Presentasjon Delegasjon fra Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon Delegasjon fra Helgeland"

Transkript

1 Presentasjon Delegasjon fra Helgeland 22. mai 2012, Trond Olsen, Daglig leder no 1 The Future of Solutions 2 The Future of Solutions

2 Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest moderne, utviklingskraftige og ambisiøse regionale næringsklyngene i Norge NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE Programmet skal utløse klare effekter i form av: bedre fungerende samarbeid og infrastruktur økt innovasjonsevne høyere internasjonaliseringsnivå i i økt synliggjøring og attraksjon internasjonal økt konkurransekraft og samlet verdiskaping for klyngen NCE Raufoss NCE Oslo Cancer Cluster NCE Systems Engineering Kongsberg NCE Micro- and Nanotechnology NCE Energy and Emissions Trading 3 The Future of Solutions Subsea 4 The Future of Solutions klyngen

3 5 The Future of Solutions Image: Aker Solutions/A5 reklame AKTØRER VED OPPSTART AUG The Future of Solutions

4 NCE Subsea medlemmer og partnere 7 The Future of Solutions NCE 8 The Future Subsea of Solutions

5 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning Bilde: FMC Technologies 9 The Future of Solutions Formål Formålet med NCE Subsea Formålet med NCE Subsea er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det inter- nasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet. Bilde: Aker Solutions 10 The Future of Solutions

6 BEMANNING Trond Olsen General Manager Senior Facilitator profiling and cluster communication Heidi Skålevik Office Manager Audun Otteren (CMR Prototech) Senior Facilitator Technology development (50%) Jon Oddvar Hellevang (Christian Michelsen Research) Senior Facilitator Product and Supply cooperation (50%) Tone Røkenes (Bergen University College) Senior Facilitator Recruiting and Competence (50%) Petter Hovland (Hovland Consulting) Senior Facilitator Globalization (50%) 11 The Future of Solutions Styrets sammensetning Styret Navn Kategori Tove Ormevik, BP (styreleder) Operatør Ove Magne Kallestad, Statoil Operatør Arne Bengt Riple, Aker Solutions Hovedleverandør Ingmar Westervik, FMC Technologies Hovedleverandør Kurt Andreassen, CCB SMB Halvor Austenå, HiB Kompetanseaktør Liv Kari Eskeland, Stord kommune Offentlig Magnar Aaland, Advantec SMB Jan Elde, Framo Engineering (vara) Hovedleverandør Ragnhild Langøy, Mongstadbase (vara) SMB Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt (vara) SMB Observatører Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge Astrid Johanne Bårdgard, HiB Offentlig Kompetanseaktør 12 The Future of Solutions

7 NCE 13 The Future Subseas of Solutions aktiviteter og resultater UTVIKLINGSRETNING 14 The Future of Solutions

8 Resultater (pr april 2011) Bidratt til å utløse 480 MNOK i innovasjonsmidler Har gjennomført: Ca 200 prosjekter Ca 250 profileringsaktiviteter Ca 350 bedriftsbesøk Ca 75 seminarer/workshops Ca 30 internasjonale aktiviteter/studieturer it t t t Publisert nærmere 1250 nyhetssaker/nyhetsbrev Fått nærmere 500 medieoppslag 15 The Future of Solutions Resultater rapport 3-års evaluering Det er svært usannsynlig at dagens NCE aktiviteter ville funnet sted i samme grad uten NCE programmet. Subsea miljøet har fått en avgrensning og et navn som det ikke er trolig at ville kunne bli løftet opp på samme måte uten NCE. Det er mulig at noen av aktivitetene ville kunne skjedd uten NCE-aktivitetene, men bredden og tyngden av aktiviteter er det usannsynlig ville skjedd uten programmet og den organisasjonen som har kommet på plass som følge av dette. Aktivitetene viser stor addisjonalitet Høyere sysselsettingsvekst i NCE Subsea enn i sammenlignbare næringer Høyere verdiskaping i NCE Subsea enn i sammenlignbare næringer Prosjektet realiserer programmets ambisjoner En effektiv og dynamisk organisasjon 16 The Future of Solutions

9 Utløste midler 17 The Future of Solutions Har du en idé? NCE Subsea s s prosjektetableringsmidler Søk inntil til: Teknologiutviklingsprosjekter Tiltak for å fremme produktog/eller leveransesamarbeid Tiltak for å internasjonalisere små og mellomstore bedrifter (SMB) Utviklingsprosjekter i samarbeid med internasjonale partnere Kompetansehevende prosjekter Bruk pengene til: Avdekke interesse eller potensial Kartlegge eller analysere behov Etablere prosjektbeskrivelse inkludert å skrive søknad til hovedprosjekt, for eksempel FoU prosjekter Identifisere prosjekteier og deltakere Fasilitere og rigge opp prosjekter Utover økonomisk støtte kan vi bidra faglig. Dette kan være bistand og støtte som: Identifisere partnere eller interessenter Utarbeide prosjektplan for hovedprosjekt Identifisere kilder for ekstern finansiering Kopling mot virkemiddelapparatet Assistere med å skrive søknad om prosjektmidler fra virkemiddelapparatet 18 The Future of Solutions

10 19 The Future of Solutions 20 The Future of Solutions

11 I samarbeid med 21 The Future of Solutions Eksempler - Globalisering Felles stand og studieturer til internasjonale konferanser og messer Læring fra selskaper etablert t i utemarkeder Internasjonal kompetanse- arena med tema som internasjonale kontrakter, finansiering, global rekrutt- ering, IPR, lokalt innhold 22 The Future of Solutions

12 Kompetanseheving 23 The Future of Solutions 24 The Future of Solutions

13 25 The Future of Solutions index.ncesubsea.no 26 The Future of Solutions

14 Hvorfor 27 The Future of Solutions klynger? Hvorfor klynger og nettverk? Klynger presterer systematisk bedre enn ikke-klynger Innovasjoner er basert på interaksjon Klynger øker spredningen av kunnskap Skaper et godt miljø for entreprenører og innovatører Skaper kritisk masse Å tilhøre en klynge med god merkevare kan bidra til organisasjonens omdømme Bygger konkurransekraft på klyngens kjernekompetanse 28 The Future of Solutions

15 Karakteristikker ved suksessfulle klynger Et klyngeinitiativ blir tatt Omverdenen er fordelaktig for klyngen Er av regional eller nasjonal betydelig viktighet Det er konkurranse om ressurser I klyngen Klyngen er pre-finansiert for større prosjekter Bredt nettverk Eksplisitt rammeverk 29 The Future of Solutions Suksessfaktorer for klyngeprosesser Cluster structure 100,00% 90,00% 80,00% Share of maximal score Achievements and performance 70,00% 60,00% 00% Financing 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% IKT Grenland Clusters belonging to same techn. domain Quality Cluster Portfolio Aktivt og dynamisk lederskap Sterk ressursbase (kritisk masse) Gjensidig intresse for samhandling Forpliktende Langtids strategisk perspektiv Handlingsorientert Lokal OG global interaksjon Internationalisation Output of services Diversity of services Cluster typology and governance 30 The Future of Solutions

16 NCE 31 The Future Subsea of Solutions ny strategi STRATEGISKE MÅL OG HOVEDGREP Vi skal gjennomføre tiltak på alle nivåer for å sikre at klyngens aktører for tilgang til, beholder og videreutvikler kompetansen Vi skal styrke klyngebedriftenes evne til å gjøre forretning, både seg i mellom og ute i markedene. Vi skal øke innovasjonsevnen i klyngen, både i relasjon til FoU miljøene og bedriftsinternt Vi skal forbedre aktørenes markedskompetanse og evne til å se og utnytte muligheter i markedene 32 The Future of Solutions

17 VEKST OG UTVIKLING NCE Subsea har siden oppstart i 2006 etablert seg som en klynge med regional forankring i Bergensregionen. Fasilitatoren NCE Subsea har vist at den er i stand til å motivere bedrifter for samhandling og felles profilering. Ambisjonen bak NCE programmet har vært å bidra til å utvikle verdensledende næringsklynger og kompetansemiljøer. Dette som bidrag til å sikre Norges konkurransekraft på lengre sikt. For klyngeaktørene ligger det et betydelig potensial i mer organisert og strukturert samarbeid med andre deler av norsk subsea industri. 33 The Future of Solutions VEKST OG UTVIKLING (I) Sett fra internasjonale markeder er det norsk subsea teknologi som er interessant. Hvor i landet det kommer fra er mindre interessant. t En organisasjon som samler og fremmer hele den norske subsea industrien globalt vil bidra til økt synliggjøring og bevisstgjøring for alle involverte. NCE Subsea har ambisjon om å være en samlende og utøvende organisasjon for subsea industrien i Norge og at denne industrien skal være et Global Centre of Expertise for Subsea. 34 The Future of Solutions

18 SUBSEA AREAS AND ACTIVITIES For at NCE Subsea skal bli en samlende og utøvende organisasjon for subsea industrien i Norge, må klyngen utvikles gradvis i forhold til faglige styrker og næringens struktur. Engineering Fabrication Products and services Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines l (SURF) Inspection, Repair & Maintenance (IRM) Field Development Operation & Maintenance Modification Engineering Procurement Construction Installation Commissioning Decommissioning /Recycling, Refurbishment Utvikling av klyngen må skje gradvis etter næringens struktur. Med klyngens utgangspunkt hovedsakelig i MMO og Products and Services er det naturlig å fortsette i de aksene og å koble seg tettere på SURF. Deretter vil det være naturlig å knytte seg tettere til Engineering g og Fabrication. 35 The Future of Solutions VEKST OG UTVIKLING (V) Ambisjonen er at NCE Subsea skal blir en paraplyorganisasjon for Subseamiljøene i Norge og at Subseanæringen i Norge oppfattes som et globalt kunnskapsnav og fremstår som et World-Class Cluster. Utviklingen av kan sees i fire faser: 36 The Future of Solutions

19 SUBSEA NORWAY 37 The Future of Solutions KAP. 8: ORGANISERING For å initiere, gjennomføre og støtte aktiviteter som bygger opp om klyngens mulighet til å oppnå målbilde må fasilitatoren være organisert hensiktsmessig NCE Subsea har to typer funksjoner, basis/stab og fag. Figuren viser basis-/stabsfunksjoner på horisontalaksen og fagfunksjoner på vertikalaksen. 38 The Future of Solutions

20 39 The Future of Solutions

Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi

Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi Norwegian Centres of Expertise EUT Ekspertsenter Undervannsteknologi Visjon Ekspertsenteret skal etablere et utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter

Detaljer

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Workshop: leverandørutviklingsprogram. Pirsenteret 7. mars 2013 Ottar Bakås

Workshop: leverandørutviklingsprogram. Pirsenteret 7. mars 2013 Ottar Bakås Workshop: leverandørutviklingsprogram Pirsenteret 7. mars 2013 Ottar Bakås 1 Agenda Motivasjon Verdikjedesamarbeid Helhetlig rammeverk Relevante pågående initiativ i NCEI Gjennomføringsmodell Organisering

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

Et hav av muligheter?

Et hav av muligheter? Dersom man bygger på Bachelorgraden med en Mastergrad blir man Sivilingeniør. En Mastergrad er en toårig fordypningsutdanning innen en fagdisiplin. Utenlandske universiteter med fokus på petroleum vil

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Centre for Maritime and offshore maintenance and operation Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 ererer kunnskap INNHOLD 1 INNLEDNING... 3

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer