Brukerhåndbok for EverFlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for EverFlo"

Transkript

1 Brukerhåndbok for EverFlo

2 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene på konsentratoren... 3 Tilleggsutstyr og utbyttedeler... 3 Advarsler og forsiktighetsregler... 4 Kapittel 2: Bruksanvisning... 5 Kapittel 3: Rengjøring og vedlikehold... 7 Rengjøring... 7 Service... 7 Slik kontakter du Respironics... 7 Kapittel 4: Alarmer og problemløsing... 8 Problemløsingsguide... 9 Kapittel 5: Spesifikasjoner...10 Tillegg A: Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet...12 Begrenset garanti...14

3 Brukerhåndbok for EverFlo Symbolforklaring Følg bruksanvisningen Vekselstrøm Anvendt del type BF REF Modellnummer Klasse II-utstyr SN Serienummer Røyking forbudt På (strøm) Ikke olje eller fett Av (strøm) Må ikke demonteres IPX1 Drypptett utstyr Generell alarm Europeisk samsvarserklæring Sertifisering for USA og Canada Tiltak nødvendig, kontroller varsling på system Samsvarer med WEEE-direktivet (om elektrisk og elektronisk avfall) og RoHS-direktivet (om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr) vedrørende resirkulering Forkortelser LED-indikator LPM OPI Lampe (Light Emitting Diode) Liter per minutt Oksygenprosentindikator EverFlo er et varemerke for Respironics, Inc. og tilknyttede selskaper. Apparatet omfattes av én eller flere av følgende patenter: 5,060,506; 5,183,483; 5,916,349; 5,996,731; 5,997,617; 6,190,441; 6,348,082; 6,382,931; 6,395,065 og 6,497, Respironics, Inc. og tilknyttede selskaper. Med enerett. 2

4 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 1: Innledning Din lege har funnet ut at du trenger ekstra oksygen, og har foreskrevet en oksygenkonsentrator stilt til en spesifikk flytinnstilling, som vil dekke dine behov. IKKE endre flytinnstillingen med mindre legen din ber deg gjøre det. Du må ikke ta i bruk apparatet før du har lest gjennom og forstått all informasjonen i denne håndboken. Tiltenkt bruk EverFlo -oksygenkonsentrator gir oksygentilskudd til personer som trenger oksygenbehandling. Apparatet er ikke beregnet til å redde eller opprettholde liv. Om EverFlo Apparatet produserer konsentrert oksygen fra romluft for tilføring til pasient som trenger lavtstrømmende oksygenbehandling. Oksygenet fra luften konsentreres ved hjelp av en molekylsikt og en prosess for trykksvingadsorpsjon. Hjemmepleier viser hvordan du bruker konsentratoren og kan svare på eventuelle spørsmål. Hvis du har ytterligere spørsmål eller problemer, kan du kontakte hjemmepleier. Delene på konsentratoren Festestropp til luftfukterflaske Oksygenuttak Kontrollpanel med på/av-bryter Luftinntaksfilter Tilkoblingsslange til luftfukter Flytmåler Filterdør Tilleggsutstyr og utbyttedeler Kontakt din hjemmepleier dersom du har spørsmål om apparatet. Bruk bare dette tilleggsutstyret og disse utbyttedelene fra Respironics sammen med dette apparatet: Luftinntaksfilter Tilkoblingsslange til luftfukter 3

5 Brukerhåndbok for EverFlo Advarsler og forsiktighetsregler Advarsler En advarsel varsler om risiko for skade på operatør eller pasient. For å kunne fungere riktig, trenger konsentratoren uhindret ventilasjon. Ventilasjonsåpningene finnes nederst på baksiden av apparatet og ved luftinntaksfilteret på siden. Hold apparatet minst 15 til 30 cm unna vegger, møbler og spesielt gardiner, som kan hemme tilstrekkelig luftstrømning til apparatet. Ikke sett konsentratoren i et lite, innelukket rom (f.eks. et skap). Ikke fjern dekslene på dette apparatet. Service må utføres av en autorisert og opplært hjemmepleier fra Respironics. Hvis apparatet avgir en alarm eller du opplever ubehag, bør du kontakte hjemmepleier og/eller helsepersonell umiddelbart. Oksygen som denne konsentratoren tilfører, er et tilskudd, og må ikke anses som livreddende eller livsoppholdende. Under visse forhold kan oksygenbehandling være farlig. Brukere bør rådføre seg med helsepersonell før bruk av dette apparatet. Der forskrivende lege av en eller annen grunn har funnet at avbrudd i oksygentilførselen kan ha alvorlige følger for brukeren, bør en alternativ oksygenkilde være tilgjengelig for umiddelbar bruk. Oksygen forsterker brann kraftig, og må ikke brukes i nærheten av varmekilder eller åpen flamme. Ikke egnet for bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler i kombinasjon med oksygen eller luft, eller i nærvær av nitrogenoksid. Ikke røyk, la andre røyke eller bruk åpen flamme i nærheten av en konsentrator som er i bruk. Ikke bruk olje eller fett på konsentratoren eller delene, da slike stoffer sammen med oksygen kan øke risikoen for brannfare og personskade kraftig. Ikke bruk oksygenkonsentratoren hvis støpslet eller strømkabelen er skadet. Ikke bruk skjøteledninger eller elektriske adaptere. Ikke prøv å rengjøre konsentratoren mens den er koblet til et elektrisk uttak. Bruk av apparatet utenfor godkjente og spesifiserte områder for spenning, liter per minutt, temperatur, fuktighet og/eller høyde over havet kan redusere nivået av oksygenkonsentrasjon. Hjemmepleier er ansvarlig for å gjennomføre egnet forebyggende vedlikehold med de intervallene produsenten har anbefalt. Forsiktighetsregler En forsiktighetsregel angir risiko for skade på apparatet. Ikke plasser væsker på eller i nærheten av apparatet. Ved væskesøl på apparatet må strømmen slås av og støpslet trekkes ut før du begynner å fjerne sølet. Ring hjemmepleier hvis ikke apparatet fungerer riktig. 4

6 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 2: Bruksanvisning Advarsel: Ikke bruk skjøteledninger eller elektriske adaptere. 1. Velg et sted der konsentratoren kan trekke inn romluft uten begrensninger. Apparatet skal holdes minst 15 til 30 cm unna vegger, møbler og spesielt gardiner, som kan hemme tilstrekkelig luftstrømning til apparatet. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder. 2. Når du har lest gjennom hele håndboken, kobler du støpslet til et strømuttak. Oksygenuttak 3A. Hvis du ikke bruker luftfukter, kobler du nesekanylen til oksygenuttaket, som vist til høyre. 3B. Hvis du bruker luftfukter, følger du disse trinnene: a. Åpne filterdøren på baksiden av apparatet. b. Fjern tilkoblingsslangen til luftfukteren fra baksiden av filterdøren, som vist til høyre, og sett på filterdøren igjen. c. Løsne borrelåsremmen som holder luftfukterflasken på plass oppå apparatet. d. Fyll luftfukterflasken slik produsenten har beskrevet det. e. Sett den fylte luftfukterflasken i borrelåsremmen oppå EverFlo. f. Stram borrelåsremmen rundt flasken, og fest den godt. g. Koble tilkoblingsslangen til luftfukteren (som du hentet fra filterdøren) til toppen av luftfukteren, som vist her. h. Koble den andre enden av tilkoblingsslangen til oksygenuttaket. i. Koble kanylen til luftfukterflasken, slik flaskeprodusenten har angitt. 5

7 Brukerhåndbok for EverFlo 4. Trykk på strømbryteren, slik at den stilles til på [I]. Først lyser alle LED-lampene, og du hører et lydsignal i et par sekunder. Deretter skal bare den grønne LED-lampen lyse. Det tar vanligvis rundt 10 minutter før apparatet når renhetsspesifikasjonene for oksygen. 5. Juster strømmen til foreskrevet innstilling ved å dreie på hjulet oppå flytmåleren til kulen er midtstilt på linjen som angir spesifikk flythastighet. Flytmeterhjul 6. Kontroller at det strømmer oksygen gjennom kanylen. Hvis ikke, skal du se i problemløsingsguiden i denne håndboken. 7. Fest på kanylen slik hjemmepleieren har vist deg. 8. Når du ikke bruker oksygenkonsentratoren, slår du strømbryteren av [O].

8 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 3: Rengjøring og vedlikehold Advarsel: Det er viktig at du trekker ut støpslet før du utfører noen form for rengjøring. OBS! Høy fuktighet kan påvirke driften av apparatet. Rengjøring Tørk av EverFlo utenpå med en fuktig klut med jevne mellomrom. Hvis du bruker medisinske desinfeksjonsmidler, må du følge instruksjonene fra produsenten. Filterdøren har små hull der utendørsluften kommer inn i apparatet. Minst én gang i uken bruker du en fuktig klut til å tørke av dette området. Pass på at hullene er åpne. Hvis du bruker en luftfukter, rengjør du apparatet i samsvar med instruksjonene fra hjemmepleier eller produsent. Service EverFlo-oksygenkonsentrator inneholder ikke deler som brukeren skal etterse selv. Advarsel: Ikke fjern dekslene på dette apparatet. Service må utføres av en autorisert og opplært representant for Respironics. Slik kontakter du Respironics Hvis du ønsker å få utført service på apparatet, kontakter du leverandøren. Hvis du vil kontakte Respironics direkte, ringer du Respironics kundeserviceavdeling på eller Du kan også bruke én av de følgende adressene: Respironics 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse Herrsching Tyskland Besøk nettsiden til EverFlo på: 7

9 Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 4: Alarmer og problemløsing Alarmer og indikatorer Apparatet har en lydalarm og tre fargede LED-lamper, som vist nedenfor. NORMAL Gul LED-lampe Yellow Check for System systemkontroll Indicator Red Alarm Indicator Rød LED-lampe for alarm Grønn LED-lampe for strøm Green Power On Indicator Lydalarm/farget LED-lampe Mulig årsak Nødvendig tiltak Lydsignalet piper kontinuerlig. Ingen av LED-lampene lyser. Apparatet er slått på, men virker ikke. Ofte betyr dette at apparatet ikke er koblet til, eller at det er strømsvikt. Kontroller strømuttaket og se etter at støpslet er satt i. Hvis problemet vedvarer, kobler du til ekstra oksygenkilde og ringer hjemmepleier. Den røde LED-lampen lyser kontinuerlig, og lydsignalet piper kontinuerlig. Apparatet har registrert feilfunksjon i systemet. Slå av apparatet umiddelbart og vent i fem minutter. Start apparatet på nytt. Hvis tilstanden vedvarer, slår du av apparatet, kobler til ekstra oksygenkilde og ringer hjemmepleier. Alle tre LED-lampene lyser kontinuerlig, og lydsignalet piper kontinuerlig. Apparatet har registrert feilfunksjon i systemet. Slå av apparatet umiddelbart. Koble til ekstra oksygenkilde, og ring hjemmepleier. Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig. Den røde LED-lampen blinker, og lydsignalet piper avbrutt. Apparatet har registrert svekket oksygenflyt. Følg problemløsingsguiden på neste side. Koble til ekstra oksygenkilde og ring hjemmepleier hvis problemløsingen ikke løser alarmforholdet. Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig. Den røde LED-lampen er slukket, og det avgis ikke lydsignal. Den grønne LED-lampen lyser kontinuerlig. De andre LED-lampene er slukket, og det avgis ikke lydsignal. Apparatet har registrert lav oksygenflyt. (Gjelder bare OPI enheter.) Apparatet er slått på og fungerer riktig. Du kan fortsatt bruke apparatet, men ring hjemmepleier og meld fra om forholdet. Du trenger ikke foreta deg noe. 8

10 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Problemløsingsguide Problem Årsak Tiltak Apparatet virker ikke når det er slått på. (Lydsignalet piper. Alle LED-lampene er slukket.) Støpslet er ikke satt riktig i strømuttaket. Pass på at apparatet er riktig koblet til strømuttak. Apparatet får ikke strøm fra strømuttaket. Kontroller strømuttaket og kretsen. Feil ved interne deler. Koble til ekstra oksygenkilde og kontakt hjemmepleier. Apparatet virker ikke når det er slått på. (Lydsignalet piper, og alle de 3 LED-lampene lyser.) Feil ved interne deler. Koble til ekstra oksygenkilde og kontakt hjemmepleier. Angivelse av svekket oksygenflyt er aktivert. (Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig, den røde LED-lampen blinker og lydsignalet piper.) Luftflyten til apparatet er svekket eller blokkert. Flytmålerhjulet er helt lukket. Fjern alt som ser ut til å blokkere luftstrømmen inn i apparatet. Drei flytmålerhjulet mot klokken for å midtstille kulen til foreskrevet LPM-flyt. Oksygenslangen er bøyd og blokkerer oksygentilførselen. Kontroller at slangen ikke er bøyd eller blokkert. Bytt ut om nødvendig. Begrenset oksygenflyt til brukeren uten feilindikasjon. (Alle de andre LED-lampene er slukket, og det avgis ikke lydsignal.) Det er feil ved oksygenslangen eller kanylen. Det er dårlig forbindelse til tilleggsutstyr. Undersøk og bytt om nødvendig. Pass på at alle forbindelser er fri for lekkasjer.

11 Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 5: Spesifikasjoner Miljø Drift Lagring Temperatur 13 til 32 C -34 til 71 C Relativ fuktighet Opptil 95 % ikke-kondenserende Opptil 95 % ikke-kondenserende Høyde over havet 0 til 2286 m Ikke relevant Fysiske Mål Vekt 58 cm x 38 cm x 24 cm 14,1 kg Samsvar med standarder Dette apparatet er utformet til å overholde følgende standarder: - IEC Elektrisk medisinsk utstyr, del 1: Generelle sikkerhetskrav - IEC , 2. utgave, Elektrisk medisinsk utstyr, del 1-2: Generelle sikkerhetskrav felles standard: Elektromagnetisk kompatibilitet krav og prøving. - ISO 8359 Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - sikkerhetskrav Elektrisk Vekselstrømforbruk , , V vekselstrøm ±10 %, 290 W, 50/60 Hz, 1,3 A V vekselstrøm ±10 %, 270 W ved 3 LPM, 285 W ved 5 LPM, 50/60 Hz, 1,3 A V vekselstrøm ±10 %, 290 W, 50/60 Hz, 1,3 A Oksygen Oksygenkonsentrasjon* 93 % ± 3 % fra 0,5 til 5 LPM * Bruk av apparatet over eller utenfor spesifiserte områder for spenning, liter per minutt, temperatur, fuktighet og/eller høyde over havet kan redusere nivået av oksygenkonsentrasjon. 10

12 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Klassifisering EverFlo-oksygenkonsentrator er klassifisert som: Utstyr i IEC-klasse II Anvendt del type BF IPX1 drypptett Ikke egnet for bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler i kombinasjon med oksygen eller luft, eller i nærvær av nitrogenoksid. Kontinuerlig drift Avhending Apparatet må kasseres i henhold til lokale regelverk. WEEE- og RoHS-direktivet vedrørende resirkulering Hvis du er underlagt WEEE- og RoHS-direktivet vedrørende resirkulering, finner du detaljert informasjon angående resirkulering av dette produktet på 11

13 Brukerhåndbok for EverFlo Tillegg A: Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk interferens: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av denne enheten må sørge for at den blir brukt i et slikt miljø. Utslippstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensinterferens CISPR 11 Radiofrekvensinterferens CISPR 11 Harmoniske emisjoner IEC Spenningssvingninger/flimring IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Samsvar Enheten bruker kun radiofrekvensenergi til de interne funksjonene. Radiofrekvensinterferensen er derfor svært lav, og det er usannsynlig at det vil oppstå interferens med utstyr i nærheten. Enheten kan brukes i alle installasjoner, inkludert hjemmeinstallasjoner og de som er direkte koblet til det offentlige lavspenningsnettet. Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk immunitet: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av denne enheten må sørge for at den blir brukt i et slikt miljø. Immunitetstest IEC Testnivå Overholdelsesnivå Elektromagnetisk miljø - Veiledning Statisk elektrisitet (ESD) IEC Elektrisk rask transient/utbrudd IEC Spenningsstøt IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner over strømtilførselslinjene IEC Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømtilførselslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv linje til linje ±2 kv linje(r) til jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) for 0,5 syklus 40 % U T (60 % fall i U T ) for 5 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T ) for 25 sykluser <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sek MERK: U T er vekselstrømspenningen før testnivået. ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for nettledning ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv linje til linje ±2 kv linje(r) til jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) for 0,5 syklus 40 % U T (60 % fall i U T ) for 5 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T ) for 25 sykluser <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sek Gulvet bør være av tre, betong eller fliser. Dersom gulvet er dekket med et syntetisk materiale, bør den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av enheten trenger kontinuerlig drift under strømavbrudd, anbefales det å drive enheten fra en uavbrutt strømtilførsel eller et batteri. 3 A/m 3 A/m Strømfrekvensens magnetiske felt bør ha samme nivå som en typisk plassering i et vanlig sykehus- eller hjemmemiljø. 12

14 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk immunitet: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av dette apparatet bør sørge for at det blir brukt under slike forhold. Immunitetstest IEC Testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må ikke brukes nærmere noen del av enheten, inkludert kabler, enn det som er anbefalt avstand regnet ut med formelen for frekvensen til senderen. Ledende RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms Anbefalt avstand: d = 1,2 150 khz til 80 MHz Stråle-RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m d = 1,2 d = 2,3 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz Hvor P er maksimal utgangseffektklassifisering for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt separasjonsavstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastsatt etter en undersøkelse a av det elektromagnetiske området, må være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde b. Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet. MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning er påvirket av absorbering og reflektering fra bygninger, gjenstander og mennesker. a: Feltstyrker fra faste sendere, slik som hovedstasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting kan ikke forutses nøyaktig teoretisk. For tilgang til det elektromagnetiske miljøet beroende på fastsatte RF-sendere, bør en elektromagnetisk feltundersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken i området hvor enheten brukes, overskrider gjeldende RF-samsvarsnivå ovenfor, må enheten observeres for å kontrollere at den fungerer normalt. Hvis unormal ytelse er observert, kan ekstra forholdsregler bli nødvendig, som endret orientering eller flytting av apparatet. b: Feltstyrken bør være mindre enn 3 V/m ved frekvensområder over 150 khz til 80 MHz. Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og denne enheten: Enheten skal brukes i elektromagnetiske miljøer hvor det kontrolleres for utstrålt RF-interferens. Kunden eller brukeren av dette apparatet kan bidra til å forebygge elektromagnetiske interferens ved å holde en minste avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og dette apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret. Klassifisert maksimal utgangseffekt for sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,2 Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere klassifisert for en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand d i meter (m) regnes ut ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, hvor P er maksimum utgangseffektklassifisering for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet. Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. 13

15 Brukerhåndbok for EverFlo Begrenset garanti Respironics, Inc. garanterer at EverFlo er fri for defekter i arbeid og materiale, og at den vil fungere i henhold til produktspesifikasjonene i en periode på tre (3) år fra datoen den selges fra Respironics, Inc. til forhandleren. Hvis produktet ikke yter i samsvar med produktspesifikasjonene, vil Respironics, Inc. etter eget forgodtbefinnende reparere eller erstatte det defekte materialet eller delen. Respironics, Inc. vil kun betale fraktkostnader fra Respironics, Inc. til forhandlerområdet. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av ulykke, feil bruk, misbruk, endring og andre defekter som ikke er relatert til materiale eller arbeid. RESPIRONICS, INC. FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ØKONOMISK TAP, TAPT FORTJENESTE, UTGIFTER ELLER FØLGESKADER SOM KAN PÅSTÅS Å HA OPPSTÅTT ETTER SALG ELLER BRUK AV DETTE PRODUKTET. NOEN STATER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BE- GRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN ELLER EKSKLUDERINGEN OVENFOR ANGÅR MULIGENS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE UTTRYKTE GARANTIER. I TILLEGG ER ALLE INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, BEGRENSET TIL TO ÅR. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN INDIREKTE GARANTI VARER, SÅ BEGRENS- NINGENE OVENFOR ANGÅR MULIGENS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE LAND TIL LAND OG FRA DELSTAT TIL DELSTAT. Vil du utøve dine rettigheter i henhold til denne garantien, kan du kontakte Respironics eller din lokale, autoriserte forhandler for Respironics, Inc. Respironics 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse Herrsching Tyskland

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 12-14

Detaljer

1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK

1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668, USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse 17 82211 Herrsching, Tyskland 1083709 1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll 029-5644-10c_SC_Gd_NOR.indd 1 21.09.2012 12:07:02 Takk Takk for at du har valgt Unitron Smart Control fjernkontroll for Unitron høreapparater. Hos Unitron

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

For en enklere hverdag. Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator

For en enklere hverdag. Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator For en enklere hverdag Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator SimplyGo - friheten pasienten fortjener! En kort handletur, et museumsbesøk, en trivelig helg eller en velfortjent ferie -

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A HR-P 3. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030 2015

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Kombinert oksygenregulator og besparer

Kombinert oksygenregulator og besparer Precision Medical 5 Bruksanvisning Artikkel nr. 195405NG -Norsk Kombinert oksygenregulator og besparer INNHOLD INSPEKSJON... 2 TILTENKT BRUK... 2 BESKRIVELSE AV SIKKERHETSSYMBOLER... 3 SPESIFIKASJONER,

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Nøyaktig temperatur med en skånsom panneskanning www.exergen.com/s Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Du finner flere spesifikasjoner i del 12 i bruksanvisningen til GE Health CARESCAPE

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

MatrixPRO -driver Bruksanvisning

MatrixPRO -driver Bruksanvisning BESKRIVELSE: MatrixPRO-driveren (05.000.020) er utformet for innsetting av DePuy Synthes MatrixNEURO TM selvborende skruer (3 4 mm lengder) og selvborende skruer med lav profil (3 4 mm lengder) og har

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING 1 TONOMETER Icare TA01i BRUKSANVISNING TA01i-001 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET

BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET Innhold Introduksjon......................................................... 1 Tiltenkt bruk......................................................... 1 Indikasjoner...............................................................

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Liberator. Low Loss L I B E R A T O R L O W L O S S B R U K S A N V I S N I N G F O R PA S I E N T E R

Liberator. Low Loss L I B E R A T O R L O W L O S S B R U K S A N V I S N I N G F O R PA S I E N T E R Liberator L I B E R A T O R Low Loss B R U K S A N V I S N I N G F O R PA S I E N T E R L O W L O S S Liberator/Low Loss Advarselsopplysninger Les nøye gjennom denne siden før du tar apparatet i bruk.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 10. Edition / 2013 11 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7008300.04100

Detaljer

INNLEDNING. Nar du slar pa forstmeren, pumper. Det er viktig at du leser disse anvisningene

INNLEDNING. Nar du slar pa forstmeren, pumper. Det er viktig at du leser disse anvisningene Brukerhand -bok INNLEDNING Det er viktig at du leser disse anvisningene far bruk. Takk for at du har gatt til av forstiaveren Go m. Enkelte medisinske tilstander, for eksempel astma, KOLS (kronisk lungesykdom)

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer