Group ApS, c/o Incuba Science Park Skejby Brendstrupgårdsvej 2, 80 Århus N, Danmark (72) Oppfinner Jensen, Kurt Holdgaard, Tousvej 80 B, 82 Åbyhøj, Danmark (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse En anordning med en infrarød sensor og magnetiske nærfelts kommunikasjonsegenskaper for overvåkningsaktiviteter i et utvalgt område (6) Anførte publikasjoner US-A US-A US-B GUEULLE P: "UN DETECTEUR D'INACTIVITE A INFRAROUGE PASSIF" ELECTRONIQUE RADIO PLANS, SPE, PARIS, FR, no. 19, 1 February 1991 ( ), page 0,/6, XP00004 ISSN:

2 1 Tittel: En anordning med en infrarød sensor og magnetiske nærfelts kommunikasjonsegenskaper for overvåkningsaktiviteter i et utvalgt område Oppfinnelsesområde [0001] Den foreliggende oppfinnelse angår bruk av en elektronisk kommunikasjons- anordning ifølge krav Oppfinnelsens bakgrunn [0002] I kontrast til de fleste trådløse kommunikasjonssystemer, der en radiofrekvensbølge propagerer gjennom fritt rom, kan et trådløst ikke-propagerende magnetisk felt tilveiebringes som er lokalisert relativt nært antennen på grunn av at effekten avtar raskt med avstanden fra antennen. Denne lokaliserte begrensningen skyldes det faktum at et magnetisk felt avtar proporsjonalt med den sjette potens av avstanden, mens den propagerende radiofrekvensbølgen avtar med kvadratet av avstanden. På grunn av sin begrensning i rom i nærheten av strålekilden, er det magnetiske nærfeltet som vanligvis brukes for kommunikasjon mellom nære elektroniske enheter, for eksempel mellom mobiltelefoner og hodetelefoner eller mikrofoner. [0003] applikasjoner har også funnet vei inn i den medisinske sektor, der nærfelts magnetisk kommunikasjon mellom et implantat og en ekstern enhet er beskrevet i US patentsøknad nr. 0/2670. For eksempel kan implantatet være en insulinpumpe med en glukosesensor og den eksterne enheten en reguleringsanordning for pumpen med en alarmfunksjon for å varsle pasienten i tilfelle av alarmtilstander. [0004] Magnetiske nærfeltssensorer er generelt kjent for å identifisere en persons tillatelse for tilgang til begrensede områder. For eksempel i US-PS nr av Anderson, er et system beskrevet der et magnetisk felt i nærheten av scanningsystemet kommuniserer med et ID-kort til en person for å bestemme tillatelse for å passere en port. I tilfelle at en person ikke har lov til å passere, kan en alarm høres eller passasje forhindres. [000] I sykehus, men også hos eldre mennesker i hjemmet, har en trend dukket opp for å overvåke aktivitetsmønsteret til eldre mennesker, for eksempel som omtalt i artikkelen "Overvåkning av daglige gjøremål til eldre mennesker i sykehjem ved hjelp av et infrarødt bevegelsesdetektorsystem "av Suzuki et al., publisert i Telemedicin og e-health. Apr 06, vol. 12, nr. 2: [0006] Et telefonalarmsystem med en spesiell infrarød detektor med en fresnellinse er omtalt i artikkelen "Un DETECTEUR d'inactiveité à infrarouge passif" av Patrick Gueulle publisert i Electronic Radio Plans (1991) Fevrier, 19 No, Paris, Fr. [0007] Også i sykehus, arbeides det for å registrere opplysninger om pasienter og besøkende som kommer inn på sykehuset. Et bevegelsessporingssystem for sykehus har blitt beskrevet på nettstedet

3 2 1 2 =view&id=2636&itemid = 401 hvor en avdeling på et sykehus utstedte en radiofrekvensidentifikasjonsenhet (et sensorkort på størrelse med et identitetskort), i bytte for besøkendes identitetskort og kontaktnumre på registreringsdisken. I tillegg bar sykehuspersonalet permanente sensor kort. Hvert kort var kodet med en unik identitet og var assosiert med en persons identitetskortnummer. Etter som en person flyttet rundt i avdelingen, ble radiofrekvensenergien sendt ut fra sensorkortene registrert av mottakere installert i taket. Informasjon om når en person ankom eller forlot et bestemt område ble registrert og lagret i systemet. [0008] US patent nr. US beskriver et system for bevegelsesdeteksjon, hvor en infrarød bevegelsesdetektor ved påvisning av bevegelse i nærheten av detektoren sender et spørresignal og gir et alarmsignal hvis intet svarsignal mottas fra en tilsvarende transponder båret av en autorisert person. [0009] US beskriver et personellovervåkingssystem, for eksempel på et sykehus, der en datamaskin forårsaker at stasjonære transceivere kringkaster utspørringssignaler som er besvart av tilsvarende bærbare enheter. Den foretrukne signaltypen er elektromagnetisk. [00] US04/ avdekker et alarmsystem for pasienter, der en radiosender sender et alarmsignal til en sykepleierstasjon i tilfelle av at en knapp trykkes av pasienten eller en roterende bryter aktiveres, for eksempel av spedbarn under vendebevegelser eller ved sengeliggende pasienter. [0011] Alle disse systemene lider av det faktum av å gå mot trenden med å redusere strålingen i sykehus og hjem, da det er en tro på at økt langsiktig bakgrunnsstråling er en fare for mennesker. [0012] Et annet problem er det faktum at bruk av trådløse enheter på sykehus er så omfattende at systemsammenbrudd er hyppig i flere minutter hver dag. Slike sammenbrudd er uakseptabelt for sikkerheten til pasienter og personell. [0013] Det er således et behov for et forbedret system. Hensikten med oppfinnelsen [0014] Det er et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe et overvåkningssystem for sykehusenes pleietjeneste som innebærer et redusert strålingsnivå. 3 Beskrivelse av oppfinnelsen [001] Denne hensikt oppnås ved bruk av en elektronisk kommunikasjonsanordning ifølge krav 1. [0016] Den elektroniske kommunikasjonsanordningen i henhold til oppfinnelsen kan brukes i et sykehus for å kontrollere om personer i en pasients rom er autorisert til å være der. Dersom den infrarøde strålingen fra en slik person er detektert i et rom, sender

4 anordningen et forespørselssignal for identifisering. Hvis personen som beveger seg i rommet er pasienten selv og pasienten bærer et tilsvarende konfigurert merke eller annen tilsvarende responsiv bærbar enhet, vil enheten sende et svarsignal til anordningen med ID på enheten. [0017] Også, hvis sykehuspersonell har kommet inn et rom, vil anordningen sende et forespørselssignal, og få svarsignal fra en tilsvarende bærbar enhet, for eksempel et merke eller en mobiltelefon, til personalet. [0018] Autoriserte besøkende for pasienten kan ved inngangen av sykehuset være utstyrt med en tilsvarende bærbar enhet som identifiserer dem som autoriserte besøkende. Som en konsekvens av ID-kontrollinnretningen for anordningen, kan den også tjene som en innbruddsalarm. Systemet er nyttig for å sjekke at ingen uautoriserte personale eller besøkende går inn på sykehusrommet til en pasient. [0019] Systemet er også nyttig i eldre folks private hjem, hvor anordningen kan sjekke om besøkende, for eksempel medisinsk kontrollpersonell, hjelpere og/eller pårørende, kan identifiseres. [00] Alternative brukere av et slikt system kan være produksjonsanlegg, forskning og utviklingsavdelinger, banker og andre typer områder med begrenset tilgang, der kontroll er nødvendig for å sikre at bare autoriserte personer har tilgang. Anordningen kan også brukes som en døråpningsinnretning, for eksempel som en forlengelse av systemet som beskrevet i US patent nr av Anderson. [0021] Anordningen kan med fordel være en del av et kontrollsystem for mennesker som lider av demens. I dette tilfellet kan personen være utstyrt med en bærbar enhet, for eksempel i form av et merke. Når personen går inn i eller forsøker å gå inn i et begrenset område, for eksempel prøver å forlate sykehuset, kan anordningen indusere en alarm eller ganske enkelt nekte tilgang gjennom døren. [0022] Anordningen utnytter samspillet mellom infrarødt signal for deteksjon og magnetisk nærfeltsstråling for kommunikasjon. Den magnetiske nærfeltsstrålingen går gjennom klær til personell slik at den bærbare enheten kan brukes under klær, noe som ville vært et problem, hvis kommunikasjonen var med infrarød stråling. Videre, i visse tilfeller, er det en fordel at nærfeltsstrålingen er retningsbestemt, mens infrarød stråling vanligvis reflekteres fra overflatene av møbler, gulv og vegger. [0023] For også å kunne spare strøm, kan anordningen være konfigurert slik at kontrollenheten er programmert for å minimere strømforbruket av den elektroniske kommunikasjonsenheten inkludert å forårsake en hvilemodus av transceiveren når ingen aktivitetssignaler mottas fra den infrarøde sensoren. Videre er kontrollenheten programmert til å endre dvalemodus til aktivitetsmodus over en tidsperiode som respons på aktivitetssignalet fra den infrarøde sensoren.

5 [0024] Når anordningen har mottatt et responssignal fra den bærbare enheten, kan den påfølgende handlingen til anordningen være av forskjellig art avhengig av konfigurasjonen og programmeringen av kontrollenheten. [002] I en første utførelsesform, er kontrollenheten konfigurert, ved mottak av ID til den bærbare enheten av transceiveren, å videresende ID-en til den bærbare elektroniske enheten som et digitalt signal til en sentral datamaskin. Dermed er alle mottatte ID-er videresendt som et digitalt signal til en sentral datamaskin. Den sentrale datamaskinen har midler for identifisering av apparatet som sender, for eksempel fordi det videresendte signalet inneholder en ID av apparatet. Den sentrale datamaskinen som mottar det videresendte signalet kan da være programmert for å lagre de mottatte data, og for å utføre en kontrollrutine der det bestemmes hvorvidt respons-id er autorisert for å være i nærheten av anordningen. Hvis det viser seg at ID-en ikke er tillatt i det valgte området, kan en alarmrutine igangsettes. For eksempel, dersom respons-id er registrert til å være knyttet til en annen pasient på sykehuset og pasienten ikke har tillatelse til å være i det valgte området, kan den sentrale datamaskinen kjøre en tilkallingsrutine for å tilkalle sykehuspersonell og iverksette tiltak, for eksempel ved angivelse av årsak, med gulv- og romnummer for den aktuelle anordningen. [0026] I en annen utførelsesform er kontrollenheten forsynt med en ID-liste og er konfigurert til å sammenligne den mottatte respons ID med ID-listen. Bare hvis ID-en til den bærbar elektroniske enheten ikke finnes på listen, sendes en alarm eller ID-en selv eller begge, som et digitalt signal til en sentral datamaskin. I dette tilfellet blir en kontroll gjort i anordningen og ikke i den sentrale datamaskinen. Fordelen er at dataoverføringen mellom anordningen og den sentrale datamaskinen er minimert. [0027] Forbindelsen mellom anordningen og den sentrale datamaskinen kan være kablet eller trådløs avhengig av behovene i anlegget, der anordningen er plassert. For eksempel, dersom anordningen er en del av et sykehus, kan en kablet forbindelse være foretrukket for å minimalisere bakgrunnsstrålingen på sykehuset. På den annen side, dersom anordningen er en del av en persons hjem, kan en trådløs forbindelse være å foretrekke for å minimalisere oppstartskostnadene med etablering av en sikkerhets- og overvåkningssystem. [0028] I enda en ytterligere utførelsesform er kontrollenheten forsynt med en ID-liste og konfigurert til å sammenligne den mottatte respons ID med ID-listen. Bare hvis ID-en til den bærbar elektroniske enheten ikke finnes på listen, sendes en alarm til en forhåndsbestemt terminal, for eksempel en mobiltelefon som tilhører spesielt personell som kan ta affære. Alarmen kan også sendes til naboer eller slektninger i nærheten slik at hjelp kan oppnås relativt raskt. [0029] Ved en trådløs forbindelse mellom anordningen og den sentrale datamaskin, eller mellom anordningen og den forutbestemte terminalen, skal det bemerkes at anordningen har et kortbølget magnetisk felt i nærheten av transceiveren, på den ene side, og en lang

6 1 2 3 rekke trådløse sendere eller mottakere, på den annen side. Mens signaler med kort rekkevidde brukes hver gang en bevegelse registreres av den infrarøde sensoren, kan signaler med lang rekkevidde begrenses til alarmsituasjoner, noe som reduserer den totale bakgrunnsstrålingen med lang rekkevidde. [00] Hvis det etter et forespørselssignal, ikke mottas noe svarsignal med en ID, er kontrollenheten konfigurert til automatisk å sende et digitalt alarmsignal til en sentral datamaskin eller til en forhåndsbestemt terminal. Manglende respons ID indikerer at uvedkommende oppholder seg i det valgte området, og passende tiltak bør følge. [0031] Anordningen ifølge oppfinnelsen kan også brukes til å sjekke for aktivitet. Anordningen kan brukes til å sjekke hvorvidt en aktuell person er inne i et rom eller beveger seg innenfor et valgt område i samsvar med forutbestemte kriterier. [0032] I en viss utførelsesform er kontrollenheten programmert for å kontrollere hvorvidt et aktivitetssignal er opprettet av den infrarøde sensoren innenfor en forutbestemt tidsperiode. For eksempel kan anordningen bli programmert til å kontrollere, om en person i et privat hjem kommer inn i badet om morgenen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det være en indikasjon på at personen ikke føler seg bra eller har problemer med å bevege seg fra sengen til badet. I dette tilfellet er kontrollenheten konfigurert til å overføre et alarmsignal til en sentral datamaskin eller en forutbestemt terminal hvis intet aktivitetssignal er opprettet innenfor tidsperioden. [0033] For at anordningen kan påvise aktivitet i et valgt område, for eksempel begrenset til en del av et rom, er følgende utførelsesform nyttig. I dette tilfelle er den infrarøde sensoren anbrakt i et hus og det aktuelle området er definert av en blenderåpning i dekslet, og er begrenset til et konisk synsfelt fra den infrarøde sensoren. For eksempel kan det koniske synsfeltet justeres til området over en seng til en pasient. Bare hvis pasienten stiger opp fra sengen eller stående personer er i området rundt sengen, vil den infrarøde sensoren aktiveres. Således kan anordningen benyttes for å kontrollere om pasienten står opp fra sengen. Hvis pasienten er forventet å holde sengen på grunn av en spesiell sykdom, kan påvisning av at pasienten står opp brukes til å sende en alarm til medisinsk personell. Hvis pasienten er ventet å stå opp fra sengen om morgenen, kan en alarm sendes, hvis dette ikke skjer. Således kan, avhengig av programmeringen av anordningen eller av en sentral datamaskin som er koblet til anordningen, pasienten få assistanse avhengig av de aktuelle behov og omstendigheter. [0034] Tverrsnittet av det koniske synsfeltet kan avhenge av formen på åpningen. For eksempel kan det koniske synsfeltet være sirkulært, elliptisk, ovalt, rektangulært eller ha andre fordelaktige former avhengig av det valgte område beregnet på kontroll. [003] For å få enkle midler for justering av synsfeltet, omfatter huset et deksel med et antall åpninger, og omfatter festemidler for festing av dekselet i forskjellige forutvalgte orienteringer. Hver forhåndsutvalgte orientering innebærer en plassering av én utvalgt av et

7 antall blenderåpninger foran den infrarøde sensoren, der de forskjellige blenderåpningene definerer forskjellige synsfelt. For eksempel kan dekslet ha fire åpninger, og kan festes i fire forskjellige retninger. For eksempel, avhengig av blenderåpningen, dekker synsfeltet 1) bare området til sengen, 2) området til sengen og området tett rundt sengen, 3) området over sengen, eller 4) hele rommet til sengen. Ved ganske enkelt å forandre retningen av dekselet, kan anordningen tilpasses til den spesifikke bruken ved det aktuelle området. [0036] For å kunne justere vinkelspredningen av det koniske synsfeltet, kan de forskjellige åpninger dekkes av forskjellige linser, fortrinnsvis fresnellinser. Linsene fokuserer infrarød stråling fra et valgt område inn på den infrarøde sensoren. Avhengig av valget av linse foran den infrarøde sensoren, er forskjellige utvalgte områder kontrollert. For eksempel kan den første linsen bli valgt for en anordning som kontrollerer området over sengen i soverommet, den andre kan velges for en andre anordning til å kontrollere aktiviteten på badet, den tredje kan velges for en tredje anordning til å kontrollere aktiviteten foran matlagingsområdet på kjøkkenet, og den fjerde linsen kan være en vidvinkellinse for en fjerde anordning til å sjekke aktiviteten i hele stua. [0037] Som et alternativ eller i tillegg til bruk av forskjellige linser i blenderåpningene, kan blenderåpningene være dekket med linser som har forskjellige synsvinkler. Disse forskjellige synsvinklene kan oppnås ved å gi blenderåpningene eller linsene eller begge deler forskjellige vinkler i forhold til den infrarøde sensor. Dermed vil synsvinkelen være avhengig av orienteringen av dekselet. [0038] Anordningen ifølge oppfinnelsen kan som et supplement ha en røykdetektor, og kan konfigureres til å overføre en brannalarm til en sentral datamaskin eller en annen forutbestemt terminal ved røykdeteksjon. [0039] I tillegg kan den elektroniske kommunikasjonsanordningen omfatte også en ekstra, infrarød sensor for måling av infrarød stråling fra en infrarød kilde med en temperatur som overskrider et forhåndsinnstilt temperaturnivå. Det forhåndsinnstilte nivået er satt til over 40 C for å skille mellom en person og en annen varmekilde, for eksempel en tent sigarett. For å differensiere ytterligere, kan nivået settes til over 70 C eller over 0 C, for eksempel over 0 C eller til og med over C for å kontrollere en kokeplate i et kjøkken om kokeplaten ikke er slått av ved en feiltakelse. Anordningen kan deretter konfigureres, i tilfelle av at den målte temperaturen overstiger det forhåndsinnstilte temperaturnivået, til å sette i gang en alarm for å varsle den som har glemt å slå av kokeplaten og/eller for å sende en alarm til en sentral datamaskin eller en annen forhåndsbestemt terminal for å få hjelp. Temperaturen av den infrarøde kilden kan bestemmes ved datastyrt evaluering av frekvensspekteret av den infrarøde strålingen fra kilden. [0040] I en ytterligere utførelsesform kan kontrollenheten i anordningen programmeres av signaler fra den sentrale datamaskin. Eventuelt, for å spare strøm på generell basis, er kontrollenheten konfigurert til ikke å være i en programmerbar tilstand hele tiden. I stedet,

8 er kontrollenheten programmert for periodisk å skifte fra en strømminimerende modus til en alarmmodus, der kontrollenheten kan programmeres av et digitalt programmeringssignal fra en sentral datamaskin bare hvis den mottar et utløsersignal fra den sentrale datamaskinen under alarmmodus. Således vil det utløsende signal bare påvirke kontrollenheten når den er i alarmmodus. [0041] For å kunne være sikker på at et utløsersignal fra den sentrale datamaskinen vil nå kontrollenheten når den er i en alarmmodus, har utløsersignalet en varighet lenger enn en tidsperiode mellom to alarmmoduser. I dette tilfellet vil utløsersignalet alltid overlapper minst en periode og bli mottatt av anordningen ved veksling til en alarmmodus. [0042] Når personell i et sykehus kommer inn i et rom for en pasient, kan det være nødvendig at personellet får hjelp på grunn av de faktiske forhold, som kan være en pasient som har falt ut av sengen. For å få assistanse raskt uten å måtte forlate pasienten, vil utstyret som bæres av personellet være utstyrt med en alarmbryter som sender et hjelpesignal til anordningen ved manuelle aktivering. I sin tur er anordningen programmert, som en respons til et hjelpesignal, til å videresende hjelpesignalet i digital form til den sentrale datamaskin eller til en annen forhåndsbestemt terminal. Når signalet når fram til en sentral datamaskin, kan datamaskinen sjekke om det er ytterligere autorisert personell nærheten av pasientens rom og tilkalle dette personellet til rommet for å hjelpe. [0043] Pasienten kan være utstyrt med en bærbar elektronisk enhet bestående av en fall sensor i stand til å oppdage et fall av personen som bærer fallsensoren. Et fall kan forårsake et alarmsignal som overføres til anordningen og sendes til den sentrale datamaskin eller til en annen forhåndsbestemt terminal. [0044] Enheten med fallsensoren kan med fordel være utstyrt med en bevegelsessensor for å detektere bevegelse av enheten og for å skape et bevegelsessignal bare i tilfelle av bevegelse. Dette er nyttig i tilfellet hvor en alarm kun skal sendes i tilfellet at et detektert fall resulterer i mangel på bevegelse, fordi en alarm kan være nødvendig bare dersom pasienten ikke kommer på føttene igjen. Av denne grunn, kan anordningen konfigureres ved mottak av et fallsignal fra enheten til å overføre en ytterligere forespørsel til enheten om å respondere med bevegelsessignalet. Videre er anordningen konfigurert til bare å overføre fallsignalet til den sentrale datamaskinen, eller til en annen forutbestemt terminal i tilfelle at ingen bevegelsessignaler mottas. [004] I en ytterligere utførelsesform har anordningen mulighet for digital lagring av data og er konfigurert for mottak og lagring av pasientrelatert informasjon. For eksempel kan en pasient utstyres med en temperaturresponsiv sender slik som beskrevet i US-patent nr ved Lesho et al eller en glukosesensor som beskrevet US patentsøknad nr. 0/2670 av Hess et al., og anordningen kan motta målte data fra disse sensorene. Anordningen kan således lagre data fra sensorer som sender fysiologiske parametere fra

9 pasienten, for eksempel blodtrykk, temperatur og/eller puls. Slike lagrede data kan eventuelt overføres til en sentral datamaskin. [0046] Som et første alternativ kan parameterne bli analysert av et program i kontrollenheten for å bestemme alarmtilstander i samsvar med forutbestemte kriterier. Slike alarmer kan føre til at anordningen sender en digital melding til den sentrale datamaskinen eller en annen forhåndsbestemt terminal. [0047] Som et annet alternativ, kan anordningen være programmert til å motta data fra sensorene med jevne mellomrom, for eksempel hver halve time. [0048] Som et ytterligere alternativ, kan sensoren være programmert for å vurdere de registrerte fysiologiske parametere og programmert til å sende en alarm til anordningen bare når de registrerte fysiologiske parametere ikke er innenfor forutbestemte områder. Bare i det tilfelle når slik alarm er mottatt, sender anordningen videre en alarm til den sentrale datamaskinen. [0049] I tillegg kan også parameterne lagres for senere overføring til datamaskinen til en lege eller sykepleier som besøker pasienten. På denne måte kan anordningen tjene som en overvåknings og datalagringsdel av en pasientjournal. For eksempel kan anordningen programmeres til å kommunisere med den mobile datamaskinen, for eksempel en PDA ( personal digital assistant ), til legen eller sykepleieren for datautveksling. Anordningen kan sende oppsamlede fysiologiske parametere og andre data som er relatert til pasienten til den mobile datamaskinen til legen og kan deretter motta data for lagring i anordningen som en del av pasientens journal, eksempelvis evalueringsdata og kommentarer fra legen. På denne måten, er pasientjournalen alltid tilgjengelig på plassen til pasienten. Anordningen kan også utveksle relevante pasientjournaldata med den sentrale datamaskinen, slik at den sentrale datamaskinen alltid være oppdatert med hensyn til pasientens journal. I tillegg kan den sentrale datamaskinen sende data fra pasientens journal til anordningen for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig lokalt. [000] Anordningen ifølge oppfinnelsen kan brukes til å spore personell på et sykehus. Et flertall slike anordninger kan således være montert på korridorer, laboratorier, rom og lignende, og kan registrere enhver responderende bærbare enhet som passerer gjennom det magnetiske nærfeltet. De registrerte data blir deretter overført til den sentrale datamaskinen, som lagrer dataene i en database. I tilfelle at lokaliseringen av en bestemt person med en spesifikk bærbar enhet er forespurt, kan det hende datamaskinen på grunnlag av data fra anordningen oversender lokasjonen til den som forespør. Dette gjøres enten ved å identifisere anordningens ID som var i kontakt med den bærbare enheten senest i så fall kan svarmeldingen være "Person X registrert på Anordning 122 på tidspunktet 07.13, eller posisjonen som sådan kan finnes i tilfellet av at den sentrale datamaskinen har en liste over plasseringer av de ulike anordningene på sykehuset, og da kan svarmeldingen være "Person X registrert i bygningen 22, 2. etasje, korridor D" på tidspunktet 07.13".

10 9 Beskrivelse av tegningen [001] Oppfinnelsen vil bli forklart i større detalj med henvisning til tegningen, der FIG. 1 illustrerer en første utførelsesform av en anordning ifølge oppfinnelsen, FIG. 2 illustrerer et hus med linser og forskjellige vinklede blenderåpninger Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen [002] FIG. 1 viser en anordning som skal brukes i henhold til oppfinnelsen. Anordningen 1 har et hus 2 som omfatter et fundament 3 for festing av anordningen til en vegg eller tak, og et deksel 4 festet til fundamentet 3. Inne i huset 2 er det anbrakt en infrarød sensor for måling av infrarød stråling i et valgt område foran anordningen. Det valgte område er definert ved et konisk synsfelt 6 som er avgrenset av en blenderåpning 7 i lokket 4.. Dekselet 4 kan festes med festemidler 3'til bunnen 3 i forskjellige retninger. For eksempel kan dekslet 4 dreies 180 grader i forhold til underlaget slik at en andre åpning 7 som er plassert foran den infrarøde sensor, som resulterer i et annet synsfelt på grunn av de forskjellige størrelser av blenderåpningen 7 og posisjonen av blenderåpningen 7 i forhold til den infrarøde sensoren når den er plassert foran den infrarøde sensoren. [003] Den infrarøde sensoren er elektronisk koplet til en kontrollenhet 8 som inneholder en prosessor og et minne med database 9. Kontrollenheten 8 er elektronisk forbundet med en sentral datamaskin enten via en kabelforbindelse 12 eller via en trådløs forbindelse 13. Den sentrale datamaskinen har en database 14 for lagring av data. [004] Eventuelt, er synsfeltet til den infrarøde sensoren avgrenset av plater, f.eks. plater i vertikalplanet. I avhengighet av det ønskede synsfeltet, kan disse platene være reflekterende, for eksempel delvis reflekterende. [00] Kontrollenheten 8 er koplet til et magnetisk nærfelts transceiver 1 som har en antenne 16, for utstråling av nærfeltsstråling 17 for kommunikasjon med en bærbar enhet 18, for eksempel en personsøker, tilsvarende konfigurert mobiltelefon eller merke. [006] Ett ikke-begrensende eksempel på en antenne 16 er en konstruksjon som en koaksial kabeltype 26 med utilstrekkelig skjerming slik at den magnetiske nærfeltsstrålingen lekker ut av kabelen. En annen mulighet er en uinnstilt dipolantenne. [007] Eventuelt omfatter anordningen en ytterligere infrarød sensor, i det følgende kalt pyrosensor for måling av infrarød stråling fra kilder med høy temperatur, slik som en brann, overopphetet mat eller en kokeplate. Kontrollenheten 8 er elektronisk koplet 19 til pyrosensoren for innhenting av elektroniske signaler fra pyrosensoren. For eksempel kan enheten installeres i et kjøkken med siktelinjen 27 til pyrosensoren rettet mot kokeplatene slik at en overoppheting av kokeplaten vil indusere et alarmsignal, i pyrosensoren som overføres til kontrollenheten 8, som videresender et digitalt alarmsignal til den

11 1 2 3 sentrale datamaskinen eller til en annen på forhånd valgt terminal (ikke vist). Et eksempel av en alarm i forbindelse med elektrisk komfyrer er beskrevet i EP-patentskrift EP av Holdgaard. [008] I tilfelle av at anordningen er montert slik at pyrosensoren registrerer overoppheting av en kokeplate eller overoppheting og brenning av mat, kan signalet fra pyrosensoren og et signal fra den infrarøde sensoren bli differensiert f.eks. ved å blokkere den infrarøde strålingen fra kokeplaten for den infrarøde sensor. Alternativt kan temperaturavhengigheten til den infrarøde strålingen anvendes for elektronisk å diskriminere mellom den infrarøde strålingen fra en person og infrarød strålingen fra overopphetet eller brennende mat. [009] Eventuelt kan anordningen omfatte en røyksensor 21 som en del av en brannalarmsfunksjon til anordningen 1. Kontrollenheten 8 er elektronisk koblet 19' til røyksensoren 21 for innhenting av elektroniske signaler fra røyksensoren 21. [0060] Kontrollenheten 8 er konfigurert til å innhente signaler fra den infrarøde sensoren, transceiveren 1, den trådløse forbindelsen 13 eller kabelforbindelsen 12, pyrosensoren og røyksensoren 21 og programmert til å opptre på en forutbestemt måte avhengig av signalet. For eksempel overføres signalene fra de forskjellige enheter som til den sentrale datamaskinen. Alternativt blir signalene lagret i databasen 9 for senere bruk, og bare i tilfelle av alarmer, blir korresponderende data overført til den sentrale datamaskinen og/eller en annen på forhånd valgt terminal. Fortrinnsvis besørges strøm til anordningen av et batteri 22. [0061] I tillegg til de illustrerte elementene, kan anordningen også omfatte en av/på bryter og kontrollamper, gjerne lysdioder (LED) med lavt strømforbruk. [0062] Den bærbare enheten 18 er utstyrt med en skjerm 2 og en alarmbryter 24, som kan aktiveres manuelt og som fører til at enheten sender et alarmsignal til anordningen 1. I sin tur er kontrollenheten 8 programmert til å videresende alarmsignalet i digital form til den sentrale datamaskinen eller en annen forutbestemt terminal, som respons på alarmsignalet. Når signalet når den sentrale datamaskinen, kan datamaskinen kontrollerer om det finnes en alarmrutine som skal kjøres som en respons på alarmsignalet. For eksempel kan alarmbryteren 24 være aktivert for å tilkalle hjelp, og maskinen gjenkjenner alarmsignalet som en forespørsel om hjelp i forbindelse med en hjelprutine, slik at ytterligere autorisert personell i nærheten av pasientens plass tilkalles for å komme til rommet for å hjelpe. [0063] Dekselet 4 er illustrert på fig.1 med to forskjellige blenderåpninger 7, 7' for å endre synsfelt 6 ved å montere dekslet 4 snudd 180 grader. Imidlertid kan dekslet ha mer enn to blenderåpninger 7, 7', for eksempel fire åpninger, som er variert foran den infrarøde sensoren 21 med 90 graders rotasjon av dekselet.

12 11 1 [0064] Som et alternativ kan anordningen 1 bli konstruert med justerbare åpninger, for eksempel bestående av horisontale og vertikale justerbare skjermeplater. [006] Blenderåpningene 7, 7' kan være dekket med glass, for eksempel fresnellinser for å fokusere infrarød stråling fra et valgt område, eller en del av området i retning av den infrarøde sensoren 21. Eventuelt kan fresnellinsen som reflekterer infrarød stråling i retning av linsen konfigureres til å ha forskjellige deler av linsen til å dekke forskjellige deler av det valgte området for å måle bevegelser innenfor det valgte området. [0066] I tillegg til formen og størrelsen av blenderåpningene, eller alternativt kan linsene være forskjellige. Fordelen med en slik variasjon av blenderåpninger og/eller linser er det faktum at brukeren etter å ha kjøpt en slik anordning kan en justere innhenting av infrarød stråling ved å montere dekselet 4 i forskjellige retninger. For de forskjellige blenderåpninger og/eller linser, er det valgte området annerledes. [0067] For å kunne variere det valgte området, kan blenderåpningene med linser ha varierende vinkler i forhold til fundamentet og den infrarøde sensoren. Dette er illustrert i fig. 2, hvor bare huset 2, dekslet 4, den infrarøde sensoren og linsene 23, 23 'i blenderåpningene 7" er vist, selv om alle de andre enhetene fra fig. 1 eller et utvalg av disse er inkludert.

13 12 PATENTKRAV 1. Bruk av en elektronisk kommunikasjonsanordning for å sjekke autorisasjon av personell eller besøkende i et sykehus der kommunikasjonsanordning omfatter - en infrarød sensor for deteksjon av infrarød stråling i et utvalgt område i nærheten av detektoren, der den infrarøde sensoren er konfigurert til å opprette et aktivitetssignal ved påvisning av bevegelse av en infrarød strålingskilde i området, der aktivitetssignalet forårsaker en aktivitetsmodus; - - en transceiver for trådløs nærfeltsmagnetisk kommunikasjon med en bærbar elektronisk enhet, - - en kontrollenhet med en digital prosessor koblet elektronisk til den infrarøde sensoren og til transceiveren, 1 der kontrollenheten er programmert til å forårsake at transceiveren sender et trådløst nærfelts forespørselssignal bare i aktivitetsmodus som en forespørsel om å motta et trådløst responssignal med en ID fra en bærbar elektronisk enhet Bruk ifølge krav 1, der kontrollenheten er konfigurert, ved mottak av ID fra den bærbare enheten ved transceiveren, å innsende ID-en til den bærbare elektroniske enheten som et digitalt signal til en sentral datamaskin Bruk ifølge krav 1, der kontrollenheten er forsynt med en ID-liste og er konfigurert til å sammenligne den mottatte ID-en med ID-listen, og der kontrollenheten er konfigurert til bare automatisk å innsende en alarm eller ID-en til den bærbare elektroniske enheten eller begge som et digitalt signal til en sentral datamaskin, når den mottatte ID-en ikke er funnet i ID-listen. 4. Bruk ifølge ethvert foregående krav, der kontrollenheten er konfigurert til, ved mangel på mottak av en ID fra en bærbar enhet, automatisk å sende et digitalt alarmsignal til en sentral datamaskin. 3. Bruk ifølge ethvert foregående krav, der kontrollenheten er programmert til å kontrollere hvorvidt et aktivitetssignal er opprettet av den infrarøde sensor innenfor en forutbestemt tidsperiode, og der kontrollenheten er konfigurert til å sende et alarmsignal til en sentral datamaskin hvis intet aktivitetssignal er opprettet.

14 13 6. Bruk ifølge ethvert foregående krav, der kontrollenheten er programmert for - å minimere strømforbruket til den elektroniske kommunikasjonsanordningen, inkludert å forårsake en dvalemodus i transceiveren når ingen aktivitet mottas fra den infrarøde sensoren, - å endre dvalemodus til aktivitetsmodus over en forutbestemt tidsperiode, som en respons på aktivitetssignalet fra den infrarøde sensor, - å forårsake at transceiveren bare sender forespørselen for mottatt signal når den er i aktivitetsmodus. 7. Bruk ifølge ethvert foregående krav, der den infrarøde sensoren er anbrakt i et hus og det aktuelle området er definert av en blenderåpning i huset, og er begrenset til et konisk synsfelt til den infrarøde sensoren Bruk ifølge krav 7, der huset omfatter et deksel med et antall blenderåpninger, og omfatter festemidler for festing av dekselet i forskjellige forutvalgte orienteringer, der hver på forhånd valgte orientering antyder en posisjonering av én utvalgt av et antall blenderåpninger foran den infrarøde sensoren, der de forskjellige blenderåpninger definerer ulike synsfelt. 9. Bruk ifølge krav 7, der de ulike åpninger er dekket med forskjellige fresnellinser for å fokusere den infrarøde strålingen fra et valgt område på den infrarøde sensoren, der de forskjellige fresnellinser konfigurert for forskjellige valgte områder avhengig av den valgte blenderåpning.. Bruk ifølge krav 9, der åpningene er dekket med fresnellinser for å fokusere den infrarøde strålingen fra et valgt område på den infrarøde sensoren, der vinkelen på fresnellinsen i den valgte åpningen i forhold til den infrarøde sensoren er avhengig av orienteringen til dekslet. 11. Bruk ifølge ethvert foregående krav, der anordningen også omfatter en røykdetektor, og er konfigurert til å overføre en brannalarm til en sentral datamaskin ved røykdeteksjon Bruk ifølge ethvert foregående krav, der anordningen også omfatter en ytterligere, infrarød sensor for måling av infrarød stråling fra en infrarød kilde med en temperatur som overskrider et forhåndsinnstilt temperaturnivå, der det forhåndsinnstilte temperaturnivået er 40 C, der anordningen er konfigurert til å sende en alarm hvis den målte temperaturen overskrider det forhåndsinnstilte temperaturnivået.

15 Bruk ifølge ethvert foregående krav, der kontrollenheten er programmert for periodisk å skifte fra en strømminimeringsmodus til en alarmmodus, der kontrollenheten er i stand til å programmeres av et digitalt programmeringssignal fra en sentral datamaskin bare hvis et utløsersignal mottas fra den sentrale datamaskinen under alarmmodus Bruk ifølge krav 11, der den elektroniske kommunikasjonsanordningen er tilveiebrakt i kombinasjon med en sentral datamaskin som er koblet til anordningen, der den sentrale datamaskinen er konfigurert til å sende utløsersignalet til anordningen, der utløsersignalet har en varighet lengre enn tidsrommet mellom to alarmmoduser. 1. Bruk ifølge ethvert av kravene 1-11, der den elektroniske kommunikasjonsanordningen er tilveiebrakt i kombinasjon med en bærbar elektronisk enhet, der enheten er forsynt med en alarmbryter, der den manuelle aktivering av denne forårsaker at enheten overfører et hjelpesignal til anordningen, og der anordningen er programmert, som en respons til hjelpesignalet, til å videresende hjelpesignal i digital form til den sentrale datamaskinen. 16. Bruk ifølge ethvert av kravene 1-11, der den elektroniske kommunikasjonsanordningen er tilveiebrakt i kombinasjon med en bærbar elektronisk enhet, der enheten omfatter en fallsensor som kan detektere et fall av en person som bærer fallsensoren, der enheten ved detektering av et fall er konfigurert for å sende et fallsignal til anordningen, og der anordningen er konfigurert til å videresende fallsignalet i digital form til den sentrale datamaskinen som en respons på fallsignalet Bruk av en kombinasjon ifølge krav 14, der enheten har en bevegelsessensor for å detektere bevegelse av enheten og for å lage et bevegelsessignal bare i tilfelle av detektert bevegelse, der anordning er konfigurert til, ved mottak av et fallsignal fra enheten, å overføre en ytterligere forespørsel til enheten om å reagere med et bevegelsessignal, og der anordningen er konfigurert bare å overføre fallsignalet til den sentrale datamaskinen i tilfelle av at intet bevegelsessignal mottas.

16 1/2

17 2/2

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2364238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 37/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.06.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2260261 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F42C 19/06 (06.01) F42B 14/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer